Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość"

Transkrypt

1 Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość jest bardzo łatwe. Jeśli potrzebują Państwo pomocy, zawsze można zadzwonić na nasz bezpłatny numer linii konsulatacyjnej lub wysłać wiadomość na adres Po zainstalowaniu programu na komputerze należy wykonać następujące kroki: 1. Uruchomić program z ikony na pulpicie (desktop) komputera. 2. W oknie, które zostanie otwarte, wprowadzić nazwę firmy, wybrać rodzaj firmy i kliknąć na przycisk Zapisz. 3. W oknie Ustawienia należy wprowadzić dane firmy. Jeżeli firma jest płatnikiem VAT, należy wybrać opcję Płatnik VAT: Tak. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji należy kliknąć na przycisk Zapisz. Jeśli pragną Państwo później zaktualizować lub zmodyfikować dane firmy, można to zrobić z menu programu: Firma > Ustawienia > Informacje o firmie. 1

2 4. Jeżeli Państwa firma ma więcej niż jeden rachunek bankowy i rozliczenia na rachunkach są w różnych walutach, należy do standardowego planu kont dodać odrębne konto dla każdego rachunku bankowego i waluty. W tym celu należy otworzyć plan kont z menu: Zadania > Finanse > Plan kont. Ustawienia początkowe zawierają konta odpowiadające rachunkom bankowym: Rachunek bieżący Rachunki bankowe w euro W celu dodania nowego konta należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Wprowadzić np jako kod konta, a jako nazwę wprowadzić nazwę banku i walutę. Pozostałe wartości należy wypełnić tak, jak na kolejnym zdjęciu: 2

3 W celu zmiany nazwy istniejącego konta należy kliknąć na przycisk Edytuj na górnym pasku, wprowadzić nową nazwę i kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku. Okno można zamknąć krzyżykiem w prawym górnym rogu. 5. Konta bankowe firmy należy wprowadzić z menu programu: Zadania > Bank > Konto bankowe. Należy kliknąć na przycisk Edytuj i wprowadzić informacje dotyczące banku: Nazwa banku Numer konta (IBAN) wprowadzić nazwę banku wprowadzić numer konta bankowego firmy Konto wybrać właściwe konto z planu kont (13...) Waluta wybrać walutę W celu zapisania informacji należy kliknąć na przycisk Zapisz. Jeżeli firma ma kilka rachunków bankowych, należy dodać nowy rachunek bankowy, klikając na przycisk Nowy. Dla każdej waluty należy wprowadzić odrębny rachunek bankowy. 6. Dane klientów należy wprowadzić z menu: Zadania > Sprzedaż > Klienci. W celu dodania nowego klienta należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Kod wprowadzić krótką nazwę klienta; według kodu czyli nazwy krótkiej odbywa się wybór klienta z listy, dlatego nie należy stosować kodów składających się z cyfr. 3

4 Nazwa Adres Kraj wprowadzić poprawną nazwę klienta, która będzie wydrukowana na fakturze wprowadzić adres klienta wybrać właściwy kraj z listy (kraje można dodawać z menu: Firma > Państwa) wprowadzić adres klienta, na który będą wysyłane faktury W celu zapisania informacji należy kliknąć na przycisk Zapisz. 7. Faktury zaległe klientów (bilanse otwarcia) należy wprowadzić z menu programu: Zadania > Sprzedaż > Faktury. Każdą fakturę zaległą należy wprowadzić jako odrębną fakturę sprzedaży. W celu wprowadzenia faktury należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku okna. Kontrahent Data Faktura nr Ostateczny termin należy wybrać z listy klientów albo jeśli brak klienta na liście, należy dodać nowego klienta, klikając na ostatni wiersz Kliknij tutaj, aby dodać nowego klienta w tej opcji wprowadzić datę faktury zaległej wprowadzić numer faktury zaległej (dokonać zmiany numeru zaproponowanego przez program) wprowadzić termin płatności faktury. Przy wprowadzaniu pozycji dla faktur sprzedaży trzeba użyć pozycji dotyczącej usługi lub towaru. Faktury sprzedaży wprowadzane dla ewidencji bilansów otwarcia różnią się od tradycyjnych faktur tym, że do tych pozycji nie należy wprowadzić rzeczywistych artykułów podanych na fakturze (towarów i usług), ale w pozycji każdej faktury należy wprowadzić tylko jeden wiersz z artykułem B bilans otwarcia dla odbiorcy/dostawcy. W tym celu należy kliknąć na kolumnę Produkt w pierwszym wierszu faktury i wybrać z listy artykuł B bilans otwarcia dla odbiorcy/dostawcy. W pozycji bilansu otwarcia podatek VAT nie jest obliczany. Nie wolno tego zmieniać w wierszu faktury. Podatek VAT w fakturze bilansu otwarcia musi mieć wartość zero. Cena wprowadzić kwotę faktury zaległej wraz z VAT, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Sprawdzić, czy kwota podana w wierszu Faktura ogółem na końcu faktury jest poprawna. W celu zapisania faktury należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku. 4

5 W celu dodania kolejnej faktury należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Wszystkie wprowadzone faktury można zobaczyć w tym samym oknie, klikając na przycisk Otwórz na górnym pasku. Jeżeli wszystkie kolumny w oknie faktury sprzedaży nie są widoczne, należy rozszerzyć okno, przeciągając myszą jego prawą krawędź w prawo. Okno można zamknąć krzyżykiem w prawym górnym rogu. Kwotę bilansu otwarcia można sprawdzić z raportu: Zadania > Sprzedaż > Raport sprzedaż. 8. Przed wprowadzeniem bieżących faktur sprzedaży należy sprawdzić ustawienia faktur sprzedaży. W tym celu należy kliknąć na przycisk w postaci koła zębatego w oknie faktur sprzedaży Sprzedaż > Faktury na górnym pasku. W arkuszu Ustawienia ogólne należy wprowadzić Następna faktura nr, od którego program rozpocznie numerowanie faktur sprzedaży. W arkuszu Ustawienia należy wprowadzić Faktura adres nadawcy (zwykle własny adres e- mail) i wybrać Serwer poczty wychodzącej (SMTP), jeśli program nie znajdzie automatycznie właściwego serwera. W razie konieczności należy uzyskać poradę dostawcy usług internetowych. W celu zapisania informacji należy kliknąć na przycisk Zapisz. 5

6 9. Bieżące faktury sprzedaży należy wprowadzić z menu Zadania > Sprzedaż > Faktury. W celu wprowadzenia faktury należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Kontrahent Data Faktura nr należy wybrać z listy klientów albo jeśli brak klienta na liście, należy dodać nowego klienta, klikając na ostatni wiersz Kliknij tutaj, aby dodać nowego klienta w tej opcji wprowadzić datę wystawienia faktury program automatycznie proponuje numer zgodnie z numerem ustalonym w ustawieniach faktur sprzedaży. Przy wprowadzaniu pozycji dla faktur sprzedaży trzeba użyć pozycji dotyczącej usługi lub towaru. Produkt należy kliknąć na pierwszym wierszu faktury w kolumnie Produkt i wybrać właściwy artykuł z listy. W przypadku braku właściwego artykułu należy go dodać, klikając na opcję Kliknij tutaj, aby dodać nowy element w ostatnim wierszu listy. Do artykułów sprzedaży można dodać cennik wszystkich towarów i usług dostarczanych przez Państwa. Przy dodawaniu artykułu sprzedaży należy wprowadzić w karcie artykułu co następuje: 6

7 Kod Nazwa Opis Ilość Cena krótka nazwa usługi/towaru opis usługi/towaru, która będzie wydrukowana na fakturze sprzedaży program automatycznie proponuje opis artykułu w wierszu faktury, który może być modyfikowany w razie potrzeb wprowadzić ilość w fakturze sprzedaży wprowadzić cenę jednostkową, a następnie nacisnąć klawisz Enter. W celu dodania nowego wiersza należy nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć na przycisk na końcu wiersza. Niewłaściwie wprowadzony wiersz można usunąć klikając na przycisk na końcu wiersza. W celu zapisania faktury należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku. Jeżeli płatność za fakturę wpłynęła w tym samym dniu w gotówce, należy wybrać opcję Natychmiastowa płatność: Zapłacono gotówką na końcu faktury. Wszystkie wprowadzone faktury można zobaczyć w tym samym oknie, klikając na przycisk na górnym pasku. Wprowadzona faktura może w razie potrzeb zostać zmodyfikowana poprzez kliknięcie na przycisk na górnym pasku. 10. Dane dostawców należy wprowadzić z menu: Zadania > Zakupy > Dostawcy. W celu dodania nowego dostawcy należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. 7

8 Kod Nazwa Adres Kraj wprowadzić krótką nazwę dostawcy; według kodu odbywa się wybór dostawcy z listy, dlatego nie należy stosować kodów składających się z cyfr. wprowadzić pełną nazwę dostawcy wprowadzić adres dostawcy wybrać właściwy kraj z listy (kraje można w razie potrzeb dodawać z menu: Firma > Państwa) W arkuszu Dodatkowe informacje należy wprowadzić Termin płatności w dniach i Konto bankowe. W celu zapisania informacji należy kliknąć na przycisk Zapisz. W ustawieniach początkowych programu istnieją w pozostali dostawcy. Tego dostawcy można wykorzystywać w oknie płatności bankowych, np. do wprowadzenia wypłat z tytułu wynagrodzeń za pracę albo do wprowadzenia opłat bankowych i innych wydatków. 8

9 11. Rachunki zaległe dostawców (bilanse otwarcia) należy wprowadzić z menu: Zadania > Zakupy > Rachunki. Każdy rachunek zaległy należy wprowadzić jako odrębny jednowierszowy rachunek zakupu. W celu wprowadzenia rachunku zakupu należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku okna. Dostawca Data Faktura nr należy wybrać z listy dostawców albo dodać nowego dostawcę, klikając na ostatni wiersz Kliknij tutaj, aby dodać nowego dostawcę w tej opcji wprowadzić datę faktury zaległej wprowadzić numer faktury zaległej. Przy wprowadzaniu pozycji dla faktur zakupu trzeba użyć pozycji dotyczącej usługi lub towaru artykuły. Faktury zakupu wprowadzane dla ewidencji bilansów otwarcia różnią się od tradycyjnych faktur zakupu tym, że do tych pozycji nie należy wprowadzić rzeczywistych artykułów podanych na fakturze (towarów i usług), ale w pozycji każdej faktury należy wprowadzić tylko jeden wiersz z artykułem B bilans otwarcia dla odbiorcy/dostawcy. Produkt należy kliknąć na kolumnę Produkt w pierwszym wierszu faktury i wybrać z listy artykuł B bilans otwarcia dla odbiorcy/dostawcy. W pozycji bilansu otwarcia podatek VAT nie jest obliczany. Nie wolno tego zmieniać w wierszu faktury. Podatek VAT w fakturze bilansu otwarcia musi mieć wartość zero. Cena należy wprowadzić kwotę faktury zaległej wraz z VAT, a następnie nacisnąć klawisz Enter. W celu zapisania faktury należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku okna. 9

10 W celu dodania kolejnej faktury należy ponownie kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Wszystkie wprowadzone faktury można zobaczyć w tym samym oknie, klikając na przycisk na górnym pasku. Jeżeli wszystkie kolumny w oknie faktury zakupu nie są widoczne, należy rozszerzyć okno, przeciągając myszą jego prawą krawędź w prawo. Łączną kwotę bilansu otwarcia można sprawdzić z raportu: Zadania > Zakupy > Raport zakupów. 12. Bieżące faktury zakupu należy wprowadzić z menu: Zadania > Zakupy > Rachunki. W celu wprowadzenia faktury zakupu należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Dostawca Data Faktura nr należy wybrać z listy dostawców albo dodać nowego dostawcę, klikając na ostatni wiersz Kliknij tutaj, aby dodać nowego dostawcę w tej opcji. wprowadzić datę dokumentu podaną na fakturze wprowadzić numer dokumentu podany na fakturze. Przy wprowadzaniu pozycji dla faktur zakupu trzeba użyć pozycji dotyczącej usługi lub towaru artykuły. 10

11 Produkt należy kliknąć na pierwszym wierszu faktury w kolumnie Produkt i wybrać właściwy artykuł z listy. W przypadku braku właściwej pozycji dotyczącej usługi lub towaru należy go dodać, klikając na opcję Kliknij tutaj, aby dodać nowy element w ostatnim wierszu listy. Przy dodawaniu nowego artykułu należy wprowadzić co następuje: Kod Nazwa Konto kosztów wprowadzić krótką nazwę usługi/towaru wprowadzić opis usługi/towaru wybrać właściwe konto z planu kont; konto proponowane domyślnie nie jest z reguły odpowiednie. W przypadku braku właściwego konta w planie kont należy najpierw dodać nowe konto do planu kont i tylko wtedy można sporządzić nową pozycję dotyczącej usługi lub towaru. Plan kont można uzupełniać z menu: Zadania > Finanse > Plan kont. W celu dodania konta do planu kont należy kliknąć na przycisk Nowy. Między podobnymi kontami należy wprowadzić cyfrę pasującą na kod, wybrać właściwy Rodzaj oraz Wiersz bilansu/rachunku zysków i strat. 11

12 Ilość Cena wprowadzić cyfrę 1 lub ilość podaną na fakturze wprowadzić cenę jednostkową jednego artykułu, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Obliczanie VAT na fakturze zakupu: stawka VAT na potrzeby wierszu faktury zakupu pobierana jest z karty pozycji dotyczącej usługi lub towaru. W razie konieczności można ją zmieniać w wierszu. Konto jest też pobierane z karty pozycji dotyczącej usługi lub towaru. Na karcie konta określono, według jakiej daty transkacja będzie zadeklarowana w deklaracji VAT (Data dokumentu bądź Data płatności). W razie konieczności można zmieniać datę w polu Zadeklarowane. Jeśli kwota podatku VAT podana w dokumencie różni się od kwoty obliczonej na fakturze, kwotę tą można zmienić w polu VAT ogółem. W celu dodania nowego wiersza należy nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć na przycisk na końcu wierszu. Niewłaściwie wprowadzony wiersz można usunąć klikając na przycisk na końcu wiersza. W celu zapisania faktury należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku okna. Jeżeli fakturę zapłacono w tym samym dniu gotówką, należy wybrać opcję Natychmiastowa płatność: Płatne w gotówce na końcu faktury. Jeżeli faktura została zapłacona przez osobę przekazującą dane, należy wybrać opcję Natychmiastowa płatność: Wypłacone na podstawie zestawienia wydat. na końcu faktury. Nowe osoby przekazujące dane można dodawać z menu: Zadania > Zakupy > Rodzaje płatności. 12

13 Wszystkie wprowadzone faktury można zobaczyć w tym samym oknie, klikając na przycisk Otwarte na górnym pasku. Faktury można w razie potrzeby poprawiać poprzez kliknięcie na przycisk Edytuj na górnym pasku. 13. Bilanse otwarcia kont, w tym kont bankowych, należy wprowadzić z menu: Zadania > Finanse > Rejestr podstwowy. Jeśli rozpoczynają Państwo prowadzenie rachunkowości firmy od dnia 1 stycznia, należy dokonać wpisu dla bilansu otwarcia do księgi głównej z datą 31 grudnia. Jeśli pragną Państwo początkowo wprowadzić salda tylko do części kont (np. do kont kasowych i bankowych, 10010, 13010,...), można utworzyć wpis tylko dla pożądanych kont i dopiero później można ten sam wpis uzupełniać (poprawiać). Saldo kont pieniężnych należy obciążyć. Jeśli wpis dla bilansu otwarcia pozostaje niezakończony, należy tymczasowo wprowadzić w ostatnim wierszu konto Zysk (strata) z lat ubiegłych. Później można zmieniać i uzupełniać kwoty w tym wpisie. Zaleca się wprowadzenie do wpisu dla bilansu otwarcia też sald kont rachunku zysków i strat. Jeśli jednak nie jest to konieczne, należy wpisać zysk za rok obrachunkowy jako jedną sumę w dowolnym koncie przychodów ze sprzedaży. Do konta Zysk (strata) netto nie można wpisać żadnych kwot. We wpisie bilansu otwarcia w kolumnie Zadeklarowane należy usunąć daty zaproponowane przez program. W celu wprowadzenia wpisu należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku okna. W celu zapisania wpisu należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku. Później można ten wpis uzupełniać, klikając na przycisk Edytuj na górnym pasku. Salda wszystkich kont należy wprowadzić jako jeden wpis w księdze głównej, na przykład: 13

14 14. Transakcje bankowe należy wprowadzić z menu: Zadania > Bank > Rejestr bankowy. Należy wydrukować z banku wyciąg z konta bankowego i wprowadzić w oknie płatności bankowych według wyciągu bankowego wszystkie transakcje bankowe, w tym wpływy faktur od klientów, płatności faktur dostawców, płatności podatków, wypłaty wynagrodzeń za pracę itp. transakcje bankowe. Każdą transakcję bankową należy wprowadzić jako odrębny wpis Wpływ na rachunek klienta lub zapłatę faktury na rzecz dostawcy należy wprowadzić w sposób następujący: W celu dodania wpisu bankowego należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Konto bankowe Data wybrać bank wprowadzić datę transakcji bankowej 14

15 Numer dok Kwota można pozostawić puste lub wprowadzić numer wpisu bankowego podanego na wydruku wyciągu z konta bankowego kwotę wypływu z banku wprowadzić jako liczbę ujemną (ze znakiem minus) kwotę wpływu do banku wprowadzić jako liczbę dodatnią Kontrahent/Dostawca Zgodnie ze znakiem przed kwotą, program proponuje wybór z listy klientów albo dostawców - wybrać klienta lub dostawcę z listy. W górnej części okna płatności bankowych należy zaznaczyć haczykiem fakturę(y) zapłaconą(e) przez klienta/dostawcę. Jeśli zapłata/wpływ faktury nastąpi częściowo, należy w kolumnie Kwota ręcznie wprowadzić kwotę faktycznie otrzymaną. Jeśli wpływ faktury nastąpi w większej kwocie, należy wprowadzić kwotę nadpłaconą w wierszu Przedpłata. W celu zapisania transakcji bankowej należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku okna. 15

16 14.2. Opłata podatków Opłatę podatków na rzecz Urzędu Skarbowego należy wprowadzić podobnie do zapłaty faktur na rzecz dostawców w górnej części okna płatności bankowych. W razie zapłaty od razu wszystkich podatków od wynagrodzeń, można również w programie wprowadzić opłatę podatków jako jeden wpis. Przy wyborze konta podatkowego nie jest ważne, jakie konto podatkowe wybrać. Kwota Dostawca/Konto podatkowe wprowadzić kwotę do zapłaty ze znakiem ujemnym. wybrać jedno z kont podatkowych (POD CIT, POD PIT, POD VAT albo...). W górnej części okna płatności bankowych należy zaznaczyć haczykiem podatki do zapłaty. Jeśli zapłata jakiegokolwiek podatku nastąpi częściowo, należy w kolumnie Kwota ręcznie wprowadzić kwotę faktycznie zapłaconą. Jeśli zapłata nastąpi w większej kwocie albo gdy zaległość nie została jeszcze wprowadzona do księgi głównej poprzez dokonanie wpisu o wynagrodzeniu, należy wprowadzić kwotę zapłaconą w wierszu Przedpłata. 16

17 Zaległości podatkowe naliczone od wynagrodzeń można wprowadzić jako wpisy do księgi głównej (Zadania > Finanse > Rejestr Podstawowy). Przy zapisaniu wpisu do księgi głównej powstają zaległości wobec dostawców związanych z podatkami. W celu stworzenia zaległości w podatku VAT należy sporządzić deklarację VAT (Zadania > Podatki > Deklaracje podatkowe) W przypadku zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy należy wprowadzić kwotę jako liczbę dodatnią. Program proponuje domyślnie wybór klientów. Należy ręcznie zmienić ten wybór na opcję Dostawca/Konto podatkowe i wybrać konto podatkowe Administracja podatkowa (podatek VAT). W górnej części okna płatności bankowych należy zaznaczyć haczykiem deklarację VAT, na podstawie której Urząd Skarbowy dokonał zwrotu. 17

18 14.4. Pozostałe wypłaty z banku opłata bankowa, odsetki bankowe, wypłaty wynagrodzeń za pracę, wpłata pieniędzy do kasy i inne wpisy W celu dodania wpisu bankowego należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Konto bankowe Data Kwota Dostawca / konto podatkowe wybrać bank wprowadzić datę transakcji bankowej kwotę wprowadzić ze znakiem minus wybrać opcję pozostałe (Pozostałe wydatki/pozostałe koszty) Następnie kliknąć myszką na pierwszym wierszu kolumny Opis w górnej części okna. Opis Cena wprowadzić opis transakcji wprowadzić kwotę, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Konto wybrać właściwe konto (np. Usługi bankowe konto 40265; 18

19 wycofanie pieniędzy w celu wpłaty do kasy itd.). W celu zapisania transakcji bankowej należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku okna. Wszystkie transakcje bankowe można zobaczyć w tym samym oknie, klikając na przycisk Otwarte na górnym pasku. Transakcję bankową można w razie potrzeby poprawiać poprzez kliknięcie na przycisk Edytuj na górnym pasku. 15. Transakcje kasowe należy wprowadzić z menu: Zadania > Gotówka > Rejestr kasowy. W oknie kasowym należy wprowadzić transakcje związane z gotówką: wpływy do kasy faktur zaległych od klientów, wypłaty z kasy faktur zaległych na rzecz dostawców, wpisy wydatków z tytułu czeków gotówkowych (czeków wydatkowych), 19

20 wydanie pieniędzy osobie raportującej, wypłata z kasy wynagrodzeń za pracę... W celu wprowadzenia nowej transakcji kasowej należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Wpływy faktur od klientów i płatności faktur na rzecz dostawców należy wprowadzić w sposób podobny do okna płatności bankowych. Zapłatę czeków gotówkowych można wprowadzić w sposób następujący: należy wprowadzić wydatki w dolnej części okna płatności kasowych. Kwotę wydatków i podatek VAT należy wprowadzić w oddzielnych wierszach. Jeśli kwota ma być zawarta w deklaracji VAT, należy wprowadzić datę deklarowaną. Jeśli kwota nie powinna być zawarta w deklaracji VAT, należy pozostawić pole daty deklarowanej puste. 20

21 16. Po wprowadzeniu wszystkich faktur sprzedaży i zakupu oraz czeków należy sporządzić deklarację VAT z menu: Zadania > Podatki > Deklaracje podatkowe. W celu sporządzenia deklaracji VAT należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku okna. Przy sporządzeniu pierwszej deklaracji VAT należy wprowadzić datę rozpoczęcia pierwszego okresu sprawozdawczego. W celu zapisania deklaracji należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku okna. W celu wydruku deklaracji VAT należy kliknąć na przycisk drukarki na górnym pasku okna, a w celu zapisania deklaracji w formacie PDF należy kliknąć na przycisk ze strzałką obok przycisku drukarki. W celu sporządzenia raportu kontrolnego należy kliknąć na link Raport z Monitoringu na górnej części deklaracji. W celu dodania raportu z nowego okresu należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku tego samego okna. Wszystkie sporządzone deklaracje można zobaczyć klikając na przycisk Otwarte na górnym pasku okna. W przypadku dodania dokumentów dodatkowych w okresie ubiegłym, istnieje możliwość skorygowania już sporządzonej deklaracji. W tym celu należy kliknąć na przyciski Edytuj i Zapisz na górnym pasku okna. 17. Przegląd dochodów i wydatków firmy dostępny jest w następujących sprawozdaniach: Zadania > Finanse > Sprawozdanie finansowe Zadania > Finanse > Arkusz bilansu Zadania > Finanse > Rachunek zysków i strat Życzymy udanego korzystania z programu! Darmowe konsultacje dostępne są pod numerem telefonu

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można

Bardziej szczegółowo

PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z 360K

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz Środki Trwałe W 360 Księgowość możesz obliczyć amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, zreklasyfikować środki trwałe, dodawać karty środków trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Sprzedaż Wystaw faktury sprzedaży, dodaj artykuły sprzedaży, klientów, dane na ich temat oraz przygotuj raporty sprzedaży w module Sprzedaż. Spis treści Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50? Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-50 dla wydatków

Księgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50? Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-50 dla wydatków Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-50? Sprawozdanie Rb-50 sporządza się oddzielnie dla dotacji i wydatków. W sprawozdaniu tym wykazuje się: dla dotacji wynikające z planu finansowego kwoty dochodów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki?

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? Księgowość Optivum Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazuje się zmiany funduszu w danym okresie sprawozdawczym, jakie nastąpiły w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe?

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Wystarczy kilka prostych kroków!

Wystarczy kilka prostych kroków! Przewodnik po integracji systemu PayPal dla klientów firmy Dotpay Wystarczy kilka prostych kroków! 1 2 3 4 5 6 Założenie konta Aktywacja konta Dodanie rachunku bankowego Konfiguracja dostępu Aktywacja

Bardziej szczegółowo

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze Krótki opis Celem tego dokumentu jest opisanie jak zapisać i zautoryzować płatności w folderach miedzy innymi: Tworzenie folderów Zapisanie jednej lub wielu płatności w pliku Sprawdzanie statusu płatności

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Po zalogowaniu do aplikacji Benefit 7 należy najpierw wejść w konto projektów, znajdujące się w menu po prawej stronie; patrz rysunek. Na koncie projektów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić dokument kasowy?

Jak wprowadzić dokument kasowy? Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty 1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader stworzonego

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania:

Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania: Księgowość Tax Care Spis treści Logowanie... 1 Połączenie kont Idea Cloud z systemem Tax Care... 3 Funkcjonowanie połączonych systemów bankowości Idea Cloud i księgowości online Tax Care... 6 Strona główna...

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse w systemie Integra 7

Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse pozwala na ewidencję kosztów firmy takich jak: płace, energia, telefony, czynsz oraz innych bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1 Wprowadzenie Łatwepłace.pl jest to internetowe oprogramowanie płacowe, które można używać za pomocą dowolnej przeglądarki takiej jak Internet Explorer, Mozilla Firefox itp. Na naszą stronę internetową

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki Statusy transakcji Zwrot płatności przelewem lub kartą Odbiór wpłat Czas realizacji płatności...

Pierwsze kroki Statusy transakcji Zwrot płatności przelewem lub kartą Odbiór wpłat Czas realizacji płatności... Pierwsze kroki... 2 Statusy transakcji... 3 Zwrot płatności przelewem lub kartą... 4 Odbiór wpłat... 4 Czas realizacji płatności... 5 Stawki prowizyjne... 6 Wypłaty środków... 6 Wypłaty automatyczne...

Bardziej szczegółowo

Żądanie zaliczki F-47

Żądanie zaliczki F-47 Żądanie zaliczki F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zgłosić żądanie: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku przedpłaty), pracownika

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak przeprowadzić korektę płatności z tytułu umowy zlecenia?

Płace Optivum. Jak przeprowadzić korektę płatności z tytułu umowy zlecenia? Płace Optivum Jak przeprowadzić korektę płatności z tytułu umowy zlecenia? W programie Płace Optivum można skorygować nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. W poradzie opisano,

Bardziej szczegółowo

Hansa Financials Kasa

Hansa Financials Kasa Kasa Rozdział 1:Kasa Moduł Kasa wykorzystywany jest do rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych. Każda operacja gotówkowa może być rejestrowana oddzielnie lub wszystkie mogą zostać wprowadzone jednym dokumentem.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego. MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego. Wymagania wstępne Zamówienie zarejestrowano w Systemie. Otrzymano fakturę. Ścieżka menu Użyj poniższych

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań PO FIO 2013 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2013)

Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań PO FIO 2013 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2013) Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań PO FIO 2013 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2013) I. Uwagi ogólne uruchomienie generatora sprawozdań PO FIO

Bardziej szczegółowo

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Wersja 1.69.0 1. Jak ręcznie eksportować dokumenty z programu Saldeo 1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu Saldeo 1.2. Eksport rachunków z programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 12 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Program - Faktury. Opis działania

Program - Faktury. Opis działania Wiadomości ogólne. Program - Faktury Opis działania tel: 50 50 50 640 biuro@soft-tom.pl Program podzielony jest na moduły: - Dokumenty - Klienci - Artykuły / usługi - Raporty - Słowniki - Ustawienia Moduły

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-27S? Aby przygotować zestawienie Rb-27S, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Zestawienia wybierz pozycję Budżetowe. 2. W oknie Zestawienie budżetowe na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienia ZZU i ZZS

3. Zestawienia ZZU i ZZS 3. Zestawienia ZZU i ZZS Zestawienia ZZS i ZZU są zestawieniami, które Agent zobowiązany jest przedstawiać podczas rozliczania się z Gothaer TU z zawartych polis oraz zainkasowanych wpłat od Klientów.

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24

Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24 Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24 Aby dokonać zapłaty, po uruchomieniu aplikacji IC Katalog, należy kliknąć w ikonę Faktury i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań P FIO 2014 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2014)

Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań P FIO 2014 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2014) Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań P FIO 2014 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2014) I. Uwagi ogólne - uruchomienie generatora sprawozdań P FIO

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w EU przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader

Bardziej szczegółowo