Aukcja Ofert instrukcja użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aukcja Ofert instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 wersja 1.9 z dnia

2 Spis treści Rejestracja...4 Logowanie...8 Przypomnienie hasła...9 Zgłoszenie do aukcji...10 Zgłoszenie do aukcji z ofertami częściowymi...11 Odbiór przyjęcia/odrzucenia zgłoszenia...12 Aukcja składanie ofert cenowych...13 Formularz oferty cenowej...14 Formularz dla aukcji z ofertami częściowymi...16 Wartości domyślne formularza...19 Odświeżanie stanu aukcji...19 Podpis elektroniczny...19 Podpisywanie oferty przy pomocy programu podpisującego...20 Podpisywanie oferty przy pomocy pliku z podpisem...21 Dogrywka...21 Historia ofert...22 Podpis elektroniczny...24 Weryfikacja podpisu elektronicznego...24 Testowanie podpisu przy użyciu oprogramowania podpisującego...24 Testowanie podpisu elektronicznego przy użyciu podpisanego pliku...31 Rozwiązywanie problemów z podpisem elektronicznym...35 Pole wyboru Wybierz certyfikat oraz pole Informacje o certyfikacie nie są widoczne

3 W liście wyboru Wybierz certyfikat brak jest mojego certyfikatu...36 Pojawia się komunikat Brak karty SAM PR...36 Po kliknięciu przycisku Złóż podpis pojawia się komunikat Zły UID...36 Weryfikacja działania programu podpisującego przez dostawcę certyfikatu...36 Przesyłanie szczegółowych informacji o błędzie podpisu...36 Zakładki ogólnodostępne...38 Ogłoszenia...39 Regulamin...39 Wymagania...39 Pomoc techniczna...39 Polityka prywatności...39 Zakładki dostępne po zalogowaniu...40 Moje aukcje

4 Rejestracja Zarejestrowanie się jest niezbędne aby móc aktywnie korzystać z aplikacji aukcyjnej. Aby zarejestrować się w systemie należy kliknąć przycisk Zarejestruj się. Po zapoznaniu się z regulaminem aukcji należy go zaakceptować. 4

5 Po akceptacji regulaminu należy wypełnić formularz rejestracyjny. 5

6 Wypełniony formularz rejestracyjny należy potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku Potwierdzam. W przypadku niepoprawnych danych można wrócić do edycji danych rejestracyjnych poprzez kliknięcie przycisku Popraw. Proces rejestracji kończy się komunikatem informującym o pomyślnym zakończeniu operacji. Na adres podany podczas rejestracji wysłana zostaje wiadomość z linkiem uaktywniającym konto użytkownika. 6

7 Po kliknięciu linku aktywacyjnego konto użytkownika staje się aktywne. Od tej pory użytkownik może logować się w aplikacji. Proces aktywacji kończy się komunikatem potwierdzającym aktywację konta lub komunikatem z informacją, iż aktywacja konta została już wcześniej przeprowadzona 7

8 Logowanie Aby móc w pełni korzystać z systemu użytkownik musi najpierw zalogować się w systemie. Aby rozpocząć proces logowania należy kliknąć przycisk Zaloguj się. Następnie należy wypełnić formularz logowania. W polu Nazwa użytkownika należy wpisać wartość, która została podana w polu login podczas procesu rejestracji. W polu hasło należy podać wartość, która została podana w polu hasło podczas procesu rejestracji. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Zaloguj 8

9 Przypomnienie hasła W przypadku zapomnienia hasła, można skorzystać z funkcji przypomnienia hasła, które zostanie przesłane na podany adres . 9

10 Zgłoszenie do aukcji Aby móc uczestniczyć w aukcji należy się do niej zgłosić. Aby móc zgłosić udział w aukcji użytkownik musi być zalogowany. Aby rozpocząć proces zgłoszenia do aukcji należy przejść do zakładki Ogłoszenia. Z listy ogłoszenie należy wybrać zgłoszenie poprzez kliknięcie jego nazwy. Po zapoznaniu ze szczegółami ogłoszenia można zgłosić udział do aukcji poprzez kliknięcie przycisku Zgłoś udział. Następnie należy potwierdzić zgłoszenie poprzez kliknięcie przycisku Potwierdzam 10

11 Proces zgłoszenia kończy się komunikatem potwierdzającym zgłoszenie do aukcji. Po kliknięciu przycisku Powrót można wrócić do szczegółów ogłoszenia. Zgłoszenie do aukcji z ofertami częściowymi W przypadku aukcji, w których zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, należy wybrać pozycje z listy przedmiotów aukcji. Aby rozpocząć proces zgłoszenia do aukcji należy przejść do zakładki Ogłoszenia. Z listy ogłoszenie należy wybrać zgłoszenie poprzez kliknięcie jej nazwy. 11

12 Po zapoznaniu się ze szczegółami ogłoszenia można zgłosić udział do aukcji poprzez kliknięcie przycisku Zgłoś udział. Następnie należy wybrać pozycje z listy Przedmiot aukcji elektronicznej poprzez zaznaczenie ich pozycji w kolumnie Zaznacz, jeżeli chesz złożyć ofertę do pozycji. Następnie należy kliknąć przycisk Zgłoś udział. Zgłoszenie musi dotyczyć minimum jednej pozycji. Dalsza część procesu będzie przebiegać zgodnie z opisem jak powyżej. Odbiór przyjęcia/odrzucenia zgłoszenia Po weryfikacji zgłoszeń każdy użytkownik, który zgłosił się do aukcji dostanie informację zwrotną stwierdzającą fakt przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia do aukcji przez podmiot tworzący aukcję. 12

13 Aukcja składanie ofert cenowych Aukcja to proces, w którym użytkownicy składają oferty cenowe. Proces aukcji staje się dostępny tylko gdy użytkownik jest zalogowany. Aby rozpocząć proces składania ofert cenowych należy kliknąć zakładkę Moje aukcje. Następnie należy wejść w szczegóły wybranej aukcji poprzez kliknięcie jej nazwy z listy aukcji dostępnej w zakładce Rozpoczęte. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj ofertę. 13

14 W formularzu należy podać wartość dla każdej z pozycji formularza (w polu Wartość netto lub w polu Cena netto. Następnie należy kliknąć przycisk Przelicz formularz. Aby zaakceptować podane wartości należy kliknąć przycisk Dodaj ofertę. Aby zakończyć proces należy kliknąć przycisk Potwierdzam. W przypadku, gdy oferta nie jest poprawna można wrócić do jej edycji poprzez kliknięcie przycisku Popraw. Proces kończy się komunikatem informującym o poprawności oferty cenowej. Poprzez kliknięcie przycisku Powrót można przejść do szczegółów wybranej aukcji. Formularz oferty cenowej Formularz oferty cenowej służy do wprowadzenia oferty cenowej dla każdej pozycji, która jest przedmiotem aukcji. 14

15 Po prawej stronie formularza znajdują się informacje związane z procesem licytacji: ile czasu zostało do końca aukcji wartość najkorzystniejszej oferty cenowej czas złożenia najkorzystniejszej oferty cenowej informacja czy moja ostatnia oferta jest najkorzystniejsza w aukcji W zależności od tego czy konfiguracja aukcji tego wymaga, informacje o wartości najkorzystniejszej oferty cenowej, czasie złożenia najkorzystniejszej oferty cenowej oraz czy oferta oferenta jest aktualnie najkorzystniejsza lub nie, stają się dostępne dopiero po złożeniu minimum jednej oferty cenowej przez oferenta. Uczestnik aukcji informowany jest o tym za pomocą poniższego komunikatu: 15

16 Każda z pozycji zawiera również dodatkowe informacje: wartość minimalnego postąpienia dla danej pozycji minimalną poprawną wartość dla pozycji Przycisk Przelicz formularz służy do przeliczenia wartości całego formularza. Przycisk Dodaj ofertę służy do zatwierdzenia wprowadzonych wartości dla pozycji formularza. Przycisk Odśwież status aukcji służy do odświeżenia wszystkich informacji wyświetlanie na ekranie. Pod formularzem oferty cenowej znajduje się historia poprawnych ofert cenowych złożonych przez użytkownika podczas aukcji. Formularz dla aukcji z ofertami częściowymi W formularzu w aukcji, w której zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych każda pozycja zawiera również dodatkowe informacje: wartość najkorzystniejszej oferty dla danej pozycji oraz datę jej złożenia ikonkę (ikonka rączki) informującą czy użytkownik jest właścicielem najkorzystniejszej oferty do danej pozycji Pole zaznaczenia Składam ofertę Informacja o poprzedniej ofercie 16

17 Opcja wybory prezentowanych pozycji W przypadku gdy nie do wszystkich pozycji będą składane oferty, należy zaznaczyć pola zaznaczenia Składam ofertę tylko przy wybranych pozycjach. W trakcie licytacji można wybierać inne pozycje do licytacji. Wymagane jest, by przynajmniej jedna pozycja była zaznaczona. W przypadku aukcji z dużą ilością pozycji, można zaznaczyć jedną lub kilka wybranych pozycji i złożyć ofertę, następnie w kolejnych ofertach zaznaczać pozostałe pozycje i złożyć kolejną ofertę. Oferta złożona na jedną pozycję jest ważna i w przypadku spełnienia warunków dogrywki oferent składający taką ofertę zostanie zakwalifikowany do dogrywki. Jeżeli chcesz, by w formularzu oferty widoczne były tylko pozycje do których aktualnie chcesz składać ofertę, zaznacz jedną z opcji: Pokazuj wszystkie pozycje Pokazuj tylko pozycje do których składam aktualnie ofertę Jeżeli wybierzesz opcję Pokazuj tylko pozycje do których składam aktualnie ofertę, i żadna z pozycji nie będzie zaznaczona pojawi się komunikat błędu i automatycznie zostanie wybrana opcja Pokazuj wszystkie pozycje. 17

18 Uwaga! Wybrane pozycje oraz wartość opcji Pokazuj wszystkie pozycje/pokazuj tylko pozycje do których składam aktualnie ofertę jest zostanie zapamiętana w momencie dodania oferty. Aby dodać ofertę, należy kliknąć przycisk Dodaj ofertę. Pojawi się formularz potwierdzenia oferty. Uwaga! Oferta zostanie dodana dopiero w momencie kliknięcia przycisku Potwierdzam w formularzu potwierdzenia oferty. Każda z pozycji w formularzu potwierdzenia oferty jest oznaczona jednym z kolorów: zielony, oferta ważna podana oferta jest mniejsza/większa od aktualnie najlepszej oferty przynajmniej o krok postąpienia niebieski, oferta bez zmian podana oferta jest taka sama jak poprzednia oferta czerwony, oferta nieważna podana oferta nie jest mniejsza/większa od aktualnie najlepszej oferty przynajmniej o krok postąpienia Aby ostatecznie potwierdzić ofertę należy kliknąć przycisk Potwierdzam. Aby poprawić ofertę, należy kliknąć przycisk Popraw. 18

19 Wartości domyślne formularza W momencie kliknięcia odnośnika Odśwież status aukcji w pola edycji ceny zostaną automatycznie wprowadzone dane najlepszej oferty pomniejszonej o krok postąpienia. Jeżeli Twoja oferta jest najlepsza, zostanie wprowadzona wartość twojej oferty. W trakcie składania oferty, w momencie jej poprawiania oraz potwierdzania w pola edycyjne ceny automatycznie wprowadzane są wartości z aktualnie wprowadzanej oferty. Odświeżanie stanu aukcji Czas do zakończenia aukcji lub dogrywki są odświeżane co pewien czas automatycznie. Jeżeli przez dłuższy czas zegar nie zmieni swojego stanu, kliknij odnośnik Odśwież status aukcji. Strona z formularzem oferty zostanie przeładowana i zaprezentowane zostaną aktualne informacje o ofertach. Podpis elektroniczny Dla aukcji wymagających podpisu elektronicznego, w formularzu potwierdzenia oferty pojawią się dodatkowe elementy: opcja wyboru trybu podpisu oferty (Użyj programu podpisującego/użyj pliku z podpisem) zawartość oferty do podpisu w postaci tekstowej w zależności od wybranego trybu podpisu: program podpisujący odnośnik do pobrania pliku z ofertą oraz pole wybory pliku z podpisaną ofertą Przed ostatecznym potwierdzeniem oferty należy podpisać ofertę podpisem elektronicznym. 19

20 Podpisywanie oferty przy pomocy programu podpisującego Wybierz certyfikat z listy certyfikatów i kliknij przycisk Złóż podpis. Jeżeli złożenie podpisu powiedzie się, pojawi się komunikat Podpis został złożony. Po złożeniu podpisu kliknij przycisk Potwierdzam. 20

21 Podpisywanie oferty przy pomocy pliku z podpisem Kliknij odnośnik Pobierz plik, pobierz plik tekstowy zawierający dane oferty, następnie zapisz na lokalnym dysku komputera. Podpisz pobrany plik przy pomocy oprogramowania dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego. Utworzony plik z podpisem powinien być zgodny z formatem CMS oraz zawierać treść podpisywanego pliku tak zwany podpis Wewnętrzny. Plik z podpisem powinien mieć rozszerzenie.sig. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz podpisany plik, następnie kliknij przycisk Potwierdzam. Dogrywka Jeżeli aukcja zostanie zakończona i spełnione zostaną warunki zakwalifikowania do dogrywki, w górnej części ekranu zostanie zaprezentowany komunikat o zakwalifikowaniu do dogrywki. Jeżeli nie zostaniesz zakwalifikowany do dogrywki, pojawi się komunikat o braku kwalifikacji do dogrywki. 21

22 Historia ofert Po złożeniu oferty, w prawej górnej stronie ekranu pojawi się odnośnik Historia ofert. Po kliknięciu tego odnośnika, zaprezentowane zostaną wszystkie Twoje oferty, najlepsze Twoje oferty. Jeżeli aukcja zostanie rozstrzygnięta, zaprezentowane zostaną także zwycięskie oferty dla każdej z pozycji aukcji, do których zgłoszony został udział. 22

23 23

24 Podpis elektroniczny Uwaga! W celu poprawnego działania podpisu elektronicznego na platformie Aukcje Ofert na komputerze musi być zainstalowana maszyna wirtualna Java w wersji 1.5 lub wyższej. Weryfikacja podpisu elektronicznego Przed rozpoczęciem aukcji wymagających kwalifikowanego podpisu cyfrowego, należy przetestować własny podpis elektroniczny. Zaloguj się i kliknij odnośnik Moje konto. Operator aukcji udostępnia oprogramowanie do obsługi podpisu elektronicznego wykorzystujące technologię Java i CryptoAPI firmy Sun Microsystems. Oprogramowanie zostało przetestowane z kwalifikowanymi podpisami następujących dostawców: KIR Unizeto Sigillum W niektórych przypadkach, z powodu błędów oprogramowania dostarczonego wraz z podpisem elektronicznym lub też jego specyficznej konfiguracji użycie oprogramowania podpisującego może nie być możliwe. W przypadku wystąpienia problemów z użycie programu podpisującego, należy przetestować podpis elektroniczny przy użyciu podpisanego pliku z wiadomością testową. Testowanie podpisu przy użyciu oprogramowania podpisującego Jeżeli nie masz zainstalowanej maszyny wirtualnej Java, automatycznie rozpocznie się proces pobierania i instalacji wymaganego oprogramowania. W przypadku użycia przeglądarki WWW Internet Explorer może pojawić się pasek informacji u góry ekranu. Należy zezwolić na instalację oprogramowania. 24

25 Po zezwoleniu na instalację, pojawi się ostrzeżenie zabezpieczeń. Należy kliknąć przycisk Zainstaluj. 25

26 Pojawi się okno programu instalacyjnego maszyny wirtualnej Java. Należy postępować zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego. 26

27 Po zainstalowaniu maszyny wirtualnej Java pojawi się komunikat zabezpieczeń informujący o próbie uruchomienia programu AppletSigner. Jest to program który służy do podpisywania ofert podpisem elektronicznym. Należy kliknąć przycisk Run lub Uruchom. Jeżeli zaznaczysz opcję Always trust content from thi publisher ostrzeżenie zabezpieczeń o uruchomieniu programu AppletSigner nie będzie się pojawiać w przyszłości. W przeciwnym przypadku przy każdej próbie uruchomienia programu AppletSigner pojawi się komunikat z ostrzeżeniem zabezpieczeń. 27

28 Zaznacz w formularzu testowania podpisu elektronicznego dla opcji: Wybierz tryb podpisu wartość Użyj programu podpisującego. Po poprawnym zainstalowaniu i uruchomieniu programu AppletSigner w dolnej części ekranu pojawi się lista wyboru Wybierz certyfikat. 28

29 Z listy certyfikatów wybierz certyfikat swojego podpisu elektronicznego, następnie kliknij przycisk Złóż podpis. Pojawi się komunikat Podpis został złożony. 29

30 Kliknij przycisk OK, następnie Testuj. Do serwera zostanie wysłana podpisana elektronicznie wiadomość testowa. Po poprawnej weryfikacji podpisu elektronicznego pojawi się komunikat Podpis elektroniczny jest prawidłowy. Jeżeli pojawi się komunikat błędu o treści: Wystawca podpisu elektronicznego nie istnieje w bazie zaufanych wystawców. W ciągu jednego dnia roboczego Operator aukcji zweryfikuje wystawcę podpisu. Jeżeli wystawca zostanie zakwalifikowany jako zaufany, otrzymasz informację pocztą elektroniczną i Twój podpis zostanie zaakceptowany. oznacza to, że wystawca certyfikatu musi zostać zweryfikowany przez Operatora aukcji. Po zweryfikowaniu wystawcy, dostaniesz informację pocztą elektroniczną. Zalecane jest ponowne przetestowanie podpisu elektronicznego. 30

31 Testowanie podpisu elektronicznego przy użyciu podpisanego pliku Portal Aukcje ofert obsługuje pliki podpisu w formacie CMS, PKCS7, ETSI. W trakcie podpisywania pliku z użyciem programu dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego, należy użyć opcji Podpis wewnętrzny. Podpisany plik powinien zawierać zawartość pliki oraz dane podpisu. Przed przystąpieniem należy wyeksportować certyfikat podpisu elektronicznego do pliku w formacie DER. Aby wyeksportować certyfikat, w programie Internet Explorer wybierz z menu pozycję Narzędzia, następnie Opcje internetowe. Pojawi się okno ustawień internetowych. 31

32 Wybierz zakładkę Zawartość i kliknij przycisk Certyfikaty. Pojawi się okno certyfikatów. 32

33 Zaznacz odpowiedni certyfikat i kliknij przycisk Eksportuj. Zapisz plik certyfikatu wybierając w kolejnych krokach kreatora eksportu opcje: Nie eksportuj klucza prywatnego Format: Certyfikat X.509 szyfrowany binarnie algorytmem DER (.CER) W formularzu testowania podpisu elektronicznego dla opcji Wybierz tryb podpisu zaznacz pozycję Użyj pliku z podpisem. 33

34 Kliknij odnośnik Pobierz wiadomość testową, i zapisz plik na dysku lokalnym. Następnie utwórz podpis dla pobranego pliku przy użyciu programu dostarczonego z podpisem elektronicznym. W polu Wybierz plik z podpisem wskaż plik z podpisem. W polu Wybierz plik z certyfikatem wskaż plik wyeksportowanego certyfikatu. Kliknij przycisk Testuj. Jeżeli złożony podpis jest prawidłowy, pojawi się komunikat: Podpis elektroniczny jest prawidłowy. 34

35 Rozwiązywanie problemów z podpisem elektronicznym W przypadku gdy opisane poniżej rozwiązania problemów nie będą skuteczne, zalecana jest instalacja oprogramowania dostarczonego wraz z podpisem elektronicznym w najnowszych wersjach oraz samego podpisu na innym komputerze i ponowienie próby przetestowania podpisu elektronicznego. Pole wyboru Wybierz certyfikat oraz pole Informacje o certyfikacie nie są widoczne Na komputerze nie jest zainstalowana maszyna wirtualna Java. Strona testująca podpisu elektronicznego rozpoczyna proces instalacji maszyny wirtualnej Java automatycznie. Należy odczekać kilka minut na rozpoczęcie procesu instalacji maszyny wirtualnej Java. Okres oczekiwana może być różny w zależności od prędkości łącza internetowego. 35

36 W liście wyboru Wybierz certyfikat brak jest mojego certyfikatu Certyfikat używany przez program podpisujący musi znajdować się na liście certyfikatów osobistych systemu Windows. Należy skontaktować się z wystawcą podpisu i przy jego pomocy przenieść certyfikat podpisu do certyfikatów osobistych Windows. Pojawia się komunikat Brak karty SAM PR Należy usunąć przedawnione i nieużywane certyfikaty z certyfikatów osobistych Windows. Najlepiej gdy na komputerze w certyfikatach osobistych znajduje się tylko certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego który będzie używany w trakcie licytacji. Po wejściu na stronę z programem podpisującym pojawia się okno wyboru karty z podpisem Należy usunąć przedawnione i nieużywane certyfikaty z certyfikatów osobistych Windows. Najlepiej gdy na komputerze w certyfikatach osobistych znajduje się tylko certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego który będzie używany w trakcie licytacji. Po kliknięciu przycisku Złóż podpis pojawia się komunikat Zły UID Zalecana jest instalacja najnowszych wersji oprogramowania do podpisu elektronicznego na nowym komputerze lub/i włączenie opcji: Dodatkowe PINY Trwały PIN w konfiguracji czytnika kart. Weryfikacja działania programu podpisującego przez dostawcę certyfikatu Pod adresem znajduje się ogólnodostępna wersja programu podpisującego. Należy przesłać adres programu podpisującego do dostawcy podpisu elektronicznego i poprosić o przetestowanie posiadanego przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego przy użyciu programu podpisującego. Jeżeli podpis elektroniczny posiadany przez dostawcę działa 36

37 prawidłowo z programem podpisującym, należy rozwiązać występujący problem przy pomocy wystawcy podpisu lub użyć opcji Użyj pliku z podpisem. Przesyłanie szczegółowych informacji o błędzie podpisu W przypadku gdy w trakcie testowania podpisu elektronicznego po kliknięciu przycisku Złóż podpis pojawi się komunikat błędu, należy przesłać następujące informacje na adres 1. Dostawca podpisu elektronicznego 2. Wersja systemu operacyjnego 3. Wersja przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox) 4. Wersja maszyny wirtualnej Java 5. Skopiowaną treść komunikatu z konsoli maszyny wirtualnej Java Aby skopiować treść komunikatu z konsoli maszyny wirtualnej Java, kliknij prawym przyciskiem na ikonie Java znajdującej się na pasku zadań w pobliżu zegara systemowego. 37

38 Wybierz z menu Open [numer wersji] Console, gdzie [numer wersji] to oznaczenie wersji maszyny wirtualnej Java. Pojawi się okno konsoli maszyny wirtualnej Java. 38

39 Kliknij przycisk Copy, zawartość konsoli zostanie skopiowana do schowka systemowego. Należy wkleić zawartość schowka do wiadomości zawierającej zgłoszenie błędu. Zakładki ogólnodostępne Zakładki ogólnodostępne zawierają informacje dostępne dla użytkowników aplikacji. Aby mieć do nich dostęp nie trzeba być użytkownikiem zalogowanym. 39

40 Ogłoszenia Ogłoszenia to miejsce, w którym zawarte są aktualne ogłoszenia. Regulamin Regulamin to miejsce w którym znajduje się bieżący regulamin systemu aukcyjnego. Wymagania Wymagania to miejsce w którym znajdują się informacje o wymaganiach. Pomoc techniczna Pomoc techniczna. Polityka prywatności Polityka prywatności to miejsce zawierające informacje o polityce prywatności. 40

41 Zakładki dostępne po zalogowaniu Zakładki dostępne wyłącznie dla użytkownika, który zalogował się do systemu. Moje aukcje Moje aukcje to zakładka zawierająca listy aukcji, do których zgłosił się użytkownik: Rozpoczęte - lista aukcji rozpoczętych Oczekujące - lista aukcji oczekujących na rozpoczęcie Zakończone - lista aukcji zakończonych, w których nie zatwierdzono jeszcze zwycięzcy Wygrane - lista aukcji zakończonych, w których użytkownik został zatwierdzony jako zwycięzca Przegrane - lista aukcji zakończonych, w których inny użytkownik został zatwierdzony jako zwycięzca 41

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety... 17

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety... 17 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych... 2 2. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety... 17 1 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych Aby przystąpić

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych W punkcie 2. niniejszej instrukcji znajduje sie opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety. Aby przystąpić do aukcji elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl Korzystanie z usługi elisty.pl jest bardzo proste musisz tylko: - zarejestrować się utwórz i aktywuj konto użytkownika w serwisie elisty.pl - pobrać i zainstalować

Bardziej szczegółowo

BOŚBank24. Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR S.A. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM

BOŚBank24. Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR S.A. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM BOŚBank24 iboss Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR S.A. www.bosbank.pl 1. Instalacja czytnika kart, dołączonego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009

Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009 Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009 ul. Bazyliańska 20, 03-203 Warszawa, Metryka: Autor: Krystian Przybyłek (krystian@quicksoft.pl) Tytuł: Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Program Uczenie sie przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Do rejestracji w systemie OnLine wymagane jest: Przeglądarka Firefox -

Bardziej szczegółowo

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze... 2 2. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze na komplety... 20 1 1. Opis postępowania dla

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji

Opis postępowania dla uczestników aukcji Opis postępowania dla uczestników aukcji Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem: https://aukcje-nbgt.coig.biz/ 1 Przed zalogowaniem

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego) (bez podpisu elektronicznego) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Czerwiec, 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Złożenie zamówienia na odnowienie... 4 3. Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1.

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego wersja dokumentacji 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA... 4 2.... 4 2.1. KROK 1 Z 5 -

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu W aukcjach na złom mogą brać udział tylko firmy, które posiadają aktywne konto w Portalu Aukcji Niepublicznych oraz zostały zakwalifikowane do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.4 z dnia 17.11.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 2 3. Uruchomienie notowań... 4 4. Dodatkowe funkcjonalności... 6 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu kwalifikowanego dla systemu bankowości elektronicznej

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu kwalifikowanego dla systemu bankowości elektronicznej BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r.

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. www.e-clo.gov.pl Spis treści SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I TERMINÓW... 3 1. URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja elektroniczna

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja elektroniczna Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja elektroniczna z zastosowaniem podpisu elektronicznego (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Marketplanet 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Aukcja online na portalu dawro.pl Instrukcja użytkownika pięć kroków do licytacji: I. Rejestracja II. Logowanie III. Przystąpienie od aukcji IV. Złożenie oferty V. Zakończenie aukcji - finalizacja transakcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 1.2 Spis treści Historia zmian... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Wniosek certyfikacyjny... 7 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...11

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik oferenta Version 1.0 1. Spis Treści 1. Spis Treści... 1 2. Wstęp... 2 3. Nawigacja w systemie... 2 4. Logowanie do systemu... 4 5. Czynności przygotowawcze do

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych

Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-khw.coig.biz/

Bardziej szczegółowo