Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu Krok do Kariery.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu Krok do Kariery."

Transkrypt

1

2 Program Krok do Kariery - strona 2 1. O programie Krok do Kariery. Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu Krok do Kariery. Krok do Kariery to program stażowy wspierający pozyskiwanie młodych talentów dla organizacji. Dla firm, które zdecydują się na przyjęcie kandydata, poszukujemy utalentowanych studentów i absolwentów, którzy świadomie kierują swoją karierą i mogą wzbogacić kapitał intelektualny organizacji jako jej przyszli pracownicy. Procedury wyłaniające najlepszych kandydatów są bardziej zaawansowane niż podczas powszechnie stosowanych metod rekrutacji i selekcji młodych pracowników, stąd też najlepsi stażyści odpowiadają konkretnym potrzebom organizacji, co pozwoli na długofalową współpracę. W procesie rekrutacji kandydatów wykorzystany jest model kompetencji, co daje firmom możliwość skuteczniejszego doboru przyszłych potencjalnych pracowników i ściślejszego dopasowania ich kompetencji i umiejętności do oczekiwań i kultury organizacyjnej. Krok do Kariery dostarcza firmom narzędzi budowania marki pracodawcy zarówno wśród studentów i absolwentów, jak również wśród własnych pracowników. Program Krok do Kariery adresowany jest do: firm, które budują swój wizerunek, jako odpowiedzialnego i solidnego pracodawcy, otwartego na młodych, utalentowanych studentów, studentów III, IV i V roku studiów oraz do absolwentów uczelni wyższych, którzy ukończyli uczelnie nie później niż rok temu. Program realizowany jest przez Nowoczesną Firmę, Fundację Obserwatorium Zarządzania, Monster Polska i TVN CNBC Biznes wspólnie z wiodącymi firmami szkoleniowo doradczymi: Schenk Institute i Profirmą. Partnerem Programu jest Dziennik, Dziennik.pl, Onet.pl oraz radio ESKA. Jednym z głównych źródeł pozyskania najlepszych studentów oraz absolwentów będzie kampania informacyjna realizowana przy współpracy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (31 uczelni) oraz Biur Karier działających przy najlepszych uczelniach wyższych w Polsce.

3 Program Krok do Kariery - strona 3 Szeroko zakrojona kampania medialna, wspierana kampaniami on-line kierować będzie na serwis projektu który umiejscowiony zostanie w strukturze Portalu Nowoczesna Firma oraz na infolinię, co w efekcie pozwoli pozyskać zakładaną liczbę zarejestrowanych uczestników programu. W pierwszym roku funkcjonowania programu liczymy na pozyskanie 50 staży. 2. Korzyści dla firm z wzięcia udziału w Programie Krok do Kariery : Budowanie wizerunku firmy jako odpowiedzialnego i solidnego pracodawcy w środowisku akademickim. Zaistnienie na kilkudziesięciu najlepszych uczelniach w kraju poprzez akcję promująca fundatorów praktyk i staży. Budowanie mocnej i rozpoznawalnej marki pracodawcy na rynku pracy poprzez szeroką akcję promocyjna w mediach elektronicznych, papierowych, eventach. Pozyskanie najlepszych studentów i absolwentów na staż lub praktykę z możliwością późniejszego zatrudnienia. Wsparcie merytoryczne procesu organizacji stażów i praktyk Udział w innowacyjnym na polskim rynku procesie rekrutacji stażystów, składającym się z 3 etapów: analizy profilu kompetencyjnego, opracowania case study oraz assessment center co stanowi kompleksowy proces doboru kandydatów na staż. Możliwość bezpłatnego zamieszczania i specjalnego wyróżniania ofert pracy w serwisie praca na portalu Nowoczesna Firma z którego korzysta ponad użytkowników miesięcznie. Późniejszy dostęp do bazy pozytywnie zweryfikowanych studentów i absolwentów, a którzy nie otrzymali stażu. Opracowanie modelu kompetencji zgodnego z oczekiwaniami pracodawcy oraz wsparcie procesu wdrożenia celem wykorzystania podczas procesu rekrutacji.

4 Program Krok do Kariery - strona 4 3. Proces selekcji i wyboru kandydatów składa się z trzech etapów: Testy kompetencyjne badające profil kompetencji kandydata w odniesieniu do oczekiwań pracodawcy. Zestaw kompetencji i testy zostały opracowany przez Profirmę w oparciu o zidentyfikowane potrzeby Pracodawców i stanowią zamkniętą listę 8 najczęściej wybieranych przez organizacje kompetencji oraz 40 pytań opisujących je. Kompetencje wraz z definicjami: Dążenie do rezultatów - dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów pomimo pojawiających się trudności, Elastyczność myślenia - dostosowywanie podejmowanych działań do zmieniających się warunków pracy, Gotowość do uczenia się - poszukiwanie i wykorzystywanie sposobności do poszerzenia zakresu swojej wiedzy oraz umiejętności, Myślenie analityczne - wieloaspektowe postrzeganie rzeczywistości i znajdowanie zależności pomiędzy danymi pozornie niepowiązanymi, Sumienność - wysoka rzetelność w wykonywaniu nawet monotonnych zadań, Budowanie relacji z innymi - nawiązywanie i rozwijanie przyjaznych relacji z innymi, otwartość i pewność w kontaktach z nowo zapoznanymi osobami, Komunikatywność - precyzyjne, jasne wyrażanie się oraz rozumienie i zaangażowanie w wypowiedzi innych, a także otwartość w kontaktach z ludźmi. Współpraca w zespole - aktywne angażowanie się w prace zespołu i dążenie do wspólnej realizacji celów. Firma decydując się na ufundowanie stażu, określa oczekiwany profil kandydata odniesieniu do wszystkich lub wybranych kompetencji, wybierając ich poziom.

5 Program Krok do Kariery - strona 5 STAŻYSTA Myślenie analityczne* Współpraca w zespole Budowanie relacji z innymi 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Dążenie do rezultatów Elastyczność myślenia Sumienność Gotowość do uczenia się Komunikatywność Kandydaci zainteresowani udziałem w Programie rejestrują się on-line, zostawiając szczegółowe informacje na swój temat. Następnie wypełniają test kompetencyjny, w wyniku którego zostaje opracowany ich profil. Wypełnienie testu to odpowiedzenie na 40 pytań wyboru, gdzie każda odpowiedź jest poprawna, ale wskazuje na sposób podejmowania decyzji. Szukając oferty stażu wskazywane są im te organizacje, gdzie profil oczekiwanego kandydata jest najbardziej zbliżony do ich profilu, co zarazem spełnia potrzeby przedsiębiorstwa jak również odpowiada ich własnym predyspozycjom. Kandydaci dokonują wyboru z listy oferowanych staży posługując się informacjami o dopasowaniu do ich profilu kompetencyjnego, branżą firmy, opisanymi zadaniami stażysty, lokalizacją firmy. Otrzymują też informacje, czy staż jest płatny i w jakiej wysokości (tą informację otrzymują już po deklaracji chęci odbycia stażu w konkretnej firmie) Rejestracja odbywa się on-line, dzięki czemu na bieżąco każda firma może sprawdzić jakie zainteresowanie wzbudza jej oferta stażu.

6 Program Krok do Kariery - strona 6 Studium przypadku (Case study) ten etap selekcji kandydatów bada umiejętności w zakresie analizy oraz proponowania rozwiązań dla konkretnego problemu osadzonego w realiach biznesowych danej organizacji. Aplikując do wybranej firmy, kandydat otrzymuje do przeanalizowania przygotowane przez firmę studium przypadku (case study) opierające się na konkretnym biznesowym problemie z życia fundatora stażu. (najlepiej jeśli jest to w jakimś stopniu związane z proponowanym zajęciem podczas stażu). Przygotowanie przez kandydata kompetentnej odpowiedzi wymaga wykazania się takimi cechami jak dążenie do rezultatów, analityczne myślenie oraz kreatywność w proponowaniu nowych rozwiązań. Kandydaci przygotowują swoje odpowiedzi w formie pisemnej, następnie dodają je do bazy odpowiedzi w ramach swojego profilu w serwisie Weryfikacji merytorycznej dokonuje grono ekspertów złożone z konsultantów firm i instytucji organizujących Program. Prace są oceniane punktowo a pozytywne zweryfikowanie jest przepustką do III etapu selekcji Programu Krok do Kariery. Istnieje oczywiście możliwość bezpośredniej oceny przez fundatora stażu. Centrum Oceny (Assessment Center) pozwala na sprawdzenie umiejętności i kompetencji najlepszych kandydatów z listy rankingowej podczas zaaranżowanej sesji imitującej realne sytuacje w firmie. Obserwacja zachowań podczas krótkiej sesji AC pozwala ocenić na ile konsekwentnie kandydaci działają w sytuacji stresu spowodowanego bezpośrednią oceną przez niezależnych asesorów oraz jak radzą sobie w realnych sytuacjach biznesowych. Wśród asesorów znajdzie się przedstawiciel firmy doradczej oraz reprezentant działu personalnego z firm poszukujących stażystów. Sesje odbywać się będą w kilku głównych ośrodkach miejskich, w zależności od lokalizacji staży. W wyniku pozytywnej oceny podczas sesji AC, wybrani kandydaci odbędą rozmowę kwalifikacyjną z firmą, w której będą mogli mieć zaproponowany staż.

7 Program Krok do Kariery - strona 7 4. Promocja Programu Krok do Kariery Bezpośredni kontakt z kandydatami odbędzie się poprzez współpracę z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości (31 uczelni) lub Biurami Karier najlepszych uczelni w Polsce. Na każdej uczelni ambasador Programu zadba, aby w ramach akcji informacyjnej: powstało stoisko informacyjne Programu, rozwieszone zostały plakaty informujące o Programie, (po 20 plakatów na uczelni w okresie 1 miesiąca), rozdane zostały ulotki informacyjne (po 500 ulotek na uczelni w okresie 1 miesiąca), zorganizowane zostało spotkanie informacyjne prezentujące Program oraz omawiające zasady uczestnictwa. Ponadto informacje o Programie zostaną zamieszczone na serwisach Partnerów oraz rozesłane wśród ich subskrybentów. Program Krok do Kariery będzie także obecny podczas znaczących targów pracy w głównych ośrodkach studenckich w Polsce. Partnerem programu zostały znaczące organizacje: Profirma, Schenk Consulting i media: Dziennik, Dziennik.pl. Radio ESKA, Onet.pl oraz TVN CNBC Biznes. Ponadto informacja o Programie będzie szeroko dystrybuowana w serwisach pracowych (kariera.pl, jobs.pl oraz na serwisie współorganizatora programu: Monsterpolska), współpracujących z Nowoczesna Firmą. Serwis projektu umiejscowiony w strukturze Portalu wiedzy dla biznesu Nowoczesna Firma zostanie wykorzystany jako miejsce kontaktu. Stworzony system rejestracji on-line, opieki nad kandydatami oraz administracji pozwoli w sprawny sposób zarządzać procesem naboru i weryfikacji kandydatów. W tym celu zostanie zrealizowana szeroko zakrojona kampania promocyjna w Internecie, prasie i telewizji, co pozwoli dotrzeć aktywnych i zainteresowanych absolwentów i studentów ostatnich lat. Zakładamy, że serwis projektu w trakcie trwania akcji promocyjnej (kwiecień maj) odwiedzi ponad unikalnych użytkowników, z czego osób ma dokonać rejestracji do Programu. Wszystkie zarejestrowane w serwisie osoby otrzymają specjalne wydanie Magazynu Nowoczesnej Firmy Krok do Kariery.

8 Program Krok do Kariery - strona 8 Główne nośniki informacji na temat programu Krok do Kariery to: Organizacja stoisk i promocja w kilkudziesięciu uczelniach na terenie Polski, Udział w targach studenckich, konferencjach i innych spotkaniach, Akcja medialna w mediach ogólnokrajowych (patroni medialni prasa, radio, telewizja), Serwis projektu wraz z szeroką akcją internetową: kampanie bilbordowe o zasięgu wystarczającym do osiągnięcia 90% zasięgu w grupie docelowej o powtarzalności 3+, Opis i informacje o programie na stronach internetowych portalu Wydanie Magazynu Nowoczesna Firma Krok do Kariery w nakładzie egz. Promocja Programu w serwisach pracowych współpracujących z nf.pl. 5. Magazyn Nowoczesna Firma Krok do Kariery Magazyn Nowoczesna Firma Krok do Kariery 2009 stanowi niezastąpione źródło budowania marki pożądanego pracodawcy oraz pozyskania i utrzymania najbardziej wartościowych pracowników w firmie. Magazyn jest publikacją, która będzie ukazywała się raz do roku, ściśle związaną z realizowanym Programem Krok do Kariery. Zawartość magazynu: w obszarze poradnik kariery studenci dostaną poradnikową informację jak zaistnieć na rynku pracy, poczynając od przygotowania cv, umiejętnego czytania ogłoszeń rekrutacyjnych, przygotowania się za spotkania rekrutacyjne czy tez negocjowania oczekiwanych zarobków, w obszarze profil pracodawców pracodawcy mogą zaprezentować potencjalnym pracownikom - swoją firmę jako ciekawe miejsce pracy. W wizytówce firmy każdy z potencjalnych pracowników będzie mógł uzyskać odpowiedź na pytania, dlaczego warto pracować w

9 Program Krok do Kariery - strona 9 danej firmie, jaka jest jej oferta dla potencjalnych pracowników, oraz jakich stanowisk aktualnie poszukuje dany pracodawca. w obszarze praktyki i staże znajdzie się opis najciekawszych praktyk i staży, realizowanych w ramach Programu Krok do Kariery, które odbywają się w polskich i międzynarodowych organizacjach, referencje studentów, opinie konsultantów i specjalistów z branży oraz prezentacje agencji rekrutacyjnych, które zajmują się profesjonalnie doradztwem personalnym, przykłady najlepszych praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi to domena firm, które brały udział w programie Inwestor w Kapitał Ludzki oraz Great Place to Work. Laureaci i ich interesujące przypadki Nakład: egzemplarzy. Dystrybucja: wśród zarejestrowanych uczestników Programu Pakiet korzyści dla Fundatora stażu Profil Fundatora w serwisie Programu z opisem firmy oraz propozycji stażu Rotujące Logo Fundatora na pierwszej stronie serwisu Programu Logo Fundatora na plakatach informujących o Programie, rozwieszanych na uczelniach, Logo, opis firmy oraz opis propozycji stażu w magazynie Nowoczesnej Firmy Krok do Kariery, w nakładzie egz w części poświęconej Programowi,. Reklama w magazynie Nowoczesnej Firmy Krok do Kariery, w nakładzie egz. (opcja dodatkowo płatna) Prezentacja multimedialna Fundatora na płycie CD załączonej do Magazynu Nowoczesnej Firmy Krok do Kariery Wymienienie Fundatora w liście staży wraz z linkiem do oferty stażu w e-malingach wysyłanych do studentów, Rotujące Logo Fundatora na billbordzie promującym program, o zasięgu użytkowników Opis i informacje o programie w mediach (patroni medialni prasa, radio, ).

10 Program Krok do Kariery - strona Model merytoryczny - budowanie profilu kompetencji. Różnorodne próby budowy Ogólnego Modelu Kompetencji wykazały, że niezwykle trudno wyizolować kompetencję jako właściwość całkowicie oderwaną od innych kompetencji. Pierwszym zatem istotnym założeniem jest stwierdzenie, że kompetencje są od siebie współzależne. Brak również jest ścisłych określeń dotyczących tego, ile można wyróżnić kompetencji zawodowych. Najprostszym i jednocześnie użytecznym podziałem kompetencji jest ich połączenie w spójne grupy. Najczęściej stosowanym w praktyce sposobem grupowania kompetencji na poziomie stanowiska, działu i wydziału jest ich połączenie w trzy grupy: 1. Kompetencje społeczne - grupa kompetencji związana z jakością naszego funkcjonowania oraz naszych kontaktów z innymi ludźmi. 2. Kompetencje profesjonalne (funkcyjne) - grupa kompetencji związanych z działaniami w ramach pełnionego zawodu i/lub funkcji. 3. Kompetencje biznesowe (firmowe) - grupa kompetencji odnoszących się do specyficznego obszaru działalności danej osoby i funkcjonowania firmy. Taki sposób grupowania wydaje się najwłaściwszy ze względów merytorycznych. Każdą kompetencję można dość precyzyjnie zaliczyć do jednej z wymienionych trzech grup, a grupy te, choć wzajemnie powiązane tworzą względnie stabilne i dobrze wyróżnione zbiory. Na potrzeby Programu Krok do Kariery wybrane zostały następujące kompetencje, jako najczęściej występujące na liście niezbędnych z punktu widzenia firmy, która szuka młodego talentu. Trzeba zauważyć, że wybrane kompetencje są wyłącznie z grup kompetencji osobistych i społecznych, kompetencji menedżerskich osoby te jeszcze nie posiadają.

11 Program Krok do Kariery - strona 11 KOMPETENCJA DEFINICJA GRUPA KOMPETENCJI DĄŻENIE DO REZULTATÓW ELASTYCZNOŚĆ MYŚLENIA GOTOWOŚĆ DO UCZENIA SIĘ MYŚLENIE ANALITYCZNE SUMIENNOŚĆ BUDOWANIE RELACJI Z INNYMI KOMUNIKATYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA W ZESPOLE Dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów pomimo pojawiających się trudności. Dostosowywanie podejmowanych działań do zmieniających się warunków pracy. Poszukiwanie i wykorzystywanie sposobności do poszerzenia zakresu swojej wiedzy oraz umiejętności. Wieloaspektowe postrzeganie rzeczywistości i znajdowanie zależności pomiędzy danymi pozornie niepowiązanymi. Wysoka rzetelność w wykonywaniu nawet monotonnych zadań. Nawiązywanie i rozwijanie przyjaznych relacji z innymi. Otwartość i pewność w kontaktach z nowo zapoznanymi osobami. Precyzyjne, jasne wyrażanie się oraz rozumienie i zaangażowanie w wypowiedzi innych, a także otwartość w kontaktach z ludźmi. Aktywne angażowanie się w prace zespołu i dążenie do wspólnej realizacji celów. Kompetencje osobiste Kompetencje osobiste Kompetencje osobiste Kompetencje osobiste Kompetencje osobiste Kompetencje społeczne Kompetencje społeczne Kompetencje społeczne W przypadku Programu Krok do Kariery tworząc profil pożądanego stażysty odpowiadamy nie na pytanie: Czym się charakteryzuje idealny pracownik danego stanowiska czyli jakie kompetencje powinien posiadać, ze względu na to, że one zostały już uprzednio wybrane. Szukamy głównie odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu pożądane kompetencje powinny występować. Do określenia poziomu pożądanego nabycia kompetencji stosujemy najczęściej ogólną skalę rozwoju kompetencji zaprezentowaną w tabeli poniżej.

12 Program Krok do Kariery - strona 12 POZIOM OPIS A1 Brak zachowań wskazujących na posiadanie danej kompetencji. B2 C3 D4 E5 Kompetencje przyswojona w stopniu podstawowym. Osoba wymaga aktywnego wsparcia. Przyswojenie kompetencji w stopniu dobrym, pozwalającym na samodzielne wykonywanie zadań. Przyswojenie kompetencji na poziomie bardzo dobrym, pozwalającym na realizację również trudnych, niestandardowych zadań oraz pomaganie i uczenie innych w tym zakresie. Rozwinięcie kompetencji na poziomie eksperta, umożliwiającym tworzenie nowych strategii działań. 10. Plan rozwoju Programu Krok do Kariery Program Krok do Kariery ma na celu aktywizację zawodową studentów i absolwentów szkół wyższych oraz świadome planowanie ścieżki kariery zawodowej, ściśle powiązane z monitoringiem i rozwojem kompetencji kluczowych poprzez praktykę zawodową, szkolenia oraz doradztwo. Celem organizatorów jest szerokie oddziaływanie na biznes i osoby wchodzące na rynek pracy, nakierowane w dłuższej perspektywie także na firmy mniejsze i regionalne, dla których proces naboru talentów jest zupełną nowością. W tym celu w 2009 zostaną rozpoczęte starania o wpisanie projektu w wybrane środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z punktu widzenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie możliwe przygotowanie wniosków o dofinansowanie w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach np. w ramach działania o charakterze ogólnopolskim wspierających rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw będących w gorszym położeniu, czyli osób młodych poniżej 25 roku życia i osób uczących się, nieaktywnych zawodowo. Właśnie takie grupy beneficjentów są uznawane za grupy zagrożone na rynku pracy i wymagające wsparcia ułatwiającego im start na rynku pracy.

13 Program Krok do Kariery - strona 13 Dedykowane formy działań, które będą rozwijane w miarę rozwoju Programu, będą wykorzystywały możliwość rozwoju współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania przy ewentualnym wsparciu unijnym w ramach Poddziałania PO KL, czy konkursów/przetargów w ramach działań systemowych w odniesieniu do działania 4.1 PO KL. Podobne formy wsparcia oferuje też Działanie PO KL wspierające osoby pozostające bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, gdzie istotną grupą beneficjentów stanowi grupa absolwentów szkół wyższych. W przypadku zaangażowania w ramach Programu instytucji międzynarodowych, będzie też możliwe zainicjowanie działań projektowych w ramach Programu Leonardo da Vinci, czyli jednego z 3 programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Program LdV przyczynia się do rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach w poszczególnych krajach, jak też do współpracy między nimi w tym zakresie. Dalekosiężnym celem programu jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie oraz poprawy sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach. Jest to m.in. możliwe dzięki bardziej efektywnemu przygotowaniu zawodowemu i stworzeniu lepszych szans zatrudnienia absolwentów szkół różnych typów. Dla państw członkowskich Unii Europejskiej oznacza to m.in. wzmocnienie jej konkurencyjności w przemyśle w stosunku do innych regionów świata, rozwój społeczeństwa informacyjnego, wzmacnianie związków społecznych i ekonomicznych. W sytuacji, gdy rynek pracy - zgodnie z umowami zjednoczeniowymi - jest otwarty, chodzi już nie tylko o doskonalenie narodowych systemów kształcenia, ale także o przyjęcie standardów pozwalających na wzajemne uznawanie świadectw i dyplomów poprzez zdobywanie porównywalnych kwalifikacji. W rezultacie samo członkostwo w naszym Programie Krok do Kariery stanowi zaczątek rozwoju ogólnopolskiej sieci instytucji wspierających rozwój kompetencji młodych ludzi, absolwentów szkół wyższych, a tym samym rozpoznawalny prestiż instytucji otwartej na absorpcję młodych, inteligentnych i dynamicznie rozwijających swoje kompetencje młodych osób.

14 Program Krok do Kariery - strona Lista ośrodków akademickich, na których będzie obecny Krok do Kariery (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz biura kariery). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Bielsko- Biała: Wyższa Szkoła Administracji Akademickie Biuro Karier Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki Częstochowa: Wyższa Szkoła Zarządzania - Biuro Karier, Politechnika Częstochowska Gdańsk: Uniwersytet Gdański Gliwice: Agencja Rozwoju Lokalne Gorzów Wlkp.: Wyższa Szkoła Biznesu Biuro Karier Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katowice: Akademia Ekonomiczna, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania - Studenckie Biuro Karier, Uniwersytet Śląski Koszalin: Politechnika Koszalińska - Biuro Karier Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa Lublin: Politechnika Lubelska Naukowe Koło Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Przyrodniczy - Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Opole: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oddział Opole - Akademickie Biuro Karier Poznań: Akademia Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania Płock: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa Szczecin: Uniwersytet Szczeciński Warszawa: Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski - Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów oraz Biuro Karier Wydziału Zarządzania UW, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Biuro Karier, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego - Biuro Karier, Wojskowa Akademia Techniczna - Doradztwo Zawodowe Studentów i Absolwentów Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny - Biuro Karier i Promocji Zawodowej, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów - Studenckie Centrum Kariery 12. Lista fundatorów staży: Agrainvest, ARBOmedia Polska, Aster, Axel Springer Polska, Bluerank, Carrefour Polska, CMP Medica Poland, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, DATA EVOLUTION LABS, DELPHI, Dolnośląska Spółka Gazownictwa, ELI LILLY Polska, ENEA S.A, Energa - Operator S.A., Euro Bank S.A., FOODCARE, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Grupa Edukacyjna S.A., Grupa EUROCASH, Invest Bank S.A., JohnsonDiversey Polska, Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów, KOMEX S.A., Lukas Bank, Microplan Polska, Nowoczesna Firma, Onet.pl, Pentor Research International, Peugeot Polska, PROFI CREDIT Poland, PRO SECURE Technology Polska, SANOFI-AVENTIS, Tenneco Automotive Eastern Europe, TVN S.A., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Wydawnictwa Naukowo Techniczne.

15 Program Krok do Kariery - strona 15

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju RZECZNIK PRAW ABSOLWENTA Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju Warszawa, kwiecień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Biura karier w dokumentach strategicznych...

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU Warszawa, czerwiec 2011 Spis treści: CZĘŚĆ I. OPIS CELÓW PROJEKTU ORAZ DZIAŁAŃ PODDANYCH EWALUACJI 3 1.1. Cele, organizacja i realizacja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo