SEBASTIAN BEDEKIER, ŁUKASZ GOŹDZIOR, JACEK JUREK: POZNAŃ: MIASTO KN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEBASTIAN BEDEKIER, ŁUKASZ GOŹDZIOR, JACEK JUREK: POZNAŃ: MIASTO KN"

Transkrypt

1 _ 1 XR EX PXXX R I N T SEBASTIAN BEDEKIER, ŁUKASZ GOŹDZIOR, JACEK JUREK: POZNAŃ: MIASTO KN Studium przypadku skutecznej strategii promocji miejsca. Poznań miasto, które wie. Artykuł pochodzi z Magazynu THINKTANK nr 7, zima 2010/2011

2 POZNAŃ: know-how komunikacji Udana, skuteczna i unikalna opowieść o walorach miejsca to dziś jeden z najważniejszych czynników, który decyduje o rozwoju nie tylko w Europie, ale także na świecie. Miasta już dawno konkurują ze sobą nie tylko o turystów, inwestorów czy jednorazowych gości. Rywalizują również o najbardziej kreatywnych, którzy przyjeżdżając, osiedlają się i tworzą wyjątkowe warunki wzrostu, przyciągając nowoczesne usługi, biznes, kulturę, tworząc miejsce unikalne. Dlatego miasta opowiadają swoje historie: niektóre podkreślają swe walory turystyczne, inne kuszą inwestorów wyjątkowym traktowaniem biznesu, jeszcze inne pozycjonują się jako stolice kultury. Wyjątkowe środowisko wzrostu udaje się jednak tworzyć tym, które z wielu elementów budują trwałą wizję, przyciągającą najbardziej wartościowych obywateli, zasoby, budującą środowisko kreatywne, które później rośnie. Dziś często ta historia decyduje o być albo nie być miasta na mapie: polskie miasta już dawno nie konkurują o uwagę same ze sobą, ale z Berlinem, Szanghajem, Sao Paulo. Poznań wybrał budowę spójnej narracji na swój temat, bo chce być największym pozawarszawskim ośrodkiem wzrostu w Polsce. Miasto postawiło na budowę silnej marki terytorialnej. Już w 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie Strategii Promocji Marki Poznań. Prace nad nią rozpoczęły się od analizy istniejących danych oraz wykonania badań wizerunkowych. Diagnoza wizerunku Poznania wykazała, że jako miejsce postrzegany jest bardzo tradycyjnie: z miastem kojarzą się głównie koziołki oraz targi. Wśród charakterystycznych cech mieszkańców badani wymieniali przedsiębiorczość, skąpstwo/oszczędność czy zamożność. Poznań był dobrze postrzegany w wymiarach zachodniość i biznesowość, za to nie funkcjonował w wymiarach historyczność, kulturalność i rozrywkowość. Niski był również poziom rozpoznawalności miasta za granicą. W tym zakresie za punkt wyjścia uznano kontekst wizerunkowy Europy Wschodniej/Polski. Tymczasem Poznań chce być biegunem wzrostu, silnym ośrodkiem w Polsce. Uwzględniając powyższe dane oraz obiektywny dorobek i możliwości Poznania, pracujący nad strategią dostrzegli potencjał miasta w wielu dziedzinach. Postawili jednak na zdolność do osiągania najwyższego poziomu i kreowania rozwiązań, które wygrywają. Nacisk położony został na tzw. sektory kreatywne najbardziej rozwojowe dziedziny zarówno gospodarki, jak i życia społeczno-ekonomicznego. Dzięki spójnej i przemyślanej strategii udało im się dotrzeć zarówno do potencjalnych inwestorów, jak i mieszkańców innych miast, oraz co ważne zyskać przychylność mieszkańców Poznania i stworzyć komunikację, z której będą dumni. FOT.: miasto POZNAŃ

3 KOMUNIKACJA 2 _ 3 TEKST> Łukasz Goździor Skuteczna strategia promocji miasta realizuje nie tylko potrzeby mieszkańców i turystów. Jest też magnesem dla nowych inwestycji i dzięki innowacyjnym metodom komunikacji wspiera potencjał miejsca. Tylko znalezienie prawdziwego genius loci miasta pozwala stworzyć autentyczny przekaz i docelowo wyróżnić się na coraz bardziej konkurencyjnej mapie regionów. W przypadku Poznania wyróżnikiem jest platforma komunikacyjna know-how. Poznań to jedno z regionalnych centrów wzrostu: miast, które rosną najszybciej w Polsce i mają potencjał podobny do stolicy. Mimo licznych prób zminy wizerunku kojarzyło się do niedawna bardzo tradycyjnie. I choć poznaniacy byli określani jako przedsiębiorczy, oszczędni (lub dosadniej: skąpi), a Poznań był dobrze postrzegany: jako zachodni i przyjazny dla biznesu, nigdy nie kojarzył się ani z kulturą, ani z dziedzictwem historycznym, ani z dobrym miejscem do zabawy. Chcemy być jako miasto konkurencyjni, walczymy o inwestycje i mamy ambicje, by być znaczącym biegunem wzrostu w tej części Europy. Do tego jednak nie wystarczą chęci: potrzebna jest spójna historia, komunikacja tego, czym jest Poznań, jakie ma wartości, do kogo chce trafić. Właśnie dlatego w 2008 r. rozstrzygnęliśmy przetarg na opracowanie Strategii Promocji Marki Poznań. Jak budować markę miejsca Marka miasta, jako jedna z najbardziej kompleksowych, jest tworzona przez elementy z rozmaitych dziedzin. Budują ją instytucje, które komunikują treści promocyjne turystom, komórki odpowiedzialne za opiekę nad inwestorami, wydziały zajmujące się kontaktem z mieszkańcami. Instytucje, organizacje i jednostki, które to robią, najczęściej używają różnych narzędzi i z reguły nie są skupione w jednym organizmie, czyli urzędzie miasta. Na markę miasta wpływa nie tylko wszystko to, co znajduje się w samym mieście i dzieje się w ramach zaplanowanej strategii, ale również wszystko to, co wydarza się niezależnie od niej. Dlatego w strategii promocji Poznania chcieliśmy postawić na jak najbardziej zintegrowaną ideę strategiczną, która pozwala jedną myśl implementować w wielu kanałach komunikacji i pozwala różnym interesariuszom korzystać twórczo korzystać z hasła. W tym celu podzieliliśmy proces budowy marki miasta na etapy, czerpiąc z dotychczasowych dokonań miasta i angażując partnerów zewnętrznych mogących wnieść nowe, przełomowe idee, wzbogacić nas o wiedzę i doświadczenie, których my jako urząd miasta moglibyśmy nie mieć. 1,2 mln Tyle wyniósł budżet nowej produkcji reklamowej Poznania z przeznaczeniem na rynki zagraniczne, której twórcą jest Xawery Żuławski.

4 3,2 % Taka jest stopa bezrobocia w Poznaniu. To jeden z najniższych wskaźników w Polsce. Etap 1. W tym etapie głównym zadaniem było określenie podstawowych celów promocji miasta. Naszym strategicznym celem jest stworzenie kontrapunktu dla Warszawy jako ośrodka skupiającego zarówno wszelkie inwestycje, jak i życie kulturalne w Polsce. Poznań jako najważniejszy poza Warszawą ośrodek wzrostu w Polsce tak chcemy się pozycjonować. Taka decyzja pociąga za sobą poważne konsekwencje: jeśli chcemy być tak postrzegani, Poznań powinien zdobyć i utrzymać opinię najsilniejszego w Polsce ośrodka nowoczesnej gospodarki. W naszej komunikacji, zgodnie ze Strategią Promocji Marki Poznań, wykorzystujemy pozycjonowanie poziome, nie pionowe. Czyli nie jeden obszar, tylko wiele działań, w których miasto osiągnęło pewien poziom jakości oraz technologie osiągania sukcesu, i to oznacza główne hasło Poznań miasto know-how. Poznań jako marka ma łączyć w sobie kompetencje wraz ze skutecznością działania. Wykorzystując pochodzące z języka angielskiego wyrażenie know-how, czyli termin określający szczegółową wiedzę i umiejętności, które pozwalają na wykonywanie zadań w profesjonalny i skuteczny sposób chcemy podkreślić w warstwie komunikacyjnej główną cechę określającą miasto i jego mieszkańców. Hasło miasto know-how ma również uniwersalny wymiar: nie koncentruje się na jednej, wąskiej dziedzinie, raczej wskazuje na technologię, sposób osiągania sukcesu w różnych aspektach życia. Strategia, czyli know Etap 2. Drugim etapem w budowie marki miasta było określenie celów strategii promocji. Aby dokładnie przyjrzeć się potencjałowi miasta i z niego wyprowadzić odpowiednie cele, przeprowadziliśmy badania. Dokładne i szczegółowe opracowanie strategii trwało dwa lata, a na potrzeby przedsięwzięcia zawiązane zostało konsorcjum agencji reklamowej Just i Instytutu Konkurencyjnej Ekonomii Regionów, które na podstawie materiału analitycznego, korzystając również z własnych dedykowanych badań i bazy studiów przypadków, przygotowały koncepcję i podstawę strategii dla marki miasta Poznań. W IKER, czyli Instytucie Konkurencyjnej Ekonomii Regionów, działają specjaliści w obszarze badań metropolitalnych, marketingu terytorialnego i kreowania rozwoju miast. Zasadniczy kierunek zmian to otwarcie miasta na zagranicznych partnerów połączenie biznesowe ze światem oraz zwielokrotnienie przepływu ludzi i idei przez miasto. W przypadku Poznania zostały one zdefiniowane następująco. Poznań powinien powrócić do 1 centralnego dyskursu Poznań jako naturalny kontrapunkt dla Warszawy, drugi biegun polskości, jest celem strategii. 2 Poznań to celna odpowiedź na potrzeby: trafiające w sedno rozwiązanie, dobre przygotowanie, wysoki poziom i znawstwo zagadnienia. 3 Poznań specjalizuje się w specjalistach, szczególną kompetencją miasta jest połączenie, optymalna kombinacja odwagi i realizmu. 4 Poznań łączy: zapał z wytrwałością, kreatywność z użytecznością, wizjonerstwo z wykonalnością. 5 Poznań to miasto, w którym najbardziej ambitne przedsięwzięcia mają największe szanse powodzenia. 6 W Poznaniu stać nas na odważne wizje, bo mamy pokrycie w 1000-letniej tradycji skuteczności. Koncepcja strategiczna zakorzeniona jest więc nie tylko w wypracowanej wizji. W strategii rozwoju miasta wychodzi kilka kroków naprzód w stronę nowej gospodarki, w stronę nowego rozdziału w rozwoju miast. Jest odpowiedzią na wyzwania epoki sieciowych metropolii, epoki globalnego przepływu kapitału, ludzi i idei. Jest nowoczesną platformą działań i komunikacji, która konsekwentnie zrealizowana jest w stanie nie tylko wyróżnić Poznań na mapie Polski i Europy, ale także zbudować dla tej marki realną i docenianą wartość. Chcemy opowiadać o tym, że gdy nadchodzi era miast (a to już dziś), Poznań staje do gry o najwyż-

5 KOMUNIKACJA 4 _ 5 Chcemy opowiadać o tym, że gdy nadchodzi era miast (a to już dziś), Poznań staje do gry o najwyższe stawki. sze stawki. Nie bronimy swojej pozycji, ale kontratakujemy. Chcemy być miastem, które czerpiąc z energii Wschodu, potrafi jednocześnie w zachodnim stylu się rozwijać ma standardy biznesowe i cywilizacyjne, a także duże zaplecze przemysłowe. Przedstawione koncepty oceniała kilkunastoosobowa komisja przetargowa skupiająca przedstawicieli nauki, biznesu oraz Urzędu Miasta Poznania. Wyboru dokonano, biorąc pod uwagę kryteria przedstawionego procesu analitycznego, zaproponowanej strategii i rozwiązań kreacyjnych, a także kosztów i czasu realizacji. Pierwszą kampanię wprowadzającą nową identyfikację przeprowadziła agencja Just, obecnie Biuro Promocji Miasta, które jest właścicielem strategii, rozstrzyga przetargi na konkretne akcje komunikacyjne w obrębie koncepcji Poznań miasto know-how. Główną oś strategii można przedstawić w poniższym wykresie: Potencjał i rozwój Szanse Pomysłowość Dynamika Żywiołowość Przestrzeń gospodarcza niezawłaszczona jeszcze przez światowe koncerny. Skuteczność Kompetencje i umiejętności Doświadczenie i tradycja Powodzenie i sukces Poznań to miasto, które wie, jak wykorzystać potencjał Wschodu w zachodnim stylu. Standardy biznesowe Standardy cywilizacyjne Kultura i jakość życia Estetyka i design Etap 3. Po zdefiniowaniu strategii wyznaczamy jej grupy docelowe. W Poznaniu wiemy, że miasto żyje, gdy ściąga ludzi: są kluczowi w realizacji strategii budowy marki miasta. Kluczowym zadaniem jest więc wyznaczenie takich grup, do których chcemy dotrzeć z komunikatem, i istotne, by dobór tych grup wynikał z założeń strategicznych. W naszym przypadku, oprócz inwestorów zagranicznych dysponujących dużym kapitałem, chcemy trafić do młodych osób: studentów, którzy dopiero szukają swojego miejsca na ziemi. Chcemy, by wybrali Poznań: jako miasto możliwości i rozwoju gospodarczego, które jest w stanie trafić ze swoim komunikatem do dwóch grup i je połączyć. Firmy będą się osiedlać w Poznaniu, bo jest tu dużo studentów chętnych do pracy, studenci bo po zakończonej nauce można znaleźć zatrudnienie. Miasto o ambicjach metropolitalnych powinno być atrakcyjne dla każdego i aby zrealizować wytyczone cele, jak w każdym działaniu marketingowym, musimy dotrzeć do najważniejszych grup klientów. W strategii promocji Poznania

6 elementem komunikacji był sam logotyp: fraza POZ to nie tylko skrót nazwy portu lotniczego: jest to również rozpoznawalny na arenie międzynarodowej znak (po części oczywiście dzięki skrótowi POZ umieszczanemu na oflagowaniu bagaży w transporcie lotniczym). Zrezygnowaliśmy również z polskiej litery ń na rzecz generycznego znaku, nazywanego przez nas gwiazdką. Pozwala to z jednej strony łatwiej odczytać znak obcokrajowcom, a z drugiej pokazać, w jaki sposób działa know-how miasta w kulturze, sztuce, innowacjach czy przemyśle. podzieliliśmy adresatów naszych działań na dwie grupy docelowe. Grupy, do których będziemy kierować działania promocyjne w Polsce, oraz adresaci zagraniczni: inwestorzy, decydenci, turyści biznesowi, odbiorcy usług, studenci. Wyznaczylismy więc cztery grupy polskie: decydentów, profesjonalistów, turystów biznesowych, a także studentów i maturzystów. To na nich najbardziej nam zależy, gdy komunikujemy Poznań, i to pod ich potrzeby konstruowany jest przekaz. Niezmiernie ważna jest też grupa wewnętrzna (poznaniaków), do której miasto również mówi: także do nich kierujemy komunikat. Wdrażanie komunikacji, czyli how Etap 4. Wykonanie strategii, czyli działamy: jak wprowadzić w życie dobry pomysł? Osobiście uważam, że są dwa sposoby promocji miasta. Pierwszy z nich to implementowanie założonej strategii do wewnątrz i konsultacje społeczne na tmat jej kształtu i reguł. Drugi sposób, który zastosowaliśmy w przypadku wdrażania strategii know-how miasta, to prezentacja założeń najpierw na zewnątrz co daje szansę, że jeśli inni zaakceptują proponowaną komunikację, również mieszkańcy będą jej przychylni. Ideą kampanii, którą zaprezentowała agencja Just wraz z konsorcjum złożonym ze specjalistów od brandingu miast, było kształtowanie wizerunku Poznania poprzez nawiązanie do konkretnych przejawów potencjału miasta sukcesu. Istotnym Jak TŁUMAczyliśmy, czym jest know-how? Do czego się odwoływaliśmy? 1. Hasło W kwietniu 2009 r. nastąpiła premiera nowego logotypu oraz hasła Poznania. Licząc się z negatywnymi komentarzami, które często towarzyszą wdrażaniu nowej strategii komunikacyjnej dla miast, postawiliśmy na spektakularną prezentację nowej identyfikacji z udziałem prezydenta miasta Ryszarda Grobelnego. Chcieliśmy w ten sposób podkreślić spójność działań Biura Promocji i lokalnych władz i pokazać mieszkańcom jednomyślność, zaakcentować wsparcie lidera. Służyła temu również prezentacja znaku w różnych ważnych dla miasta miejscach: na placu Wolności, w Starym Browarze czy na Rynku. 2. Marki wspierające hasło Z Poznaniem związane jest wiele marek o ugruntowanej pozycji powszechnie rozpoznawalnych Brandów, takich jak Nivea, Volkswagen, Allegro czy Kompania Piwowarska, które w Poznaniu mają główne siedziby. Są również obecne flagowe projekty rodzimego biznesu, jak np. Stary Browar. To nie tylko marki, to również symbole miasta, z którymi z jednej strony poznaniacy są bardzo związani, z drugiej stanowią one potwierdzenie rozwoju gospodarczego tego miejsca. Dlatego stanowiły idealne potwierdzenie naszego know-how. Poznań to również katalog przełomowych wydarzeń oraz wartościowych przedsięwzięć sportowych czy kulturalnych. Celem kampanii było wprowadzenie nowego logotypu i nowego pozycjonowania marki

7 KOMUNIKACJA 6 _ 7 Poznań chce być biegunem wzrostu, silnym ośrodkiem w Polsce. miasta Poznań. Założeniem strategicznym pokazanie siły i wielkości Poznania. W kampanii, którą prowadziliśmy, wychodziliśmy z założenia, że miasto jest tym, czym są jego marki i ludzie, którzy je tworzą. Dlatego odwołano się do niepowtarzalnych firm, brandów oraz wydarzeń związanych przede wszystkim z Poznaniem. Realizacja bezpośrednich działań promocyjnych związanych z wprowadzeniem nowej Strategii Promocji Marki Poznań rozpoczęła się w marcu 2009 r. kampanią teaserową z wykorzystaniem niestandardowych narzędzi komunikacji na terenie miasta. Zarówno logo, jak i gwiazdka pojawiały się w kontekście ważnych dla miasta wydarzeń, np. na festiwalu teatralnym Malta czy koncercie Nelly Furtado, nie w sposób bezpośredni, ale jako symbole przyświecające danym wydarzeniom. Komunikacja prowadzona była również w skali ogólnopolskiej za pośrednictwem telewizji, prasy oraz internetu. W komunikacji staraliśmy się podkreślić, jak działa know-how w konkretnych dziedzinach. Aby zaintrygować i dotrzeć do potencjalnych odbiorców przekazu, staraliśmy się tak pokierować kampanią, aby dobrać jej formę do konkretnych mediów. Stworzyliśmy na przykład reklamę dedykowaną dla Playboya. Etap 5. Utrwalenie komunikatu Należy jednak pamiętać, że wraz z końcem kampanii promocyjnej nie kończy się strategia promocji. Aby działania budowy wizerunku brandu miasta miały sens, należy je zaplanować w czasie i rozszerzyć na jak najwięcej inicjatyw. Miasto jak każda marka potrzebuje sprawnego menedżera, który będzie potrafił opiekować się nim kompleksowo. Strategia dla miasta Poznań jako miasta know- -how jest przygotowana do roku Dlatego, aby spełnić jej założenia, rozplanowaliśmy poszczególne akcje w czasie. Takie rozkładanie działań jest ważne, aby osiągnąć długoterminowy cel a taki jest cel strategii miasta Poznań. To dlatego stworzyliśmy unikalne narzędzie pod nazwą System Koordynacji Promocji, w którym za promocję miasta nie odpowiada jedynie Biuro Promocji, ale także miejskie jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Wprowadziliśmy w życie nowy sposób finansowania: 70/30, czyli zasadę, która mówi, że 30 proc. budżetu każdego organizowanego przez miasto wydarzenia jest przeznaczone na jego promocję. Poprzez zmiany sposobów promocji zwiększamy popularność wydarzeń miejskich. Fakt, że w tak szczegółowy sposób opisaliśmy i wdrożyliśmy strategię dla miasta, pozwolił nam: Stworzyć widoczną identyfikację 1 na mapie Polski i wyróżnić się na tle konkurencji. Sprawić, że mieszkańcy poczuli się 2 dumni z miasta, w którym żyją. Zaistnieć nie tylko w umysłach turystów, 3 ale także studentów i inwestorów. Poznań konsekwentnie wzmacnia swój wizerunek kontrapunktu dla stolicy i staje się drugim po Warszawie miejscem w Polsce, które jest rozpoznawalne za granicą. To początek procesu, który stworzy spójną markę. Dziś Poznań stara się wejść do Ligi Metropolii Europejskich, stąd duża intensywność działań promocyjnych miasta poza granicami kraju (kampania wizerunkowa w listopadzie oraz kampania PR od czerwca do października br.), które konsekwentnie są prowadzone od dwóch lat. Łukasz Goździor: dyrektor Biura Promocji Miasta Poznania. Można się z nim skontaktować pod adresem: 21,8 mln To kwota, jaką miasto Poznań przeznaczyło na działania promocyjne w 2010 r. to jeden z najwyższych budżetów na promocję wśród polskich miast.

8 TEKST> Jacek Jurek Strategia know-how opiera się na DNA Poznania Jak nie być innym i przyciągać innością, jak nie ulegać ambicyjkom, tylko ambicjom? Jak mieć odwagę do tego, żeby istotę zredukować do minimum i narazić się znawcom, którzy oczekiwali kolorowego świata iluzji, a wszystko w imię pragmatyzmu z entuzjazmem? Właśnie w tak otwarty sposób powstawała strategia POZnania. 25 mln Tyle wynosił budżet przeznaczony na promocję Poznania w Polsce w roku Gdzie szukać inspiracji w tworzeniu strategii dla miejsca, w którym żyje się na co dzień? Czy postawić na promocję miasta przez fakt historyczny, że to najprawdopodobniej właśnie tu za sprawą Mieszka I w 966 r. odbył się chrzest Polski? Czy może przypomnieć Powstanie Wielkopolskie jedyne polskie zwycięskie powstanie? A może pokazać rzadko w Polsce spotykane czyste ulice? Albo fakt, że to w Poznaniu najrzadziej zmienia się pracę i co roku ginie najmniej samochodów? Zamiast myśleć, co mogą oznaczać te poszczególne elementy, zaczęliśmy się zastanawiać, co je może łączyć. Co łączy drogi bez dziur z Kompanią Piwowarską jedną z największych firm w Polsce? Łączy je solidność wykonania oraz wiedza i zapał ludzi, którzy za nimi stoją. Łączy je know-how. Łączy je także to, że powstały w Poznaniu. Jak ten fakt wykorzystać w tworzeniu strategii dla miasta? Aby stworzyć generyczną myśl o miejscu, która będzie opowiadać jedną historię na wiele sposobów, trzeba ją zawrzeć nie tylko w planie strategii, ale także w znaku graficznym. Stworzyć coś, co już na pierwszy rzut oka będzie spójne z pozostałymi elementami kampanii i jednocześnie będzie opowiadać ciekawą historię. Skoro Poznań wyróżnia się na tle innych miast tym, że potrafi nie tylko mówić o inwestycjach, ale stwarzać warunki do ich rozwoju, tak samo jak budować drogi czy kształcić, to znaczy, że wypracował pewną technikę działania. Co symbolizuje wiedzę, która stoi za każdym realizowanym projektem? W tekście, kiedy autor chce wytłumaczyć dane pojęcie, stosuje przypisy. Często sygnalizuje się je w formie gwiazdki. Kiedy czytelnik ją widzi, instynktownie odbiera komunikat, że dany element zawiera dodatkowe znaczenie, szczególny kontekst lub jest bogaty w dużo szerszą treść. Kiedyś w młodości czytałem książki Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego. Pamiętam, że na niektórych stronach znajdowały się wręcz same gwiazdki, czyli przypisy, co wciągało w lekturę jeszcze bardziej. Oznaczało bowiem, że na kolejnych stronach będzie nie tylko dalszy ciąg historii, ale też dawka wiedzy. Myślimy, że tak samo jest z Poznaniem. Dlatego w identyfikacji wizualnej postawiliśmy na czystość formy i bogatą kontekstowość. Przypisem do poszczególnych znaczeń stało sie nasze polskie ń na końcu wyrazu, które przekształciliśmy w gwiazdkę. Niebieska gwiazdka, wyróżniona na tle nazwy miasta również jaśniejszym odcieniem kolorystycznym, stała się symbolem, który można w poszczególnych kampaniach szeroko wykorzystywać. Charakterystyczna gwiazdka, świadcząca o tym, że za danym projektem, budynkiem, ideą czy przedstawieniem stoi wiedza Poznania, stosowana jest w różnych kampaniach. Tych prowadzonych przez miasto, ale też takich, gdzie Poznań jest tylko patronem. W ten sposób promowaliśmy już miasto dla biznesu, dla kreatywnych, dla twórców technologii, ale też tych spragnionych sportu, sztuki czy ciekawych form spędzania czasu. W każdej z tych dziedzin za sukcesem stoi specyficzne poznańskie know-how. Niebieska gwiazdka stanowi sedno przyjętej strategii i jednocześnie jako element kreatywny pozwala przenosić komunikację na różne poziomy. Od czasu jej wprowadzenia stała się już niemal samoistnym symbolem kojarzonym i czytanym jako wyraz dobrej jakości i technologii sukcesu. Kiedy spojrzymy na Polskę jako na zbiór ważnych ośrodków

9 KOMUNIKACJA 8 _ 9 miejskich, to oprócz Warszawy, która jest stolicą i swoistym centrum inwestycji i rozwoju, wciąż nie ma drugiej metropolii, która stanowiłaby dla niej przeciwwagę. Wciąż nie ma miasta, które chciałoby zaproponować coś nowego i odróżnić się od stolicy. Wykreować własną niszę i być w niej liderem. Opierając się na analizach marki Poznań i miast konkurencyjnych, a także wizerunku Poznania w Polsce i na świecie wzięliśmy pod uwagę zasoby miasta oraz jego grupy docelowe i ich potencjał, a wreszcie przykłady promocji i budowania strategii miast o podobnej kondycji geograficznej i gospodarczej. Wszystko to przefiltrowaliśmy przez rady Jacka Trouta i Ala Riesa, twórców teorii pozycjonowania aby być pierwszym w umyśle, a nie konkurować z obecnym liderem, chcemy pozycjonować Poznań jako jedyne miasto w Polsce, które ma wiedzę i technologię do przeprowadzania innowacji i zmian. Jesteśmy miastem, które wie jak. Nad tym, aby stworzyć wyjątkową strategię dla miasta, pracował silny zespół połączonych sił: Just i IKER. Przyznaję, że w poszukiwaniu idealnego rozwiązania wiele bardzo dobrych pomysłów wyrzuciliśmy do kosza. Nie ukrywam też, że projekt był wyjątkowy, ponieważ w dużej mierze robiliśmy go z myślą o sobie i swojej przyszłości. Nie chcemy wyjeżdżać z naszego miasta i żyć gdzie indziej. Tak naprawdę odpowiednie dobranie elementów strategii miasta to inwestycja w przyszłość i możliwość tak zwanego dobrego życia. Bo na tym polega dobra strategia miasta żeby komfort życia mieszkańców podnosił się na wszystkich polach. Czasami okazuje się, jak trudne są takie strategiczne decyzje, jakiej wymagają konsekwencji i odwagi. Marka miasta to nie to samo co marka produktu. W budowaniu jej wartości nie można stosować więc zasad marketingu produktowego. Marka miasta jest wielowątkowa i wielopłaszczyznowa, często też dotyczy zupełnie innych obszarów niż marka produktu. Wartości marki miasta nie liczy się wielkością przychodu zgromadzonego w miejskiej kasie, ale korzyściami dla jego mieszkańców. Składa się na to wiele nieekonomicznych i niemierzalnych skalą produktową cech. Marka miasta niesie ze sobą o wiele więcej emocji i przekonań dotykających innych i bardziej podstawowych potrzeb i postaw. Strategia, jaką realizuje Poznań, to żmudna i nie zawsze spektakularna praca u podstaw. Lepiej PR-owo oddziałuje ściągnięcie do miasta nowego oddziału montażowego światowych marek fabryk, które zatrudnią tysiące ludzi, niż ulokowanie w Poznaniu centrum rozliczeniowego IKEA lub centrum marketingu światowego koncernu. Takie firmy zatrudniają pewnie mniej osób, ale stanowiska pracy są lepiej opłacane, a zatrudnienie znajdują tu wykształceni w Poznaniu młodzi ludzie, którzy są przyciągani do miasta z zewnątrz oraz ci, którzy tu zamieszkają i będą wydawać swoje pieniądze w naszych restauracjach, teatrach, kwiaciarniach To zaś napędza w dalszej kolejności mniejsze firmy oraz stwarza koniunkturę dla innych zawodów: od przedszkolanek po monterów mebli kuchennych. Jacek Jurek: prezes zarządu i dyrektor kreatywny agencji Just. Można się z nim skontaktować pod adresem:

10 TEKST> Sebastian Bedekier przyciąganie inwestorów: STRATEgiczny wymiar komunikacji miasta Jak mierzyć efektywność prowadzonych działań promocyjnych? Dobra strategia to nie tylko ta, która komunikuje zalety miasta, ale także ta, która potrafi je rozwijać. Właśnie dlatego najważniejszym weryfikatorem wprowadzonych działań jest ilość nowych inwestycji w mieście. Średniej wielkości miastu w centrum Europy trudno odróżnić się od rywali. Aby konkurować o najlepsze inwestycje, trzeba stworzyć bardziej przyjazne dla inwestorów środowisko. Poznań, którzy może się szczycić liczbą absolwentów wyższych uczelni rzędu 30 tys. stara się w ramach programu opieki nad indywidualnym inwestorem wychodzić naprzeciw konkretnym potrzebom. Nie tylko pomagamy się osiedlić i załatwić wszelkie formalności związane z lokowaniem biznesu. Stworzyliśmy specjalny program after care, czyli pomoc w organizacji życia w nowym miejscu pomagamy znaleźć anglojęzyczne szkoły czy lekarza. Tym, co skłania firmy do osiedlenia się w Poznaniu, jest przede wszystkim jakość naszych pracowników. W erze globalizacji rywalizacja pod względem kosztów produkcji staje się niemożliwa, dlatego przyszłych pracodawców chcemy skusić do przeniesienia się do Poznania, stawiając na zaangażowanie i jakość przyszłych pracowników. Poznaniacy słyną z przywiązania do pracy i rzadko ją zmieniają. Naszą strategią jest doprowadzenie w ciągu pięciu lat do sytuacji, w której miasto Poznań stanie się prężnym ośrodkiem europejskim zarówno pod względem innowacji technologicznych, jak i zagranicznych inwestycji. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji wspiera potencjalnych inwestorów, udostępniając potrzebne dane oraz informacje o konkretnych lokalizacjach. Biuro zajmuje się również organizacją wizyt inwestora w Poznaniu, aranżuje spotkania z władzami miasta oraz ułatwia nawiązanie kontaktów z urzędami i instytucjami administracji publicznej. Relacje z inwestorem może poprawić tzw. pilot inwestycyjny. Jest to specjalny pracownik oddelegowany do obsługi danego projektu inwestycyjnego, służący pomocą w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Ważne jest także wspieranie inwestorów w poszukiwaniu pracowników. W Poznaniu praktykowane jest to od wielu lat. Gwarantujemy pomoc w kontaktach z uczelniami oraz ich biurami karier. W te działania aktywnie włączają się powiatowy urząd pracy i wojewódzki urząd pracy. Inwestorzy mają możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenia i tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych. Każda gmina, chcąc zachęcić do inwestowania na jej terenie, powinna przygotować odpowiednie akty prawne. Akty takie obowiązują oczywiście w Poznaniu. Jednym z nich jest uchwała w sprawie programu zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Program ten obowiązuje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Poznańskiego Parku Technologiczno- -Przemysłowego oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Pozwala zwolnić na sześć lat z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach parków inwestycyjnych. Innym aktem jest uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. W jej ramach zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki i budowle stanowiące nową inwestycję. W programie pomocy określono minimalne wymagane nakłady inwestycyjne lub liczbę utworzonych nowych miejsc pracy uprawniające do uzyskania zwolnienia (limity różnią się w zależności od wielkości firmy). Sebastian Bedekier: szef Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji. Można się z nim skontaktować pod adresem:

11 KOMUNIKACJA 10 _ 11 Najnowsze inwestycje w Poznaniu Open Text to największa na świecie firma oferująca rozwiązania wspomagające zarządzanie wszelkimi informacjami elektronicznymi przechowywanymi w bazach danych firm. Liczy ponad 3800 pracowników w 114 krajach na całym świecie. Mentor Graphics centrum rozwoju oprogramowania. Firma jest światowym liderem w produkcji oprogramowania niezbędnego do projektowania i produkcji nowoczesnego sprzętu elektronicznego. Ciber amerykańska firma informatyczna Ciber utworzyła w Poznaniu centrum usług informatycznych Service Desk. Oficjalne otwarcie Centrum nastąpiło w październiku 2010 r. Inwestor zamierza zatrudnić osób w pierwszym etapie, a w ciągu kolejnych trzech lat zatrudnienie może wzrosnąć do 200 osób. O tę inwestycję Poznań konkurował m.in. z Warszawą i Katowicami. Dane do kontaktu: Unilever Centrum R&D Centrum Rozwojowe Płynnych Produktów Żywnościowych. To pierwszy globalny ośrodek badawczo-rozwojowy zajmujący się żywnością zlokalizowany w regionie Europy Środkowo- -Wschodniej. Centrum zatrudnia 65 specjalistów z 13 krajów. Biuro Promocji Miasta plac Kolegiacki 17, Poznań Dyrektor Łukasz Goździor II piętro, pokój 261 telefon: (+48 61) Roche Centrum Usług Informatycznych. Poznańskie centrum będzie się specjalizowało w tworzeniu i utrzymywaniu systemów informatycznych na potrzeby badań klinicznych. O tę inwestycję Poznań konkurował m.in. z Krakowem, Gdańskiem, Wrocławiem. Docelowo zatrudnienie ma wynieść ok. 300 osób. 6,6 mld dol. Taka jest całkowita suma inwestycji zagranicznych w Poznaniu podsumowanie od roku Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji plac Kolegiacki 17, Poznań Dyrektor Marek Sebastian Bedekier II piętro, pokój 247 (sekretariat) telefon: (+48 61) Ikea centrum księgowo- -rozliczeniowe szwedzkiego koncernu ruszy wiosną 2011 r. Na początku znajdzie w nim pracę 30 osób. Docelowo zatrudnienie ma wzrosnąć do osób, a centrum rozszerzy swoją działalność na inne europejskie spółki grupy. Poznań wygrał walkę o inwestycję z Łodzią oraz Wrocławiem, które IKEA początkowo także rozważała jako miejsca ulokowania centrum.»» Artykuł nr R1007P07 Sekcja przygotowana we współpracy z miastem Poznań.

12 Szanowni Państwo, ośrodek analityczny THINKTANK prowadzi THINKTANK Society. Jest to społeczność liderów biznesu i administracji publicznej zainteresowanych rozwojem osobistym, podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie przywództwa i zarządzania, wymianą doświadczeń i wiedzy oraz dialogiem na temat najważniejszych wyzwań rozwojowych w Polsce. Członkostwo w THINKTANK Society jest odpłatne i wiąże się z wieloma przywilejami opracowanymi specjalnie dla członków klubu m.in.: możliwość udziału w dedykowanych spotkaniach, workshopach, zamkniętych dyskusjach z udziałem liderów i decydentów oraz dostępem do wszystkich elementów bazy wiedzy THINKTANK. Więcej informacji o społeczności THINKTANK znajdą Państwo na stronie internetowej: Osoby zainteresowane przystąpieniem do THINKTANK Society oraz otrzymywaniem dodatkowych informacji na temat aktywności THINKTANK, publikacji i spotkań, prosimy o wypełnienie i odesłanie faxem poniższego formularza. Zachęcamy także do zapisania się na newsletter ośrodka analitycznego THINKTANK: Nazwisko Imię Stanowisko Firma Ulica Kod, miasto Telefon NIP Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych ośrodka analitycznego THINKTANK, prowadzonej przez THINKTANK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych i handlowych związanych z działalnością spółki (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgadzam się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych od THINKTANK i jego partnerów na adres elektroniczny podany w formularzu. Podpis Wypełniony formularz prosimy o odesłanie em: lub faxem (22) THINKTANK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Kapitał zakładowy zł, ul. Mińska 25, Warszawa NIP , REGON

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Łukasz Goździor Urząd Miasta Poznania Dyrektor Biura Promocji Miasta Strategia Promocji Marki Poznań MIGRACJE INWESTYCJ E Grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

BRIEF. Kampania promocyjna Miasta Poznania za granicą.

BRIEF. Kampania promocyjna Miasta Poznania za granicą. BRIEF Kampania promocyjna Miasta Poznania za granicą. 1. Charakterystyka ogólna: W 2009 roku Miasto Poznań przystąpiło do systematycznej budowy silnej terytorialnej marki, w oparciu o załoŝenia nowej Strategii

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE FUNDACJI MARKA DLA POLSKI. Briefing prasowy 12 czerwca 2015

ZAŁOŻENIE FUNDACJI MARKA DLA POLSKI. Briefing prasowy 12 czerwca 2015 ZAŁOŻENIE FUNDACJI MARKA DLA POLSKI Briefing prasowy 12 czerwca 2015 ZAŁOŻENIE FUNDACJI DLACZEGO? brak wyrazistego wizerunku Polski za granicą brak marki brak polskich marek w TOP 500 brandów na świecie

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA INFORMACJE O PROGRAMIE

PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA INFORMACJE O PROGRAMIE PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA 2016-2022 INFORMACJE O PROGRAMIE W PREZENTACJI Dlaczego i po co powstał Program Strategiczny Promocji (PSP)? W jaki sposób PSP pomaga realizować cele

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej. (beneficjenci)

Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej. (beneficjenci) Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej 2016 (beneficjenci) str. 2 1. 2. 3. wprowadzenie logo zasady pisowni str. 3 str. 9 str. 25 1 wprowadzenie podstawowe wartości str. 3 Pozytywna energia jest

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

branding. Budujemy dynamiczne skojarzenia z marką. Wiemy, że nowy image to nowe możliwości, a nowe możliwości to nowi klienci.

branding. Budujemy dynamiczne skojarzenia z marką. Wiemy, że nowy image to nowe możliwości, a nowe możliwości to nowi klienci. o nas. W I LIKE ART zajmujemy się budowaniem wizerunku marek i dostarczaniem skutecznych rozwiązań graficznych. Nasze prace obejmują szeroko rozumiane działania projektowe, od identyfikacji wizualnej po

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu.

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu. Efektywny wymiar marketingu Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją Scaleeffect to nowoczesne spojrzenie na marketing. Jesteśmy agencją bez kompleksów, która nie podąża utartymi przez innych ścieżkami,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania

4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania 4. Metropolitalny system promocji gospodarczej 4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania 4.2 Smart Metropolis. Promocja inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Strategia marki PGE Narodowy (skrót) Miejsce pozytywnej energii

Strategia marki PGE Narodowy (skrót) Miejsce pozytywnej energii Strategia marki PGE Narodowy (skrót) Miejsce pozytywnej energii Marka PGE Narodowy jest połączeniem dwóch dotychczas samodzielnie funkcjonujących i silnych brandów PGE oraz Stadion Narodowy. W komunikacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE Strategia marki Stadionu Narodowego w Warszawie ( dalej jako Strategia ) jest jednym z kluczowych elementów dla krótko i długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Jak wszystko się zaczęło, czyli analiza sytuacji wyjściowej Sieć placówek Polmed działa od 1999 roku oferując usługi z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm TRZYśYŁOWY ŁAŃCUCH WARTOŚCI IDEA KLASTRA Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm powiązanych w sieć [ ] przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów.

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYBRANYCH REALIZACJI ZORGANIZOWANYCH PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOŚĆMI

PREZENTACJA WYBRANYCH REALIZACJI ZORGANIZOWANYCH PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOŚĆMI PREZENTACJA WYBRANYCH REALIZACJI ZORGANIZOWANYCH PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOŚĆMI Właścicielem systemu EVENTRY jest firma APLAN, która od 2009 roku dostarcza oprogramowanie dla firm oraz

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 24 lipca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące działań promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta Formularz zgłoszeniowy Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta EDYCJA 2016/2017 INFORMACJE WSTĘPNE Wypełniony

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

XXXXX REPRINT SEKCJA SPECJALNA: ZNAJDŹ NISZĘ WSPIERANIE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH. Podsumowanie projektu _ 1

XXXXX REPRINT SEKCJA SPECJALNA: ZNAJDŹ NISZĘ WSPIERANIE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH. Podsumowanie projektu  _ 1 _ 1 XXXXX REPRINT SEKCJA SPECJALNA: ZNAJDŹ NISZĘ WSPIERANIE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH Podsumowanie projektu Artykuł pochodzi z Magazynu THINKTANK nr 19, zima 2013 WWW.MTTP.PL Kreatywni kreatywnym Projekt

Bardziej szczegółowo

Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych

Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych Agnieszka Pietrzak Główny specjalista Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sprzedaży sezonowej w e-commerce dla Grupa Edukacyjna S.A.

Wsparcie sprzedaży sezonowej w e-commerce dla Grupa Edukacyjna S.A. Wsparcie sprzedaży sezonowej w e-commerce dla Grupa Edukacyjna S.A. Księgarnia Edukacyjna to oficjalna, internetowa platforma sprzedażowa Grupy Edukacyjnej S.A. lidera wśród wydawców edukacyjnych w kraju.

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie obsługi marketingowej i sprzedażowej Kim jesteśmy? 1. Business and Concept - Doradztwo

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Kim jesteśmy? 2 Istniejemy na polskim rynku badań od 2004 roku Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Gemius SA lidera badań internetowych zarówno w Polsce, jak i

Bardziej szczegółowo

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programowanie w układach makroregionalnych Polska Zachodnia [strategia przyjęta przez rząd 30.04.14]? Polska

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia. Enspirion zwrócił się do Whizbrand w celu uporządkowania i poprawienia błędów w identyfikacji wizualnej.

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia. Enspirion zwrócił się do Whizbrand w celu uporządkowania i poprawienia błędów w identyfikacji wizualnej. 20 Enspirion Zlecający Wykonanie Rodzaj projektu Rok Enspirion Grupa ENERGA Whizbrand Consulting Whizbrand Agency Uporządkowanie księgi identyfikacji, projekt wybranych nośników identyfikacyjnych i wizerunkowych.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje Tematy Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy? Innowacje a sukces w biznesie. Nowe trendy - skutki dla

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Strategia marketingowa. Klucz do sukcesu

Strategia marketingowa. Klucz do sukcesu Strategia marketingowa Klucz do Marketing Po co jest dział marketingu w firmie? Sprzedaż Wprowadzanie nowych marek Opracowywanie materiałów reklamowych Organizowanie promocji sprzedaży Support dla działu

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Podpisanie umowy o dofinansowanie dr Piotr Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce 1 UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta 3 Agenda O nas Luxevent powstało z pasji tworzenia wyjątkowych wydarzeń, które zapewniają niezapomniane wspomnienia naszych klientów. Pracujemy na ich sukces realizując

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo