Przedszkole firmowe Philip Morris w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkole firmowe Philip Morris w Krakowie"

Transkrypt

1 Pieniądze to nie wszystko Przedszkole firmowe Philip Morris w Krakowie Warszawa, Listopad 2011

2 Agenda 1. Nieco historii skąd wziął się pomysł? 2. Uruchamiamy projekt jak i kiedy zaczęliśmy? 3. Kluczowe założenia projektu. 4. Ważne momenty w projekcie. 5. Gdzie jesteśmy dzisiaj? 6. Świeże spojrzenie wstecz - czego się nauczyliśmy? 7. Pytania / Dyskusja.

3 Skąd wziął się pomysł? 1/6

4 Skąd wziął się pomysł? 2/6 Philip Morris w Polsce (PMPL) przełom 2005/2006 W Krakowie powstaje firma PMI Service Center Europe (PMI SCE) - Centrum Usług Wspólnych świadczące usługi wewnętrzne dla spółek Philip Morris International Inc. (PMI) działających w całej Europie, w Afryce i na Bliskim Wschodzie Wzrost zatrudnienia od 0 do 650 osób na przestrzeni 3 lat W ogromnej większości personel spółki stanowią ludzie młodzi, z wyższym wykształceniem i dobrą znajomością języków obcych Generacja Y

5 Skąd wziął się pomysł? 3/6 Demografia PMI SCE: średnia wieku całego personelu 28% / 72% - proporcja mężczyzn / kobiet 100% - roczny przyrost ilości urlopów macierzyńskich przez 3 lata z rzędu 20 - liczba różnych narodowości Spółka działa na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Szacunki z roku 2010 podają, że w Krakowie w sektorze centrów usług wspólnych zatrudnionych jest w sumie ok osób.

6 Skąd wziął się pomysł? 4/6 Trudności pracowników PMPL: W budynku, którego właścicielem jest PMPL w Krakowie, od lat funkcjonuje Samorządowe Przedszkole nr 64 PMPL utrzymuje na swój koszt budynek i okalający go ogród Pracownicy PMPL nie mają jednak żadnych preferencji w rekrutacji do tego przedszkola Co roku pracownicy, których dzieci nie zostały przyjęte zwracają się do firmy o pomoc.

7 Skąd wziął się pomysł? 5/6 Wiosna Badanie Opinii Pracowników: Kompleksowe badanie preferencji pracowników dot. potencjalnych rozwiązań z dziedziny równowaga praca-rodzina Pytania dotyczą takich tematów, jak: Utworzenie przedszkola firmowego Utworzenie żłobka firmowego Praca zdalna z domu Praca na część etatu Comiesięczne wypłaty pieniężne, np. na dofinansowanie opiekunki do dziecka Ponad 90% respondentów opowiada się za utworzeniem w pierwszej kolejności przedszkola firmowego. Niezwykle pozytywny odzew pracowników co do samej chęci podjęcia przez firmę takich inicjatyw.

8 Skąd wziął się pomysł? 6/6 Decyzje: Biorąc pod uwagę wszystkie wcześniej wymienione główne elementy, jak również analizując liczbę dzieci pracowników, firma postanawia uruchomić projekt przedszkola firmowego PMPL w Krakowie. Główne etapy: 1. Analiza wykonalności z udziałem doświadczonego partnera zewnętrznego. 2. W przypadku pomyślności etapu pierwszego uruchomienie właściwej implementacji.

9 Agenda 1. Nieco historii skąd wziął się pomysł? 2. Uruchamiamy projekt jak i kiedy zaczęliśmy? 3. Kluczowe założenia projektu. 4. Ważne momenty w projekcie. 5. Gdzie jesteśmy dzisiaj? 6. Świeże spojrzenie wstecz - czego się nauczyliśmy? 7. Pytania / Dyskusja.

10 Jak i kiedy zaczęliśmy? 1/3 Zespół Projektowy Powstaje w lecie 2009 roku W skład zespołu wchodzi ponad 10 osób, przedstawicieli następujących działów: zasobów ludzkich prawnego finansowego spraw korporacyjnych zakupów infrastruktury technicznej przedstawicieli rodziców Projekt działa pod nadzorem Komitetu Sterującego składającego się z Członków Zarządu firmy. Na czele komitetu staje Prezes PM Polska

11 Jak i kiedy zaczęliśmy? 2/3 Zespół Projektowy Etap I Pierwszym zadaniem zespołu jest wybranie firmy doradczej Następnie wspólnie z nią przeprowadzenie feasibility study Feasibility study obejmuje następujący zakres: Szczegółowa analiza obowiązujących i planowanych aktów prawnych Szczegółowa ocena stanu technicznego budynku Ocena wykonalności całego przedsięwzięcia do dnia 1 września 2010 Analiza finansowa i podatkowa, włączając w to wszelkie dostępne możliwości dofinansowania Analiza wariantów docelowego modelu biznesowego przedszkola/żłobka firmowego Szczegółowa analiza grup wiekowych dzieci pracowników Wewnętrzna organizacja przedszkola, nacisk na jasne określenie grup wiekowych Analiza ryzyka i punktów wymagających szczególnej uwagi

12 Jak i kiedy zaczęliśmy? 3/3 Wyniki Etapu I W oparciu o wyniki feasibility study w październiku 2009 r. zapada decyzja o przejściu do Etapu II i uruchomieniu procesu wdrożenia przedszkola firmowego

13 Agenda 1. Nieco historii skąd wziął się pomysł? 2. Uruchamiamy projekt jak i kiedy zaczęliśmy? 3. Kluczowe założenia projektu. 4. Ważne momenty w projekcie. 5. Gdzie jesteśmy dzisiaj? 6. Świeże spojrzenie wstecz - czego się nauczyliśmy? 7. Pytania / Dyskusja.

14 Kluczowe założenia projektu Wykorzystanie własnego budynku oraz infrastruktury Przedszkole firmowe dla 100 dzieci Wiek dzieci lat Część miejsc dostępna dla osób spoza PMPL Godziny otwarcia 6:00 18:00, czynne 5 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku Koszt dla rodzica na poziomie kosztu przedszkola samorządowego Dofinansowanie pracowników przez firmę ze środków Funduszu Socjalnego Wniosek o dofinansowanie kosztów operacyjnych przez Gminę Kraków Potencjalne fundusze ze środków Unii Europejskiej Oryginalna data uruchomienia przedszkola: 1 września 2010 Przedszkole prowadzone przez zewnętrznego operatora Nacisk na jakość opieki nad dziećmi Dodatkowe inicjatywy z obszaru równowaga praca-rodzina Potencjalne utworzenie żłobka firmowego / rozbudowa przedszkola - jako zakres ewentualnej 2-giej fazy projektu

15 Agenda 1. Nieco historii skąd wziął się pomysł? 2. Uruchamiamy projekt jak i kiedy zaczęliśmy? 3. Kluczowe założenia projektu. 4. Ważne momenty w projekcie. 5. Gdzie jesteśmy dzisiaj? 6. Świeże spojrzenie wstecz - czego sie nauczyliśmy? 7. Pytania / Dyskusja.

16 Ważne momenty w projekcie Jesień 2009 Wiosna 2010 Czerwiec 2010 Wrzesień 2010 Luty 2011 Marzec 2011 firma składa wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Wniosek NIE zostaje rozpatrzony pozytywnie na wniosek Urzędu Miasta Krakowa, data finalnego uruchomienia przedszkola firmowego PMPL zostaje przesunięta o rok - na dzień w wyniku oficjalnego przetargu wybrany zostaje operator przedszkola. rodzi się nazwa przedszkola firmowego: Misie Filipisie i następuje formalna rejestracja placówki. skompletowany zostaje zupełnie nowy personel przedszkola Misie Filipisie przeprowadzona zostaje pierwsza pełna rekrutacja dzieci na rok szkolny 2011/2012. Czerwiec-sierpień 2011 budynek przedszkola przechodzi gruntowną modernizację, zostaje także wyposażony w nowe meble, zabawki i pomoce naukowe.

17 Agenda 1. Nieco historii skąd wziął się pomysł? 2. Uruchamiamy projekt jak i kiedy zaczęliśmy? 3. Kluczowe założenia projektu. 4. Ważne momenty w projekcie. 5. Gdzie jesteśmy dzisiaj? 6. Świeże spojrzenie wstecz - czego sie nauczyliśmy? 7. Pytania / Dyskusja.

18 Gdzie jesteśmy dzisiaj? We wrześniu 2011 roku następuje oficjalne uruchomienie działalności przedszkola. Na rok szkolny 2011/2012 przyjęto ponad 80 dzieci podzielonych na 6 grup. Przedszkole Misie Filipisie jest miejscem wyjątkowym, o znacząco podwyższonym standardzie infrastrukturalnym oraz edukacyjnym. Dzięki pomysłowi operatora przedszkola, program każdego roku szkolnego odbywa się pod starannie wybranym hasłem przewodnim. W sezonie 2011/2012 będzie to Kosmos. Na koniec roku szkolnego wszystkie dzieci, bez względu na wiek, wezmą udział w dużym przedstawieniu, na które zapraszani są rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie i każdy, kto chce zobaczyć małe pociechy w akcji. Scenariusz przedstawienia osnuty jest wokół hasła przewodniego i w ten sposób piękną klamrą zamykany jest dany rok szkolny, a każde dziecko może osobiście pochwalić się, czego się w jego trakcie nauczyło.

19 Gdzie jesteśmy dzisiaj?

20 Agenda 1. Nieco historii skąd wziął się pomysł? 2. Uruchamiamy projekt jak i kiedy zaczęliśmy? 3. Kluczowe założenia projektu. 4. Ważne momenty w projekcie. 5. Gdzie jesteśmy dzisiaj? 6. Świeże spojrzenie wstecz - czego się nauczyliśmy? 7. Pytania / Dyskusja.

21 Czego się nauczyliśmy? 1/4 Kluczowa rola zewnętrznego doradcy z doświadczeniem w dziedzinie zakładania/prowadzenia przedszkoli firmowych w Polsce. Warto poświęcić czas i środki na wybór dobrego partnera. Bardzo ograniczona liczba firm, które mogą się w Polsce podzielić podobnym rzeczywistym doświadczeniem. Kluczowa rola wewnętrznych działów: prawnego i podatkowego. Niezwykle ważna sfera rozmów z Urzędem Miasta / Gminą i lokalnymi społecznościami. Zmieniające się przepisy w Polsce, planowane nowelizacje ustaw oraz zarządzeń poszczególnych gmin konieczność ich nieustannego monitorowania, analizowania i korekty swoich planów.

22 Czego się nauczyliśmy? 2/4 Istotna rola dofinansowania części kwoty czesnego rodzicom-pracownikom ze źródeł Funduszu Socjalnego. Zagwarantowanie dofinansowania ze środków gminnych kluczem do efektywności kosztowej całego przedsięwzięcia. Konieczność zaplanowania procedury wnioskowania o dofinansowanie z dużym wyprzedzeniem. Luksus posiadania własnego budynku oraz infrastruktury. Rygorystyczne normy sanitarne i przeciwpożarowe wymuszają specjalne jednorazowe inwestycje w infrastrukturę. Jasność, czy przedszkole firmowe, jako instytucja, ma być zarejestrowane na rzecz firmy, czy też na rzecz operatora.

23 Czego się nauczyliśmy? 3/4 Zapytanie pracowników o zdanie przed rozpoczęciem takiej inicjatywy przynosi niezbędne dane do podjęcia właściwych decyzji. Kluczowa rola BIEŻĄCEJ komunikacji wewnętrznej skierowanej do WSZYSTKICH pracowników. Opracowanie kryteriów rekrutacji z najwyższą uwagą i wyjaśnienie tych kryteriów pracownikom w procesie komunikacji wewnętrznej. Zbudowanie zespołu projektowego z najlepszych ekspertów wewnętrznych w poszczególnych dziedzinach. Zapewnienie, że będą mieć czas na udział w tym projekcie. Warto mieć w zespole projektowym rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Ważna rola lidera projektu, który musi być gotów nauczyć się wielu nowych rzeczy w krótkim czasie. Dobrze, żeby miał rzeczywiste doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów.

24 Czego się nauczyliśmy? 4/4 Czy projekt zakończył się sukcesem? Racjonalnie i wymiernie będzie można to ocenić po pierwszym roku działalności przedszkola. Już teraz jednak, biorąc pod uwagę spontaniczne podziękowania od rodziców, można powiedzieć, że to skomplikowane przedsięwzięcie, które w sumie trwało 2,5 roku - warte było zachodu. Firmowe przedszkole jest bardzo dużym ułatwieniem i wyciagnięciem pomocnej ręki ze strony pracodawcy w kierunku pracownika - rodzica. Wiele osób pracujących w innych firmach i instytucjach z zazdrością słucha, jakie możliwości i udogodnienia daje przedszkole zlokalizowane przy firmie. Nasze nowe przedszkole ma bardzo ciekawą ofertę edukacyjną, wyposażenie oraz sale przyjazne dzieciom. Dużym udogodnieniem są elastyczne godziny pracy przedszkola, dostosowane do warunków i realiów naszej pracy - przedszkole otwarte jest do godziny 18:00, co nie oznacza że dzieci spędzają w nim cały dzień, ale w przypadku konieczności pozostania dłużej w biurze daje komfort, że dziecko jest pod dobrą opieką przez cały czas. W czasie wakacji rodzice nie muszą się zastanawiać, w jaki sposób zagwarantować dziecku opiekę oraz zabawę i spędzenie czasu przez 2 miesiące. Tak było w ubiegłych latach, gdy córka uczęszczała do przedszkola publicznego - które nie było czynne w okresie lipiecsierpień. (...) Joanna Dragun, Specjalista d/s Logistyki

25 Pytania? Dziękuję! Warszawa, Listopad 2011

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 2 2015 rok (XV) czerwiec 2015 Kierunki migracji 40% Miasto Miasto 13% Miasto 27% Wieś 21% Wieś Wieś KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Opracował: Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy Warszawa, 4 stycznia 2013 r. Wstęp Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Program Edukacja Przedsiębiorczości nazwa gminy/powiatu Gmina Wrocław dokładny adres Pl. Nowy Targ 1-8, 50 141 Wrocław województwo

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak w Polsce firmy inwestują

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. MISJA... 4 3. WIZJA... 5 4. CELE... 5 5. GRUPY DOCELOWE... 6 6. KONSTRUKCJA I POŻĄDANY WIZERUNEK

Bardziej szczegółowo