Odczytywanie danych w różnych formatach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odczytywanie danych w różnych formatach"

Transkrypt

1 Odczytywanie danych w różnych formatach

2 Problem INPUT-a w wolnej formie W tym rozdziale pokażemy, jak sprawić, aby Prolog przeczytał dane w dowolnym wybranym formacie; na końcu przedstawimy program w Prologu, który odczytuje arkusz kalkulacyjny. Ilość uwagi poświęconej temu działowi będzie zależała od potrzeb. Nie ma tu logicznej teorii programowania - tylko praktyczne algorytmy. Jeśli jesteś eksperymentatorem AI, możesz podejść do niego z lekkim dystansem, powracając później jeśli zajdzie taka potrzeba. Lecz jeśli jesteś producentem oprogramowania komercyjnego, może to być rozdział który uczyni Prolog użytecznym dla twojej aplikacji. Procedury określone w niniejszym rozdziale nie są przeznaczone do pracy na oślep. Są tu zawarte pouczające przykłady, i zakładamy, że przed wprowadzeniem ich do waszych programów, będziecie studiowali, jak one działają i bardziej dokładnie dostosowywali je do swoich potrzeb.

3 Konwertowanie stringów i liczb atomowych Zacznijmy od wejścia klawiatury(input). Chcielibyśmy, aby użytkownik mógł wpisać cokolwiek z klawiatury i aby poszło to w Prologu jako atom lub liczba, np.:?- read_atom(what). this is an atom (typed by user) What = 'this is an atom'?- read_num(what) (typed by user) What = Aby to zadziałało, będziemy polegać na read_str, określonym w rozdziale 3 i pokazanym wraz z innymi predykatach.

4 Istnieją trzy sposoby podejścia do procesu konwersji: Po pierwsze, ISO Prolog Standard definiuje dwa wbudowane predykaty, atom_codes i number_codes, które przechodzą, odpowiednio, atomy w stringi i liczby w stringi, np.:?- atom_codes(abc,what). What = [97,98,99]?- atom_codes(what,"abc"). What = abc?- number_codes(3.14,what). What = [51,46,49,52]?- number_codes(what,"3.14"). What = 3.14 Jeśli number_codes daje stringa, który nie podaje prawidłowego numeru, lub jeżeli jeden z jego argumentów jest niewłaściwego typu, wywołuje to stan runtime error.

5 Istnieją trzy sposoby podejścia do procesu konwersji: Wiele starszych Prologów używa name/2 aby wykonać oba rodzaje konwersji:?- name(abc,what). What = [97,98,99]?- name(what,"abc"). What = abc?- name(3.14,what). What = [51,46,49,52]?- name(what,"3.14"). What = 3.14 Ale istnieje kilka Prologów w których name posiada zachowanie określone dla kodów atomowych i konwersja liczb odbywa się w zupełnie inny sposób. Ponadto, name ogólnie radzi sobie z błędami, po prostu nie kompilując się, ale należy sprawdzić implementację aby się o tym upewnić. W dalszej części zakładamy, że już z powodzeniem wdrożony read_atom i read_num, zdefiniowano mniej więcej w następujący sposób: read_atom(atom) :- read_str(string), atom_codes(atom,string). read_num(num) :- read_str(string), number_codes(number,string). i że są one w pliku READSTR.PL (Przykład 5.1). Pamiętajmy, aby sprawdzić, czy instrukcja działa poprawnie w twoim Prologu.

6 Istnieją trzy sposoby podejścia do procesu konwersji: Jest jeszcze trzeci sposób konwersji stringów na liczby: wybierać cyfry jedna po drugiej, konwertować je do ich wartości liczbowych i wykonać obliczenia. W szczególności to, co robimy to utrzymanie sumy bieżącej, która rozpoczyna się od 0. Za każdym razem dostajemy inną cyfrę, mnożymy sumę przez 10, a następnie dodajemy do niej wartość tej cyfry. Na przykład, konwertując string "249", należy wykonać następujące obliczenia: Digit 2 (0 10) + 2 = 2 Digit 4 (2 10) + 4 = 24 Digit 9 (24 10) + 9 = 249 Możemy nigdy nie musieć używać tego sposobu, ale algorytm jest warty zapamiętania w przypadku, gdy będziemy mieli do czynienia z nietypowym bazami lub formatami (np. system szesnastkowy, lub liczby rozdzielone przecinkami).

7 przyklady

8 Łączenie naszego kodu z wyrazami Załóżmy, że piszemy program, w którym chcemy używać predykatów, które są zdefiniowane w READSTR.PL. Mamy dwie możliwości: Możemy kopiować READSTR.PL, cały, do swojego programu. Możemy wstawić dyrektywę w programie, która powoduje, że READSTR.PL jest przetwarzany. Drugim z nich jest to, co będziemy badać tutaj. W ISO Prolog oraz w wielu istniejących implementacjach (w tym Quintus, SWI i LPA), dyrektywa :- ensure_loaded('readstr.pl'). oznacza: "Jeśli READSTR.PL nie jest jeszcze skonsultowany, skonsultuj go teraz. (Oczywiście, to działa tylko wtedy, gdy READSTR.PL jest w bieżącym katalogu.) Inne Prologi nie mają ensure_loaded, dlatego uzasadnione jest stosowanie zastępczego reconsulta, jak poniżej: :- reconsult('readstr.pl'). Po napotkaniu tej linii w programie, system Prolog skonsultuje READSTR.PL, nawet jeśli READSTR.PL skonsultowano wcześniej. To trochę marnuje czas, ale nic poważnego się nie stanie.

9 Weryfikacja danych Użytkownika Za każdym razem gdy Program akceptuje od użytkownika wejście z klawiatury mogą powstać dwa problemy: Użytkownik może wpisać coś, co nie jest akceptowalna odpowiedzią (np. 4 gdy wybory w menu to 1, 2 i 3). Użytkownik może wpisać coś, co nie jest nawet interpretowane (np. xyz, gdy oczekiwana jest liczba). W obu przypadkach program powinien zrobić coś sensownego. Wygodne w użyciu jest zastosowanie powtarzającej się pętli aby sprawdzić poprawności danych wprowadzanych przez użytkownika, na przykład: get_number(n) :- repeat, write('type a number between 1 and 3: '), read_num(n), N =< 3, N >= 1,!.

10 Weryfikacja danych Użytkownika Jeśli użytkownik wpisze numer, który jest poza zakresem, wykonanie cofa się do powtórzenia, komputer wyświetla monit ponownie, a użytkownik dostaje jeszcze jedną szansę. Jeśli jest kilka odrębnych wyborów, wygodne jest użycie member z listy alternatyw: get_choice(c) :- repeat, write('type a, b, or c: '), read_atom(c), member(c,[a,b,c]),!. Nadal szybsze, ale cięższe(większe objętościowo), jest następujące podejście: get_ok(c) :- repeat, write('type a, b, or c: '), read_atom(c), ok(c),!. ok(a). ok(b). ok(c).

11 Konstruowanie Menu Ponieważ Prolog jest dobry w obsłudze skomplikowanych struktur danych, to prostą sprawą jest napisać procedurę, która będzie tworzyć i wyświetlać menu gdy powiesz jakie powinny być jego wybory. Przykład 5.2 przedstawia jeden przykład. Zdefiniowany tam Generator menu jest wywoływany przez zapytania, takie jak to:?- menu([item('georgia',ga),item('florida',fl),item('hawaii',hi)], What). 1 Georgia 2 Florida 3 Hawaii Your choice (1 to 3): 2 What = fl Oczywiście menu / 2 byłoby normalnie wywoływane z innej procedury, która musi wyświetlać menu. Jej pierwszy argument składa się z listy form [item(message1,value1),item(message2,value2),item(message3,value3)] Z maksymalnie 9 elementów, każdy składający się z wiadomości, która ma być wyświetlana i wyniku, który ma być zwrócony (w drugim położeniu argumentu) jeżeli użytkownik wybierze tę opcję. Wiadomość jest zwykle atomem;"value" może być terminem jakiegokolwiek rodzaju.

12 Czytanie plików z get byte Gdy przechodzimy od czytania z klawiatury do odczytu plików, pojawiają się dwa nowe problemy: - Czy będziemy uzyskiwać każdy bajt pliku, nienaruszony i niezmieniony? - Co wydarzy się na końcu pliku? Tutaj, niestety, różne implementacje Prologu rozdzielają się. W Prologu Arity get0 po prostu nie zadziała na końcu pliku, podczas gdy w większości innych Prologów zwraca kod -1. w ALS Prolog, get0 pomija wszystkie bajty o wartości 0 lub 13; w Cogent Prolog, get0 traktuje wartość 26 jako końcowy znak w pliku; w innych Prologach, get0 zachowuje wszystkie bajty nienaruszone. Dla uproszczenia będziemy używać predykatu ISO Prolog get_byte / 1, który czyta każdy bajt w postaci kodu numerycznego i zwraca -1 na końcu pliku. (Różnica między get_byte i get_code jest to, że get_byte gwarantuje, ze nie będą robione jakieś specjalne manipulacje w znakach na końcach linii i na końcach plików lub w kodach których nie można wyświetlić) Jeśli get_byte nie jest wbudowany w Prologu, trzeba będzie go zdefiniować. W większości Prologów, ta definicja wystarczy: get_byte(c) :- get0(c). bo get0 i get_byte to to samo. W Arity Prolog, użyj tej definicji zamiast: get_byte(c) :- get0(c),!. get_byte(-1).

13 Uchwytów plików (identyfikatorów Stream) W pozostałej części tego rozdziału, będziemy wykonywać wszystkie wejścia pliku(input) przez przekierowanie standardowego inputa z poleceniem see. Robimy to niechętnie; jest to przenośne(portable), ale ryzykowne. W szczególności, w przypadku gdy program wyrzuca błąd podczas gdy wejście jest przekierowywane, możemy nie być w stanie wpisać jakichkolwiek dalszych komend do systemu Prologa. Prawie każda implementacja w Prologu to sposób, aby uzyskać dostęp do plików poprzez uchwyty (identyfikatory Stream). Na przykład, read(h,x) zwykle oznacza to: "Wczytaj wyrażenie do X z pliku, którego uchwytem jest H." uchwyt jest wartością, która jest dana podczas otwierania pliku. Niestety, składnia dostępu do plików w ten sposób jest znacznie zróżnicowana. Proponowany system ISO jest opisany w Załączniku A; Rzeczywista Składnia w Quintus Prolog i SWI Prolog wygląda tak: test :- open('myfile1.txt',read,file1), read(file1,term), close(file1), open('myfile2.txt',write,file2), write(file2,term), close(file2). Ideą jest to, że otwarty predykat otwiera plik do zarówno czytania bądź pisania oraz tworzy instancję File1 do uchwytu. Następnie dajemy File1 jako argument wszystkich kolejnych predykatów, które używają pliku.

14 Pola Stałej Długości Wiele plików z danymi w świecie biznesu składa się z pól o stałej długości. Każda linia jest nazwana RECORD. Pola mogą lub nie mogą składać się ze znaków i rekordy mogą lub nie muszą kończyć się znakami na końcach linii( end of line). Oznacza to, że plik może lub nie być plikiem tekstowym. Odczyt pola o stałej długości jest prosty: zaczynamy od liczby bajtów która ma być odczytana i odliczamy w dół do 0, jak w przykładzie niżej: % read_bytes(+n,-string) %%% wstępna wersja % Wczytuje N bitów do Stringa. read_bytes(0,[]) :-!. read_bytes(n,[c Rest]) :- get_byte(c), NextN is N-1, read_bytes(nextn,rest). Zauważmy, że w Prologu, często odliczamy, podczas gdy zwykły język programowania liczyłby w górę (dla i = 1 do n lub podobnie). To pozwala nam porównać zmienną pętli do 0 (stała) niż porównywać do N (która ma być kolejnym parametrem dostarczonym w czasie wykonywania). Wersja read_bytes, której używamy jest bardziej skomplikowana. Wykorzystuje jeden znak LookAhead aby sprawdzić nieoczekiwany znak na końcu pliku(end-of-file). Możemy również zdefiniować skip_bytes, który pomija określoną liczba bajtów, bez zapisywania ich na liście. Większość Prologów zawiera także polecenie szukania, aby przejść do określonej pozycji w pliku o dostępie swobodnym, ale nie używamy go tutaj ze względu na brak standaryzacji. Nawet norma ISO sprawia, że szczegóły tej operacji są pozostawione realizatorowi.

15 Co teraz zrobić z danymi? Teraz, gdy już można odczytać pliki danych z Prologa, co z nimi zrobić? W zależności od potrzeb programu, istnieją trzy główne opcje: - Wczytać jeden rekord naraz i w jakiś sposób go przetworzyć. To jest odpowiednie podejście, jeśli celem programu jest praca i obliczanie czegoś w całym pliku. - Wczytać każdy rekord i przekonwertować go do Prologa, który następnie jest ukazany w bazie danych. To praktyczne podejście, jeśli chcesz użyć pliku aby odpowiedzieć na zapytania oraz gdy plik (lub jego część, którą jesteś zainteresowany) nie jest zbyt duży. (wbudowane predykatywne statystyki powiedzą, ile pamięci jest dostępnej w twojej implementacji Prologa.) - Przeszukać cały plik na dysku, gdy potrzebujesz z niego informacji. To jest najwolniejsza opcja, ale czasami jedyna praktyczna, jeśli plik jest gigantyczny. Na szczęście, większość dużych plików baz danych może być przeszukiwana sposobami które są szybsze niż wyszukiwanie sekwencyjne - każdy rekord zawiera odnośniki do innych rekordów, lub istnieje algorytm haszujący, lub oba z nich.

16 Pola rozdzielone przecinkami Przykład: 4633,"Covington","M","A","Athens","Georgia 5462,"Nute","D","E","Athens","Georgia" 123,"Vellino","A",,"Ottawa","Ontario przedstawia inny format danych który jest popularny w przesyłaniu danych między pakietami oprogramowania : COMMA DELIMITED FIELDS, czyli tekst z pola oddzielony przecinkami. Często, choć nie zawsze, pola alfabetyczne są zamknięte w cudzysłowie, tak że przecinki w nich nie będą traktowane jako separatory. Wczytywanie pól oddzielonych przecinkami w Prologu jest proste. Kluczem do sukcesu jest wdrożenie procedury zwanej read_until która akceptuje maxymalną ilośc bajtów oraz włącza określony kod (koniec pliku lub koniec linii, w zalezności co nastąpi wcześniej). Następnie, aby przeczytać pola rozdzielane przecinkami, po prostu wpisujemy - read_until przecinek.

17 Pola rozdzielone przecinkami Cytaty mogą nieco skomplikować problem. Bieżący algorytm służy do tego, aby przeczytać pierwszy znak z pola, a następnie, jeśli nie jest to cytat, read_until przecinek. Lecz jeślinpole zaczyna się cytatem, komputer musi read_until zamykający cytat (tym samym uzyskując dane), a następnie read_until przecinek (aby je odrzucić). Przykład 5.6 pokazuje kompletną implementację. (wrzucic z wykladu)

18 Liczby Binarne Nie wszystkie pliki danych składają się z drukowalnych znaków. Niektóre z pól w jakimkolwiek pliku mogą być liczbami binarnymi. Oznacza to, że na przykład numer 36, może być reprezentowany nie jako bajty dla znaków '3' i '6', ale jako liczba binarna 36 (100100). Małe liczby całkowite często przechowywane są w 16 bitach (dwóch bajtach). Na przykład: numer 1993 jest w formacie binarnym, To nie pasuje do jednego bajta, więc jest podzielone na dwa: Zadaniem programu Prolog jest to, aby przeczytać te dwa bajty (które pojedynczo mają wartości odpowiednio 7 i 201) i umieścić je razem: (7 * 256) = W efekcie traktujemy bajty jako baza-256 cyfr. Istnieją trzy komplikacje. Po pierwsze: na maszynach zgodnych z IBM PC, bajty są przechowywane w przeciwnym porządku jakiego można by było się spodziewać: mniej znaczący bajt jest na pierwszym miejscu. (Sun SPARC umieścił bardziej znaczący bajt pierwszy.) Po drugie: liczby ujemne są reprezentowane w zapisie dwójki-dopełniacza(twos complement), więc jeśli mamy 65535, to należy przekonwertować go na 1; Faktycznie, każda wartość większa niż jest reprezentowana przez liczbę ujemną. Po trzecie, wszelkie te obliczenia zakładają, że arytmetyka systemu Prolog nie jest ograniczona do 16 bitów przypadających na liczbę całkowitą. Praktycznie wszystkie systemy Prolog automatycznie przełączają się do zmiennoprzecinkowej arytmetyki gdzie dostępne liczby całkowite nie są już tak duże, więc nie spodziewamy się tutaj problemu. Kod do czytania podpisanych i niepodpisanych 16-bitowych liczb całkowitych przedstawiono na przykładzie 5.7.

19 Czytanie arkusza kalkulacyjnego LOTUS Przykład 5.9 przedstawia program Prolog, który odczytuje arkusze kalkulacyjne LOTUS w formacie WKS. Ponieważ tak dużo informacji w świecie biznesu jest przechowywane w arkuszach kalkulacyjnych, bądź są one do nich łatwo importowane, taki program może znacznie przedłużyć przydatność Prologa. Walden (1986) daje pełny opis formatu WKS, który jest formatem pliku wykorzystywanym przez wczesnych wersjach Lotus'a Nowsze programy arkuszy kalkulacyjnych mogą nadal używać formatu.wks jeśli im się na to wskaże, jako, że nie jest to już ustawienie domyślnie. plik arkusza kalkulacyjnego składa się z szeregu pól (rekordów), z których każdy obejmuje: 16-bitowy OPCODE (kod operacji) wskazujący typ pola; Liczba 16-bitowa podająca długość pola; Zawartość pola, która zależy od jego rodzaju. Większość pól w zwykłym arkuszu kalkulacyjnym to NON DATA FIELDS - to znaczy, zawierają informacje o tym, jak wydrukować lub wyświetlić arkusz kalkulacyjny. W celu zachowania wszystkich ustawień domyślnych, pełny ich zestaw jest zapisany w nawet najmniejszym arkuszu kalkulacyjnym. W związku z powyższym, możemy zignorować prawie wszystkie opcodes (kody operacji). Te kody operacji, które są istotne to: 0 Początek pliku 1 koniec pliku 13 Liczba całkowita 14 Stała zmiennoprzecinkowa 15 Stała tekstowa ( label ) 16 Formuła z przechowywaną wartością zmiennoprzecinkową Mimo, że nasz program nie próbuje rozszyfrować formuły, to byłoby całkiem możliwe aby to zrobić, tworząc wyrażenia, które mogą być oceniane przy użyciu wyrażenia is. Możemy to zrobić pobierając wartości zmiennoprzecinkowe, które są przechowywane razem z każdą formułą. Podobnie jak wszystkie przykłady w tym rozdziale, LOTUS.PL czyta ze standardowego wejścia. Oczywiście, w dowolnej praktycznej aplikacji, powinien być dostosowany do odczytu z pliku identyfikowanego przez uchwyt.

20 Język i Metajęzyk Metajęzyk jest językiem używanym do opisania innego języka. W całej tej książce opisujemy Prolog w języku angielskim; Oznacza to, że używamy języka angielskiego jako metajęzyka dla Prologa. Możemy używać języka angielskiego lub dowolnego języka jako metajęzyk dla każdego języka programowania. Niektóre języki programowania, takie jak Algol, mają specjalne metajęzyki. Prolog jest niemalże wyjątkowy, jednakże w zakresie w jakim może służyć jako własny metajęzyk. Przejawia się to w wielu funkcjach: Program może tworzyć nowe funkcje poprzez obliczenia, a następnie wykonując je. W istocie, można użyć Prologa aby opisać konstrukcje funkcji. Program może zbadać sam siebie(za pomocą klauzuli) i modyfikować się (używając assert i retract). Deklarując operatory, program może sam zmienić składnię języka Prologa Program w Prologu może rozszerzyć i zmodyfikować silnik inferencji, który kontroluje wykonywanie programu. Tak więc, język może zmienić sam siebie w sposób, który wykracza poza zewnętrzną składnię. Funkcje te umożliwiają Prologowi robić rzeczy, które są zupełnie obce dla większości języków programowania. Co najważniejsze, Prolog zaciera różnicę między programem a danymi. W większości języków programowania, trzeba bardzo wyraźnie odróżnić decyzje które podejmujemy podczas pisania programu od decyzji, które podejmuje komputer podczas uruchamiania programu. Na przykład, wszystkie arytmetyczne wyrażenia w programie BASIC lub Pascal są napisane przez programistę z wyprzedzeniem, choć program może zdecydować, w czasie pracy, których z nich użyć. W Prologu program może sam siebie rozszerzyć i zmodyfikować, podczas działania. Z tego powodu często nauka Prologa przychodzi łatwiej początkującym programistom, niż ludziom którzy programowali już w wielu językach programowania i nauczyli się już, że komputer nie pracuje w ten sposób.

21 Zbieranie alternatywnych rozwiązań do listy Rozważmy małą bazę danych: father(michael,cathy). father(charles_gordon,michael). father(jim,melody). Możemy zapytać Prologa, aby wyświetlił imiona wszystkich ojców wydając zapytanie takie jak:?- father(x,_), write(x), nl, fail. To jest: Znajdź X, dla którego ojciec (X, _) się powiedzie, wypisać, i wycofać aby znaleźć kolejne. Ale co, jeśli zamiast wyświetlania imion, chcemy je dalej przetwarzać jako lista? Stoi przed dylematem. W celu uzyskania wszystkich imion, program musi wracać się. Ale w celu skonstruowania listy, musi użyć rekurencji, przechodząc przez częściowo zbudowaną listę od jednej iteracji do następnej czego program wykorzystujący backtracking nie zrobi.

22 Zbieranie alternatywnych rozwiązań do listy Jedną z możliwości byłoby użycie assert i retract do wdrożenia mniej więcej następującego algorytmu: 1. Wracać się przez wszystkie rozwiązania father (X, _), przechowywując każdą wartość X oddzielnie w bazie danych; 2. Po wypróbowaniu wszystkich rozwiązań, wykonać pętlę rekurencyjną, która cofnie wszystkie zapisane klauzule i zgromadzi informacje na liście. Na szczęście nie musimy przechodzić przez to wszystko. Wbudowany predykat findall zgromadzi rozwiązania kwerendy do listy, bez potrzeby wykonywania asserts i retracts. Oto przykład:?- findall(x,father(x,_),l). L = [michael,charles_gordon,jim] Bardziej ogólnie, zapytanie z formularza?- findall(variable,goal,list). Utworzy instancję List do listy wszystkich instancji Variable, które odnoszą się do rozwiązań Goal. Następnie można przetwarzać tą listę, w jakikolwiek sposób chcemy. Pierwszym argumentem FindAll nie musi być zmienna; może to być dowolne pojęcie ze zmiennymi. Trzeci argument będzie wówczas listą instancji pierwszego argumentu z której każdy odpowiadać będzie rozwiązaniu. Na przykład:?- findall(parent+child,father(parent,child),l). L = [michael+cathy,charles_gordon+michael,jim+melody] Znakiem (+) jest tutaj po prostu funktor wpisany pomiędzy swoimi argumentami.

23 Używanie bagof i setof BAG jest matematycznym obiektem takim jak zbiór z tym wyjątkiem, że ten sam element może się wnim pojawić więcej niż raz. Oczywiście findall tworzy bag, nie zbiór, ponieważ to samo rozwiązanie może pojawić się w nim więcej niż raz. Podobnie bagof tworzy torbę w formie listy zawierającej wszystkie rozwiązania kwerendy; setof robi to samo oprócz tego, że lista jest posortowana w kolejności alfabetycznej, a duplikaty są usuwane. Operacja sortowania wymaga dodatkowego czasu, ale może to być korzystne, ponieważ chroni nas przed duplikatami w późniejszej pracy. Największa różnica między bagof i setof z jednej strony, a FindAll z drugiej strony, dotyczy sposobu obsługi zmiennych w Goals, któr nie występują w X. Jak można się spodziewać, findall traktuje je jako niewystępujące na każdym przejściu.

24 Używanie bagof i setof Zatem:?- findall(x,parent(x,y),l). oznacza "Znajdź każdego kto jest rodzicem kogokolwiek" Y nie musi mieć takiej samej wartości dla każdego z rodziców. Ale?- bagof(x,parent(x,y),l). oznacza "Znajdź wszystkie wartości X-a, które wiążą się z jakąś konkretną wartością Y-a. Inne wartości Y-a przyniosą alternatywne rozwiązania do bagof, a nie dodatkowe wpisy do tej samej listy.

25 Używanie bagof i setof Oto przykład: parent(michael,cathy). parent(melody,cathy). parent(greg,stephanie). parent(crystal,stephanie).?- findall(x,parent(x,y),l). X = _0001, Y = _0002, L=[michael,melody,greg,crystal]?- bagof(x,parent(x,y),l). X = _0001, Y = cathy, L = [michael,melody] ; X = _0001, Y = stephanie, L = [greg,crystal]?- setof(x,parent(x,y),l). X = _0001, Y = cathy, L = [melody,michael] ; X = _0001, Y = stephanie, L = [crystal,greg] Oczywiście setof jest jak bagof z wyjątkiem, że sortuje listy i usuwa duplikaty (jeśli jakiekolwiek występują). Ale jest inny sposób. Można zrobić to:?- bagof(x,y^parent(x,y),l). X = _0001, Y = _0002, L = [michael,melody,greg,crystal] Poprzedzenie Y^ wskazuje, że Y ma być traktowana jako egzystencjalnie skwantyfikowana.

26 Znajdowanie najmniejszego, największego, lub najlepszego rozwiązania Dość często, będziemy chcieli znaleźć "najlepsze" z wielu alternatywnych rozwiązań dla zapytania. Oczywiście "najlepsze" oznacza różne rzeczy w różnych sytuacjach, ale podstawową ideą jest to, że ze wszystkich możliwych rozwiązań, chcesz to, które przewyższa wszystkie inne zgodnie z pewnymi kryteriami. Istnieją trzy główne metody: Użyć setof i wykorzystać wbudowany proces sortowania, tak że "najlepsze" rozwiązanie wychodzi na początku (a może na końcu) listy; Użyć bagof lub setof a następnie pracować z listą, aby wybrać rozwiązanie, którego potrzebujesz; Szukaj bezpośrednio najlepszego rozwiązania, porównując każdą alternatywę na tle wszystkich pozostałych

27 Znajdowanie najmniejszego, największego, lub najlepszego rozwiązania Popracujmy z następującą bazą danych: age(cathy,8). age(sharon,4). age(aaron,3). age(stephanie,7). age(danielle,4). Które dziecko jest najmłodsze? Spróbujemy pierwszej i trzeciej strategii, pozostawiając drugą jako ćwiczenie. Jest to łatwe do wykonania. setof daje nam wiek najmłodszego dziecka. Weźmy pod uwagę te zapytania:?- setof(a,n^age(n,a),l). L = [3,4,7,8]?- setof(a,n^age(n,a),[youngest _]). Youngest = 3 Pierwsza kwerenda pobiera posortowaną listę wieku dzieci; druga kwerenda pobiera tylko pierwszy element tej listy. (dalszy ciąg przykład str. 23)

28 Zapytania Intensjonalne i Ekstensjonalne Wiemy, w jaki sposób w Prologu stwierdzić fakty na temat jednostek oraz uogólnień: dog(fido). Fido is a dog. animal(x) :- dog(x). Dogs are animals. Wiemy również, jak zadawać pytania dotyczące jednostek:?- dog(fido). Is Fido a dog? Ale w jaki sposób możemy zadać pytanie "Czy psy są zwierzętami?" Istnieją dwa znaczenia takiego pytania: (1) Czy istnieje reguła lub zbiór zasad za pomocą których możne dowieść, że wszystkie psy są zwierzętami? (2)Niezależnie od tego co mówią zasady, czy jest to przypadek, że wszystkie psy wymienione w bazie danych są w rzeczywistości zwierzętami? Możemy nazwać (1) i (2) intensjonalną oraz ekstensjonalną operacją, odpowiednia na pytanie Czy psy są zwierzętami? Spośród nich (1) jest przede wszystkim pytaniem o zawartość zestawu reguł, a (2) pyta Prologa o zrobienie generalizacji zestawu znanych już jednostek. Oczywiście, jeżeli pytanie (1) jest prawdziwe to pytanie (2) również będzie, aczkolwiek konwersja nie jest tutaj przypadkiem do rozważania.

29 Zapytania Intensjonalne i Ekstensjonalne Będziemy realizować pytanie (2). Intuicyjnie, chcemy powiedzieć, że "Wszystkie psy są zwierzętami". To prawda, jeśli (a) istnieje co najmniej jeden pies w bazie danych, oraz (b) nie ma psa w bazie danych, która nie jest zwierzęciem. Wymagamy, że musi być co najmniej jeden pies w bazie danych, tak że, na przykład zdanie, "Ślimaki są małpami" nie wyjdzie jako prawdziwe tylko dlatego, że nie ma ślimaków w bazie danych. Chcemy zdefiniować predykat for_all(goala, GoalB), który się powiedzie, jeśli wszystkie instancję które czynią GoalA prawdziwym, czynią prawdziwym również GoalB. Jeżeli wyniki mają być sensowne, GoalA i GoalB muszą dzielić się co najmniej jedną zmienną. Moglibyśmy wtedy zapytać: "Czy psy zwierzętami?" za pomocą zapytania:?- for_all(dog(x),animal(x)). Jeden ze sposobów zdefiniowania for_all jest następujący: % for_all(goala,goalb) % Powiedzie się, jeśli wszystkie rozwiązania GoalA będą spełniać również rozwiązania GoalB, % oraz istnieje co najmniej jedno rozwiązanie dla obu funkcji. for_all(goala,goalb) :- \+ (call(goala), \+ call(goalb)), % 1 call(goala), % 2!. % 3 Zagnieżdżone negacje w linii 1 mogą być mylące. Linia pierwsza nie powiedzie się jeśli funkcja złożona(compound goal) się powiedzie i vice cersa. (call(goala), \+ call(goalb)) Z kolei ta złożona funkcja(compound goal), powiedzie się jeżeli istnieje sposób aby GoalA zadziałał ( tworząc instancję kilku zmiennych współdzielonych w procesie z GoalB ) tak, że następnie GoalB zawiedzie. Jeśli linia 1 się uda, następnie linia 2 sprawdza, czy rzeczywiście istnieje co najmniej jeden pies w baza danych. Nie możemy odwrócić kolejność linii 1 i 2, ponieważ linia 2 tworzy instancje pewnych zmiennych, które muszą być potem usunięte w linii 1. Cięcia w linii 3 zapewniają, że nie generujemy fałszywych alternatyw dokonując poprawnego zaimplementowania linii 2 dowolnymi sposobami.

30 Definicje operatora Większość funktorów w Prologu jest zapisana bezpośrednio przed nawiasami argumentu listy: Funktor(arg1, arg2). Funktory, które mogą być napisane w innych pozycjach są nazywane Operatorami. Na przykład, struktura +(2,3) może być zapisana jako 2+3, ponieważ jej funktor, +, Jest operatorem wrostkowym. Nie należy mylić operatorów z operacjami. Niektóre operatory oznaczają arytmetyczne operacje(+-*/), ale inne operatory służą zupełnie innym celom. W rzeczywistości jakikolwiek funktor w Prologu może być uznany za operator oraz zmieniając w ten sposób tylko jego składnie, nie znaczenie.

31 Powszechnie predefiniowane operatory w PROLOGu. Pierwszeństwo Specyfikator Operatory 1200 xfx :- --> 1200 fx :-? xfy ; 1050 xfy -> 1000 xfy, 900 fy \+ (lub w niektorych Prologach, not) 700 xfx = \= is =:= =\= < =< > >= = yfx yfx * / // mod 200 xfy ^ 200 fy -

32 Specyfikatory składni operatora Specyfikator Znaczenie fx Prefix, not associative fy Prefix, right-associative (like \+) xf Postfix, not associative yf Postfix, left-associative xfx Infix, not associative (like =) xfy Infix, right-associative (like the comma in compound goals) yfx Infix, left-associative (like +)

33 Nadawanie znaczeń operatorom Definicje operatora określają jedynie jego składnie. Znaczenie lub semantyka operatora zależy już od programisty. W przeszłości niektóre Prologi używały ampersandu (&) zamiast przecinka aby łączyć elementy funkcji złożonych. Jest to wielką zaletą, ponieważ złożone funkcje nie wyglądają jak listy argumentów; zapytanie?- call(p(a) & q(a) & r(a)). wyraźnie wywołuje call tylko z jednym argumentem. W zwykłym Prologu, musimy użyć dodatkowych nawiasów, aby uzyskać ten sam efekt, jak tutaj:?- call( (p(a), q(a), r(a)) ). ponieważ bez dodatkowych nawiasów, call będzie traktowane jako posiadające trzy argumenty. Możemy zdefiniować ampersanda aby pracował w ten sposób nawet w zwykłym Prologu. Najpierw zdefiniujmy jego składnię. Chcemy aby & był operatorem wrostkowym z nieco niższym priorytetem niż przecinek, dzięki czemu f (& b, c) będzie oznaczać f ((& b), c),a nie f (i (b, c)). Ponadto, jak wkrótce zobaczymy, & powinno być w prawo-asocjacyjne. Tak więc, w większości Prologów stosowną definicją operatora będzie: :- op(950,xfy,&). Następnie musimy powiedzieć Prologowi jak rozwiązać funkcję zawierającą ampersandy. Oczywiście zapytanie GoalA & GoalB powinno zadziałać jeżeli GoalA zadziała a następnie GoalB zadziała z tymi samymi instancjami. Czyli: GoalA & GoalB :- call(goala), call(goalb). To jest po prostu zwykła reguła Prologa. Równie dobrze może to być zapisane jako: '&'(GoalA,GoalB) :- call(goala), call(goalb).

34 Nadawanie znaczeń operatorom Ponieważ ampersand & jest asocjacyjny z prawej strony(prawostronny), zasada ta może w rzeczywistości obsługiwać nieograniczoną liczbę zadań połączonych Ampersandami. Załóżmy, że mamy wydać zapytanie:?- write(one) & write(two) & write(three). Ze względu na prawostronność funkcja ta jest równoważna funkcji:?- write(one) & (write(two) & write(three)). To łączy się z regułą definiującą ampersand & z instancjami: GoalA = write(one) GoalB = (write(two) & write(three)) Nowymi funkcjami są call(goala), która jest realizowana wypisując one na ekranie, oraz call(goalb), która rekurencyjnie powołuje się na ręgułę ampersandu &.

35 PROLOG W PROLOGu Nasza definicja ampersandu & sugeruje strategię przepisania całego mechanizmu inferencji Prologa do Prologa, aby rozwinąć tym samym zmodyfikowaną wersję języka. Przypomnijmy, że predykat clause(head, Body) może odzyskać jakąkolwiek z klauzul w bazie danych, a przynajmniej te, które są zadeklarowane dynamicznie; Robi to, próbując połączyć Head z nagłówkiem klauzuli oraz body z ciałem klauzuli(lub z true jeśli klauzula jest faktem). Klauzule alternatywne są otrzymywane jako wielokrotne rozwiązania clause przy pomocy backtrackingu. Ciało reguły jest zazwyczaj funkcją złożoną(compound goal), czyli struktura utrzymywana jest przy pomocy prawostronnych(right-associative) przecinków, które działają dokładnie jak ampersandy zaprezentowane wcześniej. Tak więc biorąc pod uwagę regułę: zapytanie: f(x) :- g(x), h(x), i(x), j(x).?- clause(f(abc),body). Utworzy instancję Body która odpowiada: g(abc), h(abc), i(abc), j(abc) g(abc), (h(abc), (i(abc), j(abc))) Aby wykonać to zadanie postąpimy w ten sam sposób jak zrobiliśmy to w przypadku ampersandów. Możemy zdefniować interpret ( który pobiera funkcję jako argument i wykonuje ją). Następnie aby użyć interpret wystarczy napisać, np.:?- interpret(grandparent(x,y)). zamiast?- grandparent(x,y). Jest to algorytm Clocksin'a i Mellish'a (1984:177). Cięcia są zielone : zachowują kroki, ale nie wpływają na logikę programu. Zauważmy, że nie jest tu używane wywołanie; Każda udana funkcja kończy się wywołaniem interpret(true).

Prolog Praca z danymi zewnętrznymi Zastosowania. Piotr Jarzyński, Krystian Marynowski, Arkadiusz Nowacki, Mateusz Lewandowski PWSZ PŁOCK

Prolog Praca z danymi zewnętrznymi Zastosowania. Piotr Jarzyński, Krystian Marynowski, Arkadiusz Nowacki, Mateusz Lewandowski PWSZ PŁOCK Prolog Praca z danymi zewnętrznymi Zastosowania Piotr Jarzyński, Krystian Marynowski, Arkadiusz Nowacki, Mateusz Lewandowski PWSZ PŁOCK Domyślnie w Prologu wszystkie wprowadzone dane są napisane w składni

Bardziej szczegółowo

PROLOG. Prolog. Programowanie, W.F. Clocksin, C.S. Mellish, HELION Prolog, język sztucznej inteligencji, Eugeniusz Gatnar, Katarzyna Stąpor, Wyd.

PROLOG. Prolog. Programowanie, W.F. Clocksin, C.S. Mellish, HELION Prolog, język sztucznej inteligencji, Eugeniusz Gatnar, Katarzyna Stąpor, Wyd. PROLOG 1. Informacje wstępne Podczas zajęć korzystamy z darmowej wersji interpretera Prologu SWI-Prolog dostępnego ze strony: www.swi-prolog.org 2. Literatura i materiały Prolog. Programowanie, W.F. Clocksin,

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi możliwościami języka Prolog w zakresie definiowania faktów i reguł oraz wykonywania zapytań.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi możliwościami języka Prolog w zakresie definiowania faktów i reguł oraz wykonywania zapytań. Paradygmaty Programowania Język Prolog Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi możliwościami języka Prolog w zakresie definiowania faktów i reguł oraz wykonywania zapytań. Wstęp Prolog (od francuskiego

Bardziej szczegółowo

Paradygmaty programowania

Paradygmaty programowania Paradygmaty programowania Jacek Michałowski, Piotr Latanowicz 15 kwietnia 2014 Jacek Michałowski, Piotr Latanowicz () Paradygmaty programowania 15 kwietnia 2014 1 / 12 Zadanie 1 Zadanie 1 Rachunek predykatów

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL ASC W językach korzystających z dwubajtowego zestawu znaków (DBCS) zmienia znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe) na znaki o połówkowej szerokości (jednobajtowe). : ASC(tekst)

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C Pliki Informacje ogólne Plik jest pewnym zbiorem danych, zapisanym w systemie plików na nośniku danych (np. dysku twardym, pendrive, płycie DVD itp.). Może posiadać określone atrybuty, a odwołanie do niego

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Scenariusz zajęć Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe. stderr

Temat zajęć: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe. stderr Temat zajęć: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe Czas realizacji zajęć: 180 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Strumienie standardowe i ich przekierowywanie,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL jest językiem deklaratywnym tj. takim, w którym istotne

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 2 Podstawy programowania 2 Temat: Zmienne dynamiczne tablica wskaźników i stos dynamiczny Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny 1.1 Tablice wskaźników Tablice

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Proces zarządzania danymi Zarządzanie danymi obejmuje czynności: gromadzenie

Bardziej szczegółowo

CMS- kontakty (mapa)

CMS- kontakty (mapa) CMS- kontakty (mapa) Rozpatrzy inny rodzaj kontaktu mapa sytuacyjna. W naszej kategorii kontaktów dodamy teraz multimedialną mapę dojazdową. W tym celu potrzebny nam będzie moduł HTML 1.0. Będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12

Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12 Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12 Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL

Bardziej szczegółowo

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń:

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń: INFORMATYKA - KLASA II I PÓŁROCZE - umie wymienić elementy zewnętrznej i wewnętrznej budowy komputera. - rozumie, w jakim celu podłącza się elementy zewnętrzne komputera. - rozumie różnicę między informacją

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne)

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne) Import danych z plików Excel (pracownicy, limity urlopowe i inne) 1. Wstęp BeeOffice umożliwia import z plików Excel kilku rodzajów danych, najczęściej wykorzystywanych podczas tworzenia nowego systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy)

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy) Zapytania SQL. Polecenie SELECT jest używane do pobierania danych z bazy danych (z tabel lub widoków). Struktura polecenia SELECT SELECT FROM WHERE opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Programowanie w logice Wykład z baz danych dla

Programowanie w logice Wykład z baz danych dla Programowanie w logice Wykład z baz danych dla studentów matematyki 18 maja 2015 Programowanie w logice Programowanie w logice to podejście do programowania, w którym na program patrzymy nie jak na opis

Bardziej szczegółowo

Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis liczb binarnych ze znakiem Zapis liczb binarnych ze znakiem W tej prezentacji: Zapis Znak-Moduł (ZM) Zapis uzupełnień do 1 (U1) Zapis uzupełnień do 2 (U2) Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak - moduł (w skrócie ZM - ang.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY Dr inż. Marcin Witczak Uniwersytet Zielonogórski Przetwarzanie i organizowanie danych: arkusz kalkulacyjny 1 PLAN WPROWADZENIA Profesjonalne systemy

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Terminale ABA-X3 od dostarczane od połowy listopada 2010 r. są wyposażane w oprogramowanie umożliwiające skanowanie podsieci w poszukiwaniu aktywnych

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 3. Temat: Wskaźniki i referencje. Edward Morgan Forster

Wykład nr 3. Temat: Wskaźniki i referencje. Edward Morgan Forster Wykład nr 3 Temat: Wskaźniki i referencje. Cytaty: Mylić się jest rzeczą ludzką, ale żeby coś naprawdę spaprać potrzeba komputera. Edward Morgan Forster Gdyby murarze budowali domy tak, jak programiści

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

Zajęcia: VBA TEMAT: VBA PROCEDURY NUMERYCZNE Metoda bisekcji i metoda trapezów

Zajęcia: VBA TEMAT: VBA PROCEDURY NUMERYCZNE Metoda bisekcji i metoda trapezów Zajęcia: VBA TEMAT: VBA PROCEDURY NUMERYCZNE Metoda bisekcji i metoda trapezów W ramach zajęć oprogramujemy jedną, wybraną metodę numeryczną: metodę bisekcji numerycznego rozwiązywania równania nieliniowego

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie tekstu 2. Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux

Przetwarzanie tekstu 2. Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux Przetwarzanie tekstu 2 Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux filtry programy przetwarzajace pliki (w szczególności tekstowe) w taki sposób, że odczytuja dane (plik wejściowy) ze standardowego

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 1 SKRYPTY Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego z = 1 y + 1+ ( x + 2) 3 x 2 + x sin y y + 1 2 dla danych wartości x = 12.5 i y = 9.87. Zadanie to można rozwiązać: wpisując dane i wzór wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

ETAP I SZKOLNY. Czas rozwiązywania testu 30 minut. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1pkt. POWODZENIA!!

ETAP I SZKOLNY. Czas rozwiązywania testu 30 minut. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1pkt. POWODZENIA!! TEST (max. 25 pkt.) Przed rozpoczęciem rozwiązywania testu wpisz swoje dane na karcie odpowiedzi. Następnie przeczytaj uważnie pytania. W każdym pytaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Poprawne odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2013 1 / 34 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo