Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu Krok do Kariery.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu Krok do Kariery."

Transkrypt

1

2 Program Krok do Kariery - strona 2 1. O programie Krok do Kariery. Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu Krok do Kariery. Krok do Kariery to program stażowy wspierający pozyskiwanie młodych talentów dla organizacji. Dla firm, które zdecydują się na przyjęcie kandydata, poszukujemy utalentowanych studentów i absolwentów, którzy świadomie kierują swoją karierą i mogą wzbogacić kapitał intelektualny organizacji jako jej przyszli pracownicy. Procedury wyłaniające najlepszych kandydatów są bardziej zaawansowane niż podczas powszechnie stosowanych metod rekrutacji i selekcji młodych pracowników, stąd też najlepsi stażyści odpowiadają konkretnym potrzebom organizacji, co pozwoli na długofalową współpracę. W procesie rekrutacji kandydatów wykorzystany jest model kompetencji, co daje firmom możliwość skuteczniejszego doboru przyszłych potencjalnych pracowników i ściślejszego dopasowania ich kompetencji i umiejętności do oczekiwań i kultury organizacyjnej. Krok do Kariery dostarcza firmom narzędzi budowania marki pracodawcy zarówno wśród studentów i absolwentów, jak również wśród własnych pracowników. Program Krok do Kariery adresowany jest do: firm, które budują swój wizerunek, jako odpowiedzialnego i solidnego pracodawcy, otwartego na młodych, utalentowanych studentów, studentów III, IV i V roku studiów oraz do absolwentów uczelni wyższych, którzy ukończyli uczelnie nie później niż rok temu. Program realizowany jest przez Nowoczesną Firmę, Fundację Obserwatorium Zarządzania, Monster Polska i TVN CNBC Biznes wspólnie z wiodącymi firmami szkoleniowo doradczymi: Schenk Institute i Profirmą. Partnerem Programu jest Dziennik, Dziennik.pl, Onet.pl oraz radio ESKA. Jednym z głównych źródeł pozyskania najlepszych studentów oraz absolwentów będzie kampania informacyjna realizowana przy współpracy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (31 uczelni) oraz Biur Karier działających przy najlepszych uczelniach wyższych w Polsce.

3 Program Krok do Kariery - strona 3 Szeroko zakrojona kampania medialna, wspierana kampaniami on-line kierować będzie na serwis projektu który umiejscowiony zostanie w strukturze Portalu Nowoczesna Firma oraz na infolinię, co w efekcie pozwoli pozyskać zakładaną liczbę zarejestrowanych uczestników programu. W pierwszym roku funkcjonowania programu liczymy na pozyskanie 50 staży. 2. Korzyści dla firm z wzięcia udziału w Programie Krok do Kariery : Budowanie wizerunku firmy jako odpowiedzialnego i solidnego pracodawcy w środowisku akademickim. Zaistnienie na kilkudziesięciu najlepszych uczelniach w kraju poprzez akcję promująca fundatorów praktyk i staży. Budowanie mocnej i rozpoznawalnej marki pracodawcy na rynku pracy poprzez szeroką akcję promocyjna w mediach elektronicznych, papierowych, eventach. Pozyskanie najlepszych studentów i absolwentów na staż lub praktykę z możliwością późniejszego zatrudnienia. Wsparcie merytoryczne procesu organizacji stażów i praktyk Udział w innowacyjnym na polskim rynku procesie rekrutacji stażystów, składającym się z 3 etapów: analizy profilu kompetencyjnego, opracowania case study oraz assessment center co stanowi kompleksowy proces doboru kandydatów na staż. Możliwość bezpłatnego zamieszczania i specjalnego wyróżniania ofert pracy w serwisie praca na portalu Nowoczesna Firma z którego korzysta ponad użytkowników miesięcznie. Późniejszy dostęp do bazy pozytywnie zweryfikowanych studentów i absolwentów, a którzy nie otrzymali stażu. Opracowanie modelu kompetencji zgodnego z oczekiwaniami pracodawcy oraz wsparcie procesu wdrożenia celem wykorzystania podczas procesu rekrutacji.

4 Program Krok do Kariery - strona 4 3. Proces selekcji i wyboru kandydatów składa się z trzech etapów: Testy kompetencyjne badające profil kompetencji kandydata w odniesieniu do oczekiwań pracodawcy. Zestaw kompetencji i testy zostały opracowany przez Profirmę w oparciu o zidentyfikowane potrzeby Pracodawców i stanowią zamkniętą listę 8 najczęściej wybieranych przez organizacje kompetencji oraz 40 pytań opisujących je. Kompetencje wraz z definicjami: Dążenie do rezultatów - dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów pomimo pojawiających się trudności, Elastyczność myślenia - dostosowywanie podejmowanych działań do zmieniających się warunków pracy, Gotowość do uczenia się - poszukiwanie i wykorzystywanie sposobności do poszerzenia zakresu swojej wiedzy oraz umiejętności, Myślenie analityczne - wieloaspektowe postrzeganie rzeczywistości i znajdowanie zależności pomiędzy danymi pozornie niepowiązanymi, Sumienność - wysoka rzetelność w wykonywaniu nawet monotonnych zadań, Budowanie relacji z innymi - nawiązywanie i rozwijanie przyjaznych relacji z innymi, otwartość i pewność w kontaktach z nowo zapoznanymi osobami, Komunikatywność - precyzyjne, jasne wyrażanie się oraz rozumienie i zaangażowanie w wypowiedzi innych, a także otwartość w kontaktach z ludźmi. Współpraca w zespole - aktywne angażowanie się w prace zespołu i dążenie do wspólnej realizacji celów. Firma decydując się na ufundowanie stażu, określa oczekiwany profil kandydata odniesieniu do wszystkich lub wybranych kompetencji, wybierając ich poziom.

5 Program Krok do Kariery - strona 5 STAŻYSTA Myślenie analityczne* Współpraca w zespole Budowanie relacji z innymi 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Dążenie do rezultatów Elastyczność myślenia Sumienność Gotowość do uczenia się Komunikatywność Kandydaci zainteresowani udziałem w Programie rejestrują się on-line, zostawiając szczegółowe informacje na swój temat. Następnie wypełniają test kompetencyjny, w wyniku którego zostaje opracowany ich profil. Wypełnienie testu to odpowiedzenie na 40 pytań wyboru, gdzie każda odpowiedź jest poprawna, ale wskazuje na sposób podejmowania decyzji. Szukając oferty stażu wskazywane są im te organizacje, gdzie profil oczekiwanego kandydata jest najbardziej zbliżony do ich profilu, co zarazem spełnia potrzeby przedsiębiorstwa jak również odpowiada ich własnym predyspozycjom. Kandydaci dokonują wyboru z listy oferowanych staży posługując się informacjami o dopasowaniu do ich profilu kompetencyjnego, branżą firmy, opisanymi zadaniami stażysty, lokalizacją firmy. Otrzymują też informacje, czy staż jest płatny i w jakiej wysokości (tą informację otrzymują już po deklaracji chęci odbycia stażu w konkretnej firmie) Rejestracja odbywa się on-line, dzięki czemu na bieżąco każda firma może sprawdzić jakie zainteresowanie wzbudza jej oferta stażu.

6 Program Krok do Kariery - strona 6 Studium przypadku (Case study) ten etap selekcji kandydatów bada umiejętności w zakresie analizy oraz proponowania rozwiązań dla konkretnego problemu osadzonego w realiach biznesowych danej organizacji. Aplikując do wybranej firmy, kandydat otrzymuje do przeanalizowania przygotowane przez firmę studium przypadku (case study) opierające się na konkretnym biznesowym problemie z życia fundatora stażu. (najlepiej jeśli jest to w jakimś stopniu związane z proponowanym zajęciem podczas stażu). Przygotowanie przez kandydata kompetentnej odpowiedzi wymaga wykazania się takimi cechami jak dążenie do rezultatów, analityczne myślenie oraz kreatywność w proponowaniu nowych rozwiązań. Kandydaci przygotowują swoje odpowiedzi w formie pisemnej, następnie dodają je do bazy odpowiedzi w ramach swojego profilu w serwisie Weryfikacji merytorycznej dokonuje grono ekspertów złożone z konsultantów firm i instytucji organizujących Program. Prace są oceniane punktowo a pozytywne zweryfikowanie jest przepustką do III etapu selekcji Programu Krok do Kariery. Istnieje oczywiście możliwość bezpośredniej oceny przez fundatora stażu. Centrum Oceny (Assessment Center) pozwala na sprawdzenie umiejętności i kompetencji najlepszych kandydatów z listy rankingowej podczas zaaranżowanej sesji imitującej realne sytuacje w firmie. Obserwacja zachowań podczas krótkiej sesji AC pozwala ocenić na ile konsekwentnie kandydaci działają w sytuacji stresu spowodowanego bezpośrednią oceną przez niezależnych asesorów oraz jak radzą sobie w realnych sytuacjach biznesowych. Wśród asesorów znajdzie się przedstawiciel firmy doradczej oraz reprezentant działu personalnego z firm poszukujących stażystów. Sesje odbywać się będą w kilku głównych ośrodkach miejskich, w zależności od lokalizacji staży. W wyniku pozytywnej oceny podczas sesji AC, wybrani kandydaci odbędą rozmowę kwalifikacyjną z firmą, w której będą mogli mieć zaproponowany staż.

7 Program Krok do Kariery - strona 7 4. Promocja Programu Krok do Kariery Bezpośredni kontakt z kandydatami odbędzie się poprzez współpracę z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości (31 uczelni) lub Biurami Karier najlepszych uczelni w Polsce. Na każdej uczelni ambasador Programu zadba, aby w ramach akcji informacyjnej: powstało stoisko informacyjne Programu, rozwieszone zostały plakaty informujące o Programie, (po 20 plakatów na uczelni w okresie 1 miesiąca), rozdane zostały ulotki informacyjne (po 500 ulotek na uczelni w okresie 1 miesiąca), zorganizowane zostało spotkanie informacyjne prezentujące Program oraz omawiające zasady uczestnictwa. Ponadto informacje o Programie zostaną zamieszczone na serwisach Partnerów oraz rozesłane wśród ich subskrybentów. Program Krok do Kariery będzie także obecny podczas znaczących targów pracy w głównych ośrodkach studenckich w Polsce. Partnerem programu zostały znaczące organizacje: Profirma, Schenk Consulting i media: Dziennik, Dziennik.pl. Radio ESKA, Onet.pl oraz TVN CNBC Biznes. Ponadto informacja o Programie będzie szeroko dystrybuowana w serwisach pracowych (kariera.pl, jobs.pl oraz na serwisie współorganizatora programu: Monsterpolska), współpracujących z Nowoczesna Firmą. Serwis projektu umiejscowiony w strukturze Portalu wiedzy dla biznesu Nowoczesna Firma zostanie wykorzystany jako miejsce kontaktu. Stworzony system rejestracji on-line, opieki nad kandydatami oraz administracji pozwoli w sprawny sposób zarządzać procesem naboru i weryfikacji kandydatów. W tym celu zostanie zrealizowana szeroko zakrojona kampania promocyjna w Internecie, prasie i telewizji, co pozwoli dotrzeć aktywnych i zainteresowanych absolwentów i studentów ostatnich lat. Zakładamy, że serwis projektu w trakcie trwania akcji promocyjnej (kwiecień maj) odwiedzi ponad unikalnych użytkowników, z czego osób ma dokonać rejestracji do Programu. Wszystkie zarejestrowane w serwisie osoby otrzymają specjalne wydanie Magazynu Nowoczesnej Firmy Krok do Kariery.

8 Program Krok do Kariery - strona 8 Główne nośniki informacji na temat programu Krok do Kariery to: Organizacja stoisk i promocja w kilkudziesięciu uczelniach na terenie Polski, Udział w targach studenckich, konferencjach i innych spotkaniach, Akcja medialna w mediach ogólnokrajowych (patroni medialni prasa, radio, telewizja), Serwis projektu wraz z szeroką akcją internetową: kampanie bilbordowe o zasięgu wystarczającym do osiągnięcia 90% zasięgu w grupie docelowej o powtarzalności 3+, Opis i informacje o programie na stronach internetowych portalu Wydanie Magazynu Nowoczesna Firma Krok do Kariery w nakładzie egz. Promocja Programu w serwisach pracowych współpracujących z nf.pl. 5. Magazyn Nowoczesna Firma Krok do Kariery Magazyn Nowoczesna Firma Krok do Kariery 2009 stanowi niezastąpione źródło budowania marki pożądanego pracodawcy oraz pozyskania i utrzymania najbardziej wartościowych pracowników w firmie. Magazyn jest publikacją, która będzie ukazywała się raz do roku, ściśle związaną z realizowanym Programem Krok do Kariery. Zawartość magazynu: w obszarze poradnik kariery studenci dostaną poradnikową informację jak zaistnieć na rynku pracy, poczynając od przygotowania cv, umiejętnego czytania ogłoszeń rekrutacyjnych, przygotowania się za spotkania rekrutacyjne czy tez negocjowania oczekiwanych zarobków, w obszarze profil pracodawców pracodawcy mogą zaprezentować potencjalnym pracownikom - swoją firmę jako ciekawe miejsce pracy. W wizytówce firmy każdy z potencjalnych pracowników będzie mógł uzyskać odpowiedź na pytania, dlaczego warto pracować w

9 Program Krok do Kariery - strona 9 danej firmie, jaka jest jej oferta dla potencjalnych pracowników, oraz jakich stanowisk aktualnie poszukuje dany pracodawca. w obszarze praktyki i staże znajdzie się opis najciekawszych praktyk i staży, realizowanych w ramach Programu Krok do Kariery, które odbywają się w polskich i międzynarodowych organizacjach, referencje studentów, opinie konsultantów i specjalistów z branży oraz prezentacje agencji rekrutacyjnych, które zajmują się profesjonalnie doradztwem personalnym, przykłady najlepszych praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi to domena firm, które brały udział w programie Inwestor w Kapitał Ludzki oraz Great Place to Work. Laureaci i ich interesujące przypadki Nakład: egzemplarzy. Dystrybucja: wśród zarejestrowanych uczestników Programu Pakiet korzyści dla Fundatora stażu Profil Fundatora w serwisie Programu z opisem firmy oraz propozycji stażu Rotujące Logo Fundatora na pierwszej stronie serwisu Programu Logo Fundatora na plakatach informujących o Programie, rozwieszanych na uczelniach, Logo, opis firmy oraz opis propozycji stażu w magazynie Nowoczesnej Firmy Krok do Kariery, w nakładzie egz w części poświęconej Programowi,. Reklama w magazynie Nowoczesnej Firmy Krok do Kariery, w nakładzie egz. (opcja dodatkowo płatna) Prezentacja multimedialna Fundatora na płycie CD załączonej do Magazynu Nowoczesnej Firmy Krok do Kariery Wymienienie Fundatora w liście staży wraz z linkiem do oferty stażu w e-malingach wysyłanych do studentów, Rotujące Logo Fundatora na billbordzie promującym program, o zasięgu użytkowników Opis i informacje o programie w mediach (patroni medialni prasa, radio, ).

10 Program Krok do Kariery - strona Model merytoryczny - budowanie profilu kompetencji. Różnorodne próby budowy Ogólnego Modelu Kompetencji wykazały, że niezwykle trudno wyizolować kompetencję jako właściwość całkowicie oderwaną od innych kompetencji. Pierwszym zatem istotnym założeniem jest stwierdzenie, że kompetencje są od siebie współzależne. Brak również jest ścisłych określeń dotyczących tego, ile można wyróżnić kompetencji zawodowych. Najprostszym i jednocześnie użytecznym podziałem kompetencji jest ich połączenie w spójne grupy. Najczęściej stosowanym w praktyce sposobem grupowania kompetencji na poziomie stanowiska, działu i wydziału jest ich połączenie w trzy grupy: 1. Kompetencje społeczne - grupa kompetencji związana z jakością naszego funkcjonowania oraz naszych kontaktów z innymi ludźmi. 2. Kompetencje profesjonalne (funkcyjne) - grupa kompetencji związanych z działaniami w ramach pełnionego zawodu i/lub funkcji. 3. Kompetencje biznesowe (firmowe) - grupa kompetencji odnoszących się do specyficznego obszaru działalności danej osoby i funkcjonowania firmy. Taki sposób grupowania wydaje się najwłaściwszy ze względów merytorycznych. Każdą kompetencję można dość precyzyjnie zaliczyć do jednej z wymienionych trzech grup, a grupy te, choć wzajemnie powiązane tworzą względnie stabilne i dobrze wyróżnione zbiory. Na potrzeby Programu Krok do Kariery wybrane zostały następujące kompetencje, jako najczęściej występujące na liście niezbędnych z punktu widzenia firmy, która szuka młodego talentu. Trzeba zauważyć, że wybrane kompetencje są wyłącznie z grup kompetencji osobistych i społecznych, kompetencji menedżerskich osoby te jeszcze nie posiadają.

11 Program Krok do Kariery - strona 11 KOMPETENCJA DEFINICJA GRUPA KOMPETENCJI DĄŻENIE DO REZULTATÓW ELASTYCZNOŚĆ MYŚLENIA GOTOWOŚĆ DO UCZENIA SIĘ MYŚLENIE ANALITYCZNE SUMIENNOŚĆ BUDOWANIE RELACJI Z INNYMI KOMUNIKATYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA W ZESPOLE Dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów pomimo pojawiających się trudności. Dostosowywanie podejmowanych działań do zmieniających się warunków pracy. Poszukiwanie i wykorzystywanie sposobności do poszerzenia zakresu swojej wiedzy oraz umiejętności. Wieloaspektowe postrzeganie rzeczywistości i znajdowanie zależności pomiędzy danymi pozornie niepowiązanymi. Wysoka rzetelność w wykonywaniu nawet monotonnych zadań. Nawiązywanie i rozwijanie przyjaznych relacji z innymi. Otwartość i pewność w kontaktach z nowo zapoznanymi osobami. Precyzyjne, jasne wyrażanie się oraz rozumienie i zaangażowanie w wypowiedzi innych, a także otwartość w kontaktach z ludźmi. Aktywne angażowanie się w prace zespołu i dążenie do wspólnej realizacji celów. Kompetencje osobiste Kompetencje osobiste Kompetencje osobiste Kompetencje osobiste Kompetencje osobiste Kompetencje społeczne Kompetencje społeczne Kompetencje społeczne W przypadku Programu Krok do Kariery tworząc profil pożądanego stażysty odpowiadamy nie na pytanie: Czym się charakteryzuje idealny pracownik danego stanowiska czyli jakie kompetencje powinien posiadać, ze względu na to, że one zostały już uprzednio wybrane. Szukamy głównie odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu pożądane kompetencje powinny występować. Do określenia poziomu pożądanego nabycia kompetencji stosujemy najczęściej ogólną skalę rozwoju kompetencji zaprezentowaną w tabeli poniżej.

12 Program Krok do Kariery - strona 12 POZIOM OPIS A1 Brak zachowań wskazujących na posiadanie danej kompetencji. B2 C3 D4 E5 Kompetencje przyswojona w stopniu podstawowym. Osoba wymaga aktywnego wsparcia. Przyswojenie kompetencji w stopniu dobrym, pozwalającym na samodzielne wykonywanie zadań. Przyswojenie kompetencji na poziomie bardzo dobrym, pozwalającym na realizację również trudnych, niestandardowych zadań oraz pomaganie i uczenie innych w tym zakresie. Rozwinięcie kompetencji na poziomie eksperta, umożliwiającym tworzenie nowych strategii działań. 10. Plan rozwoju Programu Krok do Kariery Program Krok do Kariery ma na celu aktywizację zawodową studentów i absolwentów szkół wyższych oraz świadome planowanie ścieżki kariery zawodowej, ściśle powiązane z monitoringiem i rozwojem kompetencji kluczowych poprzez praktykę zawodową, szkolenia oraz doradztwo. Celem organizatorów jest szerokie oddziaływanie na biznes i osoby wchodzące na rynek pracy, nakierowane w dłuższej perspektywie także na firmy mniejsze i regionalne, dla których proces naboru talentów jest zupełną nowością. W tym celu w 2009 zostaną rozpoczęte starania o wpisanie projektu w wybrane środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z punktu widzenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie możliwe przygotowanie wniosków o dofinansowanie w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach np. w ramach działania o charakterze ogólnopolskim wspierających rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw będących w gorszym położeniu, czyli osób młodych poniżej 25 roku życia i osób uczących się, nieaktywnych zawodowo. Właśnie takie grupy beneficjentów są uznawane za grupy zagrożone na rynku pracy i wymagające wsparcia ułatwiającego im start na rynku pracy.

13 Program Krok do Kariery - strona 13 Dedykowane formy działań, które będą rozwijane w miarę rozwoju Programu, będą wykorzystywały możliwość rozwoju współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania przy ewentualnym wsparciu unijnym w ramach Poddziałania PO KL, czy konkursów/przetargów w ramach działań systemowych w odniesieniu do działania 4.1 PO KL. Podobne formy wsparcia oferuje też Działanie PO KL wspierające osoby pozostające bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, gdzie istotną grupą beneficjentów stanowi grupa absolwentów szkół wyższych. W przypadku zaangażowania w ramach Programu instytucji międzynarodowych, będzie też możliwe zainicjowanie działań projektowych w ramach Programu Leonardo da Vinci, czyli jednego z 3 programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Program LdV przyczynia się do rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach w poszczególnych krajach, jak też do współpracy między nimi w tym zakresie. Dalekosiężnym celem programu jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie oraz poprawy sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach. Jest to m.in. możliwe dzięki bardziej efektywnemu przygotowaniu zawodowemu i stworzeniu lepszych szans zatrudnienia absolwentów szkół różnych typów. Dla państw członkowskich Unii Europejskiej oznacza to m.in. wzmocnienie jej konkurencyjności w przemyśle w stosunku do innych regionów świata, rozwój społeczeństwa informacyjnego, wzmacnianie związków społecznych i ekonomicznych. W sytuacji, gdy rynek pracy - zgodnie z umowami zjednoczeniowymi - jest otwarty, chodzi już nie tylko o doskonalenie narodowych systemów kształcenia, ale także o przyjęcie standardów pozwalających na wzajemne uznawanie świadectw i dyplomów poprzez zdobywanie porównywalnych kwalifikacji. W rezultacie samo członkostwo w naszym Programie Krok do Kariery stanowi zaczątek rozwoju ogólnopolskiej sieci instytucji wspierających rozwój kompetencji młodych ludzi, absolwentów szkół wyższych, a tym samym rozpoznawalny prestiż instytucji otwartej na absorpcję młodych, inteligentnych i dynamicznie rozwijających swoje kompetencje młodych osób.

14 Program Krok do Kariery - strona Lista ośrodków akademickich, na których będzie obecny Krok do Kariery (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz biura kariery). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Bielsko- Biała: Wyższa Szkoła Administracji Akademickie Biuro Karier Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki Częstochowa: Wyższa Szkoła Zarządzania - Biuro Karier, Politechnika Częstochowska Gdańsk: Uniwersytet Gdański Gliwice: Agencja Rozwoju Lokalne Gorzów Wlkp.: Wyższa Szkoła Biznesu Biuro Karier Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katowice: Akademia Ekonomiczna, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania - Studenckie Biuro Karier, Uniwersytet Śląski Koszalin: Politechnika Koszalińska - Biuro Karier Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa Lublin: Politechnika Lubelska Naukowe Koło Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Przyrodniczy - Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Opole: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oddział Opole - Akademickie Biuro Karier Poznań: Akademia Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania Płock: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa Szczecin: Uniwersytet Szczeciński Warszawa: Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski - Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów oraz Biuro Karier Wydziału Zarządzania UW, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Biuro Karier, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego - Biuro Karier, Wojskowa Akademia Techniczna - Doradztwo Zawodowe Studentów i Absolwentów Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny - Biuro Karier i Promocji Zawodowej, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów - Studenckie Centrum Kariery 12. Lista fundatorów staży: Agrainvest, ARBOmedia Polska, Aster, Axel Springer Polska, Bluerank, Carrefour Polska, CMP Medica Poland, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, DATA EVOLUTION LABS, DELPHI, Dolnośląska Spółka Gazownictwa, ELI LILLY Polska, ENEA S.A, Energa - Operator S.A., Euro Bank S.A., FOODCARE, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Grupa Edukacyjna S.A., Grupa EUROCASH, Invest Bank S.A., JohnsonDiversey Polska, Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów, KOMEX S.A., Lukas Bank, Microplan Polska, Nowoczesna Firma, Onet.pl, Pentor Research International, Peugeot Polska, PROFI CREDIT Poland, PRO SECURE Technology Polska, SANOFI-AVENTIS, Tenneco Automotive Eastern Europe, TVN S.A., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Wydawnictwa Naukowo Techniczne.

15 Program Krok do Kariery - strona 15

Oferta narzędzi rekrutacyjnych serwisu Praca w portalu dlastudenta.pl 1/7

Oferta narzędzi rekrutacyjnych serwisu Praca w portalu dlastudenta.pl 1/7 Oferta narzędzi rekrutacyjnych serwisu Praca w portalu dlastudenta.pl 1/7 Skuteczna rekrutacja o dużym zasięgu DlaStudenta.pl to obecnie największy portal studencki w Polsce co miesiąc odwiedza nas ok.

Bardziej szczegółowo

01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015

01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015 01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015 Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic. Celem projektu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start :

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start : Szanowni Państwo! Dwie edycje programu stażowego Kariera na start już za nami. W związku z tym pragniemy zaprezentować Państwu efekty naszych działań, a także przedstawić kolejne etapy realizacji naszego

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ OFERTA DLA WYSTAWCÓW 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ IDEA IDEA Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie

Bardziej szczegółowo

Program Młodzi w Łodzi

Program Młodzi w Łodzi REGULAMIN DLA FUNDATORÓW STAŻY W PROJEKCIE PRAKTYKUJ W ŁODZI STAŻE WAKACYJNE 2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne zwany dalej Projektem organizowany jest w ramach programu

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

RECRUITMENT DATE. Pracodawca & Kandydat. Rozmowa face to face. 10 minut. Natychmiastowy feedback

RECRUITMENT DATE. Pracodawca & Kandydat. Rozmowa face to face. 10 minut. Natychmiastowy feedback RECRUITMENT DATE Pracodawca & Kandydat Rozmowa face to face 10 minut Natychmiastowy feedback ZAPROSZENIE Szanowni Państwo, Recruitment Date to nowa inicjatywa Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ,

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Mamy

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Oferta narzędzi rekrutacyjnych serwisu Praca w portalu dlastudenta.pl. Wrocław, dnia 01 stycznia 2009 roku

Oferta narzędzi rekrutacyjnych serwisu Praca w portalu dlastudenta.pl. Wrocław, dnia 01 stycznia 2009 roku Oferta narzędzi rekrutacyjnych serwisu Praca w portalu dlastudenta.pl Wrocław, dnia 01 stycznia 2009 roku Skuteczna rekrutacja o dużym zasięgu W Październiku 2008 roku, Serwis Praca portalu dlastudenta.pl

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ABK ZAPRASZA NA

STOWARZYSZENIE ABK ZAPRASZA NA ZAPRASZA NA CAREERDATE to krótkie spotkania pracowników Twojej Firmy z grupami kandydatów w formie rozmów przy kawie: niekonwencjonalna metoda dotarcia do kandydatów sprawdzona podczas 9. edycji targów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Pracodawcy 2012/2013. Pracuj.pl jest produktem Grupy Pracuj

Przewodnik Pracodawcy 2012/2013. Pracuj.pl jest produktem Grupy Pracuj Przewodnik Pracodawcy 2012/2013 Pracuj.pl jest produktem Grupy Pracuj Przewodnik Pracodawcy 2012/2013 Kandydaci Najlepsi studenci IV i V roku oraz absolwenci uczelni wyższych (przedział wiekowy 22-25 lat).

Bardziej szczegółowo

Pracuj.pl wspiera kandydatów z branży IT

Pracuj.pl wspiera kandydatów z branży IT Pracuj.pl wspiera kandydatów z branży IT Jak Pracuj.pl dociera do kandydatów z branży IT? Od 22 roku aktywnymi działaniami budujemy świadomość marki Pracuj.pl wśród kandydatów z branży IT. Jesteśmy obecni

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo! To już XXI edycja największych targów pracy na Dolnym Śląsku, organizowanych na Politechnice Wrocławskiej. Od 11 lat realizujemy projekt, który utwierdza nas

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Warszawa, 19 maja 2010 2 Badanie ogólnopolskie O badaniu Współpraca Deloitte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU STAŻ na START. I. Postanowienia ogólne. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU STAŻ na START. I. Postanowienia ogólne. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU STAŻ na START I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane są w ramach projektu STAŻ na START

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim Warszawa, 27 lutego 2015 r. TVP S.A. zaprasza wszystkich współpracowników posiadających doświadczenie w zakresie realizacji: audycji, lub światła, lub dźwięku do udziału w pilotażowej edycji Programu Pokazywać

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta IV Kongres Akademickich Biur Karier 14 października 2015 r.; Warszawa Raport nt. akademickich biur karier

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Monika Maksim Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Oczekiwania dotyczące określonych kompetencji zawodowych, społecznych rzadziej częściej

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? (1/2)

Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? (1/2) 1. Pytanie do pracodawców Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? (1/2) Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 23 października 2014 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 11 Targach Pracy UEK. Targi Pracy są najskuteczniejszą formą

Bardziej szczegółowo

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Serwisy społecznościowe zdobyły ogromną popularność wśród polskich internautów. Sam tylko Facebook, który jest najpopularniejszym serwisem tego typu

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 r.; Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2014

REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2014 REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2014 KONKURS "SUPER PRACODAWCA ROKU 2014 organizowany w okresie od 01.12.2014r. do 16.12.2014r. 1. CEL KONKURSU Wybór nastąpi spośród pracodawców, którzy, na co dzień

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Halina Truszczyńska

Opracowanie: Halina Truszczyńska Rekrutacja i selekcja na przykładzie PMPGroup Konferencja Praca fundamentem społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej Jelenia Góra - 22 maja 2013 r. Opracowanie: Halina Truszczyńska Dzisiejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Plan działania menedżera ogólnopolskiego NZP 2013

Plan działania menedżera ogólnopolskiego NZP 2013 Plan działania menedżera ogólnopolskiego NZP 2013 Karol Gloc Region Łódzki Studenckie Forum Business Centre Club Streszczenie menedżerskie : I. Przedstawienie projektu II. Harmonogram konkursu ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

BIAŁYSTOK JOB DAYS 2012

BIAŁYSTOK JOB DAYS 2012 BIAŁYSTOK JOB DAYS 2012 OFERTA TARGOWA Spis treści Zaproszenie do współpracy... 3 Informacje organizacyjne... 4 Korzyści dla wystawców... 4 Promocja targów... 5 Oferta uczestnictwa... 6 Organizatorzy...

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 SPRAWOZDANIE ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 1) Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie jest uzyskanie opinii potencjalnych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego Staż Sukcesem Naukowca Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego O PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszonego przez Narodowe

Bardziej szczegółowo

High School Business Challenge

High School Business Challenge High School Business Challenge ORGANIZATOR Studenckie Koło Naukowe Biznesu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKN Biznesu jest jedną z najmłodszych, ale i najszybciej rozwijających się organizacji studenckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

MediaKit Human Resources 2015. www.computerworld.pl/praca

MediaKit Human Resources 2015. www.computerworld.pl/praca MediaKit Human Resources 2015 www.computerworld.pl/praca 1 Korzyści: Zaprezentuj firmę w jedynych tego typu publikacji, dedykowanych specjalistom IT Wykorzystaj wieloletnie doświadczenie redakcyjne dziennikarzy

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

stojące przed nimi Programy edukacyjne METRO GROUP w Polsce

stojące przed nimi Programy edukacyjne METRO GROUP w Polsce Programy ZUM HANDELN edukacyjne GESCHAFFEN. METRO GROUP w Polsce i wyzwania stojące przed nimi Programy edukacyjne METRO GROUP w Polsce Konferencja Edukacja Przywództwo Zarządzanie, Łódź, 14.06.2010 Jean-Pierre

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Program Ambasador Tesco

Program Ambasador Tesco Program Ambasador Tesco SPIS TREŚci Kim jesteśmy?....................................... 3 Czym jest Program Ambasador Tesco?............ 4 Kogo szukamy?...................................... 5 Twoje zadania

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

EMPLOYER NETWORKING EVENT

EMPLOYER NETWORKING EVENT EMPLOYER NETWORKING EVENT >> Bezpośrednie spotkania ze studentami są doskonałą okazją do poznania swojej grupy docelowej oraz umocnienia relacji (nawiązanych m.in. na targach), a także wzmocnienia przekazu

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI

PROJEKT SYSTEMOWY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI PROJEKT SYSTEMOWY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI FLEXI MAMA strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Start dla innowacyjnych firm II

Start dla innowacyjnych firm II Start dla innowacyjnych firm II www.efirma.org.pl ATFIN Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 91 / 400A 02-001 Warszawa Tel./fax: 022 621 03 86 www.atfin.pl; ue@atfin.pl Dział Projektów Europejskich Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Campus Recruitment października Rekrutacja w nowej formule. Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25

Campus Recruitment października Rekrutacja w nowej formule. Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25 Campus Recruitment Rekrutacja w nowej formule 18-19 października 2016 Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25 CAMPUS RECRUITMENT to: Proces nie ogranicza się tylko do jednodniowego

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Biuro

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY

KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY Wygraj i reprezentuj Polskę w USA na Konferencji ASTD w Texasie! Ty decydujesz, które elementy strategii prezentujesz! Więcej praktyki w HR! Obserwatorium Zarządzania

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE

NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE Cezary Czarnocki Koordynator projektu c.czarnocki@nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl Joanna Sobczuk Asystent Koordynatora projektu j.sobczuk@nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Projekt współfinansowany Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Press Pack 2

Spis treści. Press Pack 2 Press Pack Spis treści CEO Jobhouse... 3 O nas... 4 Dlaczego my... 5 Gdzie działamy... 8 Obsługiwane branże... 9 Rekomendacje... 10 Jobhouse w liczbach... 11 Kluczowi klienci... 12 Kontakt... 13 Press

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo