Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość"

Transkrypt

1 Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość jest bardzo łatwe. Jeśli potrzebują Państwo pomocy, zawsze można zadzwonić na nasz bezpłatny numer linii konsulatacyjnej lub wysłać wiadomość na adres Po zainstalowaniu programu na komputerze należy wykonać następujące kroki: 1. Uruchomić program z ikony na pulpicie (desktop) komputera. 2. W oknie, które zostanie otwarte, wprowadzić nazwę firmy, wybrać rodzaj firmy i kliknąć na przycisk Zapisz. 3. W oknie Ustawienia należy wprowadzić dane firmy. Jeżeli firma jest płatnikiem VAT, należy wybrać opcję Płatnik VAT: Tak. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji należy kliknąć na przycisk Zapisz. Jeśli pragną Państwo później zaktualizować lub zmodyfikować dane firmy, można to zrobić z menu programu: Firma > Ustawienia > Informacje o firmie. 1

2 4. Jeżeli Państwa firma ma więcej niż jeden rachunek bankowy i rozliczenia na rachunkach są w różnych walutach, należy do standardowego planu kont dodać odrębne konto dla każdego rachunku bankowego i waluty. W tym celu należy otworzyć plan kont z menu: Zadania > Finanse > Plan kont. Ustawienia początkowe zawierają konta odpowiadające rachunkom bankowym: Rachunek bieżący Rachunki bankowe w euro W celu dodania nowego konta należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Wprowadzić np jako kod konta, a jako nazwę wprowadzić nazwę banku i walutę. Pozostałe wartości należy wypełnić tak, jak na kolejnym zdjęciu: 2

3 W celu zmiany nazwy istniejącego konta należy kliknąć na przycisk Edytuj na górnym pasku, wprowadzić nową nazwę i kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku. Okno można zamknąć krzyżykiem w prawym górnym rogu. 5. Konta bankowe firmy należy wprowadzić z menu programu: Zadania > Bank > Konto bankowe. Należy kliknąć na przycisk Edytuj i wprowadzić informacje dotyczące banku: Nazwa banku Numer konta (IBAN) wprowadzić nazwę banku wprowadzić numer konta bankowego firmy Konto wybrać właściwe konto z planu kont (13...) Waluta wybrać walutę W celu zapisania informacji należy kliknąć na przycisk Zapisz. Jeżeli firma ma kilka rachunków bankowych, należy dodać nowy rachunek bankowy, klikając na przycisk Nowy. Dla każdej waluty należy wprowadzić odrębny rachunek bankowy. 6. Dane klientów należy wprowadzić z menu: Zadania > Sprzedaż > Klienci. W celu dodania nowego klienta należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Kod wprowadzić krótką nazwę klienta; według kodu czyli nazwy krótkiej odbywa się wybór klienta z listy, dlatego nie należy stosować kodów składających się z cyfr. 3

4 Nazwa Adres Kraj wprowadzić poprawną nazwę klienta, która będzie wydrukowana na fakturze wprowadzić adres klienta wybrać właściwy kraj z listy (kraje można dodawać z menu: Firma > Państwa) wprowadzić adres klienta, na który będą wysyłane faktury W celu zapisania informacji należy kliknąć na przycisk Zapisz. 7. Faktury zaległe klientów (bilanse otwarcia) należy wprowadzić z menu programu: Zadania > Sprzedaż > Faktury. Każdą fakturę zaległą należy wprowadzić jako odrębną fakturę sprzedaży. W celu wprowadzenia faktury należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku okna. Kontrahent Data Faktura nr Ostateczny termin należy wybrać z listy klientów albo jeśli brak klienta na liście, należy dodać nowego klienta, klikając na ostatni wiersz Kliknij tutaj, aby dodać nowego klienta w tej opcji wprowadzić datę faktury zaległej wprowadzić numer faktury zaległej (dokonać zmiany numeru zaproponowanego przez program) wprowadzić termin płatności faktury. Przy wprowadzaniu pozycji dla faktur sprzedaży trzeba użyć pozycji dotyczącej usługi lub towaru. Faktury sprzedaży wprowadzane dla ewidencji bilansów otwarcia różnią się od tradycyjnych faktur tym, że do tych pozycji nie należy wprowadzić rzeczywistych artykułów podanych na fakturze (towarów i usług), ale w pozycji każdej faktury należy wprowadzić tylko jeden wiersz z artykułem B bilans otwarcia dla odbiorcy/dostawcy. W tym celu należy kliknąć na kolumnę Produkt w pierwszym wierszu faktury i wybrać z listy artykuł B bilans otwarcia dla odbiorcy/dostawcy. W pozycji bilansu otwarcia podatek VAT nie jest obliczany. Nie wolno tego zmieniać w wierszu faktury. Podatek VAT w fakturze bilansu otwarcia musi mieć wartość zero. Cena wprowadzić kwotę faktury zaległej wraz z VAT, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Sprawdzić, czy kwota podana w wierszu Faktura ogółem na końcu faktury jest poprawna. W celu zapisania faktury należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku. 4

5 W celu dodania kolejnej faktury należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Wszystkie wprowadzone faktury można zobaczyć w tym samym oknie, klikając na przycisk Otwórz na górnym pasku. Jeżeli wszystkie kolumny w oknie faktury sprzedaży nie są widoczne, należy rozszerzyć okno, przeciągając myszą jego prawą krawędź w prawo. Okno można zamknąć krzyżykiem w prawym górnym rogu. Kwotę bilansu otwarcia można sprawdzić z raportu: Zadania > Sprzedaż > Raport sprzedaż. 8. Przed wprowadzeniem bieżących faktur sprzedaży należy sprawdzić ustawienia faktur sprzedaży. W tym celu należy kliknąć na przycisk w postaci koła zębatego w oknie faktur sprzedaży Sprzedaż > Faktury na górnym pasku. W arkuszu Ustawienia ogólne należy wprowadzić Następna faktura nr, od którego program rozpocznie numerowanie faktur sprzedaży. W arkuszu Ustawienia należy wprowadzić Faktura adres nadawcy (zwykle własny adres e- mail) i wybrać Serwer poczty wychodzącej (SMTP), jeśli program nie znajdzie automatycznie właściwego serwera. W razie konieczności należy uzyskać poradę dostawcy usług internetowych. W celu zapisania informacji należy kliknąć na przycisk Zapisz. 5

6 9. Bieżące faktury sprzedaży należy wprowadzić z menu Zadania > Sprzedaż > Faktury. W celu wprowadzenia faktury należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Kontrahent Data Faktura nr należy wybrać z listy klientów albo jeśli brak klienta na liście, należy dodać nowego klienta, klikając na ostatni wiersz Kliknij tutaj, aby dodać nowego klienta w tej opcji wprowadzić datę wystawienia faktury program automatycznie proponuje numer zgodnie z numerem ustalonym w ustawieniach faktur sprzedaży. Przy wprowadzaniu pozycji dla faktur sprzedaży trzeba użyć pozycji dotyczącej usługi lub towaru. Produkt należy kliknąć na pierwszym wierszu faktury w kolumnie Produkt i wybrać właściwy artykuł z listy. W przypadku braku właściwego artykułu należy go dodać, klikając na opcję Kliknij tutaj, aby dodać nowy element w ostatnim wierszu listy. Do artykułów sprzedaży można dodać cennik wszystkich towarów i usług dostarczanych przez Państwa. Przy dodawaniu artykułu sprzedaży należy wprowadzić w karcie artykułu co następuje: 6

7 Kod Nazwa Opis Ilość Cena krótka nazwa usługi/towaru opis usługi/towaru, która będzie wydrukowana na fakturze sprzedaży program automatycznie proponuje opis artykułu w wierszu faktury, który może być modyfikowany w razie potrzeb wprowadzić ilość w fakturze sprzedaży wprowadzić cenę jednostkową, a następnie nacisnąć klawisz Enter. W celu dodania nowego wiersza należy nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć na przycisk na końcu wiersza. Niewłaściwie wprowadzony wiersz można usunąć klikając na przycisk na końcu wiersza. W celu zapisania faktury należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku. Jeżeli płatność za fakturę wpłynęła w tym samym dniu w gotówce, należy wybrać opcję Natychmiastowa płatność: Zapłacono gotówką na końcu faktury. Wszystkie wprowadzone faktury można zobaczyć w tym samym oknie, klikając na przycisk na górnym pasku. Wprowadzona faktura może w razie potrzeb zostać zmodyfikowana poprzez kliknięcie na przycisk na górnym pasku. 10. Dane dostawców należy wprowadzić z menu: Zadania > Zakupy > Dostawcy. W celu dodania nowego dostawcy należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. 7

8 Kod Nazwa Adres Kraj wprowadzić krótką nazwę dostawcy; według kodu odbywa się wybór dostawcy z listy, dlatego nie należy stosować kodów składających się z cyfr. wprowadzić pełną nazwę dostawcy wprowadzić adres dostawcy wybrać właściwy kraj z listy (kraje można w razie potrzeb dodawać z menu: Firma > Państwa) W arkuszu Dodatkowe informacje należy wprowadzić Termin płatności w dniach i Konto bankowe. W celu zapisania informacji należy kliknąć na przycisk Zapisz. W ustawieniach początkowych programu istnieją w pozostali dostawcy. Tego dostawcy można wykorzystywać w oknie płatności bankowych, np. do wprowadzenia wypłat z tytułu wynagrodzeń za pracę albo do wprowadzenia opłat bankowych i innych wydatków. 8

9 11. Rachunki zaległe dostawców (bilanse otwarcia) należy wprowadzić z menu: Zadania > Zakupy > Rachunki. Każdy rachunek zaległy należy wprowadzić jako odrębny jednowierszowy rachunek zakupu. W celu wprowadzenia rachunku zakupu należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku okna. Dostawca Data Faktura nr należy wybrać z listy dostawców albo dodać nowego dostawcę, klikając na ostatni wiersz Kliknij tutaj, aby dodać nowego dostawcę w tej opcji wprowadzić datę faktury zaległej wprowadzić numer faktury zaległej. Przy wprowadzaniu pozycji dla faktur zakupu trzeba użyć pozycji dotyczącej usługi lub towaru artykuły. Faktury zakupu wprowadzane dla ewidencji bilansów otwarcia różnią się od tradycyjnych faktur zakupu tym, że do tych pozycji nie należy wprowadzić rzeczywistych artykułów podanych na fakturze (towarów i usług), ale w pozycji każdej faktury należy wprowadzić tylko jeden wiersz z artykułem B bilans otwarcia dla odbiorcy/dostawcy. Produkt należy kliknąć na kolumnę Produkt w pierwszym wierszu faktury i wybrać z listy artykuł B bilans otwarcia dla odbiorcy/dostawcy. W pozycji bilansu otwarcia podatek VAT nie jest obliczany. Nie wolno tego zmieniać w wierszu faktury. Podatek VAT w fakturze bilansu otwarcia musi mieć wartość zero. Cena należy wprowadzić kwotę faktury zaległej wraz z VAT, a następnie nacisnąć klawisz Enter. W celu zapisania faktury należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku okna. 9

10 W celu dodania kolejnej faktury należy ponownie kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Wszystkie wprowadzone faktury można zobaczyć w tym samym oknie, klikając na przycisk na górnym pasku. Jeżeli wszystkie kolumny w oknie faktury zakupu nie są widoczne, należy rozszerzyć okno, przeciągając myszą jego prawą krawędź w prawo. Łączną kwotę bilansu otwarcia można sprawdzić z raportu: Zadania > Zakupy > Raport zakupów. 12. Bieżące faktury zakupu należy wprowadzić z menu: Zadania > Zakupy > Rachunki. W celu wprowadzenia faktury zakupu należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Dostawca Data Faktura nr należy wybrać z listy dostawców albo dodać nowego dostawcę, klikając na ostatni wiersz Kliknij tutaj, aby dodać nowego dostawcę w tej opcji. wprowadzić datę dokumentu podaną na fakturze wprowadzić numer dokumentu podany na fakturze. Przy wprowadzaniu pozycji dla faktur zakupu trzeba użyć pozycji dotyczącej usługi lub towaru artykuły. 10

11 Produkt należy kliknąć na pierwszym wierszu faktury w kolumnie Produkt i wybrać właściwy artykuł z listy. W przypadku braku właściwej pozycji dotyczącej usługi lub towaru należy go dodać, klikając na opcję Kliknij tutaj, aby dodać nowy element w ostatnim wierszu listy. Przy dodawaniu nowego artykułu należy wprowadzić co następuje: Kod Nazwa Konto kosztów wprowadzić krótką nazwę usługi/towaru wprowadzić opis usługi/towaru wybrać właściwe konto z planu kont; konto proponowane domyślnie nie jest z reguły odpowiednie. W przypadku braku właściwego konta w planie kont należy najpierw dodać nowe konto do planu kont i tylko wtedy można sporządzić nową pozycję dotyczącej usługi lub towaru. Plan kont można uzupełniać z menu: Zadania > Finanse > Plan kont. W celu dodania konta do planu kont należy kliknąć na przycisk Nowy. Między podobnymi kontami należy wprowadzić cyfrę pasującą na kod, wybrać właściwy Rodzaj oraz Wiersz bilansu/rachunku zysków i strat. 11

12 Ilość Cena wprowadzić cyfrę 1 lub ilość podaną na fakturze wprowadzić cenę jednostkową jednego artykułu, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Obliczanie VAT na fakturze zakupu: stawka VAT na potrzeby wierszu faktury zakupu pobierana jest z karty pozycji dotyczącej usługi lub towaru. W razie konieczności można ją zmieniać w wierszu. Konto jest też pobierane z karty pozycji dotyczącej usługi lub towaru. Na karcie konta określono, według jakiej daty transkacja będzie zadeklarowana w deklaracji VAT (Data dokumentu bądź Data płatności). W razie konieczności można zmieniać datę w polu Zadeklarowane. Jeśli kwota podatku VAT podana w dokumencie różni się od kwoty obliczonej na fakturze, kwotę tą można zmienić w polu VAT ogółem. W celu dodania nowego wiersza należy nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć na przycisk na końcu wierszu. Niewłaściwie wprowadzony wiersz można usunąć klikając na przycisk na końcu wiersza. W celu zapisania faktury należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku okna. Jeżeli fakturę zapłacono w tym samym dniu gotówką, należy wybrać opcję Natychmiastowa płatność: Płatne w gotówce na końcu faktury. Jeżeli faktura została zapłacona przez osobę przekazującą dane, należy wybrać opcję Natychmiastowa płatność: Wypłacone na podstawie zestawienia wydat. na końcu faktury. Nowe osoby przekazujące dane można dodawać z menu: Zadania > Zakupy > Rodzaje płatności. 12

13 Wszystkie wprowadzone faktury można zobaczyć w tym samym oknie, klikając na przycisk Otwarte na górnym pasku. Faktury można w razie potrzeby poprawiać poprzez kliknięcie na przycisk Edytuj na górnym pasku. 13. Bilanse otwarcia kont, w tym kont bankowych, należy wprowadzić z menu: Zadania > Finanse > Rejestr podstwowy. Jeśli rozpoczynają Państwo prowadzenie rachunkowości firmy od dnia 1 stycznia, należy dokonać wpisu dla bilansu otwarcia do księgi głównej z datą 31 grudnia. Jeśli pragną Państwo początkowo wprowadzić salda tylko do części kont (np. do kont kasowych i bankowych, 10010, 13010,...), można utworzyć wpis tylko dla pożądanych kont i dopiero później można ten sam wpis uzupełniać (poprawiać). Saldo kont pieniężnych należy obciążyć. Jeśli wpis dla bilansu otwarcia pozostaje niezakończony, należy tymczasowo wprowadzić w ostatnim wierszu konto Zysk (strata) z lat ubiegłych. Później można zmieniać i uzupełniać kwoty w tym wpisie. Zaleca się wprowadzenie do wpisu dla bilansu otwarcia też sald kont rachunku zysków i strat. Jeśli jednak nie jest to konieczne, należy wpisać zysk za rok obrachunkowy jako jedną sumę w dowolnym koncie przychodów ze sprzedaży. Do konta Zysk (strata) netto nie można wpisać żadnych kwot. We wpisie bilansu otwarcia w kolumnie Zadeklarowane należy usunąć daty zaproponowane przez program. W celu wprowadzenia wpisu należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku okna. W celu zapisania wpisu należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku. Później można ten wpis uzupełniać, klikając na przycisk Edytuj na górnym pasku. Salda wszystkich kont należy wprowadzić jako jeden wpis w księdze głównej, na przykład: 13

14 14. Transakcje bankowe należy wprowadzić z menu: Zadania > Bank > Rejestr bankowy. Należy wydrukować z banku wyciąg z konta bankowego i wprowadzić w oknie płatności bankowych według wyciągu bankowego wszystkie transakcje bankowe, w tym wpływy faktur od klientów, płatności faktur dostawców, płatności podatków, wypłaty wynagrodzeń za pracę itp. transakcje bankowe. Każdą transakcję bankową należy wprowadzić jako odrębny wpis Wpływ na rachunek klienta lub zapłatę faktury na rzecz dostawcy należy wprowadzić w sposób następujący: W celu dodania wpisu bankowego należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Konto bankowe Data wybrać bank wprowadzić datę transakcji bankowej 14

15 Numer dok Kwota można pozostawić puste lub wprowadzić numer wpisu bankowego podanego na wydruku wyciągu z konta bankowego kwotę wypływu z banku wprowadzić jako liczbę ujemną (ze znakiem minus) kwotę wpływu do banku wprowadzić jako liczbę dodatnią Kontrahent/Dostawca Zgodnie ze znakiem przed kwotą, program proponuje wybór z listy klientów albo dostawców - wybrać klienta lub dostawcę z listy. W górnej części okna płatności bankowych należy zaznaczyć haczykiem fakturę(y) zapłaconą(e) przez klienta/dostawcę. Jeśli zapłata/wpływ faktury nastąpi częściowo, należy w kolumnie Kwota ręcznie wprowadzić kwotę faktycznie otrzymaną. Jeśli wpływ faktury nastąpi w większej kwocie, należy wprowadzić kwotę nadpłaconą w wierszu Przedpłata. W celu zapisania transakcji bankowej należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku okna. 15

16 14.2. Opłata podatków Opłatę podatków na rzecz Urzędu Skarbowego należy wprowadzić podobnie do zapłaty faktur na rzecz dostawców w górnej części okna płatności bankowych. W razie zapłaty od razu wszystkich podatków od wynagrodzeń, można również w programie wprowadzić opłatę podatków jako jeden wpis. Przy wyborze konta podatkowego nie jest ważne, jakie konto podatkowe wybrać. Kwota Dostawca/Konto podatkowe wprowadzić kwotę do zapłaty ze znakiem ujemnym. wybrać jedno z kont podatkowych (POD CIT, POD PIT, POD VAT albo...). W górnej części okna płatności bankowych należy zaznaczyć haczykiem podatki do zapłaty. Jeśli zapłata jakiegokolwiek podatku nastąpi częściowo, należy w kolumnie Kwota ręcznie wprowadzić kwotę faktycznie zapłaconą. Jeśli zapłata nastąpi w większej kwocie albo gdy zaległość nie została jeszcze wprowadzona do księgi głównej poprzez dokonanie wpisu o wynagrodzeniu, należy wprowadzić kwotę zapłaconą w wierszu Przedpłata. 16

17 Zaległości podatkowe naliczone od wynagrodzeń można wprowadzić jako wpisy do księgi głównej (Zadania > Finanse > Rejestr Podstawowy). Przy zapisaniu wpisu do księgi głównej powstają zaległości wobec dostawców związanych z podatkami. W celu stworzenia zaległości w podatku VAT należy sporządzić deklarację VAT (Zadania > Podatki > Deklaracje podatkowe) W przypadku zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy należy wprowadzić kwotę jako liczbę dodatnią. Program proponuje domyślnie wybór klientów. Należy ręcznie zmienić ten wybór na opcję Dostawca/Konto podatkowe i wybrać konto podatkowe Administracja podatkowa (podatek VAT). W górnej części okna płatności bankowych należy zaznaczyć haczykiem deklarację VAT, na podstawie której Urząd Skarbowy dokonał zwrotu. 17

18 14.4. Pozostałe wypłaty z banku opłata bankowa, odsetki bankowe, wypłaty wynagrodzeń za pracę, wpłata pieniędzy do kasy i inne wpisy W celu dodania wpisu bankowego należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Konto bankowe Data Kwota Dostawca / konto podatkowe wybrać bank wprowadzić datę transakcji bankowej kwotę wprowadzić ze znakiem minus wybrać opcję pozostałe (Pozostałe wydatki/pozostałe koszty) Następnie kliknąć myszką na pierwszym wierszu kolumny Opis w górnej części okna. Opis Cena wprowadzić opis transakcji wprowadzić kwotę, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Konto wybrać właściwe konto (np. Usługi bankowe konto 40265; 18

19 wycofanie pieniędzy w celu wpłaty do kasy itd.). W celu zapisania transakcji bankowej należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku okna. Wszystkie transakcje bankowe można zobaczyć w tym samym oknie, klikając na przycisk Otwarte na górnym pasku. Transakcję bankową można w razie potrzeby poprawiać poprzez kliknięcie na przycisk Edytuj na górnym pasku. 15. Transakcje kasowe należy wprowadzić z menu: Zadania > Gotówka > Rejestr kasowy. W oknie kasowym należy wprowadzić transakcje związane z gotówką: wpływy do kasy faktur zaległych od klientów, wypłaty z kasy faktur zaległych na rzecz dostawców, wpisy wydatków z tytułu czeków gotówkowych (czeków wydatkowych), 19

20 wydanie pieniędzy osobie raportującej, wypłata z kasy wynagrodzeń za pracę... W celu wprowadzenia nowej transakcji kasowej należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku. Wpływy faktur od klientów i płatności faktur na rzecz dostawców należy wprowadzić w sposób podobny do okna płatności bankowych. Zapłatę czeków gotówkowych można wprowadzić w sposób następujący: należy wprowadzić wydatki w dolnej części okna płatności kasowych. Kwotę wydatków i podatek VAT należy wprowadzić w oddzielnych wierszach. Jeśli kwota ma być zawarta w deklaracji VAT, należy wprowadzić datę deklarowaną. Jeśli kwota nie powinna być zawarta w deklaracji VAT, należy pozostawić pole daty deklarowanej puste. 20

21 16. Po wprowadzeniu wszystkich faktur sprzedaży i zakupu oraz czeków należy sporządzić deklarację VAT z menu: Zadania > Podatki > Deklaracje podatkowe. W celu sporządzenia deklaracji VAT należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku okna. Przy sporządzeniu pierwszej deklaracji VAT należy wprowadzić datę rozpoczęcia pierwszego okresu sprawozdawczego. W celu zapisania deklaracji należy kliknąć na przycisk Zapisz na górnym pasku okna. W celu wydruku deklaracji VAT należy kliknąć na przycisk drukarki na górnym pasku okna, a w celu zapisania deklaracji w formacie PDF należy kliknąć na przycisk ze strzałką obok przycisku drukarki. W celu sporządzenia raportu kontrolnego należy kliknąć na link Raport z Monitoringu na górnej części deklaracji. W celu dodania raportu z nowego okresu należy kliknąć na przycisk Nowy na górnym pasku tego samego okna. Wszystkie sporządzone deklaracje można zobaczyć klikając na przycisk Otwarte na górnym pasku okna. W przypadku dodania dokumentów dodatkowych w okresie ubiegłym, istnieje możliwość skorygowania już sporządzonej deklaracji. W tym celu należy kliknąć na przyciski Edytuj i Zapisz na górnym pasku okna. 17. Przegląd dochodów i wydatków firmy dostępny jest w następujących sprawozdaniach: Zadania > Finanse > Sprawozdanie finansowe Zadania > Finanse > Arkusz bilansu Zadania > Finanse > Rachunek zysków i strat Życzymy udanego korzystania z programu! Darmowe konsultacje dostępne są pod numerem telefonu

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Rozpoczęcie pracy z Books by HansaWorld SPIS TREŚCI 2 INSTALACJA 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z BOOKS 4 Klucz rejestracyjny 8 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Okno

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL 1 / 40 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business

Instrukcja programu Faktura Small Business Instrukcja programu Faktura Small Business 1 / 35 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.0

System Comarch OPT!MA v.17.0 System Comarch OPT!MA v.17.0 Moduł Księga Podatkowa 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis Treści 1

Spis treści. Spis Treści 1 KPR Madar MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

Fakt Finanse i Księgowość

Fakt Finanse i Księgowość Fakt Finanse i Księgowość Spis treści I. WPROWADZENIE...3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. WERSJA CD... 3 2. WERSJA INTERNETOWA... 3 3. PROCES INSTALACJI PROGRAMU... 4 III. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 1 z 20 1. Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Kasa/Bank pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER 1. PODSTAWOWE IKONY 2. OKNO GŁÓWNE 3. USTAWIENIA PERSONALNE 4. KARTOTEKA WYSTAWCY DOKUMENTÓW 5. KARTOTEKA KONTRAHENTÓW 6. HISTORIA KONTRAHENTA 7. EKSPORT DANYCH KONTRAHENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 224A 25-614 KIELCE Tel. (041) 346-15-44 Fax. (041) 368-40-76 SYSTEM OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ ihotel

ul. 1 Maja 224A 25-614 KIELCE Tel. (041) 346-15-44 Fax. (041) 368-40-76 SYSTEM OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ ihotel ul. 1 Maja 224A 25-614 KIELCE Tel. (041) 346-15-44 Fax. (041) 368-40-76 SYSTEM OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ ihotel Spis treści Wstęp...5 Pierwsze uruchomienie programu...5 1. Rezerwacja...6 1.1 Grafik pokoi...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułu KASA/BANK

1. Opis modułu KASA/BANK Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 1 z 12 1. Opis modułu KASA/BANK Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje: - rejestrację przepływu środków pieniężnych w firmie zarówno w przeszłości (raporty z dokonanych

Bardziej szczegółowo