ABB i-bus KNX Router IP IPR/S 2.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABB i-bus KNX Router IP IPR/S 2.1"

Transkrypt

1 Podręcznik produktu ABB i-bus KNX Router IP IPR/S 2.1 Systemy techniczne do budynków

2 Niniejszy podręcznik zawiera opis działania routera IP IPR/S 2.1 z programem użytkowym Routing IP. Zmiany techniczne i pomyłki zastrzeżone. Wyłączenie odpowiedzialności Mimo że zgodność treści niniejszego podręcznika drukowanego ze sprzętem i oprogramowaniem została sprawdzona, nie można całkowicie wykluczyć odchyleń. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie przypadki. Niezbędne poprawki zostaną wprowadzone w nowych wersjach podręcznika. Prosimy o informację w razie konieczności wprowadzenia poprawek.

3 Spis treści Spis treści Strona 1 Ogólne informacje Ogólne informacje o produkcie i działaniu Technologia urządzeń Dane techniczne Schemat przyłączy Rysunek wymiarowy Montaż i instalacja Opis wejść i wyjść Elementy obsługowe Elementy wskaźnikowe Uruchamianie Przegląd Parametry Okno parametrów KNX -> LAN Okno parametrów LAN -> KNX Okno parametrów Ustawienia IP Okno parametrów Adres IP Okno parametrów Komunikacja IP Multicast Okno parametrów Komunikacja IP Unicast Obiekty komunikacyjne IPR/S jako interfejs programowania Ustawienia od wersji ETS3.0f Planowanie i zastosowanie Router IP w sieci Adres IP routera IPR/S Telegramy KNX w sieci IPR/S jako sprzęgacz zakresów IPR/S jako sprzęgacz linii Topologia mieszana A Załącznik 35 A.1 Dane do zamówienia A.2 Notatki A.3 Notatki A.4 Notatki ABB STOTZ-KONTAKT GmbH i

4

5 Ogólne informacje 1 Ogólne informacje Router IP IPR/S 2.1 łączy magistralę KNX z siecią Ethernet. Przez sieć telegramy KNX mogą być wysyłane do innych urządzeń lub odbierane przez nie. Urządzenie komunikuje się za pośrednictwem protokołu KNXnet/IP stowarzyszenia KNX. Protokół jest niezgodny z protokołem EIBlib/IP, używanym np. przez bramę IP IG/S 1.1. W starszych dokumentach i w ETS 3.0e protokół KNXnet/IP jest również nazywany protokołem EIBnet/IP. Oba protokoły i specyfikacje są identyczne. 1.1 Ogólne informacje o produkcie i działaniu Oprócz funkcji tunelowania umożliwiającej połączenia z punktu do punktu router IP jest także wyposażony dodatkowo w funkcje sprzęgacza liniowego (routing). W ten sposób router IP może rozdzielać w sieci telegramy do innych linii i zakresów i odbierać je od nich ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 3

6

7 Technologia urządzeń 2 Technologia urządzeń IPR/S 2.1 2CDC F0008 Router IP 2.1 to urządzenie do montażu szeregowego (REG), stanowiące interfejs między instalacją KNX a sieciami IP. Można go używać jako szybkiego sprzęgacza linii lub zakresów i wykorzystywać przy tym sieć lokalną (LAN) do szybkiej wymiany telegramów między liniami/zakresami. Urządzenia KNX można programować przy użyciu programu ETS 3.0 przez sieć LAN. Urządzenie używa protokołu KNXnet/I stowarzyszenia KNX (routing i tunelowanie). Adres IP może być ustawiony na stałe lub może być odbierany z serwera DHCP. Router jest zasilany napięciem od 10 do 30 V DC. 2.1 Dane techniczne Zasilanie Zasilanie napięciowe U s V DC przez zacisk wtykowy Tętnienia resztkowe: < 5 % Pobór mocy Pobór prądu Moc stracona Napięcie znamionowe U n Prąd znamionowy I n Pobór prądu KNX Maks. 1,9 W przy 10 V Maks. 190 ma przy 10 V Maks. 1,9 W przy 10 V 12 V DC 145 ma przy 12 V Z KNX < 10 ma Przyłącza KNX Zacisk przyłączeniowy magistrali Zacisk wtykowy napięcia roboczego LAN Zacisk wtykowy Gniazdo RJ45 dla 10/100BaseT, sieci IEEE 802.3, funkcja autosensing Elementy obsługowe i wskaźnikowe Dioda LED czerwona i przycisk Do nadawania adresu fizycznego Dioda LED zielona Dioda LED żółta Wskaźnik gotowości do pracy Wskaźnik połączenia sieciowego Wskaźnik ruchu telegramów KNX Stopień ochrony IP 20 Wg DIN EN Klasa ochrony II Wg DIN EN Kategoria izolacji Obniżone napięcie bezpieczeństwa KNX Kategoria przepięciowa Stopień zanieczyszczenia SELV 24 V DC III wg DIN EN wg DIN EN Zakres temperatur Praca 0 C +45 C Składowanie Transport -25 C +55 C -25 C +70 C Warunki otoczenia maksymalna wilgotność powietrza 93%, zroszenie niedopuszczalne 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 5

8 Technologia urządzeń Konstrukcja Urządzenie do montażu szeregowego (REG) Modułowe urządzenie instalacyjne, ProM Wymiary 90 x 36 x 64 mm (W x S x G) Szerokość montażowa Głębokość montażowa 2 moduły po 18 mm 68 mm Montaż Na szynie nośnej 35 mm Wg DIN EN Pozycja montażowa Waga Obudowa, kolor Dowolna 0,10 kg Tworzywo, szary Dopuszczenie KNX wg EN , -2 Znak CE zgodnie z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywami niskonapięciowymi Program użytkowy Maksymalna liczba Maksymalna liczba Maksymalna liczba Obiekty komunikacyjne Adresy grup Przyporządkowania Routing Wskazówka Do programowania jest wymagana wersja ETS3 V3.0e lub nowsza. Jeżeli używany jest program ETS3, należy zaimportować plik typu *.VD3. Program użytkowy znajduje się w ETS3 w ścieżce ABB/Systemgeräte/Routing (ABB/Urządzenia systemowe/routing). Urządzenie nie obsługuje funkcji zamykania projektu lub urządzenia KNX w ETS. Jeśli zostanie zablokowany dostęp do wszystkich urządzeń projektu przez klucz BCU, nie będzie to miało żadnego wpływu na urządzenie. W dalszym ciągu będzie istniała możliwość jego odczytu i zaprogramowania ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 6

9 Technologia urządzeń 2.2 Schemat przyłączy 2CDC F0007 IPR/S LED ON 6 Dioda LED programowania 2 LED LAN/LINK 7 Przycisk Programowanie 3 Dioda LED telegramów 8 Ramka mocująca tabliczek 4 Przyłącze zasilania napięciowego 9 Przyłącze LAN 5 Przyłącze KNX 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 7

10 Technologia urządzeń 2.3 Rysunek wymiarowy 2CDC F ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 8

11 Technologia urządzeń 2.4 Montaż i instalacja Zgodnie z DIN VDE należy zapewnić dostępność urządzenia na potrzeby eksploatacji, kontroli, oględzin, konserwacji i naprawy. Warunek uruchomienia Do uruchomienia urządzenia wymagany jest komputer PC z programem ETS3 V3.0e lub nowszym, podłączenie do ABB i-bus, np. przy użyciu interfejsu KNX, oraz zasilanie napięciowe od 10 do 30 V DC. Aby było możliwe programowanie routera IP lub innych urządzeń KNX przez sieć (LAN), wymagany jest komputer PC z przyłączem do sieci LAN. Montaż i uruchomienie mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Podczas planowania i budowy instalacji elektrycznych należy przestrzegać obowiązujących norm, dyrektyw, przepisów i zarządzeń. W trakcie transportu oraz podczas pracy urządzenie należy chronić przed działaniem wilgoci, zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w ramach wyznaczonych dla niego danych technicznych! Z urządzenia wolno korzystać wyłącznie przy zamkniętej obudowie (rozdzielnica)! Stan w chwili dostawy Do urządzenia jest przypisany fabrycznie adres fizyczny oraz drugi adres fizyczny do tunelowania połączeń. Program z aplikacjami jest już załadowany. Adres IP jest ustawiony na przydzielanie automatyczne (DHCP/AutoIP). Nadawanie adresu fizycznego Przydzielanie adresu fizycznego do routera IP ABB i-bus jest wykonywane przez ETS i przy użyciu przycisku programowania urządzenia. Urządzenie jest wyposażone w przycisk Programowanie, służący do nadawania adresu fizycznego. Po wciśnięciu tego przycisku włącza się czerwona dioda LED programowania. Dioda gaśnie, gdy ETS nada adres fizyczny lub po ponownym wciśnięciu przycisku Programowanie. Czyszczenie Zabrudzone urządzenia można czyścić suchą szmatką. Jeżeli to nie wystarcza, można szmatkę lekko zwilżyć ługiem mydlanym. Pod żadnym pozorem nie wolno stosować środków żrących ani rozpuszczalników. Konserwacja Urządzenie jest bezobsługowe. W przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych transportem i/lub magazynowaniem, urządzenie nie może być naprawiane przez obcy personel. Otwarcie urządzenia powoduje utratę gwarancji ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 9

12 Technologia urządzeń 2.5 Opis wejść i wyjść Wejście zasilania napięciowego od 10 do 30 V DC Do wejścia zasilania napięciowego można podłączać wyłącznie napięcie stałe od 10 do 30 V. Należy używać zasilaczy sieciowych NT/S, znajdujących się w naszej ofercie. Po włączeniu zasilania napięciowego rozpoczyna się procedura startowa urządzenia. Po osiągnięciu przez urządzenie gotowości do pracy, maksymalnie po 40 sekundach od włączenia zasilania napięciowego, zaczyna świecić dioda LED ON z przodu obudowy. UWAGA Napięcie zasilające musi wynosić od 10 do 30 V DC. W przeciwnym razie urządzenie może zostać zniszczone! Przyłącze KNX Podłączenie magistrali KNX następuje za pomocą dostarczonego zacisku przyłączeniowego magistrali. Wskazówka Do programowania jest wymagana wersja ETS3 V3.0e lub nowsza. Przyłącze LAN Połączenie z siecią jest wykonywane przez złącze Ethernet-RJ45 w sieci LAN. Prędkość transmisji interfejsu sieciowego wynosi 10/100 Mb/s. Aktywność sieciowa jest sygnalizowana przez diodę LED LAN/LINK, znajdującą się z przodu obudowy. 2.6 Elementy obsługowe Na routerze IP nie ma żadnych elementów obsługowych ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 10

13 Technologia urządzeń 2.7 Elementy wskaźnikowe Po stronie czołowej IPR/S znajdują się trzy wskaźnikowe diody LED: ON LAN/LINK Telegram ON Dioda LED świeci, gdy jest dostępne napięcie zasilające a urządzenie jest gotowe do pracy. Dioda LED zaczyna migać przy uruchamianiu urządzenia, maksymalnie po 40 sekundach od włączenia zasilania napięciowego. LAN/LINK Dioda LED świeci, gdy urządzenie wykryje połączenie z siecią. Dioda LED miga, gdy urządzenie wykryje aktywność w sieci, czyli wymianę danych. Telegram Dioda LED świeci, gdy nawiązane jest połączenie z KNX. Dioda LED miga, gdy urządzenie rozpozna telegram na magistrali KNX ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 11

14

15 Uruchamianie 3 Uruchamianie 3.1 Przegląd Parametryzacja routera IP jest wykonywana przy użyciu oprogramowanie Engineering Tool Software ETS3 od wersji 3.0e. 3.2 Parametry W tym rozdziale zostały opisane parametry routera IP na podstawie okna parametrów. Okna parametrów są zbudowane dynamicznie, przez co w zależności od parametryzacji i funkcji wyjść odblokowywane są kolejne parametry lub całe okna parametrów. Wartości ustawień fabrycznych parametrów są zaznaczone podkreśleniem, np.: Opcja: tak nie 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 13

16 Uruchamianie Okno parametrów KNX -> LAN W oknie parametrów KNX -> LAN można określić przetwarzanie telegramów z systemu KNX do sieci LAN. Telegramy grupowe Grupa główna 0 13 Opcje: filtruj przekaż blokada Ten parametr określa, czy telegramy z adresami grupowymi grup głównych od 0 do 13 mają być filtrowane, przekazywane lub blokowane. filtruj: Telegramy o adresach grupowych grup głównych od 0 do 13 z KNX do LAN są filtrowane według tabeli filtrowania obliczonej automatycznie przez ETS. przekaż: Wszystkie telegramy grupowe grup głównych od 0 do 13 są przekazywane bez uwzględnienia tabeli filtrowania. To ustawienie jest przydatne tylko podczas uruchamiania i wykonywania diagnostyki. W normalnym trybie nie należy go używać. blokada: Wszystkie telegramy grupowe z KNX do LAN są blokowane bez uwzględnienia tabeli filtrowania ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 14

17 Uruchamianie Telegramy grupowe Grupa główna Opcje: przekaż blokada Ten parametr określa, czy telegramy z adresami grupowymi grup głównych od 14 do 31 mają być przekazywane lub blokowane. Ponieważ program ETS nie oblicza tabeli filtrowania dla grup głównych od 14 do 31, te adresy grupowe mogą być tylko przekazywane lub blokowane. przekaż: Wszystkie telegramy grupowe grup głównych od 14 do 31 są przekazywane. blokada: Telegramy grupowe grup głównych od 14 do 31 z KNX do LAN nie są przekazywane. Telegramy adresowane fizycznie i telegramy broadcast Opcje: filtruj blokada Ten parametr określa, czy telegramy adresowane fizycznie lub telegramy broadcast, np. adresy grupowe 0/0/0, mają być filtrowane lub blokowane. filtruj: Z KNX są przekazywane do LAN tylko te telegramy, które mają opuścić linię łączącą IPR/S z LAN. blokada: Telegramy adresowane fizycznie i telegramy broadcast nie są przetwarzane przez IPR/S. Jeżeli jest wybrane to ustawienie, to z linii znajdującej się pod IPR/S nie można wysyłać telegramów adresowanych fizycznie do innej linii, np. podczas programowania. Potwierdzenie dla telegramu grupowego Opcje: tylko przy przekazywaniu zawsze Ten parametr określa, czy router IP ma potwierdzać telegramy grupowe telegramem. tylko przy przekazywaniu: Telegramy grupowe są potwierdzane tylko wtedy (przez wysłanie ACK), jeżeli są przekazywane z routera IP również do sieci LAN. W ten sposób potwierdzane są tylko te telegramy, które zostały również wprowadzone do tabeli filtrowania IPR/S. zawsze: Wszystkie telegramy grupowe na KNX są potwierdzane przez router IPR/S ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 15

18 Uruchamianie Okno parametrów LAN -> KNX W oknie parametrów KNX -> LAN można określić przetwarzanie telegramów z sieci LAN do systemu KNX. Telegramy grupowe Grupa główna 0 13 Opcje: filtruj przekaż blokada Ten parametr określa, czy telegramy z adresami grupowymi grup głównych od 0 do 13 mają być filtrowane, przekazywane lub blokowane. filtruj: Telegramy o adresach grupowych grup głównych od 0 do 13 z LAN do KNX są filtrowane według tabeli filtrowania obliczonej automatycznie przez ETS. przekaż: Wszystkie telegramy grupowe grup głównych od 0 do 13 są przekazywane bez uwzględnienia tabeli filtrowania. To ustawienie jest przydatne tylko podczas uruchamiania i wykonywania diagnostyki. W normalnym trybie nie należy go używać. blokada: Wszystkie telegramy grupowe z LAN do KNX są blokowane bez uwzględnienia tabeli filtrowania ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 16

19 Uruchamianie Telegramy grupowe Grupa główna Opcje: przekaż blokada Ten parametr określa, czy telegramy z adresami grupowymi grup głównych od 14 do 31 mają być przekazywane lub blokowane. Ponieważ program ETS nie oblicza tabeli filtrowania dla grup głównych od 14 do 31, te adresy grupowe mogą być tylko przekazywane lub blokowane. przekaż: Wszystkie telegramy grupowe grup głównych od 14 do 31 są przekazywane. blokada: Telegramy grupowe grup głównych od 14 do 31 z LAN do KNX nie są przekazywane. Telegramy adresowane fizycznie i telegramy broadcast Opcje: filtruj blokada Ten parametr określa, czy telegramy adresowane fizycznie lub telegramy broadcast, np. adres grupowy 0/0/0, mają być filtrowane lub blokowane. filtruj: Z KNX są przekazywane do LAN tylko te telegramy, które mają zostać przekazane do linii. blokada: Telegramy adresowane fizycznie i telegramy broadcast nie są przetwarzane przez IPR/S. W przypadku tego ustawienia telegramy adresowane fizycznie lub telegramy broadcast z LAN do KNX są blokowane ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 17

20 Uruchamianie Okno parametrów Ustawienia IP W oknie parametrów Ustawienia IP można wprowadzać ustawienia na stronie IP routera IP. Nazwa urządzenia (maks. 30 znaków) Opcje: ABB IP-Router IPR/S Nazwa urządzenia służy do identyfikacji urządzenia w sieci LAN. W przypadku zapytania wyszukiwania, np. przez ETS, każde urządzenie KNXnet/IP zgłasza swoją nazwę i może być przyporządkowane przy jej użyciu. W ten sposób np. przez nazwy IPR/, EG, UV7 można również przekazać informację o miejscu montażu urządzenia. Tekst może zawierać maksymalnie 30 znaków. Ta nazwa jest wskazywana również wtedy, gdy urządzenie zostaje określone przez ETS jako interfejs komunikacyjny. W celu uzyskania dalszych informacji patrz: IPR/S jako interfejs programowania Przydzielenie adresu IP Opcje: automatyczny (DHCP, AutoIP) stały automatyczny: W ustawieniu standardowym router IP oczekuje przypisania adresu IP przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ten serwer na żądanie przydziela urządzeniu dowolny adres IP. Jeżeli w sieci nie ma dostępnego serwera DHCP lub serwer nie odpowie w ciągu 30 sekund, urządzenie rozpoczyna automatyczną procedurę IP. Polega ona na tym, że urządzenie nadaje sobie adres z zarezerwowanego zakresu automatycznych adresów IP ( xxx.yyy). stały: Jeżeli w sieci nie ma zainstalowanego serwera DHCP lub adres IP ma być zawsze taki sam, adresy można również nadawać na stałe. Pojawia się okno parametrów Adres IP. Ustaw specjalnie komunikację IP Opcje: nie tak nie: Router IPR/S wysyła telegramy jako transmisje multicast o standardowym adresie do sieci IP. tak: Nie można używać ustawienia standardowego. Pojawi się okno parametrów komunikacji IP ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 18

21 Uruchamianie Okno parametrów Adres IP Okno parametrów Adres IP jest widoczne tylko wtedy, gdy na stronie parametrów Ustawienia IP dla parametru Przydzielenie adresu IP jest wybrana opcja stały. Adres IP Opcje: Bajt x Adres IP jest jednoznacznym adresem routera IP w sieci LAN. Adres ten należy wprowadzać w bajtach, np. w przypadku adresu w następujący sposób: Bajt 1: 192 Bajt 2: 168 Bajt 3: 0 Bajt 4: 10 Maska podsieci Opcje: Bajt x Maska podsieci określa klasę sieci. Zależnie od liczby i struktury podsieci należy odpowiednio ustawić maskę podsieci. W najprostszym przypadku małej sieci maskę podsieci należy ustawić w następujący sposób: Bajt 1: 255 Bajt 2: 255 Bajt 3: 255 Bajt 4: ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 19

22 Uruchamianie Brama standardowa Opcje: Bajt x Parametr Brama standardowa wskazuje punkt połączenia, np. adres IP routera, między sieciami, przez które mają być przekazywane telegramy IP. Takie bramy istnieją tylko w większych sieciach. W przypadku małych sieci można zachować ustawienie ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 20

23 Uruchamianie Okno parametrów Komunikacja IP Multicast Okno parametrów Komunikacja IP jest widoczne tylko wtedy, gdy na stronie parametrów Ustawienia IP dla parametru Ustaw specjalnie komunikację IP jest wybrana opcja tak. Początek komunikacji IP Opcje: Multicast Unicast Rodzaj komunikacji IP określa rodzaje telegramów wysyłanych przez router IP do sieci IP. Multicast: rodzaj komunikacji KNXnet/IP określony przez stowarzyszenie KNX dla urządzeń KNX-IP. To ustawienie należy zachować i zmieniać tylko wtedy, jeżeli przez istniejącą sieć muszą być wysyłane telegramy unicast. Unicast: Routing dla tego urządzenia zostaje wyłączony. Telegramy IP są teraz wysyłane tylko jako unicast pod ustawionymi adresami. Ta komunikacja specjalna nie jest zgodna ze specyfikacją KNXnet/IP i obecnie (stan z dnia 08/2008) działa tylko między urządzeniami ABB- IPR/S ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 21

24 Uruchamianie Adres przekazywania IP Multicast Opcje: Bajt x Adres przekazywania IP Multicast określa adres docelowy telegramów IP routera IPR/S. Wstępnie ustawiony adres jest adresem dla KNXnet/IP, określonym wspólnie przez stowarzyszenia KNX i IANA dla urządzeń KNX-IP. Ten adres należy zachować i zmieniać tylko wtedy, jeżeli przez istniejącą sieć musi być używany inny adres. Ważne Wszystkie routery IP lub inne urządzenia KNXnet/IP, które mają wymieniać telegramy w sieci IP, muszą używać tego samego adresu przekazywania IP Multicast. Jeżeli urządzenia mają być używane w tej samej sieci, lecz nie będą wymieniać między sobą telegramów, należy użyć różnych adresów przekazywania IP Multicast ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 22

25 Uruchamianie Okno parametrów Komunikacja IP Unicast Okno parametrów Komunikacja IP jest widoczne tylko wtedy, gdy na stronie parametrów Ustawienia IP dla parametru Ustaw specjalnie komunikację IP jest wybrana opcja tak. Początek komunikacji IP Opcje: Multicast Unicast Rodzaj komunikacji IP określa rodzaje telegramów wysyłanych przez router IPR/S do sieci IP. Multicast: rodzaj komunikacji KNXnet/IP określony przez stowarzyszenie KNX dla urządzeń KNX-IP. To ustawienie należy zachować i zmieniać tylko wtedy, jeżeli przez istniejącą sieć muszą być wysyłane telegramy unicast. Unicast: Routing dla tego urządzenia zostaje wyłączony. Telegramy IP są teraz wysyłane tylko jako unicast pod ustawionymi adresami. Ta komunikacja specjalna nie jest zgodna ze specyfikacją KNXnet/IP i obecnie (stan z dnia 08/2008) działa tylko między urządzeniami ABB- IPR/S. Adres przekazywania IP Unicast 1/2 Opcje: Bajt x Adres przekazywania IP Unicast 1 określa adres docelowy telegramów IP routera IP ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 23

26 Uruchamianie Port IP Unicast 1/2 Opcje: 3671 Ten parametr określa port adresu IP 1 lub 2. Nie można używać ogólnych portów zarezerwowanych np. dla http, ftp, lub , 1900, 1901, 50000, 50001, 50002, Wprowadzenie jednego z tych portów spowoduje, że transmisja unicast nie zostanie aktywowana ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 24

27 Uruchamianie 3.3 Obiekty komunikacyjne Router IP IPR/S nie zawiera obiektów komunikacyjnych KNX. 3.4 IPR/S jako interfejs programowania Routera IP IPR/S można używać jako interfejsu programowania razem z programem ETS. Do tego celu urządzenie udostępnia dodatkowy adres fizyczny, którego można używać do tunelowania połączeń, np. z ETS: Wizualizacja PC z ETS Wskazówka Adres fizyczny tunelowania połączeń musi pasować do topologii. Dlatego w powyższym przykładzie został użyty adres ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 25

28 Uruchamianie Ustawienia od wersji ETS3.0f Program ETS łączy się z drugim adresem fizycznym w celu zaprogramowania urządzeń na linii. W tym celu należy ustanowić połączenie przy użyciu okna Extras/Options/Communication programu ETS w następujący sposób: Kliknąć opcję Configure Interfaces, pojawi się nowe okno. Kliknąć polecenie New. Zastąpić nazwę nazwą pasującą do instalacji KNX, np. Pomieszczenie IPR 112. Wybrać typ KNXnet/IP. Program ETS wyszuka automatycznie przez przyłącze LAN urządzenia KNXnet/IP w sieci i wyświetli je w polu wyboru w obszarze urządzeń KNXnet/IP. Wybrać urządzenie z pola wyboru. Jeżeli urządzenie nie jest wyświetlane, ponownie kliknąć przycisk Rescan. Po wybraniu urządzenia zostaną wyświetlone jego dane, np. nazwa MAC lub tekstowa: Po potwierdzeniu przyciskiem OK tworzenie IPR/S jako interfejsu programowania zostanie zakończone. Jeżeli wybrane urządzenie nie zostanie połączone, połączenie można sprawdzić przez kliknięcie przycisku KNXnet/IP Diagnostic Wizard ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 26

29 Uruchamianie Po zakończeniu ustawiania można sprawdzić połączenie z IPR/S przez kliknięcie w nowym oknie przycisku Test: Przy użyciu przycisku Settings można ustawić fizyczny adres tunelowania połączeń jako interfejs programowania. Pojawi się następujące okno: Należy dopilnować, aby adres fizyczny tunelowania połączeń pasował do topologii, tutaj np ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 27

30

31 Planowanie i zastosowanie 4 Planowanie i zastosowanie 4.1 Router IP w sieci Router IP jest przeznaczony do zastosowania w sieciach 10/100-BaseT wg standardu IEEE Urządzenie jest wyposażone w funkcję autosensing i automatycznie ustawia prędkość transmisji (10 lub 100 Mb) Adres IP routera IPR/S Adres IP urządzenia można pobrać z serwera DHCP. W tym celu należy ustawić automatyczne nadawanie adresu IP w programie ETS, patrz okno parametrów Ustawienia IP. Jeżeli przy włączonym ustawieniu nie zostanie znaleziony serwer DHCP, urządzenie rozpoczyna automatyczną procedurę adresu IP i samoczynnie nadaje sobie adres IP z zakresu xxx.yyy. Adres IP, który zostaje przypisany do urządzenia podczas uruchamiania (przez DHCP lub AutoIP), zostaje zachowany do następnego ponownego uruchomienia (wyłączenie/włączenie lub zaprogramowanie od nowa). Aby przypisać adres IP routera IPR/S na stałe, należy określić stały adres IP w programie ETS (oraz maskę podsieci i bramę standardową), patrz okno parametrów Ustawienia IP ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 29

32 Planowanie i zastosowanie Telegramy KNX w sieci Router IP wysyła telegramy z KNX do sieci IP zgodnie ze specyfikacją protokołu KNXnet/IP. Przy ustawieniu standardowym te telegramy są wysyłane pod adres IP Multicast na porcie 3671 jako telegramy multicast. Ten adres IP Multicast jest adresem dla KNXnet/IP, określonym wspólnie przez stowarzyszenia KNX i IANA dla urządzeń KNX-IP. Ten adres należy zachować i zmieniać tylko wtedy, jeżeli przez istniejącą sieć musi być używany inny adres. Aby było możliwe komunikowanie się większej liczby routerów IP w sieci, musi być możliwa komunikacja multicast między urządzeniami. W zależności od rodzaju sieci i ustawienia używanych komponentów sieciowych, np. routera, przełącznika lub zapory, adres IP Multicast należy najpierw bezpośrednio odblokować. W tym celu należy skontaktować się z administratorem sieci. Jeżeli komunikacja multicast w sieci jest niemożliwa, router IPR/S może również wysyłać telegramy unicast do adresu IP. Może to być na przykład adres IP komputera, na którym jest uruchomione oprogramowanie graficzne. Komunikacja przez unicast nie jest zgodna ze specyfikacją KNXnet/IP i obecnie (08/2008) działa tylko z routerami IP IPR/S firmy ABB. W celu uzyskania dalszych informacji patrz: Okno parametrów Komunikacja IP Unicast Wskazówka Podczas planowania systemu KNX należy pamiętać o tym, że liczba przesyłanych telegramów jest ograniczona także wtedy, gdy używany jest router IP. Ze względu na wysoką prędkość transmisji po stronie IP (10/100 Mb/s) przy dużych ilościach danych w niektórych systemach na linii TP1 (9,6 kb/s) mogą występować straty telegramów. Wskazówka Podczas ataku typu IP-, TCP- lub UDP-flooding (atak z Internetu) router IP jest niedostępny. Wszystkie usługi są ponownie dostępne po ustaniu ataku typu flooding. W celu uniknięcia tej reakcji należy ustawić na poziomie sieci ograniczanie prędkości. W tym celu należy skontaktować się z administratorem sieci ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 30

33 Planowanie i zastosowanie IPR/S jako sprzęgacz zakresów Router IP może przejmować w urządzeniach KNX funkcję sprzęgacza zakresów. W tym celu router musi otrzymać fizyczny adres sprzęgacza zakresów ( ). Aktualnie w jednym projekcie ETS (ETS3.0f) przy użyciu sprzęgaczy zakresów można utworzyć do 15 zakresów. Na poniższym rysunku została przedstawiona topologia z routerami IP jako sprzęgaczami zakresów i sprzęgaczem linii KNX (LK/S4.1). G = urządzenie KNX LK = sprzęgacz linii 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 31

34 Planowanie i zastosowanie IPR/S jako sprzęgacz linii Router IP może przejmować w urządzeniach KNX funkcję sprzęgacza linii. W tym celu router musi otrzymać fizyczny adres sprzęgacza linii ( ). Aktualnie w jednym projekcie ETS (ETS3.0f) można utworzyć do 225 linii. Na poniższym rysunku została przedstawiona topologia z routerami IP jako sprzęgaczami linii. G = urządzenie KNX Tą topologię można opisać jako topologię płaską, ponieważ zawiera linie główne lub linie zakresów KNX. Telegramy są przekazywane z danej linii KNX bezpośrednio do sieci Ethernet ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 32

35 Planowanie i zastosowanie Topologia mieszana Jest to możliwe, jeżeli w ramach instalacji KNX w jednym miejscu, np. w biurowcu, konieczne jest zastosowanie routera IP w funkcji sprzęgacza zakresów, a w innym miejscu, np. w oddalonym garażu podziemnym, jako sprzęgacza linii. Należy przy tym pamiętać, aby router IP jako sprzęgacz linii używał adresu sprzęgacza linii ze swobodnego zakresu, np. tutaj na rysunku G = urządzenie KNX LK = sprzęgacz linii 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 33

36

37 Załącznik A Załącznik A.1 Dane do zamówienia Skrócona nazwa Nazwa Numer towaru bbn EAN Grupa cenowa Waga 1 szt. [kg] Jednostka opakowanio wa [Szt.] IPR/S 2.1 Router IP, REG 2CDG R P2 0, ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 35

38 Załącznik A.2 Notatki 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 36

39 Załącznik A.3 Notatki 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 37

40 Załącznik A.4 Notatki 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 38

41

42 Kontakt ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Eppelheimer Straße Heidelberg, Germany Telefon: +49 (0) (Marketing) Faks: +49 (0) Pozostałe informacje i osoby kontaktowe: Wskazówka: Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych produktów oraz zmian w treści tego dokumentu bez wcześniejszego powiadomienia. Przy zamówieniach zastosowanie mają odpowiednio ustalone warunki. ABB AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w tym dokumencie. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa do tego dokumentu oraz zawartych w nim przedmiotów i ilustracji. Powielanie, udostępnianie osobom trzecim lub wykorzystanie treści, także we fragmentach, jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody ABB AG. Druk numer 2CDC D4001 (09.12) Copyright 2012 ABB Wszystkie prawa zastrzeżone

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Nastawnik przełączania, x-krotny, 16 A, MDRC SA/S x.16.2.1, 2CDG1101xxR0011

ABB i-bus KNX Nastawnik przełączania, x-krotny, 16 A, MDRC SA/S x.16.2.1, 2CDG1101xxR0011 Dane techniczne 2CDC505051D4005 ABB i-bus KNX Opis produktu Nastawniki przełączania 16-A SA/S x.16.2.1 to urządzenia do montażu szeregowego przeznaczone do zabudowy w rozdzielnicach o konstrukcji ProM.

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Nastawnik, x-krotny, z rozpoznaniem prądu, 16/20 A, obciążenie typu C, MDRC SA/S x.16.6.1, 2CDG1101xxR0011

ABB i-bus KNX Nastawnik, x-krotny, z rozpoznaniem prądu, 16/20 A, obciążenie typu C, MDRC SA/S x.16.6.1, 2CDG1101xxR0011 Dane techniczne 2CDC505083D4003 ABB i-bus KNX Opis produktu Nastawniki przełączania 16/20 A SA/S x.16.6.1 to urządzenia do montażu szeregowego przeznaczone do zabudowy w rozdzielnicach o konstrukcji ProM.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus

Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus Wersja oprogramowania 2.00 ethm1_plus_pl 07/14 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

CentralControl CC51. Instrukcja montażu i obsługi. Centrala sterująca

CentralControl CC51. Instrukcja montażu i obsługi. Centrala sterująca CentralControl CC51 pl Instrukcja montażu i obsługi Centrala sterująca Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik oprogramowania Serwer OPC ProMinent / wbudowany serwer WWW LAN dla DULCOMARIN II DULCO -Net

Podręcznik oprogramowania Serwer OPC ProMinent / wbudowany serwer WWW LAN dla DULCOMARIN II DULCO -Net Podręcznik oprogramowania Serwer OPC ProMinent / wbudowany serwer WWW LAN dla DULCOMARIN II DULCO -Net PL A0850 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

HP 9250C Digital Sender

HP 9250C Digital Sender HP 9250C Digital Sender Podręcznik użytkownika Informacja o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo