Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga."

Transkrypt

1 EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny, ul. Pojdy 136 NR DZIAŁKI: 2646/588 INWESTOR: Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6 NR PROJ: 116/03/2006 Funkcja Tytuł zawod. Imi i nazwisko Nr uprawnie Podpis Opracował - Damian Bejton - Opracował in. Andrzej Heczko - Projektował / Sprawdził architektur mgr in. arch. Renata Bielska -Drwiga A-05/03 Członek OIA nr ew. SL-1072 Sprawdził konstrukcj mgr in. Jan Tutajewicz SLK/0026/ PWOK/04 Członek OIIB nr ew. SLK/BO/2976/05 Gliwice, maj 2006 r

2 SPIS TRECI Str. 2 1 Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Lokalizacja 4 2 Warunki geologiczne, hydrotechniczne działki 4 3 Przeznaczenie i program uytkowy obiektu Program uytkowy pomieszcze budynku OSP Parter I Pitro Poddasze Program uytkowy pomieszcze budynku gospodarczego z garaem Parter Nowoprojektowane pomieszczenie Kotłownia / skład opału 7 4 Opis rozwiza architektoniczno - budowlanych Rozwizania architektoniczno budowlane w budynku OSP Sanitariat na parterze Wentylacja toalet Rozwizania architektoniczno budowlane w budynku gospodarczym z garaem Kotłownia i skład opału Komin Zadaszenie garau Rozbiórki W budynku OSP W budynku gospodarczym z garaem Rozwizania konstrukcyjne i technologiczne poszczególnych elementów budowli Budynek gospodarczy z garaem ciany w budynku gospodarczym i garau Posadzka w garau Podparcie dachu / dach Budynek OSP Podłoga Balkon Wiea drewniana Ocieplenie ciany metod lekk - mokr Stolarka okienna i drzwiowa 10 5 Rozwizania wyposaenia budowlano instalacyjnego obiektu Instalacja centralnego ogrzewania Charakterystyka ekologiczna obiektu Emisja zanieczyszcze gazowych, pyłowych i płynnych Wytwarzanie odpadów stałych 10 6 Bezpieczestwo i ochrona zdrowia 11

3 SPIS RYSUNKÓW: Str. 3 CZ ARCHITEKTONICZNA LP Tytuł rysunku Nr rys 1 RZUT PARTERU 1/AK 2 RZUT I PITRA 2/AK 3 RZUT PODDASZA 3/AK 4 PRZEKRÓJ A-A 4/AK 5 PRZEKRÓJ B-B 5/AK 6 PRZEKRÓJ C-C 6/AK 7 ELEWACJA PÓŁNOCNA 7/AK 8 ELEWACJA POŁUDNIOWA 8/AK 9 ELEWACJA ZACHODNIA 9/AK 10 ELEWACJA WSCHODNIA 10/AK 11 RZUT PARTERU; BUDYNEK GOSPODARCZY 11/AK 12 RZUT DACHU; BUDYNEK GOSPODARCZY 12/AK 13 PRZEKRÓJ D-D; BUDYNEK GOSPODARCZY 13/AK 14 ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA; BUDYNEK GOSPODARCZY 14/AK 15 ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA; BUDYNEK GOSPODARCZY 15/AK 16 ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA; BUDYNEK GOSPODARCZY 16/AK 17 ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA; BUDYNEK GOSPODARCZY 17/AK 18 ZESTAWIENIE STOLARKI 18/AK CZ KONSTRUKCYJNA LP Tytuł rysunku Nr rys 19 BALKON 1/K 20 FUNDAMENT WIE Y DREWNIANEJ 2/K 21 STOPA FUNDAMENTOWA, SŁUP, PODCIG; BUDYNEK GOSPODARCZY 3/K 22 ŁAWA FUNDAMENTOWA; BUDYNEK GOSPODARCZY 4/K 23 WIECE I NADPRO A; BUDYNEK GOSPODARCZY 5/K 24 CZAPA KOMINOWA; BUDYNEK GOSPODARCZY 6/K

4 Str. 4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU OSP W LESZCZYNACH 1. Przedmiot opracowania. Cz opisowa Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu budynków Ochotniczej Stray Poarnej w Leszczynach oraz adaptacja budynku gospodarczego na kotłowni wglow wraz ze składem wgla. Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno budowlany Podstawa opracowania Podstaw opracowania stanowi: Umowa nr 02/2006 zawarta w dniu pomidzy: Gmin i Miastem Czerwionka Leszczyny z siedzib w Czerwionce Leszczynach ul. Parkowa 9, a firm BUD SERWIS S.Deka, E. Zienkowicz z siedzib przy ul. Toruskiej 7, Gliwice dot. Wykonania zadania p.n. Aktualizacja i zmiana dokumentacji projektowej: Modernizacja budynku OSP w Leszczynach ; Wypis i wyrys z planu miejscowego Urzdu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny; Uzgodnienia z inwestorem dotyczce adaptacji obiektu; Wizja lokalna; Aktualne normy i przepisy budowlane; Rozporzdzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U z póniejszymi zmianami). Normy PN 90/B Obliczenia statyczne PN 82/B Obcienia budowli. Obcienie stałe PN 82/B Obcienia budowli. Obcienie zmienne technologiczne PN 81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezporednie budowli PN B :2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone Obliczenia statyczne i projektowanie 1.2. Lokalizacja obiektu. Działka, na której znajduje si omawiany obiekt połoona jest w Czerwionce-Leszczynach przy ul.ks. Pojdy Teren działki wokół przedmiotowego obiektu jest płaski. 2. Warunki geologiczne, hydrotechniczne działki Parametry gruntu przyjto na podstawie praktycznych dowiadcze budownictwa na terenach ssiadujcych z projektowanym budynkiem lub w jego bliskim ssiedztwie. Przyjto warto odporu gruntu q f = 150 kpa.

5 Str Przeznaczenie i program uytkowy obiektu. Po remoncie przeznaczenie pomieszcze w budynku OSP nie ulegnie zmianie. Natomiast w budynku gospodarczym dwa pomieszczenia magazynowe zostan przeznaczone na kotłowni i skład opału a nieczynne toalety zostan rozebrane i w ich miejscu powstanie składzik dostpny od zewntrz. Nr pom. Nazwa pomieszczenia PARTER 001 KOMUNIKACJA 8,6 BUDYNEK OSP Powierzchnia Rodzaj posadzki uytkowa (m 2 ) Płytki ceramiczne /wylewka cementowa ciany Lamperia, farba emulsyjna 002 WIETLICA 35,47 Płytki ceramiczne Lamperia, farba emulsyjna 003 KOMUNIKACJA 8,9 Wylewka cementowa Lamperia, farba emulsyjna 004 WC 4,0 Płytki ceramiczne Panele PCV, farba emulsyjna 005 GARA 74,9 Wylewka cementowa Lamperia, farba emulsyjna RAZEM POW. PARTERU 131, STRA NICA DREW 6,04 Wylewka cementowa I PITRO 101 KOMUNIKACJA 17,8 Wykładzina PCV Lamperia, farba emulsyjna 102 WIETLICA 19,8 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 103 KUCHNIA 15,7 Wykładzina PCV Lamperia, farba emulsyjna 104 WC 4,0 Wykładzina PCV Panele PCV, farba emulsyjna 105 SALA KONFERENCYJNA 37,1 Wykładzina PCV Lamperia, farba emulsyjna 106 GABINET DYREKTORA 12,9 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 107 MUZEUM 24,2 RAZEM POW. I PITRA 131,5 Wykładzina dywanowa Farba emulsyjna PODDASZE 201 HALL 30,6 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 202 MAGAZYN 9,8 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 203 POKÓJ 19,2 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 204 MAGAZYN 9,8 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 205 KUCHNIA 20,7 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 206 POKÓJ 6,8 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 207 MAGAZYN 9,7 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 208 POKÓJ 18,5 Wykładzina dywanowa Farba emulsyjna

6 Str MAGAZYN 9,0 Wykładzina PCV Farba emulsyjna 210 WC 1,8 Wykładzina PCV Farba emulsyjna RAZEM POW. PODDASZA 135,9 POWIERZCHNIA UYTKOWA 399,27 m 2 KUBATURA 1830,45 m 3 Nr pom. BUDYNEK GOSPODARCZY Z GARAEM Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki uytkowa (m 2 ) PARTER 001 SKŁAD OPAŁU 13,98 Wylewka cementowa 002 KOTŁOWNIA 9,18 Płytki ceramiczne 003 MAGAZYN 4,60 Płytki ceramiczne 004 MAGAZYN 21,60 Płytki ceramiczne 005 MAGAZYN 4,75 Płytki ceramiczne 006 SKŁADZIK 5,07 Wylewka cementowa 007 GARA 90,26 Płytki ceramiczne RAZEM POW. PARTERU BUD. GOSPODARCZEGO 149,44 POWIERZCHNIA UYTKOWA 149,44 m 2 ciany Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna Lamperia do 2,0m, powyej farba emulsyjna KUBATURA 600,00 m Program uytkowy pomieszcze budynku OSP Parter Poziom parteru (± 0,00) dostpny jest przez główne wejcie do budynku od ulicy Ks. Pojdy. Na parterze, znajduj si: komunikacja, sanitariaty, wietlica oraz gara I Pitro Poziom ten (+3,05) dostpny jest poprzez klatk schodow. Na I pitrze znajduje si: toaleta, komunikacja, wietlica, kuchnia, sala konferencyjna, gabinet dyrektora, muzeum Poddasze Poziom ten (+6,05) dostpny jest poprzez klatk schodow. Na poddaszu znajduj si pomieszczenia mieszkalne, toaleta, magazyny. /szczegóły zostały przedstawione na odpowiednich rysunkach/ 3.2. Program uytkowy pomieszcze budynku gospodarczego z garaem Parter Pomieszczenia budynku gospodarczego dostpne s przez cztery wejcia od strony północno - wschodniej do kotłowni, składu opału i pomieszcze gospodarczych. Od strony południowo wschodniej, poprzez dwie bramy, dostpny jest gara dwustanowiskowy.

7 Str Nowoprojektowane pomieszczenie Kotłownia / skład opału. Do kotłowni wej mona poprzez skład opału. Pomieszczenia kotłowni i składu opału powstały poprzez adaptacj pomieszcze magazynowych budynku gospodarczego. 4. Opis rozwiza architektoniczno - budowlanych 4.1. Rozwizania architektoniczno budowlane w budynku OSP Sanitariat na parterze Wstawi ciank wykonan z PCV na wysoko 2,0m wydzielajc prysznice. Naley take oddzieli toalet poprzez zastosowanie cianki działowej z płyty wiórowej obustronnie laminowanej. Szczegóły przedstawione na odpowiednich rysunkach Wentylacja toalet W cianach zewntrznych toalet naley wykona otwory wentylacyjne, w których zostan zamontowane kratki wywiewne z anemostatami. W ten sposób naley zwentylowa toalety parteru, pitra i poddasza Rozwizania architektoniczno budowlane w budynku gospodarczym z garaem Kotłownia i skład opału Powstały przez adaptacj pomieszcze magazynów budynku gospodarczego. Istniejce ciany naley otynkowa i wykona lamperi do 2,0m a powyej pomalowa farb emulsyjn Komin Naley wykona nowy trzon kominowy z cegły ceramicznej pełnej. Zawierał on bdzie przewód dymowy i trzy przewody wentylacyjne. Komin przechodzi przez dach. Wysoko trzonu komina siga poziomu +5,00m. Komin naley zakoczy elbetow czap kominow Zadaszenie garau Nad omawianym garaem naley wykona zadaszenie. Bdzie to dach dwuspadowy. Poła od strony północno wschodniej bdzie przedłueniem połaci dachowej budynku gospodarczego Rozbiórki W budynku OSP: Na parterze: - poszerzenie drzwi wejciowych do wc; - wykonanie otworu w cianie zewntrznej dla wentylacji toalety; Na I pitrze: - wykonanie otworu w cianie zewntrznej dla wentylacji toalety; Na poddaszu: - wykonanie otworu w cianie zewntrznej dla wentylacji toalety; - powikszenie otworów okiennych dla wymienianej stolarki okiennej (O1) W budynku gospodarczym z garaem: Na parterze: - poszerzenie drzwi wejciowych do pom. 001, 002, 004, 005; - demonta cianek działowych nieczynnego wc; - rozbiórka czci ciany zewntrznej od strony południowo wschodniej (w celu ponownego przemurowania i przesunicia otworu okiennego);

8 Str. 8 Dach: - wykonanie otworu w dachu o wymiarach 38x116cm dla przeprowadzenie trzonu kominowego; 4.4. Rozwizania konstrukcyjne i technologiczne poszczególnych elementów budowli Budynek gospodarczy z garaem ciany w budynku gospodarczym i garau Przemurowywan cian zewntrzn w budynku gospodarczym naley wykona z pustaków odzyskanych z rozbiórki. Obecnie w miejscu planowanego demontau istnieje pknicie ciany zewntrznej. Na pozostałych cianach budynku gospodarczego naley odnowi uszkodzone tynki a ciany odmalowa. Istniejce ciany w garau wykonane s z pustaków ulobetonowych. Naley wymurowa now cian z pustaków ceramicznych (np. typu MAX) przy cianie budynku gospodarczego (gara i budynek gospodarczy bd oddylatowane). Pod w/w cian naley wykona fundament. Odkrywane fundamenty naley zabezpieczy przeciwwilgociowo Abizolem. ciany naley otynkowa i pomalowa. - szczegóły przedstawiono na rysunku Posadzka w garau W garau naley wykona posadzk. Przewiduje si nastpujce warstwy podłogowe: - 10,0cm chudy beton B10; - 0,5mm folia PE gruba; - 10,0cm płyta elbetowa, beton B15 zbrojony siatk (dołem otulenie 3,0cm) Ø8 A-II 18G2, oczka 20,0 x 20,0cm Podparcie dachu / dach Konstrukcj dachu stanowi krokwie 10,0x18,0cm z drewna klasy C27 oparte w kalenicy na dwuteowniku I260 ze stali St3S a z drugiej strony na murłatach. Dwuteownik stalowy naley oprze na cianach zewntrznych oraz w 1/3 i 2/3 rozpitoci na słupkach stalowych (HEB200). W miejscu oparcia dwuteownika, w cianie naley osadzi mark stalow. Tak oparty dwuteownik zostanie przyspawany zarówno do marek jak i do blachy głowicy słupa. Kady słup stalowy zostanie zamocowany do słupka fundamentowego wychodzcego ze stopy fundamentowej. Beton B15, stal A-II 18G2. -szczegóły przedstawiono na rysunku Budynek OSP Podłoga Podłoga w wietlicy na parterze jest w złym stanie technicznym (przy wejciu do wietlicy deski podłogi zostały zniszczone - dziura w podłodze) i w zwizku z tym, e w pomieszczeniu kotłowni musi zosta ona wymieniona zaleca si take wymian na całej powierzchni wietlicy. Legary drewniane naley usun i wszelkie nierównoci wyrówna zapraw cementow. W pierwszej kolejnoci naley połoy izolacj z folii PE gr. 0,2mm wywijajc j na ciany, nastpnie kładziemy 10cm styropianu. Ostatecznie wykona wylewk cementow gr. 5cm i połoy płytki ceramiczne Balkon Kolejno wykonywanych prac: - rozebra obmurowanie z cegły oraz sku istniejc wylewk wyrównujc ; - płyt balkonow od spodniej strony oczyci z lunych kawałków betonu a elementy stalowe wypiaskowa; - balustrad balkonu wypiaskowa; - wykona obróbki blacharskie na płycie balkonu; - na płycie balkonu ułoy wylewk cementow w spadku, zatapiajc w niej siatk stalow; - płyt balkonu od spodu otynkowa uzupełniajc jednoczenie wszelkie braki w w/w zapraw cementow; - balustrad balkonu pomalowa farb podkładow a nastpnie farb chlorokauczukow; - obróbki blacharskie pomalowa;

9 Str Wiea drewniana Ze wzgldu na to, e dolne czci (do ok 20cm powyej belki podwalinowej) dwóch głównych słupów nonych od strony budynku OSP wykazuj lady zniszczenia naley wykona pod wszystkimi słupami nowy fundament elbetowy. Ze wzgldu na to, e słupy none bd podcinane naley w pierwszej kolejnoci zabezpieczy wie poprzez podparcie jej czterema zastrzałami od strony zewntrznej. Nowy fundament ( beton B15 stal A-II 18G2, A-0 St0S) bdzie wykonywany kolejno pod kadym z czterech słupów, przy czym prace na kolejnym słupie mona rozpocz po osigniciu pełnej wytrzymałoci betonu fundamentu słupa wczeniej podcinanego. Od strony zewntrznej fundament naley powyej poz. terenu obłoy kamieniem. Jako posadzk w wiey naley wykona wylewk cementow. /Szczegóły przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym/ Ocieplenie ciany metod lekk-mokr ciany bd ocieplone 15cm warstw styropianu, cało zostanie pokryta tynkiem cienkowarstwowym na siatce. 1) Przebieg robót a) prace przygotowawcze: - wyznaczy tymczasowe drogi transportowe i komunikacyjne - wyznaczy miejsca składowania materiałów i sprztu, punkty poboru energii i wody - wyposay odpowiednio ww. miejsca i punkty b) wyznaczy strefy wykonawstwa robót, oznakowa i zabezpieczy miejsce oraz bezporedni rejon prowadzenia robót przed dostpem osób postronnych (kolorowa tama i wywieszone tablice ostrzegawcze) c) sprawdzi poprawno ustawienia rusztowania stacjonarnego d) zabezpieczy wejcie na dach przed dostpem osób postronnych e) sprawdzi warunki pogodowe (wilgotno, nasłonecznienie) pod ktem zgodnoci z technologi zabudowywanych materiałów f) sprawdzi wyposaenie pracowników w sprzt ochrony osobistej g) sprawdzenie siły wiatru h) dokona szkolenia stanowiskowego przed rozpoczciem robót i odnotowa w Ksice Szkole Stanowiskowych 2) Wykaz narzdzi i sprztu przewidzianych do realizacji zadania - rodek transportowy - betoniarka wolnospadowa poj. 50dm3 1 szt - mieszarki elektryczne do kleju - 2szt - wiertarki udarowe 2szt - wcigarka elektryczna 1szt - rusztowanie ramowe przycienne typu RUX - palnik do papy termozgrzewalnej - narzdzia rczne niezbdne do wykonania zadania 3) Uwagi kocowe dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia - przy wszelkich pracach obowizuje pracowników noszenie odziey roboczej i ochronnej oraz hełmu ochronnego bdcych na wyposaeniu kadego pracownika, pracowników na rusztowaniu wiszcym dodatkowo wyposay w szelki bezpieczestwa - bezwzgldnie zabezpieczy miejsce prowadzenie robót tamami z tablicami ostrzegawczymi - utrzyma ład i porzdek na wyodrbnionym placu budowy lub odcinku robót oraz utrzyma w naleytym stanie technicznym sprawne i bezpieczne w uytkowaniu rodki techniczne budowy i narzdzia pracy, rodki ochrony osobistej a ponadto instalacje i urzdzenia powierzone - wykona daszki ochronne nad cigami komunikacyjnymi i wejciami do budynku

10 Str kadorazowo dokona kontroli stanu ustawienia rusztowa - pracownicy zatrudnieni przy ww. robotach powinni posiada aktualne badania lekarskie okresowe i wysokociowe oraz odby wstpne przeszkolenie BHP oraz szkolenie stanowiskowe - codziennie przed rozpoczciem pracy osoba dozoru zobowizana jest przeprowadzi krótki instrukta BHP ze zwróceniem uwagi na operacje niebezpieczne, a nastpnie dokona obchodu stanowisk pracy, sprawdzi ich zabezpieczenie, techniczny stan pomostów i urzdze itp. Kierownik budowy w czasie kadorazowego pobytu na budowie winien skontrolowa sposób prowadzenia robót pod wzgldem zgodnoci z przepisami BHP i niniejsz technologi prowadzenia robót - pracownicy zatrudnieni przy obsłudze stosowanego sprztu powinni posiada stosowne uprawnienia wymagane odrbnymi przepisami - wykonane prace zgłasza do odbioru Inspektorowi Nadzoru - roboty prowadzi zgodnie z przepisami i technologi prowadzenia robót - bezwzgldnie wykonywa polecenia osób Nadzoru Inwestora 4) Technologia ocieplania cian zewntrznych, np. w systemie STOTherm Metod lekk mokr z zastosowaniem jako izolacji termicznej styropianu o gruboci 150mm od zewntrz na całej elewacji. Ocieplenie naley wykona firmow odmian metody lekkiej - systemem np. STOTherm Sugerujemy, aby prace zwizane z wykonaniem ocieplenia w systemie np. STOTherm były przeprowadzane zgodnie Instrukcj ocieplania np. STOTherm. Warstw fakturow wykona tynkiem mineralnym barwionym w masie Stolarka okienna i drzwiowa Drzwi wewntrzne do sanitariatu na parterze drewniane, drzwi w ciance działowej sanitariatu z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty wiórowej laminiowanej. Drzwi w budynku gospodarczym do wszystkich pomieszcze stalowe, do kotłowni dodatkowo o odpornoci ogniowej 30min. 5 Rozwizania wyposaenia budowlano-instalacyjnego obiektu Instalacja centralnego ogrzewania. - opis zamieszczono w osobnym projekcie branowym Charakterystyka ekologiczna obiektu. Ze wzgldu na zastosowane rozwizania projektowany obiekt nie bdzie uciliwy dla rodowiska Emisja zanieczyszcze gazowych, pyłowych i płynnych. Ze wzgldu na to, e w obiekcie powstanie kotłownia wglowa przewiduje si niewielk emisj zanieczyszcze w okresie grzewczym Wytwarzanie odpadów stałych. Odpady stałe bd gromadzone w pojemnikach i wywoone okresowo na wysypisko.

11 Str Bezpieczestwo i Ochrona Zdrowia I. Cz opisowa budowy. 1. Zakres obejmuje roboty: a) rozbiórkowe elementów istniejcych, b) murarskie i tynkarskie, c) ciesielskie, d) zbrojarskie, e) betonowe i elbetowe, f) dekarskie, g) instalacyjne elektryczne h) instalacyjne wodno kanalizacyjne, i) instalacyjne centralnego ogrzewania, j) stolarki okiennej i drzwiowej, k) wykoczenia wntrz, l) likwidacji budowy. 2. Wykaz istniejcych elementów budowlanych podlegajcych rozbiórce: a) elementy wiey; b) demonta elementów stolarki okiennej i drzwiowej; c) rozbiórka fragmentu ciany wg projektu; 3. Zagospodarowanie terenu. a) ogrodzenie placu budowy; - wysoko ogrodzenia powinna wynosi co najmniej 2,0 m i nie moe stwarza zagroenia dla ludzi, - w ogrodzeniu powinny znajdowa si brama wjazdowa umoliwiajcy swobodny wjazd i wyjazd sprztu i pojazdów niezbdnych do obsługi budowy. b) drogi; - na drogach nie wolno składowa bez wczeniejszego uzgodnienia materiałów, sprztu lub innych przedmiotów, - stref niebezpieczn, z powodu spadania z góry przedmiotów lub materiałów, naley oznakowa i ogrodzi porczami lub zabezpieczy daszkami. Strefa niebezpieczna nie moe by mniejsza ni 1/10 wysokoci, jednak nie mniej ni 6 m, - na placu budowy powinny by wyznaczone miejsca składowania materiałów, z okreleniem dopuszczalnego obcienia na m 2 powierzchni, - bram naley zabezpieczy przed samoczynnym zamykaniem si. c) doprowadzenie energii elektrycznej i wody; - urzdzenia elektryczne powinny by wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowizujcymi przepisami i normami, - prace zwizane z podłczeniem, badaniem, konserwacj i napraw urzdze elektrycznych powinny by wykonywane przez osoby posiadajce odpowiednie uprawnienia, - skrzynki rozdzielcze powinny by zabezpieczone przed dostpem osób niepowołanych, - kontrola okresowa stanu urzdze elektrycznych powinna odbywa si co najmniej dwa razy w roku, lub te po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych jak i mechanicznych, po dłuszym postoju urzdzenia (pow. miesica), przed uruchomieniem urzdzenia po jego przemieszczeniu, - wod do picia i celów higieniczni sanitarnych zgodnie z przepisami naley dostarczy w iloci nie mniejszej ni 20 l na jednego zatrudnionego pracownika najliczniejszej zmiany, d) pomieszczenia socjalne i higieniczno sanitarne: - na budowie naley ustawi pakamery na pomieszczenia socjalne i do spoywania posiłków, magazynowe oraz ustp budowlany, umywalnie naley utworzy w trakcie postpu robot budowlanych, zgodnie z uwaga jak wyej. Zagospodarowanie placu budowy naley sprawdzi przed rozpoczciem robót budowlanych przez komisj złoon przez przedstawicieli przedsibiorstwa powołanych przez przedsibiorc oraz przedstawiciela załogi.

12 Str Przewidywane zagroenia mogce wystpi podczas realizacji robót budowlanych: a) upadek z wysokoci, b) poraenie prdem, c) praca na rónych poziomach obiektu, d) praca sprztem cikim przy pracach ziemnych, e) zagroenia wystpujce przy wykopach, f) praca elektronarzdziami. 5. Szkolenia i instruktae. Na budowie mog by zatrudnieni tylko pracownicy posiadajcy aktualne szkolenia w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. Instruktae prowadzone na budowie: a) instrukta ogólny dla pracowników nowozatrudnionych, b) codziennie przed przystpieniem do pracy instrukta prowadzony przez brygadzist, mistrza lub kierownika budowy, c) instrukta szczegółowy przed przystpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych (prace przy pomocy dwigu, wykopy, operacje elementami wielkogabarytowymi), z zwróceniem uwagi na: - wystpujce zagroenia, - okrelenie zasad postpowania w przypadku wystpienia zagroe, - stosowanie przez pracowników rodków ochrony indywidualnej, zabezpieczajcych przed skutkami zagroe, - wyznaczenie osoby bezporedniego nadzoru przy wykonywaniu tych prac. 6. Badania lekarskie: Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada aktualne badania lekarskie, a pracownicy pracujcy na wysokociach powinni posiada aktualne badania lekarskie wysokociowe. 7. Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty szczególnie niebezpieczne powinny si znajdowa w pomieszczeniach zabezpieczonych i zamknitych. Przechowywanie i przemieszczanie tych materiałów powinno odbywa si zgodnie z instrukcj producenta. 8. rodki techniczne i organizacyjne w przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroenia zdrowia lub w ich ssiedztwie, powinny by tak zorganizowane, aeby umoliwiały szybk ewakuacj na wypadek poaru, awarii lub innych zagroe. 9. Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów budowy niezbdnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urzdze technicznych jest biuro na miejscu budowy oraz siedziba zakładu. 10. Liczba zatrudnionych pracowników bdzie zgodna z ofert wykonawcy. Pracowników zatrudnionych na budowie naley poinformowa o miejscach znajdowania si apteczki pierwszej pomocy oraz podstawowego sprztu ppo. II. Cz ogólna. 1. Przy wykonywaniu robót budowlanych moe by zatrudniony pracownik, który: - posiada kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska, - uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okrelonym stanowisku. 2. Przed przystpieniem do prac budowlanych majcych charakter wysokiego ryzyka, zagroenia i zdrowia ludzi, pracownicy powinni by dodatkowo poinformowani o zagroeniach i metodach zabezpieczenia przed nimi.

13 Str. 13 Do tych prac w szczególnoci naley zaliczy: - wykonywanie wykopów na cianach pionowych, bez rozparcia o głbokoci wikszej ni 1,5 m, - roboty, przy których wystpuje ryzyko upadku z wysokoci ponad 5,0 m, - monta, demonta i konserwacja rusztowa. 3. rodki i metody zapobiegajce zagroeniom wystpujcym przy robotach budowlanych: roboty ziemne: - wykonywanie wykopów na cianach pionowych, bez rozparcia mog by wykonywane do głbokoci nie wikszej ni 1,5 m, a w gruntach suchych do głbokoci 1 m, gdy teren przy wykopie nie jest obciony w pasie o szerokoci równej głbokoci wykopu; roboty rozbiórkowe: - zrzucanie materiałów, narzdzi i innych przedmiotów z wysokoci jest zabronione, - naley zachowa kolejno prac rozbiórkowych, demonta elementów konstrukcyjnych poniej frontu robót jest kategorycznie zabroniony, - wykonywanie robót rozbiórkowych z drabin jest zabronione, - poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowa si poniej rozbieranego muru co najmniej 30 cm; roboty murowo tynkowe: - stanowisko robocze naley utrzymywa w czystoci i porzdku, - zrzucanie materiałów, narzdzi i innych przedmiotów z wysokoci jest zabronione, - wykonywanie robót murarsko tynkarskich z drabin jest zabronione, - poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowa si poniej wznoszonego muru co najmniej 30 cm; roboty ciesielskie: - cicie drewna pił tarczow jest dozwolone po osigniciu przez ni pełnych obrotów, przy prawidłowo załoonych osłonach i klinie rozczepiajcym, - przy pracy rczn pił mechaniczn drewno przeznaczone do cicia powinno by unieruchomione, - rozbiórk deskowa naley prowadzi ze szczególn ostronoci, zabezpieczajc si przed moliwoci zawalenia si elementów deskowania, - roboty zwizane z impregnacj drewna powinny by wykonywane przez pracowników zapoznanych z wystpujcymi zagroeniami; - roboty zbrojarskie: stoły warsztatowe powinny by ustawione w pomieszczeniach zamknitych lub pod wiatami, - prostowanie stali metod wycigania wymaga zabezpieczenia toru wycigowego ogrodzeniem z obu stron, - przy ciciu prtów noycami rcznymi naley city prt oprze obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim, - w czasie montau zbrojenia na krawdzi budynku, zbrojarze powinni by zabezpieczeni aparatami bezpieczestwa; roboty betonowe i elbetowe: - przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt zsypu powinien by wyposaony w odbojnice zabezpieczajce samochód przed stoczeniem si, - wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moe by wykonywane z wysokoci wikszej ni 1 m; prace na rusztowaniach; - rusztowania powinny by wykonane zgodnie z wymaganiami norm, - pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowa powinni by przeszkoleni w zakresie ustawiania rusztowa danego rodzaju, - przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowa naley wyznaczy stref niebezpieczn, - uytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru, przez osoby posiadajce uprawnienia, potwierdzone zapisem w dzienniku budowy, - jednoczesna praca na dwóch poziomach jest dopuszczona tyko w przypadku zastosowania odpowiedniego daszku ochronnego, - podłoe na którym jest ustawiane rusztowanie powinno zapewni jego stabilno,

14 Str rusztowanie powinno by sprawdzane okresowo, jak równie po silnym wietrze i dłuszych postojach (powyej 10 dni), - rusztowanie z rur stalowych powinno by uziemione i posiada instalacje odgromowa, - pozostawienie na pomocie materiałów i narzdzi po zakoczonej pracy jest zabronione, - na rusztowaniu powinna by wywieszona tablica informujca o dopuszczalnej wielkoci obcienia pomostów, - wchodzenie i schodzenie po rusztowaniach powinno odbywa si w miejscach do tego przeznaczonych. roboty dekarskie: - materiały składane na dachu naley zabezpieczy przed spadniciem, - pracowników zatrudnionych na dachu o nachyleniu wikszym ni 20% naley zabezpieczy przed spadniciem z wysokoci aparatami bezpieczestwa z link zamocowan do stałych czci konstrukcji. 4. W przypadku wprowadzenia zmian wynikajcych z postpu robót budowlanych, a dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia w czci opisowej i rysunkowej planu bioz, kierownik budowy powinien poda przyczyny ich wprowadzenia. Informacja dotyczc bezpieczestwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o: 1. Rozporzdzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano- montaowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93, obowizuje do r). 2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 3. Rozporzdzenia Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 91 poz. 811). 4. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robot budowlanych, stwarzajcych zagroenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy szkole podstawowej w Łaziskach Górnych

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy szkole podstawowej w Łaziskach Górnych BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Temat: INWENTARYZACJA BUDYNKU

Temat: INWENTARYZACJA BUDYNKU S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieska 19, tel./fax (058) 676-02-87 Temat: INWENTARYZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W PRZETOCZYNIE Adres: ul. Pomorska 14, Przetoczyno Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO

OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO 8 OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO 1. Dane powierzchniowe i kubaturowe Powierzchnia zabudowy : 662,0 m2 Kubatura : 3.406,0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Pracownia Projektowa mgr in. Dorota Sukiennik 72-005 Przeclaw 93d/7 tel. 0609-658-567 1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWENATRYZACJA - OPIS

INWENATRYZACJA - OPIS I N W E N T A R Y Z A C J A budynku biurowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Krosno Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Białobrzeskiej na działce nr ewid. 2177/8 poło onej w Kro nie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. Św. Barbary 6. Danuta Oktawiec

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. Św. Barbary 6. Danuta Oktawiec EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont Remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacją pomieszczeń gospodarczych na potrzeby kotłowni węglowej. PODŁĄCZENIE KOTŁOWNI DO BUDYNKU OSP OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okrgowy Gdask

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA OBIEKT: BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : SŁUPSK, UL. CHOPINA 12 DZIAŁKI: NR 450/6 obręb 13 INWESTOR: Miasto Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

MAP/0081/PO OE/05 Sprawdzajcy mgr in. arch. Dariusz Szporna architektura MP - 1088

MAP/0081/PO OE/05 Sprawdzajcy mgr in. arch. Dariusz Szporna architektura MP - 1088 Jednostka projektowa BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. w. Faustyny 70, 35-330 Rzeszów, tel.: 0 608 358 229 Inwestor Centrum Medyczne w Łacucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łacut Temat Budynek

Bardziej szczegółowo

!"#$%&!'(""#')*+,"%(&+$"#-&.(/0123

!#$%&!'(#')*+,%(&+$#-&.(/0123 !"#$%&!'(""#')*+,"%(&+$"#-&.(/0123! 4 "#$%&'(' %$,&!5*,* )** -%6+7 )"$+ %$,&!5*,* )"$,,,&!"()+(&8"&+.." )"$-,! 1 1.0. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Gmina ukowo, powiat kartuski ul. Gdaska 52, 83-330 ukowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5. 44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl tel/fax. (032)

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO V. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO 1. PODSTAWY FORMALNE I MATERIALNOPRAWNE. Umowa pomidzy Inwestorem: Miejsk Dyrekcj Inwestycji w Suwałkach, z siedzib 16-400

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ZAPLECZA M.K.S. ISKRA W PSZCZYNIE PRZY UL. ks. bpa BOGEDAINA 22 PROJEKT ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ZAPLECZA M.K.S. ISKRA W PSZCZYNIE PRZY UL. ks. bpa BOGEDAINA 22 PROJEKT ZAMIENNY KOSZT - BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH DARIUSZ MAJER 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 10/3 tel. Fax (0-32) 236-01-61 tel. kom. 792-041-270 majerd@poczta.onet.pl; koszt_bud@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUBY ZDROWIA Spółka z o o 71-602 SZCZECIN UL. KAPITASKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECINIE ZDROJACH Nazwa przedsiwzicia - zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU. Piętrowy budynek mieszkalny. Gmina Cedry Wielkie. Ul. M. Płażyńskiego 16. 83-020 Cedry Wielkie. mgr inż. arch.

PROJEKT REMONTU. Piętrowy budynek mieszkalny. Gmina Cedry Wielkie. Ul. M. Płażyńskiego 16. 83-020 Cedry Wielkie. mgr inż. arch. PROJEKT REMONTU Obiekt : Piętrowy budynek mieszkalny Nazwa inwestycji: Remont mieszkania dwupoziomowego Adres : Miłocin 2/3 Inwestor : Gmina Cedry Wielkie Ul. M. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie Autor:

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU GARAŻOWEGO W ŻYWCU PRZY UL

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU GARAŻOWEGO W ŻYWCU PRZY UL OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU GARAŻOWEGO W ŻYWCU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 31 ORAZ SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA Nr działki: 1481 ŻYWIEC, OBR. ŻYWIEC Inwestor:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków ROZDZIAŁ 1 Rozbiórki budynków I. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt opracowano na podstawie: wykazu obiektów przeznaczonych do rozbiórki dostarczonego przez zleceniodawcę wizji lokalnej, pomiarów

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów PROJEKT BUDOWLANY branża: architektura, konstrukcje 1. Przedmiot inwestycji: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów 2. Adres inwestycji: Sandomierz działka o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI Numer działki: 286/1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI INWESTOR - Gmina yrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 24-103

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH Inwestor : SZKOŁA PODSTAWOWA BUDZISKA Adres budowy: BUDZISKA Gmina ŁUBNICE Działka nr. Ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WBUDOWANIA KLAP ODDYMIAJCYCH W STROPIE II PITRA ( KLATKA K-1 i K-2 ) WRAZ Z INSTALACJ OSTRZEGANIA P.PO.

OPIS TECHNICZNY WBUDOWANIA KLAP ODDYMIAJCYCH W STROPIE II PITRA ( KLATKA K-1 i K-2 ) WRAZ Z INSTALACJ OSTRZEGANIA P.PO. 8 OPIS TECHNICZNY WBUDOWANIA KLAP ODDYMIAJCYCH W STROPIE II PITRA ( KLATKA K-1 i K-2 ) WRAZ Z INSTALACJ OSTRZEGANIA P.PO. 1. Podstawa opracowania - umowa z Inwestorem nr MT.P-6-100-18/08 z dnia 26.05.2008r.,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Zdzisław Bałabaoski ul. Solankowa 66/4, Inowrocław tel. 793 05 03 45; 793 07 11 29 fax 052 357 01 03 e-mail : balabanski@architekci.pl Egz. nr Projekt budowlany rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieska 19, tel./fax (058)676-02-87

S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieska 19, tel./fax (058)676-02-87 S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieska 19, tel./fax (058)676-02-87 REMONT POMIESZCZE BIUROWYCH W BUDYNKU B URZDU GMINY W SZEMUDZIE DOKUMENTACJA TECHNICZNA EGZ. 1 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu bhp na budowie

Ocena stanu bhp na budowie Ocena stanu bhp na budowie Adres i nazwa budowy: Lp. Zagadnienie objte kontrol Tak Nie Nie dotyczy Przepis prawny Potwierdzenie usunicia nieprawidłow. 1 2 3 4 5 6 7 1. Czy opracowano plan BIOZ na budowie?

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY do indywidualnego projektu architektonicznokonstrukcyjnego (zawierającego również rysunki wykonawcze ) budynku remizy strażackiej w miejscowości Babice

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo