Regulamin 1. Informacje wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin 1. Informacje wstępne"

Transkrypt

1 Regulamin 1. Informacje wstępne 1. Poniższy regulamin (zwany dalej Regulaminem) opisuje zasady oraz warunki korzystania z serwisu eskany.pl (zwanego dalej Serwisem). Zapisy regulaminu wraz z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w wyłączny sposób określają prawa i obowiązki użytkowników Serwisu oraz odpowiedzialność i obowiązki podmiotów posiadających prawo do administrowania i prowadzenia usług udostępnionych na portalu eskany.pl. 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Inez Sp. z o.o., z siedzibą w Chwaszczynie , ul. Ogrodowa 9. Kapitał zakładowy: 5000 zł, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: , REGON: , NIP: (zwany dalej Administratorem). 3. eskany.pl jest serwisem przetwarzającym informacje z nośników tradycyjnych (między innymi papierowych) na dane elektroniczne, które mogą być poddawane dalszej automatycznej obróbce (np. przetworzeniu przez systemu księgowe). 4. Domena, znak towarowy, koncepcja Serwisu, oprogramowanie serwerów, bazy danych, grafika oraz teksty autorskie należą do Administratora. 5. Korzystanie z Serwisu jest typowe dla obowiązujących standardów powszechnych w Internecie. Treści pogrupowane zgodnie z tematyką znajdują się na serwerach. Zasoby Serwisu są rozbudowywane i aktualizowane automatycznie przez mechanizmy systemowe oraz przez Administratora. 6. Administrator zastrzega sobie prawo do komunikowanie się z użytkownikami poprzez komunikaty owe, które w niewielkim stopniu mogą zawierać treść reklamową, wyraźnie oddzieloną od reszty. 7. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, skrzynki pocztowej oraz przeglądarki internetowej obsługującej format SVG (ang. Scalable Vector Graphics), a także skanera o minimalnej rozdzielczości 600 dpi w przypadku przetwarzania dokumentów papierowych. Obsługa formatu SVG jest zaimplementowana w przeglądarkach w podanych wersjach lub nowszych m.in.: Mozilla Firefox 1.5, Google Chrome, Internet

2 Explorer 9. Dla przeglądarek internetowych, które nie obsługują SVG, potrzebna jest odpowiednia wtyczka, np. Adobe SVG Viewer. 8. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron www, obsługującego technologię plików cookie w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jednocześnie zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików cookie. Ponadto podczas korzystania z Serwisu osoby trzecie mogą umieszczać i odczytywać pliki cookie w wyszukiwarkach użytkowników w celu gromadzenia informacji podczas przekazywania reklam na stronę Serwisu. Powyższa zasada związana jest bezpośrednio z wprowadzeniem polityki prywatności i zasad związanych z korzystaniem przez Serwis programu Google AdSense. 9. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie darmowa, wyłącznie dostęp do dodatkowych, jasno określonych funkcjonalności Serwisu jest płatny. 10. Użytkownikiem Serwisu może być dowolna osoba fizyczna lub prawna, która zaakceptowała Regulamin oraz Politykę prywatności eskany.pl. 11. Prezentowane w Serwisie poglądy, opinie oraz komentarze stanowią wyraz osobistych doświadczeń autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. 2. Definicje 1. Serwis portal internetowy dostępny pod adresem 2. Uczestnik/Użytkownik osoba prawna lub fizyczna mająca aktywne konto na portalu eskany.pl. 3. Administrator jednostka zarządzająca i prowadząca Serwis, jest nią Inez Sp. z o.o., NIP , z siedzibą w Chwaszczynie , ul. Ogrodowa Login/Nick niepowtarzalna i indywidualna nazwa Użytkownika, która została przez niego wybrana podczas rejestracji konta w Serwisie. 5. Konto dostępne miejsce po zalogowaniu się (wprowadzeniu Loginu oraz przyporządkowanego do niego hasła) w Serwisie. W miejscu tym Użytkownik wprowadza dane oraz zarządza nimi, zarządza także opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. 6. Polityka prywatności zbiór norm i zasad określających ochronę danych osobowych w Serwisie.

3 7. Umowa określa umowę pomiędzy Inez Sp. z o.o. a Użytkownikiem Serwisu eskany.pl. Na umowę składają się: Regulamin, Polityka Prywatności oraz Cennik. 3. Warunku korzystania z Serwisu, Rejestracja, Zarządzanie kontem 1. Rejestracja w Serwisie jest konieczna w celu personalizacji parametrów dla własnych potrzeb Użytkownika, zamieszczaniu komentarzy, co da możliwość powiązania ich z profilem Użytkownika. Aby możliwe było korzystanie z usług abonamentowych, również wymagana jest rejestracja w celu udzielenia dostępu na zamówiony okres. 2. Podczas procesu rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania aktualnych, prawdziwych, dokładnych i pełnych informacji o sobie, zgodnie z wymogami procesu rejestracji. 3. Rejestracja polega na wypełnieniu przygotowanego formularza oraz na przesłaniu go do Serwisu poprzez kliknięcie przycisku Zarejestruj. Natychmiast po otrzymaniu wypełnionego formularza, Serwis generuje link aktywacyjny, który zostaje wysłany em na adres podany przez Użytkownika w formularzu. W momencie potwierdzenia, zostaje utworzone Konto Użytkownika, które od tej pory jest dostępne pod podanym wcześniej Loginem/Nickiem i przyporządkowanemu do niego hasłem. 4. Założenie Konta przez Użytkownika może nastąpić wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu, Polityki prywatności oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie wszystkich informacji o sobie przekazanych podczas rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami). 5. Użytkownik ma prawo do założenia wyłącznie jednego profilu. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Nie jest dozwolone udostępnianie konta innym osobom ani firmom. 6. Aby prawidłowo zalogować się do Serwisu, niezbędny jest Login/Nick oraz przypisane do niego hasło, podane w trakcie procesu rejestracji. W związku z tym Użytkownik zobowiązany jest do nie udostępniania hasła osobom trzecim. Inez Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nie dołożenie przez Użytkownika należytej staranności w jego ochronie przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu szkody.

4 7. Konto może zostać usunięte na życzenie Użytkownika wyrażone na piśmie, bez podania przyczyny, co jednocześnie powoduje usunięcie jego danych z bazy. Usunięty w ten sposób profil, z przyczyn technicznych, nie może zostać przywrócony. W tym przypadku nie przysługuje zwrot niewykorzystanej części opłaty abonamentowej. 8. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania, całkowitego zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika oraz do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia i bez zwrotu opłaty abonamentowej, w przypadku gdy zachowanie lub głoszone przez Użytkownika poglądy są niezgodne z regulaminem oraz gdy łamie on w oczywisty sposób obowiązujące prawo. W takiej sytuacji Użytkownik nie ma prawa do założenia kolejnego konta. 4. Płatności 1. Cennik znajdujący się na stronie Serwisu reguluje wysokości opłat abonamentowych. 2. Aby uzyskać dostęp do płatnej części Serwisu, konieczne jest wniesienie przez Użytkownika opłaty abonamentowej. 3. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew bankowy oraz dostęp jednorazowy sms. 4. Uiszczając opłatę członkowską, Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usługi przez innego operatora niż obecny (w kwestii opłat), co nie wpływa na zmianę niniejszego Regulaminu oraz innych warunków świadczenia usługi. W związku z tym nie może to być podstawa do rozwiązania Umowy. 5. Reklamacje 1. Użytkownik może reklamować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu poprzez zgłoszenie zakłóceń Administratorowi na adres: 2. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco w ciągu maksymalnie 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawiania bez odpowiedzi reklamacji, jeżeli dotyczą one nieprawidłowości wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się do wskazówek udzielanych na bieżąco przez Administratora.

5 6. Wyłączenie odpowiedzialności 1. Wszystkie treści znajdujące się na Serwisie mają tylko i wyłącznie charakter edukacyjny i informacyjny. Decyzje informacyjne podjęte na podstawie treści zawartych na Serwisie podejmowane są na odpowiedzialność Użytkownika. 2. Informacje, opracowania i dane zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego. 3. Informacje znajdujące się na stronie zostały przygotowane tylko w celach informacyjnych i nie stanowią żadnych rekomendacji. W związku z tym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w serwisie. 4. Inez Sp. z o.o. dołoży wszystkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne i rzetelne. Jednak nie gwarantuje, że przekazywana informacja jest ściśle prawdziwa i kompletna, i nie będzie z tego tytułu ponosił żadnej odpowiedzialności. 5. Inez Sp. z o.o. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w Serwisie. Każdy z Użytkowników wykorzystuje informacje wyłącznie na własne ryzyko i nie służą mu z tytułu ich wykorzystania żadne roszczenia odszkodowawcze. 7. Informacje końcowe 1. Zmiany w Regulaminie mogą być zmienione w każdej chwili. Wprowadzone zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. 2. Po pojawieniu się na stronie głównej Serwisu lub w innym miejscu do tego przeznaczonym informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik niezwłocznie powinien zapoznać się z wprowadzonymi zmianami. Zalogowanie się do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację treści Regulaminu przez Użytkownika. 3. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zaakceptuje zmian w Regulaminie, powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o. 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu.

Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o. 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o. 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. DEFINICJE 2. Sformułowania użyte w treści niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Konto IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość V. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy VI. Usługi dodane VII.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin usługi Blog.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin. Regulamin usługi Blog.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin usługi Blog.pl Regulamin I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa blog.pl świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo