JESTEM MALYM OBYWATELEM EUROPY Projekt edukacyjny Przedszkola nr 5 im. Słoneczny Zakątek w Ostrzeszowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JESTEM MALYM OBYWATELEM EUROPY Projekt edukacyjny Przedszkola nr 5 im. Słoneczny Zakątek w Ostrzeszowie"

Transkrypt

1 Małgorzata Białecka Magdalena Bocheńska Karolina Idczak Wiesława Korczak Marzena Piaskowska-Błoch Marzena Skowrońska Projekt edukacyjny JESTEM MAŁYM OBYWATELEM EUROPY Program, pt. Jestem małym obywatelem Europy to efekt pracy zespołowej nauczycieli Przedszkola nr 5 im. Słoneczny Zakątek w Ostrzeszowie. Inspiracją, do jego stworzenia stały się treści szkoleniowe zaprezentowane w ramach wsparcia projektowego Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim. W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu realizowana była oferta doskonalenia pod nazwą Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Efektywna praca w szkoleniowa zaowocowała m.in. przygotowaniem programu projektu edukacyjnego. Program powstał pod kierunkiem doświadczonej trenerki i specjalistki w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Pani Mirosławy Berezowskiej. JESTEM MALYM OBYWATELEM EUROPY Projekt edukacyjny Przedszkola nr 5 im. Słoneczny Zakątek w Ostrzeszowie Wprowadzenie Prezentowany projekt jest blokiem zajęć edukacyjnych rozbudzających u dziecka świadomość przynależności Polski do Krajów Europy. Jego realizacja nakierowana jest na wyjaśnienie powszechnie dziś używanego pojęcia, że wszyscy jesteśmy obywatelami Europy oraz wykształcenie postaw świadomości europejskiej ważnych dla dziecka wzrastającego w dzisiejszych czasach. Co oznacza, skąd się wzięło pojęcie Obywatel Europy i w jakim stopniu dotyczy to dzieci - to zagadnienia, którymi będziemy się zajmować w naszym projekcie.

2 Celem realizacji projektu jest budzenie świadomości przynależności społecznej prowadzi od domu rodzinnego przez nasze przedszkole, nasze miasto Ostrzeszów, nasz kraj do Europy. Tematyka projektu Jestem małym obywatelem Europy jest efektem zainteresowań naszych przedszkolaków. Wątek ten już wielokrotnie podejmowany był podczas formach uroczystości i imprez okolicznościowych. Tym razem chcemy, by poznana metoda projektu badawczego pogłębiła wiedzę na temat życia rówieśników naszych dzieci w wybranych krajach Unii Europejskiej. Nasze przedszkolaki reprezentują pokolenie przyszłych obywateli Europy z możliwością kształcenia się w wybranych krajach. Jest to czas, kiedy mamy do czynienia z wyjazdami zarobkowymi rodziców do różnych krajów Europy, z wyjazdami wypoczynkowymi, wycieczkami, które umożliwiają też dzieciom bezpośrednie zdobywanie informacji o innych krajach. Uczniowie szkół z naszego miasta wyjeżdżają w ramach programów Erasmus, Leonardo da Vinci na wymianę uczniów do Anglii, Hiszpanii, Niemiec. Mając na uwadze perspektywy kolejnych etapów rozwoju edukacji szkolnej - sądzimy, że spontaniczne zainteresowania dzieci - krajami Europy należy poszerzyć, pogłębiać, poddać analizie, by uzyskać odpowiedzi na dociekliwe pytania dzieci. Chcemy wykorzystać nie tylko naturalną dla tego okresu życia - ciekawość poznawczą, ale także radość z odkrywania nowych obszarów wiedzy. Jest jeszcze jeden ważny powód realizacji projektu zdobywanie kompetencji społecznych, wzbudzanie poczucia tożsamości i budowanie świadomości, że jesteśmy pokoleniem obywateli Europy. Dzięki temu możemy śmiało przekraczać granice państw i poznawać obywateli innych, europejskich krajów. Chcemy ponadto dowieść, że dzieci i ich rodzice mają we wszystkich krajach Europy podobne radości, kłopoty, problemy a ich życie wypełnią te same treści: nauka, dom, rozrywki, zabawy... Natomiast to, co nas różni - to kultura, tradycja, zwyczaje, obyczaje danego kraju. Są to, różnice, które trzeba szanować i pielęgnować, ponieważ to one są wyznacznikiem wyjątkowości każdego narodu. Świadomość tożsamości społecznej, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej 1 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

3 ,pokonanie lęków przed nieznanym- kształtowanie otwartej osobowości zaczyna się w domu, po osiągnięciu gotowości przedszkolnej kontynuacja tego procesu pozostaje szkole. Projekt edukacyjny jest najefektywniejszą metodą, która wykorzystuje naturalną aktywność dzieci, uczy stopniowej samodzielności w poszukiwaniu wiedzy oraz wykonywania zadań i nabywania nowych umiejętności. Ale przede wszystkim dostarcza radości z nauki w zabawie! Ponadto projekt edukacyjny wykorzystuje wszystkie poznane (w czasie warsztatów i pracy w przedszkolu) metody aktywizujące i motywujące: elementy dramy: inscenizacje, symulacje, odgrywanie ról, pytania i odpowiedzi, wywiad, prezentację, demonstrację, rozmowę kierowaną, zadania WebQuestowe oraz mapy mentalne. Do zadań projektowych zostaną zaproszeni rodzice, by stali się aktywnymi współuczestnikami procesu uczenia się własnych dzieci. Jak planujemy osiągnąć cel? Zamierzamy włączyć rodziców i innych dorosłych do zadań projektowych, wykorzystać ich wiedzę na temat różnych krajów Europy, obejrzeć dokumentację z podróży służbowych, wycieczek krajoznawczych i odwiedzin rodzin. Informacje zostaną przekazane w rozmaitej formie :gawęd, prezentacji multimedialnych, wystaw fotograficznych, filmików, z poczęstunkiem kulinarnych specjałów typowych dla danych krajów Europy np. musaka, suflaki, sałatka grecka, francuskie croissanty, ryba z frytkami itp. Zgodnie z założeniami każdego projektu badawczego nasze przedszkolaki, zostaną zainspirowane do poszukiwań, porównań - zdobędą nowy obszar wiedzy o Europie. Inspiracją będzie życie codzienne dzieci w wieku przedszkolnym - w różnych krajach europejskich. Planujemy więc ruszyć we wspólną podróż po Europie: poszukać (z pomocą rodziców, znajomych, przyjaciół przedszkola i osób ze środowiska) kontaktów z przedszkolakami w innych krajach Europy. poznać wybrane kraje należące do Unii Europejskiej, zdobyć informacje na temat więzi naszego miasta z miastami w Europie, odbyć wycieczkę do instytucji zajmującej się współpracą europejską w mieście, nawiązać kontakt korespondencyjny z dziećmi w innych krajach, zdobyć interesujące nas informacje z wskazanych przez nauczyciela źródeł.

4 1. Faza początkowa Rozmowa kierowana z dziećmi przedstawiająca cel naszych dociekań: wędrówkę po Europie. Wprowadzenie wyrazów związanych z pochodzeniem nazwy kontynentu. Czym jest Europa? a) Zapoznanie dzieci z mitem o Europie Europa w mitologii greckiej słynąca z niezwykłej urody królewna. Zeus, zakochawszy się w Europie, przybrał postać pięknego złotego byka i zjawił się na łące, miejscu zabaw Europy i jej towarzyszek. Europa uwiedziona łagodnością i delikatnością byka usiadła na jego grzbiecie. Zeus - byk korzystając z tej sytuacji zerwał się do ucieczki i nie spoczął, dopóki nie przepłynął morza i nie dobiegł do cudownej groty położonej na Krecie. Zamieszkawszy na Krecie, Europa urodziła Zeusowi dwóch synów. Europa wyszła później za mąż za Asteriona, króla Krety, który adoptował jej dzieci, a byk został umieszczony przez bogów na nieboskłonie w postaci gwiazdozbioru Byka. Otaczano ją boską czcią. Uważano ją za najpiękniejszą kobietę na świecie 2. b) Pytania i odpowiedzi- dzieci przygotowują sesję pytań dla nauczyciela sprawdzając jego wiedzę na temat Europy, jeśli dziecko przyłapie nauczyciela na niewiedzy - zdobywa punkt. Wygrywa dziecko, które najczęściej przyłapie Panią na niewiedzy. c) Planowanie zajęć (sieci) w blokach tematycznych. Czego chcemy się dowiedzieć o życiu przedszkolaków w innych krajach europejskich? Przykłady pytań: Czy dzieci mieszkają w swoim kraju od zawsze, czy znalazły się tam z innych powodów? W jakim wieku dzieci idą do przedszkola w innych krajach? Jak wygląda ich przedszkolny dzień? Co jedzą na śniadanie, obiad i kolację? Jaka jest ich ulubione danie? Jak odpoczywają? Jakie mają ulubione zabawy, gry, zajęcia w przedszkolu? Czego się uczą w przedszkolu? Jakie języki obce poznają? Co wiedzą o Polsce? Czy kiedyś odwiedzały nasz kraj? 2 Na podstawie mitu w: J. Parandowski. Mitologia. Wydawnictwo Puls 1992

5 Co uważają za najciekawsze w swoim kraju? (.i inne pytania, które trudno przewidzieć.) 2. Faza realizacji projektu Jak zrealizować cel? Nawiązanie kontaktu z pomocą nauczyciela i rodziców z przedszkolami w innych krajach, wykorzystanie skypa do spotkania w sieci, sesja pytań i odpowiedzi, umieszczenie odpowiedzi na wspólnej tablicy. Następnie zebranie informacji i ich graficzne zanotowanie metodą mapy mentalnej, lub pracami plastycznymi techniką kolażu. Nauczyciel zapisuje wnioski wykorzystując słowa- klucze/symbole z metody czytania globalnego PODOBIEŃSTWA RÓŻNICE WNIOSEK z rozmowy podsumowującej: np.: dzieci w różnych krajach Europy mają takie same marzenia, zajęcia, podobne posiłki itd.. Uwagi do SPOSÓBU REALIZACJI Zajęcia edukacyjne będą prowadzone we wszystkich grupach przedszkolnych w wybrany dzień tygodnia lub miesiąca. Każde zajęcie będzie prowadzone w formie zabawy lub gry tematycznej pod tym samym tytułem, ale ze zróżnicowanym stopniem trudności. (np.: wybrany do poznawania kraj w młodszych grupach będzie najbliższy doświadczeniom dzieci, w starszych grupach to będzie graj mniej znany, o którym wiedzę dopiero zdobędziemy za pomocą różnych środków dydaktycznych: filmów z platformy edukacyjnej Nationale Geografic, Kuchnie Europy, działu bajek, albumów przyrodniczych znajdujących się w zbiorach biblioteki miejskiej i pedagogicznej itd. Baza pytań i lista kontaktów (wywieszona w widocznym miejscu) będzie na bieżąco uzupełniana, w miarę rozwijania i pobudzania ciekawości dzieci i rodziców.

6 Poszerzanie obszarów wiedzy odbywać się będzie zgodnie z potrzebami dzieci, ich indywidualnymi zainteresowaniami, znajomością języków obcych, umiejętnością korzystania z komputerów, itd. Cel ogólny: kształtowanie u dzieci świadomości i tożsamości przynależności do rodziny, miasta, regionu, narodu i Europy. Dzieci rozwijają kompetencje społeczne przez : używanie zwrotów grzecznościowych stosownych do okazji i okoliczności, umiejętność komunikowania się bez uprzedzeń i stereotypów, otwarte relacje z innymi, pokonywanie lęków i oporów, przekraczanie granic komunikacyjnych z dziećmi w innych krajach, nawiązywanie przyjaźni i znajomości, poszukiwania i dociekliwość poznawczą. Dzieci zdobywają wiedzę na temat: - Unii Europejskiej i jej poszczególnych państw członkowskich, - warunków życia swoich rówieśników z innych krajów, - sposobów komunikowania się z dziećmi w innych krajach Europy, -obcych tradycji i kultur (języka, obyczajów, legend, baśni). -zabaw i zainteresowań dzieci z innych krajów Formy realizacji i ewaluacji : wystawy prac plastycznych prezentujących i promujących działania w projekcie przedszkole Słoneczny Zakątek, prezentacje, pokazy (dokumentowane fotograficznie), wycieczki do biblioteki miejskiej i pedagogicznej, Urzędu Miasta, wywiady z osobami, które mieszkają, uczą się, pracują w różnych krajach Europy lub wyemigrowały i odwiedzają swoje rodziny w Ostrzeszowie(relacje ze spotkań) posty, reportaże w gazecie regionalnej, wywiad z Europosłem (wywiad zamieszczony na stronie internetowej przedszkola), zespołowe występy: Przedszkolaki uczniom lub Jestem Małym Europejczykiem,

7 quizy, teleturnieje, święto kraju Europy (taniec, słówka z bloku tematycznego bliskiego dzieciom, książki, pamiątki tzw. suweniry). Podsumowanie projektu Wydanie okolicznościowej gazetki prezentującej wyniki projektu : wiedzę o Europie, kontakty z innymi i ich efekt. Czas realizacji: cały rok szkolny 2015/2016, realizacja w cyklu dwutygodniowym lub w pierwszą środę miesiąca ogłoszoną Dniem Europejskich Kontaktów Dzieci. W następnym roku realizacji kolejne wybrane kraje Europy. Osoby odpowiedzialne: nauczycielki wszystkich grup przedszkolnych. Partnerzy projektu: rodzice, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, Europoseł, biblioteka, urzędnicy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. Metody pracy aktywizujące i motywujące: rozmowa kierowana, taniec regionalny z choreografią typową dla danego kraju, gry dydaktyczne, gry symulacyjne, zabawy edukacyjne (wiedza: konkursy, quizy, teleturnieje), elementy dramy (emocje: odgrywanie ról, rzeźba, opowieść ruchowa), webquesty (gromadzenie, selekcjonowanie, porządkowanie i wartościowanie informacji) - zadania dla dzieci i rodziców w celu poszukiwania i zebrania informacji na dany temat, przy wskazaniu przez nauczyciela źródeł informacji, bibliografii. Techniki pracy: 1. Mapa mentalna (schemat słoneczka). 2. Burza mózgów, dywanik pomysłów. 3. Techniki plastycznego wyrazu: wydzieranka, kolaż, proste orgiami,

8 albumy tematyczne (fotograficzny). Techniki sprawności językowej: quizy tematyczne, zagadki tematyczne, gry dydaktyczne, konkursy, gawędy, graffiti, wywiad (budowanie schematu pytań i nagrywanie odpowiedzi na dyktafon) Formy realizacji: poszukiwanie śladów Wspólnoty Europejskiej w najbliższym otoczeniu: spacery w poszukiwaniu wiedzy o regionie (pomniki i miejsca dokumentujące ślady europejskiej wspólnoty), gawędy najstarszych mieszkańców miasta, wycieczki, do sąsiednich miast w regionie, uczestnictwo w tematycznych warsztatach organizowanych we współpracy ze szkołami, biblioteką, praca zespołowa z rodzicami, praca indywidualna: prace plastyczne, modele, makiety, mapy, foldery, zabawy z rodzicami (Rodzinny Piknik Europejski), spotkania z ciekawymi ludźmi (Europoseł, podróżnik z naszego miasta, ludzie sukcesu), seans filmowy (współpraca z kinem), korespondencja mailowa, skype. Zadania do realizacji, formy i spodziewane efekty Zadania, bloki tematyczne Formy realizacji Spodziewane efekty 1.Archiwum E czyli przygotowanie bazy materiałów,środków dydaktycznych i źródeł wiedzy związanych z edukacją europejską dziecka w wieku przedszkolnym Analiza dostępności i wartościowanie (w Internecie, bibliotece i mieście) źródeł wiedzy i informacji na temat Europy w oczach dzieci oraz sposobów pozyskiwania odpowiedzi na pytania o życiu dzieci w krajach Europejskich - sporządzenie bazy zasobów do realizacji projektu, uporządkowanie ich, zaplanowanie sposobów i celów wykorzystania materiałów, źródeł, informacji. -wybór ćwiczeń, wejście w porozumienie z instytucjami publicznymi, ustalenie daty spotkania z europosłem, wybranie zajęć, zabaw oraz dopracowanie form działań projektowych do celów i zadań do realizacji w ramach projektu

9 2. Rodzice o Europie - zapoznanie rodziców z celami projektowi, wspólnych działaniach, zadaniach. 3. Uczniowie - przedszkolakom warsztaty/zajęcia edukacyjne prowadzone przez uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dzieci w przedszkolu (w ramach wolontariatu). 4. Nasi koledzy z przedszkola w krajach europejskich. Budowanie mostów porozumienia z innymi (kompetencje społeczne) Zajęcia rozwijające kluczowe umiejętności budowania relacji z innymi,kształtowanie świadomości przynależności Polski do Unii w czasie realizacji zadań edukacyjnych -umieszczenie ogłoszenia dla rodziców o projekcie, z prośbą o przekazywanie kontaktów, materiałów, filmów, dokumentacji fotograficznej na temat krajów Europy, -spotkania w grupach przedszkolnych mające formę giełdy pytań. Poszerzanie wiedzy na temat krajów Europy, Unii, emigracji (wyjazdów do pracy znajomych, rodzin itp.), tradycji, kultury, zwyczajów, filmów, produktów, pomników historycznych, -zebranie i posumowanie, stworzenie bazy pytań pt: Chcielibyśmy się dowiedzieć -zaproszenie do współpracy Szkolnych Klubów Europejskich, zgłoszenie chęci uczestnictwa przedszkolaków we wspólnych imprezach, działań o tematyce europejskiej, -zredagowanie w grupach najstarszych przedszkolaków zaproszenia do współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą lub gimnazjum. - wyszukanie adresów kontaktowych z przedszkolami w wybranych krajach Europy i zredagowanie listu przy pomocy nauczycielki zapraszającego do poznania się, wymiany informacji, -przygotowanie prac plastycznych, rysunków dla naszych europejskich przyjaciół pt: a) To ja Wojtek - mapa mentalna prezentująca siebie, swoje zainteresowania, rodzinę, dom, otoczenie i to, co dziecko chciałoby o sobie zakomunikować rówieśnikom. b) To nasze Przedszkole Słoneczny Zakątek praca plastyczna - komisyjne wybranie najciekawszych prac, scanowanie i wysłanie wraz z listem do wybranych przedszkoli w Europie. -budowanie Bazy Pytań Ciekawskich Przedszkolaków. -skorzystanie z pomocy podobnych doświadczeń nauczycieli z platformy edunews.pl /projekty -prezentacja projektu, jego celów, zaproszenie do wybranych obszarów współpracy (spotkań, wywiadów, prezentacji itp.) pomoc w redagowaniu zakładki na stronę internetową przedszkola -zajęcia edukacyjne z udziałem rodziców: prezentacja dokumentacji fotograficznej z wycieczek, podróży służbowych do Europy; plakaty, filmy, nagrania Wspólne zajęcia przygotowane przez uczniów dla przedszkolaków (zabawy, quizy, teleturnieje, turniej, inscenizacja itp.) w ramach współpracy ze szkolnym Klubem Europejskim Nawiązanie kontaktów wideo na skype, prowadzenie swobodnej rozmowy przy pomocy nauczyciela języka obcego w przedszkolu, wymiana informacji, rysunków - poszerzanie wiedzy na temat ojczystego kraju w kontaktach z dziećmi z polskich przedszkoli, przy pomocy polskich nauczycieli w polskich placówkach zagranicznych np.: Przedszkola w Tuluzie lub innego wybranego przez rodziców i nauczycieli Efekt: radość z nawiązania kontaktów, budowanie relacji, ośmielanie, pokonywanie lęków, barier komunikacyjnych, świadomość wspólnoty europejskiej, określanie podobieństw i różnic w obyczajach, tradycjach, zachowaniach, zabawach itp.

10 5.Jestem przewodnikiem po moim mieście dla kolegów z przedszkoli polskich w Europie. 6. To się wydarzyło w naszym przedszkolu- Kronika wydarzeń i świat w przedszkolu. 7. Spotkania z Ludźmi Sukcesu z naszego regionu, np.: z Europosłem Andrzejem Grzybem, Prezydentem Miasta Wrocław Rafałem Dudkiewiczem 4 8.Dzień tańców, zabaw i potraw europejskich 9. W naszym Kąciku Europejskim gromadzenie i prezentowanie zebranej dokumentacji, wszystkich doświadczeń, tworzenie biblioteczki medialnej (książki, albumy, filmiki, nagrania, fotografie. -wycieczka po naszym mieście- szlakiem miejsc ciekawych ważnych, niezwykłych przygotowanie do roli przewodnika z wykorzystaniem planów, folderów, zdjęć -wydanie gazetki okolicznościowej lub folderu Tworzenie kroniki wydarzeń (albumy z dokumentacją) w naszym przedszkolu i przekazywanie informacji kolegom z przedszkoli w Europie źródła informacji o Ludziach Sukcesu z naszego miasta: Biznesmeni z Ostrzeszowa podbijają Europę 5 ; EUROPA to MY 6 Sylwetka Europosła z Brukseli 7 Każda grupa przedszkolna prezentuje taniec, zabawy i tradycyjna potrawę oraz Mini -Słowniczek 10 słów 8 (w języku naszych europejskich rówieśników) Porządkowanie, selekcjonowanie, szeregowanie i wartościowanie zebranych z różnych źródeł materiałów, przy pomocy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowanie przedszkolaków do eliminacji w Teleturnieju Wiedzy o Europie (opracowanie przez nauczycieli zestawu pytań) Symulacja roli przewodnika Wykorzystanie sposobu prezentacji miasta w z perspektywy zainteresowań dziecka i w jego języku 3. Nagranie filmu z wycieczki po mieście z dziećmi w roli przewodników. Przygotowanie przesłania dla kolegów z Europy. Wymiana informacji na temat życia przedszkolaków w europejskich miastach partnerskich. Publikacja filmu ze spotkania na stronie internetowej przedszkola. Prezentacja efektu przygotowań dla dzieci z innych grup, rodziców i zaproszonych gości. Kącik wiedzy o Europie 9 Uzupełniana na bieżąco, stworzona przez dzieci i rodziców, mała biblioteczka multimedialna Z doświadczeń i obserwacji własnych trenera- zdobytych w czasie wędrówki szlakiem wrocławskich krasnali wynika, że istnieje rozbieżność pomiędzy prezentacją dorosłych, a językiem dziecka. Język małych przewodników był żywy, barwny, dopasowany w swojej responsywności do wieku i percepcji odbiorców. Stąd pomysł, by w tym projektowym zadaniu również wykorzystać kreatywność dzieci Słowniczek ma zawierać słowa, których znaczenie zawiera się w kręgu tematycznym dziecka w przedszkolach. 9 źródła dla rodziców: WEBQUESTY 10 Gromadzenie informacji z wybranych spośród 28 krajów tworzących wspólnotę : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Czechy, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Węgry i Włochy.

11 3. Faza zakończeniowa. Ewaluacja. Sondaż wśród rodziców i przedszkolaków, na temat przyrostu wiedzy i umiejętności po pierwszym roku projektu. Wywiad przeprowadzony bezpośrednio po występach dzieci - w czasie rozmowie kierowanej na temat efektów projektu (nagrania na dyktafon, wywiady itp. metody gromadzenia informacji). Ankieta ewaluacyjna dla rodziców po realizacji projektu Placówka Grupa Projekt Jestem Małym Obywatelem Europy Nauczyciel Etap I Francja, Niemcy, Anglia i Czechy Data Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy o wyrażenie swoich spostrzeżeń na temat realizacji w naszym przedszkolu projektu pt. Jestem małym Europejczykiem. Przypominamy, że zakończyliśmy I etap, który miał uświadomić dziecku kim jest, jak się bawią i uczą jego koledzy z przedszkoli w Europie. W tym celu przeprowadziliśmy wiele zajęć edukacyjnych oraz wiele prac prezentujących i dokumentujących nasze kontakty i nasze osiągnięcia. Prosimy o zaznaczenie i odpowiedzi na pytania, które pomogą nam ocenić efektywność projektu: Czy podoba się Państwu taka forma wspólnego działania, jaka jest nasz 1) projekt? a) Tak, ponieważ b) Nie, ponieważ. c) Nie interesują mnie metody pracy z dzieckiem.. W jakim stopniu wspólne zadanie projektowe pozwoliło Państwu na 2) zmniejszenie dystansu miedzy przedszkolem a rodzicami? a) W dużym stopniu, gdyż. b) W umiarkowanym

12 c) w naszym przedszkolu. Czy zauważyliście Państwo jakieś korzystne przyrost wiedzy i zmiany w 3) zachowaniu dzieci? a) Dziecko jest dużo śmielsze i wie o Europie więcej. b) Dziecko zaczyna się interesować swoim bliższym i dalszym otoczeniem. c) Nie zauważyłem żadnych pozytywnych zmian Dziękujemy! Bibliografia 1. Małgorzata Pamula, Angela Bajorek, Iwona Bartosz-Przybyło, Dorota Sikora- Banasik, Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci,ore Moje miasto - moje sprawy / Iwona Zachciał // Życie Szkoły , nr 6, s Metoda projektów, którą wykorzystano do programu o tematyce regionalnej pt. Moje miasto - moje sprawy. Przedstawienie scenariusza zajęć dla dzieci przedszkolnych związanych z poznawaniem własnej miejscowości, jej historii, walorów oraz perspektyw rozwoju. Tematy zajęć : W mojej miejscowości, Wycieczka po naszej miejscowości. 3.Poznajemy kraje Unii Europejskiej : metoda projektu w kształceniu zintegrowanym / Mariola Witkowska // Wszystko dla Szkoły , nr 1, s. 6-7Propozycja zajęć edukacyjnych przeprowadzonych metodą projektu : temat: Co daje mój region Europie i światu? 4.Edukacja drogą do europejskiego obywatelstwa / Dariusz Koclejda // Wiadomości Historyczne , [nr] 1, s Realizacja ścieżki: edukacja europejska. Omówienie metod: projektu, pracy w grupie, wchodzenia w rolę, symulacji, dyskusji, zagadnień kontrowersyjnych, wykładu, studium przypadku, burza mózgów, mapy mentalnej, drzewa decyzyjnego. *** Projekt edukacyjny jest niewątpliwie jednym z najefektywniejszych narzędzi pracy z przedszkolakiem. Intryguje, bawi, zaciekawia A przez to uczy w sposób, który nie obciąża dziecka i nie wzbudza w nim oporu przed przekazywaną wiedzą. Jednak wartość zaproponowanego programu projektu edukacyjnego wychodzi daleko poza samą formułę. Cenna jest tutaj nie tylko metoda, ale i treść. Projekt podejmuje jeden z najbardziej ważkich tematów współczesności: temat zgodnego i harmonijnego współżycia w pełnej różnorodności europejskiej przestrzeni społecznej.

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny dla dzieci sześcioletnich uczęszczających Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku w roku szkolnym 2014/2015

Program adaptacyjny dla dzieci sześcioletnich uczęszczających Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku w roku szkolnym 2014/2015 Program adaptacyjny dla dzieci sześcioletnich uczęszczających Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku w roku m 2014/2015 1 I. WSTĘP Z odrobiną sukcesu, zachęty, zaufania W środowisku

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Przedszkolne wędrówki po Polsce

Przedszkolne wędrówki po Polsce Projekt edukacyjny Przedszkolne wędrówki po Polsce Dla małego dziecka pojęcie Ojczyzna jest określeniem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

na lata Opracowany przez : Alicję Mielech, Iwonę Czerech, Vandę Sokolska, Mudyte Dzelzkaleja, Dace Putane

na lata Opracowany przez : Alicję Mielech, Iwonę Czerech, Vandę Sokolska, Mudyte Dzelzkaleja, Dace Putane - kontynuacja projektu polsko łotewskiej współpracy Przedszkola Samorządowego nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku i Przedszkoli: nr 44 Pszczółka, nr 39 Jarzębinka i Dzięcioł w Rydze Białystok 2013r. Po

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata Granice mojego języka są granicami mojego świata Ludwik Wittgenstein. Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak 1 I. Założenia projektu Celem projektu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 128 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 128 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 128 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2015, poz.2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Moja mała ojczyzna. Projekt edukacji regionalnej.

Moja mała ojczyzna. Projekt edukacji regionalnej. Moja mała ojczyzna. Projekt edukacji regionalnej. Realizowany w przedszkolu od kwietnia do czerwca 2014 roku. Opracowały: Marzena Bochra, Hanna Tustanowska, Jolanta Wawer. Projekt edukacji regionalnej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju I ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju Cele Zakres Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty poprzez czytelnictwo Autor projektu Arkadiusz Kołosiński kierownik świetlicy Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH MOTYLKI

PROJEKT REALIZOWANY W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH MOTYLKI PROJEKT REALIZOWANY W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH MOTYLKI MAJ 2014 ROK Nauczyciel realizujący: Iwona Piaskowska Z okazji dziesiątej rocznicy przyjęcia Polski do wspólnoty państw europejskich wspólnie z dziećmi

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r.

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r. Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie 23.10.2014 r. Rozwój doradztwa zawodowego na poziomie europejskim Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

POZNAJEMY KRAJE EUROPEJSKIE

POZNAJEMY KRAJE EUROPEJSKIE Projekt szkolny POZNAJEMY KRAJE EUROPEJSKIE pod hasłem: NASZ WSPÓLNY DOM EUROPA AUTORZY: W. Mataczyńska M. Nowak A. Wasela E. Wawrzyk NAUCZYCIEL KOORDYNATOR : WSTĘP Edukacja europejska powinna być rozpoczęta

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na rok szkolny 2011/2012

KONCEPCJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na rok szkolny 2011/2012 KONCEPCJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na rok szkolny 2011/2012 Lp. ZADANIE OFERTY EDUKACYJNE TERMIN REALZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. 1.Udział w różnych akcjach związanych

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W STRZELINIE

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W STRZELINIE Biblioteka Pedagogiczna w Strzelinie, wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018, przygotowała

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren

Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren 1. Warsztat Przestrzeń jako trzeci nauczyciel - aranżacja bezpiecznej i inspirującej przestrzeni w przedszkolu, 09.12. 10.12.2016., koszt:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Tematyka

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Tematyka Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Forma Tematyka Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi Zebrania z rodzicami 1.Zebranie organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Założenia Rocznego Plany Pracy na rok szklony 2015/ kontynuacja działań celem utrzymania wysokiego poziomu pracy placówki.

Założenia Rocznego Plany Pracy na rok szklony 2015/ kontynuacja działań celem utrzymania wysokiego poziomu pracy placówki. ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2016/2017 1 Wnioski z nadzoru pedagogicznego 2015/2016: Założenia Rocznego Plany Pracy na rok szklony 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Program edukacji międzykulturowej pt. Obieżyświat. Grupa IV i V

Program edukacji międzykulturowej pt. Obieżyświat. Grupa IV i V Program edukacji międzykulturowej pt. Obieżyświat Grupa IV i V Nauczyciele: Małgorzata Furmaniak, Daria Jakubik, Arleta Kaczmarek, Bożena Nowak Czas realizacji: wrzesień 2016 czerwiec 2017 Grupa dzieci:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 I. PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA I PROCES KSZTAŁCENIA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA Ukierunkowanie i wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mińsku Mazowieckim

Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mińsku Mazowieckim P L A N P R A C Y Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mińsku Mazowieckim Podstawa prawna. Plan Pracy Przedszkola został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5 Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU INFORMACJE OGÓLNE Klub Europejski EURO5 istnieje od września 2001 roku. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE PROJEKT EDUKACYJNY Z

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE PROJEKT EDUKACYJNY Z SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE PROJEKT EDUKACYJNY Z wizytą na Olimpie Opracowały : Danuta Kuc Renata Frach Projekt mitologiczny. Cele projektu : 1. Dostarczenie uczniom wiedzy na

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny. Nauczyciel i pomoc dziecka w

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny. Nauczyciel i pomoc dziecka w Koncepcja pracy przedszkola str. 1 KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Adaptacja Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA POLSKI KOLEGA Z WILEŃSZCZYZNY

INNOWACJA PEDAGOGICZNA POLSKI KOLEGA Z WILEŃSZCZYZNY Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie INNOWACJA PEDAGOGICZNA POLSKI KOLEGA Z WILEŃSZCZYZNY Autor innowacji: mgr Małgorzata Faliszek WSTĘP Pomysł na tą innowację powstał w momencie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINY SŁOPNICE

PROJEKT GMINY SŁOPNICE PROJEKT GMINY SŁOPNICE Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Działanie 1.1 Spotkanie mieszkańców miast partnerskich, tytuł projektu "Upowszechnianie idei Zjednoczonej Europy"

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W POZNANIU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W POZNANIU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W POZNANIU Rok szkolny 2017/2018 Program Doradztwa Zawodowego w szkole podstawowej obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie Opracowany w oparciu o: 1.Literaturę tematyczną 2.Artykuły z czasopism pedagogicznych 3.Informacje przekazane przez st. wizytatora 4.Wnioski własne. W roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY MÓJ REGION. Realizowany w ramach programu granatowego Szkoła bez przemocy

PROJEKT EDUKACYJNY MÓJ REGION. Realizowany w ramach programu granatowego Szkoła bez przemocy PROJEKT EDUKACYJNY MÓJ REGION Realizowany w ramach programu granatowego Szkoła bez przemocy Opracowany przez zespół nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. J.A. Grabowskiego w Nowym Dworze ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013 Program Europa dla Obywateli 2007-2013 Kraków, 19 listopada 2013 Cele ogólne Programu rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu demokratycznej, różnorodnej

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Legionowo, 23.02.2016 r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Program innowacji Obserwuję, badam, odkrywam jest skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego. Program innowacji będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Beaty Pilarskiej nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Termin odbywania stażu: Data rozpoczęcia:

Bardziej szczegółowo

1

1 0 1 2 3 4 5 KLASA I II III IV V VI WARTOŚĆ rodzina kultura osobista patriotyzm lokalny nauka i rozwój uzdolnień uczciwość przyjaźń 6 7 8 Uczeń czuje więzi emocjonalne z rodziną i uczestniczy w jej życiu.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V pięciolatki NA ROK 2010/2011 TERMIN REALIZACJI

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V pięciolatki NA ROK 2010/2011 TERMIN REALIZACJI HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V pięciolatki NA ROK 2010/2011 FORMA TEMATYKA TERMIN REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA UWAGI O REALIZACJI ZEBRANIA Z RODZICAMI 1. Zebranie organizacyjne

Bardziej szczegółowo

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA) Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2017/2018 Akcja 1. Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym, mobilność z krajami programu

Bardziej szczegółowo

KOŁOBRZEG -MOJA MAŁA OJCZYZNA

KOŁOBRZEG -MOJA MAŁA OJCZYZNA PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG -MOJA MAŁA OJCZYZNA 2013/2015 Cel realizacji : Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i przynależności regionalnej. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dotyczący Unii Europejskiej Jestem Polakiem jestem Europejczykiem

Projekt edukacyjny dotyczący Unii Europejskiej Jestem Polakiem jestem Europejczykiem Projekt edukacyjny dotyczący Unii Europejskiej Jestem Polakiem jestem Europejczykiem 1. Czas: 3 miesiące 2. Data rozpoczęcia: 3. Data zakończenia: 4. Koordynatorzy projektu: 5. Realizatorzy projektu: uczniowie,

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku Program adaptacyjny dla klasy I Jestem pierwszakiem w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku ,,Dzieci różnią się od

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami Plan współpracy z rodzicami Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy z rodzicami 2015-2016 str 1 / 8 Priorytet: Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

Okolica, w której mieszkam

Okolica, w której mieszkam Okolica, w której mieszkam projekt NTUE SCENARIUSZ ZAJĘĆ Ewa Błażków Gimnazjum Nr 2 z OI w Głubczycach 2009/2010 1 Temat projektu: Okolica, w której mieszkam Hasło przewodnie: Lecz aby drogę mierzyć przyszłą

Bardziej szczegółowo

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji.

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. Integralną częścią biblioteki jest wychodzenie naprzeciw swoim użytkownikom, poprzez

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 54 W BYTOMIU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 54 W BYTOMIU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 54 W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012 PODSTAWY PRAWNE Statut Przedszkola Wnioski z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia... Koncepcja pracy przedszkola Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK KIEROWNIKA ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. JANUSZA KORCZAKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2006-2009 WYMAGANIE ZADANIE DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ PRZEDSZKOLE NR 91 Nasz Domek 2016/2017 PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ,,MAŁA OJCZYZNA PRZEDSZKOLAKA,,Ojczyzna przedszkolaka jest blisko, na wyciagnięcie ręki to ulica, dom, przedszkole * T. Różewicz * opracowały:

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 Rok szkolny 2016/2017 Priorytet: Rodzice są partnerami przedszkola Właściwa pełna współpraca przedszkola i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016/2017. Zespół ds. ewaluacji. Mirosława Frydecka Agata Cebo Magdalena Mięsok

Rok szkolny 2016/2017. Zespół ds. ewaluacji. Mirosława Frydecka Agata Cebo Magdalena Mięsok Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach Rok szkolny 2016/2017 Zespół ds. ewaluacji Mirosława Frydecka Agata Cebo Magdalena Mięsok 1 Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014 Cel ogólny: Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Aktywne metody nauczania.

Aktywne metody nauczania. Literka.pl Aktywne metody nauczania. Data dodania: 2005-03-16 11:30:00 Referat na posiedzenie rady pedagogicznej dotyczącej aktywnych metod nauczania w szkole podstawowej. Referat na posiedzenie szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning 5 lat doświadczeń w programie etwinning 2004/2005 01/09/2004 utworzenie Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Utworzenie I wersji portalu www.etwinning.pl Grudzień

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROCZNY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. PRZEDSZKOLE Nr 400 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa

PLAN ROCZNY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. PRZEDSZKOLE Nr 400 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa PLAN ROCZNY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PRZEDSZKOLE Nr 400 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa "Jestem sobie Warszawiaczek" PROMOWANIE RODZIMEJ KULTURY i KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA DUMY MŁODEGO WARSZAWIAKA Cele

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi o realizacji Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania z ogółem

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI Marta Oleńska Anna Pęczek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi SPIS TREŚCI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorski program dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla grupy uczniów ze: Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio w Toruniu w roku szkolnym 2014 / 2015 opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Kształcenie Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka 1 2 3 1.1 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna 2.1 Podnoszenie jakości pracy 3.1 Kształtowanie postaw Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo