Aukcja Ofert instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aukcja Ofert instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 wersja 1.9 z dnia

2 Spis treści Rejestracja...4 Logowanie...8 Przypomnienie hasła...9 Zgłoszenie do aukcji...10 Zgłoszenie do aukcji z ofertami częściowymi...11 Odbiór przyjęcia/odrzucenia zgłoszenia...12 Aukcja składanie ofert cenowych...13 Formularz oferty cenowej...14 Formularz dla aukcji z ofertami częściowymi...16 Wartości domyślne formularza...19 Odświeżanie stanu aukcji...19 Podpis elektroniczny...19 Podpisywanie oferty przy pomocy programu podpisującego...20 Podpisywanie oferty przy pomocy pliku z podpisem...21 Dogrywka...21 Historia ofert...22 Podpis elektroniczny...24 Weryfikacja podpisu elektronicznego...24 Testowanie podpisu przy użyciu oprogramowania podpisującego...24 Testowanie podpisu elektronicznego przy użyciu podpisanego pliku...31 Rozwiązywanie problemów z podpisem elektronicznym...35 Pole wyboru Wybierz certyfikat oraz pole Informacje o certyfikacie nie są widoczne

3 W liście wyboru Wybierz certyfikat brak jest mojego certyfikatu...36 Pojawia się komunikat Brak karty SAM PR...36 Po kliknięciu przycisku Złóż podpis pojawia się komunikat Zły UID...36 Weryfikacja działania programu podpisującego przez dostawcę certyfikatu...36 Przesyłanie szczegółowych informacji o błędzie podpisu...36 Zakładki ogólnodostępne...38 Ogłoszenia...39 Regulamin...39 Wymagania...39 Pomoc techniczna...39 Polityka prywatności...39 Zakładki dostępne po zalogowaniu...40 Moje aukcje

4 Rejestracja Zarejestrowanie się jest niezbędne aby móc aktywnie korzystać z aplikacji aukcyjnej. Aby zarejestrować się w systemie należy kliknąć przycisk Zarejestruj się. Po zapoznaniu się z regulaminem aukcji należy go zaakceptować. 4

5 Po akceptacji regulaminu należy wypełnić formularz rejestracyjny. 5

6 Wypełniony formularz rejestracyjny należy potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku Potwierdzam. W przypadku niepoprawnych danych można wrócić do edycji danych rejestracyjnych poprzez kliknięcie przycisku Popraw. Proces rejestracji kończy się komunikatem informującym o pomyślnym zakończeniu operacji. Na adres podany podczas rejestracji wysłana zostaje wiadomość z linkiem uaktywniającym konto użytkownika. 6

7 Po kliknięciu linku aktywacyjnego konto użytkownika staje się aktywne. Od tej pory użytkownik może logować się w aplikacji. Proces aktywacji kończy się komunikatem potwierdzającym aktywację konta lub komunikatem z informacją, iż aktywacja konta została już wcześniej przeprowadzona 7

8 Logowanie Aby móc w pełni korzystać z systemu użytkownik musi najpierw zalogować się w systemie. Aby rozpocząć proces logowania należy kliknąć przycisk Zaloguj się. Następnie należy wypełnić formularz logowania. W polu Nazwa użytkownika należy wpisać wartość, która została podana w polu login podczas procesu rejestracji. W polu hasło należy podać wartość, która została podana w polu hasło podczas procesu rejestracji. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Zaloguj 8

9 Przypomnienie hasła W przypadku zapomnienia hasła, można skorzystać z funkcji przypomnienia hasła, które zostanie przesłane na podany adres . 9

10 Zgłoszenie do aukcji Aby móc uczestniczyć w aukcji należy się do niej zgłosić. Aby móc zgłosić udział w aukcji użytkownik musi być zalogowany. Aby rozpocząć proces zgłoszenia do aukcji należy przejść do zakładki Ogłoszenia. Z listy ogłoszenie należy wybrać zgłoszenie poprzez kliknięcie jego nazwy. Po zapoznaniu ze szczegółami ogłoszenia można zgłosić udział do aukcji poprzez kliknięcie przycisku Zgłoś udział. Następnie należy potwierdzić zgłoszenie poprzez kliknięcie przycisku Potwierdzam 10

11 Proces zgłoszenia kończy się komunikatem potwierdzającym zgłoszenie do aukcji. Po kliknięciu przycisku Powrót można wrócić do szczegółów ogłoszenia. Zgłoszenie do aukcji z ofertami częściowymi W przypadku aukcji, w których zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, należy wybrać pozycje z listy przedmiotów aukcji. Aby rozpocząć proces zgłoszenia do aukcji należy przejść do zakładki Ogłoszenia. Z listy ogłoszenie należy wybrać zgłoszenie poprzez kliknięcie jej nazwy. 11

12 Po zapoznaniu się ze szczegółami ogłoszenia można zgłosić udział do aukcji poprzez kliknięcie przycisku Zgłoś udział. Następnie należy wybrać pozycje z listy Przedmiot aukcji elektronicznej poprzez zaznaczenie ich pozycji w kolumnie Zaznacz, jeżeli chesz złożyć ofertę do pozycji. Następnie należy kliknąć przycisk Zgłoś udział. Zgłoszenie musi dotyczyć minimum jednej pozycji. Dalsza część procesu będzie przebiegać zgodnie z opisem jak powyżej. Odbiór przyjęcia/odrzucenia zgłoszenia Po weryfikacji zgłoszeń każdy użytkownik, który zgłosił się do aukcji dostanie informację zwrotną stwierdzającą fakt przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia do aukcji przez podmiot tworzący aukcję. 12

13 Aukcja składanie ofert cenowych Aukcja to proces, w którym użytkownicy składają oferty cenowe. Proces aukcji staje się dostępny tylko gdy użytkownik jest zalogowany. Aby rozpocząć proces składania ofert cenowych należy kliknąć zakładkę Moje aukcje. Następnie należy wejść w szczegóły wybranej aukcji poprzez kliknięcie jej nazwy z listy aukcji dostępnej w zakładce Rozpoczęte. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj ofertę. 13

14 W formularzu należy podać wartość dla każdej z pozycji formularza (w polu Wartość netto lub w polu Cena netto. Następnie należy kliknąć przycisk Przelicz formularz. Aby zaakceptować podane wartości należy kliknąć przycisk Dodaj ofertę. Aby zakończyć proces należy kliknąć przycisk Potwierdzam. W przypadku, gdy oferta nie jest poprawna można wrócić do jej edycji poprzez kliknięcie przycisku Popraw. Proces kończy się komunikatem informującym o poprawności oferty cenowej. Poprzez kliknięcie przycisku Powrót można przejść do szczegółów wybranej aukcji. Formularz oferty cenowej Formularz oferty cenowej służy do wprowadzenia oferty cenowej dla każdej pozycji, która jest przedmiotem aukcji. 14

15 Po prawej stronie formularza znajdują się informacje związane z procesem licytacji: ile czasu zostało do końca aukcji wartość najkorzystniejszej oferty cenowej czas złożenia najkorzystniejszej oferty cenowej informacja czy moja ostatnia oferta jest najkorzystniejsza w aukcji W zależności od tego czy konfiguracja aukcji tego wymaga, informacje o wartości najkorzystniejszej oferty cenowej, czasie złożenia najkorzystniejszej oferty cenowej oraz czy oferta oferenta jest aktualnie najkorzystniejsza lub nie, stają się dostępne dopiero po złożeniu minimum jednej oferty cenowej przez oferenta. Uczestnik aukcji informowany jest o tym za pomocą poniższego komunikatu: 15

16 Każda z pozycji zawiera również dodatkowe informacje: wartość minimalnego postąpienia dla danej pozycji minimalną poprawną wartość dla pozycji Przycisk Przelicz formularz służy do przeliczenia wartości całego formularza. Przycisk Dodaj ofertę służy do zatwierdzenia wprowadzonych wartości dla pozycji formularza. Przycisk Odśwież status aukcji służy do odświeżenia wszystkich informacji wyświetlanie na ekranie. Pod formularzem oferty cenowej znajduje się historia poprawnych ofert cenowych złożonych przez użytkownika podczas aukcji. Formularz dla aukcji z ofertami częściowymi W formularzu w aukcji, w której zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych każda pozycja zawiera również dodatkowe informacje: wartość najkorzystniejszej oferty dla danej pozycji oraz datę jej złożenia ikonkę (ikonka rączki) informującą czy użytkownik jest właścicielem najkorzystniejszej oferty do danej pozycji Pole zaznaczenia Składam ofertę Informacja o poprzedniej ofercie 16

17 Opcja wybory prezentowanych pozycji W przypadku gdy nie do wszystkich pozycji będą składane oferty, należy zaznaczyć pola zaznaczenia Składam ofertę tylko przy wybranych pozycjach. W trakcie licytacji można wybierać inne pozycje do licytacji. Wymagane jest, by przynajmniej jedna pozycja była zaznaczona. W przypadku aukcji z dużą ilością pozycji, można zaznaczyć jedną lub kilka wybranych pozycji i złożyć ofertę, następnie w kolejnych ofertach zaznaczać pozostałe pozycje i złożyć kolejną ofertę. Oferta złożona na jedną pozycję jest ważna i w przypadku spełnienia warunków dogrywki oferent składający taką ofertę zostanie zakwalifikowany do dogrywki. Jeżeli chcesz, by w formularzu oferty widoczne były tylko pozycje do których aktualnie chcesz składać ofertę, zaznacz jedną z opcji: Pokazuj wszystkie pozycje Pokazuj tylko pozycje do których składam aktualnie ofertę Jeżeli wybierzesz opcję Pokazuj tylko pozycje do których składam aktualnie ofertę, i żadna z pozycji nie będzie zaznaczona pojawi się komunikat błędu i automatycznie zostanie wybrana opcja Pokazuj wszystkie pozycje. 17

18 Uwaga! Wybrane pozycje oraz wartość opcji Pokazuj wszystkie pozycje/pokazuj tylko pozycje do których składam aktualnie ofertę jest zostanie zapamiętana w momencie dodania oferty. Aby dodać ofertę, należy kliknąć przycisk Dodaj ofertę. Pojawi się formularz potwierdzenia oferty. Uwaga! Oferta zostanie dodana dopiero w momencie kliknięcia przycisku Potwierdzam w formularzu potwierdzenia oferty. Każda z pozycji w formularzu potwierdzenia oferty jest oznaczona jednym z kolorów: zielony, oferta ważna podana oferta jest mniejsza/większa od aktualnie najlepszej oferty przynajmniej o krok postąpienia niebieski, oferta bez zmian podana oferta jest taka sama jak poprzednia oferta czerwony, oferta nieważna podana oferta nie jest mniejsza/większa od aktualnie najlepszej oferty przynajmniej o krok postąpienia Aby ostatecznie potwierdzić ofertę należy kliknąć przycisk Potwierdzam. Aby poprawić ofertę, należy kliknąć przycisk Popraw. 18

19 Wartości domyślne formularza W momencie kliknięcia odnośnika Odśwież status aukcji w pola edycji ceny zostaną automatycznie wprowadzone dane najlepszej oferty pomniejszonej o krok postąpienia. Jeżeli Twoja oferta jest najlepsza, zostanie wprowadzona wartość twojej oferty. W trakcie składania oferty, w momencie jej poprawiania oraz potwierdzania w pola edycyjne ceny automatycznie wprowadzane są wartości z aktualnie wprowadzanej oferty. Odświeżanie stanu aukcji Czas do zakończenia aukcji lub dogrywki są odświeżane co pewien czas automatycznie. Jeżeli przez dłuższy czas zegar nie zmieni swojego stanu, kliknij odnośnik Odśwież status aukcji. Strona z formularzem oferty zostanie przeładowana i zaprezentowane zostaną aktualne informacje o ofertach. Podpis elektroniczny Dla aukcji wymagających podpisu elektronicznego, w formularzu potwierdzenia oferty pojawią się dodatkowe elementy: opcja wyboru trybu podpisu oferty (Użyj programu podpisującego/użyj pliku z podpisem) zawartość oferty do podpisu w postaci tekstowej w zależności od wybranego trybu podpisu: program podpisujący odnośnik do pobrania pliku z ofertą oraz pole wybory pliku z podpisaną ofertą Przed ostatecznym potwierdzeniem oferty należy podpisać ofertę podpisem elektronicznym. 19

20 Podpisywanie oferty przy pomocy programu podpisującego Wybierz certyfikat z listy certyfikatów i kliknij przycisk Złóż podpis. Jeżeli złożenie podpisu powiedzie się, pojawi się komunikat Podpis został złożony. Po złożeniu podpisu kliknij przycisk Potwierdzam. 20

21 Podpisywanie oferty przy pomocy pliku z podpisem Kliknij odnośnik Pobierz plik, pobierz plik tekstowy zawierający dane oferty, następnie zapisz na lokalnym dysku komputera. Podpisz pobrany plik przy pomocy oprogramowania dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego. Utworzony plik z podpisem powinien być zgodny z formatem CMS oraz zawierać treść podpisywanego pliku tak zwany podpis Wewnętrzny. Plik z podpisem powinien mieć rozszerzenie.sig. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz podpisany plik, następnie kliknij przycisk Potwierdzam. Dogrywka Jeżeli aukcja zostanie zakończona i spełnione zostaną warunki zakwalifikowania do dogrywki, w górnej części ekranu zostanie zaprezentowany komunikat o zakwalifikowaniu do dogrywki. Jeżeli nie zostaniesz zakwalifikowany do dogrywki, pojawi się komunikat o braku kwalifikacji do dogrywki. 21

22 Historia ofert Po złożeniu oferty, w prawej górnej stronie ekranu pojawi się odnośnik Historia ofert. Po kliknięciu tego odnośnika, zaprezentowane zostaną wszystkie Twoje oferty, najlepsze Twoje oferty. Jeżeli aukcja zostanie rozstrzygnięta, zaprezentowane zostaną także zwycięskie oferty dla każdej z pozycji aukcji, do których zgłoszony został udział. 22

23 23

24 Podpis elektroniczny Uwaga! W celu poprawnego działania podpisu elektronicznego na platformie Aukcje Ofert na komputerze musi być zainstalowana maszyna wirtualna Java w wersji 1.5 lub wyższej. Weryfikacja podpisu elektronicznego Przed rozpoczęciem aukcji wymagających kwalifikowanego podpisu cyfrowego, należy przetestować własny podpis elektroniczny. Zaloguj się i kliknij odnośnik Moje konto. Operator aukcji udostępnia oprogramowanie do obsługi podpisu elektronicznego wykorzystujące technologię Java i CryptoAPI firmy Sun Microsystems. Oprogramowanie zostało przetestowane z kwalifikowanymi podpisami następujących dostawców: KIR Unizeto Sigillum W niektórych przypadkach, z powodu błędów oprogramowania dostarczonego wraz z podpisem elektronicznym lub też jego specyficznej konfiguracji użycie oprogramowania podpisującego może nie być możliwe. W przypadku wystąpienia problemów z użycie programu podpisującego, należy przetestować podpis elektroniczny przy użyciu podpisanego pliku z wiadomością testową. Testowanie podpisu przy użyciu oprogramowania podpisującego Jeżeli nie masz zainstalowanej maszyny wirtualnej Java, automatycznie rozpocznie się proces pobierania i instalacji wymaganego oprogramowania. W przypadku użycia przeglądarki WWW Internet Explorer może pojawić się pasek informacji u góry ekranu. Należy zezwolić na instalację oprogramowania. 24

25 Po zezwoleniu na instalację, pojawi się ostrzeżenie zabezpieczeń. Należy kliknąć przycisk Zainstaluj. 25

26 Pojawi się okno programu instalacyjnego maszyny wirtualnej Java. Należy postępować zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego. 26

27 Po zainstalowaniu maszyny wirtualnej Java pojawi się komunikat zabezpieczeń informujący o próbie uruchomienia programu AppletSigner. Jest to program który służy do podpisywania ofert podpisem elektronicznym. Należy kliknąć przycisk Run lub Uruchom. Jeżeli zaznaczysz opcję Always trust content from thi publisher ostrzeżenie zabezpieczeń o uruchomieniu programu AppletSigner nie będzie się pojawiać w przyszłości. W przeciwnym przypadku przy każdej próbie uruchomienia programu AppletSigner pojawi się komunikat z ostrzeżeniem zabezpieczeń. 27

28 Zaznacz w formularzu testowania podpisu elektronicznego dla opcji: Wybierz tryb podpisu wartość Użyj programu podpisującego. Po poprawnym zainstalowaniu i uruchomieniu programu AppletSigner w dolnej części ekranu pojawi się lista wyboru Wybierz certyfikat. 28

29 Z listy certyfikatów wybierz certyfikat swojego podpisu elektronicznego, następnie kliknij przycisk Złóż podpis. Pojawi się komunikat Podpis został złożony. 29

30 Kliknij przycisk OK, następnie Testuj. Do serwera zostanie wysłana podpisana elektronicznie wiadomość testowa. Po poprawnej weryfikacji podpisu elektronicznego pojawi się komunikat Podpis elektroniczny jest prawidłowy. Jeżeli pojawi się komunikat błędu o treści: Wystawca podpisu elektronicznego nie istnieje w bazie zaufanych wystawców. W ciągu jednego dnia roboczego Operator aukcji zweryfikuje wystawcę podpisu. Jeżeli wystawca zostanie zakwalifikowany jako zaufany, otrzymasz informację pocztą elektroniczną i Twój podpis zostanie zaakceptowany. oznacza to, że wystawca certyfikatu musi zostać zweryfikowany przez Operatora aukcji. Po zweryfikowaniu wystawcy, dostaniesz informację pocztą elektroniczną. Zalecane jest ponowne przetestowanie podpisu elektronicznego. 30

31 Testowanie podpisu elektronicznego przy użyciu podpisanego pliku Portal Aukcje ofert obsługuje pliki podpisu w formacie CMS, PKCS7, ETSI. W trakcie podpisywania pliku z użyciem programu dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego, należy użyć opcji Podpis wewnętrzny. Podpisany plik powinien zawierać zawartość pliki oraz dane podpisu. Przed przystąpieniem należy wyeksportować certyfikat podpisu elektronicznego do pliku w formacie DER. Aby wyeksportować certyfikat, w programie Internet Explorer wybierz z menu pozycję Narzędzia, następnie Opcje internetowe. Pojawi się okno ustawień internetowych. 31

32 Wybierz zakładkę Zawartość i kliknij przycisk Certyfikaty. Pojawi się okno certyfikatów. 32

33 Zaznacz odpowiedni certyfikat i kliknij przycisk Eksportuj. Zapisz plik certyfikatu wybierając w kolejnych krokach kreatora eksportu opcje: Nie eksportuj klucza prywatnego Format: Certyfikat X.509 szyfrowany binarnie algorytmem DER (.CER) W formularzu testowania podpisu elektronicznego dla opcji Wybierz tryb podpisu zaznacz pozycję Użyj pliku z podpisem. 33

34 Kliknij odnośnik Pobierz wiadomość testową, i zapisz plik na dysku lokalnym. Następnie utwórz podpis dla pobranego pliku przy użyciu programu dostarczonego z podpisem elektronicznym. W polu Wybierz plik z podpisem wskaż plik z podpisem. W polu Wybierz plik z certyfikatem wskaż plik wyeksportowanego certyfikatu. Kliknij przycisk Testuj. Jeżeli złożony podpis jest prawidłowy, pojawi się komunikat: Podpis elektroniczny jest prawidłowy. 34

35 Rozwiązywanie problemów z podpisem elektronicznym W przypadku gdy opisane poniżej rozwiązania problemów nie będą skuteczne, zalecana jest instalacja oprogramowania dostarczonego wraz z podpisem elektronicznym w najnowszych wersjach oraz samego podpisu na innym komputerze i ponowienie próby przetestowania podpisu elektronicznego. Pole wyboru Wybierz certyfikat oraz pole Informacje o certyfikacie nie są widoczne Na komputerze nie jest zainstalowana maszyna wirtualna Java. Strona testująca podpisu elektronicznego rozpoczyna proces instalacji maszyny wirtualnej Java automatycznie. Należy odczekać kilka minut na rozpoczęcie procesu instalacji maszyny wirtualnej Java. Okres oczekiwana może być różny w zależności od prędkości łącza internetowego. 35

36 W liście wyboru Wybierz certyfikat brak jest mojego certyfikatu Certyfikat używany przez program podpisujący musi znajdować się na liście certyfikatów osobistych systemu Windows. Należy skontaktować się z wystawcą podpisu i przy jego pomocy przenieść certyfikat podpisu do certyfikatów osobistych Windows. Pojawia się komunikat Brak karty SAM PR Należy usunąć przedawnione i nieużywane certyfikaty z certyfikatów osobistych Windows. Najlepiej gdy na komputerze w certyfikatach osobistych znajduje się tylko certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego który będzie używany w trakcie licytacji. Po wejściu na stronę z programem podpisującym pojawia się okno wyboru karty z podpisem Należy usunąć przedawnione i nieużywane certyfikaty z certyfikatów osobistych Windows. Najlepiej gdy na komputerze w certyfikatach osobistych znajduje się tylko certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego który będzie używany w trakcie licytacji. Po kliknięciu przycisku Złóż podpis pojawia się komunikat Zły UID Zalecana jest instalacja najnowszych wersji oprogramowania do podpisu elektronicznego na nowym komputerze lub/i włączenie opcji: Dodatkowe PINY Trwały PIN w konfiguracji czytnika kart. Weryfikacja działania programu podpisującego przez dostawcę certyfikatu Pod adresem znajduje się ogólnodostępna wersja programu podpisującego. Należy przesłać adres programu podpisującego do dostawcy podpisu elektronicznego i poprosić o przetestowanie posiadanego przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego przy użyciu programu podpisującego. Jeżeli podpis elektroniczny posiadany przez dostawcę działa 36

37 prawidłowo z programem podpisującym, należy rozwiązać występujący problem przy pomocy wystawcy podpisu lub użyć opcji Użyj pliku z podpisem. Przesyłanie szczegółowych informacji o błędzie podpisu W przypadku gdy w trakcie testowania podpisu elektronicznego po kliknięciu przycisku Złóż podpis pojawi się komunikat błędu, należy przesłać następujące informacje na adres 1. Dostawca podpisu elektronicznego 2. Wersja systemu operacyjnego 3. Wersja przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox) 4. Wersja maszyny wirtualnej Java 5. Skopiowaną treść komunikatu z konsoli maszyny wirtualnej Java Aby skopiować treść komunikatu z konsoli maszyny wirtualnej Java, kliknij prawym przyciskiem na ikonie Java znajdującej się na pasku zadań w pobliżu zegara systemowego. 37

38 Wybierz z menu Open [numer wersji] Console, gdzie [numer wersji] to oznaczenie wersji maszyny wirtualnej Java. Pojawi się okno konsoli maszyny wirtualnej Java. 38

39 Kliknij przycisk Copy, zawartość konsoli zostanie skopiowana do schowka systemowego. Należy wkleić zawartość schowka do wiadomości zawierającej zgłoszenie błędu. Zakładki ogólnodostępne Zakładki ogólnodostępne zawierają informacje dostępne dla użytkowników aplikacji. Aby mieć do nich dostęp nie trzeba być użytkownikiem zalogowanym. 39

40 Ogłoszenia Ogłoszenia to miejsce, w którym zawarte są aktualne ogłoszenia. Regulamin Regulamin to miejsce w którym znajduje się bieżący regulamin systemu aukcyjnego. Wymagania Wymagania to miejsce w którym znajdują się informacje o wymaganiach. Pomoc techniczna Pomoc techniczna. Polityka prywatności Polityka prywatności to miejsce zawierające informacje o polityce prywatności. 40

41 Zakładki dostępne po zalogowaniu Zakładki dostępne wyłącznie dla użytkownika, który zalogował się do systemu. Moje aukcje Moje aukcje to zakładka zawierająca listy aukcji, do których zgłosił się użytkownik: Rozpoczęte - lista aukcji rozpoczętych Oczekujące - lista aukcji oczekujących na rozpoczęcie Zakończone - lista aukcji zakończonych, w których nie zatwierdzono jeszcze zwycięzcy Wygrane - lista aukcji zakończonych, w których użytkownik został zatwierdzony jako zwycięzca Przegrane - lista aukcji zakończonych, w których inny użytkownik został zatwierdzony jako zwycięzca 41

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 7 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 6 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Podmiotów Instytucjonalnych Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja korzystania (pomoc) Urząd Miejski w Tczewie http://tczew.skrzynkapodawcza.pl/ Spis treści 1. Zanim skorzystasz z ESP.. s. 2 2. Regulamin korzystania z Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp... 1 1.1. Przeznaczenie... 1 1.2. Wymagania sprzętowe... 1 1.3. Wymagania programowe... 1 1.4. Uzyskanie oprogramowania... 1 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

(przewodnik dla klienta) Wersja 19

(przewodnik dla klienta) Wersja 19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia 17.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łasinie Internet Banking dla Firm dotyczy autoryzacji dokonywanych za pomocą tokenów / kluczy sprzętowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov.

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik v. 1 3 1 2 Spis treści 1. Wymagania techniczne... 2 2. Logowanie do Portalu... 2 3. Formularz elektroniczny... 2 3.1. Uruchomienie formularza elektronicznego... 2

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo