SWPP SYSTEM PGE Aukcje elektroniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SWPP SYSTEM PGE Aukcje elektroniczne"

Transkrypt

1 SWPP SYSTEM PGE Aukcje elektroniczne Podręcznik Oferenta Wersja PGE 1.0 (c) 2011 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.

2 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER NAWIGACJA W SYSTEMIE... 7 Podstawowe elementy interfejsu użytkownika... 7 Obszar roboczy, okna LOGOWANIE DO SYSTEMU CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO UDZIAŁU W AUKCJACH OGÓLNY OPIS KONSOLI OFERENTA SKŁADANIE OFERT AUKCJA JEDNO / WIELOPOZYCYJNA ANGIELSKA AUKCJA JEDNO / WIELOPOZYCYJNA DYNAMICZNA AUKCJA JEDNO / WIELOPOZYCYJNA DYNAMICZNA Z ZASTOSOWANIEM WZORU AUKCJA JEDNOPOZYCYJNA WIELOPARAMETROWA, WAGOWA SKŁADANIE OFERT - CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY ZAKOŃCZENIE AUKCJI ZAŁĄCZNIK REJESTROWANIE CERTYFIKATU W SYSTEMIE CERTYFIKATY WYDANE PRZEZ KIR S.A. (SZAFIR) I PWPW S.A. (SIGILLUM PCCE) CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. (CERTUM QCA) SPRAWDZENIE POPRAWNEGO ZAREJESTROWANIA CERTYFIKATÓW SPIS ILUSTRACJI SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

3 2. Wprowadzenie Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla Wykonawców zaproszonych przez GK PGE do udziału w aukcjach elektronicznych. Dokument ten zawiera instrukcję postępowania, oraz opis funkcji dostępnych przy udziale w aukcjach w Systemie PGE. 3. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer, w celu odpowiedniego wyświetlania konsoli operatora należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę: obniżyć poziom zabezpieczeń oraz dodać witrynę do zaufanych. Po uruchomieniu przeglądarki z Głównego menu należy wybrać Narzędzia, następnie Opcje internetowe, a następnie kliknąć na zakładkę Zabezpieczenia. Następnie należy wybrać Zaufane witryny, a następnie Witryny. SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

4 Rysunek 1 Dodawanie witryny do zaufanych. Następnie należy wpisać adres witryny, pod którą będzie odbywać się aukcja (otrzymanej od operatora aukcji) oraz wybrać Dodaj, a następnie OK. SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

5 Rysunek 2 Dodawanie witryny do zaufanych. W celu obniżenia poziomu zabezpieczeń należy w sekcji Opcje internetowe, zakładka Zabezpieczenia wybrać Internet, a następnie kliknąć Poziom domyślny. SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

6 Rysunek 3 Obniżanie poziomu zabezpieczeń. Następnie należy przesunąć suwak, tak żeby ustawić jak najniższy poziom zabezpieczeń oraz wybrać Zastosuj i OK. SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

7 Rysunek 4 Obniżanie poziomu zabezpieczeń. 4. Nawigacja w systemie Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Po zalogowaniu do Systemu użytkownik ma przed sobą interfejs z elementami widocznymi na rysunkach poniżej. Menu użytkownika, sekcje, odnośniki Podczas pracy z menu użytkownika Wykonawca chcąc przejść do konkretnego miejsca może poruszać się pomiędzy dostępnymi sekcjami. I tak na przykład, klikając na Aukcje uzyskuje widok poszczególnych odnośnika: Lista aukcji. SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

8 menu użytkownika Rysunek 5 Elementy interfejsu. obszar roboczy sekcja rozwinięta sekcja odnośnik Rysunek 6 Menu użytkownika - rozwinięta sekcja Aukcje. Rozwinięte sekcje menu zostają zapisane w momencie wylogowywania się użytkownika, dzięki czemu przy ponownym logowaniu użytkownik zastaje je w tej samej konfiguracji. Obszar roboczy, okna SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

9 Rysunek 7 Obszar roboczy. W obrębie obszaru roboczego podczas wykonywania czynności użytkownikowi wyświetlają się okna(różne w zależności od uruchamianych opcji). 5. Logowanie do systemu Po wejściu na główną stronę Systemu, na dole menu użytkownika widoczny jest napis Zaloguj. Aby wejść do systemu należy najechać wskaźnikiem myszki na ten napis i kliknąć pojedynczo lewym przyciskiem. Powinien otworzyć się poniższy obszar roboczy: Rysunek 8 Ekran logowania. Marketplanet 9

10 Przy pierwszym logowaniu, w okienkach za napisami Login oraz Hasło należy wpisać odpowiednie dane oraz nacisnąć przycisk Zaloguj. Login i hasło pierwszego logowania zostaną przekazane użytkownikowi drogą mailową. 6. Czynności przygotowawcze do udziału w aukcjach Aukcje. W celu wzięcia udziału w aukcji należy wybrać odnośnik Lista aukcji w sekcji Rysunek 9 Menu główne. Po wyborze Listy aukcji użytkownik ma możliwość podglądu przyszłych, otwartych, wstrzymanych, zakończonych i zaakceptowanych aukcji, do których został zaproszony. Oferent może składać oferty jedynie w aukcjach otwartych. Marketplanet 10

11 Rysunek 10 Lista aukcji. W celu przejścia do składania ofert należy przy wybranej aukcji kliknąć na ikonę. Otworzy się Konsola Oferenta Ogólny opis Konsoli Oferenta Konsola oferenta składa się najczęściej z 3 części. Dostępności opcji na częściach zależy od ustawień Operatora aukcji. Na górze ekranu są podane ogólne informacje o dotyczące aukcji: 1. Numer aukcji, 2. Nazwa aukcji, 3. Status aukcji informuje o aktualnym statusie aukcji, 4. Czas, 5. Informacje o dogrywkach ilość, długość, numer aktualnej dogrywki, 6. Opóźnienie łącza informuje o minimalnym wymaganym czasie potrzebnym do przyjęcia oferty przez System. Marketplanet 11

12 Rysunek 11 Konsola oferenta. Środkowa cześć ekranu jest miejscem do składania ofert. Sposób składania ofert w poszczególnych rodzajach aukcji został opisany w poniższych rozdziałach. Rysunek 12 Środkowa część konsoli oferenta. Opis ikon (dostępność ikon zależy od ustawień opcji przez Operatora aukcji): Kolumna Stan Statusy: 1. Zaakceptowana oznacza, że oferta została zaakceptowana przez System, 2. Odrzucona oznacza, że oferta została odrzucona przez System. Ikony powiadomień: 1. - informuje, że, wprowadzona oferta jest w danej chwili prowadząca, 2. - informuje o wprowadzeniu nowej oferty, 3. - informuje o wprowadzeniu oferty, która została ofertą prowadzącą. Ranking Marketplanet 12

13 1. informuje o miejscu złożonej oferty na danej pozycji, 2. zmienne zagregowane informuje o pozycji oferty na całości. Liczba punktów Informuje o liczbie punktów, jakie uzyskał ofert na danej pozycji. Postąpienie możliwość złożenia oferty o mniejszej/większej wartości o wartość postąpienia. Wiersz Prowadząca oferta wskazuje najlepszą ofertę w danej chwili. Suma informuje o sumie ofert złożonych na pozycjach. W Konsoli Oferenta dostępna jest sekcja Czat, za jej pośrednictwem możliwa jest komunikacja między Operatorem aukcji, a Oferentem. W celu wysłania komunikatu do Operatora należy, wpisać w prawym oknie treść komunikatu, a następnie kliknąć przycisk Wyślij wiadomość. Wiadomość zostanie wysłana do Operatora aukcji oraz wprowadzona do Okna czatu Rysunek 13 Okno czatu. W dolnej części Konsoli oferenta dostępna jest historia ofert, jeśli Operator udostępnił tę opcje. W celu przeglądania złożonych ofert należy wybrać pozycje w lewej części. System nie wyświetla nazw innych Wykonawców biorących udział w aukcji. Informacje są przekazywane pod nazwą Inny oferent. System poinformuje o wartości złożonej oferty, o czasie jej złożenia i liczbie punktów. W zależności od wybranej opcji System pokaże wszystkie oferty przyjęte lub tylko prowadzące. Marketplanet 13

14 Rysunek 14 Historia ofert. Zmienne wynikowe, takie jak ranking lub liczba punktów, wyświetlane w opcji przyjęte, są wartościami historycznymi z momentu złożenia oferty. Zmienne wynikowe, takie jak ranking lub liczba punktów, wyświetlane w opcji prowadzące, są zawsze wartościami aktualnymi w danym momencie. W przypadku zerwania połączenia z Konsolą oferenta system wyświetli odpowiedni komunikat wraz z prostą instrukcją, co należy wtedy zrobić. Rysunek 15 Informacja o zerwaniu połączenia z konsolą. Połączenie może zostać utracone z następujących powodów: 1. utrata dostępu do Internetu; Marketplanet 14

15 2. chwilowe zwieszenie połączenia przez przeglądarkę internetową; Jeśli połączenie nie zostanie przywrócone samoczynnie, należy: 1. sprawdzić, czy Państwa komputer nie utracił dostępu do Internetu należy spróbować otworzyć za pomocą przeglądarki dowolną stronę WWW; 2. odświeżyć konsolę za pomocą klawisza F5 znajdującego się na klawiaturze spowoduje to przeładowanie Konsoli; 3. odświeżyć konsolę za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + F5 spowoduje to przeładowanie Konsoli oraz wyczyszczenie pamięci cache Państwa przeglądarki; Jeśli żaden z tych sposobów nie spowoduje przywrócenia połączenia z Konsolą należy skontaktować się niezwłocznie z Operatorem aukcji!! 7. Składanie ofert Składanie ofert będzie możliwe, gdy status aukcji na Konsoli Oferenta zmieni się z Przyszła na Otwarta Aukcja jedno / wielopozycyjna angielska Aukcja jedno / wielopozycyjna angielska charakteryzuje się tym, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie miała wartość korzystniejszą od wartości najlepszej na danej pozycji w chwili złożenia oferty. W celu złożenia oferty należy: 1. Wybrać pozycje do licytacji poprzez zaznaczenie przy wybranej pozycji. 2. Wpisać wartości (korzystniejsze o wyznaczony krok postąpienia od najlepszych lub w przypadku braku ofert, równe bądź korzystniejsze od wartości początkowej). Po najechaniu kursorem na pole do wpisywania wartości oferty wyświetli się informacja o wartościach minimalnych, maksymalnych, jakie można wpisać w to pole oraz informacja o wartości kroku postąpienia. Marketplanet 15

16 3. Kliknąć przycisk Złóż ofertę Rysunek 16 Składanie ofert. Jest możliwość wpisania wartości oferty poprzez wykorzystanie przycisków zmniejszających/zwiększających wartość wpisaną w polu do wpisywania wartości oferty o krok (lub kroki w zależności od ilości kliknięć) postąpienia. Do zarządzania wieloma pozycjami i parametrami w aukcji (w przypadku aukcji wielopozycyjnych lub/i wieloparametrowych) służy obszar poniżej listy pozycji. Jest możliwość zmiany wartości (na plus + lub minus -, o wartość postąpienia lub jego wybraną wielokrotność) na danym parametrze jednocześnie na wszystkich pozycjach lub tylko na wybranych. Rysunek 17 Zarządzanie wieloma pozycjami lub/i wieloma parametrami w aukcji. Do zarządzania wieloma pozycjami w aukcji (w przypadku aukcji wielopozycyjnych) służą również przyciski: 1. Zaznacz wszystkie pozycje - zaznacza checkboxy przy wszystkich pozycjach z listy Marketplanet 16

17 2. Odznacz pozycje odznacza checkboxy przy wszystkich pozycjach z listy 3. Rozwiń 4. Zwiń Przycisk Odśwież wartości pozwala odświeżyć konsolę oferenta w przypadku gdy nie została odświeżona automatycznie. W zależności od parametryzacji aukcji przez operatora, w przypadku chęci złożenia oferty, która będzie się znacząco różnić od uprzednio złożonej przez oferenta System wyświetli komunikat informujący o tym fakcie. Rysunek 18 Komunikat informujący, że składana oferta znacznie przewyższa wartość oferty złożonej poprzednio Po złożeniu ofert system poinformuje o dostępnych opcjach widoczności zgodnie z ustawieniami aukcji. Opis dostępnych opcji został opisany w rozdziale 6. Przykładowy wygląd ekranu po złożeniu oferty. Marketplanet 17

18 Rysunek 19 Konsola oferenta po złożeniu oferty Uwaga! Operator ma możliwość rozpoczęcia aukcji od ofert uprzednio zebranych w procesie przetargowym. W takim przypadku oferty początkowe są automatycznie złożone przez system w momencie rozpoczęcia aukcji. Na ich podstawie system ustala ranking danej oferty. W celu dalszej licytacji należy postępować zgodnie z trzema krokami opisanymi powyżej Aukcja jedno / wielopozycyjna dynamiczna Aukcja jedno / wielopozycyjna dynamiczna charakteryzuje się tym, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie miała wartość korzystniejszą od wartości poprzednio złożonej na wybranej pozycji przez danego Oferenta. System przyjmie wartości ofert gorsze od wartości oferty prowadzącej, wtedy, gdy składana wartość będzie korzystniejsza od wartości uprzednio złożonej danego Oferenta. W celu złożenia oferty należy: Marketplanet 18

19 1. Wybrać pozycje do licytacji poprzez zaznaczenie przy wybranej pozycji, 2. Wpisać wybrane wartości (sposób wpisywania wartości i możliwość zarządzania pozycjami w przypadku aukcji wielopozycyjnych został opisany w rozdziale 7.1) 3. Kliknąć przycisk Złóż ofertę Rysunek 20 Składanie oferty. Po złożeniu ofert system poinformuje o dostępnych opcjach widoczności zgodnie z ustawieniami aukcji. Opis dostępnych opcji został opisany w rozdziale 6. Uwaga! Operator ma możliwość rozpoczęcia aukcji od ofert uprzednio zebranych w procesie przetargowym. W takim przypadku oferty początkowe są automatycznie złożone przez system w momencie rozpoczęcia aukcji. Na ich podstawie system ustala ranking danej oferty. W celu dalszej licytacji należy postępować zgodnie z trzema krokami opisanymi powyżej Aukcja jedno / wielopozycyjna dynamiczna z zastosowaniem wzoru Aukcja jedno / wielopozycyjna dynamiczna z zastosowaniem wzoru = najlepsza suma pozycji do badanej sumy pozycji *100 charakteryzuje się tym, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie miała wartość korzystniejszą od wartości Marketplanet 19

20 poprzednio złożonej na wybranej pozycji przez danego Oferenta. System przyjmie wartości ofert gorsze od wartości oferty prowadzącej, wtedy, gdy składana wartość będzie korzystniejsza od wartości uprzednio złożonej danego Oferenta. System pokazuje najkorzystniejszy wynik w postaci ilości uzyskanych punktów w lewym górnym rogu. Aby złożyć ofertę należy postępować zgodnie z opisanymi krokami w punkcie Aukcja jednopozycyjna wieloparametrowa, wagowa Aukcja jednopozycyjna wieloparametrowa, wagowa charakteryzuje się tym, że dla konkretnych parametrów zostały nadane wagi. Oferent składa ofertę poprzez wpisanie w pola parametrów wartość, jaką chce złożyć a następnie klika Złóż ofertę. Niektóre z parametrów mogą nie podlegać licytacji, np. ocena merytoryczna oferty Składanie ofert - certyfikat kwalifikowany Po kliknięciu przycisku Złóż ofertę wyświetli się okno wyboru certyfikatów kwalifikowanych, zarejestrowanych w systemie (instrukcja rejestrowania certyfikatów w systemie została opisana w rozdziałach poniżej). Jeśli na pasku informacji pojawi się monit o zainstalowanie dodatku SafeDevice X bezpieczny podpis elektroniczny, należy to uczynić klikając na ten pasek. Rysunek 21 Instalowanie dodatku SafeDevice X bezpieczny podpis elektroniczny. Marketplanet 20

21 Następnie, po włożeniu karty do czytnika, należy wybrać z rozwijalnej listy właściwy certyfikat i kliknąć przycisk Podpisz. Rysunek 22 Wybór certyfikatu. Po kliknięciu przycisku Podpisz otworzy się okno SafeX podpisywanie formularza. W tym oknie zamieszczone są informacje dotyczące certyfikatu i podpisywanej oferty. Rysunek 23 Podpisywanie formularza - informacje dotyczące certyfikatu i zatwierdzanej oferty. Po kliknięciu przycisku Podpisz wyświetli się okno z żądaniem wpisania PINu. Marketplanet 21

22 Rysunek 24 Okno w przypadku certyfikatów wydanych przez KIR S.A. (SZAFIR) i PWPW S.A. (Sigillum PCCE). Rysunek 25 Okno w przypadku certyfikatów wydanych przez Unizeto Technologies S.A. (CERTUM QCA). W celu podpisania składanie oferty należy wpisać PIN i kliknąć przycisk OK. 8. Zakończenie aukcji Po zakończeniu się aukcji na Konsoli Oferenta zostanie wyświetlony status Zakończona, a pola do wpisywania oferty oraz przycisk Złóż ofertę staną się nieaktywne i nie będzie możliwości złożenia kolejnej oferty. Na Konsoli Oferenta będzie wyświetlana wartość ostatniej złożonej oferty, liczba punktów oraz pozycja w rankingu z chwili zakończenia aukcji, wartość oferty prowadzącej, a także ikona żółtego młotka, jeśli Oferent zakończył aukcję na prowadzeniu. Na liście aukcji, przedmiotową aukcję będzie można znaleźć w zakładce zakończone lub zaakceptowane, skąd będzie można pobrać raport z przebiegu aukcji poprzez kliknięcie na ikonę (raport w Excellu) lub (raport w PDF). Marketplanet 22

23 Rysunek 26 Generowanie raportu z aukcji. Marketplanet 23

24 9. Załącznik rejestrowanie certyfikatu w Systemie 9.1. Certyfikaty wydane przez KIR S.A. (SZAFIR) i PWPW S.A. (Sigillum PCCE) Aby poprawnie zarejestrować certyfikat w systemie należy: 1. Włożyć kartę kryptograficzną do czytnika kart. 2. Uruchomić Menadżera CryptoCard Suite (oprogramowanie dostarczane przez wydawcę certyfikatu). 3. Przejść do zakładki Narzędzia. 4. Kliknąć w sekcji Dodatkowe narzędzia przycisk Uruchom. 5. W nowym oknie pojawi się Wybór asystenta. Wtedy należy wybrać Rejestracja certyfikatu w systemie i kliknąć przycisk Dalej. 6. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie SetEID i kliknięcie przycisku Dalej. Marketplanet 24

25 7. W następnym widoku należy zaznaczyć wybrany certyfikat i kliknąć przycisk Dalej. 8. Potem nadać certyfikatowi Przyjazną nazwę i upewnić się, że wybranym Magazynem certyfikatów jest Osobisty. Kliknąć przycisk Zakończ Certyfikat wydany przez Unizeto Technologies S.A. (CERTUM QCA) Aby poprawnie zarejestrować certyfikat w systemie należy: 1. Włożyć kartę kryptograficzną do czytnika kart. 2. Uruchomić aplikację procertum CardManager a. 3. Kliknąć przycisk Czytaj kartę. 4. Przejść do zakładki Profil bezpieczny. Marketplanet 25

26 5. Kliknąć przycisk Rejestruj certyfikaty. W rezultacie pokaże się komunikat o pomyślnym zarejestrowaniu certyfikatów Sprawdzenie poprawnego zarejestrowania certyfikatów W celu sprawdzenia, czy certyfikaty zostały poprawnie zainstalowane należy: 1. Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer. 2. Wybrać Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. 3. Przejść do zakładki Zawartość. Marketplanet 26

27 4.W sekcji Certyfikaty kliknąć przycisk Certyfikaty. 5.Upewnić się, że zainstalowane certyfikaty znajdują się w zakładce Osobisty. Marketplanet 27

28 10. Spis ilustracji Rysunek 1 Dodawanie witryny do zaufanych Rysunek 2 Dodawanie witryny do zaufanych Rysunek 3 Obniżanie poziomu zabezpieczeń Rysunek 4 Obniżanie poziomu zabezpieczeń Rysunek 5 Elementy interfejsu Rysunek 6 Menu użytkownika - rozwinięta sekcja Aukcje Rysunek 7 Obszar roboczy Rysunek 8 Ekran logowania Rysunek 9 Menu główne Rysunek 10 Lista aukcji Rysunek 11 Konsola oferenta Rysunek 12 Środkowa część konsoli oferenta Rysunek 13 Okno czatu Rysunek 14 Historia ofert Rysunek 15 Informacja o zerwaniu połączenia z konsolą Rysunek 16 Składanie ofert Rysunek 17 Zarządzanie wieloma pozycjami lub/i wieloma parametrami w aukcji Rysunek 18 Komunikat informujący, że składana oferta znacznie przewyższa wartość oferty złożonej poprzednio Rysunek 19 Konsola oferenta po złożeniu oferty Rysunek 20 Składanie oferty Rysunek 21 Instalowanie dodatku SafeDevice X bezpieczny podpis elektroniczny Rysunek 22 Wybór certyfikatu Rysunek 23 Podpisywanie formularza - informacje dotyczące certyfikatu i zatwierdzanej oferty Rysunek 24 Okno w przypadku certyfikatów wydanych przez KIR S.A. (SZAFIR) i PWPW S.A. (Sigillum PCCE) Rysunek 25 Okno w przypadku certyfikatów wydanych przez Unizeto Technologies S.A. (CERTUM QCA) Rysunek 26 Generowanie raportu z aukcji Marketplanet 28

Aukcja Ofert instrukcja użytkownika

Aukcja Ofert instrukcja użytkownika wersja 1.9 z dnia 15.04.2009 1 Spis treści Rejestracja...4 Logowanie...8 Przypomnienie hasła...9 Zgłoszenie do aukcji...10 Zgłoszenie do aukcji z ofertami częściowymi...11 Odbiór przyjęcia/odrzucenia zgłoszenia...12

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL wersja 1.2 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL wersja 1.2 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego NBP. Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego Narodowego Banku Polskiego Wersja 5.0

Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego NBP. Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego Narodowego Banku Polskiego Wersja 5.0 Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego Narodowego Banku Polskiego Wersja 5.0 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Cel... 3 1.2 Zakres... 3 1.3 Sposób korzystania z instrukcji... 3 2 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego NBP. Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego Narodowego Banku Polskiego Wersja 4.0

Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego NBP. Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego Narodowego Banku Polskiego Wersja 4.0 Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego Narodowego Banku Polskiego Wersja 4.0 1 Spis treści 1 Wprowadzenie...3 1.1 Cel...3 1.2 Zakres...3 1.3 Sposób korzystania z instrukcji...3 2 Słownik pojęć...4

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

(przewodnik dla klienta) Wersja 19

(przewodnik dla klienta) Wersja 19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia 17.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łasinie Internet Banking dla Firm dotyczy autoryzacji dokonywanych za pomocą tokenów / kluczy sprzętowych

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - podsystem bezpieczeństwa wersja 7.2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 7.0 PL. wersja 1.1

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 7.0 PL. wersja 1.1 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 7.0 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW WWW... 3 3. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników oprogramowania aplikacyjnego Rejestr instytucji szkoleniowych Dostawca oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 008

(instrukcja użytkownika) Wersja 008 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bsbialapodlaska.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU AUDANET. Wersja 21.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU AUDANET. Wersja 21.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU AUDANET Wersja 21.01 Audatex Polska Sp. z o.o. kwiecień 2012 Spis Treści PRACA Z PROGRAMEM... 3 1. LOGOWANIE... 3 2. SPRAWY ODEBRANE... 4 3. SPRAWY OTWARTE... 5 4. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Statystyczna Aplikacja Centralna

Statystyczna Aplikacja Centralna Statystyczna Aplikacja Centralna Wsparcie Rodziny i system Pieczy Zastępczej wersja 2.25 Wstęp 4 Pomoc Centralnego Help Desku Sygnity 7 Informacje ogólne 8 Konfiguracja... ustawień przeglądarki 8... 8

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler

Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Spis treści. 1 Pierwsze logowanie 2 2 Zlecenie kupna lub sprzedaży 4 3 Sprawdzenie poprawności złożenia zlecenia 6 4 Anulowanie zlecenia 6 5 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów Nabór Gimnazja Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2013 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 00

(instrukcja użytkownika) Wersja 00 BANK SPÓŁDZIELCZY W Sztumie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 00 http://www.bsbssztum.pl Spis treści Internet Banking dla Firm SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 BANK SPÓŁDZIELCZY w NIEMCACH Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bsniemce.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo