SWPP SYSTEM PGE Aukcje elektroniczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SWPP SYSTEM PGE Aukcje elektroniczne"

Transkrypt

1 SWPP SYSTEM PGE Aukcje elektroniczne Podręcznik Oferenta Wersja PGE 1.0 (c) 2011 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.

2 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER NAWIGACJA W SYSTEMIE... 7 Podstawowe elementy interfejsu użytkownika... 7 Obszar roboczy, okna LOGOWANIE DO SYSTEMU CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO UDZIAŁU W AUKCJACH OGÓLNY OPIS KONSOLI OFERENTA SKŁADANIE OFERT AUKCJA JEDNO / WIELOPOZYCYJNA ANGIELSKA AUKCJA JEDNO / WIELOPOZYCYJNA DYNAMICZNA AUKCJA JEDNO / WIELOPOZYCYJNA DYNAMICZNA Z ZASTOSOWANIEM WZORU AUKCJA JEDNOPOZYCYJNA WIELOPARAMETROWA, WAGOWA SKŁADANIE OFERT - CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY ZAKOŃCZENIE AUKCJI ZAŁĄCZNIK REJESTROWANIE CERTYFIKATU W SYSTEMIE CERTYFIKATY WYDANE PRZEZ KIR S.A. (SZAFIR) I PWPW S.A. (SIGILLUM PCCE) CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. (CERTUM QCA) SPRAWDZENIE POPRAWNEGO ZAREJESTROWANIA CERTYFIKATÓW SPIS ILUSTRACJI SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

3 2. Wprowadzenie Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla Wykonawców zaproszonych przez GK PGE do udziału w aukcjach elektronicznych. Dokument ten zawiera instrukcję postępowania, oraz opis funkcji dostępnych przy udziale w aukcjach w Systemie PGE. 3. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer, w celu odpowiedniego wyświetlania konsoli operatora należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę: obniżyć poziom zabezpieczeń oraz dodać witrynę do zaufanych. Po uruchomieniu przeglądarki z Głównego menu należy wybrać Narzędzia, następnie Opcje internetowe, a następnie kliknąć na zakładkę Zabezpieczenia. Następnie należy wybrać Zaufane witryny, a następnie Witryny. SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

4 Rysunek 1 Dodawanie witryny do zaufanych. Następnie należy wpisać adres witryny, pod którą będzie odbywać się aukcja (otrzymanej od operatora aukcji) oraz wybrać Dodaj, a następnie OK. SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

5 Rysunek 2 Dodawanie witryny do zaufanych. W celu obniżenia poziomu zabezpieczeń należy w sekcji Opcje internetowe, zakładka Zabezpieczenia wybrać Internet, a następnie kliknąć Poziom domyślny. SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

6 Rysunek 3 Obniżanie poziomu zabezpieczeń. Następnie należy przesunąć suwak, tak żeby ustawić jak najniższy poziom zabezpieczeń oraz wybrać Zastosuj i OK. SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

7 Rysunek 4 Obniżanie poziomu zabezpieczeń. 4. Nawigacja w systemie Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Po zalogowaniu do Systemu użytkownik ma przed sobą interfejs z elementami widocznymi na rysunkach poniżej. Menu użytkownika, sekcje, odnośniki Podczas pracy z menu użytkownika Wykonawca chcąc przejść do konkretnego miejsca może poruszać się pomiędzy dostępnymi sekcjami. I tak na przykład, klikając na Aukcje uzyskuje widok poszczególnych odnośnika: Lista aukcji. SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

8 menu użytkownika Rysunek 5 Elementy interfejsu. obszar roboczy sekcja rozwinięta sekcja odnośnik Rysunek 6 Menu użytkownika - rozwinięta sekcja Aukcje. Rozwinięte sekcje menu zostają zapisane w momencie wylogowywania się użytkownika, dzięki czemu przy ponownym logowaniu użytkownik zastaje je w tej samej konfiguracji. Obszar roboczy, okna SWPP SYSTEM PGE Podrecznik Oferenta Aukcje elektroniczne.doc

9 Rysunek 7 Obszar roboczy. W obrębie obszaru roboczego podczas wykonywania czynności użytkownikowi wyświetlają się okna(różne w zależności od uruchamianych opcji). 5. Logowanie do systemu Po wejściu na główną stronę Systemu, na dole menu użytkownika widoczny jest napis Zaloguj. Aby wejść do systemu należy najechać wskaźnikiem myszki na ten napis i kliknąć pojedynczo lewym przyciskiem. Powinien otworzyć się poniższy obszar roboczy: Rysunek 8 Ekran logowania. Marketplanet 9

10 Przy pierwszym logowaniu, w okienkach za napisami Login oraz Hasło należy wpisać odpowiednie dane oraz nacisnąć przycisk Zaloguj. Login i hasło pierwszego logowania zostaną przekazane użytkownikowi drogą mailową. 6. Czynności przygotowawcze do udziału w aukcjach Aukcje. W celu wzięcia udziału w aukcji należy wybrać odnośnik Lista aukcji w sekcji Rysunek 9 Menu główne. Po wyborze Listy aukcji użytkownik ma możliwość podglądu przyszłych, otwartych, wstrzymanych, zakończonych i zaakceptowanych aukcji, do których został zaproszony. Oferent może składać oferty jedynie w aukcjach otwartych. Marketplanet 10

11 Rysunek 10 Lista aukcji. W celu przejścia do składania ofert należy przy wybranej aukcji kliknąć na ikonę. Otworzy się Konsola Oferenta Ogólny opis Konsoli Oferenta Konsola oferenta składa się najczęściej z 3 części. Dostępności opcji na częściach zależy od ustawień Operatora aukcji. Na górze ekranu są podane ogólne informacje o dotyczące aukcji: 1. Numer aukcji, 2. Nazwa aukcji, 3. Status aukcji informuje o aktualnym statusie aukcji, 4. Czas, 5. Informacje o dogrywkach ilość, długość, numer aktualnej dogrywki, 6. Opóźnienie łącza informuje o minimalnym wymaganym czasie potrzebnym do przyjęcia oferty przez System. Marketplanet 11

12 Rysunek 11 Konsola oferenta. Środkowa cześć ekranu jest miejscem do składania ofert. Sposób składania ofert w poszczególnych rodzajach aukcji został opisany w poniższych rozdziałach. Rysunek 12 Środkowa część konsoli oferenta. Opis ikon (dostępność ikon zależy od ustawień opcji przez Operatora aukcji): Kolumna Stan Statusy: 1. Zaakceptowana oznacza, że oferta została zaakceptowana przez System, 2. Odrzucona oznacza, że oferta została odrzucona przez System. Ikony powiadomień: 1. - informuje, że, wprowadzona oferta jest w danej chwili prowadząca, 2. - informuje o wprowadzeniu nowej oferty, 3. - informuje o wprowadzeniu oferty, która została ofertą prowadzącą. Ranking Marketplanet 12

13 1. informuje o miejscu złożonej oferty na danej pozycji, 2. zmienne zagregowane informuje o pozycji oferty na całości. Liczba punktów Informuje o liczbie punktów, jakie uzyskał ofert na danej pozycji. Postąpienie możliwość złożenia oferty o mniejszej/większej wartości o wartość postąpienia. Wiersz Prowadząca oferta wskazuje najlepszą ofertę w danej chwili. Suma informuje o sumie ofert złożonych na pozycjach. W Konsoli Oferenta dostępna jest sekcja Czat, za jej pośrednictwem możliwa jest komunikacja między Operatorem aukcji, a Oferentem. W celu wysłania komunikatu do Operatora należy, wpisać w prawym oknie treść komunikatu, a następnie kliknąć przycisk Wyślij wiadomość. Wiadomość zostanie wysłana do Operatora aukcji oraz wprowadzona do Okna czatu Rysunek 13 Okno czatu. W dolnej części Konsoli oferenta dostępna jest historia ofert, jeśli Operator udostępnił tę opcje. W celu przeglądania złożonych ofert należy wybrać pozycje w lewej części. System nie wyświetla nazw innych Wykonawców biorących udział w aukcji. Informacje są przekazywane pod nazwą Inny oferent. System poinformuje o wartości złożonej oferty, o czasie jej złożenia i liczbie punktów. W zależności od wybranej opcji System pokaże wszystkie oferty przyjęte lub tylko prowadzące. Marketplanet 13

14 Rysunek 14 Historia ofert. Zmienne wynikowe, takie jak ranking lub liczba punktów, wyświetlane w opcji przyjęte, są wartościami historycznymi z momentu złożenia oferty. Zmienne wynikowe, takie jak ranking lub liczba punktów, wyświetlane w opcji prowadzące, są zawsze wartościami aktualnymi w danym momencie. W przypadku zerwania połączenia z Konsolą oferenta system wyświetli odpowiedni komunikat wraz z prostą instrukcją, co należy wtedy zrobić. Rysunek 15 Informacja o zerwaniu połączenia z konsolą. Połączenie może zostać utracone z następujących powodów: 1. utrata dostępu do Internetu; Marketplanet 14

15 2. chwilowe zwieszenie połączenia przez przeglądarkę internetową; Jeśli połączenie nie zostanie przywrócone samoczynnie, należy: 1. sprawdzić, czy Państwa komputer nie utracił dostępu do Internetu należy spróbować otworzyć za pomocą przeglądarki dowolną stronę WWW; 2. odświeżyć konsolę za pomocą klawisza F5 znajdującego się na klawiaturze spowoduje to przeładowanie Konsoli; 3. odświeżyć konsolę za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + F5 spowoduje to przeładowanie Konsoli oraz wyczyszczenie pamięci cache Państwa przeglądarki; Jeśli żaden z tych sposobów nie spowoduje przywrócenia połączenia z Konsolą należy skontaktować się niezwłocznie z Operatorem aukcji!! 7. Składanie ofert Składanie ofert będzie możliwe, gdy status aukcji na Konsoli Oferenta zmieni się z Przyszła na Otwarta Aukcja jedno / wielopozycyjna angielska Aukcja jedno / wielopozycyjna angielska charakteryzuje się tym, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie miała wartość korzystniejszą od wartości najlepszej na danej pozycji w chwili złożenia oferty. W celu złożenia oferty należy: 1. Wybrać pozycje do licytacji poprzez zaznaczenie przy wybranej pozycji. 2. Wpisać wartości (korzystniejsze o wyznaczony krok postąpienia od najlepszych lub w przypadku braku ofert, równe bądź korzystniejsze od wartości początkowej). Po najechaniu kursorem na pole do wpisywania wartości oferty wyświetli się informacja o wartościach minimalnych, maksymalnych, jakie można wpisać w to pole oraz informacja o wartości kroku postąpienia. Marketplanet 15

16 3. Kliknąć przycisk Złóż ofertę Rysunek 16 Składanie ofert. Jest możliwość wpisania wartości oferty poprzez wykorzystanie przycisków zmniejszających/zwiększających wartość wpisaną w polu do wpisywania wartości oferty o krok (lub kroki w zależności od ilości kliknięć) postąpienia. Do zarządzania wieloma pozycjami i parametrami w aukcji (w przypadku aukcji wielopozycyjnych lub/i wieloparametrowych) służy obszar poniżej listy pozycji. Jest możliwość zmiany wartości (na plus + lub minus -, o wartość postąpienia lub jego wybraną wielokrotność) na danym parametrze jednocześnie na wszystkich pozycjach lub tylko na wybranych. Rysunek 17 Zarządzanie wieloma pozycjami lub/i wieloma parametrami w aukcji. Do zarządzania wieloma pozycjami w aukcji (w przypadku aukcji wielopozycyjnych) służą również przyciski: 1. Zaznacz wszystkie pozycje - zaznacza checkboxy przy wszystkich pozycjach z listy Marketplanet 16

17 2. Odznacz pozycje odznacza checkboxy przy wszystkich pozycjach z listy 3. Rozwiń 4. Zwiń Przycisk Odśwież wartości pozwala odświeżyć konsolę oferenta w przypadku gdy nie została odświeżona automatycznie. W zależności od parametryzacji aukcji przez operatora, w przypadku chęci złożenia oferty, która będzie się znacząco różnić od uprzednio złożonej przez oferenta System wyświetli komunikat informujący o tym fakcie. Rysunek 18 Komunikat informujący, że składana oferta znacznie przewyższa wartość oferty złożonej poprzednio Po złożeniu ofert system poinformuje o dostępnych opcjach widoczności zgodnie z ustawieniami aukcji. Opis dostępnych opcji został opisany w rozdziale 6. Przykładowy wygląd ekranu po złożeniu oferty. Marketplanet 17

18 Rysunek 19 Konsola oferenta po złożeniu oferty Uwaga! Operator ma możliwość rozpoczęcia aukcji od ofert uprzednio zebranych w procesie przetargowym. W takim przypadku oferty początkowe są automatycznie złożone przez system w momencie rozpoczęcia aukcji. Na ich podstawie system ustala ranking danej oferty. W celu dalszej licytacji należy postępować zgodnie z trzema krokami opisanymi powyżej Aukcja jedno / wielopozycyjna dynamiczna Aukcja jedno / wielopozycyjna dynamiczna charakteryzuje się tym, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie miała wartość korzystniejszą od wartości poprzednio złożonej na wybranej pozycji przez danego Oferenta. System przyjmie wartości ofert gorsze od wartości oferty prowadzącej, wtedy, gdy składana wartość będzie korzystniejsza od wartości uprzednio złożonej danego Oferenta. W celu złożenia oferty należy: Marketplanet 18

19 1. Wybrać pozycje do licytacji poprzez zaznaczenie przy wybranej pozycji, 2. Wpisać wybrane wartości (sposób wpisywania wartości i możliwość zarządzania pozycjami w przypadku aukcji wielopozycyjnych został opisany w rozdziale 7.1) 3. Kliknąć przycisk Złóż ofertę Rysunek 20 Składanie oferty. Po złożeniu ofert system poinformuje o dostępnych opcjach widoczności zgodnie z ustawieniami aukcji. Opis dostępnych opcji został opisany w rozdziale 6. Uwaga! Operator ma możliwość rozpoczęcia aukcji od ofert uprzednio zebranych w procesie przetargowym. W takim przypadku oferty początkowe są automatycznie złożone przez system w momencie rozpoczęcia aukcji. Na ich podstawie system ustala ranking danej oferty. W celu dalszej licytacji należy postępować zgodnie z trzema krokami opisanymi powyżej Aukcja jedno / wielopozycyjna dynamiczna z zastosowaniem wzoru Aukcja jedno / wielopozycyjna dynamiczna z zastosowaniem wzoru = najlepsza suma pozycji do badanej sumy pozycji *100 charakteryzuje się tym, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie miała wartość korzystniejszą od wartości Marketplanet 19

20 poprzednio złożonej na wybranej pozycji przez danego Oferenta. System przyjmie wartości ofert gorsze od wartości oferty prowadzącej, wtedy, gdy składana wartość będzie korzystniejsza od wartości uprzednio złożonej danego Oferenta. System pokazuje najkorzystniejszy wynik w postaci ilości uzyskanych punktów w lewym górnym rogu. Aby złożyć ofertę należy postępować zgodnie z opisanymi krokami w punkcie Aukcja jednopozycyjna wieloparametrowa, wagowa Aukcja jednopozycyjna wieloparametrowa, wagowa charakteryzuje się tym, że dla konkretnych parametrów zostały nadane wagi. Oferent składa ofertę poprzez wpisanie w pola parametrów wartość, jaką chce złożyć a następnie klika Złóż ofertę. Niektóre z parametrów mogą nie podlegać licytacji, np. ocena merytoryczna oferty Składanie ofert - certyfikat kwalifikowany Po kliknięciu przycisku Złóż ofertę wyświetli się okno wyboru certyfikatów kwalifikowanych, zarejestrowanych w systemie (instrukcja rejestrowania certyfikatów w systemie została opisana w rozdziałach poniżej). Jeśli na pasku informacji pojawi się monit o zainstalowanie dodatku SafeDevice X bezpieczny podpis elektroniczny, należy to uczynić klikając na ten pasek. Rysunek 21 Instalowanie dodatku SafeDevice X bezpieczny podpis elektroniczny. Marketplanet 20

21 Następnie, po włożeniu karty do czytnika, należy wybrać z rozwijalnej listy właściwy certyfikat i kliknąć przycisk Podpisz. Rysunek 22 Wybór certyfikatu. Po kliknięciu przycisku Podpisz otworzy się okno SafeX podpisywanie formularza. W tym oknie zamieszczone są informacje dotyczące certyfikatu i podpisywanej oferty. Rysunek 23 Podpisywanie formularza - informacje dotyczące certyfikatu i zatwierdzanej oferty. Po kliknięciu przycisku Podpisz wyświetli się okno z żądaniem wpisania PINu. Marketplanet 21

22 Rysunek 24 Okno w przypadku certyfikatów wydanych przez KIR S.A. (SZAFIR) i PWPW S.A. (Sigillum PCCE). Rysunek 25 Okno w przypadku certyfikatów wydanych przez Unizeto Technologies S.A. (CERTUM QCA). W celu podpisania składanie oferty należy wpisać PIN i kliknąć przycisk OK. 8. Zakończenie aukcji Po zakończeniu się aukcji na Konsoli Oferenta zostanie wyświetlony status Zakończona, a pola do wpisywania oferty oraz przycisk Złóż ofertę staną się nieaktywne i nie będzie możliwości złożenia kolejnej oferty. Na Konsoli Oferenta będzie wyświetlana wartość ostatniej złożonej oferty, liczba punktów oraz pozycja w rankingu z chwili zakończenia aukcji, wartość oferty prowadzącej, a także ikona żółtego młotka, jeśli Oferent zakończył aukcję na prowadzeniu. Na liście aukcji, przedmiotową aukcję będzie można znaleźć w zakładce zakończone lub zaakceptowane, skąd będzie można pobrać raport z przebiegu aukcji poprzez kliknięcie na ikonę (raport w Excellu) lub (raport w PDF). Marketplanet 22

23 Rysunek 26 Generowanie raportu z aukcji. Marketplanet 23

24 9. Załącznik rejestrowanie certyfikatu w Systemie 9.1. Certyfikaty wydane przez KIR S.A. (SZAFIR) i PWPW S.A. (Sigillum PCCE) Aby poprawnie zarejestrować certyfikat w systemie należy: 1. Włożyć kartę kryptograficzną do czytnika kart. 2. Uruchomić Menadżera CryptoCard Suite (oprogramowanie dostarczane przez wydawcę certyfikatu). 3. Przejść do zakładki Narzędzia. 4. Kliknąć w sekcji Dodatkowe narzędzia przycisk Uruchom. 5. W nowym oknie pojawi się Wybór asystenta. Wtedy należy wybrać Rejestracja certyfikatu w systemie i kliknąć przycisk Dalej. 6. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie SetEID i kliknięcie przycisku Dalej. Marketplanet 24

25 7. W następnym widoku należy zaznaczyć wybrany certyfikat i kliknąć przycisk Dalej. 8. Potem nadać certyfikatowi Przyjazną nazwę i upewnić się, że wybranym Magazynem certyfikatów jest Osobisty. Kliknąć przycisk Zakończ Certyfikat wydany przez Unizeto Technologies S.A. (CERTUM QCA) Aby poprawnie zarejestrować certyfikat w systemie należy: 1. Włożyć kartę kryptograficzną do czytnika kart. 2. Uruchomić aplikację procertum CardManager a. 3. Kliknąć przycisk Czytaj kartę. 4. Przejść do zakładki Profil bezpieczny. Marketplanet 25

26 5. Kliknąć przycisk Rejestruj certyfikaty. W rezultacie pokaże się komunikat o pomyślnym zarejestrowaniu certyfikatów Sprawdzenie poprawnego zarejestrowania certyfikatów W celu sprawdzenia, czy certyfikaty zostały poprawnie zainstalowane należy: 1. Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer. 2. Wybrać Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. 3. Przejść do zakładki Zawartość. Marketplanet 26

27 4.W sekcji Certyfikaty kliknąć przycisk Certyfikaty. 5.Upewnić się, że zainstalowane certyfikaty znajdują się w zakładce Osobisty. Marketplanet 27

28 10. Spis ilustracji Rysunek 1 Dodawanie witryny do zaufanych Rysunek 2 Dodawanie witryny do zaufanych Rysunek 3 Obniżanie poziomu zabezpieczeń Rysunek 4 Obniżanie poziomu zabezpieczeń Rysunek 5 Elementy interfejsu Rysunek 6 Menu użytkownika - rozwinięta sekcja Aukcje Rysunek 7 Obszar roboczy Rysunek 8 Ekran logowania Rysunek 9 Menu główne Rysunek 10 Lista aukcji Rysunek 11 Konsola oferenta Rysunek 12 Środkowa część konsoli oferenta Rysunek 13 Okno czatu Rysunek 14 Historia ofert Rysunek 15 Informacja o zerwaniu połączenia z konsolą Rysunek 16 Składanie ofert Rysunek 17 Zarządzanie wieloma pozycjami lub/i wieloma parametrami w aukcji Rysunek 18 Komunikat informujący, że składana oferta znacznie przewyższa wartość oferty złożonej poprzednio Rysunek 19 Konsola oferenta po złożeniu oferty Rysunek 20 Składanie oferty Rysunek 21 Instalowanie dodatku SafeDevice X bezpieczny podpis elektroniczny Rysunek 22 Wybór certyfikatu Rysunek 23 Podpisywanie formularza - informacje dotyczące certyfikatu i zatwierdzanej oferty Rysunek 24 Okno w przypadku certyfikatów wydanych przez KIR S.A. (SZAFIR) i PWPW S.A. (Sigillum PCCE) Rysunek 25 Okno w przypadku certyfikatów wydanych przez Unizeto Technologies S.A. (CERTUM QCA) Rysunek 26 Generowanie raportu z aukcji Marketplanet 28

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja elektroniczna

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja elektroniczna Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja elektroniczna z zastosowaniem podpisu elektronicznego (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Marketplanet 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji. (z podpisem elektronicznym)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji. (z podpisem elektronicznym) (z podpisem elektronicznym) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik oferenta Version 1.0 1. Spis Treści 1. Spis Treści... 1 2. Wstęp... 2 3. Nawigacja w systemie... 2 4. Logowanie do systemu... 4 5. Czynności przygotowawcze do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego) (bez podpisu elektronicznego) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oferenta Moduł eaukcji

Podręcznik Oferenta Moduł eaukcji Podręcznik Oferenta Moduł eaukcji Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Definicje... 3 3. Wprowadzenie... 4 4. Nawigacja w systemie... 4 4.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta...

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcje jedno- i wielopozycyjne

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcje jedno- i wielopozycyjne Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcje jedno- i wielopozycyjne (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Marketplanet 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI...2 2. WSTĘP...3 3. LOGOWANIE DO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Aukcji Elektronicznych Platformy Marketplanet. Oferent

Podręcznik Aukcji Elektronicznych Platformy Marketplanet. Oferent Podręcznik Aukcji Elektronicznych Platformy Oferent 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 4 3.1 Podstawowe elementy interfejsu użytkownika... 4 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK a) WYMAGANIA WSTĘPNE Do korzystania z certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik niezbędne jest : 1. Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze... 2 2. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze na komplety... 20 1 1. Opis postępowania dla

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej Opis konfiguracji ustawień sieci i przeglądarki dla potrzeb Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) Aby móc poprawnie pracować w Statystycznej Aplikacji Centralnej musimy odpowiednio skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych

Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-khw.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b wersja 1.7 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATU W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 2.1. WCZYTANIE DANYCH Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na zakup

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na zakup Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na zakup Aby przystąpić do aukcji elektronicznej na zakup, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Autor Projekt Manager Paweł Jachacz BRW Maciej Jarosz Data utworzony 2012-03-06 Data modyfikacji 2012-03-07 11:59 Wersja 1.0 Ilość stron 29 Nazwa pliku Podrecznik_dostawcy_RFX_BRW_20120306

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.8 Spis

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych

Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-kw.coig.biz/ Następnie

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Proces instalacji oprogramowania Systemu e-kt... 2 Konfiguracja programu Java... 9 Konfiguracja Systemu e-kt w przeglądarce Mozilla Firefox... 10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Aukcja Ofert instrukcja użytkownika

Aukcja Ofert instrukcja użytkownika wersja 1.9 z dnia 15.04.2009 1 Spis treści Rejestracja...4 Logowanie...8 Przypomnienie hasła...9 Zgłoszenie do aukcji...10 Zgłoszenie do aukcji z ofertami częściowymi...11 Odbiór przyjęcia/odrzucenia zgłoszenia...12

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA 2 1 UWAGI OGÓLNE 1.1 WAGI OGÓLNE......3 1.1 PARAMETRY TECHNICZNE 1.2 ARAMETRY TECHNICZNE... 3 1.2 INFORMACJE POTRZEBNE DO ZALOGOWANIA 1.3 1.3 LOGOWANIE DO SYSTEMU PPP 1.4 1.4 ZMIANA

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych W punkcie 2. niniejszej instrukcji znajduje sie opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety. Aby przystąpić do aukcji elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 02 http://www.bslosice.pl I. Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu Słownik pojęć: Aplikacja npodpis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji zwykłych

Opis postępowania dla uczestników aukcji zwykłych Opis postępowania dla uczestników aukcji zwykłych Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/index.php

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji

Opis postępowania dla uczestników aukcji Opis postępowania dla uczestników aukcji Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem: https://aukcje-nbgt.coig.biz/ 1 Przed zalogowaniem

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji

Opis postępowania dla uczestników aukcji Opis postępowania dla uczestników aukcji Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-srk.coig.biz/ tak jak poniżej:

Bardziej szczegółowo

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety... 17

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety... 17 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych... 2 2. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety... 17 1 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych Aby przystąpić

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1 Instalacja certyfikatu na karcie...

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych

Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1.

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego wersja dokumentacji 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA... 4 2.... 4 2.1. KROK 1 Z 5 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości certyfikatem niekwalifikowanym.

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości  certyfikatem niekwalifikowanym. Outlook 2016. Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym. Białystok, 16-08-2017 Spis treści 1 Podpisywanie wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym....

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009

Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009 Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009 ul. Bazyliańska 20, 03-203 Warszawa, Metryka: Autor: Krystian Przybyłek (krystian@quicksoft.pl) Tytuł: Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu W aukcjach na złom mogą brać udział tylko firmy, które posiadają aktywne konto w Portalu Aukcji Niepublicznych oraz zostały zakwalifikowane do

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja platformy.net Framework.

1. Instalacja platformy.net Framework. Konfiguracja sprzętowo-programowa komputera umożliwiająca korzystanie z komponentu do składania podpisu elektronicznego w oknie przeglądarki dla systemów e-giodo oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na sprzedaż węgla

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na sprzedaż węgla Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na sprzedaż węgla Aby przystąpić do aukcji elektronicznej na sprzedaż węgla, należy wejść na stronę Portalu Aukcji Niepublicznych, który

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Internet Explorer 8 pracuje domyślnie w trybie dokumenty Internet Explorer 7. Brak możliwości korzystania z systemu e-pfron2

Instrukcja. Internet Explorer 8 pracuje domyślnie w trybie dokumenty Internet Explorer 7. Brak możliwości korzystania z systemu e-pfron2 Instrukcja Problem: Internet Explorer 8 pracuje domyślnie w trybie dokumenty Internet Explorer 7. Brak możliwości korzystania z systemu e-pfron2 Dotyczy systemu operacyjnego: Przyczyna: Rozwiązanie: Windows

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji zwykłych

Opis postępowania dla uczestników aukcji zwykłych Opis postępowania dla uczestników aukcji zwykłych Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-kw.coig.biz/ - tak jak

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego.

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych...3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Płatnik wersja 8.01.001a wersja 1.5

Płatnik wersja 8.01.001a wersja 1.5 Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 8.01.001a Płatnik wersja 8.01.001a wersja 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATU W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM...

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Elektronicznie podpisany przez Narodowy Bank Polski Data: 2017.10.19 13:22:17 +02'00' System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl Korzystanie z usługi elisty.pl jest bardzo proste musisz tylko: - zarejestrować się utwórz i aktywuj konto użytkownika w serwisie elisty.pl - pobrać i zainstalować

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego

Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych... 3 2. Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo