01 SYSTEM OPIS TECHNICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "01 SYSTEM OPIS TECHNICZNY"

Transkrypt

1 01 SYSTEM OPIS TECHNICZNY

2 Opis techniczny Uwagi ogólne. Niniejszy opis techniczny przeznaczony jest dla serwisantów oraz zaawansowanych administratorów programu 01 SYSTEM. Zawiera informacje niezbędne do prawidłowej konfiguracji systemu, poznania organizacji danych, a także do rozwiązywania ewentualnych problemów z systemem. Specyfikacja. system operacyjny sieciowy OS baza danych użyty język programowania min. wymag. sprzętowe zalecane wymag. sprzętowe zajętość miejsca na dysku drukarki drukarki fiskalne skaner kodów kreskowych Dos / Windows 9x / NT / 2000 / XP Netware/Lantastic/Windows pliki DBF Clipper ver. 5.2, C, Assembler Pentium 100MHz (lub zbliżony) / 8 Mb RAM Pentium 400MHz (lub zbliżony) / 16 Mb RAM zależnie od ilości danych ok. 8 MB - z pustą bazą danych zgodne z Epson, Proprinter, DeskJet, LaserJet zgodne z Posnet, Emar Duo, Elzab, CompArt, Orhmet klawiaturowy oraz przez port COM Konfiguracja stacji roboczej. W środowiskach DOS/Windows 9x: w pliku CONFIG.SYS powinna pojawić się linia FILES=90 (co najmniej 90) W środowiskach Windows NT/2000 jw. tylko plik nosi nazwę CONFIG.NT Generalna zasada jest taka, że w każdym środowisku, w którym program pracuje powinna być ustawiona liczba otwartych jednocześnie plików na minimum 90. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony to program w różnych sytuacjach będzie wyświetlał Błąd systemu skontaktuj się z dystrybutorem bardziej szczegółowy opis tej sytuacji znajduje się w akapicie: błędy programu. Program pracuje pod kontrolą DOS a. Nie ma jednoznacznie określonej dolnej granicy dostępnej dla programu pamięci konwencjonalnej, ale zalecane jest co najmniej 500 kb. W celu uzyskania większej ilości pamięci konwencjonalnej dla DOS a zalecane są następujące opcje konfiguracyjne w pliku CONFIG.SYS: DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS DOS=HIGH,UMB W trakcie działania programu generowana jest duża liczba plików tymczasowych. Za pomocą zmiennej środowiskowej TEMP ustawianej w pliku AUTOEXEC.BAT możemy wskazać systemowi, w którym katalogu mają być tworzone te pliki (poprzez np. SET TEMP=C:\TEMP) UWAGA: należy zadbać, aby katalog wskazany w zmiennej TEMP był już założony, oraz posiadał pełne prawa dostępu do odczytu,

3 tworzenia i zapisu (np. nie może to być katalog na dysku CD-ROM lub na dysku sieciowym posiadającym ograniczone ww. prawa). Instalacja programu Program instaluje się z CD-ROM-u. W kolejnych krokach instalacji użytkownik po wprowadzeniu numeru seryjnego oraz klucza aktywacji, które dostarczane są wraz z licencją określa docelowy katalog. Z pełnej, licencyjnej wersji programu można zainstalować wersję demonstracyjną wpisując w pole numer seryjny tekst: demo. Wersja demonstracyjna posiada ograniczenie w postaci maksymalnej liczby dokumentów jakie można wystawić (ok. 30 szt. w każdym rodzaju niezależnie). W jednym z kroków instalator może za użytkownika dodać linijkę FILES=90 do pliku CONFIG.SYS. Na CD-ROMie instalacyjnym znajdują się dwa pliki uruchamiające instalację: setup.exe działający w środowisku Windows oraz install.exe który może zostać uruchomiony na komputerze wyposażonym wyłącznie w DOS a. Uruchomienie programu. Program uruchamiamy za pomocą polecenia (lub skrótu do polecenia) 01s_lat.bat lub 01s_maz.bat. Jednym i drugim uruchamiamy program różnica polega na obsłudze polskich znaków. Pierwszy plik uruchamia wersję w standardzie Latin II, drugi w Mazovi. W zasadzie dla nowych instalacji zalecana jest wersja Latin II ze względu na to iż jest standard, z którym Windows doskonale sobie radzi. I to zarówno jeśli chodzi o wyświetlanie aplikacji w okienku, jak i obróbkę danych pobieranych bezpośrednio z plików bazy danych. Mazovia zalecana jest tam, gdzie już mamy do czynienia z bazą danych w tym standardzie, lub zależy nam na zgodność z innym współdziałającym oprogramowaniem. Należy pamiętać o następującej zasadzie: aby nie pracować na danych w standardzie Mazovia wersją programu przeznaczoną dla Latina (i odwrotnie), gdyz może to spowodować problemy z poprawnym wyświetlaniem i drukowaniem polskich znaków diakrytycznych spod programu 01 SYSTEM. Dodatkowo jeśli użytkujemy wersję Mazovia należy zwrócić uwagę, czy w plikach config.sys oraz autoexec.bat nie ma poleceń ładujących tzw. polską stronę kodową dla DOS a, jeśli tak się zdarzy to należy odpowiednie wiersze w tych plikach poprzedzić instrukcją a rem. Podczas uruchamiania programu użytkownik pytany jest o identyfikator i hasło. Początkowy identyfikator to: admin, hasło natomiast jest puste. Inna możliwość wejścia do programu to identyfikator: sysop, hasło: sysop. Przy pierwszym uruchomieniu użytkownik będzie proszony o podanie szeregu ustawień konfiguracyjnych. Najbardziej rozbudowane są Ustawienia specjalne, gdzie znajduje się ok. 220 parametrów (na które w większości odpowiadamy TAK lub NIE). Opis wszystkich ustawień znajduje się w niniejszym dokumencie. Nie ma obowiązku ustawiania wszystkiego przy pierwszej instalacji. Do wszystkich opcji można dotrzeć w późniejszym czasie. Program po pierwszej instalacji jest domyślnie skonfigurowany, w związku z czym jest przygotowany do pracy. Instalacja uaktualnienia.

4 Należy postępować podobnie jak w przypadku pierwszej instalacji. Ponieważ często nowa wersja programu niesie za sobą zmiany w strukturach danych plików BD w związku z czym wymagana jest konwersja struktur. Jest to czynność wykonywana automatycznie przez system podczas konserwacji plików indeksowych. Tak więc po instalacji nowej wersji zalecana jest konserwacja. W przypadku baz wieloletnich zaleca się wykonanie konserwacji dla każdego roku. W przypadku wielu magazynów zewnętrznych zaleca się wykonanie konserwacji dla każdego magazynu zewnętrznego. Błędy programu. Może się zdarzyć, że program przerwie swoje działanie w sposób nieoczekiwany. Jeżeli tak się stanie możemy mieć do czynienia z następującymi sytuacjami: pojawia się komunikat Błąd systemu skontaktuj się z dystrybutorem, w katalogu magazynu, w którym wystąpił błąd powinien znaleźć się plik err?????.lst. W pliku tym znajdują się informacje, które pozwolą stwierdzić, czy jest to błąd programistyczny (należy wówczas pilnie skontaktować się z producentem dostarczając listing błedu) czy też mający inne podłoże. W przypadku trudności z rozpoznaniem przyczyny błędu na podstawie jego zawartości można kontaktować się z producentem programu. Może jednak zdarzyć się, że pomimo ww. komunikatu plik z błędem nie zostanie utworzony jest to najpewniej znak iż w środowisku pracy programu nie jest udostępniona wystarczająca liczba plików do otwarcia (patrz: konfiguracja stacji roboczej) pojawia się błąd Unrecoverable error... jest to dość poważny błąd krytyczny, który powstaje w różnorakich sytuacjach oto kilka przyczyn: - zbyt mało pamięci konwencjonalnej DOS dostępnej dla programu, - program otwierany w środowisku tylko do odczytu, - problemy z komunikacją stacji roboczej z serwerem sieciowym, - inne problemy z konfiguracją lub nawet z poprawnością funkcjonowania sprzętu Współpraca z innymi programami. Program 01 SYSTEM współpracuje z systemami F-K: dgcs, Unisoft, MSM (RAKS), Cron, CDN. Struktura katalogów programu. Są dwa poziomy, po których program się porusza. Tj. główny katalog programu tam, gdzie zainstalowane są pliki wykonywalne oraz podkatalogi zawierające dane poszczególnych magazynów zewnętrznych. Katalogi z magazynami zewnętrznymi charakteryzują się tym iż posiadają rozszerzenie 01s (np. A.01s, 1.01s itp.). Wykaz najważniejszych plików programu: a/ katalog główny programu 01_lat.bat, 01s_maz.bat pliki uruchamiające program w wersji odpowiednio Latin II i Mazovia, ładuje wcześniej polskie znaki diakrytyczne 01s.cfg plik zawierający dane licencyjne us.dad definicje i opisy (ale nie konfiguracja) ustawień specjalnych magz.dbf tworzony automatycznie lista wszystkich katalogów z

5 prawa.exe, pr_klaw.dbf, pr_menu.dbf 01syslat.exe 01sysmaz.exe df_01s.exe egapl.exe keybpl.exe helpctx.exe help.txt prl.exe 01s.ini magazynami zewnętrznymi wraz z opisami zestaw plików odpowiedzialnych za ustawianie szczegółowych uprawnień dostępu główny plik wykonywalny w wersji Latin II i Mazovia plik służący do komunikacji z drukarkami fiskalnymi obsługa polskich znaków diakrytycznych obsługa pomocy kontekstowej w programie obsługa graficznej (tzw. nowej) wersji polecenia przelewu plik konfiguracyjny umożliwiający na ustawienie kilku globalnych parametrów m.in. pozwalający na zdefiniowanie innego położenia danych niż katalog główny programu (wraz z jego podkatalogami) b/ katalogi magazynów zewnętrznych *.def, *.dat *.dbf *.ntx pliki konfiguracyjne systemu dla każdego magazynu zewnętrznego niezależnie pliki zawierające bazę danych programu pliki pomocnicze tzw. indeksowe, możliwe do odtworzenia na podstawie *.dbf

6 Ustawienia specjalne. Grupa Nazwa opcji Opis opcji DOKUMENT ROZCHODOWY Grupa parametrów dotyczących dokumentów sprzedaży, oraz innych dokumenów rozchodowych Automatyczne przesyłanie dokumentów MM Jeśli dokument MM dotyczy jednego z magazynów zewnętrznych to po włączeniu tego parametru system będzie automatycznie tworzył dokument przyjęcia (PW) w docelowym magazynie Automatyczny wydruk dokumentów WZ Lista rodzajów dokumentów rozchodowych, do których system do dokumentów będzie drukował dokumenty WZ zaraz po zleceniu do druku danego dokumentu; możliwe dokumenty to: FV,RU,PA,FX,FA,RW,MM Automatyczny wydruk faktur i rachunków Po zatwierdzeniu nowego dokumentu sprzedaży system przechodzi automatycznie do jego wydruku Blokada edycji ceny sprzedaży dla niższych uprawnień Blokada modyfikacji dokumentów MM Blokada modyfikacji po wydruku dokumentów zewnętrznych Blokada sprzedaży powyżej dopuszczalnego kredytu Blokada upustu w pozycjach rozchodu dla niższych uprawnień Ceny na wydruku dokumentu WZ Dla użytkownika posiadającego uprawnienia do gospodarki materiałowej niższe niż poziom trzeci można zablokować tym parametrem edycję pola 'cena sprzedaży przed rabatem' Włączenie tego parametru jest zalecane dla ustawienia programu na metodę FIFO (patrz: MAGAZYN/TOWARY parametr "Wartość magazynu...") Jeżeli parametr ten jest ustawiony to po wydruku dokumentów: FV,RU i PA nastąpi blokada tych dokumentów dla wszelkich modyfikacji. Poprawy mogą dokonywać jedynie osoby o prawach 3 i 4 Dla operatorów o poziomie uprawnień poniżej trzeciego do gospodarki materiałowej zablokowana zostanie możliwość sprzedaży kontrahentowi, który przekroczył swój dopuszczalny kredyt kupiecki Parametr ten pozwala zablokować możliwość zmiany upustu w pozycjach rozchodu dla niskich uprawinień Rodzaj cen na dokumentach WZ; A:nabycia NETTO, B:nabycia BRUTTO, C:sprzedaży NETTO, D:sprzedaży BRUTTO, oraz Z:bez żadnych cen Ceny w walucie w pozycjach dokumentow Włączenie parametru powoduje, że w dokumentach rozchodowych - w pozycjach wyświetlane są ceny w walucie Dokument RW w cenach sprzedaży Domyślny sposób płatności Dopuszczalna sprzedaż poniżej ceny nabycia Drukowanie daty sprzedaży w formacie mm-rr Drukowanie dokumentów fiskalnych w kasie Drukowanie dokumentów KP w rozchodach Drukowanie godziny na dokumentach rozchodowych Drukowanie kodu kreskowego na dokumentach WZ Drukowanie na fakturze informacji o wpłacie Jeżeli parametr ten jest ustawiony to dokumenty RW mogą być wystawiane w cenach sprzedaży Sposób płatności podpowiadany podczas wystawiania dokumentu rozchodowego Jeżeli ten parametr ustawiony jest na TAK, to system pozwoli na sprzedaż towaru poniżej ceny nabycia również dla operatora posiadającego uprawnienia poniżej trzeciego poziomu Parametr ten pozwala na drukowanie daty z wyłączeniem dnia miesiąca, czyli w fomacie mm-rr Jeżeli parametr ten jest włączony to w kasie można drukować dokumenty fiskalne Jeżeli parametr ten jest włączony to po wydruku dokumentu rozchodowego następuje wydruk dokumentu KP do tego dokumetu Jeżeli parametr ten jest włączony to na wydrukach dokumentów rozchodowych pojawia się godzina wydruku Jeżeli parametr ten jest ustawiony to na dokumencie WZ drukowana bądzie zawartość pola kod kreskowy (inne wyszuk.) Na dokumencie standardowo drukowana jest informacja o wartości brutto dokumentu, po włączeniu tego parametru dodatkowo drukuje się informacja o wartości dokonanej wpłaty (przedpłaty), oraz różnica: "pozostało do zapłaty"

7 Drukowanie napisu DUPLIKAT faktur druk. ponad 1 raz Drukowanie numeru dostawcy na dokumentach rozchodowych Dwa wzory dokumentu sprzedaży Graniczna wartość NETTO dla faktury VAT Kontrola sprzedaży w opakowaniach zbiorczych Korzystanie z tabeli cen Korzystanie z tabeli upustów Korzystanie z tabeli upustów dla dokumentów MM Liczba pustych linii na dokumentach WZ Modyfikacja sald kontrahentów rodzaju F:Filia Modyfikacja sald kontrahentów rodzaju S:specjalny Możliwość edycji cen BRUTTO w rozchodach Możliwość sprzedaży towarów bez modyfikacji stanu magazyn. Możliwość wprowadzenia drugiej ilości i jednostki miary Możliwość zmiany nazwy pozycji w rozchodach Ten parametr może przyjąć jedną z trzch wartości <1/2/3> 1 - standardowo ustawiony, nie drukuje słowa duplikat 2 - drukuje słowo duplikat, jeśli dokument był już drukowany i data wystawienia tego dokumentu jest inna niż bieżąca 3 - drukuje zawsze słowo duplikat jeśli faktura jest druko- wana więcej niż jeden raz Jeżeli parametr ten jest ustawiony to na wydrukach dokument. rozchodowych zamiast numeru zlecenia będzie figurował numer dostawcy Jeżeli ten parametr jest włączony to istnieje możliwość zdefiniowania dwóch wzorów dokumentu sprzedaży Parametr ten pozwala na ustawienie minimalnej wartości NETTO dla faktur VAT; poniżej tej wartości system będzie podpowiadał rachunki uproszczone Jeżeli parametr ten jest włączony to podczas tworzenia dokumentu rozchodowego pojawiają się ostrzeżenia o sprzedaży niepełnych opakowań Jeżeli ten parametr jest włączony to system umożliwia definiowanie tabeli cen dla kontrahenta i towaru, a następnie tabela ta jest podpowiadana podczas wystawiania dokumentu sprzedaży W pod-menu "Gospodarka magazynowa" dostępna jest opcja "Tabela upustów", w której można przypisać do danej kombinacji kontrahenta (grupy kontrahenta) oraz towaru (grupy towaru) procentowego upustu; parametr niniejszy włącza lub wyłącza przeszukiwanie tabeli upustów i podpowiadanie znalezionego upustu podczas sprzedaży Jeżeli parametr ten jest włączony to dla dokumentów MM następuje podmiana nazw i/lub kodów podczas przenoszenia dokumentu przez dyskietkę lub twardy dysk na zdefiniowane w tabeli upustów Pomiędzy pozycjami na dokumentach WZ można umieścić puste linie np. w celu zrobienia miejsca na dodatkowe adnotacje Domyślnie wystawienie dokumentu MM powoduje aktualizację salda kontrahenta, z którym związany jest dokument (para- metr włączony). Można zmienić takie działanie systemu przez wyłączenie tego parametru Ustawienie (domyślne) tego parametru na TAK powoduje aktualizację salda kontrahenta o rodzaju "S" poprzez dokumenty związane z tym kontrahentem Parametr ten włącza lub wyłącza możliwość edycji pola z ceną brutto; przejście przez pole ceny brutto może spowodo- wać chwilową zmianę wartości całego dokumentu z powodu różnicy w wyliczaniu wartości wychodząc od ceny netto a brutto; jeżeli powyższy fakt dezorientuje użytkownika należy wyłączyć możliwość edycji, w przeciwnym razie możliwość edycji ceny brutto może ułatwić kalkulację cen sprzedaży Jeżeli parametr zostanie włączony to w opcjach "Rozchód" oraz "Pro forma/oferty i zamówienia system po rozpoczęciu" wystawiania dokumentu będzie zadawał pytanie czy Dotyczy wyłącznie dokumentów sprzedaży i Pro Forma - po włączeniu parametru system umożliwia wprowadzenie dowolnej ilości (zawartość pola nie jest kontrolowana przez system) w dowolnej jednostce miary równolegle obok podstawowej jednostki miary. Ta druga ilość drukowana jest dodatkowo na dokumentach WZ Dzięki tej opcji można zmieniać (np. na życzenie kontrahenta odbiorcy) nazwy towarów na dokumentach rozchodowych. Przy czym zmiana ta będzie dotyczyła tylko brzmienia dokumentów zewnętrznych (FV,RU,FX itp.), dokumenty WZ,RW i MM będą drukowane z nazwami określonymi w liście towarów

8 Niezależna numeracja faktur VAT i faktur fiskalnych Odtwarzanie cen nabycia w rozchodach z uwzgl. MM i RW Standardowo (parametr ustawiony na Nie) system numeruje dokumenty FV i FF w sposób ciągły, jednak istnieje możliwość niezależnej numeracji tych dokumentów Jeżeli ten parametr jest wyłączony to podczas odtwarzania cen nabycia w rozchodach pomijane są dokumenty MM i RW, co oznacza, że wartości tych dokumentów nie ulegają zmianie Paragony imienne Podpisy na dokumncie WZ Podpowiadanie ostatnich trzech transakcji sprzedaży Podpowiadany średni termin płatności Podpowiedź ceny przed rabatem w pozycjach Podpowiedź ostatniej zmienianej nazwy pozycji Podpowiedź stanu magazynowego podczas sprzedaży Pole AKWIZYTOR na dokumencie sprzedaży Pole AKWIZYTOR w rozchodach Pole KIEROWCA na dokumentach sprzedaży Pole KIEROWCA w rozchodach Pozycje rozchodów według kodów towarów Pozycje rozchodów wg kodów kreskowych (inne wyszukiwanie) Przesunięcia MM w cenach sprzedaży Pytanie o dowóz towaru Drukowanie na dokumentach PA danych kontrahenta Do wyboru są dwa schematy: A) podstawowy (wystawił, przyjął) oraz B) rozszerzony (sporządził, wydał towar, przewoźnik / odbiór własny, przyjął towar) Po włączeniu tego parametru system podpowiada podczas wystawiania dokumentu sprzedaży informację o ostatnich trzech transakcjach z danym kontrahentem dotyczących wybranego towaru; należy pamiętać, że włączenie parametru powoduje nieznaczne spowolnienie pracy podczas wystawiania dokumentu sprzedaży W dokumentach rozchodowych pod klawiszem F2 użytkownik ma możliwość wprowadzenia średniego terminu płatności wykorzystywanego w niektórych raportach. Ten parametr daje możliwość określenia domyślnego średniego terminu płatności Włączenie wyświetlania ceny przed rabatem podczas określania jednostkowej ceny sprzedaży danego towaru Jeżeli mamy włączony parametr pt. "Możliwość zmiany nazwy pozycji..." i dokonujemy zmiany nazw pozycji dokumentu rozchodowego, to system przy kolejnej zmianie podpowiada poprzednią, ostatnio zmienioną nazwę Po wyborze towaru podczas wystawiania dokumentu rozchodowego podpowiadany jest cały stan magazynowy danego towaru; innymi słowy system proponuje sprzedaż całego dostępnego stanu Nazwa akwizytora drukowana jest na dokumentach sprzedaży jeśli do danego dokumentu jest przypisany akwizytor Umożliwienie powiązania dokumentu sprzedaży z akwizytorem, oraz analizowanie (dzięki dodatkowym wydrukom) sprzedaży i rozliczeń poszczególnych akwizytorów Pozwala na drukowanie nazwy kierowcy na dokumentach Umożliwia powiązanie dokumentu sprzedaży z kierowcą, oraz robienie zestawień wg tego klucza Pozycje na dokumencie rozchodowym występują w kolejności kodów towarów a nie w kolejności wprowadzania ich przez użytkownika Jeżeli parametr ten jest ustawiony to pozycje dokumentów rozchodowych będą ustawione wg zawartości pola kod kreskowy (inne wyszukiwanie) Dokumenty MM zostaną utworzone w takich cenach jakie wybierze użytkownik; jeśli parametr będzie ustawiony na Nie to system zawsze będzie przeliczał i rejestrował dokumenty MM w cenach nabycia niezależnie od wcześniejszego wyboru cen przez użytkownika Jeżeli parametr ten jest włączony to w momencie tworzenia dokumentu rozchodowego występuje pytanie o dowiezienie towaru do odbiorcy. Można również otrzymać zestwienie dokumentów do rozwiezienia w opcji zestwienia ogólne rozchody Pytanie o wydruk bez nagłówka (pieczątki firmy) Jeżeli włączymy ten parametr to przed każdym wydrukiem dokumentu sprzedaży system będzie zadawał pytanie, czy drukować nagłówek (pieczątkę firmy), czy nie (np. jeśli chcemy drukować dokument na papierze firmowym)

9 Rozpoczynanie od wyboru kontrahenta w Standardowo wystawianie dokumentów rozchodowych rozchodzie rozpoczyna się od wyboru towarów; ustawiając ten parametr na Tak spowodujemy, że system będzie pytał w pierwszej kolejności o kontrahenta Rozszerzona deninicja dokumentu eksportowego Sklejanie pozycji wg nazw na dokumencie sprzedaży Sortowanie pozycji według sortowania opcji Magazyn Ten sam towar na jednym dokumencie Uproszczone dokumenty RW Uśrednianie cen sprzedaży dla towarów o identycznej nazwie Wartość rabatu na dokumencie rozchodowym Włączenie rabatu od całości Po włączeniu parametru na liście opcji w menu administratora pojawi się możliwość zdefiniowania wyglądu dokumentu eksportowego w języku obcym Towary o tej samej nazwie (np. zmienionej za pomocą Alt+F4, patrz opcja: "Możliwość zmiany nazwy w pozycjach rozchodów") są łączone w jedną pozycję Jeżeli parametr ten jest włączony to pozycje dokumentu będą posortowane zgodnie z opcją Magazyn (klawisz F2) Zezwalanie lub blokowanie możliwości umieszczania tego samego towaru na jednym dokumencie Jeśli parametr jest włączony to wydruk dokumentu RW przypomina wydruk dokumentu WZ, w przeciwnym razie na dokumencie RW umieszczane są dane zbliżone do dokumentów zewnętrznych związanych z VAT-em (FV,RU) Jeżeli parametr ten jest włączony to ceny towarów powstałych w wyniku "sklejenia" pozycji zostaną uśrednione. W innym przypadku na dokumencie będzie figurować tyle pozycji ile występuje cen spredaży jeżeli parametr ten jest ustawiony to na dokumencie rozchodowym wydrukowana zostanie wartoś otrzymanego rabatu Parametr ten umożliwia włączenie/wyłączenie wyświetlania i edycji rabatu dla wszystkich pozycji dokumentów sprzedaży Wydruk SWW na dokumentach MM Drukowanie SWW na dokumentach MM (przesunięć międzymagazynowych) Wyliczanie faktur fiskalnych wg cen brutto Dokumenty FF wyliczane będą wychodząc od ceny jednostkowej brutto Wyliczanie paragonów wg cen brutto Dokumenty PA wyliczane będą wychodząc od ceny jednostkowej brutto Wyliczanie reszty dla dokumentów Jeżeli parametr ten jest włączony to przed akceptacją dokugotówkowych mentu należy zatwierdzi reztę Wyłączenie komunikatów o powstawaniu Jeżeli parametr ten jest włączony to program nie będzie stanów ujemnych informował o powstawaniu stanów ujemnych Wystawianie gwarancji W przypadku, gdy parametr ten ustawiony jest na TAK system pozwala na wystawianie dokumentów GW (gwarancji) do dokumentów sprzedaży; numer dokumentów GW jest zgodny z numeracją WZ-tek Zaokrąglenie ilości do liczb całkowitych Jeżeli parametr ten jest ustawiony to na dokumentach WZ ilość na dokumentach WZ będzie zaokrąglana do liczby całkowitej Zapamiętanie osoby odbierającej Ten parametr pozwala na podpowiadanie przez system personaliów osoby odbierających dokument pobieranych z ostatniego dokumentu wystawionego na tego samego kontrahenta UWAGA: nie działa dla sprzedaży na kontrahenta rodzaju G DRUKARKA FISKALNA Zapamiętanie terminu płatności Zapamiętanie upustu Automatyczny wydruk paragonów fiskalnych System będzie podpowiadał liczbę dni upływania terminu płatności na podstawie ostatnio wystawionego dokumentu dla danego kontrahenta UWAGA: nie działa dla sprzedaży na kontrahenta rodzaju G Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży system będzie podpowiadał upust udzielony ostatnio danemu kontrahentowi UWAGA: nie działa dla sprzedaży na kontrahenta rodzaju G Grupa opcji związanych z paragonami fiskalnymi Jeżeli opcja ta jest włączona, to system automatycznie rozpoczyna drukowanie paragonu fiskalnego z chwilą zlecenia do druku innego dokumentu sprzedaży, do którego włączone jest drukowanie paragonów fiksalnych

10 Cena brutto zaokrąglona do dwóch miejsc (Posnet) Czekanie na koniec wydruku fiskalnego Drukarka fiskalna firmy CompArt Drukarka fiskalna firmy ELZAB Drukarka fiskalna firmy EMAR Drukarka fiskalna firmy Megabyte Drukarka fiskalna firmy Posnet Kod towaru w pozycji paragonu Naliczanie paragonu fiskalnego od ceny brutto Opakowania na paragonie fiskalnym Opóźnienie podczas wydruku fiskalnego Paragony fiskalne do faktur fiskalnych Paragony fiskalne do faktur VAT Port COM dla drukarki fiskalnej Port LPT dla drukarki fiskalnej Niektóre moduły fiskalne akceptują tylko ceny zaokrąglone do dwóch miejsc. Ze względu na wyliczanie dokumentów przez system następuje wychodząc od ceny netto, to zaleca się, jeśli to możliwe, ustawienie tego parametru na NIE. Spowoduje to większą dokładność obliczeń, a co za tym idzie dużo mniejszą rozbierzność między paragonem fiskalnym a dokumentem z wystawionym w systemie. W przypadku drukarki firmy Posnet ustawienie tego parametru na Tak powoduje zawieszenie pracy systemu podczas zlecenia do druku paragonu fiskalnego, aż do czasu potwierdzenia przez drukarkę, że paragon został bez przeszkód wydrukowany; dopiero wtedy system rejestruje paragon jako zafiskalizowany i blokuje możliwość ponownego jego wydrukowania Patrametr ten włącza możliwość drukowania paragonów fiskalnych na drukarce firmy CompArt Parametr ten włącza możliwość drukowania paragonów fiskalnych na drukarce firmy ELZAB Parametr ten włącza możliwość drukowania paragonów fiskalnych na drukarce firmy EMAR Parametr ten umożliwia pracę z drukarką firmy Megabyte Parametr ten włącza możliwość drukaowania paragonów fiskalnych na drukarce firmy Posnet Na wydruku paragonu fiskalnego oprócz nazwy drukowany jest kod towaru Uwzględnianie opakowań zwrotnych na wydruku paragonu fiskalnego Istotne dla drukarki ELZAB. Zmniejszenie szybkości wysyłania danych na drukarkę. Im większa liczba tym mniejsza szybkość transmisji danych. Włączenie możliwości drukowania paragonów fiskalnych do faktur fiskalnych; F12-w rozchodach-wyświetli listę dokumentów powiązanych z danym dokumentem sprzedaży tzn. WZ,ewentualnie GW,Ceny klienta oraz PA fiskalny jeśli opcja zezwala na drukowanie paragonów fiskalnych do danego dokumentu sprzedaży Włączenie możliwośći drukowania paragonów dla dokumentów FV; podczas wyboru dokumentów do druku (F12-w rozchodach) można będzie wybrać paragon fiskalny do faktury VAT; Numer portu COM, do którego przyłączona jest drukarka fiskalna; port COM najczęściej wykorzystywany jest do podłączania myszki, może być 9- lub 25-pinowy typu męskiego tzn. piny są w gnieździe portu Numer portu LPT, do którego jest przyłączona drukarka fiskalna; przez port LPT najczęściej podłącza się tradycyjne drukarki (nie fiskalne), jest to port 25-pinowy typu żeńskiego tzn. piny są od strony wtyczki; dla drukarek fiskalnych poleca się stosowanie portu COM ze względu na możliwość kontroli przez program, czy paragon fiskalny został prawidłowo wydrukowany Szuflada kasowa do drukarki fiskalnej Włączenie automatycznego wysuwu szuflady kasowej (jeśli jest podłączona) po wydruku paragonu fiskalnego Tekst w linii nr 1 opisu paragonu (Posnet) Można wykorzystać specjalny ciąg znaków: NR*, który zostanie zastąpiony numerem dokumentu Tekst w linii nr 2 opisu paragonu (Posnet) Można wykorzystać specjalny ciąg znaków: NR*, który zostanie zastąpiony numerem dokumentu Tekst w linii nr 3 opisu paragonu (Posnet) Można wykorzystać specjalny ciąg znaków: NR*, który zostanie zastąpiony numerem dokumentu DUKARKA Definiowanie kodów stawek VAT dla drukarek fiskalnych FISKALNA - KODY STAWEK VAT

11 EKSPORT DO SYSTEMÓW F-K Kod dla stawki 0 Kod dla stawki 3 Kod dla stawki 4 Kod dla stawki 7 Kod dla stawki 22 Kod dla stawki zw Automatyczne nadawanie kontrahentom numerów w FK Długość sufiksu numeru w FK dla kontrahentów Alfanumeryczny symbol stawki interpretowany przez drukarkę fiskalną jako stawka VAT 0% Alfanumeryczny symbol stawki interpretowany przez drukarkę fiskalną jako stawka VAT 3% Alfanumeryczny symbol stawki interpretowany przez drukarkę fiskalną jako stawka VAT 4% Alfanumeryczny symbol stawki interpretowany przez drukarkę fiskalną jako stawka VAT 7% Alfanumeryczny symbol stawki interpretowany przez drukarkę fiskalną jako stawka VAT 22% Alfanumeryczny symbol stawki interpretowany przez drukarkę fiskalną jako stawka VAT zwolnina Nowym kontrahentom system automatycznie nadaje numery kolenych kont księgowych Konto kontrahenta w systemie FK składa się z następujących elementów: S1 P S2, gdzie S1 to numer konta syntetycznego dodawany najczęściej na etapie automatycznej dekretacji, P - prefiks konta analitycznego, S2 - dalsza część konta analitycznego o długości określonej przez ten parametr, generwana automatycznie przez system jako kolejny numer Domyślna grupa FK kontrahentów Dotyczy współpracy programu z FK f-my CRON; w pliku 01s.ini ustawienie parametru FK=CRON Drukowanie numeru FK kontrahenta na Na wydruku dokumentów obok danych kontrahenta drukowane dokumentach będą konta księgowe kontrahentów Jednakowe konta w FK dla kontrahentów Włączenie tego parametru umożliwia nadawanie jednakowych numerów w FK różnym kontrahentom Modyf. konta w FK dla kontr. tylko na Zabezpieczenie przed możliwością dokonywania zmian w wyższych uprawn. numerze konta przez osoby o niższych uprawnieniach (<3) Prefiks numeru w FK kontrahentów Numer konta kontrahentów jest automatycznie tworzony z określonym przez ten parametr prefiksem Symbol FK w dokumentach dostaw Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbędnych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; symbole dekretów Symbol FK w dokumentach kasowych Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbędnych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; symbole dekretów Symbol FK w dokumentach korekt Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbędprzychodów nych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; symbole dekretów Symbol FK w dokumentach korekt rozchodów Symbol FK w dokumentach kosztowych Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbędnych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; symbole dekretów Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbędnych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; symbole dekretów Symbol FK w dokumetach rozchodowych Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbędnych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; symbole dekretów Symbol FK w karcie kontrahenta Umożliwienie wprowadzania dodatkowych informacji, niezbędnych podczas automatycznej dekretacji danych z systemu sprzedaży w systemie FK; numery kont kontrahentów Ścisła kontrola symboli księgowania w FK Jeżeli parametr ten jest włączony to system wymaga wpisania w pole symbolu księgowania symbolu jednego z listy, nie można zostawić tego pola pustego; jeżeli parametr jest wyłą- czony to system tylko ostrzega, że pole nie powinno być puste, lub symbol nie odpowiada żadnemu z listy INNE DOKUMENTY Ścisła kontrola symboli księgowania w FK Patrz parametr wyżej, z tym że dotyczy tylko dokumentów PA dla paragonów

12 Automatyczny rozchód z kilku proform Blokada rezerwacji towaru powyżej aktualnego stanu Blokada wielokrotnego przesyłania PR/ZA/DD/OF do WZ Cena zakupu na dokumencie MM zależna od ust. magazynu Dokumenty DRF w raporcie kasowym Możliwość tworzenia jednego dokumentu rozchodowego na podstawie proform dla wybranego kontrahenta z zadanego przedziału czasowego Parametr ten powoduje iż system sprawdza, czy rezerwacja towaru za pomocą dokumentu ZA (zamówienie) lub PR (pro forma) itp. spowodowałoby objęcie rezerwacją towaru powy- żej aktualnego stanu magazynowego Włączenie tego parametru zapobiega możliwości wielokrotnego utworzenia dokumentu WZ na podstawie dokumentu PR/ZA/DD/OF lub wielokrotnego dodawania zawartości dokumentu PR/ZA/DD/OF do różnych dokumentów WZ (w opcji pro forma/oferty i zamó- wienia, klawisz F8 - dotyczy dwóch pierwszych opcji) Jeżeli parametr ten jest włączony to wartość i cena zakupu na dokumentach MM jest drukowana zależnie od aktualnego ustawienia opcji magazyn netto lub brutto. Jeśli parametr ten jest wyłączony to cena i wartość zakupu drukowane są zawsze netto Włączenie parametru powoduje uwzględnianie dokumentów DRF (dobowy raport fiskalny) potwierdzających wpływ gotówki do kasy pochodzący ze sprzedaży fiskalnej, jednocześnie dokumenty rozchodowe zafiskalizowane nie są uwzględniane w raporcie kasowym również wtedy kiedy sposób zapłaty jest G:gotówka a termin zapłaty jest równy dniu wystawienia Drugorzędna jednostka miary dla zakupu Podpowiadanie drugorzędnej jednostki miary podczas wprowadzania dokumentu przychodowego (dostawy) Drukowanie numerów wezwań do zapłaty Tym parametrem możemy włączyć/wyłączyć drukowanie numeru na dokumencie WE (wezwanie do zapłaty) Drukowanie numeru podmagazynu na dokumencie przychodu Drukowanie numeru pozycji raportu kasowego Dzielenie dokumentów PZ i WZ według podmagazynów Jeżeli parametr jest włączony to na dokumentach przychodu do magazynu (PZ,PW,PI) drukowany jest numer podmagazynu w pozycjach dokumentu Jeżeli parametr ten jest włączony to na dokumentach kasowych drukowany jest numer pozycji w raporcie kasowym UWAGA! Włączenie tego parametru powinno poprzedzić zabloko- wanie modyfikacji w dokumentach (patrz parametr OGÓLNE MODYFIKACJE... ) Jeżeli zostanie włączony ten parametr to w przypadku dokumentów magazynowych PZ,PW,WZ, na których znajdują się towary z różnych podmagazynów system sporządzi odrębne dokumenty na odrębne podmagazyny jednak zastosuje jednakowy numer; numer można zmodyfikować w opcji Definicja numeracji o magazyn wewnętrzny (symbol MW*) Import według ceny Kontrola dat w dostawach Możliwość wiązania dokumentów przychodów Możliwość wiązania dokumentów tylko tego samego kontrahenta Numerowanie Proform/Ofert/Zamówień Ostrzeganie o rezerwacji kontrahenta podczas sprzedaży Parametr ten ustala sposób przyjmowania na magazyn oraz naliczania kosztu własnego towarom przyjętym z importu. Jeżeli jest on ustawiony na ceny nabycia to towary przyjmowane są w cenie powyższonej o dodatkowe koszty związane z importem. Jeżeli parametr ten jest włączony to system kontroluje poprawność dat w dostawach tzn. czy dostawy są wprowadzone w kolejności chronologicznej Włączenie tego parametru daje możliwość przypisania do danego dokumentu PZ numerów faktur przychodzących i odwrotnie, w celu późniejszego "wyłuskiwania" podczas transmisji do systemu FK (UniTrans) Parametr ograniczający możliwość wiązania dokumentów przychodowych (patrz sąsiedni parametr) do jednego kontrahenta Włączenie/wyłączenie numeracji dokumentów PR/OF/ZA na wydrukach tych dokumentów Jeżeli włączony zostanie ten parametr to system podczas wystawiania dokumentu sprzedaży lub kolejnego dokumentu powodującego rezerwację będzie sprawdzał, czy na kontrahenta nie jest wprowadzony dokument powodujący rezerwację.

13 Podpis "zatwierdził" pod dokumentami kasowymi Podpowiedź KP,KW dla sposobu innego niż P:Przelew Przesunięcie na wydrukach kasowych Raport kasowy może zawierać poprzedni dzień Dla dokumentów kasowych drukowane jest dodatkowe pole "zatwierdził" Jeżeli ten parametr włączymy to w opcji Kasa/Bank/Salda podczas rozliczania dokumentu, który ma przypisany sposób rozliczenia inny niż P:Przelew (np. G:Gotówka, C:Czek lub zdefiniowany przez użytkownika) system będzie domyślnie podpowiadał KP lub KW Liczba pustych kolumn na wydrukach kasowych; puste kolumny mogą ułatwić wpinanie dokumentów w segregator Włączenie / wyłączenie możliwości zachodzenia na siebie okresów za jakie jest wykonywany raport kasowy; w przypadku, gdy parametr ten jest włączony do nowo tworzonego raportu mogą wchodzić dokumenty z dnia, za który wykonano już raport ale tylko te, które nie weszły do poprzedniego raportu INTERFACE UŻYTKOWNIKA MAGAZYN / TOWARY Rozliczanie dostaw (opcjonalnie) poza systemem Terminy płatności dla paragonów Usuwanie zrealizowanych pozycji z dokumentów PR/ZA/DD/OF Wartość dostawy PI w rozrachunkach powiększona o VAT Wydruk wartości rabatów na korekcie rozchodu Wykorzystanie dokumentów Pro Forma jako wzorców faktur Znak wypełniający tło Aktywna cena detaliczna Aktywna cena hurtowa Aktywna cena specjalna Aktywna cena dodatkowa(1) Podczas zatwierdzania dostawy system będzie zadawał pytanie czy traktować dokument jako rozliczony (np. w sytuacji gdy z dostawcą rozlicza się centrala filii po to, aby nie zaśmiecać systemu zbędnymi informacjami o zobowiązaniach, należy włączyć ten parametr) Domyślnie dokument PA jest traktowany jako rozliczony gotówkowo - natychmiast; jeśli włączymy ten parametr to uzyskamy możliwość edycji w paragonach pól: sposób zapłaty oraz termin płatności Włączenie tego parametru powoduje automatyczne usuwanie (lub zmniejszanie ilości) w pozycjach dokumentów PR/ZA/DD/OF podczas przekształcania tych dokumentów na dokument rozchodowy (F8) Standardowo wartość dostawy do rozrachunków jest wartością transakcji wprowadzoną przez użytkwonika w kwocie netto; po włączeniu tego parametru do tej wartości jest doliczany podatek VAT Włączenie parametru powoduje wydruk wartości udzielonych rabatów przed korektą, po korekcie oraz różnicę (parametr dotyczy dokumentów sprzedaży - korygujących) Włączenie parametru pozwala na interpretowanie przez system dokumentów Pro Forma tak jak wzorców faktur. Wprowadzone zostają pewne udogodnienia i zmiany w działaniu opcji okresowego przesyłu dla wszystkich kontrahentów (F8 w opcji Pro Forma) Parametr ten przechowuje znak, który wypełnia tło w progra- mie; znaki, których nie ma na klawiaturze, można uzyskać wciskając klawisz Alt oraz kod znaku, który chcemy uzyskać; przykłady kodów: - 219, - 177, - 206, - 178, System posiada możliwość przechowywania sześciu cen sprzedaży dla każdego towaru umownie nazywanych: hurtowa, detaliczna, specjalna oraz trzy dodatkowe; ten parametr mówi czy włączyć cenę detaliczną System posiada możliwość przechowywania sześciu cen sprzedaży dla każdego towaru umownie nazywanych: hurtowa, detaliczna, specjalna oraz trzy dodatkowe; ten parametr mówi czy włączyć cenę hurtową System posiada możliwość przechowywania sześciu cen sprzedaży dla każdego towaru umownie nazywanych: hurtowa, detaliczna, specjalna oraz trzy dodatkowe; ten parametr mówi czy włączyć cenę specjalną System posiada możliwość przechowywania sześciu cen sprzedaży dla każdego towaru umownie nazywanych: hurtowa, detaliczna, specjalna oraz trzy dodatkowe; ten parametr mówi czy włączyć cenę dodatkową(1)

14 Aktywna cena dodatkowa(2) Aktywna cena dodatkowa(3) Aktywne cenniki definiowalne Automatyczne generowanie kodów towarów Automatyczne generowanie kodów towarów-rozmiar pola Automatyczne przełączanie F2 w liście towarów Cena podstawowa Długość kodu towaru Dopuszczanie stanów ujemnych Jednostka masy dla towarów Kalkulacja cen sprzedaży Kod kreskowy dla towarów Możliwość dokonywania przesunięć MM między podmagazynami Możliwość zmiany magazynu wewnętrznego podczas sprz. Podpowiedź ceny podstawowej w liście towarów Podpowiedź stanu magazynowego z uwzględnieniem rezerwacji System posiada możliwość przechowywania sześciu cen sprzedaży dla każdego towaru umownie nazywanych: hurtowa, detaliczna, specjalna oraz trzy dodatkowe; ten parametr mówi czy włączyć cenę dodatkową(2) System posiada możliwość przechowywania sześciu cen sprzedaży dla każdego towaru umownie nazywanych: hurtowa, detaliczna, specjalna oraz trzy dodatkowe; ten parametr mówi czy włączyć cenę dodatkową(3) Dzięki temu parametrowi uzyskujemy dostęp do dużej liczby cenników, których symbole definiujemy za pomocą dwóch znaków (kombinacji liter lub cyfr). Liczba tych cenników jest ograniczona jedynie liczbą kombinacji dwóch znaków. Jeżeli parametr ten jest włączony to system uniemożliwi edycję pola KOD w karcie towaru i będzie automatycznie podpowiadał kolejny numer kodu; generowane kody będą miały długość określoną w sąsiednim parametrze - "rozmiar pola" Jeżeli włączone jest automatyczne generowanie kodów towaru to wartość określona przez tem parametr definiuje liczbę cyfr w kodzie towaru W liście towarów klawisz F2 powoduje zmianę sposobu sortowania, a co za tym idzie zmianę sposobu wyszukiwania towarów (po kodzie, nazwie lub innym kluczu); ustawienie tego parametru na Tak spowoduje, że gdy nie zostanie znaleziony wprowadzony ciąg znaków, system przełączy się automatycznie na inny sposób sortowania/wyszukiwania Która z cen: hurtowa (H), detaliczna (D), specjalna (S), dodatkowa (1),(2),(3) lub nabycia (N) ma być traktowana przez system jako domyślna Liczba znaków możliwych do wpisania oraz wyświetlenia w polu KODU towaru Umożliwienie rozchodu towarów poniżej dostępnego stanu magazynowego, powstanie wówczas stan ujemny; opcja ta powinna być wyłączona jeśli włączone jest oblicznie wartości magazynu według zasady pierwsze weszło-piersze wyszło (ang. FIFO); patrz parametr: Magazyn według ostatniej ceny nabycia Włączenie tego parametru oraz skrupulatne wprowadzanie przelicznika na jedn. masy dla towarów umożliwi obliczenie np. całkowitej masy towarów znajdujących się na dokumencie Parametr ten dotyczy sposobu kalkulacji cen sprzedaży; system przenosi nas do kalkulacji podczas każdej dostawy, oraz jeśli wybierzemy opcję przecena z menu F5:cena w liście towarów; dla przypomnienia w metodzie narzutu wzór na cenę sprzedaży jest następujący Cs=Cn*(1+P), gdzie Cn-cena nabycia, P- procent narzutu; w metodzie "stu" wzór jest następujący: Cs=Cn/(1-P), P-procent marży Jeżeli korzystamy z czytnika kodów kreskowych możemy włączyć ten parametr wówczas pole określone jako "inne wyszukiwanie" w karcie towaru zostanie przemianowane na "kod kreskowy" Jeśli parametr ten włączymy to będziemy mieli możliwość wykonywania przesunięć między magazynami wewnętrznymi Parametr tem pozwala na zablokowanie (jeśli wyłączony) możliwości zmiany magazynu wewnętrznego podczas wystawiania dokumentu rozchodowego Jeżeli ostatnio wybrana była cena różna od podstawowej, to przy następnym wejściu do listy towarów pojawi się menu wyboru ceny Jeżeli ten parametr jest włączony to w opcji magazyn podaje się stan magazynu pomniejszony o ilość zarezerwowaną na dokumentach Pro Forma

15 Podstawowa stawka VAT Przyjmowanie cen sprzedaży z MM Realne ceny nabycia/zakupu na dokumentach MM i RW Receptury dla towarów Stan magazynowy z dokładnością do czterech miejsc Standardowa postać kartoteki towarów Szukanie duplikatów kodów na wszystkich magazynach Towary zawierają alkohol Unikalne kody towarów Unikalne nazwy towarów Jest to stawka, która jest podpowiadana jako domyślna podczas zakładania nowego towaru Parametr ten dotyczy automatycznego przyjmowania dostaw przy pomocy dyskietek lub innego nośnika; jeśli ustawiony jest na Tak, to w momencie przyjmowania towaru na magazyn ustawiane są ceny sprzedaży na takie jakie obowiązywały na magazynie, z którego dokonano przesyłu dokumentu MM Ustawienie tego parametru (dla włączonej opcji FIFO) spowoduje niestosowanie standardowego stosowanego w programie algorytmu FIFO (którego następstwem mogą być ceny nabycia uwzględniające odchylenia i korekty) dla dokumentów MM i RW; zaleca się włączenie parametru w grupie DOKUMENT ROZCHODOWY "Blokada modyfikacji dokumentów MM" Włączenie możliwości definiowania receptur dla towarów; podczas przeglądania listy towarów mamy możliwość określenia składników (po naciśnięciu CTRL+P); jeżeli będziemy przyjmowali za pomocą dostawy towar, który ma określoną recepturę, to nastąpi automatyczny rozchód tychże składników Standardowo system prowadzi ewidencję stanów magazynowych z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Ten parametr umożliwia zwiększenie dokładności do czterech miejsc Jeżeli parametr ten jest włączony to w kartotece towaru po stronie przychodu będą się pojawiały te dokumenty, które zwiększają stan magazynowy, a po stronie rozchodu te, które zmniejszają stan tego towaru na magazynie; jeśli parametr ten jest wyłączony to uzyskamy kartotekę, w której po stro- nie rozchodu znajdzie się rzeczywista sprzedaż, np. RW (roz- chód wewnętrzny) znajdzie się po stronie przychód z minusem Włączenie tej opcji w połączeniu z opcją: unikalne kody towarów powoduje przeglądanie wszystkich magazynów i podmagazynów w celu znalezienia wprowadzonego duplikatu wprowadzonego kodu Umożliwienie utrzymywania informacji o zawartości alkoholu w towarach dzięki dodatkowemu polu w karcie towaru Ustawienie tego parametru na TAK spowoduje, że system nie będzie zezwalał na zakładanie towarów o tych samych kodach Ustawienie tego parametru na TAK spowoduje, że system nie będzie zezwalał na zakładanie towarów o tych samych nazwach Unikalne nazwy we wszystkich magazynach wewnętrznych Wartość magazynu według ostatniej ceny nabycia Wartość magazynu według średniej ceny nabycia Jeżeli parametr ten jest włączony to każdy nowo zakładany towar będzie dopisywany do wszystkich podmagazynów, i jednocześnie będzie sprawdzana jego unikalność we wszystkich podmagazynach Włączenie tego parametru powoduje liczenie wartości magazynu według ostatniej ceny nabycia, wyłączenie natomiast według zasady FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło) Opcja ta działa jeśli parametr powyżej (wartość według ostatniej ceny nabycia) jest ustawiony na TAK. Parametr ten powoduje wyliczanie wartości magazynu oraz kosztu sprzedaży w oparciu o średnią ważoną cenę nabycia, z uwzględnieniem wszystkich przyjęć na magazyn wybranego towaru. Wzorzec dla kodów towarów Maska dla kodów towarów; może zawierać pewne znaki specjalne 9-liczba,!-duża litera; np. maska dla kodu pocztowego: , dla samochodowego numeru rejestracyjnego:!!!!999 OGÓLNE

16 Automatyczna produkcja na podstawie rozchodu Jeżeli parametr ten jest włączony to dla wyrobów gotowych system automatycznie generuje zlecenie na produkcję podczas dokonywania ich rozchodu. Blokada danych finansowych kontrahenta Włączenie tej opcji powoduje zablokowanie dostępu do danych finansowych (obrót i saldo) oraz do warunków współpracy z kontrahentami (stały upust, limit kredytowy itp.) dla poziomu uprawnień poniżej 3 w gospodarce materiałowej Blokada dostępu do danych finansowych pracowników Zablokowanie dostępu do informacji o saldach, obrotach, kwotach na dokumentach finansowych (KP,KW) dotyczących pracowników (kontrahentów typu 'P') dla użytkowników o uprawnieniach poniżej 3 do opcji Gospodarka Finansowa Całkowita blokada dostępu do ceny nabycia dla nisk. upr. Ceny ewidencyjne Drukowanie miejsca dowozu na wydrukach Drukowanie poleceń przelewów w trybie graficznym Drukowanie specyfikacji kodów występujących na dokumencie Ilość znaków kodu potrzebnych do wydruku specyfikacji kodów Jedna lista numerów telefonów Kod kreskowy dla kontrahentów Kontrola budowy pól plików danych Dla użytkowników o uprawnieniach poniżej trzeciego poziomu do gospodarki magazynowej zablokowany będzie dostęp do ceny nabycia w tym między innymi: wydruk stanu magazynowego nie będzie zawierał ceny nabycia, nastąpi blokada do opcji przychód, oferty i zamówienia do dostawców, niemożliwe będzie wystawienie dokumentów MM i RW Włączenie tej opcji umożliwia śledzenie ruchu na magazynie wartościowo w cenach sprzedaży dzięki odpowiednim zestawieniom Jeżeli parametr ten jest włączony to na wydrukach dokumentów rozchodowych, proforma, korektach, karcie kontrahenta i zest awieniach pojawia się miejsce dowozu Włączenie tego parametru umożliwia drukowanie według wzoru obowiązującego od 2000 roku w większości polskich banków. Do prawidłowego działania opcji wydruku przelewu niezbędny jest dodatkowy plik prl.exe, który powinien znajdować się w głównym katalogu programu. Jeżeli parametr ten jest włączony to na dokumencie rozchod. będzie drukowane podsumowanie ilości towarów w ramach poszczególnych kodów towarowych. Parametr ten wymaga zdefiniowania ilości pierwszych znaków służących do rozpoznawania kodu Parametr ten określa ile znaków kodu towaru będzie decydować o przydzieleniu i podsumowaniu ilości dla poszczególnych kodów towaru. Jeśli parametr ten ustawiony jest na Nie, każdy z użytkow- ników ma swoją prywatną książkę telefoniczną, w przeciwnym razie książka telefoniczna jest wspólna dla wszystkich użytkowników i wszystkich magazynów Pole "inne wyszukiwanie" w karcie kontrahenta można przemianować na "kod kreskowy" i wykorzystywać w połączoniu z czytnikiem kodu kreskowego np. w celu obsługiwania kart stałego klienta System w różnych sytuacjach porównuje struktury plików danych z zapisanymi wewnątrz siebie wzorcami tychże struktur i jeżeli występują niezgodności to automatycznie przeprowa- dzana jest konwersja do nowych struktur; może to wystąpić podczas wymiany wersji systemu na nowszy; włączenie tego parametru spowalnia w nieznaczny sposób pracę systemu Liczba miejsc po przecinku w zakupach W dostawach ceny jednostkowe pamiętane są standardowo z dokłanością do czterech miejsc po przecinku, można tę dokładność okroić do dwóch miejsc Magazyn wyrobów gotowych Czytaj parametr <możliwość związania PW i RW z wyrobem gotowym> Modyfikacje tylko w ostatnim dokumencie Parametrem tym można zablokować modyfikacje wystawionych dokumentów; modyfikować będzie można tylko ostatnio wystawiony dokument Modyfikacje w dokumentach kasowych zablokowane Zablokowanie wszelkich modyfikacji wystawionych i zatwierdzonych dokumentów kasowych

17 Możliwość edycji jednostki miary w dokumentach Możliwość związania RW i PW z wyrobem gotowym Numery seryjne dla pozycji Pamiętanie wielu cen dla opakowań Włączenie możliwości poprawy jednostki miary na wystawianych dokumentach. Nie jest zalecane włączenie tego parametru podczas korzystania z więcej niż jednej jednostki miary dla jednego towaru Parametr ten umożliwia związanie RW i PW na surowce z konkretnym wyrobem gotowym. Po wystawieniu PW lub RW mamy możliwość wybrania wyrobu z magazynu określonego przez parametr <magazyn wyrobów gotowych>. UWAGA dotyczy tylko współpracy z modułem odpraw czasowych Parametr ten włącza dodatkowe pole w dokumentach zakupu i sprzedaży umożliwiając przechowywanie numerów seryjnych towarów W przypadku opakowań zwrotnych istnieje możliwość przechowywania więcej niż jednej ceny danego opakowania na magazynie, oraz dokonywania przecen tylko na części opakowań Podstawowa waluta obca Jaka waluta obca ma być domyślnie podpowiadana w eksporcie lub imporcie Podstawowy magazyn zewnętrzny Magazyn zewnętrzny uznawany przez system jako podstawowy; jeżeli użytkownik wejdzie na magazyn o symbolu innym niż zapisany w tym parametrze to podczas pracy systemu symbol magazynu będzie migał; tę właściwość można wykorzystać do sygnalizacji, że użytkownik znajduje się na nietypowym magazynie Reklama dystrybutora na wydrukach Włączenie/Wyłączenie drukowania reklamy dystrybutora 01 SYSTEMU na wydrukach System wielowalutowy Włączenie/Wyłączenie systemu wielowalutowego System wielowalutowy - cena w liście Jeśli parametr ten jest włączony to przy włączonym jednocześnie towarów parametrze SYSTEM WIELOWALUTOWY widoczna jest również cena w walucie w liście towarów Testowanie plików podczas wchodzenia do systemu Tryb pracy kopii programu Podczas każdego wejścia do systemu testowane są wszystkie pliki. W połączeniu z parametrem "Kontrola budowy pól plików danych" system dodatkowo testuje czy nie zmieniła się struktura któregoś pliku, jeśli tak to załącza się procedura automatycznej konwersji. Tryby pracy J i G pozwalają na pełne wykorzystanie możli- wości programu, różnią się tym, że w trybie G wszystkie numery dokumentów mają przedrostek postaci: nazwa_magazynu- np. dla magazynu A i dokumentu 14/96 pełny numer będzie: A- 14/96; tryb pracy F uniemożliwia użytkownikom zakładanie nowych towarów, gdyż dopuszcza się tylko przyjmowanie dostaw w sposób automatyczny z dyskietek ZESTAWIENIA I WYDRUKI Uwagi dla pozycji Wspólna baza kontrahentów dla magazynów Wykorzystywanie rozszerzonych praw dostępu Wystawianie dokumentów z minusową ilością Drukowanie całej nazwy w zestawieniu należności Drukowanie nazwy kontrahenta dużą czcionką Liczba linii wysuwanych po zakończeniu wydruku Dla każdej pozycji w dokumentach rozchodowych i przychodowych można umieścić dodatkowe uwagi, które później można przeglądać w zwartej formie w liście towarów Dla wszystkich magazynów zewnętrznych obowiązuje jedna, wspólna lista kontrahentów Opcja ta jest związana z programem 01 PRAWA służącym do szczegółowego definiowania uprawnień użytkowników do korzystania z programu Możliwość wystawiania dokumentów z ujemną ilością. Jest to przydatne w przypadku rozliczania kaucji za opakowania zwrotne, lub podczas dokonywania specyficznych korekt (np. dokumentów wewnętrznych) Jeśli wyłączymy ten parametr to w zestawieniu należności wydrukuje się nazwa i adres kontrahenta Na wszelkich dokumentach dane kontrahenta (nazwa,adres) będą drukowane powiększoną czcionką dla zwiększenia czytelności Parametr ten dotyczy wydruku na papierze ciągłym bez podziału na strony

18 Małe etykiety na wydruku cennika Ograniczenie zestawień ogólnych dla niskich uprawnień Paragony w zestawieniach Rodzaj ramek na wydrukach dokumentów sprzedaży Rozmiar bufora podczas wydruków niesieciowych Przełączenie pomiędzy dwoma wzorami wydruku etykiet cennikowych Dla poziomu uprawnień poniżej 3 ograniczony będzie dostęp do zestawień ogólnych, przede wszystkim do tych, w których użytkownik może podejrzeć cenę nabycia Uwzględnianie paragonów w zestawieniach 0-ramki standardowe złożone z lini przerywanych (wiersze) 1- ramki złożone z linii ciągłych (tylko wiersze) 2-ramki złożone z linii przerywanych (wiersze i kolumny) 3-ramki semigraficzne dla wierszy i kolumn Powyższe dotyczy dokumentów sprzedaży, korekt sprzedaży oraz WZ Jeżeli pojawiają się problemy podczas wydruków na lokalnym stanowisku jednocześnie w menadżerze wydruków brak literki 's' obok nr-u portu LPT, możemy zmniejszając wielkość bufora zredukować lub zniwelować problemy z drukowaniem Uwzględnianie dokumentów dostaw PW w zestawieniu zobowiązań Wydruk stanu magazynowego zawiera kod towaru Wyłączenie sprawdzania stanu drukarki Zapamiętywanie dat w zestawieniach Jeżeli parametr ten jest włączony to w zestawieniach ogóln. będą uznawane również dokumenty PW (zobowiązania) Na wydruku stanu magazynowego drukowany jest kod (indeks) towaru W niektórych środowiskach sieciowych ustawienie tego parametru może być konieczne by system w sposób poprawny realizował drukowanie sieciowe. Ten parametr pozwala programowi na pamiętanie i podpowiadanie użytkownikowi okresu za jaki było wykonywane ostatnie zestawienie; powyższy parametr dotyczy również kartoteki towaru i kontrahenta

19 Opis plików i struktur danych. mag (1) plik przechowujący numery, nazwy i inne dane nt.magazynów wewnętrznych (podmagazynów) nr c 2 0 numer podmagazynu: nazwa c 40 0 pierwsza część nazwy nazwa2 c 40 0 druga część nazwy akt c 1 0 podmagazyn aktywny (widoczny): T, N adr c 40 0 adres podmagazynu adr2 c 40 0 druga linia adresu tel c 20 0 telefon fax c 20 0 fax tlx c 20 0 telex kontakt c 28 0 osoba kontaktowa uwagi c 40 0 pole informacyjne nr upper(nazwa) magnr magnz tow_+[nr podmagazynu] (2) plik zawiera listę wszystkich towarów na wybranym podmagazynie id n 6 0 unikalny identyfikator towaru w ramach jednego podmagazynu nazwa c 55 0 nazwa towaru w języku polskim nazwa2 c 55 0 nazwa w języku obcym - do wydruku na fakturach eksportowych kod c 23 0 kod (nazywany również indeksem), może być unikalny lub nie, w zależności od ustawienia parametru akt c 1 0 towar widoczny na liście (aktywny), dozwolone wartości: T, N sww c 24 0 numer SWW lub PKWiU towaru, istotny dla stawki vat innej niż podstawowa (aktualnie 22%) grupa c 10 0 grupa towarowa (powinna istnieć w pliku grtow_) zapewnia przyporządkowanie towaru do grupy rodzaj c 1 0 dopuszczalne wartości: T - towar lub wyrób, U - usługa (nie jest istotny stan magazynowy), O - opakowanie zwrotne (VAT - zw., brak marży, wyodrębnienie na dokumentach) jm c 4 0 pierwszorzędna jednostka miary jm2 c 4 0 drugorzędna jednostka miary (wyliczana z pierwszorzędnej za pomocą przelicznika), pole puste - jeśli nie wykorzystywane jm_masa c 4 0 nie wykorzystywane przel n 10 4 przelicznik: ile pierwszorzędnej jednostki miary mieści się w drugorzędnej (wartość:1 jeśli nie wykorzystywane) przel1 n 10 4 nie wykorzystywane przel_masa n 10 4 waga w kg jednostkowej ilości pierwszorzędnej jednostki miary stan n 14 4 stan magazynowy - wykorzystywane są trzy miejsca po przecinku rezerw n 14 4 stan rezerwacji - na podstawie pro form lub zamówień stan_min n 14 4 stan minimalny towaru (pole wykorzystywane w odpowiednim raporcie) opak n 10 4 po ile towar jest pakowany waluta c 3 0 pierwszorzędna waluta - zawsze PLN waluta1 c 3 0 drugorzędna waluta - dla wyliczania cenników na bazie kursu obcej waluty wart_zak n 16 4 wartość towaru w cenie zakupu cena_nab n 16 4 ostatnia cena zakupu towaru w PLN cena_nab_w n 16 4 ostatnia cena zakupu towaru w walucie (niezależne od waluta1) cena_d n 14 2 cena wg cennika D - netto cena_h n 14 2 cena wg cennika H - netto

20 cena_s n 14 2 cena wg cennika S - netto cena_d1 n 14 2 cena wg cennika D1 - netto cena_d2 n 14 2 cena wg cennika D2 - netto cena_d3 n 14 2 cena wg cennika D3 - netto cena_db n 14 2 cena wg cennika D - brutto cena_hb n 14 2 cena wg cennika H - brutto cena_sb n 14 2 cena wg cennika S - brutto cena_d1b n 14 2 cena wg cennika D1 - brutto cena_d2b n 14 2 cena wg cennika D2 - brutto cena_d3b n 14 2 cena wg cennika D3 - brutto cena_dw n 14 2 cena wg cennika D - netto w walucie cena_hw n 14 2 cena wg cennika H - netto w walucie cena_sw n 14 2 cena wg cennika S - netto w walucie cena_dw1 n 14 2 cena wg cennika D1 - netto w walucie cena_dw2 n 14 2 cena wg cennika D2 - netto w walucie cena_dw3 n 14 2 cena wg cennika D3 - netto w walucie st_vat n 5 2 stawka podatku VAT (0 dla zw) zw_vat l 1 0 czy sprzedaż zwolniona: prawda/fałsz atest c 40 0 atest st_vat2 n 5 2 stawka podatku VAT dla importu zw_vat2 l 1 0 czy sprzedaż zwolniona? dla importu alkohol n 5 2 procentowa zawartość alkoholu w towarze uwagi c 55 0 pole informacyjne inwentura n 14 4 stan magazynowy ze spisu z natury kod_kres c 20 0 kod kreskowy towaru numerfk n 6 0 nie wykorzystywane receptura l 1 0 czy do towaru jest receptura? Jeśli tak to mamy do czynienia z wyrobem gotowym mag_przych c 2 0 magazyn zewnętrzny, na który ma zostac przyjęty wyrób ze zlecenia produkcji magw_przy c 2 0 magazyn wewnętrzny, na który ma zostać przyjęty wyrób ze zlecenia produkcji blokada c 1 0 dopuszczalne wartości: T, N - pole określające, czy można sprzedawać tylko wg cennika hurtowego (T), czy dowolnie (N) prod_koszt n 6 2 procentowe koszty produkcji dla wyrobu gotowego prod_stw n 14 2 kwotowe koszty produkcji dla wyrobu gotowego dat_zm_cen d 8 0 data ostatniej modyfikacji cen sprzedaży fix l 1 0 pole zastrzeżone (domyślnie ustawić na fałsz) blok_stvat l 1 0 blokada stawki VAT dla eksportu (stawka nie będzie zerowana) jm_obc1 c 4 0 jednostka miary w języku obcym pierwszym jm_obc2 c 4 0 jednostka miary w języku obcym drugim jm_obc3 c 4 0 jednostka miary w języku obcym trzecim id upper(kod)+upper(left(nazwa,20)) upper(left(nazwa,30)) upper(grupa)+upper(kod)+upper(left(nazwa,20)) upper(grupa)+upper(left(nazwa,30)) kod_kres+upper(kod) towid_ + [nr podmag] towkd_ + [nr podmag] townz_ + [nr podmag] towgk_ + [nr podmag] towgn_ + [nr podmag] towkk_ + [nr podmag] grtow_+[nr podmagazynu] (3) plik z listą grup towarowych nazwa c 10 0 symbol grupy nazwa2 c 30 0 pełna nazwa akt c 1 0 grupa aktywna (widoczna): T, N upper(nazwa) grtow_ + [nr podmag] kon (4) plik z kontrahentami; w zależności od ustawienia parametru, albo związany jest z jednym magazynem zewnętrznym, albo jest wspólny dla wszystkich (lub niektórych)

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START Najważniejsze cechy 1. Praca w systemie Windows. 2. Prosta instalacja. 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów. 4. Współpraca z programami księgowymi. 5. Kolumna

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis programu

1. Ogólny opis programu 1. Ogólny opis programu rodzaje dokumentów. magazynowych rodzaje dokumentów. sprzedaży powiązanie dokumentów rozchodowych z dokumentami sprzedaży raporty sprzedaży (kontrola pracowników, systemy prowizyjne)

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ Kasa fiskalna POSNET NEO EJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN KOPIA ELEKTRONICZNA...2 ROLKA PARAGONU DO 100M DŁUGOŚCI...2 EUROFISKALIZACJA WIELOWALUTOWOŚĆ...2 POWIĘKSZONA BAZA PLU DO 15000...2 KLAWIATURA...2

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji.

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji. Lista zmian programu SOGA Zmiany w wersji 1.25 - poprawiono zapamiętywanie magazynu po zapisaniu konfiguracji schematów rozchodów dla imprez, - poprawiono rozliczanie imprez poprzez dokumenty kasowe, -

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.10 Firmy++ C/S

Wersja 3.10 Firmy++ C/S Wersja 3.10 Firmy++ C/S 1. Drukarki fiskalne 1.1. Umożliwiono współpracę programu z drukarkami: Torell DUO PRO Torell Andros Emar Otwierając się na zróżnicowaną ofertę urządzeń fiskalnych na rynku, stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne.

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne. nazwa dokumentu 44003801 data 2005-01-18 dotyczy 01 system wersja 4.40.038 autor Paweł Marciniak skrócony opis Opis modułu współpracy z kasami firmy OPTIMUS-IC z rodziny Tango (System, Tango, Rumba, Bonita,

Bardziej szczegółowo

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA STANDARD

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA STANDARD POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA STANDARD Najważniejsze cechy 1. Praca w systemie Windows. 2. Prosta instalacja. 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów. 4. Współpraca z programami księgowymi. 5.

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014 SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014 1. Zmiany w opcji Magazyn zaznaczanie typu (Towar/Produkt) oraz modyfikacja wydruku raportu Dodatki/Magazyn/F9 a) Dodatki - zmiany w opcji Magazyn W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5.

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nazwy fiskalne towarów... 2 Sprzedaż detaliczna kody pocztowe zapisywanie, analiza sprzedaży... 3 Zapisywanie kodów pocztowych... 3 Analiza sprzedaży wg kodów pocztowych...

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany związane ze zmianami w podatku VAT

Nowe opcje i zmiany związane ze zmianami w podatku VAT Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 12.3 instrukcja dla użytkowników Spis treści NOWE OPCJE I ZMIANY ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PODATKU VAT... 1 Uwagi ogólne... 1 Zmiana parametru "Typ określania daty obowiązku

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Fiskalizacja w systemie KS-FKW

Fiskalizacja w systemie KS-FKW Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od 1 maja 2011 roku obowiązkiem ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych zostają objęci również podatnicy świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 6 Drukarka komputerowa... 7 Dane do faktury VAT... 7 Jednostki miary...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5 Hermes EFK Dokumentacja użytkownika v. 1.0.1.5 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 Hermes EFK [1.0.1.5] Dokumentacja użytkownika str. 1 Spis treści 1.Główne okno aplikacji...2 2.Zarządzanie klientami...4 3.Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA PRO

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA PRO POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA PRO Najważniejsze cechy 1. Praca w systemie Windows. 2. Prosta instalacja. 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów. 4. Współpraca z programami księgowymi. 5. 35 magazynów.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI: Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Szop - instrukcja użytkownika

Szop - instrukcja użytkownika Szop - instrukcja użytkownika Copyright 2015 Elzab Soft sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 7 Drukarka komputerowa...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo