SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY"

Transkrypt

1 SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Statystyka i demografia Liczba i rozmieszczenie ludności PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

2 Współczynnik gęstości zaludnienia Obliczany jest jako stosunek liczby ludności do powierzchni badanego terytorium. Najczęściej podawany w liczbie osób przypadającej na 1 km2

3 Podstawowe czynniki determinujące rozmieszczenie ludności 1. Czynniki przyrodniczo geograficzne (klimat, rodzaj gleby, ukształtowanie terenu, zasoby mineralne i energetyczne) 2. Czynniki społeczno ekonomiczne (stopień rozwoju społeczno ekonomicznego, formy społecznej organizacji, rozwój techniki) 3. Czynniki demograficzne (różnicowanie rodności i umieralności na różnych obszarach, migracje)

4 Zmiany liczby mieszkańców Ziemi w latach Europa Azja Ameryka Pn. Ameryka Łacińska Afryka Oceania Świat

5 Ludność świata W końcu 2009 roku na świecie żyło ok mln ludzi. Najwięcej ludzi zamieszkuje Azję 4121 mln osób (60,3%), następnie Afrykę 1010 mln osób (14,8%), Europę 732 mln osób (10,7%), Amerykę Południową i Środkową 582 mln osób (8,5%), Amerykę Północną 348 mln osób (5,1%), 35 mln Oceanię (0,5%). W Polsce mieszka 0,6% populacji ludzkiej. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne. Najwięcej ludności świata, około 52%, zamieszkuje tereny oddalone od brzegu morza nie więcej niż 200 km. Tereny te, stanowią około 26% lądów. Średnia gęstość zaludnienia na świecie w 2009 roku wynosiła 50 osób na 1 km², przy czym w Azji aż 129 osób, w Europie 32 osoby, w Afryce 33 osoby, w Ameryce Południowej 28 osób, a w Oceanii tylko 4 osoby na 1 km². W przybliżeniu ilościowo jedna piąta wszystkich ludzi, którzy urodzili się na ziemi w przeciągu ostatnich sześciu tysięcy lat, żyje dzisiaj.

6 Rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej Powierzchnia ziemi oraz zmiany struktury ludności w latach według regionów świata Powierzchnia Ludność (w %) Regiony w mln km 2 w % Świat 135, Afryka 30, Ameryka Północna 21, Ameryka Łacińska i Karaiby 20, Azja 31, Wschodnia 11, Południowo-Centralna 10, Europa 22, Oceania 8,5 6 0,5 0,5 1 1

7 Wzrost ludności świata i poszczególnych kontynentów Rok Europa Azja Ameryka Pn. Ameryka Łacińska ludność w mln Afryka Oceania Świat

8 Najludniejsze kraje świata w lipcu 2012 roku wg CIA World Factbook L.p. Państwo mln osób Zmiana 2012 do 2006 (%) 1 Chiny 1343,2 2,2 2 Indie 1205,1 10,0 3 Stany Zjednoczone 313,8 5,2 4 Indonezja 248,2 1,1 5 Brazylia 205,7 9,4 6 Pakistan 190,3 14,8 7 Nigeria 170,1 29,0 8 Bangladesz 161,1 9,3 9 Rosja 138,1-3,4 10 Japonia 127,4-0,1 11 Meksyk 115,0 7,0 12 Filipiny 103,8 16,0 13 Etiopia 93,8 25,5 14 Wietnam 91,5 8,4 15 Egipt 83,7 6,1 16 Niemcy 81,3-1,4 17 Turcja 79,7 13,3 18 Iran 78,9 14,8 33 Polska 38,4-0,3

9 Najludniejsze kraje Europy w końcu 2011 roku (mln osób) L.p. Kraj 2011 (mln osób) Zmiana 2011 do 1995 (%) 1 Rosja Russian Federation 142,9-3,8 2 Niemcy Germany 81,8 0,2 3 Turcja Turkey 73,7 20,5 4 Francja France 63,1 8,8 5 Wielka Brytania United Kindom 62,5 7,7 6 Włochy Italy 60,6 6,0 7 Hiszpania Spain 46,2 17,2 8 Ukraina Ukraine 45,6-10,7 9 Polska Poland 38,5 0,7 10 Rumunia Romania 21,4-5,6 11 Niderlandy Netherlands 16,7 7,8 12 Grecja Greece 11,3 6,0 13 Belgia Belgium 11,0 9,1 14 Portugalia Protugal 10,6 5,3 15 Republika Czeska Czech Republic 10,5 1,6 16 Węgry Hungary 10,0-3,3

10 Tempo przyrostu ludności świata ludność świata w milionach rok przyrost 30 ok p.n.e. 300 ok p.n.e. (10-krotny przyrost w ciągu 3 tysięcy lat) ok ok (1 miliard po 110 latach) ok (1 miliard po 30 latach) ok (1 miliard po 14 latach) ok (1 miliard po 14 latach) ok (1 miliard po 11 latach) ok (a) (1 miliard po 13 latach) ok (a) (1 miliard po 14 latach) ok (a) (1 miliard po 17 latach) (a) Prognozy ONZ z 2001

11 Świat na bombie

12 Gęstość zaludnienia (osób/km²)

13 Cztery najbardziej zaludnione regiony świata: 1. Chiny Wschodnie, Korea, Japonia, Indochiny, Filipiny i Indonezja 2. Dolina Gangesu, Indie Południowe i Cejlon 3. Europa bez rzadko zamieszkanych północnych i wschodnich obszarów europejskiej części Rosji 4. Obszar ok. 1,3 mln km 2 północno wschodniej części Stanów Zjednoczonych.

14 Dzienne zmiany liczby mieszkańców Świata Najszybciej rośnie liczba ludności Indii codziennie przybywa tam ponad 41 tys. osób. Dzięki temu ten kraj prawdopodobnie jeszcze przed 2030 rokiem stanie się najludniejszym krajem świata, wyprzedzając Chiny. Co minutę rodzi się 266 osób, a umiera 100. Najszybciej spada liczba ludności Rosji codziennie o prawie 1500 osób. W Polsce w 2005 roku liczba mieszkańców spadała dziennie o 53 osoby ale w roku 2006 roku był to spadek o 107 osób.

15 Dzienne zmiany liczby mieszkańców wybranych krajów

16 Stałe źródła światła w nocy, głównie miejskie, skupiają się wzdłuż wybrzeży i szlaków transportowych np. autostrad międzystanowych w USA, kolei transsyberyjskiej.

17 Globalne mrowiska

18 Liczba miast i aglomeracji powyżej 1 miliona mieszkańców na świecie Szymańska D., Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa 2008, s. 201 Rok Liczba miast > 1 mln w tym > 10 mln 1800 nie było nie było nie było Tokio, Nowy Jork (1,7% ludności świata) (3,7% ludności świata) (4,0% ludności świata) (5,0% ludności świata)

19 Sposób ustalenia liczby mieszkańców Polski Począwszy od danych za 2010 rok bilanse liczby i struktury ludności faktycznej są opracowane przy przyjęciu za bazę wyjściową wyniki NSP Wyniki spisu z dnia r. wykazały liczbę ludności większą o 312 tys. (0,8%) w stosunku do bilansów prowadzonych w latach na bazie NSP Różnica ta dotyczyła w większej części terenów wiejskich, gdzie odnotowano wzrost o 1,1 %, tj. o 170 tys. osób, w miastach było więcej o 145 tys. (0,6%).

20 Liczba ludności Polski w końcu 2012 roku Ze wstępnych wyników badań wynika, że w końcu 2012 r., ludność Polski liczyła ok tys. osób, tj. o ok. 4 tys. więcej niż przed rokiem. Rok był piątym z kolei, w którym odnotowano dodatni przyrost rzeczywisty ludności; tempo przyrostu było znacznie wolniejsze i wyniosło 0,01%, - co oznacza, że na każde 100 tys. mieszkańców Polski przybyła tylko 1 osoba, w 2011 r. 2 osoby, a w 2010 r. 8.

21 Zmiany liczby ludności Polski W latach obserwowano ubytek liczby ludności Polski; zmniejszyła się ona wówczas o prawie 179 tys. osób. Bezpośrednią przyczyną był notowany w latach spadek liczby urodzeń przy prawie nieistotnych zmianach w liczbie zgonów i niezmiennie ujemnym saldzie migracji zagranicznych definitywnych (na pobyt stały). Największy ubytek liczby ludności odnotowano w 2006 r. o 32 tys. (tempo ubytku wyniosło minus 0,08%); spadek miał miejsce przede wszystkim w wyniku zwiększonej emigracji na pobyt stały. Dla porównania - w latach 90-tych ub. stulecia notowano przyrost liczby ludności na poziomie ok. +0,09% rocznie, natomiast w minionym 12-leciu średnioroczna stopa ubytku ludności wynosiła minus 0,14%.

22 Ludność Polski na tle ludności świata Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 32 miejscu wśród krajów świata i na 6 w krajach Unii Europejskiej. W przypadku gęstości zaludnienia plasujemy się w grupie średnio zaludnionych państw europejskich. Na 1 km powierzchni mieszkają 123 osoby; w miastach około 1090, na terenach wiejskich nieco ponad 50.

23 Zmiany ludności Polski na przestrzeni dziejów Data Ludność Osoby na 1 km 2 Uwagi ,7 9 XII ,6 30 IX , zabory zabory ok ,0 ok ok państwo Polsko-Litewskie państwo Polsko-Litewskie państwo Polsko-Litewskie ok ,5-8

24 Zmiany ludności Polski na przestrzeni dziejów Data Ludność Osoby na 1 km 2 Uwagi ,3 Wg NSP , , , , , , , ,7 7 XII ,1 7 XII ,2 8 XII ,4 6 XII ,3 3 XII ,0 14 II ,6

25 Zmiany liczby mieszkańców Polski w latach w tys. osób Ogółem Miasta Wieś

26 Zmiany współczynnika urbanizacji Polski w latach (%) 65,0 45,0 25,0

27 10 największych pod względem liczby mieszkańców miast w Polsce w końcu 2011 roku (tys. osób) Katow ice Lublin Bydgoszcz Szczecin Gdańsk Poznań 554 Wrocław 631 Łódź Kraków Warszaw a

28 Zmiany liczby mieszkańców 10 największych miast Polski w latach (%) -9,1 Łódź -6,6 Katow ice -4,9 Poznań -3,5 Bydgoszcz -2,9 Lublin -1,8-1,5 Szczecin Wrocław -0,5 Gdańsk Kraków 0,0 Warszaw a 1,2-10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0

29 Ciekawostki 1,3 mln naszych rodaków żyje w Chicago drugim największym po Warszawie polskim mieście w końcu 2011 roku w Zamościu mieszkało osób (w końcu 2005 roku osoby)

30 Ludność wg województw w końcu 2011 roku (tys. osób) Mazow ieckie 5285,6 Śląskie 4626,4 Wielkopolskie Małopolskie 3455,5 3346,8 Dolnośląskie Łódzkie Pomorskie Lubelskie Podkarpackie Kujaw sko-pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-mazurskie Św iętokrzyskie Podlaskie Lubuskie Opolskie 2916,6 2533,7 2283,5 2171,9 2128,7 2098,4 1722,7 1452,6 1278,1 1201,0 1023,2 1014,0 0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

31 Tempo zmian liczby mieszkańców województw w latach (%) Pomorskie Małopolskie Mazowieckie Wielkopolskie Warmińsko-mazurskie Kujawsko-pomorskie Zachodniopomorskie Lubuskie Podkarpackie 1,8 1,5 1,5 1,5 1,3 3,3 3,3 3,9 5,1-5,3-3,6-3,0 Polska Dolnośląskie Podlaskie -0,8-1,6 Lubelskie -1,9Świętokrzyskie Śląskie Łódzkie Opolskie 0,2 0,7-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Stan

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY pod redakcją Bohdana Wyżnikiewicza Współpraca gospodarcza Polska Niemcy dr Łukasz Ambroziak Jacek Fundowicz dr Tomasz Kalinowski Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH

Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH Podstawowym problemem z jakim musi zmierzyć się młoda osoba po zakończeniu edukacji ciągle pozostaje znalezienie zatrudnienia. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGNOZ W ZAKRESIE STRUKTURY I LICZBY GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ POGŁOWIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W POLSCE W PERSPEKTYWIE 2020R.

AKTUALIZACJA PROGNOZ W ZAKRESIE STRUKTURY I LICZBY GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ POGŁOWIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W POLSCE W PERSPEKTYWIE 2020R. Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich AKTUALIZACJA PROGNOZ W ZAKRESIE STRUKTURY I LICZBY GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ POGŁOWIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W POLSCE W PERSPEKTYWIE 2020R. W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Doc. dr hab. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa t.komorn@twarda.pan.

Doc. dr hab. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa t.komorn@twarda.pan. Rozwój infrastruktury transportowej a Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów polskich) Ekspertyza przygotowana na zamówienie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Poziom wymagań Nr lekcji Temat lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający MAPA ŚWIATA 1. Lekcja organizacyjna. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 213 słownik pojęć Wypadek drogowy Zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej ISSN 1896 6659 nr 12(59) 25 czerwca 2009 zagadnienia społeczno gospodarcze Zapotrzebowanie na pomoc humanitarną na świecie systematycznie wzrasta. Unia Europejska i jej państwa członkowskie udzielają wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne zakres podstawowy

Zadania maturalne zakres podstawowy Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - wstępny projekt - Olsztyn,maj 2006 r. Spis treści 1. Wstęp... 2. Diagnoza sytuacji społeczno

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo