Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym"

Transkrypt

1 Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Opracowano:

2 WSTĘP 3 Część A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE... 4 Tabela 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIAŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r Tabela 3 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS-EXTRA W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 4 Tabela 4 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS-SUPER w PLN dla PKZP, SKO, Rad Rodziców... 4 OSZCZĘDNOŚCI... 5 Tabela 5 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE... 5 Tabela 6 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH... 5 Tabela 7 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH. 6 KREDYTY... 7 Tabela 8 Kredyty konsumenckie... 7 Tabela 9 KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE... 8 Tabela 10 Kredyty konsumenckie - dla umów podpisanych do 19 grudnia 2011r. *... 8 Tabela 11 KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE - dla umów podpisanych do 19 grudnia 2011r Tabela 12 KREDYTY POZOSTAŁE... 8 Tabela 13 KREDYTY PRZETERMINOWANE... 9 DEBET... 9 Tabela 14 DEBET... 9 KARTA KREDYTOWA... 9 Tabela 15 Karty kredytowe VISA... 9 Część B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI Tabela 1 RACHUNKI w PLN Tabela 2 RACHUNKI w WALUTACH WYMIENIALNYCH OSZCZĘDNOŚCI Tabela 3 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH Tabela 4 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH KREDYTY Tabela 5 KREDYTY i DEBET Tabela 6 KREDYTY PRZETERMINOWANE Część C. STOPY PROCENTOWE NBP I STAWKI WIBOR Tabela 1. STOPY PROCENTOWE NBP (obowiązujące od r.) Tabela 2. STAWKI WIBOR (obowiązujące w sierpniu 2015r.) Tabela 3. HISTORYCZNE STAWKI WIBOR obowiązujące w lipcu 2015r

3 WSTĘP Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym stanowi komunikat w ramach którego informujemy klientów o aktualnych stawkach oprocentowania rachunków bankowych, ale także kredytów, debetów, limitów kredytowych, a ponadto powiązanych z nimi stóp procentowych i poziomu indeksów.

4 Część A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE L.p. Rodzaj rachunku Kapitalizacja 1 ABS-Standard roczna 0,01% - otwierany i prowadzony jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osób ubezwłasnowolnionych 2 ABS-Start kwartalna 0,50% - otwierany i prowadzony jest przez Bank na rzecz osoby małoletniej 3 ABS-Student kwartalna 0,20% - otwierany i prowadzony wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia w: szkołach wyższych; szkołach posiadających status wyższej uczelni; szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych 4 ABS-Senior roczna 0,01% - otwierany jest i prowadzony wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które osiągnęły 60 rok życia oraz przedstawią zaświadczenie (decyzja/legitymacja) świadczące o nabyciu praw emerytalnych 5 ABS-Sukces roczna - otwierany i prowadzony jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych: z deklarowanymi miesięcznymi wpływami na rachunek przekraczającymi z tytułu jednego dochodu PLN, oraz należącymi do tzw. specjalnych grup zawodowych: edukacja i szkolnictwo, służba zdrowia, administracja i urzędy, media, kultura i sztuka, wojsko, policja, straż pożarna i inne służby mundurowe; lub osób zajmujących kierownicze stanowiska 6 ABS-System - otwierany i prowadzony jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych z deklarowanymi miesięcznymi wpływami na rachunek przekraczającymi z tytułu jednego dochodu PLN roczna Tabela 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIAŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków otwartych do dnia 19 grudnia 2011r. L.p. Rodzaj rachunku Kapitalizacja 1 Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową roczna 0,01% Tabela 3 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS-EXTRA W WALUTACH WYMIENIALNYCH L.p. Rodzaj rachunku Kapitalizacja 1 Rachunek oszczędnościowy ABS-Extra w USD roczna 0,01% - otwierany i prowadzony jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych 2 Rachunek oszczędnościowy ABS-Extra w EUR roczna 0,01% - otwierany i prowadzony jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych 3 Rachunek oszczędnościowy ABS-Extra w GBP - otwierany i prowadzony jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych roczna 0,01% Tabela 4 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS-SUPER w PLN dla PKZP, SKO, Rad Rodziców L.p. Rodzaj rachunku Kapitalizacja 1 ABS-SUPER dla PKZP roczna 0,01% 2 ABS-SUPER dla SKO roczna 0,01% 3 ABS SUPER dla Rad Rodziców roczna 0,01% Minimalna kwota wkładu na rachunek: Minimalna kwota pierwszej wpłaty i stanu wkładu A vista w PLN: 50,00 PLN Minimalna kwota pierwszej wpłaty i stanu wkładu na rachunkach oszczędnościowych ABS EXTRA w USD: 50,00 USD Minimalna kwota pierwszej wpłaty i stanu wkładu na rachunkach oszczędnościowych ABS EXTRA w EUR: 50,00 EUR Minimalna kwota pierwszej wpłaty i stanu wkładu na rachunkach oszczędnościowych ABS EXTRA w GBP: 50,00 GBP

5 OSZCZĘDNOŚCI Tabela 5 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE L.p. Rodzaj rachunku i przedział kwotowy Kapitalizacja 1 ABS-EFEKT - otwierany i prowadzony dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych 2 ABS- EFEKT Prestiż - otwierany i prowadzony dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ABS - SUKCES do 499,99 zł miesięczna od 500,00 zł do 4 999,99 zł 0,20% od 5 000,00 zł do 9 999,99 zł 0,35% od ,00 zł do ,99 zł 1,05% od ,00 zł 1,35% do 499,99 zł od 500,00 zł do 4 999,99 zł miesięczna 0,20% od 5 000,00 zł do 9 999,99 zł 0,35% od ,00 zł do ,99 zł 1,15% od ,00 zł do ,99 zł od ,00 zł 1,95% Minimalna kwota: Minimalna kwota pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowy ABS-EFEKT w PLN: 50,00 Minimalna kwota pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowy ABS-EFEKT Prestiż w PLN: 200,00 Tabela 6 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH L.p. Rodzaj rachunku i okres umowy Kapitalizacja I Lokata KLASYCZNA odnawialna (dla rachunków otwieranych od 20 lutego 2013r.) 1 1 miesiąc po okresie 0,50% 2 3 miesiące po okresie 1,05% 3 6 miesięcy - do ,00 zł - powyżej ,00 zł po okresie 1,55% 4 12 miesięcy po okresie 1,75% 5 24 miesięcy po okresie 1,85% 6 36 miesięcy po okresie 1,95% II Lokaty online - odnawialna 1 1 miesiąc po okresie 0,90% 2 3 miesiące po okresie 1,25% 3 6 miesięcy po okresie 1,75% 4 12 miesięcy po okresie 2,15% III Lokata z DOPŁATĄ III.I Lokata SKARBONKA - odnawialna 1 6 miesięcy po okresie 1,30% 2 12 miesięcy po okresie 1,50% 3 24 miesięcy po okresie 1,60% IV Lokaty wycofane z oferty IV.I. Lokata KLASYCZNA odnawialna (dla rachunków otwieranych do 19 lutego 2013r.) 1 1 miesiąc po okresie 0,50% 2 3 miesiące po okresie 1,05% 3 6 miesięcy - do ,99 zł - powyżej ,00 zł po okresie 4 12 miesięcy po okresie 1,75% 5 24 miesięcy po okresie 1,85% 6 36 miesięcy po okresie 1,95% IV.II Lokata PEWNA INWESTYCJA odnawialna (oferowana do 30 września 2012r.) - w pierwszym okresie trwania lokaty 1 13 miesięczna po okresie 3,45% 2 15 miesięczna po okresie 3,65% - w kolejnych okresach trwania lokaty 1 13 miesięczna po okresie 1,35% 2 15 miesięczna po okresie 1,40% IV.III IV.IV. Lokata na MEDAL odnawialna na warunkach Lokaty KLASYCZNEJ dla progu kwotowego powyżej ,00 zł ( oferowana do 9 listopada 2012r.) Lokata SKARBONKA MAX odnawialna (oferowana do 1 lipca 2013r.) -zmienne w skali roku 6 miesięcy po okresie

6 1 6 miesięcy po okresie 2,05% 2 12 miesięcy po okresie 2,15% 3 24 miesiące po okresie 2,35% IV.V Lokaty oszczędnościowe potwierdzone książeczką oszczędnościową (oferowane do dnia 18 grudnia 2011r.) 1 1 miesiąc po okresie 0,50% 2 3 miesiące po okresie 1, miesięcy po okresie - do ,99 zł - powyżej ,00 zł 4 12 miesięcy po okresie 1,75% 5 24 miesięcy po okresie 1,85% 6 36 miesięcy po okresie 1,95% Kwoty wkładu na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych w PLN: Minimalna kwota LOKAT KLASYCZNYCH w PLN: 1000,00 PLN Minimalna kwota LOKAT KLASYCZNYCH PEWNA w PLN: 500,00 PLN Minimalna kwota lokaty online w PLN: 500,00 PLN Minimalna kwota lokaty z dopłatą w PLN: - SKARBONKA 50,00 PLN - SKARBONKA MAX 200,00 PLN Minimalna kwota dopłaty do lokaty z dopłatą w PLN: - SKARBONKA 50,00 PLN - SKARBONKA MAX 200,00 PLN Minimalna kwota LOKAT KLASYCZNYCH PEWNA INWESTYCJA w PLN: 1000,00 PLN Minimalna kwota lokaty promocyjnej Lokata na MEDAL w PLN: 1000,00 PLN W przypadku wycofania środków przed upływem zadeklarowanego okresu ABS Bank naliczy oprocentowanie w wysokości 50% oprocentowania rachunku A vista w PLN z zastrzeżeniem, że dla: Lokaty PEWNA INWESTYCJA w PLN naliczone zostanie oprocentowanie w wysokości: 0,75% za każdy pełny miesiąc utrzymania lokaty 13-miesięcznej; 0,95% za każdy pełny miesiąc utrzymania lokaty 15- miesięcznej; Tabela 7 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH L.p. Okres umowy Kapitalizacja I Lokata KLASYCZNA - odnawialna USD EUR GBP 1 1 miesiąc po okresie 0,20% 0,20% 0,30% 2 3 miesiące po okresie 0,25% 0,35% 0,35% 3 6 miesięcy po okresie 0,40% 0,50% 0,40% 4 12 miesięcy po okresie 0,45% 0,60% 0,45% Kwoty wkładu na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych: Minimalna kwota lokaty w USD: 50,00 USD Minimalna kwota lokaty w EUR: 50,00 EUR Minimalna kwota lokaty w GBP: 50,00 GBP W przypadku wycofania środków przed upływem zadeklarowanego okresu ABS Bank naliczy oprocentowanie w wysokości 50% oprocentowania rachunku oszczędnościowego ABS Extra w walucie wymienialnej odpowiadającej walucie lokaty.

7 KREDYTY Tabela 8 Kredyty konsumenckie L.p. Rodzaj kredytu - stałe w skali roku Kredyty pozostające w ofercie 1 Kredyt odnawialny 1 2 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY umowy podpisane od dnia 5 marca 2014 r Kredyt konsumpcyjny Uniwersalny udzielany w ramach Promocji Kredyt dla Nowożeńców 7,00% 2.2. Kredyt konsumpcyjny Uniwersalny udzielany w ramach Promocji Kredyt 8,50% Rodzinny 2.3. Kredyt konsumpcyjny Uniwersalny udzielany w ramach Promocji Wakacyjny Kredyt Gotówkowy 4,99% - 6,99% 3 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 10% Kredyty w trakcie obsługi 4 Kredyt konsumpcyjny Fair Play - kredyt oferowany do 31 sierpnia 2012 r. - na okres do 12 miesięcy (włącznie) - na okres od 13 do 24 miesięcy (włącznie) - na okres od 25 do 60 miesięcy (włącznie) 5 Kredyt konsumpcyjny Jesienne Potrzeby - kredyt oferowany do 30 listopada 2012 r. - na okres do 12 miesięcy (włącznie) - na okres od 13 do 24 miesięcy (włącznie) - na okres od 25 do 60 miesięcy (włącznie) 6 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach Promocji Kredyt Edukacyjny 7 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach Promocji Kredyt SOPELEK 8 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach Promocji Kredyt Ciepły Dom 9 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY umowy podpisane do dnia 9 maja 2013r. 10 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY umowy podpisane do dnia 6 czerwca 2013r. 11 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY umowy podpisane do dnia 4 lipca 2013r. 12 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY umowy podpisane do dnia 9 października 2014r. 13 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY umowy podpisane do dnia 5 marca 2015r. 14 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach Promocji Kredyt Koncertowy 15 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach Promocji Kredyt POPularny 16 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach Promocji Kredyt BLUESowy oferowany do 30 września 2013 r. 17 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach Promocji Kredyt DOBRY na Jesień oferowany do 30 listopada 2013r. 18 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach promocji Kredyt Edukacyjny oferowany do 30 listopada 2013 r. 19 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach promocji Kredyt DOBRY na SWIĘTA oferowany do r. 20 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach promocji Kredyt DOBRY na ZIMĘ oferowany do 15 marca 2014 r. 21 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach promocji Kredyt Ciepły Dom oferowany do 31 marca 2014 r. 22 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach Promocji Kredyt DOBRY na WIOSNĘ oferowany do 31 maja 2014 r. 23 Kredyt konsumpcyjny Uniwersalny w ramach Promocji EKO KREDYT (dostępny w wybranych placówkach do r.) 19,90% - 20,90%* 14,50% 14,90% 12,90% 13,90% 14,90% 12,90% 13,90% 14,90% 15,40% - 19,00 %* 12,40% - 19,00%* 5,00% 9,90%/12,90%/15,90% 9,90%/12,90%/15,90% 9,90%/12,90%/15,90% 14,90% 9,90%/12,90%/15,90% 9,90%/12,90%/15,90% 14.90% 9,90%/12,90%/15,90% 14,50% 17,50%* 17,00%* 16,00% 12%

8 24 Kredyt konsumpcyjny Uniwersalny udzielany w ramach Promocji KREDYT WSPARCIE FINANSOWE (dostępny w wybranych placówkach do r.) 25 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach Promocji Kredyt MEGA Wakacyjny oferowany do 30 września 2014 r. 26 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY udzielany w ramach Promocji KREDYT ZŁOTA JESIEŃ 27 Kredyt konsumpcyjny Uniwersalny udzielany w ramach Promocji KREDYT ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ 28 Kredyt konsumpcyjny Uniwersalny udzielany w ramach Promocji Kredyt na Zimę 2.3. Kredyt konsumpcyjny Uniwersalny udzielany w ramach Promocji Wakacyjny Kredyt Gotówkowy 9,90%/12,90% 10,90%/13,90% Opcja I w dwóch wariantach : 8,90% - 11,90% Opcja II w dwóch wariantach : 12,90% - 15,90% 11,50% 11,90% 8,50%9,50% 11,90% 8,50%9,50% 4,99% - 6,99% * zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Kodeks Cywilny oraz zmianie niektórych Ustaw (Dz.U ) stopa oprocentowania nominalnego kredytów nie może w stosunku rocznym przekraczać stopy odsetek maksymalnych, liczonych jako czterokrotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. W sytuacji, jeśli Klient podpisał umowę kredytową, zgodnie z której zapisami oprocentowanie nominalne przewyższa obowiązujące w danym dniu dopuszczalne oprocentowanie maksymalne, wówczas Bank, zgodnie z w/w Ustawą, będzie naliczał odsetki zgodnie z dopuszczalnym oprocentowaniem maksymalnym. Tabela 9 KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE L.p. Stopa procentowa Stawka 1 Kredyt mieszkaniowy WIBOR 3 M (średni z ostatnich 10 notowań) za ostatni kwartał + marża Banku 1.1. Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla młodych - marża uzależniona od kwoty kredytu WIBOR 3 M (średni z ostatnich 10 notowań) za ostatni kwartał + marża Banku od 50% do 65% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem marża 1,89 p.p. pow.65% do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem marża 1,99 p.p. 2 Kredyt hipoteczny WIBOR 3 M (średni z ostatnich 10 notowań) za ostatni kwartał + marża Banku Tabela 10 Kredyty konsumenckie - dla umów podpisanych do 19 grudnia 2011r. * L.p. Rodzaj kredytu - stałe w skali roku 1 Kredyt odnawialny 14,50% 2 Kredyt konsumpcyjny UNIWERSALNY 11,90% 18,90% 3 Kredyt konsumpcyjny OSOBISTY 17% 4 Kredyt na zakup samochodu 12% 5 Kredyt konsumpcyjny na usuwanie skutków powodzi 10,90% i 14,90% 6 Kredyt konsumpcyjny sezonowy JESIEŃ 8,90% - 18,90% 7 Kredyt konsumpcyjny EDUKACJA 11,90% 17,90% * zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Kodeks Cywilny oraz zmianie niektórych Ustaw (Dz.U ) stopa oprocentowania nominalnego kredytów nie może w stosunku rocznym przekraczać stopy odsetek maksymalnych, liczonych jako czterokrotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. W sytuacji, jeśli Klient podpisał umowę kredytową, zgodnie z której zapisami oprocentowanie nominalne przewyższa obowiązujące w danym dniu dopuszczalne oprocentowanie maksymalne, wówczas Bank, zgodnie z w/w Ustawą, będzie naliczał odsetki zgodnie z dopuszczalnym oprocentowaniem maksymalnym. Tabela 11 KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE - dla umów podpisanych do 19 grudnia 2011r. L.p. Stopa procentowa Stawka 1 Kredyt mieszkaniowy WIBOR 3 M (średni z ostatnich 10 notowań) za ostatni kwartał + marża Banku 2 Kredyt hipoteczny WIBOR 3 M (średni z ostatnich 10 notowań) za ostatni kwartał + marża Banku Tabela 12 KREDYTY POZOSTAŁE L.p. Stopa procentowa Stawka 1 Kredyt studencki z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich 1,20 stopy redyskonta weksli NBP 2 Kredyt na zakup i montaż KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1

9 Tabela 13 KREDYTY PRZETERMINOWANE L.p. Stopa procentowa Stawka 4-krotność stopy lombardowej NBP (dotyczy kredytów udzielonych i debetów nieregulaminowych powstałych od dnia r.) 1 Kredyty przeterminowane 30 % (dotyczy kredytów udzielonych i debetów nieregulaminowych powstałych do dnia r.) DEBET Tabela 14 DEBET Stawka L.p. Stopa procentowa 1 Debet 10% Maksymalna wysokość dopuszczalnego salda debetowego jest ustalana jako 80% średniomiesięcznych systematycznych wpływów na rachunek z trzech ostatnich miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek, jednak nie więcej niż: w przypadku ABS-Standard i ABS-Senior zł; w przypadku ABS-Student zł; w przypadku ABS-System i ABS-Sukces 5000 zł. KARTA KREDYTOWA Tabela 15 Karty kredytowe VISA L.p. Rodzaj karty 1 Karta kredytowa VISA Credit 1. dla transakcji gotówkowych 4-krotnośc stopy lombardowej 2. dla transakcji bezgotówkowych 4-krotnośc stopy lombardowej 3. dla usługi Planu ratalnego 4-krotnośc stopy lombardowej

10 Część B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI Tabela 1 RACHUNKI w PLN L.p. Rodzaj rachunku Kapitalizacja 1. Rachunki bieżące i pomocnicze (z zastrzeżeniem pkt 2.) roczna 0,01% 2. Rachunki bieżące i pomocnicze dla przedsiębiorców indywidualnych - rachunki zakładane od 20 lutego 2013r. roczna Tabela 2 RACHUNKI w WALUTACH WYMIENIALNYCH L.p. Rodzaj rachunku Kapitalizacja 1 Rachunek bieżący i pomocniczy w USD Roczna 0,01% 2 Rachunek bieżący i pomocniczy w EUR Roczna 0,01% 3 Rachunek bieżący i pomocniczy w GBP Roczna 0,01% Minimalna kwota wkładu na rachunek: Minimalna kwota pierwszej wpłaty i stanu wkładu na rachunkach bieżących i pomocniczych w USD: 50,00 USD Minimalna kwota pierwszej wpłaty i stanu wkładu na rachunkach bieżących i pomocniczych w EUR: 50,00 EUR Minimalna kwota pierwszej wpłaty i stanu wkładu na rachunkach bieżących i pomocniczych w GBP: 50,00 GBP

11 OSZCZĘDNOŚCI Tabela 3 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH L.p. Okres umowy Kapitalizacja I Lokata KLASYCZNA - odnawialna 1 1 miesiąc po okresie 0,50% 2 3 miesiące po okresie 1,05% 3 6 miesięcy - do ,00 zł - powyżej ,00 zł po okresie 1,55% 4 12 miesięcy po okresie 1,75% 5 24 miesięcy po okresie 1,85% 6 36 miesięcy po okresie 1,95% II Lokata KRÓTKOTERMINOWA nieodnawialna dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych posiadających w Banku rachunek rozliczeniowy bieżący/pomocniczy 1 jednodniowa po okresie 2 weekendowa (2-6 dni) po okresie 3 7-dniowa po okresie 4 14-dniowa po okresie 5 21-dniowa po okresie - stałe w skali roku zgodnie z aktualnym notowaniem III Lokaty wycofane z oferty III.I. Lokata KLASYCZNA odnawialna (dla rachunków otwieranych do 19 lutego 2013r.) 1 1 miesiąc po okresie 0,50% 2 3 miesiące po okresie 1,05% 3 6 miesięcy - do ,99 zł - powyżej ,00 zł po okresie 4 12 miesięcy po okresie 1,75% 5 24 miesięcy po okresie 1,85% 6 36 miesięcy po okresie 1,95% Tabela 4 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH L.p. Okres umowy Kapitalizacja I Lokata KLASYCZNA - odnawialna USD EUR GBP 1 1 miesiąc po okresie 0,20% 0,20% 0,30% 2 3 miesiące po okresie 0,25% 0,35% 0,35% 3 6 miesięcy po okresie 0,40% 0,50% 0,40% 4 12 miesięcy po okresie 0,45% 0,60% 0,45% Minimalna kwota wkładu na rachunek: Minimalna kwota lokaty w PLN: 1000,00 PLN Minimalna kwota lokaty krótkoterminowej w PLN: ,00 PLN Minimalna kwota lokaty O/N w PLN: ,00 PLN lub zgodnie z postanowieniami umowy przetargowej Minimalna kwota lokaty w USD: 1 000,00 USD Minimalna kwota lokaty w EUR: 1 000,00 EUR Minimalna kwota lokaty w GBP: 1 000,00 GBP W przypadku wycofania środków przed upływem zadeklarowanego okresu ABS Bank naliczy oprocentowanie w wysokości 50% oprocentowania rachunku bieżącego w PLN.

12 KREDYTY Tabela 5 KREDYTY i DEBET L.p. Rodzaj kredytu 1 Kredyty na działalność gospodarczą kredyt obrotowy w rachunku bieżącym Wibor 1M / 3M (średni z ostatnich 10 notowań)+marża Banku kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym spółek cywilnych do ,00 PLN (włącznie) Wibor 1M / 3M (średni z ostatnich 10 notowań)+marża Banku kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Wibor 1M / 3M (średni z ostatnich 10 notowań)+marża Banku kredyt inwestycyjny Wibor 1M / 3M (średni z ostatnich 10 notowań)+marża Banku kredyt rewolwingowy Wibor 1M / 3M (średni z ostatnich 10 notowań)+marża Banku kredyt SZYBKA GOTÓWKA dla FIRM Wibor 1M +marża Banku 5,0 p.p. lub wg zmiennej stopy procentowej kredyt SZYBKA LINIA KREDYTOWA Wibor 1M +marża Banku 5,0 p.p. lub wg zmiennej stopy procentowej kredyt preferencyjny 2 Kredyty na działalność rolniczą kredyt obrotowy w rachunku bieżącym Wibor 1M / 3M (średni z ostatnich 10 notowań)+marża Banku kredyt obrotowy w rachunku bieżącym AGRO LINIA PLUS Wibor 1M / 3M (średni z ostatnich 10 notowań)+marża Banku kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zmienna stopa procentowa 10% w skali roku kredyt inwestycyjny Wibor 1M / 3M (średni z ostatnich 10 notowań)+marża Banku kredyt rewolwingowy Wibor 1M / 3M (średni z ostatnich 10 notowań)+marża Banku kredyt preferencyjny 3 Kredyty dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH kredyt inwestycyjny Wibor 1M / 3M (średni z ostatnich 10 notowań)+marża Banku 4 DEBET W RACHUNKU BIEŻĄCYM DEBET w rachunku bieżącym Tabela 6 KREDYTY PRZETERMINOWANE 4-krotność stopy lombardowej L.p. Stopa procentowa Stawka 4-krotność stopy lombardowej NBP (dotyczy kredytów udzielonych i debetów nieregulaminowych powstałych od dnia r.) 1 Kredyty przeterminowane 30 % (dotyczy kredytów udzielonych i debetów nieregulaminowych powstałych do dnia r.)

13 Część C. STOPY PROCENTOWE NBP I STAWKI WIBOR Tabela 1. STOPY PROCENTOWE NBP (obowiązujące od r.) L.p. Stopa procentowa Stawka 1 Stopa lombardowa 2,50 2 Stopa redyskonta weksli 1,75 3 Stopa referencyjna 1,50 Tabela 2. STAWKI WIBOR (obowiązujące w sierpniu 2015r.) L.p. Stawka WIBOR Stawka 1. Średni WIBOR 3M (z 10 ostatnich notowań) 1,72% 2. Średni WIBOR 3M (z 10 ostatnich notowań) z ostatniego miesiąca kwartału 1,72% 3. Średni miesięczny WIBOR 3M 1,72% 4. Stawka Wibor 3M (z ostatniego dnia miesiąca) 1,72% 5. Stawka Wibor 3M (z drugiego dnia kalendarzowego) 1,72% 6. Średni miesięczny WIBOR 1M 1,66% 7. Średni miesięczny WIBOR 1M (z ostatniego miesiąca kwartału) 1,66% 8. Stawka WIBOR 3M (z ostatniego dnia kwartału) 1,72% Tabela 3. HISTORYCZNE STAWKI WIBOR - obowiązujące w lipcu 2015r. L.p. Stawka WIBOR Stawka 1. Średni WIBOR 3M (z 10 ostatnich notowań) 1,72% 2. Średni WIBOR 3M (z 10 ostatnich notowań) z ostatniego miesiąca kwartału 1,72% 3. Średni miesięczny WIBOR 3M 1,70% 4. Stawka Wibor 3M (z ostatniego dnia miesiąca) 1,72% 5. Stawka Wibor 3M (z drugiego dnia kalendarzowego) 1,68% 6. Średni miesięczny WIBOR 1M 1,66% 7. Średni miesięczny WIBOR 1M (z ostatniego miesiąca kwartału) 1,66% 8. Stawka WIBOR 3M (z ostatniego dnia kwartału) 1,72%

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 1 6 m a r c a 2 0 1 5 r o k u S P I S T R EŚCI CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3 TABELA 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/V/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 21.05.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 62/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli z dnia 31.10.2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 04.03.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2.

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r. (odsetki naliczane są w stosunku rocznym) A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI

CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1 Pol-Konto VIP -do kwoty 2500,99 zł 0,13% -od kwoty 2501 zł do kwoty 5000,99

Bardziej szczegółowo