Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jej zmiana wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jej zmiana wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia"

Transkrypt

1 Nr sprawy CRZP/UJ/268/2013 Kraków, dnia 26 czerwca 2013r. Do wszystkich Wykonawców dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na jest zakup i dostawa materiałów promujących projekt Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL /11-00), o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jej zmiana wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia Szanowni Państwo, W odpowiedzi na poniżej cytowane, pisemne zapytania potencjalnych Wykonawców skierowane dnia 24 i 26 czerwca 2013r. (za pośrednictwem poczty elektronicznej), dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a ściślej opisu przedmiotu zamówienia, uprzejmie wyjaśniamy co następuje: Pytanie 1: Taśma nośna tzw. smycz: jaki kolor i nadruk dwu, czy jednostronny? Odpowiedź 1: Nadruk jednostronny, kolory: strona bez nadrukowanych logotypów pomarańczowa, strona z tekstem i logotypami jasnoniebieska (wedle poniższego wzoru). 1 S t r o n a

2 Pytanie 2: Pendrive - są wymagania co do kształtów, wzorów, kolorów? Odpowiedź 2: Pendrive kolor czarny, preferowany design zgodnie z powyższą ilustracją. Pytanie 3: Teczka na dokumenty: czy Zamawiający dostarcza projekt graficzny? jaki papier karton 300g (z białym spodem?), czy kreda 350g? w formacie A4, czy na kartki A4 (format większy), jaka wielkość zakładek? Odpowiedź 3: Zamawiający dostarcza projekt graficzny; Papier kreda 350 g (spód biały); Teczka na kartki A4 (format większy), wielkość zakładek: dolna 7 cm wysokości, boczna zwężająca się (w dolnej części od 7cm do 4 cm w górnej części) (projekt teczki poniżej). Pytanie 4: Bloczek: jaka gramatura papieru: offset 80g czy 90g? czy Zamawiający dostarcza projekt graficzny? 2 S t r o n a

3 Odpowiedź 4: Blok papier offset 90 g; Zamawiający dostarcza projekt graficzny. Pytanie 5: Teczka konferencyjna: czy logotypy muszą być tłoczone, czy mogą być nadrukowane? jeśli logotypy mają być tłoczone to, czy Zamawiający posiada matryce do tłoczenia? notes: jaka gramatura papieru: offset 80g, czy 90g? Odpowiedź 5: Logotypy muszą być tłoczone; Zamawiający nie posiada matrycy do tłoczenia; Notes papier offset 90 g (wytyczne takie same jak przy bloku). Pytanie 6: Długopis: czy grawer na długopisie można wykonać dwustronnie czy musi być na korpusie i na klipsie? (klips w przypadku długopisu cosmo wydaje nam się zbyt wąski aby umieścić na nim logotypy) Odpowiedź 6: Grawer ma być wykonany dwustronnie na korpusie; Długopis musi być metalowy; W poprzednich postępowaniach przetargowych, w których oferowano ten rodzaj długopisu wykonanie dwustronnego graweru nie stanowiło problemu. Niemniej jednak Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych. Zatem, korzystając z prawa przysługującego na mocy dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w treści pkt 3) SIWZ wprowadza się podpunkt 7, w brzmieniu: 7. zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych, przy czym pod pojęciem równoważności rozumie się oferowanie materiału promocyjnego posiadającego: 7.1 co najmniej te same cechy (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe), co materiały opisane w zestawieniu tabelarycznym, zawartym w pkt. 3) SIWZ i 7.2 parametry techniczne na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez zamawiającego (w tym zakresie zamawiający dopuszcza również rozwiązania 3 S t r o n a

4 lepsze niż opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnionej technologii). 7.3 Każdy wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. W szczególności wymaga się od wykonawcy: podania nazwy (modelu) równoważnego artykułu oraz nazwy producenta; wykazania równoważności poprzez podanie w składanej ofercie właściwości materiału zamiennego (opis właściwości technicznych). Wskazane przez wykonawcę właściwości techniczne artykułu zamiennego musi potwierdzać załączona do oferty, w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z nim kopii, informacja pochodząca od producenta tego materiału. Informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu lub strony producenta wymaga co najmniej podpisu składającego ofertę wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek oferowanych materiałów równoważnych. Pytanie 7: Folder: czy Zamawiający dostarcza projekt graficzny folderu? na jakim papierze ma być wydrukowany folder, kreda błyszcząca, kreda matowa, offset? czy w przypadku kredy matowej ma być zastosowany lakier offsetowy (zabezpieczający druk przed rozmazywaniem)? Odpowiedź 7: Zamawiający dostarcza projekt graficzny; Folder papier: kreda błyszcząca. Pytanie 8: Czy materiały na wszystkie konferencje będą takie same (z tymi samymi nadrukami)? Odpowiedź 8: Materiały będą takie same tzn. w ramach danego materiału promocyjnego zamawiamy wskazaną w przetargu liczbę materiałów danego rodzaju (wg jednego dostarczonego projektu). Pytanie 9: Czego zamawiający oczekuje wymagając do akceptacji 3 próbek: teczka / pamięć / długopis 3 równoważne modele do wyboru, 4 S t r o n a

5 notes, kolorowe znaczniki, teczka kartonowa, ulotka ze względu na to, ze materiały będą drukowane offsetowo, nie ma możliwość wykonania 1 szt. (od razu jest drukowany cały nakład). Dlatego w celu akceptacji kolorów wykonujemy proof kolorystyczny do akceptacji, możemy też przedstawić w celu oceny jakości wykonania i użytego materiału wzory z poprzednich realizacji. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? Odpowiedź 9: W przypadku teczki/pamięci/długopisu Zamawiający wymagać będzie maksymalnie trzech równoważnych modeli do wyboru; W przypadku notesu/ kolorowych znaczników, teczki kartonowej, ulotki Zamawiający dopuszcza przesłanie poglądowych proofów i/lub wcześniejszych, podobnych realizacji. W przypadku, gdy wyprodukowane materiały będą posiadały wady lub będą niezgodne z wymaganiami postawionymi w treści SIWZ, Zamawiający skorzysta z zapisów dotyczących gwarancji bądź też nałoży na Wykonawcę kary umowne za nienależyte wykonanie umowy. Pytanie 10: Nie ma możliwości graweru na klipie w długopisach Cosmo. Czy są jakieś wytyczne ze strony zamawiającego co do modelu długopisów? Odpowiedź 10: Odpowiedzi udzielono powyżej (pytanie nr 6). Pytanie 11: Czy nadruki na materiałach na poszczególne konferencje będą się różnić między sobą ( tzn., czy np. teczka kartonowa na konferencję w marcu 2014 roku będzie tak samo zadrukowana jak na konferencję we wrześniu br.)? Odpowiedź 11: Nie, nadruki nie będą się różniły. Pytanie 12: Czy smycz ma być zadrukowana jedno- czy dwustronnie? Odpowiedź 12: Odpowiedź powyżej (pytaniu nr 1). 5 S t r o n a

6 Pytanie 13: Czy nadruk wielokolorowy na etui z karteczkami będzie zawierał same logotypy, czy dodatkowo jakąś grafikę? Odpowiedź 13: Nadruk będzie zawierał poniższe logotypy: Pytanie 14: Czy przedstawiony aktualny harmonogram konferencji jest równoznaczny z ilością wysyłek zestawów towarów konferencyjnych?- dane te potrzebne są do oszacowania kosztów transportu. Odpowiedź 14: Przedstawiony w treści SIWZ harmonogram może ulec zmianie, co w konsekwencji może prowadzić do zmiany wielkości przesyłek, o czym każdorazowo Wykonawca zostanie powiadomiony ze stosownym wyprzedzeniem. Na obecnym etapie postępowania, Zamawiający nie jest w stanie podać ostatecznej, a zarazem wiążącej wersji harmonogramu. Pytanie 15: Zapinka czyli klip długopisu typu cosmo jest zbyt mała na umiejscowienie logotypów unijnych, proszę o określenie innego miejsca. Odpowiedź 15: Odpowiedzi udzielono powyżej (pytanie nr 6). Pytanie 16: W specyfikacji nie jest napisane na jakim papierze ma być wydrukowany folder. Chodzi mi, czy ma to być kredowy, jeśli tak to matowy czy błyszczący, czy papier offsetowy? 6 S t r o n a

7 Odpowiedź 16: Odpowiedzi udzielono powyżej (pytanie nr 7). Pytanie 17: Czy próbki jakie mamy Państwu dostarczyć przed realizacją całego zamówienia muszą być opatrzone już Państwa logiem, czy mogą to być próbki wykonane tą samą metodą i o takich parametrach jak Państwo opisali, lecz z logiem innej firmy której takie zamówienie już zrobiłyśmy? Odpowiedź 17: Zamawiający wymaga, aby próbki były opatrzone naszymi logotypami. Pytanie 18: Czy na długopisie metodę nadruku można zastąpić metodą grawerowania? Odpowiedź 18: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość grawerowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi na zadane zapytania stanowią integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter (doprecyzowanie niejednoznacznych dla Wykonawcy zapisów SIWZ oraz jej zmiana) oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zatem, termin składania i otwarcia ofert zostaje przedłużony do dnia 8 lipca 2013r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Z poważaniem, Monika Poniewierska 7 S t r o n a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia DE-WZP-JC-321-7/13 Warszawa, 2013-02-21 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wmarr.olsztyn.pl Olsztyn: Przedmiotem zamówienia jest usługa: wykonanie i dostawa gad żetów reklamowych

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, nadruk i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

NZ-610/02/10-6KW Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

NZ-610/02/10-6KW Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia NZ-610/02/10-6KW Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii promocyjno informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo