Instrukcja z przedmiotu: Zarządzanie dokumentacją techniczną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja z przedmiotu: Zarządzanie dokumentacją techniczną"

Transkrypt

1 Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja z przedmiotu: Zarządzanie dokumentacją techniczną Temat laboratorium: SPORZĄDZENIE WARIANTÓW ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW W ZAMKNIĘTEJ PRZESTRZENI DLA ZADANYCH KRYTERIÓW ICH LOKALIZACJI Treść zadania: Jesteś członkiem zespołu projektowego realizującego projekt organizacji procesu produkcyjnego. Projekt został podzielony na kilka etapów. Etap, za który Ty jesteś odpowiedzialny, dotyczy lokalizacji dróg transportowych. Otrzymałeś dokumentację (rys. 4, plik nr 1) zawierającą reprezentację modelu procesu produkcyjnego realizowanego w hali oraz w dwóch pomieszczeniach magazynowych. Proces produkcyjny odbywa się w sposób ciągły, tzn. zachodzi konieczność transportowania materiałów wejściowych z magazynu 1 do hali oraz transportu materiałów wyjściowych z hali do magazynu 2. W hali znajduje się układ 5 maszyn, które pracują w określonym cyklu produkcyjnym. Maszyny obsługiwane są przez jednego pracownika. Elementy do produkcji muszą być dostarczane w sposób ciągły obok maszyn. Twoim zadaniem jest: Umieść elementy wyposażenia w przestrzeni hali wg rys. 4. Uporządkuj elementy graficzne z zastosowaniem warstw. Uzupełnienie dokumentacji o napisy: MAGAZYN 1, MAGAZYN 2, HALA PRODUKCYJNA. Zaprojektowanie układu dróg transportowych dla wózka widłowego: drogi przemieszczenia elementów z magazynu 1 w okolice maszyn i przemieszczenia ich do magazynu 2. Obliczenie pola całkowitej powierzchni magazynów i hali, pola powierzchni dróg transportowych. Informacje te umieść obok rysunku w postaci napisów. Przygotuj dokumentację składająca się z następujących: Rysunek 1: zarys pomieszczeń z podaniem ich nazw, Rysunek 2: zarys pomieszczeń wraz z maszynami produkcyjnymi,

2 Rysunek 3: zarys pomieszczeń wraz z maszynami produkcyjnymi i drogami transportowymi, Rysunek 4: zarys pomieszczeń wraz z drogami transportowymi wraz z napisami. Rysunki umieść w pliku Microsoft Word, eksportując je z programu AutoCAD jako pliki z rozszerzeniem bmp (menu: Plik: Eksport). W projekcie należy uwzględnić następujące kryteria: szerokość drogi transportowej 2,5 [m], szerokość drogi dostawy elementów do maszyn 3[m], należy zachować odstęp 0,5 [m] przy zapewnieniu odległości drogi od ścian pomieszczenia oraz odległości maszyny od pojemnika z elementami. Pozostałe wymiary należy przyjąć wg uznania zachowując proporcje na rysunku. Rys. 4 Model procesu produkcyjnego realizowanego w hali oraz w dwóch pomieszczeniach magazynowych Realizacja ćwiczenia pozwoli ci na osiągnięcie następujących korzyści: przypomnienie oraz poznanie nowych poleceń rysunkowych i edycyjnych w programie AutoCAD,

3 nabycie umiejętności automatycznego obliczania pól powierzchni w programie AutoCAD, nabycie umiejętności zarządzania informacjami zapisanymi w wielu warstwach w programie AutoCAD, ćwiczenie myślenia koncepcyjnego, nabycie umiejętności eksportu rysunków AutoCAD w wybranych formatach danych, przypomnienie wybranych poleceń porządkowania informacji w programie WS Excel, możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach z przedmiotu Podstawy informatyki - MS Word do realizacji złożonego zadania projektowego. Przed przystąpieniem do pracy przygotuj się merytorycznie! Pomoże ci w tym: podręcznik do AutoCADa, np.: Pikoń A.: AutoCAD 2000 PL. Wydawnictwo Helion. Gliwice, 2000, zagadnienia: Warstwy, narzędzia programu AutoCAD. interaktywny kurs AutoCADa dostępny na stronie: Do realizacji zadania potrzebne będą ci następujące zasoby i środki dydaktyczne: program AutoCAD, program MS Word. Opis przebiegu wykonania zadania: Kroki: 1. Uruchom program AutoCAD Uwagi: zapisz plik na dysku pod nazwą: Projekt dróg transportowych, utwórz w programie pięć warstw o nazwach: Hala, Maszyny, Tekst, Drogi, Pomocnicza, pamiętaj o nadaniu warstwom odrębnych kolorów, wówczas na rysunku zachowasz porządek, 2. Otwórz plik nr 1

4 3. Umieść maszyny we wskazanych na rysunku miejscach w zarysie Hali 4. Uzupełnij dokumentację o nazwy pomieszczeń 5 Zaprojektuj układ dróg transportowych według wytycznych w zadaniu 6. Oblicz pole całkowitej powierzchni magazynów i hali 7. Oblicz pole powierzchni dróg transportowych 8. Uzupełnij dokumentację o pola powierzchni 9. Wykonaj dokumentację składającą się z 4 na warstwie Pomocnicza dorysuj przekątne obiektów przedstawiających zarysy maszyn, w ten sposób zlokalizujesz środki zarysów maszyn, na warstwie Pomocnicza narysuj linie pomocnicze wyznaczające punkt wstawienia zarysów maszyn, jeżeli nie chcesz wyprowadzać dodatkowych obiektów pomocniczych zastosuj tryb lokalizacji punktu: Od, przenieś narysowane zarysy maszyn w wyznaczone liniami pomocniczymi miejsca wstawienia pamiętając o zaznaczeniu właściwego punktu bazowego na zarysie maszyny, pamiętaj, aby napisy umieszczone były na warstwie Tekst, pamiętaj, aby nadać odpowiednią wysokość czcionki, możesz w tym celu zdefiniować własny styl tekstu, pamiętaj o kryteriach projektowych, aby wyznaczyć minimalną odległość drogi transportowej od ścian, odsuń linie wyznaczające ściany Hali o 0,5m do środka, pamiętaj, że drogi transportowe powinny ominąć pole poruszania się człowieka, aby zwiększyć czytelność rysunku, możesz zakreskować obszar dróg, aby ułatwić obliczenie pola powierzchni, pozostaw warstwę Hala, a resztę warstw wyłącz, jeżeli zarys hali jest zbudowany z odrębnych obiektów, połącz je linią lub za utwórz no wy obiekt: Obwiednię, pamiętaj, że w programie AutoCAD istnieje możliwość dodawania i odejmowania pól powierzchni, aby ułatwić obliczenie pola powierzchni, pozostaw warstwę Drogi, a resztę warstw wyłącz, postępuj analogicznie do etapów pkt 6. wprowadź tekst postępując analogicznie do punktu5. przy eksporcie rysunku zaznacz format eksportowanego pliku jako *.bmp, zapisz poszczególne rysunki na dysku,

5 rysunków wg wytycznych w zadaniu 10. Uruchom program MS Word poszczególne rysunki wykonaj poprzez włączanie i wyłączanie określonych warstw, nie zamykaj programu AutoCAD, oba programy mogą być uruchomione jednocześnie, wstaw wyeksportowane rysunki do bieżącego dokumentu, pod każdym rysunkiem umieść podpis, zapisz plik na dysku. Jedno z możliwych rozwiązań zadania pokazano na rys. 5. Rys. 4 Zrzut ekranu programu AutoCAD z modelem hali produkcyjnej i zaprojektowanymi drogami transportowymi

6 Rys. 5 Zrzut ekranu programu MS Word z wykazem rysunków wyeksportowanych z programu AutoCAD

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Podręcznik Szkoleniowy Workspace Poziom 1 Informacje Kontaktowe Oprócz niniejszego podręcznika oraz menu pomocy programu

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

mgr Elżbieta Galant-Zielonka

mgr Elżbieta Galant-Zielonka Szkoła Podstawowa Nr 12 w Tczewie PRZYGOTOWANIE SZABLONU DYPLOMU W PROGRAMIE MICROSOFT WORD Z WYKORZYSTANIEM KORESPONDENCJI SERYJNEJ mgr Elżbieta Galant-Zielonka Tczew 2003 Wstęp Nowoczesny nauczyciel,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Witryna internetowa... 2 3. Aplikacja mapowa Geoportalu... 7 3.1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA PROGRAMOWE W WYRÓWNOWAŻANIU LINII MONTAŻOWYCH

EFEKTYWNE NARZĘDZIA PROGRAMOWE W WYRÓWNOWAŻANIU LINII MONTAŻOWYCH EFEKTYWNE NARZĘDZIA PROGRAMOWE W WYRÓWNOWAŻANIU LINII MONTAŻOWYCH Bogusław REIFUR, Bartłomiej LEKKI Projektowanie, analiza i dostosowanie funkcjonującej linii montażowej w zmieniających się warunkach rynku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo