Prolog Praca z danymi zewnętrznymi Zastosowania. Piotr Jarzyński, Krystian Marynowski, Arkadiusz Nowacki, Mateusz Lewandowski PWSZ PŁOCK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prolog Praca z danymi zewnętrznymi Zastosowania. Piotr Jarzyński, Krystian Marynowski, Arkadiusz Nowacki, Mateusz Lewandowski PWSZ PŁOCK"

Transkrypt

1 Prolog Praca z danymi zewnętrznymi Zastosowania Piotr Jarzyński, Krystian Marynowski, Arkadiusz Nowacki, Mateusz Lewandowski PWSZ PŁOCK

2 Domyślnie w Prologu wszystkie wprowadzone dane są napisane w składni tego języka. Założenie to jest utrudnia efektywną pracę. Niezbędne są algorytmy umożliwiające pracę z danymi w innych formatach. Odczytywanie danych Wprowadzenie linii jako string: read_str(string) :- get0(char), read_str_aux(char,string). read_str_aux(-1,[]) :-!. % end of file read_str_aux(10,[]) :-!. % end of line (UNIX) read_str_aux(13,[]) :-!. % end of line (DOS) Konwersja stringa na stałą znakową: read_atom(atom) :- read_str(string), atom_codes(atom,string). Konwersja stringa na liczbę: read_num(atom) :- read_str(string), number_codes(atom,string). Zapożyczanie kodu z zewnętrznych źródeł Często pisząc skomplikowane algorytmy chcemy zachować porządek w kodzie przechowując różne części programu w odrębnych plikach. Załóżmy, że chcemy aby nasz program mógł korzystać z kodu zawartego w readstr.pl Wystarczy, że na początku naszego pliku dodamy: :- ensure_loaded("readstr.pl"). A kompilator załaduje wybrany plik. Znaczy to dokładnie "Jeśli plik readstr.pl nie jest jeszcze wczytany, wczytaj go teraz". Dzięki temu unikniemy niepotrzebnej duplikacji kodu.

3 Dostęp do plików Wiele aplikacji wymaga aby wynik działania programu zapisany został do pliku. Omówimy jak zapisać dane do pliku oraz jak je odczytać. Prolog pozwala na dostęp plików poprzez uchwyt, wykorzystując predykat open np: open('file.txt',read,handle). otworzy plik file.txt w trybie odczytu (lub do zapisu jeżeli drugi argument ustawimy na write) następnie przypisuje uchwyt do Handle. Może on być od teraz wykorzystywany do wykonywania operacji na pliku do czasu jego zamknięcia poprzez: close(handle). Zapisywanie do pliku Poniższa procedura pozwoli użytkownikowi dodać tekst do pliku: appendlinetofile(filename) :- write('append text to file '), write(filename), write(': '), read_str(x), atom_codes(atom,x), open(filename,append,filestream), nl(filestream), write(filestream, Atom), close(filestream). Odczyt pliku Kolejna procedura wczyta plik i wyświetli na ekran: processfile(filename) :- see(filename), processchar, seen. processchar :- get0(code), processcode(code). processcode(-1):-!. processcode(code):- name(l,[code]), write(l), processchar.

4 Pliki z rekordami o wartościach stałej długości Pisząc programy często możemy spotkać się z plikami tekstowymi zawierającymi ustalone pola o stałej długości. Pliki te często różnią się od siebie, mogą ale nie muszą kończyć się znakiem końca linii, zawierać puste pola, mogą to być pliki tekstowe lub innego formatu. Odczytanie pliku rekordów o polach stałej długości jest jednak stosunkowo proste. Zaczynamy od liczby bajtów która ma być odczytana i odliczamy w dół do 0: read_bytes(0,[]) :-!. read_bytes(n,[c Rest]) :- get_byte(c), NextN is N-1, read_bytes(nextn,rest). Wersja read_bytes, której używamy jest bardziej skomplikowana. Wykorzystuje jeden znak LookAhead aby sprawdzić nieoczekiwany znak na końcu pliku(end-of-file). Możemy również zdefiniować skip_bytes, który pomija określoną liczba bajtów, bez zapisywania ich na liście. Pliki CSV (wartości oddzielone średnikiem) Odczyt plików, w których pola rekordu są oddzielone średnikiem (CSV - Comma Separated Value) jest jeszcze prostszy z uwagi na wbudowaną w prologu procedurę: csv_read_file(+file, -Rows, +Options) Przykładowo aby odczytać dane z pliku commadel.dat wykonajmy: csv_read_file('commadel.dat', Rows, [functor(record), arity(6)]). W rezultacie otrzymamy listę Rows z rekordami o sześciu polach.

5 Przetwarzanie danych jako listy Rozważmy poniższą bazę wiedzy: ojciec(michał,kasia). ojciec(andrzej,michał). ojciec(daniel,monika). Możemy wyświetlić imiona wszystkich ojców poprzez zapytanie:?- father(x,_), write(x), nl, fail. Czyli: znajdź X, dla którego ojciec(x, _), wypisz i zwróć fail aby znaleźć kolejne. Jednak co w przypadku jeśli zamiast wyświetlania imion ojców, chcemy je dalej przetwarzać jako lista? W celu uzyskania wszystkich imion, program musi wykonać powrót poprzez fail. Ale w celu zbudowania listy musi użyć rekurencji przekazując częściowo zbudowaną listę jako argument między iteracjami czego nie można zrobić korzystając z backtrakingu. Z pomocą przychodzi nam wbudowany predykat findall/3: findall(+template, +Goals, -List) Możemy go użyć w następujący sposób:?- findall(x,father(x,_),l). Czyli: znajdź wszystkie X, dla którego ojciec(x, _) i zbuduj z nich listę L.

6 bagof i setof Największa różnicą między bagof i setof a findall jest to jak traktują one obsługę niezainicjalizowanych zmiennych w "Goals", findall je pomija dlatego instrukcja:?- findall(x,parent(x,y),l). Znajdzie, każdego kto jest rodzicem kogokolwiek. Y może mieć różne wartości dla każdego zrodziców. Tymczasem:?- bagof(x,parent(x,y),l). Znajdzie wszystkie wartości X, które są powiązane z jakąś konkretną wartością Y. Jeśli w miejscu Y pojawią się różne wartości zostaną one zwrócone jako alternatywne rozwiązania zamiast dodania ich do jednej listy. Setof zachowuje się podobnie do bagof z tą różnicą, że wyniki są posortowane alfabetycznie oraz kasowane są duplikaty. Operacja sortowania wymaga dodatkowego czasu czasu, ale może być korzystna, ponieważ chroni nas przed duplikatami w późniejszej pracy. parent(michael,cathy). parent(melody,cathy). parent(greg,stephanie). parent(crystal,stephanie).?- findall(x,parent(x,y),l). X = _0001, Y = _0002, L=[michael,melody,greg,crystal]?- bagof(x,parent(x,y),l). X = _0001, Y = cathy, L = [michael,melody] ; X = _0001, Y = stephanie, L = [greg,crystal]?- setof(x,parent(x,y),l). X = _0001, Y = cathy, L = [melody,michael] ; X = _0001, Y = stephanie, L = [crystal,greg] Oczywiście setof jest jak bagof z wyjątkiem, że sortuje listy i usuwa duplikaty (jeśli jakiekolwiek występują). Ale jest inny sposób. Można zrobić to:?- bagof(x,y^parent(x,y),l). X = _0001, Y = _0002, L = [michael,melody,greg,crystal]

7 Znajdowanie najmniejszego, największego, lub najlepszego rozwiązania "Najlepsze" oznacza różne rzeczy w różnych sytuacjach, ale podstawową ideą jest to, że ze wszystkich możliwych rozwiązań, chcesz to, które przewyższa wszystkie inne zgodnie z pewnymi kryteriami. Istnieją trzy główne metody: Użyć setof i wykorzystać wbudowany proces sortowania,tak że "najlepsze" rozwiązanie wychodzi na początku (amoże na końcu) listy; Użyć bagof lub setof a następnie pracować z listą, abywybrać rozwiązanie, którego potrzebujesz; Szukaj bezpośrednio najlepszego rozwiązania, porównując każdą alternatywę na tle wszystkich pozostałych Popracujmy z następującą bazą danych: age(cathy,8). age(sharon,4). age(aaron,3). age(stephanie,7). age(danielle,4). Które dziecko jest najmłodsze? Spróbujemy pierwszej i trzeciej strategii, pozostawiając drugą jako ćwiczenie. Jest to łatwe do wykonania. setof daje nam wiek najmłodszego dziecka. Weźmy pod uwagę te zapytania:?- setof(a,n^age(n,a),l). L = [3,4,7,8]?- setof(a,n^age(n,a),[youngest _]). Youngest = 3 Pierwsza kwerenda pobiera posortowaną listę wieku dzieci; druga kwerenda pobiera tylko pierwszy element tej listy.

8 Definiowanie operatorów Większość funktorów w Prologu jest zapisana bezpośrednio przed nawiasami zawierającymi argumenty: functor(arg1, arg2). Funktory, które mogą być napisane w inny sposób nazywane są operatorami. Na przykład, struktura +(2,3) może być zapisana jako 2+3, ponieważ jej funktor + Jest operatorem. Nie należy mylić operatorów z operacjami. Niektóre operatory oznaczają arytmetyczne operacje(+-*/), ale inne operatory służą zupełnie innym celom. W rzeczywistości każdy funktor w Prologu może być zadeklarowany jako operator zmieniając w ten sposób swoją składnie, ale nigdy nie znaczenie. Powszechnie predefiniowane operatory w PROLOGu. Pierwszeństwo Specyfikator Operatory 1200 xfx :- --> 1200 fx :-? xfy ; 1050 xfy -> 1000 xfy, 900 fy \+ (lub w niektorych Prologach, not) 700 xfx = \= is =:= =\= < =< > >= = yfx yfx * / // mod 200 xfy ^ 200 fy - Specyfikatory operatorów Specyfikator Znaczenie Fx Prefix, not associative Fy Prefix, right-associative (like \+) Xf Postfix, not associative Yf Postfix, left-associative Xfx Infix, not associative (like =) xfy Infix, right-associative (like the comma in compound goals) yfx Infix, left-associative (like +)

9 Nadawanie znaczeń operatorom Definicje operatora określają jedynie jego składnie. Znaczenie lub semantyka operatora zależy już od programisty. W przeszłości niektóre Prologi używały ampersandu (&) zamiast przecinka aby łączyć elementy funkcji złożonych. Jest to wielką zaletą, ponieważ złożone funkcje nie wyglądają jak listy argumentów; zapytanie?- call(p(a) & q(a) & r(a)). wyraźnie wywołuje call tylko z jednym argumentem. W zwykłym Prologu, musimy użyć dodatkowych nawiasów, aby uzyskać ten sam efekt, jak tutaj:?- call( (p(a), q(a), r(a)) ). ponieważ bez dodatkowych nawiasów, call będzie traktowane jako posiadające trzy argumenty. Możemy zdefiniować ampersanda aby pracował w ten sposób nawet w zwykłym Prologu. Najpierw zdefiniujmy jego składnię. Chcemy aby & był operatorem wrostkowym z nieco niższym priorytetem niż przecinek, dzięki czemu f (& b, c) będzie oznaczać f ((& b), c),a nie f (i (b, c)). Ponadto, jak wkrótce zobaczymy, & powinno być w prawo-asocjacyjne. Tak więc, w większości Prologów stosowną definicją operatora będzie: :- op(950,xfy,&). Następnie musimy powiedzieć Prologowi jak rozwiązać funkcję zawierającą ampersandy. Oczywiście zapytanie GoalA & GoalB powinno zadziałać jeżeli GoalA zadziała a następnie GoalB zadziała z tymi samymi instancjami. Czyli: GoalA & GoalB :- call(goala), call(goalb). To jest po prostu zwykła reguła Prologa. Równie dobrze może to być zapisane jako: '&'(GoalA,GoalB) :- call(goala), call(goalb). PROLOG W PROLOGu Nasza definicja ampersandu & sugeruje strategię przepisania całego mechanizmu inferencji Prologa do Prologa, aby rozwinąć tym samym zmodyfikowaną wersję języka. Przypomnijmy, że predykat clause(head, Body) może odzyskać jakąkolwiek z klauzul w bazie danych, a przynajmniej te, które są zadeklarowane dynamicznie; Robi to, próbując połączyć Head z nagłówkiem klauzuli oraz body z ciałem klauzuli(lub z true jeśli klauzula jest faktem). Klauzule alternatywne są otrzymywane jako wielokrotne rozwiązania clause przy pomocy backtrackingu. Ciało reguły jest zazwyczaj funkcją złożoną(compound goal), czyli struktura utrzymywana jest przy pomocy

10 prawostronnych(right-associative) przecinków, które działają dokładnie jak ampersandy zaprezentowane wcześniej. Tak więc biorąc pod uwagę regułę: f(x) :-g(x), h(x), i(x), j(x). zapytanie:?- clause(f(abc),body). Utworzy instancję Body g(abc), h(abc), i(abc), j(abc) która odpowiada: g(abc), (h(abc), (i(abc), j(abc))) Aby wykonać to zadanie postąpimy w ten sam sposób jak zrobiliśmy to w przypadku ampersandów. Możemy zdefniować interpret ( który pobiera funkcję jako argument i wykonuje ją). Następnie aby użyć interpret wystarczy napisać, np.:?- interpret(grandparent(x,y)). Zamiast?- grandparent(x,y). Jest to algorytm Clocksin'a i Mellish'a (1984:177). Cięcia są zielone : zachowują kroki, ale nie wpływają na logikę programu. Zauważmy, że nie jest tu używane wywołanie; Każda udana funkcja kończy się wywołaniem interpret(true). Dostosowywanie interfejsu użytkownika Nie tylko silnik inferencji, ale również interfejs najwyższego poziomu Prologa może być spersonalizowany. W typowym najwyższym poziomie Prologa, komputer ustala:?- a użytkownik odpowiada wpisując zapytanie. Niektóre Prologi pozwalają również użytkownikowi ustalić fakty i zasady, które są dodane do bazy danych. Plik TOPLEVEL.PL określa najwyższy poziom, którego dialogi z użytkownikiem wyglądają następująco: Type a query: father(x,cathy). Solution found: father(michael,cathy) Look for another? (Y/N): n Type a query: father(joe,cathy). No (more)solutions Type a query: parent(x,y). Solution found: parent(michael,cathy) Look for another? (Y/N): y Solution found: parent(melody,cathy) Look for another? (Y/N): y No (more) solutions

11 Dostosowywanie interfejsu użytkownika Jest to zwykły najwyższy poziom w Prologu z tym wyjątkiem, że komunikaty są znacznie bardziej jawne, a odpowiedzi są podawane poprzez wyświetlanie zapytań z wypełnionymi wartościami zmiennych. Wszystkie zapytania Prologa są dopuszczalne -nie tylko zapytania o bazę danych, ale również wywołania do wbudowanych predykatów takich jak consult. Kod określający ten najwyższy poziom ma tylko 18 linii. Procedura top_level jest nieskończoną pętlą repeat-fail, która akceptuje zapytania i przekazuje je do find_solutions. (Zauważ przy okazji, że nazwa top_level nie ma specjalnego znaczenia. Ta procedura staje się najwyższym poziomem środowiska Prologa zaraz po uruchomieniu go, wpisując '?-top_level.')w find_solutions procedura ma dwie klauzule. Pierwsza klauzula znajduje rozwiązanie, wypisuje je, i pyta użytkownika, czy szukać innych. Jeśli użytkownik wpisze N lub n (na "nie"), find_solutions wykonuje cięcie, i sterowanie powraca do top_level. W przeciwnym razie, find_solutions cofa się. Jeśli nie można znaleźć dalszych rozwiązań i cięcie nie zostało wykonane, sterowanie przechodzi do drugiej klauzuli i wyświetla się komunikat "Brak (dalszych) rozwiązań". Jak wyjść z top_level? Po prostu wpisz 'halt.' aby wyjść z Prologa, tak jakbyś używał zwykłego najwyższego poziomu. Spersonalizowany najwyższy poziom może uczynić Prolog znacznie bardziej przyjaznym dla użytkownika. Przydatnym okazało się przedstawienie Prologa początkującym programistom poprzez interfejs użytkownika kierowanym za pomocą menu, który pozwalał im wyświetlać bazę danych, dodawać lub usuwać klauzule, oraz wykonywać zapytania. Dzięki temu używanie edytora plików jest wyeliminowane. Ponadto spersonalizowany najwyższy poziom może być połączony z wzmocnionym silnikiem inferencji, po to aby zamienić Prologa w potężny system inżynierii danych.

12 Wykorzystanie języka PROLOG w praktyce! Analiza semantyczna sceny wizyjnej (lub jakiegokolwiek innego zestawu bodźców), czyli wstępne przetwarzanie obrazu np. w C/C++ a później wnioskowanie na obrazie za pomocą bardziej ludzkich wyrażeń czyli np. "znajdź wszystkie niebieskie koła z dziurą w środku leżące blisko jasnych kształtów". "Odwracanie" działania złożonych algorytmów poprzez wykorzystanie tego, że prologowe predykaty są szeroko pojętymi relacjami a nie funkcjami a poza tym współczesny Prolog to także programowanie z ograniczeniami i propagowanie ograniczeń zamiast propagacji wartości, co może znacząco przyspieszyć niektóre zadania obliczeniowe. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zbiorami reguł (medycyna, prawo, biologia, matematyka, sieci semantyczne, systemy eksperckie, przetwarzanie języka naturalnego, semantic web, OWL/RDF) Prolog ma praktyczne zastosowanie i bywa używany Prolog bardzo przyjemnie realizuje się w dziedzinach związanych z programowaniem z ograniczeniami (zarówno w dziedzinie liczb całkowitych jak i rzeczywistych), co jest jego bardzo dużym plusem Prolog jest chętnie używany do prototypowania Rzeczywiście, jest używany także do tworzenia aplikacji webowych (np. SWI-Prolog zachęca do porzucenia PHP/Apache/MySQL na rzecz siebie samego!) Niżej podaję też trochę różnych współczesnych pakietów oprogramowania, które używają Prologu: DAVE Free Development Platform for Code Generation Realtime Railway Station Control (Siemens AG R&D / Deutsche Bahn AG) Dopasowywanie kształtu okularów do twarzy w sklepach Paris Miki TextRazor InFlow - Software for Social Network Analysis & Organizational Network Analysis ContactExpress / DealBuilder GridMind / Mycroft Mind PROSYN (system ekspercki) Podobno też w Nokii N900 użyto prologu do zarządzania stanem GUI Dodatkowo: Dwa ciekawe projekty wykorzystujące Prologa: Watson - superkomputer, został zaimplementowany za pomocą Javy, C++ i Prologa. Clarissa - system sterowany głosem, który został użyty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Prolog jest również wykorzystywany w aplikacjach webowych, często pomaga osiągnąć większą wydajność niż sam SQL. Na pewno też wiele systemów ekspertowych zostało napisanych w prologu.

Odczytywanie danych w różnych formatach

Odczytywanie danych w różnych formatach Odczytywanie danych w różnych formatach Problem INPUT-a w wolnej formie W tym rozdziale pokażemy, jak sprawić, aby Prolog przeczytał dane w dowolnym wybranym formacie; na końcu przedstawimy program w Prologu,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 podstawy

Ćwiczenie 1 podstawy Bazy Danych Ćwiczenie 1 podstawy Podstawy języka zapytań SQL. Ćwiczenie 1 podstawy Systemy Zarządzania Bazą Danych (SZBD) pozwalają na rozwiązanie wielu problemów związanych ze składowaniem, przeszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy Wstęp do algorytmiki i programowania w języku C++ z wykorzystaniem kompilatora Dev C++ Opracowanie przygotowane dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY... 3 ROZDZIAŁ 2. PIERWSZE SKRYPTY... 5 ROZDZIAŁ 3. ELEMENTY JĘZYKA JAVASCRIPT...

Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY... 3 ROZDZIAŁ 2. PIERWSZE SKRYPTY... 5 ROZDZIAŁ 3. ELEMENTY JĘZYKA JAVASCRIPT... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY... 3 CZYM JEST JAVASCRIPT?... 3 JAVASCRIPT A JAVA... 3 CO NAM BĘDZIE POTRZEBNE?... 4 ROZDZIAŁ 2. PIERWSZE SKRYPTY... 5 ZNACZNIK ... 5 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1):

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1): Podstawowe konwencje SPSS jest typowym programem pracującym pod kontrolą środowiska Windows, zatem po menu i oknach dialogowych możemy poruszać się korzystając z myszy lub klawiatury. Najczęściej, a w

Bardziej szczegółowo

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański Programowanie w logice Prolog Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pisania Script-Fu w GIMP.

Wprowadzenie do pisania Script-Fu w GIMP. Poradnik Prezentowany poniżej poradnik, to wynik analizy dostępnych informacji oraz własnych doświadczeń i przemyśleń. Wiedza dotycząca tego tematu jest rozproszona, a jednocześnie stale się rozwija. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Programowanie w języku C++... 21. O Autorze...17 Wstęp...19

Spis treści. Część I Programowanie w języku C++... 21. O Autorze...17 Wstęp...19 Spis treści O Autorze...17 Wstęp...19 Część I Programowanie w języku C++... 21 Rozdział 1. Wprowadzenie do programowania w C++...23 Dlaczego akurat C++?...k...k......23 Praca z edytorem Visual C++...k...24

Bardziej szczegółowo

Typy danych w języku PL/SQL

Typy danych w języku PL/SQL Typy danych w języku PL/SQL W systemie Oracle 7 język PL/QSL udostępniał trzy kategorie typów: skalarne, złożone, odwołania. W systemie Oracle 8 zdefiniowano dwie dodatkowe kategorie typów: typ LOB, typy

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

C#. Æwiczenia IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

C#. Æwiczenia IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRECI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE C#. Æwiczenia Autor: Marcin Lis ISBN: 83-7361-128-2 Format: B5, stron: 166 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA CENNIK

Bardziej szczegółowo

C++Builder 6. Æwiczenia

C++Builder 6. Æwiczenia IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRECI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG C++Builder 6. Æwiczenia Autor: Andrzej Daniluk ISBN: 83-7197-986-X Format: B5, stron: 128 Przyk³ady na ftp: 1391

Bardziej szczegółowo

Języki programowania sztucznej inteligencji Piotr Fulmański

Języki programowania sztucznej inteligencji Piotr Fulmański Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Informatyka Języki programowania sztucznej inteligencji Piotr Fulmański Łódź, 2010 Spis treści Spis treści iii Przedmowa xiii I Prolog Wykład 1 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

O autorze...13 Wprowadzenie...15 Rozdzia 1. Szybkie wprowadzenie do programowania proceduralnego...23 Rozdzia 2. Rodzaje danych...

O autorze...13 Wprowadzenie...15 Rozdzia 1. Szybkie wprowadzenie do programowania proceduralnego...23 Rozdzia 2. Rodzaje danych... Python 3. Kompletne wprowadzenie do programowania. Wydanie II Autor: Mark Summerfield T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2642-7 Tytu³ orygina³u: Programming in Python 3: A Complete Introduction

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010)

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) Programowanie w języku C Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) 1 Spis treści 1 Wprowadzenie...5 1.1 Informacje od autora...5 1.2 Jak napisana jest ta książka?...5

Bardziej szczegółowo

Prolog. Programowanie

Prolog. Programowanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Prolog. Programowanie Autorzy: W. F. Clocksin, C. S. Mellish T³umaczenie: Tomasz mijewski ISBN: 83-7197-918-5

Bardziej szczegółowo

Visual Basic 2010. Od podstaw

Visual Basic 2010. Od podstaw Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SQL. Od podstaw IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

SQL. Od podstaw IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki Ed Wilson Tworzenie skryptów w Microsoft Windows. Podręcznik do samodzielnej nauki Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Architektura aplikacji... 23 Koncepcje... 23 Wnioski... 33

Spis treści. Rozdział 2. Architektura aplikacji... 23 Koncepcje... 23 Wnioski... 33 Spis treści O autorach... 9 Rozdział 1. Wstęp... 11 O książce... 11 Twórca programowania excelowego... 12 Excel jako platforma do tworzenia aplikacji... 14 Struktura... 17 Przykłady... 18 Wersje obsługiwane...

Bardziej szczegółowo

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu Barbara Reimschűssel-Wąs Softbank S.A. e mail: b.was@softbank.pl Streszczenie Sesja ma na celu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo