Metody i algorytmy pomiarów przedmiotów metodami optycznymi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody i algorytmy pomiarów przedmiotów metodami optycznymi."

Transkrypt

1 Rozdział 4. Oprogramowanie. Niewątpliwie podstawą poprawnego działania całego układu jest poprawnie napisany program sterujący pracą urządzeń i analizujący wyniki. Oprogramowanie sterujące projektowanym systemem napisałem w języku C. Bardzo ważną decyzją, jaką podjąłem był wybór kompilatora. Kompilator w ogólnym pojęciu jest programem, który automatycznie tłumaczy kod napisany w jednym języku na równoważny kod w innym języku. Zdecydowałem się na użycie kompilatora SDCC 1. Program ten tłumaczy kod źródłowy napisany w języku C na język zrozumiały przez mikroprocesor, tzw. język maszynowy. Proces tłumaczenia nazywany jest potocznie kompilacją. 4.1 SDCC. Small Device C Compiler jest darmowym kompilatorem tłumaczącym kod źródłowy napisany w języku ANSI-C. Został zaprojektowany przez firmę Sandeep Dutta, głównie dla mikrokontrolerów 8-bitowych. Wersja obecna (tj ) przystosowana jest głównie do mikroprocesorów serii Intel MCS51 (8031, 8032, 8051, 8052 itp.), Dallas DCS80C390, Freescale (Motorola) HC08 i Zilog Z80. Kompilator może być również wykorzystany do innych, opartych na strukturze Microchip PIC, Atmel AVR. Firma GPL jest oficjalnym dystrybutorem kodu źródłowego tego kompilatora. Działanie SDCC opiera się o asemblera ASXXXX oraz ASLINK. Oznacza to, że kod tłumaczony jest najpierw na język asemblera a następnie na język maszynowy. Jest to więc bardzo uniwersalny i otwarty język programowania, odpowiedni do wykorzystania do różnych mikrokontrolerów i podstawowych użytecznych urządzeń typu hardware. Jedną z najważniejszych zalet jest niewątpliwie fakt, że jest to całkowicie darmowy i otwarty kompilator. Z Internetu możemy nie tylko pobrać sam kompilator ale i jego kod źródłowy. Dostępne są różne wersje programu działające na większości systemów operacyjnych, 1 SDCC - Small Device C Compiler Strona 1

2 wliczając nawet Linux 64bit. Korporacja GNU nie bierze jednak odpowiedzialności za poprawne działanie programu. Używana przeze mnie wersja jest w pełni kompatybilna z wersjami wcześniejszymi. Poprawianie, ulepszanie i usuwanie wszelkich usterek w programie możliwe jest dzięki użytkownikom, którzy informują dystrybutora o odkrytych przez siebie błędach lub modyfikacjach Instalacja SDCC. Do instalacji kompilatora potrzebujemy sprawnego komputera z systemem operacyjnym oraz odpowiednią wersję kompilatora SDCC, którą możemy pobrać ze strony internetowej podanej w literaturze. Podczas tego projektu korzystałem z wersji SDCC pracującej na systemie operacyjnym Windows XP, tak więc ograniczę się do informacji, które zostały zebrane na podstawie własnych doświadczeń. Do instalacji pełnego pakietu SDCC wymagane jest 21.4MB wolnej przestrzeni dyskowej. Istnieją dwa sposoby instalacji programu SDCC. Pierwszy sposób polega na wykorzystaniu pliku *.exe. Nazwa pliku instalacyjnego ma postać sdcc-yyyymmdd-xxxx-setup.exe, dzięki czemu łatwo odczytać wersję i datę wydania programu. Instalacja odbywa się w standardowy sposób, podobnie jak większość programów przystosowanych do systemu Windows. Podczas instalacji istnieje możliwość wybrania komponentów z jakich będziemy korzystać. Program domyślnie instaluje wszystkie składniki, daje to mniejsze prawdopodobieństwo, że podczas użytkowania zabraknie np. wymaganej biblioteki. Jest to jednak opcja przydatna dla bardziej zaawansowanych programistów, którzy dokładnie wiedzą jakie składniki będą im potrzebne. Istnieje również możliwość wybrania folderu oraz partycji, na której kompilator będzie zainstalowany. Należy dodać ścieżkę dostępu do kartoteki SDCC\bin do zmiennej środowiskowej PATH. Program instalacyjny samodzielnie pyta o ten proces, należy więc tylko zatwierdzić. W katalogu, w którym zainstalowany został kompilator znajduje się plik do deinstalacji programu, licencja GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, bardzo przydatny skrót do strony domowej SDCC oraz podkatalogi z bibliotekami, dodatkami i wszelkimi przydatnymi dokumentami. Istnieje drugi sposób instalacji. Pobrany zestaw instalacyjny jest najczęściej spakowany i nie zawiera pliku *.exe, należy go rozpakować i przekopiować w dowolne miejsce łącznie z podkatalogami. Ścieżkę dostępu kartoteki SDCC\bin do zmiennej środowiskowej PATH można dodać w Panel Sterowania\System\Zaawansowane\Zmienne Środowiskowe. Aby sprawdzić czy kompilator został poprawnie zainstalowany, należy sprawdzić jego działanie. Warto zaznaczyć, że kompilator SDCC nie jest programem okienkowym, wszelkie więc komendy wywoływane są z wiersza poleceń. Po wpisaniu komendy sdcc --version kompilator się uruchomi i jako wynik wyświetli: SDCC : mcs51/gbz80/z80/avr/ds390/pic16/pic14/tininative/xa51/ds400/hc #4309 (Jul ) (MINGW32). Strona 2

3 Oczywiście zalecane jest również sprawdzić działanie świeżo zainstalowanego kompilatora na pewnych prostych przykładach. Procesy instalacji kompilatora na innych niż Windows XP systemach operacyjnych szczegółowo opisane są w artykule Proces kompilacji w programie SDCC. Kompilacja pojedynczego pliku w programie SDCC jest bardzo prosta. Należy w wierszu poleceń wejść do katalogu, w którym znajduje się plik przeznaczony do przetłumaczenia na język maszynowy. Plik ten musi mieć rozszerzenie *.c, jeśli więc program pisany był w notatniku, należy ręcznie zmienić jego rozszerzenie. Poleceniem sdcc plik.c (gdzie plik to nazwa pliku) uruchamiamy proces kompilacji. SDCC tłumaczy kod na język asemblera a następnie na kod maszynowy i zapisuje go w pliku o rozszerzeniu *.ihx. Jeśli nie występują błędy to program utworzy pliki o tej samej nazwie ale różnych rozszerzeniach (w tym również *.ihx) jako wynik poprawnej kompilacji. SDCC może przetłumaczyć jednorazowo tylko jeden plik. Dla projektów składających się więc z wielu plików musimy więc podzielić pliki źródłowe w zależności od ich treści. Niech pliki plik1.c i plik2.c zawierają jakieś funkcje a funkcja główna main() znajduje się w pliku glowny.c. Kompilacja w takim przypadku musi przebiegać zgodnie z pewnymi regułami. Poleceniem sdcc c plik1.c oraz sdcc c plik2.c kompilujemy pliki plik1.c oraz plik2.c. W wyniku procesu kompilator utworzy pliki o rozszerzeniach *.asm, *.lst, *.rel, *.sym. Plik zawierający funkcję main() konwertujemy jako ostatni poleceniem sdcc plik_glowny.c plik1.rel plik2.rel. W przypadku tego projektu, program jest złożony z kilku plików. Plik główny zawierający funkcję main() to plik modyfikacja.c. W pliku tym występują jednak odwołania do pliku iic.c. W takim wypadku należy skompilować plik iic.c poleceniem sdcc c iic.c. W wyniku poprawnego procesu kompilacji utworzone zostały pliki iic.asm, iic.lst, iic.rel, iic.rst, iic.sym. Dopiero teraz możemy przetłumaczyć główny plik źródłowy zawierający funkcję main() za pomocą polecenia sdcc modyfikacja.c iic.rel. Po bezbłędnej operacji utworzone zostały pliki modyfikacja.asm, modyfikacja.ihx, modyfikacja.lnk, modyfikacja.lst, modyfikacja.map, modyfikacja.mem, modyfikacja.rel, modyfikacja.rst, modyfikacja.sym. Plik o rozszerzeniu *.ihx to odpowiednik pliku *.hex, który przy pomocy programu FLIP możemy wgrać do mikroprocesora. W miarę rozbudowy programu kompilator może zwracać błędy, spowodowane zbyt długimi przeskokami między wywoływanymi funkcjami. Aby tego uniknąć należy użyć polecenia -- no-peep, tak więc całkowite polecenie, uruchamiające kompilator SDCC ze wszystkimi potrzebnymi mi regułami wygląda następująco: sdcc --no-peep modyfikacja.c iic.rel Strona 3

4 4.1.3 Assembler w SDCC. Jeden z plików utworzonych w wyniku udanego procesu kompilacji, ma rozszerzenie *.asm. Plik ten zawiera przetłumaczony kod w języku asembler. Wynika to ze sposobu działania tego kompilatora, który najpierw tłumaczy kod z języka C na język Asembler a następnie wbudowana maszyna tłumaczy go ostatecznie na język maszynowy. Kompilator SDCC oferuje również obsługę kodu asemblera wstawionego do źródła programu napisanego w języku C. Kod taki musi być jednak zaznaczony, w którym miejscu się zaczyna i kończy. Słowami kluczowymi są _asm i _endasm, pomiędzy którymi umieszczamy kod asemblera. W przypadku, kiedy jeden z plików, do którego odwołuje się funkcja main() napisany jest w kodzie asembler to w komendzie rozpoczęcia kompilacji plik ten powinien być uwzględniony Keil a SDCC. W początkowym etapie projektu korzystałem w darmowej edukacyjnej wersji programu Keil. Wszelkie więc biblioteki jakich używałem pochodziły z tego właśnie kompilatora. Niestety w miarę rozbudowy projektu napotkałem się na ograniczenia edukacyjnej wersji programu Keil. W tej sytuacji zdecydowałem się na użycie darmowego SDCC. Jednak utworzony dotychczasowo kod pod kompilator Keil nie były w pełni kompatybilny z SDCC. Niestety występują pewne różnice pomiędzy tymi środowiskami programowania. Przede wszystkim SDCC nie ma wbudowanego edytora, do tego więc celu użyłem darmowego programu PSPad. Większość programów kompilujących (w tym również Keil) jako wynik tworzą plik o rozszerzeniu *.hex. Inaczej jednak jest w przypadku SDCC, który jako wynik tworzy plik o rozszerzeniu *.ihx. Z tego też powodu w programie wgrywającym taki plik do docelowego urządzenia, bardzo często trzeba ręcznie pokazać ścieżkę dostępu do tego pliku, ponieważ ten będzie domyślnie szukał standardowego pliku *.hex. Wszelkie pliki o rozszerzeniu *.obj nie są rozpoznawane przez SDCC Deklarowanie portów w SDCC. W pierwotnej wersji funkcja IIC została napisana w asemblerze. Niestety rozszerzenie *.a51 również nie jest akceptowane przez SDCC. Funkcja iic.c została więc napisana w programie C. Ponieważ szyna IIC jest bardzo popularnym elementem elektronicznym, udało mi się znaleźć gotową już funkcję do obsługi IIC Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Plik iic.c został jednak zmodyfikowany, ponieważ jak się okazało kompilator SDCC ma inny sposób deklarowania portów niż standardowe kompilatory. Plik reg51.h zastąpiony został utworzonym przeze mnie plikiem o nazwie at80x51.h, który zawiera te informacje treść pliku reg51.h ale zapisaną w sposób zrozumiały przez SDCC. Strona 4

5 Tabela 1 zawiera porównanie sposobów adresowania dla kompilatora Keil i SDCC. Przykłady wzięte zostały z plików reg51.h i at80x51.h, których kod przedstawiony jest w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. i Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Tabela 1. Porównanie sposobów adresowanie dla kompilatorów Keil i SDCC. Keil SDCC Adresowanie rejestrów bajtów sfr P0 = 0x80; sfr at 0x80 P0 ; Adresowanie rejestrów bitów sbit P0_0 = P0^0;/* 0x80*/ sbit at 0x80 P0_0; Dodatkowe deklaracje #define IDL 0x PSPad. Ponieważ kompilator SDCC nie jest programem okienkowym, więc nie posiada własnego edytora składni. Edytor taki jest bardzo pomocny szczególnie przy pisaniu dużych i rozbudowanych programów i projektów. W Internecie możemy jednak znaleźć wiele darmowych edytorów. Do kontrolowania składni mojego projektu użyłem darmowego edytora ponad 20 języków programowania PSPad Edytor służy jedynie do przejrzystości i ułatwienia pracy. Można go jednak zastąpić przez inny edytor tekstu, jak np. Notatnik w pakiecie Windows. 4.3 FLIP. FLIP (Flexible In-system Programmer) jest programem udostępnionym przez producenta wykorzystywanego przeze mnie mikroprocesora AT89C51ED2, firmę Atmel. Program jest darmowy i można go pobrać wraz z pełną dokumentacją ze strony firmy Atmel. Program umożliwia wgranie plików typu hex do mikrokontrolera podłączonego do komputera za pomocą łącza RS232. Możliwe jest wykorzystanie portu USB ale należy pobrać i zainstalować odpowiednie sterowniki udostępnione również na stronie producenta. Ponieważ kompilator SDCC jako wynik kompilacji zwraca plik o rozszerzeniu *.ihx w programie FLIP należy upewnić się, że ścieżka dostępu wskazuje właściwy plik. Strona 5

6 Źródła z Internetu. Strona domowa programu SDCC: (18 marca 2007). Strona do pobrania najnowszej wersji programu SDCC: (18 marca 2007). Strona z pełnym opisem kompilatora SDCC: (18 marca 2007). Strona domowa programu PSPad: (18 marca 2007). Strona do pobrania najnowszej wersji programu PSPad: (18 marca 2007). Strona domowa firmy ATMEL: (18 marca 2007). Strona firmy ATMEL z opisem mikrokontrolera AT89C51ED2: (18 marca 2007). Strona firmy ATMEL, z której można pobrać program FLIP: (18 marca 2007). Dariusz Fila, fragment pracy magisterskiej pt: Metody i algorytmy pomiarów przedmiotów metodami optycznymi, Rozdział 4, 2006/2007. Strona 6

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Babiarz PORÓWNANIE KOMPILATORÓW DLA ŚRODOWISKA JAVA

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające tłumaczenie tekstów informatycznych

Narzędzia wspomagające tłumaczenie tekstów informatycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Świnoga Nr albumu: 181099 Narzędzia wspomagające tłumaczenie tekstów informatycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Metody tworzenia plików wykonywalnych ze skryptów języka Python

Metody tworzenia plików wykonywalnych ze skryptów języka Python UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Piotr Tynecki Metody tworzenia plików wykonywalnych ze skryptów języka Python Promotor: dr Artur Korniłowicz BIAŁYSTOK 2012

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr Zespół Ubuntu.pl Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr wersja 1.0 16 maja 2014 Spis treści Spis treści Spis treści 1 Wstęp.................... 2 1.1 O Ubuntu................ 2 1.2 Dlaczego warto zmienić

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

mikrokontrolerów STM32 oraz

mikrokontrolerów STM32 oraz Darmowe narzędzia programowe NARZĘDZIA dla mikrokontrolerów KONSTRUKTORA STM32 Darmowe narzędzia programowe dla mikrokontrolerów STM32 Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7 jeszcze na dobre nie zdążyły się zadomowić

Bardziej szczegółowo

Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji

Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji Autor: Andy Wallace Tłumaczenie: Tomasz Dobrzyński Joomla! User Documentation Team Wersja 0.5 30 Październik 2007 Podziękowania i Licencja Podziękowania Chciałbym złożyć

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać więcej niż jedna osoba. Użytkownicy identyfikowani są

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Katedra Oprogramowania PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Porównanie metod inżynierii wstecznej w językach kompilowanych do kodu bajtowego na przykładzie Pythona WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Jak szybko zacząć pisać w LaTeX?

Jak szybko zacząć pisać w LaTeX? Jak szybko zacząć pisać w LaTeX? ver 0.1 (2003-06-21) Paweł Mazur (pmazur@pwr.wroc.pl) http://www.ci.pwr.wroc.pl/~pmazur/latex Spis treści: 1. Wstęp... 1 2. Wybór i konfiguracja środowiska... 2 2.1. MiKTeX...

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

ROBOT DYDAKTYCZNY ROBOT ARM PRO V3 INSTRUKCJE MONTAŻU:

ROBOT DYDAKTYCZNY ROBOT ARM PRO V3 INSTRUKCJE MONTAŻU: ROBOT DYDAKTYCZNY ROBOT ARM PRO V3 INSTRUKCJE MONTAŻU: Model RA1-PRO V3 AREXX - THE NETHERLANDS V0413-1 - Spis treści 1. Opis produktu Ramię Robota 5 2. Wymagane narzędzia 7 3. Lista części 8 4. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Dodatek A. CUDA. 1 Stosowany jest w tym kontekście skrót GPCPU (od ang. general-purpose computing on graphics processing units).

Dodatek A. CUDA. 1 Stosowany jest w tym kontekście skrót GPCPU (od ang. general-purpose computing on graphics processing units). Dodatek A. CUDA Trzy ostatnie rozdziały książki poświęcone są zagadnieniom związanym z programowaniem równoległym. Skłoniła nas do tego wszechobecność maszyn wieloprocesorowych. Nawet niektóre notebooki

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo