STATYSTYKA SĄDOWA SPRAWY CYWILNE O ROZWÓD, SEPARACJĘ ORAZ ALIMENTY W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATYSTYKA SĄDOWA SPRAWY CYWILNE O ROZWÓD, SEPARACJĘ ORAZ ALIMENTY W LATACH 2010-2015"

Transkrypt

1 STATYSTYKA SĄDOWA SPRAWY CYWILNE O ROZWÓD, SEPARACJĘ ORAZ ALIMENTY W LATACH WARSZAWA

2 2

3 Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Zastrzeżenie: Dane z publikacji mogą być wykorzystane wyłącznie z podaniem źródła 1) Ewidencja spraw o rozwód i separację, a także prawomocne orzeczenia alimentów - źródło danych: Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości 2) Prawomocne orzeczone rozwody i separacje - źródło danych: Główny Urząd Statystyczny Opracowanie merytoryczne i graficzne: Joanna Kasprzak st. specjalista pod kierownictwem Naczelnika Wydziału Justyny Kowalczyk 3

4 Objaśnienia Kreska /-/ - zjawisko nie występuje Kropka /./ - brak informacji Znak /x / - wypełnienie pozycji ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe w tym - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy ogólnej z tego oznacza, że podaje się wszystkie składniki sumy ogólnej pow. - skrót wyrazu powyżej pon. - skrót wyrazu poniżej Rozwód rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz owdowienia i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo. Wśród rozwodów możemy wyróżnić dwa typy: rozwód z orzekaniem o winie (kończący małżeństwo z winy któregoś z małżonków) w takim przypadku sąd może zasądzić alimenty od osoby, przez którą ustaje związek małżeński na korzyść poszkodowanej osoby; rozwód bez orzekania o winie (za porozumieniem stron) w tym przypadku małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej osoby. Separacja faktyczny lub formalny stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. W odróżnieniu od rozwodu separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego. Alimenty regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z: pokrewieństwa; powinowactwa; małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami), a wstępnych przed rodzeństwem; a równocześnie krewnych bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Krewni z linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, dzieci) oraz rodzeństwo zobowiązani są do wzajemnej alimentacji, jeżeli osoba do tego uprawniona znajduje się w potrzebie. 4

5 Spis treści Wstęp 7 1. Ewidencja spraw o rozwód i separację w pierwszej i drugiej instancji w latach Ewidencja spraw o rozwód i separację w pierwszej i drugiej instancji Prawomocnie orzeczone rozwody i separacje w latach Prawomocnie orzeczone rozwody i separacje Rozwody według województw Rozwody według miejsca zamieszkania Rozwody według wieku rozwiedzionych małżonków Rozwody według wykształcenia rozwiedzionych małżonków Rozwody według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci Rozwody orzeczone w Polsce według państwa zamieszkania osoby wnoszącej pozew z zagranicy Separacje według województw Separacje według miejsca zamieszkania Separacje według wieku małżonków Separacje według wykształcenia małżonków Separacje według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego Separacje małżeństw posiadających małoletnie dzieci Ewidencja spraw o alimenty w latach Ewidencja spraw cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę orzeczeńw pierwszej instancji Ewidencja spraw o alimenty przy sprawach rozwodowych w drugiej instancji Prawomocnie orzeczone alimenty w latach Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę orzeczeń Prawomocne orzeczenia o alimenty przy sprawach rozwodowych 97 Tabele Ewidencja spraw o rozwód, separację w pierwszej instancji w sądach okręgowych w latach Ewidencja spraw o rozwód, separację w drugiej instancji w sądach apelacyjnych w latach Prawomocnie orzeczone rozwody i separacje w latach Rozwody według województw w latach Rozwody według miejsca zamieszkania powoda oraz liczby małoletnich dzieci w latach Rozwody według wieku rozwiedzionych w chwili wniesienia powództwa w latach Rozwody według wykształcenia rozwiedzionych małżonków w latach Rozwody według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego w latach Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci według władzy rodzicielskiej w latach Rozwody orzeczone w Polsce wg państwa zamieszkania osoby wnoszącej pozew w latach Separacje według województw w latach Separacje według miejsca zamieszkania powoda oraz liczby małoletnich dzieci w latach Separacje według wieku separowanych małżonków w chwili wniesienia powództwa w latach Separacje według poziomu wykształcenia małżonków w latach Separacje według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego w latach Separacje małżeństw posiadających małoletnie dzieci według władzy rodzicielskiej w latach Ewidencja spraw cywilnych o alimenty i zmianę w pierwszej instancji w sądach rejonowych w latach Ewidencja spraw o alimenty przy sprawach rozwod. w drugiej instancji w sądach okręg. w latach Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę w latach Prawomocne orzeczenia o alimenty przy sprawach rozwodowych w 2015 r. 97 5

6 Wykresy Ewidencja spraw o rozwód w pierwszej instancji w sądach okręgowych w latach Ewidencja spraw o separację w pierwszej instancji w sądach okręgowych w latach Struktura załatwień spraw o rozwód w pierwszej instancji w sądach okręgowych w 2015 r Struktura załatwień spraw o separację w pierwszej instancji w sądach okręgowych w 2015 r Ewidencja spraw o rozwód w drugiej instancji w sądach apelacyjnych w latach Ewidencja spraw o separację w drugiej instancji w sądach apelacyjnych w latach Prawomocnie orzeczone rozwody w latach Prawomocnie orzeczone separacje w latach Rozwody według województw w 2010 i 2014 r Rozwody według miejsca zamieszkania powoda w latach Rozwody małżeństw w miastach według liczby ludności w 2010 i 2014 r Rozwody według wieku rozwiedzionych małżonków w chwili wniesienia powództwa w 2010 i 2014 r Rozwody według wieku rozwiedzionych mężczyzn i kobiet w chwili wniesienia powództwa w 2010 i 2014 r Rozwody według wykształcenia rozwiedzionych małżonków w 2010 i 2014 r Rozwody według wykształcenia rozwiedzionych mężczyzn i kobiet w 2010 i 2014 r Rozwody według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego w latach Rozwody według winy strony w latach Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci według władzy rodzicielskiej w latach Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci według liczby dzieci w latach 2010 i 2014 r Rozwody orzeczone w Polsce wg państwa zamieszkania osoby wnoszącej pozew z zagranicy w 2010 i 2014 r Separacje według województw w 2010 i 2014 r Separacje według miejsca zamieszkania powoda w latach Separacje według liczby dzieci w 2010 i 2014 r Separacje według wieku separowanych małżonków w chwili wniesienia powództwa w 2010 i 2014 r Separacje według wieku rozwiedzionych mężczyzn i kobiet w chwili wniesienia powództwa w 2010 i 2014 r Separacje według wykształcenia małżonków w 2010 i 2014 r Separacje według wykształcenia mężczyzn i kobiet w 2010 i 2014 r Separacje według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego w latach Separacje orzeczone według okresu trwania małżeństwa w latach Separacje małżeństw posiadających małoletnie dzieci według władzy rodzicielskiej w latach Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci według liczby dzieci w 2010 i 2014 r Ewidencja spraw cywilnych o alimenty w pierwszej instancji w sądach rejonowych w latach Ewidencja spraw cywilnych o zmianę alimentów w pierwszej instancji w sądach rejon. w latach Struktura załatwień spraw o alimenty w pierwszej instancji w sądach rejonowych w 2015 r Struktura załatwień spraw o alimenty przy sprawach rozwodowych w drugiej instancji w sądach okręg. w 2015 r Struktura załatwień spraw o zmianę alimentów przy sprawach rozwod. w drugiej inst. w sądach okręg. w 2015 r Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę w latach Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych rodzinnych o alimenty wg powództwa w latach Prawomocne orzeczenia o alimenty przy sprawach rozwodowych według powództwa w 2015 r. 97 Mapy Rozwody w Polsce w latach Separacje w Polsce w latach

7 Wstęp Przekazujemy do Państwa dyspozycji opracowanie statystyczne dotyczące spraw cywilnych o rozwód, separację oraz alimenty. Są to dane dotyczące ewidencji spraw pozyskane przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej za pośrednictwem systemu Aplikacja Statystyczna AS SAP w sprawozdawczości statystycznej z wydziałów cywilnych sądów powszechnych. Informacje o ewidencji spraw o rozwód, separację i alimenty orzeczone w pierwszej i drugiej instancji zbierane są cyklicznie - narastająco po każdym kwartale, tj. za I kwartał, za I półrocze, za III kwartały oraz za cały rok. Dane za rok 2015 są już dostępne od 20 stycznia 2016 roku. W publikacji prezentujemy także informacje o prawomocnie orzeczonych rozwodach uzyskane za pośrednictwem kart statystycznych D-R1 i separacjach uzyskane poprzez karty statystyczne D-S1 z sądów powszechnych w kooperacji z Głównym Urzędem Statystycznym. Sądy przesyłają karty statystyczne do Głównego Urzędu Statystycznego niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku. Przedmiotowe dane GUS opracowuje w ujęciu rocznym i po ich opracowaniu są przekazywane do tutejszego Wydziału. Dane statystyczne za rok 2015 trafią do Wydziału w drugim kwartale 2016 roku. Baza danych Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej, Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich jest bardzo bogata i należy podkreślić, że dane statystyczne zaprezentowane w tej publikacji stanowią jedynie niewielką część zbieranych, gromadzonych i przetwarzanych przez Wydział informacji. Pełny wolumen danych dostępny jest w siedzibie Wydziału, natomiast wybrane informacje prezentowane są na portalu internetowym ogólnie dostępnym Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS) Pozostajemy z nadzieją, że prezentowane dane będą inspiracją do wielu pogłębionych analiz i wzbogacą, zilustrują wiele działań legislacyjnych i prac naukowych. 7

8 8

9 1. Ewidencja spraw o rozwód i separację w pierwszej i drugiej instancji w latach (źródło danych: Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości) 9

10 10

11 1.1. Ewidencja spraw o rozwód i separację w pierwszej i drugiej instancji W Polsce w ciągu ostatnich 6 lat liczba wpływających spraw o rozwód do sądów okręgowych w pierwszej instancji systematycznie maleje z 91,4 tys. w 2010 r. do 87,0 tys. w 2015 r., tj. o 4,8%. Podobnie maleje wpływ spraw o separację w sądach okręgowych w pierwszej instancji z 5,9 tys. w 2010 r. do 3,6 tys. w 2015 r., tj. o 39,6%. Sytuację tę obrazują poniższe wykresy i tabele. Wykres Ewidencja spraw o rozwód w pierwszej instancji w sądach okręgowych wpływ załatwienia Wykres Ewidencja spraw o separację w pierwszej instancji w sądach okręgowych wpływ załatwienia W roku 2015 w pierwszej instancji załatwiono poprzez uwzględnienie w całości lub części pozwu/wniosku 79,7% spraw o rozwód, zwrócono 9,6% spraw, a umorzono 9,0% spraw załatwionych. Wykres Struktura załatwień spraw o rozwód w pierwszej instancji w sądach okręgowych w 2015 r. 9,6% 0,8% 9,0% 0,9% 79,7% uwzgledniono w całości lub części oddalono zwrócono odrzucono umorzono 11

12 W przypadku separacji uwzględniono 60,6% spraw w pierwszej instancji, zwrócono 14,4% spraw, umorzono 22,7%. Wykres Struktura załatwień spraw o separację w pierwszej instancji w sądach okręgowych w 2015 r. 0,5% 14,4% 22,7% 60,6% uwzgledniono w całości lub części oddalono zwrócono odrzucono 1,8% umorzono Istotne jest że, wpływ spraw o rozwód w drugiej instancji w sądach apelacyjnych systematycznie rośnie z 3,6 tys. spraw w 2010 r. do 4,9 tys. w 2015 r., tj. o 37,1%. Natomiast liczba wpływających spraw o separację w drugiej instancji w sądach apelacyjnych wzrosła z 113 spraw w 2010 r. do 138 w 2015 r., tj. o 22,1%. Wykres Ewidencja spraw o rozwód w drugiej instancji w sądach apelacyjnych wpływ załatwienia Wykres Ewidencja spraw o separację w drugiej instancji w sądach apelacyjnych wpływ załatwienia W 2015 r. w drugiej instancji na spraw o rozwód spraw oddalono, czyli 60,2%. W przypadku separacji procent ten jest podobny, a mianowicie wynosi 59,2%. 12

13 Tabela Ewidencja spraw o rozwód, separację w pierwszej instancji w sądach okręgowych w 2010 r. Załatwiono Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem uwzględniono w całości lub części w tym oddalono zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny o rozwód razem rozwód z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i 3 o separację razem separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i 3 Ewidencja spraw o rozwód, separację w drugiej instancji w sądach apelacyjnych w 2010 r. Załatwiono w tym Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny o rozwód razem rozwód z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i 3 o separację razem separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i 3 13

14 Ewidencja spraw o rozwód, separację w pierwszej instancji w sądach okręgowych w 2011 r. Załatwiono Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem uwzględniono w całości lub części w tym oddalono zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny o rozwód razem rozwód z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i 3 o separację razem separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i 3 Ewidencja spraw o rozwód, separację w drugiej instancji w sądach apelacyjnych w 2011 r. Załatwiono w tym Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny o rozwód razem rozwód z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i 3 o separację razem separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i 3 14

15 Ewidencja spraw o rozwód, separację w pierwszej instancji w sądach okręgowych w 2012 r. Załatwiono Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem uwzględniono w całości lub części w tym oddalono zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny o rozwód razem rozwód z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i o separację razem separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i Ewidencja spraw o rozwód, separację w drugiej instancji w sądach apelacyjnych w 2012 r. Załatwiono w tym Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny o rozwód razem rozwód z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i o separację razem separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i

16 Ewidencja spraw o rozwód, separację w pierwszej instancji w sądach okręgowych w 2013 r. Załatwiono Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem uwzględniono w całości lub części w tym oddalono zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny o rozwód razem rozwód z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i o separację razem separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i Ewidencja spraw o rozwód, separację w drugiej instancji w sądach apelacyjnych w 2013 r. Załatwiono w tym Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny o rozwód razem rozwód z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i o separację razem separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i

17 Ewidencja spraw o rozwód, separację w pierwszej instancji w sądach okręgowych w 2014 r. Załatwiono Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem uwzględniono w całości lub części w tym oddalono zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny o rozwód razem rozwód z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i o separację razem separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i Ewidencja spraw o rozwód, separację w drugiej instancji w sądach apelacyjnych w 2014 r. Załatwiono w tym Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny o rozwód razem rozwód z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i o separację razem separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i

18 Ewidencja spraw o rozwód, separację w pierwszej instancji w sądach okręgowych w 2015 r. Załatwiono Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem uwzględniono w całości lub części w tym oddalono zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny o rozwód razem rozwód z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i o separację razem separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i Ewidencja spraw o rozwód, separację w drugiej instancji w sądach apelacyjnych w 2015 r. Załatwiono w tym Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny o rozwód razem rozwód z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i o separację razem separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i

19 2. Prawomocnie orzeczone rozwody i separacje w latach (źródło danych: Główny Urząd Statystyczny) 19

20 20

21 z tego z tego 2.1. Prawomocnie orzeczone rozwody i separacje Tabela Prawomocnie orzeczone rozwody i separacje w latach Wyszczególnienie Ogółem rozwody i separacje rozwody separacje wskaźnik dynamiki 2010=100 Ogółem rozwody i separacje 100,0 105,2 104,5 106,6 105,6 rozwody 100,0 105,4 105,1 107,9 107,3 separacje 100,0 101,9 90,2 79,5 68,8 W okresie liczba prawomocnie orzeczonych rozwodów wzrasta z 61,3 tys. w 2010 r. do 65,8 tys. w 2014 r., tj. o 7,3%. Jednak najwięcej rozwodów orzeczono w 2013 r. tj. 66,1 tys. Natomiast liczba orzeczonych separacji w badanym okresie maleje z 2,8 tys. w 2010 r. do 1,9 tys. w 2014 r., tj. 31,2%. Wartości te obrazują poniższe wykresy. Wykres Prawomocnie orzeczone rozwody Liczba rozwodów Prawomocnie orzeczone separacje Liczba separacji 21

22 2.2. Rozwody według województw Tabela Rozwody według województw WOJEWÓDZTWA w liczbach bezwzględnych OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Zagranica w odsetkach OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Dolnośląskie 9,5 9,2 9,0 9,0 8,8 Kujawsko-pomorskie 6,5 6,2 6,1 6,4 6,5 Lubelskie 4,1 4,3 4,8 6,2 4,8 Lubuskie 3,2 3,3 3,1 3,0 3,2 Łódzkie 7,0 6,3 7,0 6,7 6,7 Małopolskie 5,9 7,6 7,5 6,0 6,7 Mazowieckie 13,6 13,5 13,6 13,8 14,8 Opolskie 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 Podkarpackie 3,4 3,7 3,5 3,5 3,5 Podlaskie 3,2 2,9 2,7 3,0 2,9 Pomorskie 6,0 6,1 4,8 6,0 4,9 Śląskie 13,9 12,9 13,2 13,0 12,5 Świętokrzyskie 2,5 2,0 3,1 2,1 2,9 Warmińsko-mazurskie 4,7 4,5 4,3 4,2 4,1 Wielkopolskie 8,0 8,3 8,8 8,7 9,0 Zachodniopomorskie 5,4 5,7 5,1 5,0 5,1 Zagranica 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 wskaźnik dynamiki 2010=100 OGÓŁEM 100,0 105,4 105,1 107,9 107,3 Dolnośląskie 100,0 102,5 99,9 102,4 99,8 Kujawsko-pomorskie 100,0 100,7 97,9 105,0 107,6 Lubelskie 100,0 113,0 124,8 166,3 127,9 Lubuskie 100,0 108,6 103,6 101,2 109,2 Łódzkie 100,0 95,0 105,7 103,5 103,0 Małopolskie 100,0 136,5 133,0 110,2 121,6 Mazowieckie 100,0 104,8 105,3 109,6 117,4 Opolskie 100,0 112,5 109,2 107,5 110,6 Podkarpackie 100,0 113,6 106,8 111,7 111,3 Podlaskie 100,0 97,2 90,7 103,1 98,3 Pomorskie 100,0 108,1 84,6 108,0 87,7 Śląskie 100,0 97,7 99,7 100,9 96,6 Świętokrzyskie 100,0 85,3 129,6 90,0 124,5 Warmińsko-mazurskie 100,0 99,6 95,9 96,2 92,8 Wielkopolskie 100,0 108,7 115,6 116,6 119,6 Zachodniopomorskie 100,0 110,4 99,4 99,4 100,8 Zagranica 100,0 114,5 112,6 136,9 132,3 22

23 Wykres Rozwody według województw w 2010 r. Wielkopolskie 8,0% Śląskie 13,9% Zagranica 0,8% Zachodniopomorskie 5,4% Dolnośląskie 9,5% Kujawskopomorskie 6,5% Lubuskie 3,2% Lubelskie 4,1% Łódzkie 7,0% Pomorskie 6,0% Podlaskie 3,2% Podkarpackie 3,4% Opolskie 2,5% Mazowieckie 13,6% Małopolskie 5,9% Warmińskomazurskie 4,1% Świętokrzyskie 2,9% Rozwody według województw w 2014 r. Zagranica Wielkopolskie 1,0% 9,0% Zachodniopomorskie 5,1% Śląskie 12,5% Dolnośląskie 8,8% Warmińskomazurskie 4,7% Świętokrzyskie 2,5% Kujawskopomorskie 6,5% Lubelskie 4,8% Lubuskie 3,2% Łódzkie 6,7% Pomorskie 4,9% Podlaskie 2,9% Podkarpackie Opolskie 3,5% 2,5% Mazowieckie 14,8% Małopolskie 6,7% Analizując liczbę rozwodów w przestrzeni terytorialnej Polski według województw, w badanym okresie najwięcej orzekanych rozwodów odnotowano w województwach: śląskim 8,5 tys. rozwodów w 2010 r. tj. 13,9% wszystkich rozwodów, 8,2 tys. w 2014 r. tj. 12,5%, mazowieckie 8,3 tys. rozwodów w 2010 r. tj. 13,6% wszystkich rozwodów, 9,8 tys. w 2014 r. tj. 14,8%, dolnośląskie 5,8 tys. rozwodów w 2010 r. tj. 9,5% wszystkich rozwodów, 5,8 tys. w 2014 r. tj. 8,8%, wielkopolskie 4,9 tys. rozwodów w 2010 r. tj. 8,0% wszystkich rozwodów, 5,9 tys. w 2014 r. tj. 9,0%. Najmniej orzekanych rozwodów odnotowano w województwach: opolskim 1,5 tys. rozwodów w 2010 r. tj. 2,5% wszystkich rozwodów, 1,7 tys. w 2014 r. tj. 2,5%, świętokrzyskie 1,5 tys. rozwodów w 2010 r. tj. 2,5% wszystkich rozwodów, 1,9 tys. w 2014 r. tj. 2,9%, lubuskie 1,9 tys. rozwodów w 2010 r. tj. 3,2% wszystkich rozwodów, 2,1 tys. w 2014 r. tj. 3,2%. Wskaźnik dynamiki liczby rozwodów względem roku 2010 wskazuje, że największa dynamika rozwodów wystąpiła za granicą oraz w następujących województwach: zagranica z 114,5 w 2010 r. do 132,3 w 2014 r., lubelskim z 113,0 w 2010 r. do 127,9 w 2014 r., wielkopolskim z 108,7 w 2010 r. do 119,6 w 2014 r., mazowieckim z 104,8 w 2010 r. do 117,4 w 2014 r. 23

24 Mapa Rozwody w Polsce w 2010 r. Rozwody w Polsce w 2011 r. Mapa Rozwody w Polsce w 2012 r. Rozwody w Polsce w 2013 r. Mapa Rozwody w Polsce w 2014 r. 24

25 2.3. Rozwody według miejsca zamieszkania Wykres Rozwody według miejsca zamieszkania powoda Liczba rozwodów w miastach Liczba rozwodów na wsi Na wykresie dotyczącym rozwodów według miejsca zamieszkania widoczna jest znaczna dysproporcja pomiędzy ogólną liczbą rozwodów w miastach a na wsi. W omawianym okresie w każdym roku rozwody w miastach stanowią ponad 70% wszystkich rozwodów w ciągu roku. Najwięcej rozwodów w miastach odnotowano w 2013 r. 49,3 tys. tj. 74,6% wszystkich rozwodów. Wykres Rozwody małżeństw w miastach według liczby ludności w 2010 r. 5,1% 3,5% 10,9% 17,7% 14,4% 48,4% 100 tys. i więcej tysięcy tysięcy tysięcy 5-10 tysięcy poniżej 5 tysięcy Rozwody małżeństw w miastach według liczby ludności w 2014 r. 5,1% 4,0% 11,9% 18,6% 14,2% 46,3% 100 tys. i więcej tysięcy tysięcy tysięcy 5-10 tysięcy poniżej 5 tysięcy Biorąc pod uwagę liczbę rozwodów w miastach według liczby ludności, najwięcej rozwodów wystąpiło w miastach liczących 100 tys. ludności i więcej, w 2010 r. było ich 22,9 tys. co stanowi 48,4% wszystkich rozwodów w miastach, natomiast w 2014 r. 22,5 tys. rozwodów tj. 46,3% rozwodów w miastach. 25

26 Tabela ROZWODY WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA POWODA ORAZ LICZBY MAŁOLETNICH DZIECI MIEJSCE ZAMIESZKANIA OSOBY WNOSZĄCEJ POWÓDZTWO ogółem bez dzieci Rozwody małżeństw o liczbie dzieci razem i więcej 2010 OGÓŁEM Miasta - razem tys. i więcej ludności tysięcy tysięcy tysięcy tysięcy Poniżej 5 tysięcy Wieś Zagranica OGÓŁEM Miasta - razem tys. i więcej ludności tysięcy tysięcy tysięcy tysięcy Poniżej 5 tysięcy Wieś Zagranica OGÓŁEM Miasta - razem tys. i więcej ludności tysięcy tysięcy tysięcy tysięcy Poniżej 5 tysięcy Wieś Zagranica OGÓŁEM Miasta - razem tys. i więcej ludności tysięcy tysięcy tysięcy tysięcy Poniżej 5 tysięcy Wieś Zagranica OGÓŁEM Miasta - razem tys. i więcej ludności tysięcy tysięcy tysięcy tysięcy Poniżej 5 tysięcy Wieś Zagranica

27 2.4. Rozwody według wieku rozwiedzionych małżonków Wykres Rozwody według wieku rozwiedzionych małżonków w chwili wniesienia powództwa w 2010 r mąż żona Wykres Rozwody według wieku rozwiedzionych mężczyzn w chwili wniesienia powództwa w 2010 r. 5,4% 4,0% 0,0% 2,8% 19 lat i mniej 9,7% 13,1% ,4% 20,8% ,1% ,8% Rozwody według wieku rozwiedzionych kobiet w chwili wniesienia powództwa w 2010 r. 9,7% 4,2% 2,5% 7,7% 0,3% 6,9% 18,4% 19 lat i mniej ,1% ,9% ,4%

28 Rozwody według wieku rozwiedzionych małżonków w chwili wniesienia powództwa w 2014 r mąż żona Rozwody według wieku rozwiedzionych mężczyzn w chwili wniesienia powództwa w 2014 r. 6,0% 5,3% 8,2% 11,1% 15,6% 0,0% 1,8% 11,7% 20,1% 20,1% 19 lat i mniej Rozwody według wieku rozwiedzionych kobiet w chwili wniesienia powództwa w 2014 r. 6,5% 4,7% 3,6% 8,8% 13,7% 18,7% 0,1% 5,3% 16,9% 21,7% 19 lat i mniej Analizując rozwody według wieku rozwiedzionych małżonków w chwili wniesienia powództwa, największą grupę w omawianym okresie stanowią osoby w wieku lat oraz lat. W 2010 r. najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni oraz kobiety w wieku lat, mężczyźni 12,7 tys. tj. 20,8% ogółem rozwiedzionych mężczyzn oraz kobiety 12,8 tys. tj. 20,9% ogółem rozwiedzionych kobiet. W 2014 r. podobnie najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni w wieku lat, tj. 13,2 tys. (20,1% rozwiedzionych mężczyzn), natomiast kobiety w wieku lat, tj. 14,2 tys. (21,7% rozwiedzionych kobiet). 28

29 Tabela ROZWODY WEDŁUG WIEKU ROZWIEDZIONYCH W CHWILI WNIESIENIA POWÓDZTWA W 2010 R. WIEK MĘŻA ogółem Wiek żony 19 lat i mniej lat i więcej Ogółem lat i mniej lat i więcej ROZWODY WEDŁUG WIEKU ROZWIEDZIONYCH W CHWILI WNIESIENIA POWÓDZTWA W 2011 R. WIEK MĘŻA ogółem Wiek żony 19 lat i mniej lat i więcej Ogółem lat i mniej lat i więcej

30 ROZWODY WEDŁUG WIEKU ROZWIEDZIONYCH W CHWILI WNIESIENIA POWÓDZTWA W 2012 R. WIEK MĘŻA ogółem Wiek żony 19 lat i mniej lat i więcej Ogółem lat i mniej lat i więcej ROZWODY WEDŁUG WIEKU ROZWIEDZIONYCH W CHWILI WNIESIENIA POWÓDZTWA W 2013 R. WIEK MĘŻA ogółem Wiek żony 19 lat i mniej lat i więcej Ogółem lat i mniej lat i więcej

31 ROZWODY WEDŁUG WIEKU ROZWIEDZIONYCH W CHWILI WNIESIENIA POWÓDZTWA W 2014 R. WIEK MĘŻA ogółem Wiek żony 19 lat i mniej lat i więcej Ogółem lat i mniej lat i więcej

32 2.5. Rozwody według wykształcenia rozwiedzionych małżonków Wykres Rozwody wg wykształcenia rozwiedzionych małżonków w 2010 r mąż żona Wykresy dotyczące rozwodów według wykształcenia rozwiedzionych małżonków pokazują, że w 2010 r. wśród rozwiedzionych mężczyzn najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni z wykształceniem zasadniczym zawodowym 21,9 tys. tj. 35,7% ogółem rozwiedzionych mężczyzn oraz z wykształceniem średnim 18,0 tys. tj. 29,4% ogółem rozwiedzionych mężczyzn. Wykres Rozwody wg wykształcenia rozwiedzionych mężczyzn w 2010 r. 0,1% 0,2% 9,2% 9,2% 15,7% 0,6% wyższe policealne średnie 35,7% 29,4% zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe Rozwody wg wykształcenia rozwiedzionych kobiet w 2010 r. 8,7% 0,1% 6,4% 0,3% 24,1% wyższe policealne 22,7% 1,3% średnie zasadnicze zawodowe 36,3% gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe Najliczniejszą grupą kobiet decydujących się na rozwód stanowiły kobiety z wykształceniem średnim 22,3 tys. tj. 36,3% ogółem rozwiedzionych kobiet oraz z wykształceniem wyższym 14,8 tys. tj. 24,1% ogółem rozwiedzionych kobiet. 32

33 Rozwody wg wykształcenia rozwiedzionych małżonków w 2014 r mąż żona W 2014 r. sytuacja wyglądała podobnie, rozwiedzeni mężczyźni najliczniejszą grupę stanowili spośród tych z wykształceniem zasadniczym zawodowym 24,3 tys. tj. 37,0% ogółem oraz z wykształceniem średnim 22,0 tys. tj. 33,5% ogółem rozwiedzionych mężczyzn. Kobiety z wykształceniem średnim stanowiły 25,1 tys. tj. 38,2%, a z wykształceniem wyższym 19,7 tys. tj. 29,9% ogółem rozwiedzionych kobiet. Rozwody wg wykształcenia rozwiedzionych mężczyzn w 2014 r. 0,5% 0,1% 0,8% 8,7% 18,8% 0,6% wyższe policealne średnie 37,0% zasadnicze zawodowe 33,5% gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone Rozwody wg wykształcenia rozwiedzionych kobiet w 2014 r. 0,1% 0,3% 0,8% 7,6% 21,8% 29,9% wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne 38,2% 1,1% podstawowe niepełne podstawowe nieustalone 33

34 Tabela ROZWODY WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ROZWIEDZIONYCH MAŁŻONKÓW W 2010 R. Wykształcenie żony WYKSZAŁCENIE MĘŻA ogółem wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone OGÓŁEM Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Niepełne podstawowe Nieustalone ROZWODY WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ROZWIEDZIONYCH MAŁŻONKÓW W 2011 R. Wykształcenie żony WYKSZAŁCENIE MĘŻA ogółem wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone OGÓŁEM Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Niepełne podstawowe Nieustalone

35 ROZWODY WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ROZWIEDZIONYCH MAŁŻONKÓW W 2012 R. Wykształcenie żony WYKSZAŁCENIE MĘŻA ogółem wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone OGÓŁEM Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Niepełne podstawowe Nieustalone ROZWODY WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ROZWIEDZIONYCH MAŁŻONKÓW W 2013 R. Wykształcenie żony WYKSZAŁCENIE MĘŻA ogółem wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone OGÓŁEM Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Niepełne podstawowe Nieustalone

36 ROZWODY WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ROZWIEDZIONYCH MAŁŻONKÓW W 2014 R. Wykształcenie żony WYKSZAŁCENIE MĘŻA ogółem wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone OGÓŁEM Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Niepełne podstawowe Nieustalone

37 2.6. Rozwody według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego Analizując rozwody według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego w omawianym okresie, najczęściej podawaną przyczyną była niezgodność charakterów w 2010 r. 34,8% rozpatrywanych przyczyn, w 2014 r. 41,4%, kolejną było niedochowanie wierności w 2010 r. 25,4%, w 2014 r. 21,6%, oraz nadużywanie alkoholu w 2010 r. 19,8%, w 2014 r. 17,8% rozpatrywanych przyczyn. Wykres Rozwody według przyczyny rozkładu pożycia małżenskiego w 2010 r. 3,0% 0,6% 2,2% 0,4% 25,4% niedochowanie wierności małżeńskiej nadużywanie alkoholu 34,8% naganny stosunek do członków rodziny trudności mieszkaniowe 19,8% nieporozumienia na tle finansowym niezgodność charakterów niedobór seksualny 7,3% 1,3% 5,2% dłuższa nieobecność różnice światopoglądowe Rozwody według przyczyny rozkładu pożycia małżenskiego w 2011 r. 2,8% 0,4% 0,5% 1,9% 24,3% niedochowanie wierności małżeńskiej nadużywanie alkoholu 35,2% naganny stosunek do członków rodziny trudności mieszkaniowe 20,2% nieporozumienia na tle finansowym niezgodność charakterów niedobór seksualny 7,3% 1,5% 5,8% dłuższa nieobecność różnice światopoglądowe 37

38 Rozwody według przyczyny rozkładu pożycia małżenskiego w 2012 r. 0,3% 2,5% 0,4% 2,2% 24,3% niedochowanie wierności małżeńskiej nadużywanie alkoholu 35,3% naganny stosunek do członków rodziny trudności mieszkaniowe nieporozumienia na tle finansowym niezgodność charakterów 20,1% niedobór seksualny 8,0% 1,5% 5,3% dłuższa nieobecność różnice światopoglądowe inne Rozwody według przyczyny rozkładu pożycia małżenskiego w 2013 r. 2,6% 0,4% 0,5% 2,1% 37,8% 22,9% 19,0% niedochowanie wierności małżeńskiej nadużywanie alkoholu naganny stosunek do członków rodziny trudności mieszkaniowe nieporozumienia na tle finansowym niezgodność charakterów niedobór seksualny dłuższa nieobecność 7,8% 1,4% 5,6% różnice światopoglądowe inne 38

39 Rozwody według przyczyny rozkładu pożycia małżenskiego w 2014 r. 0,3% 2,5% 0,7% 1,9% 21,6% niedochowanie wierności małżeńskiej nadużywanie alkoholu 41,4% 17,8% naganny stosunek do członków rodziny trudności mieszkaniowe nieporozumienia na tle finansowym niezgodność charakterów niedobór seksualny dłuższa nieobecność 7,5% 1,3% 5,1% różnice światopoglądowe inne Wykresy dotyczące rozwodów według winy strony, wskazują, że w ciągu omawianych pięciu lat najczęściej orzekano rozwody bez orzeczenia o winie, w 2010 r. było ich 44,6 tys. tj. 72,7% ogółem, w 2014 r. 48,7 tys. tj. 74,0% ogółem wszystkich rozwodów, na kolejnym miejscu były orzekane rozwody z winy męża, w 2010 r. było ich 11,6 tys. tj. 19,0%, w 2014 r. 11,5 tys. tj. 17,5% ogółem wszystkich rozwodów. Wykres Rozwody według winy strony w 2010 r. 19,0% 3,4% 4,9% męża żony 72,7% obu stron bez orzekania o winie 39

40 Rozwody według winy strony w 2011 r. 72,9% 18,9% 3,3% 4,8% męża żony obu stron bez orzekania o winie Rozwody według winy strony w 2012 r. 73,1% 18,7% 3,4% 4,7% męża żony obu stron bez orzekania o winie Rozwody według winy strony w 2013 r. 73,7% 18,0% 3,6% 4,7% męża żony obu stron bez orzekania o winie Rozwody według winy strony w 2014 r. 74,0% 17,5% 3,7% 4,8% męża żony obu stron bez orzekania o winie 40

41 Tabela ROZWODY WEDŁUG PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, WINY STRON W POLSCE W 2010 R. Orzeczenie o winie PRZYCZYNY ROZKŁADU ogółem wina obu bez orzeczenia POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO wina męża wina żony stron o winie OGÓŁEM Niedochowanie wierności małżeńskiej (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nadużywanie alkoholu (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Naganny stosunek do członków rodziny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Trudności mieszkaniowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nieporozumienia na tle finansowym (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niezgodność charakterów (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niedobór seksualny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Dłuższa nieobecność (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Różnice światopoglądowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Inne (wyłącznie)

42 ROZWODY WEDŁUG PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, WINY STRON W POLSCE W 2011 R. Orzeczenie o winie PRZYCZYNY ROZKŁADU ogółem wina obu bez orzeczenia POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO wina męża wina żony stron o winie OGÓŁEM Niedochowanie wierności małżeńskiej (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nadużywanie alkoholu (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Naganny stosunek do członków rodziny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Trudności mieszkaniowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nieporozumienia na tle finansowym (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niezgodność charakterów (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niedobór seksualny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Dłuższa nieobecność (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Różnice światopoglądowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Inne (wyłącznie)

43 ROZWODY WEDŁUG PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, WINY STRON W POLSCE W 2012 R. Orzeczenie o winie PRZYCZYNY ROZKŁADU ogółem bez orzeczenia POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO wina męża wina żony wina obu stron o winie OGÓŁEM Niedochowanie wierności małżeńskiej (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nadużywanie alkoholu (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Naganny stosunek do członków rodziny (wyłącznie) 3.W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Trudności mieszkaniowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nieporozumienia na tle finansowym (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niezgodność charakterów (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niedobór seksualny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Dłuższa nieobecność (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Różnice światopoglądowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Inne (wyłącznie)

44 ROZWODY WEDŁUG PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, WINY STRON W POLSCE W 2013 R. Orzeczenie o winie PRZYCZYNY ROZKŁADU ogółem wina obu bez orzeczenia POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO wina męża wina żony stron o winie OGÓŁEM Niedochowanie wierności małżeńskiej (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nadużywanie alkoholu (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Naganny stosunek do członków rodziny (wyłącznie) 3.W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Trudności mieszkaniowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nieporozumienia na tle finansowym (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niezgodność charakterów (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niedobór seksualny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Dłuższa nieobecność (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Różnice światopoglądowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Inne (wyłącznie)

45 ROZWODY WEDŁUG PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, WINY STRON W POLSCE W 2014 R. Orzeczenie o winie PRZYCZYNY ROZKŁADU ogółem wina obu bez orzeczenia POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO wina męża wina żony stron o winie OGÓŁEM Niedochowanie wierności małżeńskiej (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nadużywanie alkoholu (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Naganny stosunek do członków rodziny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Trudności mieszkaniowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nieporozumienia na tle finansowym (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niezgodność charakterów (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niedobór seksualny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Dłuższa nieobecność (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Różnice światopoglądowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Inne (wyłącznie)

46 2.7. Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci Wykresy dotyczące małżeństw posiadające małoletnie dzieci według wykonywania władzy rodzicielskiej obrazują, że w omawianym okresie 5 lat wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzano głównie matce ponad 50% rozwodów małżeństw posiadających małoletnie dzieci. W 2010 r. orzeczono 20,8 tys. rozwodów dla których wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono matkom 57,2%. Powierzenie władzy rodzicielskiej razem matce i ojcu orzeczono przy 13,2 tys. rozwodach, tj. 36,5%. Natomiast ojcu powierzono władzę rodzicielską przy 1,5 tys. rozwodach, tj. 4,2%. W 2014 r. powierzenie władzy rodzicielskiej matce przyznano przy 23,1 tys. rozwodach, tj. 60,7%. Razem matce i ojcu powierzono władzę rodzicielską przy 12,6 tys. rozwodach, tj. 33,1%. Powierzenie władzy rodzicielskiej ojcu przyznano przy 1,7 tys. rozwodach, tj. 4,5%. Wykres Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci według wykonywania władzy rodzicielskiej w 2010 r. 0,9% 0,7% 0,3% 0,2% 36,5% 4,2% 57,2% matce ojcu razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu rodzinie zastępczej placówce wychowawczej inne przypadki powierzenia opieki 0,7% Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci według wykonywania władzy rodzicielskiej w 2011 r. 0,8% 0,3% 0,2% 4,4% 33,8% 59,8% matce ojcu razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu rodzinie zastępczej placówce wychowawczej inne przypadki powierzenia opieki 46

47 Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci według wykonywania władzy rodzicielskiej w 2012 r. 0,9% 0,6% 0,3% 0,2% 33,3% matce ojcu 60,4% razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu rodzinie zastępczej 4,4% placówce wychowawczej inne przypadki powierzenia opieki Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci według wykonywania władzy rodzicielskiej w 2013 r. 0,8% 0,7% 0,3% 0,2% 33,8% matce ojcu 59,7% razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu rodzinie zastępczej 4,6% placówce wychowawczej inne przypadki powierzenia opieki Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci według wykonywania władzy rodzicielskiej w 2014 r. 0,6% 0,7% 0,2% 0,2% 33,1% matce ojcu 60,7% razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu rodzinie zastępczej 4,5% placówce wychowawczej inne przypadki powierzenia opieki 47

48 Rozpatrując rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci na utrzymaniu według liczby dzieci, w 2010 r. największy odsetek rozwodów przypada na rodziny posiadające 1 dziecko 23,4 tys. rozwodów, tj. 60,7%, natomiast rozwodów małżeństw posiadających 2 dzieci orzeczono 10,7 tys., tj. 29,4%. W 2014 r. orzeczono 24,1 tys. rozwodów małżeństw posiadających 1 dziecko, tj. 63,2%, a rodzin posiadających 2 dzieci rozpadło się 11,7 tys., tj. 30,8%. Wykres Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci na utrzymaniu według liczby dzieci w 2010 r. 5,0% 1,3% 29,4% 64,4% 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 i więcej dzieci Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci na utrzymaniu według liczby dzieci w 2014 r. 4,7% 1,3% 30,8% 63,2% 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 i więcej dzieci 48

49 Tabela ROZWODY MAŁŻEŃSTW POSIADAJĄCYCH MAŁOLETNIE DZIECI NA UTRZYMANIU WEDŁUG ORZECZENIA SĄDU O WYKONYWANIU WŁADZY RODZICIELSKIEJ Liczba dzieci Ogółem matce Wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono ojcu razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu Dziecko powierzono rodzinie zastępczej placówce wychowawczej Inne przypadki powierzenia opieki 2010 OGÓŁEM dziecko dzieci dzieci i więcej dzieci OGÓŁEM dziecko dzieci dzieci i więcej dzieci OGÓŁEM dziecko dzieci dzieci i więcej dzieci OGÓŁEM dziecko dzieci dzieci i więcej dzieci OGÓŁEM dziecko dzieci dzieci i więcej dzieci

50 Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Zagranica 2.8. Rozwody orzeczone w Polsce według państwa zamieszkania osoby wnoszącej pozew z zagranicy Tabela ROZWODY ORZECZONE W POLSCE WEDŁUG PAŃSTWA ZAMIESZKANIA OSOBY WNOSZĄCEJ POZEW Z ZAGRANICY W 2010 R. Województwo zamieszkania współmałżonka w Polsce MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZAGRANICĄ Ogółem OGÓŁEM Australia Austria Belgia Brazylia Bułgaria Chiny Cypr Czechy Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Irlandia Islandia Izrael Kanada Katar Litwa Luksemburg Niderlandy (Holandia) Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Portugalia RPA Rosja Rumunia Saint Pierre i Miguelon Salwador Singapur Słowacja USA Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Wielka Brytania Włochy Zjedn. Emiraty Arabskie Kraj nieustalony

51 Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Zagranica ROZWODY ORZECZONE W POLSCE WEDŁUG PAŃSTWA ZAMIESZKANIA OSOBY WNOSZĄCEJ POZEW Z ZAGRANICY W 2011 R. Województwo zamieszkania współmałżonka w Polsce MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZAGRANICĄ Ogółem OGÓŁEM Algieria Armenia Australia Austria Belgia Białoruś Brazylia Cypr Czechy Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Honduras Irlandia Islandia Japonia Kanada Katar Kazachstan Korea Południowa Libia Luksemburg Łotwa Niderlandy (Holandia) Niemcy Nigeria Norwegia Nowa Zelandia Oman Peru Polinezja Francuska Rosja Rumunia Serbia Singapur USA Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Vanuatu Węgry Wielka Brytania Wietnam Włochy Wybrzeże Kości Słoniowej Zjedn. Emiraty Arabskie Kraj nieustalony

52 Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Zagranica ROZWODY ORZECZONE W POLSCE WEDŁUG PAŃSTWA ZAMIESZKANIA OSOBY WNOSZĄCEJ POZEW Z ZAGRANICY W 2012 R. Województwo zamieszkania współmałżonka w Polsce MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZAGRANICĄ Ogółem OGÓŁEM Algieria Arabia Saudyjska Australia Austria Belgia Brazylia Chiny Cypr Czechy Dania Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Izrael Japonia Kanada Katar Kazachstan Luksemburg Malezja Maroko Meksyk Mongolia Niemcy Norwegia Rosja Rumunia USA Syria Szwajcaria Szwecja Ukraina Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Włochy Zjedn. Emiraty Arabskie Kraj nieustalony

53 Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Zagranica ROZWODY ORZECZONE W POLSCE WEDŁUG PAŃSTWA ZAMIESZKANIA OSOBY WNOSZĄCEJ POZEW Z ZAGRANICY W 2013 R. Województwo zamieszkania współmałżonka w Polsce MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZAGRANICĄ Ogółem OGÓŁEM Angola Arabia Saudyjska Armenia Australia Austria Belgia Benin Białoruś Bułgaria Chiny Cypr Czechy Dania Dominikana Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Indie Indonezja Irak Irlandia Islandia Kanada Luksemburg Łotwa Macedonia Meksyk Niemcy Niger Nigeria Norwegia Portugalia Rosja Rumunia USA Szwajcaria Szwecja Tajlandia Tunezja Turcja Ukraina Urugwaj Wenezuela Węgry Wielka Brytania Wietnam Włochy Zjedn. Emiraty Arabskie Kraj nieustalony

54 Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Zagranica ROZWODY ORZECZONE W POLSCE WEDŁUG PAŃSTWA ZAMIESZKANIA OSOBY WNOSZĄCEJ POZEW Z ZAGRANICY W 2014 R. Województwo zamieszkania współmałżonka w Polsce MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZAGRANICĄ Ogółem OGÓŁEM Afganistan Argentyna Armenia Australia Austria Azerbejdżan Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Brazylia Cypr Czechy Dania Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Indie Irlandia Islandia Izrael Jordania Kanada Kuba Luksemburg Łotwa Malezja Malta Maroko Nepal Niemcy Nigeria Norwegia Rosja Słowacja Sri Lanka USA Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Węgry Wielka Brytania Wietnam Włochy Kraj nieustalony

55 Tablica dotycząca rozwodów orzeczonych w Polsce według państwa zamieszkania osoby wnoszącej pozew z zagranicy wskazuje, że w 2010 r. najwięcej orzeczonych rozwodów przypadało na osoby wnoszące pozew zamieszkałe w Wielkiej Brytanii 667 tj. 31,2% rozwodów tej grupy., a następnie w Niemczech 403 tj. 18,8% rozwodów oraz w Irlandii 189 tj. 8,8% rozwodów i we Włoszech 185 tj. 8,6% rozwodów. Podobnie w 2014 r. najwięcej orzeczonych rozwodów przypadało na osoby wnoszące pozew zamieszkałe w Wielkiej Brytanii 697 tj. 31,9% rozwodów tej grupy., a następnie w Niemczech 522 tj. 23,9% rozwodów, w Irlandii 171 tj. 7,8% rozwodów oraz w Holandii 139 tj. 6,4% rozwodów. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania współmałżonka w Polsce w 2010 r. najwięcej rozwodów przypadało na województwa: śląskie 197, kujawsko-pomorskie 149 oraz pomorskie 147. W 2014 r. najwięcej rozwodów przypadało na województwa: śląskie 204, małopolskie 155 oraz kujawskopomorskie 152. Wykres Rozwody orzeczone w Polsce według zamieszkania osoby wnoszącej pozew z zagranicy w 2010 r. Zachodniopomorskie 4,0% Wielkopolskie 3,4% Warmińsko-mazurskie 4,4% Świętokrzyskie 3,4% Zagranica 22,6% Śląskie 9,2% Dolnośląskie 6,4% Pomorskie 6,9% Podlaskie 4,3% Kujawsko-pomorskie 7,0% Lubelskie 5,0% Lubuskie 2,1% Łódzkie 1,9% Małopolskie 7,5% Mazowieckie 4,4% Opolskie 2,7% Podkarpackie 5,0% Rozwody orzeczone w Polsce według zamieszkania osoby wnoszącej pozew z zagranicy w 2014 r. Zagranica 29,2% Dolnośląskie 5,7% Kujawsko-pomorskie 7,0% Lubelskie 2,7% Lubuskie 3,0% Łódzkie 2,3% Małopolskie 7,1% Wielkopolskie 4,4% Zachodniopomorskie 2,4% Warmińsko-mazurskie 3,6% Świętokrzyskie 3,9% Śląskie 9,3% Pomorskie 3,9% Podlaskie 2,7% Mazowieckie 5,9% Opolskie 2,5% Podkarpackie 4,5% 55

56 2.9. Separacje według województw Tabela SEPARACJE WEDŁUG WOJEWÓDZTW WOJEWÓDZTWA w liczbach bezwzględnych OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Zagranica w odsetkach OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Dolnośląskie 6,3 5,6 5,6 5,5 7,4 Kujawsko-pomorskie 5,8 5,2 6,7 6,9 7,2 Lubelskie 5,4 4,6 5,1 5,7 4,8 Lubuskie 2,0 2,3 1,7 2,3 1,8 Łódzkie 9,4 7,7 8,3 8,8 7,6 Małopolskie 8,0 9,2 9,6 8,1 7,8 Mazowieckie 11,2 12,9 13,0 13,4 12,1 Opolskie 1,5 1,6 1,4 1,3 1,9 Podkarpackie 5,3 6,6 6,0 4,9 5,4 Podlaskie 3,8 3,8 3,1 4,2 4,1 Pomorskie 5,2 4,7 4,0 5,3 3,1 Śląskie 18,4 18,2 17,3 17,6 17,5 Świętokrzyskie 3,0 2,3 2,3 1,9 3,5 Warmińsko-mazurskie 4,1 4,9 3,3 3,5 4,6 Wielkopolskie 7,1 7,4 9,5 7,9 7,9 Zachodniopomorskie 2,9 2,8 2,7 2,2 2,7 Zagranica 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 wskaźnik dynamiki 2010=100 OGÓŁEM 100,0 101,9 90,2 79,5 68,8 Dolnośląskie 100,0 90,9 80,6 69,7 80,6 Kujawsko-pomorskie 100,0 90,2 103,1 94,5 85,3 Lubelskie 100,0 86,7 85,3 84,0 61,3 Lubuskie 100,0 114,3 78,6 89,3 62,5 Łódzkie 100,0 83,7 79,8 74,1 55,1 Małopolskie 100,0 118,0 109,0 81,1 67,6 Mazowieckie 100,0 117,7 105,5 95,5 74,9 Opolskie 100,0 109,8 82,9 70,7 90,2 Podkarpackie 100,0 126,8 101,3 73,2 69,1 Podlaskie 100,0 101,9 74,3 89,5 74,3 Pomorskie 100,0 93,1 69,0 80,7 41,4 Śląskie 100,0 100,8 84,8 76,1 65,4 Świętokrzyskie 100,0 76,5 67,1 48,2 80,0 Warmińsko-mazurskie 100,0 120,0 73,0 67,8 77,4 Wielkopolskie 100,0 106,1 120,7 87,9 76,8 Zachodniopomorskie 100,0 97,6 82,9 59,8 63,4 Zagranica 100,0 53,3 46,7 66,7 53,3 56

57 Wykres Separacje według województw w 2010 r. Warmińsko-mazurskie 4,1% Świętokrzyskie 3,0% Śląskie 18,4% Wielkopolskie Zagranica 7,1% 0,5% Zachodniopomorskie Dolnośląskie 2,9% 6,3% Kujawsko-pomorskie 5,8% Lubelskie 5,4% Łódzkie 9,4% Małopolskie 8,0% Mazowieckie 11,2% Lubuskie 2,0% Pomorskie 5,2% Podlaskie 3,8% Podkarpackie 5,3% Opolskie 1,5% Separacje według województw w 2014 r. Warmińsko-mazurskie 4,6% Świętokrzyskie 3,5% Śląskie 17,5% Wielkopolskie Zagranica 7,9% 0,4% Zachodniopomorskie Dolnośląskie 2,7% 7,4% Mazowieckie 12,1% Kujawsko-pomorskie 7,2% Małopolskie 7,8% Lubuskie 1,8% Łódzkie 7,6% Lubelskie 4,8% Pomorskie 3,1% Podlaskie 4,1% Podkarpackie 5,4% Opolskie 1,9% Liczba orzekanych separacji w Polsce w różnych częściach kraju rozkłada się nierównomiernie. Najwięcej separacji w omawianym okresie orzeczono w następujących województwach: śląskim 514 separacji w 2010 r. tj. 18,4% wszystkich separacji, 336 w 2014 r. tj. 17,5%, mazowieckim 311 separacji w 2010 r. tj. 11,2% wszystkich separacji, 233 w 2014 r. tj. 12,1%, łódzkie 263 separacji w 2010 r. tj. 9,4% wszystkich separacji, 145 w 2014 r. tj. 7,6%, wielkopolskie 198 separacji w 2010 r. tj. 7,1% wszystkich separacji, 152 w 2014 r. tj. 7,9%. Najmniej orzekanych separacji odnotowano w województwach: opolskim 41 separacji w 2010 r. tj. 1,5% wszystkich separacji, 37 w 2014 r. tj. 1,9%, lubuskie 56 separacji w 2010 r. tj. 2,0% wszystkich separacji, 35 w 2014 r. tj. 1,8%, zachodniopomorskie 82 separacji w 2010 r. tj. 2,9% wszystkich separacji, 52 w 2014 r. tj. 2,7%. 57

58 Mapa Separacje w 2010 r. r. Separacje w 2011 r. Mapa Separacje w 2012 r. Separacje w 2013 r. Mapa Separacje w 2014 r. 58

59 2.10. Separacje według miejsca zamieszkania Wykres Separacje według miejsca zamieszkania powoda Liczba separacji w miastach Liczba separacji na wsi Na wykresie dotyczącym separacji według miejsca zamieszkania widoczna jest znaczna dysproporcja pomiędzy ogólną liczbą separacji w miastach a na wsi. W omawianym okresie w każdym roku separacje w miastach stanowią ponad 70% wszystkich separacji w ciągu roku. Najwięcej separacji w miastach odnotowano w 2011 r tj. 72,4% wszystkich separacji. Natomiast najmniej separacji orzeczono w miastach w 2014 r tj. 72,7%, jak również na wsi 515 separacji, tj. 26,9%. Wykres Separacje według liczby dzieci w 2010 r. 6,2% 2,4% 20,9% 28,5% 42,0% bez dzieci 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 i więcej dzieci Separacje według liczby dzieci w 2014 r. 4,7% 1,6% 16,9% 49,7% 27,1% bez dzieci 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 i więcej dzieci Rozpatrując separacje małżeństw według liczby małoletnich dzieci, w 2010 r. największy odsetek separacji przypada na rodziny bezdzietne 42,0%, następnie posiadające 1 dziecko 795 separacji, tj. 28,5%, natomiast separacji małżeństw posiadających 2 dzieci orzeczono 582, tj. 20,9%. W 2014 r. orzeczono 954 separacji małżeństw bezdzietnych, tj. 49,7%, separacji małżeństw posiadających 1 dziecko było 519 tj. 27,1%, a separacji małżeństw posiadających 2 dzieci było 325 tj. 16,9%. 59

60 Tabela SEPARACJE WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA POWODA ORAZ LICZBY MAŁOLETNICH DZIECI MIEJSCE ZAMIESZKANIA OSOBY WNOSZĄCEJ POWÓDZTWO ogółem bez dzieci Separacje orzeczone małżeństw o liczbie dzieci razem i więcej 2010 OGÓŁEM Miasta Wieś Zagranica OGÓŁEM Miasta Wieś Zagranica OGÓŁEM Miasta Wieś Zagranica OGÓŁEM Miasta Wieś Zagranica OGÓŁEM Miasta Wieś Zagranica

61 2.11. Separacje według wieku małżonków Wykres Separacje według wieku separowanych małżonków w chwili wniesienia powództwa w 2010 r mąż żona Wykres Separacje według wieku separowanych mężczyzn w chwili wniesienia powództwa w 2010 r. 0,0% 1,4% 19 lat i mniej 13,4% 10,5% 8,4% 7,6% 13,8% 15,5% ,1% 14,5% Separacje według wieku separowanych kobiet w chwili wniesienia powództwa w 2010 r. 11,9% 14,0% 8,7% 0,2% 6,0% 13,8% 3,5% 10,9% 15,9% 15,1% 19 lat i mniej

62 Separacje według wieku separowanych małżonków w chwili wniesienia powództwa w 2014 r mąż żona Separacje według wieku separowanych mężczyzn w chwili wniesienia powództwa w 2014 r. 13,5% 12,6% 0,0% 1,3% 7,2% 12,1% 11,4% 15,2% 13,9% 12,9% 19 lat i mniej Separacje według wieku separowanych kobiet w chwili wniesienia powództwa w 2014 r. 12,9% 10,7% 11,7% 0,1% 3,5% 9,2% 8,8% 14,0% 13,5% 15,5% 19 lat i mniej Analizując separacje według wieku separowanych małżonków w chwili wniesienia powództwa, największą grupę w omawianym okresie stanowią osoby w wieku lat oraz lat. W 2010 r. najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni oraz kobiety w wieku lat, mężczyźni 431 tj. 15,5% ogółem mężczyzn oraz kobiety 444 tj. 15,9% ogółem kobiet. W 2014 r. najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni w wieku lat, tj. 291 (15,2% mężczyzn), natomiast kobiety w wieku lat, tj. 298 (15,5% separowanych kobiet). 62

63 Tabela SEPARACJE WEDŁUG WIEKU SEPAROWANYCH MAŁŻONKÓW W CHWILI WNIESIENIA POWÓDZTWA W 2010 R. WIEK MĘŻA ogółem Wiek żony 19 lat i mniej Ogółem lat i więcej lat i więcej SEPARACJE WEDŁUG WIEKU SEPAROWANYCH MAŁŻONKÓW W CHWILI WNIESIENIA POWÓDZTWA W 2011 R. WIEK MĘŻA ogółem Wiek żony 19 lat i mniej Ogółem lat i mniej lat i więcej lat i więcej

64 SEPARACJE WEDŁUG WIEKU SEPAROWANYCH MAŁŻONKÓW W CHWILI WNIESIENIA POWÓDZTWA W 2012 R. WIEK MĘŻA ogółem Wiek żony 19 lat i mniej Ogółem lat i mniej lat i więcej lat i więcej SEPARACJE WEDŁUG WIEKU SEPAROWANYCH MAŁŻONKÓW W CHWILI WNIESIENIA POWÓDZTWA W 2013 R. WIEK MĘŻA ogółem Wiek żony 19 lat i mniej Ogółem lat i mniej lat i więcej lat i więcej 64

65 SEPARACJE WEDŁUG WIEKU SEPAROWANYCH MAŁŻONKÓW W CHWILI WNIESIENIA POWÓDZTWA W 2014 R. WIEK MĘŻA ogółem Wiek żony 19 lat i mniej Ogółem lat i więcej lat i więcej 65

66 2.12. Separacje według wykształcenia małżonków Wykres Separacje wg wykształcenia małżonków w 2010 r mąż żona Wykres Separacje wg wykształcenia mężczyzn w 2010 r. 0,1% 0,0% 11,5% 10,9% 11,1% 0,3% 25,3% wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe 40,8% gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone Separacje wg wykształcenia kobiet w 2010 r. 0,3% wyższe 0,2% 11,3% 6,6% 19,2% 0,9% policealne średnie 27,3% 34,2% zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone Wykresy dotyczące separacji według wykształcenia małżonków pokazują, że w 2010 r. wśród mężczyzn najliczniejszą grupę stanowili z wykształceniem zasadniczym zawodowym tj. 40,8% ogółem separowanych mężczyzn oraz z wykształceniem średnim 705 tj. 25,3% ogółem mężczyzn. Najliczniejszą grupą kobiet decydujących się na separację stanowiły kobiety z wykształceniem średnim 954 tj. 34,2% ogółem separowanych kobiet oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym 761 tj. 27,3% ogółem. 66

67 Separacje według wykształcenia małżonków w 2014 r mąż żona Separacje według wykształcenia mężczyzn w 2014 r. 0,1% 0,4% 0,4% 11,3% 39,2% 16,2% 0,6% 31,8% wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone Separacje według wykształcenia kobiet w 2014 r. 0,2% 24,6% 0,3% 0,4% 9,7% 26,3% 1,3% wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe 37,2% gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone W 2014 r. mężczyźni najliczniejszą grupę stanowili spośród tych z wykształceniem zasadniczym zawodowym 752 tj. 39,2% ogółem oraz z wykształceniem średnim 610 tj. 31,8% ogółem separowanych mężczyzn. Kobiety z wykształceniem średnim stanowiły 713 tj. 37,2%, a z wykształceniem wyższym 505 tj. 26,3% ogółem separowanych kobiet. 67

68 Tabela SEPARACJE WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MAŁŻONKÓW W 2010 R. Wykształcenie żony WYKSZAŁCENIE MĘŻA ogółem wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone OGÓŁEM Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Niepełne podstawowe Nieustalone SEPARACJE WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MAŁŻONKÓW W 2011 R. Wykształcenie żony WYKSZAŁCENIE MĘŻA ogółem wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone OGÓŁEM Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Niepełne podstawowe Nieustalone

69 SEPARACJE WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MAŁŻONKÓW W 2012 R. Wykształcenie żony WYKSZAŁCENIE MĘŻA ogółem wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone OGÓŁEM Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Niepełne podstawowe Nieustalone SEPARACJE WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MAŁŻONKÓW W 2013 R. Wykształcenie żony WYKSZAŁCENIE MĘŻA ogółem wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone OGÓŁEM Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Niepełne podstawowe Nieustalone

70 SEPARACJE WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA MAŁŻONKÓW W 2014 R. Wykształcenie żony WYKSZAŁCENIE MĘŻA ogółem wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe niepełne podstawowe nieustalone OGÓŁEM Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Niepełne podstawowe Nieustalone

71 2.13. Separacje według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego Analizując separacje według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego w omawianym okresie, najczęściej podawaną przyczyną było nadużywanie alkoholu w 2010 r. 35,0% rozpatrywanych przyczyn, w 2014 r. 26,4%; kolejną było niezgodność charakterów w 2010 r. 24,6%, w 2014 r. 35,1%, oraz niedochowanie wierności w 2010 r. 16,1%, w 2014 r. 13,7% rozpatrywanych przyczyn. Wykres Separacje według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego w 2010 r. 0,1% 3,2% 0,5% 2,7% 16,1% niedochowanie wierności małżeńskiej nadużywanie alkoholu 24,6% 10,6% 1,7% 5,5% 35,0% naganny stosunek do członków rodziny trudności mieszkaniowe nieporozumienia na tle finansowym niezgodność charakterów niedobór seksualny dłuższa nieobecność różnice światopoglądowe Separacje według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego w 2011 r. 0,1% 2,9% 0,4% 3,2% 15,8% niedochowanie wierności małżeńskiej nadużywanie alkoholu 28,5% naganny stosunek do członków rodziny trudności mieszkaniowe 32,3% nieporozumienia na tle finansowym niezgodność charakterów niedobór seksualny 9,6% 1,5% 5,6% dłuższa nieobecność różnice światopoglądowe 71

72 Separacje według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego w 2012 r. 2,3% 0,2% 3,2% 0,2% 14,7% niedochowanie wierności małżeńskiej nadużywanie alkoholu 27,5% naganny stosunek do członków rodziny trudności mieszkaniowe 34,0% nieporozumienia na tle finansowym niezgodność charakterów niedobór seksualny 10,9% 1,3% 5,7% dłuższa nieobecność różnice światopoglądowe inne Separacje według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego w 2013 r. 2,3% 0,5% 0,2% 3,3% 13,9% niedochowanie wierności małżeńskiej nadużywanie alkoholu 31,3% naganny stosunek do członków rodziny trudności mieszkaniowe 30,2% nieporozumienia na tle finansowym niezgodność charakterów 11,7% 1,2% 5,4% niedobór seksualny dłuższa nieobecność różnice światopoglądowe inne 72

73 Separacje według przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego w 2014 r. 3,1% 0,4% 0,5% 2,6% 13,7% niedochowanie wierności małżeńskiej nadużywanie alkoholu 35,1% 26,4% naganny stosunek do członków rodziny trudności mieszkaniowe nieporozumienia na tle finansowym niezgodność charakterów niedobór seksualny dłuższa nieobecność 11,4% 1,5% 5,4% różnice światopoglądowe inne Wykresy dotyczące separacji według okresu trwania małżeństwa, wskazują, że w ciągu omawianych pięciu lat największą grupą małżeństw decydujących się na separację były małżeństwa trwające od 5 do 9 lat, w 2010 r. takich separacji było 448, a w 2014 r Kolejną grupą były separacje małżeństw trwających 30 lat i więcej, w 2010 r. było ich 443, a w 2014 r. 427 separacji. Wykres Separacje orzeczone według okresu trwania małżeństwa w 2010 r

74 Separacje orzeczone według okresu trwania małżeństwa w 2011 r Separacje orzeczone według okresu trwania małżeństwa w 2012 r

75 Separacje orzeczone według okresu trwania małżeństwa w 2013 r Separacje orzeczone według okresu trwania małżeństwa w 2014 r

76 Tabela SEPARACJE ORZECZONE WEDŁUG OKRESU TRWANIA MAŁŻEŃSTWA ORAZ PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W 2010 r. PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ogółem poniżej 1 roku 76 1 rok 2-4 lata Okres trwania małżeństwa 5-9 lat lat lat lata lat 30 lat i więcej OGÓŁEM Niedochowanie wierności małżeńskiej (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nadużywanie alkoholu (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Naganny stosunek do członków rodziny (wyłącznie) 3.W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Trudności mieszkaniowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nieporozumienia na tle finansowym (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niezgodność charakterów (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niedobór seksualny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Dłuższa nieobecność (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Różnice światopoglądowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Inne (wyłącznie)

77 SEPARACJE ORZECZONE WEDŁUG OKRESU TRWANIA MAŁŻEŃSTWA ORAZ PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W 2011 r. PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ogółem poniżej 1 roku 1 rok 2-4 lata Okres trwania małżeństwa lat lat lat lata lat 30 lat i więcej OGÓŁEM Niedochowanie wierności małżeńskiej (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nadużywanie alkoholu (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Naganny stosunek do członków rodziny (wyłącznie) 3.W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Trudności mieszkaniowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nieporozumienia na tle finansowym (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niezgodność charakterów (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niedobór seksualny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Dłuższa nieobecność (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Różnice światopoglądowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Inne (wyłącznie)

78 SEPARACJE ORZECZONE WEDŁUG OKRESU TRWANIA MAŁŻEŃSTWA ORAZ PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W 2012 r. PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ogółem poniżej 1 roku 1 rok 2-4 lata Okres trwania małżeństwa lat lat lat lata lat 30 lat i więcej OGÓŁEM Niedochowanie wierności małżeńskiej (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nadużywanie alkoholu (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Naganny stosunek do członków rodziny (wyłącznie) 3.W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Trudności mieszkaniowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nieporozumienia na tle finansowym (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niezgodność charakterów (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niedobór seksualny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Dłuższa nieobecność (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Różnice światopoglądowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Inne (wyłącznie)

79 SEPARACJE ORZECZONE WEDŁUG OKRESU TRWANIA MAŁŻEŃSTWA ORAZ PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W 2013 r. PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ogółem poniżej 1 roku 1 rok 2-4 lata Okres trwania małżeństwa lat lat lat lata lat 30 lat i więcej OGÓŁEM Niedochowanie wierności małżeńskiej (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nadużywanie alkoholu (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Naganny stosunek do członków rodziny (wyłącznie) 3.W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Trudności mieszkaniowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nieporozumienia na tle finansowym (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niezgodność charakterów (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niedobór seksualny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Dłuższa nieobecność (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Różnice światopoglądowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Inne (wyłącznie)

80 SEPARACJE ORZECZONE WEDŁUG OKRESU TRWANIA MAŁŻEŃSTWA ORAZ PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIAMAŁŻEŃSKIEGO W 2014 r. PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ogółem 80 poniżej 1 roku 1 rok 2-4 lata Okres trwania małżeństwa lat lat lat lata lat 30 lat i więcej OGÓŁEM Niedochowanie wierności małżeńskiej (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nadużywanie alkoholu (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Naganny stosunek do członków rodziny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Trudności mieszkaniowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Nieporozumienia na tle finansowym (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niezgodność charakterów (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Niedobór seksualny (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Dłuższa nieobecność (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Różnice światopoglądowe (wyłącznie) W powiązaniu z inną przyczyną - razem : Inne (wyłącznie)

81 2.14. Separacje małżeństw posiadających małoletnie dzieci Wykresy dotyczące małżeństw posiadające małoletnie dzieci według wykonywania władzy rodzicielskiej obrazują, że w omawianym okresie 5 lat wykonywanie władzy rodzicielskiej w wyniku orzeczonych separacji powierzano głównie matce ponad 50% separacji małżeństw posiadających małoletnie dzieci. W 2010 r. orzeczono 934 separacji dla których wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono matkom 57,8%. Powierzenie władzy rodzicielskiej razem matce i ojcu orzeczono przy 624 separacjach, tj. 38,6%. Natomiast ojcu powierzono władzę rodzicielską przy 37 separacjach, tj. 2,3%. W 2014 r. powierzenie władzy rodzicielskiej matce przyznano przy 608 separacjach, tj. 63,1%. Razem matce i ojcu powierzono władzę rodzicielską przy 327 separacjach, tj. 33,9%. Powierzenie władzy rodzicielskiej ojcu przyznano przy 20 separacjach, tj. 2,1%. Wykres Separacje małżeństw posiadających małoletnie dzieci według wykonywania władzy rodzicielskiej w 2010 r. 0,8% 0,3% 0,1% 0,1% 38,6% 2,3% 57,8% matce ojcu razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu rodzinie zastępczej placówce wychowawczej inne przypadki powierzenia opieki Separacje małżeństw posiadających małoletnie dzieci według wykonywania władzy rodzicielskiej w 2011 r. 0,3% 0,2% 0,1% 0,4% 2,1% 34,2% 62,8% matce ojcu razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu rodzinie zastępczej placówce wychowawczej inne przypadki powierzenia opieki 81

82 Separacje małżeństw posiadających małoletnie dzieci według wykonywania władzy rodzicielskiej w 2012 r. 0,7% 0,0% 0,1% 0,1% 33,3% matce ojcu 63,3% razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu 2,5% rodzinie zastępczej Separacje małżeństw posiadających małoletnie dzieci według wykonywania władzy rodzicielskiej w 2013 r. 0,9% 0,0% 0,1% 0,0% matce 32,8% ojcu 63,5% razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu 2,7% rodzinie zastępczej Separacje małżeństw posiadających małoletnie dzieci według wykonywania władzy rodzicielskiej w 2014 r. 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% matce 33,9% ojcu razem matce i ojcu 63,1% oddzielnie matce i ojcu 2,1% rodzinie zastępczej placówce wychowawczej 82

83 Rozpatrując separacje małżeństw posiadających małoletnie dzieci na utrzymaniu według liczby dzieci, w 2010 r. największy odsetek rozwodów przypada na rodziny posiadające 1 dziecko 795 separacji, tj. 49,2%, natomiast separacji małżeństw posiadających 2 dzieci orzeczono 582, tj. 36,0%. W 2014 r. orzeczono 519 separacji małżeństw posiadających 1 dziecko, tj. 53,8%, a rodzin posiadających 2 dzieci rozpadło się 325, tj. 33,7%. Wykres Separacje małżeństw posiadających małoletnie dzieci na utrzymaniu według liczby dzieci w 2010 r. 10,6% 4,2% 36,0% 49,2% 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 i więcej dzieci Separacje małżeństw posiadających małoletnie dzieci na utrzymaniu według liczby dzieci w 2014 r. 9,3% 3,1% 33,7% 53,8% 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 i więcej dzieci 83

84 Tabela SEPARACJE MAŁŻEŃSTW POSIADAJĄCYCH MAŁOLETNIE DZIECI NA UTRZYMANIU WEDŁUG ORZECZENIA SĄDU O WYKONYWANIU WŁADZY RODZICIELSKIEJ Liczba dzieci Ogółem matce Wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono ojcu razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu Dziecko powierzono rodzinie zastępczej placówce wychowawczej Inne przypadki powierzenia opieki 2010 OGÓŁEM dziecko dzieci dzieci i więcej dzieci OGÓŁEM dziecko dzieci dzieci i więcej dzieci OGÓŁEM dziecko dzieci dzieci i więcej dzieci OGÓŁEM dziecko dzieci dzieci i więcej dzieci OGÓŁEM dziecko dzieci dzieci i więcej dzieci

85 3. Ewidencja spraw o alimenty w latach (źródło danych: Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości) 85

86 86

87 3.1. Ewidencja spraw cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę orzeczeń w pierwszej instancji W Polsce w ciągu ostatnich 6 lat liczba wpływających spraw cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę orzeczeń do sądów rejonowych w pierwszej instancji zmniejszyła się z 64.5 tys. w 2010 r. do 59,8 tys. w 2015 r., tj. o 7,3%. Proporcjonalnie zmniejszyła się liczba załatwień spraw z 64,0 tys. w 2010 r. do 58,5 tys. w 2015 r., tj. o 8,6%. Sytuację tę obrazują poniższe wykresy i tabele. Wykres Ewidencja spraw cywilnych rodzinnych o alimenty w pierwszej instancji w sądach rejonowych wpływ załatwienia Wykres Ewidencja spraw cywilnych rodzinnych o zmianę alimentów w pierwszej instancji w sądach rejonowych wpływ załatwienia W roku 2015 w pierwszej instancji załatwiono poprzez uwzględnienie w całości lub części 38,2% spraw cywilnych rodzinnych o alimenty, oddalono 5,8%, zwrócono 6,6% spraw, a umorzono 48,9% spraw załatwionych. Wykres Struktura załatwień spraw o alimenty w pierwszej instancji w sądach rejonowych w 2015 r. 48,9% 38,2% 5,8% 0,4% 6,6% uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono odrzucono umorzono 87

88 Tabela Ewidencja spraw cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę orzeczeń w pierwszej instancji w sądach rejonowych Załatwiono Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem uwzględniono w całości lub części w tym oddalono zwrócono odrzucono umorzono Pozostało na okres następny 2010 Alimenty (orzeczenia) Zmiana orzeczeń w zakresie alimentów Alimenty (orzeczenia) Zmiana orzeczeń w zakresie alimentów Alimenty (orzeczenia) Zmiana orzeczeń w zakresie alimentów Alimenty (orzeczenia) Zmiana orzeczeń w zakresie alimentów Alimenty (orzeczenia) Zmiana orzeczeń w zakresie alimentów Alimenty (orzeczenia) Zmiana orzeczeń w zakresie alimentów

89 3.2. Ewidencja spraw o alimenty przy sprawach rozwodowych w drugiej instancji w sądach okręgowych W 2015 r. wpłynęło do sądów okręgowych w drugiej instancji 2,8 tys. spraw o alimenty przy sprawach rozwodowych, natomiast załatwiono 2,9 tys. spraw, w tym 61,8% oddalono, 31,3% zmieniono, a 6,1% uchylono lub uchylono i przekazano do sądu pierwszej instancji. Wykres Struktura załatwień spraw o alimenty przy sprawach rozwodowych w drugiej instancji w sądach okręgowych w 2015 r. 1,6% 1,6% 3,7% oddalono 31,3% 61,8% zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji odrzucono Natomiast spraw o zmianę alimentów przy sprawach rozwodowych w 2015 r. wpłynęło do sądów okręgowych w drugiej instancji 4,0 tys. spraw, załatwiono 4,0 tys. spraw, w tym 67,8% oddalono, 27,8% zmieniono, a 1,5% uchylono lub uchylono i przekazano do sądu pierwszej instancji. Wykres ,5% Struktura załatwień spraw o zmianę alimentów przy sprawach rozwodowych w drugiej instancji w sądach okręgowych w 2015 r. 0,9% 2,1% oddalono 27,8% 67,8% zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji odrzucono Tabela Ewidencja spraw o alimenty przy sprawach rozwodowych w drugiej instancji w sądach okręgowych w 2015 r. Załatwiono w tym Sprawy wg repertoriów lub wykazów Wpłynęło razem oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji odrzucono umorzono Pozostało na okres następny Alimenty (orzeczenia) Zmiana orzeczeń w zakresie alimentów

90 90

91 4. Prawomocnie orzeczone alimenty w latach (źródło danych: Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości) 91

92 92

93 4.1. Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę orzeczeń W okresie liczba prawomocnie orzeczonych alimentów i zmianę orzeczeń w sprawach cywilnych rodzinnych systematycznie maleje z 94,5 tys. w 2010 r. do 64,4 tys. w 2015 r., tj. o 31,8%. Sytuację obrazuje poniższy wykres. Wykres Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę (poza alimentami orzeczonymi w trakcie rozwodu ) Liczba spraw o alimenty Najwięcej spraw o alimenty odnotowano z powództwa dzieci (w tym małoletnich) w 2010 r. było ich 86,0 tys., tj. 91,0% wszystkich spraw o alimenty. Kolejną grupą były alimenty o ustalenie ojcostwa, w 2010 r. stanowiły 4,1 tys. spraw, tj. 4,4% wszystkich spraw o alimenty. Wykres Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę wg powództwa w 2010 r. 1,8% 1,9% 4,4% 0,3% 0,7% 91,0% dzieci (w tym małoletnich) rodziców małżonków małżonków i ich dzieci o ustalenie ojcostwa innych osób 93

94 Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę wg powództwa w 2011 r. 1,7% 1,1% 4,5% 0,3% 0,8% 91,6% dzieci (w tym małoletnich) rodziców małżonków małżonków i ich dzieci o ustalenie ojcostwa innych osób Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę wg powództwa w 2012 r. 1,5% 1,1% 4,7% 0,3% 1,5% 90,8% dzieci (w tym małoletnich) rodziców małżonków małżonków i ich dzieci o ustalenie ojcostwa innych osób Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę wg powództwa w 2013 r. 1,5% 0,9% 5,2% 0,7% 1,4% 90,3% dzieci (w tym małoletnich) rodziców małżonków małżonków i ich dzieci o ustalenie ojcostwa innych osób 94

95 Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę wg powództwa w 2014 r. 1,5% 0,8% 4,6% 1,4% 1,5% 90,2% dzieci (w tym małoletnich) rodziców małżonków małżonków i ich dzieci o ustalenie ojcostwa innych osób Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych rodzinnych o alimenty i zmianę wg powództwa w 2015 r. 1,4% 0,7% 4,6% 1,2% 1,5% 90,6% dzieci (w tym małoletnich) rodziców małżonków małżonków i ich dzieci o ustalenie ojcostwa innych osób W 2015 r. najwięcej spraw o alimenty odnotowano z powództwa dzieci (w tym małoletnich), było ich 58,4 tys., tj. 90,6% wszystkich spraw o alimenty. Następną grupą były alimenty o ustalenie ojcostwa, stanowiły 3,0 tys. spraw, tj. 4,6% wszystkich spraw o alimenty. 95

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód Marlena Gilewicz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Organizacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód W latach 2000

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Witkowski Prezes

Pan Janusz Witkowski Prezes MINISTER SPRAWIEDLIWOŚĆ! Warszawa, dnia marca 2015 r. DL-IX-454-85/15 tl ^9 Pan Janusz Witkowski Prezes 1504010007 Głównego Urzędu Statystycznego 150401000-: W odpowiedzi na pismo z dnia 16 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach

Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach WYDZIAŁ STATYSTYCZNEJ INFORMACJI ZARZĄDCZEJ DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach 2007

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009 2012 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja wybranych spraw cywilnych i gospodarczych oraz dotyczących ksiąg wieczystych - dane ogólnopolskie i z terenu Warszawy za 2015 r.

Ewidencja wybranych spraw cywilnych i gospodarczych oraz dotyczących ksiąg wieczystych - dane ogólnopolskie i z terenu Warszawy za 2015 r. Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości Ewidencja wybranych spraw cywilnych i gospodarczych oraz dotyczących ksiąg wieczystych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04

Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04 Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04 W razie wniesienia apelacji od wyroku orzekającego rozwód w części dotyczącej winy rozkładu pożycia małżeńskiego tylko przez jednego małżonka, sąd drugiej

Bardziej szczegółowo

Separacje w Polsce w latach 2000-2012

Separacje w Polsce w latach 2000-2012 Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 213, Nr 7 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Separacje w Polsce w latach 2-212 Separacja to instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Platforma C. Czynniki demograficzne

Platforma C. Czynniki demograficzne Platforma C. Czynniki demograficzne W tabeli 1 (33). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki demograficzne. Odpowiedzi wymagają od ciebie

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny

Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny Marcin Gwizd, 5.10.2011 Każdy człowiek żyjący w społeczeństwie ma określone indywidualnie potrzeby. Nie każdy jednak posiada własne środki na zaspokojenie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Pisanie prac magisterskich SPIS TREŚCI informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich

Pisanie prac magisterskich SPIS TREŚCI informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich Pisanie prac magisterskich - pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm. Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy fragment pracy może być

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2013, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Fakt, iż ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

POWÓDKA:..., zam..., PESEL:.. POZWANY:..., POZEW O ROZWÓD

POWÓDKA:..., zam..., PESEL:.. POZWANY:..., POZEW O ROZWÓD , dnia. 201 r. SĄD OKRĘGOWY WYDZIAŁ CYWILNY W.. POWÓDKA:..., zam..., PESEL:.. POZWANY:..., zam. POZEW O ROZWÓD Działając imieniem własnym wnoszę o: 1. orzeczenie rozwodu małżeństwa stron to jest Powódki

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny ludności przegląd podstawowych tendencji w Polsce

Ruch naturalny ludności przegląd podstawowych tendencji w Polsce Ruch naturalny ludności przegląd podstawowych tendencji w Polsce Na ruch naturalny ludności składają się: zawieranie i rozwiązywanie związków małżeńskich oraz urodzenia i zgony. Wymienione fakty demograficzne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB dr hab. Agnieszka Wrzochalska prof. IERiGŻ-PIB

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000 Trwa debata na temat osiedlania się w Polsce ludzi z innych krajów i kontynentów. Jedni wskazują na dobroczynne skutki imigracji, inni na zagrożenia. Czy Pana/Pani zdaniem Polska powinna bardziej niż do

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Wstęp..................................................... 15 1. Uwagi ogólne materialne i procesowe.........................

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Samotne rodzicielstwo na terenie miasta. Przyczyny i pomoc dla samotnych rodziców. Świadczenia alimentacyjne ściągalność.

Samotne rodzicielstwo na terenie miasta. Przyczyny i pomoc dla samotnych rodziców. Świadczenia alimentacyjne ściągalność. W ujęciu socjologicznym rodzina jest definiowana jako najprostsza i zarazem podstawowa komórka społeczna, którą tworzą małżonkowie i dziecko lub dzieci. Samotne rodzicielstwo rozumiane jako rodzina niepełna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU.

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl STAN, RUCH NATURALNY

Bardziej szczegółowo

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym pobierających świadczenia społeczne w relacji do przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym pobierających świadczenia społeczne w relacji do przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł regionalny Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym pobierających świadczenia społeczne w relacji

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w sprawach o zniesienie separacji

Orzecznictwo w sprawach o zniesienie separacji 43 PRAWO W DZIAŁANIU SPRAWY CYWILNE 29/2017 Elżbieta Holewińska-Łapińska * Orzecznictwo w sprawach o zniesienie separacji UWAGI WPROWADZAJĄCE Separacja, unormowana w zróżnicowany sposób w ustawodawcach

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012 Wstęp Podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się w języku obcym w mowie i piśmie. Odsetek osób uczących się języka obcego stale się zwiększa, co

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Małżeństwa powtórne we współczesnej Polsce w ujęciu regionalnym

Małżeństwa powtórne we współczesnej Polsce w ujęciu regionalnym Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2015, Nr 6 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Małżeństwa powtórne we współczesnej Polsce w ujęciu regionalnym

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Sportowe imprezy masowe 1 w 2015 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Sportowe imprezy masowe 1 w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 22.07.2016 r. Notatka informacyjna Sportowe imprezy masowe 1 w 2015 roku Na podstawie informacji zebranych z urzędów miast i gmin, właściwych ze względu na miejsce przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Długość ścieżek rowerowych

Długość ścieżek rowerowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł regionalny Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata Anna ElŜbieta Strzała Podsumowanie rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata 2003-2007 1 Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć naleŝny

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Warszawa, 19.08.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-lipiec 2014 r. oddano do użytkowania 78769 mieszkań, tj. o 2,7% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczy okresu od 2015-07

Raport dotyczy okresu od 2015-07 ZESTAWIENIE ROZMÓW OGÓLNOPOLSKIEGO TELEFONU DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" Raport dotyczy okresu od 2015-07 07-01 01 do 2015-07 07-31 Udział Średni czas rozmowy wszystkich rozmów 1154

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2011 - analiza porównawcza na tle innych województw Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH O PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE

BAZA DANYCH O PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE BAZA DANYCH O PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE Baza danych o placówkach z oddziałami integracyjnymi prowadzona jest w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 283/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 marca 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r. Warszawa, 17.09.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2014 r. oddano do użytkowania 88699 mieszkań, tj. o 2,9% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej..

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej.. WSTĘP W opracowaniu tym wykorzystano dane zbierane przez System Informacji Oświatowej SIO dotyczące nauczania języków obcych w szkołach polskich na róŝnych poziomach nauczania. Głównym przedmiotem zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r.

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r. INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH Warszawa, 4 października 2015 r. INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Minimum egzystencji w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Powrotność do przestępstwa w latach

Powrotność do przestępstwa w latach Rozszerzenie opracowania z dnia 19 października 2015 r. Dodano informacje o osobach, wobec których orzeczono dozór kuratora sądowego przy karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. Powrotność do w latach

Bardziej szczegółowo