T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I KREDYTOWYCH W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM. TEKST JEDNOLITY (obowiązuje od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I KREDYTOWYCH W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM. TEKST JEDNOLITY (obowiązuje od dnia r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego Nr 93/20 z dnia 28 września 2020 r. T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I KREDYTOWYCH W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM TEKST JEDNOLITY (obowiązuje od dnia r.) Wieliczka, 2020 r.

2 S P I S T A B E L CZĘŚĆ I. KLIENCI INDYWIDUALNI STRONA Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe w złotych (obowiązuje od dnia r.) 3 Tabela 2. Rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych 4 Tabela 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych 5 Tabela 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych - zakładane przez Internet 6 Tabela 5. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych ZYSK 6 Tabela 6. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 12 miesięcznych o progresywnym oprocentowaniu 6 Tabela 7. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o oprocentowaniu zależnym od stawek rynku międzybankowego 6 Tabela 8. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych 7 Tabela 9. Kredyty dla Klientów indywidualnych w złotych (obowiązuje od dnia r.) 8 Tabela 10. Karty kredytowe dla klientów indywidualnych w złotych 9 CZĘŚĆ II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych 10 Tabela 2. Mieszkaniowe rachunki powiernicze w złotych 10 Tabela 3. Rachunki bieżące i pomocnicze w walutach wymienialnych 10 Tabela 4. Rachunki lokat terminowych w złotych zakładanych przez Internet 11 Tabela 5. Rachunki lokat terminowych w złotych 11 Tabela 6. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych 12 Tabela 7. Kredyty dla Klientów instytucjonalnych w złotych 12 Tabela 8. Karty kredytowe dla klientów instytucjonalnych w złotych 12 CZĘŚĆ III. KREDYTY ZAWARTE PRZED r Tabela 1. Kredyty dla Klientów indywidualnych w złotych 14 (dotyczy umów kredytowych zawartych przed r) Tabela 2. Kredyty dla Klientów instytucjonalnych w złotych (dotyczy umów kredytowych zawartych przed r) 14 CZĘŚĆ IV. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Tabela 1. Produkty depozytowe dla Klientów indywidualnych - wycofane z oferty 15 Tabela 2. Kredyty dla Klientów instytucjonalnych wycofane z oferty z dniem r 15 2

3 CZĘŚĆ I. KLIENCI INDYWIDUALNI Tabela 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE I OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH RODZAJ RACHUNKU STAŁA ZMIENNA 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Kapitalizacja kwartalna 1.1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 0,00% Junior/Student/Standardowe/ Podstawowy Rachunek Płatniczy 0,00% 1.3 Rachunek Rodzinny 0,00% 2. Rachunek oszczędnościowy EFEKTplus (odsetki naliczane są według stopy procentowej dla danego progu od całości zgromadzonych środków) (minimalne saldo rachunku wynosi 50,00 PLN) Kapitalizacja kwartalna 2.1 od 0,00 zł do 999,99 zł 0,01% 2.2 od zł do ,99 zł 0,01% 2.3 od zł 0,01% 3. Rachunki oszczędnościowe w złotych Kapitalizacja kwartalna (minimalne saldo rachunku wynosi 10,00 PLN) 3.1 Rachunek oszczędnościowy (z książeczką lub bez książeczki oszczędnościowej) 0,00% 3.2 Rachunek oszczędnościowy dla SKO Dodatkowe oprocentowanie dla SKO (dla umów zawartych do r.) 0,00% 1,00% 3.2A Rachunek oszczędnościowy dla SKO (dla umów zawieranych od r.) 1,00% 3.3 Rachunek oszczędnościowy Talent Konto 0,00% 3.4 Rachunek oszczędnościowy PKZP 0,00% 3.5 Rachunek oszczędnościowy dla Rad Rodziców 0,00% 4. Wkłady oszczędnościowe na książeczkach 0,02% mieszkaniowych wniesionych przed r. 5. Rachunki wkładów oszczędnościowych do likwidacji 0,00% 6. Rachunki obsługi kasowej w ramach odrębnych umów 0,00% 7. Rachunki rezerw na pokrycie czeków potwierdzonych i gwarancji 0,00% 3

4 Tabela 2. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Bank otwiera rachunki dla Klientów indywidualnych w następujących walutach wymienialnych: - EURO (EUR) - dolary amerykańskie (USD) - funty brytyjskie (GBP) - franki szwajcarskie (CHF) RODZAJ RACHUNKU MINIMALNA Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie 20 EUR/USD GBP/CHF - ZMIENNA EUR USD GBP CHF Kapitalizacja kwartalna 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Łączną kwotę dziennych wypłat z jednego rachunku przekraczającą USD (lub równowartość w innej walucie) należy zgłosić w Banku prowadzącym rachunek z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nie awizowanych. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku: - kupna/sprzedaży dla dewiz do rozliczeń operacji bezgotówkowych - kupna/sprzedaży dla pieniędzy do rozliczeń operacji gotówkowych 4

5 Tabela 3. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH RODZAJ RACHUNKU MINIMALNA 1. Terminowe lokaty oszczędnościowe krótkoterminowe STAŁA Lokaty odnawialne ZMIENNA dniowe zł 0,01% dniowe zł 0,01% dniowe zł 0,01% dniowe zł 0,01% dniowe zł 0,01% dniowe zł 0,01% 2. Terminowe lokaty oszczędnościowe Lokaty odnawialne Standardowe miesięczne 100 zł 0,01% miesięczne 100 zł 0,01% miesięczne 100 zł 0,02% miesięczne 100 zł 0,02% miesięczne 100 zł 0,02% miesięczne 100 zł 0,03% miesięczne 100 zł 0,03% miesięczne 100 zł 0,04% miesięczne 100 zł 0,10% miesięczne odsetki co 3 miesiące 100 zł 0,10% miesięczne odsetki co 6 miesięcy 100 zł 0,10% miesięczne 100 zł 0,10% miesięczne odsetki co 3 miesiące 100 zł 0,10% miesięczne odsetki co 6 miesięcy 100 zł 0,10% miesięczne zł 0,10% 5

6 Tabela 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych zakładane przez Internet RODZAJ RACHUNKU MINIMALNA STAŁA ZMIENNA Terminowe lokaty oszczędnościowe Lokaty odnawialne lub nieodnawialne zakładane przez Internet 1. 1 miesięczne 100 zł 0,02% 2. 3 miesięczne 100 zł 0,03% 3. 6 miesięczne 100 zł 0,05% Tabela 5. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych Z Y S K RODZAJ RACHUNKU MINIMALNA STAŁE OPROCENTOWANIE W PIERWSZYM OKRESIE LOKACYJNYM Terminowe lokaty oszczędnościowe ZYSK 1. 1 miesięczne zł 0,01% 2. 3 miesięczne zł 0,02% 3. 6 miesięczne zł 0,03% miesięczne zł 0,04% Tabela 6. Rachunki Terminowych lokat oszczędnościowych 12 miesięcznych o progresywnym oprocentowaniu MINIMALNA ZMIENNA I okres trzymiesięczny II okres trzymiesięczny III okres trzymiesięczny IV okres trzymiesięczny zł 0,01% 0,02% 0,03% 0,05% Tabela 7. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o oprocentowaniu zależnym od stawek rynku międzybankowego - ZMIENNA MINIMALNA Iloczyn odpowiedniej stawki WIBID 1 M i następujących współczynników: dla lokat 1 miesięcznych 0,20 dla lokat 2 miesięcznych 0, zł Iloczyn odpowiedniej stawki WIBID 3 M i następujących współczynników: dla lokat 3 miesięcznych 0,40 dla lokat 6 miesięcznych 0,50 dla lokat 12 miesięcznych 0,60 6

7 Tabela 8. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych Bank otwiera rachunki dla Klientów indywidualnych w następujących walutach wymienialnych: - EURO (EUR) - dolary amerykańskie (USD) - funty brytyjskie (GBP) - franki szwajcarskie (CHF) RODZAJ RACHUNKU MINIMALNA - ZMIENNA EUR USD GBP CHF Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych 1. 1 miesięczne 100 EUR/USD/GBP 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 200 CHF 2. 3 miesięczne 100 EUR/USD/GBP 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 200 CHF 3. 6 miesięczne 100 EUR/USD/GBP 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 200 CHF miesięczne 100 EUR/USD/GBP 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 200 CHF miesięczne 100 EUR/USD/GBP 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 200 CHF miesięczne 100 EUR/USD/GBP 200 CHF 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% Łączną kwotę dziennych wypłat z jednego rachunku przekraczającą USD (lub równowartość w innej walucie) należy zgłosić w Banku prowadzącym rachunek z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nie awizowanych. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku: - kupna/sprzedaży dla dewiz do rozliczeń operacji bezgotówkowych - kupna/sprzedaży dla pieniędzy do rozliczeń operacji gotówkowych 7

8 Tabela 9. Kredyty dla Klientów indywidualnych w złotych OPROCENTOWANIE () 1 RODZAJ KREDYTU Stopa zmienna Stopa stała Banku 2 WIBOR (6M) + stała marża (punkty procentowe) 1. Kredyt gotówkowy 6,50% WIBOR + marża 5,5 2. Potrzeby gospodarstw domowych (PGD) 5,50% - 3. Kredyt Okazjonalny 5,50% - 4. Kredyt gotówkowy dla pracowników sektora finansów publicznych, sektora bankowego oraz służb 5,00% WIBOR + marża 4,5 mundurowych dla Klientów posiadających ROR 5. Kredyty na drobne remonty (BDRM) 6,00% WIBOR + marża 5,0 6. Kredyt EKO 5,50% WIBOR + marża 4,5 7. Kredyty hipoteczne - WIBOR + marża 3,9 8. Kredyty mieszkaniowe - WIBOR + marża 2,2 9. Kredyty konsolidacyjne - WIBOR + marża 4,8 10. Kredyt odnawialny w ROR 7,20% wg stopy zmiennej banku 11. Niedozwolone salda debetowe do umów zawieranych do r. 4-krotność stopy lombardowej NBP do umów zawieranych od r. 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie 12. Kredyty przeterminowane do umów zawartych do r. 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie do umów zawartych od r. do r. 4-krotność stopy lombardowej NBP do umów zawieranych od r. i pozostałych 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie 1 możliwość negocjowania oprocentowania 2 stała stopa procentowa może być stosowana dla kredytów z okresem spłaty do 2 lat włącznie 8

9 Tabela 10. KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZŁOTYCH OPROCENTOWANIE () LP. RODZAJ KARTY stałe zmienne 1. Karta kredytowa VISA Credit/MasterCard Credit 1) 1.1 Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 7,20% 1.2 Plan ratalny Praktyczna rata 2) 6,70% 2. Karta kredytowa VISA Gold 1) 2.1 Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 7,20% 2.2 Plan ratalny Praktyczna rata 2) 6,70% 1 Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku (w ramach przyznanego limitu) 2 Kwota objęta planem ratalnym Praktyczna rata nie może być niższa niż 300 zł 9

10 CZĘŚĆ II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Tabela 1. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH RODZAJ RACHUNKU STAŁA ZMIENNA Kapitalizacja kwartalna 1. Rachunki bieżące i pomocnicze Pierwsza wpłata na rachunek bieżący/pomocniczy w złotych 0,00% polskich wynosi 100,- PLN. 2. Rachunki VAT 0,00% 3. Rachunki bieżące podmiotów finansowych 0,00% 4. Rachunki Samorządu Terytorialnego wg stóp procentowych i terminów kapitalizacji odsetek ustalonych w przetargach Tabela 2. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE W ZŁOTYCH RODZAJ RACHUNKU 1. Mieszkaniowe rachunki powiernicze (możliwość negocjowania oprocentowania) STAŁA ZMIENNA Kapitalizacja miesięczna według Umowy z Klientem Tabela 3. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Bank otwiera rachunki dla Klientów instytucjonalnych w następujących walutach wymienialnych: - EURO (EUR) - dolary amerykańskie (USD) - funty brytyjskie (GBP) - franki szwajcarskie (CHF) RODZAJ RACHUNKU MINIMALNA Rachunki bieżące i pomocnicze w walutach wymienialnych 30 - EUR 30 - USD 20 - GBP 40 - CHF - ZMIENNA EUR USD GBP CHF Kapitalizacja kwartalna 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Łączną kwotę dziennych wypłat z jednego rachunku przekraczającą USD (lub równowartość w innej walucie) należy zgłosić w Banku prowadzącym rachunek z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nie awizowanych. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku: - kupna/sprzedaży dla dewiz do rozliczeń operacji bezgotówkowych - kupna/sprzedaży dla pieniędzy do rozliczeń operacji gotówkowych 10

11 Tabela 4. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH ZAKŁADANYCH PRZEZ INTERNET RODZAJ RACHUNKU MINIMALNA Lokaty terminowe zakładane przez Internet STAŁA ZMIENNA Lokaty odnawialne lub nieodnawialne 1. 1 miesięczne zł 0,02% 2. 3 miesięczne zł 0,05% 3. 6 miesięczne zł 0,05% Tabela 5. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH RODZAJ RACHUNKU MINIMALNA STAŁA ZMIENNA 1. Lokaty terminowe krótkoterminowe Lokaty odnawialne dniowe zł 0,01% dniowe zł 0,01% dniowe zł 0,01% dniowe zł 0,01% dniowe zł 0,01% dniowe zł 0,01% 2. Lokaty terminowe - Standardowe Lokaty odnawialne miesięczne zł 0,01% miesięczne zł 0,01% miesięczne zł 0,02% miesięczne zł 0,02% miesięczne zł 0,02% miesięczne zł 0,03% miesięczne zł 0,03% miesięczne zł 0,04% miesięczne zł 0,10% 11

12 Tabela 6. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH Bank otwiera rachunki dla Klientów instytucjonalnych w następujących walutach wymienialnych: - EURO (EUR) - dolary amerykańskie (USD) - funty brytyjskie (GBP) - franki szwajcarskie (CHF) RODZAJ RACHUNKU MINIMALNA - ZMIENNA EUR USD GBP CHF Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych 1. 1 miesięczne 500 EUR/USD/GBP 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 1000 CHF 2. 3 miesięczne 500 EUR/USD/GBP 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 1000 CHF 3. 6 miesięczne 500 EUR/USD/GBP 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 1000 CHF miesięczne 500 EUR/USD/GBP 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 1000 CHF miesięczne 500 EUR/USD/GBP 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 1000 CHF miesięczne 500 EUR/USD/GBP 1000 CHF 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% Łączną kwotę dziennych wypłat z jednego rachunku przekraczającą USD (lub równowartość w innej walucie) należy zgłosić w Banku prowadzącym rachunek z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nie awizowanych. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku: - kupna/sprzedaży dla dewiz do rozliczeń operacji bezgotówkowych - kupna/sprzedaży dla pieniędzy do rozliczeń operacji gotówkowych 12

13 Tabela 7. KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH (w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowaną do grupy przedsiębiorców indywidualnych lub rolników indywidualnych) RODZAJ KREDYTU OPROCENTOWANIE () 31 Stopa zmienna WIBOR (3M) + stała marża (punkty procentowe) Kredyt w rachunku bieżącym WIBOR + marża od 3,5 2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym WIBOR + marża od 3,5 3. Kredyt rewolwingowy WIBOR + marża od 4,0 4. Kredyt inwestycyjny WIBOR + marża od 3,0 5. Kredyt Express gotówka WIBOR + marża od 5,0 6. Kredyt Mój biznes WIBOR + marża od 4,5 7. Kredyt konsolidacyjny WIBOR + marża od 4,0 8. Kredyt dla Jednostek Samorządu Terytorialnego wg warunków przetargu i decyzji Zarządu 9. Kredyty z dopłatami z ARiMR wg umów zawartych z Bankiem Zrzeszającym 10. Kredyty przeterminowane do umów zawartych do r. 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie do umów zawartych od r. do r. 4-krotność stopy lombardowej NBP krotność odsetek ustawowych - do umów zawieranych od r. i pozostałych za opóźnienie Tabela 8. KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH OPROCENTOWANIE () LP. RODZAJ KARTY stałe zmienne 1. Karta kredytowa VISA Business Credit 1) - 7,20% 2. Karta kredytowa VISA Business Credit - 7,20% Gold 1) 3. Karta kredytowa MasterCard Business - 7,20% Credit 1) 1) Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku (w ramach przyznanego limitu) 1 możliwość negocjowania oprocentowania 2 dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie Bank podwyższa marżę o 1 punkt procentowy do czasu ustanowienia hipoteki 13

14 CZĘŚĆ III. KREDYTY ZAWARTE PRZED r. Tabela 1. Kredyty dla Klientów indywidualnych w złotych (dotyczy umów kredytowych zawartych przed r. do ich wygaśnięcia) OPROCENTOWANIE RODZAJ KREDYTU () Stopa zmienna Banku 1. Kredyt gotówkowy 7,20% 2. Potrzeby gospodarstw domowych (PGD) do 2 lat 7,20% dla Klientów posiadających ROR 7,20% 3. Kredyty remontowe, mieszkaniowe (BDRM) 7,20% dla Klientów posiadających ROR 7,20% 4. Kredyty hipoteczne 7,20% 5. Kredyty mieszkaniowe z terminem spłaty do 15 lat 7,20% z terminem spłaty do 25 lat 5,70% Tabela 2. KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH (w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowaną do grupy przedsiębiorców indywidualnych lub rolników indywidualnych) (dotyczy umów kredytowych zawartych przed r. do ich wygaśnięcia) RODZAJ KREDYTU OPROCENTOWANIE () Stopa zmienna Banku 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 7,20% 2. Kredyt rewolwingowy 7,20% 3. Kredyt inwestycyjny 7,20% 14

15 CZĘŚĆ IV. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Tabela 1. PRODUKTY DEPOZYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCOFANE Z OFERTY RODZAJ RACHUNKU Terminowe lokaty oszczędnościowe zakładane przez Internet 1. Lokaty 1 dniowe zakładane do r. MINIMALNA STAŁA ZMIENNA Lokaty odnawialne lub nieodnawialne 100 zł 0,01% --- Tabela 2. KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH (w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowaną do grupy przedsiębiorców indywidualnych lub rolników indywidualnych) RODZAJ KREDYTU OPROCENTOWANIE () 1 Stopa stała banku 2 Stopa zmienna WIBOR (3M) + stała marża (punkty procentowe) 3 1. Kredyt Medyk 5,50% WIBOR + marża od 4,0 2. Kredyt pomostowy - WIBOR + marża od 3,5 3. Kredyt płatniczy - WIBOR + marża od 4,0 4. Dyskonto weksli - WIBOR + marża od 3,5 Produkty wycofane z oferty z dniem r. 1 możliwość negocjowania oprocentowania 2 stała stopa procentowa może być stosowana dla kredytów z okresem spłaty do 2 lat włącznie 3 dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie Bank podwyższa marżę o 1 punkt procentowy do czasu ustanowienia hipoteki 15

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH obowiązuje od 1 lipca 2018r. Wilamowice, 2018r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI Tabela 1: Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/62/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 18.12.2018r. (obowiązuje od 20.12.2018r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/64/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 27.12.2016r. (obowiązuje od 02.01.2017r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 49/18 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 czerwca 2018 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 16 stycznia 2017 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 16 stycznia 2017 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 4/17 z dnia 11 stycznia 2017 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 16 stycznia 2017 ROKU ( tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 1/3/5/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 25.02.2019 r. obowiązuje od 01 marca 2019 r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 1/2/8/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 18.03.2019 r. obowiązuje od 01 kwietnia 2019 r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 153/15 z dnia 31.12.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 65/19 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 sierpnia 2019 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI ZAKŁADANE OD 20 LISTOPADA 2018R.

RACHUNKI ZAKŁADANE OD 20 LISTOPADA 2018R. BANK SPÓŁDZIELCZY W RACIBORZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RACIBORZU OBOWIĄZUJĄCA NA DZIEŃ 20.11.2018R. Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Załącznik do Uchwały nr 35/5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2017r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 01 sierpnia 2018 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 01 sierpnia 2018 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 23/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 01 sierpnia 2018 ROKU ( tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 07.03.2013 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 14 marzec 2013 r. Limanowa, 2013 r. LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZEGO W SKOCZOWIE

SPÓŁDZIELCZEGO W SKOCZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 111/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 26.06.2019 roku TA B E L A O P R O C E N T O WA N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U SPÓŁDZIELCZEGO W SKOCZOWIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 7 do Uchwały Zarządu Nr 44/Z/2018 z dnia 15.10.2018 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.10.2018

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 14/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 27 lutego 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/5/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 08.06.2017r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu nr 15/19 z dnia 14.02.2019 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.05.2019

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 7/16 z dnia 27.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2017 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM Załącznik do Uchwały Nr 4/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 30.07.08 r. (V zmiana Uchwały nr 49/06 z dnia 30..06 r.) Obowiązuje od 0.08.08 r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 33/Z/2017 z dnia 07.09.2017 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.12.2017

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 51/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 26.03.2019 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 wrzesień 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, wrzesień 2013 Spis treści... 2 Strona 1 z 8 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 148/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 29.09.2016 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 05.03.2015) Uchwała Zarządu Nr 1/7/2015 z dnia 05.03.2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, marzec 2015 Strona 1 z 9 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 18/XIII/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 31 marca 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie, marzec 2017r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 182/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 27.09.2018 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 11.10.2018 r. Załącznik do Uchwały Nr 121/Z/2018 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 01.11.2016) Uchwała Zarządu 6/29/2016 z dnia roku 20 lipca 2016 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, październik 2016 Strona 1 z 9 Spis treści I. Klienci indywidualni....

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 49/ 1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 116/16 z dnia 30.11.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 12.12.2016 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały nr 116/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 30.12.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 13/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 31.01.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 06.02017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 39/4/2019 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 18.07.2019 r. Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 22.07.2019 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa procentowa Rodzaj

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 173/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28.09.2017 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 37/2/2018 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2018 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 11/9/2019 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 28.02019 r. Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 11.03.2019 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa procentowa Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 maj 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, maj 2013 Strona 1 z 8 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/05/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.05.2012 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 25 czerwca 2012 r. LIMANOWA 2012 CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 1/2/28/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 06.12.2016r. obowiązuje od 12 grudzień 2016r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 08/04/O/19 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 29.04.2019 r. Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 1 lipca 2019 r. Spis treści A. KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGNICY

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGNICY 0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 170/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 02.08.2018 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGNICY Legnica, 2018 Część I RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM Załącznik do Uchwały Nr 48/22/2018 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 08.03.2018 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM Zawadzkie, marzec 2018 rok 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych. Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej

Tabela oprocentowania produktów bankowych. Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej Obowiązuje od 08.08.2018r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego Sucha Beskidzka, maj 2018r. Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 37/4/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 27.06.2018 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 007.2018 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Rykach

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Rykach Załącznik Nr do Uchwały Nr 9/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rykach z dnia 6.0.08 Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Rykach Ryki, listopad 08 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 28/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 28.03.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 01.04.2017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.04.2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/Z/2019 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

KOMUNIKAT Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie KOMUNIKAT Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie w sprawie: oprocentowania produktów bankowych dla osób fizycznych od dnia 08 sierpnia 2018 roku. KONTA OSOBISTE TAB.1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały nr 134/2018 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 1.10.2018 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ tekst jednolity obowiązuje od dnia 1 października

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 16/5/2019 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04.04.2019 r. Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Tekst obowiązuje od 08 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 87/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31 grudnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 36/15 z dnia 18.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 24.03.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ SPIS TREŚCI I. Załącznik nr 1 -Postanowienia ogólne w sprawie ustalania stawek

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 26.09.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 99/Z/2016 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 1/3/23/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 10.10.2016r. obowiązuje od 11 październik 2016r. Tabela oprocentowania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Uchwała nr 4/2/28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 19.11.2015r. obowiązuje od 20 listopada 2015r. Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik do Uchwały nr 1/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Tabela oprocentowania produktów bankowych. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 22 lutego 2018 r.) Uchwała r 2/8/2018 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 21 lutego 2018 roku Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2018 Strona 1

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały nr 4/2017 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 18.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ tekst jednolity obowiązuje od dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 58/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 01 września 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały nr 129/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 05112013r TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 1 października 2018 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 1 października 2018 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od października 208 r.) Słomniki, 208 r. I. KLIENCI INDYWIDUALNI TAB. Rachunki dla Klientów indywidualnych w złotych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 22 lipca 2019 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 22 lipca 2019 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 22 lipca 209 r.) I. KLIENCI INDYWIDUALNI TAB. Rachunki dla Klientów indywidualnych w złotych Stopa stała Stopa

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 113/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 30.10.2019 r. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 30 października 2017 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 3 0 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 7 r o k u S P I S T R E Ś C I CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku

Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 14 maja 2018 r. Strzelce Opolskie 2018 r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 01 października 2016 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 0 1 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 6 r o k u S P I S T R E Ś C I CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały nr 116/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 30.12.2016r. zm. Uchwała 29/2017 zm. Uchwała 70/2017 zm. Uchwała 21/2018

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/07/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 03.07.2018 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r. Limanowa, 2018 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo