Kolęda. Niech ten cudowny czas Świąt Bożego Narodzenia przyniesie wiele szczęścia, radości i spokoju, a Nowy 2015 Rok spełni najskrytsze marzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolęda. Niech ten cudowny czas Świąt Bożego Narodzenia przyniesie wiele szczęścia, radości i spokoju, a Nowy 2015 Rok spełni najskrytsze marzenia"

Transkrypt

1 grudzień 2014 (245) nakład: egz. Kolęda Tobie bądź chwała, Panie wszego świata, Żeś nam doczekać dał Nowego Lata. Daj, byśmy się i sami odnowili, Grzech porzuciwszy, w niewinności żyli! (...) Użycz pokoju nam i świętej zgody, Niech się nas boją pogańskie narody, A Ty nas nie chciej odstępować, Panie, I owszem, racz nam dopomagać na nie! Błogosław ziemi z Twej szczodrobliwości, Niechaj nam dawa dostatek żywności, Uchowaj głodu i powietrza złego, Daj wszystko dobre z miłosierdzia swego! Jan Kochanowski RESTAURACJA CASINO CLUB Chorzów, ul. Śląska 1 (boczna Gwareckiej) tel , tel. kom: Oferujemy obiady, kolacje Organizujemy przyjęcia okolicznościowe od 2 do 300 osób (wesela, komunie, stypy, itp.) szkolenia, sympozja Przyjmujemy zapisy na spotkania wigilijne dla firm oraz zabawę sylwestrową i karnawał Lokal z klimatyzacją / Płatność kartami Serdecznie Państwa zapraszamy! Restauracja czynna codziennie MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, wnęki itp. pomiar i wycena gratis tel Niech ten cudowny czas Świąt Bożego Narodzenia przyniesie wiele szczęścia, radości i spokoju, a Nowy 2015 Rok spełni najskrytsze marzenia życzą wszystkim Spółdzielcom Rada Nadzorcza i Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2 strona 2 Wiadomości Spółdzielcze nr 12/2014 ŻYCIE SPÓŁDZIELNI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA Administracja Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku Lompy 10-12, gdzie utworzonych zostało 19 miejsc postojowych. Ponadto zakończono malowanie klatek schodowych, piwnic i strychów budynku przy ul. Lompy 17. Rada Osiedla Opracowano założenia do planu pracy Rady na 2015 r. Rada omówiła wizytacje Osiedla pod kątem przygotowania zasobów do sezonu zimowego. Członkowie Rady apelują do mieszkańców, którzy w swoich komórkach piwnicznych posiadają okienka, o zamykanie ich na okres zimowy. CHORZÓW BATORY Administracja Zlecono i zakończono prace związane z naprawą tynków w bramie przejazdowej budynku przy ul. Bema 2-4, zakończono prace związane z malowaniem klatki schodowej budynku przy ul. Kaliny oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaliny 86. Dobiegło końca nasadzenie drzew i krzewów na terenie Osiedla Chorzów Batory. Zgodnie z harmonogramem dokonano rocznych przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych dymowych wentylacyjnych, spalinowych w budynkach Osiedla Chorzów Batory. Na bieżąco prowadzona jest regulacja samozamykaczy drzwi i uzupełniane są braki w oszkleniu. Rada Osiedla Na listopadowym posiedzeniu Rada Osiedla omówiła potrzeby do planu remontów na 2015 rok, przeanalizowała skargi i wnioski wpływające do Administracji. Rozpatrywane były również sprawy bieżące i wniesione przez mieszkańców. CENTRUM Administracja W listopadzie br. w zasobach Administracji Centrum wykonano wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego na system energooszczędny typu LED wraz z konserwacją słupów oświetleniowych. Prace te objęły rejon budynków przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 1-11 na Osiedlu Irys. Ponadto wymieniono wykładziny podłogowe w klatce schodowej budynku przy ul. 11 Listopada 43. W budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 4a, 6a, 8a, 10a, 10b przebiegała realizacja wymiany poziomów ciepłej wody użytkowej wraz z montażem regulatorów. Zakończone i odebrane zostały roboty remontowo-termomodernizacyjne budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Kościuszki 52. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów na terenach Osiedla, zgodnie z decyzjami Urzędu Miasta. Kontynuowane są na bieżąco uzupełniające przeglądy przewodów kominowych oraz instalacji gazowej. Rada Osiedla W listopadzie br. Rada Osiedla zapoznała się z wykonaniem rzeczowo- -finansowym planu remontów za III kwartał br. Omówiono potrzeby remontowe oraz założenia do planu remontów Administracji Centrum na rok Przeprowadzono również analizę odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej Spółdzielni za szkody w zasobach Administracji Centrum w latach 2013/14. Omówiono również sprawy bieżące. RÓŻANA-GAŁECZKI Administracja W listopadzie br. w zasobach Administracji Różana-Gałeczki wymieniono piony wodno-kanalizacyjne w budynkach przy ul. Gałeczki 38, Ryszki 31 i Szczecińskiej 10. Zakończono prace związane z remontem chodników przy ul. Gałeczki 36 oraz malowaniem klatek schodowych przy ul. Młodzieżowej 23 i 25. Kontynuowane były prace malarskie przy ul. Ryszki 45, a ponadto rozpoczęto prace związane z wykonaniem nowych miejsc postojowych przy ul. Ryszki 59. Prowadzone były również okresowe kontrole szczelności instalacji gazowych a także przeglądy kominiarskie i przeglądy instalacji elektrycznych oraz realizacja wynikających z nich zaleceń. Na bieżąco usuwano zgłaszane awarie. Rada Osiedla Podczas listopadowego posiedzenia Rada Osiedla Różana-Gałeczki zapoznała się z projektem planu remontów Administracji na 2015 r. oraz omawiała sprawy związane z działalnością firm sprzątających. Rozpatrywane były również sprawy bieżące i wniesione przez mieszkańców Osiedla. Zmiany czasu pracy ChSM w grudniu Ze względu na okres świąteczno-noworoczny zmianie ulegnie czas pracy biur Dyrekcji i administracji osiedlowych ChSM w grudniu, w poniżej podanych dniach: w dniu r. (środa) w godz , kasy do godz w dniu r. (środa) w godz , kasy do godz GAZETA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. Redakcja, DTP, biuro ogłoszeń: Agencja Mediów Lokalnych medial, ul. Katowicka 105, tel , fax , Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w materiałach nadesłanych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia drobne w sprawach mieszkaniowych przyjmuje Dział Organizacji i Kadr w siedzibie ChSM, ul. Kopalniana 4a. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler tel ,

3 nr 12/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 3 Szanowni Członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Mieszkańcy zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię Informujemy, że na podstawie zatwierdzonego planu działalności gospodarczej na 2015 rok Rada Nadzorcza i Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ustalili, że w roku 2015 nie ulegają zmianie wysokości stawek opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne w poszczególnych nieruchomościach. Opłaty zależne od Spółdzielni pozostają takie jak w roku Opłaty niezależne od Spółdzielni według obowiązujących taryf. Informujemy, że saldo posiadanego lokalu można sprawdzić dodatkowo poprzez serwis E-BOK Rada Nadzorcza i Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Posiedzenie Plenum Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się 20 listopada 2014 roku, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawach: przyjęcia planu gospodarczego Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2015 (nr 6/R/2014), ustalenia wysokości opłat za lokale i inne nieruchomości w ChSM w roku 2015 (nr 7/R/2014). Przyjmując powyższe uchwały Rada Nadzorcza zdecydowała, iż w roku 2015 nie ulegną zmianie wysokości stawek opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne w poszczególnych nieruchomościach. Opłaty zależne od Spółdzielni pozostają takie jak w roku 2014, natomiast opłaty niezależne od Spółdzielni naliczane będą według obowiązujących taryf. Mając na uwadze uzyskanie bardzo dobrych wyników działalności gospodarczo- -finansowej Spółdzielni osiągniętych dzięki racjonalnej i efektywnej działalności Zarządu ChSM, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę (nr 8/R/2014) w sprawie przyznania dodatkowej jednorazowej premii uznaniowej dla członków Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rada Nadzorcza podjęła również uchwały dotyczące członkostwa w Spółdzielni. inż. Krzysztof Łazikiewicz sekretarz RN ChSM

4 strona 4 Wiadomości Spółdzielcze nr 12/2014 Plan działalności gospodarczej ChSM na rok 2015 Szanowni Członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Mieszkańcy zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię. Rada Nadzorcza i Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informują, że na podstawie planu działalności gospodarczej na 2015 rok, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/R/2014 z dnia r. ustalone zostały stawki opłat za lokale mieszkalne obowiązujące od r. (uchwała Rady Nadzorczej nr 7/R/2014 z dnia r.) Zgodnie z zatwierdzonym planem działalności gospodarczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2015 nie ulegną zmianie wysokości stawek opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne w poszczególnych nieruchomościach. Plan działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2015 sporządzony został, wzorem lat ubiegłych, dla każdej działalności Spółdzielni oddzielnie. Ustalono przewidywany wynik na koniec roku 2014, który wraz z planowanymi kosztami roku 2015 posłużył do sporządzenia kalkulacji stawek opłat za lokale. Przy opracowywaniu planu na rok 2015 przyjęto inflację na poziomie nie przekraczającym 2%, uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2015r. o 4,2%, przewidywany wzrost taryf za energię cieplną oraz podwyżkę opłat niezależnych od Spółdzielni. Przewidywana jest zmiana opłat za pakiet podstawowy TV kablowej dostarczanej przez UPC 7 zł/mieszkanie, co jest wynikiem wprowadzenia programów w jakości cyfrowej i większej oferty programowej oraz za eksploatację dźwigów osobowych z 6,00 na 7,00 zł na osobę z powodu zmniejszającej się liczby osób. Ogółem w 2015 roku przyjęto roczny plan kosztów do poniesienia w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości zł. Na pokrycie tych kosztów naliczenia opłat wyniosą zł. Inne wpływy po uwzględnieniu przewidywanej pozostałości za poprzedni rok rozliczeniowy i po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych planuje się osiągnąć łącznie w wysokości zł. Stawka opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości ustalona została w zależności od wielkości całkowitej powierzchni mieszkalnej w danej nieruchomości, a mianowicie: poz. 1 - o powierzchni mieszkań do m 2, poz. 2 - o powierzchni mieszkań od m 2 do m 2, poz. 3 - o powierzchni mieszkań od m 2 do m 2, poz. 4 - o powierzchni mieszkań ponad m 2 W eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości wysokość zaplanowanych kosztów do poniesienia wyniesie ogółem zł, na które składają się: koszty zależne od Spółdzielni i związane z realizacją obowiązków ustawowych m.in. dostarczanie energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i posesji, sprzątanie posesji i utrzymanie terenów zielonych, różnica z rozliczenia wody i kanalizacji z użytkownikami, opłaty stałe za odczyty wodomierzy budynkowych oraz za gotowość dostawy wody i odprowadzenia ścieków, koszty wynikające z ustawy Prawo Budowlane próby szczelności instalacji gazowej, badania skuteczności zerowania, usługi kominiarskie oraz polisy ubezpieczeniowe i wynagrodzenia pracowników administracji, koszty ogólne, koszty niezależne od Spółdzielni ponoszone na rzecz Urzędu Miasta, tj. podatek od nieruchomości 0,13 zł/m 2 /m-c i opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (0,11 zł/m 2 /m-c), które łącznie wynoszą 0,24 zł/m 2. Właściciele lokali podatki odprowadzają bezpośrednio do Urzędu Miasta. odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (2,33 zł/m 2 /m-c) i środki przeznaczone na remonty lokali użytkowych na łączną kwotę zł Gospodarka remontowa. Odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w roku 2015 nie ulega zmianie i pozostaje na dotychczasowym poziomie, tj. 2,33 zł/m 2 /m-c. Gospodarowanie środkami funduszu remontowego prowadzone będzie na podstawie Regulaminu funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych ChSM. Planowane wpływy na remonty w roku 2015 wyniosą zł, z czego odpisy z zasobów mieszkaniowych i dźwigów osobowych stanowią kwotę zł., dodatkowo uzyskane środki zł oraz wpływy na remonty lokali użytkowych w wysokości zł. Na koniec roku 2014 planuje się niedobór środków w wysokości (-) zł. Dla prawidłowego prowadzenia działalności społecznej i kulturalno-oświatowej oraz organizowania imprez okolicznościowych i sportowych środki pozyskiwane są od członków Spółdzielni i wynoszą 0,01 zł/m 2 miesięcznie i nie ulegają zmianie w 2015 r. Opłata na działalność konserwatorów osiedlowych pozostaje również na dotychczasowym poziomie, tj, 0,19 zł/m 2. Łącznie stawka opłaty eksploatacyjnej i utrzymania nieruchomości, odpisu na fundusz remontowy i środków na konserwacje osiedlowe oraz działalność społeczną i kulturalno-oświatową w roku 2015 wyniesie odpowiednio w nieruchomościach: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 eksploatacja i utrzymanie nieruchomości 1,50 1,54 1,52 1,56 opłaty niezależne od Spółdzielni 0,24 0,24 0,24 0,24 działalność społeczna i kulturalno-oświat. 0,01 0,01 0,01 0,01 odpis na fundusz remontowy 2,33 2,33 2,33 2,33 działalność konserwatorów osiedlowych 0,19 0,19 0,19 0,19 Razem zł/m 2 /m-c 4,27 4,31 4,29 4,33 W roku 2015 na dotychczasowym poziomie pozostają miesięczne stawki opłat za: konserwację domofonów 1,95 zł/mieszkanie, sprzątanie klatek schodowych 9,98 zł/osobę,

5 nr 12/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 5 fundusz remontowy dźwigów osobowych 0,25 zł/m 2, elektroniczne wodomierze z odczytem radiowym ratalna odpłatność 3,71 zł za wodomierz, pakiet podstawowy TV kablowej dostarczanej przez TEL- POL - 6,05 zł/m-c, stawka dotycząca wywozu nieczystości stałych w zakresie gospodarowania odpadami tj. za selektywne gromadzenie i zbieranie odpadów zł/osobę pozostaje na tym samym poziomie. Spółdzielnia, jako zarządca nieruchomości, składa deklarację, iż na terenie zasobów mieszkaniowych zbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie w sposób selektywny. W zakresie opłat zaliczkowych za dostawę mediów: koszty poniesione na zakup wody i odprowadzenie ścieków rozliczone zostaną na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i w oparciu o obowiązujące uregulowania wewnątrz spółdzielcze według cen ChŚPWiK. Różnica z tytułu nierozliczonych kosztów z użytkownikami, zgodnie z planem, obciąży koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, Centralne ogrzewanie: za zakup energii cieplnej dla mieszkań wprowadza się opłaty zaliczkowe od 2,30 zł/m 2 do 4,00 zł/m 2 Opłaty zaliczkowe za c. o. w lokalach usługowych ustalone są wg rzeczywistych kosztów ponoszonych w poszczególnych lokalach i wynoszą od 2,30 do 7,00 zł/m 2. Wysokość opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie w roku 2015 nie ulega zmianie. stawki opłat zaliczkowych za zużycie gazu w budynkach, w których zamontowane są zbiorcze gazomierze ustalone są na podstawie średniego zużycia m 3 gazu na osobę. Plan Zakładu Robót Konserwacyjno-Remontowych opracowany został na bazie założeń ogólnych przyjętych do konstrukcji planu na rok 2015 i ustalony został w zakresie kosztów i wpływów w kwocie zł. W oparciu o przyjęty w planach na rok 2015 wzrost cen towarów i usług ustalona została wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Spółdzielni na poziomie roku 2014 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Stawki miesięcznych opłat eksploatacyjnych za garaże wolnostojące i wbudowane nie ulegają zmianie i pozostają na poziomie jak w roku Stawki opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych określone zostały na bazie kalkulacji ogólnej, z uwzględnieniem statusu prawnego do lokalu, rodzaju prowadzonej działalności oraz członkostwa w Spółdzielni. Dla lokali użytkowych w najmie uwzględniono przewidywany inflacją wzrost opłat. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni przy opracowaniu planu działalności gospodarczej na rok 2015 kierowały się zasadą, aby ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania zasobów znajdowały pełne uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach Spółdzielni. Prawidłowe wyznaczenie poziomu kosztów oraz źródeł i wysokości przychodów do ich pokrycia stanowią o właściwej gospodarce ekonomiczno-finansowej Spółdzielni i świadczyć będą o racjonalnym gospodarowaniu środkami użytkowników zasobów zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową Rada Nadzorcza i Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Grudzień 2014 r. ChSM na Gali Budownictwa W Operze Śląskiej w Bytomiu 7 listopada 2014r. odbyła się uroczysta XVII Gala Budownictwa organizowana przez Śląska Izbę Budownictwa, stanowiąca ukoronowanie obchodów Święta Budowlanych. Wydarzenie zgromadziło osobistości świata nauki, administracji państwowej i samorządowej, przedstawicieli znaczących firm budowalnych z woj. śląskiego i było okazją do spotkania śląskiego środowiska związanego z branżą budowlaną, podsumowań, a także wyróżnień dla firm i osób, których zasługi w działalności branżowej na rzecz naszego województwa zostały wysoko ocenione. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znaleźli się kierownicy administracji osiedlowych Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Joanna Chmielowska, p. Bożena Szaleniec oraz p. Henryk Góralczyk, którzy zostali wyróżnieni odznakami honorowymi Za Zasługi dla Budownictwa nadanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju za znaczny udział w osiągnięciach ChSM w ostatnich latach w tym konsekwentnie realizowany program termomodernizacji. Odznaki przedstawicielom naszej Spółdzielni wręczył I wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot. Odznakę z rąk wojewody Andrzeja Pilota (na zdjęciu z prawej) otrzymali Joanna Chmielowska, Henryk Góralczyk oraz Bożena Szaleniec.

6 strona 6 Wiadomości Spółdzielcze nr 12/2014 NOWA TARYFA ZA CIEPŁO TAURON Ciepło spółka z o.o. pismem z dnia r. poinformowała o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy dla ciepła, która obowiązuje od dnia 1 grudnia 2014r. Kolejna podwyżka w roku bieżącym wprowadzona przez TAURON spowoduje dla mieszkańców zasobów Spółdzielni średni wzrost kosztów centralnego ogrzewania w okresie roku o około 4,0 %. Nowa taryfa spółki TAURON, dla większości mieszkań Spółdzielni, nie spowoduje zmiany stawek opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie od 1 kwietnia 2015r. Poniżej przedstawiamy pismo spółki TAURON.

7 nr 12/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 7 Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, przy ul. Kopalnianej 4A oferuje lokale użytkowe do wynajęcia stan na dzień r. Lp. Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Położenie Uwagi 1. ul. Cieszyńska 10 lok. II 48,10 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 2. ul. Nowaka 9 13,50 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 3. ul. Opolska 1 lok. III 111,50 parter - pawilon wolny od r. 4. ul. Filarowa 3 lok. V 40,00 parter - pawilon 5. ul. St. Batorego 64 lok. I 211,60 piętro - pawilon 6. ul. Brzozowa 21 lok. I 32,30 parter - budynek wielorodzinny 7. ul. Graniczna 72 lok. I 16,70 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 8. ul. Dąbrowskiego 64A lok. II 16,00 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 9. ul. Katowicka 121 lok. I 293,00 parter - budynek wielorodzinny 10. ul. Kościuszki 52 lok. III 121,00 parter - pawilon wolny od r. 11. ul. Kościuszki 52 lok. Va 278,10 parter - pawilon wolny od r. 12. ul. Ks. Wł. Opolskiego 1 lok. V 28,30 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 13. ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 lok. II 144,40 parter - budynek wielorodzinny 14. ul. Ks. Wł. Opolskiego 11 lok. III 131,00 parter - budynek wielorodzinny Stawka za najem wynosi od 10,63zł netto za m² i uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami: poz administracja "Żołnierzy Września" przy ul. Lompy 11, tel. 32 / lub 32 / poz administracja "Chorzów Batory" przy ul. Strzybnego 4, tel. 32 / lub 32 / poz administracja "Centrum" przy ul. ks. bpa Krasickiego 7A, tel. 32 / lub 32 / Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel. 32 / wewn. 301, 302, 304, 305 ŻYJ BEZPIECZNIEJ W DZIELNICY INFORMUJE RADZI OSTRZEGA Komisariat Policji I w Chorzowie tel , telefon alarmowy 997 Zbliżają się święta. Czas wzmożonych zakupów i raj dla złodziei kieszonkowych. ABY NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA POLICJA RADZI: idąc na zakupy umieść portfel w miejscu trudno dostępnym dla złodzieja. nie trzymaj wszystkich pieniędzy w jednym miejscu. zabieraj ze sobą tylko taką sumę pieniędzy, jaka Ci będzie potrzebna do zrobienia zakupów. zwracaj uwagę na tzw. sztuczny tłok wokół Ciebie na dworcach, w autobusach, w sklepach, na placach targowych, itp. zachowaj wtedy szczególna ostrożność. staraj się zapamiętać kod PIN do karty bankomatowej lub nie noś go przy sobie wraz z kartą bankomatową. w trakcie robienia zakupów nie zapominaj o swoim bagażu (torebce, saszetce, siatce, itp.) jak również ubraniu wierzchnim. Rzeczy te często są przewożone w wózkach sklepowych i podczas naszych zakupów często o nich zapominamy z czego skwapliwie mogą skorzystać złodzieje. STARAJ SIĘ NIE NARAŻAĆ NIEPOTRZEBNIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli coś podejrzewasz, zadzwoń na POLICJĘ! Tel. 997 lub na numer alarmowy 112

8 strona 8 Wiadomości Spółdzielcze nr 12/2014 Parkowanie niepełnosprawnych Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie przepisów, które obowiązywały do końca czerwca br. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br. utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją ważność. Zgodnie z nowymi przepisami karta parkingowa jest wydawana wyłącznie osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła szesnastego roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą otrzymać kartę na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydanego po 30 czerwca br. i zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Niepełnosprawni w stopniu znacznym, którzy posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca obejmujące wymienione wyżej symbole przyczyny niepełnosprawności uzyskają kartę parkingową na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej - nie jest wówczas konieczne Babska robota Downiej u nos, na Śląsku boły inksze obyczaje. Chopy robieli swoje roboty, a baby swoje. Żodyn chop nie broł sie za babsko robota, bo by go inni łobśmiali i nie mioł by poważanio u kamratów. W jeden roz trocha lot nazot, Józik Kuplik przyszoł z roboty, siednoł sie do stoła, coby pojeść i cięgiem sie chichroł. Jego baba Gryjta patrzy i sie dziwuje co mu tak do śmiechu. I pado: - Co u ciebie takie chichranie? A łon godo: - Bo jak my z kamratami szli kole domu Waldka, to uwidzieli jak łon pucuje łokna. Jak nos widzioł to sie schowoł i ino kukoł co my poszli. A my rycymy co by sie nie chowoł, że mu fajnie z tą szmatą i kiblem. I na dzieciątko to mu kupiemy kiecka. Jak to usłyszoł to sie pokozoł i pedzioł co jego baba mo łomanie w krzyżu, a na świynta łokna muszą być na glanc. Na to Gryjta pado: - To ty gupieloku chichrosz się z kuli tego, co Waldek je dobry do swojej baby i chce coby miała ulżenie. Wiysz, jo tyż mom jakoś słabość i jak sie pojesz to bier kibel, szmata i do łokien. Józik jej godo: - Jo nie poradza! Na to jego baba: -A co tyś je gorszy łod Waldka?! Nie ma żodnej godki! Łokna muszą być wypucowane i szlus! Ryszard Pawlik ponowne orzekanie o niepełnosprawności. Kartę parkingową wydaje się na wniosek niepełnosprawnego. Zasadą jest to, że wniosek wraz z załącznikami składa się osobiście do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie. Karta parkingowa wydawana jest obecnie na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jednak nie dłużej niż na 5 lat. Kartę umieszcza się za przednią szybą pojazdu. Począwszy od lipca br. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna. Wróżby i przesądy wigilijne Kto rano zerwie się z łóżka w dobrym nastroju, przez cały rok nie będzie miał problemów ze wstawaniem. Jeśli pierwszym gościem, który w Wigilię przyszedł z wizytą, jest mężczyzna, można spodziewać się szczęścia. Lekkomyślne odłożenie łyżki między miski z wigilijnymi potrawami zapowiada w przyszłym roku chorobę. Dziewczyna, której podczas przygotowywania wigilijnych dań przypadło ucieranie maku, szybko wyjdzie za mąż. Ile świątecznych potraw się spróbuje, tyle przyjemności czeka w nowym roku. Kto przed wyjściem na Pasterkę obmyje twarz w zimnej wodzie, do której wcześniej wrzucił monetę, ten będzie zdrowy i bogaty. Jeśli do kominka wrzuci się tyle polan drewna, ilu jest uczestników wieczerzy, wszyscy przeżyją do następnej Wigilii. Im więcej potraw z wigilijnego stołu zostanie zjedzonych, tym większe szanse, że w nowym roku niczego nie zabraknie. Kto nie przyjmie kolędników, sprowadzi na siebie nieszczęście. Kto chce poznać imię przyszłego męża lub żony, powinien przed zaśnięciem włożyć pod poduszkę karteczki z wypisanymi imionami i natychmiast po przebudzeniu jedną z nich wyciągnąć.

9 nr 12/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 9 Racjonalna gospodarka ciepłem w każdym mieszkaniu Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie ciepłem, Spółdzielnia w związku z trwającym sezonem grzewczym 2014/2015 przedstawia informację dotyczącą działania grzejnikowych zaworów termostatycznych. Oszczędna gospodarka cieplna przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu cieplnego wymaga od użytkowników przyswojenia zasad korzystania z zaworów termostatycznych, w które wyposażone są grzejniki. O ile bowiem podzielniki tylko rejestrują ilość ciepła wydzieloną przez dany grzejnik, o tyle zawór termostatyczny ilość tę kształtuje. Istotne jest zatem by używać go właściwie. 2. Obniżenia temperatur. Chcąc zwiększyć oszczędność energii należy obniżać temperaturę pomieszczeń zarówno na noc jak i w okresach, kiedy nikt w mieszkaniu nie przebywa np. w godzinach pracy itp. SPOSÓB USTAWIANIA TEMPERATURY Termostaty grzejnikowe posiadają nastaw temperatur w zakresie od 8 O C do 28 O C. Skala na głowicach w przybliżeniu odpowiada poszczególnym temperaturom: Po wybraniu na skali (głowicy termostatycznej) wymaganej temperatury wewnętrznej należy odczekać około godziny do uzyskania zadanej temperatury. Wymienniki ciepła zlokalizowane w budynkach wyposażone są w regulatory pogodowe, które na bieżąco kontrolują temperaturę zewnętrzną i dostosowują ilość dostarczanego ciepła do mieszkań w zależności od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz budynku. Pamiętać należy jednak, iż w przypadku wysokich temperatur zewnętrznych źródło ciepła zostanie odcięte i nie będzie możliwości uzyskania pożądanej temperatury. RACJONALNE GOSPODAROWANIE CIEPŁEM 1. Wietrzenie. W sezonie grzewczym wietrzenie pomieszczeń powinno być krótkie i intensywne. W tym czasie należy ustawić termostat w położeniu minimum. Po zamknięciu okna głowicę ustawia się w tej samej pozycji co poprzednio. 3. Zabudowa grzejnika. Zastawianie grzejników meblami, obudowywanie, przysłanianie zasłonami lub suszenie na nich ręczników utrudnia przemieszczanie się ciepła do reszty pomieszczenia. Większość ogrzewanego powietrza pozostaje w najbliższym sąsiedztwie grzejnika. Doprowadzenie do uzyskania żądanej temperatury w całym pomieszczeniu zwiększa zużycie ciepła. 4. Otoczenie mieszkania. Warto też zwrócić uwagę na to, co dzieje się w częściach wspólnych budynku, czy na przykład na klatkach schodowych nie są otwarte okna, a zabezpieczenie głowic termostatycznych na grzejnikach zdewastowane i uszkodzone. Dbajmy wszyscy o racjonalną gospodarkę ciepłem w naszym otoczeniu, przyczyni się to do zwiększonego komfortu cieplnego w naszych mieszkaniach. Szanowni Państwo, mieszkańcy ChSM, mieszkańcy Chorzowa Chciałabym bardzo wszystkim Państwu podziękować za zaufanie i oddanie na mnie Państwa głosów w wyborach do Rady Miasta dzięki którym, formalnie od dnia , reprezentuję Państwa w Radzie Miasta Chorzów. Drodzy Państwo, po uporządkowaniu spraw formalnych związanych z objęciem funkcji radnego podam do wiadomości miejsca, dni i godziny moich dyżurów w Chorzowie II. Serdecznie zapraszam już na spotkania i zgłaszanie Państwa propozycji spraw wymagających zajęcia się przez Radę Miasta. Dodam, że będę pracowała w Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji. Szanowni Państwo, moi znajomi, Chorzowianie, Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim spokojnych, zdrowych Świąt, błogosławieństwa Bożego, a w Nowym 2015 Roku dużo szczęścia i pomyślności. Bożena Karpińska Radna Miasta Chorzów

10 strona 10 Wiadomości Spółdzielcze nr 12/2014 Wszyscy wszystkim ślą życzenia... W ten cudny i jedyny w roku wieczór, życzę Wam, aby miłość i radość wypełniły Wasze serca. Ireneusz Warta, kierownik klubu ChSM Pokolenie * * * Uśmiechów losu od ucha do ucha, na Święta i Nowy Rok życzy Zarządowi na czele z Panem Grzegorzem Gowarzewskim i Radzie Nadzorczej oraz wszystkim mieszkańcom ChSM Klub Seniora * * * Niech w Święta i Nowy Rok będą z Wami miłość, pokój i szczęście. Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz wszystkim spółdzielcom życzy Zarząd Klubu Skata ChSM Zbigniew Goworek, Jan Maroński, Zbigniew Wątroba * * * Niech betlejemskiej stajenki gwiazdka rozjaśni pokój domowego gniazdka! Wszystkim mieszkańcom ChSM życzą Klubowi Szachiści * * * Dobrych Świąt Bożego Narodzenia i dużo dobroci w Nowym Roku oraz podziękowania za sprawne i szybkie usunięcie awarii elektrycznej w mieszkaniu, elektrykom z administracji Różana-Gałeczki składa lokator z ul. Krzywej Jarosław Słup-Ostrawski * * * Z głębi naszych serc płynące życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo dobrego w Nowym Roku, w tym wiele zdrowia, szczególnie dla Pana Ryszarda kierujemy dla organizatorów naszych wycieczek Samotni Spółdzielcy * * * Wiele radosnych świątecznych przeżyć oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu Nowego Roku, panom Romualdowi Lachowiczowi i Ryszardowi Pawlikowi, kierownikowi Klubu Ireneuszowi Warcie oraz Prezesowi inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu życzą coroczni wigilijni klubowi biesiadnicy. Dziękujemy za wigilijne wrażenia * * * Radosnych Świat Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku kochanej Sarence, Łukaszowi, p. Zofii Morgała oraz Rodzicom życzy Barbara Karbowiak * * * Bardzo serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych Świąt oraz pomyślnego Nowego Roku, miłej i życzliwej Wspólnocie Lokatorskiej życzy Zbigniew Barteczko * * * Moim miłym sąsiadom z budynku przy ul. Gwareckiej 25, życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku. Jednocześnie bardzo dziękuję za miłe uśmiechy i ciepłe słowa do mnie kierowane, bo to pomaga żyć Bogumiła Szczygłowska * * * Zdrowych, spokojnych Świąt, wewnętrznego wyciszenia, ciepła rodzinnego i błogosławieństwa Bożego p. Jakubowi Pakuła życzy Ilona Plich z Rodziną * * * Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim Mieszkańcom i Zarządowi ChSM życzę wszelkiej pomyślności, radości i tylko dobrych chwil, a Spółdzielcom, którzy głosowali na moją osobę w dniu r. dziękuję za okazane mi zaufanie Maria Kapusta * * * Cudownych Świąt Bożego Narodzenia pełnych rodzinnego ciepła. Głębokiej nadziei na lepszą przyszłość wszystkim Mieszkańcom Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej życzy Wolontariusz Chorzowskiej Strefy Wolontariatu Zdzisław Swoboda * * * Oby Boże Dzieciątko zrodzone tej cudownej nocy swoją rączką błogosławiło i wspomagało oraz obdarzało łaskami w Waszej służbie Bogu i ludziom Proboszczowi parafii Świętego Antoniego ks. kanonikowi Krystianowi Kukowce, jego Wikarym oraz Siostrom zakonnym na czele z Siostrą Mildegundą życzą Danuta i Ryszard Pawlikowie * * * Szanowni Państwo, Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, składam serdeczne życzenia. Niech ten świąteczny czas będzie dla Państwa wyjątkowym, spędzonym w rodzinnym gronie, w miłej i ciepłej atmosferze Świąt. Niech nadchodzący Nowy Rok pozwoli zrealizować Państwa plany, pokonać trudności losu i odnieść sukcesy zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Waldemar Kołodziej V-ce Przewodniczący Rady Miasta

11 nr 12/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 11

12 strona 12 Wiadomości Spółdzielcze nr 12/2014

13 nr 12/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 13

14 Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Chorzów ul. Kopalniana 4a tel: do 3, , fax: Koncert noworoczny Małych Mistrzów Nastroju Półkolonijne przygody Spółdzielcze osiedla pięknieją Letnia Spartakiada Dzieci i Młodzieży Półkolonie w Klubie ChSM Konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy

15 2015 Świąteczne baby kulinarne spotkanie w Pokoleniu Walne Zgromadzenie ChSM Place zabaw czekają na najmłodszych Walne Zgromadzenie ChSM Jesienny Żniwniok Rozgrywki turnieju skata Wigilia dla samotnych spółdzielców

16 strona 16 Wiadomości Spółdzielcze nr 12/2014 Pingpongowe emocje XV Turniej Tenisa Stołowego odbył się 19 listopada br. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Lompy 13. Organizatorami rozgrywek byli Rada i Administracja Osiedla "Żołnierzy Września" ChSM oraz Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, a uczestnikami - uczniowie szkół podstawowych nr 13, 15, 17 i 21, działających na terenie Administracji Osiedla "Żołnierzy Września". Wystartowało 72 zawodników. Punktację indywidualną zdobywano w ramach rozgrywek poszczególnych kategorii wiekowych, a zdobyte punkty zliczano do klasyfikacji zespołowej. Sędziami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół uczestniczących w zawodach. Zespoły walczyły o puchary, nagrodami dla najlepszych zawodników były medale. Wszyscy otrzymali drobne upominki, organizatorzy zapewnili też napoje i słodki poczęstunek. W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 21, miejsce drugie zajęła Szkoła Podstawowa nr 17, trzecie Szkoła Podstawowa nr 15, a na czwartej lokacie uplasowała się SP nr 13. MIKA M. Malec, CLEAREX Sp. z o.o. w Chorzowie, DACH-BUD M. Trościński, PHU HALMAR, Zakład Wyrobu i Napraw Urządzeń Elektronicznych A, Szeja, P.U. ELDŹWIG A. Niewiara za pomoc w organizacji imprezy. Relacja video na stronie com.pl Klasyfikacja indywidualna przedstawia się następująco: Klasy IV dziewczęta I miejsce Wiktoria Tomecka (SP 21) II miejsce Julia Kuźniarska (SP 17) III miejsce Oliwia Kozłowska (SP 17) Klasy IV chłopcy I miejsce Dominik Matysik (SP 13) II miejsce Bartłomiej Rosół (SP 21) III miejsce Jeremi Piwoń (SP 21) Klasy V dziewczęta I miejsce Paulina Mosz (SP 17) II miejsce Laura Hesig (SP 21) III miejsce Zuzanna Zwierzyk (SP 15) Klasy V chłopcy I miejsce Igor Olszewski (SP 21) II miejsce Kamil Góralczyk (SP 21) III miejsce Mateusz Panewski (SP 21) Klasy VI dziewczęta I miejsce Wiktoria Herudek (SP 21) II miejsce Julia Gaweł (SP 17) III miejsce Magdalena Spychalska (SP 17) Klasy VI chłopcy I miejsce Nikodem Kokot (SP 21) II miejsce Dominik Niemczyk (SP 21) III miejsce Jakub Siwek (SP 21) Najlepszymi zawodnikami turnieju okazali się szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 21 Wiktoria Herudek i Nikodem Kokot. Organizatorzy dziękują Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz firmom P.W. Madex J. Jarczak, Zakład Malarsko-Tapeciarski S. Cebula, SC TRANSBEN M.A.T. Kilka, Instalatorstwo Elektryczne DOREL W. R. Doruch, ZRBI A. Milewicz, PPUH INSBUD A. Kubica, BUDOTER-

17 nr 12/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 17 Witaj Święty Mikołaju Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi w Klubie ChSM Pokolenie już w piątek 5 grudnia. Czas oczekiwania umilał najmłodszym atrakcyjny program artystyczny, który wypełniły porywające pokazy tańca irlandzkiego w wykonaniu członków zespołu Galway i tańca indyjskiego przygotowane przez zespół Natarang. Animacje taneczno-ruchowe prowadził Teatr Małych Form, a dodatkową atrakcją był kiermasz charytatywny przygotowany przez Fundację Przyjaciele dla zwierząt. W końcu do Klubu dotarł sam Święty Mikołaj - w tym roku przyjechał na motocyklu, w towarzystwie wesołych psiaków. Paczki, które rozdał milusińskim niezwykły gość, sprawiły wszystkim wiele radości. Na koniec wszyscy chętni mogli wziąć udział w dziecięcej dyskotece. Relacja video na stronie Zdjęcia: Marcin Bulanda

18 strona 18 Wiadomości Spółdzielcze nr 12/2014 Mieszkania na sprzedaż Chorzów, ul. Szczecińska, M-2, 32 m 2, cena: zł Chorzów, ul. Styczyńskiego, M-2, 26 m 2, cena: zł Chorzów, os. Ruch, M-2, 37 m 2, cena: zł Chorzów, Klimzowiec, M-3, 39 m 2, cena: zł Katowice, ul. Mikołowska, M-3, 50 m 2, cena: zł Chorzów, ul. Grunwaldzka, M-4, ok. 60 m 2, cena: zł Chorzów, ul. Świdra, M-4, 58 m 2, cena: zł Chorzów, os. Pnioki, M-4, 63 m 2, cena: zł Chorzów, ul. Hajducka/Cmentarna, M-6, 126 m 2, wysoki standard, cena: zł Chorzów, os. AKS, parter willi o pow. 120 m m 2 (piwnica i strych), z działką i garażem, cena: z możliwością negocjacji) Domy i działki na sprzedaż Okolice Koszęcina i Lublińca, szeroka oferta domów i działek do sprzedaży Mieszkania do wynajęcia 2 i 3 pokojowe w Chorzowie i okolicy Poszukujemy mieszkań, domów i działek dla klientów naszego biura. Oferty zdjęciowe na

19 nr 12/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 19 ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY ZŁOTA RĄCZKA remonty, usuwanie awarii, przeróbki wod.-kan. tel lub GABINET FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY Chorzów, ul. Górnicza 15 wt. - czw , pt sb tel NOWY NR TELEFONU: cennik+promocje na

20 strona 20 Wiadomości Spółdzielcze nr 12/2014 AUTO SKUP osobowe, dostawcze, stan obojętny tel , płacimy gotówką CHORZÓW Kupię udziały w kamienicy może być pod zarządem PGM, wartość udziału bez znaczenia. tel

21 nr 12/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 21 Czas Bożego Narodzenia to piękne dni świętowania wydarzenia mającego miejsce ponad dwa tysiące lat temu, gdy w ubogiej stajence słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Pierwszymi świadkami tej niezwykłej chwili byli prości ludzie pasterze, którzy radując się obdarowywali narodzone, w żłobie położone Boże Dzieciątko tym, co mieli. Były to pierwsze bożonarodzeniowe prezenty, z racji ubóstwa darczyńców bardzo skromne. Ale z racji intencji oraz szczerości najcenniejsze. Ten gest uznania przez przybywających do betlejemskiej szopy pasterzy boskości narodzonego, ich radość zapewne była inspiracją do powstania pięknej tradycji wzajemnego składania sobie świątecznych i przy okazji noworocznych życzeń oraz obdarowywania się podarkami. Jest to ubogacenie duchowego przeżywania przyjścia na świat Mistrza Wiekuistego. W tradycji tej wpisał się też zwyczaj pielęgnowany przez wielu pracodawców obdarowywania swoich pracowników dodatkowym świątecznym wsparciem materialnym. Różne są tego formy pieniądze, bony towarowe, deputaty lub inne profity. Takie gesty darczyńców powinny być przemyślane i szczere, by nie raniły godności i dumy obdarowanych. Pouczeniem dla świątecznych obdarowujących może być zasłyszana przed laty legenda. Kiedyś w odległej przeszłości, przy pewnej wiosce był dwór, w którym gospodarzył dziedzic. Był to bardzo dobry człowiek i sprawny zarządca. Na jego roli w młynie, gorzelni i garbarni pracowali wieśniacy. Za swoją pracę otrzymywali godziwe wynagrodzenie i otaczani byli potrzebną opieką. Magia wigilijnych słów Corocznie w grudniowy wigilijny poranek wszyscy pracownicy gromadzili się przed gankiem dworu, by usłyszeć od swojego pracodawcy słowa podziękowania za sumienną pracę, połączone z życzeniami świątecznymi i odebrać dodatkową wypłatę na świąteczne potrzeby. Dla poddanych było to bardzo miłe spotkanie ubogacające radość Świąt Bożego Narodzenia. Pewnego roku dziedzic ciężko zachorował i zmarł. Rządy po nim objął jego brat wraz ze swoją żoną. Byli to ludzie bardzo chciwi, pazerni na dobra materialne. Dla dworskich pracowników nastały złe czasy. Obniżone zostały zarobki, wydłużono czas pracy i ciągle były pretensje o niską wydajność i jakość pracy. Okrutnie eksploatując swoich poddanych, nowi gospodarze z radością gromadzili złote dukaty w dworskiej szkatule. Nastał pierwszy wigilijny poranek czasu nowych rządów. Tradycyjnie poddani zebrani się przed dworskim gankiem, by usłyszeć świąteczne życzenia i odebrać materialne wsparcie. To, co powiedział do nich dziedzic było dla nich bardzo przykre. Dowiedzieli się, że pracowali bardzo słabo i nie starali się właściwie wykonywać swoich obowiązków. To z ich winy plony były niskie i marne dochody z gorzelni, garbarni oraz młyna. To za ich przyczyną w dworskiej szkatule są tylko marne groszowe miedziaki i na takie oni sobie zasłużyli. Po tym wystąpieniu kazał rządcy każdemu dać po takim miedziaku. W jednej chwili zrobiło się wszystkim bardzo smutno. W wielu oczach pojawiły się łzy. W takim przygnębiającym nastroju zebrani rozeszli się do domów. W wigilijny wieczór po bogatej wieczerzy we dworze dziedzic wraz z rodziną wybrał się kolasą na pasterkę. Jadąc do kościoła i z powrotem zauważył wyjątkową radość we wiosce. Śpiewy kolęd, uśmiechnięte twarze poddanych, którzy serdecznymi gestami pozdrawiali jadących w kolasie. Patrząc na to wszystko co się dzieje dookoła, pan powiedział do swojej rodziny: - Jest to bardzo dziwne, wystarczyło każdemu z nich dać po miedziaku, a oni bardziej się cieszą niż za czasów, gdy brat dawał im tak wiele! Po powrocie do dworu przywołał swojego rządcę, by przyniósł dworską szkatułę, by on wraz z rodziną nacieszyli się radością oglądania dorobku jego rządów, blasku złota. Miało to ubogacić ich świąteczne przeżycia. Po otwarciu szkatuły nastąpił szok. Całe jej wnętrze wypełnione było groszowymi miedziakami. - Co to jest? krzyknął dziedzic do rządcy. A ten odrzekł: - Panie, mówiłeś do poddanych, że dajesz im to, co masz w szkatule i dodałeś, że tam są tylko miedziaki. Słysząc te słowa, dziedzic przypomniał sobie, że wypowiadane w Wigilię słowa często nabierają właściwego sensu. Jak widać, w wigilijny dzień możliwe jest prawie wszystko. Bo w ten dzień, a szczególnie noc, przestają rządzić światem i ludźmi zwykłe prawa. I my też stajemy się trochę inni, lepsi. Oby ta inność przeniosła się na dalsze dnie świąteczne, na cały nowy rok. By te dobre słowa zawarte w życzeniach świątecznych mocą wigilijnej magii wypełniały się w naszej codzienności. Tego wszystkim czytelnikom życzę. Ryszard Pawlik Składam serdeczne podziękowania Wyborcom, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych do rady miasta. Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. Gratuluję wszystkim, którzy te wybory wygrali. Marian Salwiczek

22 strona 22 Wiadomości Spółdzielcze nr 12/2014 Terminy rocznych przeglądów przewodów kominowych i instalacji gazowej ADMINISTRACJA ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA Lp Adres Nr Domu Ilość mieszkań 2015 rok 1. Cieszyńska 4,4a 25 styczeń 2. Cieszyńska 8-14a 54 styczeń 3. Cieszyńska 18-18b 45 styczeń 4. Głogowska styczeń 5. Pomorska styczeń 6. 3-go Maja styczeń 7. 3-go Maja styczeń 8. 3-go Maja b 87 styczeń 9. Józefa 1 54 luty 10. Józefa luty 11. Nowaka 3 66 luty 12. Nowaka 5 65 luty 13. Nowaka 7 66 luty 14. Nowaka 9 60 luty 15. Mariańska luty 16. Opolska luty 17. Opolska luty 18. Watoły luty 19. Watoły luty 20. Watoły luty 21. Wróblewskiego 11-11a 18 luty 22. Wróblewskiego 13-13a 18 luty 23. Wróblewskiego 15-15a 18 luty 24. Wróblewskiego 17-17a 18 luty 25. Wolskiego luty 26. Wolskiego luty 27. Wolskiego luty 28. Wolskiego luty 29. Mariańska marzec 30. Mariańska marzec 31. Mariańska marzec 32. Opolska marzec 33. Powstańców marzec 34. Powstańców marzec 35. Węglowa 1 25 kwiecień 36. Węglowa 3 25 kwiecień 37. Węglowa 5 25 kwiecień 38. Łagiewnicka kwiecień 39. Łagiewnicka kwiecień 40. Łagiewnicka kwiecień 41. Łagiewnicka kwiecień 42. Łagiewnicka kwiecień 43. Łagiewnicka kwiecień 44. Łagiewnicka kwiecień 45. Łagiewnicka kwiecień 46. Łagiewnicka kwiecień 47. Rodz. Oswaldów 2 6 kwiecień 48. Rodz. Oswaldów 4 6 kwiecień 49. Rodz. Oswaldów 6 6 kwiecień 50. Rodz. Oswaldów kwiecień 51. Rodz. Oswaldów 12 6 kwiecień 52. Rodz. Oswaldów kwiecień 53. Rodz. Oswaldów 18 9 kwiecień 54. Rodz. Oswaldów 20 6 kwiecień 55. Rodz. Oswaldów 22 6 kwiecień 56. Rodz. Oswaldów 24 6 kwiecień 57. Rodz. Oswaldów 47 9 kwiecień 58. Rodz. Oswaldów kwiecień 59. Rodz. Oswaldów kwiecień 60. Rodz. Oswaldów kwiecień 61. Rodz. Oswaldów kwiecień 62. Rodz. Oswaldów kwiecień 63. Rodz. Oswaldów kwiecień 64. Filarowa 4 20 maj 65. Filarowa 6 20 maj 66. Kopalniana 2 20 maj 67. Kopalniana 4 20 maj 68. Kopalniana 6 20 maj 69. Kopalniana maj 70. Kopalniana maj 71. Kopalniana maj 72. Floriańska wrzesień 73. Floriańska wrzesień 74. Gwarecka wrzesień 75. Kingi wrzesień 76. Kingi wrzesień 77. Kingi 6-6b 35 wrzesień 78. Kingi wrzesień 79. Kingi 14-14b 39 wrzesień 80. Kingi wrzesień 81. Lompy wrzesień 82. Lompy wrzesień 83. Lompy wrzesień 84. Styczyńskiego wrzesień 85. Wandy wrzesień 86. Żołnierzy Września wrzesień 87. Żołnierzy Września wrzesień 88. Boczna wrzesień 89. Boczna wrzesień 90. Boczna wrzesień 91. Gwarecka październik 92. Gwarecka październik 93. Gwarecka październik 94. Gwarecka październik 95. Gwarecka październik 96. Gwarecka październik 97. Lompy 6a-6d 60 październik 98. Lompy 8a-8d 60 październik PAWILONY HANDLOWE 1. Boczna 12 - wrzesień 2. Filarowa 3 - wrzesień 3. Opolska 1, 2, 4 - wrzesień 4. Kopalniana 4A - wrzesień 5. Lompy 11 - wrzesień ADMINISTRACJA CHORZÓW BATORY Lp Adres Nr Domu Ilość mieszkań 2015 rok 1. Czempiela luty 2. Czempiela luty 3. Czempiela luty 4. Kaliny luty 5. Kaliny luty

23 nr 12/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona Kaliny luty 7. Podmiejska luty 8. Mickiewicza 4 20 marzec 9. Odrowążów 4-4a 20 marzec 10. Orląt 1 15 marzec 11. Orląt 3 20 marzec 12. Farna 2-4a 48 marzec 13. Hutnicza marzec 14. Wrocławska marzec 15. Karpacka 36-40a 153 marzec 16. Karpacka 40b-40c 53 marzec 17. Karpacka marzec 18. Karpacka marzec 19. Strzybnego 5-5b 43 marzec 20. Graniczna marzec 21. Graniczna marzec 22. Graniczna marzec 23. Graniczna marzec 24. Graniczna marzec 25. Graniczna marzec 26. Kochłowicka marzec 27. Kochłowicka 9 44 marzec 28. Kochłowicka marzec 29. Karpacka kwiecień 30. Czempiela 2 49 kwiecień 31. Czempiela kwiecień 32. Farna kwiecień 33. Gagarina 3-9 wspólnota 60 maj 34. Brzozowa 1 44 czerwiec 35. Brzozowa 5 66 czerwiec 36. Brzozowa 2 44 czerwiec 37. Brzozowa 4 44 czerwiec 38. Brzozowa 7 66 czerwiec 39. Brzozowa 3 66 czerwiec 40. Brzozowa 6 44 czerwiec 41. St. Batorego czerwiec 42. St. Batorego pawilon - lipiec 43. Brzozowa 23A - pawilon - lipiec 44. Kaliny 86 - pawilon - lipiec 45. Karłowicza Prosta pawilon - lipiec 46. Graniczna pawilon - lipiec 47. Czempiela 4 pawilon - lipiec 48. Zwycięstwa wrzesień 49. Zwycięstwa 3a-5a 18 wrzesień 50. Żółkiewskiego wrzesień 51. Machy 3 wrzesień Francuska 6 wrzesień Konarskiego 1 33 wrzesień 52. Czempiela wrzesień 53. Czempiela wrzesień 54. Kaliny wrzesień 55. Kaliny wrzesień 56. Kaliny wrzesień 57. Kaliny wrzesień 58. Kaliny wrzesień 59. Kaliny wrzesień 60. Kaliny wrzesień 61. Czempiela wrzesień 62. Czempiela wrzesień 63. Brzozowa wrzesień 64. Brzozowa wrzesień 65. St. Batorego wrzesień 66. St. Batorego wrzesień 67. Karłowicza wrzesień 68. Karłowicza wrzesień 69. Jubileuszowa wrzesień 70. Jubileuszowa wrzesień 71. Farna 9 7 październik 72. Farna 9a 8 październik 73. Farna październik 74. Farna 13 8 październik 75. Farna 15 7 październik 76. Farna październik 77. St. Batorego październik 78. Brzozowa październik 79. Brzozowa październik 80. Brzozowa październik 81. St. Batorego listopad 82. Dyrekcyjna 2 13 listopad 83. Dyrekcyjna 4 16 listopad 84. Bema 2 10 listopad 85. Bema 4 18 listopad 86. Karpacka 9 8 listopad 87. Karpacka 11 9 listopad 88. Karwińska 1 8 listopad 89. Karwińska 3 8 listopad 90. Karwińska 3a 9 listopad 91. Karwińska 5 12 listopad 92. Karwińska 5a 14 listopad W maju, lipcu, sierpniu i grudniu przeglądy w mieszkaniach nieudstępnionych w pierwszym terminie ADMINISTRACJA CENTRUM Lp. Adres Nr Domu Ilość mieszkań 2014 rok 1. Karolinki 1,2,3,4,5 125 styczeń 2. Majętnego 8,10,12,14,16, styczeń 3. Rycerska styczeń 4. Rycerska styczeń 5. Rycerska styczeń 6. Pawła 4-4a 18 styczeń 7. Pawła 2 styczeń Pudlerska styczeń 8. Pawła 22-22a 29 styczeń 9. Rymera styczeń 10. Rymera styczeń Pawła styczeń 11. Katowicka a 16 styczeń 12. Miechowicka styczeń 13. Katowicka 61a-61b-61c 31 styczeń 14. Katowicka a 36 styczeń 15. Katowicka a-136b 96 styczeń 16. Kazimierza luty 17. Gajowa luty 18. Stabika luty 19. Stabika luty 20. Mościckiego 19-19a-19b 18 luty 21. Dąbrowskiego marzec 22. Konopnickiej 36,38 59 marzec 23. Roosevelta 3 30 marzec

Kolejny piękny jubileusz ChSM

Kolejny piękny jubileusz ChSM styczeń 2013 (222) nakład: 15 000 egz. Kolejny piękny jubileusz ChSM Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) 247 24707054, 54; tel. tel. kom: kom. 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Święto spółdzielczych ogrodów

Święto spółdzielczych ogrodów październik 2012 (219) nakład: 15 000 egz. Święto spółdzielczych ogrodów W Klubie Pokolenie w dniu 9 października 2012r. na dorocznym Żniwnioku podsumowano kolejną edycję Konkursu na Najładniejszy Ogródek

Bardziej szczegółowo

Zdrowych, pogodnych, pełnych tradycji i rodzinnego ciepła Świąt Wielkanocnych życzą

Zdrowych, pogodnych, pełnych tradycji i rodzinnego ciepła Świąt Wielkanocnych życzą kwiecień 2014 (237) nakład: 15 000 egz. Zdrowych, pogodnych, pełnych tradycji i rodzinnego ciepła Świąt Wielkanocnych życzą Rada Nadzorcza i Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkanoc Droga,

Bardziej szczegółowo

JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO

JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO marzec 2014 (236) nakład: 15 000 egz. Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) 247 247707054, 54; tel. tel. kom: kom. 0602 268 951 www.rcc.pl www.rcc.pl Oferujemy obiady, kolacje

Bardziej szczegółowo

Udane półkolonie RESTAURACJA CASINO CLUB. Oferujemy. Organizujemy. MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, wnęki itp. pomiar i wycena gratis.

Udane półkolonie RESTAURACJA CASINO CLUB. Oferujemy. Organizujemy. MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, wnęki itp. pomiar i wycena gratis. luty 2015 (247) nakład: 15 000 egz. Udane półkolonie Dwutygodniowa zimowa przerwa w nauce już się zakończyła. W Klubie Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak zwykle w tym czasie, zorganizowano

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCY NA SPOTKANIU Z WICEPREMIEREM JANUSZEM PIECHOCIŃSKIM

SPÓŁDZIELCY NA SPOTKANIU Z WICEPREMIEREM JANUSZEM PIECHOCIŃSKIM styczeń 2015 (246) nakład: 15 000 egz. SPÓŁDZIELCY NA SPOTKANIU Z WICEPREMIEREM JANUSZEM PIECHOCIŃSKIM RESTAURACJA CASINO CLUB Chorzów, ul. Śląska 1 (boczna Gwareckiej) tel. 32 247 70 54, tel. kom: 0602

Bardziej szczegółowo

Urodziny ChSM. Walne Zgromadzenie. Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferujemy obiady, kolacje. Lokal z klimatyzacją

Urodziny ChSM. Walne Zgromadzenie. Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferujemy obiady, kolacje. Lokal z klimatyzacją czerwiec 2013 (227) nakład: 15 000 egz. Urodziny ChSM Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa świętuje 105-lecie swojego istnienia. Oficjalne obchody jubileuszowe odbyły się 17 maja 2013 roku w Chorzowskim

Bardziej szczegółowo

Historyczne rocznice. Lato w wakacyjnych wspomnieniach... Zmiany w Statucie ChSM wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego OPONY SPRZEDAŻ SERWIS

Historyczne rocznice. Lato w wakacyjnych wspomnieniach... Zmiany w Statucie ChSM wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego OPONY SPRZEDAŻ SERWIS wrzesień 2015 (254) ISSN 1233-0256 GAZETA BEZPŁATNA Historyczne rocznice nakład: 15 000 egz. www.chsm.com.pl sekretariat@chsm.com.pl REKLAMA RESTAURACJA CASINO CLUB Chorzów, ul. Śląska 1 (boczna Gwareckiej)

Bardziej szczegółowo

Kolejne wyróżnienie dla naszej Spółdzielni

Kolejne wyróżnienie dla naszej Spółdzielni maj 2014 (238) nakład: 15 000 egz. Kolejne wyróżnienie dla naszej Spółdzielni Na ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, które odbyło się w dniach 13 14 maja br. w Domu Polonii

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie przeprowadzono zgodnie ze statutem, w pięciu częściach, które odbyły się w tym roku w dniach od 13 do 17 czerwca.

Walne Zgromadzenie przeprowadzono zgodnie ze statutem, w pięciu częściach, które odbyły się w tym roku w dniach od 13 do 17 czerwca. czerwiec 2011 06 (203) nakład: 15 000 egz. Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie przeprowadzono zgodnie ze statutem, w pięciu częściach, które odbyły się w tym roku

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele władz lokalnych, wojska, Kościoła oraz mieszkańcy uczcili obchody

Przedstawiciele władz lokalnych, wojska, Kościoła oraz mieszkańcy uczcili obchody wrzesień 2014 (242) nakład: 15 000 egz. Święta patriotyzmu Przedstawiciele władz lokalnych, wojska, Kościoła oraz mieszkańcy uczcili obchody Święta Wojska Polskiego. W uroczystościach, które odbyły się

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie wyróżnienie

Ogólnopolskie wyróżnienie lipiec - sierpień 2015 (252-253) nakład: 15 000 egz. Ogólnopolskie wyróżnienie ISSN 1233-0256 GAZETA BEZPŁATNA RESTAURACJA CASINO CLUB Chorzów, ul. Śląska 1 (boczna Gwareckiej) tel. 32 247 70 54, tel.

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Klubie Pokolenie

Wiosna w Klubie Pokolenie kwiecień 2009 04 (177) Wiosna w Klubie Pokolenie Tradycyjnie już początek wiosny w Klubie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pokolenie wypełniony jest atrakcyjnymi wydarzeniami kulturalnymi. 27 marca

Bardziej szczegółowo

Nowy parking na Pniokach nakład: 15 000 egz.

Nowy parking na Pniokach nakład: 15 000 egz. maj 2015 (250) Nowy parking na Pniokach nakład: 15 000 egz. RESTAURACJA CASINO CLUB Chorzów, ul. Śląska 1 (boczna Gwareckiej) tel. 32 247 70 54, tel. kom: 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy obiady, kolacje

Bardziej szczegółowo

W dniu 18 stycznia w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca, podczas jednego z największych wydarzeń kulturalnych w regionie, wręczono po raz dwudziesty

W dniu 18 stycznia w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca, podczas jednego z największych wydarzeń kulturalnych w regionie, wręczono po raz dwudziesty luty 2014 (235) nakład: 15 000 egz. Platynowy Laur, Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) 247 24707054, 54; tel. tel. kom: kom. 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy obiady, kolacje

Bardziej szczegółowo

4 (153) kwiecień 2007. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.chsm.strefa.pl

4 (153) kwiecień 2007. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.chsm.strefa.pl kwiecień 2007 4 (153) UL. KOPALNIANA 4A, 41-500 CHORZÓW ZAWIADOMIENIE ZARZĄD CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHORZOWIE działając na podstawie 61 ust. 1 Statutu ChSM Zawiadamia, że w dniu 20.04.2007

Bardziej szczegółowo

Żniwniok 2013. Złazowa wędrówka. MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, wnęki itp. pomiar i wycena gratis

Żniwniok 2013. Złazowa wędrówka. MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, wnęki itp. pomiar i wycena gratis październik 2013 (231) nakład: 15 000 egz. Żniwniok 2013 Dopełnieniem już dwunastoletniej tradycji był świętowany we wtorkowy wieczór, 1 października, spółdzielczy Żniwniok. W ustrojonej autentycznymi

Bardziej szczegółowo

XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych

XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych wrzesień 2010 09 (194) XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Mieszkańcy Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po raz XXIX uczestniczyli w złazie Rodzinnym Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych.

Bardziej szczegółowo

LATA POWITANIE SPORTOWA RYWALIZACJA RESTAURACJA CASINO CLUB. Oferujemy Catering dla firm oraz indywidualny (abonament) Organizujemy

LATA POWITANIE SPORTOWA RYWALIZACJA RESTAURACJA CASINO CLUB. Oferujemy Catering dla firm oraz indywidualny (abonament) Organizujemy czerwiec 2015 (251) relacja video na www.chsm.com.pl nakład: 15 000 egz. W dniu 31 maja br. na powitanie lata i dla uczczenia Dnia Dziecka odbył się kolejny spółdzielczy festyn na terenie trawiastego boiska

Bardziej szczegółowo

Wieści sprzed lat. Brazylijska zima półkolonistów. luty 2011 02 (199) zabawy karnawałowe

Wieści sprzed lat. Brazylijska zima półkolonistów. luty 2011 02 (199) zabawy karnawałowe nakład: 12 000 egz. luty 2011 02 (199) Brazylijska zima półkolonistów Półkolonie wklubie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pokolenie przez lata wypracowały sobie taką markę, że w zasadzie zawsze,

Bardziej szczegółowo

Do udziału w spotkaniu zaproszono prezydentów i burmistrzów polskich miast, przedstawicieli jednostek budżetowych

Do udziału w spotkaniu zaproszono prezydentów i burmistrzów polskich miast, przedstawicieli jednostek budżetowych październik 2009 10 (183) Chorzów, ul. Śląska 1 (obok MiniMAL-a) tel. (032) 247 70 54; tel. kom. 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy obiady, kolacje organizujemy przyjęcia okolicznościowe od 2 do 300 osób

Bardziej szczegółowo

Perełka architektoniczna

Perełka architektoniczna lipiec-sierpień 2013 (228-229) nakład: 15 000 egz. Perełka architektoniczna, Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) 247 24707054, 54; tel. tel. kom: kom. 0602 268 951 www.rcc.pl

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY PLON OPONY SPRZEDAŻ SERWIS. Żniwniok 2015 WULKANIZACJA RESTAURACJA CASINO CLUB. KLIMATYZACJA odgrzybianie

SPÓŁDZIELCZY PLON OPONY SPRZEDAŻ SERWIS. Żniwniok 2015 WULKANIZACJA RESTAURACJA CASINO CLUB. KLIMATYZACJA odgrzybianie październik 2015 (255) ISSN 1233-0256 GAZETA BEZPŁATNA nakład: 15 000 egz. SPÓŁDZIELCZY PLON Żniwniok 2015 www.chsm.com.pl sekretariat@chsm.com.pl REKLAMA RESTAURACJA CASINO CLUB Chorzów, ul. Śląska 1

Bardziej szczegółowo

Październikowy Żniwniok

Październikowy Żniwniok październik 2014 (243) nakład: 15 000 egz. Październikowy Żniwniok Czternastą edycję konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozstrzygnięto

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA SPRAWOZDANIE z działalności Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r. wraz z kierunkami działania I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. W okresie sprawozdawczym funkcje zarządczo kierownicze w Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Akcja zima Półkolonie w Klubie ChSM Pokolenie mają długą tradycję i wielu entuzjastów.

Akcja zima Półkolonie w Klubie ChSM Pokolenie mają długą tradycję i wielu entuzjastów. luty 2008 02 (163) Akcja zima Półkolonie w Klubie ChM Pokolenie mają długą tradycję i wielu entuzjastów. Jak zwykle chętnych do uczestnictwa w półkoloniach było więcej niż miejsc podczas dwóch feryjnych

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 148 SIERPIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 r. W sierpniowo-październikowym

Bardziej szczegółowo