Instrukcja uruchomienia egzaminu z użyciem Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uruchomienia egzaminu z użyciem Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Instrukcja uruchomienia egzaminu z użyciem Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Przed wykonaniem tej instrukcji należy zainstalować VirtualBox oraz Wirtualny Serwer Egzaminacyjny według opisu zawartego w instrukcji: 01 Instrukcja instalacji Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Strona 1 z 30

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Pobranie danych i aktywacja egzaminu 1) Uruchom swoją przeglądarkę, na dowolnym komputerze w sieci lokalnej lub na komputerze gdzie uruchomiony jest Wirtualny Serwer Egzaminacyjny. Wpisz do przeglądarki adres IP Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego w ten sposób, aby podać po znaku : numer poru 8008 np. jeżeli adres IP Wirtualnego Sewera egzaminacyjnego to Jako adres strony wpisz adres IP Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego oraz numer portu 8008 np. Strona 2 z 30

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 2) Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które otrzymano od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Celem przejścia do Interfejsu administracji egzaminem. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła wybierz przycisk Zaloguj Wprowadź nazwę użytkownika otrzymaną od OKE Wprowadź hasło otrzymane od OKE Strona 3 z 30

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 3) Po poprawnym zalogowaniu, system rozpozna pod którą Okręgową Komisję Egzaminacyjną podlega Ośrodek Egzaminacyjny i wyświetli informacje kontaktowe oraz procedurę aktywacji egzaminu Zapoznaj się z instrukcjami Dane kontaktowe, pod którymi możesz uzyskać pomoc Strona 4 z 30

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 4) Wybierz z menu witryny Pobieranie danych egzaminacyjnych, zapoznaj się z instrukcją i pobierz dane dla danego lub obydwu typów przeprowadzanych egzaminów pilotażowych. Wybierz: Pobieranie danych egzaminacyjnych Pobierz właściwe dane egzaminacyjne wybierając linki: Pobierz dane Strona 5 z 30

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 5) Po wybraniu linku Pobierz dane przejdziesz do strony informującej o szczegółach związanych z pobieraniem danych. Po zapoznaniu się z informacjami wybierz przycisk Pobierz dane i poczekaj na pobranie danych (może to potrwać kilka minut). Zapoznaj się opisem Wybierz przycisk: Pobierz dane Strona 6 z 30

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 6) Po pobraniu danych wyświetlona zostanie informacja, które dane zostały pobrana oraz egzamin jakiego typu można już aktywować Zapoznaj się opisem Możesz także pobrać dane do przeprowadzenia egzaminu innego typu. W tym celu użyj linku: Pobierz dane Strona 7 z 30

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 7) Wirtualny Serwer Egzaminacyjny pozwala na równoczesne przeprowadzanie wielu typów egzaminów. Wystarczy aktywować możliwość zdawania egzaminu po pobraniu danych potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu. Lista pobranych danych potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu Strona 8 z 30

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 8) Wskazówka: Po pobraniu danych kontrolnych zalecane jest zamknięcie Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego poprzez wybranie w VirtualBox z menu kolejno: Maszyna Wyłącz system ACPI Po pobraniu danych kontrolnych można wyłączyć maszynę wirtualną wybierając z menu: Maszyna Wyłącz system (ACPI) Strona 9 z 30

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 9) Wskazówka: Pobranie danych może odbyć się kilka dni przed egzaminem 10) Wskazówka: Przed egzaminem możemy uruchomić Wirtualny Serwer Egzaminacyjny poprzez wybranie w VirtualBox z menu kolejno: Maszyna Uruchom Przed egzaminem uruchamiamy Wirtualny Serwer Egzaminacyjny poprzez wybranie z menu Maszyna Uruchom Strona 10 z 30

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 11) Aby przygotować egzamin należy wybrać z menu witryny Aktywacja Egzaminu a następnie wybrać link Przygotuj Egzamin wyświetlony przy właściwym typie egzaminu. Wybierz z menu witryny Aktywacja Egzaminu celem rozpoczęcia przygotowania egzaminu Przygotujesz właściwy egzamin wybierając link Przygotuj Egzamin Strona 11 z 30

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 12) Minimalna liczba danych potrzebnych do wprowadzenia w celu przygotowania egzaminu to czas trwania i nazwa OE Uzupełnij wymagane dane Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zapisz Strona 12 z 30

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 13) Po przygotowaniu egzaminu egzamin jest gotowy do uruchomienia. Uruchamiamy egzamin wybierając link Odblokuj możliwość logowania Odblokuj możliwość logowania aby umożliwić uczestnikom egzaminu uczestniczenie w egzaminie Strona 13 z 30

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 14) Następnie należy wybrać przycisk Odblokuj możliwość logowania Wybierz przycisk: Odblokuj możliwość logowania Strona 14 z 30

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 15) Informacja o tym, że umożliwiono logowanie uczestnikom egzaminu zostanie wyświetlona po wybraniu przycisku Odblokuj możliwość logowania Strona 15 z 30

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 16) Zanim poprosisz uczestników aby rozpoczęli zdawanie egzaminu, odłącz możliwość korzystania z sieci Internet. Najpewniejszą metodą jest fizyczne odcięcie od dostawcy usług internetowych zgodnie ze wskazówkami zawartymi na poniższych rysunkach: a) b) Strona 16 z 30

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Rozpoczęcie egzaminu przez jego uczestnika 1) Uczestnik egzaminu uruchamia przeglądarkę internetową na komputerze egzaminacyjnym i sprawdza czy zgłosiła się strona Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego. W przypadku zgłoszenia się innej strony, jako adres strony do wywołania wpisuje adres IP Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Jako adres strony wpisz adres IP Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego np. Strona 17 z 30

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 2) Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które otrzymano od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Celem przejścia do zdawania właściwego egzamin. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła wybierz przycisk Zaloguj Wprowadź nazwę użytkownika otrzymaną od OKE Wprowadź hasło otrzymane od OKE Strona 18 z 30

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 3) Po zalogowaniu, uczestnik wybiera, który z dostępnych egzaminów będzie zdawał i klika w przycisk Wybierz Egzamin Należy wybrać dostępny egzamin i potwierdzić wybór przyciskiem Wybierz Egzamin Strona 19 z 30

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 4) Po wybraniu egzaminu, jego uczestnik zapoznaje się z ważnymi informacjami i dopiero po ich przeczytaniu wybiera przycisk Potwierdź wybór egzaminu Ostateczny wybór egzaminu następuje po wybraniu przycisku Potwierdź wybór egzaminu Strona 20 z 30

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 5) Następuje uruchomienie egzaminu. Uczestnik egzaminu może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności Strona 21 z 30

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 6) Udzielanie odpowiedzi polega na zaznaczeniu odpowiedniej opcji (A, B, C lub D) oraz wybraniu przycisku Prześlij odpowiedź Przeczytaj uważnie pytanie Wybierz właściwą odpowiedź Informacja określająca ile czasu pozostało do końca egzaminu Wysłanie odpowiedzi następuje po wybraniu przycisku: Prześlij Odpowiedź Strona 22 z 30

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 7) Zakończenie egzaminu następuje po upływie jego czasu lub po zakończeniu egzaminu przez uczestnika lub administratora egzaminu. Zdający może sam zadecydować o zakończeniu egzaminu przed upływem czasu dla niego przeznaczonego wybierając link Zakończ Egzamin Strona 23 z 30

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 8) Jeżeli uczestnik egzaminu zakończył go przed czasem, to do momentu upływy czasu przeznaczonego na egzamin może ponownie się zalogować do egzaminu i kontynuować udzielanie odpowiedzi. W razie usterki komputera egzaminacyjnego uczestnik egzaminu może kontynuować egzamin na dowolnym innym komputerze po poprawnym zalogowaniu. Strona 24 z 30

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Kończenie egzaminu i elektroniczne wysłanie wyników 1) Uwaga: Po opuszczeniu przez uczestników egzaminu sali egzaminacyjnej, podłącz ponownie sieć Internet. 2) Administrator egzaminu w celu zakończenia egzaminu i wysłania wyników wybiera z menu witryny Zarządzanie egzaminem Wybierz z menu witryny Zarządzanie egzaminem w celu zakończenia egzaminu i wysłania wyników Wybierz link Zakończ egzamin i prześlij jego wyniki do komisji egzaminacyjnej w celu zakończenia egzaminu i przesłania wyników Strona 25 z 30

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 3) Wybierz przycisk Zakończ Egzamin w celi rozpoczęcia procedury wysyłki wyników Wybierz przycisk Zakończ Egzamin w celu zakończenia egzaminu i przesłania wyników Strona 26 z 30

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 4) Wyniki zostały wysłane, można przystąpić do archiwizacji wyników w celu ich późniejszego przesłania do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Strona 27 z 30

28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 5) Wyniki egzaminu można pobrać na zewnętrzny nośnik (np. pendrive) po wybraniu z menu witryny Pobieranie wyników dla Komisji Wybierz z menu witryny Pobieranie wyników dla Komisji w celu skopiowania wyników na nośnik zewnętrzny Wybierz przycisk Pobierz dane egzaminacyjne w celu skopiowania wyników na nośnik zewnętrzny Strona 28 z 30

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. 6) Pobrany zaszyfrowany plik z wynikami zapisz i przekaż Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Strona 29 z 30

30 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Notatki: Strona 30 z 30

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Twój początek z TecComem. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0

Twój początek z TecComem. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0 INSTALACJA TecLocal Twój początek z TecComem Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0 SPIS TREŚCI I. Rodzaj instalacji II. III. Instalacja TecLocal Ustanowienie połączenia

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Podręcznik systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Spis treści 1. 1. Proces konfiguracji systemu Windows 8 2. Wymagania systemowe 3. Przygotowanie 2. Opcje 3. 4. 5. przy 6. 1. Personalizacja 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny)

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny) INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny) Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy Hermes 2007, działający w środowisku Windows. Aplikacja umożliwia wprowadzanie: danych

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika Copyright 2010 ZTE Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego podręcznika nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS

AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS Aby skorzystać z usługi Asset Management, należy posiadać rachunek brokerski. Poniżej zamieszczamy opis otwarcia rachunku w Systemie Bankowości Internetowej

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych Biblioteki ALK z domu

Dostęp do baz danych Biblioteki ALK z domu Dostęp do baz danych Biblioteki ALK z domu Wszyscy studenci i pracownicy Akademii Leona Koźmińskiego mogą korzystać ze specjalnych, wykupionych przez Bibliotekę ALK, baz danych zawierających wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Instalacja Aplikacji Sprawozdawczej SNU... 3 2. Wypełnianie sprawozdania... 10 3. Rozwiązywanie typowych problemów...

Spis treści: 1. Instalacja Aplikacji Sprawozdawczej SNU... 3 2. Wypełnianie sprawozdania... 10 3. Rozwiązywanie typowych problemów... SYSTEM NADZORU UBEZPIECZEŃ APLIKACJA SPRAWOZDAWCZA INSTRUKCJA DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH WEERRSS JAA J ZZAA KKTTUAALLII ZZOW AANAA 2222...0022...22001111 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji online. TravelPilot, MotoPilot. Język polski

Instrukcja aktualizacji online. TravelPilot, MotoPilot. Język polski Instrukcja aktualizacji online TravelPilot, MotoPilot Język polski Aktualizacja krok po kroku Szanowni użytkownicy. Do przeprowadzenia aktualizacji online jest potrzebny komputer z systemem Windows z szybkim

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie usługi Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Wdrożenie usługi Office 365 dla instytucji edukacyjnych WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2012 opiekunowie szkolnych pracowni 59 Janusz S. Wierzbicki Wdrożenie usługi Office 365 dla instytucji edukacyjnych - Krok 1 4. Na stronie Usługa Office365 dla instytucji edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo