ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym INSTRUKCJA PAKOWANIA I PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU

2 B CZĘŚĆ PRAKTYCZNA I PAKOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH W MIEJSCU EGZAMINU 1 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA DLA ZAWODÓW w i wk PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO PRZEKAZANIA PRZE- WODNICZĄCEMU ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO Odpowiedzialny: Przewodniczący zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej Przewodniczący każdego zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej w formie w i wk, po zakończeniu egzaminu w sali (po każdej zmianie) przygotowuje i przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (PZE): Nazwa Opis Czynności, które należy wykonać: Załącznik 9 Lista Wykaz zdających Załącznik 7 Załącznik 8 1) Arkusze egzaminacyjne (wykorzystane) 2) Karty oceny zdających 3) Zasady oceniania (wykorzystane) Niewykorzystane arkusze egzaminacyjne i karty oceny Rezultaty wykonania zadania Protokół przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sali Pobrana z OKE lista Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części praktycznej egzaminu zawodowego Oświadczenie zdającego o rezygnował ze zdawania egzaminu ( ) w części praktycznej (w czasie jego trwania) Papierowa zwrotna koperta z nadrukiem Sposób postępowania z rezultatami wykonania zadania określa oddzielna instrukcja Wypełnić i zebrać podpisy zespołu nadzorującego część praktyczną pod wypełnionym protokołem Sprawdzić odnotowanie na liście: - obecności zdających, - podpisy zdających potwierdzające odbycie instruktażu, - potwierdzenie przez zdającego wymiany pakietu egzaminacyjnego Zebrać podpisy zespołu nadzorującego Przygotowaną decyzję dołączyć wraz z arkuszem egzaminacyjnym, kartą oceny (jeżeli takie zdarzenie miało miejsce) Dołączyć do pakietu materiałów przekazywanych PZE Odebrać od egzaminatora arkusze egzaminacyjne od zdających Odebrać karty oceny i zasady oceniania od egzaminatora Sprawdzić poprawność wpisu na kartach: - poprawnego nr PESEL zdającego, - symbolu cyfrowego zawodu, - oznaczenie, - numeru zadania i numeru stanowiska Sprawdzić poprawność naklejenia etykiety z numerem PESEL zdającego na karcie oceny Sprawdzić, czy karta oceny została podpisana przez egzaminatora Spakować do jednej bezpiecznej zwrotnej koperty: wszystkie karty oceny zdających, po nich wszystkie arkusze egzaminacyjne od zdających i zasady oceniania Opisać długopisem kopertę wg wzoru (Zał D3) Spakować niewykorzystane arkusze egzaminacyjne i karty oceny z danej do jednej zwrotnej koperty Opisać długopisem koperty wg wzoru (Zał D4) Pozostają w ośrodku lub są likwidowane zgodnie z instrukcją Wadliwe pakiety: arkusze egzaminacyjne, karty oceny, zasady oceniania Wadliwe arkusze egzaminacyjne, które podczas egzaminu zostały wymienione ze względu na uszkodzenie Dołączyć do pakietu materiałów przekazywanych PZE zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 2 14

3 Załącznik D3 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Przykładowy wzór opisu zwrotnej bezpiecznej koperty z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami oceny oraz zasadami oceniania po części praktycznej egzaminu zawodowego z udziałem egzaminatora Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PR) Maj-Lipiec 2016 Część praktyczna Arkusze egzaminacyjne i karty oceny zdających oraz zasady oceniania dla formy w i wk Identyfikator ośrodka: F110 Data: ddmm2016 r Zmiana: 1 Kod A01 Nazwa Wytwarzanie wyrobów ze szkła Oznaczenie arkusza A01 YY XXXX (wpisać oznaczenie z arkusza) Liczba arkuszy wykorzystanych Liczba kryteriów wykorzystanych 3*+ 3** 1 Razem Wypełnia po egzaminie Przewodniczący zespołu nadzorującego (ZNPC) * liczba kart oceny ** liczba arkuszy wykorzystanych Załącznik D4 Przykładowy wzór opisu papierowej koperty z niewykorzystanymi arkuszami egzaminacyjnymi i kartami odpowiedzi po części praktycznej egzaminu zawodowego z udziałem egzaminatora Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PR) Maj-Lipiec 2016 Część praktyczna Arkusze egzaminacyjne i karty oceny niewykorzystane Identyfikator ośrodka: F110 Data: ddmm2016 r Zmiana: 1 Kod A01 Nazwa Wytwarzanie wyrobów ze szkła Oznaczenie arkusza A01 YY XXXX (wpisać oznaczenie z arkusza) Liczba arkuszy niewykorzystanych Liczba kart oceny niewykorzystanych 1 1 Razem 1 1 Wypełnia po egzaminie Przewodniczący zespołu nadzorującego (ZNPC) Niniejszą Instrukcję należy wydać Przewodniczącym zespołów nadzorujących przebieg części praktycznej wraz z przeznaczoną dla nich dokumentacją zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 3 14

4 2 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA DLA ZAWODÓW d i dk PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO PRZEKAZANIA PRZEWODNICZĄCEMU ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO Odpowiedzialny: Przewodniczący zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej Przewodniczący każdego zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej w formie d i dk, po zakończeniu egzaminu w sali (po każdej zmianie) przygotowuje i przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (PZE): Nazwa Opis Czynności, które należy wykonać: Załącznik 9 Lista Wykaz zdających Załącznik 7 Załącznik 8 1) Arkusze egzaminacyjne od zdających 2) Rezultaty wykonania zadania w formie dokumentacji 3) Karty oceny Niewykorzystane arkusze egzaminacyjne i karty oceny Wadliwe arkusze egzaminacyjne, karty oceny Protokół przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sali Pobrana z OKE lista Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części praktycznej egzaminu zawodowego Oświadczenie zdającego o rezygnował ze zdawania egzaminu ( ) w części praktycznej (w czasie jego trwania) Papierowa zwrotna koperta z nadrukiem Wadliwe arkusze egzaminacyjne, które podczas egzaminu zostały wymienione ze względu na uszkodzenie Wypełnić i zebrać podpisy zespołu nadzorującego część praktyczną pod wypełnionym protokołem Sprawdzić odnotowanie na liście: - obecności zdających, - podpisy zdających potwierdzające odbycie instruktażu, - potwierdzenie przez zdającego wymiany pakietu egzaminacyjnego Zebrać podpisy zespołu nadzorującego Przygotowaną decyzję dołączyć wraz z arkuszem egzaminacyjnym, kartą oceny (jeżeli takie zdarzenie miało miejsce) Dołączyć do pakietu materiałów przekazywanych PZE Odebrać arkusze egzaminacyjne zdających wraz z rezultatami wykonania zadania w formie dokumentacji i karty oceny wypełnionej w części przeznaczonej dla zdającego Spakować ww materiały od zdających z danej do jednej zwrotnej bezpiecznej koperty Opisać długopisem koperty wg wzoru (Zał D5 str5) Spakować niewykorzystane arkusze egzaminacyjne i karty oceny z danej do jednej zwrotnej koperty Opisać długopisem koperty wg wzoru (Zał D6 str5) Dołączyć do pakietu materiałów przekazywanych PZE zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 4 14

5 Załącznik D5 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Przykładowy wzór opisu zwrotnej bezpiecznej koperty z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami oceny po części praktycznej egzaminu zawodowego, w której rezultatem końcowym jest dokumentacja Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PR) Maj-Lipiec 2016 Część praktyczna Koperta zwrotna na Arkusze Egzaminacyjne i Karty Oceny Identyfikator ośrodka: F111 Data: ddmm2016 r Zmiana: 1 Kod Nazwa A23 Projektowanie fryzur Oznaczenie arkusza ZXX YY XXXX (wpisać oznaczenie z arkusza) Liczba arkuszy 5* + 5** Razem Wypełnia po egzaminie Przewodniczący zespołu nadzorującego (ZNCP) * liczba kart oceny ** liczba arkuszy egzaminacyjnych Załącznik D6 Przykładowy wzór opisu zwrotnej papierowej koperty z niewykorzystanymi arkuszami egzaminacyjnymi i kartami oceny po części praktycznej egzaminu zawodowego, w której rezultatem końcowym jest dokumentacja Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PR) Maj-Lipiec 2016 Część praktyczna Koperta zwrotna na niewykorzystane Arkusze Egzaminacyjne Identyfikator ośrodka: F111 Data: ddmm2016 r Zmiana: 1 Kod Nazwa A23 Projektowanie fryzur Oznaczenie arkusza ZXX YY XXXX (wpisać oznaczenie z arkusza) Liczba arkuszy Razem 1 Wypełnia po egzaminie Przewodniczący zespołu nadzorującego (ZNCP) Niniejszą Instrukcję należy wydać Przewodniczącym zespołów przebieg części praktycznej wraz z przeznaczoną dla nich dokumentacją 1 zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 5 14

6 II PAKOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH W OŚRODKU EGZAMINACYJNYM Odpowiedzialny: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) 1 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odbiera od poszczególnych przewodniczących zespołów nadzorujących materiały, sprawdza prawidłowość sporządzenia protokołu przebiegu egzaminu i opisania kopert 2 Po zakończeniu egzaminów przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przygotowuje komplet dokumentacji dla OKE: Nazwa Opis Czynności, które należy wykonać: Załącznik 9a Załącznik 7 Załącznik 8 Listy Wykazy zdających Załącznik 9 Załącznik C Bezpieczne koperty zwrotne z arkuszami egzaminacyjnymi zdających, kartami oceny i zasadami oceniania Bezpieczne koperty zwrotne z arkuszami egzaminacyjnymi zdających z rezultatami wykonania zadania w formie dokumentacji i kartami oceny Niewykorzystane arkusze egzaminacyjne, karty oceny Uszkodzone arkusze egzaminacyjne, karty oceny, zasady oceniania Załącznik B2 Protokół zbiorczy części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Decyzja o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu części praktycznej egzaminu zawodowego Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu w części praktycznej Otrzymane od PZN listy Protokoły przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego z udziałem egzaminatora Protokoły przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego, w której rezultatem końcowym jest dokumentacja Informacja o dystrybucji i jakości otrzymanych materiałów egzaminacyjnych z części praktycznej egzaminu z udziałem egzaminatora i lub z części praktycznej egzaminu, której rezultatem końcowym jest dokumentacja Otrzymane od PZN Koperty zwrotne z niewykorzystanymi arkuszami egzaminacyjnymi i kartami oceny Wymienione podczas egzaminu arkusze egzaminacyjne, karty oceny Wykaz zawartości pakietu z materiałami egzaminacyjnymi Wypełnić w dwóch egzemplarzach Sporządzić kserokopie decyzji o przerwaniu i unieważnieniu części praktycznej egzaminu zawodowego Decyzję dołączyć wraz z arkuszem egzaminacyjnym i kartą oceny (jeżeli takie zdarzenie miało miejsce) Sprawdzić kompletność oświadczeń z danymi z protokołu zbiorczego Do oświadczenia dołączyć arkusz egzaminacyjny i kartę oceny Zweryfikować oraz potwierdzić pieczęcią prawidłowość danych na wykazach zdających Sporządzić kserokopie Oryginały dołączyć do protokołu zbiorczego dla OKE Wypełnić i skserować na odwrocie: Wykaz zawartości przesyłki dostarczony przez dystrybutora Uporządkować koperty z kartami oceny i zasadami oceniania z danej Zweryfikować dane liczbowe na kopertach z danymi zawartymi w protokole zbiorczym Dodać wypełnioną etykietę Załącznik E3 str8 Przewiązać sznurkiem Wymienione w trakcie egzaminu arkusze egzaminacyjne, przewiązać sznurkiem (jeśli zachodzi taka potrzeba) Opisać (Załącznik G1 str12) Wypełnić dokument w dwóch egzemplarzach Zweryfikować dane liczbowe z danymi wpisanymi do protokołu zbiorczego i danymi na kopertach zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 6 14

7 3 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego pakuje materiały do pakietupakietów 1 według schematu A3 lub A4, zabezpiecza go taśmą i nakleja na górze (w prawym górnym rogu) etykietę Załącznik F3 Przekazuje pakiet kurierowi Załącznik F3 Nadawca Pieczęć szkoły placówki Zawartość Nakleić etykietę z kodem kreskowym szkoły (przy braku etykiety kod wpisać ręcznie) MATERIAŁY EGZAMINACYJNE Z CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE NOWY EGZAMIN Odbiorca: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ul Mickiewicza Jaworzno W celu rozróżnienia przesyłek z nowego i starego egzaminu zawodowego wprowadzono do nowego egzaminu etykiety z kodem kreskowym szkoły wg następującego wzoru: <Lp szkoły w bazie> NOWY Przykład 123 NOWY <Identyfikator szkoły> Z3Q Etykiety te należy naklejać na przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi i na dokumentację egzaminacyjną wyłącznie z nowego egzaminu zawodowego 3 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych kurierowi a Informacja o terminie przekazania materiałów egzaminacyjnych ze szkół zostanie zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych b Do przekazania materiałów egzaminacyjnych do OKE uprawniony jest przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego pisemnie nauczyciel c Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje materiały egzaminacyjne kurierowi firmy POCZTEX, który pozostawia w ośrodku potwierdzenie odbioru przesyłki stanowiące dowód nadania przesyłki Potwierdzenie należy zachować w dokumentacji 1 W miarę możliwości należy sporządzić jeden pakiet zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 7 14

8 Załącznik E3 - Etykieta na koperty z kartami oceny i arkuszami egzaminacyjnymi po etapie praktycznym egzaminu zawodowego (Uwaga! Wymienione materiały powinny zostać zapakowane jak w załączniku A3 lub A4) EGZAMIN CZĘŚĆ PRAKTYCZNA OZNACZENIE KWALIFIKACJI IDENTYFIKATOR SZKOŁYPLACÓWKIPRACODAWCY - NAZWA KWALIFIKACJI KARTY OCENY I ARKUSZE ZDAJĄCYCH* kopert DATA ZMIANA LICZBA KART OCENYARKUSZE ZDAJĄCYCH* *liczba kart oceny powinna być równa liczbie arkuszy egzaminacyjnych od zdających zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 8 14

9 Załącznik B2 identyfikator szkołyplacówki pracodawcy -, 20r Pieczęć szkoły placówki pracodawcy Miejscowość Data Wykaz zawartości pakietu z materiałami egzaminacyjnymi - część praktyczna egzaminu zawodowego Przekazuję OKE w Jaworznie: I Dokumentację egzaminu w części praktycznej 2 koszulka(i) II Materiały egzaminacyjne z poszczególnych w zawodach: LP Oznaczenie Nazwa Wykorzystane w trakcie egzaminu [sztuk] Arkusze i karty oceny Niewykorzystane [sztuk] Uszkodzone [sztuk] ARK KO ARK KO ARK KO ARK Arkusz egzaminacyjny, KO Karta oceny Imię i nazwisko przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego Czytelny podpis 2 Koszulki foliowe, zawierające protokół zbiorczy części praktycznej egzaminu, wykaz zdających, którzy nie przystąpili, informację o dystrybucji, decyzje o przerwaniu, zweryfikowane listy zdających w danej (Patrz załącznik A3) zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 9 14

10 Załącznik C identyfikator szkołyplacówkipracodawcy -, 20 r Pieczęć szkoły placówki pracodawcy Miejscowość Data Informacja o dystrybucji i jakości otrzymanych materiałów egzaminacyjnych do części * pisemnej, * praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zaznaczyć znakiem X właściwy etap egzaminu) A DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW DO SZKOŁYPLACÓWKI 1 Materiały odebrano dnia o godzinie 2 Liczba dostarczonych materiałów egzaminacyjnych umożliwia przeprowadzenie egzaminu: tak nie 1 1 Jeżeli nie, to proszę opisać, w jaki sposób rozwiązano ten problem (o której godzinie powiadomiono firmę dystrybucyjną i kiedy materiały zostały dostarczone do szkołyplacówki): B MATERIAŁY NIEWYKORZYSTANE ZE WZGLĘDU NA USZKODZENIE Oznaczenie Nazwa Arkuszy egzaminacyjnych Liczba uszkodzonych Kart odpowiedzi Płyt DVD z zadaniami egzaminacyjnymi Kart oceny Rodzaj błędów braków Czytelny podpis Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego NA ODWROCIE SKSEROWAĆ WYKAZ ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI DOSTARCZONY PRZEZ DYSTRYBUTORA zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 10 14

11 Załącznik G Etykieta do oznaczenia materiałów egzaminacyjnych niewykorzystanych podczas egzaminu CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - Identyfikator szkołyzespołu szkół EGZAMIN ZAWODOWY 2016 NIEWYKORZYSTANE wpisać znak X CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ARKUSZE EGZAMINACYJNE sztuk KARTY OCENY sztuk ZASADY OCENIANIA sztuk zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 11 14

12 Załącznik G1 Etykieta do oznaczenia uszkodzonych materiałów egzaminacyjnych, podległych wymianie podczas egzaminu - Identyfikator szkołyzespołu szkół EGZAMIN ZAWODOWY 2016 USZKODZONE wpisać znak X CZĘŚĆ PRAKTYCZNA USZKODZONE ARKUSZE EGZAMINACYJNE sztuk USZKODZONE KARTY OCENY sztuk USZKODZONE ZASADY OCENIANIA sztuk zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 12 14

13 Schemat pakowania A 3 zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 13 14

14 Schemat pakowania A 4 zk_aneks_cz_prakt_iidoc Strona 14 14

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN 2011 ostatni S_ANEKS_2011_zweryfikowany Strona 1 z 10 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 G_ANEKS_2011_zweryfikowany Strona 1 z 13 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010 1 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC I DOKUMENTACJI PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH I DOKUMENTACJI EGZAMINU MATURALNEGO

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH I DOKUMENTACJI EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ VII ANEKS 1. Instrukcja przekazywania materiałów egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminu maturalnego część ustna 2. Instrukcja przekazywania materiałów egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

ANEKS DO PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 ANEKS DO PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ USTNA... 3 1. POSTĘPOWANIE W TRAKCIE EGZAMINÓW USTNYCH... 3 2. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO IFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZUJĄCEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ANEKS DO IFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZUJĄCEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ANEKS DO IFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZUJĄCEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 JAWORZNO 2016 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ USTNA... 3 A. POSTĘPOWANIE PO PRZEPROWADZENIU

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016

Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Prezentacja z animacją do odczytu przez pokaz 1 Szczególne informacje Zespół

Bardziej szczegółowo

Szkolenie przewodniczących ZNCP w szczególności dla kwalifikacji:

Szkolenie przewodniczących ZNCP w szczególności dla kwalifikacji: Szkolenie przewodniczących ZNCP w szczególności dla kwalifikacji: Obszar administracyjno-usługowy A.19, A.33 Obszar budowlany B2, B.5, B.18, B.34, B.35 Obszar elektryczno-elektroniczny E.12, E.13, E.25

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Zmiany w 2016 r.: do kopert zwrotnych należy spakować tylko same

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wydruki i protokoły z systemu OBIEG.. 3

Spis treści. 1. Wydruki i protokoły z systemu OBIEG.. 3 Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Zmiany w 2016 r.: do kopert zwrotnych należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zmiany w 2017 r. Po zakończeniu egzaminu do zwrotnych kopert

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU SZKOLENIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOSW LUBLINIEC, 23.04.2013r. TERMINY EGZAMINÓW EGZAMINY PISEMNE 07.05.2013r. (wtorek) język

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dystrybucja, pakowanie, redystrybucja, wyniki, zadania

Instrukcje dystrybucja, pakowanie, redystrybucja, wyniki, zadania Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna Instrukcje dystrybucja, pakowanie, redystrybucja, wyniki, zadania dla Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, Przewodniczącego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Przyjęte oznaczenia:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Przyjęte oznaczenia: Przyjęte oznaczenia: EZ egzamin z zawodu ( stary ) EK egzamin z kwalifikacji ( nowy ) OE ośrodek egzaminacyjny ZNEP zespół nadzorujący etap praktyczny ZNCP zespół nadzorujący część praktyczną POP punkty

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie K164 sierpień-październik 2016 r. Szkolenie Zespołów Nadzorujących Nowy egzamin 1

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie K164 sierpień-październik 2016 r. Szkolenie Zespołów Nadzorujących Nowy egzamin 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie K164 sierpień-październik 2016 r. Szkolenie Zespołów Nadzorujących Nowy egzamin 1 Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Część pisemna

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia do procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 INFORMACJA DLA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 przeprowadzanie egzaminu oraz przygotowanie dokumentacji i pakowanie materiałów egzaminacyjnych na sali po każdej części i zakresie egzaminu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dystrybucja, pakowanie, redystrybucja, wyniki, zadania

Instrukcje dystrybucja, pakowanie, redystrybucja, wyniki, zadania Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna Instrukcje dystrybucja, pakowanie, redystrybucja, wyniki, zadania dla Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, Przewodniczącego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Przebieg Części

Szczegółowe zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Przebieg Części OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA, Plac Europejski 3 tel. (22) 45-70-335 tel./fax. (22) 45-70-345 http://www.oke.waw.pl e-mail: info@oke.waw.pl Szczegółowe zadania Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE K172

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE K172 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE K172 czerwiec-lipiec 2017 r. PLAN SZKOLENIA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU 3. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU 2 INFORMACJE OGÓLNE 3 PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRZEBIEGU CZĘŚCI DRUGIEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ) W KWIETNIU

PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRZEBIEGU CZĘŚCI DRUGIEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ) W KWIETNIU w tym: w tym: Załącznik 9b Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu gimnazjalnego część 2. (kwiecień) miejscowość pieczęć szkoły identyfikator szkoły data PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRZEBIEGU CZĘŚCI DRUGIEJ EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie przebiegu egzaminu. KONFERENCJA DLA ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH Marzec 2016

Dokumentowanie przebiegu egzaminu. KONFERENCJA DLA ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH Marzec 2016 Dokumentowanie przebiegu egzaminu KONFERENCJA DLA ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH Marzec 2016 Materiały, które zostaną przesłane do szkół (pod koniec kwietnia) W bieżącym roku szkolnym:

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dystrybucja, pakowanie, redystrybucja, wyniki, zadania

Instrukcje dystrybucja, pakowanie, redystrybucja, wyniki, zadania Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna Instrukcje dystrybucja, pakowanie, redystrybucja, wyniki, zadania dla Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, Przewodniczącego Zespołu

Bardziej szczegółowo

A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego. str. 1. Osoby odpowiedzialne. Potwierdzenie wykonania. Skontrolowana czynność. Termin

A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego. str. 1. Osoby odpowiedzialne. Potwierdzenie wykonania. Skontrolowana czynność. Termin Lista kontrolna do czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu Zespoły Egzaminacyjne A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu maturalnego w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu maturalnego w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu maturalnego w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Zmiany w 2016 r.: do kopert zwrotnych należy spakować tylko same prace

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj-lipiec 2015 (K152) Szkolenie Przewodniczących ZNCP Nowy egzamin 1

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj-lipiec 2015 (K152) Szkolenie Przewodniczących ZNCP Nowy egzamin 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj-lipiec 2015 (K152) Szkolenie Przewodniczących ZNCP Nowy egzamin 1 Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Część pisemna 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik 17. PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRZEBIEGU CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO PRZEDMIOT: A. PRZEBIEG EGZAMINU

Załącznik 17. PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRZEBIEGU CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO PRZEDMIOT: A. PRZEBIEG EGZAMINU miejscowość data pieczęć szkoły identyfikator szkoły PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRZEBIEGU CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO PRZEDMIOT: A. PRZEBIEG EGZAMINU A1. Egzamin przeprowadzono w sali / salach. A2. Dane

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy. przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu sesja styczeń luty 2016 r.

Egzamin zawodowy. przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu sesja styczeń luty 2016 r. Egzamin zawodowy przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu sesja styczeń luty 2016 r. Dokumentacja jaką należy przygotować przed sesją na każdy egzamin Wykaz zdających w sali Lista zdających do wywieszenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Warszawa 2015 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i uzupełnienia

Instrukcje i uzupełnienia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia do procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Przed egzaminem 1. Uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego (KOE): a. w zakresie postępowania z

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna. Instrukcje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna. Instrukcje Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna Instrukcje DYSTRYBUCJA, PAKOWANIE, REDYSTRYBUCJA, WYNIKI, ZADANIA dla Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i członków Zespołu Nadzorującego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU W DNIACH 23, 24, 25 CZERWCA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU W DNIACH 23, 24, 25 CZERWCA W procedurach stosuje się następujące skróty: CKE / Komisja Centralna Centralna Komisja Egzaminacyjna OKE / komisja okręgowa okręgowa komisja egzaminacyjna część praktyczna egzaminu KOE kierownik ośrodka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Instrukcja na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Instrukcja na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 1 dzień przed egzaminem Przewodniczący ZN wraz z członkami ZN przygotowuje salę, w której odbywa się etap pisemny, zapewniając: stoliki dla każdego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - styczeń - luty 2017 r. Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych ZSZ grudnia 2014

Szkolenie Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych ZSZ grudnia 2014 Szkolenie Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych ZSZ 12-17 grudnia 2014 Program spotkania Zadania i obowiązki KOE Organizacja i przebieg egzaminu w sesji zimowej 2015 Dystrybucja i redystrybucja materiałów

Bardziej szczegółowo

ul. Gronowa 22 61-655 Poznań tel. (61) 854 01 60 fax. (61) 852 14 41 e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl www.oke.poznan.pl

ul. Gronowa 22 61-655 Poznań tel. (61) 854 01 60 fax. (61) 852 14 41 e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl www.oke.poznan.pl ul. Gronowa 22 61-655 Poznań tel. (61) 854 01 60 fax. (61) 852 14 41 e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl www.oke.poznan.pl DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA PROCEDUR ORGANIZOWANIA ORAZ PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

Za organizację i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego w poszczególnych salach egzaminacyjnych odpowiadają Zespoły Nadzorujące.

Za organizację i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego w poszczególnych salach egzaminacyjnych odpowiadają Zespoły Nadzorujące. Instrukcja na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Część pisemna 16.06.2014r. 1 dzień przed egzaminem Przewodniczący ZN wraz z członkami ZN przygotowuje salę, w której odbywa się część pisemna,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych (organizacja i przeprowadzanie egzaminów) grudnia 2014 r.

Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych (organizacja i przeprowadzanie egzaminów) grudnia 2014 r. Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych (organizacja i przeprowadzanie egzaminów) 12-17 grudnia 2014 r. 1 Program spotkania Organizacja egzaminów w roku szkolnym 2014/2015. Harmonogram egzaminu w terminie:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU KONFERENCJA DLA PRZEWODNICZĄCYCH I ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH KWIECIEŃ 2013 Program spotkania 1. Zadania dyrektora

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna, w której jedynymi rezultatami końcowymi wykonania zadania jest dokumentacja

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna, w której jedynymi rezultatami końcowymi wykonania zadania jest dokumentacja Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna, w której jedynymi rezultatami końcowymi wykonania zadania jest dokumentacja Instrukcje dla Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uzupełnienia i instrukcje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uzupełnienia i instrukcje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uzupełnienia i instrukcje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej organizowania i przeprowadzania sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2017 ROKU NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

DOSKONALENIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2017 ROKU NOWY EGZAMIN ZAWODOWY DOSKONALENIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2017 ROKU NOWY EGZAMIN ZAWODOWY OKE Poznań 2017 1 PROGRAM SPOTKANIA 1. Wybrane podstawy prawne organizowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Opracowała: Agnieszka Radelska

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Opracowała: Agnieszka Radelska Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie czerwiec-lipiec 2017 Opracowała: Agnieszka Radelska Formy Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Egzamin gimnazjalny 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu z zakresu organizacji egzaminu, prowadzonym przez przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego (lub jego zastępca), informuje z dwutygodniowym

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego (lub jego zastępca), informuje z dwutygodniowym Informacje dla słuchaczy Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Centrum Kształceniu Ustawicznego w Bytomiu dotyczące przeprowadzania egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu etapu praktycznego sesji letniej 2014 dla absolwentów technikum i szkoły policealnej materiały dla

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu etapu praktycznego sesji letniej 2014 dla absolwentów technikum i szkoły policealnej materiały dla Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 94 fax 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl Instrukcje przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W SESJI ZIMOWEJ 2006 ROKU

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W SESJI ZIMOWEJ 2006 ROKU INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W SESJI ZIMOWEJ 2006 ROKU Organizacja i harmonogram matury 1. Harmonogram części ustnej. Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych przeprowadza się w

Bardziej szczegółowo

materiały dla Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego i Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny

materiały dla Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego i Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Instrukcje przygotowania i przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2016 dla absolwentów technikum i szkoły policealnej materiały dla Kierownika

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe 1 ETAP PRAKTYCZNY ETAP PISEMNY Struktura Egzaminu Zawodowego Część I zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna. z wykorzystaniem arkuszy wydrukowanych. Instrukcje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna. z wykorzystaniem arkuszy wydrukowanych. Instrukcje Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna z wykorzystaniem arkuszy wydrukowanych Instrukcje dla Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i członków Zespołu Nadzorującego termin egzaminu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Informacje ogólne dla ucznia 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Bardziej szczegółowo

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO DOSKONALENIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2016 ROKU NOWY EGZAMIN ZAWODOWY 1 PROGRAM SPOTKANIA 1. Wybrane akty prawne organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PRZEBIEG SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 5 KWIETNIA 2016R.

SKRÓCONY PRZEBIEG SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 5 KWIETNIA 2016R. SKRÓCONY PRZEBIEG SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOLESŁAWA CHROBREGO 1. Czas trwania sprawdzianu: I CZĘŚĆ W KOŁCZEWIE 5 KWIETNIA 2016R. II CZĘŚĆ /sala 1/- 80 minut/. od 9.00 do 10.20

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2017 rok

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2017 rok Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2017 rok Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed egzaminem Uczeń składa deklarację dyrektorowi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 roku

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 roku PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2008 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 roku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 roku Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 roku Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna. Instrukcje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna. Instrukcje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 94 fax 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

Instrukcje przygotowania i przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2014

Instrukcje przygotowania i przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2014 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 94 fax 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl Instrukcje przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - technik spedytor 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 roku

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 roku PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 roku Procedury i instrukcje zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Egzamin gimnazjalny 2016 18 kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Wychowawcy: przygotują wraz z uczniami kartki (identyfikatory)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WEWNĄTRZSZKOLNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

PROCEDURA WEWNĄTRZSZKOLNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE PROCEDURA WEWNĄTRZSZKOLNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna: Procedura została opracowana na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r.

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE I. INFORMACJE OGÓLNE ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna. Instrukcje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna. Instrukcje Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna Instrukcje dla Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego, Egzaminatora, Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Część Praktyczną, Asystenta technicznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Z A Ł Ą C Z N I K I ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

PROCEDURY Z A Ł Ą C Z N I K I ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Z A Ł Ą C Z N I K I Załącznik nr 1a. miejscowość data Dyrektor...... nazwa szkoły Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy

Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Podstawa prawna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2014 roku. Szkolenie dla przewodniczących i zastępców przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2014 roku. Szkolenie dla przewodniczących i zastępców przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2014 roku Szkolenie dla przewodniczących i zastępców przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych marzec 2014 Przekazywane materiały zawierają 1. naklejki z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego

Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego 1. Zdający zgłaszają się do Szkoły do godz. 11.30. 2. O godz. 11.30 zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Z A Ł Ą C Z N I K I. obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROCEDURY Z A Ł Ą C Z N I K I. obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Z A Ł Ą C Z N I K I Załącznik nr 1a. miejscowość data Dyrektor...... nazwa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przeprowadzanie

Organizacja i przeprowadzanie Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu egzaminu w gimnazjum w sesji egzaminacyjnej 2015 Program konferencji 1. Dane i dokumentacja w systemie OBIEG. 2. Organizacja sprawdzianu. 3. Organizacja egzaminu

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. sesja styczeń luty 2017 (K171)

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. sesja styczeń luty 2017 (K171) Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego sesja styczeń luty 2017 (K171) 1 Plan szkolenia 1. Informacje ogólne 2. Upoważnienia ośrodków 3.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Dyplom w zawodzie kształcący w ZSZ: Wykształcenie ogólna na poziomie zsz Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

Dyplom w zawodzie kształcący w ZSZ: Wykształcenie ogólna na poziomie zsz Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód Dyplom w zawodzie kształcący w ZSZ: Wykształcenie ogólna na poziomie zsz Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód ZAWÓD NUMER KWALIFIKACJI SYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI Kucharz K 1 T.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej egzaminem zawodowym, jest

Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej egzaminem zawodowym, jest Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 103. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie PODSTAWY PRAWNE

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie PODSTAWY PRAWNE Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie PODSTAWY PRAWNE 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego i etapu praktycznego.

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj / lipiec 2015 ZSP NR 1 W SIEDLCACH

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj / lipiec 2015 ZSP NR 1 W SIEDLCACH Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj / lipiec 2015 ZSP NR 1 W SIEDLCACH INFORMACJE OGÓLNE Co sprawdza nowy egzamin zawodowy? Nowy egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Termin egzaminu zawodowego dyrektor CKE ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Termin egzaminu zawodowego dyrektor CKE ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Sztum A.D. 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego Publiczne Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie 36-105 Cmolas 269 A tel./fax. 017 283-77-08 adres email: gimnazjum@rzeszow.home.pl adres www: www.pgcmolas.pl Szkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

Fragmenty PROCEDURY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1. Zgłaszanie uczniów/słuchaczy oraz absolwentów do egzaminu

Fragmenty PROCEDURY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1. Zgłaszanie uczniów/słuchaczy oraz absolwentów do egzaminu Fragmenty PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku (stary egzamin) 1.INFORMACJE OGÓLNE Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik 3 Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZED SESJĄ SPRAWDZIANU 2014 marzec 2014 Sprawdzian w roku szkolnym 2013/2014 Termin sprawdzianu główny 1 kwietnia (godz. 9:00)

Bardziej szczegółowo

2 kwietnia. 3 kwietnia (wtorek) godzina czerwca. 5 czerwca (wtorek) godzina 9.00 TERMINY I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIAN

2 kwietnia. 3 kwietnia (wtorek) godzina czerwca. 5 czerwca (wtorek) godzina 9.00 TERMINY I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIAN TERMINY I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIAN TERMIN GŁÓWNY: 3 kwietnia (wtorek) godzina 9.00 dystrybucja 2 kwietnia w godzinach od 8.00 do 13.00 TERMIN DODATKOWY: 5 czerwca (wtorek) godzina

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a k w i e t n i o w a Jaworzno 2013 Jaworzno, 15 maja 2013 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu sprawozdanie Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu w innym miejscu niż szkoła O PRZEPROWADZENIE SPRAWDZIANU W INNYM MIEJSCU NIŻ SZKOŁA

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu w innym miejscu niż szkoła O PRZEPROWADZENIE SPRAWDZIANU W INNYM MIEJSCU NIŻ SZKOŁA SEKCJA 12. Załączniki 61 Załącznik 1. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu w innym miejscu niż szkoła miejscowość pieczęć szkoły identyfikator szkoły Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo