Regulamin Od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Od dnia 25-12-2014 r."

Transkrypt

1 I. Postanowienia ogólne Regulamin Od dnia r. Sprzedający Producent programów, firma Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT z siedzibą w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 76-78, zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w Legnicy pod numerem 5198 Kontakt ze sklepem możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie drogą mailową na wskazany adres oraz telefonicznie pod nr tel w godzinach pracy od 8:00 do 16:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Kupujący osoba dokonująca zakupu, która zapozna się i zaakceptuje warunki regulaminu, a także prawidłowo wypełni formularz zamówienia i dokona płatności za zamówione produkty. Strona WWW strona internetowa na której można zapoznać się z programami oraz złożyć zamówienie. Licencja dydaktyczna programu program przeznaczony do korzystania w celach innych niż osobiste i domowe. Wersja pudełkowa programu wersja programu, którą kupujący otrzymuje na płycie CD/DVD w opakowaniu kartonowym. Wersja elektroniczna programu wersja programu, którą kupujący otrzymuje w wiadomości , zawierającej link do pobrania programu oraz Kod aktywacyjny, który należy wpisać podczas instalacji programu. Raz zapisana wersja elektroniczna programu zostaje na stałe przypisana do danego sprzętu komputerowego. W przypadku zmiany konfiguracji sprzętu, wymiany sprzętu na inny/nowy oraz w przypadku jego trwałego uszkodzenia, aktywowane wcześniej ćwiczenia zostają utracone. Pakiet ćwiczeń część programu zawierającą 5, 10 lub 15 ćwiczeń, aktywowana Kodem aktywacyjnym, którą kupujący otrzymuje w wersji elektronicznej. Osoba obdarowana osoba wybrana przez Kupującego na adresata wiadomości , zawierającej kartkę okolicznościową wraz z linkiem, z którego pobrany będzie plik instalacyjny programu oraz Kod aktywacyjny. Kod aktywacyjny unikalny kod złożony z szeregu cyfr lub liter, przesyłany Kupującemu lub osobie obdarowanej w celu dopełnienia procesu aktywacji programu lub uruchomienia jego dodatkowych funkcji. Czas realizacji zamówienia termin, który jest podany w dniach. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą kredytową, raty PayU), czas realizacji zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego. II. Zawarcie umowy 1. Przedmiotem transakcji są programy wymienione i opisane na stronie WWW, sprzedawane produkty są nowe oraz wolne od wad. 2. Programy z serii Akademia Umysłu, Akademia Umysłu JUNIOR oraz Gry Świata sprzedawane są w wersji pudełkowej i elektronicznej. Programy z serii Akademia Umysłu EDU sprzedawane są w wersji pudełkowej. 3. Zamówienia można składać przez stronę WWW na dostępnym formularzu zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia. W momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zostaje wygenerowany numer zamówienia. Kupujący o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość ową. 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia na wersje pudełkowe programów złożone w soboty, niedziele oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone na wersje elektroniczne programów będą realizowane natychmiast po dokonaniu płatności. 5. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.

2 7. Ceny podane w formularzu zamówienia wyrażone są w złotych polskich i zawierają cenę netto oraz podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny zamieszczone przy oferowanym programie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia. 8. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Europy. 9. Sprzedający na życzenie Kupującego wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy w formularzu zamówienia zaznaczyć chęć otrzymania faktury oraz wypełnić poprawnie dane osobowe oraz PESEL lub dane firmowe oraz NIP. W zależności od wybranej formy płatności faktury VAT są dostarczane w wersji papierowej przy płatności pobranie oraz przedpłata, em w postaci PDF przy płatności on-line. 10. W przypadku wersji elektronicznej, paragony za zakup programu są wysyłane na życzenie Kupującego (po kontakcie telefonicznym lub mailowym). 11. Informacje zawarte na Stronie WWW nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 12. Wszelkie postanowienia dotyczące użytkowania programów zawiera Umowa Licencyjna. III. Sposób dokonywania płatności 1. Należność za zamówiony towar Kupujący reguluje: a) Przy zakupie wersji pudełkowej: przy odbiorze/przedpłatą w terminie 7 dni/przelewem on-line (karta, e- przelew), b) Przy zakupie wersji elektronicznej: przelewem on-line (karta, e-przelew). W przypadku płatności on-line, Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę payu.pl, poprzez którą dokona płatności nie później niż 5 dni od złożenia zamówienia. 2. Wysyłki zagraniczne są realizowane wyłącznie do zamówień opłaconych przelewem lub za pośrednictwem płatności PayU. IV. Czas i forma realizacji zamówień 1. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie - do 3 dni roboczych, nie później jednak niż w terminie 30 dni. 2. Zamówiony program w wersji pudełkowej wysyłany jest za pośrednictwem: a) Paczkomatu InPost, b) Poczty Polskiej, c) Kuriera DHL. 3. Zamówienia poza granice Polski realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej. 4. Zamówiony program dostarczany jest na podany w formularzu zamówieniu: a) Adres pocztowy w przypadku wyboru dostawy kurierskiej lub pocztowej b) Do wybranego paczkomatu w przypadku wyboru dostawy paczkomatem InPost c) Adres - w przypadku wyboru dostawy elektronicznej 5. W przypadku zakupu pakietu ćwiczeń na prezent Kupujący po dokonaniu płatności otrzymuje potwierdzenie wysłane automatycznie pocztą elektroniczną na wskazany adres . Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podany błędnie Osoby obdarowanej. V. Koszt dostawy 1. Koszt realizacji zamówienia nie przekracza 23,90 zł brutto i jest uzależniony od wielkości zamówienia i wybranej formy płatności oraz dostawy. Szczegółowe wyliczenie kosztu realizacji dostępne jest podczas składania zamówienia. 2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku dostaw wskazanym w pod adresem VI. Tryb postępowania reklamacyjnego 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu programu (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 2. Reklamacje mogą być składane z tytułu: a) niedotrzymania z winy Sprzedającego określonego w umowie czasu realizacji zamówienia b) niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub wadliwego jej rozliczenia.

3 3. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy tj. prawidłowego złożenia zamówienia. 4. Powyższe nie ogranicza praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Kupujący traci uprawnienia z tego tytułu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 5. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego. VII. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru 1. Kupujący ma możliwość dokonać zwrotu programu w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia, w tym celu zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w w/w terminie (może skorzystać z wzoru z Załącznika 1). 2. Zwrot towaru zakupionego na odległość jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym tzn.: a) w przypadku zakupu wersji pudełkowej - program nie był kopiowany, używany ani w żaden sposób zniszczony, jest kompletny (nie posiada braków w porównaniu z towarem wysłanym), jest w nienaruszonym opakowaniu (niezerwane plomby zabezpieczające, niezniszczone pudełko). b) w przypadku zakupu wersji elektronicznej Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu, w związku z ze spełnieniem świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy, na które wyraził zgodę. 3. Kupujący zobowiązany jest do zwrócenia towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 4. Jeżeli konsument wybrał inny sposób dostarczenia towaru, niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego (Paczkomat InPost lub Poczta Polska dla Kupujących nie mających możliwości skorzystania z Paczkomatu), kwota dodatkowo poniesionych kosztów nie zostanie mu zwrócona. 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na przelew bankowy. Wówczas zwrot płatności zostanie dokonany na podane konto bankowe niezwłocznie po otrzymaniu towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności, od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) oraz w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych od daty otrzymania przez Sprzedającego podpisanych stosownych dokumentów. VIII. Ochrona prywatności i danych osobowych 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych", zgodnie z którą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane zbierane podczas procesu rejestracji będą wykorzystywane w celu potwierdzenia zamówienia, wysłania produktów oraz kontaktowania się w celu realizacji zamówienia, mogą być również wykorzystywane dla celów marketingowych firmy. Dane osobowe Kupującego mogą zostać udostępnione jedynie odpowiednim organom w przypadku, gdy z obowiązujących przepisów prawa będzie wynikał taki obowiązek. Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem. 2. Podane przez Kupującego dane osobowe przetwarzane są na podstawie Polityki Prywatności dostępnej na stronie: 3. Transakcje e-przelewów dokonywane są na serwerze payu.pl, na specjalnie zabezpieczonych stronach. System płatności nie umożliwia Sprzedającemu wglądu w szczegóły transakcji w tym informacji o kartach płatniczych. Za ochronę danych osobowych wpisywanych przez Kupującego podczas dokonywania płatności on-line odpowiedzialna jest firma PayU S.A. IX. Postanowienia końcowe 1. W celu prawidłowego korzystania ze strony zamówień wymagane są: system operacyjny Windows Vista i nowsze systemy, lub systemy z rodziny Linux oraz przeglądarka internetowa INTERNET EXPLORER 7.x lub wersja wyższa, GOOGLE CHROM 2.0 lub wyższa, Opera, Mozilla Firefox, Safari. Zalecana rozdzielczość, dla której zoptymalizowana jest strona internetowa to minimum 1024 na 768. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania, opóźnieniami w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.

4 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen programów i warunków dostaw znajdujących się w ofercie. Zmiana cen i warunków dostaw nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych programów z oferty. 3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem strony WWW i jest powszechnie dostępny na tej stronie Kupujący może go utrwalić w pamięci komputera lub wydrukować. Regulamin określa zasady zakupów na w/w stronie, a złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. 4. Sprzedający może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego. 5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie. 6. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu związanego z interpretacją lub wykonaniem Umowy, Strony podejmą negocjacje w celu polubownego jego rozstrzygnięcia. W przypadku, gdyby nie doszło do zawarcia porozumienia w powyższym trybie, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Drogi Kliencie, Prawidłowo złożone i opłacone zamówienie potwierdzane jest wiadomością . Jeżeli jej nie otrzymałeś oznacza to, że zamówienie do nas nie dotarło (prosimy też o sprawdzenie, czy nie został potraktowany jako spam). Jeżeli w dalszym ciągu brak jest tej wiadomości na Twojej skrzynce, prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres lub telefonicznie.

5 Załącznik Miejscowość, data.... Imię i nazwisko lub dane firmy Adres zamieszkania/siedziby Telefon Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT ul. Chojnowska Legnica Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu poświadczonej dokumentem nr. (nr paragonu lub faktury) Proszę o zwrot kwoty...zł (słownie:) na rachunek bankowy Zwracam następujący towar:... otrzymany dnia:....w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. czytelny podpis Kupującego

Regulamin. 7. Wszelkie postanowienia dotyczące użytkowania Programu zawiera Umowa Licencyjna.

Regulamin. 7. Wszelkie postanowienia dotyczące użytkowania Programu zawiera Umowa Licencyjna. Regulamin I. Postanowienia ogólne Sprzedający producent programu, firma Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT z siedzibą w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 76-78, zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod

1 Zasady ogólne 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod 1 Zasady ogólne 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod adresem: www.doktorvolt.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com Sklep internetowy lispol.com, dostępny pod adresem www.lispol.com, prowadzony jest przez Łukasza Lisa od 19.01.2004r., w formie jednoosobowej działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Słowniczek. Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 216, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL Niniejszy regulamin określa politykę prywatności oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

Bardziej szczegółowo