Peter N C Cooke. Zarządzanie. ryzykiem i bezpieczeństwem floty ZŁOTA KOLEKCJA BRANŻY FLOTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Peter N C Cooke. Zarządzanie. ryzykiem i bezpieczeństwem floty ZŁOTA KOLEKCJA BRANŻY FLOTOWEJ"

Transkrypt

1 Peter N C Cooke Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem floty ZŁOTA KOLEKCJA BRANŻY FLOTOWEJ

2 Złota kolekcja branży flotowej

3 Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem floty Peter N C Cooke Tytuł oryginału: Business Vehicle Safety & Risk Management Copyright by Peter N C Cooke Nottingham 2004 ISBN Redakcja: Dorota Murzyńska Zofia Bronicka-Wyrwas Tłumaczenie: Maciej Ignaczak Korekta: Zofia Bronicka-Wyrwas Opracowanie graficzne i projekt okładki: Iwona Piśmienny Wydawca: IPM Sp z o.o., ul. Powstańców Śląskich 166, Wrocław tel. (071) , Druk: Drukarnia TiR Wrocław 2004

4 Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem floty Peter N C Cooke KPMG Professor of Automotive Industries Management Nottingham Trent University Wielka Brytania Złota kolekcja branży flotowej

5 Od Wydawcy Od Wydawcy Zarządzanie bezpieczeństwem floty i ryzykiem powinno zajmować wysoką pozycję na liście priorytetów w krajach, które 1 maja 2004 roku przystąpiły do Unii Europejskiej. Unia Europejska traktuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem bardzo poważnie. To samo można powiedzieć o międzynarodowych inwestorach rozważających wejście na dany rynek w swoim postępowaniu kierują się oni wysoką etyką zarządzania bezpieczeństwem. Na niespotykaną dotąd skalę przepisy prawa, profesjonalni doradcy i standardowe procedury determinują parametry eksploatacyjne samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Procedury te będą stosowane w tym samym zakresie w nowych państwach członkowskich. Nie można oczekiwać, aby zarząd jakiejkolwiek organizacji był zaangażowany w codzienną szczegółową administrację samochodami firmowymi. Jednak, aby wywiązać się z obowiązku dochowania należytej staranności, zarząd musi stworzyć ramy dla polityki flotowej opartej na najlepszych praktykach i efektywnym systemie zarządzania ryzykiem. Tego rodzaju struktura ramowa jest głównym tematem niniejszego opracowania przygotowanego przez profesora Petera N C Cooke'a z Centrum Zarządzania Branżami Przemysłu Samochodowego Uniwersytetu Nottingham Trent w Wielkiej Brytanii. Struktura ramowa zarysowana w dalszej części niniejszego opracowania wynika z najlepszych praktyk stosowanych w branży flotowej w Wielkiej Brytanii, która, patrząc realistycznie, jest jedną z najlepiej rozwiniętych na świecie, przy czym uwzględnione są również doświadczenia zdobytej w innych krajach Unii Europejskiej. Przedstawione koncepcje zakładają stworzenie partnerskich relacji pomiędzy zarządem firmy, menedżerem zarządzającym flotą, menedżerem odpowiadającym za realizację programu i pracownikami firmy. Koncepcja analizy potrzeb może być opracowana wyłącznie na poziomie zarządu. Wdrażanie wynikającej z niej polityki wymaga ponownego wynalezienia i zdefiniowania priorytetów roli menedżera zarządzającego flotą, która powinna ewoluować w kierunku roli menedżera osobistej mobilności zawodowej (business personal mobility manager). Celem niniejszego opracowania jest zaoferowanie praktyk wypracowanych w Wielkiej Brytanii odbiorcom w Polsce. Autor nie twierdzi, że każda koncepcja, każda sugestia oparta na doświadczeniu brytyjskim sprawdzi się w branży flotowej w Polsce. Ideę, którą pragnie przekazać, można podsumować w następującej formie: te koncepcje sprawdziły się w innych krajach pomyślcie o nich, wypróbujcie je i zaadaptujcie do waszej rzeczywistości biznesowej. Skorzystajcie z kilku najlepszych z nich, aby wspomóc rozwój własnej tradycji zarządzania flotą. Wydawca 4

6 Od autora Od Autora W miarę rozwoju i rosnącego wyrafinowania rynku zmieniają się reguły i warunki, w których zmuszone są działać poszczególne podmioty gospodarcze. Żadna branża nie przystosowuje się w tak szybkim tempie do zachodzących zmian, jak branża flotowa. Jej gwałtowny rozwój pociąga za sobą tworzenie nowych koncepcji i procedur działania, zarówno w sytuacji bieżącej, jak i w przyszłości. Istotnym elementem zmian w branży flotowej jest niewątpliwie rozwój problematyki zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwa pojazdów flotowych. Niniejsza krótka publikacja jest próbą omówienia wspomnianej problematyki i przedstawienia kilku najlepszych praktyk, które zostały opracowane i wdrożone w innych krajach. Mam nadzieję, że przeczytają Państwo tę książkę z zainteresowaniem. Peter N C Cooke KPMG Professor of Automotive Industries Management Nottingham Trent University Wielka Brytania 5

7 Spis treści Od Wydawcy Od Autora Wprowadzenie Dynamiczne środowisko eksploatacji samochodów firmowych Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem Strategia zarządu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem floty i ryzykiem Kierowcy samochodów firmowych Zagadnienia dotyczące eksploatacji samochodów firmowych Wdrożenie programu

8 Wprowadzenie Wprowadzenie Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem staje się zagadnieniem coraz ważniejszym dla zarządzających flotą przedsiębiorstw w krajach UE i należy założyć, że w krótkim okresie wysunie się ono na czoło również w nowych państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii w maju Należy wziąć pod uwagę, że liczba tragicznych wypadków drogowych jest w nowych krajach członkowskich, takich jak Polska, proporcjonalnie o wiele wyższa niż np. w Wielkiej Brytanii, przy czym dalecy jesteśmy od twierdzenia, że w krajach członkowskich Unii udało się znaleźć optymalne rozwiązanie wszystkich zagadnień dotyczących zarządzania ryzykiem. Autor niniejszej publikacji nie twierdzi, że zna odpowiedź Niniejsza publikacja została opracowana jako pomoc dla dyrektorów firm i menedżerów wyższego szczebla oraz menedżerów zarządzających flotą, którą będą mogli wykorzystać przy rewizji niektórych kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem floty i ryzykiem. na wszystkie pytania, lecz przygotował dla czytelników zestaw przemyśleń i koncepcji dotyczących bezpieczeństwa floty koncepcji, na których podstawie będą mogli rozwijać własne doświadczenie i umiejętności oraz wdrażać i monitorować programy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w swoich organizacjach. Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem nie może być traktowane jako problem, który można natychmiast rozwiązać. Jest to zagadnienie wymagające zmian w postawie organizacji i etyce postępowania w odniesieniu do transportu drogowego i bezpieczeństwa floty, a tym samym mogące stać się środkiem prowadzącym do długookresowej zmiany polityki biznesu. Jednakże organizacja musi od czegoś zacząć temu celowi służy niniejsza publikacja! Autor od pierwszej strony tego opracowania stwierdza, że jego inspiracją były doświadczenia w dziedzinie działalności biznesowej oraz eksploatacji floty wywodzące się z Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej. Na tych rynkach udział samochodów nowych w ogólnej liczbie eksploatowanych pojazdów jest wysoki, a zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem zajmują wysoką pozycję na liście priorytetów zarządu, menedżerów wyższego szczebla i menedżerów zarządzających flotą. Po przystąpieniu naszego kraju do UE problemy w polskiej branży flotowej są konfrontowane z innymi problemami wymagającymi pilnego rozwiązania, z pewnością rośnie również potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Zarządzanie bezpieczeństwem floty i ryzykiem powoli staje się stylem życia społeczności fachowców zajmujących się zarządzaniem flotą i eksploatacją samochodów, tak jak to jest w innych krajach, nawet jeżeli ewolucja ta jest początkowo inicjowana głównie przez firmy zagraniczne poszukujące kontaktów i zamierzające rozpocząć działalność w Polsce. Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem służyło niegdyś ochronie dużych projektów inwestycyjnych (kaski, barierki ochronne, spawanie, iskry i dźwigi). Dokonała się jednak gruntowna zmiana dziedzina ta rozprzestrzeniła się na całą organizację (hale produkcyjne, pomieszczenia biurowe, produkt, usługi serwisowe i samochody firmowe). Prawdopodobnie właśnie w tych miękkich obszarach świadczenie usług, dostawa produktu, praca w biurze dokonają się w najbliższych latach największe zmiany. 8

9 Żadna organizacja nie jest obecnie w stanie prowadzić swojej działalności w izolacji. Firmy muszą działać w sposób bezpieczny: identyfikować zagrożenia, dokonywać ich oceny i zmierzać do eliminacji ryzyka. Samochód firmowy wykorzystywany w celach zawodowych, niezależnie od tego czy przydzielony przez organizację, czy udostępniony przez samych pracowników, będzie jednym z obszarów wzrostu w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Niestety, wzrostowi temu będą prawdopodobnie towarzyszyły zakrojone na szeroką skalę procesy sądowe, kończące się być może nawet karą więzienia, w których w charakterze oskarżonych występować będą dyrektorzy dużych organizacji. Od dawna istniał system karania kierowców, którzy złamali zasady używania samochodów w działalności biznesowej i kierowcy ci często pozostawali z problemem sami. Jednak obecnie odpowiedzialność i sankcje karne zostały rozszerzone na całą organizację i obejmują również zarząd firmy. Odpowiedzialność za używanie zasobów będących własnością firmy bądź eksploatowanych przez nią ponosi zarząd. Kluczowym zadaniem zarządu jest zapewnienie właściwych systemów kontroli i raportowania, tak aby zasoby firmy były używane w sposób prawidłowy i bezpieczny. Postawa przemysłu wobec bezpieczeństwa W Wielkiej Brytanii, mimo stosunkowo dobrych statystyk dotyczących bezpieczeństwa, w ciągu ostatnich 3-4 lat poczyniono szeroko zakrojone działania mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie zarządzania bezpieczeństwem floty i ryzykiem. Z pewnością większe organizacje pod wpływem tych działań zrozumiały ich cel i odpowiednio zmieniły swoją postawę wobec zagadnień związanych z bezpieczeństwem, jednak małe i średnie organizacje nawet po kilku latach intensywnych kampanii wydają się nie w pełni rozumieć przesłanie tych działań. Sporządzane masowo raporty i częste badania ankietowe wykazują ciągle polaryzację postaw, chociaż należy zaznaczyć, że postawy te ulegają zmianie, a świadomość wagi problemu wzrasta. Nieszczęśliwe wypadki, mimo swego tragizmu, są tylko jednym z elementów całego równania. Zdarzenia te mogą wywrzeć bardzo zły wpływ na morale pracowników, image firmy, relacje z klientami i w końcu opłacalność działalności gospodarczej. Jaka jest postawa Twojej organizacji wobec bezpieczeństwa floty i zarządzania ryzykiem? Postawa zarządu wobec zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem musi ulec zmianie, ponieważ w przeciwnym wypadku konsekwencje dla członków zarządu i całej działalności gospodarczej firmy mogą być bardzo poważne. Zarządzanie bezpieczeństwem floty i ryzykiem: dwie definicje robocze Wyrażenia zarządzanie bezpieczeństwem floty i zarządzanie ryzykiem są często stosowane zamiennie. Jednak, ściśle rzecz biorąc, odnoszą się one do dwóch różnych obszarów działalności biznesowej. Zarządzanie bezpieczeństwem floty jest czymś bezpośrednio związanym z organizacją i znajdującym się pod jej kontrolą, podczas gdy zarządzanie ryzykiem jest raczej kwestią tworzenia prawidłowego środowiska i wskazywania kierunku, w którym powinien podążać biznes. 9

10 Wprowadzenie Być może należy ująć to w ten sposób, że zarządzanie bezpieczeństwem floty ma związek z sytuacją taktyczną, a zarządzanie ryzykiem odnosi się w większym stopniu do strategii organizacji. Na użytek niniejszego opracowania autor proponuje dwie podstawowe definicje. Zarządzanie bezpieczeństwem floty to obszar rozpatrywany w krótkim okresie, znajdujący się pod bezpośrednim wpływem i będący obiektem zarządzania organizacji, do którego należy na przykład wybór samochodów lub selekcja kierowców samochodów firmowych. Natomiast definicja zarządzania ryzykiem może odnosić się do nieco szerszego kontekstu. Proszę zapoznać się z następującą definicją: Zarządzanie ryzykiem to systematyczne zarządzanie organizacją i jej działalnością biznesową w celu identyfikowania, analizowania i eliminowania ryzyka związanego z działalnością biznesową, a także zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz dążenie do ich rozpowszechnienia i wdrożenia w całej organizacji. Na użytek niniejszego opracowania autor założył, że oba Pierwsza z definicji jest w pewnym sensie zagadnienia są blisko ze sobą związane i stanowią niemalże bardziej zbliżona do obowiązujących część kontinuum. Pragmatyczny, praktyczny dyrektor, instrukcji lub dyscypliny, podczas gdy członek kadry zarządczej lub menedżer zarządzający flotą, druga z nich jest raczej kwestią dostrojenia którzy czytają niniejsze opracowanie i dążą do wdrożenia sposobu myślenia i etyki postępowania kluczowych pracowników do celów organizacji. w większości przypadków, że wąska linia rozgraniczająca niektórych z prezentowanych tu koncepcji w życie, uznają zagadnienia na poziomie taktycznym od założeń strategicznych związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem jest niewyraźna i że uzasadnione jest traktowanie obu definicji jako części tego samego zagadnienia. Trzecie sformułowanie, które jest istotne, ale którego autor nie będzie definiował to zysk wynikający z zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania ryzykiem. Mówiąc prosto, redukcja kosztów utrzymania floty samochodów firmowych wygenerowana dzięki lepszemu używaniu samochodów, zmniejszeniu liczby wypadków oraz wyższym wartościom rezydualnym ma określoną wartość dla organizacji, nawet jeżeli jest ujmowana w ewidencji jako oszczędność kosztów. Oszczędności w wysokości 100 euro dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa zestawione z obrotami koniecznymi do wygenerowania tych 100 euro są dosyć znaczne. Załóżmy, że organizacja osiąga zysk na poziomie 10% sprzedaży. Aby uzyskać 100 euro do wydania na zwiększenie bezpieczeństwa, konieczne jest wygenerowanie przez organizację przychodów na poziomie 1000 euro. Wielu menedżerów zarządzających flotą zwróciło na siebie życzliwą uwagę menedżerów najwyższego szczebla poprzez odniesienie zakładanych znacznych oszczędności kosztów utrzymania floty w stosunku do przychodów, które należy wygenerować, aby pokryć te koszty. Należy więc znaleźć odpowiedź na pytanie, jak wysokie oszczędności kosztów floty samochodowej Twoja organizacja może uzyskać na drodze znacznej redukcji liczby wypadków i jak wysoki musiałby być wzrost sprzedaży, aby osiągnąć zysk równy tym oszczędnościom? 10

11 Zarządzanie bezpieczeństwem i zarządzanie ryzykiem a samochód firmowy Samochód firmowy zasługuje na specjalne traktowanie. Jest to prawdopodobnie jedyny element zasobu organizacji, który jest produktywny podczas nieobecności w biurze. Nie generuje on wpływów, kiedy stoi na firmowym parkingu. Tak więc z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem samochód firmowy jest czymś odmiennym. Zarządzanie jego działaniem odbywa się na odległość i z dala od jakiegokolwiek nadzoru bezpośredniego. Analiza przedstawiona na rysunku 1 ilustruje, jak wiele podmiotów i grup nacisku jest zainteresowanych zyskiem dzięki bezpieczeństwu i samochodem firmowym. Można by wręcz pokusić się o sformułowanie wyjaśnienia, że zmiany w przemyśle zachodzą zbyt wolno, między innymi z powodu tak dużej liczby zainteresowanych. Rysunek 1. Zainteresowani związani z samochodem firmowym i zyskiem dzięki bezpieczeństwu Powyższy rysunek sporządzono wyłącznie w celu ogólnej ilustracji, a nie wyczerpującego objaśnienia. 11

12 Wprowadzenie Nie istnieje żaden ostatecznie zdefiniowany wzorzec określający zarządzanie bezpieczeństwem lub zarządzanie ryzykiem, ale niniejsze opracowanie ma na celu dokonanie próby wskazania wielu zagadnień krytycznych i sformułowanie sugestii, w jaki sposób zarząd może opracować, wdrożyć i monitorować odpowiednią strategię. Należy pamiętać, że zaniechanie działań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem floty lub zarządzania ryzykiem może prowadzić do poważnych niepożądanych implikacji dla organizacji i jej kadry zarządczej. Przegląd opracowania Część właściwa została podzielona na sześć rozdziałów: Rozdział 1: Dynamiczne środowisko eksploatacji samochodów służbowych poświęcony przeglądowi obecnego i prawdopodobnego przyszłego środowiska operacyjnego samochodów firmowych. W części tej zostają wskazane punkty odniesienia i sformułowane instrukcje dotyczące samochodów firmowych. Jest ich bardzo wiele. Rozważymy tu przyszłą rolę samochodów firmowych oraz ogólne zasady, na jakich będą one przyznawane pracownikom. Czy realistyczna ocena zarządzania bezpieczeństwem floty i zarządzania ryzykiem skłoni kadrę menedżerską do ponownego przemyślenia metod zapewnienia osobistej mobilności zawodowej? W końcu najbardziej efektywną metodą zarządzania ryzykiem jest jego unikanie. Rozdział 2: Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem omówiony zostanie status zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w branży flotowej oraz wskazane zakresy odpowiedzialności za opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem. W Wielkiej Brytanii można zaobserwować tendencje do odchodzenia od przydzielania samochodów firmowych poszczególnym pracownikom na rzecz udostępniania samochodów do wspólnego użytkowania przez kilku pracowników (pool cars), wynajmu krótkoterminowego i systemu dopłat do pensji (ryczałtów) na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego (cash for car) nawet najlepsze rozwiązania systemowe wymagają regularnych rewizji. Część ta zawiera kilka list kontrolnych, a wnioskiem końcowym jest to, że zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem powinny podlegać nieustającej kontroli, ponieważ w przeciwnym razie przestaną być traktowane priorytetowo przez pracowników operacyjnych, którzy koncentrują się zawsze bardziej na sprawach związanych z generowaniem przychodów. Rozdział 3: Strategia zarządu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem floty i ryzykiem w tej części przyjrzymy się zagadnieniom zarządzania bezpieczeństwem i strategicznego zarządzania ryzykiem związanym z przydzieleniem samochodów firmowych, alokacją, eksploatacją oraz samymi kierowcami. Omówione zostaną działania w zakresie raportowania i monitorowania konieczne do zapewnienia przestrzegania zasad użytkowania samochodów firmowych. Obszar rozważań stanie się jeszcze szerszy, jeżeli w naszej analizie uwzględnimy również pracowników używających własnych samochodów w celach zawodowych. 12

13 Rozdział 4: Kierowcy samochodów firmowych dokonamy analizy zagadnień praktycznych związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem floty i zarządzaniem ryzykiem w odniesieniu do różnych kategorii kierowców samochodów firmowych kierowców otrzymujących dopłaty do pensji na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego oraz innych osób uprawnionych do użytkowania samochodów przydzielonych przez firmę. Rozdział 5: Zagadnienia dotyczące eksploatacji samochodów firmowych przyjrzymy się zarządzaniu bezpieczeństwem floty i ryzykiem w szerokim zakresie obszarów operacyjnych dotyczących samochodów firmowych, takich jak funkcja, jaką ma pełnić dany samochód, serwis, kwestie związane z ochroną samochodu, finansowanie i ubezpieczenie, współpraca z dostawcami, postępowanie z samochodami wycofywanymi z użycia oraz wynajem dzienny. Osobno omówione zostaną zagadnienia dotyczące pracowników używających zarówno własnych samochodów w celach zawodowych, jak i samochodów przydzielanych przez firmę. Rozdział 6: Wdrożenie programu w tej części podsumowane zostaną kluczowe zagadnienia omówione wcześniej oraz zaprezentowane metody ich wdrożenia i prowadzenia marketingu wewnętrznego w organizacji. Niniejsze opracowanie zawiera kilka list kontrolnych, które mogą być pomocne w pracy, oraz sugestie działań, które zarząd firmy lub menedżer zarządzający flotą może wdrożyć w celu zwiększenia bezpieczeństwa floty i zoptymalizowania zarządzania ryzykiem. Autor nie omawia wszystkich aspektów w sposób wyczerpujący. Jest to niemożliwe, ponieważ każda firma ma własne specyficzne potrzeby związane z zarządzaniem bezpieczeństwem floty i ryzykiem. Opracowanie należy traktować jako punkt wyjścia dla własnych przemyśleń, w których mogą się okazać pomocne listy kontrolne tworzące podstawę do wypracowania własnych działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem floty i ryzykiem. Ekonomiczne uzasadnienie strategii zarządzania ryzykiem w odniesieniu do samochodów firmowych Zarządzanie ryzykiem związanym z eksploatacją floty jest jak najbardziej uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Pozwala redukować koszty, ogranicza możliwości wysuwania wobec firmy roszczeń wynikających z odpowiedzialności za wypadki i inne niekorzystne zdarzenia, tworzy obraz firmy jako etycznego uczestnika życia gospodarczego, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa pracowników i zadowolenie z pracy. W przeszłości ten aspekt był ignorowany lub nie traktowano go priorytetowo jeżeli dyrektorzy i menedżerowie nie zmienią wobec tego problemu swojej postawy, narażą siebie i swoje organizacje na poważne konsekwencje. 13

14 1 Dynamiczne środowisko eksploatacji samochodów firmowych Dynamiczne środowisko eksploatacji samochodów firmowych Pracownicy używają samochodów firmowych w dni robocze, kiedy wielu kierowców jeżdżących w celach prywatnych jest nieobecnych na drogach. Pracownik podróżujący w interesach jedzie samochodem zwykle w godzinach szczytu, co najczęściej wynika z konieczności. Nie istnieje żadna pora dnia, w której drogi byłyby zarezerwowane wyłącznie dla podróżujących w interesach. Tak więc pracownicy używający samochodów w celach służbowych są narażeni na wszystkie niedogodności wynikające z panującego na drogach zatłoczenia. W niniejszym rozdziale zbadamy niektóre z zagadnień mających wpływ na to, jak eksploatowane są samochody firmowe. Przedstawimy następnie kilka podstawowych sugestii dotyczących strategii, jakie zarząd firmy może rozważyć, aby zminimalizować implikacje wynikające z pogarszającej się sytuacji w transporcie drogowym. Jednocześnie organizacja musi być przygotowana na wzrost znaczenia samochodów firmowych w działalności firmy. Rysunek 2[1] ilustruje w ogólnym zarysie, jak szeroki jest zakres oddziaływania samochodu firmowego. Wyraźnie widać, że samochód firmowy oddziałuje na każdy element funkcjonowania organizacji, a skoro udział samochodów firmowych w Polsce staje się coraz wyższy, należy poświęcać im coraz więcej uwagi i dotyczy to w równym stopniu samochodów osobowych, jak i pojazdów z segmentu LCV. Rysunek 2[1]. Zakres oddziaływania samochodu firmowego na organizację Powyższy rysunek sporządzono wyłącznie w celu ogólnej ilustracji problematyki. 14

15 Bez względu na to, jaki sposób postępowania okaże się opłacalny, niewątpliwie wkroczyliśmy w erę zarządzania bezpieczeństwem floty i ryzykiem. Redukcja przebiegu Jeżeli znaczna redukcja przebiegu samochodów firmowych ma stać się długookresowym celem firm w Polsce, zarządy powinny być świadome istnienia tego problemu i uwzględniać go w planach na przyszłość ustanawiających nowe i lepsze sposoby prowadzenia działalności biznesowej. Lista kontrolna 1[1] zawiera kilka możliwości analizy, która powinna być przeprowadzona na wyższym poziomie oraz przedstawia działania, które można niezwłocznie przeprowadzić w celu redukcji przebiegu samochodów firmowych. Żadna z sugestii nie jest cudownym środkiem, ale ich wdrożenie będzie z pewnością użyteczne. Lista kontrolna 1[1]: Strategiczna redukcja przebiegu samochodów firmowych v Dokonaj rewizji obszarów przypisanych poszczególnym przedstawicielom handlowym czy są one ustalone w logiczny sposób, czy lepsze wytyczenie tras przejazdu może zredukować całkowitą długość tras, które trzeba przebyć, aby odwiedzić klientów? v Zmniejsz odległość z biura/terenu przypisanego danemu przedstawicielowi handlowemu tak, aby obniżyć koszty przemieszczania się refundowane przez firmę. v Dokonaj obiektywnej rewizji kryteriów, na jakich podstawie ustala się, których klientów należy odwiedzić. Czy niektóre z wizyt można zastąpić kontaktami telefonicznymi lub korespondencją elektroniczną? v Dokonaj rewizji bazy danych o klientach czy niektórzy z nich mogliby być lepiej obsłużeni przez agentów lub nawet usunięci z bazy? v Czy można zaakceptować system dwuinstancyjny/wieloinstancyjny kontaktów telefonicznych? v Dokonaj rewizji czasu reakcji na zgłoszenie jakie są rzeczywiste potrzeby klientów? Czy system dwuinstancyjny byłby konkurencyjny? Powyższa lista kontrolna oferuje nie tylko realistyczne narzędzia redukcji przebiegu samochodów służbowych, ale może również podnieść efektywność pracowników poprzez redukcję nieproduktywnych przejazdów oraz obniżenie ogólnych kosztów przejazdów w celach zawodowych. Obecnie wprowadzane są coraz ostrzejsze ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych podczas przejazdów, co w rezultacie utrudnia pracowkom w podróży służbowej odnawianie zaniedbanych kontaktów z klientami przez telefon. 15

16 1 Dynamiczne środowisko eksploatacji samochodów firmowych Przepisy prawne i wytyczne odnośnie do używania samochodów firmowych Przepisy prawne dotyczące używania telefonów komórkowych podczas kierowania samochodem obowiązują wprawdzie od pewnego czasu, ale należy zadać sobie pytanie, czy rygorystycznie są one egzekwowane? Z pewnością w wielu krajach Unii Europejskiej zarządy firm odebrały komunikat starajcie się zmniejszyć liczbę przyznawanych pracownikom samochodów firmowych. Jednak takie postępowanie jest bronią obosieczną, ponieważ również samochody prywatne używane przez pracowników w celach zawodowych obarczają organizację odpowiedzialnością, a administrowanie tymi samochodami może być jeszcze bardziej skomplikowane. W pewnych przypadkach organizacja może być obarczona odpowiedzialnością za działania pracowników prowadzące do nieszczęśliwych wypadków. Na przykład sąd może uznać, że kierowca zasnął za kierownicą, ponieważ pracodawca zlecił mu obsługiwanie zbyt dużego terytorium i on spędził zbyt wiele czasu za kierownicą. Jakie sankcje mogą w takiej sytuacji zostać nałożone na organizację i jak wysokie będą ich koszty? Naturalną ambicją dyrektora handlowego kierującego się zasadą współzawodnictwa jest dążenie do realizacji celów, bez względu na to, jak bardzo narzeka na zakres i czasochłonność przydzielonych mu zadań. Usprawiedliwienia organizacji lub jej zarządu w rodzaju mówiliśmy im, żeby tego nie robili nie zostaną uwzględnione. Należy sformułować szczegółowe zasady i nieustannie kontrolować, czy są one przestrzegane. Używanie prywatnego samochodu pracownika w celach służbowych W niektórych krajach Unii Europejskiej można zaobserwować tendencję do rezygnowania przez pracowników firm z samochodu firmowego i używania samochodu prywatnego w celach zawodowych. Wynika to głównie z kwestii podatkowych, gdyż w rezultacie pracownicy mogą obniżyć swoje zobowiązania podatkowe dzięki uzyskaniu dodatku do pensji za używanie samochodu prywatnego. Pracownik decydujący się na taką formę rozliczenia używa swojego samochodu prywatnego którego zakup jest nierzadko finansowany pośrednio z pieniędzy firmowych do okazjonalnych lub nawet regularnych przejazdów w celach zawodowych i otrzymuje od firmy dopłatę do pensji (ekwiwalent) na pokrycie kosztów eksploatacji samochodu. Wydaje się, że w ten sposób firmy posiadające niewielką flotę zostały zachęcone do jej redukcji. Niewiele firm uważa zarządzanie samochodami firmowymi i ich przyznawanie za swój główny obszar działalności. Zmiana polityki przyznawania samochodów firmowych jest obciążona ryzykiem związanym z zarządzaniem samochodami. Wiele przykładów ryzyka poddamy analizie w dalszej części opracowania, jednak ważne jest wskazanie kilku głównych zagadnień, które wymagają opracowania skutecznych rozwiązań jako element systemu dopłat do pensji na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego (cash for car). 16

17 Lista kontrolna 2[1] przedstawia kilka z zagadnień o charakterze strategicznym Lista kontrolna 2[1]: Zagadnienia strategiczne w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem związane z systemem dopłat do pensji na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego v Dokonaj oceny przebiegu samochodu w celach zawodowych/prywatnych każdego użytkownika proponującego przejście na system dopłat do pensji na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego. Czy realizuje on znaczne przebiegi w celach zawodowych? v Czy zastąpienie kosztów używania samochodu firmowego systemem dopłat do pensji na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego jest efektywne z punktu widzenia kosztów ogólnych firmy? v Sformułuj jasne kryteria rozliczania używania samochodów prywatnych w celach zawodowych. Systematycznie kontroluj te kryteria i informuj użytkowników samochodów, że jeżeli ich nie spełnią, będą musieli przejść na wspólne używanie z innymi pracownikami jednego samochodu firmowego. v Zdefiniuj wymagany rodzaj polisy ubezpieczeniowej, wiek samochodu i wymagania związane z serwisem. v Ustal i opublikuj kwoty dopłat do pensji, tak aby pracownicy mogli ocenić ryzyko/ korzyści tej formy rozliczania. Mimo że powyższe sugestie mogą wydawać się bardzo surowe, ich celem jest ustanowienie standardów dotyczących używania samochodów w celach zawodowych. Poprzez implikację wprowadzają one pewien poziom bezpieczeństwa, oceny ryzyka i zarządzania od samego początku wdrożenia tej formy rozliczania używania samochodu prywatnego w celach służbowych. Jasne zasady są warunkiem koniecznym od pierwszego dnia realizacji programu, a ich przestrzeganie powinno być na bieżąco dokumentowane. Ewolucja funkcji samochodu służbowego Stan środowiska, w którym eksploatowane są samochody firmowe, stale się pogarsza i prawdopodobnie będzie się pogarszać w przewidywalnej przyszłości. Fundamentalne pytanie, jakie należy sobie postawić z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, ma charakter strategiczny: jaka jest prawdziwa funkcja samochodu firmowego? Być może najbardziej efektywną formą wdrożenia zarządzania bezpieczeństwem floty i ryzykiem jest zaniechanie przyznawania samochodów firmowych i zastosowanie prywatnych samochodów pracowników w celach zawodowych. Mobilność zawodowa byłaby zagwarantowana poprzez zastąpienie samochodów firmowych środkami transportu, z których pracownicy mogliby korzystać w sposób elastyczny, zamiast 17

18 1 Dynamiczne środowisko eksploatacji samochodów firmowych używać samochodów firmowych. Przynajmniej w krótkim okresie takie postępowanie może być utrudnione, ale zarząd może uczynić je celem strategicznym. Lista kontrolna 3[1] zawiera kilka pytań dotyczących wyboru strategicznego pomiędzy przyznawaniem samochodów firmowych pracownikom a skłonieniem ich do używania samochodów prywatnych w celach zawodowych, na które organizacja powinna znaleźć odpowiedź na szczeblu zarządu. Lista kontrolna 3[1]: Przyznawanie samochodów firmowych pracownikom a osobista mobilność zawodowa: v Jaki procent samochodów firmowych jest wykorzystywany głównie w celach zawodowych? v Czy istnieje alternatywna/bardziej efektywna pod względem kosztów metoda zagwarantowania mobilności osobistej pracowników, którym przyznano samochód firmowy? v Jaki procent przyznanych samochodów jest rodzajem pozapłacowych świadczeń dodatkowych i mógłby zostać zastąpiony systemem dopłat do pensji na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego? v Czy użytkownicy mogą korzystać z innych środków transportu niż samochód przy realizacji zadań zawodowych? v Czy te rozwiązania alternatywne wynajem/samochody do wspólnego użytkowania mogą być wdrożone w sposób efektywny pod względem kosztowym w porównaniu z istniejącą sytuacją? Tego rodzaju pytania mogą wydać się na pierwszy rzut oka dosyć mgliste, ale stają się bardzo wyraźne, jeżeli zostaną omówione na poziomie zarządu. Stwierdzeniem oczywistym jest, że zmiany są zakłóceniem status quo w obszarze osobistej mobilności zawodowej. Jednak nawet jeżeli tylko jedna czwarta stanu floty może być zastąpiona nie samochodami prywatnymi, lecz samochodami firmowymi używanymi wspólnie przez kilku pracowników lub wynajmowanymi na określone dni, postępowanie organizacji będzie postrzegane jako ruch w stronę proaktywnej strategii w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez eliminację grupy jednostek transportowych, które w danym czasie znajdują się poza kontrolą organizacji. Stosując nawet jeszcze bardziej skomplikowane i surowe zasady, samochody prywatne pracowników można kontrolować w o wiele mniejszym stopniu niż samochody wynajęte, co do których pracodawca może zdefiniować pożądany typ, zakres ochrony ubezpieczeniowej i sposób eksploatacji. Rozwój roli menedżera zarządzającego flotą Kolejnymi kwestiami do rozpatrzenia na poziomie zarządu firmy w zmieniającym się środowisku eksploatowania floty są bezpieczeństwo samochodów, zasady ich przyznawania i zarządzanie ryzykiem oraz rozwój roli menedżera zarządzającego flotą. Czy będzie on w stanie poświęcić wystarczająco dużo czasu na zarządzanie samochodami firmowymi i kontrolowanie wszystkich aspektów związanych z używaniem samochodów prywatnych przez pracowników w celach zawodowych? 18

19 Rola menedżera zarządzającego flotą ewoluuje w gwałtowny sposób co do tego nie ma wątpliwości. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyspieszyło te zmiany, zwłaszcza w organizacjach wchodzących w skład aliansów strategicznych lub powiązanych w inny sposób z organizacjami wywodzącymi się z obecnych krajów członkowskich. Funkcja ta staje się w coraz większym stopniu zadaniem menedżera osobistej mobilności zawodowej. To z kolei oznacza szerszy zakres odpowiedzialności i ustalenie innych priorytetów, co zostało zilustrowane na rysunku 3[1]. Nowa rola oznacza mniej możliwości kontroli działań rutynowych w zakresie ubezpieczenia samochodów, ich jakości (dotyczy samochodów prywatnych), kontroli praw jazdy i innych dokumentów członków rodziny użytkownika, którzy mogą być uprawnieni do korzystania z samochodu (dotyczy samochodów firmowych). Zmiany te będą zachodzić w obszarze zadań związanych z potencjalną redukcją kosztów i z zarządzaniem ryzykiem w odniesieniu do samochodów prywatnych używanych w celach zawodowych, które zostaną zastąpione przez samochody do wspólnego użytkowania przez kilku pracowników, nabycie lub wynajem krótkoterminowy samochodu typu bus lub samochodu osobowego. Rysunek 3[1]. Rozwój roli menedżera zarządzającego flotą 19

20 1 Dynamiczne środowisko eksploatacji samochodów firmowych Kilka założeń wstępnych W krajach Unii Europejskiej rola menedżera zarządzającego flotą ewoluuje i należy przyjąć, że tego rodzaju ewolucja nastąpi również w Polsce. Niektórym administratorom flot trudno jest pełnić tę poszerzoną funkcję menedżera osobistej mobilności zawodowej. Czy Twoja organizacja zapoznała się z możliwościami szkolenia, potrzebnego do przygotowania do nowej roli menedżera zarządzającego flotą? Działania w obszarze zarządzania W niniejszym rozdziale przedstawiono niektóre z zasad zarządzania bezpieczeństwem floty i ryzykiem. Jednakże istnieje zapotrzebowanie na działania na trzech poziomach są to: decyzje strategiczne na poziomie zarządu, decyzje związane z wdrożeniem programu podejmowane przez menedżera zarządzającego flotą oraz działania podejmowane przez użytkowników samochodów firmowych. Omówione w niniejszym rozdziale działania o kluczowym charakterze, które należy podjąć zarówno w zakresie decyzji strategicznych na szczeblu zarządu, jak i w zakresie wdrożenia programu realizowanego przez menedżera zarządzającego flotą można podsumować, następująco: q Dokonaj weryfikacji liczby samochodów firmowych przyznawanych przez organizację. Czy firma przyznaje zbyt wiele/zbyt mało pojazdów? Jakie działania są konieczne w celu dopasowania podaży i popytu na samochody wewnątrz organizacji? q Czy we flocie znajdują się samochody przyznane przez firmę, które można zastąpić wprowadzając system dopłat do pensji na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego? q Czy niektóre jednostki transportowe mogą być zastąpione samochodami używanymi przez kilku pracowników lub samochodami wynajmowanymi? q Czy konieczne jest podjęcie szeroko zakrojonych działań, mających na celu redukcję liczby samochodów przyznawanych przez organizację, zmniejszenie intensywności ich eksploatacji i przebiegu? q Czy funkcja menedżera zarządzającego flotą wymaga ponownego zdefiniowania, aby zapewnić, że osoba na tym stanowisku posiada umiejętności i autorytet potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w nowej roli? Należy pamiętać, że na organizacji ciąży obowiązek należytej staranności, który obejmuje zadbanie o samochody firmowe oraz samochody prywatne używane przez pracowników w celach zawodowych. 20

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE?

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu zarządzania flotą samochodową prowadzanego przez Miłosza

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE?

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu zarządzania flotą samochodową prowadzanego przez Miłosza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Etyczne działanie może zapewnić sukces na rynku!

Etyczne działanie może zapewnić sukces na rynku! Outsourcing zarządzania flotą poprzez oferowanie bezpiecznych rozwiązań Etyczne działanie może zapewnić sukces na rynku! Leo Walraven SCVP Audit (LeasePlan Corporation) 29 Listopad 2012 Wstęp Leo Walraven

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16 Zmiany w istniejących systemach zarządzania środowiskowego zbudowanych wg normy ISO 14001:2004, wynikające z nowego wydania ISO 14001 (wybrane przykłady) Grzegorz Ścibisz Warszawa, 16. kwietnia 2015 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WEWNĘTRZNYM w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WEWNĘTRZNYM w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WEWNĘTRZNYM w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Celem zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w dalej " Starostwem " jest: Piasecznie zwanym ) zwiększenie efektywności

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie ryzykiem dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 14.10.2013 r. Kto chce mieć absolutną pewność przed podjęciem decyzji nigdy decyzji nie podejmie 1

Bardziej szczegółowo

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie mgr Krzysztof Nowosielski Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw Akademia Ekonomiczna Wrocław Ocena controllingu w przedsiębiorstwie 1. Wprowadzenie Przedsiębiorstwa krajowe coraz częściej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe 23042012_WORKsmart_ECO_bro_PL WORKsmart -Eco Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe www.tomtom.com/business Let s drive business Spis treści 2 Na ile ekologiczna jest Twoja firma? 3 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Plan prezentacji 1. Ceny transferowe uwagi wstępne 2. Definicja podmiotów powiązanych 3. Zasada ceny rynkowej 4. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

full-service leasing

full-service leasing Temat Innowacyjne narzędzie do optymalizacji procesu zarządzania flotą samochodów służbowych: full-service leasing Tomasz Piwowarczyk Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego Agenda Masterlease Polska Misja

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki

Współpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki Taka współpraca często owocuje obustronnymi korzyściami. W obliczu zbliżającego się kolejnego sezonu audytowego warto, by zarówno biegli rewidenci, jak i zarządy spółek objętych obowiązkiem badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.104. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 wrzesień 2014 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w Zespole Szkół w Otocznej

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w Zespole Szkół w Otocznej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9H/2010/2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej z dnia 31.12.2010 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w Zespole Szkół w Otocznej ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Słownik

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

XII Ogólnopolskie Szkolenie Fleet Managerów. Jak efektywnie zarządzać flotą samochodową

XII Ogólnopolskie Szkolenie Fleet Managerów. Jak efektywnie zarządzać flotą samochodową XII Ogólnopolskie Szkolenie Fleet Managerów Jak efektywnie zarządzać flotą samochodową Efektywne zarządzanie flotą PLAN PREZENTACJI: - Praca w grupach (ok. 20 30 miniut) - Zarządzanie flotą z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

2013 Barometr flotowy. Polska

2013 Barometr flotowy. Polska 2013 Barometr flotowy Polska Platforma ekspercka dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się flotami: Czym jest CVO? administratorów flot, specjalistów ds. zakupów, producentów, firm leasingowych, doradców,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS AGENDA Wstęp - Kim jesteśmy Zastosowanie iq GIS Korzyści w codziennej pracy Jak zacząć AGENDA Wstęp - Kim jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Spis treści 1. Kryterium: Wpływ na wynik ekonomiczny... 3 2. Kryterium: Odpowiedzialność za zarządzanie ludźmi i zespołami... 4 3. Kryterium: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Instrukcja monitorowania i samooceny w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza 20.12013r. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500 Anti-bribery Management System Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI 12 luty 2014 Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Ochrony Podatkowej

Pakiet Ochrony Podatkowej Pakiet Ochrony Podatkowej dla Klientów korzystających ze 100% odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej Strona: 1 Do kogo skierowana jest oferta? Z dniem

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie flotą samochodową

Zarządzanie flotą samochodową Zarządzanie flotą samochodową Wprowadzenie do tematyki szkolenia: Szkolenie służy przekazaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania flotą firmową. Przybliża ogólnie kwestie dotyczące funkcjonowania

Bardziej szczegółowo