REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści"

Transkrypt

1 REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki płatności 6. Odstąpienie od umowy 7. Reklamacje 8. Ochrona danych osobowych 9. Postanowienia końcowe 1. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy (zwany dalej także sklepem lub e-stolbud.pl) jest prowadzony przez właściciela sklepu firmę STOLBUD Włoszczowa S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą we Włoszczowie przy ulicy Jędrzejowskiej 74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP Niniejszy system sprzedaży skierowany jest do konsumentów i przedsiębiorców oraz innych podmiotów (zwanych dalej łącznie klientem), będących zarejestrowanymi użytkownikami sklepu e-stolbud.pl. 3. Sklep ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad z tym zastrzeżeniem, że towar oferowany do sprzedaży przez częściowo nie jest towarem fabrycznie nowym, (towar po ekspozycyjny lub z niewielkimi uszkodzeniami). W takich przypadkach w opisie towaru na stronie znajduje się informacja o uszkodzeniach lub o tym, że towar nie jest fabrycznie nowy. 4. Wszelką korespondencję należy kierować na adres poczty elektronicznej lub na adres: ul. Jędrzejowska 74, Włoszczowa. Konsumenci mogą kontaktować się również pod numerem telefonu , Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz.1422 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: komputer z procesorem min. 200MHz, 64 MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych

2 naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. 2. Składanie zamówień 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.). 2. Zamówienia klient może realizować przez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej 3. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest dokładne zapoznanie się z opisem towaru, prawidłowe wypełnienie formularza na stronie wybór formy płatności, wybór sposobu odbioru towaru oraz przesłanie zamówienia. 4. Po złożeniu zamówienia przez klienta na adres poczty elektronicznej klienta wskazany przy rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez sklep zamówienia złożonego przez klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa na adres poczty elektronicznej klienta zostanie wysłany z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez klienta a o przyjęciu do realizacji zamówienia złożonego przez klienta. 5. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed otrzymaniem a z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji, oferta zawarcia umowy kupnasprzedaży złożona przez konsumenta w zamówieniu przestaje wiązać. 6. Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym towarem, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia towaru znajdujące się na stronie Jeżeli opisy zawierają zbyt mało informacji lub klient chce uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zakupów, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta naszego sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach na nr telefonów wskazane w punkcie 1.4 niniejszego regulaminu. 7. W sklepie internetowym e-stolbud.pl zamówienia online mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 8. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu przy rejestracji należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. 9. Ceny prezentowane w sklepie e-stolbud.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 10. Oferta sklepu e-stolbud.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Warunki odbioru lub dostawy 1. Klient w trakcie składania zamówienia decyduje czy odbierze towar osobiście lub czy towar zostanie mu dostarczony przesyłką kurierską.

3 2. Odbiór osobisty zamówionego towaru następuje w siedzibie firmy Stolbud Włoszczowa S.A., ul. Jędrzejowska 74, Włoszczowa albo w salonach firmowych lub punktach sprzedaży po wcześniejszym ustaleniu. 3. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej dostawa towarów zamawianych w e-stolbud.pl odbywa się na terenie całego kraju. 4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską. 5. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz osiągalności poszczególnych towarów informacja o dostępności towaru jest uwidoczniona przy danym towarze na stronie Sklepu Internetowego. 6. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym towar w czasie transportu. 7. Kurier nie ma obowiązku dostarczenia przesyłki pod drzwi mieszkania, odbiór następuje z samochodu. 8. Klient ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w Twoim koncie. 4. Koszt dostawy: Informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy; opłata zostanie doliczona do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo. 5. Warunki płatności 1. Na etapie składania zamówienia klient dokonuje wyboru czy płatność nastąpi gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy Stolbud Włoszczowa S.A. (salonie firmowym, punkcie sprzedaży) czy przed dostarczeniem towaru przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w u z informacją o przyjęciu zamówienia. W przypadku płatności przelewem należy wpisać w treści polecenia przelewu numer zamówienia, który został podany w u przesłanym do klienta z potwierdzeniem zamówienia. 2. W przypadku wybrania zapłaty przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do miejsca odbioru lub udostępniony do odbioru w siedzibie Stolbud Włoszczowa S.A. (w zależności od wybranej opcji odbioru towaru w zamówieniu), nie wcześniej niż po wpływie środków na rachunek bankowy e-stolbud.pl. Na podstronie Twoje konto klient ma możliwość weryfikacji statusu zamówienia. 3. W przypadku wybrania zapłaty przelewem Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania maila o przyjęciu zamówienia złożonego przez klienta do realizacji. Jeśli bank nie potwierdzi zapłaty, po upływie 96 godzin od momentu wysłania maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji Stolbud Włoszczowa S.A. ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z art. 492 kodeksu cywilnego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane na adres wskazany przez klienta przy składaniu zamówienia.

4 6. Odstąpienie od umowy 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 maja 2014 roku o prawach konsumenta, klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w e-stolbud.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: STOLBUD Włoszczowa S.A., ul. Jędrzejowska 74, Włoszczowa lub na adres 2. Zwrotowi na podstawie punktu 6.1 powyżej nie podlega towar, który: - został zamontowany przez klienta lub na jego zlecenie, - został wyprodukowany według specyfikacji klienta, - służy zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta. 3. Zwrot towaru przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 4. Zwracany towar należy odesłać na adres Stolbud Włoszczowa S.A., ul. Jędrzejowska 74, Włoszczowa razem z otrzymaną wraz z nim kserokopią faktury lub innym dokumentem potwierdzającym sprzedaż na adres STOLBUD Włoszczowa S.A., ul. Jędrzejowska 74, Włoszczowa. Zgodnie z ustawą koszt opakowania i odesłania oraz ryzyko przesyłki zwracanego towaru ponosi klient. 5. W przypadku dostarczenia towaru przez sklep do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy, zwracany towar zostanie odebrany na koszt sklepu, chyba że towar może być odesłany w zwykły sposób pocztą. 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem uszkodzenia lub korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku kwota podlegająca zwrotowi Konsumentowi zostanie pomniejszona odpowiednio do zmniejszenia wartości towaru. 7. e-stolbud.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek, które zostaną wysłane do niego za pobraniem. 8. W przypadku odstąpienia od umowy podstawie punktu 6.1 niniejszego regulaminu sklep dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru i poniesionych przez klienta kosztów dostarczenia mu towaru, z zastrzeżeniem punktu 10 niżej. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem punktu 9 niżej.

5 9. Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta po otrzymaniu towaru z powrotem lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu po otrzymaniu towaru z powrotem. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na za inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnymi kosztami. 10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 7. Reklamacje 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacji: - wad fizycznych towaru (niezgodność towaru z umową), - uszkodzenia przesyłki podczas transportu, - w innych przypadkach przewidzianych prawem. 2. Podczas odbioru towaru, klient jest zobowiązany do sprawdzenia jego stanu w szczególności jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej klient winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności sugeruje się sporządzić protokół zawierający opis uszkodzeń, który może służyć jako podstawa dla klienta do zgłaszania roszczeń z tytułu uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu przesyłki. 3. W przypadku reklamacji prosimy o wysłanie na adres wypełnionego formularza reklamacyjnego (do pobrania w serwisie e-stolbud.pl) z opisem oraz załączonymi zdjęciami uszkodzeń reklamowanego towaru. Klient otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem. 4. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego a wyglądem towaru dostarczonego do klienta, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez klienta podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. 5. Towar oferowany do sprzedaży przez sklep internetowy nie jest objęty gwarancją, chyba że inaczej wynika z informacji umieszczonej na stronie dotyczącej konkretnego wyrobu. 6. W przypadku zamówień dokonywanych przez przedsiębiorców odpowiedzialność Stolbudu z tytułu rękojmi jest wyłączona. 8. Ochrona danych osobowych 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez STOLBUD Włoszczowa S.A. z siedzibą we Włoszczowie przy ulicy Jędrzejowskiej 74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

6 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS danych osobowych podanych przez klienta w trakcie zamawiania wyrobów lub rejestracji konta. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zakupów, wystawienia faktury i realizacji dostawy. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz z późn. zm.). 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonanie przez Klienta zakupów. 3. Dane osobowe klienta nie mogą zostać przekazane przez e-stolbud.pl osobom trzecim. 4. Klient ma prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia. 9. Postanowienia końcowe 1. e-stolbud.pl zastrzega sobie prawo do: - zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, - wycofania poszczególnych towarów z oferty sklepu, - wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, - przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z 9 maja 2014 roku. 3. Konsument w celu dochodzeniem roszczeń w stosunku do sklepu może skorzystać z regulacji wynikających z art. 183 (1)-183 (15) kodeksu postępowania cywilnego dotyczących mediacji lub z art kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania pojednawczego.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,

wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Podmiotem świadczącym usługi pod adresem bikeatelier.pl jest: MERIDA POLSKA Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 35, 41-800 Zabrze, Polska wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ttfoto.pl prowadzony jest przez firmę 4profi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimcea.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.slimcea.pl prowadzony jest przez firmę unnopharma Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Regulamin Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy ul. Sławęcińskiej 16,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem www.modadziecieca.com.pl, prowadzony jest przez "Modniś" Tomasz Wesołowski z siedzibą w Łodzi, Gorkiego 27, 92-524 Łódź, wpisany do ewidencji

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo