Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ STATYSTYCZNEJ INFORMACJI ZARZĄDCZEJ DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach Wprowadzenie: Analizie ilościowej została poddana ewidencja spraw cywilnych rodzinnych i nieletnich w ujęciu retrospektywnym na tle spraw ewidencjonowanych w sądach powszechnych w ostatnim dziewięcioleciu. Istotne jest, że każda sprawa w ujęciu statystycznym traktowana jest jednakowo bez względu na swoją wagę merytoryczną. W zbiorze spraw znajdują się zatem zarówno wielotomowe, skomplikowane sprawy procesowe angażujące pracę wielu osób, jak i sprawy reprezentujące proste czynności rejestracyjne lub pomocnicze. Oczywistym faktem jest również to, iż w ramach tego samego repertorium czy wykazu ewidencjonuje się sprawy o zróżnicowanym poziomie złożoności, w tym sprawy ponownie wpisane z uwagi na rejestrację spraw związaną między innymi z reorganizacją sądownictwa. Systematyka opracowania: 1. Wpływ spraw rodzinnych (w tym nieletnich) na tle pozostałych pionów sądownictwa powszechnego. Struktura wpływu spraw w sądach powszechnych; 2. Ewidencja spraw rodzinnych i nieletnich w I instancji - w sądach rejonowych i okręgowych 3. Szczegółowe rodzaje załatwień wybranych spraw rodzinnych I instancji w sądach okręgowych i rejonowych w 2015 roku, sprawy: o rozwód, o separację, o alimenty, z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich, dot. ustalenia obowiązku leczenia odwykowego, o przysposobienie, o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 4. Ewidencja spraw rodzinnych i nieletnich w II instancji 5. Obsada wydziałów rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych 6. Podsumowanie. Ponadto zachęcam do zapoznania się także z publikacjami statystycznymi: Statystyka sądowa. Sprawy cywilne o rozwód, separację oraz alimenty w latach , Statystyka sądowa. Sprawy nieletnich w latach , także innymi publikacjami i opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi na portalu statystycznym Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS) isws.ms.gov.pl w zakładce Baza statystyczna Portalu. Natomiast szczegółowe informacje o działalności jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym dotyczące postępowania w sprawach cywilnych rodzinnych i nieletnich są dostępne w Wydziale Statystycznej Informacji Zarządczej DSF ( tel. (22) ).

2 1. Wpływ spraw rodzinnych i nieletnich na tle pozostałych pionów sądownictwa powszechnego Ogół spraw podzielony został na siedem rodzajów spraw: karne i wykroczeniowe, cywilne, w tym sprawy o rozwód i separację, Księgi Wieczyste, rodzinne, w tym nieletnich, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i gospodarcze. Istotne, że z pionu cywilnego wyłączono Księgi Wieczyste, gdyż ich charakter odbiega od klasycznego modelu sprawy cywilnej, natomiast w kategorii spraw gospodarczych znajdują się sprawy rejestrowe z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów oraz sprawy w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądzie Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Tabl. 1. Wpływ spraw do sądów powszechnych w latach Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych (w tys.) OGÓŁEM z tego sprawy: Karne i wykroczeniowe Cywilne, w tym o rozwód i separację Księgi Wieczyste Rodzinne, w tym nieletnich Prawa Pracy Ubezpieczeń społecznych Gospodarcze wskaźniki struktury OGÓŁEM z tego sprawy: Karne i wykroczeniowe 24,7 22,7 22,1 21,0 19,1 18,9 18,5 19,1 18,1 Cywilne, w tym o rozwód i separację 21,9 23,7 27,7 34,4 36,0 36,2 38,2 35,6 37,0 Księgi Wieczyste 30,6 31,8 28,6 24,2 23,5 22,8 21,2 22,2 22,2 Rodzinne, w tym nieletnich 11,2 11,6 11,1 10,2 9,7 9,6 9,3 9,5 9,3 Prawa Pracy 1,3 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 1,1 0,7 Ubezpieczeń społecznych 1,9 1,6 1,5 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,3 Gospodarcze 8,5 7,7 7,9 7,9 9,5 10,3 10,5 11,1 11,4 2

3 Wykres 1. Wpływ spraw według rodzajów w latach Karne i wykroczeniowe Księgi Wieczyste Prawa Pracy Gospodarcze Cywilne z wyłączeniem Ksiąg Wieczystych Rodzinne Ubezpieczeń społecznych W latach systematycznie zwiększał się wpływ spraw rodzinnych (w tym nieletnich) do sądów rejonowych. W roku 2007 było to tys. Spraw, a w roku tys. spraw, co stanowi wzrost o 18,0%. O ile wolumen spraw rodzinnych wpływających do sądów rośnie to udział tego rodzaju spraw w ogólnej liczbie spraw zmniejsza się (poza rokiem 2008 i 2014 kiedy to odnotowano nieznaczny wzrost). W roku 2007 sprawy rodzinne stanowiły 11,2% wszystkich spraw wpływających do sądów, a w roku 2015 już tylko 9,3%. 3

4 2. Ewidencja spraw rodzinnych i nieletnich w I instancji - w sądach rejonowych i okręgowych Tabl. 2. Ewidencja spraw rodzinnych i nieletnich w I instancji (w tys.) Wyszczególnienie wpływ Razem 1 296, , , , , , , , ,8 Sądy okręgowe* 104,4 105,0 100,8 97,9 97,8 96,7 95,4 93,8 90,5 rozwody 95,2 97,1 93,8 91,4 91,6 90,9 90,9 89,8 87,0 separacje 9,2 7,9 6,9 6,5 6,2 5,8 5,2 4,6 4,1 Sądy rejonowe 1 191, , , , , , , , ,3 sprawy rodzinne 509,7 567,5 590,5 583,0 607,1 621,9 659,2 648,5 658,3 w tym: o alimenty** 101,0 134,5 142,8 136,0 136,5 131,1 130,2 112,8 105,0 z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich(rns Psych.) 26,9 29,1 29,1 29,6 31,1 32,0 33,6 35,2 35,4 zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 47,2 47,0 45,2 38,3 39,7 40,2 39,4 34,1 33,8 o przysposobienie 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,7 3,5 3,5 o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 46,9 49,3 49,2 47,0 41,3 41,4 44,4 42,7 43,0 sprawy nieletnich 682,0 728,9 735,3 732,2 714,9 725,8 747,4 747,9 748,1 załatwienia Razem 1 298, , , , , , , , ,3 Sądy okręgowe* 108,9 105,2 103,1 98,4 96,7 95,2 93,3 92,6 93,0 rozwody 98,3 96,1 95,8 91,8 90,5 89,2 88,8 88,8 89,3 separacje 10,6 9,1 7,4 6,6 6,3 5,9 5,3 4,5 4,2 Sądy rejonowe 1 189, , , , , , , , ,4 sprawy rodzinne 506,7 543,6 582,4 584,0 596,2 623,5 632,5 655,1 647,9 w tym: o alimenty** 101,0 120,5 141,2 136,2 134,6 133,6 123,5 117,8 104,0 z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich(rns Psych.) 26,7 28,7 29,0 29,6 30,6 31,8 32,9 35,0 35,0 zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 45,9 46,2 45,7 40,1 38,3 41,7 37,6 36,2 33,0 o przysposobienie 3,2 3,4 3,3 3,4 3,3 3,7 3,5 3,6 3,5 o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 47,1 47,7 48,2 47,1 42,2 41,3 41,8 42,8 42,1 sprawy nieletnich 682,4 727,9 734,3 732,2 714,3 729,0 745,3 753,4 748,4 4

5 Tabl. 2. Ewidencja spraw rodzinnych i nieletnich w I instancji (w tys.) (dok.) Wyszczególnienie pozostałość Razem 169,7 194,5 201,2 199,8 212,4 209,1 239,8 228,9 236,4 Sądy okręgowe* 48,0 47,9 45,6 45,1 46,2 47,7 49,7 50,8 48,4 rozwody 42,7 43,7 41,9 41,6 42,8 44,8 47,2 48,5 46,3 separacje 5,4 4,2 3,7 3,5 3,4 3,0 2,6 2,4 2,2 Sądy rejonowe 121,7 146,6 155,7 154,7 166,2 161,4 190,2 178,0 188,0 sprawy rodzinne 97,9 121,7 129,9 128,9 139,8 138,2 164,9 158,3 168,6 w tym: o alimenty** 24,2 38,1 39,7 39,5 41,4 38,9 45,7 40,7 41,7 z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich(rns Psych.) 2,3 2,8 2,8 2,9 3,4 3,5 4,2 4,4 4,8 zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 15,3 16,1 15,6 13,8 15,3 13,8 15,6 13,5 14,3 o przysposobienie 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 11,9 13,5 14,5 14,3 13,4 13,6 16,2 16,1 17,0 sprawy nieletnich 23,8 24,8 25,8 25,8 26,4 23,2 25,3 19,7 19,4 * w sądach okręgowych sprawy o rozwód i separację ** orzeczenia oraz o zmianę orzeczeń w zakresie alimentów Liczba spraw rodzinnych w I instancji (rozwody, separacje, sprawy rodzinne i nieletnich) razem w badanym okresie wykazuje tendencję rosnącą. Na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat liczba tych spraw zwiększyła się o 201 tys. Zauważalny jest natomiast spadek liczby spraw o rozwód i separację. Łączna liczba tego rodzaju spraw zmniejszyła się z 104,4 tys. w 2007 roku do 91,1 tys. w roku 2015 (spadek o 12,7%). Liczba spraw rodzinnych wpływających do sądów rejonowych zwiększyła się w latach o 148,6 tys., a spraw nieletnich o 66,1 tys. Podobne trendy zauważyć można w liczbie załatwianych spraw. Znacznie większy wzrost nastąpił w liczbie spraw niezałatwionych. Od roku 2007 pozostałość wszystkich badanych spraw zwiększyła się o 66,7 tys. spraw tj. o 39,3%. O ile w sądach okręgowych wartości te pozostawały praktycznie na niezmienionym poziomie, to w sądach rejonowych, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych (bez nieletnich) wzrost ten był znaczący o 72,3%. 5

6 liczba spraw w tys. liczba spraw w tys. liczba spraw w tys. Wykres 2. Ewidencja spraw o rozwód i separację w sądach okręgowych w latach wpływ (w tys.) załatwienia (w tys.) pozostałość (w tys.) Wykres 3. Ewidencja spraw rodzinnych (z wył. nieletnich) w sądach rejonowych w latach Wykres 4. Ewidencja spraw nieletnich w sądach rejonowych w latach wpływ (w tys.) pozostałość (w tys.) załatwienia (w tys.) wpływ (w tys.) pozostałość (w tys.) załatwienia (w tys.) 6

7 Tabl. 3. Wskaźniki dot. spraw rodzinnych i nieletnich w I instancji Wyszczególnienie wskaźnik opanowania wpływu 1 Razem 100,1 98,2 99,5 100,1 99,1 100,2 97,9 100,7 99,5 Sądy okręgowe* 104,3 100,1 102,3 100,5 98,9 98,4 97,8 98,7 102,7 rozwody 103,2 99,0 102,1 100,5 98,8 98,1 97,7 98,8 102,7 separacje 115,4 113,9 106,0 100,6 101,1 103,0 100,4 97,4 101,4 Sądy rejonowe 99,8 98,1 99,3 100,1 99,1 100,4 98,0 100,9 99,3 sprawy rodzinne 99,4 95,8 98,6 100,2 98,2 100,3 96,0 101,0 98,4 w tym: o alimenty** 100,1 89,6 98,9 100,1 98,6 101,9 94,8 104,4 99,0 z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich(rns Psych.) 99,1 98,6 99,7 99,9 98,4 99,4 98,0 99,5 98,7 zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 97,2 98,2 101,1 104,7 96,3 103,8 95,4 106,2 97,4 o przysposobienie 95,9 98,6 97,4 97,8 97,6 102,5 95,8 102,4 99,0 o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 100,3 96,8 97,9 100,4 102,2 99,6 94,2 100,2 97,9 sprawy nieletnich 10 99,9 99, ,9 100,4 99,7 100,7 100,1 wskaźnik pozostałości (w miesiącach) 2 Razem 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,9 1,8 1,9 Sądy okręgowe* 5,5 5,5 5,4 5,5 5,7 5,9 6,2 6,5 6,4 rozwody 5,4 5,4 5,4 5,5 5,6 5,9 6,2 6,5 6,4 separacje 7,0 6,3 6,3 6,5 6,6 6,2 6,0 6,3 6,3 Sądy rejonowe 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6 1,5 1,6 sprawy rodzinne 2,3 2,6 2,6 2,7 2,8 2,7 3,0 2,9 3,1 w tym: o alimenty** 2,9 3,4 3,3 3,5 3,6 3,6 4,2 4,3 4,8 z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich(rns Psych.) 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 3,9 4,1 4,1 4,3 4,6 4,1 4,7 4,7 5,1 o przysposobienie 3,1 3,2 3,5 3,8 4,1 3,6 4,0 3,9 4,0 o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 3,0 3,3 3,5 3,7 3,9 3,9 4,4 4,5 4,7 sprawy nieletnich 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 1 Wskaźnik opanowania wpływu jest odniesieniem liczby spraw załatwionych w danym okresie sprawozdawczym lub okresie działania jednostki sprawozdawczej do liczby spraw wpływających 2 Wskaźnik pozostałości (w miesiącach) jest odniesieniem liczby spraw pozostających do załatwienia do przeciętnego miesięcznego wpływu w danym okresie sprawozdawczym lub w okresie działania jednostki sprawozdawczej 7

8 Tabl. 3. Wskaźniki dot. spraw rodzinnych i nieletnich w I instancji (dok.) Wyszczególnienie wskaźnik czasu trwania postępowania (CEPEJ) (w dniach) 3 Razem 47,7 51,6 51,7 51,6 55,1 52,7 59,5 55,6 57,9 Sądy okręgowe* 160,9 166,2 161,4 167,3 174,4 183,0 194,3 200,3 189,9 rozwody 158,4 166,0 159,6 165,2 172,6 183,1 193,9 199,6 189,2 separacje 185,2 168,4 182,1 197,2 197,2 182,0 182,5 195,6 187,8 Sądy rejonowe 37,4 42,1 43,2 42,9 46,3 43,6 50,4 46,1 49,1 sprawy rodzinne 70,5 81,7 81,4 80,6 85,6 80,9 95,2 88,2 95,0 w tym: o alimenty** 87,3 115,3 102,6 105,9 112,4 106,4 135,0 126,1 146,5 z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich(rns 32,1 35,2 35,7 35,3 4 40,6 46,5 45,7 50,6 Psych.) zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 121,7 127,7 124,8 125,8 145,9 120,6 151,1 135,7 158,9 o przysposobienie 97,8 98,4 109,2 116,8 126,3 106,1 127,2 115,3 123,2 o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 92,2 103,2 110,1 111,1 116,4 120,4 141,3 137,2 147,2 sprawy nieletnich 12,7 12,5 12,8 12,9 13,5 11,6 12,4 9,6 9,4 * w sądach okręgowych sprawy o rozwód i separację ** orzeczenia oraz o zmianę orzeczeń w zakresie alimentów Wskaźnik opanowania wpływu informuje jaki odsetek spraw, które wpłynęły do sądu został załatwiony w danym okresie statystycznym. Z zaprezentowanych powyżej danych wynika, że w latach wskaźnik ten oscylował wokół wartości 100 (tyle samo spraw załatwionych co wpłynęło) jednakże nie można zauważyć stałej tendencji w przyjmowanych wartościach. W latach 2007, 2010, 2012, i 2014 wpływ spraw rodzinnych był opanowany, a w pozostałych - nie. Wskaźnik pozostałości oraz wskaźnik czasu trwania postępowania (CEPEJ) bada relację pomiędzy sprawami niezałatwionymi, a wpływem i załatwieniem spraw. Oba te wskaźniki wykazują lekką tendencję wzrostową, co jest zjawiskiem negatywnym. Pierwszy z nich wzrósł z 1,6 w 2007 roku do 1,9 w roku 2015, a drugi odpowiednio z 47,7 do 57,9. 3 Wskaźnik czasu trwania postępowania (według metodologii CEPEJ) (w dniach) - jest odniesieniem liczby spraw pozostających do załatwienia na następny okres statystyczny do przeciętnego załatwienia spraw w danym okresie statystycznym 8

9 wskaźnik pozostałości (w mies.) wskaźnik pozostałości (w mies.) wskaźnik pozostałości (w mies.) Wykres 5. Wskaźniki dot. spraw o rozwód i separację w sądach okręgowych w latach , , ,0 50 2,0 0 wskaźnik opanowania wpływu wskaźnik czasu trwania postępowania (CEPEJ) wskaźnik pozostałości Wykres 6. Wskaźniki dot. spraw rodzinnych (z wył. nieletnich) w sądach rejonowych w latach Wykres 7. Wskaźniki dot. spraw nieletnich w sądach rejonowych w latach ,0 12 1, , , ,0 2 2 wskaźnik opanowania wpływu wskaźnik czasu trwania postępowania (CEPEJ) wskaźnik pozostałości wskaźnik opanowania wpływu wskaźnik czasu trwania postępowania (CEPEJ) wskaźnik pozostałości 9

10 3. Sposób załatwienia wybranych spraw rodzinnych I instancji w sądach okręgowych i rejonowych w 2015 roku Tabl. 4. Rodzaje załatwień wybranych spraw rodzinnych (z wyłączeniem nieletnich). Załatwiono Wyszczególnienie razem uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono odrzucono umorzono inne załatwienia Sprawy o rozwód Sprawy o separację Sprawy o alimenty *) Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich Sprawy dot. ustalenia obowiązku leczenia odwykowego Sprawy o przysposobienie Sprawy o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej *) orzeczenia oraz zmiany orzeczeń w zakresie alimentów Wykres 8. Rodzaje załatwień spraw o rozwód w I inst. w 2015 r. Wykres 9. Rodzaje załatwień spraw o separację w I inst. w 2015 r. uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono odrzucono umorzono inne załatwienia uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono odrzucono umorzono inne załatwienia 10

11 Wykres 10. Rodzaje załatwień spraw o alimenty w I inst. w 2015 r. Wykres 11. Rodzaje załatwień spraw z ust. o ochr. zdrowia psychiczn. osób pełnoletn. w I inst. w 2015 r. uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono odrzucono umorzono inne załatwienia uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono odrzucono umorzono inne załatwienia Niemal we wszystkich zaprezentowanych rodzajach spraw rodzinnych zdecydowanie najczęstszym rodzajem załatwienia w 2015 roku jest uwzględnienie w całości lub w części. W sprawach o rozwód stanowią one 77,0% wszystkich załatwień, w sprawach o separację 60,6%, o alimenty 38,6%, a z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich 51,2%. Drugim, najczęstszym sposobem załatwienia tego rodzaju spraw było umorzenie, przy czym dla spraw o alimenty stanowiło aż 39,5%. Najrzadziej stosowanym rozstrzygnięciem jest odrzucenie pozwu. Udział tego rodzaju załatwienia w żadnej kategorii nie przekracza 1%. 11

12 liczba spraw w tys. liczba spraw w tys. 4. Ewidencja spraw rodzinnych i nieletnich w II instancji Tabl. 5. Ewidencja spraw rodzinnych i nieletnich w II instancji Wyszczególnienie wpływ Razem Sądy apelacyjne Sądy okręgowe załatwienia Razem Sądy apelacyjne Sądy okręgowe pozostałość Razem Sądy apelacyjne Sądy okręgowe wskaźnik opanowania wpływu Razem 96,7 96,2 94,8 96,9 95,4 94,9 96,9 94,5 96,4 Sądy apelacyjne 103,0 97,5 96,9 98,6 97,8 97,0 93,4 91,9 93,3 Sądy okręgowe 94,0 95,7 94,0 96,2 94,4 94,0 98,3 95,6 97,8 wskaźnik pozostałości (w mies.) Razem 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,5 1,9 2,3 2,5 Sądy apelacyjne 1,2 0,9 1,1 1,1 1,1 1,4 2,1 2,8 3,4 Sądy okręgowe 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,6 1,9 2,1 2,1 wskaźnik czasu trwania postępowania (CEPEJ) (w dniach) Razem 32,9 31,3 36,4 34,5 39,7 48,9 60,7 73,5 78,3 Sądy apelacyjne 34,4 28,3 35,3 33,4 34,0 44,4 67,8 92,4 110,9 Sądy okręgowe 32,3 32,6 36,8 34,9 42,1 51,0 58,1 66,1 65, Wykres 12. Ewidencja spraw rodzinnych i nieletnich w sądach apelacyjnych w latach Wykres 13. Ewidencja spraw rodzinnych i nieletnich w II instancji w sądach okręgowych w latach wpływ załatwienia pozostałość wpływ załatwienia pozostałość 12

13 wskaźnik pozostałości (w mies.) wskaźnik pozostałości (w mies.) Wykres 14. Wskaźniki dot. spraw rodzinnych i nieletnich w sądach apelacyjnych w latach Wykres 15. Wskaźniki dot. spraw rodzinnych i nieletnich w II instancji w sądach okręgowych w latach ,0 12 3, , ,0 6 2, ,0 1,0 2 2 wskaźnik opanowania wpływu wskaźnik czasu trwania postępowania (CEPEJ) wskaźnik pozostałości wskaźnik opanowania wpływu wskaźnik czasu trwania postępowania (CEPEJ) wskaźnik pozostałości Rocznie do sądów okręgowych i apelacyjnych wpływa ok. 30 tys. spraw rodzinnych odwoławczych, z tym że liczba ta systematycznie wzrasta. W roku 2007 było to 22,9 tys., a w roku 2015 już 36,4 tys. spraw (wzrost o 58,8%). Począwszy od roku 2011 zauważyć można znaczny wzrost liczby spraw niezałatwionych. O ile od roku 2007 do 2010 wzrost pozostałości kształtował się na poziomie ok. 30% to w latach wzrósł on prawie trzykrotnie (ok. 290%). Zjawisko to miało z kolei wpływ na znaczące pogorszenie się wskaźników związanych z pozostałością, co ukazane zostało w powyższej tabeli i na wykresach. 13

14 5. Obsada wydziałów rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych Tabl. 5. Obsada wydziałów rodzinnych i nieletnich (liczba obsadzonych etatów na ostatni dzień okresu statystycznego) oraz obciążenie sędziego załatwieniem w latach Wyszczególnienie Sędziowie 1 005, ,4 998,4 Referendarze 1,4 2,0 3,8 Urzędnicy 1 911, , ,9 Asystenci sędziów 207,0 212,2 218,1 Załatwienie spraw Obciążenie sędziego 741,2 747,9 749,6 Wykres 16. Obsada wydziałów rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych w latach Wykres 17. Obciażenie sędziego rodzinnego w sądach rejonowych w latach Sędziowie Referendarze Urzędnicy Asystenci sędziów Liczba obsadzonych etatów sędziowskich w wydziałach rodzinnych i nieletnich nieznacznie spadła od roku 2013 z 1005,5 do 998,4 etatów. Przy jednoczesnym, niewielkim wzroście załatwionych przez tych sędziów spraw, obciążenie wzrosło z 741,2 sprawy na sędziego w 2013 do 749,6 sprawy w 2015 roku. Liczba referendarzy wzrosła o 2,4 etatu, urzędników spadła o 11,1 etatu, a asystentów sędziów wzrosła o 11,1 etatu. 14

15 6. Podsumowanie 1. W latach wpływ spraw rodzinnych, w tym nieletnich stanowił około 10% wszystkich spraw, które wpłynęły do sądów powszechnych pierwszej i drugiej instancji. I instancja: 2. Wskaźnik opanowania wpływu oscylował wokół wartości 100, czyli załatwiano tyle spraw ile wpłynęło, co niekoniecznie jest pozytywnym zjawiskiem, ponieważ liczba spraw niezałatwionych w badanym okresie nie zmniejszyła się, a wręcz wzrosła. 3. Wskaźnik pozostałości wykazał niewielką tendencję wzrostową z 1,6 miesiąca w 2007 do 1,9 miesiąca w 2015 roku. 4. Wskaźnik czasu trwania postępowania (CEPEJ) wyniósł w roku 2015 o 10 dni dłużej niż w roku 2007 (odpowiednio 57,9 dnia i 47,7 dnia). II instancja: 5. Wskaźnik opanowania wpływu w całym badanym okresie wynosił poniżej 100, co oznacza, że w żadnym roku wpływ nie został opanowany. 6. Wskaźnik pozostałości wzrósł znacznie z 1 miesiąca w 2007 roku do 2,5 miesiąca w roku Wskaźnik czasu trwania postępowania (CEPEJ) wzrósł o 45,4 dnia (z 32,9 do 78,3). Opracowanie: Robert Bieługa gł. specjalista Agnieszka Proczek st. specjalista NACZELNIK WYDZIAŁU STATYSTYCZNEJ INFORMACJI ZARZĄDCZEJ /-/ Justyna Kowalczyk WYDZIAŁ STATYSTYCZNEJ INFORMACJI ZARZĄDCZEJ DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH 15

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009 2012 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Ewidencja wybranych spraw cywilnych i gospodarczych oraz dotyczących ksiąg wieczystych - dane ogólnopolskie i z terenu Warszawy za 2015 r.

Ewidencja wybranych spraw cywilnych i gospodarczych oraz dotyczących ksiąg wieczystych - dane ogólnopolskie i z terenu Warszawy za 2015 r. Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości Ewidencja wybranych spraw cywilnych i gospodarczych oraz dotyczących ksiąg wieczystych

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Rozdział II. Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Rozdział II Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie II.I. SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE 1. WYDZIAŁY CYWILNE Analiza pracy wydziałów cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA SĄDOWA SPRAWY CYWILNE O ROZWÓD, SEPARACJĘ ORAZ ALIMENTY W LATACH 2010-2015

STATYSTYKA SĄDOWA SPRAWY CYWILNE O ROZWÓD, SEPARACJĘ ORAZ ALIMENTY W LATACH 2010-2015 STATYSTYKA SĄDOWA SPRAWY CYWILNE O ROZWÓD, SEPARACJĘ ORAZ ALIMENTY W LATACH 2010-2015 WARSZAWA 2016 1 2 Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Zastrzeżenie:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód Marlena Gilewicz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Organizacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód W latach 2000

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawowe informacje

Rozdział I Podstawowe informacje Rozdział I Podstawowe informacje 3 W 2010 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonowały: 1. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie 3. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE. w 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE. Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE. w 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE w 2011 ROKU marzec 2012 1 Rozdział I... 3 Podstawowe informacje... 3 Rozdział II... 10 Sprawozdanie z działalności orzeczniczej sądów okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu VIII Wydział KRS - u [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH w 2003 r.

DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH w 2003 r. Wydział Statystyki DO II 0365/13/2004 DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH w 2003 r. ANALIZA STATYSTYCZNA 1. ANALIZA OGÓLNA W roku 2003 w sądach powszechnych zarejestrowano 9 521 tys. spraw i jest ona większa

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bydgoszczy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Adresat:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA

INFORMACJA STATYSTYCZNA M I N I S T E R S T W O S P R A W I E D L I W O Ś C I DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie w roku WARSZAWA 2007

Bardziej szczegółowo

Powrotność do przestępstwa w latach

Powrotność do przestępstwa w latach Rozszerzenie opracowania z dnia 19 października 2015 r. Dodano informacje o osobach, wobec których orzeczono dozór kuratora sądowego przy karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. Powrotność do w latach

Bardziej szczegółowo

Ewidencja spraw o zastosowanie, zmianę i ustanie obowiązku leczenia odwykowego w latach Załatwiono

Ewidencja spraw o zastosowanie, zmianę i ustanie obowiązku leczenia odwykowego w latach Załatwiono Ewidencja spraw o zastosowanie, zmianę i ustanie w latach 2000 2012 leczenia leczenia 2000 24 597 24 194 17 482 3 403 7 438 4 540 4 397 3 183 514 805 651 642 582 17 28 2001 24 963 24 859 17 256 3 341 7

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2006roku

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2006roku Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2006roku marzec 2007 Spis treści: Rozdział I Podstawowe informacje.s. 2 Rozdział II Sprawozdani z działalności orzeczniczej Sądów okręgu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KWOT PRZEZNACZONYCH NA WYNAGRODZENIA ORAZ ŚREDNICH ZAROBKÓW W SĄDOWNICTWIE POWSZECHNYM W LATACH 2010 / 2015.

ANALIZA KWOT PRZEZNACZONYCH NA WYNAGRODZENIA ORAZ ŚREDNICH ZAROBKÓW W SĄDOWNICTWIE POWSZECHNYM W LATACH 2010 / 2015. ANALIZA KWOT PRZEZNACZONYCH NA WYNAGRODZENIA ORAZ ŚREDNICH ZAROBKÓW W SĄDOWNICTWIE POWSZECHNYM W LATACH 2010 / 2015. I. CEL ANALIZY. Celem analizy jest próba odpowiedzi na pytania, w jaki sposób w latach

Bardziej szczegółowo

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Plan na rok 202 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 202 Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania służące do realizacji

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe zbiorcze Okręg Sądu Okręgowego w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych

Bardziej szczegółowo

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności" - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza Plan działalności na rok 2013 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR w Łańcucie [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich Okręg Numer

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Gdańska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1. Ewidencja spraw wg repertoriów

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W ŁAŃCUCIE ZA ROK 2011 CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2011 Lp.

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla m. st. Warszawy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. za rok 2004

Sprawozdanie. za rok 2004 SĄD OKRĘGOWY w WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2004 Warszawa, marzec 2005 rok Spis treści : str. Wstęp Sąd Okręgowy w Warszawie w 2004 r. podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

za... kwartał... **) 20... r.

za... kwartał... **) 20... r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny w. Numer identyfikacyjny REGON Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za... kwartał...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku marzec 2006 Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku spis treści Rozdział I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi za rok 2011 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi za rok 2011 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi za rok 2011 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów Sądu Apelacyjnego w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 24.08.2015 SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/dane-statystyczne-i-inf/dane-dotyczace-dofinans/3329,opisowa-informacja-o-realizacji-zadan-przez -jednostke-organizacyjna-pfron-w-okre.html

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa Numer statystyczny REGON: 8 PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 6/, -58 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy-Mokotowa [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Warszawska MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 143 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Pozniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Pozńska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw I i II instancja

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Kaliszu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET Oddział Finansowy

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET Oddział Finansowy BUDŻET 2016 Spis treści 1. Jednostki organizacyjne 2. Dochody 3. Wydatki 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia Budżet na rok 2016 określa wysokość środków budżetowych niezbędnych do funkcjonowania: w części

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku Okręg Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Sąd. instytucjonalnym - sąd jako konkretna jednostka organizacyjna;

Sąd. instytucjonalnym - sąd jako konkretna jednostka organizacyjna; Sąd znaczenie w ujęciu: ustrojowym - wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawowany przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe - art. 175 Konstytucji;

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe Sprawozdanie Zbiorcze MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2.

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r. SR w Białymstoku wydziały karne Okręg Sądu Okręgowego w MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Apelacyjnego w Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, Warszawa Okręgowej PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 8/, -5 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot Wydział Karny I instancji Sądu Okręgowego Wersja 2006.12.02 Currenda Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S5 w Wydziale Karnym I instancji Sądu Okręgowego 2 Sprawozdanie MS-S5 Opis zmian Dział 1.1 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

I. Cele opracowania. II. Liczba zatrudnionych asystentów sędziów w latach

I. Cele opracowania. II. Liczba zatrudnionych asystentów sędziów w latach Analiza nr 8/2016 Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Asystentów Sędziów z siedzibą w Warszawie. Liczba etatów asystenckich i kwot przeznaczonych na ich wynagrodzenia w budżecie sądownictwa powszechnego w latach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009 2012 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 22.07.2015 SO w Opolu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata 4- Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015 Lp. cel Mierniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r. ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA LICZBY ETATÓW ASYSTENCKICH I KWOT PRZEZNACZONYCH NA ICH WYNAGRODZENIA W BUDŻECIE SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO NA PRZESTRZENI LAT

ANALIZA LICZBY ETATÓW ASYSTENCKICH I KWOT PRZEZNACZONYCH NA ICH WYNAGRODZENIA W BUDŻECIE SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO NA PRZESTRZENI LAT ANALIZA LICZBY ETATÓW ASYSTENCKICH I KWOT PRZEZNACZONYCH NA ICH WYNAGRODZENIA W BUDŻECIE SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO NA PRZESTRZENI LAT 2010-2015. I. Cel analizy. Celem analizy jest próba odpowiedzi na pytania:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia znaków umownych. oznacza procentowy wzrost lub spadek wielkości w okresach następnych w stosunku do okresu wyjściowego, oznaczonego 100

Objaśnienia znaków umownych. oznacza procentowy wzrost lub spadek wielkości w okresach następnych w stosunku do okresu wyjściowego, oznaczonego 100 Opracowano w Wydziale Statystycznej Informacji Zarządczej DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH pod kierownictwem Dyrektora dr Adama Niedzielskiego Objaśnienia znaków umownych Kreska /-/ - zjawisko

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Myśliborzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2015 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Rok 2015 był kolejnym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Legionowie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Puławach [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego w Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne skreślić Dział

Bardziej szczegółowo

MS-S20KW SPRAWOZDANIE. za I kwartał 2016 r.

MS-S20KW SPRAWOZDANIE. za I kwartał 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S20K 21.04.2016 SR w Dąbrowie Tarnowskiej [WYDZIAL] Okręg Apelacja Krakowska MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Terytorialne zróżnicowanie funkcjonowania wydziałów karnych sądów rejonowych

Terytorialne zróżnicowanie funkcjonowania wydziałów karnych sądów rejonowych INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr hab. Beata Gruszczyńska dr Marek Marczewski dr Anna Więcek-Durańska Katarzyna Drapała Terytorialne zróżnicowanie funkcjonowania wydziałów karnych sądów rejonowych Warszawa

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Łodzi-Widzewa [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Łódzka MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET 2015. Oddział Finansowy

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET 2015. Oddział Finansowy BUDŻET 2015 Spis treści 1. Jednostki organizacyjne 2. Dochody 3. Wydatki 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia Budżet na rok 2015 określa wysokość środków budżetowych niezbędnych do funkcjonowania: w części

Bardziej szczegółowo

MS-S20K 23.01.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S20KW SPRAWOZDANIE. w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20K 23.01.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S20KW SPRAWOZDANIE. w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych MS-SK 3..5 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie, -95 Warszawa Adresaci:. Sąd Okręgowy. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Deregulacji MS-SKW SPRAWOZDANIE Sądy Rejonowe Polska

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA:

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA: OSU-II-1411-15/13 Tarnobrzeg, dnia 5 listopada 2013 r. PROGRAM SZKOLENIA DLA REFERENDARZY SĄDOWYCH I ASYSTENTÓW SĘDZIEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU I PODLEGŁYCH SĄDÓW REJONOWYCH 28-29 LISTOPADA 2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Sokółce [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe: SR w Opolu Lubelskim[SELEKCJESR] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r.

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Rejonowy w Białymstoku Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

Wymiar sprawiedliwości w RP

Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

w dniach 6-9 marca 2012 roku

w dniach 6-9 marca 2012 roku Projekt z dnia 27 lutego 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 6-9 marca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i komunikaty. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Krajowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA

INFORMACJA STATYSTYCZNA Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Wydział Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Rodzinny. Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot

Wydział Rodzinny. Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot Wydział Rodzinny Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S16 w Wydziale Rodzinnym 2 Sprawozdanie MS-S16 Opis zmian Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem W wierszach umieszczane są

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie w okresie 1 stycznia 2013roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Mogilnie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

OSOBY DOROSŁE SKAZANE W PIERWSZEJ INSTANCJI SĄDÓW POWSZECHNYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO W 2007 ROKU

OSOBY DOROSŁE SKAZANE W PIERWSZEJ INSTANCJI SĄDÓW POWSZECHNYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO W 2007 ROKU Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości OSOBY DOROSŁE SKAZANE W PIERWSZEJ INSTANCJI SĄDÓW POWSZECHNYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO W 2007 ROKU Kwalifikacja prawna*/ Skazani

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 25.05.2016 SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Rzeszowska SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów Dozory dotyczące: warunkowego MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo