ZASADY OGÓLNE. 2. Właścicielem Serwisów jestserwisem Dom, Serwisem Moto, Serwisem Praca i Serwisem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OGÓLNE. 2. Właścicielem Serwisów jestserwisem Dom, Serwisem Moto, Serwisem Praca i Serwisem"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami (dalej jako serwisserwis Gratka) oraz (dalej jako serwisserwis Alegratka). Na serwisserwis Gratka składają się w szczególności serwisyserwisy dom.gratka.pl, moto.gratka.pl, praca.gratka.pl oraz turystyka.gratka.pl, zwane dalej, odpowiednio, serwisem Dom, serwisem Moto, serwisem Praca i serwisem Turystyka. Użytkownik - Podmiot zamieszczający ogłoszenia w serwisie Gratka lub Alegratka. Odwiedzający - Podmiot korzystający z Serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych tam ofert. Rynek pierwotny - Rynek nieruchomości budynkowych / lokalowych oferowanych przez inwestorów w rozumieniu prawa budowlanego (np. deweloperów) lub działających na ich rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, które nie były nigdy wcześniej przed dniem umieszczenia danego ogłoszenia przedmiotem obrotu. Rynek wtórny - Rynek nieruchomości budynkowych / lokalowych / gruntowych nie będących ofertami z Rynku pierwotnego. Internetowe Biuro Ogłoszeń inaczej IBO, jest to podmiot zajmujący się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośrednictwem w umieszczaniu ogłoszeń przez osoby trzecie. Pośrednik płatności podmiot za pośrednictwem którego Użytkownik może opłacić usługi nabywane od Spółki, tj. podmioty prowadzące działalność pod nazwą Przelewy24.pl oraz ecard. Zasady dla profesjonalistów zasady współpracy znajdujące się pod adresem ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisów w tym zamieszczania ogłoszeń w Serwisach. Regulamin niniejszy może być zmieniany przez właściciela Serwisów, o którym mowa w pkt 2 poniżej. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronach internetowych Serwisów. 2. Właścicielem Serwisów jestserwisem Dom, Serwisem Moto, Serwisem Praca i Serwisem Turystyka. 2. Użytkownik - Podmiot korzystający z UKS. Jeżeli Użytkownik dokonał rejestracji konta Użytkownika, zwany jest w Regulaminie Zarejestrowanym Użytkownikiem. 3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. 4. Pośrednik płatności podmiot, za pośrednictwem którego Użytkownik może opłacić odpłatne

2 usługi nabywane od Spółki (przy czym skorzystanie z Pośrednika płatności nie ma wpływu na fakt, że sprzedawcą usług i podmiotem odpowiedzialnym za ich wykonanie pozostaje Usługodawca). Lista pośredników płatności dostępna jest pod 5. Operator płatności SMS podmiot, który umożliwia dokonywanie Płatności SMS. Dane Operatora Płatności SMS dostępne są pod adresem 6. Zasady dodatkowe dla profesjonalistów (lub zasady dla profesjonalistów) dodatkowe zasady współpracy znajdujące się pod adresem obowiązujące Użytkowników, którzy nie korzystają z Serwisów jako Konsumenci i stanowiące uzupełnienie postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do takich Użytkowników. Postanowienia zasad dodatkowych dla profesjonalistów stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Profesjonalistę w rozumieniu Regulaminu oznacza akceptację Zasad dla profesjonalistów, które stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Zasady dla profesjonalistów nie obowiązują Użytkowników korzystających z Serwisów jako Konsumenci i nie są częścią żadnej umowy, jaką Usługodawca zawiera z takimi Użytkownikami, a co za tym idzie zmiana Zasad dla profesjonalistów nie stanowi zmiany umowy zawieranej z Użytkownikiem będącym Konsumentem w ramach czy też na podstawie niniejszego Regulaminu. 7. Usługodawca inaczej też Spółka, tj. Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 PLN, NIP , telefon , właściciel Serwisów. 8. Usługa Korzystania z Serwisu (UKS) usługa, którą Spółka świadczy Użytkownikom zarejestrowanym i niezarejestrowanym sprowadzająca się do możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisów. Korzystanie z UKS może wymagać zarejestrowania się Użytkownika, w zależności od funkcjonalności i usług, do których Użytkownik chce uzyskać dostęp. Na UKS składają się UUO, UWO, UPK, a także usługa powiadomień (która jednak może zostać rozwiązana odrębnie od umowy na UKS na zasadach opisanych w Regulaminie) oraz funkcjonalności takie jak komunikacja Użytkowników z Odwiedzającymi i Spółką, dodawanie wybranych ogłoszeń do profili na mediach społecznościowych i do kategorii ulubionych, możliwość wygenerowania ulotki dotyczącej ogłoszenia oraz przeszukiwania bazy danych ogłoszeń publikowanych w Serwisach. 9. Usługa Umieszczania Ogłoszeń (UUO) usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi umieszczenie w danym Serwisie ogłoszenia na okres czasu wskazany w Regulaminie. Ogłoszeniem (dalej jako ogłoszenie) jest skomponowana przez Użytkownika z teksu lub ilustracji lub zdjęć lub utworów audiowizualnych lub wideogramów oferta dotycząca dokonania oznaczonej w treści czynności prawnej lub faktycznej. Przez UUO rozumie się także przedłużenie okresu publikacji danego ogłoszenia na kolejny okres czasu. 10. Usługa Wyróżniania Ogłoszeń (UWO) usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi wyróżnienie umieszczonego w danym Serwisie ogłoszenia na okres czasu wskazany w Regulaminie, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3 11. Pakiety Kodów znaki legitymacyjne, których zakup umożliwia ich wymianę na usługi świadczone w Serwisach, zgodnie z aktualną ofertą Spółki, w sposób opisany w Regulaminie i cenniku usług. Do korzystania z pakietów kodów konieczne jest posiadanie konta Użytkownika, a usunięcie konta Użytkownika (w szczególności na skutek rozwiązania umowy na UKS) powoduje utratę posiadanych pakietów kodów. 12. Usługa Pakietów Kodów (UPK) - usługa polegająca na umożliwieniu, poprzez zakup Pakietu Kodów, wymianę kodów na usługi świadczone w Serwisach, zgodnie z aktualną ofertą Spółki. Umowa sprzedaży Pakietów Kodów jest integralną częścią UPK. Umowa na UPK to umowa dostawy treści cyfrowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U ). Do wykonywania umowy na UPK konieczne jest obowiązywanie Umowy na UKS. 13. Karta HomeProfit (KHP) karta wydawana i obsługiwana przez Home Profit Polska Sp. z o.o. w Poznaniu zgodnie z zasadami dostępnymi pod linkiem do aktywacji której konieczny jest nabywany od Usługodawcy kod aktywacyjny. Usługodawca sprzedaje Użytkownikowi jedynie kod aktywacyjny, zaś stroną umowy na korzystanie z KHP jest Home Profit Polska Sp. z o.o. w Poznaniu. Sprzedawany przez Usługodawcę kod aktywacyjny do KHP stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U ). 14. Usługa powiadomień usługa polegająca na powiadamianiu Użytkownika na podany przez niego adres o interesujących Użytkownika ogłoszeniach lub zmianach w ich treści; 15. Usługi odrębne w szczególności UUO, UWO, UPK, KHP, usługa powiadomień. 16. Regulamin niniejszy regulamin korzystania z Serwisów. 17. Konsument konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 18. Profesjonalista - Użytkownik, który rejestrując Konto lub zamawiając jakąkolwiek Usługę w Serwisach wybiera w formularzu opcję, że czyni to jako podmiot profesjonalnie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zajmujący się danym rodzajem działalności. Użytkownik taki nie jest traktowany jako Konsument. 19. Warunki Serwisów dla Profesjonalistów szczególne zasady korzystania z Serwisu Dom, Serwisu Moto i Serwisu Praca obowiązujące Profesjonalistów, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1A, Załącznik nr 1B i Załącznik nr 1C do niniejszego Regulaminu. Warunki Serwisów dla Profesjonalistów mają pierwszeństwo nad ogólnymi postanowieniami niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim znajdują się z nimi w konflikcie. Warunki Serwisów dla Profesjonalistów nie obowiązują Użytkowników korzystających z w/w Serwisów jako Konsumenci i nie są częścią żadnej umowy, jaką Usługodawca zawiera z takimi Użytkownikami, a co za tym idzie zmiana Warunków Serwisów dla Profesjonalistów nie stanowi zmiany umowy zawieranej z Użytkownikiem będącym Konsumentem w ramach czy też na podstawie niniejszego Regulaminu. 20. Blokada Konta także jako zawieszenie lub odebranie dostępu do konta Użytkownika, tj. przewidziane Regulaminem odebranie dostępu Użytkownikowi to jego konta w Serwisach, które nie zostaje usunięte, skutkujące:

4 - zablokowaniem dostępu do panelu Użytkownika wraz z odebraniem dostępu do funkcjonalności i usług dla których dostęp do panelu jest konieczny z tym, że Blokada Konta Użytkownika będącego Profesjonalistą nie obejmuje kont Użytkowników wskazanych jako pracownicy Profesjonalisty, - Blokadą wszystkich ogłoszeń Użytkownika, - w przypadku profesjonalistów - pozostawieniem możliwości logowania do Konta bez dostępu do innych funkcjonalności. 21. Blokada ogłoszenia sytuacja, w której ogłoszenie nie jest wyświetlane w Serwisach, ale nie zostaje usunięte z konta Użytkownika. 22. Płatność SMS określenie używane do opisania dwóch niezależnych transakcji na mocy których dochodzi najpierw do zawarcia odrębnej i niezależnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a jego operatorem telekomunikacyjnym w zakresie wysłania przez Użytkownika na wskazany numer SMS o podwyższonej opłacie w zamian za co Użytkownik otrzymuje na swoje urządzenie telekomunikacyjne ciąg znaków (kod aktywacyjny), a w drugiej kolejności Użytkownik zawiera umowę ze Spółką na skorzystanie z danej usługi w zamian za wpisanie w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisach otrzymanego wcześniej kodu aktywacyjnego. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z Serwisów w tym zamieszczania ogłoszeń w Serwisach. 2. Spółka może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Spółki, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisów lub oferty Spółki. 3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisów i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian. 4. Umowa na UKS z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika (potwierdzenie rejestracji em), z zastrzeżeniem kolejnego zdania. Umowa na Usługi odrębne, zawierana jest każdorazowo odrębnie na każdą z tych usług zgodnie z treścią Regulaminu i procesu korzystania z Serwisów. W szczególności : 1) umowa na UPK zawierana jest każdorazowo w momencie potwierdzenia em zakupu danego Pakietu Kodów, 2) umowa na UUO zawierana jest każdorazowo w momencie potwierdzenia em umieszczenia ogłoszenia w wybranym Serwisie, 3) umowa na UWO zawierana jest każdorazowo w momencie potwierdzenia em wyróżnienia danego ogłoszenia,

5 4) umowa na usługi powiadomień zawierana jest każdorazowo w momencie potwierdzenia aktywacji usługi przez Użytkownika (w przypadku braku konta Użytkownika) lub potwierdzenia jej aktywacji przez Spółkę (w przypadku gdy Użytkownik ma zarejestrowane Konto). 5. W procesie zawierania umowy na odległość Użytkownik winien podać prawidłowy adres , na który Usługodawca wyśle w formie wiadomości potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U ) oraz potwierdzeniem żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wyrażenia zgody na wykonanie umowy w całości przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, oraz wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile któraś z tych zgód została udzielona. 6. Każdy Odwiedzający i Użytkownik nie zarejestrowany może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Spółkę w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę na UKS, z wyjątkiem UUO i UWO, a także pozostałe umowy zawierane na czas nieoznaczony, w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z UKS lub umowę zawieraną na czas nieoznaczony (np. w zakresie usługi powiadomień), z 14-o dniowym terminem wypowiedzenia. Spółce również przysługuje prawo rozwiązania każdej umowy zawartej na czas nieoznaczony z 14-o dniowym terminem wypowiedzenia. 7. Umowa na UKS, za wyjątkiem umowy na UUO, Umowy na UWO, zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika, a każda ze stron może ją rozwiązać z 14-o dniowym okresem wypowiedzenia. Umowa na UKS ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika. Rozwiązanie umowy na UPK i na inne usługi, do których wymagane jest posiadanie konta użytkownika odbywa się poprzez rozwiązanie umowy na UKS. 8. Jeśli dany Zarejestrowany Użytkownik na dzień rozwiązania umowy na UKS posiada niewykorzystane Pakiety Kodów (a więc zawarł wcześniej umowę na UPK), a do rozwiązania umowy na UKS doszło z inicjatywy Spółki z przyczyn nie leżących po stronie Użytkownika lub przez Użytkownika na skutek zmian w Regulaminie, Spółka zwróci Użytkownikowi równowartość niewykorzystanych na dzień rozwiązania umowy Pakietów Kodów na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Użytkownika z uwzględnieniem tego, że kody gratisowe wykorzystywane są przez Użytkownika zawsze w ostatniej kolejności, a więc wtedy gdy nie ma już kodów pełnopłatnych (a więc np. jeżeli Użytkownik posiada łącznie 110 kodów, z czego 100 kodów pełnopłatnych o wartości 100 zł oraz 10 kodów gratisowych, a Użytkownik wykorzystał do momentu rozwiązania umowy 10 kodów, otrzyma z powrotem 90 zł). 9. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również em i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy, w szczególności na UKS, przez likwidację konta Użytkownika lub wypowiedzenie danej umowy w terminie wskazanym w Regulaminie,

6 jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany. Rozwiązanie umowy na UKS nie ma wpływu na wykupione UUO i UWO w trakcie trwania umowy na UKS. 10. Rozwiązanie umowy na UKS pozostaje bez wpływu na udzielenie licencji Spółce przez Użytkownika. 11. Umowa na UUO zawierana jest na następujące okresy czasu: 1) dom.gratka.pl 31 dni (lub 30 dni w przypadku UUO dla Profesjonalisty), licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług; 2) praca.gratka.pl 31 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług 3) moto.gratka.pl - 31 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług 4) alegratka.pl 180 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług 5) turystyka.gratka.pl - w zależności od wyboru Użytkownika 31 dni lub 365 dni licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług. 12. Umowa na UWO zawierana jest na następujące okresy czasu: 1) dom.gratka.pl 7 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług 2) praca.gratka.pl 7 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług 3) moto.gratka.pl 7 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług z zastrzeżeniem szczególnej usługi stałęgo wyróżnienia świadczonej Profesjonalistom 4) alegratka.pl 7 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług 5) turystyka.gratka.pl 7 dni, licząc od godziny rozpoczęcia świadczenia usług 13. Korzystanie z usług Spółki lub funkcjonalności w ramach Serwisów, w szczególności umieszczenie ogłoszenia, zapisanie się na powiadomienia etc. może wymagać rejestracji Użytkownika, a więc założenia konta Użytkownika i jego aktywacji, w zależności od rodzaju usługi lub funkcjonalności. Użytkownik uzyskuje informację o tym, że musi założyć konto, żeby skorzystać z usługi lub funkcjonalności. 14. Część usług lub funkcjonalności oferowanych w Serwisach jest nieodpłatna. Z uwagi na nieodpłatny charakter takich usług lub funkcjonalności Spółka może wymagać od Użytkownika wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z treścią danej zgody dostępną w danym procesie aktywacji usługi lub funkcjonalności. Zgoda ta jest dobrowolna, jednak jej niewyrażenie powodować będzie brak możliwości skorzystania z danej nieodpłatnej usługi lub funkcjonalności. Spółka podkreśla że wyrażona zgoda, o której mowa powyżej, może być w każedym czasie skutecznie odwołana przez Użytkownika (cofnięta) w późniejszym czasie bez utraty prawa do korzystania z danej usługi lub funkcjonalności, chyba że dana usługa wymaga ze swej natury wyrażenia takiej zgody przez Użytkownika, np. usługa powiadomień w takiej sytuacji Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę na świadczenie takiej usługi. 15. Użytkownik, który zawierając Umowę na UKS na jakąkolwiek inną Usługę wybiera w formularzu opcję, że czyni to jako Profesjonalista potwierdza wyraźnie, że w tym zakresie nie jest Konsumentem.

7 Do takiego Użytkownika zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia Załącznika 1A, 1B lub 1C oraz Zasad dla profesjonalistów. 16. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U ). Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Usługodawcy stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Nadto Konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłania formularza znajdującego się pod tym linkiem. 17. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; 3) w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U ). 18. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Usługodawcą, Usługodawca może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi: 1) wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość; 2) wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość; 3) wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość. 19. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez Konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności przekazem pocztowym, chyba że Usługodawca ustali z Konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy. 20. Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie Konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, Konsument zobowiązany będzie zapłacić Wydawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument odstąpił skutecznie od umowy. 21. Odstąpienie od umowy na UKS przez Konsumenta nie ma wpływu na wykonywanie następujących umów zawartych z Usługodawcą w ramach lub obok umowy na UKS : 1) umowa na UUO i UWO oraz KHP;

8 2) usługa powiadomień. 22. Usługodawca posiada w ramach Serwisów odesłania do stron internetowych lub funkcjonalności umożliwiających nabywanie towarów lub usług, odpłatnie bądź nieodpłatnie, od podmiotów trzecich na zasadach ustalonych przez te podmioty. Usługodawca nie jest stroną takich umów i nie odpowiada względem Użytkownika za ich treść lub sposób wykonania. 23. Przy korzystaniu z usług Pośrednika Płatności Użytkownik akceptuje fakt, że dokumenty księgowe za wykonaną przez Spółkę usługę wystawiane są przez Spółkę, ale płatności mogą być dokonywane na konto Pośrednika Płatności. 24. Bezpośrednim dostawcą usług opisanych w niniejszym Regulaminie, za które opłata regulowana jest za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie (tzw. SMS premium) jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawiezwana dalej Spółką. 3. (Usługodawca). 25. W przypadku zawarcia przez Użytkownika będącego Profesjonalistą umowy na usługi świadczone w ramach Serwisów na piśmie, postanowienia tej umowy w zakresie w jakim są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu mają nad tym Regulaminem pierwszeństwo. 26. Użytkownik, który korzysta z Serwisów w ramach lub w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jest zobowiązany do wskazania w procesie rejestracji konta Użytkownika lub wykupienia danej usługi, że działa jako Profesjonalista pod rygorem uznania, że świadczone mu usługi przez Spółkę zostały zamówione przez Użytkownika z naruszeniem Regulaminu i jako takie naruszają Regulamin z wszystkimi tego konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie. III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW 1. Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż Serwisy, albo wykorzystywania ogłoszeń do takiej reklamy lub promocji w jakikolwiek sposób. W przypadku uzyskania indywidualnej zgody Spółki, w uzasadnionych przypadkach (gdy adres ten wnosi wartościowe treści dla użytkownikówużytkowników) link taki może zostać dodany. Link taki może zostać dodany także jeśli formularz ogłoszenia posiada pole do tego przeznaczone, a link dotyczy własnej strony Użytkownika. 42. Ogłoszenia dotyczące motoryzacji ukazywać mogą się jedynie w serwisieserwisie Gratka i Motofakty oraz Alegratka. Ogłoszenia dotyczące nieruchomości, pracy i turystyki ukazywać mogą się jedynie w serwisieserwisie Gratka oraz Alegratka z zastrzeżeniem konsekwencji przyjętej definicji Rynku pierwotnego i wtórnego. Pozostałe kategorie ogłoszeń ukazują się w serwisieserwisie Alegratka. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń w nieodpowiednich Serwisach lub kategoriach (np. ogłoszenia kupię w kategorii sprzedam, ogłoszeń dotyczących nieruchomości w kategorii motoryzacyjnej).

9 3. Celem zwiększenia zasięgu ogłoszeń Użytkownika ogłoszenia te mogą być publikowane przez Spółkę w niezmienionej treści również w innych serwisachserwisach prowadzonych przez Spółkę, a także w serwisachserwisach podmiotów współpracujących ze Spółką. 5, na co Użytkownik wyraża zgodę. 4. Spółka zastrzega sobie prawo do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach lub Serwisach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia i postanowień niniejszego regulaminu. 6. Użytkownik przez zamieszczenie ogłoszenia udziela Spółce pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych, w szczególności zdjęć i ilustracji. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość utworów jakie stanowią ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu Gratka oraz Alegratka. 7. Z uwagi na treść pkt 6 powyżej zabrania się podmiotom trzecimregulaminu. 5. Zabrania się kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w Serwisach, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody Użytkownika. 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt 7 powyżej przez podmioty trzecie Spółka podejmie wszelkie kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, celem ochrony interesu Użytkownika. 9.uprawnionej osoby. 6. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisów, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Spółce Zabrania się umieszczania w Serwisach ogłoszeń lub ich elementów o podtekstach seksualnychnaruszających prawo, dobre obyczaje, naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w tym o podtekstach seksualnych, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych. 11. O ile8. Za wyjątkiem sytuacji, gdy w Serwisach udostępnionospółka udostępniła taką funkcjonalność, zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach wszelkich plików multimedialnych (w tym

10 zdjęć i filmów), do których Użytkownik nie posiada co najmniejstosownych praw majątkowych praw autorskich, które nie obrazują istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, spotów reklamowych, dodatkowych napisów (w tym adresów www, numerów telefonu, tekstów reklamowych), prezentacji (w tym złożonych ze zdjęć). Plik multimedialny powinien być czytelny i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór. Film dodany do ogłoszenia powinien trwać co najmniej 10 sekund Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia znaku wodnego, który będzie chronił prawa autorskie twórcy danego pliku multimedialnego. Znak wodny nie powinien zaburzać czytelności przekazu i powinien jednoznacznie identyfikować twórcę danego pliku multimedialnego. Znak wodny może stanowić wyłącznie oznaczenie właściciela praw do pliku multimedialnego wyrazami (wskazanie nazwy / imienia i nazwiska uprawnionego) lub grafiką (logotyp). Znak wodny nie może w szczególności zawierać adresów internetowych, danych kontaktowych, haseł reklamowych. Bez względu na to czy Użytkownik skorzysta z prawa o jakim mowa w niniejszym punkcie Spółka może w ramach realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 6 powyżej, umieścić na wyświetlanej zawartości pliku multimedialnego znak wodny Spółki, zawsze jednak z zachowaniem zasad, o których mowa w zdaniu poprzednim Jeżeli dany Użytkownik zamieszcza ogłoszenia zawierające pliki multimedialne niezgodne z regulaminemregulaminem Spółka może, w zależności od charakteru i skali danego naruszenia (i) usunąć dany plik multimedialny (zablokować jego wyświetlanie) z ogłoszenia, oraz / albo (ii) usunąć dane ogłoszenie w ogóle jako naruszające Regulamin, oraz / albo (iii) trwale lub czasowo odebrać danemu Użytkownikowi możliwość uczestniczenia w odnośnej promocji, która w swoim warunkach przewiduje użycie plików multimedialnych. Jeżeli Użytkownikiem naruszającym postanowienia Regulaminu, o których mowa w zdaniu poprzednim jest przedsiębiorca, w szczególności pośrednik w obrocie nieruchomościami, lub Użytkownik który posiada więcej niż 10 ogłoszeń z danej kategorii, Spółka ponad sankcje opisane w zdaniu poprzednim uprawniona jest do (i) usunięcia (zablokowania wyświetlania) plików multimedialnych z wszystkich ogłoszeń tego Użytkownika lub (ii) odebrać danemu Użytkownikowi możliwość umieszczania wszystkich lub określonych kategorii ogłoszeń w Serwisach na okres do 30 dni. Przed zastosowaniem sankcji, o których mowa w zdaniach poprzednich Spółka wezwie danego Użytkownika w formie elektronicznej do zaprzestania naruszenia w terminie 3 dni od dnia wysłania wezwania Przez fakt zamieszczenia w jakimkolwiek Serwisie ogłoszenia zawierającego pliki multimedialne (takie jak zdjęcia, filmy, etc.) zgodne z treścią niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznym autorem i producentem danego utworu albo posiada wszystkie prawa do danego utworu pozwalające na jego wykorzystanie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tego utworu i posiada zgodę na prezentację wizerunku osób występujących w tych plikach, a nadto udziela Spółce nieodpłatnej licencji bez prawa do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania danego utworu, a także do

11 modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania utworu zmodyfikowanego, w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych odnośnie towarów i usług Spółki, poprzez powielanie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu, oraz na dowolnym nośniku, gwarantując zgodę w/w osób na wykorzystanie ich wizerunku w taki sposób. Jednocześnie Użytkownik zrzeka się wobec Spółki wykonywania praw autorskich osobistych. 15. Postanowienia tego ppkt stosuje się odpowiednio do materiałów nie będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 12. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. w polu oznaczonym jako Lokalizacja umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z Serwisów bez konieczności informowania o tym Użytkownika. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie pośrednika logo biura nieruchomości lub plików graficznych przedstawiających jakiekolwiek inne treści (np. napisy, reklamy, adresy, dane kontaktowe). Przeznaczeniem pola zdjęcie w edycji danych pracownika (pośrednika) jest publikacja fotografii danego pracownika biura nieruchomości. 16. Pod takim samym rygorem zabrania się również umieszczania ogłoszeń, które nie stanowią ani oferty ani zaproszenia do rokowań lub które zawierają treści o charakterze lub celu innym niż element oferty lub zaproszenia do rokowań. 13. Spółka informuje, że współpracuje z podmiotami trzecimi prowadzącymi działalność w zakresie mediów elektronicznych, prasy, radia i telewizji. Użytkownik umieszczając w serwisachserwisach Gratka lub Alegratka dane ogłoszenie uzyskuje w ramach zapłaconego wynagrodzenia możliwość, wedle wyboru Spółki, by ogłoszenie to ukazywało się lub było wyświetlane również w ramach w/w współpracy z podmiotami trzecimi, na co Użytkownik wyraża zgodę. W takiej sytuacji Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i wyraża zgodę na to, że dane ogłoszenie może zostać redakcyjnie przystosowane do publikacji w tym innym medium, w tym np. poprzez jego skrócenie, zmianę formatowania i układu etc. W sytuacjach, w których Użytkownik zapłacił za publikację w prasie, jest ona w tym zakresie obligatoryjna, aczkolwiek nie wyłącza możliwości publikacji wedle wyboru Spółki Spółka może również publikować ogłoszenie w innych mediach, o których mowa powyżej. W każdym razie Spółka wykonywać będzie w/w uprawnienieuprawnienia dopiero po udzieleniu stosownej zgody przez Użytkownika Udzielając w/w zgody Użytkownik akceptuje: a) nie tylko treść niniejszego Regulaminu, ale również odnośnych regulaminów funkcjonujących w tym zakresie w przedsiębiorstwach w/w podmiotów. 17 Regulaminy te są dostępne po skontaktowaniu się z danymi podmiotami, a Użytkownik

12 powinien zapoznać się z nimi przed udzieleniem w/w zgody na publikację, zaś funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim dostępna jest w Internecie na stronie b) że prezentacja i treść ogłoszeń publikowanych w prasie z przyczyn redakcyjnych lub technicznych mogą odbiegać od prezentacji ogłoszenia w Serwisie, jednak bez wpływu na treść merytoryczną ogłoszenia. c) że Spółka oraz współpracujące z nią podmioty mogą odmówić publikacji ogłoszenia poza Serwisem bez podania przyczyny, chyba że Użytkownik uiścił z tego tytułu opłatę, a także z przyczyn wskazanych w regulaminach, o których mowa w lit.a) powyżej. 14. Spółka upoważniona jest w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu lub Serwisów informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, chyba że regulamin stanowi inaczej, w przypadku gdy Spółka powzięła wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając na Serwisie dane ogłoszenie, lub inne ogłoszenia, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia (i) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z Odwiedzającym; (ii) postanowień niniejszego regulaminuregulaminu; (iii) norm moralno etycznych lub zwyczajów. Usuwanie ogłoszeń w trybie pkt 9-12 działu POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE SERWIS GRATKA odbywa sie bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie. W sytuacji wskazanej w niniejszym punkciepodpunkcie Użytkownikowi nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie. Spółka uprawniona jest w zależności od charakteru i skali danego działania / zaniechania do czasowego zablokowania konta tego Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia Umieszczając ogłoszenie na Serwisach lub jednym z Serwisów Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminuregulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających Serwisy prowadzone przez Spółkę. Biorąc pod uwagę treść zdania poprzedniego 16. W kontekście ppkt 15 powyżej zabrania się w szczególności umieszczania ogłoszeń dotyczących produktów leczniczych (w rozumieniu niżej wskazanej ustawy) dostępnych jedynie z przepisu lekarza, a także jakichkolwiek produktów leczniczych przez podmioty do tego nieuprawnione zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U tekst jednolity z późniejszymi zmianami), tj. przez podmioty inne niż apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. 17. Zabrania się także umieszczania ogłoszeń dotyczących ofert sprzedaży, zamiany, darowizny lub podobnych, dotyczących kodów aktywacyjnych lub pakietów kodówpakietów Kodów, o których mowa w dalszej części Regulaminu. Załącznik do niniejszego regulaminuregulaminu zawiera stale aktualizowaną listę towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo do oferowania za pośrednictwem serwisów. 19Serwisów.

13 18. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności Serwisów winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe, ewentualnie podać je w formularzu umieszczania ogłoszenia z pominięciem rejestracji Użytkownika. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 2408 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z konglomeratu serwisówserwisów Gratka.pl zgodnie z regulaminemregulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., w tym organizacji takich działań, a w sytuacjach opisanych w pkt 20ppkt 19 poniżej także w zakresie i celu tam opisanych. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądudostępu do swoich danych w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. oraz do ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Polskapresse Sp. o.o. będzie równoznaczne z rozwiązaniem wszystkich umów na świadczenie usług opisanych w niniejszym Regulaminie a łączących Użytkownika z Polskapresse Sp. o.o. Polskapresse Sp. z o.o. powiadomi o w/w skutkach Użytkownika i jeśli Użytkownik potwierdzi wolę zaprzestania przetwarzania jego danych przez Polskapresse Sp. z o.o. oznaczać to będzie rozwiązanie umów na wszystkie usługi za porozumieniem stron. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie na adres: ul. Domaniewskiej 45, Warszawa.. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania z funkcjonalności Serwisów... Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres Rejestrując się w Serwisie, a także korzystając z funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem jednak z pominięciem rejestracji,19. Użytkownik oraz / alboi Odwiedzający przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy pkt 19ppkt 18 powyżej, a nadto: 1) korzystając z serwisuserwisu znajdującego się pod adresem w zakresie funkcjonalności pozwalających na kierowanie zapytań do podmiotów trzecich współpracujących ze Spółką w zakresie oferowania usług turystycznych Użytkownik oraz / albo Odwiedzający może

14 wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Odwiedzającego w danym zapytaniu, tym podmiotom jednak tylko ściśle celem odpowiedzi na zapytanie brak takiej zgody uniemożliwia przesłanie zapytania; 2) korzystając z serwisuserwisu znajdującego się pod adresem w zakresie funkcjonalności pozwalających na kierowanie zapytań do podmiotów trzecich współpracujących ze Spółką i zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami Użytkownik oraz / albo Odwiedzający może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Odwiedzającego w danym zapytaniu, tym podmiotom jednak tylko ściśle celem odpowiedzi na zapytanie brak takiej zgody uniemożliwia przesłanie zapytania; 3) korzystając z serwisuserwisu znajdującego się pod adresem w zakresie funkcjonalności pozwalających umieszczanie curriculum vitae w serwisieserwisie Użytkownik oraz / albo Odwiedzający może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Odwiedzającego w danym curriculum vitae, podmiotom trzecim zajmującym się poszukiwaniem i kojarzeniem pracodawców i pracowników, współpracującym ze Spółką na odrębnych zasadach, jednak tylko ściśle celem poszukiwania dla Odwiedzającego pracodawcy oraz nawiązania kontaktu z Odwiedzającym brak takiej zgody uniemożliwia przesłanie curriculum Vitavitae i pozostałych danych oraz kontakt w/w podmiotów z Użytkownikiem oraz / albo Odwiedzającym; 4) korzystając z funkcjonalności Serwisów w zakresie umieszczania ogłoszeń w związku z brzmieniem pkt 15ppkt 13 powyżej Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazywanie jego danych osobowych wymienionych w danym ogłoszeniu podmiotom wymienionym w pkt 15 powyżej,tutaj, jednak tylko ściśle w celu opublikowania ogłoszenia danego Użytkownika brak takiej zgody uniemożliwia publikację ogłoszeń u podmiotów trzecich, chyba że na podstawie przepisów obowiązującego prawa Spółka powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika temu podmiotowi Rejestrując się w danym Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e- mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., w szczególności odnośnie konglomeratu serwisówserwisów Gratka.pl, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach O ile Odwiedzający odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Użytkownik zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa Z uwagi na starania Spółki w zakresie eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników podawanych jako skrzynki kontaktowe w treści publikowanych ogłoszeń, a także celem lepszego dostosowania funkcjonalności Serwisów do wymagań i potrzeb Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika od podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w

15 stosunku do Spółki na którekolwiek z posiadanych kont informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, iż nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym na Serwisie Spółki ogłoszeniem, w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z usług Spółki lub też korzystania z usług Spółki za pośrednictwem podmiotu, który jest nadawcą informacji o charakterze handlowym Użytkownik powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Spółkę przesyłając otrzymaną wiadomość na adres mailowy lub Użytkownik upoważnia Spółkę do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez danego nadawcę podobnych praktyk w przyszłości. 24. Użytkownik wyraża zgodę na to, że świadczenie przez Spółkę opisanych w niniejszym regulaminie usług nastąpi niezwłocznie po zawarciu stosownej umowy, tj. przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. Tym samym wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy na przedmiotowe usługi w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przewidziane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U ze zmianami). 25. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisów Spółki są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym Windows 98, lub Linux oraz przeglądarką internetową. Przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy, Opera lub wyższy, Safari lub wyższy, Chrome 3.0 lub wyższy, lub inna zgodna Minimalne wymagania sprzętowe i programowe umożliwiające korzystanie z Serwisów Spółki to dowolne urządzenie elektroniczne z aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie treści Internetu. 24. Jeżeli w procesie korzystania z usług Spółki Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczejceidg) i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o zmianach mailem na adres lub (osoby nie prowadzące działalności gospodarczej) albo (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz pozostali przedsiębiorcy w tym spółki prawa handlowego). 27 Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Spółkę 25. Spółka może w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, umieścić wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczącychinformacje dotyczące produktów lub usług podmiotów współpracujących ze Spółkątrzecich. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego ogłoszenia przez Odwiedzających.

16 28. Elementy te nie mogą naruszać prawa. 26. Zabrania się Użytkownikom (w tym osobom działającym na zlecenie lub pod nadzorem Użytkowników) wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w serwisie GratkaSerwisach, w tym za pomocą oprogramowania służącego do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie www serwisu GratkaSerwisów, chyba że działania te występują za pisemną zgodą Spółki i w sposób przez nią podany do wiadomości Użytkowników lub w ramach oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi w w/w celu przez Spółkę. Naruszenie postanowienia zdania poprzedniego upoważnia Spółkę, poza innymi sankcjami przewidzianymi postanowieniami niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, do zablokowania przyjmowania eksportów ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń. 29. Oprogramowanie służące do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie www serwisu Gratka, jak również sam proces eksportu i jego charakterystyka, powinny spełniać wymagania specyfikacji technicznej dostarczonej bezpośrednio Użytkownikowi lub zaakceptowanej przez Spółkę na piśmie. W razie naruszenia postanowienia zdania poprzedniego postanowienia pkt 28 zdanie drugie powyżej stosuje się odpowiednio. Nadto Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika z tytułu utraty danych lub nieprawidłowej prezentacji ogłoszeń w sytuacjach, w których dany Użytkowników do eksportu ogłoszeń wykorzystywał oprogramowanie nie spełniające wymagania specyfikacji technicznej dostarczonej bezpośrednio Użytkownikowi lub zaakceptowanej przez Spółkę na piśmie. 30.Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, do zablokowania konta Użytkownika lub blokady ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń, w okresie do końca miesiąca, w którym doszło do naruszenia. 27. Korzystanie z Serwisów jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez Gratkę i podmioty współpracujące z Gratką elementów treści już umieszczonych i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń, o ile elementy te nie stanowią jako całość lub pojedynczo utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być czasowo zmieniane lub uzupełnianena korzyść Użytkownika treścią aktualnie obowiązujących promocji organizowanych przez Spółkę. Treść każdej promocji zawiera opis jej warunków, korzyści dla Użytkownika lub Odwiedzającego oraz czas trwania. Brak wskazania czasu trwania danej promocji oznacza, iż promocja organizowana jest bezterminowo i może być w każdym czasie jednostronnie zakończona przez Spółkę bez utraty praw już nabytych.. W przypadku sprzeczności w treści danej promocji i w treści niniejszego Regulaminu wiążąca jest w danym zakresie treść danej promocji.

17 3229. Spółka zachowuje prawo do moderowania zapytań wysyłanych przez Odwiedzających lub Użytkowników do innych Użytkowników. Moderacja odbywa się przez zmianę treści zapytania w sposób dostosowujący je do standardów, o których mowa w zdaniu następnym (jednak bez zmiany zasadniczych cech zapytania) lub zablokowania danego zapytania jeśli zmiana nie może zostać wykonana z zachowaniem w/w założeń, zanim dotrze do adresata. Do treści zapytań oraz określenia przesłanek moderacji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego działu ZASADY OGÓLNE dotyczące treści ogłoszeń oraz przesłanek ich zmiany / usuwania W przypadku dokonania zmiany treści lub zablokowania danego zapytania zgodnie z treścią pkt 3229 powyżej Spółka, o ile dysponuje adresem Użytkownika / Odwiedzającego, który wysłał dane zapytanie, powiadomi nadawcę drogą elektroniczną o przyczynie dokonanej moderacji oraz zastosowanych środkach. W przypadku zmiany treści moderowanego zapytania nadawca otrzyma wraz z wiadomością, o której mowa w zdaniu poprzednim, treść zmoderowanego zapytania Jeżeli ważność danego ogłoszenia wygasła, a ogłoszenie nie zostało usunięte przez Użytkownika, Spółka zachowuje prawo do publikacji części lub całości treści danego ogłoszenia z informacją, że ogłoszenie wygasło Użytkownik wyraża zgodę na to, że Spółka działając przez swój personel uprawniona jest do logowania się na konta zarejestrowanych Użytkowników celem usunięcia błędów, lub wprowadzenia zmian wnioskowanych, jednak tylko zawnioskowanych przez Użytkowników lub udzielenia w taki sposób innej pomocy, o którą występuje Użytkownik. Użytkownik każdorazowo 33. Zabronione jest powiadamiany o fakcieumieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że doszło do zalogowania na jego kontoogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego Regulaminu. 34. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń dotyczących usług o charakterze lub podtekście towarzyskim albo/oraz erotycznym lub zawierających materiały, lub elementy o takim charakterze, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania nawiązywania bądź na bezpośrednie nawiązanie kontaktów mających cel inny niż ściśle matrymonialny lub świadczenia usług pozbawionych podtekstów erotycznych. 35. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez personeljednego Użytkownika w tej samej kategorii Serwisu Gratka lub Alegratka ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub tej samej

18 albo takiej samej usługi. Postanowienie to nie dotyczy ogłoszeń co do sprzedaży wielu egzemplarzy jednego produktu. Spółka może usuwać wszystkie takie ogłoszenia lub ich część jako naruszające Regulamin. 36. Spółka zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach Serwisów, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania. W przypadku różnicy w cenie ogłoszenia Spółka skontaktuje się z Użytkownikiem i zaproponuje mu uiszczenie właściwej opłaty za publikację ogłoszenia z uwzględnieniem opłaty już uiszczonej, a w przypadku odmowy ze strony Użytkownika Spółka uprawniona będzie usunąć dane ogłoszenie jako naruszające Regulamin. 37. Prawidłowo sformatowane i wprowadzone do systemu ogłoszenie (z wyjątkiem ogłoszeń zablokowanych) zostanie umieszczone w Serwisie Gratka lub Alegratka najpóźniej w ciągu 60 minut od rejestracji, z tym że w przypadku stosownej opłaty dokonanej przelewem lub wpłatą na poczcie, ogłoszenie zostanie umieszczone w danym Serwisie po uznaniu rachunku bankowego Spółki. IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminuregulaminu. 2. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisachserwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników. 3. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Odwiedzających za treść i rzetelność ogłoszeń i ofert, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminuregulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi. 4. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez Odwiedzającego od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Spółka nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Odwiedzający w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach

19 niewywiązywania się Użytkowników względem Odwiedzających z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy. 5. W szczególności w przypadkach opisanych w pkt 3 oraz 4 powyżej Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą danemu Użytkownikowi cenę za towar lub usługę. 6. Jeżeli Odwiedzający lub podmiot trzeciktokolwiek wystąpi przeciwko Spółce z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminuregulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Spółki z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Spółce wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu. 7. Postanowienia pkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Spółce, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminuregulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych. 8. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminuregulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia. 9. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisów. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Spółki, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Spółki. 10. V. PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ W przypadku braku po stronie Użytkownika płatności za usługi świadczone przez Spółkę w terminie, Spółka wzywa Użytkownika do zapłaty w terminie 3 dni za pośrednictwem poczty . W razie bezskutecznego upływu w/w terminu Spółka ma prawo zablokować konto Użytkownika (uniemożliwić korzystanie z niego przez Użytkownika) do czasu uregulowania całości przeterminowanych należności. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE SERWISSERWISIE GRATKA

20 1. Ogłoszenia zamieszczone na serwisieserwisie Gratka przez Użytkowników innych niż opłacających stosowny abonament za korzystanie z Serwisów będą publikowane przez maksymalny okres: w serwisieserwisie Moto, serwisieserwisie Dom, serwisieserwisie Praca, a także w serwisieserwisie Turystyka - 31 dni, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień publikacji ogłoszenia w Serwisach Spółki. 2. Ogłoszenie może zostać za dodatkową opłatą wyróżnione, przy czym Cennik dla Użytkowników będących Konsumentami umieszczania ogłoszeń znajduje się tutaj i stanowi integralną część Regulaminu. Cenniki dla Profesjonalistów regulowane są postanowieniami odpowiednich Warunków Serwisów dla Profesjonalistów. Cenniki zawierają charakterystykę oferty Spółki (lista usług, produktów) i jej ceny. 2. Ogłoszenie może zostać za dodatkową opłatą wyróżnione, przy czym, o ile szczególne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wyróżnienie ogłoszenia w każdym wypadku trwa 7 dni, i po tym czasie dane ogłoszenie zmienia status na zwykły, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień faktycznego wyróżnienia ogłoszenia w Serwisach Spółki. 3. Wyróżnienie odbywa się poprzez przeznaczenie na dane wyróżnienie określonej przez Użytkownika liczby punktów wyróżnień z tym zastrzeżeniem, że w serwisie Praca wyróżnienie nie posiada wartości punktowej. Cennik wyróżniania ogłoszeń znajduje się tutaj i stanowi integralną część Regulaminu.. 4. W przypadku omyłkowego wyróżnienia ogłoszenia większą niż zamierzana ilością punktówzamierzona liczba punktów i przy zapłacie za to wyróżnienie z użyciem Pakietów Kodów Spółka może podjąć decyzję o zwrocie Użytkownikowi części kodów omyłkowo poświęconych na wyróżnienie. W takiej sytuacji Użytkownik winien zgłosić się bezzwłocznie do Biura Obsługi Klienta Serwisu Gratka z informacją na temat zaistnienia pomyłki. W przypadku dokonania przedmiotowego zgłoszenia nie później niż w terminie 2 godzin od momentu dokonania wyróżnienia, jednak tylko w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, stosowna ilośćliczba kodów zostanie Użytkownikowi zwrócona w wysokości nie większej niż wszystkie poświęcone na dane wyróżnienie kody minus jeden. W przypadku zgłoszenia po w/w terminie Użytkownik może otrzymać jedynie proporcjonalny zwrot kodów przyjmując każdy rozpoczęty jeden dzień roboczy od momentu wyróżnienia jako 1/7 część spożytkowanych na ten cel kodów, które nie podlegają zwrotowi. 3.względem ilości rozpoczętych dni jakie upłynęły od wyróżnienia ogłoszenia do momentu zgłoszenia. 5. W okresie trwania stosownej promocji na odrębnych zasadach Spółka może przedłużyć maksymalny czas ekspozycji lub wyróżnienia ogłoszenia. 4. Publikacja zamieszczonego ogłoszenia w serwisie Gratka wymaga jego uprzedniej rejestracji. 5. Rejestracja odbywa się poprzez wpisanie otrzymanego kodu rejestracyjnego, dokonania opłaty kartą kredytową, przelewem bankowym lub wpłatę na poczcie.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako Serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. O firmie R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL PODSTAWOWE DEFINICJE

Regulamin. O firmie R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL PODSTAWOWE DEFINICJE O firmie Regulamin R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL PODSTAWOWE DEFINICJE Serwisy Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Ceresit Pro

Regulamin Portalu Ceresit Pro Regulamin Portalu Ceresit Pro Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin, wraz Polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.gb.pl

Regulamin serwisu www.gb.pl Regulamin serwisu www.gb.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.gb.pl 1) Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 1. Spółka -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rozszerzony Dostęp Abonencki serwisu gdziebylec.pl

Regulamin usługi Rozszerzony Dostęp Abonencki serwisu gdziebylec.pl Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Definicje 1. Właściciel serwisu Leasing-Auto.pl właścicielem serwisu jest firma Leasing-Auto Tomasz Lisiewicz, dalej nazywana (Leasing-Auto), z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL 1. Wstęp Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DOJADEDO.PL, który jest ogólnopolskim portalem ogłoszeniowym, skupiającym firmy i osoby prywatne świadczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.)

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.) Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia 05.05.2016 r.) 1 Definicje a) Polkomtel - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl

REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.activia.pl 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu SocialOn.pl (zwanego w dalszej części: Serwisem) prowadzonego przez firmę CONSUNEO Katarzyna Urbaniak, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Regulamin korzystania z serwisu 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.platformaecho.pl jako Usługodawcę. 2 1. Usługobiorcą

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r.

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. Regulamin Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. 1. Podstawowe pojęcia 1. Serwis serwis internetowy nieruchomości.net.pl,

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu e-psychologowie.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu e-psychologowie.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu e-psychologowie.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje 1. Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: oraz 1. Wydawcą, 2. NetworkCenter Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo