Projekt strategii rozwoju systemu USOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt strategii rozwoju systemu USOS"

Transkrypt

1 Projekt strategii rozwoju systemu USOS Autorzy raportu Dorota Nicewicz-Modrzewska z-ca Dyrektora Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM dr Ścibór Sobieski Dyrektor Centrum Informatyki UŁ

2 Spis treści I. Streszczenie... 4 II. Analiza strategiczna Wprowadzenie Otoczenie konkurencyjne rynek światowy... 6 Zmiany na światowym rynku IT... 6 Proces boloński... 7 Rynek oprogramowania Open Source... 7 Model biznesowy oparty o Open Source Europejski rynek oprogramowania dla uczelni Fundacja Kuali Otoczenie konkurencyjne rynek krajowy Podaż produktów konkurencyjnych Pozycja systemu USOS na polskim rynku Rynek pracy programistów Otoczenie technologiczne Wstęp Bazy danych Technologie i rozwiązania na uczelniach wyższych Wymagania co do integracji systemu Architektura aplikacji w kontekście kosztów Otoczenie socjologiczno-psychologiczne Rola zaufania w budowaniu środowiska Open Source Nowy paradygmat socjologiczny o motywacji Misja uczelni wyższych a Open Source Zamachowiec Oracle Analiza aktualnego stanu projektu USOS MUCI USOS Funkcjonalność Zarządzanie projektem Technologia Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 2/58

3 7. Analiza SWOT III. Opcje strategiczne Wariant I USOS Analiza SWOT Wariant II Projekt NEW USOS Analiza SWOT Wariant III Projekt NINA Analiza SWOT Wariant IV Projekt KUALI PL Analiza SWOT IV. Rekomendacje V. O autorach VI. Dodatki Dodatek 1. Lista członków Fundacji Kuali Dodatek 2. The Open Source Definition Spis rysunków Spis tabel Bibliografia Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 3/58

4 I. Streszczenie System USOS rozwijany jest przez zespół programistów Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem pani Janiny Mincer-Daszkiewicz już od blisko 10-ciu lat. Praktyka rozwoju systemów informatycznych mówi, że systemy o tak długim czasie projektowania zwykle wymagają gruntownych zmian architektonicznych, tak np. podaje w swojej publikacji Mityczny Osobomiesiąc. Eseje o inżynierii oprogramowania F. Brooks, pada wręcz stwierdzenie, że często należy przewidzieć porzucenie pierwszej wersji systemu. Dzieje się tak z kilku zasadniczych powodów: 1. zakres funkcjonalności systemów zwykle bardzo różni się od pierwotnych założeń, a co za tym idzie pierwotnie przyjęte rozwiązania architektoniczne utrudniają dalszy rozwój systemu, 2. system, który tworzony jest przez wiele lat zwykle nie posiada odpowiedniej spójności wewnętrznej (tworzony jest przez zmieniająca się grupę osób), przez co jego utrzymanie oraz dalszy rozwój staje się utrudniony, 3. niezwykle szybkie tempo rozwoju technologii informatycznych pozwala na zastosowanie bardziej efektywnych rozwiązań. Wybrane dla budowy systemu USOS technologie Oracle Forms i Oracle Reports, Oracle przestały być rozwijane przez producenta, co z każdym rokiem zwiększa ryzyko utraty kompatybilności ze środowiskiem systemowym stacji roboczych i serwerów. Zdarzenie to powinno być, naszym zdaniem, bodźcem do zaprojektowania nowoczesnej architektury systemu, która pozwoli na rozwój systemu w perspektywie wielu lat. Biorąc pod uwagę uwarunkowania uczelni wyższych, szczególnie publicznych, uważamy, że mówiąc o perspektywie wdrażania i użytkowania systemu informatycznego należy operować okresem lat. Chcemy jednocześnie zaznaczyć, że dokonując niniejszej analizy nie kwestionujemy słuszności wyboru pierwotnej technologii użytej do budowy USOS, która była dokonywana w zupełnie odmiennych uwarunkowaniach. Nie kwestionujemy też modelu w jakim powstawał oraz powstaje USOS, choć i tu można wprowadzić wiele ulepszeń co wskazujemy w wielu miejscach niniejszego opracowania. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie wariantów nowej architektury systemu, która naszym zdaniem, pozwoli mu na utrzymanie obecnej oraz rozwój pozycji systemu USOS na rynku uczelni polskich co stanowi główny i jedyny priorytet niniejszego opracowania. Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 4/58

5 II. Analiza strategiczna 1. Wprowadzenie Współczesny świat podlega nieustającym zmianom, jako przyczyny tychże można wymienić wiele aspektów współczesnego życia, takie jak: pośpiech, ogromny postęp technologiczny, rozwój nauk socjologicznych i politycznych, globalizację i wiele innych. Przeprowadzając analizę strategiczną należy dokonać bardzo wnikliwej analizy otoczenia, w którym się znajduje dana organizacji, i to zarówno otoczenia technologicznego jak i organizacyjnego. W przypadku przedsięwzięć takich jak projekty dużych systemów informatycznych zaniedbanie dokładnej analizy otoczenia może prowadzić do nieprzewidzianych skutków, objawiających się tym, że system informatyczny jest, działa poprawnie, ale z niewiadomych przyczyn użytkownicy nie chcą go używać, te niewiadomie przyczyny były często przyczyną klęsk bardzo dobrych rozwiązań. Można mnożyć przykłady wielu rozwiązań, które choć dobre miały przejściowe kłopoty albo musiały zostać porzucone. Przykładowo, systemy firmy Apple już w 1985 roku miały system okienkowy, dlaczego zatem to nie one obecnie dominują na biurkach użytkowników? Skoro istniały dobre i sprawdzone systemu Unixowe, to czemu obecnie zostały one wyparte przez Linuksa? Dlaczego firma Xerox, która jako pierwsza posiadała bardzo dobry system graficzny użytkownika, nie wdrożyła go w rozwiązaniach powszechnych? Dlatego też, w swoich publikacjach wielu autorów (np. Pressman, Sommerville) związanych z inżynierią oprogramowania wskazuje, że w trakcie pozyskiwania wymagań od klienta celem budowy nowego rozwiązania informatycznego należy uwzględnić również takie rzeczy jak (wymieniamy tylko najważniejsze w kontekście dalszych rozważań): 1. oszacować biznesowe i techniczne możliwości dla tworzonego systemu, 2. należy określić środowisko techniczne, tj. architekturą, system operacyjny, wymagania sieciowe i teleinformatyczne, w którym ma docelowo pracować system, Ponieważ według wiedzy autorów tego opracowania, dla systemu USOS nigdy nie przeprowadzono takiej analizy (powstawał on metodą iteracyjną), to według autorów jest to właściwy moment na to by przyjrzeć się niejako od nowa temu systemowi i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Niniejszy dokument nie zawiera dokładnej analizy porażek poszczególnych przedsięwzięć informatycznych, których przykłady podano powyżej, jednak zawiera te informacje o obecnym środowisku czy też otoczeniu uczelni wyższych, które zdaniem autorów są istotne z punktu widzenia dalszej analizy i wyboru rozwiązań, które będą wspierały rozwój systemu USOS. Według autorów otrzymujemy niepowtarzalną okazję na to by zaprojektować wersję drugą USOS, która może zdominować rynek, składa się na to ogromne doświadczenie osób tworzących ten system, oraz odpowiedni moment w czasie. Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 5/58

6 2. Otoczenie konkurencyjne rynek światowy Zmiany na światowym rynku IT Pomimo, że system USOS nie był pisany z myślą o jego wykorzystaniu przez inne uczelnie niż polskie, na jego pozycję na polskim rynku będzie miał wpływ rozwój systemów o zasięgu światowym. Zauważmy, że prawdopodobnie to właśnie globalizacja w dużym stopniu dotyka rynku IT, który podlega zmianom będącym skutkiem międzynarodowej współpracy społeczności internetowej. Ekonomia skali wpływa w znaczący sposób na koszty wytwarzania systemów informatycznych. Małe systemy do wspierania procesów zarządzania przedsiębiorstwami konkurują obecnie na rynku z dużymi systemami ERP, których ceny bądź spadły, bądź też zostały dostosowane do średnich przedsiębiorstw. I to właśnie systemy ERP swoją elastycznością konstrukcji przezwyciężyły bariery, które teoretycznie wynikały ze specyfiki systemów finansowo-księgowych w poszczególnych krajach. W naszej opinii, na rynku systemów do zarządzania uczelniami wyższymi, pozycję dominującą zdobędą w najbliższych latach systemy dystrybuowane na zasadach Open Source (lub podobnych), których konstrukcja pozwoli np. na lokalizacje językowe oraz swobodne dostosowanie do uwarunkowań prawnych panujących w danym kraju. Przykładem ogromnego znaczenia dystrybucji w zdobywaniu pozycji na rynku, szczególnie na rynku IT, jest firma Google. Jednym z kluczowych czynników, jakie zadecydowały o jej sukcesie, była bezpłatna dystrybucja ich wyszukiwarki. Zanim zaczęło rozpowszechniać się Google Search, na rynku istniało kilka dużych serwisów wyszukiwawczych, które pozwalały włączać swoją aplikację do stron WWW tylko za opłatą. Google była pierwszą firmą, która pozwoliła wykorzystywać swoją wyszukiwarkę całkowicie bezpłatnie. To spowodowało, że w ciągu kilku miesięcy nowa wyszukiwarka wyparła z rynku płatne serwisy, a jej nazwa stała się błyskawicznie rozpoznawalna na świecie. Czy oznacza to, że firma Google nie czerpie zysków ze swojej działalności? Oczywiście nie, zmodyfikowała jedynie ówczesny model biznesowy i dzięki temu rozwinęła się w szybszym tempie. Pokory dla ograniczania się w planowaniu przyszłości dowolnego systemu informatycznego wyłącznie do rynku polskiego, w tym systemu USOS, a także w forowaniu opinii o niezagrożonej jego pozycji, powinny uczyć niektóre spektakularne zdarzenia z ostatnich kilkunastu lat m.in.: zniknięcie z rynku potentatów takich jak, Digital Equipment Corporation czy Compaq oraz zaprzestanie produkcji większości serwerów RISC. Główną przyczyną był wysoki koszt ich produkcji i rozwoju, który nie znajdował poparcia w odpowiedniej dystrybucji systemów liczbie klientów. Wygrały rozwiązania tańsze o dużo sprawniejszej dystrybucji. Podkreślamy tańsze, a nie koniecznie lepsze. Podobny przykład można podać w zakresie komercyjnych systemów Unix, które utraciły na znaczeniu w momencie pojawienia się systemu Linux. W efekcie, dzisiaj bardzo niewielkie znaczenie na rynku mają komercyjne systemy unixowe. Wniosek Autorów. W świetle tak znaczących przemian na rynku IT, wiara, że system USOS przetrwa tylko dlatego, że ma obecnie wiodącą pozycję lub, że polskie uczelnie mają jakąś szczególną specyfikę, której nie sprosta żaden inny system jest, w naszej opinii, wiarą naiwną. Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 6/58

7 Proces boloński W 1999 roku europejscy ministrowie edukacji podpisali w Bolonii deklarację koordynacji swoich wewnętrznych działań w celu osiągnięcia w pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia celów, które określono jako kluczowe dla utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i promocji europejskiego systemu szkolnictwa wyższego na świecie: Przyjęcie systemu czytelnych i porównywalnych ocen, także poprzez implementację Suplementu do Dyplomu. Przyjęcie systemu opartego o dwa główne etapy edukacji. Dostęp do drugiego etapu powinien wymagać pomyślnego ukończenia pierwszego etapu, trwającego co najmniej 3 lata. Ustanowienie systemu punktacji podobnie jak w systemie ECTS dla promocji mobilności studentów. Punkty te będzie można także uzyskać poza kontekstem szkolnictwa wyższego, włączając to kształcenie ustawiczne i być rozpoznawalne przez uczelnie. Promocję mobilności poprzez przezwyciężanie przeszkód w swobodnym przemieszczaniu się, ze szczególnym uwzględnieniem: o studentów dla dostępu do studiów i możliwości szkolenia oraz usług powiązanych, o nauczycieli, naukowców, personelu administracyjnego, uznawania i rewaloryzacji okresów spędzonych w europejskim kontekście badań, uczenia i szkoleń bez pogarszania ich ustawowych praw. (1) Proces wdrażania zapisów deklaracji bolońskiej koordynuje obecnie Europejska Komisja ds. Edukacji i Szkolnictwa. Co dwa lata odbywają się spotkania krajów uczestniczących w procesie bolońskim (obecnie 46) w celu pomiaru progresu i ustalenia nowych priorytetów. Jednym z najważniejszych celów ustalonych na kolejne dziesięciolecie jest nadal mobilność zmierzając do osiągnięcia w 2020 roku wskaźnika absolwentów z Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, którzy studiowali zagranicą na co najmniej 20%. (2) Wdrażanie procesu bolońskiego nakłada na systemy informatyczne zarządzające procesem edukacyjnym nowe wymagania. Implementacja suplementu do dyplomu, katalogu punktów ECTS a szczególnie mobilności studentów wymaga kolejnych nakładów na rozszerzanie funkcjonalności w istniejących systemach. Wniosek Autorów. System USOS musi sprostać wymaganiom związanymi z procesem bolońskim, zatem musi m.in. umożliwić łatwą integracje z innymi systemami występującymi na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Rynek oprogramowania Open Source 1 W opinii Autorów, na rynku systemów do zarządzania uczelniami wyższymi, pozycję dominującą zdobędą w najbliższych latach systemy dystrybuowane na zasadach Open Source lub zbliżonych, których konstrukcja zapewni odpowiednią elastyczność rozwiązania, łatwe lokalizacje językowe oraz dostosowywanie do uwarunkowań prawnych. Opłacalność utrzymywania lokalnych systemów stanie wówczas pod znakiem zapytania. Taniej jest bowiem finansować rozwój i utrzymanie lokalnych modyfikacji, unikając kosztów utrzymania i rozwoju architektury systemu. 1 Definicję oprogramowania Open Source zawarto w Dodatku 2. Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 7/58

8 Według tej samej zasady system USOS wyparł wiele systemów działających lokalnie na uczelniach. Szybka dystrybucja jaką daje licencja Open Source ułatwi znacząco upowszechnienie się takich systemów. Pojawienie się pierwszego takiego systemu z polską lokalizacją, spowoduje, że większość osób odpowiedzialnych za informatyzację uczelni będzie ostrożnie podejmować decyzję co do inwestycji w system USOS. W podobny sposób rozprzestrzenił się dystrybuowany na licencji GPL system Moodle pomimo, że istnieją na rynku konkurencyjne, zaawansowane systemy komercyjne, podjęcie decyzji o wdrożeniu Moodle obarczone było znacznie mniejszymi nakładami początkowymi (ryzykiem finansowym). Według informacji dostępnych Autorom, nikt w Polsce nie wykonywał precyzyjnych badań związanym z udziałem platformy Moodle na rynku, ale szacuje się, ż jest to 80-90% rynku uczelni (statystyki ogólne: Jak niżej wykazano, dotychczasowe, dość powszechne, poglądy utożsamiające oprogramowanie Open Source z grupką entuzjastów lub wręcz fanatyków, należy bardzo szybko zrewidować. Zmiany na rynku IT spowodowane przez projekty tego typu, ich wpływ na przyspieszenie rozwoju cywilizacji oraz odkrycia socjologiczne związane z badaniem przyczyn sukcesu projektów Open Source powodują, że rynek komercyjny bardzo poważnie podchodzi do modelu biznesowego opartego o Open Source. Analizując obecny zakres stosowania oprogramowania Open Source na uczelniach wyższych oprogramowania należy podkreślić, że programowanie to upowszechnia się coraz szybciej. Poniżej wykres zakresu stosowania Open Source na UAM. Rysunek 1. Zakres stosowania oprogramowania OpenSource na UAM Źródło: opracowanie własne Z każdym rokiem wykorzystujemy coraz więcej systemów Open Source w codziennej pracy służb informatycznych. Wiele z tych rozwiązań, które do nie dawna nie mogły konkurować Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 8/58

9 z komercyjnymi systemami, obecnie stały się rozwiązaniami na tyle dojrzałymi, że wyparły znacznie droższe rozwiązania (np. system OpenNMS do monitorowania systemów, system OTRS zapewniający wsparcie dla helpdesku). Od lat, powszechne jest wykorzystywanie środowisk programistycznych udostępnianych na zasadach Open Source takich jak Perl, TCL, Phyton czy Java. Ilość bibliotek dostępnych w ramach projektów Open Source rośnie z roku na rok, a istniejące rozwiązania stają się rozwiązaniami na tyle dojrzałymi, że zaczynają być wykorzystywane przez producentów systemów komercyjnych. Tendencję te potwierdzają wykonane w kwietniu 2009 roku przez IDC badania światowego rynku oprogramowania. Wykazały one, że wydatki na oprogramowanie związane z systemami typu Linux rosną w znacznie większym stopniu niż rynek i pozostali gracze na rynku. Oznacza to, że oprogramowanie Open Source zdobywa swoją pozycję na rynku w bardzo szybkim tempie zagrażając dotychczasowym potentatom (%) Linux i oprogramowanie z nim związane Unix i oprogramowanie z nim związane Windows i oprogramowanie z nim związane Cały rynek 2013 Rysunek 2 Poziom wzrostu światowych przychodów z oprogramowania liczony rok do roku w latach Źródło: (3) W 1976 roku Bill Gates w zapytał retorycznie: Kto może pozwolić sobie na wykonywanie profesjonalnej onalnej pracy za nic? Jaki hobbysta poświęci lata na programowanie, odnajdywanie błędów, dokumentowanie swojego produktu i dystrybucję za darmo? (4) Ten daleko posunięty sceptycyzm był błędem. Obecnie Microsoft traktuje rynek oprogramowania związanego z Linuxem jako jednego z głównych swoich rywali. W swoim rocznym raporcie (5) wskazuje oprogramowanie Open Source a przede wszystkim inny model biznesowy przez niego wykorzystywany jako jedno z zasadniczych ryzyk, które mogą obniżyć ich przychody. Co więcej, Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 9/58

10 rozpoczęła współpracę z projektami typu Open Source takimi jak Linux rozwijając ich oprogramowanie na zasadach licencji GPL v2 oraz stworzyła licencję Microsoft Public Licence i zachęca do wytwarzania oprogramowania w oparciu o ten model. Wystarczy spojrzeć na portal projektów realizowanych w oparciu o rozwiązania Microsoft (http://www.codeplex.com/), zawiera on projekty udostępniana na jednej z licencji Open Source. Zatem, czy wolno bagatelizować ten model wytwarzania oprogramowania, jeśli tacy potentaci jak Microsoft zrozumieli, że warto pójść tą drogą? Analitycy firmy Gartner, po wielu latach sceptycznego podejścia do rynku Open Source, w ostatnich latach zmienili swoje poglądy. Opublikowano prognozy, z których wynika, że 80% systemów komercyjnych do roku 2012 będzie zawierać komponenty Open Source. Dostrzegli również, że wiele systemów tej klasy stało się systemami dojrzałymi, stabilnymi i posiadającymi dobre wsparcie. Zdaniem Gartner systemy Open Source pozwalają znacząco zmniejszać całkowity koszt użytkowania systemów. Ignorowanie tego faktu, zdaniem analityków Gartner, może wprowadzić firmy w poważne problemy konkurencyjne. W najbliższych latach spodziewają się, że opracowanie strategii adaptacji systemów Open Source będzie jedną z najważniejszych decyzji strategicznych w firmach. (6) Zarysowująca się tendencja, która pozwoli twórcom oprogramowania na utrzymanie swojej pozycji na rynku polega na adaptacji rozwiązań Open Source w zakresie budowy jądra, tak aby skoncentrować swoje zasoby na innowacyjności, zamiast nad kolejnymi próbami wynalezienia na nowo koła, które to próby nie budują przewagi konkurencyjnej systemów. Istotne rezultaty przyniosło wykonane przez firmę Accenture w marcu i kwietniu 2010 roku badania 300 organizacji publicznych i prywatnych z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Zdaniem analityków Accenture, nadchodzi era oprogramowania Open Source, a swoje wnioski opierają o wynik badania, z którego widać, że: 69% organizacji planuje zwiększenie wydatków na systemy typu Open Source. 38% spodziewa się migracji swoich kluczowych systemów do systemów Open Source w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 88% organizacji obecnie wykorzystujących Open Source planuje w najbliższym czasie wzrost wydatków na oprogramowanie tego typu. Wykonane badanie pokazało również, że wraz z dojrzewaniem rynku Open Source zmieniły się przyczyny adaptacji takiego oprogramowania w przedsiębiorstwach, i tak: 76% organizacji określiło, jako najważniejszy czynnik jakość oprogramowania, 71% wskazało niezawodność, 70% sprawniejsze rozwiązywanie błędów i dziur w bezpieczeństwie, 50% wskazało jako najważniejsze obniżenie kosztów. Już w 2000 roku badania niezawodności oprogramowania dla technologii WWW wykazało znaczącą przewagę projektów Open Source: Czas awarii Apache Microsoft Netscape Inne Wrzesień Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 10/58

11 Październik Listopad Średnia Tabela 1 Średni czas awarii (w godzinach w miesiącu) dla poszczególnych typów serwerów http Źródło: (6) Analiza czasu naprawy luk w bezpieczeństwie systemów wykonana jeszcze w 1999 roku wykazała co następuje: Producent Liczba dni przerw spowodowanych przez hackerów Ilość reakcji Ilość dni/reakcję Red Hat Microsoft Sun Tabela 2 Analiza czasu rozwiązania problemów z bezpieczeństwem systemów Źródło: (6) W serwerach opartych na dystrybucji Linux firmy Red Hat wystąpiło trzykrotnie mniej problemów z bezpieczeństwem niż w serwerach Microsoft. Pomimo, że systemy Sun odnotowały dużo mniejszą ilość przypadków, to bardzo długi czas naprawy spowodował, że systemy Red Hat wykazały najkrótszy sumaryczny czas przerw spowodowanych atakami hackerów. Podobne rezultaty dało badanie wykonane w okresie od czerwca do grudnia 2004 roku przez Symantec Corp. Przeglądarka Mozilla Firefox rozwiązuje swoje problemy z bezpieczeństwem szybciej i odnotowuje mniej poważnych dziur niż komercyjny Internet Explorer. Systemy Open Source wykazują się również dużo większą skalowalnością niż systemy komercyjne. W okresie od marca do listopada 2005 odnotowano, że systemy GNU/Linux były używane przez 78% spośród 500 najszybszych na świecie superkomputerów oraz przez większość najszybszych superkomputerów, włączając najpotężniejszy. Wyniki powyższych analiz wskazują, że adaptacja systemów Open Source staje się coraz bardziej powszechna, a systemy te zaczynają wypierać systemy zamknięte (czasami określane mianem komercyjnych). Ponadto przyjęta w projektach Open Source organizacja oraz architektura wpływa znacząco na poziom bezpieczeństwa i jakość kodu co powinno zachęcać do czerpania z ich doświadczeń i naśladowania ich metod pracy. Wniosek Autorów. Niezmiernie ważne dla rozwoju systemu USOS jest zwrócenie uwagi na model Open Source i poważne potraktowanie tej alternatywy jako dalszej drogi rozwoju systemu. Przy czym, najważniejsze zdaniem Autorów opracowania, jest model dystrybucyjny, architektura Open Source oraz otwartość kodu w tej kolejności. Model biznesowy oparty o Open Source W ostatnich latach zwiększa się na świecie liczba firm, które opierają swój model biznesowy o oprogramowanie typu Open Source. Znaczenie ich działalności na rynku rośnie, co daje się zauważyć w analizach Magic Quadrants publikowanych przez Gartner Inc. Podstawową zasadą tego modelu jest otwarcie kodu oprogramowania, umożliwienie tworzenia własnych modyfikacji przez użytkowników, ale przede wszystkim tworzenie społeczności wokół rozwoju systemu. Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 11/58

12 Wbrew potocznym opiniom Open Source może generować znaczny strumień przychodów. W drugim kwartale 2010 roku całkowite przychody firmy Red Hat wyniosły 219 mln USD i wzrosły o 20% w stosunku roku poprzedniego. Przychody z samych subskrypcji wsparcia technicznego wyniosły 186 mln USD. (7) Model Open Source wykorzystuje następujące strumienie przychodów: wsparcie techniczne, konsulting, sprzedaż pakietów enterprise, sprzedaż modułów komercyjnych, szkolenia, dotacje, reklama. Wniosek Autorów. System USOS, może rozwijać się w modelu Open Source z pozytywnym skutkiem dla wpływów do budżetu projektu. Europejski rynek oprogramowania dla uczelni W wielu krajach europejskich rozwojem oprogramowania do zarządzania tokiem studiów zajmują się gremia powołane na poziomie krajowym, podobnie jak to się dzieje w Polsce. Do takich krajów należą m.in.: Szwecja (Ladok), Niemcy (HIS), Norwegia (USIT), Włochy (CINECA/KION). Formuła organizacyjna tych jednostek jest różna, stosowane są zarówno konstrukcje oparte o agencje rządowe, fundacje i stowarzyszenia uczelni. Większość systemów powstaje w oparciu o licencje zamknięte, jednakże np. HIS rozpoczął udostępniać swoje systemy na licencji typu Open Source. Współpracą z HIS, a przede wszystkim możliwością włączenia do systemu rozwiązania BI (edustore), zainteresowała się Fundacja Kuali. W dniach września 2010 z inicjatywy HIS odbyło się seminarium na temat modelu Open Source w tworzeniu rozwiązań dla uczelni oraz możliwości współpracy w tym zakresie. Dyskusja przeprowadzona w tych dniach pokazała, że wiedza o korzyściach płynących z modelu Open Source jest jeszcze bardzo niewielka. Jednakże organizacje uczestniczące w spotkaniu poszukując możliwych pól współpracy zadeklarowały wspólnie gotowość do kontynuowania rozmów w tym kierunku. Fundacja Kuali W 2004 roku z inicjatywy Uniwersytetu Indiana rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych działania mające na celu rozpoczęcie współpracy uczelni wyższych w celu stworzenia systemu finansowego dedykowanego do użytku przez uczelnie wyższe. Po ponad roku prac przygotowawczych uzyskano dofinansowanie z fundacji Mellona na prace programistyczne. Wśród inicjatorów współpracy było 8 amerykańskich uczelni wyższych i organizacji. W 2006 roku wraz z pojawieniem się nowych pomysłów na rozwój oprogramowania powołano do życia Fundację Kuali, której celem było zarządzanie współpracą pomiędzy partnerami oraz projektami. Misją Fundacji Kuali jest stworzenie systemów informatycznych typu Open Source przez uczelnie wyższe z przeznaczeniem dla uczelni wyższych. W 2006 roku, w ramach fundacji powołano do życia drugi projekt Kuali COEUS mający na celu stworzenie systemu do zarządzania badaniami naukowymi, który bazował na doświadczeniach systemu o tej samej nazwie stworzonym przez MIT. W roku 2007 rozpoczął prace projekt Kuali STUDENT, którego założeniem było stworzenie systemu do zarządzania tokiem studiów. Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 12/58

13 Rysunek 3. Struktura organizacyjna Kuali Źródło: (8) Ze względu na istnienie kilku projektów w ramach Kuali powstała potrzeba oddzielenia wspólnych komponentów wszystkich projektów i uformowania z nich samodzielnego projektu pod nazwą Kuali RICE odpowiedzialnego za podstawową architekturę systemów tworzonych w ramach Kuali. Do innych projektów powołanych w ramach Kuali należą: Kuali OLE system do zarządzania i współpracy pomiędzy bibliotekami, Kuali READY narzędzie do planowania ciągłości funkcjonowania uczelni wyższych (business continuity planning tool). Rozpoczęto także przygotowania do stworzenia systemu kadrowo-płacowego oraz systemu do zarządzania wiedzą. Oprogramowanie stworzone przez Fundację Kuali, zgodnie z założeniami, jest dystrybuowane bezpłatnie na zasadach licencji Educational Community License, która należy do grupy licencji typu Open Source i jest zgodna z licencją GPL w wersji 3. Fundacja jest finansowania ze składek jej członków oraz ze zdobytych grantów (np. Fundacja Mellona). Wysokość rocznej składki członka Fundacji jest uzależniona od wielkości jego budżetu: Wielkość rocznego budżetu (mln USD) Wysokość składki rocznej (USD) Powyżej , , ,500 Mniej niż 250 4,500 Fundacje 14,500 Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 13/58

14 Korporacje 20,000 Tabela 3 Wysokość rocznej składki w Fundacji Kuali Źródło: (8) W ciągu 6 lat istnienia Fundacja Kuali przeżyła dynamiczny wzrost liczby jej członów. W samych tylko ostatnich 3 miesiącach ilość członków Fundacji wzrosła z około 40 do blisko 50. Obecną listę członków Fundacji Kuali zawarto w Dodatku 1. Należy podkreślić, że jednym z członków biorących udział w procesie tworzenia systemów w ramach Fundacji jest Massachusetts Institute of Technology. W 2010 roku do współpracy w ramach Fundacji Kuali jako partner fundacji zaangażowany w rozwój systemu Kuali STUDENT dołączyła pierwsza europejska uczelnia wyższa University of Cambridge. Rozwój systemów tworzonych przez Kuali jest przedmiotem obserwacji licznych uczelni europejskich. W ramach spotkania, które odbyło się w dniach pt. Open source activities in the area of university management in Europe jedna z uczelni fińskich poinformowała, że są w trakcie wykonywania testów technologii Kuali Rice. W grudniu 2010 roku, wkrótce po opublikowaniu pierwszego wydania systemu Kuali STUDENT mają zamiar rozpocząć testy tego oprogramowania. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza rozpoczął testy oprogramowania Kuali COEUS. Członkostwo w Fundacji Kuali nie warunkuje prawa do wykorzystania lub modyfikacji jej oprogramowania, gdyż jest ono dystrybuowane na zasadach Open Source. Jednakże umożliwia ono wywieranie wpływu na rozwój systemów poprzez prawo głosu podczas wyboru dyrekcji Fundacji, procesie przydzielania zasobów projektom oraz określania priorytetów Fundacji. Członkowie Fundacji są zachęcani do udostępniania swoich zasobów ludzkich dla projektów Fundacji na określony okres czasu. Na podkreślenie zasługuje transparentność procesu zarządzania. Wszystkie spotkania dyrekcji i kierownictwa projektów są dokumentowane i publikowane na stronach internetowych Fundacji. Podsumowując, informacje o działalności Fundacji Kuali należy podkreślić, że staje się ona głównym graczem na rynku systemów do zarządzania uczelni w skali światowej. Rysunek 4. Ilość odwiedzających stronę kuali.org według lokalizacji, od 1 do 4 lutego 2010 Źródło: (8) Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 14/58

15 Jej dynamiczny rozwój może, w krótkim czasie, spowodować wejście na rynek europejski i zacząć zagrażać systemom krajowym. W rzeczywistości zaangażowanie University of Cambridge w rozwój projektu Kuali STUDENT stanowi już o rozpoczęciu ekspansji Kuali na rynku europejskim. Wniosek Autorów. Fundacja Kuali jest organizacja, którą należy traktować jako bardzo poważnego konkurenta systemu USOS ze względu na jej tempo rozwoju oraz ze względu na fakt, że pierwsze europejskie uczelnie zaczęły testować ich systemu lub nawet rozpoczęły z nimi oficjalną współpracę. 3. Otoczenie konkurencyjne rynek krajowy Podaż produktów konkurencyjnych Do niedawna rynek uczelni wyższych w Polsce nie cieszył się wielkim zainteresowaniem firm komercyjnych, zwłaszcza dotyczyło to tzw. uczelni państwowych (publicznych). Wynikało to z wielu przyczyn, do których jako główne można zaliczyć: 1. Skala wdrożenia uczelnie, które bardzo potrzebują dobrych i rozbudowanych systemów informatycznych wspierających ich procesy, są zwykle ogromne. Zatem złożoność ich procesów biznesowych również jest duża. W efekcie działające na rynku małe i średnie firmy komercyjne nie były często w stanie podołać wdrożeniom, a duże firmy nie były zainteresowane tym rynkiem ze względu na jego specyfikę. 2. Specyfika uczelni publicznych uczelnie publiczne podlegają dość specyficznym uwarunkowaniom prawnym, które są odmienne niż w typowym biznesie, co więcej, jedna uczelnia może mieć w pewnym zakresie odmienne akty prawne od innej (np. uchwały senatu uczelni). Stąd też, nie można wprost, wdrażać na nich rozwiązań przenoszonych ze świata komercji np. systemów ERP. Idąc dalej, wdrożenie na każdej z uczelni jest inne (ma indywidualny charakter), stąd każde obarczone jest dużym ryzykiem. Z kolei w porównaniu do segmentu zwykłego biznesu uczelni nie jest aż tak dużo. Te czynniki powodowały, że przez wiele lat duże firmy informatyczne nie były zainteresowane wejściem w ten rynek. 3. Nietypowe procesy biznesowe istnieje wiele obszarów procesów biznesowych uczelni wyższych, które nie występują w ogóle, lub jedynie w szczątkowej postaci, w firmach komercyjnych. Dla przykładu wystarczy wymienić: rekrutację, obsługę studentów, biuro nauki. Stąd też, firma, która chciałaby wejść na ten rynek musi liczyć się z dużymi nakładami w początkowej fazie, które zwrócą się dopiero na przestrzenie wielu lat. Ostatecznie, jak pisaliśmy, przez wiele lat rynek publicznych uczelni wyższych nie cieszył się dużym zainteresowaniem. Zmieniło się to ostatnimi laty i można obecnie wymienić wiele firm, które oferują rozwiązania dla uczelni wyższych (poniższy spis ma charakter jedynie poglądowy i nie dokonujemy w nim porównania pokrycia konkretnych obszarów, to znaczy: gdy piszemy kadry nie oznacza, że funkcjonalność pokrywa całość potrzeb uczelni). Firmy wymieniamy w porządku alfabetycznym: 1. ComArch (http://www.comarch.pl) firma założona w 1993 roku, działa w wielu obszarach rynku, w przypadku uczelni wyższych są to: kadry, płace, finanse. Nie są nam znane wdrożenia w dużych i liczących się uczelniach publicznych. Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 15/58

16 2. CSF Polska (http://www.csf.pl) firma istnieje od 1996 roku i posiada oprogramowanie w obszarach: obieg dokumentów, projektu, rozliczenia projektów. Firma reklamuje swoją platformę one4all jako rozwiązanie dla wszelkich obszarów uczelni, jednak głównie sprowadza się ona do obszarów wymienionych powyżej. Nie są nam znane wdrożenia w dużych i liczących się uczelniach publicznych. 3. Kalasoft (http://www.kalasoft.com.pl) firma istnieje od lutego 1989 roku i posiada oprogramowanie w obszarach: dziekanat, kadry, płace, finanse. Przy czym oprogramowanie to można scharakteryzować jako przeznaczone dla małych i średnich uczelni. W niektórych obszarach można zauważyć obecność tej firmy na uczelniach dużych i liczących się, np. UW. 4. Microsoft (http://www.microsoft.com) wiodąca firma informatyczna na świecie, która do tej pory funkcjonowała w innym obszarze. Jednak od kilku lat próbuje wejść na rynek ze swoim produktem klasy ERP, jakim jest Dynamix AX. W zakresie wdrożeń na dużych i znaczących uczelniach można wymienić UAM. 5. Partners in Progress (http://www.partnersinprogress.pl/) firma istnieje od 1995 roku i posiada oprogramowanie w obszarach: dziekanat, rekrutacja i inne drobne. Nie są nam znane wdrożenia w dużych i liczących się uczelniach publicznych. 6. S.A.P. (http://www.sap.com) największa na świecie firma z zakresu rozwiązań ERP, która nie posiada jeszcze wyspecjalizowanych rozwiązań dla uczelni wyższych w Polsce, ale poprzez wdrożenie w 4 uczelniach powoli nadrabia zaległości. Rozpoczęte wdrożenia na: UJ, UMCS, UŚ, PW. 7. Simple (http://www.simple.com.pl) firma działa od roku 1988 i posiada oprogramowanie w obszarach: niektóre obszary dziekanatu, kadry, płace, finanse. Nie są nam znane wdrożenia w dużych i liczących się uczelniach publicznych. Należy jednak zaznaczyć, że nawet obecnie żadna z firm nie dostarcza rozwiązania kompleksowego (dla wszystkich obszarów działalności) przeznaczonego dla publicznej uczelni wyższej w Polsce. Jeśli natomiast zawęzimy naszą analizę do obszaru dziekanatu (by odnieść się do USOS), to okaże się, że jest jeszcze gorzej i krąg dostawców się zawęża. Tak naprawdę, USOS w chwili obecnie jest bezkonkurencyjny w zakresie obsługiwanej funkcjonalności. Jednak nie należy traktować tego stwierdzenia jako dobrego omenu, gwarantującego ten stan na długie lata. Jak wiadomo rynek nie znosi stagnacji, a firmy komercyjne przebijają USOS modelem biznesowym (np. w zakresie wdrożenia i wsparcia). Widać to wyraźnie na przykładzie uczelni, które wciąż nie decydują się na wdrożenie systemu USOS brakuje głównie ze względu na brak komercyjnego wsparcia. Wniosek Autorów. Świat komercji zaczął traktować rynek uczelni wyższych, jako ważną niszę do zagospodarowania. Stąd też, naszym zdaniem, komercyjne rozwiązania należy postrzegać jako konkurencyjne dla systemu USOS,, co więcej, posiadające przewagę konkurencyjną w zakresie dostarczanego wsparcia technicznego i powdrożeniowego. Pozycja systemu USOS na polskim rynku System USOS uzyskał obecnie dominującą pozycję na rynku uczelni wyższych w Polsce z każdym rokiem zyskując nowe zainteresowane wdrożeniem uczelnie. Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 16/58

17 Liczba uczelni przystępujących do projektu Liczba uczelni rozpoczynających wdrożenie Rysunek 5. Postęp w rozwoju projektu Źródło: (9) Szacuje się, że USOS działa w 20% publicznych uczelni wyższych i obsługuje 40% studentów uczelni tego rodzaju. Uniwersytety 14 4 Politechniki, Wyższe szkoły 5 19 Wyższe szkoły zawodowe i inne Wyższe szkoły pedagogiczne 2 16 Wyższe szkoły ekonomiczne 2 81 Akademie wychowania fizycznego 2 4 Wyższe szkoły rolnicze 1 7 Szkoły resortowe (MON i MSWiA) 1 6 Akedemie medyczne 0 9 Wyższe szkoły artystyczne 0 21 Wyższe szkoły morskie 0 2 Wyższe szkoły teologiczne % 20% 40% 60% Uczelnie wdrażające USOS Pozostałe uczelnie 80% 100% Rysunek 6. Uczelnie wdrażające USOS według rodzaju Źródło: (9) Duża penetracja rynku wpływa na wysoki poziom zaufania uczelni co do trwałości projektu. Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 17/58

18 Rynek pracy programistów Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na powodzenie projektów informatycznych jest dostęp do kadry informatycznej wyspecjalizowanej w technologiach stosowanych w systemach. Zmiany w popycie na określone kompetencje pracowników są pierwszym wskaźnikiem rozwijających się na rynku trendów w zakresie adaptacji technologii. Rosnący przez lata popyt tworzy lukę na rynku pracy co wpływa na kierunki edukacji specjalistów. Odwrotnie stagnacja zapotrzebowania zmniejsza zainteresowanie rozwojem osobistym w tym kierunku. Poniżej przedstawiono wyniki długoterminowych analiz popytu na poszczególne kompetencje informatyczne, mogące mieć znaczenie w doborze technologii dla systemu USOS. Wykresy przedstawiają relatywny wzrost (rok do roku) ilości ofert pracy na rynku światowym, gromadzonych przez agencję Indeed. Rysunek 7 Relatywny trend rozwoju rynku specjalistów związanych z bazami danych Źródło: indeed.com Najbardziej widoczny jest trend wzrostu zapotrzebowania na specjalistów związanych z bazami MySQL oraz PostgreSQL co oznacza, że rynek w coraz większym stopniu przyjmuje te rozwiązania. Co prawda może to się zmienić, ze względu na przejęcie MySQL przez firmę Oracle, ale z pewnością PostgreSQL utrzyma swoją pozycję. Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 18/58

19 Rysunek 8 Liczba ofert pracy dla specjalistów związanych z bazami danych Źródło: (10) W liczbach absolutnych na rynku dominują oferty związane Oracle, co wiąże się z pozycją rynkową wypracowaną przed 2005 rokiem. Rysunek 9 Relatywny trend rozwoju rynku specjalistów związanych z językami programowania Źródło: (10) Powyższy wykres oddaje dynamikę wzrostu adaptacji technologii PHP w porównaniu do innych języków programowania. Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 19/58

20 Rysunek 10 Liczba ofert pracy dla specjalistów związanych z językami programowania Źródło: (10) W liczbach bezwzględnych dominującą pozycję na rynku wykazują oferty związane z programowaniem w języku Java. Tu znów może to w najbliższym czasie się zmienić, ze względu na przejęcia SUN przez Oracle. Na dzień 29 września 2010 roku jeden z największych serwisów ogłoszeniowych w Polsce zawierał następującą ilość ofert pracy: Stanowisko Ilość ofert pracy Programista Oracle 4 Programista baz danych 5 Programista Java 77 Programista PHP 25 Tabela 4 Liczba ofert pracy w serwisie pracuj.pl w dniu Źródło: Opracowanie własne Wykonane w tym samym dniu wyszukiwanie w nazwach stanowisk ciągów znaków takich jak: Oracle, Java, PHP, PostgresSQL, MySQL w portalach społecznościowych związanych z karierą zawodową dało następujące wyniki: ciąg znaków linkedin.com linkedin.com Polska goldenline.pl oracle java php postgresql mysql Tabela 5 Liczba osób zarejestrowanych w portalach społecznościowych, które zawarły w opisie swojego stanowiska lub kompetencji poszukiwany ciąg znaków w dniu Źródło: Opracowanie własne Autorzy: Dorota Nicewicz-Modrzewska, Ścibór Sobieski 20/58

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Praca przejściowa. Sklep internetowy. Tomasz Konopelski ZIP50-IWZ Katowice 2006

Praca przejściowa. Sklep internetowy. Tomasz Konopelski ZIP50-IWZ Katowice 2006 Praca przejściowa Sklep internetowy Tomasz Konopelski ZIP50-IWZ Katowice 2006 Polski e-commerce Badania rynku Badaniem, które odbyło się w październiku 2001 roku objęto 300 przedsiębiorstw a ich dobór

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

III konferencja z cyklu "Wolne oprogramowanie w geoinformatyce" Wrocław 12-13 maja 2011 r.

III konferencja z cyklu Wolne oprogramowanie w geoinformatyce Wrocław 12-13 maja 2011 r. 1 Open source software for Public Administration 2 Wolne oprogramowanie w administracji publicznej obniża koszt informatyzacji pozwala uzyskad dużo więcej za te same pieniądze wolnośd użytkowania, rozpowszechniania,

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin HENRYKOWSKI Nr albumu: 158069 Praca magisterska na kierunku Informatyka Archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Janina Mincer-Daszkiewicz

Janina Mincer-Daszkiewicz Janina Mincer-Daszkiewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski http://www.mimuw.edu.pl/~jmd jmd@mimuw.edu.pl Możliwości wykorzystania własnej kadry informatycznej (pracownicy,

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

Extranet narzędzie zapewniające kontrolę i usprawniające współpracę z oddziałami spółki oraz partnerami zewnętrznymi.

Extranet narzędzie zapewniające kontrolę i usprawniające współpracę z oddziałami spółki oraz partnerami zewnętrznymi. Extranet narzędzie zapewniające kontrolę i usprawniające współpracę z oddziałami spółki oraz partnerami zewnętrznymi. Andrzej Musiał Arkadiusz Wójcik Warszawa, 23.04.2009 Extranet jako narzędzie zapewniające

Bardziej szczegółowo

Absolwenci kierunków informatycznych

Absolwenci kierunków informatycznych Absolwenci kierunków informatycznych Absolwenci kierunków informatycznych w szkołach wyższych w Polsce w latach 2004-2010 Od 2006 roku obserwujemy trend spadkowy liczby absolwentów Informatyki. W 2010

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki obowiązuje w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Uczelnie polskie w Europie. czyli o wsparciu informatycznym dla programów współpracy i wymiany międzynarodowej

Uczelnie polskie w Europie. czyli o wsparciu informatycznym dla programów współpracy i wymiany międzynarodowej Uczelnie polskie w Europie czyli o wsparciu informatycznym dla programów współpracy i wymiany międzynarodowej CPI, 25 lutego 2009 Janina Mincer-Daszkiewicz Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski jmd@mimuw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

OS2 rola open source i otwartych standardów w wyrównywaniu szans. Jarosław Kowalski Novell

OS2 rola open source i otwartych standardów w wyrównywaniu szans. Jarosław Kowalski Novell OS2 rola open source i otwartych standardów w wyrównywaniu szans Jarosław Kowalski Novell Rola szkoły w przygotowaniu uczniów do współczesnych wyzwań w szybko zmieniającym się świecie. 2 Trendy w rozwoju

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

NASZA MISJA. wszystkie nasze dzialania sfokusowane sa na efektywną, partnerską współprace.

NASZA MISJA. wszystkie nasze dzialania sfokusowane sa na efektywną, partnerską współprace. NASZA MISJA Aby tworzyć najbardziej użyteczne, najlepsze aplikacje ściśle dopasowane do Państwa wymagań i potrzeb oraz budżetu, który chcecie Państwo zainwestować. podstawa satysfakcjonujacej współpracy

Bardziej szczegółowo

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 od 1990 roku zajmujemy się obsługą instytucji szkolnictwa wyższego, nasza oferta to efekt wieloletniej współpracy

Bardziej szczegółowo

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka.

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. 2012 Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. Marcin Kapustka E-usługa utrzymanie Kraków, 23

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF Warszawa, 25.05.2012

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Projekt architektury systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o metodykę TOGAF. Tomasz Turski 26.05.2011

Projekt architektury systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o metodykę TOGAF. Tomasz Turski 26.05.2011 Projekt architektury systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o metodykę TOGAF Tomasz Turski 26.05.2011 Plan prezentacji Architektura korporacyjna Frameworki Pryncypia Metodyka TOGAF

Bardziej szczegółowo

Open Source na Uniwersytecie Łódzkim

Open Source na Uniwersytecie Łódzkim Open Source na Uniwersytecie Łódzkim Ścibór Sobieski Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Grupa Programistyczna RPG UŁ e-mail: scibor@{math,rpg}.uni.lodz.pl Randez-vous z Pingwinkiem Łódź 02/2008 Geneza

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy IT. Oferta sprzedaży raportu. 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

Rynek pracy IT. Oferta sprzedaży raportu. 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport: Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Migracja do PostgreSQL za pomocą narzędzi Enterprise DB

Migracja do PostgreSQL za pomocą narzędzi Enterprise DB Migracja do PostgreSQL za pomocą narzędzi Enterprise DB Przemysław Deć Konsultant IT Linux Polska Sp. z o.o. Cele prezentacji Czym jest Enterprise DB Korzyści migracji do opensource`owej bazy danych Kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Opis administracji terminali ABA-X3 v.1.5.0

Opis administracji terminali ABA-X3 v.1.5.0 Opis administracji terminali v.1.5.0 System terminalowy jest scentralizowany oznacza to, że Użytkownik stacji roboczej (terminala) jest całkowicie uzależniony od konfiguracji wprowadzonej przez Administratora.

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Platforma Informatyczna Wdrażania Oprogramowania Dedykowanego w PL-Grid

Platforma Informatyczna Wdrażania Oprogramowania Dedykowanego w PL-Grid 1 Platforma Informatyczna Wdrażania Oprogramowania Dedykowanego w PL-Grid Grzegorz Banach Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Wrocławska, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ZSE - Systemy baz danych 1 SIECIOWE SERWERY BAZ DANYCH

ZSE - Systemy baz danych 1 SIECIOWE SERWERY BAZ DANYCH ZSE - Systemy baz danych 1 SIECIOWE SERWERY BAZ DANYCH System zarządzania bazami danych System zarządzania bazami danych(szbd, ang. DBMS) jest zbiorem narzędzi stanowiących warstwę pośredniczącą pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy w Rodzaje Przykłady Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania 17 marca 2009 Standardy w Rodzaje Przykłady Plan prezentacji 1 Wstęp 2 Standardy w 3 4 Rodzaje 5 Przykłady 6 Standardy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING... 3 2 COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING Sercem narzędzia Compuware Data Center Real User Monitoring

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu" AUTOR PROMOTOR

Praca Magisterska System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu AUTOR PROMOTOR System Oferta Praca Magisterska Niniejszy system powstał w ramach pracy magisterskiej "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu". Politechnika Poznańska Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych

Porównanie systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych Jarosław Gołębiowski 12615 08-07-2013 Porównanie systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych Podstawowa terminologia związana z tematem systemów zarządzania bazami danych Baza danych jest to zbiór danych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SPECJALNOŚCI: Informatyka w Biznesie Bazy danych

PROGRAMY SPECJALNOŚCI: Informatyka w Biznesie Bazy danych PROGRAMY SPECJALNOŚCI: Informatyka w Biznesie Bazy danych Łódź, 2012 SPECJALNOŚĆ: Informatyka w Biznesie Opiekun specjalności: Prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Katedra Informatyki Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Tomasz Kapelak Nr albumu: 187404 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Linux i Open Source w biznesie Podsumowanie wyników badania

Linux i Open Source w biznesie Podsumowanie wyników badania II KONGRES LINUKSA PROFESJONALNEGO Linux w biznesie Warszawa, Hotel InterContinental, 6 kwietnia 2006 r. Linux i Open Source w biznesie Podsumowanie wyników badania Organizator badania: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Obsługi Informatycznej

Oferta Obsługi Informatycznej Oferta Obsługi Informatycznej Strona 1 z 6 Outsourcing IT Oznacza powierzenie zarządzania systemem informatycznym w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo