Regulamin korzystania z serwisu AnyFiles.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z serwisu AnyFiles.pl"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z serwisu AnyFiles.pl I. Postanowienia ogólne. Administratorem serwisu Anyfiles jest firma Site Media, kontakt Administrator serwisu AnyFiles zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Site Media. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie: użytkownik - osoba korzystająca z serwisu AnyFiles, niezależnie od faktu dokonania rejestracji. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora). serwis Anyfiles - zbiór stron www w domenie o nazwie anyfiles.pl, składających się na serwis Anyfiles, umieszczony na stronie głównej umożliwiający między innymi umieszczanie w tym serwisie plików w celu, w szczególności, ich udostępnienia innym użytkownikom. plik - plik w dopuszczonym przez serwis Anyfiles formacie, rozmiarze i innych parametrach dokładnie opisanych w części serwisu Anyfiles dotyczącej funkcjonalności i parametrów technicznych. Plik może mieć status pliku publicznego lub prywatnego. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto może wiele razy zmieniać status pliku (odpowiednio na prywatny lub publiczny). W ramach bieżącej funkcjonalności serwisu Anyfiles mogą być dopuszczone inne klasyfikacje plików, w tym w szczególności dalsze podziały w kategorii plików publicznych lub prywatnych. plik publiczny - plik określony przez użytkownika zarejestrowanego, posiadającego aktywne konto w chwili umieszczania tego pliku w serwisie Anyfiles jako plik bez zaznaczonego atrybutu "Prywatny/ukryty". Plik publiczny jest dostępny w serwisie Anyfiles dla nieograniczonego kręgu osób i - z wyłączeniem przypadku plików publicznych umieszczonych w katalogu z zaznaczonym atrybutem "Prywatny/ukryty" - jest widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie Anyfiles. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto może w każdym czasie dokonać zmiany pliku prywatnego na plik publiczny (i odwrotnie). Opis pliku publicznego, któremu status taki został nadany przez użytkownika posiadającego aktywne konto (w momencie umieszczania pliku lub w późniejszym czasie poprzez zmianę statusu z prywatnego na publiczny) wskazuje na takiego użytkownika, jako osobę, która umieściła ten plik w serwisie Anyfiles (wskazane, ujawnione źródło pochodzenia). Plikiem publicznym jest również plik umieszczany w serwisie Anyfiles przez użytkownika niezarejestrowanego lub zarejestrowanego, ale przed dokonaniem aktywacji konta poprzez kliknięcie linku przeznaczonego do aktywacji otrzymanego zgodnie z Regulaminem w wiadomości po rejestracji (brak aktywnego konta użytkownika) - jednakże plik taki umieszczany jest w serwisie Anyfiles bez wskazania źródła pochodzenia (tj. bez wskazania na użytkownika umieszczającego ten plik przy jego opisie) i nie jest możliwa zmiana statusu takiego pliku (zawsze będzie posiadał status pliku publicznego, bez wskazania źródła pochodzenia). plik prywatny - plik określony przez użytkownika zarejestrowanego posiadającego aktywne konto w chwili umieszczania tego pliku w serwisie Anyfiles jako dostępny dla ograniczonego kręgu osób poprzez zaznaczenie atrybutu dla pliku "Prywatny/ukryty." Plik prywatny jest niewidoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie Anyfiles. Serwis Anyfiles może przewidywać różne sposoby ograniczania kręgu odbiorców pliku, co nie zmienia faktu, iż każdy z plików, który został umieszczony jako posiadający atrybut

2 "Prywatny/ukryty", jest plikiem prywatnym (niezależnie od dalszej, w ramach kategorii plików prywatnych, jego kwalifikacji). Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto może w każdym czasie dokonać zmiany pliku prywatnego na plik publiczny (i odwrotnie). Plik prywatny ma zawsze określone źródło pochodzenia (wskazanie na użytkownika umieszczającego ten plik). Status pliku prywatnego ma na celu, by z plikiem mogły się zapoznać wskazane przez użytkownika umieszczającego taki plik osoby, jednakże status ten nie gwarantuje, iż z treścią pliku nie zapoznają się inne osoby. W odróżnieniu od plików publicznych, w stosunku do plików prywatnych, o ile nie był przez jakikolwiek okres zmieniony status tych plików na publiczny, anyfiles.pl nie nabywa licencji na korzystanie z tych plików. serwery Site Media? serwery Site Media, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Anyfiles i na których - w ramach serwisu Anyfiles - umieszczane są pliki. konto - konto w serwisie Anyfiles o określonym przez użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Login do konta nie podlega zmianie (nie może być przez użytkownika zmieniony), a hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na własne konto (zakładka "Edycja profilu") lub w inny sposób określony w części serwisu Anyfiles poświęconej funkcjonalności (w tym przy wykorzystaniu mechanizmu przewidzianego dla przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła). konto aktywne - konto po dokonaniu przez użytkownika rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego konto nieaktywne przesłanego przez system informatyczny Site Media w wiadomości na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres . Funkcjonalność i zakres działań, jakie mogą być podejmowane przez użytkownika konta aktywnego są zmienne w czasie, przy czym informacje w tym zakresie umieszczone są w części serwisu Anyfiles poświęconej funkcjonalności tego serwisu. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, użytkownik konta aktywnego może zawsze, w czasie dostępności serwisu Anyfiles, dokonywać zmiany hasła do konta oraz adresu podawanego podczas procesu rejestracji (zakładka "Edycja profilu"). Z poziomu konta aktywnego (po zalogowaniu się na konto, w zakładce "Profil") użytkownik może zarządzać umieszczonymi przez siebie plikami). konto nieaktywne - konto po dokonaniu przez użytkownika rejestracji, ale przed jego aktywowaniem. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego konto nieaktywne przesłanego przez system informatyczny AnyFiles w wiadomości na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres . Korzystanie z serwisu Anyfiles przez użytkownika konta nieaktywnego nie różni się od korzystania z serwisu przez użytkownika, który w ogóle nie dokonał rejestracji, przy czym login i hasło konta nieaktywnego są zarezerwowane przez okres 10 dób (liczonych od chwili rejestracji konta do takiej samej chwili za 10 dób). W czasie powołanych 10 dób, użytkownik może aktywować konto. Po powyższym okresie 10 dób, login i hasło pozostają zwolnione do rejestracji, co oznacza, iż jakikolwiek użytkownik może ponownie dokonać rejestracji konta z takim loginem. profil użytkownika - miejsce w serwisie Anyfiles, w którym opublikowany jest zbiór plików (wszystkie pliki) danego użytkownika (wyłącznie posiadającego aktywne konto), przy czym dla ogółu użytkowników dostępne są w ramach danego profilu wyłącznie pliki publiczne (z wyłączeniem plików publicznych umieszczonych w katalogu z zaznaczonym atrybutem "Prywatny/ukryty", które są dostępne dla użytkowników znających link do katalogu), a dla ograniczonego przez takiego użytkownika kręgu użytkowników (w sposób zgodny z aktualną funkcjonalnością serwisu Anyfiles) dostępne są w ramach takiego profilu także pliki prywatne lub umieszczone w katalogu z zaznaczonym atrybutem "Prywatny/ukryty" pliki publiczne. Profil użytkownika, poza zbiorem plików danego

3 użytkownika, zawierać może inne informacje o użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu Anyfiles (informacje w tym zakresie umieszczone są w części serwisu Anyfiles poświęconej funkcjonalności tego serwisu lub są dostępne po zalogowaniu się na konto użytkownika). Zmiana danych w profilu użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto (wymagane login i hasło). II. Zasady korzystania z serwisu Anyfiles Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Anyfiles. Zasady techniczne działania i funkcjonalność serwisu Anyfiles są bliżej opisane na stronach tego serwisu. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie Anyfiles nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Prawa do serwisu Anyfiles (z wyłączeniem praw do utworów umieszczanych przez użytkowników) przysługują Site Media. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Anyfiles, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności: przeglądać serwis, w tym pliki umieszczone w serwisie Anyfiles przez siebie lub innych użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że pliki umieszczone przez innych użytkowników w serwisie Anyfiles może przeglądać wówczas, o ile są publicznie dostępne w serwisie Anyfiles (tj. są dostępne w wynikach wyszukiwania) lub - w przypadku plików publicznie nieudostępnionych (tj. z zaznaczonym atrybutem "Prywatny/ukryty", lub umieszczonych w folderze z zaznaczonym atrybutem "Prywatny/ukryty") - jeśli dostęp do plików uzyskał od uprawnionego użytkownika;, zamieszczać w serwisie pliki, przy czym z uwagi na uwarunkowania techniczne i funkcjonalne serwisu Anyfiles, zamieszczone przez użytkownika pliki mogą być prezentowane w serwisie Anyfiles w formacie lub w innych parametrach dopuszczonych przez ten serwis. Oznacza to w szczególności możliwość zautomatyzowanej modyfikacji przez oprogramowanie obsługujące serwis Anyfiles formatu lub innych parametrów utrwalenia pliku publikowanego w serwisie Anyfiles w czasie procesu zamieszczania pliku przez użytkownika w serwisie Anyfiles lub w okresie późniejszym i prezentację pliku jako pochodzącego od użytkownika w zmodyfikowanym przez system serwisu Anyfiles formacie lub innych parametrach, co użytkownik zamieszczający plik przyjmuje do wiadomości i z czym się godzi; opisywać umieszczone przez siebie pliki;, komentować umieszczone przez siebie lub innych użytkowników pliki, wysyłać do innych zarejestrowanych użytkowników posiadających aktywne konta w serwisie Anyfiles wiadomości lub komunikaty poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami; umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Anyfiles, w tym także do poszczególnych plików; udostępniać w innych serwisach lub stronach internetowych pliki dostępne w serwisie Anyfiles, zainstalowane na serwerach Site Media, wyłącznie za pomocą określonych w tym celu przez serwis Anyfiles kodów. Zakazane jest wklejanie, embedowanie (wstawianie), udostępnianie plików umieszczonych w serwisie Anyfiles w inny sposób,

4 niż poprzez użycie powołanych kodów (tego typu działania spowodują - według wyboru Site Media - blokadę konta danego użytkownika lub określonych plików lub innych określonych materiałów i treści lub blokadę dostępu do serwisu Anyfiles z określonych lokalizacji, w szczególności witryn, adresów IP itp.). Więcej informacji w zakresie możliwości korzystania przez użytkowników z prawa określonego w niniejszym podpunkcie znajduje się w części serwisu Anyfiles dotyczącej funkcjonalności. Warunkiem korzystania z serwisu Anyfiles jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Anyfiles oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Anyfiles polegające na umieszczaniu w serwisie określonych plików lub innych treści (np. komentarzy) oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie Anyfiles oraz jest władny udzielić określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy lub innych treści w serwisie Anyfiles, a także za skutki udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń w tym za korzystanie z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Site Media z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie Anyfiles lub z tytułu udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez Site Media z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Site Media lub takiego podmiotu zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom Site Media, lub takiego podmiotu. W przypadku gdyby Site Media już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Site Media wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Site Media kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie. Użytkownik korzystając w serwisu Anyfiles poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń a wykonywanie tych praw (odpowiednio przez Site Media) zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich. Z tytułu korzystania z serwisu Anyfiles Site Media nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Anyfiles użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia. Pomimo iż celem Site Media jest umożliwienie użytkownikom serwisu Anyfiles korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, Site Media zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z serwisu Anyfiles w stosunku do niektórych, wybranych przez Site Media usług serwisu Anyfiles, o czym, jeśli takie opłaty zostaną prowadzone, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Z serwisu Anyfiles użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. Site Media różnicuje funkcjonalność serwisu Anyfiles dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu

5 Anyfiles związane z rejestracją (lub jej brakiem) opisane są na stronach tego serwisu. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą umieszczać w serwisie Anyfiles jedynie pliki publiczne. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą umieszczać w serwisie Anyfiles zarówno pliki publiczne jak i prywatne - zgodnie z funkcjonalnością serwisu Anyfiles. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu Anyfiles są dobrowolne. Rejestracja następuje automatycznie, niezwłocznie po podaniu przez użytkownika w panelu rejestracji dostępnym na stronie danych wymaganych dla jej przeprowadzenia. Aby zarejestrowane konto użytkownika było aktywne, niezbędna jest jego aktywacja poprzez kliknięcie linku wskazanego jako aktywacyjny, przesłanego w wiadomości na podany przez użytkownika w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej. Brak aktywacji konta poprzez kliknięcie linku wskazanego jako link do aktywacji konta w okresie 10 dób (liczonych od chwili rejestracji konta do takiej samej chwili za 10 dób) powoduje zniwelowanie skutków rejestracji (uwolnienie zastrzeżonego w trakcie rejestracji loginu), przy czym w powyższym okresie Site Media prześle do użytkownika łącznie 3 takie wiadomości (chyba że po wysłaniu pierwszej lub drugiej konto zostało aktywowane - wówczas kolejne wiadomości nie będą wysyłane; wiadomości nie będą wysyłane również w przypadku, gdy użytkownik kliknie link w otrzymanej wiadomości, wskazany dla anulowania skutków rejestracji - wówczas konto zostanie automatycznie usunięte a login uwolniony). Osoby które nie aktywowały konta zgodnie z powyższymi zasadami, chcąc usunąć konto (konto nieaktywne), odczekują powyższy okres 10 dób (wówczas usunięcie konta nastąpi automatycznie, jeśli użytkownik nie aktywuje konta w sposób wyżej opisany) lub klikają link w otrzymanej wiadomości, wskazany dla anulowania skutków rejestracji. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji i aktywacji kotna, użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z serwisu w granicach funkcjonalności przewidzianej dla zarejestrowanego użytkownika posiadającego konto aktywne. Do czasu aktywacji konta wszelkie działania użytkownika (m.in. umieszczanie plików, dodawanie komentarzy lub innych treści) są traktowane przez serwis Anyfiles jako działania użytkownika niezarejestrowanego i nie stają się innymi poprzez dokonanie autoryzacji (co oznacza, iż np. pliki lub komentarze dokonane przed autoryzacją będą zawsze plikami publicznymi, bez wskazania źródła pochodzenia). Po dokonaniu aktywacji konta (tj. gdy użytkownik posiada konto aktywne), użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie Anyfiles, poprzez zalogowanie się użytkownika na to konto (http://www.anyfiles.pl/, zakładka "Profil") i złożenie dyspozycji usunięcia jego konta. Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta w celu weryfikacji uprawnień do złożenia tej dyspozycji, na adres wskazany przez użytkownika przy rejestracji (ewentualnie na adres zmieniony w panelu użytkownika po dokonaniu rejestracji) zostanie przesłana wiadomość o dyspozycji usunięcia konta w serwisie Anyfiles, zawierająca instrukcję usunięcia konta (w celu ostatecznego usunięcia konta należy kliknąć na umieszczony w otrzymanej wiadomości link, podając login i hasło konta, które ma być usunięte). Kliknięcie na link i podanie prawidłowego loginu i hasła, spowoduje usunięcie konta. Usunięcie konta powoduje automatyczne usunięcie z serwisu Anyfiles umieszczonych przez użytkownika w serwisie Anyfiles plików publicznych i prywatnych. Po usunięciu konta pliki takie mogą być wykorzystywane jedynie na podstawie udzielonej przez użytkownika licencji. Użytkownik posiadający aktywne konto może administrować swoimi plikami (np. dodawać, usuwać, zmieniać charakter z publicznego na prywatny lub z prywatnego na publiczny) lub dokonywać innych zmian w ramach konta, zgodnie z aktualnie dostępną funkcjonalnością serwisu Anyfiles, poprzez zalogowanie się na własne konto (wymagane login i hasło) i dokonanie odpowiednich zmian w profilu użytkownika. Użytkownik umieszczając w serwisie Anyfiles pliki publiczne lub prywatne (w przypadku

6 prywatnych wyłącznie wówczas, gdy posiadały przez jakikolwiek okres status publicznych), także pomimo późniejszego usunięcia konta lub plików, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany plików, lub komentarze, także pomimo późniejszego usunięcia konta lub komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy, lub inne treści (łącznie powołane: pliki, komentarze i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Site Media licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów: nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Site Media ma prawo), nieograniczonego co do terytorium prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Site Media ma prawo), nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Site Media ma prawo), nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Site Media ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium, nieograniczonego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD- ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach

7 kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji, nieograniczonego co do terytorium prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części), nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Site Media w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji). Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez Site Media z chwilą umieszczenia utworów w serwisie Anyfiles. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Site Media, jak i przez użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Site Media, jak i przez użytkownika) plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Publikacja w serwisie Anyfiles plików przez użytkownika nie oznacza jakiegokolwiek korzystania z licencji przez Site Media. Site Media nie są w takim przypadku podmiotami publikującymi dany plik i wyłącznie użytkownik jest podmiotem odpowiedzialnym za skutki takiej publikacji. Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając pliki, komentarze i inne treści, zezwala Site Media na wykonywanie przez Site Media (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji) autorskich praw zależnych do opracowań plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż Site Media ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji. Site Media ma także prawo udzielać prawa na wykonywanie przez inne podmioty praw zależnych do opracowań. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą plików publicznych oraz prywatnych (prywatnych jedynie wówczas, gdy przez jakikolwiek okres posiadały status publicznych). Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez Site Media, jak i przez użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Site Media, jak i przez użytkownika) plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do plików, komentarzy i innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Site Media oznaczania utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na użytkownika, przy czym Site Media zapewnia, iż w serwisie Anyfiles pliki użytkownika posiadającego aktywne konto będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie. Użytkownik zarejestrowany po aktywacji konta może w każdym czasie dokonywać edycji (dodawać/usuwać) plików umieszczonych przez siebie w serwisie Anyfiles, zgodnie z

8 obowiązującą w tym zakresie funkcjonalnością serwisu Anyfiles. Usunięte pliki mogą być w dalszym ciągu dostępne w serwisie Anyfiles jedynie w oparciu o udzieloną przez użytkownika zgodnie z Regulaminem licencję, przy czym pliki takie nie będą oznaczone, jako pliki pochodzące od określonego użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zmieniać charakter danego pliku wedle swego wyboru na publiczny lub prywatny (więcej informacji o publicznym lub prywatnym charakterze plików znajduje się w części serwisu Anyfiles poświęconej funkcjonalności serwisu. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywowania konta, podany adres poczty elektronicznej ( ) jest wykorzystywany przez Site Media do: przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres hasła do konta, kontaktowania się Site Media z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem Anyfiles (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach itp.), Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Site Media lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Site Media) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Site Media jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Site Media). Zgoda ta jest warunkiem założenia i aktywacji konta oraz dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta użytkownika wraz z całą jego zawartością. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto, przy czym w takim przypadku wszystkie umieszczone przez tego użytkownika pliki publiczne lub prywatne (prywatne tylko wówczas, gdy przez jakikolwiek okres posiadały status publicznych), jeśli Site Media zadecyduje o pozostawieniu ich w serwisie w oparciu o udzieloną przez użytkownika licencję, tracą przymiot pochodzących od danego użytkownika (są widoczne w serwisie jako pochodzące od niezarejestrowanego użytkownika). Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Site Media sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Site Media sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc). Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w serwisie Anyfiles na inne osoby, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Site Media. W szczególności zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego użytkownika. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba. Każdy użytkownik serwisu Anyfiles jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu): rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy

9 rozsyłanej bez wiedzy i zgody Site Media), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Anyfiles treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne), podszywanie się pod inne osoby, naruszanie tajemnicy korespondencji, naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie Anyfiles) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane), przenoszenie prawa do korzystania z serwisu Anyfiles na inną osobę bez pisemnej zgody Site Media, z zastrzeżeniem uprawnienia użytkownika do przeglądania plików w serwisie Anyfiles, zakazane jest kopiowanie ("ściąganie") z serwisu Anyfiles (z serwerów Site Media) plików audio, video i audio-video do urządzeń użytkownika, wykorzystywanie serwisu Anyfiles do zmiany formatu lub innych parametrów plików video i audio-video poprzez umieszczanie takich plików w serwisie Anyfiles a następnie ich kopiowanie ("ściąganie") plików w zmienionym przez system informatyczny obsługujący serwis Anyfiles formacie lub innych parametrach, inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Site Media, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Site Media, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 25a-i stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego użytkownika wraz z wszystkimi plikami (w przypadku użytkownika zarejestrowanego) bądź usunięcia lub zablokowania wszystkich plików użytkownika (w przypadku użytkownika niezarejestrowanego). Niezależnie od powyższego Site Media uprawniona dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw. Site Media oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Anyfiles dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Anyfiles, Site Media: nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Anyfiles w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy; zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików udostępnionych przez jakiegokolwiek użytkownika w serwisie Anyfiles oraz komentarzy lub innych treści umieszczanych przez jakiegokolwiek użytkownika w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu,

10 "netykiety", zasad współżycia społecznego; postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika, Site Media oświadcza, iż w ramach serwisu Anyfiles nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez użytkowników w serwisie Anyfiles, toteż sugeruje, by pliki mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w serwisie Anyfiles. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu Anyfiles będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Site Media powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika (podany przy rejestracji lub zmieniony po dokonaniu rejestracji) i umieszczając na stronie główniej serwisu Anyfiles (http://www.anyfiles.pl/) stosowną informację. Site Media oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu Anyfiles nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres W ramach serwisu Anyfiles Site Media zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do Site Media informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Site Media zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie Anyfiles: "Zgłoś naruszenie regulaminu". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Site Media udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem Site Media oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu Anyfiles środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Site Media oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Anyfiles. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres Site Media do korzystania z Internetu, w tym serwisu Anyfiles, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Site Media zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Site Media nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu Anyfiles. Informacje konieczne dla użytkownika dla prawidłowego korzystania z serwisu Anyfiles są dostępne na stronie w szczególności w zakładce FAQ. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu Anyfiles dostępne są na stronie Site Media w celu poprawiania jakości serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Anyfiles bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników. W ramach przewidzianej dla serwisu Anyfiles funkcjonalności Site Media przewiduje grupowanie plików przez umieszczających pliki użytkowników, w szczególności grupowanie pozwalające określić charakter danego pliku. Zasadniczym celem grupowania plików jest ułatwienie innym użytkownikom dotarcia do pożądanych treści oraz ochrona użytkowników przed treściami przez nich niepożądanymi (np. treści drastyczne, treści erotyczne lub inne treści przeznaczone dla osób pełnoletnich). Użytkownik zamieszczający

11 pliki w serwisie Anyfiles jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych plików przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis Anyfiles, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika. Site Media ma prawo do zmiany klasyfikacji danego pliku gdy w oczywisty sposób klasyfikacja danego pliku jest nieprawidłowa, przy czym może to zrobić na wniosek innego użytkownika lub z własnej inicjatywy. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto ma prawo zmienić klasyfikację danego pliku, chyba że plik taki został już zaklasyfikowany przez Site Media do określonej kategorii (np. treści przeznaczonych dla osób dorosłych, erotycznych, drastycznych - w zależności od bieżącej funkcjonalności serwisu Anyfiles w tym zakresie). W przypadku przewidzianym w zdaniu poprzedzającym, użytkownik ma jedynie prawo wnioskować do Site Media o zmianę klasyfikacji. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Site Media w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, Site Media może usuwać konta użytkowników, na które nie nastąpi logowanie przez okres następujących po sobie 90 dni. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Site Media w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, Site Media może usuwać pliki, w przypadku, gdy w okresie następujących po sobie 90 dni brak będzie odwołań do tych plików (wyświetleń plików). Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Site Media w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, Site Media będzie usuwać konta użytkowników, jeśli nazwa konta (login) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Login nie może zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., adresu produktu lub usługi, adresu ; treść loginu nie może naruszać praw osób trzecich. Serwis Anyfiles ma na celu umożliwienie użytkownikom nieodpłatnie umieszczanie plików w sieci Internet, w ramach tego serwisu, na serwerach Site Media. Serwis Anyfiles nie ma na celu udostępniania usługi archiwizacji lub przechowywania danych poprzez ich umieszczanie na serwerach Site Media, a jedynie umożliwienie przez jednych użytkowników innym użytkownikom zapoznania się z treścią plików. Site Media nie odpowiada za przechowanie plików. Pliki mogą być usunięte przez Site Media w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zaprzestania lub zawieszenia przez Site Media prowadzenia serwisu Anyfiles w przypadkach określonych w Regulaminie. Z tego powodu Site Media odradza umieszczanie plików w serwisie Anyfiles bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich plików. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Site Media wyraźnie lub zezwalających Site Media na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Site Media za takie działania, Site Media nie odpowiada również najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie: za sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Anyfiles i szkody wynikłe z tego tytułu, za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Anyfiles, w tym w szczególności pliki, komentarze i wypowiedzi do plików i szkody wynikłe z tego tytułu, z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Anyfiles, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich, za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Site Media, za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,,

12 mając na uwadze darmowy charakter serwisu Anyfiles, Site Media w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Anyfiles w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Site Media deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu Anyfiles nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Site Media płatnych usług w ramach serwisu Anyfiles, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności Site Media w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać, za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie Anyfiles. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu Anyfiles należy zgłaszać na adres: lub pisemnie na adres: Site Media Sp. z o.o., Warszawa (kod ), ul. Solec 81 B, lok. A-51. Użytkownik rejestrując się i zakładając w ten sposób konto w serwisie Anyfiles zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Techniczne zasady budowy hasła (m.in. jaki typ znaków, jaka ilość znaków itp.) określone są w części serwisu poświęconej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie usługi odpłatnie świadczone lub udostępnione przez Site Media z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika (o ile płatne usługi w serwisie Anyfiles zostaną wprowadzone). Użytkownik może zmienić hasło niezbędne dla korzystania z serwisu Anyfiles poprzez złożenie w profilu użytkownika dyspozycji zmiany hasła po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto lub w inny sposób określony w części serwisu Anyfiles poświęconej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ (w tym przy wykorzystaniu mechanizmu przewidzianego dla przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła). W przypadku gdy użytkownik zapomni hasła do swojego konta, może złożyć dyspozycję przypomnienia hasła (więcej informacji w zakładce FAQ). Dyspozycję taką składa się na stronie poprzez podanie loginu i adresu użytkownika, do którego hasło ma być użytkownikowi przypomniane. Site Media oświadcza, iż wszystkie pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie Anyfiles są rejestrowane przez Site Media, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Site Media oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Site Media odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Site Media udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Anyfiles, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Anyfiles, przy czym Site Media działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Site Media do przekazania takich danych. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2010 roku. Regulamin jest dostępny na stronie Site Media zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Site Media poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie Anyfiles obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Anyfiles po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

2. serwis uwazaj.pl zbiór stron www w domenie o nazwie uwazaj.pl określana w dalszej części regulaminu skrótem Serwis.

2. serwis uwazaj.pl zbiór stron www w domenie o nazwie uwazaj.pl określana w dalszej części regulaminu skrótem Serwis. I. Postanowienia ogólne. Administratorem serwisu uwazaj.pl jest Uważaj.pl sp. z o.o. w organizacji (zwana dalej Uważaj.pl sp. z o.o.ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź, NIP 9471985164 Aktualne dane spółki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, dnia 31.03.2017 REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU. POD DOMENĄ www.canpolbabies.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU. POD DOMENĄ www.canpolbabies.com REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POD DOMENĄ www.canpolbabies.com Preambuła Objaśnienie pojęć Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info określa warunki korzystania z serwisu o nazwie zorawina.info

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Bliscy Zdrowiu

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Bliscy Zdrowiu Regulamin korzystania z serwisu internetowego Bliscy Zdrowiu I. Usługodawca. Usługodawcą - prowadzącym serwis jest INOBU Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sołtysowska 11/14, 31-589 Kraków, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin forum dyskusyjnego serwisu internetowego www.parkiet.com, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego BKWP.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego BKWP.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego BKWP.pl I. Usługodawca. Usługodawcą - prowadzącym serwis jest Kasjop Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Zwycięska 3/11, 20-555 Lublin, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw. 1 Organizatorzy.

Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw. 1 Organizatorzy. Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw 1 Organizatorzy 1. Konkurs jest organizowany przez Oddział Okręgowy Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Travelsupport jest Travelsupport.pl. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Travelsupport,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 1 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu PE Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obejmuje prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.polskie-disco.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal Internetowy www.polskie-disco.pl (dalej: Portal Internetowy), na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin -

Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin - Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z usługi Blox Lite",

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo 1. Postanowienia wstępne. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newslettera SMS Metal-Fach Sp. z o.o. dla Użytkowników nazywanych dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU NASZA HISTORIA

REGULAMIN PORTALU NASZA HISTORIA REGULAMIN PORTALU NASZA HISTORIA 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu Nasza Historia, sposób zamieszczania materiałów przez użytkowników oraz ich publikowania przez Kościół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu

Regulamin Portalu Regulamin Portalu www.ecif.com.pl I. Definicje 1. Abonament opłata cykliczna, jaką ponosi Użytkownik na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług świadczonych w Portalu, przez czas oznaczony. 2. Cennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU FORA.PL

REGULAMIN SERWISU FORA.PL REGULAMIN SERWISU FORA.PL 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego fora.pl do którego wyłączne prawa przysługują spółce pod firmą: Gadu Gadu Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL

REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL Informacje ogólne: Adres strony hostowanej: Imię i nazwisko Prowadzącego: Miejsce zamieszkania Prowadzącego: Data urodzenia Prowadzącego: 1. Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal ebelchatow.pl, który składa się w szczególności z Serwisów i Usług zdefiniowanych w Rozdziale II (Definicje)

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MATKI BOŻEJ CZĘŚĆ PIERWSZA (vel ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ PIERWSZA ) ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Regulamin serwisu www.instytutoka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem www.instytutoka.pl prowadzony jest przez Instytut Oka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH.

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. 1. Warunki ogólne. 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej udostepnienia przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Ceresit Pro

Regulamin Portalu Ceresit Pro Regulamin Portalu Ceresit Pro Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin, wraz Polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu e-polish.eu

Regulamin korzystania z serwisu e-polish.eu Regulamin korzystania z serwisu e-polish.eu 1 1. Administratorem serwisu jest Iwona Stempek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą polish-courses.com z siedzibą w Krakowie, ul. Dietla 103/1, 31-031

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ogłoszenia

Regulamin świadczenia usług ogłoszenia Regulamin świadczenia usług ogłoszenia I. POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Użytkownicy za pośrednictwem Portalu Internetowego mają możliwość korzystania z usług ogłoszeniowych na Portalu Internetowym. 2. Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL 1. Wstęp Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DOJADEDO.PL, który jest ogólnopolskim portalem ogłoszeniowym, skupiającym firmy i osoby prywatne świadczące

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU PRACY

REGULAMIN PORTALU PRACY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 z dnia 15.09.2017 r. REGULAMIN PORTALU PRACY prowadzonego przez Kielecki Park Technologiczny Definicje: Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: -Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów komercyjnych

REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów komercyjnych REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów komercyjnych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu popler.tv znajdującego się pod adresem www.popler.tv (dalej zwanego Serwisem) i jego administratorem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU CENEOLEK.PL 1 Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem portalu www.ceneolek.pl.pl (zwanego dalej: Portalem ) jest Ascellus sp. z o.o., z siedzibą w Woli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZPITALNEGO PORTALU E- SZPITAL 1 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu e-szpital udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów (zwanym dalej Szpitalem).

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej "Regulamin").

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej Regulamin). Regulamin konkursu "Wymyśl nazwę dla miejsca wypoczynku w Bibliotece!" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą " Wymyśl nazwę dla miejsca wypoczynku w Bibliotece!" (dalej Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; REGULAMIN KONFERENCJI Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji OSEC FORUM 2017, dostępnego za pośrednictwem adresu www.osecforum.pl i stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU z dnia 1 października 2016 roku

REGULAMIN SERWISU z dnia 1 października 2016 roku REGULAMIN SERWISU z dnia 1 października 2016 roku Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Fitfot.pl oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem. 1. DEFINICJE 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl 1. Wydawcą informacyjnego serwisu internetowego autobania.pl (dalej: Serwis ) jest spółka Mobilamo Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Darłowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj zegarek, PayU Płacę później. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Wygraj zegarek, PayU Płacę później. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Wygraj zegarek, PayU Płacę później 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą Wygraj zegarek, PayU Płacę później

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BLOGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.PARKIET.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BLOGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.PARKIET.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BLOGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU Regulamin Giełdy Mobilnych Reklam dla serwisu MapAndU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. 2. Operatorem serwisu internetowego Giełda Mobilnych Reklam MapAndU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo