ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W"

Transkrypt

1 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2011 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające status uchodźcy 77 indywidualnych programów integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku W 2011 roku zakończonych zostało 22 programów (tzn. uchodźcy pobierali świadczenia przez okres 12 miesięcy), co stanowiło 29% ogółu programów, w trakcie realizacji nadal było 45 programów (stan na dzień ), co stanowiło 58% ogółu programów, przerwano natomiast 10 programów (co oznacza, że uchodźcy korzystali z pomocy przez okres krótszy niż 12 miesięcy, zrezygnowali z pomocy na własną prośbę, bądź też nie stawili się więcej w powiatowym centrum pomocy rodzinie), co stanowiło 13% ogółu programów. Liczba rodzin posiadających status uchodźcy, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2011 r. kształtowała się następująco: Czeczenia (26 rodziny), Białoruś (24 rodziny), Afganistan (4 rodziny), Irak (4 rodziny), Somalia (4 rodziny), Iran (3 rodziny), Chiny (2 rodziny), Turkmenistan (2 rodziny), Bangladesz (1 rodzina), Dżibuti (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Kongo (1 rodzina), Korea Północna (1 rodzina), Libia (1 rodzina), Nepal (1 rodzina) i Wietnam (1 rodzina). Z kolei liczba uchodźców realizujących w 2011 r. indywidualne programy integracji wyniosła: Czeczenia 61 osób, Białoruś 29 osób, Iran 6 osób, Afganistan 4 osoby, Irak 4 osoby, Somalia 4 osoby, Kongo 3 osoby, Chiny 2 osoby, Nepal 2 osoby, Turkmenistan 2 osoby, Dżibuti 1 osoba, Korea Północna 1 osoba, Kuba 1 osoba, Libia 1 osoba i Wietnam 1 osoba. Łączna liczba uchodźców objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2011r. wynosiła 122 (w tym 36 kobiet i 37 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 63 programy, podlaskie 6, pomorskie 4, łódzkie 2, dolnośląskie 1, małopolskie 1. Liczba uchodźców realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 104 osób, podlaskie 10osób, pomorskie 4, łódzkie 2, dolnośląskie 1 małopolskie 1 osoby.

2 Łącznie na pomoc uchodźcom w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano zł, w tym świadczenia pieniężne na utrzymanie wyniosły zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego zł. W 2011 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające ochronę uzupełniającą 138 indywidualnych programów integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku W 2011 roku zakończonych zostało 76 programów (tzn. uchodźcy pobierali świadczenia przez okres 12 miesięcy), co stanowiło 55% ogółu programów, w trakcie realizacji nadal były 45 programy (stan na dzień ), co stanowiło 33% ogółu programów, przerwano natomiast 17 programów (co oznacza, że uchodźcy korzystali z pomocy przez okres krótszy niż 12 miesięcy, zrezygnowali z pomocy na własną prośbę, bądź też nie stawili się więcej w powiatowym centrum pomocy rodzinie), co stanowiło 12% ogółu programów. Liczba rodzin posiadających ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2011 r. kształtowała się następująco: Czeczenia (120 rodziny), Irak (5 rodzin), Uzbekistan (3 rodziny), Afganistan (1 rodzina), Etiopia (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina), Palestyna (1 rodzina), Sudan (1 rodzina), Syria (1 rodzina), Uganda (1 rodzina), Ukraina (1 rodzina) i bezpaństwowiec ( 1 rodzina). Z kolei liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, realizujących w 2010 r. indywidualne programy integracji wyniosła: Czeczenia 323 osób, Irak 10 osób, Uzbekistan 7 osób, Afganistan 3 osoba, Ukraina 3 osoby, Pakistan 2 osoby, Etiopia 1 osoby, Kuba 1 osoby, Palestyna 1 osoba, Sudan 1 osoba, Syria 1 osoba, Uganda 1 osoba, i bezpaństwowiec 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2011 r. wynosiła 2011(w tym 77 kobiety i 201dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 72 programy, podlaskie 57, śląskie 5, łódzkie 2, pomorskie 1 i wielkopolskie 1. Liczba cudzoziemców posiadających ochronę uzupełniającą realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 179 osoby, podlaskie 153 osoby, śląskie 19 osób, łódzkie 2 osoby, pomorskie 1 osób i wielkopolskie 1 osoba.

3 Łącznie na pomoc osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano zł, w tym świadczenia pieniężne na utrzymanie wyniosły zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego zł. W 2011 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było łącznie przez osoby posiadające status uchodźcy i ochronę uzupełniającą 215 indywidualnych programów integracji. Łączna liczba rodzin posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2011 r. kształtowała się następująco: Czeczenia (146 rodziny), Białoruś (24 rodzin), Irak (9 rodzin), Afganistan (5 rodzin), Somalia (4 rodziny), Iran (3 rodziny), Uzbekistan (3 rodziny), Chiny (2 rodziny), Turkmenistan (2 rodziny), Bangladesz (1 rodzina), Dżibuti (1 rodzina), Etiopia (1 rodzina), Kongo (1 rodzina), Korea Północna (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Libia (1 rodzina), Nepal (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina), Palestyna (1 rodzina), Sudan (1 rodzina), Syria (1 rodzina), Uganda (1 rodzina), Ukraina (1 rodzina), Uzbekistan (1 rodzina) i bezpaństwowiec (1 rodzina) Z kolei liczba osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą realizujących w 2011 r. indywidualne programy integracji wyniosła: Czeczenia 384 osoby, Białoruś 29 osób, Irak 14 osób, Afganistan 7 osób, Uzbekistan 7 osób, Iran 6 osób, Somalia 4 osoby, Kongo 3 osoby, Ukraina 3 osoby, Chiny 2 osoby, Kuba 2 osoby, Nepal 2 osoby, Pakistan 2 osoby, Turkmenistan 2 osoby, Dżibuti 1 osoba, Etipia 1 osoba, Korea Północna 1 osoba, Libia 1 osoba, Palestyna 1 osoba, Sudan 1 osoba, Syria 1 osoba, Uganda 1 osoba, Wietnam 1 osoba i bezpaństwowiec 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2011 r. wynosiła 477 (w tym 113 kobiet i 238 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 135 programów, podlaskie 63, pomorskie 5, łódzkie - 4, dolnośląskie 1, małopolskie 1 i wielkopolskie 1. Liczba cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie

4 283 osoby, podlaskie 163 osób, śląskie 19 osób, pomorskie 5 osób, łódzkie 4 osoby, dolnośląskie 1 osoba, małopolskie 1 osoba i wielkopolskie 1 osoba Łącznie na pomoc osobom posiadającym status uchodźcy i osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano zł, w tym świadczenia pieniężne na utrzymanie wyniosły zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego zł. Świadczenia z pomocy społecznej przydzielone w 2011 roku dla osób posiadających status uchodźcy udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego specjalnego, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia pieniężnego na utrzymanie oraz opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2011 r. osobom posiadającym status uchodźcy wyniosła ,16zł z czego średnio w skali całego roku przypadało 7.020,92 zł na rodzinę i 2.600,34zł zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 585,08 zł na rodzinę oraz 216,70zł na 1 osobę. Pomocą objęto 10 rodzin. Rodziny posiadające status uchodźcy pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: lubelskie (4 rodziny), małopolskie (2 rodziny), opolskie (2 rodziny), dolnośląskie (1 rodzina) oraz śląskie (1 rodzina). Osoby posiadające status uchodźcy pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: lubelskie (12 osób), małopolskie ( 6 osób), śląskie (5 osób), opolskie (3 osoby) i dolnośląskie (1 osoba). Wysokość pomocy udzielonej uchodźcom w 2011 r. według województw kształtowała się następująco: lubelskie ,04 zł, małopolskie ,62 zł, dolnośląskie ,50zł, opolskie 1.854,00zł, i śląskie 500zł. Wśród rodzin posiadających status uchodźcy pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znaleźli się uchodźcy z następujących krajów: Czeczenia (5 rodzin), Białoruś (2 rodziny), Irak (2 rodziny) i Liban ( 1 rodzina). Wśród osób posiadających status uchodźcy pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znaleźli się uchodźcy z następujących krajów: Czeczenia (13 osób), Irak (10 osób) Białoruś (2 osoby), i Liban ( 2 osoby).

5 Łączna liczba osób posiadających status uchodźcy korzystających z pomocy społecznej w 2011 r. wyniosła 27 osób (w tym 7 kobiet i 14 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2011 roku dla osób posiadających ochronę uzupełniającą udzielone były w formie: zasiłku celowego, zasiłku okresowego, dożywiania ( opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i w świetlicach), świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz pomocy rzeczowej (między innymi: schronienia, paczki żywnościowej). Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2011 r. osobom posiadającym ochronę uzupełniającą wyniosła ,48 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 3.858,63 zł na rodzinę i 881,10zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 321,55 zł na rodzinę oraz 73,43 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 58 rodzin. Rodziny posiadające ochronę uzupełniającą, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: lubelskie (42 rodziny), pomorskie (6 rodzin), kujawsko pomorskie (4 rodziny), śląskie ( 4 rodziny), łódzkie (1 rodzina) i małopolskie ( 1 rodzina). Osoby posiadające ochronę uzupełniającą, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: lubelskie (172 osoby), pomorskie (33 osoby), kujawsko pomorskie (29 osób), śląskie (18osób), łódzkie (1 osoba) i małopolskie ( 1 osoba). Wysokość pomocy udzielonej osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w 2011 r. według województw kształtowała się następująco: lubelskie , 48 zł, kujawsko pomorskie ,00zł, śląskie ,48 zł, pomorskie ,00 zł, łódzkie 3.212,50zł i małopolskie 1.896,02 zł. Wśród rodzin posiadających ochronę uzupełniającą, pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia (56 rodzin), Palestyna (1 rodzina) i Pakistan ( 1 rodzina). Wśród osób posiadających ochronę uzupełniającą, pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia (252 osoby), Palestyna ( 1 osoba) i Pakistan (1 osoba). Łączna liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, korzystających z pomocy społecznej w 2011 r. wyniosła 254 osób (w tym 53 kobiet i 155 dzieci).

6 Świadczenia z pomocy społecznej w 2011 roku dla osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany udzielone były w formie: zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku okresowego, zasiłku stałego, dożywiania (program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach, ), zasiłku na leki oraz na opał oraz pomocy rzeczowej (między innymi: wyprawki dla dzieci do szkoły oraz bonu żywnościowego). Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2011 r. osobom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany wyniosła ,81 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4.128,10 zł na rodzinę i 1211,51zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 344,01 zł na rodzinę oraz 100,96zł na 1 osobę. Pomocą objęto 28 rodzin. Rodziny posiadające zgodę na pobyt tolerowany, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: lubelskie (9 rodzin), małopolskie (5 rodzin), kujawsko pomorskie ( 2 rodziny), lubuskie (2 rodziny), łódzkie ( 2 rodziny), śląskie (2 rodziny), warmińsko mazurskie ( 2 rodziny), świętokrzyskie ( 2 rodziny), pomorskie ( 1 rodzina)i zachodnio pomorskie ( 1 rodzina). Osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: lubelskie ( 32 osoby), małopolskie (19 osób), kujawsko pomorskie ( 9 osób), warmińsko mazurskie (9 osób), śląskie ( 7 osób), świętokrzyskie ( 6 osób), lubuskie (4 osoby), łódzkie ( 3 osoby), zachodnio pomorskie ( 2 osoby) i pomorskie ( 1 osoba). Wysokość pomocy udzielonej osobom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany w 2011 r. według województw kształtowała się następująco: lubelskie ,25zł, małopolskie ,97zł, łódzkie ,98zł, warmińsko mazurskie 8.260,00zł, kujawsko pomorskie 7.050,00zł, świętokrzyskie 6.700,00zł, lubuskie 6.100,00zł, śląskie 5.761,11zł, zachodnio- pomorskie ,00zł i pomorskie 2.075,50zł. Wśród rodzin posiadających zgodę na pobyt tolerowany pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Ukraina ( 8 rodzin), Armenia ( 9 rodzin), Czeczenia ( 6 rodzin), Białoruś ( 2 rodziny), Gruzja ( 1 rodzina), Mongolia (1 rodzina) i Gwinea ( 1 rodzina). Wśród osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Armenia ( 25 osób), Czeczenia (32 osoby), Ukraina (16 osób), Białoruś ( 10 osób), Gruzja ( 4 osoby), Mongolia ( 4 osoby) i Gwinea ( 1 osoba).

7 Łączna liczba osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany, korzystających z pomocy społecznej w 2011 r. wyniosła 92 osoby (w tym 27 kobiet i 50 dzieci). Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2011 r. osobom objętym ochroną międzynarodową (posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą bądź zgodę na pobyt tolerowany) wyniosła ,45 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4.223,63zł na rodzinę i 1.087,05 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 351,97 zł na rodzinę oraz 90,59 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 96 rodzin. Rodziny objęte ochroną międzynarodową pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: lubelskie (55 rodzin), małopolskie (8 rodzin), pomorskie (7 rodzin), śląskie (7 rodzin), kujawsko pomorskie (6 rodzin), łódzkie (3 rodziny), lubuskie ( 2 rodziny), opolskie ( 2 rodziny), warmińsko mazurskie ( 2 rodzinny), świętokrzyskie ( 2 rodziny), dolnośląskie ( 1 rodzina) i zachodnio pomorskie ( 1 rodzina). Osoby objęte ochroną międzynarodową pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: lubelskie (216 osób), kujawsko pomorskie ( 38 osób), pomorskie ( 34 osoby), śląskie (30 osób), małopolskie ( 26 osób), warmińsko mazurskie ( 9 osób), świętokrzyskie ( 6 osób), lubuskie ( 4 osoby) i zachodnio pomorskie (2 osoby). Wysokość pomocy udzielonej osobom objętym ochroną międzynarodową w 2011 r. według województw kształtowała się następująco: lubelskie ,77zł, kujawsko pomorskie ,00zł, małopolskie ,61zł, śląskie ,59zł, pomorskie ,50zł, łódzkie ,48zł, świętokrzyskie 6.700zł, warmińsko mazurskie 8.260zł, lubuskie 6.100zł, dolnośląskie 5.287,50, zachodnio pomorskie 4.288zł i opolskie 1.854,00zł. Wśród rodzin objętych ochroną międzynarodową pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znalazły się rodziny z następujących krajów: Czeczenia (67 rodzin), Armenia ( 9 rodzin), Ukraina ( 8 rodzin), Białoruś ( 4 rodziny), Irak ( 2 rodziny), Liban ( 1 rodzina), Gruzja (1 rodzina), Gwinea ( 1 rodzina), Mongolia ( 1 rodzina), Pakistan ( 1 rodzina) i Palestyna ( 1 rodzina). Wśród osób objętych ochroną międzynarodową pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia (290 osób), Armenia ( 32 osoby), Ukraina ( 16 osób), Białoruś ( 12 osób), Irak ( 10 osób), Gruzja

8 ( 4 osoby), Mongolia ( 4 osoby), Liban ( 2 osoby), Gwinea ( 1 osoba), Pakistan ( 1 osoba) i Palestyna ( 1 osoba). Łączna liczba osób objętych ochroną międzynarodową korzystających z pomocy społecznej w 2011 r. wyniosła 373 osób (w tym 83 kobiet i 219 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2011 roku dla osób pochodzących z krajów trzecich udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku okresowego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, dożywiania (program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania, żywność, opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, talonów obiadowych oraz opłacanie obiadów w barach), świadczeń rodzinnych, opłacanie pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej,, dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej i inne) oraz pomocy rzeczowej (między innymi: wyprawki dla dzieci do szkoły, paczek świątecznych, żywności), pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, zasiłek celowy specjalny w ramach programu "Apteka Komunalna", opłacenie składka na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłek celowy specjalny na uregulowanie opłat, zasiłek celowy obuwie, składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby samotnej pobierającej zasiłek stały, zasiłek celowy na uregulowanie opłat. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2011 r. osobom pochodzącym z krajów trzecich wyniosła ,43 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 3.525,82zł na rodzinę i 1.261,97zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 293,82zł na rodzinę oraz 105,16zł na 1 osobę. Pomocą objęto 131 rodzin. Większość osób objętych pomocą przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się (109 rodzin 83%). 15 rodzin objętych pomocą (12%) otrzymało zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, natomiast 7 rodzin ( ok. 5%) posiadało status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Rodziny pochodzące z krajów trzecich pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: małopolskie (29 rodzin), lubelskie ( 26 rodzin),śląskie (24 rodzin), świętokrzyskie (19 rodzin), podkarpackie (12 rodzin), lubuskie ( 6 rodzin), opolskie ( 6 rodzin), kujawsko pomorskie (3 rodziny), łódzkie ( 3 rodziny), pomorskie (2 rodziny) i warmińsko mazurskie ( 1 rodzina).

9 Osoby pochodzące z krajów trzecich pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: małopolskie ( 91osób), lubelskie ( 75 osób), śląskie ( 75 osób), świętokrzyskie (35 osób), podkarpackie ( 30 osób), opolskie ( 17 osób), lubuskie (16 osób), łódzkie ( 12 osób), kujawsko pomorskie ( 10 osób), pomorskie ( 3 osoby) i warmińsko mazurskie (2 osoby). Wysokość pomocy udzielonej osobom pochodzącym z krajów trzecich w 2011 r. według województw kształtowała się następująco: małopolskie ,18zł, świętokrzyskie ,93zł, lubelskie ,34zł, śląskie ,49zł, podkarpackie ,79zł, opolskie ,14zł, lubuskie ,18zł, kujawsko pomorskie 4.566,00zł, pomorskie 3.473,20zł, warmińsko mazurskie 1.647,00zł i łódzkie 1.286,18zł. Wśród osób pochodzących z krajów trzecich pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Ukraina ( 78 rodzin), Armenia( 14 rodzin), Rosja (13 rodzin), Białoruś ( 3 rodziny), Gruzja ( 3 rodziny), Kazachstan (3 rodziny), Serbia ( 3 rodziny), Algieria ( 2 rodziny), Mołdawia ( 2 rodziny), Wietnam ( 2 rodziny), Bośnia i Hercegowina ( 1 rodzina), Izrael (1 rodzina), Liberia (1 rodzina), Mongolia ( 1 rodzina), Obywatelstwo pakistańsko kanadyjskie (1 rodzina), Macedonia (1 rodzina), Syria (1 rodzina), Turcja ( 1 rodzina). Wśród osób pochodzących z krajów trzecich pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Ukraina ( 219 osób), Armenia ( 49 osoby), Czeczenia ( 25 osób), Wietnam ( 10 osób), Gruzja ( 9 osób),serbia (9 osób), Białoruś ( 8 osób), Algieria ( 6 osób), Kazachstan (5 osób), Mołdawia ( 5 osób), Macedonia (5 osób), Turcja ( 4 osoby), Liberia ( 3 osoby), Mongolia ( 3 osoby), Obywatelstwo pakistańsko-kanadyjskie ( 3 osoby), Bośnia i Hercegowina (1 osoba), Izrael ( 1 osoba) i Syria ( 1 osoba). Łączna liczba osób pochodzących z krajów trzecich korzystających z pomocy społecznej w 2011 r. wyniosła 366 (w tym 134 kobiet i 159 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2011 roku dla osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, dożywiania (program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania, żywności oraz opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach),

10 opłacania pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, pomocy rzeczowej żywności oraz schronienia. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2011 r. osobom pochodzącym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniosła ,8 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 6.190,77 zł na rodzinę i 2.132,36zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 515,90 zł na rodzinę oraz 177,70 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 31 rodzin. Rodziny pochodzące z EOG pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: małopolskie (7 rodzin), świętokrzyskie ( 6 rodzin), lubelskie ( 4 rodziny), śląskie ( 4 rodziny), pomorskie ( 3 rodziny), warmińsko mazurskie ( 3 rodziny), łódzkie ( 2 rodziny), kujawsko pomorskie ( 1 rodzina) i lubuskie ( 1 rodzina). Osoby pochodzące z EOG pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: małopolskie (25 osób), lubelskie (14osób), pomorskie ( 11 osób), świętokrzyskie ( 11 osób), warmińsko mazurskie ( 11 osób ), śląskie ( 9 osób), łódzkie ( 3 osoby), kujawsko pomorskie ( 5 osób) i lubuskie (1 osoba). Wysokość pomocy udzielonej osobom pochodzącym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 2011 r. według województw kształtowała się następująco: małopolskie ,88zł, świętokrzyskie ,40zł, warmińsko mazurskie 9.906,11zł, pomorskie 5.561,50zł, śląskie 5.290,38zł, lubuskie 1.776,00zł, łódzkie 837,80zł, lubelskie 718,73zł i kujawsko pomorskie 288,00zł. Wśród osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znalazły się rodziny pochodzące z następujących krajów: Bułgaria ( 9 rodzin), Rumunia ( 9 rodzin), Litwa ( 3 rodziny), Słowacja (3 rodziny), Czechy ( 1 rodzina), Grecja (1 rodzina), Holandia (1 rodzina), Portugalia ( 1 rodzina), Wielka Brytania (1 rodzina), Włochy ( 1 rodzina) i Węgry (1 rodzina). Wśród osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znalazły się osoby pochodzące z następujących krajów: Rumunia ( 37 osób), Bułgaria (26 osób), Litwa ( 9 osób), Grecja (4 osoby), Słowacja (4 osoby), Wielka Brytania (3 osoby),węgry ( 3 osoby), Czechy ( 1 osoba), Holandia (1 osoba), Portugalia ( 1 osoba) i Włochy ( 1 osoba). Łączna liczba osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystających z pomocy społecznej w 2011 r. wyniosła 90 osób (w tym 26 kobiet i 39 dzieci).

11 Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2011r. przez ośrodki pomocy społecznej wszystkim cudzoziemcom wyniosła ,68 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4.105,68 zł na rodzinę i 1.277,76 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 342,14 zł na rodzinę oraz 106,48 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 258 rodzin. Rodziny cudzoziemskie pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: lubelskie (85 rodzin),małopolskie ( 44 rodziny),śląskie ( 35 rodzin), świętokrzyskie (27 rodzin), podkarpackie (12 rodzin), pomorskie ( 12 rodzin), kujawsko pomorskie (10 rodzin),lubuskie ( 9 rodzin), łódzkie (8 rodzin), opolskie ( 8 rodzin), warmińsko mazurskie ( 6 rodzin), dolnośląskie ( 1 rodzina) i zachodnio pomorskie (1 rodzina). Cudzoziemcy pobierający świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwali województwa: lubelskie (305 osób), małopolskie (142 osoby), śląskie ( 106 osób), kujawsko pomorskie ( 53 osoby), świętokrzyskie (52 osoby), pomorskie (48 osób), podkarpackie ( 30 osób), warmińsko mazursko ( 22 osoby), lubuskie (21 osób), opolskie (20 osób), łódzkie ( 19 osób), zachodnio pomorskie ( 2 osoby) i dolnośląskie (1 osoba). Wysokość pomocy udzielonej cudzoziemcom w 2011 r. według województw kształtowała się następująco: małopolskie ,67zł, lubelskie ,84zł, świętokrzyskie ,33zł, śląskie ,46zł, kujawsko pomorskie ,00zł, pomorskie ,20zł, podkarpackie ,79zł, opolskie ,14zł, lubuskie ,18zł, warmińsko mazurskie ,11zł, łódzkie ,46zł, dolnośląskie 5.287,50zł i zachodnio pomorskie 4.288,00zł. Wśród cudzoziemców pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znalazły się rodziny z następujących krajów: Ukraina ( 86 rodzin), Czeczenia ( 80 rodzin), Armenia (23 rodziny), Bułgaria ( 9 rodzin), Rumunia (9 rodzin), Białoruś ( 7 rodzin), Gruzja (4 rodziny), Kazachstan (3 rodziny), Litwa (3 rodziny), Serbia (3 rodziny), Słowacja (3 rodziny), Algieria ( 2 rodziny), Irak (2 rodziny), Mołdawia ( 2 rodziny), Mongolia ( 1 rodzina), Wietnam (2 rodziny), Bośnia i Hercegowina (1 rodzina), Czechy (1 rodzina), Grecja (1 rodzina), Gwinea ( 1 rodzina), Holandia ( 1 rodzina), Izrael ( 1 rodzina), Liban ( 1 rodzina), Liberia ( 1 rodzina). Macedonia ( 1 rodzina), Mongolia ( 1 rodzina), Obywatelstwo pakistańsko kanadyjskie ( 1 rodzina),pakistan (1 rodzina), Palestyna ( 1 rodzina), Portugalia ( 1 rodzina), Słowacja (1 rodzina), Syria ( 1 rodzina), Turcja ( 1 rodzina), Wielka Brytania ( 1 rodzina), Włochy ( 1 rodzina) i Węgry ( 1 rodzina).

12 Wśród cudzoziemców pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2011 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia ( 315 osób), Ukraina ( 235 osób), Armenia (81 osób), Rumunia ( 37 osób), Bułgaria ( 26 osób), Białoruś (20 osób), Gruzja ( 13 osób), Irak ( 10 osób), Wietnam (10 osób), Litwa (9 osób), Serbia (9 osób), Mongolia ( 7 osób), Algieria ( 6 osób), Kazachstan ( 5 osób), Macedonia (5 osób), Mołdawia ( 5 osób), Grecja (4 osoby), Turcja ( 4 osoby), Słowacja ( 4 osoby), Liberia ( 3 osoby), Obywatelstwo pakistańsko kanadyjskie (3 rodziny), Węgry (3 osoby), Wielka Brytania ( 3 osoby), Liban (2 osoby), Bośnia i Hercegowina (1 osoba), Czechy ( 1 osoba), Gwinea (1 osoba), Holandia ( 1 osoba), Izrael ( 1 osoba), Pakistan ( 1 osoba), Palestyna (1 osoba), Portugalia ( 1 osoba), Syria ( 1 osoba) i Włochy ( 1 osoba). Łączna liczba wszystkich cudzoziemców korzystających z pomocy społecznej w 2011 r. w ośrodkach pomocy społecznej wyniosła 829 (w tym 247 kobiety i 417dzieci).

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez osoby posiadające status uchodźcy 102 indywidualne programy integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku 2008. W 2009

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2008 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS)

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1 Warszawa, 10.06.2011 r. Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1 Wprowadzenie W 2010 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz drugi roczne

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Warszawa, 10 czerwca 2010 Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Wprowadzenie W 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz pierwszy roczne

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2017 08 maja 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 27/2017 13 lipca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2017 01 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2017 21 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 38/2017 28 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2017 24 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 34/2017 31 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 36/2017 14 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 42/2017 26 października 2017r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 44/2017 9 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 7/2017 23 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2010 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 50/2016 22 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 52/2016 5 stycznia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 6/2018 15 lutego 2018r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 4/2017 2 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2017 23 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 47/2017 30 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 28/2016 28 lipca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 23/2008 12 czerwca 2008r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51,52/2017 04 stycznia 2018r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2017 14 grudnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 19/2007 17 maja 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Adresat: Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 PCPR Powiat miejski Grudziądz

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2016 2 czerwca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 OGÓLNE TRENDY - I połowa 2015 r. Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy. O ochronę międzynarodową ubiegali się głównie Rosjanie (trend utrzymujący

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców 14.01.2016 Urząd do Spraw Cudzoziemców Organy administracji, służby zaangażowane

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2016 25 sierpnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2016 8 września 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2007 6 września 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. Dz.U.03.199.1951 ogólne 2005.01.01 zm. Dz.U.04.271.2687 1 2006.01.01 zm. Dz.U.05.186.1555 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 39/2016 6 października 2016r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 15/2017 20 kwietnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 12/2017 30 marca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2017 06 kwietnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOMOWY CENA NETTO

CENNIK DOMOWY CENA NETTO 1 Lokalne 0,09 zł 0,11 zł 2 Polska 0,09 zł 0,11 zł 3 Polska tel. kom. 0,79 zł 0,97 zł 4 Polska tel. kom.(clir) 0,69 zł 0,85 zł 5 Afganistan 2,00 zł 2,46 zł 6 Alaska 0,10 zł 0,12 zł 7 Albania 0,76 zł 0,93

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 25/2017 29 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 24/2017 22 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2014 5 maja 2014r. RYNEK MLEKA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 32/2017 18 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 31/2017 10 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wrzesień, 2015 W województwie zachodniopomorskim w 2013 roku świadczenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 10/2016 17 marca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo