Eko Fundusz (ZUK) NPPDL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eko Fundusz (ZUK) NPPDL"

Transkrypt

1 Gmina Czersk Podsumowanie kadencji

2 Finanse gminy w latach w mln zł

3 Pozyskane środki zewnętrzne (w tys. zł) EFS - PO KL MF EOG RPO WP PROW NPPDL Eko Fundusz (ZUK) inne Łączne wydatki Dofinansowanie Środki własne

4 Gospodarka wodno - ściekowa - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czersku - 18 km sieci wodociągowej i 40 km sieci kanalizacyjnej - Początek systemu kanalizacji deszczowej - Kolejne inwestycje w trakcie realizacji (Krzyż, Łubna - Kamionka)

5 Wybudowano ok. 20 km dróg, w tym m.in.: - 8,5 km dróg w ramach NPPDL (Zawada Wojtal, Nowe Prusy Stare Prusy) - Ulice Pomorska, P. Ferensa i Łubianka (RPO WP) - Ulice Batorego i Dąbrowskiego w Czersku - Ulice osiedlowe, chodniki, parkingi i place - Drogi transportu rolnego

6 - termomodernizacja Oświata budynków: ZS im. Jana Pawła II w Czersku, PS nr 2 w Czersku, ZS w Łęgu, ZS w Rytlu, SP w Gotelpiu - rozbudowa budynków ZS w Rytlu i Łęgu - Kotłownia w SP w Krzyżu oparta o pompy ciepła - Nowe dachy : PS nr 1, SP w Odrach, SP w Łubnej

7 Turystyka, sport, rekreacja - Boisko wielofunkcyjne przy ZS w Czersku - Kompleksy boisk Orlik 2012 w Czersku i Malachinie - Kręgi Kamienne w Odrach - Centrum Rekreacji w Ostrowitem - 9 placów zabaw na terenach wiejskich

8 Turystyka, sport, rekreacja w trakcie realizacji - Zagospodarowanie Wielkiego Kanału Brdy budowa promenady i placu zabaw w Rytlu - Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - Budowa Centrum Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia - Budowa 7 boisk na terenach wiejskich - Projekt budowy tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach projektu Kaszubska Marszruta

9 Kultura - termomodernizacja budynków Kultury w Czersku i Rytlu Ośrodków - remont i przebudowa oraz wyposażenie świetlic wiejskich w: Malachinie, Mokrem i Krzyżu - remont i przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zapędowie - remont i przebudowa oraz wyposażenie Ośrodka Kultury w Łęgu - Dokumentacja i wnioski o dofinansowanie: Będźmierowice, Gutowiec

10 Bezpieczeństwo publiczne - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czersk, OSP Będźmierowice - Remonty remiz (m.in. Odry, Rytel) - zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP - rozbudowa systemu monitoringu w Czersku - zakup samochodu, fotoradaru i innego sprzętu dla Straży Miejskiej w Czersku

11 Ochrona zdrowia, opieka społeczna - termomodernizacja budynków SP ZOZ i MGOPS w Czersku - Budowa nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu - modernizacja budynku Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku - Dokumentacja i wnioski o dofinansowanie Czersk, Łąg

12 Ochrona zdrowia, opieka społeczna - termomodernizacja budynków SP ZOZ i MGOPS w Czersku - Budowa nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu - modernizacja budynku Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku - Dokumentacja i wnioski o dofinansowanie OZ Czersk i Łąg

13 Gospodarka mieszkaniowa - budowa budynku z dwunastoma mieszkaniami przy ul. Wojska Polskiego w Czersku - Przebudowa i remont budynku po byłym hotelu przy ul. Dworcowej w Czersku - opracowanie dokumentacji technicznej dla kolejnych budynków

14 realizowane przez inne podmioty przy współpracy z Gminą Czersk - Przebudowa ulicy Kościuszki w Czersku, opracowanie dokumentacji dla kolejnych odcinków drogi nr 22 (GDDKiA) - Budowa sali sportowej w Malachinie i rozbudowa zespołu Szkół Specjalnych w Czersku (Powiat Chojnicki) - Budowa i remonty dróg powiatowych

15 realizowane przez inne podmioty przy współpracy z Gminą Czersk - Przebudowa ulicy Kościuszki w Czersku, opracowanie dokumentacji dla kolejnych odcinków drogi nr 22 (GDDKiA) - Budowa sali sportowej w Malachinie i rozbudowa zespołu Szkół Specjalnych w Czersku (Powiat Chojnicki) - Budowa i remonty dróg powiatowych

16 Gmina Czersk w latach Rozwój gospodarczy - Wzrost ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ( , ) - Rozwój firm, szczególnie w branży budowlanej, transportowej i innych usług - Nowe obiekty handlowo usługowe i produkcyjne - Przygotowanie nowych terenów pod kolejne inwestycje (plany zagospodarowania przestrzennego dla 70 ha pod działalność gospodarczą i 200 ha pod budownictwo mieszkaniowe)

17 Wydarzenia kulturalne w latach coroczny Festiwal Pieśni Chóralnej, - Czerskie Święto Pstrąga, - Mikołajki ( ), - Seminarium Filmowe DKF, - Spotkania Trzech Kultur Kociewia, Borowiaków i Kaszub KOBORKA), - Czerski Art cykl warsztatów dla młodzieży (2010); - Dożynki Gminne i Powiatowe - Dni Rytla - Święto Łęga Łęskie Kapuśniaki - Koncerty plenerowe i w hali sportowej

18 Wydarzenia w latach Wzrost aktywności organizacji pozarządowych - Powstanie szeregu nowych inicjatyw (Uniwersytet III Wieku) - Wzrost aktywności młodzieży - Realizacja projektów społecznych (Nasze Małe Przedszkola, aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS)

19 Lata Okres przyśpieszonego rozwoju Gminy Czersk Okres wykorzystanych szans przez Gminę i jej mieszkańców Dziękuję za uwagę

Zarządzenie nr 429/08 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2008 r.

Zarządzenie nr 429/08 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2008 r. Zarządzenie nr 429/08 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 rok Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art.188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r.

Zarządzenie nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r. Zarządzenie nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 rok Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 oraz art.188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie: Zał cznik Nr 1 Dochody zwi ksza si z tytułu: Dochody zmniejsza si z tytułu: Zał cznik nr 2 Wydatki Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Uzasadnienie: Zał cznik Nr 1 Dochody zwi ksza si z tytułu: Dochody zmniejsza si z tytułu: Zał cznik nr 2 Wydatki Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Uzasadnienie: Załącznik Nr 1 Dochody zwiększa się z tytułu: dotacji celowej z budŝetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY CZERSK NA 2018 ROK

PROJEKT BUDŻETU GMINY CZERSK NA 2018 ROK PROJEKT BUDŻETU GMINY CZERSK NA 2018 ROK wg stanu na 15 listopad 2017 r. Ważniejsze pozycje budżetu na 2018 r. LP Wyszczególnienie Plan 1 2 3 1 Dochody 97 665 675 2 Wydatki 108 315 675 3 Deficyt -10 650

Bardziej szczegółowo

-projekt - Uchwała nr XXXVIII/378/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2009 r.

-projekt - Uchwała nr XXXVIII/378/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2009 r. -projekt - Uchwała nr XXXVIII/378/09 Rady Miejskiej w z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2009 rok Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 10 lit. b, 11, 14 i 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 424/08 Burmistrza Czerska z dnia 16 września 2008 r.

Zarządzenie nr 424/08 Burmistrza Czerska z dnia 16 września 2008 r. Zarządzenie nr 424/08 Burmistrza Czerska z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 rok Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 13 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budŝetu UE, państw EFTA i innych zagranicznych źródeł *)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budŝetu UE, państw EFTA i innych zagranicznych źródeł *) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budŝetu UE, państw EFTA i innych zagranicznych źródeł *) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/390/09 Rady Miejskiej w z dnia 18 grudnia 2009 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 930/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 30 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 930/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 30 maja 2018 r. BR.0050.97.2018 ZARZĄDZENIE NR 930/18 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/18 Burmistrza Czerska z dnia 14 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/18 Burmistrza Czerska z dnia 14 grudnia 2018 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/18 Burmistrza Czerska z dnia 14 grudnia 2018 r. Autopoprawki do projektu uchwały Nr III/23/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czersk na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 769/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 29 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 769/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 29 września 2017 r. BR.0050.201.2017 ZARZĄDZENIE NR 769/17 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 579/17 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań

Bardziej szczegółowo

Informacja. z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartał 2017 roku

Informacja. z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartał 2017 roku Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartał 2017 roku LP Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1. Dochody 94 434 647 76 611 930 81,1 1.1 Dochody bieżące 93 519 177 75 502 781 80,7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/14 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 4 grudnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 4/14 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 4 grudnia 2014 r. zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 4/14 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY CZERSK NA 2016 r. PROJEKT WG STANU NA 15 LISTOPADA 2015 r

BUDŻET GMINY CZERSK NA 2016 r. PROJEKT WG STANU NA 15 LISTOPADA 2015 r BUDŻET GMINY CZERSK NA 2016 r. PROJEKT WG STANU NA 15 LISTOPADA 2015 r KTO REALIZUJE BUDŻET GMINY Budżet gminy wykonuje Burmistrz. Powierza on plany finansowe dochodów i wydatków gminnym jednostkom budżetowym

Bardziej szczegółowo

CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018

CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018 CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018 Czersk, dnia 28 września 2017 roku Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2018 rok 1) Mateusz Rydzkowski

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE CzBO 2016

PODSUMOWANIE CzBO 2016 PODSUMOWANIE CzBO 2016 Czersk, dnia 13 lipca 2017 roku Wymiana płyt starych lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarz Honorowy w Czersku. Budżet: 15.000,00 zł Łączny koszt: 15.000,00 zł W ramach zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/52/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR V/52/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 900/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 20 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 900/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 20 kwietnia 2018 r. BR.0050.67.2018 ZARZĄDZENIE NR 900/18 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/15 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 30 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 54/15 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 30 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 54/15 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/434/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVI/434/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok BR.0007.72.2018 UCHWAŁA NR XLVI/434/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 9 lit. c ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 30 września 2009 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 30 września 2009 roku Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 673/09 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2009 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO dzień 30 września 2009 roku Ustawa o finsach publicznych zobowiązuje do przygotowania

Bardziej szczegółowo

KASZUBSKA MARSZRUTA. Chojnice, dnia 30 stycznia 2015 roku

KASZUBSKA MARSZRUTA. Chojnice, dnia 30 stycznia 2015 roku KASZUBSKA MARSZRUTA Chojnice, dnia 30 stycznia 2015 roku Dokumentacja projektowa: BPBK S.A. z Gdańska Koszt: 210.967,00 zł Termin realizacji: 05.05.2010 31.01.2011 2 Wykonawca: POL-DRÓG Sp. z o.o. z Chojnic

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 973/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 973/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 28 sierpnia 2018 r. BR.0050.140.2018 ZARZĄDZENIE NR 973/18 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE CzBO 2017

PODSUMOWANIE CzBO 2017 PODSUMOWANIE CzBO 2017 Czersk, dnia 8 sierpnia 2018 roku Modernizacja chodników w ulicach: Por.Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku. Pierwotny budżet: 70.000,00 zł Ostateczny budżet: 89.000,00 zł Łączny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 30 listopada 2018 r. BR.0050.226.2018 ZARZĄDZENIE NR 11/18 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019

CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019 CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019 Czersk, dnia 8 sierpnia 2018 roku Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2019 rok 1) Mateusz Rydzkowski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Autopoprawki do projektu uchwały Nr XXXIX/364/18 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie

Autopoprawki do projektu uchwały Nr XXXIX/364/18 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 841/18 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2018 r. Autopoprawki do projektu uchwały Nr XXXIX/364/18 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/14 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 29 grudnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 19/14 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 29 grudnia 2014 r. zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 19/14 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

Bardziej szczegółowo

Lista zgłoszonych przedsięwzięć. Czerski Budżet Obywatelski 2015

Lista zgłoszonych przedsięwzięć. Czerski Budżet Obywatelski 2015 Lista zgłoszonych przedsięwzięć Czerski Budżet Obywatelski 2015 OKRĘG KONSULTACYJNY NR 1 Inscenizacja historyczna pt. "Rozbicie posterunku Urzędu Bezpieczeństwa oraz uwolnienie więźniów przez żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Informacja. z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2015 roku

Informacja. z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2015 roku Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2015 roku Budżet gminy LP Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2 Dochody 70 802 088 55 564 394,01 78,5 Wydatki 70 512

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 416/16 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 416/16 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 13 maja 2016 r. BR.0050.115.2016 ZARZĄDZENIE NR 416/16 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/244/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 czerwca 2009 roku.

Uchwała Nr XXVI/244/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 czerwca 2009 roku. Uchwała Nr XXVI/244/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 czerwca 2009 roku. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1027/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 19 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 1027/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 19 października 2018 r. BR.0050.194.2018 ZARZĄDZENIE NR 1027/18 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

FINANSE GMINY W LATACH

FINANSE GMINY W LATACH PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018 SANTOK, 18.10.2018 FINANSE GMINY W LATACH 2014-2018 Budżet rok 2015 Dochody: 23.000.000 Wydatki: 23.000.000 Zadłużenie na dzień 31.12.2014: 6.880.000 Roczna spłata kredytu

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2018r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2018r. Wykaz wydatków majątkowych na 2018r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 540/2018 Rady Miejskiej z dnia 25.10.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2008 roku.

Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2008 roku. Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2008 roku. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY

WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1a do SIWZ Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów Chojnickiej Grupy Zakupowej WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIII/219/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Uchwała nr XXIII/219/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 sierpnia 2008 r. Uchwała nr XXIII/219/08 Rady Miejskiej w z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 rok Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 i 15 oraz ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacja. z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2016 roku

Informacja. z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2016 roku Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 216 roku Budżet gminy wg stanu na 3 września 216 r. LP Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1. Dochody 85 428 788 68 488 44,37 75,5 1.1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO (inwestycje powyżej zł)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO (inwestycje powyżej zł) TABELA 1. Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych w zł Lp. Nazwa zadania 1 2007 2 008 2009 2010 2011 2012 2 013 2 014 2 015 Razem: 33321970,00 0,00 261100,00 3670870,00 4462034,64 14227965,36 10600000,00

Bardziej szczegółowo

CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019

CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019 CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019 Czersk, dnia 4 października 2018 roku Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2019 rok 1) Mateusz Rydzkowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/109/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR X/109/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok BR.0007.82.2015 UCHWAŁA NR X/109/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 476/09 dnia 7 stycznia 2009 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 476/09 dnia 7 stycznia 2009 r. Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 476/09 dnia 7 stycznia 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01. Naprawa przepustów i melioracja (ś.j.p.) 05. Konserwacja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ NA TERENIE GMINY CZERSK (2018)

KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ NA TERENIE GMINY CZERSK (2018) KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ NA TERENIE GMINY CZERSK (2018) Uwaga! Organizatorzy imprez zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu/miejsca wydarzeń, o czym poinformują Państwa niezwłocznie. Zawsze aktualne

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała nr./16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok

Projekt Uchwała nr./16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok Projekt Uchwała nr./16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia grudnia 2016 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 520/16 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. złożenia wniosku o podział Gminy Czersk i utworzenie Gminy Rytel

Informacja nt. złożenia wniosku o podział Gminy Czersk i utworzenie Gminy Rytel Informacja nt. złożenia wniosku o podział Gminy Czersk i utworzenie Gminy Rytel BRAK POŁĄCZENIA Potencjalne tryby utworzenia Gminy Rytel Tryb 1 Rada Ministrów w drodze rozporządzenia dzieli gminę i ustala

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Długosiodło - położenie geograficzne

Długosiodło - położenie geograficzne Długosiodło - położenie geograficzne województwo: mazowieckie powiat: wyszkowski gmina: Długosiodło Położenie - północno - wschodnia część powiatu wyszkowskiego. Bliskość ważnych szlaków komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 25/18 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji Burmistrza Ziółkowskiego

Podsumowanie kadencji Burmistrza Ziółkowskiego Podsumowanie kadencji Burmistrza Ziółkowskiego Napisano dnia: 2014-10-28 11:00:05 Koniec kadencji jest okresem podsumowań i rozliczeń. Co włodarzom udało się wykonać w ostatnich latach. Co zastali obejmując

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia r. Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21.09.2017 r. Zadania majątkowe na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Noworoczne Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego

Spotkanie Noworoczne Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego 15 stycznia 2016 r. Spotkanie Noworoczne Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego 15 stycznia 2016 r. Dane statystyczne Liczba ludności na koniec roku 2015 Liczba ludności na koniec roku 2014 25239 25537

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 marca 2018 r. Poz. 912 UCHWAŁA NR XXXV/347/2018 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 29 stycznia 2018 r.

Gdańsk, dnia 13 marca 2018 r. Poz. 912 UCHWAŁA NR XXXV/347/2018 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 29 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 marca 218 r. Poz. 912 UCHWAŁA NR XXXV/347/218 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA w sprawie zmian w budżecie gminy na 218 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINA ROJEWO. Zadania inwestycyjne w kadencji

GMINA ROJEWO. Zadania inwestycyjne w kadencji GMINA ROJEWO Zadania inwestycyjne w kadencji 2010 2014 Rok 2011 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie Zmodernizowano stację uzdatniania wody (SUW) w Rojewie koszt całkowity przebudowy 114.725,22

Bardziej szczegółowo

Konserwacja rowów melioracyjnych Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa etap I i II

Konserwacja rowów melioracyjnych Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa etap I i II Uzasadnienie Urząd Miejski w Czersku. skrót ś.j.p. oznacza środki jednostek pomocniczych. Skrót CzBO oznacza Czerski Budżet Obywatelski Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Remont przepustów - fundusz sołecki

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 412/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04.07.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 849/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 26 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 849/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 26 stycznia 2018 r. BR.0050.16.2018 ZARZĄDZENIE NR 849/18 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XL sesję Rady Miejskiej w Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok Tabela nr 2a Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. Wydatki majątkowe (6+8+9) Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym Dotacje na inwestycje Wydatki na Programy

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 405/VII/2018 RADY GMINY KŁODZKO. z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018.

UCHWAŁA NR 405/VII/2018 RADY GMINY KŁODZKO. z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018. UCHWAŁA NR 405/VII/2018 RADY GMINY KŁODZKO z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 050 Rybołówstwo i rybactwo 80 000,00 0,00 80 000,00 05011 Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 marca 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu

Olsztyn, dnia 24 marca 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 marca 2017 r. Poz. 1304 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku Zał. Nr 2a do uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Wydatki majątkowe na 2018 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr 414/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 roku Wydatki majątkowe na 2018 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 Planowane

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010, 2011, 2012, 2013, Program rozwoju lokalnego

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010, 2011, 2012, 2013, Program rozwoju lokalnego WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 21, 211, 212, 213, 214-217 Program rozwoju lokalnego załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Gminy Murów z dnia.. 29 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ NA TERENIE GMINY CZERSK (2017)

KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ NA TERENIE GMINY CZERSK (2017) KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ NA TERENIE GMINY CZERSK (2017) Uwaga! Organizatorzy imprez zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu/miejsca wydarzeń, o czym poinformują Państwa niezwłocznie. Zawsze aktualne

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 październik 2017r. w złotych Klasyfikacja Wartość Budżet Środki Lp. Nazwa zadania Środki własne

Bardziej szczegółowo

PLANUJEMY WSPÓLNIE INWESTYCJE NA 2010 r. Spotkanie Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami. Wrzesień październik 2009 r.

PLANUJEMY WSPÓLNIE INWESTYCJE NA 2010 r. Spotkanie Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami. Wrzesień październik 2009 r. PLANUJEMY WSPÓLNIE INWESTYCJE NA 2010 r. Spotkanie Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami Wrzesień październik 2009 r. Największe sukcesy osiągnięte w ciągu 7 lat aktywnego rozwoju Znaczący wzrost

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNO REMONTOWE ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY OLESNO W 2009 ROKU

WAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNO REMONTOWE ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY OLESNO W 2009 ROKU 2009 WAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNO REMONTOWE ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY OLESNO W 2009 ROKU Urząd Miejski Urząd w Miejski Oleśnie w Oleśnie Olesno 2010 2010 DROGI GMINNE (6,4 km) ul. Leśna w Oleśnie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 356/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Wartość kosztorysowa

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Wartość kosztorysowa Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - 1. 600 60016 Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową 128 515 12 500 12 500 0 0 i oświetleniem 2. 600 Przebudowa ulicy M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Projekt z dnia 18 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Starosty, Zarządu i Rady Powiatu w Bochni w latach

Sprawozdanie z działalności Starosty, Zarządu i Rady Powiatu w Bochni w latach Sprawozdanie z działalności Starosty, Zarządu i Rady Powiatu w Bochni w latach 2006-2010. W ciągu minionych czterech lat Powiat Bocheński: zrealizował zadania na drogach powiatowych za kwotę ok. 39,5 mln

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁOCHÓW PODSUMOWANIE KADENCJI

GMINA ŁOCHÓW PODSUMOWANIE KADENCJI GMINA ŁOCHÓW AGENDA 1. ZMIANY SPOŁECZNE 2.ANALIZA FINANSÓW 3.PRZEGLĄD INWESTYCJI 4.PODSUMOWANIE LICZBA LUDNOŚCI (1) 9 100 9 050 9 000 8 950 8 900 8 850 8 800 8 750 8 700 9077 9073 9053 9072 8892 8894 8907

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY SARNAKI

INWESTYCJE GMINY SARNAKI INWESTYCJE GMINY SARNAKI 2010-2014 1. Inwestycje realizowane przez Gminę Sarnaki z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych. 1) Nazwa Projektu: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej z wyznaczeniem świetlicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 6050 2 6050 Budowa sieci wodociagowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrośc, Skórzewo I etap Budowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/118/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XV/118/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XV/118/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz Gminnego Zakładu Komunalnego

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz Gminnego Zakładu Komunalnego Program Działanie Nazwa zadania Wartość zadania (zł) 1.1. Przebudowa drogi gminnej Makowiska-Kiełpiny od drogi Infrastruktura powiatowej nr 2047C do granicy gminy Kikół w Suminie o drogowa długości 2713,03

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00

Bardziej szczegółowo