Podręcznik dla pracowników outsourcingowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dla pracowników outsourcingowych"

Transkrypt

1 Podręcznik dla pracowników outsourcingowych Wersja: czerwiec 2015 r.

2 SPIS TREŚCI: 1. WORKSHOP JAKO strona 4 PRACODAWCA 1.1 Nasze wartości 1.2 Nasze zasady etyczne 1.3 Ochrona danych osobowych 1.4 Polityka wobec środków odurzających 2. ZATRUDNIENIE strona 5 W WORKSHOP 2.1 Workshop jest Twoim pracodawcą 2.2 Poufność 2.3 Umowa o pracę 2.4 Potwierdzenie zlecenia 2.5 BHP 2.6 Kontrola 2.7 Powiadamianie o nieprawidłowościach 2.8 Przedłużenie zlecenia i nowe zlecenie 2.9 Zakończenie zlecenia przed czasem 2.10 Okres próbny 2.11 Wypowiedzenie umowy i okres wypowiedzenia 2.12 Świadectwo pracy 3. WARUNKI PRACY I PŁACY strona Umowa taryfowa 3.2 Wynagrodzenie 3.3 Wypłata wynagrodzenia 3.4 Wynagrodzenie urlopowe 3.5 Pokwitowania 3.6 Czas pracy 3.7 Nadgodziny 3.8 System zmianowy 3.9 Rejestracja godzin pracy 3.10 Zwrot kosztów podróży służbowych i wyżywienia 3.11 Karta podatkowa/karta bezpłatnego leczenia 4. URLOP, ŚWIĘTA strona 10 PUBLICZNE I ŚWIĘTA RUCHOME 4.1 Urlop 4.2 Wynagrodzenie z tytułu święta państwowego 4.3 Wynagrodzenie z tytułu święta ruchomego 4.4 Inne dni związane ze świętami 4.5 Wolne od pracy w związku ze świętem religijnym 5. NIEOBECNOŚĆ I/ strona 11 LUB CHOROBA 5.1 Poinformuj nas 5.2 Oświadczenie własne 5.3 Zwolnienie lekarskie 5.4 Wynagrodzenie chorobowe i jego podstawa 5.5 Oświadczenie własne/zwolnienie lekarskie w przypadku choroby dziecka lub jego opiekuna 5.6 Plan powrotu do pracy 5.7 Lekarz i dentysta 5.8 Opieka nad bliskimi 5.9 Urlop z przyczyn socjalnych 6. URLOP RODZICIELSKI I/ strona 14 ZASIŁEK RODZICIELSKI 6.1 Urlop rodzicielski 6.2 Zasiłek rodzicielski 6.3 Dni wolne z tytułu narodzin dziecka 7. UBEZPIECZENIA strona 15 I EMERYTURA 7.1 Ubezpieczenie od wypadków podczas pracy 7.2 Emerytura 2

3 WITAMY W WORKSHOP BEMANNING & KOMPETANSE AS Rolf Bjerved Dyrektor zarządzający Workshop Bemanning og Kompetanse AS Workshop Bemanning & Kompetanse AS to spółka należąca do ManpowerGroup. Jako pracownik outsourcingowy w Workshop jesteś naszym ambasadorem u swoich zleceniodawców. Dajemy Ci wolność wyboru takiej pracy, jaka najlepiej odpowiada Tobie i Twojej sytuacji życiowej. To Ty decydujesz, jak dużo i dla kogo będziesz pracować. Taka organizacja pracy daje Ci wiele możliwości do nauki i podnoszenia kwalifikacji. Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat Twojego stosunku pracy oraz naszych zobowiązań i oczekiwań wobec Ciebie. Jesteśmy szczęśliwi mając Cię w naszym zespole i życzymy szczęścia w przyszłych zleceniach! 3

4 WORKSHOP JAKO PRACODAWCA 1.1 Nasze wartości Workshop jest częścią ManpowerGroup. Działalność ManpowerGroup opiera się na wartościach, z których najważniejsze to: Bliskość, Kompetencja i Innowacja. Od naszych pracowników oczekujemy poszanowania i wcielania w życie tych wartości. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej Manpower: Nasze zasady etyczne Wszystkie osoby zatrudnione w Workshop są odpowiedzialne za przestrzeganie naszych zasad etycznych. Dbamy o to, by nasza działalność prowadzona była w zgodzie z obowiązującym prawem i uznanymi normami. Obowiązek przestrzegania zasad etycznych spoczywa na wszystkich naszych pracownikach, niezależnie od tytułu i stanowiska. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej Workshop: Ochrona danych osobowych Jako Twój pracodawca, Workshop musi otrzymać pewne informacje o Tobie. Wrażliwe dane osobowe są rejestrowane jedynie z uwagi na wymogi prawne, wyłącznie za Twoją zgodą. Informacje te mogą zostać przekazane do wszystkich spółek ManpowerGroup w Norwegii i na świecie oraz do krajowych i zagranicznych zleceniodawców. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe zarejestrowane w naszych systemach. W tym celu, a także w razie pytań na temat obchodzenia się z danymi osobistymi, skontaktuj się ze swoim doradcą do spraw pracowniczych w Workshop. 1.4 Polityka wobec środków odurzających W Workshop obowiązuje zasada zero tolerancji dla środków odurzających. Jeżeli pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu albo środków pobudzających lub uspokajających w czasie pracy, albo też nie stawił się w pracy z powodu użycia tych środków, będzie to miało wpływ na stosunek pracy. 4 Przy wykonywaniu niektórych zleceń, zleceniodawca będzie wymagał Twojej zgody na poddanie się testom na obecność alkoholu lub narkotyków. Może to wynikać z obowiązujących przepisów prawa, specyfiki stanowiska związanej ze szczególnym ryzykiem albo z decyzji zleceniodawcy o zastosowaniu szczególnych zasad ochrony zdrowia lub życia. Konieczność poddania się takim testom zazwyczaj będzie poruszana przed zawarciem umowy na wykonanie zlecenia, jednak w pewnych wypadkach może to również dotyczyć zlecenia, na które umowa została już zawarta. W takim wypadku wszystkie kwestie dotyczące zasadności takiej decyzji możesz konsultować ze swoim doradcą do spraw pracowniczych w Workshop.

5 ZATRUDNIENIE W WORKSHOP 2.1 Workshop jest Twoim pracodawcą Firma Workshop zawarła z Tobą umowę o pracę, na mocy której będziesz wykonywać pracę na rzecz naszych zleceniodawców. Firma Workshop będzie wypłacać Ci wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie urlopowe, opłacać zaliczki na podatek dochodowy, podatek od zatrudniania pracowników oraz składki na Twój fundusz emerytalny. Twój doradca do spraw pracowniczych będzie informował Cię o wytycznych obowiązujących przy każdym zleceniu. 2.2 Poufność Jako pracownik Workshop, możesz otrzymywać zlecenia od wielu różnych zleceniodawców i mieć kontakt z wieloma osobami. Dlatego wszelkie pozyskane informacje musisz traktować jako poufne. Nie rozmawiaj na tematy poufne z innymi osobami niż zleceniodawca oraz Twój doradca. Klauzula poufności obowiązuje Cię również po zakończeniu zlecenia. 2.3 Umowa o pracę Przed otrzymaniem pierwszego zlecenia, zostanie zawarta umowa o pracę między Tobą a firmą Workshop. Umowa ta będzie określać ogólne zasady Twojego zatrudnienia. 2.4 Potwierdzenie zlecenia Po zawarciu umowy na wykonanie zlecenia będziesz otrzymywać jego potwierdzenie drogą elektroniczną. Będzie ono zawierać czas wykonania zlecenia, obowiązujący czas pracy, zadania, miejsce ich wykonywania, wynagrodzenie, zasady pracy w godzinach nadliczbowych oraz stawki wynagrodzenia urlopowego. 2.5 BHP Jako pracownik Workshop jesteś zobowiązany do odbycia szkolenia BHP. Dzięki umowie ze szwedzkim koncernem NCC mamy dostęp do internetowego kursu BHP, który jest obowiązkowy dla wszystkich naszych pracowników, patrz link na naszej stronie internetowej: Jesteś również zobowiązany do przestrzegania regulaminu i instrukcji otrzymanych od zleceniodawcy oraz pracy pod jego kierownictwem i nadzorem. Złamanie regulaminu może mieć wpływ na stosunek pracy. 5 Jeżeli pochodzisz spoza Norwegii, Workshop może zaoferować Ci darmowy kurs językowy, koncentrujący się na słownictwie używanym w pracach budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki BHP. Takie rozwiązanie przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa oraz efektywności pracy na placu budowy, a także pomaga naszym pracownikom w integracji w społeczeństwie norweskim.

6 Więcej o naszych procedurach BHP możesz przeczytać w podręczniku BHP na stronie Kontrola Workshop będzie kontrolować na bieżąco Twoją pracę i przedstawiał Ci swoją opinię na temat jej wykonania. Jednocześnie prosimy Cię o Twoją opinię na temat otrzymywanych zleceń, zwłaszcza w kwestii ich zgodności z umową, chęci podjęcia nowych wyzwań oraz ogólnego zadowolenia z pracy. 2.7 Powiadamianie o nieprawidłowościach Jeżeli będziesz świadkiem czegoś, co Twoim zdaniem jest niezgodne z przepisami, obowiązującymi zasadami lub wartościami ManpowerGroup albo czegoś, co wzbudziło Twoje wątpliwości, zachęcamy do powiadomienia nas o tym. Poniżej znajdziesz instrukcje, jak możesz przekazać ManpowerGroup informację o podobnych zdarzeniach. Powiadamianie o nieprawidłowościach jest ważne zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla społeczeństwa, pozwala bowiem na naprawienie stosunków zasługujących na krytykę. Należy informować m.in. o łamaniu obowiązującego prawa, wewnętrznych zasad lub norm etycznych. Jest to obowiązkiem każdego pracownika. W razie zaobserwowania takiej sytuacji, zwróć się do doradcy do spraw pracowniczych, ewentualnie do naszego rzecznika do spraw bezpieczeństwa. W przypadku braku reakcji lub odpowiedzi z ich strony możesz zwrócić się do dyrektora zarządzającego. Powiadamianie organów zewnętrznych Każdy członek społeczeństwa ma prawo zwrócić się do publicznych organów nadzoru w sprawach odpowiadających ich obszarom działania. Spółki ManpowerGroup mają zawartą wspólną umowę z odrębną firmą ManpowerGroups Ethics Hotline. manpowergroupethics.alertline.com/gcs/welcome W Norwegii pracownicy mogą zwracać się do Arbeidstilsynet (Inspekcji Pracy) w sprawie stosunków mogących stanowić naruszenie postanowień norweskiego kodeksu pracy. Inspekcja zobowiązana jest do nieupubliczniania nazwiska osoby informującej. 2.8 Przedłużenie zlecenia i nowe zlecenia Jeżeli po upływie umówionego czasu zlecenia zleceniodawca zechce go przedłużyć, musi nas o tym poinformować. W takim wypadku zwrócimy się do Ciebie w kwestii ewentualnego przedłużenia zlecenia. Jeżeli przedłużenie pracy u danego zleceniodawcy nie jest konieczne, w miarę możliwości znajdziemy dla Ciebie inne zlecenie o odpowiednim charakterze. To, czy zgodzisz się na przedłużenie zlecenia lub przyjęcie nowego, zależy wyłącznie od Ciebie. 6

7 2.9 Zakończenie zlecenia przed czasem W pewnych wypadkach zleceniodawca może postanowić zrezygnować ze zlecenia przed upływem określonego czasu. W takim przypadku masz obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym swojego doradcę do spraw pracowniczych w Workshop. W celu otrzymania wynagrodzenia przez pozostały umówiony okres zlecenia jesteś zobowiązany do podjęcia w tym czasie zlecenia o odpowiednim charakterze u innego zleceniodawcy Okres próbny Jeżeli nie zostało ustalone inaczej, okres wypowiedzenia w okresie próbnym dla obu stron wynosi czternaście dni, licząc od dnia wypowiedzenia umowy. W przypadku nieobecności pracownika w okresie próbnym, o ile nieobecność ta nie wynikła z winy pracodawcy, okres próbny może zostać wydłużony o czas odpowiadający długości trwania nieobecności. Po zakończeniu okresu próbnego obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia 1 miesiąca, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po pisemnym wypowiedzeniu umowy, por. ogólne zasady wypowiadania stosunku pracy określone w norweskim kodeksie pracy Wypowiedzenie umowy i okres wypowiedzenia Po przyjęciu przez Ciebie zlecenia, musisz pracować przez cały umówiony czas jego trwania. Jeżeli postanowisz zakończyć stosunek pracy przed końcem tego okresu, musisz pisemnie wypowiedzieć umowę na wykonanie tego zlecenia. Jeżeli czas Twojego zatrudnienia w Workshop wynosi mniej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od dnia, kiedy Workshop otrzyma Twoje wypowiedzenie. Jeżeli jesteś zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, licząc od pierwszego dnia miesiąca, który rozpoczął się po powiadomieniu nas o wypowiedzeniu. Workshop ma prawo zakończyć stosunek pracy, jeżeli istnieją uzasadnione pobudki do udzielenia wypowiedzenia lub zwolnienia z pracy. W takim wypadku obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia miesiąca, który rozpoczął się po złożeniu wypowiedzenia. W przypadku zwolnienia z pracy stosunek pracy ulega natychmiastowemu zerwaniu. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w ogólnych zasadach wypowiadania stosunku pracy w norweskim kodeksie pracy Świadectwo pracy Po rozwiązaniu umowy o pracę z Workshop, masz prawo do otrzymania świadectwa pracy. Będzie ono zawierać Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, informacje o okresie zatrudnienia oraz rodzaju wykonywanej przez Ciebie pracy. 7

8 WARUNKI PRACY I PŁACY Warunki Twojej pracy i płacy będą ustalane w zgodzie z zasadą równego traktowania określoną w norweskim kodeksie pracy/ustawie o służbie cywilnej. Oznacza to, że jako pracownik outsourcingowy będziesz podlegać takim samym ustaleniom dotyczącym warunków pracy i płacy, jak gdybyś był pracownikiem bezpośrednio (zazwyczaj tymczasowo) zatrudnionym na podobnym stanowisku u zleceniobiorcy. Warunki pracy i płacy mogę być różne przy poszczególnych zleceniach. 3.1 Umowa taryfowa Jako pracownik Workshop oddział w Oslo jesteś objęty umową taryfową wynikającą z Układu Zbiorowego dla Branży Budowlanej. 3.2 Wynagrodzenie Wysokość Twojego wynagrodzenia ustalana będzie każdorazowo w umowie na wykonanie zlecenia. 3.3 Wypłata wynagrodzenia Twoje wynagrodzenie będzie wypłacane co 14 dni, tj. każdego 15. i ostatniego dnia miesiąca. 3.4 Wynagrodzenie urlopowe Zasady, na których będziesz otrzymywać wynagrodzenie urlopowe, są określone w ustawie o urlopach. Stawka wynagrodzenia urlopowego dla poszczególnych zleceń może być różna i będzie podana w potwierdzeniu zlecenia. Wynagrodzenie urlopowe będzie wypłacane 15. czerwca. Po ustaniu stosunku pracy otrzymasz końcowe rozliczenie oraz należne wynagrodzenie urlopowe. Zostanie ono przekazane na Twoje życzenie, nie później niż 15. czerwca w roku po ustaniu stosunku pracy. 3.5 Pokwitowania Pokwitowania wypłaty wynagrodzenia będą wysyłane drogą elektroniczną lub pocztą. 3.6 Czas pracy Umówiony czas pracy będzie podany w potwierdzeniu zlecenia. 8

9 3.7 Nadgodziny W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych będzie Ci najczęściej przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe obok normalnej stawki godzinowej. Powyższe nie dotyczy jedynie pracowników szczebla kierowniczego oraz pracowników na niezależnych stanowiskach pracy, por. AML (ustawa o środowisku pracy), 10-2 ustęp pierwszy, drugi i czwarty. Jeżeli zleceniobiorca jest zobowiązany do przestrzegania umowy taryfowej, istnieje możliwość ustalenia z przedstawicielem zleceniodawcy innego systemu czasu pracy i pracy w godzinach nadliczbowych niż ten określony w norweskim kodeksie pracy. W takim wypadku będą Cię obowiązywały zasady wynikające z umowy ze zleceniodawcą. 3.8 System zmianowy W razie pracy w systemie zmianowym Twój czas pracy i ewentualna praca w godzinach nadliczbowych będą ustalane osobno dla każdego zlecenia. 3.9 Rejestracja godzin pracy Lista godzin pracy stanowi podstawę do ustalania wysokości wynagrodzenia i musi zostać przekazana Workshop faksem lub pocztą elektroniczną w następujących terminach: Lista godzin pracy za okres dnia miesiąca: do 16. dnia miesiąca. Lista godzin pracy za okres /31. dnia miesiąca: do 1. dnia następnego miesiąca. Listy godzin nie dostarczone w terminie nie będą uznawane, a wynagrodzenie nie zostanie wypłacone do czasu następnej wypłaty. W przypadku nieobecności należy zamieścić o niej informację, np. zwolnienie lekarskie lub oświadczenie własne. W razie nieporozumień ze zleceniodawcą w kwestii rejestracji godzin, należy zwrócić się do swojego doradcy do spraw pracowniczych w Workshop. Świadome fałszowanie list godzin będzie zgłaszane i będzie miało wpływ na stosunek pracy Zwrot kosztów podróży służbowych i wyżywienia Ewentualne warunki zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowych i wyżywienia będą ustalane osobno dla każdego zlecenia Karta podatkowa Workshop będzie pobierać zaliczki na podatek dochodowy na podstawie Twojej karty podatkowej. Dane z karty pobierane są drogą elektroniczną i nie musisz jej nam przekazywać. W razie braku dostępu do danych z karty podatkowej naliczony zostanie podatek w wysokości 50%. 9

10 Karta bezpłatnego leczenia Jeżeli masz zamówioną w Skatteetaten (Norweskim Urzędzie Podatkowym) kartę bezpłatnego leczenia, pracodawca pobierze ją drogą elektroniczną. W razie braku dostępu do danych z karty podatkowej naliczony zostanie podatek w wysokości 50%. Pomniejszona zaliczka na podatek 15. grudnia Przy wyplacie 15. grudnia, Twoja zaliczka na podatek bedzie pomniejszona w nastepujacy sposob: Karty czasu pracy (timelisty) za okres Listopada (pol miesiaca) beda zaplacone bez zaliczki na podatek. Pomiejszenie zaliczki na podatek bedzie mialo miejsce tylko przy wyplacie 15. grudnia. URLOP, ŚWIĘTA PUBLICZNE I ŚWIĘTA RUCHOME 4.1 Urlop Twoje prawo do urlopu i sposób ustalania jest terminu regulowane na zasadach ustawy o urlopach. W umówionym okresie wykonywania zlecenia przysługują Ci takie same prawa do urlopu, wynagrodzenia urlopowego, dni wolnych i rekompensat, jakie miałyby zastosowanie w przypadku zatrudnienia (zazwyczaj tymczasowego) u danego zleceniodawcy. Masz prawo do przynajmniej 3-tygodniowego jednorazowego urlopu w okresie od 1. czerwca do 30. września. Pamiętaj o odpowiednio wczesnym powiadamianiu o chęci wzięcia urlopu, zarówno swojego doradcy do spraw pracowniczych w Workshop, jak i zleceniodawcy. 4.2 Wynagrodzenie z tytułu święta państwowego (1. i 17. maja) Wynagrodzenie takie przysługuje, jeżeli zlecenie trwa przynajmniej 30 dni przed i po dniu święta oraz jeżeli pracujesz u zleceniodawcy ostatniego dnia roboczego przed i pierwszego dnia roboczego po święcie. Wynagrodzenie nie przysługuje, jeżeli święto wypada w niedzielę lub inny dzień wolny od pracy (są to dni oznaczone w kalendarzu kolorem czerwonym). Dodatkowe wymaganie to wykonywanie pracy w tygodniu, w którym wypada święto. 4.3 Wynagrodzenie z tytułu święta ruchomego (Nowy Rok, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 2. dzień Wielkanocy, Boże Ciało, Zielone Świątki, Boże Narodzenie) Prawo do wynagrodzenia z tytułu święta ruchomego określane jest osobno dla każdego zlecenia. 10

11 4.4 Inne dni związane ze świętami (np. środa przed Wielkim Czwartkiem, wigilia Bożego Narodzenia i Nowego Roku) Za pracę w te dni, jeżeli nie ustalono inaczej, przysługuje Ci normalne wynagrodzenie. 4.5 Wolne od pracy w związku ze świętem religijnym Jeżeli należysz do innego kościoła lub gminy wyznaniowej niż Kościół Norweski, masz prawo do bezpłatnego dnia wolnego od pracy dwa razy w roku w związku ze świętem religijnym. W takim wypadku należy powiadomić swojego doradcę do spraw pracowniczych najpóźniej 14 dni przed takim dniem. NIEOBECNOŚĆ I/LUB CHOROBA 5.1 Poinformuj nas Jeżeli z powodu choroby lub z innej przyczyny nie możesz pojawić się w pracy, masz obowiązek poinformować o tym telefonicznie swojego doradcę do spraw pracowniczych w Workshop oraz kierownika placu budowy. Powiadomienie SMS-em lub pocztą elektroniczną nie będzie uznawane. Informację należy przekazać najpóźniej do godz. 7:00 w dniu nieobecności. W razie niemożności skontaktowania się z doradcą, należy kontaktować się z naszą centralą pod numerem Nasze biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:00. W przypadku nieobecności z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden dzień, należy codziennie informować o nieobecności. Zaniedbanie tego może prowadzić do utraty prawa do całości lub części wynagrodzenia chorobowego. 5.2 Oświadczenie własne Możliwość składania oświadczenia własnego w przypadku nieobecności przysługuje pracownikom, którzy pracowali przynajmniej od dwóch miesięcy bez przerwy. Formularz oświadczenia można otrzymać od swojego doradcy do spraw pracowniczych. Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres: lub faksem pod numer Aby wynagrodzenie chorobowe zostało wypłacone we właściwym okresie, potrzebujemy otrzymać w ustalonym terminie Twoje oświadczenie dotyczące listy godzin. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia chorobowego jest właściwe powiadomienie o nieobecności. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni konieczne jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego. 11

12 Jeżeli odstęp między zleceniami wyniesie więcej niż 14 dni, okres pracy dający prawo do składania oświadczenia własnego liczony będzie od nowa. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownik wysłał oświadczenie nie będąc chorym, Workshop ma prawo odebrać prawo do stosowania go na okres sześciu miesięcy. 5.3 Zwolnienie lekarskie Wynagrodzenie chorobowe przy zwolnieniu lekarskim przysługuje po przepracowaniu czterech tygodni bez przerwy. Jeżeli odstęp między zleceniami wyniesie więcej niż 14 dni, a nie będzie on wynikał z należnego urlopu, okres ten liczony będzie od początku. Workshop wypłaca wynagrodzenie chorobowe za okres, za który wynagrodzenie to przysługuje, tylko przez 16 dni. Po ich upływie chory otrzyma zasiłek chorobowy z NAV (Norweskiego Urzędu Pracy), jeżeli spełnia niezbędne kryteria. W przypadku zwolnienia chorobowego związanego z wypadkiem przy pracy wynagrodzenie przysługuje od pierwszego dnia nieobecności, niezależnie od tego, jak długo pracownik był zatrudniony w Workshop. 5.4 Wynagrodzenie chorobowe i jego podstawa Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest począwszy od pierwszego pełnego dnia nieobecności, pod warunkiem, że doradca do spraw pracowniczych w Workshop zostanie o niej powiadomiony pierwszego dnia nieobecności, a pracownik tego samego dnia skontaktuje się z lekarzem. Wysokość wynagrodzenia to 100% wysokości średniego dochodu (bez wynagrodzenia za nadgodziny) za 4 tygodnie przed nieobecnością, ale nie może być wyższa niż 6 X G (G to kwota bazowa w Folketrygden Norweskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych). Jeżeli pracownik pracuje nierówno, średnie wynagrodzenie może zostać obliczone na podstawie dłuższego okresu. 5.5 Oświadczenie własne/zwolnienie lekarskie w przypadku choroby dziecka lub jego opiekuna Prawo do wykorzystania oświadczenia własnego/zwolnienia lekarskiego w razie choroby dziecka przyznawane jest po takim samym czasie, jak w przypadku choroby pracownika. Prawo to przysługuje do roku, w którym dziecko ukończy 12 lat (włącznie). Oświadczenie własne w przypadku choroby dziecka lub jego opiekuna daje prawo do maksymalnie 3-dniowego ciągłego zwolnienia z pracy, maksymalnie 10 dni wolnych w roku kalendarzowym na jedno dziecko oraz maksymalnie 15 dni w roku, jeżeli pracownik ma więcej niż 2 dzieci. 12

13 5.6 Plan powrotu do pracy Jako pracownik, masz obowiązek współpracować z Workshop w znalezieniu rozwiązań mających zapobiegać niepotrzebnie długim nieobecnościom z tytułu choroby. W przypadku, kiedy można spodziewać się dłuższego trwania choroby, wezwiemy Cię na spotkanie w celu wypracowania planu Twojego powrotu do pracy. Będziesz współodpowiedzialny za stworzenie i wykonanie tego planu będzie to polegało na powiadamianiu nas o Twojej zdolności do pracy. Jeżeli nieobecność jest wynikiem warunków w miejscu pracy, prosimy o poinformowanie nas o tym. Twoja rola w zapobieganiu nieobecnościom z tytułu choroby w Workshop polega na powiadamianiu nas, jeżeli warunki zlecenia lub Twój stan zdrowia nakazują podjęcie działań z naszej strony w celu zapobieżenia nieobecności. Czynności związane z tworzeniem planu powrotu do pracy: Do 4 tygodnia: Do 7 tygodnia: Do 6 miesiąca: Spotkanie w celu oceny aktualnej sytuacji zawodowej, możliwości podjęcia innego rodzaju pracy, dostosowania miejsca pracy, zastosowania środków pomocniczych. Ocena planu powrotu do pracy i dotychczas zastosowanych działań, rozważenie zastosowania nowych działań. Wezwanie do NAV na spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu oraz z reprezentantem Workshop. Przed tym spotkaniem razem z Tobą uaktualnimy Twój plan powrotu do pracy. 5.7 Lekarz i dentysta Wizyty u lekarza możesz odbywać w trakcie dni wolnych lub niepłatnego zwolnienia z pracy po uzgodnieniu ze zleceniodawcą oraz Workshop. 5.8 Opieka nad bliskimi Jeżeli opiekujesz się umierającym członkiem rodziny w przebywającym domu, przysługuje Ci prawo do 60 dni wolnych od pracy. Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany i wypłacany przez NAV. Masz również prawo do niepłatnego zwolnienia z pracy w wymiarze do 10 dni w roku kalendarzowym na konieczną opiekę nad rodzicem, małżonkiem, osobą, z którą pozostajesz w konkubinacie lub w zarejestrowanym związku partnerskim. To samo dotyczy ewentualnej opieki nad niepełnosprawnym lub chronicznie chorym dzieckiem do roku, w którym dziecko skończy 18 lat (włącznie). 13

14 5.9 Urlop z przyczyn socjalnych Po uzgodnieniu ze zleceniodawcą, możesz złożyć podanie o przyznanie niepłatnego urlopu z przyczyn socjalnych w wysokości maksymalnie jednego dnia roboczego. Urlop taki przyznawany jest w następujących przypadkach: pogrzeb w najbliższej rodzinie (matka, ojciec, rodzeństwo, dziecko, małżonek/konkubent, dziadkowie) pierwszy dzień szkoły własnego dziecka dowóz do przedszkola własnego dziecka własna przeprowadzka. Podanie o urlop należy jak najwcześniej złożyć w formie pisemnej do kierownika do spraw personelu w Workshop. Musi ono zawierać jasno określony cel urlopu. URLOP I ZASIŁEK RODZICIELSKI 6.1 Urlop rodzicielski W związku z porodem i opieką nad dzieckiem, obojgu rodzicom przysługuje prawo do urlopu o łącznej długości tygodni Wymiar urlopu zależy od tego, czy rodzice wybiorą zasiłek rodzicielski w wysokości 100% czy 80% wynagrodzenia. Od 1 lipca 2014 roku część urlopu zarezerwowana wyłącznie dla matki, jak i wyłącznie dla ojca wynosi 10 tygodni. Okres trzech tygodni przed terminem porodu oraz sześciu tygodni po porodzie najczęściej rezerwowane są dla matki. Pozostały okres urlopu rodzicielskiego może zostać podzielony między oboje rodziców zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ubezpieczeniach społecznych. (*w przypadku adopcji: tygodni) (** dotyczy urodzeń po 1 lipca 2014 r.) 6.2 Zasiłek rodzicielski Kobiety osiągające dochód będący podstawą do emerytury przez okres przynajmniej sześciu z dziesięciu ostatnich miesięcy przed początkiem urlopu rodzicielskiego, mogą otrzymać prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jest on wypłacany przez NAV. Maksymalna wysokość zasiłku wynosi 6G (G to kwota bazowa w Folketrygden). 6.3 Wolne z tytułu narodzin dziecka Ojciec nowo narodzonego dziecka ma prawo do dwutygodniowego niepłatnego urlopu w celu pomocy matce. Urlop ten jest związany z przyjściem na świat dziecka i nie może zostać podzielony. W okresie urlopu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia ani zasiłku. 14

15 UBEZPIECZENIA I EMERYTURA 7.1 Ubezpieczenie od wypadków podczas pracy Jako pracownik Workshop jesteś objęty ubezpieczeniem od wypadków podczas pracy. Ubezpieczenie to dotyczy okresu, kiedy wykonujesz dla nas zlecenia. Obejmuje ono uszczerbek na zdrowiu oraz choroby, które poniesiesz w trakcie wykonywania pracy, w miejscu oraz w czasie pracy. W razie choroby lub uszczerbku na zdrowiu poniesionych w drodze na lub z miejsca pracy albo w czasie wolnym, nie przysługuje Ci wypłata ubezpieczenia z Workshop. Kwota odszkodowania określana jest na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniu od wypadków podczas pracy. 7.2 Emerytura Workshop zawarł umowę z bankiem DNB o emeryturę opartą o stałą stopę składki dla pracowników, którzy spełniają kryteria członkostwa. Wszyscy pracownicy mający ukończone 20 lat, pracujący na więcej niż 1/5 etatu i będący członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych i emerytalnych, zostaną zgłoszeni przez Workshop do funduszu emerytalnego w DNB. Oznacza to, że Workshop będzie wpłacać na nie składkę emerytalną w wysokości 2% dochodu pomiędzy 1 G i 12 G (G to kwota bazowa w Folketrygden). Składka nie jest potrącana od wynagrodzenia pracownika, ale stanowi dodatek do wynagrodzenia. Aby suma dotychczasowych składek znalazła się na bezskładkowej polisie, okres członkostwa w funduszu musi wynosić przynajmniej 12 miesięcy. 15

16 Dane kontaktowe Workshop Bemanning & Kompetanse AS Østensjøveien 43, 0667 Oslo Telefon: Fax: workshop.no Wersja: czerwiec 2015 r.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni.

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. 17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice? - podstawowy urlop macierzyński

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urlop wychowawczy

Poradnik Urlop wychowawczy Autor: Ewa Karaś Poradnik Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Panuje zasada, że prawo do urlopu wychowawczego na równych prawach ma kobieta i mężczyzna. Celem

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRACOWNIKA

PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEWODNIK PRACOWNIKA WITAMY W SIBE Mamy nadzieję, że czas i praca w firmie SIBE będzie doświadczeniem owocnym dla Ciebie, a dla firmy korzystnym. Niniejszy Przewodnik Pracownika pozwoli Ci zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np.

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np. » Od 1.01.2015r wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych ( nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego) niezależnie od posiadania innych tytułów do

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach, które muszą znać pracodawcy : [praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Skupskiego]. Aktualizacja lipiec 2016. Warszawa, cop. 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 24.10.2013 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy wiele możemy zmienić Silni razem Twój udział się liczy Twój udział się liczy Nasi członkowie są dla nas najważniejsi. Razem możemy sobie pomagać i zapewnić, aby członkostwo opłacało się Tobie i Twoim kolegom

Bardziej szczegółowo

Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku

Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku Wzrost płacy minimalnej W 2013 roku płaca minimalna wynosi 1600 zł brutto (1181.36 zł netto). Nowa wysokość najniższej

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JAKO PRACOWNIK PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM, CHOROBOWEMU I WYPADKOWEMU ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Broszura personalna «Pracownik sukcesem Firmy»

Broszura personalna «Pracownik sukcesem Firmy» Broszura personalna «Pracownik sukcesem Firmy» Broszura personalna Rekrutteringshuset Mork 2014 1 Witamy w Rekrutteringshuset Mork AS Dziękujemy, że wybrałeś Rekrutteringshuset Mork jako Twojego pracodawcę.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl Praca w niedziele i święta www.pip.gov.pl DNI WOLNE OD PRACY Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta: 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian 1. Uchylenie art. 209 i 283 2 pkt 1 kp Z dniem 17 stycznia 2013 r. uchylono art. 209 i 283 2 pkt 1 kp. Tym samym zniesiono obowiązek informowania właściwego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze 1. W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 77 2 k.p., warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Do końca 2015 roku do podziału urlopów związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami mieli prawo wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmieniło się to od 2016 roku - osoby ubezpieczone

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników Kod szkolenia: 812016 Miejsce: Szczecin, Szczecin - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązywania

Zakres obowiązywania Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DSO/130/ 76 /2009 Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1220 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Warszawa 2015 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Tekst

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5815/19601 Cena netto 1 955,00 zł Cena brutto 1 955,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1220

Dz.U. 2015 poz. 1220 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1220 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje prawa. do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra

Poznaj swoje prawa. do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra Poznaj swoje prawa do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra 2016 Wszyscy pracownicy uczestniczący w budowie Metra mają wiele praw umownych, które muszą być przestrzegane. Te prawa są określone

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. Strona1 Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROMOCJA AKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke Photo: Justin Hummerston Pierwsze kroki W trakcie prac budowlanych przy inwestycji Amager Bakke, wszystkie zaangażowane w nie przedsiębiorstwa przestrzegają

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach

Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach Nowy stan prawny, nowe pytania, nowe odpowiedzi Zmiany w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo