JESTEM MALYM OBYWATELEM EUROPY Projekt edukacyjny Przedszkola nr 5 im. Słoneczny Zakątek w Ostrzeszowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JESTEM MALYM OBYWATELEM EUROPY Projekt edukacyjny Przedszkola nr 5 im. Słoneczny Zakątek w Ostrzeszowie"

Transkrypt

1 Małgorzata Białecka Magdalena Bocheńska Karolina Idczak Wiesława Korczak Marzena Piaskowska-Błoch Marzena Skowrońska Projekt edukacyjny JESTEM MAŁYM OBYWATELEM EUROPY Program, pt. Jestem małym obywatelem Europy to efekt pracy zespołowej nauczycieli Przedszkola nr 5 im. Słoneczny Zakątek w Ostrzeszowie. Inspiracją, do jego stworzenia stały się treści szkoleniowe zaprezentowane w ramach wsparcia projektowego Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim. W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu realizowana była oferta doskonalenia pod nazwą Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Efektywna praca w szkoleniowa zaowocowała m.in. przygotowaniem programu projektu edukacyjnego. Program powstał pod kierunkiem doświadczonej trenerki i specjalistki w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Pani Mirosławy Berezowskiej. JESTEM MALYM OBYWATELEM EUROPY Projekt edukacyjny Przedszkola nr 5 im. Słoneczny Zakątek w Ostrzeszowie Wprowadzenie Prezentowany projekt jest blokiem zajęć edukacyjnych rozbudzających u dziecka świadomość przynależności Polski do Krajów Europy. Jego realizacja nakierowana jest na wyjaśnienie powszechnie dziś używanego pojęcia, że wszyscy jesteśmy obywatelami Europy oraz wykształcenie postaw świadomości europejskiej ważnych dla dziecka wzrastającego w dzisiejszych czasach. Co oznacza, skąd się wzięło pojęcie Obywatel Europy i w jakim stopniu dotyczy to dzieci - to zagadnienia, którymi będziemy się zajmować w naszym projekcie.

2 Celem realizacji projektu jest budzenie świadomości przynależności społecznej prowadzi od domu rodzinnego przez nasze przedszkole, nasze miasto Ostrzeszów, nasz kraj do Europy. Tematyka projektu Jestem małym obywatelem Europy jest efektem zainteresowań naszych przedszkolaków. Wątek ten już wielokrotnie podejmowany był podczas formach uroczystości i imprez okolicznościowych. Tym razem chcemy, by poznana metoda projektu badawczego pogłębiła wiedzę na temat życia rówieśników naszych dzieci w wybranych krajach Unii Europejskiej. Nasze przedszkolaki reprezentują pokolenie przyszłych obywateli Europy z możliwością kształcenia się w wybranych krajach. Jest to czas, kiedy mamy do czynienia z wyjazdami zarobkowymi rodziców do różnych krajów Europy, z wyjazdami wypoczynkowymi, wycieczkami, które umożliwiają też dzieciom bezpośrednie zdobywanie informacji o innych krajach. Uczniowie szkół z naszego miasta wyjeżdżają w ramach programów Erasmus, Leonardo da Vinci na wymianę uczniów do Anglii, Hiszpanii, Niemiec. Mając na uwadze perspektywy kolejnych etapów rozwoju edukacji szkolnej - sądzimy, że spontaniczne zainteresowania dzieci - krajami Europy należy poszerzyć, pogłębiać, poddać analizie, by uzyskać odpowiedzi na dociekliwe pytania dzieci. Chcemy wykorzystać nie tylko naturalną dla tego okresu życia - ciekawość poznawczą, ale także radość z odkrywania nowych obszarów wiedzy. Jest jeszcze jeden ważny powód realizacji projektu zdobywanie kompetencji społecznych, wzbudzanie poczucia tożsamości i budowanie świadomości, że jesteśmy pokoleniem obywateli Europy. Dzięki temu możemy śmiało przekraczać granice państw i poznawać obywateli innych, europejskich krajów. Chcemy ponadto dowieść, że dzieci i ich rodzice mają we wszystkich krajach Europy podobne radości, kłopoty, problemy a ich życie wypełnią te same treści: nauka, dom, rozrywki, zabawy... Natomiast to, co nas różni - to kultura, tradycja, zwyczaje, obyczaje danego kraju. Są to, różnice, które trzeba szanować i pielęgnować, ponieważ to one są wyznacznikiem wyjątkowości każdego narodu. Świadomość tożsamości społecznej, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej 1 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

3 ,pokonanie lęków przed nieznanym- kształtowanie otwartej osobowości zaczyna się w domu, po osiągnięciu gotowości przedszkolnej kontynuacja tego procesu pozostaje szkole. Projekt edukacyjny jest najefektywniejszą metodą, która wykorzystuje naturalną aktywność dzieci, uczy stopniowej samodzielności w poszukiwaniu wiedzy oraz wykonywania zadań i nabywania nowych umiejętności. Ale przede wszystkim dostarcza radości z nauki w zabawie! Ponadto projekt edukacyjny wykorzystuje wszystkie poznane (w czasie warsztatów i pracy w przedszkolu) metody aktywizujące i motywujące: elementy dramy: inscenizacje, symulacje, odgrywanie ról, pytania i odpowiedzi, wywiad, prezentację, demonstrację, rozmowę kierowaną, zadania WebQuestowe oraz mapy mentalne. Do zadań projektowych zostaną zaproszeni rodzice, by stali się aktywnymi współuczestnikami procesu uczenia się własnych dzieci. Jak planujemy osiągnąć cel? Zamierzamy włączyć rodziców i innych dorosłych do zadań projektowych, wykorzystać ich wiedzę na temat różnych krajów Europy, obejrzeć dokumentację z podróży służbowych, wycieczek krajoznawczych i odwiedzin rodzin. Informacje zostaną przekazane w rozmaitej formie :gawęd, prezentacji multimedialnych, wystaw fotograficznych, filmików, z poczęstunkiem kulinarnych specjałów typowych dla danych krajów Europy np. musaka, suflaki, sałatka grecka, francuskie croissanty, ryba z frytkami itp. Zgodnie z założeniami każdego projektu badawczego nasze przedszkolaki, zostaną zainspirowane do poszukiwań, porównań - zdobędą nowy obszar wiedzy o Europie. Inspiracją będzie życie codzienne dzieci w wieku przedszkolnym - w różnych krajach europejskich. Planujemy więc ruszyć we wspólną podróż po Europie: poszukać (z pomocą rodziców, znajomych, przyjaciół przedszkola i osób ze środowiska) kontaktów z przedszkolakami w innych krajach Europy. poznać wybrane kraje należące do Unii Europejskiej, zdobyć informacje na temat więzi naszego miasta z miastami w Europie, odbyć wycieczkę do instytucji zajmującej się współpracą europejską w mieście, nawiązać kontakt korespondencyjny z dziećmi w innych krajach, zdobyć interesujące nas informacje z wskazanych przez nauczyciela źródeł.

4 1. Faza początkowa Rozmowa kierowana z dziećmi przedstawiająca cel naszych dociekań: wędrówkę po Europie. Wprowadzenie wyrazów związanych z pochodzeniem nazwy kontynentu. Czym jest Europa? a) Zapoznanie dzieci z mitem o Europie Europa w mitologii greckiej słynąca z niezwykłej urody królewna. Zeus, zakochawszy się w Europie, przybrał postać pięknego złotego byka i zjawił się na łące, miejscu zabaw Europy i jej towarzyszek. Europa uwiedziona łagodnością i delikatnością byka usiadła na jego grzbiecie. Zeus - byk korzystając z tej sytuacji zerwał się do ucieczki i nie spoczął, dopóki nie przepłynął morza i nie dobiegł do cudownej groty położonej na Krecie. Zamieszkawszy na Krecie, Europa urodziła Zeusowi dwóch synów. Europa wyszła później za mąż za Asteriona, króla Krety, który adoptował jej dzieci, a byk został umieszczony przez bogów na nieboskłonie w postaci gwiazdozbioru Byka. Otaczano ją boską czcią. Uważano ją za najpiękniejszą kobietę na świecie 2. b) Pytania i odpowiedzi- dzieci przygotowują sesję pytań dla nauczyciela sprawdzając jego wiedzę na temat Europy, jeśli dziecko przyłapie nauczyciela na niewiedzy - zdobywa punkt. Wygrywa dziecko, które najczęściej przyłapie Panią na niewiedzy. c) Planowanie zajęć (sieci) w blokach tematycznych. Czego chcemy się dowiedzieć o życiu przedszkolaków w innych krajach europejskich? Przykłady pytań: Czy dzieci mieszkają w swoim kraju od zawsze, czy znalazły się tam z innych powodów? W jakim wieku dzieci idą do przedszkola w innych krajach? Jak wygląda ich przedszkolny dzień? Co jedzą na śniadanie, obiad i kolację? Jaka jest ich ulubione danie? Jak odpoczywają? Jakie mają ulubione zabawy, gry, zajęcia w przedszkolu? Czego się uczą w przedszkolu? Jakie języki obce poznają? Co wiedzą o Polsce? Czy kiedyś odwiedzały nasz kraj? 2 Na podstawie mitu w: J. Parandowski. Mitologia. Wydawnictwo Puls 1992

5 Co uważają za najciekawsze w swoim kraju? (.i inne pytania, które trudno przewidzieć.) 2. Faza realizacji projektu Jak zrealizować cel? Nawiązanie kontaktu z pomocą nauczyciela i rodziców z przedszkolami w innych krajach, wykorzystanie skypa do spotkania w sieci, sesja pytań i odpowiedzi, umieszczenie odpowiedzi na wspólnej tablicy. Następnie zebranie informacji i ich graficzne zanotowanie metodą mapy mentalnej, lub pracami plastycznymi techniką kolażu. Nauczyciel zapisuje wnioski wykorzystując słowa- klucze/symbole z metody czytania globalnego PODOBIEŃSTWA RÓŻNICE WNIOSEK z rozmowy podsumowującej: np.: dzieci w różnych krajach Europy mają takie same marzenia, zajęcia, podobne posiłki itd.. Uwagi do SPOSÓBU REALIZACJI Zajęcia edukacyjne będą prowadzone we wszystkich grupach przedszkolnych w wybrany dzień tygodnia lub miesiąca. Każde zajęcie będzie prowadzone w formie zabawy lub gry tematycznej pod tym samym tytułem, ale ze zróżnicowanym stopniem trudności. (np.: wybrany do poznawania kraj w młodszych grupach będzie najbliższy doświadczeniom dzieci, w starszych grupach to będzie graj mniej znany, o którym wiedzę dopiero zdobędziemy za pomocą różnych środków dydaktycznych: filmów z platformy edukacyjnej Nationale Geografic, Kuchnie Europy, działu bajek, albumów przyrodniczych znajdujących się w zbiorach biblioteki miejskiej i pedagogicznej itd. Baza pytań i lista kontaktów (wywieszona w widocznym miejscu) będzie na bieżąco uzupełniana, w miarę rozwijania i pobudzania ciekawości dzieci i rodziców.

6 Poszerzanie obszarów wiedzy odbywać się będzie zgodnie z potrzebami dzieci, ich indywidualnymi zainteresowaniami, znajomością języków obcych, umiejętnością korzystania z komputerów, itd. Cel ogólny: kształtowanie u dzieci świadomości i tożsamości przynależności do rodziny, miasta, regionu, narodu i Europy. Dzieci rozwijają kompetencje społeczne przez : używanie zwrotów grzecznościowych stosownych do okazji i okoliczności, umiejętność komunikowania się bez uprzedzeń i stereotypów, otwarte relacje z innymi, pokonywanie lęków i oporów, przekraczanie granic komunikacyjnych z dziećmi w innych krajach, nawiązywanie przyjaźni i znajomości, poszukiwania i dociekliwość poznawczą. Dzieci zdobywają wiedzę na temat: - Unii Europejskiej i jej poszczególnych państw członkowskich, - warunków życia swoich rówieśników z innych krajów, - sposobów komunikowania się z dziećmi w innych krajach Europy, -obcych tradycji i kultur (języka, obyczajów, legend, baśni). -zabaw i zainteresowań dzieci z innych krajów Formy realizacji i ewaluacji : wystawy prac plastycznych prezentujących i promujących działania w projekcie przedszkole Słoneczny Zakątek, prezentacje, pokazy (dokumentowane fotograficznie), wycieczki do biblioteki miejskiej i pedagogicznej, Urzędu Miasta, wywiady z osobami, które mieszkają, uczą się, pracują w różnych krajach Europy lub wyemigrowały i odwiedzają swoje rodziny w Ostrzeszowie(relacje ze spotkań) posty, reportaże w gazecie regionalnej, wywiad z Europosłem (wywiad zamieszczony na stronie internetowej przedszkola), zespołowe występy: Przedszkolaki uczniom lub Jestem Małym Europejczykiem,

7 quizy, teleturnieje, święto kraju Europy (taniec, słówka z bloku tematycznego bliskiego dzieciom, książki, pamiątki tzw. suweniry). Podsumowanie projektu Wydanie okolicznościowej gazetki prezentującej wyniki projektu : wiedzę o Europie, kontakty z innymi i ich efekt. Czas realizacji: cały rok szkolny 2015/2016, realizacja w cyklu dwutygodniowym lub w pierwszą środę miesiąca ogłoszoną Dniem Europejskich Kontaktów Dzieci. W następnym roku realizacji kolejne wybrane kraje Europy. Osoby odpowiedzialne: nauczycielki wszystkich grup przedszkolnych. Partnerzy projektu: rodzice, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, Europoseł, biblioteka, urzędnicy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. Metody pracy aktywizujące i motywujące: rozmowa kierowana, taniec regionalny z choreografią typową dla danego kraju, gry dydaktyczne, gry symulacyjne, zabawy edukacyjne (wiedza: konkursy, quizy, teleturnieje), elementy dramy (emocje: odgrywanie ról, rzeźba, opowieść ruchowa), webquesty (gromadzenie, selekcjonowanie, porządkowanie i wartościowanie informacji) - zadania dla dzieci i rodziców w celu poszukiwania i zebrania informacji na dany temat, przy wskazaniu przez nauczyciela źródeł informacji, bibliografii. Techniki pracy: 1. Mapa mentalna (schemat słoneczka). 2. Burza mózgów, dywanik pomysłów. 3. Techniki plastycznego wyrazu: wydzieranka, kolaż, proste orgiami,

8 albumy tematyczne (fotograficzny). Techniki sprawności językowej: quizy tematyczne, zagadki tematyczne, gry dydaktyczne, konkursy, gawędy, graffiti, wywiad (budowanie schematu pytań i nagrywanie odpowiedzi na dyktafon) Formy realizacji: poszukiwanie śladów Wspólnoty Europejskiej w najbliższym otoczeniu: spacery w poszukiwaniu wiedzy o regionie (pomniki i miejsca dokumentujące ślady europejskiej wspólnoty), gawędy najstarszych mieszkańców miasta, wycieczki, do sąsiednich miast w regionie, uczestnictwo w tematycznych warsztatach organizowanych we współpracy ze szkołami, biblioteką, praca zespołowa z rodzicami, praca indywidualna: prace plastyczne, modele, makiety, mapy, foldery, zabawy z rodzicami (Rodzinny Piknik Europejski), spotkania z ciekawymi ludźmi (Europoseł, podróżnik z naszego miasta, ludzie sukcesu), seans filmowy (współpraca z kinem), korespondencja mailowa, skype. Zadania do realizacji, formy i spodziewane efekty Zadania, bloki tematyczne Formy realizacji Spodziewane efekty 1.Archiwum E czyli przygotowanie bazy materiałów,środków dydaktycznych i źródeł wiedzy związanych z edukacją europejską dziecka w wieku przedszkolnym Analiza dostępności i wartościowanie (w Internecie, bibliotece i mieście) źródeł wiedzy i informacji na temat Europy w oczach dzieci oraz sposobów pozyskiwania odpowiedzi na pytania o życiu dzieci w krajach Europejskich - sporządzenie bazy zasobów do realizacji projektu, uporządkowanie ich, zaplanowanie sposobów i celów wykorzystania materiałów, źródeł, informacji. -wybór ćwiczeń, wejście w porozumienie z instytucjami publicznymi, ustalenie daty spotkania z europosłem, wybranie zajęć, zabaw oraz dopracowanie form działań projektowych do celów i zadań do realizacji w ramach projektu

9 2. Rodzice o Europie - zapoznanie rodziców z celami projektowi, wspólnych działaniach, zadaniach. 3. Uczniowie - przedszkolakom warsztaty/zajęcia edukacyjne prowadzone przez uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dzieci w przedszkolu (w ramach wolontariatu). 4. Nasi koledzy z przedszkola w krajach europejskich. Budowanie mostów porozumienia z innymi (kompetencje społeczne) Zajęcia rozwijające kluczowe umiejętności budowania relacji z innymi,kształtowanie świadomości przynależności Polski do Unii w czasie realizacji zadań edukacyjnych -umieszczenie ogłoszenia dla rodziców o projekcie, z prośbą o przekazywanie kontaktów, materiałów, filmów, dokumentacji fotograficznej na temat krajów Europy, -spotkania w grupach przedszkolnych mające formę giełdy pytań. Poszerzanie wiedzy na temat krajów Europy, Unii, emigracji (wyjazdów do pracy znajomych, rodzin itp.), tradycji, kultury, zwyczajów, filmów, produktów, pomników historycznych, -zebranie i posumowanie, stworzenie bazy pytań pt: Chcielibyśmy się dowiedzieć -zaproszenie do współpracy Szkolnych Klubów Europejskich, zgłoszenie chęci uczestnictwa przedszkolaków we wspólnych imprezach, działań o tematyce europejskiej, -zredagowanie w grupach najstarszych przedszkolaków zaproszenia do współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą lub gimnazjum. - wyszukanie adresów kontaktowych z przedszkolami w wybranych krajach Europy i zredagowanie listu przy pomocy nauczycielki zapraszającego do poznania się, wymiany informacji, -przygotowanie prac plastycznych, rysunków dla naszych europejskich przyjaciół pt: a) To ja Wojtek - mapa mentalna prezentująca siebie, swoje zainteresowania, rodzinę, dom, otoczenie i to, co dziecko chciałoby o sobie zakomunikować rówieśnikom. b) To nasze Przedszkole Słoneczny Zakątek praca plastyczna - komisyjne wybranie najciekawszych prac, scanowanie i wysłanie wraz z listem do wybranych przedszkoli w Europie. -budowanie Bazy Pytań Ciekawskich Przedszkolaków. -skorzystanie z pomocy podobnych doświadczeń nauczycieli z platformy edunews.pl /projekty -prezentacja projektu, jego celów, zaproszenie do wybranych obszarów współpracy (spotkań, wywiadów, prezentacji itp.) pomoc w redagowaniu zakładki na stronę internetową przedszkola -zajęcia edukacyjne z udziałem rodziców: prezentacja dokumentacji fotograficznej z wycieczek, podróży służbowych do Europy; plakaty, filmy, nagrania Wspólne zajęcia przygotowane przez uczniów dla przedszkolaków (zabawy, quizy, teleturnieje, turniej, inscenizacja itp.) w ramach współpracy ze szkolnym Klubem Europejskim Nawiązanie kontaktów wideo na skype, prowadzenie swobodnej rozmowy przy pomocy nauczyciela języka obcego w przedszkolu, wymiana informacji, rysunków - poszerzanie wiedzy na temat ojczystego kraju w kontaktach z dziećmi z polskich przedszkoli, przy pomocy polskich nauczycieli w polskich placówkach zagranicznych np.: Przedszkola w Tuluzie lub innego wybranego przez rodziców i nauczycieli Efekt: radość z nawiązania kontaktów, budowanie relacji, ośmielanie, pokonywanie lęków, barier komunikacyjnych, świadomość wspólnoty europejskiej, określanie podobieństw i różnic w obyczajach, tradycjach, zachowaniach, zabawach itp.

10 5.Jestem przewodnikiem po moim mieście dla kolegów z przedszkoli polskich w Europie. 6. To się wydarzyło w naszym przedszkolu- Kronika wydarzeń i świat w przedszkolu. 7. Spotkania z Ludźmi Sukcesu z naszego regionu, np.: z Europosłem Andrzejem Grzybem, Prezydentem Miasta Wrocław Rafałem Dudkiewiczem 4 8.Dzień tańców, zabaw i potraw europejskich 9. W naszym Kąciku Europejskim gromadzenie i prezentowanie zebranej dokumentacji, wszystkich doświadczeń, tworzenie biblioteczki medialnej (książki, albumy, filmiki, nagrania, fotografie. -wycieczka po naszym mieście- szlakiem miejsc ciekawych ważnych, niezwykłych przygotowanie do roli przewodnika z wykorzystaniem planów, folderów, zdjęć -wydanie gazetki okolicznościowej lub folderu Tworzenie kroniki wydarzeń (albumy z dokumentacją) w naszym przedszkolu i przekazywanie informacji kolegom z przedszkoli w Europie źródła informacji o Ludziach Sukcesu z naszego miasta: Biznesmeni z Ostrzeszowa podbijają Europę 5 ; EUROPA to MY 6 Sylwetka Europosła z Brukseli 7 Każda grupa przedszkolna prezentuje taniec, zabawy i tradycyjna potrawę oraz Mini -Słowniczek 10 słów 8 (w języku naszych europejskich rówieśników) Porządkowanie, selekcjonowanie, szeregowanie i wartościowanie zebranych z różnych źródeł materiałów, przy pomocy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowanie przedszkolaków do eliminacji w Teleturnieju Wiedzy o Europie (opracowanie przez nauczycieli zestawu pytań) Symulacja roli przewodnika Wykorzystanie sposobu prezentacji miasta w z perspektywy zainteresowań dziecka i w jego języku 3. Nagranie filmu z wycieczki po mieście z dziećmi w roli przewodników. Przygotowanie przesłania dla kolegów z Europy. Wymiana informacji na temat życia przedszkolaków w europejskich miastach partnerskich. Publikacja filmu ze spotkania na stronie internetowej przedszkola. Prezentacja efektu przygotowań dla dzieci z innych grup, rodziców i zaproszonych gości. Kącik wiedzy o Europie 9 Uzupełniana na bieżąco, stworzona przez dzieci i rodziców, mała biblioteczka multimedialna Z doświadczeń i obserwacji własnych trenera- zdobytych w czasie wędrówki szlakiem wrocławskich krasnali wynika, że istnieje rozbieżność pomiędzy prezentacją dorosłych, a językiem dziecka. Język małych przewodników był żywy, barwny, dopasowany w swojej responsywności do wieku i percepcji odbiorców. Stąd pomysł, by w tym projektowym zadaniu również wykorzystać kreatywność dzieci Słowniczek ma zawierać słowa, których znaczenie zawiera się w kręgu tematycznym dziecka w przedszkolach. 9 źródła dla rodziców: WEBQUESTY 10 Gromadzenie informacji z wybranych spośród 28 krajów tworzących wspólnotę : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Czechy, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Węgry i Włochy.

11 3. Faza zakończeniowa. Ewaluacja. Sondaż wśród rodziców i przedszkolaków, na temat przyrostu wiedzy i umiejętności po pierwszym roku projektu. Wywiad przeprowadzony bezpośrednio po występach dzieci - w czasie rozmowie kierowanej na temat efektów projektu (nagrania na dyktafon, wywiady itp. metody gromadzenia informacji). Ankieta ewaluacyjna dla rodziców po realizacji projektu Placówka Grupa Projekt Jestem Małym Obywatelem Europy Nauczyciel Etap I Francja, Niemcy, Anglia i Czechy Data Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy o wyrażenie swoich spostrzeżeń na temat realizacji w naszym przedszkolu projektu pt. Jestem małym Europejczykiem. Przypominamy, że zakończyliśmy I etap, który miał uświadomić dziecku kim jest, jak się bawią i uczą jego koledzy z przedszkoli w Europie. W tym celu przeprowadziliśmy wiele zajęć edukacyjnych oraz wiele prac prezentujących i dokumentujących nasze kontakty i nasze osiągnięcia. Prosimy o zaznaczenie i odpowiedzi na pytania, które pomogą nam ocenić efektywność projektu: Czy podoba się Państwu taka forma wspólnego działania, jaka jest nasz 1) projekt? a) Tak, ponieważ b) Nie, ponieważ. c) Nie interesują mnie metody pracy z dzieckiem.. W jakim stopniu wspólne zadanie projektowe pozwoliło Państwu na 2) zmniejszenie dystansu miedzy przedszkolem a rodzicami? a) W dużym stopniu, gdyż. b) W umiarkowanym

12 c) w naszym przedszkolu. Czy zauważyliście Państwo jakieś korzystne przyrost wiedzy i zmiany w 3) zachowaniu dzieci? a) Dziecko jest dużo śmielsze i wie o Europie więcej. b) Dziecko zaczyna się interesować swoim bliższym i dalszym otoczeniem. c) Nie zauważyłem żadnych pozytywnych zmian Dziękujemy! Bibliografia 1. Małgorzata Pamula, Angela Bajorek, Iwona Bartosz-Przybyło, Dorota Sikora- Banasik, Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci,ore Moje miasto - moje sprawy / Iwona Zachciał // Życie Szkoły , nr 6, s Metoda projektów, którą wykorzystano do programu o tematyce regionalnej pt. Moje miasto - moje sprawy. Przedstawienie scenariusza zajęć dla dzieci przedszkolnych związanych z poznawaniem własnej miejscowości, jej historii, walorów oraz perspektyw rozwoju. Tematy zajęć : W mojej miejscowości, Wycieczka po naszej miejscowości. 3.Poznajemy kraje Unii Europejskiej : metoda projektu w kształceniu zintegrowanym / Mariola Witkowska // Wszystko dla Szkoły , nr 1, s. 6-7Propozycja zajęć edukacyjnych przeprowadzonych metodą projektu : temat: Co daje mój region Europie i światu? 4.Edukacja drogą do europejskiego obywatelstwa / Dariusz Koclejda // Wiadomości Historyczne , [nr] 1, s Realizacja ścieżki: edukacja europejska. Omówienie metod: projektu, pracy w grupie, wchodzenia w rolę, symulacji, dyskusji, zagadnień kontrowersyjnych, wykładu, studium przypadku, burza mózgów, mapy mentalnej, drzewa decyzyjnego. *** Projekt edukacyjny jest niewątpliwie jednym z najefektywniejszych narzędzi pracy z przedszkolakiem. Intryguje, bawi, zaciekawia A przez to uczy w sposób, który nie obciąża dziecka i nie wzbudza w nim oporu przed przekazywaną wiedzą. Jednak wartość zaproponowanego programu projektu edukacyjnego wychodzi daleko poza samą formułę. Cenna jest tutaj nie tylko metoda, ale i treść. Projekt podejmuje jeden z najbardziej ważkich tematów współczesności: temat zgodnego i harmonijnego współżycia w pełnej różnorodności europejskiej przestrzeni społecznej.

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

Przedszkolne wędrówki po Polsce

Przedszkolne wędrówki po Polsce Projekt edukacyjny Przedszkolne wędrówki po Polsce Dla małego dziecka pojęcie Ojczyzna jest określeniem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Moja mała ojczyzna. Projekt edukacji regionalnej.

Moja mała ojczyzna. Projekt edukacji regionalnej. Moja mała ojczyzna. Projekt edukacji regionalnej. Realizowany w przedszkolu od kwietnia do czerwca 2014 roku. Opracowały: Marzena Bochra, Hanna Tustanowska, Jolanta Wawer. Projekt edukacji regionalnej

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH MOTYLKI

PROJEKT REALIZOWANY W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH MOTYLKI PROJEKT REALIZOWANY W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH MOTYLKI MAJ 2014 ROK Nauczyciel realizujący: Iwona Piaskowska Z okazji dziesiątej rocznicy przyjęcia Polski do wspólnoty państw europejskich wspólnie z dziećmi

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju I ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju Cele Zakres Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

KOŁOBRZEG -MOJA MAŁA OJCZYZNA

KOŁOBRZEG -MOJA MAŁA OJCZYZNA PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG -MOJA MAŁA OJCZYZNA 2013/2015 Cel realizacji : Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i przynależności regionalnej. Kierunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5 Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU INFORMACJE OGÓLNE Klub Europejski EURO5 istnieje od września 2001 roku. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu. Misja przedszkola

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu. Misja przedszkola Wprowadzenie Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu Misja Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą skrzydła. W przedszkolu wspierany

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola w Baranowie Mali Odkrywcy. na lata 2013-2016

Koncepcja pracy. Przedszkola w Baranowie Mali Odkrywcy. na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Przedszkola w Baranowie Mali Odkrywcy na lata 2013-2016 Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk PROJEKT Erasmus + : Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme. (He.L.P.) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Edukacja szkolna: Partnerstwa strategiczne Czas trwania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH Projekt edukacyjno interdyscyplinarny ze szczegółowym opisem debaty o Powstaniu Warszawskim Temat Powstanie Warszawskie oczami dzieci. Projekt opracowali:

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning 5 lat doświadczeń w programie etwinning 2004/2005 01/09/2004 utworzenie Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Utworzenie I wersji portalu www.etwinning.pl Grudzień

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

PLAN ROCZNY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. PRZEDSZKOLE Nr 400 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa

PLAN ROCZNY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. PRZEDSZKOLE Nr 400 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa PLAN ROCZNY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PRZEDSZKOLE Nr 400 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa "Jestem sobie Warszawiaczek" PROMOWANIE RODZIMEJ KULTURY i KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA DUMY MŁODEGO WARSZAWIAKA Cele

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Program składa się z kilku części

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Program składa się z kilku części PROGRAM WYCHOWAWCZY Celem programu wychowawczego jest wychowanie światłego człowieka, o otwartym umyśle, ale świadomego swoich korzeni i odczuwającego ścisły związek między przeszłością, teraźniejszością

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna KRAKÓW moje miasto, moja historia z zakresu edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego. Autor Michał Lubera

Innowacja pedagogiczna KRAKÓW moje miasto, moja historia z zakresu edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego. Autor Michał Lubera Innowacja pedagogiczna KRAKÓW z zakresu edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego Autor Michał Lubera Innowacja pedagogiczna Kraków moje miasto, moja historia jest innowacją programowo-metodyczną.

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 24 W OLSZTYNIE

PROJEKT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 24 W OLSZTYNIE PROJEKT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 24 W OLSZTYNIE CEL: Absolwent Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Dzięki umiejętnościom zdobytym w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-81 Temat: O myśleniu na przyszłość czyli dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? Cel główny projektu Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyszłość własną i swoich najbliższych

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Franciszka Niewidziajły w SŁAWIE

EWALUACJA WEWNĘTRZNA w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Franciszka Niewidziajły w SŁAWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Franciszka Niewidziajły w SŁAWIE Ustalono, że w ramach wymagania Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6 PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W KL. IV B OD KWIETNIA DO CZERWCA 2007 R. TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Strona 1 z 6 TEMAT: Zapraszamy do Pszczyny. CEL GŁÓWNY: wykonanie

Bardziej szczegółowo

COMENIUS Uczenie się przez całe życie. Wide Open Window WOW!

COMENIUS Uczenie się przez całe życie. Wide Open Window WOW! COMENIUS Uczenie się przez całe życie Wide Open Window WOW! Partnerzy: Wielka Brytania, Our Lady and Saint Goerge's Catholic Primary School, Londyn Hiszpania, Escola Joan Sanpera i Torras, Les Franqueses

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II EDUKACJA EUROPEJSKA Temat dnia: 15 PAŃSTW JEDNA FLAGA Poznajemy państwa wchodzące w skład UE oraz jej symbole (flaga i hymn). Pisownia nazw państw wielką literą.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. www.przedszkolekobylin.

Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. www.przedszkolekobylin. Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Plan Pracy zawiera: Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wicedyrektora Zespołu ds./

Bardziej szczegółowo

Jestem Polakiem i Europejczykiem wprowadzenie dzieci w rzeczywistość społeczno kulturową Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej

Jestem Polakiem i Europejczykiem wprowadzenie dzieci w rzeczywistość społeczno kulturową Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej Roczny Plan Pracy Publicznego Przedszkola w ZPO w Ruszczy na rok szkolny 2015/2016 Jestem Polakiem i Europejczykiem wprowadzenie dzieci w rzeczywistość społeczno kulturową Polski oraz wybranych krajów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta programu GRUNDTVIG na rok 2012 październik 2011 Comenius Edukacja szkolna STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN Godziny organizacji dnia w przedszkolu Czynności wykonywane przez

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Kształcenie Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka 1 2 3 1.1 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna 2.1 Podnoszenie jakości pracy 3.1 Kształtowanie postaw Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

--------------------------- -------------------------------- -----------------------------

--------------------------- -------------------------------- ----------------------------- 1dzień 01.06.09 --------------------------- -------------------------------- ----------------------------- Obiad 13 00 od 14 00-18 00 sala kominkowa Kolacja 19 00 - Poznajemy się!: oficjalne przywitanie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Przedszkola Leonardo w Gdańsku

Plan Pracy Przedszkola Leonardo w Gdańsku Plan Pracy Przedszkola Leonardo w Gdańsku na rok szkolny 2012/2013...Jest gdzieś niedaleko Twojego domu kraina wiatru i rozgadanych drzew, gdzie śpiewają ptaki i woda, gdzie ziemia pachnie Mirosław Ruszała

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie Koncepcja pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

Wielostronny Partnerski Projekt Szkół realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie w Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków w

Wielostronny Partnerski Projekt Szkół realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie w Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków w Wielostronny Partnerski Projekt Szkół realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie w Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie wzmacnianie jakości i europejskiego wymiaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś Liczba ludności w mieście i na wsi w gminie Ciechanowiec: Miasto - 4946 Wieś 4527 70 68 60 50 40 30 20 10 25 Liczba dzieci w przedszkolu 0 Miasto Wieś Przedszkole w Ciechanowcu 68 dzieci Ośrodek przedszkolny

Bardziej szczegółowo

PLAN ADAPTACYJNY DZIECKA 3-4- LETNIEGO

PLAN ADAPTACYJNY DZIECKA 3-4- LETNIEGO PLAN ADAPTACYJNY DZIECKA 3-4- LETNIEGO Założenia: Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych, poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r.

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Kobylinie na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2012 roku ZADANIE I. PRZEZ ODPOWIEDNIĄ

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie: http://www.zs7dg.tvtom.pl/grafika/11/zajdodat. Prowadząca: Elżbieta Wójcicka

Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie: http://www.zs7dg.tvtom.pl/grafika/11/zajdodat. Prowadząca: Elżbieta Wójcicka ZAPRASZA NA ZAJĘCIA sala 209A Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie: http://www.zs7dg.tvtom.pl/grafika/11/zajdodat. Prowadząca: Elżbieta Wójcicka Zespół Szkół nr 7 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Violetta Jaworska nauczycielka Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Ubiegam się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Dobre i złe emocje? projekt edukacyjny. Anna Marciniak Elżbieta Jasieńczuk. Miejskie Przedszkole Nr2. w Sokołowie Podlaskim

Dobre i złe emocje? projekt edukacyjny. Anna Marciniak Elżbieta Jasieńczuk. Miejskie Przedszkole Nr2. w Sokołowie Podlaskim Dobre i złe emocje? projekt edukacyjny Anna Marciniak Elżbieta Jasieńczuk Miejskie Przedszkole Nr2 w Sokołowie Podlaskim Dobre i złe emocje WSTĘP Projekt edukacyjny przeznaczony jest do realizacji we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

a także dziedzin, w których się wsławili. Uświadamiamy dzieciom, że będąc Polakami, są również Europejczykami.

a także dziedzin, w których się wsławili. Uświadamiamy dzieciom, że będąc Polakami, są również Europejczykami. Referat na temat: Jaką wiedzę z zakresu edukacji europejskiej powinny zdobywać dzieci sposoby przybliżania dzieciom przedszkolnym podstawowych informacji o życiu ludzi w innych krajach zjednoczonej Europy.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie Opracowany w oparciu o: 1.Literaturę tematyczną 2.Artykuły z czasopism pedagogicznych 3.Informacje przekazane przez st. wizytatora 4.Wnioski własne. W roku

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku Program adaptacyjny dla klasy I Jestem pierwszakiem w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku ,,Dzieci różnią się od

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY REGIONALNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY REGIONALNE W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY REGIONALNE W NASZYM PRZEDSZKOLU Od 2006 roku w naszym przedszkolu rozbudzamy u dzieci zainteresowania tematyką regionalizmu. Stosując różne formy pracy przybliżamy dzieciom

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy wychowawczo dydaktycznej

Plan Pracy wychowawczo dydaktycznej Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil Janusz Korczak Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku.

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku. Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku. Opracowała: mgr Ilona Dwojakowska Cele ankiety : - Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola - Zwiększenie udziału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku.

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku. Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku. Cele ankiety : - Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola; - Zwiększenie udziału rodziców w planowaniu pracy i

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 2 Podglad ankiety 4 3 Wizyt ankiety 7 4 Przeglad odpowiedzi 8 1. Czy jest Pan/i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych zadań szkoły. Opracowany plan wychowawczy związany jest ściśle z planem pracy

Bardziej szczegółowo