ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI"

Transkrypt

1 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2008 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające status uchodźcy 99 indywidualnych programów integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku W 2008 roku zakończone zostały 34 programy (tzn. uchodźcy pobierali świadczenia przez okres 12 miesięcy), co stanowiło 34% ogółu programów, w trakcie realizacji nadal było 45 programów (stan na dzień ), co stanowiło 46% ogółu programów, przerwano natomiast 20 programów (co oznacza, Ŝe uchodźcy korzystali z pomocy przez okres krótszy niŝ 12 miesięcy, zrezygnowali z pomocy na własną prośbę, bądź teŝ, po przyznaniu świadczeń, nie zgłosili się więcej w powiatowym centrum pomocy rodzinie i nie realizowali programu),co stanowiło 20% ogółu programów. Liczba rodzin uchodźców, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2008 r. kształtowała się następująco: Czeczenia (74 rodziny), Somalia (8 rodzin), Białoruś (7 rodzin), Irak (4 rodziny), Turkmenistan (2 rodziny), Afganistan (1 rodzina), Indie (1 rodzina), Sri Lanka (1 rodzina) i Turcja (1 rodzina). Z kolei liczba uchodźców realizujących w 2008 r. indywidualne programy integracji wyniosła: Czeczenia 235 osób, Białoruś 9 osób, Somalia 9 osób, Irak 6 osób, Turkmenistan 4 osoby, Afganistan 1 osoba, Indie 1 osoba, Sri Lanka 1 osoba i Turcja 1 osoba. Łączna liczba uchodźców objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2008 r. wynosiła 267 (w tym 71 kobiet i 131 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 78 programów, podlaskie 13, lubelskie 3, wielkopolskie 3, łódzkie 1 i warmińsko-mazurskie 1. Liczba uchodźców realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 209 osób, podlaskie 41 osób, lubelskie 11 osób, wielkopolskie 4 osoby, łódzkie 1 osoba i warmińsko-mazurskie 1 osoba.

2 W 2008 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające ochronę uzupełniającą 599 indywidualnych programów integracji, z których wszystkie rozpoczęły się w roku 2008, a konkretnie w maju. Jest to związane z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która wprowadziła moŝliwość korzystania z indywidualnych programów integracji przez osoby, które otrzymały w Polsce ochronę uzupełniającą. W 2008 roku w trakcie realizacji nadal były 564 programy integracji (stan na dzień ), co stanowiło 94% ogółu programów, przerwano natomiast 35 programów (co oznacza, Ŝe uchodźcy korzystali z pomocy przez okres krótszy niŝ 12 miesięcy, zrezygnowali z pomocy na własną prośbę, bądź teŝ nie stawili się więcej w powiatowym centrum pomocy rodzinie), co stanowiło 6% ogółu programów. Liczba rodzin posiadających ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2008 r. kształtowała się następująco: Czeczenia (554 rodziny), Afganistan (12 rodzin), Sri Lanka (10 rodzin), Białoruś (5 rodzin), Irak (4 rodziny), Rosja (3 rodziny), Togo (2 rodziny), Ukraina (2 rodziny), AzerbejdŜan (1 rodzina), bez obywatelstwa (1 rodzina), Chiny (1 rodzina), Libia (1 rodzina), Nepal (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina) i Sudan (1 rodzina). Z kolei liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, realizujących w 2008 r. indywidualne programy integracji wyniosła: Czeczenia 1430 osób, Afganistan 16 osób, Białoruś 10 osób, Sri Lanka 10 osób, Rosja 7 osób, Irak 4 osoby, AzerbejdŜan 3 osoby, Nepal 3 osoby, Togo 2 osoby, Ukraina 2 osoby, bez obywatelstwa 1 osoba, Chiny 1 osoba, Libia 1 osoba, Pakistan 1 osoba i Sudan 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2008 r. wynosiła 1492 (w tym 346 kobiet i 720 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 363 programy, podlaskie 161, lubelskie 57, zachodniopomorskie 8, śląskie 6, warmińsko-mazurskie 2, łódzkie 1 i wielkopolskie 1. Liczba cudzoziemców posiadających ochronę uzupełniającą realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 815 osób, podlaskie 438 osób, lubelskie 184 osoby, śląskie 31 osób, zachodniopomorskie 16 osób, łódzkie 3 osoby, wielkopolskie 3 osoby i warmińsko-mazurskie 2 osoby.

3 Podsumowanie W 2008 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było łącznie przez osoby posiadające status uchodźcy i ochronę uzupełniającą 598 indywidualnych programów integracji. Łączna liczba rodzin posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2008 r. kształtowała się następująco: Czeczenia (628 rodzin), Afganistan (13 rodzin), Białoruś (12 rodzin), Sri Lanka (11 rodzin), Irak (8 rodzin), Somalia (8 rodzin), Rosja (3 rodziny), Togo (2 rodziny), Turkmenistan (2 rodziny), Ukraina (2 rodziny), AzerbejdŜan (1 rodzina), bez obywatelstwa (1 rodzina), Chiny (1 rodzina), Indie (1 rodzina), Libia (1 rodzina), Nepal (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina), Sudan (1 rodzina) i Turcja (1 rodzina). Z kolei liczba osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą realizujących w 2008 r. indywidualne programy integracji wyniosła: Czeczenia 1665 osób, Białoruś 19 osób, Afganistan 17 osób, Sri Lanka 11 osób, Irak 10 osób, Somalia 9 osób, Rosja 7 osób, Turkmenistan 4 osoby, AzerbejdŜan 3 osoby, Nepal 3 osoby, Togo 2 osoby, Ukraina 2 osoby, bez obywatelstwa 1 osoba, Chiny 1 osoba, Indie 1 osoba, Libia 1 osoba, Pakistan 1 osoba, Sudan 1 osoba i Turcja 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2008 r. wynosiła 1759 (w tym 417 kobiet i 851 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 441 programów, podlaskie 174, lubelskie 60, zachodniopomorskie 8, śląskie 6, wielkopolskie 4, warmińsko-mazurskie 3 i łódzkie 2. Liczba cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 1024 osoby, podlaskie 479 osób, lubelskie 195 osób, śląskie 31 osób, zachodniopomorskie 16 osób, wielkopolskie 10 osób, łódzkie 4 osoby i warmińskomazurskie 3 osoby. Łącznie na pomoc osobom posiadającym status uchodźcy i osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano zł, w tym świadczenia pienięŝne na utrzymanie wyniosły zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego zł.

4 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE W ROKU 2008 CUDZOZIEMCOM POSIADAJACYM OCHRONĘ MIĘDZYNARODOWĄ PO ZAKOŃCZENIU INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI Świadczenia z pomocy społecznej przydzielone w 2008 roku dla osób posiadających status uchodźcy udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku rodzinnego, doŝywiania (program wieloletni Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach i talony obiadowe) oraz świadczeń rodzinnych. Łączna kwota świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2008 r. osobom posiadającym status uchodźcy wyniosła ,4 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4.410,28 zł na rodzinę i 1.459,74 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 367,52 zł na rodzinę oraz 121,65 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 94 rodziny. Rodziny uchodźców pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (64 rodziny), podlaskie (15 rodzin), lubelskie (8 rodzin), dolnośląskie (5 rodzin), łódzkie (1 rodzina) i śląskie (1 rodzina). Osoby posiadające status uchodźcy pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (194 osoby), podlaskie (48 osób), lubelskie (20 osób), dolnośląskie (17 osób), łódzkie (4 osoby) i śląskie (1 osoba). Wysokość pomocy udzielonej uchodźcom w 2008 r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawa kształtowała się następująco: M. St. Warszawa ,20 zł., podlaskie ,52 zł., mazowieckie bez Warszawy zł., lubelskie ,80 zł., dolnośląskie ,24 zł., łódzkie 8.353,62 zł. i śląskie zł. Wśród rodzin uchodźców pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znaleźli się uchodźcy z następujących krajów: Czeczenia (59 rodzin), Białoruś (10 rodzin), Kongo (3 rodziny), Somalia (3 rodziny), Ukraina (3 rodziny), Iran (2 rodziny), Liban (2 rodziny), Sri Lanka (2 rodziny), Bośnia i Hercegowina (1 rodzina), Etiopia (1 rodzina), Indie (1 rodzina), Irak (1 rodzina), Kamerun (1 rodzina), Kirgistan (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Mołdawia (1 rodzina), TadŜykistan (1 rodzina) i Turkmenistan (1 rodzina). Wśród osób posiadających status uchodźcy pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znaleźli się uchodźcy z następujących krajów: Czeczenia (197 osób), Białoruś (28 osób), Ukraina (13 osób), Kongo (10 osób), Sri Lanka (6 osób), Somalia (5 osób), Kamerun (4 osoby), Kirgistan (4 osoby), Irak (3 osoby), Turkmenistan (3 osoby),

5 Iran (2 osoby), Liban (2 osoby), TadŜykistan (2 osoby), Bośnia i Hercegowina (1 osoba), Etiopia (1 osoba), Indie (1 osoba), Kuba (1 osoba) i Mołdawia (1 osoba). Łączna liczba osób posiadających status uchodźcy korzystających z pomocy społecznej w 2008 r. wyniosła 284 osób (w tym 78 kobiet i 139 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2008 roku dla osób posiadających ochronę uzupełniającą udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego, doŝywiania (program wieloletni Pomoc państwa w zakresie doŝywiania oraz opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach), składek na ubezpieczenie zdrowotne, schronienia oraz pomocy rzeczowej (między innymi: wyprawki dla dzieci do szkoły, opału, Ŝywności, środków czystości). Łączna kwota świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2008 r. osobom posiadającym ochronę uzupełniającą wyniosła ,6 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 2.240,44 zł na rodzinę i 679,34 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 186,7 zł na rodzinę oraz 65,61 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 245 rodzin. Rodziny osób posiadających ochronę uzupełniającą, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (113 rodzin), podlaskie (113 rodzin), lubelskie (10 rodzin), śląskie (6 rodzin), małopolskie (1 rodzina) i zachodniopomorskie (1 rodzina). Osoby posiadające ochronę uzupełniającą, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (387 osób), podlaskie (340 osób), lubelskie (46 osób), śląskie (31 osób), zachodniopomorskie (3 osoby) i małopolskie (1 osoba). Wysokość pomocy udzielonej osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w 2008 r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawa kształtowała się następująco: podlaskie ,2 zł., M. ST. Warszawa zł., mazowieckie bez Warszawy ,02 zł., śląskie ,98 zł., małopolskie ,88 zł., lubelskie 7.900,51 zł. i zachodniopomorskie zł. Wśród rodzin osób posiadających ochronę uzupełniającą, pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znalazły się rodziny następujących krajów: Czeczenia (237 rodzin), Afganistan (1 rodzina), Armenia (1 rodzina), Białoruś (1 rodzina), Inguszetia (1 rodzina), Irak (1 rodzina), Kazachstan (1 rodzina), Senegal (1 rodzina) i Sudan (1 rodzina). Wśród osób posiadających ochronę uzupełniającą, pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia

6 (788 osób), Irak (5 osób), Senegal (5 osób), Inguszetia (4 osoby), Kazachstan (2 osoby), Afganistan (1 osoba), Armenia (1 osoba), Białoruś (1 osoba) i Sudan (1 osoba). Łączna liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, korzystających z pomocy społecznej w 2008 r. wyniosła 808 osoby (w tym 213 kobiet i 447 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2008 roku dla osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku okresowego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego, doŝywiania (program wieloletni Pomoc państwa w zakresie doŝywiania oraz opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach), świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczki alimentacyjnej, schronienia, opłaty za dom pomocy społecznej, opłacenie pogrzebu dziecka oraz pomocy rzeczowej (między innymi: wyprawki dla dzieci do szkoły, opału, Ŝywności, środków czystości). Łączna kwota świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2008 r. osobom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany wyniosła ,5 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 1.970,8 zł na rodzinę i 582,7 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 164,23 zł na rodzinę oraz 48,56 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 157 rodzin. Rodziny osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (81 rodzin), lubelskie (32 rodziny), podlaskie (28 rodzin), dolnośląskie (6 rodzin), wielkopolskie (4 rodziny), małopolskie (2 rodziny), śląskie (2 rodziny), kujawsko-pomorskie (1 rodzina) i warmińskomazurskie (1 rodzina). Osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (280 osób), lubelskie (115 osób), podlaskie (90 osób), dolnośląskie (17 osób), wielkopolskie (13 osób), małopolskie (6 osób), śląskie (5 osób), warmińsko-mazurskie (4 osoby) i kujawsko-pomorskie (1 osoba). Wysokość pomocy udzielonej osobom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany w 2008 r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawa kształtowała się następująco: mazowieckie bez Warszawy ,48 zł., M. St. Warszawa ,75 zł., podlaskie ,92 zł., śląskie ,32 zł., dolnośląskie ,50 zł., lubelskie ,34 zł., małopolskie ,45 zł., wielkopolskie zł., warmińsko-mazurskie zł. i kujawsko-pomorskie 860,76 zł.

7 Wśród rodzin osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znalazły się rodziny z następujących krajów: Czeczenia (120 rodzin), Ukraina (11 rodzin), Rosja (7 rodzin), Armenia (3 rodziny), Afganistan (2 rodziny), Białoruś (2 rodziny), Nigeria (2 rodziny), AzerbejdŜan (1 rodzina), bez obywatelstwa (1 rodzina), Gwinea (1 rodzina), Indie (1 rodzina), Irak (1 rodzina), Kamerun (1 rodzina), Kenia (1 rodzina), Kongo (1 rodzina), Liban (1 rodzina) i Togo (1 rodzina). Wśród osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia (433 osoby), Ukraina (35 osób), Rosja (14 osób), Armenia (11 osób), Afganistan (6 osób), Białoruś (6 osób), Irak (4 osoby), Kongo (4 osoby), Liban (4 osoby), AzerbejdŜan (3 osoby), Indie (3 osoby), Gwinea (2 osoby), Nigeria (2 osoby), bez obywatelstwa (1 osoba), Kamerun (1 osoba), Kenia (1 osoba) i Togo (1 osoba). Łączna liczba osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany, korzystających z pomocy społecznej w 2008 r. wyniosła 531 osób (w tym 151 kobiet i 291 dzieci). PODSUMOWANIE Łączna kwota świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2008 r. osobom objętym ochroną międzynarodową (posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą bądź zgodę na pobyt tolerowany) wyniosła ,5 zł., z czego średnio w skali całego roku przypadało 2.566,31 zł. na rodzinę i 784,28 zł. na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 213,86 zł na rodzinę oraz 65,36 zł. na 1 osobę. Pomocą objęto 496 rodzin. Rodziny objęte ochroną międzynarodową pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (258 rodzin), podlaskie (156 rodzin), lubelskie (50 rodzin), dolnośląskie (11 rodzin), śląskie (9 rodzin), wielkopolskie (4 rodziny), małopolskie (3 rodziny), kujawsko-pomorskie (1 rodzina), łódzkie (1 rodzina),warmińskomazurskie (1 rodzina) i zachodniopomorskie (1 rodzina). Osoby objęte ochroną międzynarodową pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (861 osób), podlaskie (478 osób), lubelskie (181 osób), śląskie (37 osób), dolnośląskie (34 osoby), wielkopolskie (13 osób), małopolskie (7 osób), łódzkie (4 osoby), warmińsko-mazurskie (4 osoby), zachodniopomorskie (3 osoby) i kujawsko-pomorskie (1 osoba).

8 Wysokość pomocy udzielonej osobom objętym ochroną międzynarodową w 2008 r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawa kształtowała się następująco: M. St. Warszawa ,95 zł., podlaskie ,64 zł., mazowieckie bez Warszawy ,5 zł., śląskie ,3 zł., lubelskie ,65 zł., dolnośląskie ,74 zł., małopolskie ,33 zł., wielkopolskie zł., łódzkie 8.353,62 zł., warmińskomazurskie zł., zachodniopomorskie zł. i kujawsko-pomorskie 860,76 zł. Wśród rodzin objętych ochroną międzynarodową pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znalazły się rodziny z następujących krajów: Czeczenia (416 rodzin), Ukraina (14 rodzin), Białoruś (13 rodzin), Rosja (7 rodzin), Armenia (4 rodziny), Kongo (4 rodziny), Afganistan (3 rodziny), Irak (3 rodziny), Liban (3 rodziny), Somalia (3 rodziny), AzerbejdŜan (2 rodziny), Indie (2 rodziny), Iran (2 rodziny), Kamerun (2 rodziny), Nigeria (2 rodziny), Sri Lanka (2 rodziny), bez obywatelstwa (1 rodzina), Bośnia i Hercegowina (1 rodzina), Etiopia (1 rodzina), Gwinea (1 rodzina), Inguszetia (1 rodzina), Kazachstan (1 rodzina), Kenia (1 rodzina), Kirgistan (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Mołdawia (1 rodzina), Senegal (1 rodzina), Sudan (1 rodzina), TadŜykistan (1 rodzina), Togo (1 rodzina) i Turkmenistan (1 rodzina). Wśród osób objętych ochroną międzynarodową pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia (1418 osób), Ukraina (48 osób), Białoruś (35 osób), Kongo (14 osób), Rosja (14 osób), Armenia (12 osób), Irak (12 osób), Afganistan (7 osób), Liban (6 osób), Sri Lanka (6 osób), Kamerun (5 osób), Senegal (5 osób), Somalia (5 osób), Indie (4 osoby), Inguszetia (4 osoby), Kirgistan (4 osoby), AzerbejdŜan (3 osoby), Turkmenistan (3 osoby), Gwinea (2 osoby), Iran (2 osoby), Kazachstan (2 osoby), Nigeria (2 osoby), TadŜykistan (2 osoby), bez obywatelstwa (1 osoba), Bośnia i Hercegowina (1 osoba), Etiopia (1 osoba), Kenia (1 osoba), Kuba (1 osoba), Mołdawia (1 osoba), Sudan (1 osoba) i Togo (1 osoba). Łączna liczba osób objętych ochroną międzynarodową korzystających z pomocy społecznej w 2008 r. wyniosła 1623 osoby (w tym 442 kobiety i 877 dzieci).

9 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE W ROKU 2008 OSOBOM POCHODZĄCYM Z PAŃSTW TRZECICH Świadczenia z pomocy społecznej w 2008 roku dla osób pochodzących z krajów trzecich udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku okresowego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, doŝywiania (program wieloletni Pomoc państwa w zakresie doŝywiania oraz opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach), dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, becikowego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pomocy rzeczowej (między innymi: wyprawki dla dzieci do szkoły, opału, paczek świątecznych, biletów komunikacji miejskiej, Ŝywności, środków czystości). Łączny koszt świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2008 r. osobom pochodzącym z krajów trzecich wynosił ,1 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 3.054,74 zł. na rodzinę i 1.062,67 zł. na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 254,56 zł. na rodzinę oraz 88,56 zł. na 1 osobę. Pomocą objęto 311 rodzin. Większość osób objętych pomocą przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się (274 rodziny 88%). Objęto pomocą 29 rodzin przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, co stanowiło ok. 9% wszystkich rodzin. 6 rodzin objętych pomocą (ok. 2%) posiadało status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, natomiast 2 rodziny (ok. 1 %) posiadały nieuregulowany status. Rodziny pochodzące z krajów trzecich pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: dolnośląskie (95 rodzin), mazowieckie (56 rodzin), małopolskie (44 rodziny), lubelskie (31 rodzin), podkarpackie (17 rodzin), świętokrzyskie (13 rodzin), wielkopolskie (13 rodzin), opolskie (11 rodzin), podlaskie (10 rodzin), łódzkie (9 rodzin), pomorskie (5 rodzin), śląskie (3 rodziny), zachodniopomorskie (3 rodziny), i kujawsko-pomorskie (1 rodzina). Osoby pochodzące z krajów trzecich pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: dolnośląskie (262 osoby), małopolskie (155 osób), mazowieckie (144 osoby), lubelskie (105 osób), podkarpackie (46 osób), świętokrzyskie

10 (41 osób), wielkopolskie (40 osób), opolskie (31 osób), łódzkie (24 osoby), pomorskie (18 osób), podlaskie (17 osób), zachodniopomorskie (8 osób), śląskie (7 osób), i kujawskopomorskie (3 osoby). Wysokość pomocy udzielonej osobom pochodzącym z krajów trzecich w 2008 r. według województw kształtowała się następująco: dolnośląskie ,30 zł., mazowieckie zł., małopolskie zł., lubelskie ,76 zł., podkarpackie ,79 zł., wielkopolskie ,44 zł., opolskie ,13 zł., pomorskie ,37 zł., podlaskie ,74 zł., łódzkie ,58 zł., świętokrzyskie ,61 zł., zachodniopomorskie 3.367,50 zł, śląskie zł. i kujawsko-pomorskie zł. Wśród osób pochodzących z krajów trzecich pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Ukraina (195 rodzin), Rosja (28 rodzin), Białoruś (27 rodzin), Armenia (10 rodzin), Kazachstan (8 rodzin), Mołdawia (5 rodzin), Mongolia (4 rodziny), Serbia i Czarnogóra (4 rodziny), Wietnam (4 rodziny), AzerbejdŜan (3 rodziny), Uzbekistan (3 rodziny), Algieria (2 rodziny), Gruzja (2 rodziny), Somalia (2 rodziny), Albania (1 rodzina), Bangladesz (1 rodzina), Bośnia i Hercegowina (1 rodzina), Egipt (1 rodzina), Gwinea (1 rodzina), Irak (1 rodzina), Jemen (1 rodzina), b. Jugosławia (1 rodzina), Kongo (1 rodzina), Macedonia (1 rodzina), Maroko (1 rodzina), Nigeria (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina) i Syria (1 rodzina). Wśród osób pochodzących z krajów trzecich pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Ukraina (585 osób), Rosja (70 osób), Białoruś (60 osób), Armenia (27 osób), Kazachstan (21 osób), Wietnam (18 osób), Mołdawia (16 osób), Mongolia (14 osób), Uzbekistan (11 osób), Egipt (9 osób), Syria (9 osób), Jemen (6 osób), Albania (5 osób), Bangladesz (5 osób), Gruzja (5 osób), AzerbejdŜan (4 osoby), Bośnia i Hercegowina (4 osoby), Gwinea (4 osoby), Kongo (4 osoby), Serbia i Czarnogóra (4 osoby), Irak (3 osoby), Algieria (2 osoby), Pakistan (2 osoby), Somalia (2 osoby), b. Jugosławia (1 osoba), Macedonia (1 osoba), Maroko (1 osoba) i Nigeria (1 osoba). Łączna liczba osób pochodzących z krajów trzecich korzystających z pomocy społecznej w 2008 r. wyniosła 894 (w tym 319 kobiet i 401 dzieci).

11 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE W ROKU 2008 OSOBOM POCHODZĄCYM Z UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Świadczenia z pomocy społecznej w 2008 roku dla osób pochodzących z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, doŝywiania (program wieloletni Pomoc państwa w zakresie doŝywiania oraz opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach), świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pomocy rzeczowej (wyprawka dla dzieci do szkoły). Łączny koszt świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2008 r. tej grupie osób wyniósł ,64 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 2.691,68 zł. na rodzinę i 1.076,67 zł. na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 224,31 zł na rodzinę oraz 89,72 zł. na 1 osobę. Pomocą objęto 36 rodzin. Rodziny pochodzące z UE i EOG pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: dolnośląskie (13 rodzin), mazowieckie (10 rodzin), wielkopolskie (3 rodziny), opolskie (2 rodziny), warmińsko-mazurskie (2 rodziny), lubelskie (1 rodzina), łódzkie (1 rodzina), małopolskie (1 rodzina), pomorskie (1 rodzina), śląskie (1 rodzina) i świętokrzyskie (1 rodzina). Osoby pochodzące z UE i EOG pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: dolnośląskie (41 osób), mazowieckie (21 osób), wielkopolskie (7 osób), świętokrzyskie (4 osoby), warmińsko-mazurskie (4 osoby), lubelskie (3 osoby), opolskie (3 osoby), śląskie (3 osoby), małopolskie (2 osoby), łódzkie (1 osoba) i pomorskie (1 osoba). Wysokość pomocy udzielonej osobom pochodzącym z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 2008 r. według województw kształtowała się następująco: dolnośląskie ,8 zł., mazowieckie ,82 zł, pomorskie zł., wielkopolskie zł., świętokrzyskie 5.414,04 z., małopolskie zł., warmińskomazurskie 4.027,98 zł., lubelskie zł., opolskie zł., łódzkie zł. i śląskie 564 zł.

12 Wśród tej grupy osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znalazły się rodziny pochodzące z następujących krajów: Bułgaria (10 rodzin), Czechy (6 rodzin), Grecja (5 rodzin), Litwa (5 rodzin), Rumunia (3 rodziny), Słowacja (2 rodziny), Łotwa (1 rodzina), Niemcy (1 rodzina), Węgry (1 rodzina), Wielka Brytania (1 rodzina) i Włochy (1 rodzina). Wśród osób pochodzących z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znalazły się osoby pochodzące z następujących krajów: Bułgaria (25 osób), Czechy (15 osób), Litwa (14 osób), Grecja (12 osób), Rumunia (8 osób), Słowacja (7 osób), Włochy (5 osób), Łotwa (1 osoba), Niemcy (1 osoba), Węgry (1 osoba) i Wielka Brytania (1 osoba). Łączna liczba osób pochodzących z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystających z pomocy społecznej w 2008 r. wyniosła 90 osób (w tym 30 kobiet i 36 dzieci).

13 PODSUMOWANIE Łączna kwota świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2008 r. przez ośrodki pomocy społecznej wszystkim cudzoziemcom wyniosła ,24 zł., z czego średnio w skali całego roku przypadało 2.751,86 zł. na rodzinę i 889,84 zł. na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 229,32 zł. na rodzinę oraz 74,15 zł. na 1 osobę. Pomocą objęto 843 rodziny. Rodziny cudzoziemskie pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (324 rodziny), podlaskie (166 rodzin), dolnośląskie (119 rodzin), lubelskie (82 rodziny), małopolskie (48 rodzin), wielkopolskie (20 rodzin), podkarpackie (17 rodzin), świętokrzyskie (14 rodzin), opolskie (13 rodzin), śląskie (13 rodzin), łódzkie (11 rodzin), pomorskie (6 rodzin), zachodniopomorskie (4 rodziny), warmińsko-mazurskie (3 rodziny) i kujawsko-pomorskie (2 rodziny). Cudzoziemcy pobierający świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwali województwa: mazowieckie (1026 osób), podlaskie (495 osób), dolnośląskie (337 osób), lubelskie (289 osób), małopolskie (164 osoby), wielkopolskie (60 osób), śląskie (47 osób), podkarpackie (46 osób), świętokrzyskie (45 osób), opolskie (34 osoby), łódzkie (29 osób), pomorskie (19 osób), zachodniopomorskie (11 osób), warmińsko-mazurskie (8 osób), i kujawsko-pomorskie (4 osoby). Wysokość pomocy udzielonej cudzoziemcom w 2008 r. według województw kształtowała się następująco: mazowieckie ,27 zł., podlaskie ,38 zł., dolnośląskie ,84 zł., małopolskie ,33 zł., lubelskie ,41 zł., śląskie ,30 zł., wielkopolskie ,44 zł., podkarpackie ,79 zł., pomorskie ,37 zł, opolskie ,13 zł, łódzkie ,2 zł, świętokrzyskie ,65 zł., warmińsko-mazurskie 5.379,98 zł., zachodniopomorskie 4.627,5 zł. i kujawsko-pomorskie 2.819,76 zł. Wśród cudzoziemców pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znalazły się rodziny z następujących krajów: Czeczenia (416 rodzin), Ukraina (209 rodzin), Białoruś (40 rodzin), Rosja (35 rodzin), Białoruś Armenia (14 rodzin), Bułgaria (10 rodzin), Kazachstan (9 rodzin), Czechy (6 rodzin), Mołdawia (6 rodzin), AzerbejdŜan (5 rodzin), Grecja (5 rodzin), Kongo (5 rodzin), Litwa (5 rodzin), Somalia (5 rodzin), Irak (4 rodziny), Mongolia (4 rodziny), Serbia i Czarnogóra (4 rodziny), Wietnam (4 rodziny), Afganistan (3 rodziny), Liban (3 rodziny), Nigeria (3 rodziny), Rumunia (3 rodziny), Uzbekistan (3 rodziny), Algieria (2 rodziny), Bośnia i Hercegowina (2 rodziny), Gruzja (2 rodziny), Gwinea (2 rodziny), Indie (2 rodziny), Iran (2 rodziny), Kamerun (2 rodziny), Słowacja

14 (2 rodziny), Sri Lanka (2 rodziny), Albania (1 rodzina), Bangladesz (1 rodzina), bez obywatelstwa (1 rodzina), Egipt (1 rodzina), Etiopia (1 rodzina), Inguszetia (1 rodzina), Jemen (1 rodzina), b. Jugosławia (1 rodzina), Kenia (1 rodzina), Kirgistan (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Łotwa (1 rodzina), Macedonia (1 rodzina), Maroko (1 rodzina), Niemcy (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina), Senegal (1 rodzina), Sudan (1 rodzina), Syria (1 rodzina), TadŜykistan (1 rodzina), Togo (1 rodzina), Turkmenistan (1 rodzina), Węgry (1 rodzina), Wielka Brytania (1 rodzina) i Włochy (1 rodzina). Wśród cudzoziemców pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Czeczenia (1418 osób), Ukraina (633 osoby), Białoruś (95 osób), Rosja (84 osoby), Armenia (39 osób), Bułgaria (25 osób), Kazachstan (23 osoby), Kongo (18 osób), Wietnam (18 osób), Mołdawia (17 osób), Czechy (15 osób), Irak (15 osób), Litwa (14 osób), Mongolia (14 osób), Grecja (12 osób), Uzbekistan (11 osób), Egipt (9 osób), Syria (9 osób), Rumunia (8 osób), Afganistan (7 osób), AzerbejdŜan (7 osób), Słowacja (7 osób), Somalia (7 osób), Gwinea (6 osób), Jemen (6 osób), Liban (6 osób), Sri Lanka (6 osób), Albania (5 osób), Bangladesz (5 osób), Gruzja (5 osób), Bośnia i Hercegowina (5 osób), Gruzja (5 osób), Kamerun (5 osób), Senegal (5 osób), Włochy (5 osób), Indie (4 osoby), Inguszetia (4 osoby), Kirgistan (4 osoby), Serbia i Czarnogóra (4 osoby), Nigeria (3 osoby), Turkmenistan (3 osoby), Algieria (2 osoby), Iran (2 osoby), Pakistan (2 osoby), TadŜykistan (2 osoby), bez obywatelstwa (1 osoba), Etiopia (1 osoba), b. Jugosławia (1 osoba), Kenia (1 osoba), Kuba (1 osoba), Łotwa (1 osoba), Macedonia (1 osoba), Maroko (1 osoba), Niemcy (1 osoba), Sudan (1 osoba), Togo (1 osoba), Węgry (1 osoba) i Wielka Brytania (1 osoba). Łączna liczba wszystkich cudzoziemców korzystających z pomocy społecznej w 2008 r. w ośrodkach pomocy społecznej wyniosła 2607 (w tym 791 kobiet i 1314 dzieci).

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez osoby posiadające status uchodźcy 102 indywidualne programy integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku 2008. W 2009

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2011 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS)

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1 Warszawa, 10.06.2011 r. Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1 Wprowadzenie W 2010 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz drugi roczne

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Warszawa, 10 czerwca 2010 Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Wprowadzenie W 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz pierwszy roczne

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2010 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. Dz.U.03.199.1951 ogólne 2005.01.01 zm. Dz.U.04.271.2687 1 2006.01.01 zm. Dz.U.05.186.1555 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOMOWY CENA NETTO

CENNIK DOMOWY CENA NETTO 1 Lokalne 0,09 zł 0,11 zł 2 Polska 0,09 zł 0,11 zł 3 Polska tel. kom. 0,79 zł 0,97 zł 4 Polska tel. kom.(clir) 0,69 zł 0,85 zł 5 Afganistan 2,00 zł 2,46 zł 6 Alaska 0,10 zł 0,12 zł 7 Albania 0,76 zł 0,93

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. PodróŜ zagraniczna

Rozdział 3. PodróŜ zagraniczna Rozdział 3 PodróŜ zagraniczna 12. Czas podróŝy zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji: 1) lądowej od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 OGÓLNE TRENDY - I połowa 2015 r. Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy. O ochronę międzynarodową ubiegali się głównie Rosjanie (trend utrzymujący

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY STRAŻY GRANICZNEJ za I kwartał 2016 r.

BIULETYN STATYSTYCZNY STRAŻY GRANICZNEJ za I kwartał 2016 r. Komenda Główna Straży Granicznej Wydział V Informacji Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej BIULETYN STATYSTYCZNY STRAŻY GRANICZNEJ za I kwartał 2016 r. Warszawa, kwiecień 2016 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział 2 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie

Spis treści. Wstęp. Rozdział 2 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie Spis treści Wstęp Rozdział 1 Współczesne konflikty zbrojne 1.1. Zimna wojna 1.2. Świat po zakończeniu zimnej wojny czynniki konfliktogenne 1.3. Charakter współczesnych konfliktów lokalnych Rozdział 2 Wojny,

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Ocena na: 2007.01.05 - Dz.U.02.236.1991 - tekst: ost.zm. 2006.01.01 Dz. U. 05. 186. 1555

Ocena na: 2007.01.05 - Dz.U.02.236.1991 - tekst: ost.zm. 2006.01.01 Dz. U. 05. 186. 1555 Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. 2005.01.01 zm. 2006.01.01 zm. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców

Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców Status projektu Integracja dla samodzielności projekt zrealizowany Witamy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3 18.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 679/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Ad 1. 1. Sposób kalkulowania przysługującego limitu wydatków dla podróży zagranicznych 2. Sposób finansowania poszczególnych wydatków

Bardziej szczegółowo

Studenci zagraniczni w Polsce 2013

Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Rola inicjatyw regionalnych w promocji uczelni akademickich Marek Krawczyk Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Wzrost liczby studentów zagranicznych na świecie 1975-2010 Studenci

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE Krajowa Izba Gospodarcza DZIAŁALNOŚĆ KIG W RELACJACH BIZNESOWYCH INDYJSKO - POLSKICH Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZałoŜona w 1990, następca prawny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 22 kwietnia 2010 r. MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik Międzynarodowy

Cennik Międzynarodowy Kraj Klasa Netto Brutto Afganistan Stacjonarne 0.84 1.03 Afganistan Komórkowe 0.87 1.07 Albania Stacjonarne 0.52 0.64 Albania Komórkowe 0.99 1.22 Algieria Stacjonarne 0.29 0.36 Algieria Komórkowe 1.41

Bardziej szczegółowo

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jolanta Czekalska, Dyrektor Biura Terenowego KUKE S.A. w Katowicach Katowice, 25.06.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 2. Numer pozycji kalendarza PZA 3. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu

Bardziej szczegółowo

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie merytoryczne: Leszek Łodyga Oddział Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania tel.

Opracowanie merytoryczne: Leszek Łodyga Oddział Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania tel. Opracowanie merytoryczne: Leszek Łodyga Oddział Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania tel. +48 61 878 56 95 Spis treści Wstęp Saldo migracji Cudzoziemcy Migracje

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2017 21 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 38/2017 28 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2017 08 maja 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 36/2017 14 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 7/2017 23 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo