INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska Łódź INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi PROJEKTANT: IMIĘ I NAZWISKO PIECZĘĆ PODPIS BRANŻA ELEKTRYCZNA:

2 1. Zakres opracowania Zawartość opracowania Zasilanie Rozdzielnice URZĄDZENIA OCHRONY POŻAROWEJ OBIEKTU Oświetlenie awaryjne Instalacja 230/400 V, 50Hz Zasady układania kabli Ogólny opis instalacji elektrycznych Instalacja oświetlenia Instalacja uziemienia Ochrona przeciwporażeniowa Instalacje teleinformatyczne URZĄDZENIA POMIARY I TESTY CERTYFIKACJA SIECI Zalecenia końcowe Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ SPIS RYSUNKÓW 1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 3. SCHEMAT TABLICY TE 5. SCHEMAT BLOKOWY OKABLOWANIA IT i SYGNAŁOWEGO 1

3 1. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalacje elektryczne w budynku przeznaczonym na stanowisko kierowania Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska Zawartość opracowania. Projekt obejmuje następujące instalacje elektryczne : Zasilanie obiektu w energię elektryczną. Rozdzielnice obwodowe niskiego napięcia 400/230V, 50Hz. Instalacja 400/230V, 50Hz. Instalacja oświetleniowa. Instalacje zasilania gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych Instalacja uziemienia. 3. Zasilanie. Dla zasilania obiektu projektuje się ułożenie zasilacza kablowego z rozdzielnicy głównej istniejącego budynku KM PSP.. Zasilacz należy układać na elewacji sąsiedniego budynku w rurkach ochronnych PVC. Zasilacz wprowadzić do projektowanej rozdzielnicy TE. Szacowany bilans mocy obiektu jest następujący: Moc zainstalowana: Moc szczytowa Pi = 63,8 kw Po=50,0 kw 4. Rozdzielnice. W obiekcie zaprojektowano: - rozdzielnię obwodową główną TE (obwody ogólne i dedykowane) Z rozdzielnicy głównej TE zasilane są: - obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia - obwody oświetlenia oraz dla obwodów dedykowanych: - UPS i tablica obwodowa w serwerowni (poza opracowaniem) - obwody gniazd wtykowych dedykowanych w sali dyspozytorskiej 2

4 5. URZĄDZENIA OCHRONY POŻAROWEJ OBIEKTU. 5.1Oświetlenie awaryjne Dla obiektu przewidziano system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zrealizowany zostanie w oparciu o oprawy oświetleniowe LED z własnym podtrzymaniem bateryjnym zapewniającym 1- godz. świecenie z chwilą zaniku napięcia. Załączanie oświetlenia następuje automatycznie z chwilą zaniku napięcia zasilania podstawowego. W obszarze ciągów ewakuacyjnych zainstalowane zostaną stale świecące oprawy oświetlenia kierunkowego z odpowiednimi piktogramami. Poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w każdym miejscu ciągu ewakuacyjnego nie może być, zgodnie z PN, mniejszy niż 1,0 lx. W rejonie sali dyspozytorskiej poziom natężenia oświetlenia > 30 lx. Uwaga: wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z modułami awaryjnymi muszą mieć certyfikaty wydane przez CNBOP Józefów. 6. Instalacja 230/400 V, 50Hz. 6.1 Zasady układania kabli. Główne ciągi kabli i przewodów prowadzone będą w korytkach kablowych pod podłogą techniczną oraz p/t. Doprowadzenia kabli i przewodów do końcowych odbiorników (gniazda, oświetlenie, urządzenia) wykonane zostanie p/t, n/t w listwach instalacyjnych zgodnie z aranżacją i roboczymi uzgodnieniami z Użytkownikiem podczas wykonawstwa. 6.2 Ogólny opis instalacji elektrycznych. Instalacje elektryczne wykonane będą z kabli i przewodów z trzema lub pięcioma żyłami miedzianymi. Kable od rozdzielnicy głównej nn RG i FRG do tablic piętrowych i innych odbiorów siłowych zaprojektowano z kabli 5-żyłowych (4 żyły dla przewodów roboczych oraz żyłą przewodu ochronnego PE). Obwody końcowe do odbiorników zaprojektowano jako 5 żyłowe dla instalacji 3-fazowych i 3 żyłowe dla instalacji 1-fazowych. Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych będą wykonane z przewodów o przekroju 2,5 mm 2 i 1,5 mm 2, 750V. W obliczeniach dotyczących instalacji przyjęto, że największy spadek napięcia w instalacjach od rozdzielnicy RG do końcowych obwodów odbiorczych nie przekroczy 4%. Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych wykonane będą przy użyciu osprzętu o stopniu ochrony IP54. 3

5 7. Instalacja oświetlenia. W pomieszczeniach zaprojektowano oprawy świetlówkowe. Tam gdzie znajdują się sufity podwieszane należy zastosować oprawy wbudowywane w sufit. Na zewnątrz oprawy IP54. Szczegółowy typ opraw konsultować z projektem architektonicznym. Podczas projektowania założono następujące średnie poziomy natężenia oświetlenia w pomieszczeniach ( wg. PN-EN ): - korytarze Eśr = 100 lx - sala dyspozytorska Eśr = 500lx - toalety Eśr = 200 lx 8. Instalacja uziemienia. Przy rozdzielnicy TE należy wykonać główną szynę uziemień GSU wykonaną z płaskownika FeZn 30x4 i przyłączyć do niej wszystkie instalacje wprowadzane do budynku, instalacje wewnątrz budynku, metalowe obudowy urządzeń, korytka i kanały kablowe, kanały wentylacyjne i wyciągowe wentylacji, sieć połączeń wyrównawczych, konstrukcję (zbrojenie) budynku.. Oporność uziemienia powinna być mniejsza od 30 Ω. W pomieszczeniach sanitarnych wykonać miejscowe szyny połączeń wyrównawczych, do których przyłączyć metalowe obudowy urządzeń sanitarnych oraz rury. Połączenia te przyłączyć również do głównej szyny wyrównawczej. 9. Ochrona przeciwporażeniowa. Instalacja 400/230 V w instalacjach wewnętrznych budynku wykonana będzie w układzie sieci TN-S. Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową przewiduje się zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia i wyłączniki ochronne różnicowo - prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30 ma. Równocześnie wykonana zostanie sieć połączeń wyrównawczych wszystkich metalowych części mogących znaleźć się pod napięciem. W przypadku pomieszczeń wilgotnych należy wykonać dodatkowe połączenie wyrównawcze miejscowe. 4

6 10. Instalacje teleinformatyczne W budynku projektowana jest instalacja strukturalna teleinformatyczna i telefoniczna. Część pasywna sieci teleinformatycznej zostanie wykonana całkowicie w oparciu o elementy transmisyjne kategorii 6. Każde stanowisko robocze wyposażone zostanie w gniazda logiczne typu RJ-45 kategorii 6. Połączenia w gniazdach zostaną wykonane zgodnie ze standardem EIA/TIA. Podstawowym medium transmisyjnym będą kable miedziane w postaci czteroparowej skrętki UTP kategorii 6. Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 800MHz dla kabla kat.6. Opis parametrów kabla: Kabel UTP 600 MHz; kat. 6 Zgodność z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC :2002, EN :2007, EN , TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategorii 6), IEC Cat. C (palność), IEC część 1 (toksyczność), IEC część 2 (odporność na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstość zadymienia) Średnica przewodnika: drut 24 AWG (Ø 0,57 mm) Liczba par kabla 4 (8 przewodów) Średnica zewnętrzna kabla 7,6 mm Minimalny promień gięcia 45 mm Temperatura pracy -20ºC do +70ºC Temperatura podczas instalacji -5ºC do +70ºC Osłona zewnętrzna: LSZH Ekranowanie par: jednostronnie laminowana plastikiem folia aluminiowa Ogólny ekran: oplot ekranujący z siatki stalowej Charakterystyka transmisyjna kabla: Pasmo przenoszenia (robocze) 600MHz Pasmo przenoszenia max. 800MHz Impedancja MHz: 100 ±15 Ohm Vp 78% Opóźnienie 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz Tłumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz NEXT 65dB przy 600MHz PSNEXT 80dB przy 600MHz, 78dB przy 800MHz PSELFEXT 35,4dB przy 600MHz; 32,9dB przy 800MHz RL: 18,8dB przy 600MHz, 18,8dB przy 800MHz ACR: min. 16dB przy 600MHz Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km Rezystancja przewodnika 140 Ohm max. /km Pojemność wzajemna 5,6 nf max. /100m Topologia sieci poziomej będzie w strukturze gwiazdy z jednym punktem dystrybucyjnym (Centralny Punkt Dystrybucyjny CPD) w istniejącej serwerowni budynku KM SP. 5

7 Projektowana sieć okablowania strukturalnego pozwoli na wykorzystywanie tych samych gniazd końcowych zarówno dla potrzeb terminali komputerowych jak i aparatów telefonicznych. Okablowanie poziome dzieli się na odcinki Kable krosowe w szafie krosowniczej Kable instalacji poziomej (do gniazd abonenckich) Maksymalne długości kabli Okablowanie poziome 90m Kabel krosowy 10m Kabel skrętkowy ekranowany, 4 parowy, kategorii 6 Instalacje okablowania strukturalnego projektuje się w technologii 6 o szybkości sieci 1Gbitowej. Okablowanie takie będzie umożliwiało dowolną rekonfigurację sieci, tzn. definiowanie punktów dostępowych jako telefoniczne lub komputerowe w zależności od potrzeb URZĄDZENIA Dla zapewnienia 6 kategorii całej Instalacji okablowania strukturalnego przewidziano zastosowanie wszystkich urządzeń, elementów i przewodów specjalnie do tego przeznaczonych. PRZEŁĄCZNICE ŚWIATŁOWODOWE Dla zakończenia kabli światłowodowych zewnętrznych w szafie służy przełącznica światłowodowa w szafir RACK w serwerowni. EKRANOWANE PANELE KROSOWE Z MODUŁAMI RJ45 Dla zakończenia kabli poziomych w szafie zastosowane zostaną ekranowane panele krosowe z modułami RJ45 kat. 6. Złącza w modułach pozwalają na rozszycie kabli konstrukcji UTP o średnicy przewodnika 24 AWG, zgodnie z sekwencją T568A lub T568B. GNIAZDA ABONENCKIE Punkty logiczne należy wykonać w standardzie RJ45 kat 6, jako zestawy gniazd pojedynczych modułowych montowanych w kasetach podłogowych. Punkty mogą pełnić jednocześnie rolę gniazda informatycznego jak i telefonicznego w zależności od przekrosowania oprzewodowania w punkcie dystrybucyjnym CPD. Maksymalna odległość gniazda sieci strukturalnej od CPD nie może przekraczać 90 m. URZĄDZENIA AKTYWNE 6

8 Urządzenia aktywne zostaną dobrane przez użytkownika POMIARY I TESTY Wszystkie połączenia wykonane kablami miedzianymi muszą być sprawdzone w trakcie montażu przy pomocy testera na zwarcie, przerwę i odwrócenie par. Do pomiarów tłumienności i przesłuchów użyć należy miernika badającego parametry okablowania w całym widmie częstotliwości pod kątem zgodności z wymogami klasy E dla okablowania poziomego. Szczególnie ważne są pomiary tłumienności linii oraz przesłuchu zbliżonego (NEXT). Pomiary dotyczą określenia : długości badanego odcinka kabla, mapy połączeń par w gniazdach, zakresu częstotliwości pomiarów, współczynnika Near End Cross Talk (NEXT), współczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT), tłumienności przesłuchu zdalna (FEXT), stratności (ELFEXT), współczynnika PS ELFEXT współczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR), max. tłumienia (dla podanej częstotliwości), impedancji, rezystancji, pojemności. opóźnienia propagacji Wyniki pomiarów w formie wydruku jak i w wersji elektronicznej muszą być dołączone do dokumentacji powykonawczej CERTYFIKACJA SIECI Procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 1. Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe; 2. Dostawy rozwiązań i elementów zawartych w projekcie wykonawczym zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji 3. Przedstawienia producentowi okablowania i osprzętu faktury zakupu towarów nabytych u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce. 4. Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN , EN , EN dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji. 7

9 5. Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych. 6. Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Instalacyjnego, potwierdzony umową typu NDI zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta. Modyfikacja z r. 7. W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta Zalecenia końcowe. Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi Inwestora. Po wykonaniu prac należy skompletować pełną dokumentację powykonawczą wraz z wszelkimi protokółami koniecznych pomiarów. Wykonanie prac należy zlecić osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Podczas wykonywania prac należy na bieżąco ustalać z użytkownikiem zakres i sposób realizacji prac dla określenia najkorzystniejszych rozwiązań szczegółowych. 8

10 12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. Zakres robót: wewnętrzne instalacje elektryczne Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną i ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy informować pracowników o etapach prowadzenia robót i obszarze prowadzenia robót wymagających zabezpieczenia w danym etapie. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i oznakowany zgodnie z PN. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informacyjne dotyczące rodzaju zagrożenia. oraz należy stosować inne środki chroniące przed skutkami zagrożeń. Materiały związane z prowadzonymi pracami muszą być składowane w wyznaczonym do tego celu miejscu. Materiały palne należy składować oddzielnie w wydzielonym miejscu. W odległości 20 m od miejsca składowania materiałów palnych nie należy posługiwać się otwartym ogniem. Na terenie powinien zostać urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonych pracowników. Należy zapewnić środki ochrony indywidualnej dla pracowników dostosowane do rodzaju zagrożenia. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu prac na wysokości należy zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników poprzez zastosowanie odpowiednich podestów i barierek ochronnych, zamontowanych w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Pracownicy pracujący na wysokości muszą być zabezpieczeni za pomocą szelek BHP z linką przypiętych do konstrukcji budynku lub innych urządzeń gwarantujących bezpieczeństwo. W rejonie wykonywania robót na wysokości należy zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu poprzez: - wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagrożonej spadaniem przedmiotów - w wypadku prowadzenia robót nad miejscami stanowiącymi przejścia należy wykonać zadaszenia o wys. minimalnej 2,4m i szerokości 1,0 m większej niż szerokość przejścia lub przejazdu - uzgodnić przebieg robót nie wykonywać jednocześnie robót na różnych poziomach nad sobą. Całość prac powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie i powinna być nadzorowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami. W widocznych miejscach należy umieścić tablice informujące o prowadzonych robotach i występującym zagrożeniu. W razie wystąpienia wypadku, należy powiadomić natychmiast kierownictwo robót oraz służby ratownicze. Udzielić pierwszej pomocy. 9

11 Łódź, r. Oświadczenie zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia r Prawo Budowlane (Dz.U.nr207 z 2003r poz.2016 z późniejszymi zmianami) Przedmiot : Projekt instalacji elektrycznych dla budynku stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP. Łódź, ul. Zgierska 47 Projektant: mgr inż. Jacek Frydrysiak upr.nr 617/94/WŁ Oświadczam, że projekt został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, warunkami technicznymi i obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant 10

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą 1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą STRONA NR 1/57 Spis treści PRZEZNACZENIE... 5 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. Cel dokumentu... 6 1.2. Konwencje i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo