Zarz¹dzanie i Edukacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie i Edukacja"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Edukacja Gospodarka przestrzenna Analiza rynku nieruchomości Innowacyjność regionów Zarządzanie Społeczna odpowiedzialność biznesu Znaczenie konfliktów w rozwoju przedsiębiorstwa Zarządzanie Europejskimi Zgrupowaniami Interesów Gospodarczych Varia Aktywizacja społeczna rynek pracy NUMER 72/73 WRZESIEŃ/GRUDZIEŃ 2010 ISSN X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

2 Adres redakcji Dwumiesięcznik Zarządzanie i Edukacja ul. Elektronowa Warszawa tel./fax (0-22) Redaktor naczelny Piotr F. Borowski Rada naukowa dwumiesięcznika Zarządzanie i Edukacja Piotr F. Borowski, Mirosława Czerny, Jerzy Donarski, Janusz Gudowski, Krystyna Lubomirska, Zbigniew Matkowski, Jacek Nowak, Marek Pawlak, Wojciech Sroczyński Sekretarz redakcji Zdzisław Sieczek Korekta Iwona Gajny Wszystkie artykuły są recenzowane Recenzent Prof. dr hab.inż. Wacław Gierulski Prof. dr. hab. Wiesław Dziubdziela dr Anna Dziewulska Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w publikowanych tekstach skrótów i zmian ISSN X Korekta, skład, druk i oprawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam

3 Spis treœci Rozprawy i artykuły Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej Wiesław Baran, Jan Żmuda Opolski rynek nieruchomości mieszkaniowych... 5 Mirosław Wiatkowski, Barbara Wiatkowska Wybrane aspekty ochrony przeciwpowodziowej w zagospodarowaniu przestrzennym zlewni i dolin rzecznych (na przykładzie województwa opolskiego) Andrzej Muczyński, Anna Deptuła Zastosowanie metody analizy tows/swot w zarządzaniu nieruchomościami Bożena Kaczmarska, Artur Maciąg Społeczne bariery rozwoju innowacyjności regionów Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania Cezary Szyjko Zarządzanie Europejskimi Zgrupowaniami Interesów Gospodarczych w świetle nowego paradygmatu integracji regionalnej Grażyna Siemczuk, Piotr F. Borowski Znaczenie konfliktów w rozwoju przedsiębiorstwa i metody ich rozwiązywania Mariusz Opaliński Public relations jako filozofia komunikacji z otoczeniem firmy społecznie odpowiedzialnej Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka Pracownicy jako interesariusze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wyniki badań pilotażowych Bogdan Miedziński Strategiczna ocena projektu

4 Spis treœci Varia Tadeusz Iwanek Wybrane aspekty życia po utracie pracy Maria Huchrak Aktywizacja społeczna szanse i zagrożenia Jan Szafraniec Osobowość Bogdana Jańskiego w świetle teorii dezintegracji pozytywnej

5 R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y Wiesław Baran Jan Żmuda OPOLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH ROZWÓJ RYNKU NIERUCHOMOŚCI W okresie do 2004 roku polski i lokalne rynki nieruchomości nie rozwijały się tak dynamicznie jak w innych krajach. Jedną z głównych barier rozwoju polskiego rynku nieruchomości w latach dziewięćdziesiątych była bariera finansowa związana bezpośrednio z wysoką inflacją. Przesądzała ona o wysokim oprocentowaniu kredytów i utrudniała bankom wyznaczenie maksymalnej kwoty kredytu określonego poziomem dochodów kredytobiorcy. Od 2003 roku nastąpił rozwój kredytowania. Było to efektem zmian makroekonomicznych, a przede wszystkim spadkiem inflacji. Umożliwiło to obniżenie stóp banku centralnego i na rynku międzybankowym. Zwiększająca się dostępność kredytów hipotecznych była spowodowana łagodzeniem polityki kredytowej przez banki, obniżką oprocentowania kredytów złotówkowych, a także kredytów w walutach obcych, w tym we frankach szwajcarskich. Obniżeniu uległy także pozaodsetkowe koszty kredytu 1. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało przyciąganie spekulacyjnego zagranicznego kapitału, zainteresowanego inwestowaniem w relatywnie tanie polskie nieruchomości. 1 L. Nykiel, Potencjał rynku mieszkaniowego jako przedmiot finansowania. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Olsztyn 2006, vol. 14, str. 209.

6 6 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 72-73/2010 wrzesień grudzień Poza osobami szukającymi lokali mieszkalnych na własne potrzemy wzrastała liczba inwestorów, którzy traktowali nieruchomości jako lokaty kapitałów. Do wzrostu popytu na nieruchomości, a dalej do wzrostu cen nieruchomości w 2006 roku przyczyniła się także likwidacja ulgi odsetkowej. Ulga pozwalała zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Podatnicy, którzy zakupili nieruchomości przed końcem 2006 roku, korzystają z ulgi przez cały okres spłaty odsetek od kredytu 2. W latach zarówno w kraju, w tym również w Opolu, nastąpił znaczny przyrost podaży budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych budowanych przez developerów. Znacznie zwiększyły się obroty lokalami mieszkalnymi zwłaszcza na rynku wtórnym. Pierwsze symptomy spowolnienia na rynku mieszkaniowym pojawiły się w III kwartale 2007 roku. Za główną przyczynę tego spowolnienia należy uznać wzrost cen nieruchomości do poziomu, przy którym zdolność kredytową, pomimo wówczas wciąż liberalnej polityki banków, miało coraz mniej osób 3. Kryzys finansowy i gospodarczy w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy generował kryzys na rynkach nieruchomości tych krajów i wpłynął także na stan polskiej gospodarki i rynku nieruchomości, w szczególności rynku mieszkaniowego. Konsekwencją załamania się koniunktury gospodarczej było zahamowanie liczby transakcji i niewielki spadek cen na rynku mieszkaniowym. Celem artykułu jest analiza cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych miasta Opola na przykładzie najatrakcyjniejszych obrębów, w szczególności: Koloni Gosławickiej, Grudzic, Nowej Wsi Królewskiej, Maliny i Półwsi. Oceniono także preferencje nabywców w zakresie wielkości powierzchni nieruchomości. Źródłem danych do analizy była własna baza danych, opra- 2 P. Skwirowski, Nim zgaśnie ostatnia mieszkaniowa ulga podatkowa. 2006, 17 października 3 P. Jędrzyński, Polski rynek nieruchomości stan przedzawałowy? 2006, 27 września, -przedzawałowy ,,5.

7 Wiesław Baran, Jan Żmuda opolski rynek nieruchomości... 7 cowana na potrzeby wycen na podstawie aktów notarialnych. Zebrane dane zweryfikowano pod względem merytorycznym w terenie i w zasobach geodezyjnych starostw. PRZESTRZEŃ URBANISTYCZNO- -ARCHITEKTONICZNA MIASTA OPOLA Miasto Opole nie jest prawnie podzielone na dzielnice i jedynym oficjalnym podziałem jest 14 obrębów ewidencyjnych (rys. 1). Granice obrębów odzwierciedlają dawne granice miasta oraz granice poszczególnych wsi przyłączonych do miasta. Rys. 1. Podział Opola na obręby (źródło: strona urzędu Miasta Opola, Strefę śródmieścia tworzą wielorodzinne bloki mieszkalne, budowane chaotycznie bez koncepcji urbanistycznej. Stąd też realizacja budownictwa mieszkaniowego na obszarach już

8 8 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 72-73/2010 wrzesień grudzień zabudowanych odbywa się w miejscach wyburzeń zabudowy przestarzałej technicznie, zwłaszcza o wadliwej strukturze zainwestowania. Równocześnie w innych okręgach (rys. 1) budowano osiedla bloków wielokondygnacyjnych. W latach 60. XX wieku powstały czterokondygnacyjne budynki mieszkalne przy ul. Tatrzańskiej i Luboszyckiej, bloki osiedla Chabrów. Na przełomie lat 60. i 70. zbudowano wielokondygnacyjne budynki mieszkalne na Zaodrzu, w okolicach ul. Niemodlińskiej i Wojska Polskiego i osiedle Dambonia. Do połowy lat 70. wybudowano bloki mieszkalne przy ul. Chabrów, na placu Teatralnym. Pod koniec lat 70. rozpoczęto budowę największego opolskiego blokowiska z wielkiej płyty osiedle im. Związku Walki Młodych (obecnie Armii Krajowej), a w latach 80. powstało osiedle Malinka (budynki cztero- i dziesięciopiętrowe). Oprócz budownictwa wielorodzinnego, w 80. i 90. latach wybudowano w technologii tradycyjnej osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie Grudzic, Koloni Gosławickiej i Bierkowic. Po latach zastoju, po 1995 roku, nastąpiło w Opolu ożywienie w budownictwie mieszkaniowym. Powstały osiedla wybudowane przez developerów, np.: Arcadia, Park Bolko, Książęce, Kolorowe Osiedle, Atrium Malinka. Wskutek braku wolnych działek budowlanych, w obrębach miasta Opola, od 2004 roku zaczęto budować osiedla mieszkaniowe w przyległych do granic Opola miejscowościach, np.: Czarnowąsy, Kępa, Luboszyce, Zawada, Lędziny. ZMIANY NA OPOLSKIM RYNKU MIESZKANIOWYM Opolskie zasoby mieszkaniowe są silnie zróżnicowane. Obok zasobów przedwojennych, wymagających przebudowy bądź rozbudowy i podwyższenia standardów powierzchniowych mieszkań i standardów wykończenia i wyposażenia mieszkań, istnieją zasoby budowane w latach , o dość dobrym stanie technicznym

9 Wiesław Baran, Jan Żmuda opolski rynek nieruchomości... 9 lecz niskich standardach wykończenia. Zasoby te charakteryzowały się stosunkowo niewielką powierzchnią lokali mieszkalnych (40 50 m 2 ) i budynków mieszkalnych ( m 2 ). Również początkowe inwestycje developerskie w latach charakteryzowały się niewielkimi powierzchniami lokali mieszkalnych. W kolejnych latach zaobserwowano stopniowy wzrost powierzchni lokali mieszkalnych do przeciętnego metrażu m 2 i budynków mieszkalnych do średnich powierzchni użytkowych m 2. Zwiększonej podaży powierzchni mieszkaniowej, budowanej przez developerów i indywidualnych inwestorów, towarzyszą ograniczenia w zakresie budowy powierzchni mieszkaniowych przez spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje komunalne, organizacje społeczne. Szczególnego znaczenia nabrały problemy budownictwa mieszkaniowego, realizowanego przez prywatne podmioty. Przedsiębiorstwa developerskie napotykały bariery ograniczające ich działalność i zmniejszające podaż powierzchni mieszkaniowych. Do głównych ograniczeń należą: brak uzbrojenia działek gruntowych, brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wady przepisów prawnych. Zmiany średnich cen 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Opolu w latach pokazano na rys. 2. Przedstawione wyniki badań dotyczą transakcji budynków mieszkalnych w najatrakcyjniejszych obrębach, tj.: Kolonia Gosławicka i Grudzice. W latach następował powolny wzrost cen transakcyjnych. Kolejny okres od I kwartału 2006 r. do IV kwartału 2007 r. to czas bardzo dynamicznego wzrostu cen powierzchni użytkowej mieszkalnej. W okresie od III kwartału 2007 do 2008 r. następował spadek cen o ok zł za 1 m 2 powierzchni mieszkalnej. Ceny średnie od III kwartału 2009 r. ustabilizowały się i w 2010 r. utrzymują się na porównywalnym poziomie.

10 10 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 72-73/2010 wrzesień grudzień Rys. 2. Zmiany średnich cen 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkalnej z obrębów Kolonia Gosławicka i Grudzice w latach (źródło: badania własne) Pokazane zmiany cen sprzedaży: średnie, maksymalne i minimalne w latach powierzchni użytkowych dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Opolu, o dobrych stanach technicznych i wysokich standardach wykończenia. Ceny lokali mieszkalnych w tym okresie były mniejsze o ok zł za 1 m 2 w porównaniu do cen powierzchni użytkowych budynków jednorodzinnych. W zdecydowanej większości ceny sprzedanych nieruchomości mieszkaniowych w latach 2006 czerwiec 2010 wahały się w przedziale 2.500,00 zł do 4.200,00 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej. Średnie ceny powierzchni mieszkalnych, sprzedawane w stanie developerskim, kształtowały się w przedziale 2.400,00 zł do 3.700,00 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej. Stan developerski budynku mieszkalnego jest zazwyczaj stanem surowym zamkniętym, czyli bez wykończenia wnętrz. Developerzy sprzedawali także budynki wykończone pod klucz. Poniżej na rys. 3 do 7 przedstawiono rozkłady normalne cen metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w latach

11 Wiesław Baran, Jan Żmuda opolski rynek nieruchomości w pięciu obrębach Opola poddanych analizie. Są to kolejno: Kolonia Gosławicka, Grudzice, Nowa Wieś, Półwieś, Malina. Rys. 3. Średnia cena 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w obrębie Kolonia Gosławicka (źródło: badania własne) Rys. 4. Średnia cena 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w obrębie Grudzice (źródło: badania własne)

12 12 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 72-73/2010 wrzesień grudzień Rys. 5. Średnia cena 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w obrębie Nowa Wieś Królewska (źródło: badania własne) Rys. 6. Średnia cena 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w obrębie Półwieś (źródło: badania własne)

13 Wiesław Baran, Jan Żmuda opolski rynek nieruchomości Rys. 7. Średnia cena 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w obrębie Malina (źródło: badania własne) Z przedstawionych powyżej rysunków (rys. 3 do 7) wynika, że najwyższe ceny 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkalnej w latach 2006 czerwiec 2010 osiągnęły budynki położone w obrębie Kolonia Gosławicka. Średnia cena w tym okresie wynosiła 3.850,00 zł. Największą liczbę transakcji notowano w przedziale 3.000, ,00 zł. Niższe ceny transakcji, o około 500,00 zł/m 2 notowano w obrębie Grudzice. Najniższe ceny transakcji notowano w obrębie Półwieś (2.575,00 zł/m 2 ). Zestawienie średnich cen transakcyjnych w wymienionych 5 obrębach przedstawiono na rys. 8.

14 14 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 72-73/2010 wrzesień grudzień Rys. 8. Porównanie średnich cen m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w wybranych obrębach miasta Opole (źródło: badania własne) WIELKOŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I ZABUDOWANYCH NIMI DZIAŁEK BUDOWLANYCH Analizowano także wielkości powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych sprzedanych w Opolu w latach 2006 czerwiec 2010 roku. Z przytoczonego rozkładu (rys. 9) wynika, że najwięcej (ok. 73%) zanotowanych transakcji dotyczyło budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej od 100 m 2 do 200 m 2. Transakcje sprzedaży budynków o powierzchni użytkowej do 100 m 2 stanowiły 20% wszystkich sprzedanych budynków w badanym okresie. Były to z reguły budynki starsze, wybudowane w latach , remontowane i modernizowane. Budynki o powierzchni użytkowej powyżej 200 m 2 były rzadko sprzedawa-

15 Wiesław Baran, Jan Żmuda opolski rynek nieruchomości ne. Istota tego stanu wynika z faktu niewielkiego zainteresowania potencjalnych nabywców takich budynków 4, a także nieznaczną podażą w Opolu budynków o większych powierzchniach użytkowych. Analizę wielkości powierzchni użytkowych sprzedanych budynków mieszkalnych wykonano dla nowych i starych budynków, czyli z rynku pierwotnego i wtórnego. Rys. 9. Rozkład powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych sprzedanych w latach 2006 czerwiec 2010 (źródło: badania własne) Analizowano także wielkości obszaru działek gruntowych, zabudowanych przedmiotowymi budynkami mieszkalnymi (rys. 10). Działki o obszarze do 400 m 2 są zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Budynki wolnostojące o parametrach użytkowych m 2 są usytuowane na działkach gruntowych o obszarze m 2. Obszar ok. 500 m 2 jest minimalny dla usytuowania wolnostojącego budynku zgodnie 4 J. Łaszek, Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika, Kucharska-Stasiak E., Ryzyka banku w zakresie określania wartości nieruchomości dla celów kredytowych w Polsce i na tle trendów w Unii Europejskiej, Fundacja na rzecz kredytu hipotecznego, Warszawa, 2006, s. 156.

16 16 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 72-73/2010 wrzesień grudzień z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 5. Działki o obszarze powyżej 1000 m 2 są zabudowane budynkami mieszkalnymi o dowolnej powierzchni użytkowej (dawnymi przyzagrodowymi). Rys.10. Rozkład powierzchni działek gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi sprzedanymi w latach czerwiec 2010 (źródło: badania własne) 5 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Tekst jednolity po nowelizacji z komentarzem (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.

17 Wiesław Baran, Jan Żmuda opolski rynek nieruchomości PORÓWNANIE CEN SPRZEDAŻY W OPOLU I W MIASTACH POWIATOWYCH OPOLSZCZYZNY Przeanalizowano również rynek nieruchomości mieszkaniowych w latach 2008 czerwiec 2010 roku w wybranych miastach powiatowych województwa opolskiego: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Namysłów, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie, Krapkowice. Usytuowanie tych miast obrazuje mapa województwa (rys. 11). Rys. 11. Mapa województwa opolskiego (źródło:

18 18 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 72-73/2010 wrzesień grudzień Zanotowana liczba transakcji sprzedaży wolnorynkowych w danym okresie nie jest imponująca i wynosi ok Zawarto również wiele umów sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych dotychczasowym najemcom. Nie uwzględniono jednak w analizie tych transakcji. Na rys. 12 zestawiono średnie ceny sprzedaży powierzchni mieszkalnych w analizowanych miastach Opolszczyzny. Najniższe ceny transakcji zanotowano w Prudniku, w którym obserwowano także bardzo wysokie wskaźniki bezrobocia. W Brzegu i Namysłowie ceny transakcyjne są zbliżone i najwyższe spośród miasta powiatowych Opolszczyzny. Ludność tych miast znajduje zatrudnienie także we Wrocławiu. Reasumując, poziom cen powierzchni mieszkalnych sąsiednich powiatów był znacznie niższy od poziomu cen sprzedaży w Opolu. Rys. 12. Średnia wartość cen atrakcyjnych powierzchni mieszkalnych w wybranych miastach woj. opolskiego w latach (źródło: badania własne)

19 Wiesław Baran, Jan Żmuda opolski rynek nieruchomości JAKI MOŻE BYĆ PRZYSZŁY RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH Jak zachowa się rynek nieruchomości mieszkaniowych w 2011 roku i w następnych latach? Ceny nieruchomości po 2008 roku zmalały, w 2010 utrzymywały się na zbliżonym poziomie, popyt też się ujawnił. Oczekuje się, że ceny nieruchomości będą mieć tendencję wzrostową ze względu na sytuację gospodarczo-społeczną Opolszczyzny. Opolski rynek nieruchomości mieszkaniowych nadal w dużym stopniu będzie kształtowany przez lokalnych inwestorów. To ich siła nabywcza stanowi o potencjale rynku, poziomie cen. Developerzy będą próbowali nadmuchać markietingiem sztuczną bańkę cenową, ale do czasu. W dużym stopniu rozwój rynku jest uzależniony od polityki banków w zakresie szerszego kredytowania rynku nieruchomości. Nie sądzi się, że zachodni sąsiedzi rzucą się na kupowanie opolskich nieruchomości. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ceny nieruchomości wzrosły, a ich wzrost wymusił rynek lokalny. Program rządowy Rodzina na Swoim będzie stopniowo wygaszany, by później samoistnie zmniejszała się liczba zainteresowanych nim osób. Już w przyszłym roku ma być obniżony pułap cen mieszkań, którego nie wolno przekroczyć, jeżeli chce się dostać dopłatę. Tym sposobem rząd zamierza wrócić do poziomu z 2008 roku, gdzie tylko nieliczne mieszkania podlegały dopłatom. Dopuszczalna cena nie przekroczy więc 30% średnich kosztów budowy w województwie opolskim. W latach program Rodzina na Swoim był dźwignią napędzającą rynek 6. Nowością, która może wejść w życie, może być program, w ramach którego państwo będzie poręczać kredyty na budowę czynszówek, PBS-ów, spółdzielniom mieszkaniowym, firmom developerskim. Rynek wynajmu mieszkań nie jest zbyt rozwinięty, więc przeznaczenie środków na rozwój tego sektora rynku może być uzasadniony. Rodzą się pytania, co będzie z rynkiem nieruchomości po przyjęciu przez nasz kraj waluty euro. Zapewne ceny nieruchomości 6

20 20 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 72-73/2010 wrzesień grudzień znacząco wzrosną. Developerzy i właściciele nieruchomości będą podnosić ceny, oczekując na rychłe transakcje z udziałem bogatych nabywców. Jednakże twarde prawa rynku stan ten być może szybko zweryfikują. Ceny działek gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zależne są od polityki planistycznej, infrastruktury i lokalizacji. Stąd można oceniać, że budowa osiedli mieszkaniowych będzie kontynuowana na terenach już rozpoczętych, w takich podopolskich miejscowościach jak Luboszyce, Kępa, Zawada, Węgry. PODSUMOWANIE W artykule analizowano rynek nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i lokalami mieszkalnymi, zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego miasta Opola. Skoncentrowano się w szczególności na obrotach najatrakcyjniejszych, w których odnotowano największą liczbę transakcji kupna/sprzedaży w okresie od 2005 roku do czerwca 2010 roku i są to: Kolonia Gosławicka, Grudzice, Nowa Wieś Królewska, Malina, Półwieś. Stwierdzono, iż lokalny rynek obrotu nieruchomościami w analizowanych obrębach miasta Opola jest dość dobrze rozwinięty. Największą liczbę transakcji odnotowano w 2008 roku. W drugiej połowie 2008 roku rynek się uspokoił, fala wzrostu została wyhamowana, czego powodem w głównym stopniu był wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych oraz duże zmiany w warunkach udzielania kredytów na zakup nieruchomości. Spośród wszystkich analizowanych obrębów miasta Opola największą liczbę transakcji, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi notowano w obrębach Kolonia Gosławicka (40%) oraz Grudzice (26%). Odnotowano także w tych obrębach najwyższe ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej sprzedawanych budynków. Na terenie miasta prowadzono także działalność developerską w zakresie sprzedaży budynków mieszkalnych w stanie niewykończonym.

21 Wiesław Baran, Jan Żmuda opolski rynek nieruchomości Analizując z kolei strukturę powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, zauważono, że największa podaż dotyczyła budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchniach od 100 do 200 m 2 powierzchni użytkowej. Natomiast podsumowując wielkość działek gruntowych, na których usytuowano budynki wolnostojące, stwierdzono, że obszry tych działek rzadko przekraczały powierzchnię 1000 m 2 (10 arów). Budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej usytuowano na działkach w obszarach od 200 do 500 m 2. Ceny sprzedaży powierzchni mieszkalnych w siedzibach miast powiatów Opolszczyzny znacznie odbiegały od cen w Opolu. STRESZCZENIE Analizowano rynek nieruchomości mieszkaniowych w najatrakcyjniejszych obrębach miasta Opola w latach Notowania cen sprzedaży, ilości transakcji, wielkości powierzchni użytkowych mieszkań, obszaru działek zobrazowano na wykresach lub diagramach. Porównano transakcje sprzedaży powierzchni mieszkalnych miasta Opola i miast powiatowych Opolszczyzny. Oceniono możliwy kierunek rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych. SUMMARY Real estate market of buildins were analysed. The analisys has been done in the most attractive parks of city of Opola in years Quotations of prices of sale, quantity of transaction, size of surface of usable flats, area of plots were pictured on graphs or diagrams. It the transactions of sale of habitable surfaces city Opola and cities district Opolszczyzny were compared. The possible direction of development of market housing immobilities was estimated.

22 22 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 72-73/2010 wrzesień grudzień BIBLIOGRAFIA 1. Bryx M., Rynek nieruchomości, system i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa, Foryś I., Obrót nieruchomosciami, Poltex, Warszawa, Praca zbiorowa pod red. W. Brzeskiego, D. Cichonia, K. Jurka i B. Rogatko, Nieruchomości w Polsce pośrednictwo i zarządzanie, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków, 2008.

23 Mirosław R O ZWiatkowski, P R ABarbara W Wiatkowska Y I wybrane A R Taspekty... Y K U Ł 23 Y Mirosław Wiatkowski Barbara Wiatkowska WYBRANE ASPEKTY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ZLEWNI I DOLIN RZECZNYCH (NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO) STRESZCZENIE Powodzie, które występują na obszarze dorzecza Odry powodują ogromne straty ekonomiczne, gospodarcze i ludzkie. Współczesna ochrona przeciwpowodziowa to obowiązek publiczny, który musi być realizowany zarówno przez jednostki administracji rządowej, jak i samorządowej. W związku z tym, zwłaszcza po powodzi w 1997 roku, powstało wiele inicjatyw i projektów usprawniania ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Odry. W dorzeczu Odry, w tym także na terenie województwa opolskiego, podjęto w tym zakresie wiele przedsięwzięć mających duży wpływ na ochronę przeciwpowodziową, m.in. (polder Buków, Opolski Węzeł Wodny, zbiorniki Topola i Kozielno). W pracy przedstawiono programy działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, z uwzględnieniem odpowiedniego zagospodarowania przestrzennego zlewni i dolin rzecznych w dorze-

24 24 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 72-73/2010 wrzesień grudzień czu Odry. Podano propozycje ograniczania powodzi oraz omówiono przepisy prawne, które podnoszą kwestię powodzi. Wykazano, że ochrona przed powodzią powinna się koncentrować na wielu działaniach, przy czym bardzo ważne jest wykorzystywanie planowania przestrzennego w ograniczaniu zabudowywania terenów zalewowych. Słowa kluczowe: powódź, ochrona przeciwpowodziowa, zagospodarowanie przestrzenne, doliny rzeczne, programy przeciwpowodziowe, infrastruktura przeciwpowodziowa. WPROWADZENIE Rzeki i doliny rzeczne od dawien dawna były atrakcyjne dla ludności, w związku z tym następowało ich intensywne zagospodarowywanie. Ludzie osiedlali się tam, rozwijali infrastrukturę. Rozwijały się osiedla i miasta. Równolegle z rozwojem terenów dolin rzecznych i korzyściami z tego płynącymi, pojawiły się ograniczenia i niebezpieczeństwa ze strony rzek, szczególnie w przypadku takich zjawisk jak wezbrania i powodzie (Radczuk i Żyszkowska 2001). W przypadku powodzi bardzo ważną sprawą jest rola zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych bowiem decyzje dotyczące przyszłego zagospodarowania przestrzennego mają długotrwałe skutki, które często są nieodwracalne, np. budowle, infrastruktura (Fleischhauer i in. 2005). Jak przedstawiono w pracach Grocki i Czamara (2001), Radczuk i inni (2001), Rast i Geiger (2007), Paul i Wiatkowski (2008) powodzie cały czas są niebezpieczne i będą powodować duże straty w nieodpowiednio zagospodarowanych dolinach rzecznych i to zarówno w infrastrukturze, terenach zamieszkanych przez człowieka, jak i w rolnictwie i przemyśle. Często także stanowią zagrożenie dla życia człowieka. Potwierdzeniem tego jest także ostatnia powódź z maja 2010 roku, która wystąpiła w dorzeczu Odry i Wisły, a która ponownie pokazała słabość systemu ochrony przed powodzią. W pracy przedstawiono wybrane aspekty ochrony przeciwpowodziowej w zagospodarowaniu przestrzennym zlewni i dolin rzecz-

25 Mirosław Wiatkowski, Barbara Wiatkowska wybrane aspekty nych. Opisano programy działań w celu ochrony przeciwpowodziowej, z uwzględnieniem odpowiedniego zagospodarowania przestrzennego zlewni i dolin rzecznych w dorzeczu Odry i inwestycje, które należy zrealizować w tym zakresie na terenie województwa opolskiego. Podano propozycje ograniczania powodzi oraz omówiono przepisy prawne, które podnoszą kwestię powodzi. ZJAWISKO POWODZI Powodzie są zjawiskiem naturalnym, związanym z obiegiem wody w przyrodzie towarzyszącym ludziom od początku cywilizacji (Czaban 2008). Są one głównie skutkiem wezbrania wody w rzece, zbiorniku wodnym, kanale, bądź morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia (Ustawa 2001). Mogą być wywołane także przez miejscowe ulewy i deszcze nawalne. Powódź, w odróżnieniu od wezbrania, jest nie tylko zjawiskiem o charakterze hydrologicznym, ale przede wszystkim przyrodniczo-gospodarczym. Przynosi szkody człowiekowi i gospodarce narodowej; stanowi jedną z klęsk żywiołowych. Nie każde wezbranie wywołuje powódź, ale każda powódź jest spowodowana wezbraniem (Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski 2006, Byczkowski 1996, Ciepielowski 1999, Mikulski 1998). Główne przyczyny występowania powodzi to: niekorzystne warunki atmosferyczne (intensywne opady i tym samym intensywny spływ wód powierzchniowych), niewielka zdolność retencyjna zlewni, spowodowana często niewłaściwym jej zagospodarowaniem (wyrąb lasów, nieodpowiednia uprawa roli, brak retencji dolinowej i in.) (Dubicki i Słota 1999). Ostatnie groźne powodzie na terenie Polski wystąpiły w dorzeczu Odry (lipiec 1997 r. i maj 2010 r.) i w dorzeczu Wisły (1997, 2001 r., maj 2010 r.). Powódź z lipca 1997 roku oraz powódź z maja 2010 roku wykazały nieskuteczność, zwłaszcza w przypadku tego rodzaju wielkości fali powodziowej, systemów hydrotechnicznych ochrony przeciwpowodziowej. Wezbrania i powodzie, które wystąpiły w 2010 roku w dorzeczu Odry

26 26 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 72-73/2010 wrzesień grudzień wskazały, że główną przyczyną ich powstania były intensywne opady i podtopienia lokalne. Jak podaje Czaban (2008), w latach w Europie wystąpiło 256 powodzi. W 194 zanotowano straty w ludziach, przesiedlenia ludności wystąpiły w 165 przypadkach, zalanie obszarów wystąpiło 256 razy a szkody dotyczą 91 zjawisk (Czaban 2008). Powodzi nie sposób więc uniknąć. Szkody przez nią wyrządzone są wynikiem tego, że człowiek wkroczył na tereny zalewowe. Myśląc o ubiegłych powodziach, powinniśmy sobie zadawać pytanie, czy jesteśmy dobrze na nie przygotowani. Cały czas podejmowane są różne działania, żeby powódź ograniczać i lepiej ją przewidywać. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ Przez ochronę przeciwpowodziową rozumie się zespół działań mających na celu ograniczenie strat powodziowych. Poczynania te mają charakter zabiegów technicznych oraz nietechnicznych. Pierwsze polegają na ograniczaniu wielkości fali powodziowej oraz jej zasięgu przestrzennego przy pomocy zbiorników retencyjnych, kanałów ulgi, polderów i obwałowań. Drugie na edukowaniu mieszkańców terenów potencjalnie zagrożonych powodzią, stosowaniu systemów wczesnego ostrzegania, jak również specjalnych rodzajów ubezpieczeń (Zagrożenia 2002). W związku z tym, że powodzie są nieuniknione, konieczne jest stworzenie prawnych i organizacyjnych warunków umożliwiających zapobieganie katastrofom oraz ograniczanie i usuwanie ich skutków, a przede wszystkim ochronę życia i mienia obywateli. Warunki prawne tworzone są przez stosowne ustawodawstwo, które nadaje istniejącym instytucjom uprawnienia do działań zapobiegawczych w okresie zagrożenia katastrofami i między katastrofami oraz przez powołanie instytucji zobowiązanych do stałego monitorowania i badania środowiska naturalnego (Zagrożenia 2002).

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r.

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r. Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 31 lipca 2013 r. mld zł POWODZIE W POLSCE STRATY I SZKODY 25 20 15 7,5 prywatne komunalne Gminy dotknięte powodziami

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Dr hab. inż. Andrzej Tiukało prof. IMGW PIB Warszawa 13.01.2015 Celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego

Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM Elementy zarządzania ryzykiem powodziowym 1. Zapobieganie 2. Ochrona 3. Gotowość 4. Postępowanie awaryjne 5. Wyciąganie wniosków Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY Ryszard Kosierb Ochrona przeciwpowodziowa oraz zapobieganie skutkom suszy sąs obowiązkami publicznymi, realizowanymi zarówno przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Kto wierzy, że powinniśmy.. Zanieczyszczać bardziej niż musimy Wykorzystywać więcej energii niż potrzebujemy Dewastować środowisko

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Proces planowania przestrzennego w Polsce kształtują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w województwie opolskim w latach 2002-2013

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w województwie opolskim w latach 2002-2013 The Wroclaw School of Banking Research Journal ISSN 1643-7772 I Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ISSN 1643-7772 I Rynek nieruchomości mieszkaniowych w województwie opolskim w latach

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH PLANY ZARZĄDZANIA DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH część II 2012-10-26 TYTUŁ 1 Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ I JAKIMI METODAMI?

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r.

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Zakres prezentacji 1. Cel nadrzędny gospodarowania wodami 2. Trendy rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Radziejowice, 02.12.2014

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 roku. w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 roku. w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Projekt z dnia 01.06.2011 r. UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW z dnia.2011 roku w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE FORUM WODNE Warszawa, 15-16.11.2010 r.

KRAJOWE FORUM WODNE Warszawa, 15-16.11.2010 r. KRAJOWE FORUM WODNE Warszawa, 15-16.11.2010 r. Podsumowanie dyskusji panelowej: Planowanie przestrzenne w kontekście ochrony przeciwpowodziowej Moderator: Paneliści: dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/243/2016 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/243/2016 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XV/243/2016 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uzgodnienia zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym Andrzej Ryński RZGW w Gdańsku 29 maja 2012 r. Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce Strzałki ciągłe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/46/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 lipca 2015

UCHWAŁA Nr XII/46/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 lipca 2015 UCHWAŁA Nr XII/46/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 lipca 2015 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ustanawiającego plan ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów

Bardziej szczegółowo

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym cele i działania. Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym cele i działania. Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym cele i działania Dyrektywa Powodziowa Dnia 26 listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE Główne zadanie: minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim ochrona przed powodzią Zmiana w podejściu: zarządzanie ryzykiem powodziowym

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby

Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby chronić lub przywracać dobry stan wód? Analiza problemu. Niezbędne kroki do podjęcia. Marta Wiśniewska, WWF Polska Dziedzictwo "... woda nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 Cele współczesnej polityki

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, wrzesień 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Obrót nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY

PROJEKT PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY PROJEKT PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY dr inż. Beata Głuchowska dr inż. Ozana Gromada Problematyka suszy w planowaniu wodnogospodarczym SGGW, Warszawa, 09.01.2014 r. Sfinansowano ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaki wniosek należy złożyć w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Procedura uchwalania miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SOSNOWEJ, LEŚNEJ I MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO WARSZAWA 18.03.2014 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Cele I. Pełna realizacji polityki zlewniowej

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Tomasz Walczykiewicz, Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak, Renata Bogdańska-Warmuz,

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r.

UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Warszawa, 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych dr inż. Andrzej POTOCKI 1. Opracowanie algorytmu i wykonanie bilansu wodnego wybranego zbiornika retencyjnego. 2. Rola energetyki

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:

Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje: P R O J E K T UCHWAŁA NR... /.. /2012 RADY MIASTA USTKA z dnia...... 2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO BIS zatwierdzonego uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014 There are no translations available LOKALE MIESZKALNE Badaniem został objęty lokalny rynek nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej w zakresie transakcji przeprowadzonych na ryku pierwotnym, z przynależnym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

Program Mikroretencji

Program Mikroretencji Program Mikroretencji 1 Klimatyczny Bilans Wodny - 2015; okres 1.VI-31.VIII. 2 Dawne mapy pokazują nam dobitnie jak wiele obiektów mikroretencji utraciliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Na zdjęciu mapa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CZAPLINEK PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWAŁA: mgr inż. Agnieszka Calik-Jończak SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo