Skrócona instrukcja obsługi: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (english editon)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócona instrukcja obsługi: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (english editon)"

Transkrypt

1 Skrócona instrukcja obsługi: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (english editon) Dziękujemy za zainteresowanie, jakie okazali Państwo nowemu urządzeniu firmy AVM - routerowi FRITZ!Box Fon WLAN Za pomocą tej instrukcji chcielibyśmy krótko przedstawić jego podstawowe funkcje oraz pomóc Państwu w jego konfiguracji. Podłączenie i instalacja: Dzięki kolorystycznie oznakowanym portom (i odpowiadającym im przewodom) FRITZ!Box Fon WLAN 7270 jest łatwy do podłączenia. W zestawie znajdują się: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 FRITZ!Box Fon WLAN wymiary: 214x145x32 mm Przewód LAN 1,5 m Przewód Y combo 4,25 m Zewnętrzny zasilacz Płyta CD zawierająca oprogramowanie instalacyjne, podręcznik uŝytkownika oraz dodatkowe aplikacje Przewodnik szybkiej instalacji FRITZ!WLAN N USB Stick (opcjonalnie za dopłatą) WLAN USB stick - wymiary: 87x23x10 mm, waga: 10 g PrzedłuŜacz USB Płyta CD zawierająca oprogramowanie instalacyjne, podręcznik uŝytkownika oraz dodatkowe aplikacje Przewodnik szybkiej instalacji Instalacja krok po kroku : 1. Włącz komputer 2. JeŜeli posiadasz szerokopasmowe łącze ADSL (np. usługa Neostrada itp.) podłącz FRITZ!Box Fon WLAN 7270 do niego zgodnie ze schematem zawartym w Przewodniku szybkiej instalacji. JeŜeli natomiast uŝywasz Internetu dostarczanego za pomocą operatora sieci TV kablowej lub innego operatora sieci LAN podłącz przewód ethernet (np. od modemu TV kablowej) do portu LAN1 w FRITZ!Box Fon WLAN PoniŜsza ilustracja powinna ułatwić Ci proces instalacji: proict strona 1 z 6

2 3. Uruchom przeglądarkę internetową. W pole adresowe wpisz: lub 4. Komputer automatycznie rozpozna FRITZ!Box Fon WLAN 7270 i ustanowi połączenie, po czym otworzy się interfejs. 5. Automatycznie włączy się kreator, który pomoŝe Ci skonfigurować FRITZ!Box Fon WLAN Na pierwszym ekranie wybierz język konfiguracji, kliknij Next. 7. Na drugim ekranie wybierz swoją aktualną lokalizację państwo (w naszym przypadku Polska). Kliknij Next. 8. Trzeci ekran wybierz rodzaj posiadanego połączenia: wybierz Annex A jeśli linia ADSL jest w technologii analogowe 1 jeŝeli posiadasz ADSL po linii ISDN wybierz Annex B. Kliknij Next. 9. Czwarty ekran informuje Cię, Ŝe FRITZ!Box jest restartowany. Po około dwóch minutach kliknij To overview. 10. Na piątym ekranie kliknij Next. 11. Szósty ekran oferuje Ci moŝliwość ustanowienia hasła dostępu do interfejsu FRITZ!Box Fon WLAN (Nie jest to niezbędne, niemniej jednak zalecane). Kliknij Next. 12. Na siódmym ekranie wybierz rodzaj posiadanego połączenia szerokopasmowego. Klilknij Next. (Twój operator poinformuje Cię o rodzaju routera: PPP lub RFC wariant 1483/2684). 13. Na ósmym ekranie wybierz operatora usług internetowych. JeŜeli nie znajduje się on na liście, zaznacz other Internet service provider. Kliknij Next. 14. Ekran dziewiąty pozwala Ci zaznaczyć czy masz subskrypcję ADSL (ADSL subscription), czy internet dostarczany po linii stałej. Gdy juŝ dokonasz wyboru kliknij Next. Od tego momentu instalacja moŝe przebiegać dwoma róŝnymi drogami. Najpierw wyjaśnimy, co robić w przypadku, gdy wybrałeś ADSL, a potem zajmiemy się drugim wariantem połączenie z Internetem za pomoca interfejsu WAN Ethernet 2 JeŜeli wybrałeś ADSL: a. Na ekranie dziesiątym wpisz dane subskrypcji (nazwa uŝytkownika, hasło). Kliknij Next.( Dane te powinieneś otrzymać od operatora usług internetowych). b. Na ekranie jedenastym wybierz Flat rate/volume-based rate i kliknij Next. c. Ekran dwunasty to kolejny ekran kontrolny kliknij Next. d. Ekran trzynasty obrazuje postęp testu połączenia prowadzonego przez FRITZ!Box. Wyświetlenie się krótkiej informacji oraz zielona linia oznaczają, Ŝe test przebiegł pomyślnie. Kliknij Next. JeŜeli wybrałeś połączenie interfesju WAN Ethernet: a. Na ekranie dziesiątym kliknij Next b. JeŜeli Twój modem wymaga wpisania specjalnego adresu MAC, zrób to na ekranie jedenastym. Kliknij Next c. Ekran dwunasty wprowadź prędkość wysyłania i pobierania subskrypcji. Kliknij Next. d. Na ekranach od trzynastego do szesnastego klikaj Next. 1 W Polsce znacząca większość linii ADSL jest analogowa np. usługa Neostrada TPSA, Net24 Netii. Zaznacz równieŝ Annex A jeśli korzystasz z uslug innego operatora świadczącego swoje usługi dostępu do Internetu po liniach telefonicznych TPSA. Jeśli nie jesteś pewny czy wybrać Annex A czy Annex B skonsultuj się z swoim providerem internetowym. 2 Interfejs WAN Ethernet umoŝliwia połączenie z Internetem w prawie kaŝdej technologii sieciowej. Wybierz te opcje jeśli korzystasz z usług: operatora sieci TV kablowej, lokalnego operatora sieci LAN lub korzystasz z technologii bezprzewodowych np. WiMAX. proict strona 2 z 6

3 Gotowe! Teraz powinieneś zobaczyć następujący ekran : Twój FRITZ!Box Fon WLAN 7270 jest teraz gotowy do uŝycia. Podłącz kilka komputerów korzystając z przewodów ethernet lub zapoznaj się z instrukcją konfiguracji sieci bezprzewodowej, instalacji telefonów lub innymi zastosowaniami tego wielofunkcyjnego urządzenia. Korzystanie z WLAN: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 umoŝliwia obsługę połączeń sieci bezprzewodowych o prędkościach do 300Mbit/s. Ma to zastosowanie w bezprzewodowym łączeniu komputerów/notebooków ze sobą i/lub z internetem,, w bezprzewodowym łączeniu telefonów, PDA, konsol do gier i innych urządzeń WLAN. By utworzyć połączenie bezprzewodowe z FRITZ!Box Fon WLAN 7270 wymagany jest kod zabezpieczający. FRITZ!Box wyposaŝony w funkcję WLAN posiada 16-cyfrowy kod (WPA), zapewniający maksimum bezpieczeństwa Twojej sieci. By skonfigurować urządzenia korzystając z bezprzewodowego połączenia z FRITZ!Box Fon WLAN 7270, postępuj zgodnie z instrukcją: 1. Uruchom funkcję WLAN w FRITZ!Box Fon WLAN 7270 naciskając włącznik WLAN znajdujący się na górze urządzenia. Dioda WLAN LED zaczyna migać, a po chwili świecić. 2. Na komputerze, który podłączasz do sieci, wyszukaj FRITZ!Box Fon WLAN 7270, ustanów połączenie i wprowadź hasło sieciowe. Hasło to (ciąg cyfr) znajdziesz na urządzeniu. 3. FRITZ!Box nadaje adres sieci i komputer jest połączony. JeŜeli posiadasz FRTIZ!WLAN USB Stick N konfiguracja sieci bezprzewodowej jest jeszcze łatwiejsza: 1. Podłącz FRTIZ!WLAN USB Stick N do gniazda USB znajdującego się z tyłu FRITZ!Box Fon WLAN Dioda INFO-LED zaczyna migać, co oznacza, Ŝe FRTIZ!WLAN USB Stick N jest konfigurowany. proict strona 3 z 6

4 3. Koniec migania oznacza zakończenie transferu. MoŜesz juŝ odłączyć FRITZ!WLAN USB Stick N 4. Podłącz FRITZ!WLAN USB Stick N do gniazda USB swojego komputera/notebooka, instalacja rozpoczyna się automatycznie. 5. Komputer wyświetli komunikat, kiedy instalacja dobiegnie końca. 6. Sieć bezprzewodowa jest teraz zabezpieczona i gotowa do uŝycia. Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa wyłącz WLAN jeŝeli nie jest aktualnie uŝywany. MoŜesz to zrobić uŝywając przycisku, który znajduje się u góry FRITZ!Box Fon WLAN Aby aktywować którąś z zaawansowanych funkcji FRITZ!Box Fon WLAN 7270 trzeba wprowadzić zmiany w ustawieniach w przyjaznym dla uŝytkownika interfejsie. MoŜna to zrobić w następujący sposób: 1. Uruchom przeglądarkę internetową 2. W polu adresu wpisz fritz.box 3. Uruchamia się interfejs uŝytkownika Strona startowa oferuje prosty kreator, który umoŝliwia np. podłączenie telefonów, faksu, zestawu DECT, automatycznej sekretarki lub wymiany telefonu, dokonania aktualizacji firmware czy teŝ ustanowienia połączeń VoIP. Zakładka Advanced settings umoŝliwia wykonanie bardziej złoŝonych operacji, jak np. nadawanie praw dostępu, włączanie Trybu Eco lub aktywowanie funkcji ochrony rodzicielskiej, podłączanie urządzeń USB, takich jak dyski zewnętrzne, drukarki lub skanery, oraz umoŝliwia czytanie obszernych informacji o systemie albo zmianę ustawień zabezpieczeń. Korzystanie z host-usb port: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 jest wyposaŝony w port USB-host, co oznacza, Ŝe moŝe być do niego podłączonych wiele urządzeń USB, np. zewnętrzny dysk twardy, drukarka czy teŝ USB-HUB. UmoŜliwia to wszystkim uŝytkownikom sieci podłączonym do FRITZ!Box Fon WLAN 7270 dostęp do tych urządzeń w tym samym czasie. Podłączony dysk zewnętrzny jest dostępny jako dysk sieciowy. By to zrobić postępuj zgodnie z instrukcją: 1. W Windows Explorer wybierz Tools po czym kliknij Map Network Drive 2. Wybierz nieuŝywaną literę dysku i wprowadź w sekcji Folder 3. Kliknij Finish, Windows Explorer otworzy teraz folder. 4. W przyszłości będziesz mógł otwierać udostępniony folder bezpośrednio z Mojego Komputera, po prostu klikając na odpowiednią literę dysku. Podłączony dysk zewnętrzny jest dostępny za pośrednictwem zdalnego połączenia USB. By to zrobić postępuj zgodnie z instrukcją: 1. W interfejsie FRTIZ!Box wybierz Advanced Settings, a następnie kliknij ikonę USB Devices. 2. Na stronie Overview of Devices sprawdź Enabling the USB Remote Connection, następnie kliknij Apply proict strona 4 z 6

5 3. Klikając link (i wybierając Run ) zainstaluj oprogramowanie dla USB Remote Connection. 4. Sprawdź okienko USB mass storage devices i kliknij Apply. 5. Wszystkie urządzenia USB mogą być teraz odnalezione za pomocą Internet Explorera. To umoŝliwia takŝe korzystanie z systemu plików NTFS. Podłączona drukarka musi jeszcze zostać zainstalowana. Postępuj zgodnie z instrukcją: 1. Z Menu Start wybierz Settings dla Printers and faxes 2. Wybierz funkcję Add a Printer, która uruchamia kreator. 3. Kliknij Next 4. Wybierz opcję Local printer i upewnij się, Ŝe zaznaczyłeś polecenie Automatically find and install my printer. 5. Kliknij Next 6. W okienku Select a printer port wybierz Use this port następnie kliknij AVM: (FRITZ!Box USB Printer Port) 7. Kliknij Next 8. Wybierz odpowiednią markę i model drukarki lub zainstaluj ją korzystając z dołączonej płyty instalacyjnej. 9. W okienku Select your printer odpowiedz No na pytanie: Do you want to install this printer as your default printer JeŜeli wraz z wersją testową FRITZ!Box Fon WLAN 7270 otrzymałeś FRITZ!Fon MT-C, lub chcesz po prostu podłączyć do niego słuchawkę DECT (opartą na standardzie GAP), postępuj zgodnie z instrukcją: 1. Upewnij się, Ŝe Twój zestaw jest w pełni naładowany. 2. Uruchom przeglądarkę internetową 3. W pole adresowe wpisz: I naciśnij enter 4. Z Menu po lewej stronie wybierz Wizards 5. Następnie kliknij na Telephony Devices 6. Ten ekran pokazuje, które telefony są podłączone, a które nie. 7. Kliknij Next 8. Wybierz Telephone i kliknij Next 9. Z menu wybierz opcję Cordless DECT Phone 10. Kliknij Register New Cordless Phone 11. Rozpocznie się proces rejestracji w telefonie Dla FRITZ!Fon MT-C wybierz następującą sekwencję z menu samego telefonu: Menu => Settings => Registration => Register Handset => Base 12. Standardowy kod PIN, o który będziesz pytany to Następnie wybierz Automatic 14. Teraz, w interfejscie FRITZ!Box, kliknij Connect, co uruchomi proces rejestracji. 15. Kiedy naciśniesz Next w interfejsie, zestaw DECT zadzwoni. 16. Kliknij teraz Yes w interfejsie, wprowadź nazwę dla tego zestawu, wybierz numer telefonu, którego będzie on uŝywał, wskaŝ numery telefonów, które mogą być otrzymywane i kliknij Apply 17. Twój zestaw jest gotowy do uŝycia! proict strona 5 z 6

6 Przyjazny uŝytkownikowi interfejs FRITZ!Box Fon WLAN 7270 pozwala na znacznie więcej: zainstalowanie automatycznej sekretarki, która powiadomi Cię za pomocą a o wszystkich nieodebranych połączeniach, włączenie funkcji przekierowywania portu, przyznanie pierwszeństwa określonym uŝytkownikom i/lub aplikacjom, wskazanie, które komputery mają dostęp online do internetu i kiedy (Ochrona rodzicielska), aktualizację firmware, ustanawianie lub zmianę kont VoIP, konfigurowanie opcji dzwonienia tak, Ŝe zawsze wybrana jest najlepsza włączanie funkcji alarmu, i wiele, wiele więcej! Zapoznaj się ze wszystkimi zaawansowanymi funkcjami i ustawieniami Twojego FRITZ!Box Fon WLAN 7270 i sprawdź, które najbardziej odpowiadają Twoim potrzebom. W razie jakichkolwiek pytań lub/i uwag prosimy o kontakt z naszym Serwisem Technicznym. Dodatek 1 Znaczenie wskaźników LED LED Status Znaczenie Power/DSL Świeci ciągle FRITZ!Box Fon WLAN 7270 gotowy, zasilanie włączone, połączenie DSL aktywne Zasilanie włączone, połączenie DSL jest wyłączone lub zostało przerwane Internet Świeci ciągle Aktywne połączenie telefoniczne ustanowione przez internet W skrzynce poczty głosowej znajdują się wiadomości (ta funkcja jest uzaleŝniona od wsparcia operatora telefonii) Fixed Line Świeci ciągle Połączenie telefoniczne jest aktywne przez linię stacjonarną W skrzynce poczty głosowej znajdują się wiadomości (ta funkcja jest uzaleŝniona od wsparcia operatora telefonii) WLAN Świeci ciągle Funkcja WLAN aktywna Info (funkcja tej diody moŝe zostać zmieniona poprzez interfejs uŝytkownika) Świeci ciągle Funkcja WLAN jest w trakcie uruchamiania lub wyłączona Połączenie telefoniczne zostało ustanowione pomiędzy dwoma uŝytkownikami VoiP i jest bezpłatne (ta funkcja jest uzaleŝniona od wsparcia operatora telefonii) Procedura Stick & Surf jest zakończona Firmware jest aktualizowany lub osiągnięto krańcową wartość licznika Procedura Stick & Surf jest aktywna Procedura rejestracji zestawu DECT jest aktywna proict strona 6 z 6

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2)

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) Prawa autorskie Prawa autorskie 2007 ITian Corporation wszelkie prawa zastrzeŝone. Square One jest

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Na linii telefonicznej Netii lub TP SA 5 Krok 1. Podłączenie modemu 6 Krok 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika. Spis treści

Przewodnik użytkownika. Spis treści PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Przewodnik użytkownika przeznaczony jest dla korzystających z usługi SFERIOstrada, oferowanej przez SFERIA S.A. Usługa SFERIOstrada umożliwia szerokopasmowy dostęp do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik HP Photosmart C7200 All-in-One series Podręczny przewodnik Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika WD My Cloud Mirror Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo