Czy mogę z tego zrezygnować? Raport przygotowany przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Wielkiej Brytanii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy mogę z tego zrezygnować? Raport przygotowany przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Wielkiej Brytanii."

Transkrypt

1 Czy mogę z tego zrezygnować? Raport przygotowany przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Wielkiej Brytanii. Wstęp: Doświadczenia klientów CAB (Citziens Advice Bureaux) oraz ECC w zakresie praw do odstąpienia od w kontraktach konsumenckich. W całej Unii Europejskiej konsumentom przysługuje prawo do odstąpienie od na sprzedaż towarów lub usług w sytuacjach, gdy zakup był dokonany pod presją lub, gdy transakcja została zawarta na odległość. Prawa te są bardzo istotne, gdyż konsumenci powinni mieć możliwość łatwego uzyskania rekompensaty bez potrzeby angażowania się w kosztowne czy przeciągające się postępowania sądowe. Jednakże przysługujące konsumentom prawa różnią się między poszczególnymi państwami członkowskimi. W przypadku wielu transakcji, w których powinny występować terminy na odstąpienie, nie daje się konsumentom czasu na zastanowienie się nad swoją decyzją. Fakty zebrane przez Biura Porad Obywatelskich (CAB - Citziens Advice Bureaux) oraz Europejskie Centrum Konsumenckie (ECC) w Wielkiej Brytanii dowodzą, że sprzedawcy nie zawsze gwarantują konsumentom odpowiednie prawo do odstąpienia. Luki w prawodawstwie powodują, że w przypadku niektórych rodzajów transakcji konsumenci nie mają prawa do odstąpienia, na przykład w przypadku handlu obnośnego lub umów kredytowych zawartych w lokalu sprzedawcy. Koszt takich sytuacji bywa dla konsumentów dość wysoki. Rezultaty ankiety MORI (Market & Opinion Research International) przeprowadzonej na zlecenie Biura Porad Obywatelskich we wrześniu 2005 roku pokazują, że w przeciągu minionego roku przeszło trzy miliony osób w Wielkiej Brytanii wyraziło chęć lub bezskutecznie usiłowało odwołać zamówienie lub zwrócić zakupiony towar. Łączna wartość takich transakcji mieści się w przedziale milionów funtów. Aktualny przegląd unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony konsumentów pozwala ponownie ocenić prawa do odstąpienia od we wszystkich państwach członkowskich. Biuro Porad Obywatelskich wyraża swoje zadowolenie z powodu sporządzenia wspomnianej oceny, gdyż jest to doskonała okazja zarówno do osiągnięcia większej jednolitości praw konsumenckich w Unii Europejskiej, jak i do poprawy ochrony konsumentów. Oba te cele niosą ze sobą korzyści zarówno dla sprzedawców jak i dla konsumentów. Niniejszy raport pokazuje, że istnieje nieustanne zapotrzebowanie na przejrzystą regulację prawa do odstąpienia, które zapewniałoby konsumentom łatwość w uzyskiwaniu rekompensaty. Konieczne jest zwiększenie uprawnień konsumentów w niektórych obszarach, zwiększenie spójności prawa oraz zagwarantowanie lepszego przestrzegania prawa konsumenckiego przez firmy.

2 Spis treści Wstęp Strona 3 Prawa do odstąpienia w praktyce - doświadczenia konsumentów Strona 5 Co jest niewłaściwe w prawach do odstąpienia od Strona 12 Europejskie doświadczenia w zakresie praw do odstąpienia Strona 18

3 Wstęp Prawa do odstąpienia zapewniają konsumentom w Unii Europejskiej szybką i skuteczną drogę do uzyskania rekompensaty. W określonych okolicznościach konsument ma prawo ponownie zastanowić się nad dokonanym zakupem, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności i odzyskać zapłacone pieniądze bez potrzeby angażowania się w proces sądowy. Prawa te są przydatne w następujących sytuacjach: - gdy sprzedawca wywiera na konsumenta nadmierny nacisk, - gdy brakuje możliwości porównania oferty innych sprzedawców lub przeanalizowania drobnego druku na umowie, - gdy konsument nie może fizycznie zbadać produktu przed zakupem, ponieważ zakup dokonywany jest w drodze zamówienia przesyłanego pocztą, przez telefon lub przez Internet. Sprzedawcy mogą również stosować politykę zwrotu bez żadnych pytań, czasem w postaci kodeksu postępowania stowarzyszenia handlowego. Takie polityki są bardzo mile widziane, gdyż rozszerzają prawa do odstąpienia ponad zakres ram nakreślonych prawodawstwem. Biura Porad Obywatelskich regularnie mają do czynienia z pytaniami dotyczącymi praw do odstąpienia odnoszącymi się do szerokiej gamy towarów i usług. Analiza pytań dotyczących poszczególnych towarów i usług napływających do 73 Biur Porad Obywatelskich w Anglii i Walii w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2005 roku pokazuje, że spośród wszystkich pytań dotyczy praw do odstąpienia od. Procent pytań dotyczących praw do odstąpienia od wahał się od 13 % w przypadku ubezpieczeń na życie do 45 % w przypadku członkostwa w klubie odnowy biologicznej. Ponadto, w 2004 roku 15 % pytań związanych ze sprawami transgranicznymi, które napłynęły do brytyjskiego ECC, dotyczyło praw do odstąpienia od. Tabela 1: Odsetek pytań do Biur Porad Obywatelskich dotyczących towarów i usług, które odnoszą się do praw do odstąpienia od Produkt Odsetek pytań dotyczących praw do odstąpienia od Ubezpieczenie na życie 13% Stacjonarne linie telefoniczne 13% Niezabezpieczone pożyczki 13% Okna zespolone 14% Meble i wykładziny podłogowe 15% Komputery 15% Telefony komórkowe 16% Pomoce dla niepełnosprawnych 20% Wczasy nabywane w pakiecie 28% Kluby wypoczynkowe, wczasowe, użytkowanie 31% czasowe (tzw. timesharing) Sprzedaż ratalna i warunkowa 43% Kluby odnowy biologicznej, gimnastyczne i 45%

4 sportowe Prawa do odstąpienia są unikalne pod tym względem, że pozwalają konsumentom nabyć produkt lub usługę, zawrzeć umowę, a następnie zmienić zdanie bez żadnych zobowiązań. Aby osiągnąć taką sytuację w prawodawstwie, konieczne było stworzenie zasad dotyczących czasu, procesu i informacji, tj. w jakim okresie czasu istnieje prawo do odstąpienia oraz w jaki sposób transakcje mogą być odwoływane. Co najważniejsze, to sprzedawcy powinni informować konsumentów o przysługujących im prawach. Poniższa tabela ilustruje zakres praw do odstąpienia od obecnie przysługujących konsumentom w Zjednoczonym Królestwie. Tabela 2: Przegląd praw do odstąpienia od obecnie przysługujących konsumentom w Zjednoczonym Królestwie Temat Ustawowy okres Początek okresu Metoda odstąpienia od Co nie jest objęte? przysługiwania prawa do odstąpienia od przysługiwania prawa do odstąpienia od Sprzedaż obnośna 7 dni 1 dzień po transakcji Na piśmie Sprzedaż na zamówienie Użytkowanie czasowe 14 dni 1 dzień po transakcji Za powiadomieniem Kluby wypoczynkowe Sprzedaż na odległość - towary i usługi, za wyjątkiem usług finansowych Sprzedaż na odległość - usługi finansowe, w tym kredyty 7 dni roboczych W chwili otrzymania towaru lub 1 dzień od zakupienia usługi 14 dni (30 dni w przypadku ubezpieczenia na życie) Od dnia następującego po dniu zakupu usługi Kredyt 5 dni Dzień po otrzymaniu powiadomienia o odstąpieniu Wydłużone gwarancje na elektryczne artykuły gospodarstwa Na piśmie lub w formie trwałej Na piśmie lub w formie trwałej (lub ustnie, jeżeli sprzedawca się na to zgodzi) Na piśmie 45 dni Dzień zakupu Za ustnym lub pisemnym powiadomieniem Gdy zawarcie transakcji obejmuje element kontaktu osobistego Gdy zawarcie transakcji obejmuje element kontaktu osobistego Transakcje zawierane przy kontakcie osobistym oraz transakcje zawierane w sklepach Inne wydłużone gwarancje oraz gwarancje na elektryczne artykuły

5 domowego Paliwo 14 dni 1 dzień po transakcji Telekomunikacja 10 dni roboczych Od dnia dokonania zmiany operatora Dowolna Dowolna gospodarstwa domowego nabyte w ramach sprzedaży wysyłkowej Umowy inne niż ustne, np. Internet Nowe linie, linie dodatkowe, Internet, telefony komórkowe, usługi szerokopasmowe Powyższa tabela ukazuje zróżnicowanie zakresu, terminów oraz metod związanych z prawem do odstąpienia. Wynika z niej, że konsumenci mogą pogubić się w zawiłościach przysługujących im praw, zaś nieuczciwi sprzedawcy mogą to wykorzystać. Prawa te były wprowadzane jednostkowo w odpowiedzi na zgłaszane problemy i nie stanowią jednolitego systemu. Na przykład, konsument kupujący od domokrążcy okna zespolone ma tylko siedem dni na odstąpienie od, jeżeli była to sprzedaż nie zamówiona. Jeżeli jednakże z zakupem okien powiązana jest umowa kredytowa, konsument miałby na odstąpienie jedynie 5 dni, niezależnie od tego, czy sprzedaż była dokonana na zamówienie, czy nie. Biura regularnie donoszą o problemach konsumentów w zakresie egzekwowania przysługujących im praw do odstąpienia. Obejmuje to sytuacje, w których konsumenci chcą zwrócić zakupiony towar, ale napotykają na pewne trudności. Niniejszy raport korzysta z danych CAB odnośnie tego, w jaki sposób prawa do odstąpienia działają w praktyce, oraz odnośnie najczęściej napotykanych problemów. Na koniec spojrzymy na to, jak te prawa działają w różnych krajach Unii Europejskiej i sformułujemy zalecenia w zakresie poprawy przepisów prawnych. Prawo do odstąpienia w praktyce - doświadczenia konsumentów Przeprowadzona we wrześniu 2005 na zlecenie Biura Porad Obywatelskich ankieta MORI wykazała, iż chociaż większość konsumentów uważa, że zna przysługujące im prawa do odstąpienia od, wartość rzeczywiście odwołanych transakcji była niewielka. Wartość dwóch trzecich z nich (66 %) nie przekroczyła 100 funtów. Jedynie 2 % osób biorących udział w ankiecie odstąpiło lub usiłowało odstąpić od umów wartych przeszło funtów. 7 % osób chciało odstąpić od lub bezskutecznie usiłowało to zrobić. Przybliżona średnia wartość takich zakupów wyniosła 126 funtów. Wyniki te sugerują, iż trzy miliony osób zamieszkujących Wielką Brytanię chciało lub bezskutecznie usiłowało w ubiegłym roku odstąpić od umów o łącznej wartości między 300 a 500 milionów funtów. Dane Biur Porad Obywatelskich wykazują, iż klienci często napotykają problemy z rezygnacją z droższych zakupów. Blisko 80 % spraw zgłaszanych w biurach dotyczyło problemów z

6 odstąpieniem od o wartości przekraczającej 100 funtów, zaś jedna trzecia dotyczyła zakupów o wartości przekraczającej funtów. Z jednym wyjątkiem, zakupy te dotyczą produktów sprzedawanych osobom niepełnosprawnym lub opłatom za kursy szkoleniowe. Ponieważ do Biura Porad Obywatelskich zgłaszają się głównie ludzie biedniejsi i bardziej narażeni na nieuczciwe traktowanie, dane te dotyczą osób, które najmniej mogą sobie pozwolić na możliwość skorzystania z przysługujących im praw do odstąpienia od. Aby zrozumieć, dlaczego niektórzy konsumenci mają trudności ze skorzystaniem z przysługujących im praw do odstąpienia od, spójrzmy na doświadczenie klientów Biur Porad Obywatelskich w zakresie: użytkowania czasowego, sprzedaży obnośnej, kredytów, sprzedaży na odległość, usług użyteczności publicznej, oraz dobrowolnego zapewniania praw do odstąpienia od na podstawie kodeksu postępowania stowarzyszenia branżowego. Omówione poniżej przypadki pokazują, w jakim stopniu te sprawy wpływają na klientów, a w szczególności na ich finanse. Wielu z tych konsumentów ma niskie dochody i przez to są w pewnym stopniu podatni na nieuczciwe praktyki. Ankieta MORI wykazała, że większy odsetek osób z klasy społecznej DE miał trudności z wykorzystaniem przysługujących im praw do odstąpienia, niż w przypadku klasy AB. Użytkowanie czasowe (Timesharing) Rynek usług użytkowania czasowego w Zjednoczonym Królestwie jest wart przeszło 108 milionów funtów rocznie. Unijna Dyrektywa w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w systemie podziału czasu jest wynikiem wzmożonej aktywności nieuczciwych sprzedawców na tym właśnie rynku. Jednakże sprzedawcy ci, żeby ominąć nowe przepisy - opracowali nowy produkt - klub wypoczynkowy. W rezultacie konsumenci nadal narażeni są na nadużycia na tym rynku i dowiadują się, że nie mogą skorzystać z praw do odstąpienia od, które zostały wprowadzone w celu rozwiązania tego problemu. 31 % pytań, które wpłynęły do Biur Porad Obywatelskich w okresie od kwietnia do lipca 2005 roku, odnośnie użytkowania czasowego i klubów wypoczynkowych, dotyczą praw do odstąpienia od. Dowody Biura pokazują, jak wpływa to na sytuację na rynku: Klienci Biura Porad Obywatelskich z Sussex podpisali umowę klubu wypoczynkowego na Teneryfie i od razu tego pożałowali. Założyli, że przysługuje im czas na ochłonięcie, ale gdy usiłowali rozwiązać umowę, sprzedawca odmówił, a dla konsumentów oznaczało to nieprzespane noce w obawie o sytuację finansową. Klient z Gloucestershire podpisał umowę klubu wypoczynkowego pomimo tego, że wcześniej kilkakrotnie tłumaczył, że musi najpierw zweryfikować swoją sytuację finansową, gdyż może być go na to nie stać. Jednakże naciski sprzedawcy przyniosły efekty i klient podpisał umowę, a ponieważ klub wypoczynkowy nie podpada pod definicję użytkowania

7 czasowego, nie przysługiwało mu prawo do odstąpienia. Biuro Porad Obywatelskich prowadził lobbing na rzecz wprowadzenia zmian do legislacji dotyczącej użytkowania czasowego i opublikowało w listopadzie 2003 roku raport zatytułowany Raj utracony (Paradise lost). Zalecaliśmy, aby zmiany spowodowały poszerzenie definicji użytkowania czasowego w całej Unii Europejskiej oraz, w okresie przejściowym, w Zjednoczonym Królestwie. Jesteśmy rozczarowani faktem, że rząd brytyjski nie zmienił prawa krajowego, aby objąć nim nie objęte Ustawą o usługach użytkowania czasowego z roku Sprzedaż obnośna (poza lokalem) Prawa do odstąpienia od w przypadku sprzedaży obnośnej są istotne, gdyż częstą praktyką jest wywieranie przez sprzedawcę presji na kupującego. Badania Office of Fair Trading (OFT) potwierdzają, iż w przypadku wielu konsumentów zakup towarów i usług w domu wiąże się z większą presją, niż zakup w innych okolicznościach. Wartość takich zakupów może być wysoka. OFT szacuje, że wartość transakcji sprzedaży obnośnej wynosi przynajmniej 2,4 miliarda funtów. Dane z Consumer Direct, działającej w Zjednoczonym Królestwie krajowej infolinii telefonicznej, na której można uzyskać porady odnośnie problemów konsumenckich, pokazują, że średnia wartość transakcji, w odniesieniu do których konsumenci szukali porad w zakresie odstąpienia od, wynosiła blisko funtów w przypadku sprzedaży obnośnej na zamówienie, oraz blisko funtów w przypadku sprzedaży nie zamówionej. Biura Porad Obywatelskich regularnie donosi, iż częstokroć nakłaniano klientów do dokonania zakupów, których nie chcieli i na które nie było ich stać, w wyniku kilkugodzinnego stosowania natarczywych technik sprzedaży przez wpuszczonych do domu akwizytorów Jednakże obecna unijna dyrektywa w sprawie sprzedaży obnośnej pozwala państwom członkowskim nie stosować praw do odstąpienia od, jeżeli sprzedaż obnośna jest uznawana za dokonana na zamówienie. W Zjednoczonym Królestwie w przypadku zamówionej sprzedaży obnośnej nie przysługuje konsumentom prawo do odstąpienia od. Z naszych badań ECC wynika, mimo że wiele państw członkowskich zapewniło swoim konsumentom lepszą ochronę, Irlandia, Grecja, Polska, Niemcy, Dania oraz Finlandia zdecydowały się nie stosować praw do odstąpienia od w przypadku sprzedaży na zamówienie. Oznacza to, na przykład, że prawa do odstąpienia od nie przysługują konsumentowi, jeżeli ten zwrócił się do firmy o przedstawienie bliższych informacji o produkcie, a zamiast tego odwiedził go przedstawiciel handlowy. Poniższe przykłady ilustrują sytuacje, w których brytyjskie prawo dotyczące sprzedaży obnośnej wciąż zawodzi nadzieje konsumentów, szczególnie tych najbardziej narażonych na szkodliwe praktyki. Klientka Biura Porad Obywatelskich w Essen zadzwoniła do firmy i poprosiła o przedstawienie ogólnego kosztorysu zainstalowania wanny z drzwiczkami. Następnego dnia rano otrzymała broszurę informacyjną; zadzwonił do niej również przedstawiciel handlowy, który złożył jej wizytę tego samego dnia po południu. Po długiej rozmowie uległa presji sprzedawcy i podała mu dane swojej karty kredytowej na potrzeby uiszczenia funtów zaliczki na wannę kosztującą funtów, na którą nie było ją stać.

8 Firma sprzedająca produkty dla osób niepełnosprawnych odmówiła prawa do odstąpienia od starszej klientce Biura Porad Obywatelskich z Gloucestershire. Konsumentka brała udział w prezentacji handlowej, która odbyła się w ośrodku, w którym mieszka, i pod presją zakupiła przyrząd za 255 funtów. Osoba ta cierpi na artretyzm oraz chorobę Parkinsona, nosi kołnierz usztywniający kręgi szyjne, używa chodzika Zimmer oraz oczekuje na podwójną operację bioder. Następnego dnia po zakupie przypomniała sobie, że jej lekarz powiedział, że ten produkt w jej przypadku nie pomoże, lecz gdy chciała odstąpić od, firma powiedziała, że ponieważ na prezentację zaprosił ich zarządca ośrodka, nie mieli obowiązku udzielać prawa do odstąpienia od. Uznali, iż była to sprzedaż na zamówienie. Różnica między sprzedażą zamówioną i niezamówioną nie jest zbyt dobrze pojmowana, zaś poziom presji wywieranej na konsumenta jest praktycznie ten sam. We wrześniu 2002 roku Biuro Porad Obywatelskich opublikowało raport Od drzwi do drzwi (Door to door), który został przedłożony OFT jako super-skarga. Żądaliśmy wprowadzenia dokładnych zmian do przepisów prawnych, aby odzwierciedlić doświadczenia konsumentów, włącznie z tym, że w przypadku zamówionej sprzedaży obnośnej powinny przysługiwać prawa do odstąpienia od. Pomimo przeprowadzonych po otrzymaniu raportu przez OFT szeroko zakrojonych badań rynku, których wyniki opublikowano w maju 2004 roku, podjęcie działań jest jak dotąd jedynie rozważane. Trudno to uzasadnić, gdyż większość respondentów przeprowadzonej w 2004 roku przez DTI konsultacji wyraźnie opowiedziało się za dokonaniem zmian. Biuro Porad Obywatelskich zaleca, aby Unia Europejska, dokonując przeglądu legislacji w zakresie ochrony konsumentów, zmieniła dyrektywę w sprawie sprzedaży obnośnej tak aby państwa członkowskie zapewniły konsumentom prawo do odstąpienia od w obu rodzajach sprzedaży obnośnej. Kredyty W Zjednoczonym Królestwie prawa do odstąpienia mają zastosowanie do kredytów udzielanych poza siedzibą i gdy konsument znajduje się twarzą w twarz z kredytodawcą lub sprzedawcą oferującym kredyt. Prawa do odstąpienia mają również zastosowanie do udzielania kredytów na odległość. Prawa te zostały w prowadzone, aby wesprzeć walkę z wywieraniem presji na konsumentów. Niemniej z doświadczenia Biura Porad Obywatelskich wynika, że udzielanie kredytu w siedzibie również może odbywać się z zastosowaniem presji wobec konsumenta, ale w takim przypadku prawo nie zapewnia konsumentom żadnej możliwości wycofania się z niekorzystnej : Biuro Porad Obywatelskich w Gloucestershire doniosło o przypadku kobiety pracującej dorywczo, do której zadzwonił pożyczkodawca, u którego wcześniej zaciągnęła pożyczkę, i ją, aby złożyła wizytę w banku w celu omówienia jej sprawy. Podczas spotkania pracownik banku zachęcał ją do zaciągnięcia kolejne pożyczki pytając, czego by jeszcze potrzebowała w domu. Gdy klientka zdradziła, że myślała o wybudowaniu przeszklonej werandy, bank zasugerował, aby podpisała nową umowę na pożyczkę w wysokości funtów. Klientka poprosiła o czas do namysłu, gdyż nie była pewna, czy stać ją na nową pożyczkę, ale bank jej na to nie pozwolił. Klientka wyszła z banku podpisawszy umowę kredytową. Dwa dni później, gdy zdała sobie sprawę z tego, że nie stać jej na spłatę obu pożyczek naraz, zwróciła się do Biura Porad Obywatelskich z prośbą o pomoc. Biuro Porad Obywatelskich musiało jej odpowiedzieć, że nie przysługuje jej prawo do odstąpienia, gdyż umowę

9 podpisała w siedzibie banku. Klient Biura Porad Obywatelskich z Lancashire nie mógł odstąpić od zakupu na raty nowego samochodu, ponieważ podpisał umowę w salonie dealera samochodowego. Po pięciu godzinach nieustannej presji, podpisał umowę kredytową, która obejmowała opłacenie ubezpieczenia oraz gwarancję w kwocie przekraczającej funtów, które sprzedawca wcześniej opisywał jako darmowe. Kiedy klient się zorientował, że nie jest w stanie ponieść tak dużych obciążeń finansowych, zatelefonował do dealera, aby odwołać transakcję i rozwiązać umowę kredytową. Dealer odpowiedział, że nie może rozwiązać, i jeżeli będzie usiłował zwrócić samochód, naruszy jej warunki. W całej Unii Europejskiej problem ten został uwzględniony w trwających obecnie pracach nad nową unijną dyrektywą w sprawie kredytów konsumenckich. Art. 13 zapewnia prawo do wycofania się z kredytowej niezależnie od miejsca jej podpisania oraz do 14-dniowego czasu na przemyślenie podjętej decyzji. Biuro Porad Obywatelskich pragnie wyrazić swoje zadowolenie tym kierunkiem zmian legislacji. Konsumenci w Zjednoczonym Królestwie posiadają prawo do odstąpienia w przypadku sprzedaży obnośnej dóbr konsumenckich z powiązaną z transakcją umową kredytową. Te prawa stanowią uzupełnienie praw przysługujących konsumentom w przypadku samej sprzedaży obnośnej i mają zastosowanie niezależnie od tego, czy sprzedaż była na zamówienie, czy też nie. Klientka Biura Porad Obywatelskich ze Wschodniego Yorkshire szukała porady, ponieważ nie mogła skontaktować się z firmą, której przedstawiciel handlowy spędził u niej 4 godziny, usiłując sprzedać jej łóżko ortopedyczne za funtów ze spłatą rozłożoną na raty w ramach kredytowej. Zgodziła się na wizytę w celu zademonstrowania łóżka i o godzinie 10-ej wieczorem w końcu zgodziła się na kupno łóżka. Zgodnie z zasadami dotyczącymi sprzedaży obnośnej była to sprzedaż na zamówienie, więc prawo do odstąpienia od przysługiwało jej tylko, dlatego, że oprócz transakcji zawarła również umowę kredytową. Prawa do odstąpienia przysługujące konsumentom z powodu dokonywania zakupów na raty okazały się niezwykle cenne. Służą również jako ilustracja potrzeby rozszerzenia prawa do odstąpienia od na sprzedaż obnośną dokonywaną na zamówienie. Jednakże, zgodnie z obecnymi propozycjami w zakresie nowej unijnej dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich, nie jest jasne, czy prawa do odstąpienia w przypadku umów kredytowych będą automatycznie zapewniać prawo do zrezygnowania z zakupu połączonego z taką umową. Biuro Porad Obywatelskich uważa, iż spowodowałoby to większe problemy dla konsumentów, którzy mogą się spostrzec, że nie mogą zrezygnować z zakupu, na który ich nie stać. Biuro Porad Obywatelskich zaleca, aby proponowana unijna dyrektywa w sprawie kredytów konsumenckich została zmieniona w taki sposób, aby zapewnić prawo do odstąpienia od transakcji powiązanych z rozwiązywaną umową kredytową. Sprzedaż na odległość W przeciągu ostatnich kilku lat sprzedaż na odległość dokonywana za pośrednictwem telewizji, Internetu czy telefonu znacznie zyskała na popularności. Na przykład: dostęp do Internetu w

10 gospodarstwach domowych wzrósł ostatnimi laty z 33 % gospodarstw domowych w roku 2000 do 44 % w roku 2002, zaś wartość sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem Internetu w przypadku brytyjskich gospodarstw domowych wzrosła z 10,8 miliarda funtów w roku 2003 do 18,1 miliarda funtów w roku wzrost o 67,7 %. W coraz większej liczbie gospodarstw domowych znaleźć można telewizję kablową lub satelitarną, dzięki której konsumenci mogą uzyskać dostęp do kanałów oferujących zakupy telewizyjne:( 18 % w roku 1996, 44 % w roku 2002 ). Sprzedawcy muszą informować konsumentów o przysługujących im prawach do odstąpienia w formie trwałej. Stwarza to szczególny problem w przypadku produktów sprzedawanych i dostarczanych bezpośrednio na telefony komórkowe, takich jak dzwonki polifoniczne. Nie istnieje prosty sposób dostarczenia tej informacji w formie trwałej. Najwygodniejszym sposobem byłoby przekazanie tej informacji w postaci wiadomości tekstowej, ale długość takiej informacji byłaby ograniczona i mogłaby nie zostać zachowana przez odbiorcę. Otwiera to również drogę do nadużyć, ponieważ od posiadaczy telefonów komórkowych mogą być pobierane opłaty za otrzymywane wiadomości, niezależnie od tego, czy dana osoba chce otrzymać konkretną wiadomość, czy też nie. Biuro Porad Obywatelskich w Południowo-Wschodniej Walii doniosło, iż klientka wraz z rodziną miała abonament na trzy telefony komórkowe. Zapłacili 1,50 funta za nowy dzwonek dla jednego z nich. Na rachunku miesięcznym opłata ta figurowała jako usługi stron trzecich i klientka zapłaciła. Następnego miesiąca na rachunku znalazły się usługi stron trzecich o wartości 8,50 funta. W rozmowie z operatorem klientka dowiedziała się, że wyraziła zgodę na przesyłanie jej nowych dzwonków każdego miesiąca. Podano jej numer telefonu, pod którym mogła zrezygnować z otrzymywania dalszych dzwonków. Klientka skorzystała z tej propozycji. Jednakże następnego miesiąca otrzymała rachunek z kwotą 9,50 funta za usługi stron trzecich. Gdy ponownie zadzwoniła do operatora powiedziano jej, że sprzedawca dzwonków musiał przekazać jej dane stronie trzeciej, której nie mogą namierzyć. Po obejrzeniu reklamy w telewizji klient irlandzkiego Europejskiego Centrum Konsumenckiego zwrócił się do brytyjskiego centrum z prośbą o poradę odnośnie takiej zmiany pakietu telewizji satelitarnej, aby obejmował jeden konkretny program. Reklama wymagała od klienta, aby zadzwonił do sprzedawcy, dokonał zakupu i podał dane swojej karty kredytowej dla celów przetworzenia płatności. Później odkrył, że jego karta jest obciążana każdego miesiąca za wszystkie programy dostępne na danym kanale telewizji satelitarnej. Klient nigdy nie otrzymał żadnych warunków ani informacji o przysługującym mu prawie do odstąpienia. Europejskie Centrum Konsumenckie skontaktowało się ze sprzedawcą, unieważniło umowę i uzyskało zwrot pieniędzy dla klienta. W trakcie niedawnej oceny wprowadzenia do prawodawstwa brytyjskiego przepisów dotyczących sprzedaży na odległość, Biuro Porad Obywatelskich argumentowało, że konsumenci powinni móc odstąpić od przy pomocy tego samego medium, które wykorzystali do jej zawarcia.. Jednakże rząd brytyjski zdecydował się nie wprowadzać do ustawy zapisów umożliwiających konsumentom telefoniczne anulowanie umów zawartych przez telefon. Konsument musi złożyć rezygnację na piśmie niezależnie od sposobu zawarcia. Biuro Porad Obywatelskich uważa, iż zmiana tego prawa jest bardzo istotna i odzwierciedla oczekiwania konsumentów. W przypadku

11 osób, które nie mogą namierzyć firmy, z którą zawarli umowę dotyczącą telefonu komórkowego, rozwiązałoby to problem z korzystaniem przysługujących im praw do odstąpienia. Usługi użyteczności publicznej W wyniku liberalizacji rynków telekomunikacyjnego oraz energetycznego, konsumenci w Zjednoczonym Królestwie mogą zmieniać dostawców i szukać najlepszej oferty. Umowy są często sprzedawane konsumentom w drodze niezamówionej sprzedaży obnośnej lub przez telefon. W tych przypadkach konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia. Ponadto, krajowi dostawcy paliw i operatorzy sieci telefonicznych, którzy wykorzystują te mechanizmy sprzedaży, są zobowiązani skontaktować się z konsumentem po zawarciu sprzedaży i dać mu możliwość zmiany zdania. Jest to część zasad specyficznych dla danego sektora i wynika z rozpoznania możliwości dokonania chybionego wyboru. Biuro Porad Obywatelskich z Worcestershire doniosło, iż klientka, po niezamówionym telefonie od dostawcy paliw, zgodziła się na przesłanie jej oferty. Jednakże później została poinformowana, że de facto zgodziła się na przekazanie tej firmie swoich zapasów paliwa. Biuro Porad Obywatelskich z Buckinghamshire doniosło, iż do starszego Pakistańczyka, który nie znał języka angielskiego, dzwonili przedstawiciele handlowi pewnego operatora telefonicznego, którzy mówili w języku Punjabi. Klient miał wrażenie, że sprzedawcy dzwonią od jego obecnego dostawcy linii telefonicznej, więc podawał im wszystkie informacje, o które prosili. Bez swojej wiedzy klient zawarł umowę z nowym dostawcą, który od tej pory wystawiał mu rachunki za rozmowy telefoniczne. Prawa do odstąpienia od w przypadku usług użyteczności publicznej należy jednakże zmienić, żeby dopasować je do rzeczywistego procesu zmiany dostawców. Aby przejście od jednego dostawcy do drugiego było skuteczne, musi to nastąpić płynnie, bez żadnej przerwy w świadczeniu usług i jednoznacznym rozwiązaniem starej w chwili zawarcia nowej. Bez tego mogą wystąpić problemy w postaci podwójnych rachunków lub braku rachunku, jak również niepewność dotycząca praw i obowiązków dostawców i konsumentów, jak to ilustrują opisane poniżej przypadki: Klientka z Biura Porad Obywatelskich w Sussex w czasie niezamówionej wizyty handlowej dotyczącej paliwa dowiedziała się, że po zmianie dostawcy będzie płacić 10% mniej. Lecz gdy przyszedł pierwszy rachunek od nowego dostawcy okazało się, że jest dwukrotnie wyższy od płaconych dotychczas. Starsza klientka Biura Porad Obywatelskich W Północno-Zachodniej Walii została zaczepiona pod supermarketem i przekonana do zmiany dostawcy paliwa. Była tak niezadowolona z podjętej decyzji, że niezwłocznie wróciła do przedstawiciela handlowego, który zapewnił ją, że umowa zostanie zniszczona. Korzystała z miernika przepłaconego. Potem otrzymała list od starego dostawcy, w którym ten wyrażał żal, że zrezygnowała z jego usług i nieoczekiwany rachunek od nowego dostawcy opiewający na kwotę 91 funtów. W takich sytuacjach istniejące prawa do odstąpienia nie pomagają, ponieważ rachunki przychodzą do konsumentów jakiś czas po upłynięciu terminu na odstąpienie od. Biuro Porad

12 Obywatelskich zaleca, aby OFCOM oraz OFGEM zmieniły warunki sprzedaży w taki sposób, aby prawo do odstąpienia zostało w takich okolicznościach przedłużone, żeby konsumenci mogli powrócić do tańszej taryfy tak, jakby w ogóle nie dokonywali zmiany operatora. Kodeksy postępowania W Zjednoczonym Królestwie przyjęta w 2002 roku ustawa Enterprise Act umożliwia OFT zatwierdzanie kodeksów postępowania w kontaktach firma-konsument. Wytyczne w zakresie treści kodeksów przedstawianych do zatwierdzenia stanowią, iż kodeks musi wykraczać poza to, co jest wymagane przepisami prawnymi. Potrzeba wprowadzenia praw do odstąpienia, które będą lepsze niż te oferowane przez przepisy dotyczące ochrony konsumentów, została dostrzeżona przez twórców szeregu dobrowolnych kodeksów. Na przykład członkowie Direct Selling Association (Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej) oferują konsumentom 14-dniowy termin na odstąpienie, niezależnie od tego, czy wizyta w domu konsumenta była zamówiona, czy też nie, dzięki czemu konsumenci uzyskują potrzebna ochronę. Co jest niewłaściwe w prawach do odstąpienia od Aby przyjrzeć się temu, w jakim kierunku prawa do odstąpienia powinny posunąć się w przyszłości, zbadaliśmy najczęściej zgłaszane przez konsumentów i ich doradców problemy: niedostarczenie informacji o przysługującym prawie do odstąpienia wprowadzające w błąd informacje o przysługującym prawie do odstąpienia sprzedawcy unikający honorowania prawa do odstąpienia nieudane próby skorzystania z praw do odstąpienia problemy związane z dostawą i zwrotami niezamówione towary i usługi naruszenie warunków postrzeganie przysługujących konsumentom praw do odstąpienia przez samych konsumentów Niedostarczenie informacji o przysługującym prawie do odstąpienia Wszystkie przepisy prawne dotyczące prawa do odstąpienia wymagają przedstawienia konsumentom pewnych informacji w momencie dokonywania zakupu. Obejmuje to informowanie o prawie do odstąpienia oraz o okresie, w jakim to prawo konsumentowi przysługuje, jak również o sposobie odstąpienia i o tym, do kogo należy się zwrócić. W niektórych przypadkach przepisy wymagają również przekazania konsumentowi formularza, przy pomocy, którego może on odstąpić od. Jednakże biura donoszą, że niektórzy przedsiębiorcy unikają tych obowiązków. W rezultacie konsumenci mają mniejszą świadomość przysługujących im praw oraz czują się mniej pewnie przy korzystaniu z prawa do odstąpienia. Tak, jak to miało miejsce w opisanych poniżej przypadkach: Klientka Biura Porad Obywatelskich z Hampshire odkryła, iż jej córki, w wieku 13 i 11 lat,

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VADEMECUM KONSUMENTA KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI VADEMECUM KONSUMENTA KRZYSZTOF LEHMANN VADEMECUM KONSUMENTA KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Kupując warzywa na bazarze lub bilet w kiosku czy zamawiając usługi telekomunikacyjne, każdorazowo zawierasz umowę z przedsiębiorcą.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Zmiana Kodeksu cywilnego Pojęcie lokalu przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Liberalizacja rynku energii. Nr 3 (25) WRZESIEŃ 2007

BIULETYN. Zmiana Kodeksu cywilnego Pojęcie lokalu przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Liberalizacja rynku energii. Nr 3 (25) WRZESIEŃ 2007 BIULETYN Nr 3 (25) WRZESIEŃ 2007 K Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Zmiana Kodeksu cywilnego Pojęcie lokalu przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Liberalizacja rynku energii spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja Europa. Twoje prawa. Prawa i możliwości na jednolitym rynku UE praktyczny przewodnik dla obywateli i przedsiębiorstw. Rynek wewnętrzny i usługi

Twoja Europa. Twoje prawa. Prawa i możliwości na jednolitym rynku UE praktyczny przewodnik dla obywateli i przedsiębiorstw. Rynek wewnętrzny i usługi Twoja Europa Twoje prawa Prawa i możliwości na jednolitym rynku UE praktyczny przewodnik dla obywateli i przedsiębiorstw Rynek wewnętrzny i usługi Poznaj swoje prawa i korzystaj z nich! Bezpłatna infolinia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE L 304/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.11.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.5.2014 r. COM(2014) 259 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

Bardziej szczegółowo

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami Moneymanual Pomyśl o pieniądzach To doskonały przewodnik, który pozwoli czytelnikom uzyskać kontrolę nad ich finansami, pełen rozsądnych porad i przydatnych wskazówek. Credit Action zasługuje na gratulacje

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET Eksperci: D. Ángel Viñas i Aliau D. Jaime Varela Uña SPIS TREŚCI 1. Cel wykładu 2. Wprowadzenie 2.1. Ostatnie lata. 2.2. Bieżące problemy. 3. Wybrane pojęcia i dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

www.agora-eu.org MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ 2011-1-DE2-LEO05-07994 AGORA EUROPE II - WSPÓLNY

www.agora-eu.org MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ 2011-1-DE2-LEO05-07994 AGORA EUROPE II - WSPÓLNY MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż online za granicą aspekty prawne i ekonomiczne. Whitepaper

Sprzedaż online za granicą aspekty prawne i ekonomiczne. Whitepaper Sprzedaż online za granicą aspekty prawne i ekonomiczne Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Aspekty prawne sprzedaży online za granicą: prawo właściwe dla sprzedaży na odległość... 3 1. Często popełniane

Bardziej szczegółowo

E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne.

E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne. E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne. E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER FEDERACJI KONSUMENTÓW NUMER 16/2014

NEWSLETTER FEDERACJI KONSUMENTÓW NUMER 16/2014 NEWSLETTER FEDERACJI KONSUMENTÓW NUMER 16/2014 Dawno dawno temu Federacja Konsumentów wydała ulotkę, dotyczącą ochrony danych osobowych, pod tytułem Prywatność to prawo do pozostawienia w spokoju. To,

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową?

Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? Styczeń 2014 Cele zajęć : przypomnienie wiadomości o podstawowych

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo