ABB i-bus KNX Router IP IPR/S 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABB i-bus KNX Router IP IPR/S 2.1"

Transkrypt

1 Podręcznik produktu ABB i-bus KNX Router IP IPR/S 2.1 Systemy techniczne do budynków

2 Niniejszy podręcznik zawiera opis działania routera IP IPR/S 2.1 z programem użytkowym Routing IP. Zmiany techniczne i pomyłki zastrzeżone. Wyłączenie odpowiedzialności Mimo że zgodność treści niniejszego podręcznika drukowanego ze sprzętem i oprogramowaniem została sprawdzona, nie można całkowicie wykluczyć odchyleń. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie przypadki. Niezbędne poprawki zostaną wprowadzone w nowych wersjach podręcznika. Prosimy o informację w razie konieczności wprowadzenia poprawek.

3 Spis treści Spis treści Strona 1 Ogólne informacje Ogólne informacje o produkcie i działaniu Technologia urządzeń Dane techniczne Schemat przyłączy Rysunek wymiarowy Montaż i instalacja Opis wejść i wyjść Elementy obsługowe Elementy wskaźnikowe Uruchamianie Przegląd Parametry Okno parametrów KNX -> LAN Okno parametrów LAN -> KNX Okno parametrów Ustawienia IP Okno parametrów Adres IP Okno parametrów Komunikacja IP Multicast Okno parametrów Komunikacja IP Unicast Obiekty komunikacyjne IPR/S jako interfejs programowania Ustawienia od wersji ETS3.0f Planowanie i zastosowanie Router IP w sieci Adres IP routera IPR/S Telegramy KNX w sieci IPR/S jako sprzęgacz zakresów IPR/S jako sprzęgacz linii Topologia mieszana A Załącznik 35 A.1 Dane do zamówienia A.2 Notatki A.3 Notatki A.4 Notatki ABB STOTZ-KONTAKT GmbH i

4

5 Ogólne informacje 1 Ogólne informacje Router IP IPR/S 2.1 łączy magistralę KNX z siecią Ethernet. Przez sieć telegramy KNX mogą być wysyłane do innych urządzeń lub odbierane przez nie. Urządzenie komunikuje się za pośrednictwem protokołu KNXnet/IP stowarzyszenia KNX. Protokół jest niezgodny z protokołem EIBlib/IP, używanym np. przez bramę IP IG/S 1.1. W starszych dokumentach i w ETS 3.0e protokół KNXnet/IP jest również nazywany protokołem EIBnet/IP. Oba protokoły i specyfikacje są identyczne. 1.1 Ogólne informacje o produkcie i działaniu Oprócz funkcji tunelowania umożliwiającej połączenia z punktu do punktu router IP jest także wyposażony dodatkowo w funkcje sprzęgacza liniowego (routing). W ten sposób router IP może rozdzielać w sieci telegramy do innych linii i zakresów i odbierać je od nich ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 3

6

7 Technologia urządzeń 2 Technologia urządzeń IPR/S 2.1 2CDC F0008 Router IP 2.1 to urządzenie do montażu szeregowego (REG), stanowiące interfejs między instalacją KNX a sieciami IP. Można go używać jako szybkiego sprzęgacza linii lub zakresów i wykorzystywać przy tym sieć lokalną (LAN) do szybkiej wymiany telegramów między liniami/zakresami. Urządzenia KNX można programować przy użyciu programu ETS 3.0 przez sieć LAN. Urządzenie używa protokołu KNXnet/I stowarzyszenia KNX (routing i tunelowanie). Adres IP może być ustawiony na stałe lub może być odbierany z serwera DHCP. Router jest zasilany napięciem od 10 do 30 V DC. 2.1 Dane techniczne Zasilanie Zasilanie napięciowe U s V DC przez zacisk wtykowy Tętnienia resztkowe: < 5 % Pobór mocy Pobór prądu Moc stracona Napięcie znamionowe U n Prąd znamionowy I n Pobór prądu KNX Maks. 1,9 W przy 10 V Maks. 190 ma przy 10 V Maks. 1,9 W przy 10 V 12 V DC 145 ma przy 12 V Z KNX < 10 ma Przyłącza KNX Zacisk przyłączeniowy magistrali Zacisk wtykowy napięcia roboczego LAN Zacisk wtykowy Gniazdo RJ45 dla 10/100BaseT, sieci IEEE 802.3, funkcja autosensing Elementy obsługowe i wskaźnikowe Dioda LED czerwona i przycisk Do nadawania adresu fizycznego Dioda LED zielona Dioda LED żółta Wskaźnik gotowości do pracy Wskaźnik połączenia sieciowego Wskaźnik ruchu telegramów KNX Stopień ochrony IP 20 Wg DIN EN Klasa ochrony II Wg DIN EN Kategoria izolacji Obniżone napięcie bezpieczeństwa KNX Kategoria przepięciowa Stopień zanieczyszczenia SELV 24 V DC III wg DIN EN wg DIN EN Zakres temperatur Praca 0 C +45 C Składowanie Transport -25 C +55 C -25 C +70 C Warunki otoczenia maksymalna wilgotność powietrza 93%, zroszenie niedopuszczalne 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 5

8 Technologia urządzeń Konstrukcja Urządzenie do montażu szeregowego (REG) Modułowe urządzenie instalacyjne, ProM Wymiary 90 x 36 x 64 mm (W x S x G) Szerokość montażowa Głębokość montażowa 2 moduły po 18 mm 68 mm Montaż Na szynie nośnej 35 mm Wg DIN EN Pozycja montażowa Waga Obudowa, kolor Dowolna 0,10 kg Tworzywo, szary Dopuszczenie KNX wg EN , -2 Znak CE zgodnie z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywami niskonapięciowymi Program użytkowy Maksymalna liczba Maksymalna liczba Maksymalna liczba Obiekty komunikacyjne Adresy grup Przyporządkowania Routing Wskazówka Do programowania jest wymagana wersja ETS3 V3.0e lub nowsza. Jeżeli używany jest program ETS3, należy zaimportować plik typu *.VD3. Program użytkowy znajduje się w ETS3 w ścieżce ABB/Systemgeräte/Routing (ABB/Urządzenia systemowe/routing). Urządzenie nie obsługuje funkcji zamykania projektu lub urządzenia KNX w ETS. Jeśli zostanie zablokowany dostęp do wszystkich urządzeń projektu przez klucz BCU, nie będzie to miało żadnego wpływu na urządzenie. W dalszym ciągu będzie istniała możliwość jego odczytu i zaprogramowania ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 6

9 Technologia urządzeń 2.2 Schemat przyłączy 2CDC F0007 IPR/S LED ON 6 Dioda LED programowania 2 LED LAN/LINK 7 Przycisk Programowanie 3 Dioda LED telegramów 8 Ramka mocująca tabliczek 4 Przyłącze zasilania napięciowego 9 Przyłącze LAN 5 Przyłącze KNX 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 7

10 Technologia urządzeń 2.3 Rysunek wymiarowy 2CDC F ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 8

11 Technologia urządzeń 2.4 Montaż i instalacja Zgodnie z DIN VDE należy zapewnić dostępność urządzenia na potrzeby eksploatacji, kontroli, oględzin, konserwacji i naprawy. Warunek uruchomienia Do uruchomienia urządzenia wymagany jest komputer PC z programem ETS3 V3.0e lub nowszym, podłączenie do ABB i-bus, np. przy użyciu interfejsu KNX, oraz zasilanie napięciowe od 10 do 30 V DC. Aby było możliwe programowanie routera IP lub innych urządzeń KNX przez sieć (LAN), wymagany jest komputer PC z przyłączem do sieci LAN. Montaż i uruchomienie mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Podczas planowania i budowy instalacji elektrycznych należy przestrzegać obowiązujących norm, dyrektyw, przepisów i zarządzeń. W trakcie transportu oraz podczas pracy urządzenie należy chronić przed działaniem wilgoci, zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w ramach wyznaczonych dla niego danych technicznych! Z urządzenia wolno korzystać wyłącznie przy zamkniętej obudowie (rozdzielnica)! Stan w chwili dostawy Do urządzenia jest przypisany fabrycznie adres fizyczny oraz drugi adres fizyczny do tunelowania połączeń. Program z aplikacjami jest już załadowany. Adres IP jest ustawiony na przydzielanie automatyczne (DHCP/AutoIP). Nadawanie adresu fizycznego Przydzielanie adresu fizycznego do routera IP ABB i-bus jest wykonywane przez ETS i przy użyciu przycisku programowania urządzenia. Urządzenie jest wyposażone w przycisk Programowanie, służący do nadawania adresu fizycznego. Po wciśnięciu tego przycisku włącza się czerwona dioda LED programowania. Dioda gaśnie, gdy ETS nada adres fizyczny lub po ponownym wciśnięciu przycisku Programowanie. Czyszczenie Zabrudzone urządzenia można czyścić suchą szmatką. Jeżeli to nie wystarcza, można szmatkę lekko zwilżyć ługiem mydlanym. Pod żadnym pozorem nie wolno stosować środków żrących ani rozpuszczalników. Konserwacja Urządzenie jest bezobsługowe. W przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych transportem i/lub magazynowaniem, urządzenie nie może być naprawiane przez obcy personel. Otwarcie urządzenia powoduje utratę gwarancji ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 9

12 Technologia urządzeń 2.5 Opis wejść i wyjść Wejście zasilania napięciowego od 10 do 30 V DC Do wejścia zasilania napięciowego można podłączać wyłącznie napięcie stałe od 10 do 30 V. Należy używać zasilaczy sieciowych NT/S, znajdujących się w naszej ofercie. Po włączeniu zasilania napięciowego rozpoczyna się procedura startowa urządzenia. Po osiągnięciu przez urządzenie gotowości do pracy, maksymalnie po 40 sekundach od włączenia zasilania napięciowego, zaczyna świecić dioda LED ON z przodu obudowy. UWAGA Napięcie zasilające musi wynosić od 10 do 30 V DC. W przeciwnym razie urządzenie może zostać zniszczone! Przyłącze KNX Podłączenie magistrali KNX następuje za pomocą dostarczonego zacisku przyłączeniowego magistrali. Wskazówka Do programowania jest wymagana wersja ETS3 V3.0e lub nowsza. Przyłącze LAN Połączenie z siecią jest wykonywane przez złącze Ethernet-RJ45 w sieci LAN. Prędkość transmisji interfejsu sieciowego wynosi 10/100 Mb/s. Aktywność sieciowa jest sygnalizowana przez diodę LED LAN/LINK, znajdującą się z przodu obudowy. 2.6 Elementy obsługowe Na routerze IP nie ma żadnych elementów obsługowych ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 10

13 Technologia urządzeń 2.7 Elementy wskaźnikowe Po stronie czołowej IPR/S znajdują się trzy wskaźnikowe diody LED: ON LAN/LINK Telegram ON Dioda LED świeci, gdy jest dostępne napięcie zasilające a urządzenie jest gotowe do pracy. Dioda LED zaczyna migać przy uruchamianiu urządzenia, maksymalnie po 40 sekundach od włączenia zasilania napięciowego. LAN/LINK Dioda LED świeci, gdy urządzenie wykryje połączenie z siecią. Dioda LED miga, gdy urządzenie wykryje aktywność w sieci, czyli wymianę danych. Telegram Dioda LED świeci, gdy nawiązane jest połączenie z KNX. Dioda LED miga, gdy urządzenie rozpozna telegram na magistrali KNX ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 11

14

15 Uruchamianie 3 Uruchamianie 3.1 Przegląd Parametryzacja routera IP jest wykonywana przy użyciu oprogramowanie Engineering Tool Software ETS3 od wersji 3.0e. 3.2 Parametry W tym rozdziale zostały opisane parametry routera IP na podstawie okna parametrów. Okna parametrów są zbudowane dynamicznie, przez co w zależności od parametryzacji i funkcji wyjść odblokowywane są kolejne parametry lub całe okna parametrów. Wartości ustawień fabrycznych parametrów są zaznaczone podkreśleniem, np.: Opcja: tak nie 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 13

16 Uruchamianie Okno parametrów KNX -> LAN W oknie parametrów KNX -> LAN można określić przetwarzanie telegramów z systemu KNX do sieci LAN. Telegramy grupowe Grupa główna 0 13 Opcje: filtruj przekaż blokada Ten parametr określa, czy telegramy z adresami grupowymi grup głównych od 0 do 13 mają być filtrowane, przekazywane lub blokowane. filtruj: Telegramy o adresach grupowych grup głównych od 0 do 13 z KNX do LAN są filtrowane według tabeli filtrowania obliczonej automatycznie przez ETS. przekaż: Wszystkie telegramy grupowe grup głównych od 0 do 13 są przekazywane bez uwzględnienia tabeli filtrowania. To ustawienie jest przydatne tylko podczas uruchamiania i wykonywania diagnostyki. W normalnym trybie nie należy go używać. blokada: Wszystkie telegramy grupowe z KNX do LAN są blokowane bez uwzględnienia tabeli filtrowania ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 14

17 Uruchamianie Telegramy grupowe Grupa główna Opcje: przekaż blokada Ten parametr określa, czy telegramy z adresami grupowymi grup głównych od 14 do 31 mają być przekazywane lub blokowane. Ponieważ program ETS nie oblicza tabeli filtrowania dla grup głównych od 14 do 31, te adresy grupowe mogą być tylko przekazywane lub blokowane. przekaż: Wszystkie telegramy grupowe grup głównych od 14 do 31 są przekazywane. blokada: Telegramy grupowe grup głównych od 14 do 31 z KNX do LAN nie są przekazywane. Telegramy adresowane fizycznie i telegramy broadcast Opcje: filtruj blokada Ten parametr określa, czy telegramy adresowane fizycznie lub telegramy broadcast, np. adresy grupowe 0/0/0, mają być filtrowane lub blokowane. filtruj: Z KNX są przekazywane do LAN tylko te telegramy, które mają opuścić linię łączącą IPR/S z LAN. blokada: Telegramy adresowane fizycznie i telegramy broadcast nie są przetwarzane przez IPR/S. Jeżeli jest wybrane to ustawienie, to z linii znajdującej się pod IPR/S nie można wysyłać telegramów adresowanych fizycznie do innej linii, np. podczas programowania. Potwierdzenie dla telegramu grupowego Opcje: tylko przy przekazywaniu zawsze Ten parametr określa, czy router IP ma potwierdzać telegramy grupowe telegramem. tylko przy przekazywaniu: Telegramy grupowe są potwierdzane tylko wtedy (przez wysłanie ACK), jeżeli są przekazywane z routera IP również do sieci LAN. W ten sposób potwierdzane są tylko te telegramy, które zostały również wprowadzone do tabeli filtrowania IPR/S. zawsze: Wszystkie telegramy grupowe na KNX są potwierdzane przez router IPR/S ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 15

18 Uruchamianie Okno parametrów LAN -> KNX W oknie parametrów KNX -> LAN można określić przetwarzanie telegramów z sieci LAN do systemu KNX. Telegramy grupowe Grupa główna 0 13 Opcje: filtruj przekaż blokada Ten parametr określa, czy telegramy z adresami grupowymi grup głównych od 0 do 13 mają być filtrowane, przekazywane lub blokowane. filtruj: Telegramy o adresach grupowych grup głównych od 0 do 13 z LAN do KNX są filtrowane według tabeli filtrowania obliczonej automatycznie przez ETS. przekaż: Wszystkie telegramy grupowe grup głównych od 0 do 13 są przekazywane bez uwzględnienia tabeli filtrowania. To ustawienie jest przydatne tylko podczas uruchamiania i wykonywania diagnostyki. W normalnym trybie nie należy go używać. blokada: Wszystkie telegramy grupowe z LAN do KNX są blokowane bez uwzględnienia tabeli filtrowania ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 16

19 Uruchamianie Telegramy grupowe Grupa główna Opcje: przekaż blokada Ten parametr określa, czy telegramy z adresami grupowymi grup głównych od 14 do 31 mają być przekazywane lub blokowane. Ponieważ program ETS nie oblicza tabeli filtrowania dla grup głównych od 14 do 31, te adresy grupowe mogą być tylko przekazywane lub blokowane. przekaż: Wszystkie telegramy grupowe grup głównych od 14 do 31 są przekazywane. blokada: Telegramy grupowe grup głównych od 14 do 31 z LAN do KNX nie są przekazywane. Telegramy adresowane fizycznie i telegramy broadcast Opcje: filtruj blokada Ten parametr określa, czy telegramy adresowane fizycznie lub telegramy broadcast, np. adres grupowy 0/0/0, mają być filtrowane lub blokowane. filtruj: Z KNX są przekazywane do LAN tylko te telegramy, które mają zostać przekazane do linii. blokada: Telegramy adresowane fizycznie i telegramy broadcast nie są przetwarzane przez IPR/S. W przypadku tego ustawienia telegramy adresowane fizycznie lub telegramy broadcast z LAN do KNX są blokowane ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 17

20 Uruchamianie Okno parametrów Ustawienia IP W oknie parametrów Ustawienia IP można wprowadzać ustawienia na stronie IP routera IP. Nazwa urządzenia (maks. 30 znaków) Opcje: ABB IP-Router IPR/S Nazwa urządzenia służy do identyfikacji urządzenia w sieci LAN. W przypadku zapytania wyszukiwania, np. przez ETS, każde urządzenie KNXnet/IP zgłasza swoją nazwę i może być przyporządkowane przy jej użyciu. W ten sposób np. przez nazwy IPR/, EG, UV7 można również przekazać informację o miejscu montażu urządzenia. Tekst może zawierać maksymalnie 30 znaków. Ta nazwa jest wskazywana również wtedy, gdy urządzenie zostaje określone przez ETS jako interfejs komunikacyjny. W celu uzyskania dalszych informacji patrz: IPR/S jako interfejs programowania Przydzielenie adresu IP Opcje: automatyczny (DHCP, AutoIP) stały automatyczny: W ustawieniu standardowym router IP oczekuje przypisania adresu IP przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ten serwer na żądanie przydziela urządzeniu dowolny adres IP. Jeżeli w sieci nie ma dostępnego serwera DHCP lub serwer nie odpowie w ciągu 30 sekund, urządzenie rozpoczyna automatyczną procedurę IP. Polega ona na tym, że urządzenie nadaje sobie adres z zarezerwowanego zakresu automatycznych adresów IP ( xxx.yyy). stały: Jeżeli w sieci nie ma zainstalowanego serwera DHCP lub adres IP ma być zawsze taki sam, adresy można również nadawać na stałe. Pojawia się okno parametrów Adres IP. Ustaw specjalnie komunikację IP Opcje: nie tak nie: Router IPR/S wysyła telegramy jako transmisje multicast o standardowym adresie do sieci IP. tak: Nie można używać ustawienia standardowego. Pojawi się okno parametrów komunikacji IP ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 18

21 Uruchamianie Okno parametrów Adres IP Okno parametrów Adres IP jest widoczne tylko wtedy, gdy na stronie parametrów Ustawienia IP dla parametru Przydzielenie adresu IP jest wybrana opcja stały. Adres IP Opcje: Bajt x Adres IP jest jednoznacznym adresem routera IP w sieci LAN. Adres ten należy wprowadzać w bajtach, np. w przypadku adresu w następujący sposób: Bajt 1: 192 Bajt 2: 168 Bajt 3: 0 Bajt 4: 10 Maska podsieci Opcje: Bajt x Maska podsieci określa klasę sieci. Zależnie od liczby i struktury podsieci należy odpowiednio ustawić maskę podsieci. W najprostszym przypadku małej sieci maskę podsieci należy ustawić w następujący sposób: Bajt 1: 255 Bajt 2: 255 Bajt 3: 255 Bajt 4: ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 19

22 Uruchamianie Brama standardowa Opcje: Bajt x Parametr Brama standardowa wskazuje punkt połączenia, np. adres IP routera, między sieciami, przez które mają być przekazywane telegramy IP. Takie bramy istnieją tylko w większych sieciach. W przypadku małych sieci można zachować ustawienie ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 20

23 Uruchamianie Okno parametrów Komunikacja IP Multicast Okno parametrów Komunikacja IP jest widoczne tylko wtedy, gdy na stronie parametrów Ustawienia IP dla parametru Ustaw specjalnie komunikację IP jest wybrana opcja tak. Początek komunikacji IP Opcje: Multicast Unicast Rodzaj komunikacji IP określa rodzaje telegramów wysyłanych przez router IP do sieci IP. Multicast: rodzaj komunikacji KNXnet/IP określony przez stowarzyszenie KNX dla urządzeń KNX-IP. To ustawienie należy zachować i zmieniać tylko wtedy, jeżeli przez istniejącą sieć muszą być wysyłane telegramy unicast. Unicast: Routing dla tego urządzenia zostaje wyłączony. Telegramy IP są teraz wysyłane tylko jako unicast pod ustawionymi adresami. Ta komunikacja specjalna nie jest zgodna ze specyfikacją KNXnet/IP i obecnie (stan z dnia 08/2008) działa tylko między urządzeniami ABB- IPR/S ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 21

24 Uruchamianie Adres przekazywania IP Multicast Opcje: Bajt x Adres przekazywania IP Multicast określa adres docelowy telegramów IP routera IPR/S. Wstępnie ustawiony adres jest adresem dla KNXnet/IP, określonym wspólnie przez stowarzyszenia KNX i IANA dla urządzeń KNX-IP. Ten adres należy zachować i zmieniać tylko wtedy, jeżeli przez istniejącą sieć musi być używany inny adres. Ważne Wszystkie routery IP lub inne urządzenia KNXnet/IP, które mają wymieniać telegramy w sieci IP, muszą używać tego samego adresu przekazywania IP Multicast. Jeżeli urządzenia mają być używane w tej samej sieci, lecz nie będą wymieniać między sobą telegramów, należy użyć różnych adresów przekazywania IP Multicast ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 22

25 Uruchamianie Okno parametrów Komunikacja IP Unicast Okno parametrów Komunikacja IP jest widoczne tylko wtedy, gdy na stronie parametrów Ustawienia IP dla parametru Ustaw specjalnie komunikację IP jest wybrana opcja tak. Początek komunikacji IP Opcje: Multicast Unicast Rodzaj komunikacji IP określa rodzaje telegramów wysyłanych przez router IPR/S do sieci IP. Multicast: rodzaj komunikacji KNXnet/IP określony przez stowarzyszenie KNX dla urządzeń KNX-IP. To ustawienie należy zachować i zmieniać tylko wtedy, jeżeli przez istniejącą sieć muszą być wysyłane telegramy unicast. Unicast: Routing dla tego urządzenia zostaje wyłączony. Telegramy IP są teraz wysyłane tylko jako unicast pod ustawionymi adresami. Ta komunikacja specjalna nie jest zgodna ze specyfikacją KNXnet/IP i obecnie (stan z dnia 08/2008) działa tylko między urządzeniami ABB- IPR/S. Adres przekazywania IP Unicast 1/2 Opcje: Bajt x Adres przekazywania IP Unicast 1 określa adres docelowy telegramów IP routera IP ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 23

26 Uruchamianie Port IP Unicast 1/2 Opcje: 3671 Ten parametr określa port adresu IP 1 lub 2. Nie można używać ogólnych portów zarezerwowanych np. dla http, ftp, lub , 1900, 1901, 50000, 50001, 50002, Wprowadzenie jednego z tych portów spowoduje, że transmisja unicast nie zostanie aktywowana ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 24

27 Uruchamianie 3.3 Obiekty komunikacyjne Router IP IPR/S nie zawiera obiektów komunikacyjnych KNX. 3.4 IPR/S jako interfejs programowania Routera IP IPR/S można używać jako interfejsu programowania razem z programem ETS. Do tego celu urządzenie udostępnia dodatkowy adres fizyczny, którego można używać do tunelowania połączeń, np. z ETS: Wizualizacja PC z ETS Wskazówka Adres fizyczny tunelowania połączeń musi pasować do topologii. Dlatego w powyższym przykładzie został użyty adres ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 25

28 Uruchamianie Ustawienia od wersji ETS3.0f Program ETS łączy się z drugim adresem fizycznym w celu zaprogramowania urządzeń na linii. W tym celu należy ustanowić połączenie przy użyciu okna Extras/Options/Communication programu ETS w następujący sposób: Kliknąć opcję Configure Interfaces, pojawi się nowe okno. Kliknąć polecenie New. Zastąpić nazwę nazwą pasującą do instalacji KNX, np. Pomieszczenie IPR 112. Wybrać typ KNXnet/IP. Program ETS wyszuka automatycznie przez przyłącze LAN urządzenia KNXnet/IP w sieci i wyświetli je w polu wyboru w obszarze urządzeń KNXnet/IP. Wybrać urządzenie z pola wyboru. Jeżeli urządzenie nie jest wyświetlane, ponownie kliknąć przycisk Rescan. Po wybraniu urządzenia zostaną wyświetlone jego dane, np. nazwa MAC lub tekstowa: Po potwierdzeniu przyciskiem OK tworzenie IPR/S jako interfejsu programowania zostanie zakończone. Jeżeli wybrane urządzenie nie zostanie połączone, połączenie można sprawdzić przez kliknięcie przycisku KNXnet/IP Diagnostic Wizard ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 26

29 Uruchamianie Po zakończeniu ustawiania można sprawdzić połączenie z IPR/S przez kliknięcie w nowym oknie przycisku Test: Przy użyciu przycisku Settings można ustawić fizyczny adres tunelowania połączeń jako interfejs programowania. Pojawi się następujące okno: Należy dopilnować, aby adres fizyczny tunelowania połączeń pasował do topologii, tutaj np ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 27

30

31 Planowanie i zastosowanie 4 Planowanie i zastosowanie 4.1 Router IP w sieci Router IP jest przeznaczony do zastosowania w sieciach 10/100-BaseT wg standardu IEEE Urządzenie jest wyposażone w funkcję autosensing i automatycznie ustawia prędkość transmisji (10 lub 100 Mb) Adres IP routera IPR/S Adres IP urządzenia można pobrać z serwera DHCP. W tym celu należy ustawić automatyczne nadawanie adresu IP w programie ETS, patrz okno parametrów Ustawienia IP. Jeżeli przy włączonym ustawieniu nie zostanie znaleziony serwer DHCP, urządzenie rozpoczyna automatyczną procedurę adresu IP i samoczynnie nadaje sobie adres IP z zakresu xxx.yyy. Adres IP, który zostaje przypisany do urządzenia podczas uruchamiania (przez DHCP lub AutoIP), zostaje zachowany do następnego ponownego uruchomienia (wyłączenie/włączenie lub zaprogramowanie od nowa). Aby przypisać adres IP routera IPR/S na stałe, należy określić stały adres IP w programie ETS (oraz maskę podsieci i bramę standardową), patrz okno parametrów Ustawienia IP ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 29

32 Planowanie i zastosowanie Telegramy KNX w sieci Router IP wysyła telegramy z KNX do sieci IP zgodnie ze specyfikacją protokołu KNXnet/IP. Przy ustawieniu standardowym te telegramy są wysyłane pod adres IP Multicast na porcie 3671 jako telegramy multicast. Ten adres IP Multicast jest adresem dla KNXnet/IP, określonym wspólnie przez stowarzyszenia KNX i IANA dla urządzeń KNX-IP. Ten adres należy zachować i zmieniać tylko wtedy, jeżeli przez istniejącą sieć musi być używany inny adres. Aby było możliwe komunikowanie się większej liczby routerów IP w sieci, musi być możliwa komunikacja multicast między urządzeniami. W zależności od rodzaju sieci i ustawienia używanych komponentów sieciowych, np. routera, przełącznika lub zapory, adres IP Multicast należy najpierw bezpośrednio odblokować. W tym celu należy skontaktować się z administratorem sieci. Jeżeli komunikacja multicast w sieci jest niemożliwa, router IPR/S może również wysyłać telegramy unicast do adresu IP. Może to być na przykład adres IP komputera, na którym jest uruchomione oprogramowanie graficzne. Komunikacja przez unicast nie jest zgodna ze specyfikacją KNXnet/IP i obecnie (08/2008) działa tylko z routerami IP IPR/S firmy ABB. W celu uzyskania dalszych informacji patrz: Okno parametrów Komunikacja IP Unicast Wskazówka Podczas planowania systemu KNX należy pamiętać o tym, że liczba przesyłanych telegramów jest ograniczona także wtedy, gdy używany jest router IP. Ze względu na wysoką prędkość transmisji po stronie IP (10/100 Mb/s) przy dużych ilościach danych w niektórych systemach na linii TP1 (9,6 kb/s) mogą występować straty telegramów. Wskazówka Podczas ataku typu IP-, TCP- lub UDP-flooding (atak z Internetu) router IP jest niedostępny. Wszystkie usługi są ponownie dostępne po ustaniu ataku typu flooding. W celu uniknięcia tej reakcji należy ustawić na poziomie sieci ograniczanie prędkości. W tym celu należy skontaktować się z administratorem sieci ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 30

33 Planowanie i zastosowanie IPR/S jako sprzęgacz zakresów Router IP może przejmować w urządzeniach KNX funkcję sprzęgacza zakresów. W tym celu router musi otrzymać fizyczny adres sprzęgacza zakresów ( ). Aktualnie w jednym projekcie ETS (ETS3.0f) przy użyciu sprzęgaczy zakresów można utworzyć do 15 zakresów. Na poniższym rysunku została przedstawiona topologia z routerami IP jako sprzęgaczami zakresów i sprzęgaczem linii KNX (LK/S4.1). G = urządzenie KNX LK = sprzęgacz linii 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 31

34 Planowanie i zastosowanie IPR/S jako sprzęgacz linii Router IP może przejmować w urządzeniach KNX funkcję sprzęgacza linii. W tym celu router musi otrzymać fizyczny adres sprzęgacza linii ( ). Aktualnie w jednym projekcie ETS (ETS3.0f) można utworzyć do 225 linii. Na poniższym rysunku została przedstawiona topologia z routerami IP jako sprzęgaczami linii. G = urządzenie KNX Tą topologię można opisać jako topologię płaską, ponieważ zawiera linie główne lub linie zakresów KNX. Telegramy są przekazywane z danej linii KNX bezpośrednio do sieci Ethernet ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 32

35 Planowanie i zastosowanie Topologia mieszana Jest to możliwe, jeżeli w ramach instalacji KNX w jednym miejscu, np. w biurowcu, konieczne jest zastosowanie routera IP w funkcji sprzęgacza zakresów, a w innym miejscu, np. w oddalonym garażu podziemnym, jako sprzęgacza linii. Należy przy tym pamiętać, aby router IP jako sprzęgacz linii używał adresu sprzęgacza linii ze swobodnego zakresu, np. tutaj na rysunku G = urządzenie KNX LK = sprzęgacz linii 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 33

36

37 Załącznik A Załącznik A.1 Dane do zamówienia Skrócona nazwa Nazwa Numer towaru bbn EAN Grupa cenowa Waga 1 szt. [kg] Jednostka opakowanio wa [Szt.] IPR/S 2.1 Router IP, REG 2CDG R P2 0, ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 35

38 Załącznik A.2 Notatki 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 36

39 Załącznik A.3 Notatki 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 37

40 Załącznik A.4 Notatki 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 38

41

42 Kontakt ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Eppelheimer Straße Heidelberg, Germany Telefon: +49 (0) (Marketing) Faks: +49 (0) Pozostałe informacje i osoby kontaktowe: Wskazówka: Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych produktów oraz zmian w treści tego dokumentu bez wcześniejszego powiadomienia. Przy zamówieniach zastosowanie mają odpowiednio ustalone warunki. ABB AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w tym dokumencie. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa do tego dokumentu oraz zawartych w nim przedmiotów i ilustracji. Powielanie, udostępnianie osobom trzecim lub wykorzystanie treści, także we fragmentach, jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody ABB AG. Druk numer 2CDC D4001 (09.12) Copyright 2012 ABB Wszystkie prawa zastrzeżone

ABB i-bus KNX Złącze IP, MDRC IPS/S 2.1

ABB i-bus KNX Złącze IP, MDRC IPS/S 2.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Złącze IP 2.1 to urządzenie do montażu szeregowego (MDRC), stanowiące interfejs między instalacjami KNX a sieciami IP. Sieć lokalna (LAN) jest przy tym wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Złącze IP IPS/S 2.1

ABB i-bus KNX Złącze IP IPS/S 2.1 Podręcznik produktu ABB i-bus KNX Złącze IP IPS/S 2.1 Systemy techniczne do budynków Niniejszy podręcznik zawiera opis działania złącza IPS/S 2.1 z programem użytkowym Złącze IP. Zmiany techniczne i pomyłki

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Router IP, MDRC IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011

ABB i-bus KNX Router IP, MDRC IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011 Dane techniczne 2CDC502086D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Router IP 3.1.1 tworzy złącze między instalacjami KNX a sieciami IP. Może być używany jako sprzęgło liniowe lub obszarowe i korzystać przy tym

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Interfejs USB, REG USB/S 1.1

ABB i-bus KNX Interfejs USB, REG USB/S 1.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Interfejs umożliwia komunikację między komputerem PC a urządzeniem KNX. Przesyłanie danych jest sygnalizowane za pomocą diod KNX-LED i USB-LED. Interfejsu USB

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Interfejs licznika, MDRC ZS/S 1.1

ABB i-bus KNX Interfejs licznika, MDRC ZS/S 1.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Interfejs licznika ZS/S umożliwia zdalny odczyt danych i wartości liczników ABB serii A, DELTAplus, DELTAsingle, ODIN i ODINsingle. Odczytane informacje można

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Sprzęgło liniowe, MDRC LK/S 4.2

ABB i-bus KNX Sprzęgło liniowe, MDRC LK/S 4.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Sprzęgło liniowe ABB i-bus KNX jest urządzeniem do montażu szeregowego o szerokości modułu wynoszącej 2 jednostki. Wykorzystywane jest jako sprzęgło liniowe/

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu 8-krotne wejście binarne z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania styków

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S Dane techniczne 2CDC501052D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Zasilacze napięciowe KNX wytwarzają i monitorują napięcie systemowe KNX (SELV). Przy użyciu zintegrowanego dławika linia magistralna jest podłączona

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011 Dane techniczne 2CDC504084D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie służy do rejestracji sygnałów analogowych. Do urządzenia podłączyć można cztery dostępne na rynku czujniki. Połączenie z magistralą

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Sprzęgło liniowe LK/S 4.2 Podręcznik produktu

ABB i-bus KNX Sprzęgło liniowe LK/S 4.2 Podręcznik produktu Sprzęgło liniowe LK/S 4.2 Podręcznik produktu Spis treści Spis treści Strona 1 Informacje ogólne... 3 1.1 Korzystanie z podręcznika produktu...3 1.1.1 Struktura niniejszego podręcznika produktu...3 1.1.2

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Kontaktron EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011

ABB i-bus KNX Kontaktron EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011 Dane techniczne 2CDC508163D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Kontaktron EnOcean to urządzenie natynkowe przeznaczone do montażu na oknach lub drzwiach. Służy do wykrywania otwarcia lub zamknięcia okien

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Nastawnik przełączania, x-krotny, 16 A, MDRC SA/S x.16.2.1, 2CDG1101xxR0011

ABB i-bus KNX Nastawnik przełączania, x-krotny, 16 A, MDRC SA/S x.16.2.1, 2CDG1101xxR0011 Dane techniczne 2CDC505051D4005 ABB i-bus KNX Opis produktu Nastawniki przełączania 16-A SA/S x.16.2.1 to urządzenia do montażu szeregowego przeznaczone do zabudowy w rozdzielnicach o konstrukcji ProM.

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Zasilacze napięciowe KNX SV/S Instrukcja użytkowania

ABB i-bus KNX Zasilacze napięciowe KNX SV/S Instrukcja użytkowania Zasilacze napięciowe KNX SV/S Instrukcja użytkowania Spis treści Spis treści Strona 1 Informacje ogólne... 3 1.1 Korzystanie z instrukcji użytkowania...3 1.1.1 Struktura instrukcji użytkowania...4 1.1.2

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Termoelektryczny siłownik zaworu, 24 V TSA/K 24.2, 2CDG 120 050 R0011

ABB i-bus KNX Termoelektryczny siłownik zaworu, 24 V TSA/K 24.2, 2CDG 120 050 R0011 Dane techniczne 2CDC508159D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Termoelektryczny siłownik zaworu służy do otwierania i zamykania zaworów w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacji. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Aktor I/O, 8-krotny, urządzenie do montażu szeregowego (REG) IO/S

ABB i-bus KNX Aktor I/O, 8-krotny, urządzenie do montażu szeregowego (REG) IO/S Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu to urządzenie do montażu szeregowego (REG) o konstrukcji Pro M. Jest przeznaczony do montażu w rozdzielnicach z szyną nośną 35 mm. Nadawanie adresu fizycznego

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Kontroler oświetlenia DALI, 4f, NT DLR/A 4.8.1.1

ABB i-bus KNX Kontroler oświetlenia DALI, 4f, NT DLR/A 4.8.1.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Kontroler oświetlenia DALI ABB i-bus KNX jest urządzeniem natynkowym KNX (NT) przeznaczonym do montażu w ślepych pułapach lub podpowierzchniowo. Kontroler oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Nastawniki przełączania SA/S Instrukcja użytkowania

ABB i-bus KNX Nastawniki przełączania SA/S Instrukcja użytkowania ABB i-bus KNX Nastawniki przełączania SA/S Instrukcja użytkowania Spis treści Spis treści Strona 1 Informacje ogólne... 5 1.1 Korzystanie z instrukcji użytkowania...5 1.1.1 Struktura instrukcji użytkowania...6

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 19 Analiza pracy urządzeń KNX/EIB należących do odrębnych linii magistralnych Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie i analiza pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Aktor energetyczny, REG SE/S

ABB i-bus KNX Aktor energetyczny, REG SE/S Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Aktor energetyczny to urządzenie do montażu szeregowego o konstrukcji Pro M do zabudowy w rozdzielnicach. Aktor energetyczny jest szczególnie dobrze przystosowany

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Nastawnik, x-krotny, z rozpoznaniem prądu, 16/20 A, obciążenie typu C, MDRC SA/S x.16.6.1, 2CDG1101xxR0011

ABB i-bus KNX Nastawnik, x-krotny, z rozpoznaniem prądu, 16/20 A, obciążenie typu C, MDRC SA/S x.16.6.1, 2CDG1101xxR0011 Dane techniczne 2CDC505083D4003 ABB i-bus KNX Opis produktu Nastawniki przełączania 16/20 A SA/S x.16.6.1 to urządzenia do montażu szeregowego przeznaczone do zabudowy w rozdzielnicach o konstrukcji ProM.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Kontroler oświetlenia DALI, 8x, MDRC DLR/S M, 2CDG110101R0011

ABB i-bus KNX Kontroler oświetlenia DALI, 8x, MDRC DLR/S M, 2CDG110101R0011 Dane techniczne 2CDC507101D4002 ABB i-bus KNX Opis produktu Kontroler oświetlenia DALI ABB i-bus KNX DLR/S 8.16.1M to urządzenie do montażu szeregowego KNX (MDRC) o konstrukcji ProM do zabudowy w rozdzielnicach

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Moduł zasilający

Podręcznik techniczny Moduł zasilający 2CDC 550 001 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Moduł zasilający Moduł zasilający PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo 4 2.1 Zastosowane symbole 4 2.2

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu

ABB i-bus KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu ABB i-bus KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu Treść Treść Strona 1 Informacje ogólne 5 1.1 Wykorzystanie podręcznika produktu... 5 1.1.1 Budowa podręcznika produktu... 5 1.1.2 Wskazówki... 6

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I KONWERTER SIECIOWY Aktualizacja 120125 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 754 54 55 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: KONWERTER SIECIOWY 120125

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 09/08 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Pozwala obsługiwać centrale alarmowe z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Busch-Welcome do mybusch-jaeger Połączenie w kilku krokach

Busch-Welcome do mybusch-jaeger Połączenie w kilku krokach Busch-Welcome do mybusch-jaeger Połączenie w kilku krokach 1. Rejestracja i logowanie w portalu mybusch-jaeger. 2. Połączenie bramy sieciowej IP z portalem mybusch-jaeger. 3. Instalacja aplikacji Welcome

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 Deklaracja zgodności nr 41/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-501 spełnia wymagania Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-1

Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 Wersja oprogramowania 1.05 ethm1_pl 03/13 OSTRZEŻENIA Moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl www.tlenofon.pl Bramka VoIP Linksys PAP2T Tlenofon* Instrukcja Krok po kroku *) Bramka działa tylko z Tlenofonem. Nie działa z innymi operatorami VoIP. Instrukcja Krok po kroku Aby zacząć dzwonić należy

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 Pb Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem urządzenia należy starannie przeczytać

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Sprawdzarka cen LF

Rys. 1. Sprawdzarka cen LF 1. Przeznaczenie i budowa Redakcja 1.0 Sprawdzarka cen jest urządzeniem służącym do odczytywania (sprawdzania) cen towarów oznakowanych kodem kreskowym. Odczytanie kodu kreskowego za pomocą wbudowanego

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

Interfejs ETHERNET KOD: INTE. v.1.1. Zastępuje wydanie: 4 z dnia 11.08.2014

Interfejs ETHERNET KOD: INTE. v.1.1. Zastępuje wydanie: 4 z dnia 11.08.2014 Interfejs ETHERNET v.1.1 KOD: PL Wydanie: 5 z dnia 01.06.2015 Zastępuje wydanie: 4 z dnia 11.08.2014 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Instalacja.... 4 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

AST-CON-485E Konwerter Modbus TCP - Modbus RTU

AST-CON-485E Konwerter Modbus TCP - Modbus RTU AST-CON-485E Konwerter Modbus TCP - Modbus RTU Instrukcja obsługi Data opracowania: 2011-10-26 AST-CON-485E Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie konwertera... 3 2. Obsługiwane protokoły...

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0 1. Cechy Umożliwia obsługę 16 jednoczesnych połączeń ethernetowych jednego dla konfiguracji web modułu i 15 dla komunikacji ethernetowych z magistralą HAPCAN. Wybór podstawowych parametrów konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo