Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Powiatu Siemiatyckiego usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie określonym w pkt 2 dla pracowników Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Miasta w Siemiatyczach realizowanej z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. 2. Zamówienie obejmuje 6 Zadań, w których zakres wchodzą następujące tematy: Lp. Nazwa zadania Zadanie 1: Wzrost jakości, dostępności i przejrzystości świadczonych usług publicznych 1 Szkolenie Doskonalenie obsługi klienta łącznie dla 58 osób podzielonych na 5 grup, przy założeniu: 4 grupy po 12 osób i 1 grupa 10 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 5gr/58os/po 16h 2 Szkolenie Kodeks Postępowania Administracyjnego łącznie dla 58 osób podzielonych na 5 grup, przy założeniu: 4 grupy po 12 osób i 1 grupa 10 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 5gr/58os/po 16h 3 Szkolenie Ochrona informacji niejawnych łącznie dla 30 osób podzielonych na 2 grupy, przy założeniu: 2 grupy po 15 osób. Jedno szkolenie trwa 1 dzień przez 8 godzin, łącznie 8 godzin dla każdej grupy. 2gr/30os/po 8h 4 Szkolenie Prawo administracyjne (ustawy: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zarządzanie nieruchomościami, geodezja, prawo budowlane) łącznie dla 58 osób podzielonych na 5 grup, przy założeniu: 4 grupy po 12 osób i 1 grupa 10 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 5gr/58os/po 16h 5 Szkolenie Prawo zamówień publicznych łącznie dla 16 osób podzielonych na 2 grupy, przy założeniu: 2 grupy po 8 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 2gr/16os/po 16h 6 Szkolenie E-PUAP łącznie dla 20 osób podzielonych na 2 grupy, przy założeniu: 2 grupy po 10 osób. Jedno szkolenie trwa 1 dzień przez 8 godzin, łącznie 8 godzin dla każdej grupy. 2gr/20os/po 8h Zadanie 2: Wzrost efektywności konsultacji społecznych 7 Szkolenie Konsultacje społeczne łącznie dla 18 osób podzielonych na 2 grupy, przy założeniu: 2 grupy po 9 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 2gr/18os/po 16h 8 Szkolenie Komunikacja społeczna łącznie dla 18 osób podzielonych na 2 grupy, przy założeniu: 2 grupy po 9 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 2gr/18os/po 16h 1

2 9 Szkolenie Negocjacje i mediacje łącznie dla 18 osób podzielonych na 2 grupy, przy założeniu: 2 grupy po 9 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 2gr/18os/po 16h 10 Szkolenie Efektywna współpraca NGO-JST łącznie dla 18 osób podzielonych na 2 grupy, przy założeniu: 2 grupy po 9 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 2gr/18os/po 16h Zadanie 3: Poprawa efektywności realizacji celów pozyskiwania inwestorów i promocji 11 Szkolenie Marketing terytorialny łącznie dla 13 osób w jednej grupie. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla grupy. 1gr/13os/16h 12 Szkolenie Budowanie strategii marketingowej łącznie dla 13 w jednej grupie. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla grupy. 1gr/13os/16h 13 Szkolenie Promocja turystyki łącznie dla 13 osób w jednej grupie. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla grupy. 1gr/13os/16h Zadanie 4: Wdrożenie budżetu zadaniowego oraz doskonalenie kompetencji ZZL 14 Szkolenie Planowanie budżetu zadaniowego łącznie dla 29 osób podzielonych na 3 grupy, przy założeniu: 2 grupy po 10 osób i 1 grupa 9 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 3gr/29os/po 16h 15 Szkolenie Wykonanie i kontrola budżetu zadaniowego łącznie dla 29 osób podzielonych na 3 grupy, przy założeniu: 2 grupy po 10 osób i 1 grupa 9 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 3gr/29os/po 16h 16 Szkolenie Zarządzania strategiczne i kontrola zarządcza w JST łącznie dla 29 osób podzielonych na 3 grupy, przy założeniu: 2 grupy po 10 osób i 1 grupa 9 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 3gr/29os/po 16h 17 Szkolenie Zarządzania zespołem łącznie dla 15 osób w jednej grupie. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla grupy. 1gr/15os/16h 18 Szkolenie Zarządzanie zmianą łącznie dla 15 osób w jednej grupie. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla grupy. 1gr/15os/16h Zadanie 5: Wdrożenie SZJ 19 Szkolenie Systemy Zarządzania Jakością łącznie dla 37 osób podzielonych na 4 grupy, przy założeniu: 3 grupy po 9 osób i 1 grupa 10 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 4gr/37os/po 16h 20 Szkolenie Wymagania Normy ISO 9001 łącznie dla 20 osób podzielonych na 2 grupy, przy założeniu: 2 grupy po 10 osób. Jedno szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, łącznie 16 godzin dla każdej grupy. 2gr/20os/po 16h 21 Szkolenie Zasady tworzenia dokumentacji ISO łącznie dla 8 osób w jednej grupie. Jedno szkolenie trwa 1 dzień przez 8 godzin, łącznie 8 godzin dla grupy. 1gr/8os/8h 2

3 22 Szkolenie dla pełnomocnika ds. SZJ oraz audytorów wewnętrznych łącznie dla 5 osób w jednej grupie. Jedno szkolenie trwa 4 dni po 8 godzin, łącznie 32 godziny dla grupy. 1gr/5os/32h 23 Warsztaty projektowe Opracowanie mapy procesów łącznie dla 8 osób w jednej grupie. Jedno szkolenie trwa 1 dzień przez 8 godzin, łącznie 8 godzin dla grupy. 1gr/8os/8h 24 Warsztaty projektowe Opracowanie polityki jakości łącznie dla 8 osób w jednej grupie. Jedno szkolenie trwa 1 dzień przez 8 godzin, łącznie 8 godzin dla grupy. 1gr/8os/8h 25 Warsztaty projektowe Opracowanie dokumentacji dla procesów łącznie dla 8 osób w jednej grupie. Jedno szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, łącznie 24 godziny dla grupy. 1gr/8os/24h 26 Warsztaty projektowe Opracowanie księgi jakości łącznie dla 8 osób w jednej grupie. Jedno szkolenie trwa 2 dni przez 8 godzin, łącznie 16 godzin dla grupy. 1gr/8os/16h Zadanie 6: Szkolenia językowe i komputerowe 27 Szkolenie Komputerowe prawo jazdy ECDL wszystkie moduły łącznie dla 44 osób podzielonych na 4 grupy, przy założeniu: 4 grupy po 11 osób. Jedno szkolenie trwa 10 dni po 8 godzin, łącznie 80 godzin dla każdej grupy. 4gr/44os/po 80 h 28 Kurs języka angielskiego łącznie dla 22 osób podzielonych na 3 grupy, przy założeniu: 2 grupy po 7 osób i 1 grupa 8 osób. Kurs dla jednej grupy trwa 120 godzin, łącznie 360 godzin dla wszystkich grup. Kursy odbywać się będą jeden raz w tygodniu dla każdej grupy w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (1,5 h zegarowej) dla każdej grupy w godzinach pracy urzędów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3 oraz Urzędu Miasta w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2. 3gr/22os/po 120 h Liczba grup oraz docelowa liczba uczestników danego tematu szkolenia są to liczby niepodlegające zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Podana liczba uczestników w grupie jest liczbą planowaną i Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę przekazując mu listę uczestników nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych szkoleń zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą na etapie realizacji umowy, przy czym szkolenia odbywać się będą wyłącznie od poniedziałku do piątku (w dni robocze). 3. Miejsce przeprowadzania szkoleń: a. w przypadku szkoleń o numerach 1, 7, 9, 12, 16, 17 i 18 - sala szkoleniowa w obiekcie hotelowym o standardzie odpowiadającym co najmniej trzygwiazdkowemu hotelowi zlokalizowanemu w odległości nie dalej niż 100 km od siedziby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach (salę Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia), 1. w przypadku szkoleń o numerach 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, sala szkoleniowa zlokalizowana w obrębie granic administracyjnych miasta Siemiatycze (salę Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia), 2. w przypadku szkoleń o numerach 3, 6, 27 i 28 - sala szkoleniowa zlokalizowana w budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, a w odniesieniu do kursu 3

4 języka angielskiego również w budynku Urzędu Miasta w Siemiatyczach (salę zapewni Zamawiający). 4. Wymagania Zamawiającego: 4.1. Wspólne dla wszystkich szkoleń realizowanych wyjazdowo, stacjonarnie w wynajętych salach na terenie Miasta Siemiatycze oraz w sali Starostwa Powiatowego Siemiatycze Dla każdego realizowanego szkolenia Wykonawca: a. przeprowadzi analizę potrzeb szkoleniowych w celu doprecyzowania programów szkoleń i dostosowania ich do potrzeb Zamawiającego oraz przedstawi je w formie raportu trenerów dla każdego tematu szkolenia, b. opracuje merytorycznie, przygotuje i dostarczy na miejsce szkolenia materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika w formie drukowanej wpiętej do segregatora i elektronicznej (na płytach CD) oraz notatnik i długopis; materiały szkoleniowe powinny zawierać: - program szkolenia, - teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia poszczególnych zakresów szkoleń, - kompletną treść prezentacji multimedialnej wykorzystywanej przez prowadzącego w trakcie szkolenia, - materiał ćwiczeniowo-warsztawowy realizowany przez uczestników szkolenia, - notatnik, - długopis, Jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (np. format DOC lub RTF, arkusz open domment + xls, PDF, open dokument) Wykonawca dostarczy na adres wskazany przez Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed terminem szkolenia w celu ich akceptacji. c. przygotuje i wydrukuje pre i post testy wypełniane przez każdego z uczestników sprawdzające przyrost wiedzy i umiejętności po szkoleniu, które przeprowadzi na początku i końcu każdego szkolenia, d. przygotuje i wydrukuje dziennik zajęć, listę obecności uczestników nazwiska uczestników otrzyma od Zamawiającego nie później niż 7 dni przed terminem szkolenia, kartę pracy trenera, poświadczenia odbioru certyfikatów, e. przygotuje i wydrukuje certyfikaty ukończenia szkolenia dla wszystkich uczestników, f. przygotuje i wydrukuje ankiety satysfakcji uczestników szkolenia, które przeprowadzi po każdym szkoleniu, g. zrealizuje szkolenie w liczbie godzin zgodnej z wyżej opisaną specyfikacją i z harmonogramem projektu, który otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy. Dokumentacja szkoleniowa, ankiety, testy, listy uczestników, potwierdzenia odbioru certyfikatów, certyfikaty oraz materiały szkoleniowe, segregatory i notatniki muszą zawierać informacje o dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzory oznakowań w formie elektronicznej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy) Dla kursu języka angielskiego Wykonawca zapewni: a. realizację 120 godzin kursu językowego dla każdej grupy zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym w konsultacji z Zamawiającym, 4

5 b. wykonanie indywidualnych analiz sprawdzających poziom językowy uczestników dla określenia poziomu i składu poszczególnych grup i sporządzenie raportu z analizy, c. opracowanie szczegółowego programu kursu dla każdej grupy, d. opracowanie pre i post testów dla każdej grupy dla określenia przyrostu wiedzy i umiejętności językowych uczestników poszczególnych grup, które przeprowadzi na początku i na końcu kursu dla każdej grupy, e. opracowanie w konsultacji z Zamawiającym ankiety satysfakcji z udziału w kursie, które będzie przeprowadzał raz na kwartał w każdej grupie, f. opracowanie merytoryczne i wydruk materiałów kursowych dla każdego uczestnika w każdej grupie oznaczonych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzory oznakowań w formie elektronicznej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy), g. zapewnienie dla każdego uczestnika kursu niezbędnych podręczników wraz z opracowaniem CD oraz segregatora, notatnika i długopisu, h. prowadzenie dokumentacji kursów (dzienników zajęć, kart pracy lektorów, itp.), które otrzyma od Zamawiającego, i. przygotowanie i wydanie każdemu uczestnikowi zaświadczeń ukończenia kursów oznaczonych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, j. przygotowanie raportu pokursowego dla każdej grupy (na podstawie dokumentacji kursu, analizy pre i posttestów i ankiet ewaluacyjnych) zawierającego podsumowanie rezultatów przeprowadzonych kursów, k. zapewnienie niezbędnego sprzętu audiowizualnego do nauki języka (rzutnik, magnetofon, itp.) Dla szkoleń realizowanych w formie wyjazdowej - szkolenia opisane w tabeli w pkt 2 pod pozycjami 1, 7, 9, 12, 16, 17, 18, a mianowicie: - Doskonalenie obsługi klienta, - Konsultacje społeczne, - Negocjacje i mediacje, - Budowanie strategii marketingowej, - Zarządzanie strategiczne i kontrola zarządcza w JST, - Zarządzanie zespołem, - Zarządzanie zmianą, Wykonawca zapewni dla każdej grupy szkoleniowej po: a. 1 noclegu dla każdego uczestnika między pierwszym a drugim dniem szkolenia, b. wyżywienie: pierwszego dnia szkolenia obiad i kolację, drugiego dnia śniadanie i obiad dla każdego uczestnika, c. dodatkowo możliwość noclegu i wyżywienia dla 1 dodatkowej osoby (trenera) - cena tej usługi nie wchodzi w zakres opisywanego zamówienia, d. salę szkoleniową z pełnym wyposażeniem na każdy dzień szkolenia, e. serwis kawowy (2 przerwy kawowe dziennie dla wszystkich uczestników szkolenia + 1 trener), f. transport dla każdej grupy z zachowaniem wszelkich wymogów ustawowych spod siedziby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach do obiektu hotelowego w odległości 5

6 nie dalej niż 100 km od Siedziby Starostwa pierwszego dnia szkolenia i z powrotem z obiektu hotelowego do siedziby Starostwa Powiatowego drugiego dnia szkolenia. Wykonawca zaproponuje organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w min. 2 rożnych obiektach hotelowych, których nazwę i lokalizacje poda w Formularzu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru miejsca organizacji szkolenia spośród zaproponowanych miejsc. W przypadku braku akceptacji przedstawionych miejsc Wykonawca zapewni możliwość zmiany każdego z obiektów hotelowych na równorzędny na min. 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia (po cenie określonej w ofercie). Minimalne wymagania dotyczące zakwaterowania: Wykonawca zakwateruje uczestników szkolenia w obiekcie hotelowym o standardzie odpowiadającym trzygwiazdkowemu hotelowi zlokalizowanemu w odległości nie dalej niż 100 km od siedziby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach. Zakwaterowanie w pokojach jedno- i dwuosobowych. Pokoje dwuosobowe muszą być wyposażone w oddzielne łóżka. W trakcie świadczenia usługi Zamawiającemu w obiekcie nie mogą być świadczone inne usługi hotelarsko gastronomiczne i działania (np. prace remontowe), bezpośrednio naruszające realizację szkolenia. Minimalne wymagania dotyczące wyżywienia: Uczestnikom szkolenia zostaną podane: - pierwszego dnia szkolenia: obiad i kolacja, - drugiego dnia szkolenia: śniadanie i obiad. Śniadanie musi być podane w formie bufetu szwedzkiego zawierającego w przeliczeniu na jedną osobę co najmniej: pieczywo 150 g, parówki 30 g, jajecznica z dwóch jaj, wędliny różne 80 g, sery różne 50 g, masło 30 g, dżemy 40 g, płatki śniadaniowe, mleko ciepłe i zimne, miód, warzywa świeże, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana, kawa, herbata bez ograniczeń. Obiad musi składać się z przystawki, zupy i dania głównego z deserem i napojami, w tym co najmniej w przeliczeniu na jedną osobę: zupa 300 g, mięso różne lub ryba g po przygotowaniu, ziemniaki/ryż/makaron/kasza 200 g, gotowane jarzyny 150 g, surówki różne 150 g, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana, kawa, herbata bez ograniczeń. Kolacja podana przy wspólnym, stole dla wszystkich uczestników szkolenia. Składać się będzie z przystawek i dania podawanego na ciepło, w tym co najmniej w przeliczeniu na jedną osobę: przystawki różne, co najmniej 3 rodzaje 150 g, danie główne w formie gorącego posiłku 250 g, pieczywo 100 g, masło 20 g, wędliny różne 50 g, sery różne 30 g, świeże warzywa i owoce 100 g, soki, woda mineralna, kawa, herbata bez ograniczeń. Minimalne wymagania dotyczące sali szkoleniowej: Sala wykładowa o pojemności nie mniejszej niż 20 osób (min. 40 m 2 ) znajdująca się w tym samym budynku co pokoje hotelowe i sala restauracyjna. Sala z pełnym wyposażeniem rzutnik multimedialny, stół konferencyjny i krzesła, stolik i krzesło dla prelegenta, ekran, flipchart + blok papierowy, flamastry, dostęp do internetu, dostęp do gniazd umożliwiających podłączenie urządzeń elektrycznych. Sala klimatyzowana. W każdym dniu szkolenia zostaną zorganizowane dwie przerwy kawowe, w trakcie których zostanie podana: kawa, herbata (co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach), cukier, cytryna do herbaty, mleczko/śmietanka do kawy, woda mineralna butelkowana gazowana i niegazowana (małe butelki), soki 100 % (co najmniej 3 rodzaje), min. 3 rodzaje kruchych 6

7 ciasteczek. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy powinni mieć zapewniony ciągły i nieograniczony dostęp do wody mineralnej. Przerwy kawowe zostaną podane w tym samym budynku, w którym znajduje się sala szkoleniowa (najlepiej w tej samej sali lub jej sąsiedztwie) Dla szkoleń realizowanych w wynajętych salach na terenie Siemiatycz - szkolenia opisane w tabeli w pkt 2 pod pozycjami 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, a mianowicie: - Kodeks Postępowania Administracyjnego, - Prawo administracyjne (ustawy: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zarządzanie nieruchomościami, geodezja, prawo budowlane), - PZP, - Komunikacja społeczna, - Efektywna współpraca NGO-JST, - Marketing terytorialny, - Promocja turystyki, - Planowanie budżetu zadaniowego, - Wykonanie i kontrola budżetu zadaniowego, - Systemy Zarządzania Jakością, - Wymagania Normy ISO 9001, - Zasady tworzenia dokumentacji ISO, Warsztaty projektowe: - Opracowanie mapy procesów, - Opracowanie polityki jakości, - Opracowanie dokumentacji dla procesów, - Opracowanie księgi jakości, oraz szkolenie dla pełnomocnika ds. SZJ oraz audytorów wewnętrznych, Wykonawca zapewni: a. salę szkoleniową na każdy dzień szkolenia na terenie miasta Siemiatycze, b. obiad dla każdego uczestnika w trakcie każdego dnia szkolenia, c. serwis kawowy (2 przerwy kawowe dziennie dla wszystkich uczestników szkolenia + 1 trener). Wykonawca zaproponuje organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w min. 2 rożnych salach na terenie Siemiatycz, których lokalizacje poda w Formularzu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru miejsca organizacji szkolenia spośród zaproponowanych miejsc. W przypadku braku akceptacji przedstawionych sal Wykonawca zapewni możliwość zmiany każdej z sal na równorzędną na min. 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia (po cenie określonej w ofercie). Minimalne wymagania dotyczące sali szkoleniowej: Sala wykładowa o pojemności nie mniejszej niż 20 osób (min. 40 m 2 ) z pełnym wyposażeniem rzutnik multimedialny, stół konferencyjny i krzesła, stolik i krzesło dla prelegenta, ekran, flipchart + blok papierowy, flamastry, dostęp do internetu, dostęp do gniazd umożliwiających podłączenie urządzeń elektrycznych. Sala klimatyzowana. W każdym dniu szkolenia zostaną zorganizowane dwie przerwy kawowe, w trakcie których zostanie podana: kawa, herbata (co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach), cukier, cytryna do 7

8 herbaty, mleczko/śmietanka do kawy, woda mineralna butelkowana gazowana i niegazowana (małe butelki), soki 100 % (co najmniej 3 rodzaje), min. 3 rodzaje kruchych ciasteczek. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy powinni mieć zapewniony ciągły i nieograniczony dostęp do wody mineralnej. Przerwy kawowe zostaną podane w tym samym budynku, w którym będą odbywać się szkolenia. Minimalne wymagania dotyczące obiadu: Obiad musi składać się z przystawki, zupy i dania głównego z deserem i napojami, w tym co najmniej w przeliczeniu na jedną osobę: zupa 300 g, mięso różne lub ryba g po przygotowaniu, ziemniaki/ryż/makaron/kasza 200 g, gotowane jarzyny 150 g, surówki różne 150 g, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana, kawa, herbata bez ograniczeń Dla szkoleń, które odbędą się w sali szkoleniowej w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach - szkolenia opisane w tabeli w pkt 2 pod pozycjami 3, 6, 27, a mianowicie: - Ochrona informacji niejawnych: 2gr/30os/8h, - e-puap: 2gr/20os/8h, - Komputerowe prawo jazdy ECDL: wszystkie moduły dla 44 os/4gr/80h, Wykonawca zapewni: a. catering obejmujący poczęstunek, w skład którego wchodzi: przynajmniej jedno danie gorące, kanapki, sałatki, przekąski, ciepłe i zimne napoje, deser, b. serwis kawowy - 2 przerwy kawowe dziennie dla wszystkich uczestników szkolenia + 1 trener, tj. kawa, herbata (co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach), cukier, cytryna do herbaty, mleczko/śmietanka do kawy, woda mineralna butelkowana gazowana i niegazowana (małe butelki), soki 100 % (co najmniej 3 rodzaje), min. 3 rodzaje kruchych ciasteczek; ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy powinni mieć zapewniony ciągły i nieograniczony dostęp do wody mineralnej, oraz dodatkowo dla szkolenia ECDL: c. sprzęt komputerowy, tj. 11 komputerów (po 1 dla każdego uczestnika) wyposażone w procesor o wydajności równej min. Pentium Core 2 DUO i 2 GB RAM, matrycą min. 15 z oprogramowaniem pakiet MS OFFICE 2003 i 2007 lub 2010, d. mobilne laboratorium egzaminacyjne ECDL, e. przeprowadzenie egzaminu z wybranego modułu ECDL i wydanie certyfikatu dla każdego z 44 uczestników szkoleń. 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Rozdział I. Dwudniowe spotkanie w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. Wymagania dotyczące obiektów:

Załącznik nr 1 do Umowy. Wymagania dotyczące obiektów: Wymagania dotyczące obiektów: Załącznik nr 1 do Umowy CZĘŚĆ I zamówienia: 1) Obiekt o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym powinien znajdować sie w odległości maksymalnie 120 km od siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Numer sprawy: KZp-2730-1/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych, jak również wynajem sal z wyposażeniem w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi obejmującej zapewnienie: noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej, sali komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu:

Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu: Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w formie szkoleń zamkniętych w zakresie: 1. Event jako skuteczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelarska z wyżywieniem i salą szkoleniową na potrzeby organizacji cyklu szkoleń, w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w Jednostkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź Tel: 42 203 48 00 info@rcpslodz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Postępowanie prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji podsumowującej projekty epuap2 i SIPR w hotelu lub ośrodku

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 27.09.2011 Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź Tel: 42 203 48 00 info@rcpslodz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Postępowanie prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/97/Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 11.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź tel: 42 203 48 00 info@rcpslodz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Postępowanie prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/ZAD4/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/ZAD4/NIPR/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Rzeszów, dnia 03.06.2015 r. Usługa hotelowo-restauracyjno-transportowa dla uczestników V Sympozjum Wyjazdowego W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź Tel: 42 203 48 00 info@rcpslodz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Postępowanie prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja XX posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 11-12

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

ZADANIE - usługa hotelarska wraz z usługą restauracyjną podczas trzydniowego Konwentu NGO Termin i miejsce

ZADANIE - usługa hotelarska wraz z usługą restauracyjną podczas trzydniowego Konwentu NGO Termin i miejsce Załącznik nr 1 do SIWZ DSP.KM.2311.29.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi hotelarskiej wraz z usługą restauracyjną podczas trzydniowego Konwentu NGO Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych (Kod CPV: Główny przedmiot: 55100000-1 usługi hotelarskie, restauracyjne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 30.04.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

1.2 Założenia organizacyjne

1.2 Założenia organizacyjne 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego dwudniowego szkolenia specjalistycznego na temat Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: Strona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź tel: 42 203 48 00 info@rcpslodz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Postępowanie prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia będą prowadzone przez dwóch szkoleniowców jednocześnie.

Zajęcia będą prowadzone przez dwóch szkoleniowców jednocześnie. ROPS.III.361/7/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Charakterystyka Celem jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Sygnatura: ZP-034/2015 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie i restauracyjne dotyczące podawania posiłków oraz udostępnienie wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 1. W ramach świadczonej usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 1. W ramach świadczonej usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić: Załącznik nr 1 do umowy nr Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia A. 1. W ramach świadczonej usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić: 1) świadczenie usługi hotelarskiej polegającej na zapewnieniu 1 noclegu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 zadań szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Poszczególne zadania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do umowy nr. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły,

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: Zgorzelec, 16.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: "Model współpracy - standardem działań NGO i JST". nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tytuł zadania: Zorganizowanie szkoleo zamkniętych i udziału w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Wstępny opis przedmiotu zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla maksymalnie 25 osób

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi szkoleniowej Interwencja kryzysowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi szkoleniowej Interwencja kryzysowa Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.19.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi szkoleniowej Interwencja kryzysowa Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 - dniowego szkolenia dla 80 uczestników.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje wstępne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 27/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 27/2013/GSWB Gdańsk, 26.06.2013 Zapytanie ofertowe 27/2013/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje zapewnienie zakwaterowania, przewozu, wyżywienia oraz sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem technicznym dla pracowników Departamentu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/130/Warszawa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 14.01.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi Łódź, dnia 27 grudnia 2011 r. Zapytanie ofertowe Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Deklarujemy, iż obiekt jest hotelem o standardzie minimum dwugwiazdkowym.

Deklarujemy, iż obiekt jest hotelem o standardzie minimum dwugwiazdkowym. Strona, dnia.......... Dane przedsiębiorstwa/ Oferenta Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION ul. Dolna Panny Marii 56 0-00-Lublin Szanowni Państwo, W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia sierpnia 04

Bardziej szczegółowo

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/48/Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 23.01.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/133/Warszawa_MS_IV/V Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 20.02.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 177 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: /EL/POKL5.4.2/01

Znak postępowania: /EL/POKL5.4.2/01 Znak postępowania: 140102/EL/POKL5.4.2/01 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na usługę hotelarsko-gastronomiczną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa organizacja szkoleń dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/98/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 15.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Lublinie w następujących terminach:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Lublinie w następujących terminach: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: DYR.Zam.Publ. - 1/15 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

10-11 stycznia 2015 oraz 23-24 stycznia 2015

10-11 stycznia 2015 oraz 23-24 stycznia 2015 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich ul. Anny Jagiellonki 14/1 35-623 Rzeszów NIP 813-321-79-55 REGON 691780540 Rzeszów, 18.01.2012r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Zapewnienie bazy noclegowo - szkoleniowej celem przeprowadzenia szkolenia dla asystentów sędziów oraz uzupełniająco sędziów 11 sądów apelacyjnych i podległych sądów okręgowych, w zakresie zapisu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.12. 2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi szkoleniowej Komunikacja interpersonalna w relacji pracownik mieszkaniec domu pomocy społecznej Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA) Znak sprawy: POPPPiDM.221A-14/15 Polkowice, dnia 27 lutego 2015 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA) Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 167 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie kompleksowej organizacji Szkoleń dla pracowników resortu środowiska w zakresie tematyki dotyczącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE"

Wykonanie kompleksowej organizacji Szkoleń dla pracowników resortu środowiska w zakresie tematyki dotyczącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE Załącznik nr 1 Wykonanie kompleksowej organizacji Szkoleń dla pracowników resortu środowiska w zakresie tematyki dotyczącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE" I. Przedmiot zamówienia i termin realizacji 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch konferencji szkoleniowych na terenie województwa zachodniopomorskiego:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/109/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 4.08.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

Usługi hotelarskie i restauracyjne kod CPC 64 numer CPV 55100000 1, 55300000-3

Usługi hotelarskie i restauracyjne kod CPC 64 numer CPV 55100000 1, 55300000-3 Związek Miast Polskich Ul. Robocza 46A 61-517 Poznań Poznań, 19.10.2011 Zapytanie ofertowe nr 4/2011 Przedmiot zapytania dotyczy usługi hotelarsko restauracyjnej w ramach realizacji komponentu pn. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Moduł III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Moduł III ZAŁĄCZNIK nr 3.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Moduł III Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatrawski.pl Rawa Mazowiecka: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Finanse

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.37.2011 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Moduł I Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 22.01.2014r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/49/Łódź Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal, zakwaterowaniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 17 18 stycznia 2015 roku w Łodzi

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 17 18 stycznia 2015 roku w Łodzi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1c do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: świadczenia usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 08-09

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 172 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Gdańsk, 17.04.2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szkolenie wraz z egzaminem PRINCE2 - poziom Fundation 2. Szkolenie wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji informacyjno-uzgodnieniowej dla konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ wyŝywienie podczas IV Forum Rozwoju Mazowsza i jednodniowej konferencji.

Załącznik nr 1 do SOPZ wyŝywienie podczas IV Forum Rozwoju Mazowsza i jednodniowej konferencji. dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Województwo Pomorskie Gdańsk, 13.10.2015 r. ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk NIP 583-31-63-786 ZAPYTANIE OFERTOWE

Województwo Pomorskie Gdańsk, 13.10.2015 r. ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk NIP 583-31-63-786 ZAPYTANIE OFERTOWE Województwo Pomorskie Gdańsk, 13.10.2015 r. ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk NIP 583-31-63-786 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Pomorskie ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk NIP 583-31-63-786 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY ` DO.271.5.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY 39-200 Dębica, ul. Cmentarna 20 www.pup.debica.pl e-mail: rzde@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA Załącznik Nr 1 do SIWZ (załącznik nr 4 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA I Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelarskiej, cateringowej, konferencyjnej, tłumaczeń symultanicznych

Bardziej szczegółowo