Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie"

Transkrypt

1 Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

2 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100,poz. 1024). 1 Tworzy się Politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych celem zabezpieczania w sposób fizyczny dostępu do informacji będących w posiadaniu pracowników Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie oraz polegających na zwiększeniu świadomości pracowników o wartości posiadanych i przetwarzanych danych osobowych. 2 Wykaz pomieszczeń w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie, w których przetwarza się dane osobowe W budynku Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie mieszczącego się przy ul. Piaskowa Głogów znajdują się następujące pomieszczenia w których przetwarza się dane osobowe pracowników oraz uczniów: 1. Pokój Księgowość znajdujący się na parterze budynku, 2. Pokój nauczycielski znajdujący się na parterze budynku, 3. Pokój Biblioteka znajdujący się na parterze budynku, 4. Pokój Wicedyrektor Wojciech Nowak i Wicedyrektor Adam Bogusz znajdujący się na pierwszym piętrze budynku, 5. Pokój Dział kadr znajdujący się na pierwszym piętrze budynku, 6. Pokój Sekretariat znajdujący się na pierwszym piętrze budynku, 7. Pokój Dyrektor Adam Stępniak znajdujący się na pierwszym piętrze. 3 Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programów komputerowych stosowanych do przetwarzania tych danych w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie oraz opis struktury zbioru i zawartości W Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie znajdują się następujące zbiory danych przetwarzane przez pracowników administracji oraz nauczycieli:

3 Zbiór nr 1 Księga druków ścisłego zarachowania. Zbiór nr 2 Akta osobowe pracowników. Zbiór nr 3 Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników. Zbiór nr 4 Księga zastępstw nauczycieli. Zbiór nr 5 - Protokoły Rady Pedagogicznej. Zbiór nr 6 Ewidencja urlopów pracowników niepedagogicznych. Zbiór nr 7 - Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego. Zbiór nr 8 Ewidencja legitymacji pracowniczych. Zbiór nr 9 Ewidencja legitymacji ubezpieczeniowych Zbiór nr 10 Ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej. Zbiór nr 11 - Rejestr delegacji służbowych. Zbiór nr 12 Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych. Zbiór nr 13 - Ewidencja osób korzystających ze świadczeń Funduszu Socjalnego. Zbiór nr 14 - Listy płac pracowników. Zbiór nr 15 - Księga ewidencji uczniów. Zbiór nr 16 - Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne. Zbiór nr 17 Rejestr pedagoga szkolnego. Zbiór nr 18 - Arkusze ocen wszystkich uczniów. Zbiór nr 19 - Protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. Zbiór nr 20 - Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych. Zbiór nr 21 Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły. Zbiór nr 22 - Ewidencja duplikatów świadectw ukończenia szkoły. Zbiór nr 23 Ewidencja uczniów i nauczycieli zbiór elektroniczny. Zbiór nr 24 Rejestr wypadków uczniów. Zbiór nr 25 - Zbiór upoważnień. Zbiór nr 26 - Archiwum ( akta osobowe pracowników, listy płac, księgi arkuszy ocen, dzienniki lekcyjne). Zbiór nr 27 - Arkusz organizacji roku szkolnego. Zbiór nr 28 - Akta osobowe pracowników rejestr elektroniczny. Zbiór nr 29 - Ewidencja umów z kontrahentami. Poszczególne stanowiska pracowników administracyjnych są wyposażone w programy komputerowe służące do przetwarzania danych osobowych firmy Vulcan 1) Stanowisko Kadr Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie przetwarza dane osobowe wykorzystując program Vulcan- Kadry. Program ten zawiera wszystkie dane osobowe pracowników Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie. Stanowią one odzwierciedlenie pracowniczych akt osobowych prowadzone w formie elektronicznej. Zawierają one: - Wszystkie dane personalne pracowników - Wszelkie dane kadrowe wynikające ze stosunku pracy Ponadto na stanowisku tym wykorzystuje się pragramy: Program E-PFRON który zawiera informacje o osobach niepełnosprawnych pracujących w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie. Program SIO, który zawiera informacje dotyczące nauczycieli, ich kwalifikacji oraz wynagrodzeń. 2) Stanowisko Płac Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie wyposażone jest w następujące programy:

4 Vulcan-Płace, w którym przetwarza się wszelkie dane dotyczące wynagrodzeń za płacę pracowników oraz wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych, Płatnik, w którym dokonuje się przetwarzania danych dotyczących składek pracowniczych przekazywanych do ZUS, 3) Stanowisko Głównego Księgowego wyposażone jest w program: Vulcan-Finanse, który zawiera następujące bazy danych: Główną bazę danych, która zawiera definicje struktury kont, wykaz kont przeciwstawnych, wykaz placówek, parametry pracy programu, definicję kont sprzedaży i zakupów, definicję automatów księgowych. Baza danych kontrahentów Baza danych pracowników Baza rejestrów księgowych 4) Stanowiska pracowników w Księgowości wyposażone są w programy: Vulcan- Intendentura, który przetwarza wszelkie dane dotyczące magazynu placówki, Vulcan- Inwentarz, który przetwarza dane dotyczące majątku placówki. 5) Stanowisko wicedyrektora wyposażone jest w program Vulcan- Organizacja, który przetwarza wszystkie dane dotyczące organizacji pracy placówki, 6) Stanowisko pracownika biblioteki wyposażone jest w program Biblioteka stanowiący część programu Inwentarz, w którym umieszczane i przetwarzane są dane uczniów oraz pracowników szkoły niezbędne do udostępniania księgozbioru stanowiącego własność Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami 4 1) W Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie we wszystkich programach komputerowych przepływ informacji pomiędzy zbiorem danych a systemem informatycznym jest dwukierunkowy (do odczytu i do zapisu). 2) Następuje przesyłanie danych za pomocą teletransmisji przy wykorzystaniu funkcji eksport/import danych w obrębie następujących programów: Vulcan Płatnik

5 Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie posiada połączenie sieciowe pomiędzy komputerami znajdującymi się w Księgowości oraz w Kadrach. Wszelkie informacje, jakie są pozyskiwane bądź tworzone przez poszczególnych pracowników administracji są udostępniane w sposób pisemny bądź w sposób ustny na wyraźne polecenie dyrektora szkoły danych, bądź na prośbę osób zainteresowanych za wyraźną zgodą dyrektora szkoły zgodnie z zasadami uregulowanymi Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 tekst jednolity). 5 Środki techniczne i organizacyjne niezbędnych dla zapewnienia poufności, bezpieczeństwa, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych Wszystkie komputery zawierające zbiory danych w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie zaopatrzone są w indywidualne licencjonowane programy do przetwarzania danych oraz programy antywirusowe, które gwarantują bezpieczeństwo danych znajdujące się na dyskach twardych komputerów przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Ponadto centralny komputer chroniony jest dodatkowo przed swobodnym przepływem informacji z zewnątrz (poprzez internet). Celem takiego działania jest zabezpieczenie baz danych przed zniszczeniem, skopiowaniem i przekazem ich do wiadomości osób nieupoważnionych. Bazy danych znajdujące się w pokoju Dział Kadr tj: dane personalne znajdujące się w teczkach osobowych pracowników umieszczone są w szafie zamykanej na klucz, który znajduje się w posiadaniu Specjalisty ds. kadr i administracji. Zapasowy klucz zdeponowany jest w Sekretariacie. Bazy dotyczące spraw księgowych i płacowych znajdują się w specjalnie opisanych segregatorach umieszczonych w szafach zamykanych na klucz, które zdeponowane są w Dziale Księgowości. Dostęp do danych na papierze ma dyrektor szkoły oraz pracownicy: Główny Księgowy Specjalista ds. płac Specjalista ds. kadr i administracji Specjalista ds. administracyjno- finansowych Wicedyrektor Nauczyciele.

6 Pracownicy ci w sposób pisemny obowiązani są do zachowania tajemnicy i ochrony danych osobowych. W Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie jest opracowany wewnętrzny system kontroli danych. Każdorazowe przekazywanie danych personalnych i ich przetwarzanie podlega kontroli przez Głównego Księgowego głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie w ten sposób dane zastrzeżone czy dane poufne nie mogą trafić do odbiorcy nieupoważnionego.... podpis dyrektora szkoły

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI 2012 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załączniki nr 1-6 do zarządzenia nr8/2012/2013 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEOSTWA INFORMACJI. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

POLITYKA BEZPIECZEOSTWA INFORMACJI. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku POLITYKA BEZPIECZEOSTWA INFORMACJI w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Podstawa prawna: ustawa o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw nr 133 z 1997 r., poz.833 ze zmianami),

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 17 czerwca 2014 r. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i Instrukcji Zasad

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Piotr Wiśniewski wydana w dniu

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data: Ryszard Gołębiowski B. Wężyk ABI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności wraz z instrukcją

Polityka prywatności wraz z instrukcją Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych

ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych Data utworzenia 2014-04-17 Numer aktu 101 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 9/2011 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Załącznik do zarządzenia jednolity rzeczowy wykaz akt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Kępnie JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Wykaz klas I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt Gimnazjum Salomon

Jednolity rzeczowy wykaz akt Gimnazjum Salomon Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr...... z dnia... Jednolity rzeczowy wykaz akt Gimnazjum Salomon... miejsce, rok OBJAŚNIENIA 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt (zwany dalej wykazem akt ) stanowi jednolitą,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora 11. 05. 2009 r. Warszawa Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt przygotowany

Bardziej szczegółowo