Czy mogę z tego zrezygnować? Raport przygotowany przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Wielkiej Brytanii.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy mogę z tego zrezygnować? Raport przygotowany przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Wielkiej Brytanii."

Transkrypt

1 Czy mogę z tego zrezygnować? Raport przygotowany przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Wielkiej Brytanii. Wstęp: Doświadczenia klientów CAB (Citziens Advice Bureaux) oraz ECC w zakresie praw do odstąpienia od w kontraktach konsumenckich. W całej Unii Europejskiej konsumentom przysługuje prawo do odstąpienie od na sprzedaż towarów lub usług w sytuacjach, gdy zakup był dokonany pod presją lub, gdy transakcja została zawarta na odległość. Prawa te są bardzo istotne, gdyż konsumenci powinni mieć możliwość łatwego uzyskania rekompensaty bez potrzeby angażowania się w kosztowne czy przeciągające się postępowania sądowe. Jednakże przysługujące konsumentom prawa różnią się między poszczególnymi państwami członkowskimi. W przypadku wielu transakcji, w których powinny występować terminy na odstąpienie, nie daje się konsumentom czasu na zastanowienie się nad swoją decyzją. Fakty zebrane przez Biura Porad Obywatelskich (CAB - Citziens Advice Bureaux) oraz Europejskie Centrum Konsumenckie (ECC) w Wielkiej Brytanii dowodzą, że sprzedawcy nie zawsze gwarantują konsumentom odpowiednie prawo do odstąpienia. Luki w prawodawstwie powodują, że w przypadku niektórych rodzajów transakcji konsumenci nie mają prawa do odstąpienia, na przykład w przypadku handlu obnośnego lub umów kredytowych zawartych w lokalu sprzedawcy. Koszt takich sytuacji bywa dla konsumentów dość wysoki. Rezultaty ankiety MORI (Market & Opinion Research International) przeprowadzonej na zlecenie Biura Porad Obywatelskich we wrześniu 2005 roku pokazują, że w przeciągu minionego roku przeszło trzy miliony osób w Wielkiej Brytanii wyraziło chęć lub bezskutecznie usiłowało odwołać zamówienie lub zwrócić zakupiony towar. Łączna wartość takich transakcji mieści się w przedziale milionów funtów. Aktualny przegląd unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony konsumentów pozwala ponownie ocenić prawa do odstąpienia od we wszystkich państwach członkowskich. Biuro Porad Obywatelskich wyraża swoje zadowolenie z powodu sporządzenia wspomnianej oceny, gdyż jest to doskonała okazja zarówno do osiągnięcia większej jednolitości praw konsumenckich w Unii Europejskiej, jak i do poprawy ochrony konsumentów. Oba te cele niosą ze sobą korzyści zarówno dla sprzedawców jak i dla konsumentów. Niniejszy raport pokazuje, że istnieje nieustanne zapotrzebowanie na przejrzystą regulację prawa do odstąpienia, które zapewniałoby konsumentom łatwość w uzyskiwaniu rekompensaty. Konieczne jest zwiększenie uprawnień konsumentów w niektórych obszarach, zwiększenie spójności prawa oraz zagwarantowanie lepszego przestrzegania prawa konsumenckiego przez firmy.

2 Spis treści Wstęp Strona 3 Prawa do odstąpienia w praktyce - doświadczenia konsumentów Strona 5 Co jest niewłaściwe w prawach do odstąpienia od Strona 12 Europejskie doświadczenia w zakresie praw do odstąpienia Strona 18

3 Wstęp Prawa do odstąpienia zapewniają konsumentom w Unii Europejskiej szybką i skuteczną drogę do uzyskania rekompensaty. W określonych okolicznościach konsument ma prawo ponownie zastanowić się nad dokonanym zakupem, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności i odzyskać zapłacone pieniądze bez potrzeby angażowania się w proces sądowy. Prawa te są przydatne w następujących sytuacjach: - gdy sprzedawca wywiera na konsumenta nadmierny nacisk, - gdy brakuje możliwości porównania oferty innych sprzedawców lub przeanalizowania drobnego druku na umowie, - gdy konsument nie może fizycznie zbadać produktu przed zakupem, ponieważ zakup dokonywany jest w drodze zamówienia przesyłanego pocztą, przez telefon lub przez Internet. Sprzedawcy mogą również stosować politykę zwrotu bez żadnych pytań, czasem w postaci kodeksu postępowania stowarzyszenia handlowego. Takie polityki są bardzo mile widziane, gdyż rozszerzają prawa do odstąpienia ponad zakres ram nakreślonych prawodawstwem. Biura Porad Obywatelskich regularnie mają do czynienia z pytaniami dotyczącymi praw do odstąpienia odnoszącymi się do szerokiej gamy towarów i usług. Analiza pytań dotyczących poszczególnych towarów i usług napływających do 73 Biur Porad Obywatelskich w Anglii i Walii w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2005 roku pokazuje, że spośród wszystkich pytań dotyczy praw do odstąpienia od. Procent pytań dotyczących praw do odstąpienia od wahał się od 13 % w przypadku ubezpieczeń na życie do 45 % w przypadku członkostwa w klubie odnowy biologicznej. Ponadto, w 2004 roku 15 % pytań związanych ze sprawami transgranicznymi, które napłynęły do brytyjskiego ECC, dotyczyło praw do odstąpienia od. Tabela 1: Odsetek pytań do Biur Porad Obywatelskich dotyczących towarów i usług, które odnoszą się do praw do odstąpienia od Produkt Odsetek pytań dotyczących praw do odstąpienia od Ubezpieczenie na życie 13% Stacjonarne linie telefoniczne 13% Niezabezpieczone pożyczki 13% Okna zespolone 14% Meble i wykładziny podłogowe 15% Komputery 15% Telefony komórkowe 16% Pomoce dla niepełnosprawnych 20% Wczasy nabywane w pakiecie 28% Kluby wypoczynkowe, wczasowe, użytkowanie 31% czasowe (tzw. timesharing) Sprzedaż ratalna i warunkowa 43% Kluby odnowy biologicznej, gimnastyczne i 45%

4 sportowe Prawa do odstąpienia są unikalne pod tym względem, że pozwalają konsumentom nabyć produkt lub usługę, zawrzeć umowę, a następnie zmienić zdanie bez żadnych zobowiązań. Aby osiągnąć taką sytuację w prawodawstwie, konieczne było stworzenie zasad dotyczących czasu, procesu i informacji, tj. w jakim okresie czasu istnieje prawo do odstąpienia oraz w jaki sposób transakcje mogą być odwoływane. Co najważniejsze, to sprzedawcy powinni informować konsumentów o przysługujących im prawach. Poniższa tabela ilustruje zakres praw do odstąpienia od obecnie przysługujących konsumentom w Zjednoczonym Królestwie. Tabela 2: Przegląd praw do odstąpienia od obecnie przysługujących konsumentom w Zjednoczonym Królestwie Temat Ustawowy okres Początek okresu Metoda odstąpienia od Co nie jest objęte? przysługiwania prawa do odstąpienia od przysługiwania prawa do odstąpienia od Sprzedaż obnośna 7 dni 1 dzień po transakcji Na piśmie Sprzedaż na zamówienie Użytkowanie czasowe 14 dni 1 dzień po transakcji Za powiadomieniem Kluby wypoczynkowe Sprzedaż na odległość - towary i usługi, za wyjątkiem usług finansowych Sprzedaż na odległość - usługi finansowe, w tym kredyty 7 dni roboczych W chwili otrzymania towaru lub 1 dzień od zakupienia usługi 14 dni (30 dni w przypadku ubezpieczenia na życie) Od dnia następującego po dniu zakupu usługi Kredyt 5 dni Dzień po otrzymaniu powiadomienia o odstąpieniu Wydłużone gwarancje na elektryczne artykuły gospodarstwa Na piśmie lub w formie trwałej Na piśmie lub w formie trwałej (lub ustnie, jeżeli sprzedawca się na to zgodzi) Na piśmie 45 dni Dzień zakupu Za ustnym lub pisemnym powiadomieniem Gdy zawarcie transakcji obejmuje element kontaktu osobistego Gdy zawarcie transakcji obejmuje element kontaktu osobistego Transakcje zawierane przy kontakcie osobistym oraz transakcje zawierane w sklepach Inne wydłużone gwarancje oraz gwarancje na elektryczne artykuły

5 domowego Paliwo 14 dni 1 dzień po transakcji Telekomunikacja 10 dni roboczych Od dnia dokonania zmiany operatora Dowolna Dowolna gospodarstwa domowego nabyte w ramach sprzedaży wysyłkowej Umowy inne niż ustne, np. Internet Nowe linie, linie dodatkowe, Internet, telefony komórkowe, usługi szerokopasmowe Powyższa tabela ukazuje zróżnicowanie zakresu, terminów oraz metod związanych z prawem do odstąpienia. Wynika z niej, że konsumenci mogą pogubić się w zawiłościach przysługujących im praw, zaś nieuczciwi sprzedawcy mogą to wykorzystać. Prawa te były wprowadzane jednostkowo w odpowiedzi na zgłaszane problemy i nie stanowią jednolitego systemu. Na przykład, konsument kupujący od domokrążcy okna zespolone ma tylko siedem dni na odstąpienie od, jeżeli była to sprzedaż nie zamówiona. Jeżeli jednakże z zakupem okien powiązana jest umowa kredytowa, konsument miałby na odstąpienie jedynie 5 dni, niezależnie od tego, czy sprzedaż była dokonana na zamówienie, czy nie. Biura regularnie donoszą o problemach konsumentów w zakresie egzekwowania przysługujących im praw do odstąpienia. Obejmuje to sytuacje, w których konsumenci chcą zwrócić zakupiony towar, ale napotykają na pewne trudności. Niniejszy raport korzysta z danych CAB odnośnie tego, w jaki sposób prawa do odstąpienia działają w praktyce, oraz odnośnie najczęściej napotykanych problemów. Na koniec spojrzymy na to, jak te prawa działają w różnych krajach Unii Europejskiej i sformułujemy zalecenia w zakresie poprawy przepisów prawnych. Prawo do odstąpienia w praktyce - doświadczenia konsumentów Przeprowadzona we wrześniu 2005 na zlecenie Biura Porad Obywatelskich ankieta MORI wykazała, iż chociaż większość konsumentów uważa, że zna przysługujące im prawa do odstąpienia od, wartość rzeczywiście odwołanych transakcji była niewielka. Wartość dwóch trzecich z nich (66 %) nie przekroczyła 100 funtów. Jedynie 2 % osób biorących udział w ankiecie odstąpiło lub usiłowało odstąpić od umów wartych przeszło funtów. 7 % osób chciało odstąpić od lub bezskutecznie usiłowało to zrobić. Przybliżona średnia wartość takich zakupów wyniosła 126 funtów. Wyniki te sugerują, iż trzy miliony osób zamieszkujących Wielką Brytanię chciało lub bezskutecznie usiłowało w ubiegłym roku odstąpić od umów o łącznej wartości między 300 a 500 milionów funtów. Dane Biur Porad Obywatelskich wykazują, iż klienci często napotykają problemy z rezygnacją z droższych zakupów. Blisko 80 % spraw zgłaszanych w biurach dotyczyło problemów z

6 odstąpieniem od o wartości przekraczającej 100 funtów, zaś jedna trzecia dotyczyła zakupów o wartości przekraczającej funtów. Z jednym wyjątkiem, zakupy te dotyczą produktów sprzedawanych osobom niepełnosprawnym lub opłatom za kursy szkoleniowe. Ponieważ do Biura Porad Obywatelskich zgłaszają się głównie ludzie biedniejsi i bardziej narażeni na nieuczciwe traktowanie, dane te dotyczą osób, które najmniej mogą sobie pozwolić na możliwość skorzystania z przysługujących im praw do odstąpienia od. Aby zrozumieć, dlaczego niektórzy konsumenci mają trudności ze skorzystaniem z przysługujących im praw do odstąpienia od, spójrzmy na doświadczenie klientów Biur Porad Obywatelskich w zakresie: użytkowania czasowego, sprzedaży obnośnej, kredytów, sprzedaży na odległość, usług użyteczności publicznej, oraz dobrowolnego zapewniania praw do odstąpienia od na podstawie kodeksu postępowania stowarzyszenia branżowego. Omówione poniżej przypadki pokazują, w jakim stopniu te sprawy wpływają na klientów, a w szczególności na ich finanse. Wielu z tych konsumentów ma niskie dochody i przez to są w pewnym stopniu podatni na nieuczciwe praktyki. Ankieta MORI wykazała, że większy odsetek osób z klasy społecznej DE miał trudności z wykorzystaniem przysługujących im praw do odstąpienia, niż w przypadku klasy AB. Użytkowanie czasowe (Timesharing) Rynek usług użytkowania czasowego w Zjednoczonym Królestwie jest wart przeszło 108 milionów funtów rocznie. Unijna Dyrektywa w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w systemie podziału czasu jest wynikiem wzmożonej aktywności nieuczciwych sprzedawców na tym właśnie rynku. Jednakże sprzedawcy ci, żeby ominąć nowe przepisy - opracowali nowy produkt - klub wypoczynkowy. W rezultacie konsumenci nadal narażeni są na nadużycia na tym rynku i dowiadują się, że nie mogą skorzystać z praw do odstąpienia od, które zostały wprowadzone w celu rozwiązania tego problemu. 31 % pytań, które wpłynęły do Biur Porad Obywatelskich w okresie od kwietnia do lipca 2005 roku, odnośnie użytkowania czasowego i klubów wypoczynkowych, dotyczą praw do odstąpienia od. Dowody Biura pokazują, jak wpływa to na sytuację na rynku: Klienci Biura Porad Obywatelskich z Sussex podpisali umowę klubu wypoczynkowego na Teneryfie i od razu tego pożałowali. Założyli, że przysługuje im czas na ochłonięcie, ale gdy usiłowali rozwiązać umowę, sprzedawca odmówił, a dla konsumentów oznaczało to nieprzespane noce w obawie o sytuację finansową. Klient z Gloucestershire podpisał umowę klubu wypoczynkowego pomimo tego, że wcześniej kilkakrotnie tłumaczył, że musi najpierw zweryfikować swoją sytuację finansową, gdyż może być go na to nie stać. Jednakże naciski sprzedawcy przyniosły efekty i klient podpisał umowę, a ponieważ klub wypoczynkowy nie podpada pod definicję użytkowania

7 czasowego, nie przysługiwało mu prawo do odstąpienia. Biuro Porad Obywatelskich prowadził lobbing na rzecz wprowadzenia zmian do legislacji dotyczącej użytkowania czasowego i opublikowało w listopadzie 2003 roku raport zatytułowany Raj utracony (Paradise lost). Zalecaliśmy, aby zmiany spowodowały poszerzenie definicji użytkowania czasowego w całej Unii Europejskiej oraz, w okresie przejściowym, w Zjednoczonym Królestwie. Jesteśmy rozczarowani faktem, że rząd brytyjski nie zmienił prawa krajowego, aby objąć nim nie objęte Ustawą o usługach użytkowania czasowego z roku Sprzedaż obnośna (poza lokalem) Prawa do odstąpienia od w przypadku sprzedaży obnośnej są istotne, gdyż częstą praktyką jest wywieranie przez sprzedawcę presji na kupującego. Badania Office of Fair Trading (OFT) potwierdzają, iż w przypadku wielu konsumentów zakup towarów i usług w domu wiąże się z większą presją, niż zakup w innych okolicznościach. Wartość takich zakupów może być wysoka. OFT szacuje, że wartość transakcji sprzedaży obnośnej wynosi przynajmniej 2,4 miliarda funtów. Dane z Consumer Direct, działającej w Zjednoczonym Królestwie krajowej infolinii telefonicznej, na której można uzyskać porady odnośnie problemów konsumenckich, pokazują, że średnia wartość transakcji, w odniesieniu do których konsumenci szukali porad w zakresie odstąpienia od, wynosiła blisko funtów w przypadku sprzedaży obnośnej na zamówienie, oraz blisko funtów w przypadku sprzedaży nie zamówionej. Biura Porad Obywatelskich regularnie donosi, iż częstokroć nakłaniano klientów do dokonania zakupów, których nie chcieli i na które nie było ich stać, w wyniku kilkugodzinnego stosowania natarczywych technik sprzedaży przez wpuszczonych do domu akwizytorów Jednakże obecna unijna dyrektywa w sprawie sprzedaży obnośnej pozwala państwom członkowskim nie stosować praw do odstąpienia od, jeżeli sprzedaż obnośna jest uznawana za dokonana na zamówienie. W Zjednoczonym Królestwie w przypadku zamówionej sprzedaży obnośnej nie przysługuje konsumentom prawo do odstąpienia od. Z naszych badań ECC wynika, mimo że wiele państw członkowskich zapewniło swoim konsumentom lepszą ochronę, Irlandia, Grecja, Polska, Niemcy, Dania oraz Finlandia zdecydowały się nie stosować praw do odstąpienia od w przypadku sprzedaży na zamówienie. Oznacza to, na przykład, że prawa do odstąpienia od nie przysługują konsumentowi, jeżeli ten zwrócił się do firmy o przedstawienie bliższych informacji o produkcie, a zamiast tego odwiedził go przedstawiciel handlowy. Poniższe przykłady ilustrują sytuacje, w których brytyjskie prawo dotyczące sprzedaży obnośnej wciąż zawodzi nadzieje konsumentów, szczególnie tych najbardziej narażonych na szkodliwe praktyki. Klientka Biura Porad Obywatelskich w Essen zadzwoniła do firmy i poprosiła o przedstawienie ogólnego kosztorysu zainstalowania wanny z drzwiczkami. Następnego dnia rano otrzymała broszurę informacyjną; zadzwonił do niej również przedstawiciel handlowy, który złożył jej wizytę tego samego dnia po południu. Po długiej rozmowie uległa presji sprzedawcy i podała mu dane swojej karty kredytowej na potrzeby uiszczenia funtów zaliczki na wannę kosztującą funtów, na którą nie było ją stać.

8 Firma sprzedająca produkty dla osób niepełnosprawnych odmówiła prawa do odstąpienia od starszej klientce Biura Porad Obywatelskich z Gloucestershire. Konsumentka brała udział w prezentacji handlowej, która odbyła się w ośrodku, w którym mieszka, i pod presją zakupiła przyrząd za 255 funtów. Osoba ta cierpi na artretyzm oraz chorobę Parkinsona, nosi kołnierz usztywniający kręgi szyjne, używa chodzika Zimmer oraz oczekuje na podwójną operację bioder. Następnego dnia po zakupie przypomniała sobie, że jej lekarz powiedział, że ten produkt w jej przypadku nie pomoże, lecz gdy chciała odstąpić od, firma powiedziała, że ponieważ na prezentację zaprosił ich zarządca ośrodka, nie mieli obowiązku udzielać prawa do odstąpienia od. Uznali, iż była to sprzedaż na zamówienie. Różnica między sprzedażą zamówioną i niezamówioną nie jest zbyt dobrze pojmowana, zaś poziom presji wywieranej na konsumenta jest praktycznie ten sam. We wrześniu 2002 roku Biuro Porad Obywatelskich opublikowało raport Od drzwi do drzwi (Door to door), który został przedłożony OFT jako super-skarga. Żądaliśmy wprowadzenia dokładnych zmian do przepisów prawnych, aby odzwierciedlić doświadczenia konsumentów, włącznie z tym, że w przypadku zamówionej sprzedaży obnośnej powinny przysługiwać prawa do odstąpienia od. Pomimo przeprowadzonych po otrzymaniu raportu przez OFT szeroko zakrojonych badań rynku, których wyniki opublikowano w maju 2004 roku, podjęcie działań jest jak dotąd jedynie rozważane. Trudno to uzasadnić, gdyż większość respondentów przeprowadzonej w 2004 roku przez DTI konsultacji wyraźnie opowiedziało się za dokonaniem zmian. Biuro Porad Obywatelskich zaleca, aby Unia Europejska, dokonując przeglądu legislacji w zakresie ochrony konsumentów, zmieniła dyrektywę w sprawie sprzedaży obnośnej tak aby państwa członkowskie zapewniły konsumentom prawo do odstąpienia od w obu rodzajach sprzedaży obnośnej. Kredyty W Zjednoczonym Królestwie prawa do odstąpienia mają zastosowanie do kredytów udzielanych poza siedzibą i gdy konsument znajduje się twarzą w twarz z kredytodawcą lub sprzedawcą oferującym kredyt. Prawa do odstąpienia mają również zastosowanie do udzielania kredytów na odległość. Prawa te zostały w prowadzone, aby wesprzeć walkę z wywieraniem presji na konsumentów. Niemniej z doświadczenia Biura Porad Obywatelskich wynika, że udzielanie kredytu w siedzibie również może odbywać się z zastosowaniem presji wobec konsumenta, ale w takim przypadku prawo nie zapewnia konsumentom żadnej możliwości wycofania się z niekorzystnej : Biuro Porad Obywatelskich w Gloucestershire doniosło o przypadku kobiety pracującej dorywczo, do której zadzwonił pożyczkodawca, u którego wcześniej zaciągnęła pożyczkę, i ją, aby złożyła wizytę w banku w celu omówienia jej sprawy. Podczas spotkania pracownik banku zachęcał ją do zaciągnięcia kolejne pożyczki pytając, czego by jeszcze potrzebowała w domu. Gdy klientka zdradziła, że myślała o wybudowaniu przeszklonej werandy, bank zasugerował, aby podpisała nową umowę na pożyczkę w wysokości funtów. Klientka poprosiła o czas do namysłu, gdyż nie była pewna, czy stać ją na nową pożyczkę, ale bank jej na to nie pozwolił. Klientka wyszła z banku podpisawszy umowę kredytową. Dwa dni później, gdy zdała sobie sprawę z tego, że nie stać jej na spłatę obu pożyczek naraz, zwróciła się do Biura Porad Obywatelskich z prośbą o pomoc. Biuro Porad Obywatelskich musiało jej odpowiedzieć, że nie przysługuje jej prawo do odstąpienia, gdyż umowę

9 podpisała w siedzibie banku. Klient Biura Porad Obywatelskich z Lancashire nie mógł odstąpić od zakupu na raty nowego samochodu, ponieważ podpisał umowę w salonie dealera samochodowego. Po pięciu godzinach nieustannej presji, podpisał umowę kredytową, która obejmowała opłacenie ubezpieczenia oraz gwarancję w kwocie przekraczającej funtów, które sprzedawca wcześniej opisywał jako darmowe. Kiedy klient się zorientował, że nie jest w stanie ponieść tak dużych obciążeń finansowych, zatelefonował do dealera, aby odwołać transakcję i rozwiązać umowę kredytową. Dealer odpowiedział, że nie może rozwiązać, i jeżeli będzie usiłował zwrócić samochód, naruszy jej warunki. W całej Unii Europejskiej problem ten został uwzględniony w trwających obecnie pracach nad nową unijną dyrektywą w sprawie kredytów konsumenckich. Art. 13 zapewnia prawo do wycofania się z kredytowej niezależnie od miejsca jej podpisania oraz do 14-dniowego czasu na przemyślenie podjętej decyzji. Biuro Porad Obywatelskich pragnie wyrazić swoje zadowolenie tym kierunkiem zmian legislacji. Konsumenci w Zjednoczonym Królestwie posiadają prawo do odstąpienia w przypadku sprzedaży obnośnej dóbr konsumenckich z powiązaną z transakcją umową kredytową. Te prawa stanowią uzupełnienie praw przysługujących konsumentom w przypadku samej sprzedaży obnośnej i mają zastosowanie niezależnie od tego, czy sprzedaż była na zamówienie, czy też nie. Klientka Biura Porad Obywatelskich ze Wschodniego Yorkshire szukała porady, ponieważ nie mogła skontaktować się z firmą, której przedstawiciel handlowy spędził u niej 4 godziny, usiłując sprzedać jej łóżko ortopedyczne za funtów ze spłatą rozłożoną na raty w ramach kredytowej. Zgodziła się na wizytę w celu zademonstrowania łóżka i o godzinie 10-ej wieczorem w końcu zgodziła się na kupno łóżka. Zgodnie z zasadami dotyczącymi sprzedaży obnośnej była to sprzedaż na zamówienie, więc prawo do odstąpienia od przysługiwało jej tylko, dlatego, że oprócz transakcji zawarła również umowę kredytową. Prawa do odstąpienia przysługujące konsumentom z powodu dokonywania zakupów na raty okazały się niezwykle cenne. Służą również jako ilustracja potrzeby rozszerzenia prawa do odstąpienia od na sprzedaż obnośną dokonywaną na zamówienie. Jednakże, zgodnie z obecnymi propozycjami w zakresie nowej unijnej dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich, nie jest jasne, czy prawa do odstąpienia w przypadku umów kredytowych będą automatycznie zapewniać prawo do zrezygnowania z zakupu połączonego z taką umową. Biuro Porad Obywatelskich uważa, iż spowodowałoby to większe problemy dla konsumentów, którzy mogą się spostrzec, że nie mogą zrezygnować z zakupu, na który ich nie stać. Biuro Porad Obywatelskich zaleca, aby proponowana unijna dyrektywa w sprawie kredytów konsumenckich została zmieniona w taki sposób, aby zapewnić prawo do odstąpienia od transakcji powiązanych z rozwiązywaną umową kredytową. Sprzedaż na odległość W przeciągu ostatnich kilku lat sprzedaż na odległość dokonywana za pośrednictwem telewizji, Internetu czy telefonu znacznie zyskała na popularności. Na przykład: dostęp do Internetu w

10 gospodarstwach domowych wzrósł ostatnimi laty z 33 % gospodarstw domowych w roku 2000 do 44 % w roku 2002, zaś wartość sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem Internetu w przypadku brytyjskich gospodarstw domowych wzrosła z 10,8 miliarda funtów w roku 2003 do 18,1 miliarda funtów w roku wzrost o 67,7 %. W coraz większej liczbie gospodarstw domowych znaleźć można telewizję kablową lub satelitarną, dzięki której konsumenci mogą uzyskać dostęp do kanałów oferujących zakupy telewizyjne:( 18 % w roku 1996, 44 % w roku 2002 ). Sprzedawcy muszą informować konsumentów o przysługujących im prawach do odstąpienia w formie trwałej. Stwarza to szczególny problem w przypadku produktów sprzedawanych i dostarczanych bezpośrednio na telefony komórkowe, takich jak dzwonki polifoniczne. Nie istnieje prosty sposób dostarczenia tej informacji w formie trwałej. Najwygodniejszym sposobem byłoby przekazanie tej informacji w postaci wiadomości tekstowej, ale długość takiej informacji byłaby ograniczona i mogłaby nie zostać zachowana przez odbiorcę. Otwiera to również drogę do nadużyć, ponieważ od posiadaczy telefonów komórkowych mogą być pobierane opłaty za otrzymywane wiadomości, niezależnie od tego, czy dana osoba chce otrzymać konkretną wiadomość, czy też nie. Biuro Porad Obywatelskich w Południowo-Wschodniej Walii doniosło, iż klientka wraz z rodziną miała abonament na trzy telefony komórkowe. Zapłacili 1,50 funta za nowy dzwonek dla jednego z nich. Na rachunku miesięcznym opłata ta figurowała jako usługi stron trzecich i klientka zapłaciła. Następnego miesiąca na rachunku znalazły się usługi stron trzecich o wartości 8,50 funta. W rozmowie z operatorem klientka dowiedziała się, że wyraziła zgodę na przesyłanie jej nowych dzwonków każdego miesiąca. Podano jej numer telefonu, pod którym mogła zrezygnować z otrzymywania dalszych dzwonków. Klientka skorzystała z tej propozycji. Jednakże następnego miesiąca otrzymała rachunek z kwotą 9,50 funta za usługi stron trzecich. Gdy ponownie zadzwoniła do operatora powiedziano jej, że sprzedawca dzwonków musiał przekazać jej dane stronie trzeciej, której nie mogą namierzyć. Po obejrzeniu reklamy w telewizji klient irlandzkiego Europejskiego Centrum Konsumenckiego zwrócił się do brytyjskiego centrum z prośbą o poradę odnośnie takiej zmiany pakietu telewizji satelitarnej, aby obejmował jeden konkretny program. Reklama wymagała od klienta, aby zadzwonił do sprzedawcy, dokonał zakupu i podał dane swojej karty kredytowej dla celów przetworzenia płatności. Później odkrył, że jego karta jest obciążana każdego miesiąca za wszystkie programy dostępne na danym kanale telewizji satelitarnej. Klient nigdy nie otrzymał żadnych warunków ani informacji o przysługującym mu prawie do odstąpienia. Europejskie Centrum Konsumenckie skontaktowało się ze sprzedawcą, unieważniło umowę i uzyskało zwrot pieniędzy dla klienta. W trakcie niedawnej oceny wprowadzenia do prawodawstwa brytyjskiego przepisów dotyczących sprzedaży na odległość, Biuro Porad Obywatelskich argumentowało, że konsumenci powinni móc odstąpić od przy pomocy tego samego medium, które wykorzystali do jej zawarcia.. Jednakże rząd brytyjski zdecydował się nie wprowadzać do ustawy zapisów umożliwiających konsumentom telefoniczne anulowanie umów zawartych przez telefon. Konsument musi złożyć rezygnację na piśmie niezależnie od sposobu zawarcia. Biuro Porad Obywatelskich uważa, iż zmiana tego prawa jest bardzo istotna i odzwierciedla oczekiwania konsumentów. W przypadku

11 osób, które nie mogą namierzyć firmy, z którą zawarli umowę dotyczącą telefonu komórkowego, rozwiązałoby to problem z korzystaniem przysługujących im praw do odstąpienia. Usługi użyteczności publicznej W wyniku liberalizacji rynków telekomunikacyjnego oraz energetycznego, konsumenci w Zjednoczonym Królestwie mogą zmieniać dostawców i szukać najlepszej oferty. Umowy są często sprzedawane konsumentom w drodze niezamówionej sprzedaży obnośnej lub przez telefon. W tych przypadkach konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia. Ponadto, krajowi dostawcy paliw i operatorzy sieci telefonicznych, którzy wykorzystują te mechanizmy sprzedaży, są zobowiązani skontaktować się z konsumentem po zawarciu sprzedaży i dać mu możliwość zmiany zdania. Jest to część zasad specyficznych dla danego sektora i wynika z rozpoznania możliwości dokonania chybionego wyboru. Biuro Porad Obywatelskich z Worcestershire doniosło, iż klientka, po niezamówionym telefonie od dostawcy paliw, zgodziła się na przesłanie jej oferty. Jednakże później została poinformowana, że de facto zgodziła się na przekazanie tej firmie swoich zapasów paliwa. Biuro Porad Obywatelskich z Buckinghamshire doniosło, iż do starszego Pakistańczyka, który nie znał języka angielskiego, dzwonili przedstawiciele handlowi pewnego operatora telefonicznego, którzy mówili w języku Punjabi. Klient miał wrażenie, że sprzedawcy dzwonią od jego obecnego dostawcy linii telefonicznej, więc podawał im wszystkie informacje, o które prosili. Bez swojej wiedzy klient zawarł umowę z nowym dostawcą, który od tej pory wystawiał mu rachunki za rozmowy telefoniczne. Prawa do odstąpienia od w przypadku usług użyteczności publicznej należy jednakże zmienić, żeby dopasować je do rzeczywistego procesu zmiany dostawców. Aby przejście od jednego dostawcy do drugiego było skuteczne, musi to nastąpić płynnie, bez żadnej przerwy w świadczeniu usług i jednoznacznym rozwiązaniem starej w chwili zawarcia nowej. Bez tego mogą wystąpić problemy w postaci podwójnych rachunków lub braku rachunku, jak również niepewność dotycząca praw i obowiązków dostawców i konsumentów, jak to ilustrują opisane poniżej przypadki: Klientka z Biura Porad Obywatelskich w Sussex w czasie niezamówionej wizyty handlowej dotyczącej paliwa dowiedziała się, że po zmianie dostawcy będzie płacić 10% mniej. Lecz gdy przyszedł pierwszy rachunek od nowego dostawcy okazało się, że jest dwukrotnie wyższy od płaconych dotychczas. Starsza klientka Biura Porad Obywatelskich W Północno-Zachodniej Walii została zaczepiona pod supermarketem i przekonana do zmiany dostawcy paliwa. Była tak niezadowolona z podjętej decyzji, że niezwłocznie wróciła do przedstawiciela handlowego, który zapewnił ją, że umowa zostanie zniszczona. Korzystała z miernika przepłaconego. Potem otrzymała list od starego dostawcy, w którym ten wyrażał żal, że zrezygnowała z jego usług i nieoczekiwany rachunek od nowego dostawcy opiewający na kwotę 91 funtów. W takich sytuacjach istniejące prawa do odstąpienia nie pomagają, ponieważ rachunki przychodzą do konsumentów jakiś czas po upłynięciu terminu na odstąpienie od. Biuro Porad

12 Obywatelskich zaleca, aby OFCOM oraz OFGEM zmieniły warunki sprzedaży w taki sposób, aby prawo do odstąpienia zostało w takich okolicznościach przedłużone, żeby konsumenci mogli powrócić do tańszej taryfy tak, jakby w ogóle nie dokonywali zmiany operatora. Kodeksy postępowania W Zjednoczonym Królestwie przyjęta w 2002 roku ustawa Enterprise Act umożliwia OFT zatwierdzanie kodeksów postępowania w kontaktach firma-konsument. Wytyczne w zakresie treści kodeksów przedstawianych do zatwierdzenia stanowią, iż kodeks musi wykraczać poza to, co jest wymagane przepisami prawnymi. Potrzeba wprowadzenia praw do odstąpienia, które będą lepsze niż te oferowane przez przepisy dotyczące ochrony konsumentów, została dostrzeżona przez twórców szeregu dobrowolnych kodeksów. Na przykład członkowie Direct Selling Association (Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej) oferują konsumentom 14-dniowy termin na odstąpienie, niezależnie od tego, czy wizyta w domu konsumenta była zamówiona, czy też nie, dzięki czemu konsumenci uzyskują potrzebna ochronę. Co jest niewłaściwe w prawach do odstąpienia od Aby przyjrzeć się temu, w jakim kierunku prawa do odstąpienia powinny posunąć się w przyszłości, zbadaliśmy najczęściej zgłaszane przez konsumentów i ich doradców problemy: niedostarczenie informacji o przysługującym prawie do odstąpienia wprowadzające w błąd informacje o przysługującym prawie do odstąpienia sprzedawcy unikający honorowania prawa do odstąpienia nieudane próby skorzystania z praw do odstąpienia problemy związane z dostawą i zwrotami niezamówione towary i usługi naruszenie warunków postrzeganie przysługujących konsumentom praw do odstąpienia przez samych konsumentów Niedostarczenie informacji o przysługującym prawie do odstąpienia Wszystkie przepisy prawne dotyczące prawa do odstąpienia wymagają przedstawienia konsumentom pewnych informacji w momencie dokonywania zakupu. Obejmuje to informowanie o prawie do odstąpienia oraz o okresie, w jakim to prawo konsumentowi przysługuje, jak również o sposobie odstąpienia i o tym, do kogo należy się zwrócić. W niektórych przypadkach przepisy wymagają również przekazania konsumentowi formularza, przy pomocy, którego może on odstąpić od. Jednakże biura donoszą, że niektórzy przedsiębiorcy unikają tych obowiązków. W rezultacie konsumenci mają mniejszą świadomość przysługujących im praw oraz czują się mniej pewnie przy korzystaniu z prawa do odstąpienia. Tak, jak to miało miejsce w opisanych poniżej przypadkach: Klientka Biura Porad Obywatelskich z Hampshire odkryła, iż jej córki, w wieku 13 i 11 lat,

13 płaciły 2 funty za każdą wiadomość tekstową firmie, od której pobrały dzwonki do swoich telefonów komórkowych. Jej dzieci nie znały warunków transakcji i zorientowały się w całej sprawie dopiero wtedy, gdy nagle wykorzystały wszystkie środki na swoich kontach u operatora komórkowego. Klient Biura Porad Obywatelskich w północnym Londynie stwierdził, że jego pisemne powiadomienie o odstąpienia z kursu, który zakupił od domokrążcy, zostało odrzucone. Umowa stanowiła, że może zrezygnować z kursu w rozsądnym terminie, ale nie podano żadnej konkretnej daty. Miał również prawo do odstąpienia zgodnie z postanowieniami brytyjskiego prawa o kredycie konsumenckim, ale nigdy nie otrzymał kopii kredytowej ani powiadomienia o przysługującym mu prawie do odstąpienia. 73-letnia klientka Biura Porad Obywatelskich z Lancashire zwróciła się z prośbą o poradę, gdy sprzedawca okien zespolonych chciał potrącać tygodniowo 10 funtów z jej emerytury w celu spłacenia 500-funtowej opłaty za odstąpienie. Firma nie powiadomiła jej o przysługującym jej siedmiodniowym okresie, w którym mogła odstąpić od, a ona uczyniła to dopiero po 13 dniach. Zapłaciła gotówką 289 funtów zaliczki przy wartości kontraktu funtów, więc opłata za odstąpienie stanowi przeszło 25 procent ceny okien, a firma otrzymałaby ją praktycznie za nic. Jeżeli odstąpiłaby od w przeciągu siedmiu dni od zawarcia transakcji, nie musiałaby nic płacić. Wprowadzające w błąd informacje o przysługującym prawie do odstąpienia Jako konsumenci często nie czytamy drobnego druczku ani nie żądamy od przedstawicieli handlowych dowodów potwierdzających ich słowa. Na przykład: Biuro Porad Obywatelskich w Essex odkryło, że lokalny klub gimnastyczny wprowadzał swoich klientów w błąd odnośnie przysługujących im praw do odstąpienia. Klientka i jej córka zostały zapewnione, że mogą zrezygnować z członkostwa po 12 miesiącach. Tymczasem, gdy chciały to zrobić odkryły, że nie składając odstąpienia z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, czyli w 11-tym miesiącu członkostwa, skazały się na kolejny rok w tym klubie. Pochodząca ze Szwecji klientka brytyjskiego Europejskiego Centrum Konsumenckiego, która mieszkała tymczasowo w Zjednoczonym Królestwie, sprawdziła przysługujące jej prawo do odstąpienia przy dokonywaniu zakupu telefonu komórkowego i stwierdziła, że nie poniesie żadnych kosztów, jeżeli odstąpi od w przeciągu 14 dni. Gdy tylko otrzymała zamówiony telefon, skontaktowała się z firmą prosząc o podanie adresu, na jaki ma odesłać zwracany telefon. Uzyskawszy ten adres odesłała telefon przesyłką poleconą trzeciego dnia po zakupie. Firma odmówiła przyjęcia zwrotu telefonu i obciążała ją comiesięczną opłatą w wysokości 12,50 funta. Powoływali się na warunek, który głosił, iż zwrotów należy dokonywać przesyłką ubezpieczoną, jednakże warunki te otrzymała dopiero po reklamowaniu rachunku. Jako klient nie otrzymała informacji wymaganych zasadami prowadzenia sprzedaży na odległość. Nie widziała, że sprzedawca ma obowiązek przekazać jej informacje zawierające adres firmy oraz warunki odstąpienia od. Unikanie honorowania prawa do odstąpienia

14 Po wprowadzeniu postanowień Dyrektyw do prawodawstwa brytyjskiego, nieuczciwi sprzedawcy wciąż potrafili prowadzić nieuczciwy handel, jednocześnie pozostając w zgodzie z prawem, ponieważ opracowali nowe praktyki i produkty nie objęte postanowieniami Dyrektyw. Jak już podkreślaliśmy wcześniej w niniejszym raporcie, jest to cecha klubów wypoczynkowych zbliżonych w formie do użytkowania czasowego oraz sprzedaży obnośnej, która uznawana jest za zamówioną. Biuro Porad Obywatelskich z Merseyside, które pełni rolę brytyjskiego Europejskiego Centrum Konsumenckiego, doniosło, że pewne małżeństwo zapisało się do klubu wypoczynkowego w czasie pobytu w Portugalii. Zostali poinformowani ustnie, iż przysługuje im 14-dniowy czas na ochłonięcie, chociaż nie było o tym ani słowa w podpisanej przez nich umowie. W przeciągu tych 14 dni konsumenci zdecydowali się zrezygnować z członkowstwa. Jednak firma odpowiedziała im, że Dyrektywa w sprawie użytkowania czasowego nie ma w tym przypadku zastosowania, ponieważ jest to klub wypoczynkowy. W ten sposób klienci zubożeli o funtów. Klienci Biura Porad Obywatelskich z Hertfordshire zwrócili się z prośbą o poradę w sprawie pewnych mylących informacji. Odpowiedzieli na ulotkę, którą znaleźli pod drzwiami, w której napisane było: Setki darmowych testamentów do rozdania absolutnie za darmo..., jak również która usiłowała przestraszyć czytającego: Twój dom jest zagrożony.... Zauważyli, że typową ceną testamentu w tej ulotce było 55 funtów, jednak koniec końców zażądano od nich kwoty 580 funtów. Broszura pozostawiona przez wychodzącego przedstawiciela handlowego stanowiła, że czeku nie można anulować, ale również informowała, że można odstąpić od w przeciągu siedmiu dni, chociaż może to pociągnąć za sobą pewne koszty. Gdy doradca skontaktował się firmą, ta utrzymywała, że koszty te wynikają z czasu, jaki musieli spędzić w domu klientów oraz ze złożoności testamentu. Jednakże przedstawiciel spieszył się, mówiąc, że musi odwiedzić jeszcze trzech innych klientów, zaś testament zdawał się być raczej prosty. Firma utrzymywała, że opłata za odstąpienie wynosi 50 % kosztu testamentu. Biuro Porad Obywatelskich promowało w Zjednoczonym Królestwie ideę wprowadzenia zmian do sposobu, w jaki w kraju stosowane są dyrektywy w sprawie użytkowania czasowego oraz sprzedaży obnośnej, aby wyeliminować opisane powyżej luki, ale jak dotąd nie wprowadzono żadnych zmian. Nieudane próby skorzystania z praw do odstąpienia Niektóre dyrektywy określają również limit czasu na zwrot wszelkich kwot wypłaconych już przez konsumenta, który odstąpił od. Na przykład w przypadku dyrektywy w sprawie sprzedaży na odległość okres ten wynosi 30 dni. Jest to dobre rozwiązanie dla konsumentów, gdyż wyraźnie wyznacza ostateczny termin, po którym można podjąć odpowiednie kroki w celu odzyskania wypłaconych kwot. Jeżeli odstąpienie nie jest załatwiane szybko, konsumenci ze zrozumiałych powodów czują się zdezorientowani: Klientka Biura Porad Obywatelskich z Zachodniego Yorkshire zwróciła się z prośbą o poradę, gdy firma, której zwróciła zakupiony telefon komórkowy, korzystając z prawa do

15 odstąpienia, wciąż przysyłała jej rachunki. Klientka odstąpiła od jeden dzień po otrzymaniu towaru, ale wstrzymanie wystawiania i wysyłania kolejnych rachunków zajęło 10 miesięcy. Małżeństwo z Kent zwróciło się z prośbą o pomoc, gdyż odkryli, że czek wystawiony przez nich na kwotę funtów został zrealizowany pomimo rezygnacji z produktu nabytego od domokrążcy. Przedstawiciel handlowy zadzwonił do nich i zapytał, czy mogą wyrazić swoją opinię o łóżku do masażu. Ponieważ żona cierpi na ciężki artretyzm, podczas wizyty dali się przekonać na wręczenie czeku. Gdy przedstawiciel handlowy wyszedł, przemyśleli zakup i zrezygnowali z niego. Mimo to, doszło do realizacji czeku, zaś infolinia firmy, która służyła za punkt kontaktowy, nic o tym nie wiedziała. Biuro Porad Obywatelskich wysłało pisemne odstąpienie od do sprzedawcy i zapewniło małżonkom zwrot ich pieniędzy. W innych zgłaszanych biurom przypadkach sprzedawcy unikający honorowania prawa do odstąpienia twierdzili, że odstąpienie od nie jest ważne. Na przykład: Klient Biura Porad Obywatelskich w Sussex po obejrzeniu reklamy w telewizji kupił urządzenie wspomagające słuch. Reklama zalecała również zakup specjalnych baterii do tego urządzenia, więc klient kupił oba produkty naraz. Jednakże urządzenie dotarło miesiąc później niż baterie. W przeciągu siedmiu dni od otrzymania urządzenia klient zwrócił oba produkty firmie chcąc odstąpić od. Firma odesłała klientowi baterie twierdząc, iż zwrócił je po upłynięciu terminu na odstąpienie, i że jest winien firmie 5 funtów. Biura z Irlandii Północnej i zachodnio-środkowej Anglii doniosły o fali przypadków, w których dobrze znana firma wysyłkowa odmawiała przyjęcia zwrotu nieużywanych towarów twierdząc, iż zostały zwrócone zabrudzone. W jednym przypadku towarem były meble zamówione na konkretny dzień, dzień ślubu, a dotarły cztery miesiące później. Ponieważ prezent był już mocno spóźniony, cały zestaw został niezwłocznie zwrócony. Bez otwierania. Podczas swojego pobytu w Zjednoczonym Królestwie pewien Norweg zwrócił się do brytyjskiego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z prośbą o pomoc w sprawie zamówienia przez telefon usługi dostępu do Internetu. Wyjaśnił brytyjskiemu dostawcy, że za pół roku wraca do Norwegii i uzgodnił, że umowa wtedy wygaśnie. Po powrocie do Norwegii wciąż otrzymywał rachunki. Po zgłoszeniu reklamacji poinformowano go, że minimalny okres, na który może zostać zawarta umowa, wynosi standardowo 12 miesięcy. Problemy związane z dostawą i zwrotami Unijna dyrektywa w sprawie sprzedaży na odległość daje konsumentowi czas na ponowne zastanowienie się nad zakupem po otrzymaniu i zapoznaniu się z towarem. Aby to prawo działało, dyrektywa wymaga dostarczenia towaru w przeciągu 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia, o ile strony nie ustalą inaczej, lub niezwłocznego zwrócenia zapłaconej kwoty (w terminie do 30 dni). Niewypełnienie tego obowiązku powoduje unieważnienie. Tymczasem klienci Biura Porad Obywatelskich odkryli, że sprzedawcy nie zawsze przestrzegają tych przepisów, co wskazuje na potrzebę dołożenia większych starań, aby przedsiębiorcy znali i rozumieli ciążące na nich obowiązki:

16 Klient Biura Porad Obywatelskich z Merseyside zwrócił się z prośbą o poradę, ponieważ firma wysyłkowa dwukrotnie obciążyła jego kartę kredytową, a wciąż nie dostarczyła towarów. Biuro Porad Obywatelskich w południowym Londynie dostało trzy różne powiadomienia o firmie wysyłkowej, która nie przyjmowała zwrotu wadliwych towarów, które były przekazywane między różnymi działami departamentu obsługi klienta. Od złożenia pierwszej obietnicy przyjęcia zwrotu minęły już trzy miesiące i klient zaczął obawiać się, że zażądają od niego zapłacenia za towar. Niezamówione towary i usługi W innych przypadkach sprzedawcy utrzymywali, że konsumenci kupili od nich coś, na co w rzeczywistości nie składali zamówienia. Jest to przypadek powtarzający się w doświadczeniach lokalnych Biur Porad Obywatelskich w odniesieniu do dostawców usług użyteczności publicznej. W niektórych przypadkach konsument nie musi podpisywać w celu zamówienia usługi. Produkt jest dostarczany, a konsument musi z niego zrezygnować, mimo tego, że nigdy go nie zamawiał. W przypadku usług telekomunikacyjnych koszt nowej usługi po prostu pojawia się na rachunku. Klient Biura Porad Obywatelskich z północnego Londynu otrzymujący zasiłek dla bezrobotnych odkrył, że jego telefon komórkowy został wyłączony z sieci, wskutek czego potencjalni pracodawcy nie mogli się z nim skontaktować. Zaczął otrzymywać na telefon różne usługi abonamentowe, dzwonki, tapety i gry. Jako, że nigdy nie kupował ani nie zamawiał żadnej z tych usług, usiłował odstąpić od. Pomimo wykonania dwóch telefonów, wysłania listu oraz wiadomości tekstowej, firma dalej świadczyła niezamówione usługi. Jednakże, ponieważ opłaty za te usługi stanowiły część jego rachunku za użytkowanie telefonu a on odmówił płacenia za nie, jego telefon został wyłączony z sieci. Mieszkająca w domu opieki starsza klientka Biura Porad Obywatelskich z północno-wschodniej Walii otrzymała z wysyłkowego klubu książki niezamówioną paczkę. Napisała do klubu list, w którym wyjaśniła, że nie zamawiała otrzymanych pozycji, ale czuła, że powinna jednak zapłacić za książki, pomimo tego, że litery w nich były zbyt małe, żeby mogła je przeczytać. Następnie otrzymała kolejną paczkę z książkami. Odkryła też, że paczki przyszły także do innych osób mieszkających w tym samym domu. Dyrektywa w sprawie sprzedaży na odległość zmieniła zasady dotyczące niezamówionych towarów i usług, aby konsumenci nie byli zobowiązani do zapłacenia za otrzymany bez ich zgody produkt, zaś sprzedawcy nie mogą żądać płatności za niezamówione produkty. Jednakże, aby przepisy te były skuteczne, konsumenci muszą rozumieć swoje prawa, zaś ich egzekwowanie należy odpowiednio traktować. Naruszenie warunków i postrzeganie przez konsumentów Dane Biura Porad Obywatelskich pokazują, iż termin odstąpienie jest często mylnie rozumiany. Jest on często stosowany nawet w odniesieniu do towarów, w przypadku których konsumentom nie przysługuje prawo do odstąpienia. Konsumenci często uważają, że zwrot wadliwego towaru i otrzymanie z powrotem zapłaconych zań pieniędzy jest odstąpieniem od, a nie naruszeniem

17 przez sprzedawcę warunków. Z doświadczenia Biura Porad Obywatelskich wynika, że niektórzy sprzedawcy starają się wykorzystać tę sytuację aby uniknąć konieczności wypłacenia odszkodowania. W tym zakresie ich zasady postępowania określają terminy, w których można zwrócić wadliwe produkty lub uzyskać rekompensatę: Gdy klient Biura Porad Obywatelskich z Buckinghamshire próbował zwrócić wadliwy telefon, sprzedawca odparł, że nie może mu pomóc z powodu, jak to określił, zasady 28 dni. Biuro Porad Obywatelskich z Hampshire przesłało kopię ulotki rozdawanej na ulicy: Nasze zobowiązania wobec ciebie, która zawierała często zadawane pytanie: Mój produkt jest nieużywany, ale otworzyłem opakowanie - czy mam prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy?, oraz odpowiedź na to pytanie: Niestety nie, gdyż musimy obniżyć cenę w przypadku ponownej sprzedaży produktu, którego opakowanie zostało otwarte. W części ulotki opisującej warunki transakcji czytamy: Pełny zwrot zapłaconej ceny lub wymiana na towar o tej samej wartości, w zależności od preferencji, gwarantowane są klientom, którzy zwrócą nieotwarte produkty w przeciągu 28 dni od daty zakupu lub dostarczenia danego produktu. Zwrot pieniędzy oferowany jest wyłącznie w przypadku, gdy produkt nie może zostać naprawiony w okresie obowiązywania gwarancji producenta. Co ciekawe, zaraz po tym zapisach znajdowało się zapewnienie, że nie wpływa to na przysługujące Ci ustawowo prawa. Wyraźnie widać, iż zarówno po stronie konsumentów jak i sprzedawców mamy do czynienia z pewnym stopniem dezorientacji. Jeżeli prawa do odstąpienia mają zapewnić jak najlepszy poziom ochrony konsumentów, obie strony transakcji handlowych muszą poszerzyć swoją wiedzę. Potrzeba lepszego egzekwowania praw do odstąpienia Przytoczone powyżej przykłady wskazują na istnienie potrzeby lepszego egzekwowania praw do odstąpienia. Niedawno wprowadzona w życie dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek uczciwego prowadzenia działalności i pozwala organom egzekwującym przepisy wydawać zarządzenia tymczasowe tam, gdzie obecnie nie mogą tego robić, zwiększy potrzebą podejmowania działań w zakresie egzekwowania przysługujących konsumentom praw. W Zjednoczonym Królestwie zaproponowany Urząd ds. Konsumentów i Norm Handlowych (Consumer and Trading Standards Authority) będzie musiał otrzymywać odpowiednie środki finansowe, aby móc w przyszłości zapewnić lepsze egzekwowanie praw konsumentów. W następnym rozdziale przyjrzymy się prawom do odstąpienia od w innych krajach Unii Europejskiej. Europejskie doświadczenia w zakresie praw do odstąpienia od Aby umożliwić państwom członkowskim Unii Europejskiej ukazanie potrzeb lokalnych rynków i konsumentów, dyrektywy dotyczące ochrony konsumentów zawierają częstokroć klauzule o minimalnej harmonizacji. Każde państwo członkowskie może zmienić podstawowe postanowienia dyrektywy w celu uwzględnienia lokalnych doświadczeń, praktyk oraz istniejących przepisów prawnych, które dobrze się sprawdzały w przeszłości. Wynika to z faktu, że niektóre państwa

18 członkowskie mają lepiej rozwinięte rynki niż inne, jak również, iż pomiędzy poszczególnymi krajami występują różnice w zakresie zwyczajów i praktyk. Aby zilustrować sposób, w jaki państwa członkowskie stosowały ten przepis, poprosiliśmy kolegów z sieci Europejskich Centrów Konsumenckich o informacje dotyczące ich krajowych przepisów dotyczących praw do odstąpienia w odniesieniu do dyrektyw w sprawie sprzedaży obnośnej, sprzedaży na odległość oraz użytkowania czasowego. Spośród 20 ECC otrzymaliśmy odpowiedzi od 15. Poniższe tabele zestawiają przekazane przez nie informacje w odniesieniu do długości terminu na odstąpienie, dnia, od którego czas na odstąpienie jest liczony oraz metody odstępowania od. Tabela 3: Okresy na ochłonięcie Kraj Sprzedaż na odległość Sprzedaż obnośna Użytkowanie czasowe Belgia 7 dni roboczych Przynajmniej 7 dni roboczych Przynajmniej 15 dni roboczych Cypr 14 dni kalendarzowych 14 dni kalendarzowych 15 dni kalendarzowych Dania 14 dni (+1 jeżeli ostatni dzień jest świętem państwowym) 14 dni (+1 jeżeli ostatni dzień jest świętem państwowym) 10 dni (+1 jeżeli okres obejmuje święto państwowe) Estonia Przynajmniej 14 dni Przynajmniej 14 dni Przynajmniej 10 dni Finlandia 14 dni Przynajmniej 14 dni Przynajmniej 10 dni kalendarzowych Francja 7 dni Przynajmniej 7 dni 7 dni Niemcy 14 dni 14 dni Przynajmniej 14 dni Grecja 10 dni 10 dni roboczych 10 dni (+1 jeżeli okres obejmuje święto państwowe) Islandia 14 dni 14 dni - Irlandia 7 dni roboczych Przynajmniej 7 dni W przeciągu 10 dni Włochy 10 dni roboczych 7 dni 10 dni Litwa 7 dni roboczych 7 dni roboczych 10 dni kalendarzowych Polska 10 dni 10 dni 10 dni kalendarzowych Szwecja 14 dni 14 dni 10 dni Zjednoczone Królestwo 7 dni 7 dni 14 dni Niektóre państwa członkowskie są bardziej hojne od innych. Belgia zapewnia przynajmniej 15 dni roboczych na odstąpienie od użytkowania czasowego. Niektóre państwa członkowskie poszły w stronę spójności przepisów, np. Francja, Grecja, Niemcy, Dania czy Polska, podczas gdy inne zapewniają różne przepisy dla różnych rodzajów działalności, np. Finlandia, Zjednoczone Królestwo czy Belgia. W niektórych krajach terminy określane są w dniach roboczych, w innych nie.

19 Tabela 4: Kiedy zaczyna się czas na odstąpienie Kraj Sprzedaż na odległość Sprzedaż obnośna Użytkowanie czasowe Belgia Towary - dzień po otrzymaniu Dzień po podpisaniu Dzień po podpisaniu Usługi - dzień po zawarciu Cypr W chwili zawarcia Dzień po zawarciu W chwili podpisania Estonia Dania Finlandia Francja Niemcy Grecja Islandia Irlandia W dniu, w którym konsument otrzyma towar W chwili otrzymania towarów lub w dniu zawarcia na dostarczenie usługi lub na produkowane na miarę towary Dzień po przekazaniu powiadomienia Dzień po dostarczeniu lub przyjęciu oferty W przypadku usług, po poinformowaniu o przysługujących konsumentowi prawach. W przypadku towarów, po odebraniu pierwszej częściowej dostawy W chwili otrzymania produktu W dniu otrzymania towarów lub zawarcia na świadczenie usługi W dniu otrzymania towaru przez W chwili zawarcia Towary - w dniu dostarczenia, usługi i towary produkowane na miarę - w dniu zawarcia Dzień po dostarczeniu opatrzonego datą dokumentu Dzień złożenia zamówienia lub zobowiązania się do dokonania zakupu Po podpisaniu i przyznaniu praw do odstąpienia W dniu dostarczenia towaru lub zawarcia W dniu otrzymania towarów lub zawarcia na świadczenie usługi W dniu dostarczenia formularza odstąpienia od W chwili otrzymania W chwili podpisania Dzień po podpisaniu Dzień przesłania przyjętej oferty z powrotem do konsumenta Po podpisaniu i przekazaniu informacji W dniu otrzymania - Po podpisaniu przez obie strony konsumenta Włochy Brak informacji Brak informacji W dniu zawarcia Litwa Jeden dzień po W chwili dostarczenia W chwili podpisania

20 Polska Szwecja Zjednoczone Królestwo otrzymaniu towarów lub, w przypadku usług, jeden dzień po zawarciu Towary - w dniu dostarczenia Usługi - w dniu zawarcia Towary - w dniu otrzymania Usługi - w dniu zawarcia W dniu otrzymania towaru lub jeden dzień po nabyciu usługi pisemnego, opatrzonego datą powiadomienia Brak informacji Towary - w dniu otrzymania Usługi - w dniu zawarcia Dzień po dokonaniu zakupu W dniu dostarczenia Jeden dzień po zawarciu W dniu zakupu Okres, w którym konsument może odstąpić od, najczęściej rozpoczyna się w chwili otrzymania stosownej informacji, co wydaje się być najbardziej realistyczne zarówno dla konsumenta, jak i dla sprzedawcy. Jednakże w przypadku sprzedaży na odległość, gdy konsument musi otrzymać i obejrzeć towary, rozsądnym jest, aby prawo do odstąpienia przysługiwało od dnia, w którym towary są dostarczane. Dlatego też niepokojące jest, iż na Cyprze i w Finlandii może się zdarzyć, że czas na odstąpienie zacznie być liczony zanim konsument otrzyma towar. Tabela 5: Metoda odstąpienia Kraj Sprzedaż na odległość Sprzedaż obnośna Użytkowanie czasowe Belgia Metoda odstąpienia Listem poleconym Listem poleconym musi być wskazana w umowie przed upływem siedmiu dni Cypr Pisemne powiadomienie Pisemne powiadomienie Pisemne powiadomienie Dania Dowolno powiadomienie Dowolna Dowolna Estonia Finlandia Francja sprzedawcy W terminie na odstąpienie, przy wykorzystaniu informacji dostarczanej przez sprzedawcę Na konsumencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że przesłał powiadomienie o odstąpienia Powiadomienie wysłane przed końcem Za powiadomieniem przesłanym przed końcem terminu na odstąpienie Nie określono konkretnej formy Listem poleconym Powiadomienie przekazane przed końcem terminu na odstąpienie Na piśmie Na piśmie

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ Zanim dokonasz zakupu, poznaj swoje prawa! Konsumentom kupującym towar lub usługę, przez internet lub w sklepie, we własnym kraju lub w innym państwie UE, przysługują

Bardziej szczegółowo

Finansowanie składek ubezpieczeniowych

Finansowanie składek ubezpieczeniowych Finansowanie składek ubezpieczeniowych Przewodnik dla Klientów Czym jest finansowanie składek Zakup ubezpieczenia zazwyczaj wiąże się z koniecznością jednorazowego opłacenia składki. Tego typu płatność

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWA POZA LOAKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA odwiedziny akwizytora w naszym domu, miejscu pracy UMOWA NA

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Każda umowa w obrocie konsumenckim zawierana jest przez co najmniej dwie strony. Jedną jest konsument podmiot nieprofesjonalny, uznawany

Bardziej szczegółowo

Akwizycja. Ustawa z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827 tj.)

Akwizycja. Ustawa z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827 tj.) Akwizycja Pod terminem akwizycja kryje się określenie jednej z form sprzedaży osobistej, polegającej na kontakcie akwizytora z potencjalnymi nabywcami w celu sprzedaży wyrobu. Może ona przybierać różne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Usług. Zasady świadczenia usług pakietowych dla osób indywidualnych. Definicje

Załącznik nr 1 do Regulaminu Usług. Zasady świadczenia usług pakietowych dla osób indywidualnych. Definicje Załącznik nr 1 do Regulaminu Usług Zasady świadczenia usług pakietowych dla osób indywidualnych 1. Definicje użytych terminów: Definicje a) Pakiet Usług Usługi prawne świadczone w ramach wykupionych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta Katowice, 3 listopada 2014 r. Akty prawne 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Sklepy internetowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów, a coraz więcej transakcji w obrocie handlowym jest zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów od 25.12.2014 r.

Regulamin zakupów od 25.12.2014 r. Regulamin zakupów od 25.12.2014 r. Regulamin zakupów w sklepie internetowym 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową ISP PAN prowadzoną przez firmę "INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Kampania edukacyjno-informacyjna ostrzegająca przed nieuczciwymi sprzedawcami energii

Kampania edukacyjno-informacyjna ostrzegająca przed nieuczciwymi sprzedawcami energii Kampania edukacyjno-informacyjna ostrzegająca przed nieuczciwymi sprzedawcami energii Sprawdź kto sprzedaje Ci energię Kampania edukacyjno-informacyjna organizowana przez Towarzystwo Obrotu Energią pod

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek. Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

2. Kontakt z naszą firmą jest możliwy za pośrednictwem telefonicznym pod nr telefonu

2. Kontakt z naszą firmą jest możliwy za pośrednictwem telefonicznym pod nr telefonu SPRZEDAWCA 1. Właścicielem sklepu internetowego o nazwie e-maxmajster.pl jest firma Max Majster Paweł Osiński z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Ćwiklińskiej 18/117 lok.7 wpisany do Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PPHU Agropunkt

Regulamin sklepu internetowego PPHU Agropunkt 1. Informacje ogólne. 1.1. Internetowy sklep AGROPUNKTprzyjmuje zamówienia 24h na dobę na stronie agropunkt@poczta.onet.pl 1.2. Właścicielem sklepu internetowego jest PPHU AGROPUNT TŁUŚCIEC JÓZEF WĘGRZYNIAK

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania konsumenta powracającego z emigracji. czy wystarczy wysłać maila o zerwaniu umowy o dostawę energii?

Zobowiązania konsumenta powracającego z emigracji. czy wystarczy wysłać maila o zerwaniu umowy o dostawę energii? Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Zobowiązania konsumenta powracającego z emigracji czy wystarczy wysłać maila o zerwaniu umowy o dostawę energii? Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci?

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ CIE Warszawa, 14 marca 2012 r. 1 Plan wykładu 1. Wprowadzenie 2. Założenia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta Przygotuj się na zmiany!

Ustawa o prawach konsumenta Przygotuj się na zmiany! 2014 Ustawa o prawach konsumenta Przygotuj się na zmiany! Autor: Prawnik Patricia Mitro Kancelaria Prawna Legalis Filie: Przeworsk-Rzeszów 2014-06-14 Nowa ustawa o prawach konsumenta- przygotuj się na

Bardziej szczegółowo

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin.

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości  lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin. Sklep w Polsce regulamin Zakres Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) odnosi się do zamówień, które Państwo jako konsument, osoba działająca poza zakresem Państwa działalności lub obowiązków zawodowych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje możliwość reklamowania towaru przecenionego?

Czy istnieje możliwość reklamowania towaru przecenionego? 1 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. a. Umowa sprzedaży/umowa o dzieło Czy możliwy jest zwrot towaru pełnowartościowego? W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów nakładających na przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Ważne terminy w prawie konsumenckim Ważne terminy w prawie konsumenckim Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Brak terminu (z ostrożności najlepiej jak najszybciej)

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC.

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC. REGULAMIN PROGRAMU TESCOMA CLUB Tescoma Club Tescoma Club (zwany dalej TC) to program, który firma Tescoma Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Tescoma) oferuje wszystkim swoim klientom na terenie całej Polski.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE:

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Sklep internetowy REPER (zwany dalej: Sklep) działający pod adresem /sklep) prowadzony jest przez firmę Reper Adam Jamróżkiewicz z siedzibą w Zawoni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki prenumeraty Wydawnictw Komunalnych

Warunki prenumeraty Wydawnictw Komunalnych Warunki prenumeraty Wydawnictw Komunalnych 1 Wprowadzenie 1. Warunki Realizacji Zamówień określają ogólne zasady, na podstawie których firma, ABRYS Sp. z o.o. zwana dalej Sprzedającym, podejmuje się wykonania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.domasazu.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. 1 Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / 25,00 zł (1) kopii

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: Słowniczek

1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: Słowniczek 1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: NIP 9471933919 REGON 361824767 Słowniczek 1. Dni robocze wszystkie dni tygodnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo