Podręcznik dla pracowników outsourcingowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dla pracowników outsourcingowych"

Transkrypt

1 Podręcznik dla pracowników outsourcingowych Wersja: czerwiec 2015 r.

2 SPIS TREŚCI: 1. WORKSHOP JAKO strona 4 PRACODAWCA 1.1 Nasze wartości 1.2 Nasze zasady etyczne 1.3 Ochrona danych osobowych 1.4 Polityka wobec środków odurzających 2. ZATRUDNIENIE strona 5 W WORKSHOP 2.1 Workshop jest Twoim pracodawcą 2.2 Poufność 2.3 Umowa o pracę 2.4 Potwierdzenie zlecenia 2.5 BHP 2.6 Kontrola 2.7 Powiadamianie o nieprawidłowościach 2.8 Przedłużenie zlecenia i nowe zlecenie 2.9 Zakończenie zlecenia przed czasem 2.10 Okres próbny 2.11 Wypowiedzenie umowy i okres wypowiedzenia 2.12 Świadectwo pracy 3. WARUNKI PRACY I PŁACY strona Umowa taryfowa 3.2 Wynagrodzenie 3.3 Wypłata wynagrodzenia 3.4 Wynagrodzenie urlopowe 3.5 Pokwitowania 3.6 Czas pracy 3.7 Nadgodziny 3.8 System zmianowy 3.9 Rejestracja godzin pracy 3.10 Zwrot kosztów podróży służbowych i wyżywienia 3.11 Karta podatkowa/karta bezpłatnego leczenia 4. URLOP, ŚWIĘTA strona 10 PUBLICZNE I ŚWIĘTA RUCHOME 4.1 Urlop 4.2 Wynagrodzenie z tytułu święta państwowego 4.3 Wynagrodzenie z tytułu święta ruchomego 4.4 Inne dni związane ze świętami 4.5 Wolne od pracy w związku ze świętem religijnym 5. NIEOBECNOŚĆ I/ strona 11 LUB CHOROBA 5.1 Poinformuj nas 5.2 Oświadczenie własne 5.3 Zwolnienie lekarskie 5.4 Wynagrodzenie chorobowe i jego podstawa 5.5 Oświadczenie własne/zwolnienie lekarskie w przypadku choroby dziecka lub jego opiekuna 5.6 Plan powrotu do pracy 5.7 Lekarz i dentysta 5.8 Opieka nad bliskimi 5.9 Urlop z przyczyn socjalnych 6. URLOP RODZICIELSKI I/ strona 14 ZASIŁEK RODZICIELSKI 6.1 Urlop rodzicielski 6.2 Zasiłek rodzicielski 6.3 Dni wolne z tytułu narodzin dziecka 7. UBEZPIECZENIA strona 15 I EMERYTURA 7.1 Ubezpieczenie od wypadków podczas pracy 7.2 Emerytura 2

3 WITAMY W WORKSHOP BEMANNING & KOMPETANSE AS Rolf Bjerved Dyrektor zarządzający Workshop Bemanning og Kompetanse AS Workshop Bemanning & Kompetanse AS to spółka należąca do ManpowerGroup. Jako pracownik outsourcingowy w Workshop jesteś naszym ambasadorem u swoich zleceniodawców. Dajemy Ci wolność wyboru takiej pracy, jaka najlepiej odpowiada Tobie i Twojej sytuacji życiowej. To Ty decydujesz, jak dużo i dla kogo będziesz pracować. Taka organizacja pracy daje Ci wiele możliwości do nauki i podnoszenia kwalifikacji. Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat Twojego stosunku pracy oraz naszych zobowiązań i oczekiwań wobec Ciebie. Jesteśmy szczęśliwi mając Cię w naszym zespole i życzymy szczęścia w przyszłych zleceniach! 3

4 WORKSHOP JAKO PRACODAWCA 1.1 Nasze wartości Workshop jest częścią ManpowerGroup. Działalność ManpowerGroup opiera się na wartościach, z których najważniejsze to: Bliskość, Kompetencja i Innowacja. Od naszych pracowników oczekujemy poszanowania i wcielania w życie tych wartości. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej Manpower: 1.2 Nasze zasady etyczne Wszystkie osoby zatrudnione w Workshop są odpowiedzialne za przestrzeganie naszych zasad etycznych. Dbamy o to, by nasza działalność prowadzona była w zgodzie z obowiązującym prawem i uznanymi normami. Obowiązek przestrzegania zasad etycznych spoczywa na wszystkich naszych pracownikach, niezależnie od tytułu i stanowiska. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej Workshop: 1.3 Ochrona danych osobowych Jako Twój pracodawca, Workshop musi otrzymać pewne informacje o Tobie. Wrażliwe dane osobowe są rejestrowane jedynie z uwagi na wymogi prawne, wyłącznie za Twoją zgodą. Informacje te mogą zostać przekazane do wszystkich spółek ManpowerGroup w Norwegii i na świecie oraz do krajowych i zagranicznych zleceniodawców. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe zarejestrowane w naszych systemach. W tym celu, a także w razie pytań na temat obchodzenia się z danymi osobistymi, skontaktuj się ze swoim doradcą do spraw pracowniczych w Workshop. 1.4 Polityka wobec środków odurzających W Workshop obowiązuje zasada zero tolerancji dla środków odurzających. Jeżeli pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu albo środków pobudzających lub uspokajających w czasie pracy, albo też nie stawił się w pracy z powodu użycia tych środków, będzie to miało wpływ na stosunek pracy. 4 Przy wykonywaniu niektórych zleceń, zleceniodawca będzie wymagał Twojej zgody na poddanie się testom na obecność alkoholu lub narkotyków. Może to wynikać z obowiązujących przepisów prawa, specyfiki stanowiska związanej ze szczególnym ryzykiem albo z decyzji zleceniodawcy o zastosowaniu szczególnych zasad ochrony zdrowia lub życia. Konieczność poddania się takim testom zazwyczaj będzie poruszana przed zawarciem umowy na wykonanie zlecenia, jednak w pewnych wypadkach może to również dotyczyć zlecenia, na które umowa została już zawarta. W takim wypadku wszystkie kwestie dotyczące zasadności takiej decyzji możesz konsultować ze swoim doradcą do spraw pracowniczych w Workshop.

5 ZATRUDNIENIE W WORKSHOP 2.1 Workshop jest Twoim pracodawcą Firma Workshop zawarła z Tobą umowę o pracę, na mocy której będziesz wykonywać pracę na rzecz naszych zleceniodawców. Firma Workshop będzie wypłacać Ci wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie urlopowe, opłacać zaliczki na podatek dochodowy, podatek od zatrudniania pracowników oraz składki na Twój fundusz emerytalny. Twój doradca do spraw pracowniczych będzie informował Cię o wytycznych obowiązujących przy każdym zleceniu. 2.2 Poufność Jako pracownik Workshop, możesz otrzymywać zlecenia od wielu różnych zleceniodawców i mieć kontakt z wieloma osobami. Dlatego wszelkie pozyskane informacje musisz traktować jako poufne. Nie rozmawiaj na tematy poufne z innymi osobami niż zleceniodawca oraz Twój doradca. Klauzula poufności obowiązuje Cię również po zakończeniu zlecenia. 2.3 Umowa o pracę Przed otrzymaniem pierwszego zlecenia, zostanie zawarta umowa o pracę między Tobą a firmą Workshop. Umowa ta będzie określać ogólne zasady Twojego zatrudnienia. 2.4 Potwierdzenie zlecenia Po zawarciu umowy na wykonanie zlecenia będziesz otrzymywać jego potwierdzenie drogą elektroniczną. Będzie ono zawierać czas wykonania zlecenia, obowiązujący czas pracy, zadania, miejsce ich wykonywania, wynagrodzenie, zasady pracy w godzinach nadliczbowych oraz stawki wynagrodzenia urlopowego. 2.5 BHP Jako pracownik Workshop jesteś zobowiązany do odbycia szkolenia BHP. Dzięki umowie ze szwedzkim koncernem NCC mamy dostęp do internetowego kursu BHP, który jest obowiązkowy dla wszystkich naszych pracowników, patrz link na naszej stronie internetowej: Jesteś również zobowiązany do przestrzegania regulaminu i instrukcji otrzymanych od zleceniodawcy oraz pracy pod jego kierownictwem i nadzorem. Złamanie regulaminu może mieć wpływ na stosunek pracy. 5 Jeżeli pochodzisz spoza Norwegii, Workshop może zaoferować Ci darmowy kurs językowy, koncentrujący się na słownictwie używanym w pracach budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki BHP. Takie rozwiązanie przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa oraz efektywności pracy na placu budowy, a także pomaga naszym pracownikom w integracji w społeczeństwie norweskim.

6 Więcej o naszych procedurach BHP możesz przeczytać w podręczniku BHP na stronie 2.6 Kontrola Workshop będzie kontrolować na bieżąco Twoją pracę i przedstawiał Ci swoją opinię na temat jej wykonania. Jednocześnie prosimy Cię o Twoją opinię na temat otrzymywanych zleceń, zwłaszcza w kwestii ich zgodności z umową, chęci podjęcia nowych wyzwań oraz ogólnego zadowolenia z pracy. 2.7 Powiadamianie o nieprawidłowościach Jeżeli będziesz świadkiem czegoś, co Twoim zdaniem jest niezgodne z przepisami, obowiązującymi zasadami lub wartościami ManpowerGroup albo czegoś, co wzbudziło Twoje wątpliwości, zachęcamy do powiadomienia nas o tym. Poniżej znajdziesz instrukcje, jak możesz przekazać ManpowerGroup informację o podobnych zdarzeniach. Powiadamianie o nieprawidłowościach jest ważne zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla społeczeństwa, pozwala bowiem na naprawienie stosunków zasługujących na krytykę. Należy informować m.in. o łamaniu obowiązującego prawa, wewnętrznych zasad lub norm etycznych. Jest to obowiązkiem każdego pracownika. W razie zaobserwowania takiej sytuacji, zwróć się do doradcy do spraw pracowniczych, ewentualnie do naszego rzecznika do spraw bezpieczeństwa. W przypadku braku reakcji lub odpowiedzi z ich strony możesz zwrócić się do dyrektora zarządzającego. Powiadamianie organów zewnętrznych Każdy członek społeczeństwa ma prawo zwrócić się do publicznych organów nadzoru w sprawach odpowiadających ich obszarom działania. Spółki ManpowerGroup mają zawartą wspólną umowę z odrębną firmą ManpowerGroups Ethics Hotline. https:// manpowergroupethics.alertline.com/gcs/welcome W Norwegii pracownicy mogą zwracać się do Arbeidstilsynet (Inspekcji Pracy) w sprawie stosunków mogących stanowić naruszenie postanowień norweskiego kodeksu pracy. Inspekcja zobowiązana jest do nieupubliczniania nazwiska osoby informującej. 2.8 Przedłużenie zlecenia i nowe zlecenia Jeżeli po upływie umówionego czasu zlecenia zleceniodawca zechce go przedłużyć, musi nas o tym poinformować. W takim wypadku zwrócimy się do Ciebie w kwestii ewentualnego przedłużenia zlecenia. Jeżeli przedłużenie pracy u danego zleceniodawcy nie jest konieczne, w miarę możliwości znajdziemy dla Ciebie inne zlecenie o odpowiednim charakterze. To, czy zgodzisz się na przedłużenie zlecenia lub przyjęcie nowego, zależy wyłącznie od Ciebie. 6

7 2.9 Zakończenie zlecenia przed czasem W pewnych wypadkach zleceniodawca może postanowić zrezygnować ze zlecenia przed upływem określonego czasu. W takim przypadku masz obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym swojego doradcę do spraw pracowniczych w Workshop. W celu otrzymania wynagrodzenia przez pozostały umówiony okres zlecenia jesteś zobowiązany do podjęcia w tym czasie zlecenia o odpowiednim charakterze u innego zleceniodawcy Okres próbny Jeżeli nie zostało ustalone inaczej, okres wypowiedzenia w okresie próbnym dla obu stron wynosi czternaście dni, licząc od dnia wypowiedzenia umowy. W przypadku nieobecności pracownika w okresie próbnym, o ile nieobecność ta nie wynikła z winy pracodawcy, okres próbny może zostać wydłużony o czas odpowiadający długości trwania nieobecności. Po zakończeniu okresu próbnego obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia 1 miesiąca, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po pisemnym wypowiedzeniu umowy, por. ogólne zasady wypowiadania stosunku pracy określone w norweskim kodeksie pracy Wypowiedzenie umowy i okres wypowiedzenia Po przyjęciu przez Ciebie zlecenia, musisz pracować przez cały umówiony czas jego trwania. Jeżeli postanowisz zakończyć stosunek pracy przed końcem tego okresu, musisz pisemnie wypowiedzieć umowę na wykonanie tego zlecenia. Jeżeli czas Twojego zatrudnienia w Workshop wynosi mniej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od dnia, kiedy Workshop otrzyma Twoje wypowiedzenie. Jeżeli jesteś zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, licząc od pierwszego dnia miesiąca, który rozpoczął się po powiadomieniu nas o wypowiedzeniu. Workshop ma prawo zakończyć stosunek pracy, jeżeli istnieją uzasadnione pobudki do udzielenia wypowiedzenia lub zwolnienia z pracy. W takim wypadku obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia miesiąca, który rozpoczął się po złożeniu wypowiedzenia. W przypadku zwolnienia z pracy stosunek pracy ulega natychmiastowemu zerwaniu. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w ogólnych zasadach wypowiadania stosunku pracy w norweskim kodeksie pracy Świadectwo pracy Po rozwiązaniu umowy o pracę z Workshop, masz prawo do otrzymania świadectwa pracy. Będzie ono zawierać Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, informacje o okresie zatrudnienia oraz rodzaju wykonywanej przez Ciebie pracy. 7

8 WARUNKI PRACY I PŁACY Warunki Twojej pracy i płacy będą ustalane w zgodzie z zasadą równego traktowania określoną w norweskim kodeksie pracy/ustawie o służbie cywilnej. Oznacza to, że jako pracownik outsourcingowy będziesz podlegać takim samym ustaleniom dotyczącym warunków pracy i płacy, jak gdybyś był pracownikiem bezpośrednio (zazwyczaj tymczasowo) zatrudnionym na podobnym stanowisku u zleceniobiorcy. Warunki pracy i płacy mogę być różne przy poszczególnych zleceniach. 3.1 Umowa taryfowa Jako pracownik Workshop oddział w Oslo jesteś objęty umową taryfową wynikającą z Układu Zbiorowego dla Branży Budowlanej. 3.2 Wynagrodzenie Wysokość Twojego wynagrodzenia ustalana będzie każdorazowo w umowie na wykonanie zlecenia. 3.3 Wypłata wynagrodzenia Twoje wynagrodzenie będzie wypłacane co 14 dni, tj. każdego 15. i ostatniego dnia miesiąca. 3.4 Wynagrodzenie urlopowe Zasady, na których będziesz otrzymywać wynagrodzenie urlopowe, są określone w ustawie o urlopach. Stawka wynagrodzenia urlopowego dla poszczególnych zleceń może być różna i będzie podana w potwierdzeniu zlecenia. Wynagrodzenie urlopowe będzie wypłacane 15. czerwca. Po ustaniu stosunku pracy otrzymasz końcowe rozliczenie oraz należne wynagrodzenie urlopowe. Zostanie ono przekazane na Twoje życzenie, nie później niż 15. czerwca w roku po ustaniu stosunku pracy. 3.5 Pokwitowania Pokwitowania wypłaty wynagrodzenia będą wysyłane drogą elektroniczną lub pocztą. 3.6 Czas pracy Umówiony czas pracy będzie podany w potwierdzeniu zlecenia. 8

9 3.7 Nadgodziny W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych będzie Ci najczęściej przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe obok normalnej stawki godzinowej. Powyższe nie dotyczy jedynie pracowników szczebla kierowniczego oraz pracowników na niezależnych stanowiskach pracy, por. AML (ustawa o środowisku pracy), 10-2 ustęp pierwszy, drugi i czwarty. Jeżeli zleceniobiorca jest zobowiązany do przestrzegania umowy taryfowej, istnieje możliwość ustalenia z przedstawicielem zleceniodawcy innego systemu czasu pracy i pracy w godzinach nadliczbowych niż ten określony w norweskim kodeksie pracy. W takim wypadku będą Cię obowiązywały zasady wynikające z umowy ze zleceniodawcą. 3.8 System zmianowy W razie pracy w systemie zmianowym Twój czas pracy i ewentualna praca w godzinach nadliczbowych będą ustalane osobno dla każdego zlecenia. 3.9 Rejestracja godzin pracy Lista godzin pracy stanowi podstawę do ustalania wysokości wynagrodzenia i musi zostać przekazana Workshop faksem lub pocztą elektroniczną w następujących terminach: Lista godzin pracy za okres dnia miesiąca: do 16. dnia miesiąca. Lista godzin pracy za okres /31. dnia miesiąca: do 1. dnia następnego miesiąca. Listy godzin nie dostarczone w terminie nie będą uznawane, a wynagrodzenie nie zostanie wypłacone do czasu następnej wypłaty. W przypadku nieobecności należy zamieścić o niej informację, np. zwolnienie lekarskie lub oświadczenie własne. W razie nieporozumień ze zleceniodawcą w kwestii rejestracji godzin, należy zwrócić się do swojego doradcy do spraw pracowniczych w Workshop. Świadome fałszowanie list godzin będzie zgłaszane i będzie miało wpływ na stosunek pracy Zwrot kosztów podróży służbowych i wyżywienia Ewentualne warunki zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowych i wyżywienia będą ustalane osobno dla każdego zlecenia Karta podatkowa Workshop będzie pobierać zaliczki na podatek dochodowy na podstawie Twojej karty podatkowej. Dane z karty pobierane są drogą elektroniczną i nie musisz jej nam przekazywać. W razie braku dostępu do danych z karty podatkowej naliczony zostanie podatek w wysokości 50%. 9

10 Karta bezpłatnego leczenia Jeżeli masz zamówioną w Skatteetaten (Norweskim Urzędzie Podatkowym) kartę bezpłatnego leczenia, pracodawca pobierze ją drogą elektroniczną. W razie braku dostępu do danych z karty podatkowej naliczony zostanie podatek w wysokości 50%. Pomniejszona zaliczka na podatek 15. grudnia Przy wyplacie 15. grudnia, Twoja zaliczka na podatek bedzie pomniejszona w nastepujacy sposob: Karty czasu pracy (timelisty) za okres Listopada (pol miesiaca) beda zaplacone bez zaliczki na podatek. Pomiejszenie zaliczki na podatek bedzie mialo miejsce tylko przy wyplacie 15. grudnia. URLOP, ŚWIĘTA PUBLICZNE I ŚWIĘTA RUCHOME 4.1 Urlop Twoje prawo do urlopu i sposób ustalania jest terminu regulowane na zasadach ustawy o urlopach. W umówionym okresie wykonywania zlecenia przysługują Ci takie same prawa do urlopu, wynagrodzenia urlopowego, dni wolnych i rekompensat, jakie miałyby zastosowanie w przypadku zatrudnienia (zazwyczaj tymczasowego) u danego zleceniodawcy. Masz prawo do przynajmniej 3-tygodniowego jednorazowego urlopu w okresie od 1. czerwca do 30. września. Pamiętaj o odpowiednio wczesnym powiadamianiu o chęci wzięcia urlopu, zarówno swojego doradcy do spraw pracowniczych w Workshop, jak i zleceniodawcy. 4.2 Wynagrodzenie z tytułu święta państwowego (1. i 17. maja) Wynagrodzenie takie przysługuje, jeżeli zlecenie trwa przynajmniej 30 dni przed i po dniu święta oraz jeżeli pracujesz u zleceniodawcy ostatniego dnia roboczego przed i pierwszego dnia roboczego po święcie. Wynagrodzenie nie przysługuje, jeżeli święto wypada w niedzielę lub inny dzień wolny od pracy (są to dni oznaczone w kalendarzu kolorem czerwonym). Dodatkowe wymaganie to wykonywanie pracy w tygodniu, w którym wypada święto. 4.3 Wynagrodzenie z tytułu święta ruchomego (Nowy Rok, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 2. dzień Wielkanocy, Boże Ciało, Zielone Świątki, Boże Narodzenie) Prawo do wynagrodzenia z tytułu święta ruchomego określane jest osobno dla każdego zlecenia. 10

11 4.4 Inne dni związane ze świętami (np. środa przed Wielkim Czwartkiem, wigilia Bożego Narodzenia i Nowego Roku) Za pracę w te dni, jeżeli nie ustalono inaczej, przysługuje Ci normalne wynagrodzenie. 4.5 Wolne od pracy w związku ze świętem religijnym Jeżeli należysz do innego kościoła lub gminy wyznaniowej niż Kościół Norweski, masz prawo do bezpłatnego dnia wolnego od pracy dwa razy w roku w związku ze świętem religijnym. W takim wypadku należy powiadomić swojego doradcę do spraw pracowniczych najpóźniej 14 dni przed takim dniem. NIEOBECNOŚĆ I/LUB CHOROBA 5.1 Poinformuj nas Jeżeli z powodu choroby lub z innej przyczyny nie możesz pojawić się w pracy, masz obowiązek poinformować o tym telefonicznie swojego doradcę do spraw pracowniczych w Workshop oraz kierownika placu budowy. Powiadomienie SMS-em lub pocztą elektroniczną nie będzie uznawane. Informację należy przekazać najpóźniej do godz. 7:00 w dniu nieobecności. W razie niemożności skontaktowania się z doradcą, należy kontaktować się z naszą centralą pod numerem Nasze biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:00. W przypadku nieobecności z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden dzień, należy codziennie informować o nieobecności. Zaniedbanie tego może prowadzić do utraty prawa do całości lub części wynagrodzenia chorobowego. 5.2 Oświadczenie własne Możliwość składania oświadczenia własnego w przypadku nieobecności przysługuje pracownikom, którzy pracowali przynajmniej od dwóch miesięcy bez przerwy. Formularz oświadczenia można otrzymać od swojego doradcy do spraw pracowniczych. Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres: lub faksem pod numer Aby wynagrodzenie chorobowe zostało wypłacone we właściwym okresie, potrzebujemy otrzymać w ustalonym terminie Twoje oświadczenie dotyczące listy godzin. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia chorobowego jest właściwe powiadomienie o nieobecności. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni konieczne jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego. 11

12 Jeżeli odstęp między zleceniami wyniesie więcej niż 14 dni, okres pracy dający prawo do składania oświadczenia własnego liczony będzie od nowa. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownik wysłał oświadczenie nie będąc chorym, Workshop ma prawo odebrać prawo do stosowania go na okres sześciu miesięcy. 5.3 Zwolnienie lekarskie Wynagrodzenie chorobowe przy zwolnieniu lekarskim przysługuje po przepracowaniu czterech tygodni bez przerwy. Jeżeli odstęp między zleceniami wyniesie więcej niż 14 dni, a nie będzie on wynikał z należnego urlopu, okres ten liczony będzie od początku. Workshop wypłaca wynagrodzenie chorobowe za okres, za który wynagrodzenie to przysługuje, tylko przez 16 dni. Po ich upływie chory otrzyma zasiłek chorobowy z NAV (Norweskiego Urzędu Pracy), jeżeli spełnia niezbędne kryteria. W przypadku zwolnienia chorobowego związanego z wypadkiem przy pracy wynagrodzenie przysługuje od pierwszego dnia nieobecności, niezależnie od tego, jak długo pracownik był zatrudniony w Workshop. 5.4 Wynagrodzenie chorobowe i jego podstawa Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest począwszy od pierwszego pełnego dnia nieobecności, pod warunkiem, że doradca do spraw pracowniczych w Workshop zostanie o niej powiadomiony pierwszego dnia nieobecności, a pracownik tego samego dnia skontaktuje się z lekarzem. Wysokość wynagrodzenia to 100% wysokości średniego dochodu (bez wynagrodzenia za nadgodziny) za 4 tygodnie przed nieobecnością, ale nie może być wyższa niż 6 X G (G to kwota bazowa w Folketrygden Norweskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych). Jeżeli pracownik pracuje nierówno, średnie wynagrodzenie może zostać obliczone na podstawie dłuższego okresu. 5.5 Oświadczenie własne/zwolnienie lekarskie w przypadku choroby dziecka lub jego opiekuna Prawo do wykorzystania oświadczenia własnego/zwolnienia lekarskiego w razie choroby dziecka przyznawane jest po takim samym czasie, jak w przypadku choroby pracownika. Prawo to przysługuje do roku, w którym dziecko ukończy 12 lat (włącznie). Oświadczenie własne w przypadku choroby dziecka lub jego opiekuna daje prawo do maksymalnie 3-dniowego ciągłego zwolnienia z pracy, maksymalnie 10 dni wolnych w roku kalendarzowym na jedno dziecko oraz maksymalnie 15 dni w roku, jeżeli pracownik ma więcej niż 2 dzieci. 12

13 5.6 Plan powrotu do pracy Jako pracownik, masz obowiązek współpracować z Workshop w znalezieniu rozwiązań mających zapobiegać niepotrzebnie długim nieobecnościom z tytułu choroby. W przypadku, kiedy można spodziewać się dłuższego trwania choroby, wezwiemy Cię na spotkanie w celu wypracowania planu Twojego powrotu do pracy. Będziesz współodpowiedzialny za stworzenie i wykonanie tego planu będzie to polegało na powiadamianiu nas o Twojej zdolności do pracy. Jeżeli nieobecność jest wynikiem warunków w miejscu pracy, prosimy o poinformowanie nas o tym. Twoja rola w zapobieganiu nieobecnościom z tytułu choroby w Workshop polega na powiadamianiu nas, jeżeli warunki zlecenia lub Twój stan zdrowia nakazują podjęcie działań z naszej strony w celu zapobieżenia nieobecności. Czynności związane z tworzeniem planu powrotu do pracy: Do 4 tygodnia: Do 7 tygodnia: Do 6 miesiąca: Spotkanie w celu oceny aktualnej sytuacji zawodowej, możliwości podjęcia innego rodzaju pracy, dostosowania miejsca pracy, zastosowania środków pomocniczych. Ocena planu powrotu do pracy i dotychczas zastosowanych działań, rozważenie zastosowania nowych działań. Wezwanie do NAV na spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu oraz z reprezentantem Workshop. Przed tym spotkaniem razem z Tobą uaktualnimy Twój plan powrotu do pracy. 5.7 Lekarz i dentysta Wizyty u lekarza możesz odbywać w trakcie dni wolnych lub niepłatnego zwolnienia z pracy po uzgodnieniu ze zleceniodawcą oraz Workshop. 5.8 Opieka nad bliskimi Jeżeli opiekujesz się umierającym członkiem rodziny w przebywającym domu, przysługuje Ci prawo do 60 dni wolnych od pracy. Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany i wypłacany przez NAV. Masz również prawo do niepłatnego zwolnienia z pracy w wymiarze do 10 dni w roku kalendarzowym na konieczną opiekę nad rodzicem, małżonkiem, osobą, z którą pozostajesz w konkubinacie lub w zarejestrowanym związku partnerskim. To samo dotyczy ewentualnej opieki nad niepełnosprawnym lub chronicznie chorym dzieckiem do roku, w którym dziecko skończy 18 lat (włącznie). 13

14 5.9 Urlop z przyczyn socjalnych Po uzgodnieniu ze zleceniodawcą, możesz złożyć podanie o przyznanie niepłatnego urlopu z przyczyn socjalnych w wysokości maksymalnie jednego dnia roboczego. Urlop taki przyznawany jest w następujących przypadkach: pogrzeb w najbliższej rodzinie (matka, ojciec, rodzeństwo, dziecko, małżonek/konkubent, dziadkowie) pierwszy dzień szkoły własnego dziecka dowóz do przedszkola własnego dziecka własna przeprowadzka. Podanie o urlop należy jak najwcześniej złożyć w formie pisemnej do kierownika do spraw personelu w Workshop. Musi ono zawierać jasno określony cel urlopu. URLOP I ZASIŁEK RODZICIELSKI 6.1 Urlop rodzicielski W związku z porodem i opieką nad dzieckiem, obojgu rodzicom przysługuje prawo do urlopu o łącznej długości tygodni Wymiar urlopu zależy od tego, czy rodzice wybiorą zasiłek rodzicielski w wysokości 100% czy 80% wynagrodzenia. Od 1 lipca 2014 roku część urlopu zarezerwowana wyłącznie dla matki, jak i wyłącznie dla ojca wynosi 10 tygodni. Okres trzech tygodni przed terminem porodu oraz sześciu tygodni po porodzie najczęściej rezerwowane są dla matki. Pozostały okres urlopu rodzicielskiego może zostać podzielony między oboje rodziców zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ubezpieczeniach społecznych. (*w przypadku adopcji: tygodni) (** dotyczy urodzeń po 1 lipca 2014 r.) 6.2 Zasiłek rodzicielski Kobiety osiągające dochód będący podstawą do emerytury przez okres przynajmniej sześciu z dziesięciu ostatnich miesięcy przed początkiem urlopu rodzicielskiego, mogą otrzymać prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jest on wypłacany przez NAV. Maksymalna wysokość zasiłku wynosi 6G (G to kwota bazowa w Folketrygden). 6.3 Wolne z tytułu narodzin dziecka Ojciec nowo narodzonego dziecka ma prawo do dwutygodniowego niepłatnego urlopu w celu pomocy matce. Urlop ten jest związany z przyjściem na świat dziecka i nie może zostać podzielony. W okresie urlopu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia ani zasiłku. 14

15 UBEZPIECZENIA I EMERYTURA 7.1 Ubezpieczenie od wypadków podczas pracy Jako pracownik Workshop jesteś objęty ubezpieczeniem od wypadków podczas pracy. Ubezpieczenie to dotyczy okresu, kiedy wykonujesz dla nas zlecenia. Obejmuje ono uszczerbek na zdrowiu oraz choroby, które poniesiesz w trakcie wykonywania pracy, w miejscu oraz w czasie pracy. W razie choroby lub uszczerbku na zdrowiu poniesionych w drodze na lub z miejsca pracy albo w czasie wolnym, nie przysługuje Ci wypłata ubezpieczenia z Workshop. Kwota odszkodowania określana jest na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniu od wypadków podczas pracy. 7.2 Emerytura Workshop zawarł umowę z bankiem DNB o emeryturę opartą o stałą stopę składki dla pracowników, którzy spełniają kryteria członkostwa. Wszyscy pracownicy mający ukończone 20 lat, pracujący na więcej niż 1/5 etatu i będący członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych i emerytalnych, zostaną zgłoszeni przez Workshop do funduszu emerytalnego w DNB. Oznacza to, że Workshop będzie wpłacać na nie składkę emerytalną w wysokości 2% dochodu pomiędzy 1 G i 12 G (G to kwota bazowa w Folketrygden). Składka nie jest potrącana od wynagrodzenia pracownika, ale stanowi dodatek do wynagrodzenia. Aby suma dotychczasowych składek znalazła się na bezskładkowej polisie, okres członkostwa w funduszu musi wynosić przynajmniej 12 miesięcy. 15

16 Dane kontaktowe Workshop Bemanning & Kompetanse AS Østensjøveien 43, 0667 Oslo Telefon: Fax: workshop.no Wersja: czerwiec 2015 r.

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii

Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii 1 Wstęp do drugiego wydania poradnika prawnego imigrantów. Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii ukazał się po raz pierwszy w 2012 roku. Wydanie drugie zostało

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Bezirk Sachsen Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Do dnia 1 maja 2011 r. w Niemczech obowiązują okresy przejściowe dla swobodnego przepływu pracowników

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego Obowi zuj cy od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wł cznie Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego De CAO voor de glastuinbouw is afgesloten tussen: Ondernemersorganisatie Glastuinbouw

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Norwegii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY

WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY Wprowadzenie do prawa pracy 1 WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY Kort innføring i Arbeidsrett, Polsk 2 Wprowadzenie do prawa pracy Wydawca: Zdjęcie: Projekt graficzny: Nakład: Press: Jussformidlingen przy Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo