REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH SZKOLENIOWYCH InsERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH SZKOLENIOWYCH InsERT"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH SZKOLENIOWYCH InsERT 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE a) Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach oraz egzaminach realizowanych w ramach działalności firm posiadających status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Partnerów InsERT (w skrócie ACSPI). b) Regulamin obowiązuje od dnia c) Każdy uczestnik szkolenia, w chwili podpisania karty obecności dostarczonej przez organizatora szkolenia akceptuje aktualnie obowiązujący regulamin. d) Każdy uczestnik musi posiadać dokument tożsamości, który należy okazać na prośbę pracownika ośrodka szkoleniowego ACSPI. e) Wszystkie kursy organizowane przez ACSPI są odpłatne. Aktualne ceny zawarte są w szczegółowym opisie danego szkolenia. f) W szkoleniach oraz egzaminach dla serwisantów InsERT nexo i InsERT GT mogą brać udział pracownicy tylko tych firm, które przejdą pozytywną weryfikację w InsERT S.A. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej weryfikacji jest uregulowanie wszystkich przeterminowanych zobowiązań firmy wobec InsERT S.A. Weryfikacja dokonywana jest po wpłynięciu zapisu na szkolenie. Negatywny wynik weryfikacji jest podawany do wiadomości danej osoby bądź firmy oraz ACSPI. Ze względu na możliwość dokonania zapisu w przeddzień szkolenia, uczestnik musi się liczyć z odmową uczestnictwa w kursie w dniu jego rozpoczęcia. Uczestnik, który chce uzyskać informację o możliwości przystąpienia do szkolenia, może wysłać zapytanie na adres w dowolnym momencie przed rozpoczęciem szkolenia. 2. ORGANIZACJA SZKOLEŃ I POZIOM InsERT nexo Ustalenia zawarte w tym paragrafie omawiają warunki uczestnictwa w szkoleniach I poziom InsERT nexo a) Szkolenia I poziom InsERT nexo organizowane są osobno dla programów: Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo. b) Każde szkolenie z zakresu pierwszego poziomu podzielone jest na 3 etapy. W trakcie pierwszych dwóch etapów omawiane są funkcje danego programu, a trzeci to egzamin. c) Egzamin dla każdego z kursów I poziom InsERT nexo trwa 100 minut oraz zawiera 90 pytań. d) Pozytywne zaliczenie egzaminu wymaga minimum 80% poprawnych odpowiedzi. e) Za pozytywne ukończenie szkolenia, o którym mowa w punkcie a) uznaje się obecność f) Podejście do egzaminu przez uczestnika musi odbyć się w ciągu trzech miesięcy od daty g) Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego, jednak nie później niż sześć miesięcy od daty ukończenia szkolenia i niezdania pierwszego egzaminu. Egzaminy poprawkowe są płatne w kwocie 75 zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki z dnia wystawienia faktury, za każdy z nich. h) Po zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, uczestnik otrzymuje świadectwo (wysyłane przez InsERT drogą pocztową w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaliczenia egzaminu).

2 3. ORGANIZACJA SZKOLEŃ II POZIOM InsERT nexo Ustalenia zawarte w tym paragrafie omawiają warunki uczestnictwa w szkoleniach II poziom InsERT nexo. a) Warunkiem dopuszczenia uczestnika kursu do szkolenia II poziom InsERT nexo jest ukończenie przez niego z wynikiem pozytywnym szkolenia pierwszego poziomu, z co najmniej jednego programu linii InsERT nexo (Subiekt nexo, Rewizor nexo, Rachmistrz nexo) organizowanego przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Partnerów InsERT. b) Szkolenie z zakresu II poziomu InsERT nexo podzielone jest na 3 etapy. W trakcie pierwszych dwóch etapów omawiane są techniczne zagadnienia związane z InsERT nexo, a trzeci to egzamin. c) Egzamin trwa 110 minut oraz zawiera 90 pytań. Minimalna wymagana wartość progu zaliczeniowego wynosi 80% poprawnych odpowiedzi. d) Za pozytywne ukończenie szkolenia uznaje się obecność uczestnika na wszystkich zajęciach w ramach danego szkolenia oraz uzyskanie wymaganego progu zaliczeniowego podczas egzaminu końcowego. e) Podejście do egzaminu przez uczestnika musi odbyć się w ciągu trzech miesięcy od daty II poziom InsERT nexo. f) Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego, jednak nie później niż sześć miesięcy od daty ukończenia szkolenia i niezdania pierwszego egzaminu. Egzaminy poprawkowe są płatne w kwocie 75 zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki z dnia wystawienia faktury, za każdy z nich. g) Po zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, uczestnik otrzymuje dyplom (wysyłany przez InsERT drogą pocztową w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaliczenia egzaminu). 4. ORGANIZACJA SZKOLEŃ ZMIANY W InsERT nexo Ustalenia zawarte w tym paragrafie omawiają warunki uczestnictwa w szkoleniach Zmiany w InsERT nexo. a) Szkolenie Zmiany w systemie InsERT nexo organizowane jest dla następujących tematów: Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, II poziom InsERT nexo. b) Szkolenia prowadzone są w celu przedłużenia terminu obowiązywania uprawnień serwisanckich nabytych w trakcie szkoleń I i II poziomu InsERT nexo. c) Uczestnicy kursu muszą posiadać zdany co najmniej jeden egzamin I poziomu InsERT nexo oraz egzamin z II poziomu InsERT nexo a także okres wygaśnięcia tych uprawnień nie może przekraczać 12 miesięcy. d) Szkolenie trwa jeden dzień i jest podzielone na dwa etapy. W pierwszym omawiane są wszystkie zmiany w programach, o których mowa w punkcie a) a w drugim zostaje przeprowadzony egzamin według wskazań dokonanych przez użytkownika w formularzu zgłoszeniowym. e) Egzamin trwa 100 minut oraz zawiera 100 pytań w przypadku odnawiania uprawnień z 4 tematów, o których mowa w pkt a). f) Egzamin trwa 90 minut oraz zawiera 90 pytań w przypadku odnawiania uprawnień z 3 tematów, o których mowa w pkt a). g) Egzamin trwa 80 minut oraz zawiera 80 pytań w przypadku odnawiania uprawnień z 2 tematów, o których mowa w pkt a). h) Egzamin trwa 60 minut oraz zawiera 60 pytań w przypadku odnawiania uprawnień z jednego zakresu, o których mowa w pkt a). i) Minimalny próg zaliczenia egzaminu, to 80% poprawnych odpowiedzi, przy czym każdy temat podlega odrębnej ocenie.

3 j) Za pozytywne ukończenie szkolenia, o którym mowa w punkcie a) uznaje się obecność k) Po zakończonym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje osobne wyniki dla tematów wchodzących w skład zdawanego egzaminu. l) Uzyskanie zaliczenia z poszczególnych części egzaminu przedłuża odpowiednie uprawnienia serwisanckie na okres 12 miesięcy od dnia zdania egzaminu. m) Podejście do egzaminu przez uczestnika musi odbyć się w ciągu trzech miesięcy od daty n) Uczestnik szkolenia dokonuje płatności w sposób wskazany przez ACSPI w kwocie 75 zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki z dnia wystawienia faktury, za szkolenie oraz 75 zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki z dnia wystawienia faktury, za egzamin. o) W przypadku niezaliczenia całości bądź części egzaminu uczestnik ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Konfiguracja egzaminu poprawkowego jest różna w zależności od ilości poprawianych części. Ustalana jest ona na zasadach podanych w punktach e) do j). p) Przystąpienie do egzaminu poprawkowego jest możliwe nie później niż sześć miesięcy od daty ukończenia szkolenia i niezdania egzaminu w całości lub z danej jego części. Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 75 zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki z dnia wystawienia faktury q) Po zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, uczestnik otrzymuje dyplom/dyplomy (wysyłany/wysyłane przez InsERT drogą pocztową w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaliczenia egzaminu). 5. ORGANIZACJA SZKOLEŃ I POZIOM INSERT GT Ustalenia zawarte w tym paragrafie omawiają warunki uczestnictwa w szkoleniach I poziom InsERT GT a) Szkolenia I poziom InsERT GT organizowane są osobno dla programów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT. b) Każde szkolenie z zakresu pierwszego poziomu podzielone jest na 3 etapy. W trakcie pierwszych dwóch etapów omawiane są funkcje danego programu, a trzeci to egzamin. c) Egzamin dla każdego z kursów I poziom InsERT GT trwa 100 minut oraz zawiera 90 pytań. d) Pozytywne zaliczenie egzaminu wymaga minimum 80% poprawnych odpowiedzi. e) Za pozytywne ukończenie szkolenia, o którym mowa w punkcie a) uznaje się obecność f) Podejście do egzaminu przez uczestnika musi odbyć się w ciągu trzech miesięcy od daty g) Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego, jednak nie później niż sześć miesięcy od daty ukończenia szkolenia. Egzaminy poprawkowe są płatne w kwocie 75 zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki z dnia wystawienia faktury, za każdy z nich. h) Po zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, uczestnik otrzymuje świadectwo (wysyłane przez InsERT drogą pocztową w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaliczenia egzaminu). 6. ORGANIZACJA SZKOLEŃ II POZIOM INSERT GT Ustalenia zawarte w tym paragrafie omawiają warunki uczestnictwa w szkoleniach II poziom InsERT GT. a) Warunkiem dopuszczenia uczestnika kursu do szkolenia II poziom InsERT GT jest ukończenie przez niego z wynikiem pozytywnym szkolenia pierwszego poziomu, z co najmniej jednego

4 programu linii InsERT GT (Subiekt GT, Rewizor GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT, Gestor GT) organizowanego przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Partnerów InsERT. b) Szkolenie II poziom InsERT GT podzielone jest na 3 etapy. W trakcie pierwszych dwóch etapów omawiany jest zakres szkolenia, a trzeci to egzamin. c) Egzamin trwa 110 minut oraz zawiera 90 pytań. Minimalna wymagana wartość progu zaliczeniowego wynosi 80% poprawnych odpowiedzi. d) Za pozytywne ukończenie szkolenia uznaje się obecność uczestnika na wszystkich zajęciach w ramach danego szkolenia oraz uzyskanie wymaganego progu zaliczeniowego podczas egzaminu końcowego. e) Podejście do egzaminu przez uczestnika musi odbyć się w ciągu trzech miesięcy od daty II poziom InsERT GT. f) Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego, jednak nie później niż sześć miesięcy od daty ukończenia szkolenia. Egzaminy poprawkowe są płatne w kwocie 75 zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki z dnia wystawienia faktury, za każdy z nich. g) Po zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, uczestnik otrzymuje dyplom (wysyłany przez InsERT drogą pocztową w ciągu 3 dni roboczych od zaliczenia egzaminu). 7. ORGANIZACJA SZKOLEŃ ZMIANY W INSERT GT Ustalenia zawarte w tym paragrafie omawiają warunki uczestnictwa w szkoleniach zmiany w InsERT GT. Zasady opisane w tym paragrafie obowiązują do dnia Po tym okresie osoby posiadające uprawnienia serwisanckie podlegają regulacjom zapisanym w 9. a) Szkolenie Zmiany w systemie InsERT GT organizowane są dla programów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT. b) Szkolenia prowadzone są w celu przedłużenia terminu obowiązywania uprawnień serwisanckich nabytych w trakcie szkolenia I i II poziomu InsERT GT. c) W szkoleniu mogą brać udział osoby, które posiadają zdany co najmniej jeden egzamin szkolenia I poziomu oraz zdany egzamin z II poziomu. d) Szkolenie trwa jeden dzień i jest podzielone na dwa etapy. W pierwszym omawiane są zmiany w systemie InsERT GT a w drugim zostaje przeprowadzony egzamin. e) Egzamin trwa 125 minut oraz zawiera 125 pytań w przypadku odnawiania uprawnień z 5 programów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT. f) Egzamin trwa 100 minut oraz zawiera 100 pytań w przypadku odnawiania uprawnień z 4 wybranych programów. g) Egzamin trwa 90 minut oraz zawiera 90 pytań w przypadku odnawiania uprawnień z 3 wybranych programów. h) Egzamin trwa 80 minut oraz zawiera 80 pytań w przypadku odnawiania uprawnień z 2 wybranych programów. i) Egzamin trwa 60 minut oraz zawiera 60 pytań w przypadku odnawiania uprawnień z jednego wybranego programu. j) Minimalny próg zaliczenia egzaminu, to 80% poprawnych odpowiedzi, przy czym każdy program podlega odrębnej ocenie. k) Za pozytywne ukończenie szkolenia, o którym mowa w punkcie a) uznaje się obecność l) Po zakończonym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje osobne wyniki dla programów wchodzących w skład zdawanego egzaminu. m) Uzyskanie zaliczenia z poszczególnych części egzaminu (programów) przedłuża uprawnienia serwisanckie z programów, których dotyczyły, na okres 12 miesięcy od dnia zdania egzaminu. n) Podejście do egzaminu przez uczestnika musi odbyć się w ciągu trzech miesięcy od daty

5 o) Uczestnik szkolenia dokonuje płatności w sposób wskazany przez ACSPI w kwocie 75 zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki z dnia wystawienia faktury, za szkolenie oraz 75 zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki z dnia wystawienia faktury, za egzamin. p) W przypadku niezaliczenia całości bądź części egzaminu uczestnik ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego, jednak nie później niż sześć miesięcy od daty ukończenia szkolenia. Konfiguracja egzaminu poprawkowego jest różna w zależności od ilości poprawianych części (programów). Ustalana jest ona na zasadach podanych w punktach e) do j). q) Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 75 zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki z dnia wystawienia faktury Po zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, uczestnik otrzymuje dyplom/dyplomy (wysyłany/wysyłane przez InsERT drogą pocztową w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaliczenia egzaminu). 8. UPRAWNIENIA SERWISANCKIE. Ustalenia w tym paragrafie dotyczą sposobu nadawania uczestnikom szkoleń uprawnień serwisanckich. Osoby posiadające uprawnienia serwisanckie mają prawo do świadczenia usług z zakresu serwisowania oprogramowania InsERT oraz są promowane przez InsERT na stronie internetowej i w materiałach drukowanych. a) Warunkiem nadania uprawnień serwisanckich dla programów z linii InsERT nexo jest pozytywne ukończenie szkolenia I poziom InsERT nexo (z co najmniej jednego programu) oraz szkolenia z II poziom InsERT nexo. Uprawnienia serwisanckie są przyznawane na osobę i obowiązują 12 miesięcy na dany program i 12 miesięcy w przypadku II poziomu. b) Warunkiem nadania uprawnień serwisanckich dla programów z linii InsERT GT jest pozytywne ukończenie szkolenia I poziom InsERT GT (z co najmniej jednego programu) oraz szkolenia z II poziom InsERT GT. Uprawnienia serwisanckie są przyznawane na osobę i obowiązują na dany program 12 miesięcy od dnia zdania egzaminu a w przypadku II poziomu są bezterminowe. c) Osoba posiadająca uprawnienia serwisanckie z linii InsERT nexo może przedłużyć czas ich obowiązywania przez pozytywne ukończenie szkolenia Zmiany w InsERT nexo, które zostały omówione w 4. Osoba, której wygasły uprawnienia serwisanckie ma 12 miesięcy na ich przywrócenie na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez zaliczenie egzaminu przeprowadzanego na zakończenie szkolenia Zmiany w InsERT nexo. d) Osoba posiadająca uprawnienia serwisanckie z linii InsERT GT może przedłużyć czas ich obowiązywania przez pozytywne ukończenie szkolenia Zmiany w InsERT GT, które zostały omówione w 7. Osoba, której wygasły uprawnienia serwisanckie ma 12 miesięcy na ich przywrócenie na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez zaliczenie egzaminu przeprowadzonego na zakończenie szkolenia Zmiany w InsERT GT. Sposób odnawiania uprawnień opisany w tym punkcie obowiązuje do e) Po upływie 12 miesięcy od chwili wygaśnięcia uprawnień serwisanckich z linii InsERT nexoosoba, która chce odnowić uprawnienia zobowiązana jest ponownie odbyć szkolenie I poziom InsERT nexo i II poziom InsERT nexo. f) Po upływie 12 miesięcy od chwili wygaśnięcia uprawnień serwisanckich dla linii InsERT GT a w każdym przypadku od dnia , osoba, która chce odnowić uprawnienia zobowiązana jest ponownie odbyć szkolenie I poziom InsERT GT dla uprawnień z linii InsERT GT. 9. PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ SERWISANCKICH Z LINII INSERT GT. Regulacje zawarte w tym paragrafie dotyczą przedłużania uprawnień serwisanckich dla linii InsERT GT od dnia a) Każda osoba posiadająca aktywne uprawnienia serwisanckie do co najmniej , może wyrazić zgodę na automatyczne przedłużanie tych uprawnień do dnia b) Przedłużenie uprawnień serwisanckich będzie wymagało od ich posiadacza wyrażenia zgody poprzez zalogowanie się na swoje konto w portalu partnerzy.insert.com.pl oraz

6 zaznaczenie odpowiedniego znacznika w sekcji związanej z uprawnieniami serwisanckimi. c) Warunkiem przedłużenia uprawnień serwisanckich na zasadach omówionych w punkcie a) i b) jest uregulowanie wszystkich przeterminowanych zobowiązań firmy wobec InsERT S.A. O braku uregulowania zobowiązań InsERT będzie informował daną osobę lub firmę. d) Każda osoba posiadająca uprawnienia serwisanckie, których termin wygaśnięcia przypada przed dniem może je przedłużyć na zasadach opisanych w 7 oraz 8 punkt d). Osoby, które do tego dnia nie przedłużą uprawnień, z dniem stracą taką możliwość. e) Po dniu przedłużenie uprawnień z linii InsERT GT będzie się odbywało na zasadach, które do tego dnia zostaną określone przez InsERT. 10. PUNKT SERWISOWY. Ustalenia w tym paragrafie dotyczą nadawania tytułu Punkt Serwisowy. a) Tytuł "Punkt Serwisowy" nadawany jest firmie, osobno na każdy z programów. Punkt Serwisowy może mieć charakter mobilny, stacjonarny lub oba z wymienionych. b) Firma uzyskuje tytuł "Punkt Serwisowy" kiedy posiada co najmniej jednego pracownika, który uzyskał uprawnienia serwisanckie o których mowa w 8 i nie jest on serwisantem w innej firmie. c) Warunkiem uzyskania tytułu "Punkt Serwisowy" jest udostępnianie InsERTowi następujących informacji: Punkt Serwisowy mobilny: numer telefonu, godziny oraz dni dostępności, adres . Punkt Serwisowy stacjonarny: adres siedziby, godziny otwarcia, numer telefonu, adres . d) O posiadaniu tytułu "Punkt Serwisowy" InsERT informuje poprzez publikację danych o firmie w materiałach informacyjnych InsERT oraz na stronie internetowej InsERTu. e) W przypadku, gdy pracownik za pośrednictwem którego firma nabyła tytuł "Punkt Serwisowy", nie jest już pracownikiem tej firmy, traci ona tytuł. Odnowienie tytułu może się odbyć przez skierowanie innego pracownika na szkolenia, dzięki którym nabędzie on uprawnienia serwisanckie, o których mowa w 8 lub firma zatrudni pracownika, który ma ważne uprawnienia serwisanckie. f) W sytuacji gdy Punkt Serwisowy nie posiada żadnego pracownika z obowiązującymi uprawnieniami serwisanckimi jest on zobowiązany zaprzestać posługiwania się tym tytułem oraz poinformować o tym fakcie Dział Szkoleń InsERT w ciągu trzech dni od zaistnienia takiej sytuacji. W przypadku niedostosowania się do tego punktu, firma ponosi karę w postaci zakazu ponownego uzyskania tytułu Punkt Serwisowy na okres 12 miesięcy. 11. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KURSIE a) Informacje o planowanych szkoleniach organizowanych przez Autoryzowane Centra Szkoleniowe Partnerów InsERT są opublikowane na stronie b) Zapisy na szkolenia odbywają się wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie c) Formularz zgłoszeniowy w kursie Zmiany w InsERT nexo i Zmiany w InsERT GT zawiera dodatkowo możliwość określenia z jakiego programu uczestnik chce przejść egzamin. Ze wskazanych w zgłoszeniu programów, uczestnik będzie mógł przejść w dniu kursu egzamin zakładając że spełnia postanowienia zawarte odpowiedni w 4 lub 7.

7 12. ORGANIZACJA EGZAMINÓW W przypadku egzaminów obowiązują następujące zasady: a) Wymogiem przystąpienia do egzaminu jest wypełnienie ankiety znajdującej się na platformie egzaminacyjnej ( b) Każdy z uczestników szkolenia ma prawo do jednej próby zaliczenia egzaminu oraz podejścia do egzaminu poprawkowego. c) Rozwiązania pytań egzaminacyjnych uczestnik zobowiązany jest dokonać samodzielnie. Zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, elektroniczne urządzenia kopiujące itp.). Ponadto uczestników egzaminu obowiązuje zakaz kopiowania treści pytań zawartych w egzaminie w jakiejkolwiek formie. d) Stwierdzenie przez organizatora egzaminu, że uczestnik korzysta z jakiejkolwiek niedozwolonej pomocy może skutkować wykluczeniem uczestnika z egzaminu. 13. WYNIKI EGZAMINÓW Ze względu na proces weryfikacji wyników egzaminów oraz tworzenia certyfikatów firma InsERT zobowiązuje się do zachowania następujących terminów: a) Wyniki egzaminów są publikowane (w postaci informacji o posiadanym przez firmę statusie Punkt serwisowy ) na stronie internetowej firmy InsERT maksymalnie do dwóch dni roboczych od dnia zaliczenia egzaminu przez uczestnika i pozytywnej weryfikacji o której mowa w 9 punkt b), w sposób ustalony przez Insert. b) Wysyłka dyplomów oraz świadectw z ukończonych pozytywnie egzaminów następuje do trzech dni roboczych od dnia zaliczenia egzaminu. InsERT nie odpowiada za opóźnienia wynikające z pracy zewnętrznych firm w trakcie dostarczania przesyłki zawierającej dyplomy. 14. ZMIANY REGULAMINU Firma InsERT zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH SZKOLENIOWYCH InsERT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH SZKOLENIOWYCH InsERT REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH SZKOLENIOWYCH InsERT 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE a) Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach oraz egzaminach realizowanych w ramach działalności firm posiadających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PROWADZĄCĄ NAUCZANIE W FORMACH POZASZKOLNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ POD NAZWĄ

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych Regulamin szkoleń otwartych 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Łukasz Pulter z siedzibą we Wrocławiu 50-008, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNYCH KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH DLA FARMACEUTÓW PROWADZONYCH PRZEZ OCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Organizator Konferencji Organizatorem Regionalnych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNYCH KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH DLA FARMACEUTÓW PROWADZONYCH PRZEZ OMNI CONSUMER INFO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Organizator konferencji Organizatorem regionalnych konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowanych szkoleń oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wnioskowanie o PES

Podręcznik użytkownika wnioskowanie o PES Podręcznik użytkownika wnioskowanie o PES Spis treści 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 1.1. Logowanie do aplikacji... 3 2. WNIOSKOWANIE O PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY (PES)... 4 2.1. Wniosek o zweryfikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

REGULAMIN KSZTAŁCENIA 1. Sposób organizacji i tryb kształcenia: REGULAMIN KSZTAŁCENIA a) adresaci szkolenia: lek. stomatolodzy, lek. radiolodzy, lek. wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej, fizycy medyczni, technicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu REGULAMIN Korzystania z Platformy e-learningowej 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych w zakresie bhp w formie samokształcenia kierowanego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

Zapisy Formularz zgłoszeniowy:

Zapisy Formularz zgłoszeniowy: Zapisy Formularz zgłoszeniowy: Imię i nazwisko Uczestnika: Telefon kontaktowy: E-mail: Adres zamieszkania: Adres do korespondencji: Data i miejsce urodzenia: Pesel: wykształcenie (ukończone szkoły): Wykonywany

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 30-31 maja 2015 r. Poznań

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 30-31 maja 2015 r. Poznań Miejscowość Data FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 30-31 maja 2015 r. Poznań Dane osobowe Imiona Data urodzenia Telefon komórkowy E-mail uczestnika Tytuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie e - learningu prowadzonych przez SiS s.c. Romana, Mirosław Szczygielscy w Bydgoszczy

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie e - learningu prowadzonych przez SiS s.c. Romana, Mirosław Szczygielscy w Bydgoszczy Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie e - learningu prowadzonych przez SiS s.c. Romana, Mirosław Szczygielscy w Bydgoszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia. przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia. przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 276/57/15 z dnia 9 listopada 2015 r. wchodzą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń

Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady rekrutacji i realizacji usług szkoleń przez firmę ProjektEvo warunki zawierania umów o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ Zasady rekrutacji uczestników w PROJEKCIE MISTRZ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mistrz (nr projektu WND-POKL.09.03.00-12-010/10) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Program partnerski dla placówek medycznych Organizowany przez HealthThink public relations POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Program partnerski dla placówek medycznych Organizowany przez HealthThink public relations POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Program partnerski dla placówek medycznych Organizowany przez HealthThink public relations 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program partnerski DoveMed dla placówek medycznych (zwany dalej: Programem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karty Stałego Klienta

Regulamin Programu Karty Stałego Klienta FASHION 1950 COMPANY Regulamin Programu Karty Stałego Klienta 1 Regulamin programu Karty Stałego Klienta OLIMPII Obowiązujący od dnia13marca 2009 1. Program Karty Stałego Klienta jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z bloków RIPE Wersja z dnia 11/02/2011 DEFINICJE ARTYKUŁ 2. Warunki korzystania z usługi

Szczegółowe warunki korzystania z bloków RIPE Wersja z dnia 11/02/2011 DEFINICJE ARTYKUŁ 2. Warunki korzystania z usługi Szczegółowe warunki korzystania z bloków RIPE Wersja z dnia 11/02/2011 DEFINICJE RIPE: Operator regionalny zarządzający adresami IP na terenie Europy i Azji. ARTYKUŁ 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZYSKUJEMY RAZEM

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZYSKUJEMY RAZEM REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZYSKUJEMY RAZEM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem niniejszego programu, zwanego dalej Programem. jest MGD - GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REJESTRACJI i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw w dn. 19-20.10.2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgłoszenia/rejestracja do udziału w 12. Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2012/2013

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2012/2013 Wadowice, 01 października 2012 r. REGULAMIN PROGRAMU Kubusiowi Przyjaciele Natury Edycja 2012/2013 DEFINICJE: Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: Regulamin niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Kandydaci indywidualni

Kandydaci indywidualni REGULAMIN BELL POZNAŃ AUTORYZOWANEGO CENTRUM EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL ZAPISY NA EGZAMIN Kandydaci indywidualni 1. W celu przystąpienia do egzaminu Cambridge ESOL w wybranej sesji egzaminacyjnej, należy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO GRUPY U SĄSIADA 2017 EDYCJA X

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO GRUPY U SĄSIADA 2017 EDYCJA X REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO GRUPY U SĄSIADA 2017 EDYCJA X SPIS TREŚCI: ARTYKUŁ 1. SŁOWNIK POJĘĆ.... 3 ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 4 ARTYKUŁ 3. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE... 4 ARTYKUŁ 4.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC.

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC. REGULAMIN PROGRAMU TESCOMA CLUB Tescoma Club Tescoma Club (zwany dalej TC) to program, który firma Tescoma Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Tescoma) oferuje wszystkim swoim klientom na terenie całej Polski.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z TESTÓW B2

SZKOLENIE Z TESTÓW B2 SZKOLENIE Z TESTÓW B2 REGULAMIN SPRAWDZANIA I ZALICZANIA PRAC BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DO WYDANIA DECYZJI O PRZYZNANIU CERTYFIKATU UMOŻLIWIAJĄCEGO PROFESJONALISTOM INNYM NIŻ PSYCHOLOGOWIE DOSTĘP DO METOD DIAGNOSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne i procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności Certyfikatu Psychoterapeuty

Warunki formalne i procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności Certyfikatu Psychoterapeuty Warunki formalne i procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności Certyfikatu Psychoterapeuty I. Wprowadzenie Objaśnienie terminów: Komisja: Komisja ds. Akredytacji i Certyfikacji PTPG Komisja Egzaminacyjna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Pt. Kwalifikacje mistrzowskie sukces na rynku pracy

Pt. Kwalifikacje mistrzowskie sukces na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

2 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej.

2 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej,

Bardziej szczegółowo

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Seminarium

Regulamin Seminarium Regulamin Seminarium Regulamin uczestnictwa w Seminarium organizowanym przez SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. z dnia 25.02.2014 1. Postanowienia ogólne 1.1. Seminarium firmy SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNE KOMPETENCJE PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNE KOMPETENCJE PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ Załącznik nr 1 do Umowy szkoleniowej na studia podyplomowe w ramach projektu Nowoczesne kompetencje pracownik jutra już dziś REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Cennik. Sprzedaż. Nazwa produktu Netto Brutto. Subiekt nexo (system wspomagania sprzedaży) Licencja na jedno stanowisko 599,00 736,77

Cennik. Sprzedaż. Nazwa produktu Netto Brutto. Subiekt nexo (system wspomagania sprzedaży) Licencja na jedno stanowisko 599,00 736,77 Cennik Sprzedaż Subiekt nexo (system wspomagania sprzedaży) Subiekt nexo (system wspomagania sprzedaży) 599,00 736,77 999,00 1 228,77 rozszerzenie na następne 1 stanowisko 490,00 602,70 rozszerzenie na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią 1 Postanowienia ogólne projektu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe.

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe. Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz I. Informacje podstawowe. Organizator Programu (dalej jako Organizator) Agencja 12stopni.pl Mikołaj Antoniak z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. POLITECHNIKA LUBELSKA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Lublin, 2006 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RECERTYFIKACJI DIMAQ PROFESSIONAL

REGULAMIN RECERTYFIKACJI DIMAQ PROFESSIONAL REGULAMIN RECERTYFIKACJI DIMAQ PROFESSIONAL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin") określa zasady i tryb utrzymania certyfikatu DIMAQ Professional poziom ogólny (dalej jako

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny obowiązujący od 30 października 2015 r.

Cennik detaliczny obowiązujący od 30 października 2015 r. Sprzedaż Netto Brutto Subiekt nexo 1) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 1 stanowisko 599,00 736,77 Subiekt nexo 3) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 3 stanowiska 999,00 1228,77 rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Kosz pełen profitów zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne 1. Internetowy Serwis Konsumencki Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Programu EUROPEJSKA KARTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015 Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015 1 Postanowienia Ogólne 1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: Nauczyciel Roku (dalej Konkurs ). 2) Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Zapisy Formularz zgłoszeniowy:

Zapisy Formularz zgłoszeniowy: Zapisy Formularz zgłoszeniowy: Imię i nazwisko Uczestnika: Telefon kontaktowy: E-mail: Adres zamieszkania: Adres do korespondencji: Data i miejsce urodzenia: Pesel: wykształcenie (ukończone szkoły): Wykonywany

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne i procedury uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty w procedurze grandparentingu

Warunki formalne i procedury uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty w procedurze grandparentingu Warunki formalne i procedury uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty w procedurze grandparentingu I. Wprowadzenie Objaśnienie terminów: Komisja: Komisja ds. Akredytacji i Certyfikacji PTPG Komisja Egzaminacyjna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowany przez firmę Centrum Ratownictwa Medycznego MEDSERVIS MIROSŁAW WARZYBOK z siedzibą Os. Wschód 4a/1, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BIAŁA LISTA

REGULAMIN PROGRAMU BIAŁA LISTA Regulamin Programu Biała Lista REGULAMIN PROGRAMU BIAŁA LISTA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Biała Lista, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa w Programie Biała Lista organizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty lojalnościowej GarageHotel

Regulamin karty lojalnościowej GarageHotel Regulamin karty lojalnościowej GarageHotel 1 1. Niniejszy regualmin określa zasady korzystania z Karty Lojalnościowej GarageHotel wystawionej przez firmę Elektrocenter T.M. Rajs Sp. j. We Włocławku zwanej

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny obowiązujący od 18 czerwca 2015 r.

Cennik detaliczny obowiązujący od 18 czerwca 2015 r. Sprzedaż Netto Brutto Subiekt nexo 1) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 1 stanowisko 599,00 736,77 Subiekt nexo 3) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 3 stanowiska 999,00 1228,77 rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Kwalifikacje na miarę europejską. Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji rzemieślniczych. realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE Lublin, 1 marzec 2015 rok REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE 1 Informacje i postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłaszania projektów, ogólne kryteria selekcji oraz informacje

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Rabat za tabliczkę

Regulamin akcji promocyjnej Rabat za tabliczkę Regulamin akcji promocyjnej Rabat za tabliczkę z dnia 1 września 2016 roku 1. Definicje pojęć Ilekroć niniejszy regulamin odwołuje się do poniższych pojęć, należy je rozumieć w znaczeniu przedstawionym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia. przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Instrumentów Finansowych

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia. przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Instrumentów Finansowych Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Instrumentów Finansowych Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 162/41/15 z dnia 30 lipca 2015 r. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny obowiązujący od 2 marca 2015 r.

Cennik detaliczny obowiązujący od 2 marca 2015 r. Sprzedaż Netto Brutto Subiekt nexo 1) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 1 stanowisko 599,00 736,77 Subiekt nexo 3) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 3 stanowiska 999,00 1228,77 rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Medyczny Uniwersytet Dziecięcy w Łodzi

Regulamin Projektu Medyczny Uniwersytet Dziecięcy w Łodzi Regulamin Projektu Medyczny Uniwersytet Dziecięcy w Łodzi Łódź 2017 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pl. Generała J. Hallera

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012 I. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Promocja - promocja Cerkolor Sp. z o.o., o nazwie Małe Formaty", realizowana na zasadach niniejszego Regulaminu. 2. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻOWEGO pt. Obniżaj koszty z GTF

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻOWEGO pt. Obniżaj koszty z GTF REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻOWEGO pt. Obniżaj koszty z GTF I. ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady prowadzenia Programu pod nazwą Obniżaj koszty z GTF (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

regulamin 10.Kongresu PSI/ICOI/DGOI REGULAMIN UDZIAŁU 10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI 1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE Regulamin

regulamin 10.Kongresu PSI/ICOI/DGOI REGULAMIN UDZIAŁU 10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI 1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE Regulamin REGULAMIN UDZIAŁU 10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI 1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE Regulamin obowiązujący uczestników 10. Kongresu PSI/ICOi/DGOI/1. Kongresu ICOI EUROPE, który odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Regulamin badania konsumenckiego Najlepszy Produkt Wybór Konsumentów 2017

Regulamin badania konsumenckiego Najlepszy Produkt Wybór Konsumentów 2017 Regulamin badania konsumenckiego Najlepszy Produkt Wybór Konsumentów 2017 I. ORGANIZATOR I CEL BADANIA 1. Organizatorem badania Najlepszy Produkt Wybór Konsumentów 2017 zwanego dalej Badaniem, jest Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo