REST API. Wprowadzenie. Kampanie. Kampania zwykła. Kampania zasilana z CRM CC CRM. Kolejki. Thulium REST API. Autentykacja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REST API. Wprowadzenie. Kampanie. Kampania zwykła. Kampania zasilana z CRM CC CRM. Kolejki. Thulium REST API. Autentykacja."

Transkrypt

1 Thulium REST API REST API Wprowadzenie Kody odpowiedzi Obsługa błędów Notyfikacje o połączeniach (adresy callback) Kampanie Zasoby Opis outbounds Zwraca listę wszystkich kampanii. outbounds/:id/statuses Zwraca listę wszystkich statusów w danej kampanii. outbounds/:id/records Zwraca listę rekordów w kampanii. Kampania zwykła Zasoby Opis outbounds/:id/records/:phone_number Zwraca informacje o rekordzie w kampanii. POST outbounds/:id/records Dodanie rekordu do kampanii. DELETE outbounds/:id/records/:phone_number Usuwanie rekordu z kampanii. PUT outbounds/:id/records/:phone_number Edycja rekordu z kampanii. Kampania zasilana z CRM Zasoby Opis crm_outbounds/:id/records/:customer_id Zwraca informacje o rekordzie w kampanii zasilanej z CRM. POST crm_outbounds/:id/records Dodanie rekordu do kampanii zasilanej z CRM. DELETE crm_outbounds/:id/records/:customer_id Usuwanie rekordu z kampanii zasilanej z CRM. PUT crm_outbounds/:id/records/:customer_id Edycja rekordu z kampanii zasilanej z CRM. CC CRM Zasoby Opis companies Zwraca listę firm zawężoną o podane kryteria wyszukiwania. POST companies Dodanie firmy do CC CRM. PUT companies Edycja firmy w CC CRM. customers Zwraca listę klientów zawężonych o podane kryteria wyszukiwania. POST customers Dodanie klienta do CC CRM. PUT customers Edycja klienta w CC CRM. Kolejki Zasoby Opis queues Zwraca listę kolejek.

2 Zasoby Opis queues/:id/waiting_stats Zwraca liczbę osób oczekujących w kolejce, IVR oraz przewidywany czas oczekiwania na połączenie. queues/:id/waiting_list Zwraca listę numerów telefonów oczekujących w kolejce. queues/:id/topics Zwraca listę aktywnych grup tematów (wraz z tematami) dla danej kolejki. Połączenia Zasoby Opis POST connections/topic Dodaje temat rozmowy dla połaczenia. Agenci Zasoby Opis agents Zwraca listę agentów. POST agents Dodanie agenta. agents/:login Zwraca informacje o agencie. POST agents/:login/call Zestawia połączenie dla agenta na podany numer. agents/:login/last_queue_connection Zwraca informacje na temat ostatniej rozmowy agenta w kolejce. agents/:login/status Zwraca status agenta. POST agents/:login/pause Pauzowanie agenta. POST agents/:login/free Odpauzowanie agenta. POST agents/:login/logout Wylogowanie agenta. POST agents/:login/hangup Zakończenie połączeń agenta. POST agents/:login/screenshot Wykonuje zrzut ekranu agenta. Zgłoszenia Zasoby Opis tickets Zwraca listę zgłoszeń. POST tickets Dodanie zgłoszenia. tickets/:id Zwraca informacje o zgłoszeniu. tickets/today_stats Zwraca statystyki zgłoszeń dla obecnego dnia. Pliki Zasoby Opis POST uploads Wgranie pliku na serwer. Nagrania Zasoby Opis recordings Pobranie listy nagrań. recordings/download Pobranie pliku nagrania. recordings/stream Strumieniowanie pliku nagrania. System Zasoby Opis system/pauses Pobranie listy pauz. system/transfer_shortcuts Zwraca skrótów do przekierowań.

3 Wprowadzenie Dokumentacja / Wprowadzenie / Dla metod, które wymagają autentykacji należy dodać odpowiednie nagłówki do requestu HTTP. odbywa się przez nagłowek Authorize (więcej informacji). Przykład Dla użytkownika "user" i hasła "password" należy wysłać w nagłówku typ autoryzacji Basic oraz Base64 w formacie "użytkownik:hasło". Authorization: Basic dxnlcjpwyxnzd29yzao= Pomoc Jeśli nie posiadasz nazwy użytkownika i hasła do API skontaktuj się z serwisem Thulium.

4 Dokumentacja / Wprowadzenie / Kody odpowiedzi Kody odpowiedzi W ramach wysyłanych requestów zwracane są odpowiednie kody HTTP, które określają status wykonanej operacji. Metoda Kod HTTP Opis 200 Request poprawny, zwrócono dane. POST 201 Utworzono obiekt. PUT 204 Zaktualizowano obiekt. DELETE 204 Request poprawny, brak danych do zwrócenia. /POST/PUT/DELETE 400 Błędny request: wystąpił błąd podczas walidacji danych. /POST/PUT/DELETE 401 Błędny request: autoryzacja nie powiodła się, podano błędnego użytkownika lub hasło. /POST/PUT/DELETE 404 Błędny request: nie znaleziono szukanego zasobu (URI lub obiektu o podanym identyfikatorze). /POST/PUT/DELETE 500 Wewnętrzny błąd serwera podczas przetwarzania requestu.

5 Dokumentacja / Wprowadzenie / Obsługa błędów Obsługa błędów Dla requestów, które kończą się błędami zwracana jest dokładna informacja o błędzie. Informacja ta zawiera opis i kod błędu oraz identyfikator requestu. Może zostać zwrócony więcej niż jeden błąd. Identyfikator requestu potrzebny jest przy zgłaszaniu błędów do serwisu Thulium. Przykład "request_id": " cf", "errors": [ "message": "Wrong format of phone number.", "code": , "message": "Duplicated customer name.", "code": ] Język Język odpowiedzi jest domyślnie ustawiony na angielski. Oznacza to, że wszelkie komunikaty o błędach będą zwrócone po angielsku. Żeby wymusić inny język należy w ramach requestu wysłać nagłówek Accept-Language. Przykład Dla języka polskiego należy wysłać nagłówek: Accept-Language: pl

6 Dokumentacja / Wprowadzenie / Notyfikacje o połączeniach (adresy callback) Notyfikacje o połączeniach (adresy callback) System Thulium posiada możliwość wysyłania informacji o połączeniu w kolejce na podany adres callback. Aby skonfigurować taki adres należy w Panelu Thulium w zakładce Administracja -> Adresy callback, ustawić adres skryptu który będzie odpowiedzialny za odbieranie danych. Dane przesyłane do skryptu są przesyłane metodą POST. System Thulium wywołuje skrypt klienta, na podane akcje: wejście do kolejki, odebrania połączenia przez agenta, zakończenie połączenia Parametry wysyłane na poszczególne akcje: Wejście do kolejki - parametry action Akcja rozróżniająca typ żądania Przykładowa wartość: ENTER_QUEUE connection_id Unikalny identyfikator połączenia Przykładowa wartość: queue_id Identyfikator kolejki Przykładowa wartość: 155 source_number Numer dzwoniącego Przykładowa wartość: date Data wykonania akcji Przykładowa wartość: :59:34 Telefon dzwoni u agenta - parametry action Akcja rozróżniająca typ żądania Przykładowa wartość: AGENT_RINGING connection_id Unikalny identyfikator połączenia Przykładowa wartość: queue_id Identyfikator kolejki Przykładowa wartość: 155 agent_login Login agent, który odebrał połączenia Przykładowa wartość: jkowalski source_number Numer dzwoniącego Przykładowa wartość: destination_number Numer agenta Przykładowa wartość: 162 date Data wykonania akcji Przykładowa wartość: :59:36 Odebranie połączenia - parametry action Akcja rozróżniająca typ żądania Przykładowa wartość: AGENT_CONNECTED connection_id Unikalny identyfikator połączenia Przykładowa wartość:

7 queue_id Identyfikator kolejki Przykładowa wartość: 155 agent_login Login agent, który odebrał połączenia Przykładowa wartość: jkowalski source_number Numer dzwoniącego Przykładowa wartość: destination_number Numer agenta Przykładowa wartość: 162 date Data wykonania akcji Przykładowa wartość: :59:36 Zakończenie połączenia - parametry action Akcja rozróżniająca typ żądania Przykładowa wartość: AGENT_COMPLETED connection_id Unikalny identyfikator połączenia Przykładowa wartość: queue_id Identyfikator kolejki Przykładowa wartość: 155 agent_login Login agent, który odebrał połączenia Przykładowa wartość: jkowalski source_number Numer dzwoniącego Przykładowa wartość: destination_number Numer agenta Przykładowa wartość: 162 date Data wykonania akcji Przykładowa wartość: :00:43 duration Czas trwania połączenia od wejścia w kolejkę (w sekundach) Przykładowa wartość: 69 billsec Czas trwania rozmowy (w sekundach) Przykładowa wartość: 67 filename Plik z nagraniem rozmowy Przykładowa wartość: SOME-QUEUE/ / _125932_ wav

8 Kampanie Dokumentacja / Kampanie outbounds Ostatnia aktualizacja: :17:40 Zwraca listę wszystkich kampanii. [ ] "id": "00002", "name": "API test", "crm": true $request = curl_init('http://localhost/api/outbounds'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/outbounds"); curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/outbounds"

9 Dokumentacja / Kampanie outbounds/:id/statuses Ostatnia aktualizacja: :29:38 Zwraca listę wszystkich statusów w danej kampanii. Parametry id Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: [ "status_id": "3", "name": "Dzwonić nieobecność", "status_id": "4", "name": "Nie dzwonić nie zainteresowany" $request = curl_init('http://localhost/api/outbounds/00001/statuses'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/outbounds/00001/statu ses"); curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/outbounds/00001/statuses"

10 Dokumentacja / Kampanie outbounds/:id/records Ostatnia aktualizacja: :29:38 Zwraca listę rekordów w kampanii wraz z podstawowymi parametrami w kolejności dodawania do kampanii. Parametr count zwraca całkowitą ilość rekordów w kampanii. Parametry id Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: limit Liczba rekordów, które mają być zwrócone. Domyślnie: 100. Maksymalna wartość: 100. Przykładowa wartość: 100 offset Od którego rekordu należy zwrócić rezultat (używane, gdy rekordów jest więcej, niż limit). Domyślna wartość: 0. Przykładowa wartość: 10 "count": 1, "result": [ "record_id": 228, "phone_number": "5555", "status": "Nie dzwonić", "status_id": 5, "next_call_date": "", "agent_name": "", "agent_login": "", "customer_id": 311 ]

11 $request = curl_init('http://localhost/api/outbounds/00001/records?limit=5&offset=0'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/outbounds/00001/recor ds?limit=5&offset=0"); curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/outbounds/00001/records?limit=5&offset=0"

12 Kampania zwykła Dokumentacja / Kampania zwykła outbounds/:id/records/:phone_number Ostatnia aktualizacja: :29:38 Zwraca informacje o rekordzie w kampanii. Parametry id Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: phone_number Numer telefonu dodany do kampanii. Przykładowa wartość: "record_id": 228, "phone_number": " ", "status": "Nie dzwonić", "status_id": 5, "next_call_date": "", "agent_name": "", "agent_login": "", "customer_id": ""

13 $request = curl_init('http://localhost/api/outbounds/00001/records/ '); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/outbounds/00001/recor ds/ "); curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/outbounds/00001/records/ "

14 Dokumentacja / Kampania zwykła POST outbounds/:id/records Ostatnia aktualizacja: :40:38 Dodanie rekordu do kampanii. Za pomocą API nie można dodawać zduplikowanych numerów. Parametry POST id Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: phone_number Numer telefonu na który będą wykonywane połączenia. Przykładowa wartość: status_id Identyfikator statusu rekordu w kampanii. Tylko dla statusu systemowego Mój rekord należy uzupełnić pola agent_id i next_call_date. Przykładowa wartość: 8 agent_id Identyfikator agenta do którego zostanie przypisany rekord. Przykładowa wartość: 1020 next_call_date Data następnego kontaktu w formacie YYYY-MM-DD hh:mm. Przykładowa wartość: :24 POST Dane "phone_number":" ","status_id":"3" "record_id": "231"

15 $data = '"phone_number":" ","status_id":"3"'; $request = curl_init('http://localhost/api/outbounds/00001/records'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.post("http://localhost/api/outbounds/00001/reco rds", "\"phone_number\":\" \",\"status_id\":\"3\""); curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/" -d '"phone_number":" ","status_id ":"3"' "http://localhost/api/outbounds/00001/records"

16 Dokumentacja / Kampania zwykła DELETE outbounds/:id/records/:phone_number Ostatnia aktualizacja: :40:38 Usuwanie rekordu z kampanii. Za pomocą API nie można usuwać zduplikowanych numerów. Parametry DELETE id Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: phone_number Numer telefonu który zostanie usunięty z kampanii. Przykładowa wartość: DELETE <!-- pusty --> $data = ''; $request = curl_init('http://localhost/api/outbounds/00001/records/ '); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'DELETE'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.delete("http://localhost/api/outbounds/00001/re cords/ "); curl -u api_user:api_pass -k -X DELETE "http://localhost/api/outbounds/00001/records/ "

17 Dokumentacja / Kampania zwykła PUT outbounds/:id/records/:phone_number Ostatnia aktualizacja: :40:38 Edytowanie rekordu w kampanii. Za pomocą API nie można edytować zduplikowanych numerów. Parametry PUT id Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: status_id Identyfikator statusu rekordu w kampanii. Tylko dla statusu systemowego Mój rekord należy uzupełnić pola agent_id i next_call_date. Przykładowa wartość: 8 agent_id Identyfikator agenta do którego zostanie przypisany rekord. Przykładowa wartość: 1020 next_call_date Data następnego kontaktu w formacie YYYY-MM-DD hh:mm. Przykładowa wartość: :24 PUT Dane "status_id":"3" <!-- pusty -->

18 $data = '"status_id":"3"'; $request = curl_init('http://localhost/api/outbounds/00001/records/ '); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.put("http://localhost/api/outbounds/00001/recor ds/ ", "\"status_id\":\"3\""); curl -u api_user:api_pass -k -X PUT -H "Content-type: application/" -d '"status_id":"3"' "http://localhost/api/outbo unds/00001/records/ "

19 Kampania zasilana z CRM Dokumentacja / Kampania zasilana z CRM crm_outbounds/:id/records/:customer_id Ostatnia aktualizacja: :29:38 Zwraca informacje o rekordzie w kampanii zasilanej z CRM. Parametry id Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: customer_id Identyfikator klienta zapisanego w CC CRM. Przykładowa wartość: 441 "record_id": 47, "phone_number": " ", "status": "Nie dzwonić", "status_id": 6, "next_call_date": "", "agent_name": "", "agent_login": "", "customer_id": 441

20 $request = curl_init('http://localhost/api/crm_outbounds/00001/records/441'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/crm_outbounds/00001/r ecords/441"); curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/crm_outbounds/00001/records/441"

21 Dokumentacja / Kampania zasilana z CRM POST crm_outbounds/:id/records Ostatnia aktualizacja: :29:38 Dodanie rekordu do kampanii CRM. Parametry POST id Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: customer_id Identyfikator klienta zapisanego w CC CRM. Przykładowa wartość: 441 status_id Identyfikator statusu rekordu w kampanii. Tylko dla statusu systemowego Mój rekord należy uzupełnić pola agent_id i next_call_date. Przykładowa wartość: 8 agent_id Identyfikator agenta do którego zostanie przypisany rekord. Przykładowa wartość: 1020 next_call_date Data następnego kontaktu w formacie YYYY-MM-DD hh:mm. Przykładowa wartość: :24 POST Dane "customer_id":441,"status_id":3 "record_id": "231"

22 $data = '"customer_id":441,"status_id":3'; $request = curl_init('http://localhost/api/crm_outbounds/00001/records'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.post("http://localhost/api/crm_outbounds/00001 /records", "\"customer_id\":441,\"status_id\":3"); curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/" -d '"customer_id":441,"status_id":3' "http:// localhost/api/crm_outbounds/00001/records"

23 Dokumentacja / Kampania zasilana z CRM DELETE crm_outbounds/:id/records/:customer_id Ostatnia aktualizacja: :29:38 Dodanie rekordu do kampanii CRM. Parametry DELETE id Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: customer_id Identyfikator klienta zapisanego w CC CRM. Przykładowa wartość: 441 DELETE <!-- pusty --> $data = ''; $request = curl_init('http://localhost/api/crm_outbounds/00001/records/441'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'DELETE'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.delete("http://localhost/api/crm_outbounds/000 01/records/441"); curl -u api_user:api_pass -k -X DELETE "http://localhost/api/crm_outbounds/00001/records/441"

24 Dokumentacja / Kampania zasilana z CRM PUT crm_outbounds/:id/records/:customer_id Ostatnia aktualizacja: :29:38 Edycja rekordu z kampanii zasilanej z CRM. Parametry PUT id Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: customer_id Identyfikator klienta zapisanego w CC CRM. Przykładowa wartość: 441 status_id Identyfikator statusu rekordu w kampanii. Tylko dla statusu systemowego Mój rekord należy uzupełnić pola agent_id i next_call_date. Przykładowa wartość: 8 agent_id Identyfikator agenta do którego zostanie przypisany rekord. Przykładowa wartość: 1020 next_call_date Data następnego kontaktu w formacie YYYY-MM-DD hh:mm. Przykładowa wartość: :24 PUT Dane "status_id":"3" <!-- pusty -->

25 $data = '"status_id":"3"'; $request = curl_init('http://localhost/api/crm_outbounds/00001/records/441'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.put("http://localhost/api/crm_outbounds/00001/r ecords/441", "\"status_id\":\"3\""); curl -u api_user:api_pass -k -X PUT -H "Content-type: application/" -d '"status_id":"3"' "http://localhost/api/crm_ outbounds/00001/records/441"

26 CC CRM Dokumentacja / CC CRM companies Ostatnia aktualizacja: :31:39 Zwraca listę firm zawężoną o podane kryteria wyszukiwania. Może zwrócić maksymalnie 20 firm. Parametry nip Numer NIP firmy. Przykładowa wartość: [ ] "name": "Thulium", "company_id": 28, "type": "wewnętrzny", "group": "partner", "nip": " ", "address": "street": "os. Złotej Jesieni", "building": "7", "flat": null, "postcode": "31-827", "city": "Kraków", "post_office": "Kraków", "borough": null,, "county": null, "voivodship": null, "country": "Polska", "custom_fields": "ID": null, "Dodatkowe informacje": "brak"

27 $request = curl_init('http://localhost/api/companies?nip= '); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/companies?nip= "); curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/companies?nip= "

28 Dokumentacja / CC CRM POST companies Ostatnia aktualizacja: :15:23 Dodanie firmy do CC CRM. Parametry POST name Nazwa firmy. Nazwa jest unikatowa. nip type group custom_fields address street building flat postcode city country Numer NIP firmy. Jeśli jest podany, ma być unikatowy. Tekstowa nazwa typu klienta zdefiniowana w systemie. Tekstowa nazwa grupy klienta zdefiniowana w systemie. Obiekt z wartościami pól specjalnych. Adres firmy. Nazwa ulicy. Numer budynku. Numer mieszkania. Kod pocztowy. Miasto. Kraj. Uwagi Pole custom_fields musi zwawierać mapę pól specjalnych gdzie kluczem jest tekstowa nazwa pola specjalnego a wartością treść którą chcemy ustawić. W obiekcie możemy przekazać tylko te pola, których wartości chcemy ustawić. Jeśli przekazana wartość pola specjalnego będzie pusta zawartość pola zostanie usunięta. W przypadku gdy pole specjalne nie istnieje zostanie utworzone. POST Dane "name":"company","nip":" ","address":"city":"krakow","street":"zlotej Jesieni" "company_id": "21"

29 $data = '"name":"company","nip":" ","address":"city":"krakow","street":"zlotej Jesieni"'; $request = curl_init('http://localhost/api/companies'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.post("http://localhost/api/companies", "\"name\ ":\"company\",\"nip\":\" \",\"address\":\"city\":\"krakow\",\"street\":\"zlotej Jesieni\""); curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/" -d '"name":"company","nip":" "," address":"city":"krakow","street":"zlotej Jesieni"' "http://localhost/api/companies"

30 Dokumentacja / CC CRM PUT companies/:id Ostatnia aktualizacja: :15:23 Edycja firmy. Parametry PUT name nip type group custom_fields address street building flat postcode city country Nazwa firmy. Nazwa jest unikatowa. Numer NIP firmy. Jeśli jest podany, ma być unikatowy. Tekstowa nazwa typu klienta zdefiniowana w systemie. Tekstowa nazwa grupy klienta zdefiniowana w systemie. Obiekt z wartościami pól specjalnych. Adres firmy. Nazwa ulicy. Numer budynku. Numer mieszkania. Kod pocztowy. Miasto. Kraj. Uwagi Pole custom_fields musi zwawierać mapę pól specjalnych gdzie kluczem jest tekstowa nazwa pola specjalnego a wartością treść którą chcemy ustawić. W obiekcie możemy przekazać tylko te pola, których wartości chcemy ustawić. Jeśli przekazana wartość pola specjalnego będzie pusta zawartość pola zostanie usunięta. W przypadku gdy pole specjalne nie istnieje zostanie utworzone. PUT Dane "name":"company","nip":" ","address":"city":"krakow","street":"zlotej Jesieni" <!-- pusty -->

31 $data = '"name":"company","nip":" ","address":"city":"krakow","street":"zlotej Jesieni"'; $request = curl_init('http://localhost/api/companies/23'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.put("http://localhost/api/companies/23", "\"nam e\":\"company\",\"nip\":\" \",\"address\":\"city\":\"krakow\",\"street\":\"zlotej Jesieni\""); curl -u api_user:api_pass -k -X PUT -H "Content-type: application/" -d '"name":"company","nip":" ","a ddress":"city":"krakow","street":"zlotej Jesieni"' "http://localhost/api/companies/23"

32 Dokumentacja / CC CRM customers Ostatnia aktualizacja: :31:39 Zwraca listę klientów zawężonych o podane kryteria wyszukiwania. Może zwrócić maksymalnie 20 klientów. Parametry Adres klienta. Przykładowa wartość: [ ] "customer_id": 273, "name": "Jan", "surname": "Kowalski", "phone_number": " ", " ": "company_id": "", "identifier": "", "type": "", "group": "", "company_flag": "", "custom_fields": "ID": null, "Dodatkowe informacje": "Numer dowodu - AXX "

33 $request = curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/customers? =jan.k curl -u api_user:api_pass -k -X

34 Dokumentacja / CC CRM POST customers Ostatnia aktualizacja: :15:23 Dodanie klienta do CC CRM. Parametry POST name surname Imię klienta. Nazwisko klienta. phone_number Adres klienta. Numer telefonu klienta. company_id type group identifier custom_fields Identyfikator firmy, do której ma być dodany klient. Tekstowa nazwa typu klienta zdefiniowana w systemie. Tekstowa nazwa grupy klienta zdefiniowana w systemie. Identyfikator klienta. Obiekt z wartościami pól specjalnych. Uwagi Pole custom_fields musi zwawierać mapę pól specjalnych gdzie kluczem jest tekstowa nazwa pola specjalnego a wartością treść którą chcemy ustawić. W obiekcie możemy przekazać tylko te pola, których wartości chcemy ustawić. Jeśli przekazana wartość pola specjalnego będzie pusta zawartość pola zostanie usunięta. W przypadku gdy pole specjalne nie istnieje zostanie utworzone. POST Dane "surname":"kowalski","phone_number":" " "customer_id": "324"

35 $data = '"surname":"kowalski","phone_number":" "'; $request = curl_init('http://localhost/api/customers'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.post("http://localhost/api/customers", "\"surna me\":\"kowalski\",\"phone_number\":\" \""); curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/" -d '"surname":"kowalski","phone_number":" "' "http://localhost/api/customers"

36 Dokumentacja / CC CRM PUT customers/:id Ostatnia aktualizacja: :15:23 Edycja klienta. Parametry PUT name surname phone_number company_id type group identifier custom_fields Imię klienta. Nazwisko klienta. Adres klienta. Numer telefonu klienta. Identyfikator firmy, do której ma być dodany klient. Tekstowa nazwa typu klienta zdefiniowana w systemie. Tekstowa nazwa grupy klienta zdefiniowana w systemie. Identyfikator klienta. Obiekt z wartościami pól specjalnych. Uwagi Pole custom_fields musi zwawierać mapę pól specjalnych gdzie kluczem jest tekstowa nazwa pola specjalnego a wartością treść którą chcemy ustawić. W obiekcie możemy przekazać tylko te pola, których wartości chcemy ustawić. Jeśli przekazana wartość pola specjalnego będzie pusta zawartość pola zostanie usunięta. W przypadku gdy pole specjalne nie istnieje zostanie utworzone. PUT Dane "surname":"kowalski","phone_number":" " <!-- pusty -->

37 $data = '"surname":"kowalski","phone_number":" "'; $request = curl_init('http://localhost/api/customers/12'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.put("http://localhost/api/customers/12", "\"surn ame\":\"kowalski\",\"phone_number\":\" \""); curl -u api_user:api_pass -k -X PUT -H "Content-type: application/" -d '"surname":"kowalski","phone_number":" "' "http://localhost/api/customers/12"

38 Kolejki Dokumentacja / Kolejki queues Ostatnia aktualizacja: :16:41 Zwraca listę kolejek. [ ] "queue_id": 1, "name": "BOK", "queue_id": 2, "name": "Serwis" $request = curl_init('http://localhost/api/queues'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/queues"); curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/queues"

39 Dokumentacja / Kolejki queues/:id/waiting_stats Ostatnia aktualizacja: :47:09 Zwraca liczbę osób oczekujących w kolejce, IVR oraz przewidywany czas oczekiwania na połączenie. Dane zwrócone z zasobu prezentują dane z ostatniej godziny. Parametry id Identyfikator kolejki. Przykładowa wartość: 2 "in_queue": 2, "approx_wait_time": "00:00:30" $request = curl_init('http://localhost/api/queues/2/waiting_stats'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception "); ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/queues/2/waiting_stats curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/queues/2/waiting_stats"

40 Dokumentacja / Kolejki queues/:id/waiting_list Ostatnia aktualizacja: :47:09 Zwraca numery telefonów osób oczekujących w kolejce. Jeśli numer telefonu zostanie jednoznacznie odnaleziony w CRM, to zwracany jest identyfikator i imię/nazwisko osoby lub nazwa firmy. Parametry id Identyfikator kolejki. Przykładowa wartość: 2 [ ] phone_number: " ", started_at: " :30:37", customer_id: null, customer_label: null, phone_number: " ", started_at: " :30:36", customer_id: null, customer_label: null, phone_number: " ", started_at: " :30:35", customer_id: 123, customer_label: "Jan Kowalski"

41 $request = curl_init('http://localhost/api/queues/2/waiting_list'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/queues/2/waiting_list"); curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/queues/2/waiting_list"

42 Dokumentacja / Kolejki queues/:id/topics Ostatnia aktualizacja: :12:18 Zwraca tematy rozmów dostępnych dla danej kolejki. Tematy rozmów są pogrupowane (tak jak przy wyborze grup tematów dla danej kolejki). W ramach grupy tematy są wyświetlane jako lista par id+nazwa. Zwracane są jedynie aktywne grupy tematów a w ich ramach jedynie aktywne tematy. Jeżeli grupa tematów jest pusta także się wyświetla. Parametry id Identyfikator kolejki. Przykładowa wartość: 2 groupname: "Grupa jeden", topics: [ "id": 1, "name": "jedyny" ], groupname: "Grupa pusta", topics: [], groupname: "Grupa wiele", topics: [ "id": 2, "name": "pierwszy", "id": 3, "name": "drugi", "id": 4, "name": "trzeci" ]

43 $request = curl_init('http://localhost/api/queues/2/topics'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/queues/2/topics"); curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/queues/2/topics"

44 Połączenia Dokumentacja / Połączenia POST connections/topic Ostatnia aktualizacja: :20:53 Dodaje temat połączenia. Parametry POST uniqueid Unikalne ID połączenia. Przykładowa wartość: xxxxx topic_id ID wybranego tematu tematu rozmowy. Zarówno temat jak i grupa do której należy muszą być aktywne. Można je zdobyć odpytując queue/:id/topics. Przykładowa wartość: 11 comment Komentarz do połączenia. Przykładowa wartość: nic ciekawego custom_fields Lista parametrów używanych do zapisania wartości pól dodatkowych. Lista obiektów o atrybutach 'field_id', 'value'. Oba atrybuty są wymagane jeżeli taki obiekt wystąpi. Przykładowa wartość: [ "field_id": 1, "value": "pewna wartość", "field_id": 2, "value": "wartość druga" ] POST Dane "uniqueid":"xxxxx","topic_id":1,"comment":"nic ciekawego","custom_fields": ["field_id":1,"value":"pewna wartosc","field_id":2,"value":"wartosc druga"] <!-- pusty -->

45 $data = '"uniqueid":"xxxxx","topic_id":1,"comment":"nic ciekawego","custom_fields":["field_id":1,"value":"pewna war tosc","field_id":2,"value":"wartosc druga"]'; $request = curl_init('http://localhost/api/connections/topics'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.post("http://localhost/api/connections/topics", " \"uniqueid\":\"xxxxx\",\"topic_id\":1,\"comment\":\"nic ciekawego\",\"custom_fields\":[\"field_id\":1,\"value\":\"pewna wartosc\",\"field_id\":2,\"value\":\"wartosc druga\"]"); curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/" -d '"uniqueid":"xxxxx","topic_id":1,"comme nt":"nic ciekawego","custom_fields":["field_id":1,"value":"pewna wartosc","field_id":2,"value":"wartosc druga"]' "htt p://localhost/api/connections/topics"

46 Agenci Dokumentacja / Agenci agents Ostatnia aktualizacja: :16:41 Zwraca listę agentów. [ ] "agent_id": 1, "login": "", "name": "Automat", "surname": "Automat", "supervisor": "", "active": "", "number": "", "outbound_mode": "manual", "agent_id": 2, "login": "janko", "name": "Jan", "surname": "Kowalski", "supervisor": true, "active": true, "number": , "outbound_mode": "automatic" $request = curl_init('http://localhost/api/agents'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/agents"); curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/agents"

47

48 Dokumentacja / Agenci POST agents Ostatnia aktualizacja: :54:51 Dodanie agenta. Parametry POST name Imię agenta. Przykładowa wartość: Jan surname Nazwisko agenta. Przykładowa wartość: Kowalski login Login agenta w systemie. Przykładowa wartość: jkowalski password Hasło do autoryzacji podczas logowania. Przykładowa wartość: somepass123!qaz number Numer agenta. Przykładowa wartość: Adres agenta. Przykładowa wartość: change_password Wymuszenie zmiany hasła podczas pierwszego logowania. Domyślna wartość: false Przykładowa wartość: true false callerid Identyfikator dzwoniącego. Domyślna wartość: piersza litera imienia i nazwisko (J.Kowalski). Przykładowa wartość: language Język panelu. Domyślna wartość: pl Przykładowa wartość: pl en supervisor Tworzony agent jest supervisor'em. Domyślna wartość: false. Przykładowa wartość: true false active Ustawienie czy konto jest aktywne. Domyślna wartość: true Przykładowa wartość: true false outbound_mode Tryb rozmów wychodzących. Domyślna wartość: manual Przykładowa wartość: manual blending auto POST Dane

49 "agent_id": "11" $data = 45"'; $request = curl_init('http://localhost/api/agents'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.post("http://localhost/api/agents", "\"name\":\" "); curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/" -d '"name":"jan","surname":"kowalski","log "http://localhost/api/agents"

50 Dokumentacja / Agenci agents/:login Ostatnia aktualizacja: :16:41 Zwraca informacje o agencie. Parametry login Login agenta w systemie. Przykładowa wartość: jkowalski "agent_id": 1, "login": "jkowalski", "name": "Jan", "surname": "Kowalski", "supervisor": false, "active": true, "number": , "outbound_mode": "manual" $request = curl_init('http://localhost/api/agents/jkowalski'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/agents/jkowalski"); curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/agents/jkowalski"

51 Dokumentacja / Agenci POST agents/:login/call Ostatnia aktualizacja: :19:41 Zestawia połączenie dla agenta na podany numer. Aby wykonywać połączenia należy stworzyć kampanie o ID Do stworzonej kampanii należy przypisać agenta, który ma wykonywać połączenia. Parametry POST login Login agenta w systemie. Przykładowa wartość: jkowalski phone_number Numer telefonu na który zostanie zestawione połączenie. Przykładowa wartość: POST Dane "phone_number":" " "connection_id": " "

52 $data = '"phone_number":" "'; $request = curl_init('http://localhost/api/agents/jkowalski/call'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.post("http://localhost/api/agents/jkowalski/call", "\"phone_number\":\" \""); curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/" -d '"phone_number":" "' "http://lo calhost/api/agents/jkowalski/call"

53 Dokumentacja / Agenci agents/:login/last_queue_connection Ostatnia aktualizacja: :57:29 Zwraca informacje na temat ostatniej rozmowy agenta w kolejce. Parametry login Login agenta w systemie. Przykładowa wartość: jkowalski "queue": "BOK", "started_at": " :14", "ended_at": " :16", "phone_number": " ", "customer_id": 34114, "customer_label": "smith" $request = curl_init('http://localhost/api/agents/jkowalski/last_queue_connection'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/agents/jkowalski/last_q ueue_connection"); curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/agents/jkowalski/last_queue_connection"

54 Dokumentacja / Agenci agents/:login/status Ostatnia aktualizacja: :32:28 Zwraca status agenta. Możliwe statusy: OFF FREE PAUSED INBOUND_CALL OUTBOUND_CALL CALL Parametry login Login agenta w systemie. Przykładowa wartość: jkowalski "status":"paused", "pause_id":1, "last_change": " :30:44" $request = curl_init('http://localhost/api/agents/jkowalski/status'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array('content-type: application/')); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, "api_user:api_pass"); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception "); ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.get("http://localhost/api/agents/jkowalski/status curl -u api_user:api_pass -k -X "http://localhost/api/agents/jkowalski/status"

55 Dokumentacja / Agenci POST agents/:login/pause Ostatnia aktualizacja: :38:58 Pauzuje agenta. Parametry POST login Login agenta w systemie. Przykładowa wartość: jkowalski pause_id Identyfikator pauzy. Przykładowa wartość: 1 POST Dane "pause_id":"1" <!-- pusty --> $data = '"pause_id":"1"'; $request = curl_init('http://localhost/api/agents/jkowalski/pause'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.post("http://localhost/api/agents/jkowalski/paus e", "\"pause_id\":\"1\""); curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/" -d '"pause_id":"1"' "http://localhost/api/age nts/jkowalski/pause"

56 Dokumentacja / Agenci POST agents/:login/free Ostatnia aktualizacja: :34:21 Odpauzowuje agenta. Parametry POST login Login agenta w systemie. Przykładowa wartość: jkowalski POST <!-- pusty --> $data = ''; $request = curl_init('http://localhost/api/agents/jkowalski/free'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.post("http://localhost/api/agents/jkowalski/free", ""); curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/" -d '' "http://localhost/api/agents/jkowalski/fre e"

57 Dokumentacja / Agenci POST agents/:login/logout Ostatnia aktualizacja: :34:21 Wylogowuje agenta. Parametry POST login Login agenta w systemie. Przykładowa wartość: jkowalski POST <!-- pusty --> $data = ''; $request = curl_init('http://localhost/api/agents/jkowalski/logout'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.post("http://localhost/api/agents/jkowalski/logo ut", ""); curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/" -d '' "http://localhost/api/agents/jkowalski/log out"

58 Dokumentacja / Agenci POST agents/:login/hangup Ostatnia aktualizacja: :03:35 Rozłącza połączenia agenta. Parametry POST login Login agenta w systemie. Przykładowa wartość: jkowalski POST <!-- pusty --> $data = ''; $request = curl_init('http://localhost/api/agents/jkowalski/hangup'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.post("http://localhost/api/agents/jkowalski/hang up", ""); curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/" -d '' "http://localhost/api/agents/jkowalski/ha ngup"

59 Dokumentacja / Agenci POST agents/:login/screenshot Ostatnia aktualizacja: :56:30 Wykonuje zrzut ekranu agenta. Parametry POST login Login agenta w systemie. Przykładowa wartość: jkowalski POST <!-- pusty --> $data = ''; $request = curl_init('http://localhost/api/agents/jkowalski/screenshot'); curl_setopt($request, OPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/', 'Content-Length: '. mb_strlen($data) )); curl_setopt($request, OPT_USERPWD, 'api_user:api_pass'); curl_setopt($request, OPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($request, OPT_POSTFIELDS, $data); print_r(_decode($response)); public class Example public static void main(string[] args) throws Exception ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restclient.post("http://localhost/api/agents/jkowalski/scre enshot", ""); curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/" -d '' "http://localhost/api/agents/jkowalski/sc reenshot"

Baza numerów Wersja 1.1

Baza numerów Wersja 1.1 Baza numerów Wersja 1.1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją 1.2 Informacje zwrotne wysyłane z API w odpowiedzi na odebrane odwołania I. Zarządzanie grupami Bazy Numerów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 2.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny Web Service REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7.

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. 1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. Odpowiedź serwera Wstęp Usługa udostępniona dla klientów serwisu pakka.pl,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0

Dokumentacja REST API v 3.0 Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 16 kwietnia 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Spis treści Opis API... 3 Uwierzytelnienie... 3 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe Wersja 1..1 Dokumentacja SMSAPI (https) FUNKCJE DODATKOWE z dnia 1.06.01 Wersja 1..1 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem 1.2 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania polami nadawcy I. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140402 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Limity zapytań... 3 1.5. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan. CTI Solutions

Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan. CTI Solutions Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan CTI Solutions O firmie CTI Solutions Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Specjalizowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Źródła danych i sposób zasilania, formaty i aspekty organizacyjne Strona 1 z 8 Spis treści Spis treści 1.Źródła

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SYSTEM HOSTED SMS

OPIS TECHNICZNY SYSTEM HOSTED SMS OPIS TECHNICZNY SYSTEM HOSTED SMS Wersja 1.6.2 Warszawa, lipiec 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe Parametry systemu Hosted SMS... 3 Dostępność... 3 Definicja znaków i długości wiadomości

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013

Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013 Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013 Wersja Standard i Plus: we właściwościach terminala dodano wskaźnik poziomu sygnału urządzenia GSM wyrażony w dbm. Podstawa teoretyczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/dbm.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA UŻYTKOWNIKA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA UŻYTKOWNIKA OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY SP. Z O.O Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

Sms. v.1.1.0. Strona 1 z 17. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06

Sms. v.1.1.0. Strona 1 z 17. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06 Sms (Moduł Magento) v.1.1.0 Strona 1 z 17 Spis treści Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Podgląd... 4 Główna konfiguracja modułu.... 5 Konfiguracja klienta.... 6 Rejestracja nowego konta... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

LiveSpace API. Aktualizacja: 16 stycznia 2015 Wersja: 0.6. LiveSpace CRM email: pomoc@livespace.pl tel: 22 354 66 60, www.livespace.

LiveSpace API. Aktualizacja: 16 stycznia 2015 Wersja: 0.6. LiveSpace CRM email: pomoc@livespace.pl tel: 22 354 66 60, www.livespace. LiveSpace API Aktualizacja: 16 stycznia 2015 Wersja: 0.6 email: pomoc@livespace.pl tel: 22 354 66 60, www.livespace.pl Strona 1 z 28 1 Wstęp W dokumencie opisano sposób komunikacji z API LiveSpace, przygotowania

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express

Oracle Application Express Oracle Application Express Dla Oracle Application Express 4.2.2 Część 5. Walidacja operacji W niniejszej części ćwiczenia uzupełnimy wcześniej zbudowane strony o możliwość weryfikacji poprawności wykonywanych

Bardziej szczegółowo

apaczka Webservice API

apaczka Webservice API apaczka Webservice API Właściciel dokumentu: R2G Wersja dokumentu: 1.5 Status dokumentu: Draft Data utworzenia: 13.09.2012 Data zapisu: 15.09.2012 Autorzy: Piotr Jatymowicz, Piotr Dobrzyński R2G Polska

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com wersja dokumentu: 1.1 6 października 2015 r. Spis treści Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3 Autoryzacja i sesja...4

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Spis treści INTERFEJS (WEBSERVICES) - DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1

Spis treści INTERFEJS (WEBSERVICES) - DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1 I N T E R F E J S W E BSERVICES NADAWANIE PAKIETÓW D O S Y S T EMU MKP PRZEZ I N TERNET D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 6 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe

Technologie internetowe Protokół HTTP Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Spis treści Protokół HTTP Adresy zasobów Jak korzystać z telnet? Metody protokołu HTTP Kody odpowiedzi Pola nagłówka HTTP - 2 - Adresy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0

Dokumentacja REST API v 3.0 Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 26 kwietnia 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Spis treści Opis API... 3 Uwierzytelnienie... 3 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Development Environment C/AL Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne:... 3 1.1 Zmienne... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0. Kraków, 7 marca FreshMail, ul. Fabryczna 20a, Kraków tel , freshmail.

Dokumentacja REST API v 3.0. Kraków, 7 marca FreshMail, ul. Fabryczna 20a, Kraków tel , freshmail. Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 7 marca 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Wersja dokumentu: 1.0 Autorzy: Tadeusz Kania ,

Bardziej szczegółowo

TradeWatch API v. 1.3.1

TradeWatch API v. 1.3.1 TradeWatch API v. 1.3.1 3.12.2013 TradeWatch API 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Przeznaczenie...3 1.2. Ograniczenia...3 2. Autentykacja...3 2.A. Autentykacja za pomocą nagłówka (header) żądania HTTP...3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

LiveSpace API. Aktualizacja: 27 lutego 2015 Wersja: 0.7. LiveSpace CRM email: pomoc@livespace.pl tel: 22 354 66 60, www.livespace.

LiveSpace API. Aktualizacja: 27 lutego 2015 Wersja: 0.7. LiveSpace CRM email: pomoc@livespace.pl tel: 22 354 66 60, www.livespace. LiveSpace API Aktualizacja: 27 lutego 2015 Wersja: 0.7 email: pomoc@livespace.pl tel: 22 354 66 60, www.livespace.pl Strona 1 z 30 1 Wstęp W dokumencie opisano sposób komunikacji z API LiveSpace, przygotowania

Bardziej szczegółowo

KatMPBSoft marekbilski@katmpbsoft.pl - 1 -

KatMPBSoft marekbilski@katmpbsoft.pl - 1 - Przedstawiona dokumentacja UML jest ściśle chroniona prawami autorskimi. Jej celem jest jedynie pokazanie w jaki sposób firma KatMPBSoft, takie dokumentacje przygotowuje. Dokumentacja UML nie może być

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Naso CC

Oprogramowanie Naso CC Oprogramowanie Naso CC klient CTI, statystki połączeń i Call Center wersja 2.5 CTI Solutions O firmie CTI Solutions Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści DOKUMENTACJA TECHNICZNA. STS API wersja 1.1

Spis treści DOKUMENTACJA TECHNICZNA. STS API wersja 1.1 Spis treści 1. Korzystanie z interfejsu STS API...2 1.1 Warunki korzystania z interfejsu...2 1.2 Zabezpieczenia interfejsu...2 2. Specyfikacja interfejsu STS API...3 2.1 Proces składania zamówienia za

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Sesje i logowanie. 1. Wprowadzenie

Sesje i logowanie. 1. Wprowadzenie Sesje i logowanie 1. Wprowadzenie Żądania od nawet tego samego użytkownika na serwerze nie są domyślnie w żaden sposób łączone ze sobą. Każde jest w pewnym sensie nowe i serwer nie jest w stanie stwierdzić,

Bardziej szczegółowo

API przekazy masowe - Dokumentacja. v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań.

API przekazy masowe - Dokumentacja. v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań. API przekazy masowe - Dokumentacja v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com 1 Bramka API Dokumentacja opisuje możliwość wykonania przekazów masowych za

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API. wersja 1.1

Dokumentacja API. wersja 1.1 Dokumentacja API wersja 1.1 Dzięki API ewindykator możesz w łatwy sposób zintegrować nasz system ze swoją aplikacją. Wszystkie metody są wywoływane przy pomocy protokołu SOAP, więc istnieje możliwość zarządzania

Bardziej szczegółowo

Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz

Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz Walidacja po stronie klienta: - w MVC 3 i 4 domyślnie jest włączona także walidacja po stronie klienta - wykorzystuje ona JavaScript

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ)

Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ) Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ) 1. Przygotowanie Przed rozpoczęciem pracy, należy uruchomić "Kreator przygotowania WebSphere MQ" oraz przejść przez wszystkie kroki kreatora, na końcu zaznaczając

Bardziej szczegółowo

HiperusLib wersja 1.0 PHP

HiperusLib wersja 1.0 PHP HiperusLib wersja 1.0 PHP 1/26 Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...3 HiperusLib w działaniu...4 HiperusActions...9 Wstęp...9 Metody...12 CreateCustomer...12 CreatePSTNNumber...13 CreateSIPTerminal...15

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA IMPLEMENTACJI MECHANIZMÓW OBSŁUGI AHMES SMS (soap) 2013-03-24

DOKUMENTACJA IMPLEMENTACJI MECHANIZMÓW OBSŁUGI AHMES SMS (soap) 2013-03-24 Ahmes Sp. z o.o. ul. Lewicka 13/15 02-547 Warszawa tel: (22) 113 10 00, fax: (22) 203 63 21, e-mail: biuro@ahmes.pl, http://www.ahmes.pl DOKUMENTACJA IMPLEMENTACJI MECHANIZMÓW OBSŁUGI AHMES SMS (soap)

Bardziej szczegółowo

COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH

COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH 2017.03.07 COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH Monitor CDV-70UX występuje w dwóch wersjach sprzętowych: Wersja 1: - numery seryjne 2015.06S1506., 2015.07S1507., - dioda informacyjna LED

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Wykład 4 Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Operacje na tabelach C/AL Poniższe funkcje odpowiadają za operacje modyfikacji

Bardziej szczegółowo

wfirma (Moduł Magento) v Strona 1 z 12

wfirma (Moduł Magento) v Strona 1 z 12 wfirma (Moduł Magento) v.1.20.0 Strona 1 z 12 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja.... 3 Problem z instalacją... 3 Odinstalowanie modułu:... 4 Konfiguracja.... 5 Ustawienia dokumentów... 6 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Terytorialna analiza danych

Terytorialna analiza danych Terytorialna analiza danych Dokumentacja systemu Marek Roj, Warszawa, luty 2013 Aktualizowano: 15.02.2013, wersja 0.196 Spis treści Wprowadzenie...3 Cel tego dokumentu...3 Informacje ogólne...3 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

LiveSpace API. Aktualizacja: 22 maja 2015 Wersja: 0.8. LiveSpace CRM email: pomoc@livespace.pl tel: 22 354 66 60, www.livespace.

LiveSpace API. Aktualizacja: 22 maja 2015 Wersja: 0.8. LiveSpace CRM email: pomoc@livespace.pl tel: 22 354 66 60, www.livespace. LiveSpace API Aktualizacja: 22 maja 2015 Wersja: 0.8 email: pomoc@livespace.pl tel: 22 354 66 60, www.livespace.pl Strona 1 z 30 1 Wstęp W dokumencie opisano sposób komunikacji z API LiveSpace, przygotowania

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro

Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro Kontakt: tel. 54 282 1385 e-mail: info@softor.pl Podstawowe informacje: Serwer REST dostępny pod adresem https://api.sanatorium.pro/v1/

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA USŁUGI API ver. 1.27

DOKUMENTACJA TECHNICZNA USŁUGI API ver. 1.27 RedCart.pl ul. wrocławska 113 58-306 Wałbrzych Polska DOKUMENTACJA TECHNICZNA USŁUGI API ver. 1.27 Infolinia: 22 22 82 114 pn-pt: 9.00-17.00 połączenie wg stawki operatora 1 Spis treści 1.Historia dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Przychodnia 0. Stwórz projekt aplikacja konsolowa lub WPF (przemyśl wybór, bo zmiana może być czasochłonna). 1. Stwórz abstrakcyjną klasę Osoba.

Przychodnia 0. Stwórz projekt aplikacja konsolowa lub WPF (przemyśl wybór, bo zmiana może być czasochłonna). 1. Stwórz abstrakcyjną klasę Osoba. Przychodnia 0. Stwórz projekt aplikacja konsolowa lub WPF (przemyśl wybór, bo zmiana może być czasochłonna). 1. Stwórz abstrakcyjną klasę Osoba. W tej klasie wykonaj następujące czynności: a) dodaj pole

Bardziej szczegółowo

Automater.pl zdalne tworzenie i zarządzanie transakcjami dokumentacja API wersja 0.1

Automater.pl zdalne tworzenie i zarządzanie transakcjami dokumentacja API wersja 0.1 Dokumentacja API 0.1 Automater.pl zdalne tworze i zarządza transakcjami dokumentacja API wersja 0.1 Automater sp. z o.o., ul. Belgradzka 4/42, 02-793 Warszawa 2 1. Wstęp System Automater.pl udostępnia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego a. Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji 23 May 2016 Version 1.3 i Spis treści 1 Przygotowanie danych JPK... 3 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu korporacjakurierska.pl

Dokumentacja API serwisu korporacjakurierska.pl Dokumentacja API serwisu korporacjakurierska.pl wersja dokumentu: 1.5 26 listopada 2015 r. Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API sender sms

Dokumentacja API sender sms Dokumentacja API sender sms Wersja Autor Zakres zmian Data utworzenia 1.0 Michał Klimek Wersja bazowa 21.10.2016 Strona 1 z 15 Spis treści Wstęp... 3 Autoryzacja... 4 Informacje ogólne... 4 Co jest potrzebne...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SMS MO

Dokumentacja techniczna SMS MO Dokumentacja techniczna SMS MO Spis Treści 1. Wprowadzenie 2 1.1. Przebieg płatności Premium SMS 2 1.2. Weryfikacja płatności..3 2. Weryfikacja poprawności kodu aktywacyjnego...3 3. Przykład użycia zapytania

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika

Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika Spis treści 1. Opis klawiatury...2 2. Stuktura menu drukarki...3 3. Konfiguracja drukarki...6 4. Wgrywanie nowego oprogramowania...7 5. Ustawienie daty i czasu w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna 1.2. Webtoken MT. Uruchomienie subskrybcji MT poprzez serwis WWW

Dokumentacja Techniczna 1.2. Webtoken MT. Uruchomienie subskrybcji MT poprzez serwis WWW Dokumentacja Techniczna 1.2 Webtoken MT Uruchomienie subskrybcji MT poprzez serwis WWW CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia:

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

INFAKT API - opis (ver. 0.8)

INFAKT API - opis (ver. 0.8) INFAKT API - opis (ver. 0.8) 1. Autoryzacja Autoryzacja odbywa się poprzez Basic Authorization dzięki danym dostępowym do serwisu infakt.pl Oprócz tych danych należy wygenerować klucz do API na stronie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu epaka.pl

Dokumentacja API serwisu epaka.pl Dokumentacja API serwisu epaka.pl wersja dokumentu: 1.6 14 lipca 2014 r. Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...4 Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS WERSJA 0.1 DATA PUBLIKACJI : 01.03.2014 SPIS TREŚCI Spis treści Wprowadzenie 1 Dostęp do usługi notowania online 2 Opis struktur danych 3 Kody błędów 5 Historia wersji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu MySQL Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu mysql (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Opis Web Service API dla usługi FAX. Wersja 1.0.0

Opis Web Service API dla usługi FAX. Wersja 1.0.0 Web Service API dla usługi FAX Spis treści 1. HISTORIA ZMIAN... 3 2. WSTĘP... 3 3. KAMPANIE FAKSOWE... 4 3.1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 3.2. CREATEFAXCAMPAIGN... 5 3.3. GETFAXCAMPAIGNSTATE... 6 3.4. GETFAXRESULTS...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy Wersja: 4_23/07/2012 1 Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Konfiguracja serwera... 3 3. Parametry konfiguracyjne

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA UŻYTKOWNIKA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA UŻYTKOWNIKA OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY SP. Z O.O Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WITRYNY ADMINISTRATION PORTAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI WITRYNY ADMINISTRATION PORTAL INSTRUKCJA OBSŁUGI WITRYNY ADMINISTRATION PORTAL Data: 7 stycz. 2015 r. Wersja: 1.0 Spis treści 1. Wprowadzenie...Error! Bookmark not defined. A. Witryna Administration Portal... Error! Bookmark not defined.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

APACZKA. (Moduł Magento) v Strona 1 z 11

APACZKA. (Moduł Magento) v Strona 1 z 11 APACZKA (Moduł Magento) v.1.8.0 Strona 1 z 11 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja... 3 Problem z instalacją... 5 Odinstalowanie modułu:... 5 Konfiguracja.... 6 Powiadomienia systemu apaczka.pl...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu korporacjakurierska.pl

Dokumentacja API serwisu korporacjakurierska.pl Dokumentacja API serwisu korporacjakurierska.pl wersja dokumentu: 1.3 28 maja 2015 r. Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu HTTPD Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu httpd (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo