Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga."

Transkrypt

1 EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny, ul. Pojdy 136 NR DZIAŁKI: 2646/588 INWESTOR: Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6 NR PROJ: 116/03/2006 Funkcja Tytuł zawod. Imi i nazwisko Nr uprawnie Podpis Opracował - Damian Bejton - Opracował in. Andrzej Heczko - Projektował / Sprawdził architektur mgr in. arch. Renata Bielska -Drwiga A-05/03 Członek OIA nr ew. SL-1072 Sprawdził konstrukcj mgr in. Jan Tutajewicz SLK/0026/ PWOK/04 Członek OIIB nr ew. SLK/BO/2976/05 Gliwice, maj 2006 r

2 SPIS TRECI Str. 2 1 Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Lokalizacja 4 2 Warunki geologiczne, hydrotechniczne działki 4 3 Przeznaczenie i program uytkowy obiektu Program uytkowy pomieszcze budynku OSP Parter I Pitro Poddasze Program uytkowy pomieszcze budynku gospodarczego z garaem Parter Nowoprojektowane pomieszczenie Kotłownia / skład opału 7 4 Opis rozwiza architektoniczno - budowlanych Rozwizania architektoniczno budowlane w budynku OSP Sanitariat na parterze Wentylacja toalet Rozwizania architektoniczno budowlane w budynku gospodarczym z garaem Kotłownia i skład opału Komin Zadaszenie garau Rozbiórki W budynku OSP W budynku gospodarczym z garaem Rozwizania konstrukcyjne i technologiczne poszczególnych elementów budowli Budynek gospodarczy z garaem ciany w budynku gospodarczym i garau Posadzka w garau Podparcie dachu / dach Budynek OSP Podłoga Balkon Wiea drewniana Ocieplenie ciany metod lekk - mokr Stolarka okienna i drzwiowa 10 5 Rozwizania wyposaenia budowlano instalacyjnego obiektu Instalacja centralnego ogrzewania Charakterystyka ekologiczna obiektu Emisja zanieczyszcze gazowych, pyłowych i płynnych Wytwarzanie odpadów stałych 10 6 Bezpieczestwo i ochrona zdrowia 11

3 SPIS RYSUNKÓW: Str. 3 CZ ARCHITEKTONICZNA LP Tytuł rysunku Nr rys 1 RZUT PARTERU 1/AK 2 RZUT I PITRA 2/AK 3 RZUT PODDASZA 3/AK 4 PRZEKRÓJ A-A 4/AK 5 PRZEKRÓJ B-B 5/AK 6 PRZEKRÓJ C-C 6/AK 7 ELEWACJA PÓŁNOCNA 7/AK 8 ELEWACJA POŁUDNIOWA 8/AK 9 ELEWACJA ZACHODNIA 9/AK 10 ELEWACJA WSCHODNIA 10/AK 11 RZUT PARTERU; BUDYNEK GOSPODARCZY 11/AK 12 RZUT DACHU; BUDYNEK GOSPODARCZY 12/AK 13 PRZEKRÓJ D-D; BUDYNEK GOSPODARCZY 13/AK 14 ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA; BUDYNEK GOSPODARCZY 14/AK 15 ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA; BUDYNEK GOSPODARCZY 15/AK 16 ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA; BUDYNEK GOSPODARCZY 16/AK 17 ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA; BUDYNEK GOSPODARCZY 17/AK 18 ZESTAWIENIE STOLARKI 18/AK CZ KONSTRUKCYJNA LP Tytuł rysunku Nr rys 19 BALKON 1/K 20 FUNDAMENT WIE Y DREWNIANEJ 2/K 21 STOPA FUNDAMENTOWA, SŁUP, PODCIG; BUDYNEK GOSPODARCZY 3/K 22 ŁAWA FUNDAMENTOWA; BUDYNEK GOSPODARCZY 4/K 23 WIECE I NADPRO A; BUDYNEK GOSPODARCZY 5/K 24 CZAPA KOMINOWA; BUDYNEK GOSPODARCZY 6/K

4 Str. 4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU OSP W LESZCZYNACH 1. Przedmiot opracowania. Cz opisowa Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu budynków Ochotniczej Stray Poarnej w Leszczynach oraz adaptacja budynku gospodarczego na kotłowni wglow wraz ze składem wgla. Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno budowlany Podstawa opracowania Podstaw opracowania stanowi: Umowa nr 02/2006 zawarta w dniu pomidzy: Gmin i Miastem Czerwionka Leszczyny z siedzib w Czerwionce Leszczynach ul. Parkowa 9, a firm BUD SERWIS S.Deka, E. Zienkowicz z siedzib przy ul. Toruskiej 7, Gliwice dot. Wykonania zadania p.n. Aktualizacja i zmiana dokumentacji projektowej: Modernizacja budynku OSP w Leszczynach ; Wypis i wyrys z planu miejscowego Urzdu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny; Uzgodnienia z inwestorem dotyczce adaptacji obiektu; Wizja lokalna; Aktualne normy i przepisy budowlane; Rozporzdzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U z póniejszymi zmianami). Normy PN 90/B Obliczenia statyczne PN 82/B Obcienia budowli. Obcienie stałe PN 82/B Obcienia budowli. Obcienie zmienne technologiczne PN 81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezporednie budowli PN B :2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone Obliczenia statyczne i projektowanie 1.2. Lokalizacja obiektu. Działka, na której znajduje si omawiany obiekt połoona jest w Czerwionce-Leszczynach przy ul.ks. Pojdy Teren działki wokół przedmiotowego obiektu jest płaski. 2. Warunki geologiczne, hydrotechniczne działki Parametry gruntu przyjto na podstawie praktycznych dowiadcze budownictwa na terenach ssiadujcych z projektowanym budynkiem lub w jego bliskim ssiedztwie. Przyjto warto odporu gruntu q f = 150 kpa.

5 Str Przeznaczenie i program uytkowy obiektu. Po remoncie przeznaczenie pomieszcze w budynku OSP nie ulegnie zmianie. Natomiast w budynku gospodarczym dwa pomieszczenia magazynowe zostan przeznaczone na kotłowni i skład opału a nieczynne toalety zostan rozebrane i w ich miejscu powstanie składzik dostpny od zewntrz. Nr pom. Nazwa pomieszczenia PARTER 001 KOMUNIKACJA 8,6 BUDYNEK OSP Powierzchnia Rodzaj posadzki uytkowa (m 2 ) Płytki ceramiczne /wylewka cementowa ciany Lamperia, farba emulsyjna 002 WIETLICA 35,47 Płytki ceramiczne Lamperia, farba emulsyjna 003 KOMUNIKACJA 8,9 Wylewka cementowa Lamperia, farba emulsyjna 004 WC 4,0 Płytki ceramiczne Panele PCV, farba emulsyjna 005 GARA 74,9 Wylewka cementowa Lamperia, farba emulsyjna RAZEM POW. PARTERU 131, STRA NICA DREW 6,04 Wylewka cementowa I PITRO 101 KOMUNIKACJA 17,8 Wykładzina PCV Lamperia, farba emulsyjna 102 WIETLICA 19,8 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 103 KUCHNIA 15,7 Wykładzina PCV Lamperia, farba emulsyjna 104 WC 4,0 Wykładzina PCV Panele PCV, farba emulsyjna 105 SALA KONFERENCYJNA 37,1 Wykładzina PCV Lamperia, farba emulsyjna 106 GABINET DYREKTORA 12,9 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 107 MUZEUM 24,2 RAZEM POW. I PITRA 131,5 Wykładzina dywanowa Farba emulsyjna PODDASZE 201 HALL 30,6 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 202 MAGAZYN 9,8 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 203 POKÓJ 19,2 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 204 MAGAZYN 9,8 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 205 KUCHNIA 20,7 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 206 POKÓJ 6,8 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 207 MAGAZYN 9,7 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 208 POKÓJ 18,5 Wykładzina dywanowa Farba emulsyjna

6 Str MAGAZYN 9,0 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 210 WC 1,8 Wykładzina PCV Farba emulsyjna RAZEM POW. PODDASZA 135,9 POWIERZCHNIA UYTKOWA 399,27 m 2 KUBATURA 1830,45 m 3 Nr pom. BUDYNEK GOSPODARCZY Z GARAEM Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki uytkowa (m 2 ) PARTER 001 SKŁAD OPAŁU 13,98 Wylewka cementowa 002 KOTŁOWNIA 9,18 Płytki ceramiczne 003 MAGAZYN 4,60 Płytki ceramiczne 004 MAGAZYN 21,60 Płytki ceramiczne 005 MAGAZYN 4,75 Płytki ceramiczne 006 SKŁADZIK 5,07 Wylewka cementowa 007 GARA 90,26 Płytki ceramiczne RAZEM POW. PARTERU BUD. GOSPODARCZEGO 149,44 POWIERZCHNIA UYTKOWA 149,44 m 2 ciany Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna KUBATURA 600,00 m Program uytkowy pomieszcze budynku OSP Parter Poziom parteru (± 0,00) dostpny jest przez główne wejcie do budynku od ulicy Ks. Pojdy. Na parterze, znajduj si: komunikacja, sanitariaty, wietlica oraz gara I Pitro Poziom ten (+3,05) dostpny jest poprzez klatk schodow. Na I pitrze znajduje si: toaleta, komunikacja, wietlica, kuchnia, sala konferencyjna, gabinet dyrektora, muzeum Poddasze Poziom ten (+6,05) dostpny jest poprzez klatk schodow. Na poddaszu znajduj si pomieszczenia mieszkalne, toaleta, magazyny. /szczegóły zostały przedstawione na odpowiednich rysunkach/ 3.2. Program uytkowy pomieszcze budynku gospodarczego z garaem Parter Pomieszczenia budynku gospodarczego dostpne s przez cztery wejcia od strony północno - wschodniej do kotłowni, składu opału i pomieszcze gospodarczych. Od strony południowo wschodniej, poprzez dwie bramy, dostpny jest gara dwustanowiskowy.

7 Str Nowoprojektowane pomieszczenie Kotłownia / skład opału. Do kotłowni wej mona poprzez skład opału. Pomieszczenia kotłowni i składu opału powstały poprzez adaptacj pomieszcze magazynowych budynku gospodarczego. 4. Opis rozwiza architektoniczno - budowlanych 4.1. Rozwizania architektoniczno budowlane w budynku OSP Sanitariat na parterze Wstawi ciank wykonan z PCV na wysoko 2,0m wydzielajc prysznice. Naley take oddzieli toalet poprzez zastosowanie cianki działowej z płyty wiórowej obustronnie laminowanej. Szczegóły przedstawione na odpowiednich rysunkach Wentylacja toalet W cianach zewntrznych toalet naley wykona otwory wentylacyjne, w których zostan zamontowane kratki wywiewne z anemostatami. W ten sposób naley zwentylowa toalety parteru, pitra i poddasza Rozwizania architektoniczno budowlane w budynku gospodarczym z garaem Kotłownia i skład opału Powstały przez adaptacj pomieszcze magazynów budynku gospodarczego. Istniejce ciany naley otynkowa i wykona lamperi do 2,0m a powyej pomalowa farb emulsyjn Komin Naley wykona nowy trzon kominowy z cegły ceramicznej pełnej. Zawierał on bdzie przewód dymowy i trzy przewody wentylacyjne. Komin przechodzi przez dach. Wysoko trzonu komina siga poziomu +5,00m. Komin naley zakoczy elbetow czap kominow Zadaszenie garau Nad omawianym garaem naley wykona zadaszenie. Bdzie to dach dwuspadowy. Poła od strony północno wschodniej bdzie przedłueniem połaci dachowej budynku gospodarczego Rozbiórki W budynku OSP: Na parterze: - poszerzenie drzwi wejciowych do wc; - wykonanie otworu w cianie zewntrznej dla wentylacji toalety; Na I pitrze: - wykonanie otworu w cianie zewntrznej dla wentylacji toalety; Na poddaszu: - wykonanie otworu w cianie zewntrznej dla wentylacji toalety; - powikszenie otworów okiennych dla wymienianej stolarki okiennej (O1) W budynku gospodarczym z garaem: Na parterze: - poszerzenie drzwi wejciowych do pom. 001, 002, 004, 005; - demonta cianek działowych nieczynnego wc; - rozbiórka czci ciany zewntrznej od strony południowo wschodniej (w celu ponownego przemurowania i przesunicia otworu okiennego);

8 Str. 8 Dach: - wykonanie otworu w dachu o wymiarach 38x116cm dla przeprowadzenie trzonu kominowego; 4.4. Rozwizania konstrukcyjne i technologiczne poszczególnych elementów budowli Budynek gospodarczy z garaem ciany w budynku gospodarczym i garau Przemurowywan cian zewntrzn w budynku gospodarczym naley wykona z pustaków odzyskanych z rozbiórki. Obecnie w miejscu planowanego demontau istnieje pknicie ciany zewntrznej. Na pozostałych cianach budynku gospodarczego naley odnowi uszkodzone tynki a ciany odmalowa. Istniejce ciany w garau wykonane s z pustaków ulobetonowych. Naley wymurowa now cian z pustaków ceramicznych (np. typu MAX) przy cianie budynku gospodarczego (gara i budynek gospodarczy bd oddylatowane). Pod w/w cian naley wykona fundament. Odkrywane fundamenty naley zabezpieczy przeciwwilgociowo Abizolem. ciany naley otynkowa i pomalowa. - szczegóły przedstawiono na rysunku Posadzka w garau W garau naley wykona posadzk. Przewiduje si nastpujce warstwy podłogowe: - 10,0cm chudy beton B10; - 0,5mm folia PE gruba; - 10,0cm płyta elbetowa, beton B15 zbrojony siatk (dołem otulenie 3,0cm) Ø8 A-II 18G2, oczka 20,0 x 20,0cm Podparcie dachu / dach Konstrukcj dachu stanowi krokwie 10,0x18,0cm z drewna klasy C27 oparte w kalenicy na dwuteowniku I260 ze stali St3S a z drugiej strony na murłatach. Dwuteownik stalowy naley oprze na cianach zewntrznych oraz w 1/3 i 2/3 rozpitoci na słupkach stalowych (HEB200). W miejscu oparcia dwuteownika, w cianie naley osadzi mark stalow. Tak oparty dwuteownik zostanie przyspawany zarówno do marek jak i do blachy głowicy słupa. Kady słup stalowy zostanie zamocowany do słupka fundamentowego wychodzcego ze stopy fundamentowej. Beton B15, stal A-II 18G2. -szczegóły przedstawiono na rysunku Budynek OSP Podłoga Podłoga w wietlicy na parterze jest w złym stanie technicznym (przy wejciu do wietlicy deski podłogi zostały zniszczone - dziura w podłodze) i w zwizku z tym, e w pomieszczeniu kotłowni musi zosta ona wymieniona zaleca si take wymian na całej powierzchni wietlicy. Legary drewniane naley usun i wszelkie nierównoci wyrówna zapraw cementow. W pierwszej kolejnoci naley połoy izolacj z folii PE gr. 0,2mm wywijajc j na ciany, nastpnie kładziemy 10cm styropianu. Ostatecznie wykona wylewk cementow gr. 5cm i połoy płytki ceramiczne Balkon Kolejno wykonywanych prac: - rozebra obmurowanie z cegły oraz sku istniejc wylewk wyrównujc ; - płyt balkonow od spodniej strony oczyci z lunych kawałków betonu a elementy stalowe wypiaskowa; - balustrad balkonu wypiaskowa; - wykona obróbki blacharskie na płycie balkonu; - na płycie balkonu ułoy wylewk cementow w spadku, zatapiajc w niej siatk stalow; - płyt balkonu od spodu otynkowa uzupełniajc jednoczenie wszelkie braki w w/w zapraw cementow; - balustrad balkonu pomalowa farb podkładow a nastpnie farb chlorokauczukow; - obróbki blacharskie pomalowa;

9 Str Wiea drewniana Ze wzgldu na to, e dolne czci (do ok 20cm powyej belki podwalinowej) dwóch głównych słupów nonych od strony budynku OSP wykazuj lady zniszczenia naley wykona pod wszystkimi słupami nowy fundament elbetowy. Ze wzgldu na to, e słupy none bd podcinane naley w pierwszej kolejnoci zabezpieczy wie poprzez podparcie jej czterema zastrzałami od strony zewntrznej. Nowy fundament ( beton B15 stal A-II 18G2, A-0 St0S) bdzie wykonywany kolejno pod kadym z czterech słupów, przy czym prace na kolejnym słupie mona rozpocz po osigniciu pełnej wytrzymałoci betonu fundamentu słupa wczeniej podcinanego. Od strony zewntrznej fundament naley powyej poz. terenu obłoy kamieniem. Jako posadzk w wiey naley wykona wylewk cementow. /Szczegóły przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym/ Ocieplenie ciany metod lekk-mokr ciany bd ocieplone 15cm warstw styropianu, cało zostanie pokryta tynkiem cienkowarstwowym na siatce. 1) Przebieg robót a) prace przygotowawcze: - wyznaczy tymczasowe drogi transportowe i komunikacyjne - wyznaczy miejsca składowania materiałów i sprztu, punkty poboru energii i wody - wyposay odpowiednio ww. miejsca i punkty b) wyznaczy strefy wykonawstwa robót, oznakowa i zabezpieczy miejsce oraz bezporedni rejon prowadzenia robót przed dostpem osób postronnych (kolorowa tama i wywieszone tablice ostrzegawcze) c) sprawdzi poprawno ustawienia rusztowania stacjonarnego d) zabezpieczy wejcie na dach przed dostpem osób postronnych e) sprawdzi warunki pogodowe (wilgotno, nasłonecznienie) pod ktem zgodnoci z technologi zabudowywanych materiałów f) sprawdzi wyposaenie pracowników w sprzt ochrony osobistej g) sprawdzenie siły wiatru h) dokona szkolenia stanowiskowego przed rozpoczciem robót i odnotowa w Ksice Szkole Stanowiskowych 2) Wykaz narzdzi i sprztu przewidzianych do realizacji zadania - rodek transportowy - betoniarka wolnospadowa poj. 50dm3 1 szt - mieszarki elektryczne do kleju - 2szt - wiertarki udarowe 2szt - wcigarka elektryczna 1szt - rusztowanie ramowe przycienne typu RUX - palnik do papy termozgrzewalnej - narzdzia rczne niezbdne do wykonania zadania 3) Uwagi kocowe dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia - przy wszelkich pracach obowizuje pracowników noszenie odziey roboczej i ochronnej oraz hełmu ochronnego bdcych na wyposaeniu kadego pracownika, pracowników na rusztowaniu wiszcym dodatkowo wyposay w szelki bezpieczestwa - bezwzgldnie zabezpieczy miejsce prowadzenie robót tamami z tablicami ostrzegawczymi - utrzyma ład i porzdek na wyodrbnionym placu budowy lub odcinku robót oraz utrzyma w naleytym stanie technicznym sprawne i bezpieczne w uytkowaniu rodki techniczne budowy i narzdzia pracy, rodki ochrony osobistej a ponadto instalacje i urzdzenia powierzone - wykona daszki ochronne nad cigami komunikacyjnymi i wejciami do budynku

10 Str kadorazowo dokona kontroli stanu ustawienia rusztowa - pracownicy zatrudnieni przy ww. robotach powinni posiada aktualne badania lekarskie okresowe i wysokociowe oraz odby wstpne przeszkolenie BHP oraz szkolenie stanowiskowe - codziennie przed rozpoczciem pracy osoba dozoru zobowizana jest przeprowadzi krótki instrukta BHP ze zwróceniem uwagi na operacje niebezpieczne, a nastpnie dokona obchodu stanowisk pracy, sprawdzi ich zabezpieczenie, techniczny stan pomostów i urzdze itp. Kierownik budowy w czasie kadorazowego pobytu na budowie winien skontrolowa sposób prowadzenia robót pod wzgldem zgodnoci z przepisami BHP i niniejsz technologi prowadzenia robót - pracownicy zatrudnieni przy obsłudze stosowanego sprztu powinni posiada stosowne uprawnienia wymagane odrbnymi przepisami - wykonane prace zgłasza do odbioru Inspektorowi Nadzoru - roboty prowadzi zgodnie z przepisami i technologi prowadzenia robót - bezwzgldnie wykonywa polecenia osób Nadzoru Inwestora 4) Technologia ocieplania cian zewntrznych, np. w systemie STOTherm Metod lekk mokr z zastosowaniem jako izolacji termicznej styropianu o gruboci 150mm od zewntrz na całej elewacji. Ocieplenie naley wykona firmow odmian metody lekkiej - systemem np. STOTherm Sugerujemy, aby prace zwizane z wykonaniem ocieplenia w systemie np. STOTherm były przeprowadzane zgodnie Instrukcj ocieplania np. STOTherm. Warstw fakturow wykona tynkiem mineralnym barwionym w masie Stolarka okienna i drzwiowa Drzwi wewntrzne do sanitariatu na parterze drewniane, drzwi w ciance działowej sanitariatu z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty wiórowej laminiowanej. Drzwi w budynku gospodarczym do wszystkich pomieszcze stalowe, do kotłowni dodatkowo o odpornoci ogniowej 30min. 5 Rozwizania wyposaenia budowlano-instalacyjnego obiektu Instalacja centralnego ogrzewania. - opis zamieszczono w osobnym projekcie branowym Charakterystyka ekologiczna obiektu. Ze wzgldu na zastosowane rozwizania projektowany obiekt nie bdzie uciliwy dla rodowiska Emisja zanieczyszcze gazowych, pyłowych i płynnych. Ze wzgldu na to, e w obiekcie powstanie kotłownia wglowa przewiduje si niewielk emisj zanieczyszcze w okresie grzewczym Wytwarzanie odpadów stałych. Odpady stałe bd gromadzone w pojemnikach i wywoone okresowo na wysypisko.

11 Str Bezpieczestwo i Ochrona Zdrowia I. Cz opisowa budowy. 1. Zakres obejmuje roboty: a) rozbiórkowe elementów istniejcych, b) murarskie i tynkarskie, c) ciesielskie, d) zbrojarskie, e) betonowe i elbetowe, f) dekarskie, g) instalacyjne elektryczne h) instalacyjne wodno kanalizacyjne, i) instalacyjne centralnego ogrzewania, j) stolarki okiennej i drzwiowej, k) wykoczenia wntrz, l) likwidacji budowy. 2. Wykaz istniejcych elementów budowlanych podlegajcych rozbiórce: a) elementy wiey; b) demonta elementów stolarki okiennej i drzwiowej; c) rozbiórka fragmentu ciany wg projektu; 3. Zagospodarowanie terenu. a) ogrodzenie placu budowy; - wysoko ogrodzenia powinna wynosi co najmniej 2,0 m i nie moe stwarza zagroenia dla ludzi, - w ogrodzeniu powinny znajdowa si brama wjazdowa umoliwiajcy swobodny wjazd i wyjazd sprztu i pojazdów niezbdnych do obsługi budowy. b) drogi; - na drogach nie wolno składowa bez wczeniejszego uzgodnienia materiałów, sprztu lub innych przedmiotów, - stref niebezpieczn, z powodu spadania z góry przedmiotów lub materiałów, naley oznakowa i ogrodzi porczami lub zabezpieczy daszkami. Strefa niebezpieczna nie moe by mniejsza ni 1/10 wysokoci, jednak nie mniej ni 6 m, - na placu budowy powinny by wyznaczone miejsca składowania materiałów, z okreleniem dopuszczalnego obcienia na m 2 powierzchni, - bram naley zabezpieczy przed samoczynnym zamykaniem si. c) doprowadzenie energii elektrycznej i wody; - urzdzenia elektryczne powinny by wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowizujcymi przepisami i normami, - prace zwizane z podłczeniem, badaniem, konserwacj i napraw urzdze elektrycznych powinny by wykonywane przez osoby posiadajce odpowiednie uprawnienia, - skrzynki rozdzielcze powinny by zabezpieczone przed dostpem osób niepowołanych, - kontrola okresowa stanu urzdze elektrycznych powinna odbywa si co najmniej dwa razy w roku, lub te po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych jak i mechanicznych, po dłuszym postoju urzdzenia (pow. miesica), przed uruchomieniem urzdzenia po jego przemieszczeniu, - wod do picia i celów higieniczni sanitarnych zgodnie z przepisami naley dostarczy w iloci nie mniejszej ni 20 l na jednego zatrudnionego pracownika najliczniejszej zmiany, d) pomieszczenia socjalne i higieniczno sanitarne: - na budowie naley ustawi pakamery na pomieszczenia socjalne i do spoywania posiłków, magazynowe oraz ustp budowlany, umywalnie naley utworzy w trakcie postpu robot budowlanych, zgodnie z uwaga jak wyej. Zagospodarowanie placu budowy naley sprawdzi przed rozpoczciem robót budowlanych przez komisj złoon przez przedstawicieli przedsibiorstwa powołanych przez przedsibiorc oraz przedstawiciela załogi.

12 Str Przewidywane zagroenia mogce wystpi podczas realizacji robót budowlanych: a) upadek z wysokoci, b) poraenie prdem, c) praca na rónych poziomach obiektu, d) praca sprztem cikim przy pracach ziemnych, e) zagroenia wystpujce przy wykopach, f) praca elektronarzdziami. 5. Szkolenia i instruktae. Na budowie mog by zatrudnieni tylko pracownicy posiadajcy aktualne szkolenia w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. Instruktae prowadzone na budowie: a) instrukta ogólny dla pracowników nowozatrudnionych, b) codziennie przed przystpieniem do pracy instrukta prowadzony przez brygadzist, mistrza lub kierownika budowy, c) instrukta szczegółowy przed przystpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych (prace przy pomocy dwigu, wykopy, operacje elementami wielkogabarytowymi), z zwróceniem uwagi na: - wystpujce zagroenia, - okrelenie zasad postpowania w przypadku wystpienia zagroe, - stosowanie przez pracowników rodków ochrony indywidualnej, zabezpieczajcych przed skutkami zagroe, - wyznaczenie osoby bezporedniego nadzoru przy wykonywaniu tych prac. 6. Badania lekarskie: Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada aktualne badania lekarskie, a pracownicy pracujcy na wysokociach powinni posiada aktualne badania lekarskie wysokociowe. 7. Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty szczególnie niebezpieczne powinny si znajdowa w pomieszczeniach zabezpieczonych i zamknitych. Przechowywanie i przemieszczanie tych materiałów powinno odbywa si zgodnie z instrukcj producenta. 8. rodki techniczne i organizacyjne w przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroenia zdrowia lub w ich ssiedztwie, powinny by tak zorganizowane, aeby umoliwiały szybk ewakuacj na wypadek poaru, awarii lub innych zagroe. 9. Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów budowy niezbdnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urzdze technicznych jest biuro na miejscu budowy oraz siedziba zakładu. 10. Liczba zatrudnionych pracowników bdzie zgodna z ofert wykonawcy. Pracowników zatrudnionych na budowie naley poinformowa o miejscach znajdowania si apteczki pierwszej pomocy oraz podstawowego sprztu ppo. II. Cz ogólna. 1. Przy wykonywaniu robót budowlanych moe by zatrudniony pracownik, który: - posiada kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska, - uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okrelonym stanowisku. 2. Przed przystpieniem do prac budowlanych majcych charakter wysokiego ryzyka, zagroenia i zdrowia ludzi, pracownicy powinni by dodatkowo poinformowani o zagroeniach i metodach zabezpieczenia przed nimi.

13 Str. 13 Do tych prac w szczególnoci naley zaliczy: - wykonywanie wykopów na cianach pionowych, bez rozparcia o głbokoci wikszej ni 1,5 m, - roboty, przy których wystpuje ryzyko upadku z wysokoci ponad 5,0 m, - monta, demonta i konserwacja rusztowa. 3. rodki i metody zapobiegajce zagroeniom wystpujcym przy robotach budowlanych: roboty ziemne: - wykonywanie wykopów na cianach pionowych, bez rozparcia mog by wykonywane do głbokoci nie wikszej ni 1,5 m, a w gruntach suchych do głbokoci 1 m, gdy teren przy wykopie nie jest obciony w pasie o szerokoci równej głbokoci wykopu; roboty rozbiórkowe: - zrzucanie materiałów, narzdzi i innych przedmiotów z wysokoci jest zabronione, - naley zachowa kolejno prac rozbiórkowych, demonta elementów konstrukcyjnych poniej frontu robót jest kategorycznie zabroniony, - wykonywanie robót rozbiórkowych z drabin jest zabronione, - poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowa si poniej rozbieranego muru co najmniej 30 cm; roboty murowo tynkowe: - stanowisko robocze naley utrzymywa w czystoci i porzdku, - zrzucanie materiałów, narzdzi i innych przedmiotów z wysokoci jest zabronione, - wykonywanie robót murarsko tynkarskich z drabin jest zabronione, - poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowa si poniej wznoszonego muru co najmniej 30 cm; roboty ciesielskie: - cicie drewna pił tarczow jest dozwolone po osigniciu przez ni pełnych obrotów, przy prawidłowo załoonych osłonach i klinie rozczepiajcym, - przy pracy rczn pił mechaniczn drewno przeznaczone do cicia powinno by unieruchomione, - rozbiórk deskowa naley prowadzi ze szczególn ostronoci, zabezpieczajc si przed moliwoci zawalenia si elementów deskowania, - roboty zwizane z impregnacj drewna powinny by wykonywane przez pracowników zapoznanych z wystpujcymi zagroeniami; - roboty zbrojarskie: stoły warsztatowe powinny by ustawione w pomieszczeniach zamknitych lub pod wiatami, - prostowanie stali metod wycigania wymaga zabezpieczenia toru wycigowego ogrodzeniem z obu stron, - przy ciciu prtów noycami rcznymi naley city prt oprze obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim, - w czasie montau zbrojenia na krawdzi budynku, zbrojarze powinni by zabezpieczeni aparatami bezpieczestwa; roboty betonowe i elbetowe: - przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt zsypu powinien by wyposaony w odbojnice zabezpieczajce samochód przed stoczeniem si, - wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moe by wykonywane z wysokoci wikszej ni 1 m; prace na rusztowaniach; - rusztowania powinny by wykonane zgodnie z wymaganiami norm, - pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowa powinni by przeszkoleni w zakresie ustawiania rusztowa danego rodzaju, - przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowa naley wyznaczy stref niebezpieczn, - uytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru, przez osoby posiadajce uprawnienia, potwierdzone zapisem w dzienniku budowy, - jednoczesna praca na dwóch poziomach jest dopuszczona tyko w przypadku zastosowania odpowiedniego daszku ochronnego, - podłoe na którym jest ustawiane rusztowanie powinno zapewni jego stabilno,

14 Str rusztowanie powinno by sprawdzane okresowo, jak równie po silnym wietrze i dłuszych postojach (powyej 10 dni), - rusztowanie z rur stalowych powinno by uziemione i posiada instalacje odgromowa, - pozostawienie na pomocie materiałów i narzdzi po zakoczonej pracy jest zabronione, - na rusztowaniu powinna by wywieszona tablica informujca o dopuszczalnej wielkoci obcienia pomostów, - wchodzenie i schodzenie po rusztowaniach powinno odbywa si w miejscach do tego przeznaczonych. roboty dekarskie: - materiały składane na dachu naley zabezpieczy przed spadniciem, - pracowników zatrudnionych na dachu o nachyleniu wikszym ni 20% naley zabezpieczy przed spadniciem z wysokoci aparatami bezpieczestwa z link zamocowan do stałych czci konstrukcji. 4. W przypadku wprowadzenia zmian wynikajcych z postpu robót budowlanych, a dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia w czci opisowej i rysunkowej planu bioz, kierownik budowy powinien poda przyczyny ich wprowadzenia. Informacja dotyczc bezpieczestwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o: 1. Rozporzdzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano- montaowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93, obowizuje do r). 2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 3. Rozporzdzenia Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 91 poz. 811). 4. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robot budowlanych, stwarzajcych zagroenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.2 SPIS STWiORB M.01.00.00. Roboty przygotowawcze. 3 M.01.02.00. Konstrukcje odciajce. 3 M.02.00.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE INWESTOR: GMINA BUKOWNO, URZD MIEJSKI W BUKOWNIE 32-332 BUKOWNO UL. KOLEJOWA 16. OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

BMS Serwis Sp. z o.o.

BMS Serwis Sp. z o.o. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 14 02-705 Warszawa www.bms-serwis.com bms@bms-serwis.com TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo