Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej"

Transkrypt

1 Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Zenon Mikos Anna Sadoch X Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane, września 2009 r.

2 Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Listopad 1918 Polska odzyskuje niepodległość Luty 1919 pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego Marzec 1919 wniosek do Marszałka Sejmu

3 Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Biblioteka miała zapewniać pomoc i wsparcie dla prac parlamentu koncepcja szeroko zakrojonego profilu gromadzenia zbiorów: prawo (w szczególności prawo publiczne), ekonomia, polityka, nauki społeczne i historia najnowsza

4 Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Zaczątkiem księgozbioru Biblioteki były kolekcje: Komisji Konstytucyjno-Sejmowej przy Tymczasowej Radzie Stanu część księgozbiorów Sejmu Galicyjskiego, b. Wydziału Krajowego we Lwowie oraz Koła Polskiego w b. Dumie Rosyjskiej dary osób prywatnych

5 Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Zbiory Biblioteki w okresie międzywojennym: 1927 r.: ponad tytułów książek ( wol.), 520 tytułów czasopism polskich 207 tytułów czasopism zagranicznych 1938 r.: tytułów ( wol.) książek (grudzień) tytułów czasopism w około wol.

6 Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Zakres zadań Biblioteki / zmiany nazwy: Biblioteka Sejmu Ustawodawczego (od 1919 r.) Biblioteka Sejmu i Senatu (od 1922 r.) Biblioteka i Archiwum Sejmu i Senatu (od 1930 r. )

7 Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Sejm II RP, Okres II, Druk nr 700

8 Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej wrzesień 1939 pożar budynków Sejmu, zniszczona czytelnia, katalogi, inwentarze grudzień 1939 około wol. książek wywieziono do Berlina, czasopisma spalono w ogrodach sejmowych około 10% kolekcji odzyskano w 1946 r.

9 Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Budowanie zasobów BS po 1945 r.: zaczątek kolekcji: księgozbiór Biblioteki Krajowej Rady Narodowej (tworzony od jesieni 1944 r. w Lublinie) tzw. przydziały z Centralnego Związku Bibliotek (książki z bibliotek poniemieckich i innych kolekcji przejmowanych przez władzę ludową) pozyskiwanie książek z Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk Do końca lat czterdziestych udało się zgromadzić ponad jednostek, z czego do zbiorów zakwalifikowano ok

10 Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Biblioteka działa ( ) dla potrzeb ( ) socjalistycznego wychowania społeczeństwa Statut Biblioteki Sejmowej z 1976 r.

11 Misja Biblioteki Sejmowej Wspieranie procesu legislacyjnego poprzez świadczenie usług bibliotecznych i informacyjnych na rzecz Sejmu i jego organów oraz służb badawczych, zaplecza doradczego i pozostałych pracowników Dokumentowanie procesu legislacyjnego poprzez gromadzenie i trwałe przechowywanie wszystkich rodzajów dokumentów powstałych w toku działalności Sejmu, a także związanych z jego działalnością oraz z historią parlamentaryzmu polskiego

12 Zbiory Biblioteki Sejmowej Składają się z dwóch odrębnie przechowywanych kolekcji: tzw. zbiory główne, związane z podstawową funkcją BS jako biblioteki parlamentarnej i gromadzone od początku jej istnienia zasoby Wydziału Zbiorów Historii Społecznej (ZHS), których podstawę stanowi przejęty księgozbiór Archiwum Lewicy Polskiej

13 Zbiory główne BS książki i czasopisma - przede wszystkim polska i zagraniczna literatura prawnicza polskie i zagraniczne wydawnictwa parlamentarne i urzędowe wydawnictwa organizacji międzynarodowych dokumenty elektroniczne

14 Zbiory ZHS Obejmują m.in.: unikatowe polskie, a także zagraniczne XIX-wieczne druki socjalistyczne pierwsze polskie pisma socjalistyczne trudno dostępne tytuły prasy międzywojennej zestawy prasy konspiracyjnej i powstańczej z okresu II wojny światowej

15 Zbiory BS w liczbach Stan w grudniu 2008 r.: książki ok wol. czasopisma ok wol. wydawnictwa parlamentarne i urzędowe ok wol. wydawnictwa organizacji międzynarodowych ok wol. dokumenty elektroniczne ok. 500 jedn. Przyrost roczny: ok wol. książek, 5500 wol. wydawnictw ciągłych. Czasopisma bieżące: ok. 750 tytułów, w tym ok. 300 zagranicznych.

16 Archiwum Sejmu Gromadzi: dokumentację archiwalną powstałą w toku działalności Sejmu i jego organów nagrania dźwiękowe i wideofoniczne obrad Sejmu i komisji sejmowych dokumentację archiwalną wytworzoną przez kluby parlamentarne, koła poselskie, biura i zespoły poselskie

17 Mediateka Nagrywa: całość plenarnych posiedzeń Sejmu, Zgromadzenia Narodowego, wspólnych posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzenia komisji śledczych wybrane audycje telewizyjne o tematyce politycznej, ekonomicznej i informacyjnej

18 Wydział Muzealiów Gromadzi: przedmioty sztuki (obrazy, grafika, rysunki, plakaty) dokumenty (stare druki, rękopisy, ulotki wyborcze itp.) numizmaty fotografie z okresu międzywojennego i powojennego

19 Źródła elektroniczne Bazy danych Biblioteki Sejmowej (http://bib.sejm.gov.pl): Katalog główny (BIS) Nagrania z posiedzeń Sejmu RP (POS) Wykonywanie prawa UE (UST) Parlamentaria z okresu II RP (ARS01) Parlamentarzyści polscy (ARS10) Teksty konstytucji i innych dokumentów (TEK) Artykuły z wybranych czasopism polskich (ART) Nagrania z audycji telewizyjnych (ATV) Stare druki (STA) Tezaurusy Biblioteki Sejmowej (TEZ)

20 Źródła elektroniczne Serwis internetowy Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej (http://bib.sejm.gov.pl)

21 Źródła elektroniczne Bazy danych Kancelarii Sejmu (http://sejm.gov.pl): Sprawozdania stenograficzne (od 1991 r.) Proces legislacyjny (od 1989 r.) Druki sejmowe (od 1997 r.) Interpelacje i zapytania poselskie (od 1989 r.) Biuletyny komisji sejmowych (od 1993 r.) Biogramy posłów (od 1947 r.) Internetowy System Aktów Prawnych

22 Źródła elektroniczne Bazy danych Kancelarii Senatu (http://senat.gov.pl): Sprawozdania stenograficzne (od 1991 r.) Informacje nt. prac Senatu (od 1997 r.) Spisy senatorów (od 1989 r.)

23 Intranetowe bazy danych Baza Akty Wewnętrzne Kancelarii Sejmu Komercyjne bazy prawnicze polskie (LEX, Legalis, Polska Bibliografia Prawnicza) i wybranych państw europejskich (Juris Bundesrecht, Juridisque Lois et Reglements, Iberlex) Serwis Pressus wycinki prasowe oraz fragmenty audycji telewizyjnych i radiowych dotyczących prac Sejmu Elektroniczne wersje czasopism (m.in. European Journal of International Law, Parliamentary Affairs, Review of Central and East European Law)

24 Usługi Biblioteki Sejmowej Kategorie użytkowników: posłowie i senatorowie organy Sejmu kluby i koła parlamentarne pracownicy Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu inne osoby i instytucje, których potrzeby informacyjne mogą być zaspokojone poprzez korzystanie z unikatowych zbiorów i źródeł informacji dostępnych wyłącznie w BS

25 Usługi Biblioteki Sejmowej Udostępnianie prezencyjne Wypożyczenia indywidualne (dla uprawnionych użytkowników) Wypożyczenia międzybiblioteczne Realizacja kwerend (dla uprawnionych użytkowników) Usługi reprograficzne

26 Usługi Biblioteki Sejmowej Statystyka udostępniania w 2008 r.: odwiedzin w tym: wizyt posłów i senatorów ogółem udostępniono woluminy w tym: woluminów wypożyczono na zewnątrz

27 Dziękujemy za uwagę!

Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce

Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce Warszawa 2011 Spis treści strona: Wstęp 5 6 w Białymstoku 10 w Bydgoszczy 12 w Gdańsku 14 w Katowicach 16 w Krakowie 18 w Lublinie 20 Redakcja: Przemysław

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Raport. z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w. poszczególnych resortach administracji rządowej

Raport. z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w. poszczególnych resortach administracji rządowej Raport z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w poszczególnych resortach administracji rządowej Warszawa, październik 2004r. Spis treści: Wstęp... 6 Informacje o etapie przygotowań do opracowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2013 rok W 2013 r. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) tworzyły wzorem lat

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u

S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u 1 Spis treści 1. Struktura organizacyjna... 3 2. Rada Naukowa... 4 3. Kolegium Biblioteki Gdańskiej...

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ VADEMECUM

ARCHIWA W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ VADEMECUM NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH Ewa Rosowska ARCHIWA W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ VADEMECUM WARSZAWA 2004 2 Publikacja opracowana w Wydziale Integracji Europejskiej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jelenia Góra, październik 2014 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTOW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH OPARTYCH NA PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (ISP) W POLSCE

RYNEK PRODUKTOW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH OPARTYCH NA PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (ISP) W POLSCE RYNEK PRODUKTOW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH OPARTYCH NA PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (ISP) W POLSCE STAN OBECNY, PERSPEKTYWY ROZWOJU, GŁOWNE BARIERY, REKOMENDACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ISSN 0137-2734 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 Biblioteka Narodowa Warszawa 2012 spis treści Nowa strategia opracowania i udostępniania zbiorów

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Kórnik, maj 2015 r. WSTĘP Dzięki środkom budżetowym pozyskanym przez Polską Akademię Nauk w roku 2014 zrealizowano w PAN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI POLSKIEJ POSK W LONDYNIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI POLSKIEJ POSK W LONDYNIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI POLSKIEJ POSK W LONDYNIE ZA ROK 2013 Biblioteka Polska - POSK w Londynie gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia piśmiennicze i artystyczne przejawy działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2008 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.2008 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95. Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 179,

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. Tom 1 ISSN 1899 1254

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. Tom 1 ISSN 1899 1254 PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 1 ISSN 1899 1254 WARSZAWA 2008 PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 1 WARSZAWA 2008 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r. Dz.U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo