Raport o stanie miasta Zielona Góra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie miasta Zielona Góra"

Transkrypt

1 Raport o stanie miasta Zielona Góra 2019

2 Zielona Góra w liczbach Liczba mieszkańców 141,222 Liczba urodzin 1, 663 Liczba zgonów 1, 854 Zawarte małżeństwa 640

3 Zielona Góra w liczbach Ewidencja pojazdów 120, 233 (20,104 pojazdy nowo zarejestrowane) Ilość zadań Budżetu Obywatelskiego Ilość wydanych zasiłków rodzinnych Ilość przewiezionych pasażerów komunikacją 23 zadania na kwotę powyżej 6 mln zł 75, , 3 mln (23 linii dziennych, 3 linii nocnych)

4 Zielona Góra w liczbach Ilość zarejestrowanych przedsiębiorców CEIDG 1381 Liczba dzieci w przedszkolach 5, 800 Liczba uczniów w Szkołach Podstawowych Liczba uczniów w Szkołach Ponadgminazjalnych 11, 762 8, 045

5 Zielona Góra w liczbach WYNIK BUDŻETU 2019

6 Zielona Góra w liczbach DOCHODY

7 Zielona Góra w liczbach WYDATKI

8 Nowe Inwestycje

9 Nowe Inwestycje Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie

10 Nowe Inwestycje Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)

11 Nowe Inwestycje Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Jany Modernizacja boiska sportowego przy ul. Lisiej

12 Nowe Inwestycje Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki

13 Nowe Inwestycje Centrum Przesiadkowe

14 Nowe Inwestycje Wiadukt na ul. Batorego

15 Nowe Inwestycje Zagospodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej

16 Zmiany w mieście

17 Wymiana pieców Z dotacji skorzystało 60 wnioskodawców. Wypłacono kwotę w wysokości ,80 zł

18 ZGK i śmieci w mieście Odpady zmieszane: Odpady BIO: Tworzywa sztuczne: Papier: Szkło: zł t t t t t

19 Zgrana Rodzina / Zgranie Zielonogórzanie 50+ Wydane karty od początku programu do końca 2019 roku: szt. Aktywni partnerzy: 208 Ilość ofert: 216 Wydane paczki powitalne w 2019 r. : 995 zł. Wydane karty od początku programu do końca 2019 roku: szt. Aktywni partnerzy: 207 Ilość ofert: 184 zł.

20 Nauczyciele Liczba etatów 2635,64 w tym: brak stopnia: 14,36 etatu stażysta: 137,36 etatu nauczyciel kontraktowy: 425,61 etatu nauczyciel mianowany: 565,02 etatu nauczyciel dyplomowany: 1.492,92 etatu

21 Edukacja Lp. Egzamin ośmioklasisty 1. Średnie wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych Kraj Okręg Woj. lubuskie Miasto Z Góra 2018/2019 wynik % 2018/2019 wynik % 2018/2019 wynik % 2018/2019 wynik % 2. Język polski 63,00 60,50 60,76 63,20 3. Matematyka 45,00 42,07 41,69 49,45 4. Języki obce j. angielski podst. Języki obce j. niemiecki podst. 59,00 56,68 58,40 62,33 42,00 39,49 40,47 53,01

22 Edukacja Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących w Zielonej Górze w % Rok szkolny 2018/2019 Liceum Ogólnokształcące j.polski j.angielski j.niemiecki ustny pisemny matematyka pisemny ustny pisemny ustny pisemny I Liceum Ogólnokształcące , II Liceum Ogólnokształcące w ZSEkol ,51 94, III Liceum Ogólnokształcące ,00 99, V Liceum Ogólnokształcące , , VI Liceum Ogólnokształcące ,50 43,75 83,33 75, ,00 VII Liceum Ogólnokształcące ZSOiS 98,10 98,10 83,81 97,67 93,

23 Edukacja Zdawalność egzaminu maturalnego w technikach w Zielonej Górze w % Rok szkolny 2018/2019 Technikum j.polski matematyka j.angielski j.niemiecki pisemny ustny pisemny ustny pisemny ustny pisemny Technikum nr 1 w CKZiU nr 1 Budowlanka 99, , , Technikum nr 2 w CKZiU nr 2 Elektronik 97,35 94,78 86, , ,75 Technikum nr 3 w CKZiU nr 3 Ekonomik 96,45 92,31 77,78 97,32 88,60 92,59 92,86 Technikum nr 4 Technicznych ZS ,59 61, , ,33 Technikum nr 5 ZSiPlacówek Kształcenia Zawodowego , ,

24 Zalesienie Zielona Góra: 57% Radom: 11% Lublin: 15% Rzeszów: 16% Olsztyn: 28% Bydgoszcz: 33%

25 POMOC SPOŁECZNA Wykaz jednostek społecznych z podaną liczbą podopiecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 13 - objęto 4289 osób w 2700 rodzinach Dom Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego miejsc Dom pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Lubuska miejsc 2 Środowiskowe Domy Samopomocy, ul. Witebska 2 - na 50 miejsc skorzystało 60 osób Dzienny Dom "Senior-Wigor" Zielona Góra ul. Osiedle Pomorskie miejsc Dom Dziennego Pobytu "Retro", ul. Reja 8-23 miejsc Ośrodek Terapii Zajęciowej "Arkadia" ul. Głowackiego 8b - 25 miejsc Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Piaskowej 9e - 23 miejsca Noclegownia dla Osób Bezdomnych, ul. Bema miejsc Schronisko aktywizujące dla bezdomnych mężczyzn, ul. Jana z Kolna miejsc Schronisko dla osób bezdomnych, ul. Jacka Malczewskiego miejsc Łaźnia i ogrzewalnia, ul. Dworcowa miejsc

26 Urządzenia AED W roku 2019 miasto zakupiło 10 defibrylatorów na kwotę ponad zł AED w autobusach MZK: 73 szt AED Zewnętrzne 2 szt: - Plac przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej - Plac Teatralny Instytucje miejskie i zakłady pracy: 93 szt

27 Monitoring Miasta Monitoring Miasta zwiększył się o 27 kamer i obejmuje 102 kamery transmitujący 302 obrazy System kamer uruchomiono m.in.: - plac przy Centrum Biznesu - plac przy filharmonii - skrzyżowanie ul. Energetyków/Zjednoczenia - Park w Przylepie - Wzgórze Winne - Plac zabaw w Krępie i Kiełpinie - Przy ZE nr1. - Chynów

28 Zielonogórski Rower Miejski 11,383 nowych osób zarejestrowanych / łącznie ponad 30,000 użytkowników Najlepszym miesiącem był czerwiec, kiedy zielonogórzanie wypożyczyli rowery ponad 57 tysiące razy

29 Wydatki inwestycyjne w 2019 roku dla OSP Wydatki bieżące ujęte w budżecie Miasta (zakup min. butle kompozytowe, umundurowanie, torby R1, GPS), wyniosły ,00 PLN. Wydatki inwestycyjne obejmowały rozbudowę remizy w OSP Sucha ,00 PLN. Rok 2019 był okazją do zorganizowania 19 obozu dla młodzieży skupionej w Młodzieżowych Drużynach OSP, na który przeznaczyliśmy w budżecie kwotę ,00 PLN.

30 Nagrody kulturalne Na nagrody kulturalne przeznaczono zł

31 ZOK Liczba uczestników wszystkich wydarzeń ZOK (bez Winobrania):

32 ZOK w liczbach: Festiwal German oglądalność ok. 1,5 mln. Stolica Kabaretu Oglądalność ok. 2 mln.

33 ZOK w liczbach: Lato Muz Wszelakich uczestników Koncerty w amfiteatrze uczestników

34 ZOK w liczbach: Winobranie ok 500 tys. uczestników Liczba uczestników wydarzeń w Starym Kisielinie uczestników

35 Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus uczestników w tym sprzedanych biletów, uczestników projektu Świat nauki. Centrum Przyrodnicze uczestników w tym sprzedanych biletów, uczestników projektu Świat Nauki.

36 Stypendia Najlepszy absolwent: - szkoła podstawowa do 1500 zł - 30 uczniów - Szkoły branżowe 2000 zł - 1 uczeń - szkoły ponadpodstawowe - 20 uczniów Razem: 51 uczniów Kwota: zł Nauczyciele i dyrektorzy: - dyrektorzy od 200 zł do 2500 zł - nauczyciele od 200 zł do 1000 zł Kwota: zł Ogółem wydatki: zł Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych: - laureat 1500 zł - 0 uczniów - finalista 1000 zł - 41 uczniów Razem: 41 uczniów Kwota: zł

37 Nagrody sportowe W 2019 r. przyznano Nagrody Sportowe Miasta Zielona Góra za rok 2018: - 60 zawodnikom za wybitne wyniki sportowe (w tym 12 zawodniczkom i 48 zawodnikom) - 31 trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych (w tym 2 trenerkom i 29 trenerom) - 3 nagrody zespołowe Łączna kwota: złotych. Przyznano 3 tytuły Sportowego Działacza Roku Przyznano 3 tytuły Mecenasa Sportu

38 HALA CRS Zorganizowano 71 imprez: 49 imprezy sportowe 22 imprezy kulturalno-rozrywkowe

39 ZZUM - Zielonogórska Palmiarnia Wykonano drobne prace malarskie. Wymieniono sprężarki w komorach chłodniczych i klimatyzacji. Położono nową wykładzinę podłogową na kładce widokowej poziom III. Zielonogórska Palmiarnia przygotowała cykl imprez związanych ze świętem miasta Winobranie 2019, których zakończeniem był Bal Winobraniowy. Piwniczka Winiarska w okresie od lutego do czerwca realizowała projekt Piątek z Winnicą, promując lubuskie wina. Inwentaryzacją objęto wszystkie rośliny egzotyczne. Zinwentaryzowano łącznie 78 egzemplarzy roślin.

40 ZZUM - Miejski Zakład Pogrzebowy W roku 2019 powierzono spółce bieżące utrzymanie cmentarzy na terenie Dzielnicy Nowe Miasto. Przy wejściach na poszczególne cmentarze komunalne zamontowano trwałe tablice informacyjne z miejscami załatwiania spraw cmentarnych i pogrzebowych oraz regulaminem porządkowym. Oprócz bieżących remontów zrealizowano: 1. Ogrodzenie o długości 200m na cmentarzu przy ul. Kąpielowej 2. Budowa alejki o długości 120m przy ul. Wrocławskiej 3. Remont kaplicy z przynależnymi pomieszczeniami na starej części cmentarza 4. Nadzór nad modernizacją Nekropolii zielonogórskiej, w ramach projektu zagospodarowano teren Ogrodu Pamięci 5. Zakup karawanu i samochodu do obsługi cmentarza 6. Zakup komputerów do biur MZP 7. Remont i naprawa kontenerów na cmentarzach

41 Spółka KTBS W 2019 roku oddano do użytkowania Zespół Edukacyjny nr 10 w Zielonej Górze przy ul. Energetyków 7. Całkowita wartość wykonania zadania to 27 mln zł. Ponadto w 2019 r. Spółka KTBS rozpoczęła budowę czwartego budynku mieszkalnego z windą przy os. Śląskim 5 w Zielonej Górze. Na pięciu kondygnacjach wybudowano 50 mieszkań, w tym 10 kawalerek i 40 mieszkań dwupokojowych. W części piwnicznej powstało 11 garaży. Obok postanie nowoczesny plac zabaw i fitness. Jeszcze w tym roku mieszkania zostaną zasiedlone.

42 Spółka ZWiK Sprawozdanie z działalności ZWiK za 2019 r. 1) Produkcja wody: m3 2) Sprzedaż wody: m3 3) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: m3 4) Nakłady na majątek trwały w 2019 roku wyniosły zł a. budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze; b. budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze; c. renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra; d. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla; e. rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji. 5) Podpisanie umowy na Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra etap I" zł

43 Dom Harcerza 39 działających pracowni, 155 grup Liczba uczestników zajęć: 1941 osób

44 Basen Obłożenie basenu w roku 2019: osób

45 Bachusiki W 2019 r. odsłonięto 5 Bachusików 1. Syndromus Downus - Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa 2. Centuś - Tomasz Gałach - firma Lombard'o 3. Medicus - Marszałek Województwa Lubuskiego 4. Banachus - Uniwersytet Zielonogórski 5. Pentathlonnikus - Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego i ZKS Drzonków (ta figurka nie ma jeszcze swojego miejsca) Łącznie w mieście mamy 52 Bachusiki

46 Autobusy Średnia wieku autobusów na 01 stycznia ,59 lat, a na 31 grudnia 2019 r. 4,3 lat. W 2019 roku odebrano kolejnych 13 nowych elektrycznych autobusów. Na 31 grudnia 2019 r. liczba autobusów MZK: 89 szt. w tym 43 szt. to autobusy elektryczne. MZK w 2019 r. obsłużył prawie 21,3 mln pasażerów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydano e-kart od początku funkcjonowania systemu biletu elektronicznego.

47 Dziękuję za uwagę!

Raport o stanie miasta Zielona Góra

Raport o stanie miasta Zielona Góra Raport o stanie miasta Zielona Góra 2018 Zielona Góra w liczbach Liczba mieszkańców 140,000 Liczba urodzin 1, 978 Liczba zgonów 1, 802 Zawarte małżeństwa 685 Zielona Góra w liczbach Ewidencja pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA. Jednostki budżetowe: l.p. nazwa adres telefon

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA. Jednostki budżetowe: l.p. nazwa adres telefon WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA Jednostki budżetowe:. -9-00.. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Anieli Krzywoń - Zielona Góra Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok

Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina 22 listopada 2016 r. Budżet Miasta Koszalina na 2017 r. Dochody 529.529.000 zł Wydatki 559.518.000 zł Deficyt 29.989.000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUD ETU MIASTA ZIELONA żóra NA ROK 2017

PROJEKT BUD ETU MIASTA ZIELONA żóra NA ROK 2017 ZIELONA GÓRA PROJEKT BUD ETU MIASTA ZIELONA żóra NA ROK 2017 PROJEKT BUD ETU 2017 tys. zł 900 000 800 000 PRZYCHODY 43 000 ROZCHODY 19 194 700 000 600 000 871.507.867 zł 500 000 400 000 300 000 DOCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 04 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 04 lipca 2018 r. ZAŁĄCZNIK NR I.6 DO SIWZ ZARZĄDZENIE NR 758.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczania jednostki do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 października 2018 r. Poz. 5311 UCHWAŁA NR L/280/18 RADY GMINY ROKICINY z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH RBO NA 2019 R.

ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH RBO NA 2019 R. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH RBO NA 2019 R. KATEGORIA I Nazwa 10. II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie. 1 000

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XVI.126. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 maja r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski 2015

Budżet Obywatelski 2015 PODSUMOWANIE Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2015 wpłynęły 273 propozycje zadań. Na liście zadań dużych znalazło się 88 propozycji Na liście zadań małych znalazły się 132 propozycje Reszta

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ROA _1 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR ROA _1 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Projekt UCHWAŁA NR ROA.0006.56.2019_1 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2005 2008 Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie Styczeń 2005 1 Podstawa prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Termomodernizacje wykonane w zabudowie mieszkaniowej Miasto Zielona Góra

Tabela 1 Termomodernizacje wykonane w zabudowie mieszkaniowej Miasto Zielona Góra Tabela 1 Termomodernizacje wykonane w zabudowie mieszkaniowej Miasto Zielona Góra 1 Budynek wielorodzinny SM Zacisze ul. Agrestowa 7-69 Budynek wielorodzinny SM Zacisze ul. Agrestowa - Budynek wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 czerwca 2017 r. ZAŁĄCZNIK NR I.7 DO SIWZ ZARZĄDZENIE NR 759.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczania jednostki do przeprowadzania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/434/2006 RADY GMINY SZEMUD z dnia 04 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2006

UCHWAŁA Nr LII/434/2006 RADY GMINY SZEMUD z dnia 04 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2006 UCHWAŁA Nr LII/434/2006 RADY GMINY SZEMUD z dnia 04 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2006 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R.

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2793.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Miasta Brzeziny za 2016 rok. Sesja Rady Miasta Brzeziny 29 czerwiec 2017 roku

Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Miasta Brzeziny za 2016 rok. Sesja Rady Miasta Brzeziny 29 czerwiec 2017 roku Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Miasta Brzeziny za 2016 rok Sesja Rady Miasta Brzeziny 29 czerwiec 2017 roku WYKONANIE BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ZA 2016 ROK Dochody ogółem -dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/313/05 RADY GMINY SZEMUD z dnia 23 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/313/05 RADY GMINY SZEMUD z dnia 23 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXVII/313/05 RADY GMINY SZEMUD z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Szemud na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 1286 UCHWAŁA NR XVII.156.2016 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 01 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 01 sierpnia 2016 r. ZAŁĄCZNIK NR I.5 DO SIWZ ZARZĄDZENIE NR 941.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczania jednostki do przeprowadzania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH Podstawa prawna: Ustawa zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ O ZMIANI NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 56,

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/43/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/43/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r. UCHWAŁA NR XII/43/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZY NAS GOSPODARKA!

POŁĄCZY NAS GOSPODARKA! POŁĄCZY NAS GOSPODARKA! Ułóżmy to jeszcze lepiej Połączmy nasze samorządy INWESTUJEMY W KANALIZACJĘ, KOMUNIKACJĘ, DROGI I TERENY INWESTYCYJNE Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/417/2006 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2006

UCHWAŁA Nr L/417/2006 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2006 UCHWAŁA Nr L/417/2006 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2006 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XXIX.318. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 23 lutego r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013

Bardziej szczegółowo

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI BYŁO ORGANEM PROWADZĄCYM DLA: 8 PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI BYŁO ORGANEM PROWADZĄCYM DLA: 8 PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI BYŁO ORGANEM PROWADZĄCYM DLA: 8 PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Pawła Pośpiecha 7 Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. Fryderyka Chopina 13 Publicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta Zielona Góra przeprowadza i udziela zamówienia publicznego na usługi bankowe

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta Zielona Góra przeprowadza i udziela zamówienia publicznego na usługi bankowe Załącznik do zarządzenia nr 11.2015.K Prezydenta Miasta Zielona z dnia 19 maja 2015 r. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta Zielona przeprowadza i udziela zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2017 ROK

PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2017 ROK ZAŁĄCZNIK nr 10 do Uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2017

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM 2015 MATURA 2015- NOWA FORMUŁA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo 6 egzaminów: - na poziomie podstawowym: język polski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/330/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018

UCHWAŁA NR LV/330/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 UCHWAŁA NR LV/330/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI ADRES

NAZWA JEDNOSTKI ADRES załącznik do zarządzenia nr 778.2015. Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 9 lipca 2015 r. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XXVI.250.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/10/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 23 lutego 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 3734 UCHWAŁA NR XXXVI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH w sprawie zmian w budżecie Gminy Błaszki na 2017 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie dotacji na 2008 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie dotacji na 2008 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych 104 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. Wyszczególnienie dotacji na 2008 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 stycznia 218 r. Poz. 541 UCHWAŁA NR XLVIII/347/218 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 25 stycznia 218 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Lp Rozdział - Nazwa 01095 Pozostała działalność 99

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ 29 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/ 29 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/ 29 /2015 RADY GMINY BIERAWA z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 529/XXV/13 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie

UCHWAŁA NR 529/XXV/13 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie UCHWAŁA NR 529/XXV/13 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 września 2015 r. Poz. 3594 UCHWAŁA NR XIII/133/15 RADY MIASTA KUTNO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/25/14 Rady Miasta Kutno

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Organizacja roku szkolnego 2017/2018 Organizacja roku szkolnego 2017/2018 22 sierpnia 2017 r. www.gdansk.pl/edukacja www.facebook.com/zgdanska Nakłady na edukację w Gdańsku w latach 2013-2017 Fakty i liczby 900 000 000 zł 800 000 000 zł 700

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/170/17 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR XXX/170/17 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 UCHWAŁA NR XXX/170/17 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/335/2018 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 2 marca 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/335/2018 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 2 marca 2018 roku UCHWAŁA NR XXXVI/335/2018 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Świdwin

Urząd Miasta Świdwin 500+ Informator świdwiński 2019r. Wydano na zlecenie Urzędu Miasta Świdwin Urząd Miasta Świdwin Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, tel.: (94) 36520 11 (12, 13, 14), fax: (94) 3652283, email: ratusz@swidwin.pl,

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice Zebranie sprawozdawcze 15.03.2012 r. Studzienice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2004 2008 Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie Marzec 2004 1 Podstawa prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 roku PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZ ZADAŃ MIASTA

Bardziej szczegółowo

Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zadania ogólnomiejskie. Pula: ,00 zł

Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zadania ogólnomiejskie. Pula: ,00 zł Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zadania ogólnomiejskie Pula: 1 530 000,00 zł Nazwa zadania Ilość głosów Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I majątkowe budżetu gminy /po zmianach/ na 2012 rok

W Y D A T K I majątkowe budżetu gminy /po zmianach/ na 2012 rok Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XXIII/160/2012 z dnia 22.03.2012r. W Y D A T K I majątkowe budżetu gminy /po zmianach/ na 2012 rok / w zł. / Rozdział Nazwa- lokalizacja zadania Zmiany OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Noworoczne Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego

Spotkanie Noworoczne Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego 15 stycznia 2016 r. Spotkanie Noworoczne Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego 15 stycznia 2016 r. Dane statystyczne Liczba ludności na koniec roku 2015 Liczba ludności na koniec roku 2014 25239 25537

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 804.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Załącznik nr 1 Dział Paragraf Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Źródło dochodu Zmiany planu Dochody bieżące Dochody majątkowe Z tytułu dotacji Z tytułu dotacji i środków, na i środków,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 września 2012 r.

Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz. 4967 UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Na podstawie art.211,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XVIII.153.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 UCHWAŁA NR XLV/345/2018 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w z dnia 27 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6223 UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X I / 65 / 2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 24 listopada 2011 r

Uchwała Nr X I / 65 / 2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 24 listopada 2011 r Uchwała Nr X I / 65 / 2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 24 listopada 2011 r w sprawie zmian w budżecie na 2011 r Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2018 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 356/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Dział

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych ZAŁĄCZNIK NR 14 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckigo na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2017 ROKU

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2017 ROKU MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI BYŁO ORGANEM PROWADZĄCYM DLA: 8 PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Pawła Pośpiecha 7 Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. Fryderyka Chopina 13 Publicznego

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI ADRES

NAZWA JEDNOSTKI ADRES załącznik do zarządzenia nr 941.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 01 sierpnia 2016 r. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018 2043 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/283/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018

UCHWAŁA NR XL/283/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018 UCHWAŁA NR XL/283/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d i lit.

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM I STYPENDIA NAUKOWE 2019/2020

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM I STYPENDIA NAUKOWE 2019/2020 POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM I STYPENDIA NAUKOWE 2019/2020 STYPENDIUM SZKOLNE Kryteria: Przeznaczone dla uczniów z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/386/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014

UCHWAŁA NR LXII/386/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 UCHWAŁA NR LXII/386/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckigo na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

za organ wykonawczy Fryderyk Sylwester Kapinos

za organ wykonawczy Fryderyk Sylwester Kapinos Strona 1 z 42 Strona 2 z 42 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Mała szkoła duży kapitał ludzki. Wojciech Dereszewski

Mała szkoła duży kapitał ludzki. Wojciech Dereszewski Mała szkoła duży kapitał ludzki Wojciech Dereszewski Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony... /autor nieznany/ Spis treści I. Baza oświatowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 185/XXX/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR 185/XXX/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. UCHWAŁA NR 185/XXX/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 UCHWAŁA NR XLVI/350/2018 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

GMINA ROJEWO. Zadania inwestycyjne w kadencji

GMINA ROJEWO. Zadania inwestycyjne w kadencji GMINA ROJEWO Zadania inwestycyjne w kadencji 2010 2014 Rok 2011 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie Zmodernizowano stację uzdatniania wody (SUW) w Rojewie koszt całkowity przebudowy 114.725,22

Bardziej szczegółowo

BudŜet Zielonej Góry 2015. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R.

BudŜet Zielonej Góry 2015. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R. tys. zł 700 000 650 000 600 000 550 000 PRZYCHODY 31 384 ROZCHODY 23 295 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY

Bardziej szczegółowo

GDYNIA. BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN

GDYNIA. BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN GDYNIA BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN ŹRÓDŁA DOCHODÓW W BUDŻECIE GDYNI 112% dynamika wzrostu dochodu PLN środki z UE 13% 1 644 mln zł subwencja ogólna 15% Przewiduje się, że w 2018 roku Gdynia uzyska dochody

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Eko Fundusz (ZUK) NPPDL

Eko Fundusz (ZUK) NPPDL Gmina Czersk Podsumowanie kadencji 2006-2010 Finanse gminy w latach 2006 2010 w mln zł Pozyskane środki zewnętrzne (w tys. zł) 20000 15000 10000 5000 0 EFS - PO KL MF EOG RPO WP PROW NPPDL Eko Fundusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV /200 /2010. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 22 września 2010 r

Uchwała Nr XXXIV /200 /2010. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 22 września 2010 r w sprawie zmian w budżecie na 2010r Uchwała Nr XXXIV /200 /2010 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 września 2010 r Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY CZERSK NA 2016 r. PROJEKT WG STANU NA 15 LISTOPADA 2015 r

BUDŻET GMINY CZERSK NA 2016 r. PROJEKT WG STANU NA 15 LISTOPADA 2015 r BUDŻET GMINY CZERSK NA 2016 r. PROJEKT WG STANU NA 15 LISTOPADA 2015 r KTO REALIZUJE BUDŻET GMINY Budżet gminy wykonuje Burmistrz. Powierza on plany finansowe dochodów i wydatków gminnym jednostkom budżetowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok

UCHWAŁA NR III RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok UCHWAŁA NR III.19.2018 RADY GMINY DOMASZOWICE o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU z dnia 12 września 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU z dnia 12 września 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok Pieczęć podłużna o treści Burmistrz Lądka-Zdroju ZARZĄDZENIE NR 0050.192.2017 BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo