WYBÓR ŚWIATOWYCH PRAKTYK PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH DLA ABSOLWENTÓW MOŻLIWYCH DO WDROŻENIA W WARUNKACH POLSKICH UCZELNI KOMPENDIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBÓR ŚWIATOWYCH PRAKTYK PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH DLA ABSOLWENTÓW MOŻLIWYCH DO WDROŻENIA W WARUNKACH POLSKICH UCZELNI KOMPENDIUM"

Transkrypt

1 WYBÓR ŚWIATOWYCH PRAKTYK PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH DLA ABSOLWENTÓW MOŻLIWYCH DO WDROŻENIA W WARUNKACH POLSKICH UCZELNI KOMPENDIUM Radosław Rybkowski, Justyna M. Bugaj

2 Autorzy: dr hab. Radosław Rybkowski dr inż. Justyna M. Bugaj Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, Wrocław

3 Spis treści WSTĘP...5 Kryteria doboru programów lojalnościowych...5 Podstawy funkcjonowania absolwenckich programów lojalnościowych...7 UCZELNIE...9 Typy uczelni a programy absolwenckie...9 Rozwój programów lojalnościowych...11 Rekomendacje:...11 ORGANIZACJA...13 Niezależne stowarzyszenie absolwenckie...13 Stowarzyszenie absolwenckie współpracujące z uczelnią...13 Współzależność organizacyjna i finansowa Uniwersytet Michigan...14 Współdziałanie przy zachowaniu większej autonomii Uniwersytet Amsterdamski...16 Program absolwencki jako dział administracji uczelnianej...17 Budowanie światowej sieci powiązań absolwenckich Uniwersytet w Lund...18 Szybka rozbudowa sieci absolwentów i ich udział w poszukiwaniu pracy dla kończących studia Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny...19 Największe znaczenie stowarzyszenia absolwentów Uniwersytet Harvarda...20 Rekomendacje...23 KOMUNIKACJA...27 Sposoby pozyskiwania danych o absolwencie...28 Wymagające aktywności absolwentów: Uniwersytet Karola...28 Migracja danych: uczelnie amerykańskie...29 Rola platform internetowych Uniwersytet w Liège, Uniwersytet Amsterdamski...30 Kontakty telefoniczne dla potwierdzania i aktualizacji danych Uniwersytet Michigan, Uniwersytet Nowojorski...31 Wykorzystywane kanały komunikacyjne...32 Nowoczesne media: Uniwersytet Nowojorski, Norweski Uniwersytet Naukowo- -Techniczny...32 Czasopisma absolwenckie elektroniczne i tradycyjne: Uniwersytet Michigan, Uniwersytet w Lund...37 Spotkania absolwenckie: Uniwersytet Agrotechniczny Pairie View, Uniwersytet Karola

4 Treści komunikowania...40 Konkretność przekazywanych informacji: Uniwersytet w Lund, Uniwersytet Amsterdamski...41 Rola spersonalizowanych opinii i komentarzy: Uniwersytet Agrotechniczny Pairie View, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny...43 Rozbudowane narracje o sukcesach uczelni i absolwentów: Uniwersytet Michigan...45 Rekomendacje...46 PROMOCJA...49 Zróżnicowanie oferty absolwenckiej...49 Rola nowych absolwentów: Uniwersytet Agrotechniczny Pairie View i Uniwersytet Michigan...50 Materialne korzyści z przynależności do stowarzyszenia absolwentów...50 Karty rabatowe: Uniwersytet Nowojorski, Norweski Uniwersytet Naukowo -Techniczny...51 Dostęp do zasobów uczelnianych: Uniwersytet Michigan, Uniwersytet w Liège...51 Dostęp do oferty edukacyjnej: Uniwersytet Nowojorski, Uniwersytet Karola, Uniwersytet w Liège...53 Rola wolontariatu studentów...54 Forma zachęcania do działania w stowarzyszeniu absolwenckim uczelnie amerykańskie...55 Rekomendacje...55 KORZYŚCI...57 Finansowe wspieranie uczelni przez absolwentów...57 Znaczenie drobnych form wsparcia: Uniwersytet Agrotechniczny Pairie View, Uniwersytet Michigan...57 Poszukiwanie zewnętrznych sponsorów: Uniwersytet Michigan, Uniwersytet Karola...58 Zasobni absolwenci: Uniwersytet Michigan, Uniwersytet Harvarda...59 Niefinansowe wspieranie uczelni przez absolwentów...60 Wykorzystanie absolwentów do budowy sieci: Uniwersytet w Lund, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny...60 Wykorzystanie absolwentów w procesie rekrutacji na studia: Uniwersytet Michigan, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny...61 Rekomendacje...62 PODSUMOWANIE

5 ZAŁĄCZNIK: WYKORZYSTANA METODA BADAŃ...67 Wymiary i kategorie analizy...68 Uczelnia...68 Organizacja programu absolwenckiego...69 Komunikacja...69 Promocja i aktywność programu...71 BIBLIOGRAFIA

6 4

7 WSTĘP Doświadczenie zagranicznych uczelni oraz działających we współpracy z nimi stowarzyszeń absolwentów wyraźnie pokazuje, że w XXI wieku szkoły wyższe mogą i powinny w jak największym stopniu korzystać z doświadczenia i możliwości tych, którzy już ukończyli studia. Dzięki powstającej w czasie studiów więzi emocjonalnej z uczelnią, przy jej umiejętnym podtrzymywaniu, uczelnie mogą odnosić korzyści materialne (np. donacje) oraz niematerialne (np. wolontariat). Z kolei dla absolwentów otwarcie ze strony szkoły, zapewnianie dostępu do infrastruktury (biblioteki) czy oferty dydaktycznej (szkolenia, zniżki na studia) ułatwia rozwój zawodowy i społeczny. W polskich realiach zaangażowanie absolwentów w bieżące sprawy uczelni może mieć jeszcze jedno istotne znaczenie. Przy obecnej fali niżu demograficznego niezbędne są działania, które pozwolą na pozyskiwanie nowych kandydatów. W Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej zauważono, że najlepszą reklamą szkoły wyższej są sukcesy jej absolwentów zwłaszcza, jeśli podzielą się oni swoim doświadczeniem z tymi, którzy dopiero podejmują decyzję o wyborze uczelni i kierunku studiów. Co więcej, przy umiejętnie przygotowanym wolontariacie absolwentów mogą oni ułatwić proces rekrutacji. Nie podważając sukcesów programów lojalnościowych skierowanych do absolwentów funkcjonujących za granicą, należy zachować dużą ostrożność przy próbach prostego przenoszenia tamtych praktyk w polskie warunki. Uczelnie wyższe są instytucjami w znacznej mierze opartymi na tradycjach i zwyczajach, dlatego trzeba rozsądnie wybierać to, co może zostać z korzyścią wykorzystane. Kryteria doboru programów lojalnościowych Wiedząc, że nadmiar informacji utrudnia niejednokrotnie dotarcie do sedna problemu, autorzy podjęli decyzję o ograniczeniu liczby krajów poddanych badaniu. Niejako oczywistym wyborem były Stany Zjednoczone nie tylko ze względu na długą historię aktywnie działających stowarzyszeń absolwenckich (pierwsze zostało założone w roku 1821), ale przede wszystkim ze względu na znaczenie absolwentów dla sprawnego funkcjonowania tamtejszych uczelni. Wystarczy tylko zauważyć, że byli studenci w roku 2007 wsparli swoje uczelnie sumą ponad 8 miliardów dolarów. W Europie wybrane zostały trzy regiony (pięć krajów): Republika Czeska, Skandynawia (Szwecja i Norwegia) oraz Benelux (Belgia i Holandia). Republika Czeska jest ważna dla niniejszego przeglądu, ponieważ jej historyczne doświadczenia są zbliżone 5

8 do polskich. Z tego też względu problemy, z jakimi muszą się mierzyć obecnie czeskie uczelnie odpowiadają mniej więcej warunkom polskim. Przy podobnych tradycjach i ramach organizacyjno-prawnych skuteczne programy czeskie mogą być z całą pewnością zaadaptowane do naszych realiów. Skandynawia może się poszczycić dynamicznie rozwijającym się szkolnictwem wyższym, które dzięki publicznemu wsparciu podnosi swoją pozycję w międzynarodowych rankingach. W krajach Beneluksu także przykłada się ogromną wagę do rozwoju tego poziomu edukacji. Co więcej, zwłaszcza w Holandii można zaobserwować silne związki z anglosaskim modelem uczelni. To przyczynia się do szybkiego przejmowania rozwiązań sprawdzonych uprzednio w Stanach Zjednoczonych. Funkcjonowanie uczelni w Skandynawii oraz Belgii i Holandii poddawane jest publicznej kontroli, dzięki czemu nie ma problemów z dostępem do danych. Analizując funkcjonujące na uczelniach programy lojalnościowe skierowane do absolwentów, zwracano szczególnie uwagę na rozwiązania możliwe do zastosowania w Polsce. Dlatego wybrano tylko kilka uczelni: dużych i mniejszych, z czołówek krajowych rankingów i tych mniej rozpoznawalnych, w których jednak do spraw absolwenckich przywiązuje się dużą wagę. W połączeniu ze wskazanymi kryteriami oraz by możliwie wszechstronnie przedstawić działające programy lojalnościowe, wybrano uczelnie (oraz ich programy absolwenckie) przedstawione w tabeli 1. Ich liczbową charakterystykę przedstawia tabela 3. Do badania dobrano uczelnie tak, aby korzystać z porównywalnego zakresu danych. Dane, do których autorzy mieli dostęp, odpowiadają wymiarom i kategoriom analizy opisanym w załączniku. Do najważniejszych źródeł danych należą raporty roczne, które zawierają wszystkie istotne dane dotyczące funkcjonowania uczelni, w tym i programów dla absolwentów. Pod wieloma względami te raporty przypominają polskie coroczne sprawozdania rektora. Aby możliwie wszechstronnie przedstawić działające programy lojalnościowe, za przedmiot badań wzięte zostały następujące uczelnie (oraz ich programy absolwenckie): Harvard University; University of Michigan, Ann Arbor; New York University; Prairie View A&M University; Lunds Universitet; Norges Teknisknaturvitenskapelige Universite, Trondheim; Univerzita Karlova v Praze; Universiteit van Amsterdam; L Université de Liège. Tabela 1. Używane skróty nazw uczelni Skrót Nazwa uczelni Kraj NYU New York University USA Harv Harvard University USA UMich University of Michigan Ann Arbor USA 6

9 Skrót Nazwa uczelni Kraj PV A&M Prairie View A&M University USA UKar Univerzita Karlova v Praze Republika Czeska ULund Lunds Universitet Szwecja NTNU Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universite Norwegia ULG L Université de Liège Belgia UVA Universiteit van Amsterdam Holandia Źródło: opracowanie własne Podstawy funkcjonowania absolwenckich programów lojalnościowych Przeprowadzenie analizy działających za granicą programów absolwenckich prowadzi do wniosku, że można wyróżnić pięć elementów kluczowych dla ich skuteczności. Należy więc zwrócić uwagę na to: 1. Gdzie tworzone są programy lojalnościowe? W jakiego typu uczelni są powoływane do istnienia (uczelnia)? 2. Jak są zorganizowane programy lojalnościowe i na ile zależnie/niezależnie działają (organizacja)? 3. Co wypełnia programy lojalnościowe oraz jak budowana i umacniana jest więź między uczelnią a jej absolwentami (komunikacja)? 4. Jak absolwenci są zachęcani do uczestniczenia w programie (promocja)? 5. Jakie korzyści z programu absolwenckiego odnosi uczelnia (korzyści)? W kolejnych rozdziałach przedstawione są wszystkie te elementy, które w uczelniach zagranicznych okazały się rozwiązaniami nie tylko najlepszymi, ale i możliwymi do zaadaptowania do polskich warunków. I tak na przykład właśnie ze względu na polskie ograniczenia wynikające tak z odmienności tradycji akademickich, jak i możliwości finansowych niemal zupełnie została pominięta możliwość wykorzystania rozgrywek lig akademickich dla budowania postaw absolwenckich. W Stanach Zjednoczonych mecze uczelnianych drużyn futbolu, koszykówki czy innych sportów drużynowych są znakomitą okazją do odwiedzania macierzystej uczelni. Jednak wielkość nakładów na sport akademicki w USA jest tak duża, że w Polsce nie da się wykorzystać takiego 7

10 rozwiązania. Dlatego też każda część opracowania kończy się rekomendacjami, które są możliwe do wykorzystania w naszym kraju, choć niejednokrotnie wiąże się to z koniecznością przyjęcia nowatorskiego spojrzenia na działanie uczelni. 8

11 UCZELNIE Typy uczelni a programy absolwenckie Uczelnia jako organizacja i instytucja jest skomplikowanym organizmem. Określana niekiedy mianem zorganizowanej anarchii, obejmuje szereg zazębiających się procesów oraz współpracujących (przynajmniej w założeniu) jednostek 1. Ze względu na ten układ wzajemnych zależności podstawy funkcjonowania szkoły wyższej jako takiej mogą mieć wpływ na wszelkie zachodzące w niej aktywności. Dla zróżnicowania próby badawczej, niezbędnej dla osiągnięcia wiarygodnych rezultatów, zbadano uczelnie o długiej historii (Univerzita Karlova v Praze, 1348; Universiteit van Amsterdam, 1632; Harvard University, najstarsza uczelnia amerykańska, założona w 1636 r.; Lunds Universitet, 1666), jak i młodsze (Prairie View A&M University, 1878; Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universite, 1919). Ze względu na specyfikę organizacji szkolnictwa wyższego w Europie wszystkie przebadane uczelnie z tego kontynentu są publiczne. Natomiast w USA zbadano dwie uczelnie prywatne (Harvard i New York University) oraz dwie publiczne (University of Michigan, Ann Arbor oraz Prairie View A&M University). Nie ulega wątpliwości, że na sposób działania uczelni w znacznej mierze oddziałuje jej wielkość. Za podstawę pomiaru wielkości wzięto dwie wartości: ilość studentów pobierających naukę oraz wielkość budżetu uczelni (dane te są zawarte w tabeli 3). Przeprowadzone badania wskazują, że programy lojalnościowe skierowane do absolwentów powstają niezależnie od typu uczelni (publiczna/prywatna; uniwersytecka/ techniczna). W Stanach Zjednoczonych programy te mają długą tradycję, w Europie zaczęły się rozpowszechniać dopiero na przełomie XX i XXI wieku. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Karola w Pradze zostało założone w roku 1996, na fali przemian po transformacji ustrojowej w Republice Czeskiej. W Uniwersytecie w Lund pierwsze stowarzyszenie absolwentów studiów ekonomicznych powstało w 1990 roku, w 1996 dołączyło stowarzyszenie absolwentów studiów inżynierskich, a dopiero w 2006 roku powołano stowarzyszenie ogólnouczelniane. W wielu europejskich uczelniach stowarzyszenia zostały założone dopiero w XXI wieku: w Liège w 2003 roku; Norweskim Uniwersytecie Naukowo-Technicznym w Trondheim w Można tutaj dodać, że wręcz zaskakujące jest, że w najstarszej szwedzkiej uczelni Uniwersytecie w Uppsali stowarzyszenie absolwentów zostało formalnie powołane do życia dopiero w 2003 roku 2. 1 Michael D. Cohen, James G. March, Leadership and Ambiguity: The American College President, Harvard Business Press, Cambridge, s ; Harold Silver, Does a University Have a Culture?, Studies in Higher Education 2003, vol. 28, nr 2, s Karen Paulson, Re: Question about alumni organization, z 8 maja 2013 r., Justyna M. Bugaj, 9

12 Należy zauważyć różnicę skali nakładów na szkolnictwo wyższe (łącznie publiczne i prywatne) pomiędzy Polską a zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi. Budżet NYU wnosił około 17,150 miliarda złotych, UMich 16,201 miliarda, a Harvardu 12,996 miliarda; podczas gdy łączne wydatki wszystkich polskich uczelni (publicznych i prywatnych) wyniosły w 2011 roku złotych! 3 Budżety szkół w Polsce są zdecydowanie niższe nawet w porównaniu z uczelniami europejskimi (np. Uniwersytet Karola w Pradze 1,538 miliarda; NTNU 2,851 miliarda czy Uniwersytet Amsterdamski 2,616 miliarda) 4. Dysproporcje w wielkości budżetów nie mogą stać się argumentem przeciwko inwestowaniu w uczelniane programy lojalnościowe. Badania amerykańskie wykazują, że większość szkół przeznacza na cele z tym związane 1 3 procent swoich budżetów. Wyraźnie też widać w USA, że prestiżowe, bogate uczelnie skłonne są do większego wspierania działań na rzecz podtrzymywania więzi z absolwentami. A to z kolei wynika z faktu, że na przykład tylko w roku 2007 dofinansowali oni swoje uczelnie sumą ponad 8 miliardów dolarów 5. Tabela 2. Dane ogólne o uczelniach i roku założenia organizacji absolwenckiej kategoria NYU Har UMich Rok założenia uczelni PV A&M UKar ULund NTNU ULg UVA Rok założenia organizacji absolwentów Wielkość uczelni (liczba studentów) 10 Budżet uczelni (mln PLN) Typ uczelni Źródło: opracowanie własne pryw. pryw. publ. publ. publ. publ. publ. publ. publ. Radosław Rybkowski, Aleksandra Fedaczyńska, Grzegorz Bryda, Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni przegląd rozwiązań europejskich, UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław 2013, s. 17 i 27; Sarah H. Schütz, Re: One Question, z 25 kwietnia 2013 r. 3 New York University Consolidated Financial Statements August 31, 2012 and 2011, New York University 2012; The University of Michigan Budget Detail, University of Michigan 2012; Harvard University Financial Report. Fiscal Year 2012, Harvard University 2012; Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2011, Univerzita Karlova, Praha 2012; Rapport of planer , Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim 2012; Profile of the University of Amsterdam, University of Amsterdam David J. Weerts, Alberto F. Cabrera, Thomas Sanford, Beyond Giving: Public Advocacy and Volunteer Behaviors of Public University Alumni, Research in Higher Education 2010, vol. 51, s. 346; Alumni Giving in the New Millennium. A Guide to Securing Support, Ayers & Associates Inc., Washington 2002, s. 1.

13 Rozwój programów lojalnościowych Przegląd działań stowarzyszeń absolwentów wskazuje wyraźnie, że intensywność ich aktywności nie jest zależna od tego, jak długo już istnieją. Widać to szczególnie wyraźnie w przypadku uczelni skandynawskich, gdzie stowarzyszenia niemające nawet dziesięcioletniej historii mogą pochwalić się liczbą członków liczoną w dziesiątkach tysięcy oraz inicjatywami, które są realizowane w wielu krajach. Jest to wyraźny dowód na to, że specyficzny rodzaj więzi między absolwentem a uczelnią macierzystą może przy odpowiednio skonstruowanych programach lojalnościowych doprowadzić szybkich efektów. W XXI wieku, szczególnie na kontynencie europejskim, widać rosnące znaczenie programów lojalnościowych kierowanych do absolwentów. W Stanach Zjednoczonych, gdzie istniały i działały od dawna, sprawom absolwentów poświęca się coraz więcej uwagi, co znajduje odbicie nie tylko w aktywności samych uczelni, ale i w ilości prac naukowych zajmujących się tą problematyką. Europa dostrzegła potencjał tkwiący w zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy absolwentami a uczelnią i dlatego zaczęto przejmować rozwiązania, które sprawdziły się w USA. W obecnej sytuacji, związanej z przemianami demograficznymi, z powstaniem i rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, a także z postępującym urynkowieniem szkolnictwa wyższego, znaczenie współpracy z absolwentami będzie z pewnością nadal rosło. Rekomendacje: 1. Programy lojalnościowe dla absolwentów mogą być tworzone we wszystkich typach uczelni: prywatnych i publicznych, dużych i małych, akademickich, tak zwanych przymiotnikowych i zawodowych. 2. Programy lojalnościowe w młodych uczelniach mogą także być niezwykle skuteczne, jeśli będą odpowiednio zarządzane. 3. Najbardziej efektywne i skuteczne programy w USA są finansowane z budżetu uczelni w wysokości 1 do 3% wartości całego budżetu uczelni nie oznacza to konieczności nakładów w takiej wysokości w Polsce, ale potwierdza, że program lojalnościowy musi być potraktowany przez polską uczelnię jako wieloletnia inwestycja. 11

14 12

15 ORGANIZACJA Programy lojalnościowe skierowane do absolwentów funkcjonujące w przebadanych uczelniach dzielą się w praktyce na trzy typy pod względem swej organizacji: niezależne stowarzyszenie absolwenckie, stowarzyszenie absolwenckie współpracujące z uczelnią, Niezależne stowarzyszenie absolwenckie Jest to stowarzyszenie powołane do życia przez samych absolwentów, ze względu na ich osobiste zaangażowanie. Opłacane jest ze składek członkowskich i nie otrzymuje od uczelni wsparcia organizacyjnego ani finansowego. W swoich działaniach jest całkowicie niezależne od władz i administracji uczelnianej, ale ze względu na tę niezależność uczelnia nie ma możliwości odwołania się do stowarzyszenia dla realizacji własnych celów (np. monitorowania losów absolwentów). Współpraca między uczelnią a stowarzyszeniem niezależnym odbywa się na podobnych zasadach jak z każdą inną organizacją funkcjonującą w otoczeniu uczelni. Przykładem takiego stowarzyszenia jest Spolek absolventů a přátel Masarykovy Univerzity. Ze względu na wskazaną niemożność wykorzystania takiej organizacji w działaniach uczelnianych, ten rodzaj programów został pominięty w opracowaniu. Tym bardziej, że uwzględniając potrzeby polskich uczelni, nie jest to pożądana forma programu lojalnościowego. Stowarzyszenie absolwenckie współpracujące z uczelnią Podobnie jak w poprzednim przykładzie podstawą działania jest zaangażowanie absolwentów, którzy dla podtrzymywania więzi z uczelnią zawiązują stowarzyszenie. Ale współpracuje ono z macierzystą uczelnią na zasadzie partnerskiej: uczelnia udziela swego wsparcia finansowego i organizacyjnego (udostępnia pomieszczenia i pracowników); natomiast stowarzyszenie realizuje działania wskazywane przez uczelnię. Dotyczy to na przykład udziału absolwentów w procesie rekrutacji na studia. Stowarzyszenia bardzo często mają opłaty członkowskie, co jest dodatkowym źródłem zabezpieczenia finansowego jego działań. W ten sposób zorganizowana jest większość stowarzyszeń w Stanach Zjednoczonych. Adaptowanie doświadczeń amerykańskich do warunków 13

16 europejskich sprawia, że jest to także dominujący model w Europie. Ta forma programów lojalnościowych jest najpowszechniejsza w Stanach Zjednoczonych i zdobywa coraz większą popularność w innych krajach. Jest na tyle elastyczna, że pozwala godzić wymagania i oczekiwania tak absolwentów, jak i uczelni. W warunkach polskich, przy ograniczeniach wynikających z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego gospodarki finansowej trudno znaleźć możliwość dla finansowego zabezpieczenia przez uczelnię stowarzyszenia absolwenckiego. Jednocześnie nie ma żadnych przeciwwskazań, by uczelnia powołała do życia dział zajmujący się współpracą ze stowarzyszeniem. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest stałe koordynowanie współpracy dla obopólnej korzyści (ryc. 1). Ryc. 1. Prowadzenie programu lojalnościowego przez uczelnię i stowarzyszenie współpracujące Źródło: opracowanie własne. Współzależność organizacyjna i finansowa Uniwersytet Michigan Jedna z czołowych amerykańskich szkół publiczny Universty of Michigan w Ann Arbor (UMich) jest typowym przykładem uniwersytetu z dobrze działającymi programem lojalnościowym 6. Jest on oparty na stowarzyszeniu absolwentów, wspieranym przez uczelnię: UMich posiada rozbudowany dział zajmujący się relacjami z absolwentami, w którego skład wchodzą aż 63 osoby. Tak duża grupa wynika między innym z wielkości samej uczelni, która może poszczycić się około żyjącymi absolwentami. Z kolei posiadanie licznego grona pracowników umożliwia daleko idącą specjalizację pracy i wyraźny podział obowiązków. Są tam osoby zajmujące się marketingiem, obsługą mediów elektronicznych, e-marketingiem; są nawet osobne etaty dla grafików. W UMich, tak jak w większości dużych uniwersytetów, obok stowarzyszenia ogólnouczelnianego powołano do życia także stowarzyszenia wydziałowe. Przykładem może tu być istniejące osobno stowarzyszenie 6 Według Academic Ranking of World Universities 2012, UMich znajdował się na 22. pozycji, za University College London, a tuż przed Swiss Federal Institute of Technology, Zurich. Academic Ranking of World Universities 2012, ( ). 14

17 Alumni and Friends of University of Michigan Law School, które ma swoje osobne biuro zatrudniające 22 osoby 7. W odniesieniu do działań programów lojalnościowych, to UMich w roku budżetowym przeznaczyło na budowanie relacji z absolwentami dolary, co stanowiło około 0,5% wydatków uczelni 8. Samo stowarzyszenie jest instytucją non-profit, działającą w oparciu o amerykańskie przepisy prawa podatkowego tak zwane 501(c)(3), które przyznaje instytucjom religijnym, edukacyjnym, charytatywnym, naukowym, literackim, zajmującym się bezpieczeństwem publicznym; krajowym i międzynarodowym sportem amatorskim, zapobieganiu okrucieństwu wobec dzieci i zwierząt zwolnienie z płacenia podatków. Wprawdzie jest to przepis federalny, ale większość stanów (w tym i Michigan) także nie nakłada podatków na tego rodzaju instytucje 9. Alumni Association of the University of Michigan zachowuje także swoją niezależność. Wyrazem tego jest to, że jej zarząd jest wyłaniany (w tym przewodniczący, dyrektor wykonawczy, wiceprzewodniczący) w drodze demokratycznych wyborów. I to zarząd podejmuje następnie autonomiczne decyzje o zasadach współpracy z macierzystą uczelnią. Stowarzyszenie absolwentów odgrywa ważną rolę w działalności uczelni. Dzięki znacznej liczbie tych, którzy ukończyli studia w UMich, praktycznie nie ma takiego zakątka na świecie, gdzie nie można by znaleźć byłego studenta tej uczelni. Z tego powodu korzysta się z pomocy absolwentów dla reklamowania UMich oraz w samym procesie rekrutacji. Jak wskazują badania przeprowadzone w tej uczelni stowarzyszenie absolwentów pomaga także w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania. Po pierwsze ci, którzy odnieśli sukces zawodowy, potwierdzony wysokim statusem ekonomiczno-społecznym, chętnie przekazują wsparcie finansowe. Po drugie absolwenci wskazują osoby oraz instytucje, które mogłyby ewentualnie sfinansować projekty rozwijane w Ann Arbor 10. Działalność biura stowarzyszenia oraz samego stowarzyszenia nie jest finansowana tylko i wyłącznie z pieniędzy przekazywanych przez uczelnię. O ile możliwość przyjęcia do stowarzyszenia absolwentów jest uzależniona od ukończenia studiów na danej uczelni (UMich przewiduje kategorię przyjaciela, friend, który nie posiada jednak pełni praw przysługujących absolwentom), to pozostawanie w tym gronie wymaga opłacenia składki członkowskiej. Powszechną zasadą jest, iż im bardziej prestiżowa uczelnia, tym wyższe są składki. W UMich przynależność zaraz po ukończeniu studiów jest darmowa, potem roczne opłaty są zróżnicowane: 69 dolarów (opłata podstawowa) lub 119 (opłata 7 Staff Directory, Alumni Association University of Michigan, ( ); Contact Us, Office of Development and Alumni Relations Contact Information, University of Michigan Law School, alumniandfriends/pages/staffdirectory.aspx ( ). 8 The University of Michigan Budget Detail, University of Michigan Frédéric Martel, Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012, s ; Internal Revenue Code, 26 U.S.C. 501; William A. Kaplin, Barbara A. Lee, The Law of Higher Education. A Comprehensive Guide to Legal Implications of Administrative Decision Making, Jossey- Bass, San Fransisco 2006, s Gregory L. Cascione, Religion, Motivation, and Philanthropy to Higher Education, rozprawa doktorska The University of Michigan 2000, s

18 GOLD, umożliwia korzystanie z większej liczby ofert UMich, między innymi dotyczących uczestnictwa w szkoleniach i wydarzeniach szkoły). Dożywotnie członkostwo kosztuje dolarów i na tym poziomie nie ma już podziału na członkostwo podstawowe i typu GOLD 11. Rozwiązanie funkcjonujące w University of Michigan, Ann Arbor, jest możliwe do zastosowania także i w polskich warunkach. Sprawna organizacja pożytku publicznego, jaką powinno stać się stowarzyszenie absolwentów, bez wątpienia może współpracować z władzami i administracją uczelni dla obopólnej korzyści. Nie chodzi bowiem o to, że uczelnia przekazuje pieniądze stowarzyszeniu, co w polskich warunkach byłoby trudne do przeprowadzenia i zaakceptowania. Uczelniane wydatki służą zbudowaniu platformy ułatwiającej współpracę ze stowarzyszeniem. A uniwersytet może odnosić następnie korzyści tak finansowe, jak i niefinansowe. Kolejnym rozwiązaniem godnym naśladowania w Polsce jest wewnętrzne zróżnicowanie programów lojalnościowych: obok stowarzyszenia ogólnouczelnianego powinny być powoływane do życia także programy/stowarzyszenia odpowiadające potrzebom specyficznych grup absolwentów, na przykład z różnych kierunków czy wydziałów. Jest to szczególnie pożądane w przypadku dużej uczelni, oferującej wiele kierunków kształcenia. Przy takim rozwiązaniu stowarzyszenie ogólnouczelniane pełni funkcję koordynującą, by pewne działania (np. pozyskiwanie sponsorów dla realizacji konkretnego celu) się nie dublowały. Albo by nie dochodziło do sytuacji, kiedy w jednym dniu w uczelni zorganizowanych jest kilka konkurencyjnych zjazdów absolwenckich. Współdziałanie przy zachowaniu większej autonomii Uniwersytet Amsterdamski Universiteit van Amsterdam (UVA) ma ponad absolwentów na całym świecie. Posiada jedno ogólnouczelniane stowarzyszenie De Amsterdamse Universiteits- Vereniging (AUV) zrzeszające absolwentów wszystkich wydziałów uczelni. Jego tradycje sięgają 1889 roku, a celem jego działania jest wzmocnienie więzi pomiędzy absolwentami oraz absolwentami i uczelnią. AUV zrzesza wydziałowe stowarzyszenia absolwentów: np. wydziału lekarskiego (AMC), czy ekonomicznego (KAE) a także stowarzyszanie emerytowanych absolwentów. W ra-mach AUV został utworzony Student Services, który oferuje różne usługi dla studentów, absolwentów i doktorantów, do których zaliczyć można pomoc psychologów, wsparcie jednostki ds. międzynarodowych spraw studenckich oraz doradców zawodo- 11 Membership, University of Michigan, ( ). 16

19 wych. Do komunikacji ze studentami i absolwentami zostało utworzone UVA Alumni Relations Office 12. Członkostwo w University of Amsterdam Alumni Association (AUV) wiąże się z dostępem do najnowszych informacji o rozwoju uczelni, a także daje prawo do uczestnictwa w wielu inicjatywach i wydarzeniach, w tym dedykowanych konkretnej dziedzinie czy określonym rocznikom absolwentów. Do członkostwa wystarczy samodzielna rejestracja online lub poprzez kontakt mailowy z AUV oraz opłata Absolwenci otrzymują specjalną kartę uprawniającą do uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach kulturalnych i uniwersyteckich. Taka ścisła współpraca z jednej strony i zachowanie autonomii organizacyjnej z drugiej pozwala na partnerskie określenie wspólnych korzyści. Uczelnia może uzyskać niezbędne informacje dotyczące ścieżek kariery i historii zatrudnienia absolwentów, może również korzystać z ich wsparcia finansowego. Absolwenci mogą brać udział w wykładach otwartych organizowanych na uczelni, zjazdach i seminariach, korzystać z oferty rozwijania kompetencji oraz pomocy doradców zawodowych. Taka organizacja usprawnia przepływ informacji między stowarzyszeniem i uczelnią, a jasno określone zasady współpracy pozwalają odnosić korzyści obu stronom. Program absolwencki jako dział administracji uczelnianej W tym przypadku program absolwencki jest rezultatem działania samej uczelni, która w strukturach administracji tworzy specjalny dział zajmujący się sprawami absolwenckimi: podtrzymywaniem z nimi więzi oraz stymulowaniem działań absolwentów na rzecz uczelni macierzystej (ryc. 2). Wszelkie koszty funkcjonowania programu ponoszone są przez uczelnię, dlatego też raczej nie pobiera się opłat członkowskich. Dzięki takiemu rozwiązaniu szkoła wyższa może łatwiej wpływać na strukturę programu lojalnościowego oraz zasady jego działania. Może także łatwiej wykorzystać program dla realizacji własnych celów. Ryc. 2. Prowadzenie programu lojalnościowego przez jednostkę organizacyjną uczelni Źródło: opracowanie własne. 12 UVA Alumni Network, ( ). 13 https://www.uva-alumni.nl/sslpage.aspx?pid=733&tab=1 ( ) 17

20 Szwecja i Norwegia to dwa kraje skandynawskie, które w swoich politykach publicznych dużo uwagi poświęcają sprawom szkolnictwa wyższego. Jest ono przede wszystkim oparte na uczelniach publicznych, a władze tych krajów w ciągu ostatnich dziesięcioleci poczyniły znaczące inwestycje w tym zakresie i zdecydowanie wspierały umiędzynarodowienie tamtejszych uczelni. Dzięki licznym kontaktom ze szkołami amerykańskimi zaczęto naśladować nie tylko wzorce odnoszące się do działalności edukacyjnej, ale i sposoby budowania trwałych więzi z absolwentami 14. Dwie omawiane poniżej uczelnie skandynawskie mają swoje organizacje absolwenckie zorganizowane w podobny sposób. Podtrzymywanie kontaktów z byłymi studentami jest odpowiedzialnością biura uniwersyteckiego, a uczelnie są stroną inicjującą i najbardziej zainteresowaną utrzymywaniem łączności z absolwentami. Budowanie światowej sieci powiązań absolwenckich Uniwersytet w Lund W Szwecji programy lojalnościowe skierowane do absolwentów w ogóle nie odnoszą się do niezależnej instytucji i nie noszą nawet nazwy stowarzyszeń, tylko posługują się neutralnymi znaczeniowo określeniami University Alumni Network (Alumninätverket, Uniwersytecka Sieć Alumnów). Program jest organizowany i zarządzany przez publiczną uczelnię, a przynależność do organizacji nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych w postaci opłat członkowskich; wystarczy wypełnienie deklaracji bądź zarejestrowanie się on-line 15. Przynależność do sieci alumnów Lunds Universitet umożliwia absolwentom otrzymywanie najnowszych informacji z życia uczelni, zaproszeń na wykłady, kursy i seminaria, a także na organizowane nie tylko w samym Lund spotkania absolwentów. Jeszcze istotniejszą korzyścią może się okazać dostęp do potencjalnych pracodawców w Szwecji i poza jej granicami, na których składają się byli studenci tego uniwersytetu 16. Program absolwencki jest częścią działu centralnej administracji uczelni: Innovation & Samverkan (Innowacja i Współpraca), którego celem jest działanie na rzecz pozyskiwania nowych źródeł finansowania oraz nowych sposobów współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni (interesariuszami zewnętrznymi). 14 Tony Clark, Richard Sweet, Karl Heinz Gruber, Pedro Lourtie, Paulo Santiago, Ǻso Sohlman, OECD Reviews of Tertiary Education. Norway, OECD, Paris 2009, s. 22; Olaf C. McDaniel, The paradigms of governance in higher education systems, Higher Education Policy 1996, vol. 9, nr 2, s ; Carmelo Mazza, Paolo Quattrone, Angelo Riccaboni (red.), European Universities in Transition. Issues, Models and Cases, Edward Elgar, Cheltenham 2008; Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, The World Bank, Washington 2002; Jan-Erik Lane, Higher Education: Public Policy-Making and Implementation, Higher Education 1983, vol. 12, nr 5, s S.H. Schütz, op. cit. 16 Alumn, Lund: LU, ( ). 18

Absolwenci. przymus czy szansa

Absolwenci. przymus czy szansa Absolwenci przymus czy szansa Absolwenci Kim jest absolwent w naszej rzeczywistości? Kim jest absolwent gdzie indziej? Do czego może się przydać absolwent? Prawo o szkolnictwie wyższym Przyjęte w formie

Bardziej szczegółowo

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI ROZWIĄZAŃ PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH W WARUNKACH POLSKICH UCZELNI PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE RAPORT ZBIORCZY

OCENA MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI ROZWIĄZAŃ PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH W WARUNKACH POLSKICH UCZELNI PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE RAPORT ZBIORCZY Radosław Rybkowski (red.), Justyna M. Bugaj, Grzegorz Bryda OCENA MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI ROZWIĄZAŃ PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH W WARUNKACH POLSKICH UCZELNI PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE RAPORT ZBIORCZY Kraków, czerwiec

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 5. Monitorowanie losów absolwentów Procedury: 5.1. Badanie losów zawodowych absolwentów i ich opinii o ukończonych

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK Metody-Doświadczenia-Efekty Justyna Łuksza Ośrodek Badań Losów Zawodowych Absolwentów Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: II Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszonego przez Narodowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie: uczelnianych organizacji studenckich. Na podstawie art. 58 i 59 ustawy z dnia2

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wersja dokumentu: 1.6 Data dokumentu: Status dokumentu: Zatwierdzony

Zawartość. Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wersja dokumentu: 1.6 Data dokumentu: Status dokumentu: Zatwierdzony Załącznik nr 2 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego oraz ramowe zasady

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015 Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena 1.1. Realizacja ustawowych zadań PKA. 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu

Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena jakości kształcenia. 1.1. Realizacja ustawowych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING Vrije Universiteit Brussel Career Center Vrije Uniwersytet w Brukseli (VUB) to uczelnia licząca 12 tysięcy studentów studiujących na 8 wydziałach: Inżynieria Nauki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 r.; Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r.

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUINIU ZARZĄDZENIE Nr 124 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, absolwentów, i pracowników Uczelni)

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, absolwentów, i pracowników Uczelni) Załącznik do zarządzenia nr 51/XV R/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2014 r. Zasady realizacji Programu ERASMUS+ w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (wymiana studentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.2 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ABSOLWENTÓW 1. W jakim stopniu studia spełniły Pana(i) oczekiwania? Zdecydowanie spełniły Raczej spełniły Trudno powiedzieć

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Public Disclosure of Student Learning Form

Public Disclosure of Student Learning Form International Assembly for Collegiate Business Education Public Disclosure of Student Learning Form Institution: Academic Business Unit: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI Academic

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-65/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-65/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-65/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych organizacji w Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą UMIĘDZYNARODOWIENIE - ELEMENT STRATEGII AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą UMIĘDZYNARODOWIENIE - ELEMENT STRATEGII AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą UMIĘDZYNARODOWIENIE - ELEMENT STRATEGII AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO Diagnoza - stan przed realizacją projektu Zintegrowanie i koordynowanie

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku DO-0130/18/2013 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego SKN Koło Młodych Dyplomatów. Nazwa i siedziba organizacji. Art.

Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego SKN Koło Młodych Dyplomatów. Nazwa i siedziba organizacji. Art. Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego SKN Koło Młodych Dyplomatów Nazwa i siedziba organizacji Art. 1 1. Uczelniana Organizacja Studencka Uniwersytetu Warszawskiego Koło

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

Public Disclosure of Student Learning Form

Public Disclosure of Student Learning Form International Assembly for Collegiate Business Education Public Disclosure of Student Learning Form Institution: Academic Business Unit: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI Academic

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady przyznawania, realizacji

Bardziej szczegółowo

Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dr Stanisław Sławiński Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Wprowadzenie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to wprowadzony ustawą zbiór zasad,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Mediacja jest przedstawiana, jako alternatywna

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla dyrektorów/ kierowników programów MBA 1

Kwestionariusz dla dyrektorów/ kierowników programów MBA 1 Kwestionariusz dla dyrektorów/ kierowników programów MBA 1 Część I. Dane podstawowe 1. programu: 2. podmiotu prowadzącego program: 3. Strona www 4. Dane adresowe 5. Charakter/ profil programu ogólny specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W CHORZOWIE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU ROZDZIAŁ I.

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W CHORZOWIE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU ROZDZIAŁ I. STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W CHORZOWIE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU ROZDZIAŁ I Założenia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin organizacyjny Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin organizacyjny Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Na podstawie 26 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ustanawia się Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI KOŁO NAUKOWE MŁODYCH ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW KRESKA STATUT KOŁA. Rozdział I Postanowienia ogólne

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI KOŁO NAUKOWE MŁODYCH ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW KRESKA STATUT KOŁA. Rozdział I Postanowienia ogólne U n i w e r s y t e t W a r m i ń s k o - M a z u r s k i W y d z i a ł N a u k T e c h n i c z n y c h Koło Naukowe Młodych Architektów i Urbanistów KRESKA 10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 4 pok. 312 Opiekun

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo