Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych"

Transkrypt

1 Ministerstwo Finansów Instrukcja programu epit WALIDATOR Grudzień

2 Historia modyfikacji Data Wersja Opis Autor Utworzenie dokumentu DI/NWK 2007 Aktualizacja RI/GST/JNM 2008 Aktualizacja RI/GST/JNM 2009 Aktualizacja DI/GST 2010 Aktualizacja DI/JNM 2011 Aktualizacja DI/JNM 2012 Aktualizacja DI/JNM 2013 Aktualizacja DI/JNM Aktualizacja IU/JNM Ministerstwo Finansów Strona 2/10

3 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Instalacja programu - wymagania sprzętowe i programowe Instalacja programu Instalacja standardowa programu (pierwsza instalacja) Instalacja dla zaawansowanych Instalacja ręczna 8 3. Obsługa programu Walidacja danych Obsługa błędów Kodowanie danych Problemy 10 Ministerstwo Finansów Strona 3/10

4 Instrukcja programu epit Walidator 1. Wstęp Program epit Walidator wersja 1.0 został opracowany w Departamencie Informatyki Ministerstwa Finansów. Służy on do przeprowadzenia procesu walidacji danych przesyłanych przez Płatników do Urzędów Skarbowych. epit Walidator sprawdza zgodność zestawu danych w zakresie kompletności zestawu i struktury plików, zgodnie ze specyfikacją zawartą w dokumencie Format danych dot. rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT11A, PIT40A). Program sprawdza dane odpowiadające zawartości formularzy PIT11A i PIT40A. Program epit Walidator został napisany w języku Java. Wymaga on do uruchomienia środowiska JRE (Java Runtime Environment), które jest dostarczane i instalowane razem z programem epit Walidator. Działanie programu jest kilkuetapowe: 1. Przeprowadzenie procesu walidacji danych (zapisanych w plikach wejściowych: PL , PO , DW gdzie: oznacza NIP płatnika). 2. Utworzenie plików PL wal, PO wal, DW wal z poprawnymi danymi. 3. W przypadku wystąpienia błędów wygenerowanie plików PL bad, PO bad, DW bad. 4. Wygenerowanie pliku statystki PO sta zawierającego informacje o ewentualnych błędach występujących w plikach PO oraz DW Wygenerowanie zakodowanych plików z poprawnymi danymi. Pliki te zostają zapisane w podkatalogu ZAK, katalogu z danymi wyjściowymi 1. Dla jednego płatnika kompletny zestaw składa się z plików: PL , PO i DW UWAGA: Użytkownik programu musi przesłać do US wyłącznie pliki znajdujące się w podkatalogu ZAK, katalogu z danymi wyjściowymi. Dla jednego zestawu danych wejściowych (3 pliki) powstają 3 pliki wyjściowe. 2. Instalacja programu- wymagania sprzętowe i programowe Aby zainstalować program muszą być spełnione następujące wymagania: 1 Katalog z danymi wyjściowymi jest określany jako jeden z parametrów przy uruchomieniu programu epit 2013 Walidator (patrz dalsza część instrukcji). Ministerstwo Finansów Strona 4/10

5 Wymagania sprzętowe: Procesor: Min. Pentium 100 / zalecane: Pentium II; RAM: Min. 32 MB / zalecane: 64 MB; Karta VGA lub lepsza; Czytnik CD-ROM. Wymagania programowe: Windows 95/98/NT/2000; Zaleca się używanie polskich wersji Windows; 30 MB wolnego miejsca na dysku (na program epit Walidator + JRE). UWAGA: należy przyjąć, że podczas pracy programu minimalny wolny obszar na dysku twardym wynosi: 3 * rozmiar danych wejściowych (tj. plików PL , PO , DW ) Program epit Walidator wersja 1.0 wraz z JRE dostarczany jest na płycie CD Instalacja programu Przewidziane są trzy drogi instalacji oprogramowania: standardowa, dla zaawansowanych, ręczna. Różnica pomiędzy dwoma pierwszymi instalacjami polega na tym, iż w przypadku instalacji dla zaawansowanych istnieje możliwość określenia dysku i katalogu docelowego dla programu epit Walidator. UWAGA: Zaleca się wybranie instalacji standardowej, jako zdecydowanie prostszej dla użytkownika programu. Rozpoczęcie procesu instalacji jest jednakowe w obydwu przypadkach i polega na uruchomieniu programu instaluj.bat, znajdującego się w katalogu głównym na płycie CD. Uruchomienia programu instalacyjnego należy dokonać z poziomu Tryb MS DOS w Windows 95/98 ( Wiersz Poleceń w Windows NT/2000) 2. Jest to szczególnie istotne, ponieważ program epit Walidator wykorzystuje długie nazwy plików (dlatego też kopiowania plików nie można przeprowadzić z poziomu takiego programu jak Norton Commander 5.0 i wcześniejszych) Instalacja standardowa (pierwsza instalacja) Instalacja standardowa oprogramowania składa się z trzech automatycznie realizowanych kroków: 1. utworzenia katalogu dla programu epit Walidator oraz środowiska JRE, 2. zainstalowania pakietu JRE, 3. przegrania plików programu epit Walidator z nośnika CD na dysk twardy. 2 W celu uruchomienia tego trybu należy wybrać z menu Windows: Start Programy Tryb MS DOS (w Windows 95/98) lub Wiersz Poleceń (w Windows NT/2000) Ministerstwo Finansów Strona 5/10

6 W pierwszym etapie instalacji utworzone zostaną na dysku C: katalog o nazwie epit oraz podkatalog o nazwie jre12. Następnie uruchomiony zostanie (automatycznie) program jre-1_2_2_017-windowsi586-i.exe, instalujący pakiet JRE. Na tym etapie wymagana jest interakcja ze strony użytkownika. Polega ona na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania ze strony programu dotyczące licencji i lokalizacji plików. Dokładny przebieg instalacji JRE przedstawiają rysunki poniżej. Krok pierwszy: Pojawia się licencja oprogramowania dla JRE. Po zapoznaniu się z nią należy wybrać przycisk YES. Krok drugi: Pojawia się pytanie o miejsce instalacji JRE. Należy wybrać tutaj katalog C:\epit2010\jre12 i nacisnąć przycisk Next. W trzecim etapie instalacji nastąpi skopiowane plików programu epit Walidator do katalogu epit na dysku C:. UWAGA: Wymagane jest, aby przy instalacji standardowej pakiet JRE został zainstalowany w podkatalogu jre12, katalogu epit na dysku C: Instalacja dla zaawansowanych W przypadku, gdy nie można zainstalować w/w oprogramowania w domyślnym katalogu, istnieje możliwość przeprowadzenia procesu instalacji, podczas której ręcznie podaje się docelowy katalog. W celu wywołania instalacji dla zaawansowanych należy uruchomić instaluj.bat z parametrem tj.: instaluj <lokalizacja_docelowa> Ministerstwo Finansów Strona 6/10

7 gdzie: <lokalizacja_docelowa> oznacza dysk i katalog docelowy dla programu epit Walidator; <lokalizacja_docelowa> nie może być zakończona znakiem \. Następne dwa kroki tj. zainstalowanie środowiska JRE oraz przegranie plików programu epit Walidator są analogiczne jak przy instalacji standardowej. Ostatnią czynnością jest skonfigurowanie środowiska pracy tj. ustawienie ścieżek dostępu do JRE oraz programu epit Walidator. W tym celu modyfikowany jest automatycznie plik walid.bat. Po instalacji zaleca się skontrolowanie pliku walid.bat skopiowanego do <lokalizacji_docelowej> (w przykładzie poniżej do d:\epit). Należy tutaj skontrolować ścieżki dla zmiennych CLASSPATH oraz PATH (określone przez parametr <lokalizacja_docelowa>). Przykład: Jeżeli program epit Walidator ma zostać zainstalowany na dysku D: w katalogu epit wówczas wywołanie programu instaluj.bat ma postać: Instaluj d:\epit Fragment pliku walid.bat dla instalacji standardowej:. set KATALOG_WEJSCIOWY=c:\epit set wal=%katalog_wejsciowy%;%katalog_wejsciowy%\jre12\bin set path=%wal%;%path% set classpath=%katalog_wejsciowy%\jre12\lib\rt.jar;%katalog_wejsciowy%\epit2 014.jar java poltax.edi.walidator.plikplaski %1 %2 >> %KATALOG_WEJSCIOWY%\log.txt Fragment pliku walid.bat dla instalacji niestandardowej (po modyfikacjach): set KATALOG_WEJSCIOWY=d:\epit set wal=%katalog_wejsciowy%;%katalog_wejsciowy%\jre12\bin set path=%wal%;%path% set classpath=%katalog_wejsciowy%\jre12\lib\rt.jar;%katalog_wejsciowy%\epit2 014.jar java poltax.edi.walidator.plikplaski %1 %2 >> %KATALOG_WEJSCIOWY%\log.txt Ministerstwo Finansów Strona 7/10

8 Instalacja ręczna Poniżej przedstawiono ręczny opis instalacji programu epit Walidator. W celu jego zainstalowania na dysku twardym należy: 1. Utworzyć katalog dla programu epit Walidator (np. program instalujemy na dysku D: w katalogu o nazwie epit); 2. Utworzyć w nim podkatalog o nazwie jre12 będzie tam zainstalowany pakiet JRE; 3. Z CD-ROM należy uruchomić program o nazwie jre-1_2_2_017-windows-i586-i.exe (znajdujący się w katalogu Java) instalujący pakiet JRE; 4. Po zapoznaniu się z licencją należy odpowiedzieć YES i wskazać katalog d:\epit\jre12\; 5. Skopiować ręcznie wszystkie pliki znajdujące się w katalogu głównym na dostarczanym CD do katalogu gdzie jest instalowany program epit Walidator; 6. Zmodyfikować odpowiednio plik walid.bat tj. ustawić ścieżki dostępu do JRE oraz programu epit Walidator. UWAGA: Ze względu na długie nazwy plików kopiowania należy dokonać w programie je obsługującym (np. za pomocą programu Eksplorator Windows) Przykład: Jeżeli program epit Walidator ma zostać zainstalowany na dysku D: w katalogu walid wówczas krytyczny fragment pliku walid.bat ma postać: set KATALOG_WEJSCIOWY=d:\walid set wal=%katalog_wejsciowy%;%katalog_wejsciowy%\jre12\bin set path=%wal%;%path% set classpath=%katalog_wejsciowy%\jre12\lib\rt.jar;%katalog_wejsciowy%\epit2 014.jar java poltax.edi.walidator.plikplaski %1 %2 >> %KATALOG_WEJSCIOWY%\log.txt 3. Obsługa programu Program epit Walidator pracuje w trybie tekstowym i jest obsługiwany z linii poleceń. Istotne jest aby program epit Walidator uruchamiać z poziomu Trybu MS DOS (w Windows 95/98) lub Wiersza Poleceń (w Windows NT). Związane jest to z wykorzystywaniem długich nazw plików przez program. Dlatego również nie można wykorzystywać tutaj nakładek w postaci np. programu Norton Commander 5.0 i wcześniejszych. W celu ułatwienia pracy przygotowany został plik walid.bat, automatyzujący cały proces. Wywołanie programu epit Walidator ma postać: Ministerstwo Finansów Strona 8/10

9 walid <katalog_z_danymi_wejściowymi> < katalog_z_danymi_wyjściowymi> [/L] gdzie: walid batch uruchamiający program walidacji <katalog_z_danymi_wejściowymi> - parametr obowiązkowy, istniejący na dysku katalog z danymi wejściowymi, przeznaczonymi do walidacji (argument wymagany) <katalog_z_danymi_wyjściowymi> - parametr obowiązkowy, istniejący na dysku katalog, w którym umieszczane są dane po walidacji (argument wymagany). [/L] parametr opcjonalny, jego użycie powoduje przekierowanie (zapisanie) komunikatów programu pojawiających się na ekranie do pliku tekstowego o nazwie log.txt (czyli zamiast na ekranie informacje przekazywane są do pliku). Plik ten tworzony jest w katalogu programu epit Walidator. W katalogu wejściowym należy umieścić zestaw/zestawy plików zawierających informacje do zweryfikowania. Każdy zestaw musi zawierać trzy pliki: PL , PO , DW W innym przypadku, przy próbie uruchomienia programu, wygenerowany zostanie odpowiedni komunikat o błędzie i program zakończy działanie. UWAGA: Jeżeli po wywołaniu batcha walid pojawi się komunikat Brak miejsca na środowisko należy przed jego wywołaniem wydawać z poziomu linii poleceń komendę command /e:2048 (operację tą należy powtarzać przy każdym wywołaniu Trybu MS DOS ) Walidacja danych Dla pliku PL program epit Walidator odczytuje dane informacyjne płatnika. W przypadku stwierdzenia braku lub błędnej (niezgodnej ze specyfikacją) struktury pliku wejściowego program generuje odpowiedni komunikat na ekranie i kończy działanie. Jeżeli program nie znajdzie błędów w pliku PL , odczytuje on kolejno dane identyfikujące podatnika zawarte w pliku PO oraz związane z nimi dane podatkowe pochodzące z pliku DW Poprawne dane zapisywane są przez program odpowiednio w plikach: PO wal oraz DW wal. Jeżeli wystąpią na tym etapie błędy związane z niekompletnością danych lub niespełnieniem reguł walidacyjnych przez te dane, to program wygeneruje pliki PO bad oraz DW bad z błędnymi rekordami. Zarówno pliki zwalidowane jak i pliki z błędami są umieszczane w katalogu określonym przez drugi parametr wywołania programu epit Walidator (tj. <katalog_z_danymi_wyjściowymi>) Obsługa błędów Jeżeli wystąpi błąd w pliku PL wówczas: pojawia się odpowiedni komunikat o błędzie na ekranie użytkownika, generowany jest plik z rozszerzeniem bad zawierający komunikat o błędzie i błędny rekord, następuje pominięcie sprawdzania pozostałych danych i program przerywa działanie. Ministerstwo Finansów Strona 9/10

10 W przypadku, gdy chociaż jeden błąd związany ze złą strukturą lub długością rekordu wystąpi podczas walidacji plików PO i/lub DW , bądź też dane w tych plikach są nieposortowane, wówczas generowany jest odpowiedni komunikat o błędzie i program przerywa walidację zestawu. W przypadku innego rodzaju błędów: generowany jest odpowiedni komunikat o błędzie, program przenosi poprawne dane do nowego pliku/plików (z rozszerzeniem wal ), błędne dane umieszczane są z odpowiednim komunikatem w pliku o rozszerzeniu bad, generowany jest plik PO sta który zawiera statystykę błędów Kodowanie danych Po etapie walidacji danych następuje ich zakodowanie. Jest to operacja wykonywana całkowicie automatycznie przez program. Proces kodowania danych odbywa się wyłącznie dla plików zawierających pełen zestaw danych poprawnych, tj. zawierający pliki PL wal, PO wal, DW wal. W wyniku działania programu dla każdego zestawu plików wejściowych powstaje komplet plików zakodowanych. Umieszczane są one w podkatalogu ZAK, katalogu określonego przy wywołaniu programu. Pliki zakodowane nie mają rozszerzeń. UWAGA: Kodowane są tylko dane poprawne (tj. umieszczone w plikach z rozszerzeniem wal ). Nie są natomiast kodowane błędne dane (tj. umieszczane w plikach z rozszerzeniem bad ). 4. Problemy W przypadku problemów z instalacją bądź obsługą programu prosimy kontaktować się z Departamentem Informatyki Ministerstwa Finansów ( Prosimy o wcześniejsze przygotowanie następującego zestawu informacji: Konfiguracja komputera (wersja Windows, procesor, pamięć, CD); Zawartość (wydruk) plików autoexec.bat, config.sys, walid.bat; Miejsce zainstalowania programu epit Walidator (dysk i katalog); Dokładny opis błędu (wydruk pliku statystyki PO sta oraz komunikatu z pliku log.txt + komunikaty o błędach zawarty w plikach z rozszerzeniem bad ). W przypadku kontaktu za pomocą maila prosimy o maksymalnie dokładne opisanie problemu oraz podanie kontaktu zwrotnego. Ministerstwo Finansów Strona 10/10

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH BOND SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 2.1.JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY?... 2.2.JAK ZAINSTALOWAĆ PROGRAM... 2.3.ZASADY OGÓLNE... 2.4.OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo