Obsługa klienta magazynu części. ASoft System. Wersja materiałów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa klienta magazynu części. ASoft System. Wersja materiałów 2008-12"

Transkrypt

1 programu komputerowego Wersja materiałów Zakres ćwiczeń: A. Przygotowanie B. Sprzedaż prosta C. Korekta sprzedaży D. Rabaty dla klientów E. Kontrola zapłaty F. Klienci wewnętrzni G. Wydania częściowe i zwroty H. Obsługa zamówień od klientów I. Pro forma J. Obsługa zaliczek K. Naprawianie pomyłek L. Komunikacja i informacja ASoft SYSTEMY INFORMATYCZNE Warszawa, ul. Zagójska 7 tel , fax , NIP , Bank

2 Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były użyteczne w procesie szkolenia użytkownika oprogramowania. Ze względu na charakter produktu, jego możliwości adaptacyjne i zmienność technologiczną, nie jest możliwe przedstawienie ścisłych i pełnych opisów produktu. Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji szkoleniowej są aktualne w momencie ukończenia edycji. Udoskonalenie oprogramowania jest stałym dążeniem producenta, dlatego zastrzegamy możliwość zmian bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika i bez żadnych zobowiązań ze strony firmy ASoft. Jednak w przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za poinformowanie o nich przedstawiciela ASoft (adres podany osobno). Firma ASoft nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem, nieprawidłowym działaniem lub niemożliwością użytkowania oprogramowania. 2

3 A. Przygotowanie Celem ćwiczeń jest opanowanie umiejętności posługiwania się katalogami i słownikami używanymi podczas obsługi klienta. 1. Dopisanie kontrahenta. Otwórz zestaw danych Kontrahenci. Dopisz kontrahenta używając tabeli (narzędzie Dodaj ) lub formatki (narzędzie Nowy ). Wypełnij pola formatki. Zapisz na serwerze. 2. Wyszukanie towaru, modyfikacja ceny. Sprawdzenie stanu, cen zakupu na kartach magazynowych. Dopisanie towaru. Otwórz zestaw danych Katalog towarów. Skorzystaj z filtra aby znaleźć towar. Wpisz identyfikator lub nazwę, możesz ograniczyć do stanów dyspozycyjnych. Zobacz formatkę towaru. Zobacz zakładki przeznaczone do wykorzystania w firmie, jak zamienniki, komórki, zastosowania i inne. Wykonaj drążenie do kart magazynowych. Dopisz towar używając tabeli (narzędzie Dodaj ) lub formatki (narzędzie Nowy ). Wypełnij pola formatki. Zapisz na serwerze. 3. Poznanie innych słowników typu cennik. Otwórz zestaw danych Usługi magazynu. Odśwież dane. Zapoznaj się z pakietami usługowo towarowymi (opcja). 3

4 B. Sprzedaż prosta Celem ćwiczeń jest nauczenie obsługi klientów zewnętrznych. W bieżącej części zajmujemy się sprzedawaniem towarów, które są na stanie dyspozycyjnym. 4. Zapoznanie z menu użytkownika w Dziale Części. 5. Sprzedaż bez faktury (paragon). Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Dodaj aby rozpocząć obsługę klienta. Na zakładce Pozycje zamówień Dodaj, wpisz identyfikator towaru wstaw ilość. Upewnij się, że towar jest na stanie. W tym celu odczytaj ilość w kolumnie Stan dyspozycyjny bieżącego magazynu. Wykonaj operację Sprzedaż. Możesz wpisać komentarz do wydrukowania na dowodzie sprzedaży. Potwierdź opcje Paragon i Gotówka. Wydruk następuje automatycznie. Jeśli chcesz zobaczyć fakturę wykonaj drążenie Rachunki. Pojawi się zestaw danych Sprzedaż. Wykonaj podgląd wydruku. 4

5 6. Inne sposoby dodawania pozycji do zamówienia. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Dodaj aby rozpocząć obsługę klienta. Na zakładce Pozycje zamówień Dodaj. W kolumnie Identyfikator skorzystaj z podpowiedzi (...) i wstaw towar. Otwórz zestaw danych Towary. Z katalogu towarów przeciągnij towar na zakładkę Pozycje zamówień w :Obsłudze klientów części. Otwórz zestaw danych Towary. Ustaw kursor na wybranym towarze. Wykonaj operację Do specyfikacji. W okienku dialogowym wpisz ilość. Otwórz zestaw danych Towary. W kolumnie Ilość do specyfikacji wpisz ilości przy kilku wybranych towarach. Wykonaj operację Do specyfikacji. 5

6 Dla chętnych. Otwórz arkusz kalkulacyjny. W dwóch kolumnach umieść identyfikatory towarów i ilość. Skopiuj obszar do schowka. Ustaw kursor na zakładce Pozycje zamówień Skorzystaj z narzędzia Wklej dane. 6

7 C. Korekta sprzedaży Celem ćwiczeń jest nauczenie postępowania przy wystawianiu korekt do sprzedaży towarów. 7

8 7. Korekta sprzedaży anulowanie transakcji z klientem. Znajdź fakturę w zestawie danych Sprzedaż lub znajdź obsługę klienta i wykonaj drążenie do sprzedaży lub znajdź kontrahenta i wykonaj drążenie do ostatnich sprzedaży. W zestawie danych Sprzedaż, na znalezionej fakturze wykonaj operację Generowanie korekty. Forma płatności korekty zazwyczaj pozostanie taka sama jak na fakturze sprzedaży. Do wyboru są dwa tryby korygowania. Wybierz Anulowanie transakcji jeśli chcesz całkowicie skorygować sprzedaż. W przeciwnym przypadku wybierz Zmiany. Wybierz opcję Anulowanie transakcji. Program wygeneruje fakturę korygującą na całą sprzedaż. W magazynie powstanie zwrot rozchodu. 8

9 Jeśli włączono regułę, że magazyn musi potwierdzić zwrot części, to otrzymasz komunikat. Uprawniony pracownik magazynu musi potwierdzić zwrot przed potwierdzeniem faktury korygującej. Wygenerowana automatycznie faktura korygująca ma status Z (zamknięty). Po potwierdzeniu zwrotu części do magazynu wykonaj potwierdzenie faktury korygującej. W tym celu wykonaj operację Potwierdzenie. Jeżeli zwroty powstają automatycznie, to faktura jest od razu potwierdzona. 9

10 8. Korekta sprzedaży zmiana ilości i cen. W zestawie danych Sprzedaż, na znalezionej fakturze wykonaj operację Generowanie korekty. Wybierz opcję Zmiany. Program wygeneruje otwartą fakturę korygującą i zostanie ona pokazana na ekranie. W otwartej fakturze korygującej zmień cenę usługi. Jeżeli zmienisz ilość towaru, to przy potwierdzaniu korekty nastąpi zwrot. Wykonaj operację Potwierdzenie. Na podglądzie wydruku porównaj korekty z tytułu anulowania transakcji z korektą z tytułu zmian ilości i ceny. 10

11 D. Rabaty dla klientów Celem ćwiczeń jest przećwiczenie różnych form udzielania rabatu zarówno automatycznie jak i ręcznie. 9. Zapoznanie z przywilejami handlowymi w katalogu kontrahentów. W zestawie danych Kontrahenci znajdź klienta. Zapoznaj się z polami, które wpływają na warunki płatności i rabaty. Wygodnie jest skorzystać z formatki. Te same wartości mogą być pokazane w odpowiednio przygotowanym widoku. Przywileje płatnicze są w polach: forma płatności, liczba dni kredytu, limit kwoty kredytu, blokada przelewu. Przywileje rabatowe są w polach: grupa rabatowa, rabat na towary (jeśli pusta grupa), rabat na usługi. W formatce kontrahenta, tabela po lewej stronie zawiera wyjątki z grupy rabatowej przypisanej w polu Grupa rabatowa. 11

12 Drążenie Grupa rabatowa z formatki kontrahenta pokazuje wynikowe rabaty klienta na poszczególne grupy towarów. W wierszach zaznaczonych widać, że rabat dla klienta jest inny niż standardowo wynika z tabeli rabatowej w danej grupie. Więcej na temat grup rabatowych znajdziesz w Internetowym Serwisie Pomocy i w szkoleniu specjalistycznym na temat cen. 10. Zapoznanie cennikami towarów. W zestawie danych Katalog towarów znajdź towary. Zapoznaj się z polami, których nazwy zaczynają się od słowa Cena. Każda kolumna to jeden cennik. Niektóre ceny są dostępne w instalacjach standardowych. Wiele innych kolumn do cenników jest wprowadzanych na zamówienie w procesie wdrożenia. Więcej na temat cen znajdziesz w Internetowym Serwisie Pomocy i w szkoleniu specjalistycznym na temat cen. 12

13 11. Zapoznanie z cenami kontraktowymi dla klienta. W zestawie danych Katalog towarów znajdź towary. Zapoznaj się z zakładką Ceny kontraktowe. W niektórych instalacjach są włączone cenniki zależne od zamawianej ilości. Widać je w zakładce Cennik ilościowy. Więcej na temat cen znajdziesz w Internetowym Serwisie Pomocy i w szkoleniu specjalistycznym na temat cen. 12. Zapoznanie z umowami handlowymi na przykładzie umowy serwisowej. Otwórz zestaw danych Umowy serwisowe. Zapoznaj się z zakładką Ceny kontraktowe i z kolumnami rabatowymi z nagłówka. W niektórych instalacjach stosuje się umowy do określania cen dla klienta Umowy ograniczają zasięg przywilejów do spraw określonego typu. Więcej na temat cen znajdziesz w Internetowym Serwisie Pomocy i w szkoleniu specjalistycznym na temat cen. 13. Sprzedaż z udzieleniem rabatu automatycznego i ręcznego. W katalogu kontrahentów przygotuj klienta z rabatem na towary lub przypisaną grupą rabatową. W katalogu towarów przygotuj ceny towarów oraz ceny kontraktowe. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów Części. Załóż nową obsługę dla wybranego klienta. Dopisz pozycje z katalogu towarów. Wybieraj wcześniej przygotowane towary. Zaobserwuj jakie program zastosuje poziomy ceny katalogowej i rabaty. Zwróć uwagę na kolumny ze wspólnym nagłówkiem Rabat i Bez rabatu. Rabat % zostaje wyliczony automatycznie, podobnie jak cena katalogowa bez rabatu. 13

14 14. Kontrola ceny sprzedaży. W powyższym przykładzie zmień ręcznie rabat %. Następnie zmień cenę netto i brutto. Zwróć uwagę na kolumny Cena kontrolna i Odchylenie %. Cena kontrolna jest kopiowana z katalogu towarów w chwili wstawiania pozycji. Zmieniaj cenę i rabat tak, aby uzyskać odchylenie dodatnie, zerowe i ujemne. Odchylenie % zmienia się zależnie od wyliczonej aktualnie ceny transakcji względem ceny kontrolnej. Porównywane są ceny netto. Jeśli wskaźnik odchylenia jest żółty lub czerwony, to użytkownik bez uprawnień nie dokona sprzedaży, a użytkownik uprawniony musi potwierdzić sprzedaż hasłem. Więcej na temat cen znajdziesz w Internetowym Serwisie Pomocy i w szkoleniu specjalistycznym na temat cen. 14

15 E. Kontrola zapłaty Celem ćwiczenia jest nauczenie, jak sprawdzić stan zapłaty za sprzedaż. 15. Kontrola zapłaty za sprzedaż w obsłudze klienta części. W systemie są połączone informacje o sprzedaży z dowodami zapłaty wprowadzanymi przez kasę lub bank. Możesz zobaczyć jaki jest stan zapisów elektronicznych. Przy ocenie, czy faktury są rzeczywiście zapłacone zawsze stosuj zasady obowiązujące w firmie. Materiał szkoleniowy pokazuje tylko możliwości programu komputerowego i nie opisuje zasad obowiązujących w firmie. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Znajdź sprawę, do której jest zarejestrowana sprzedaż. Wykonaj drążenie Rozliczenie płatności. Program pokaże zestaw danych o tej samej nazwie przefiltrowany do rozliczeń powiązanych z daną sprawą. Płatności zrealizowane mają stan realizacji równy P (potwierdzony) i kolumny Dowody zapłaty, Numer oraz Data potwierdzenia nie są puste. 15

16 W zestawie danych Obsługa klientów części ukaż zakładkę Rozliczenie płatności. Na zakładce są widoczne te same płatności, które widać po drążeniu. Z obsługi klienta lub płatności wykonaj drążenie Rachunki. Program pokaże zestaw danych Sprzedaż do dokumentów powiązanych z daną sprawą. Faktury zapłacone mają pustą kolumnę Saldo. W zestawie danych Obsługa klientów części ukaż zakładkę Rachunki. Na zakładce są widoczne te same faktury, które widać po drążeniu. 16

17 F. Klienci wewnętrzni Celem ćwiczeń jest nauczenie obsługi klientów wewnętrznych takich, jak serwis lub inny dział firmy. 16. Wydanie części do istniejącego zamówienia wewnętrznego. System może być połączony z serwisami, salonami sprzedaży pojazdów i innymi działami. Pracownicy innych komórek mogą wysyłać zamówienia na części do magazynu. Zadaniem pracownika magazynu jest wydanie odpowiednich części. W zestawie danych Obsługa klientów Części znajdź zamówienie do zlecenia. Dobierz filtr odpowiednio do sytuacji. Możesz skorzystać z filtrów Nr zlecenia Nr Zam. Sam. Samochody, Nr rejestracyjny. Jeśli serwis zamówił części i w chwili zamawiania były na stanie, to program je automatycznie zarezerwował. Dopisz potrzebne pozycje. Oceń możliwość wydania części. Dla uproszczenia przykładu zakładamy, że części są na stanie. Inne przypadki są opisane w tej instrukcji. Na zakładce Pozycje zamówień wykonaj operację Wydanie. 17

18 Jeśli wiadomo, że nie będzie więcej wydań do zlecenia, to wykonaj operację Potwierdzenie. Niepotwierdzona obsługa klienta części blokuje potwierdzenie powiązanego zlecenia w serwisie lub salonie pojazdów. Potwierdzenie zamówienia klienta wewnętrznego kończy jego obsługę. Jeżeli będą potrzebne kolejne części, to należy otworzyć kolejne zamówienie wewnętrzne. 17. Otwarcie nowej obsługi do zlecenia serwisowego. Jeżeli istnieje potrzeba wydania części do zlecenia serwisowego i nie ma otwartej obsługi w magazynie, to należy ją otworzyć. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów Części. Wykonaj operację Nowe zamówienie serwisu. Otworzy się okno ze zleceniami. W zestawie danych Zlecenia wyszukaj potrzebne zlecenie i kliknij przycisk Użyj w prawym dolnym rogu okna. Możesz kontynuować obsługę klienta wewnętrznego, jak w poprzednim ćwiczeniu. 18

19 G. Wydania częściowe i zwroty Celem ćwiczeń jest nauczenie częściowych wydań towarów i dokonywanie zwrotów. 18. Wydanie wybranych pozycji. Zależnie od ustawienia, system może wymagać, aby kontrahent zewnętrzny miał do wykorzystania limit kredytu kupieckiego. W razie trudności możesz ćwiczyć na zamówieniu wewnętrznym. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Dodaj nową obsługę. W specyfikacji wpisz co najmniej 3 pozycje. Przynajmniej jedna z ilością większą niż 1. W kolumnie selekcji zaznacz pozycję z ilością większą niż 1 i wykonaj operację Wydanie. Na pytanie o zakres odpowiedź Zaznaczone. Odczytaj zawartość kolumny Ilość wydana na zakładce Pozycje zamówień. 19

20 19. Częściowy zwrot wydania. W zestawie danych Obsługa klientów części wykonaj drążenie Dowody magazynowe. W zestawie danych Dowody magazynowe wykonaj operację Generowanie zwrotu. W otwartym dowodzie zwrotu zmniejsz ilość towaru o 1. Wykonaj operację Potwierdzenie. 20

21 Przed potwierdzeniem zwrotu Po potwierdzeniu zwrotu N zakładce Pozycje dowodów magazynowych wykonaj drążenie Karty magazynowe. Po otwarciu karty magazynowej odczytaj listę wydań i zwrotów. 21

22 Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Odśwież dane. Na zakładce odczytaj wartość z kolumny Ilość zwrócona. 20. Fakturowanie wybranych pozycji. Zależnie od ustawienia, system może wymagać, aby kontrahent zewnętrzny miał do wykorzystania limit kredytu kupieckiego. W razie trudności możesz ćwiczyć na zamówieniu wewnętrznym. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Powróć do przykładu z poprzedniego ćwiczenia lub wykonaj nowe podobne. W kolumnie selekcji zaznacz dwie pozycja i wykonaj operację Sprzedaż. Na pytanie o zakres odpowiedź Zaznaczone. Ponownie wykonaj operację Sprzedaż. Tym razem kolumna selekcji ma być pusta. Zwróć uwagę, że program sprzedał wszystkie pozostałe pozycje w ilościach dostępnych. 22

23 H. Obsługa zamówień od klientów Celem ćwiczeń jest nauczenie czynności wykonywanych, jeśli w magazynie nie ma zamawianego towaru. 21. Przyjęcie zamówienia na brakujący towar. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Dodaj nową obsługę, wstaw id. kontrahenta. W specyfikacji wpisz towar, którego nie ma na stanie dyspozycyjnym. Zależnie od ustawień systemu i danych, program może wykonać akcję: o Podpowiedzieć zamienniki, to znaczy otworzyć zestaw danych Towary. o Podpowiedzieć towary na stanie, do których dany jest towarem wiodącym. o Zaproponować zarejestrowanie sprzedaży utraconej. Konsekwentnie wstaw do specyfikacji towar, którego nie ma na stanie. Pojawi się informacja o braku towaru. Wpisz ilość. Następnie wykonaj operację Wysłanie zamówienia do dostawcy. 23

24 Program zadziała zależnie od ustawienia systemu. Może wykonać: o Nie umieści towaru w zamówieniu jeśli nie zostanie ustalony dostawca. o Umieści pozycję w istniejącym otwartym zamówieniu do dostawcy. o Otworzy nowe zamówienie otwarte i umieści pozycję z towarem. o W przypadku magazynu podrzędnego może zatrzymać akcję lub przenieść automatycznie pozycję do zamówienia w magazynie głównym. Odczytaj informacje z kolumn z nagłówkami Kwalifikacja do zamówienia, Zam. dost. I Zewnętrzny dostawca. 24

25 W kolumnach pozycji jest informacja o stanie realizacji zamówienia do dostawcy Wykonaj wydruk (lub podgląd wydruku) zamówienia. 25

26 I. Pro forma Celem ćwiczeń jest nauczenie tworzenia dokumentu pro forma do zamówienia. 22. Wystawienie pro formy Wykonaj specyfikację zamówienia. W tym celu na zakładce Pozycje zamówień dodaj potrzebne pozycje i określ ceny, które będą obowiązywały przy sprzedaży. Wykonaj operację Pro forma. Zostanie wygenerowany dokument pro forma i zapis płatności, który można obserwować i obsługiwać tak samo, jak płatności do faktur. Zwykle jest ustawiony automatyczny wydruk. Aby zobaczyć dokument wykonaj drążenie Pro formy. 23. Sprzedaż w kontekście pro formy Doprowadź do zapłaty za pro formę. Możesz poprosić osobę z uprawnieniami do pracy w kasie. Sprawdź, czy pro forma została zapłacona. Doprowadź do stanu, w którym można dokonać sprzedaży zamówienia. Wykonaj operację Sprzedaż. Program wygeneruje fakturę. Płatności z proformy zostaną dołączone do faktury. Różnica pomiędzy pro formą a fakturą zostanie uwzględniona w płatnościach do realizacji. 26

27 J. Obsługa zaliczek Celem ćwiczeń jest nauczenie tworzenia dokumentu Faktura VAT zaliczka do zamówienia oraz rozliczenie zaliczki przy sprzedaży. 24. Wystawienie faktury zaliczkowej z zamówienia Otwórz obsługę klienta. Wprowadź pozycje. Wstaw kwotę do kolumny Wartość zaliczki. Wykonaj operację Faktura zaliczkowa. Zwykle jest ustawiony automatyczny wydruk. Aby zobaczyć dokument wykonaj drążenie Rachunki. 27

28 25. Sprzedaż z rozliczeniem zaliczki Doprowadź do zapłaty za zaliczkę. Możesz poprosić osobę z uprawnieniami do pracy w kasie. Sprawdź, czy faktura została zapłacona. Doprowadź do stanu, w którym można dokonać sprzedaży. Wykonaj operację Sprzedaż. Podczas sprzedaży wartość zaliczki do rozliczenia pojawi się w oknie kreatora. Program wygeneruje fakturę. Kwota zaliczki zostanie rozliczona w specyfikacji faktury. Wykonaj drążenie Rachunki. Jeśli nie widać ostatniej faktury, to odśwież. 28

29 29

30 K. Naprawianie pomyłek Celem ćwiczeń jest przetrenowanie sposobów radzenia sobie ze skutkami pomyłek. 26. Poprawienie danych klienta lub samochodu. Wybrane dane klienta i samochodu przenoszą się na zamówienie i fakturę. Jeśli klient zmieni adres, to należy zmienić dane w katalogu kontrahentów. Nie zmienią się dane na fakturach i zleceniach, które powstały wcześniej. To samo dotyczy numeru rejestracyjnego samochodu. System umożliwia poprawienie danych klienta i samochodu na fakturach i zleceniach. Administrator może ograniczyć dostęp do operacji. Administrator może włączyć śledzenie zmian. W zestawie danych Sprzedaż. Zrób podgląd wydruku i zapamiętaj adres nabywcy. Na znalezionej fakturze wykonaj drążenie do katalogu kontrahentów. W katalogu kontrahentów zmień adres klienta na aktualny. Zapisz zmiany. Powróć do zestawu danych Sprzedaż. Na fakturze wykonaj operację Aktualizacja kth. W zestawie danych Sprzedaż. Zrób podgląd wydruku i porównaj z zapamiętanym. 27. Anulowanie pomyłkowo wystawionej sprzedaży. System umożliwia obsłużenie pomyłki bez korygowania sprzedaży. Ponowna sprzedaż następuje pod tym samym numerem dokumentu sprzedaży. Istnieje ograniczenie wynikające z rejestracji fiskalnej zgodność kwot zarejestrowanych. Nie można anulować sprzedaży zaksięgowanej w systemie. Administrator systemu może wprowadzić ograniczenia dostępu do operacji Anulowanie i ograniczenie czasu na wykonanie anulowania. W zestawie danych Sprzedaż, na znalezionej fakturze wykonaj operację Anulowanie. 30

31 Wykonaj drążenie do powiązanego zlecenia. W obsłudze klienta wykonaj operację Otwieranie. Pozwoli to na dokonanie zmian treści zamówienia klienta. Zmień treść pozycji. Możesz zwracać części do magazynu, pobierać inne części, zmieniać ceny, dopisywać pozycje, anulować je lub usuwać, zmienić samochód, kontrahenta. W obsłudze klienta wykonaj operację Sprzedaż. 31

32 L. Komunikacja i informacja Celem ćwiczeń jest poinformowanie o możliwościach wysyłania i otrzymywania komunikatów. 28. Przyjmowanie komunikatów. Omówienie na przykładzie funkcji Skutki rozpisania dostawy. Możliwe jest takie skonfigurowanie systemu, że sprzedawca otrzymuje komunikat, jeśli w magazynie nastąpiło przyjęcie towarów i w wyniku przyjęcia części rozpisały się na zamówienia klientów i zlecenia w serwisie. Rozpisanie dostawy odbywa się automatycznie i polega na dokonaniu rezerwacji części do odpowiedniego zlecenia. Komunikat jest po to, żeby sprzedawca wiedział, że może zrealizować zamówienie klienta. Jeśli otrzymasz komunikat, to odczytaj treść. W tym celu kliknij w ikonie informującą o oczekujących komunikatach. Jeśli na pasku drążenia jest aktywna ikona Identyfikator z lupką, to po kliknięciu otworzy się odpowiedni zestaw danych z filtrem, który spowoduje pobranie dokumentu w tym przypadku zlecenia. 32

33 29. Wysyłanie komunikatów. Możesz ręcznie wysłać komunikat do innego użytkownika. Komunikat może zawierać odnośnik do bieżącego dokumentu, na przykład zamówienia, faktury lub danych katalogowych. Aby wysłać komunikat z odnośnikiem do bieżącego rekordu, ustaw kursor na dokumencie i kliknij prawy przycisk myszy. Z menu podręcznego wybierz narzędzie Wyślij wiadomość Ctrl+M. Wpisz treść, określ nadawcę, zdecyduj czy chcesz pozostawić odnośnik (załącznik) i kliknij OK. aby wysłać. 33

34 30. Możliwości automatycznego przypominania i nadzorowania transakcji. Istnieje wiele zastosowań komunikatów wysyłanych w systemie. Automaty mogą przeglądać sprawy i na przykład wysyłać przypomnienia o zamówieniach zbyt długo czekających na obsługę. Zastosowanie tego systemu w dużej części zależy od potrzeb pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie serwisu. Możesz przedyskutować w grupie i zgłosić do osoby koordynującej wdrożenie, potrzeby w zakresie komunikacji automatycznej. 31. Odczytywanie komunikatów powiązanych. Liczba komunikatów powiązanych ze zleceniem jest widoczna w kolumnie SMS. Aby zobaczyć wszystkie powiązane komunikaty, skorzystaj z drążenia. Komunikaty są widoczne tylko dla nadawcy i odbiorcy. Nie widać komunikatów przeznaczonych dla innych użytkowników. Powyższe zasady wysyłania i przyjmowania komunikatów obowiązują w całym systemie. Można korzystać z komunikatów w różnych zestawach danych, nie tylko w zamówieniach. 34

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane

Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane W oknie głównym Ekspedycji dodano informację o opłacie przed i po upustach w podziale na artykuły

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PULPITU KONTRAHENTA: www.partner.brzost.pl SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Moje dane.... 4 2.1 Zakładka Moje dane.... 4 2.2 Zakładka zmiana hasła.... 4 3. Katalog towarów....

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 126.3

FlexDMS Aktualizacja 126.3 Aktualizacja FlexDMS do wersji 126.3 zwiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Przekazywanie układów zestawień systemowych innym użytkownikom 2. Automatyczne uzupełnianie podkanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych.

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie stawek VAT, firma ETOB-RES proponuje następujący scenariusz postępowania dla użytkowników systemów działających na

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SOT-PO_PEKAES

Instrukcja obsługi programu SOT-PO_PEKAES Pekaes SA Instrukcja obsługi programu SOT-PO_PEKAES Adam Szlędak 2012r. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów udostępniamy Państwu Pakiet Przewoźnika. Oprogramowanie umożliwia Państwu bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od początku 2011 roku zaczną obowiązywać

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Administratora Data wydania 20.01.2015 Wersja 1.01

Administratora Data wydania 20.01.2015 Wersja 1.01 System Dokument Terminarz Instrukcja Administratora Data wydania 20.01.2015 Wersja 1.01 Spis treści Ustawienia systemu... 2 Konfiguracja... 2 Okna czasowe... 2 Lista obiektów... 2 Kopia zapasowa... 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu KROK 1 Wybierz pozycję Moje Strona Moje zamówienia zakupu umożliwia: 1) Zarządzanie zamówieniami zakupu przesłanymi do systemu Tungsten Network przez Twojego klienta. Kliknij pozycję Moje KROK 2 Nowe 2)

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 128.2

FlexDMS Aktualizacja 128.2 Aktualizacja FlexDMS do wersji 128.2 zawiera: Nowe funkcjonalności: 1. Data pierwotnej dostawy dla części przesuniętych międzymagazynowo dokumentem MM 2. Zmiana widoku i wyliczenia ilości części do RIM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie zlecenia po odpowiednich parametrach. Uzupełnienie ewidencji zaznaczonego egzemplarza o dane takie jak Serwis oraz użytkownik

Wyszukiwanie zlecenia po odpowiednich parametrach. Uzupełnienie ewidencji zaznaczonego egzemplarza o dane takie jak Serwis oraz użytkownik Zlecenia Zlecenia są to zadania wykonywane w serwisie, których zleceniodawcą jest klient. Dzięki wprowadzaniu danych w zleceniach w programie Sekafi jesteśmy w stanie tworzyć odpowiednie statystyki usterek,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo