INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora

2 Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć pracować z programem LocumNet... 6 Instalacja programu LocumNet Desktop... 7 Krok 1 - Główny ekran instalatora... 7 Zainstaluj... 7 Krok 2 Wybór Instalacji Głównego Serwera programu... 8 Krok 3 - Instalacja dodatkowego oprogramowania... 8 Lista dodatkowo instalowanych komponentów:... 8 Krok 4 - Instalacja programu LocumNet Desktop Server Krok 4a Ekran powitalny Krok 4b Parametry instalacji Krok 4c Umowa licencyjna Krok 4d Wybór folderu docelowego instalacji Krok 4e Dodatkowe zadania Krok 4f Informacja o wybranych ustawieniach Krok 4g Kopiowanie plików Krok 4h Zakończenie instalacji Krok 5 - Instalacja programu LocumNet Desktop Client Uruchomienie programu LocumNet Desktop Rejestracja Pierwsze wypełnienie danych rejestracyjnych Zmiana danych rejestracyjnych firmy Rejestracja pracownika Zarządzanie pracownikami Zmiana danych rejestracyjnych pracownika Konfiguracja programu Konfiguracja parametrów Ogólnych Zakładka parametrów ogólnych Aktualizacja danych licencyjnych Edycja słownika "Słownik kategorii klienta" Uprawnienia użytkowników Wydruki indywidualne Dołączenie szablonu indywidualnego do programu Wygląd po wczytaniu szablonu Uaktualnienie szablonu Ustawienie szablonu domyślnego Tłumaczenia pojęć na wydrukach / ach Tłumaczenie wartości słownikowych Tłumaczenie pojęć dowolnych strona 2

3 Konfiguracja parametrów wymiany danych Opis poszczególnych przycisków Konfiguracja Aktualizacji MLS Konfiguracja Exportu Konfiguracja Importu Konfiguracja parametrów MLS Ogólne Konfiguracja wymaganych pól w systemie Konfiguracja Wymiany ofert w grupie Utwórz nowy profil Parametry podstawowe: Parametry identyfikacyjne na serwerze: Oferty: Lokalizacja: Słowniki: Typ eksportu: Data ost. wysyłki: Typy ofert: Ilość zdjęć dla ofert na wyłączność: Ilość zdjęć dla ofert ogólnych: Automatycznie wyślij przy eksporcie do systemu MLS Konfiguracja ustawienia kolorów Transfer ofert pomiędzy pracownikami Transfer klientów pomiędzy pracownikami Wyszukiwanie klientów według kryterium "Opiekun" - pracownik agencji Zmiana długości strony znalezionych ofert, klientów i realizacji na poszczególnych listach wyszukiwania Tworzenie kopii zapasowej bazy danych programu Odtwarzanie kopii zapasowej bazy danych z programu a Microsoft Data Access Components (ADO) b Microsoft Data Engine (MSDE) - silnik bazy danych d Microsoft Windows Installer e Windows Script Host f Microsoft XML Parser strona 3

4 Wstęp Niniejsza instrukcja stworzona została dla instalatora oraz administratora systemu. Podstawowym założeniem jest, że administrator posiada podstawową wiedzę na temat komputerów oraz systemu operacyjnego Windows. Zagadnienia omówione w tej instrukcji obsługi związane są z instalacją programu. W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów z użytkowaniem oprogramowania służymy pomocą techniczną. Czekamy również na wszelkie uwagi i sugestie, które można przekazywać do nas listownie, telefonicznie lub poprzez . AWP Multimedia Sp. z o.o. ul. Fieldorfa 5A, Seg. E Warszawa Tel: (22) , , , Fax: (22) strona 4

5 Wymagania systemowe Wymagania minimalne Przedstawione poniżej wymagania systemowe są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania programu LocumNet. Sprzęt komputerowy: procesor : Intel Pentium III 400 MHz pamięć operacyjna: 128 MB wolny obszar na dysku twardym : 1.0 GB Oprogramowanie: Microsoft Windows 98 Przy konfiguracji minimalnej nie ma gwarancji szybkości działania. Wymagania optymalne Przedstawione poniżej wymagania systemowe są podane dla najlepszego funkcjonowania programu LocumNet. Zapewnia to bardzo szybką pracę na wszystkich stanowiskach pracy. Sprzęt komputerowy: procesor : Intel Pentium III 2000 Mhz lub wyższy pamięć : 512 MB wolny obszar na dysku twardym : 1.0 GB Oprogramowanie: Microsoft Windows 2000 lub Windows XP strona 5

6 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć pracować z programem LocumNet 1. Sprawdzić wymagania sprzętowe i systemowe 2. Zainstalować wymagane komponenty i program LocumNet 3. Uruchomić program LocumNet za pomocą ikony na pulpicie 4. Zarejestrować firmę oraz wszystkich pracowników 5. Ustawić parametry administracyjne Po wykonaniu powyższych kroków program jest gotowy do pracy. Poszczególne kroki są szczegółowo opisane w odpowiednich rozdziałach tej instrukcji obsługi. strona 6

7 Instalacja programu LocumNet Desktop Zalecana jest instalacja na świeżym systemie operacyjnym. Instalacji serwera programu należy dokonać tylko na jednym, najlepszym komputerze w biurze, najlepiej z dostępem do Intermetu. Na pozostałych komputerach należy zainstalować oprogramowanie Klient. Jeżeli instalujemy program LocumNet Desktop tylko na jednym komputerze, to korzystamy tylko z opcji Desktop Serwer. Ogólna zasada w instalatorze jest taka że w każdym momencie można powrócić do poprzedniego ekranu Instalatora poprzez kliknięcie na przycisku Wstecz. Przycisk Dalej powoduje kontynuację instalacji programu. Kliknięcie na przycisk Anuluj powoduje przerwanie instalacji. Krok 1 - Główny ekran instalatora Po włożeniu płyty instalacyjnej do czytnika CDROM zostanie automatycznie uruchomiony program instalacyjny. Program instalacyjny ma szereg funkcji, każda wywoływana jest odpowiednim przyciskiem: Zainstaluj Powoduje pierwszą instalację programu LocumNet. Przycisk aktywny tylko w przypadku nie stwierdzenia przez Instalatora obecności poprzedniej wersji LocumNet na dysku. Napraw Naprawia zainstalowany już program LocumNet. Odinstaluj Usuwa cały zainstalowany wcześniej program LocumNet. Uwaga: wszelkie dane zostaną utracone strona 7

8 dane zostaną utracone. Backup Wykonuje kopię zapasową bazy danych. Opcja ta dostępna jest po poprawnym zainstalowaniu programu. Instrukcje Wyświetla instrukcję obsługi programu LocumNet. Instrukcja ta uwzględnia opis procesu instalacji. Prezentacja Wyświetla prezentację multimedialną programu LocumNet. Formularze Umożliwia wydrukowanie dostępnych formularzy. Zamknij Zamyka instalatora. Krok 2 Wybór Instalacji Głównego Serwera programu Po kliknięciu przycisku Zainstaluj, pojawi się ekran z możliwością wyboru rodzaju programu. Aby zainstalować główny serwer programu należy wybrać opcję Desktop Server: Krok 3 - Instalacja dodatkowego oprogramowania Technologia użyta w oprogramowaniu LocumNet wymaga współpracy z dodatkowym, bezpłatnym oprogramowaniem zawartym na płytce instalacyjnej LocumNet. Oprogramowanie to jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania programu LocumNet Desktop. Lista dodatkowo instalowanych komponentów: Microsoft Data Access Components (ADO) 2.7 Microsoft SQL Server / MSDE Service Pack 3 do MSDE strona 8

9 Microsoft Windows Installer (MSI) Windows Scripting Host (WSH) 5.6 Microsoft XML Parser (MSXML) Po przyciśnięciu Desktop Server w okienku instalatora zostanie uruchomiony program instalacyjny LocumNet Desktop który najpierw sprawdzi czy zainstalowane są wszystkie dodatkowe programy wymagane do poprawnej pracy LocumNet Desktop. Jeśli wszystkie niezbędne składniki są zainstalowane to instalator przejdzie bezpośrednio do kroku 4. Jeśli nie wszystkie dodatkowe składniki są zainstalowane instalator umożliwi zainstalowanie każdego z brakujących komponentów. Pokazany zostanie ekran, na którym widoczne są wszystkie zainstalowane i niezainstalowane (brakujące w systemie) komponenty. Komponenty, które zostały już zainstalowane oznaczone są znaczkiem:, Komponenty, które oczekują na instalację oznaczone są znacznikiem:. Aby zainstalować kolejny na liście komponent należy kliknąć na niebieski przycisk z małym białym trójkątem. Następnie należy instalować poszczególne komponenty zgodnie z instrukcją na ekranie. Szczegółowy opis instalacji każdego dodatkowego komponentu znaleźć można w Załączniku 1 do niniejszej instrukcji obsługi. strona 9

10 Krok 4 - Instalacja programu LocumNet Desktop Server Krok 4a Ekran powitalny Po przyciśnięciu Zainstaluj zostanie uruchomiony program instalacyjny LocumNet. Należy kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować instalację programu LocumNet. Kliknięcie na przycisk Anuluj powoduje przerwanie instalacji. strona 10

11 Krok 4b Parametry instalacji Przy pierwszej instalacji systemu LocumNet Instalator poprosi o wpisanie identyfikatora agencji. W pole to należy wpisać 3 znaki które identyfikować będą wszystkie oferty biura. Po wpisaniu identyfikatora należy kliknąć przycisk Dalej: W każdym momencie można powrócić do poprzedniego ekranu Instalatora poprzez kliknięcie na przycisku Wstecz Krok 4c Umowa licencyjna Ukaże się ekran z tekstem Umowy Licencyjnej. Jeśli Państwo zgadzacie się z jej postanowieniami, należy zaznaczyć Akceptuję warunki umowy a następnie kliknąć przycisk Dalej, aby spowodować kontynuację procesu instalacji. strona 11

12 strona 12

13 Krok 4d Wybór folderu docelowego instalacji Na poniższym ekranie można wybrać folder, w którym program zainstaluje pliki programu LocumNet. Aby zaakceptować domyślną ścieżkę LocumNet Desktop należy kliknąć przycisk Dalej. strona 13

14 Krok 4e Dodatkowe zadania Na poniższym ekranie można wybrać opcjonalnie skrót, który utworzony zostanie na pulpicie dla programu LocumNet. Aby zaakceptować domyślne ustawienia utworzenia skrótu do programu LocumNet Desktop należy zaznaczyć opcję i kliknąć przycisk Dalej. strona 14

15 Krok 4f Informacja o wybranych ustawieniach Instalator przed kopiowaniem plików poinformuje o wszystkich parametrach instalacji należy uważnie je przeczytać. Jeśli są prawidłowe, należy kliknąć przycisk Dalej. Jeśli któraś z pozycji wymaga zmiany, należy kliknąć przycisk Wstecz celem wprowadzenia stosownych zmian. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie instalacji jest to ostatnia szansa przerwania instalacji. strona 15

16 Krok 4g Kopiowanie plików Widok Instalatora w trakcie kopiowania plików. strona 16

17 Krok 4h Zakończenie instalacji Po zakończeniu kopiowania plików, wyświetli się informacja o zakończeniu instalacji LocumNet Desktop Server 5.0. Po wciśnięciu klawisza Zakończ należy zrestartować komputer i sprawdzić, czy na pasku zadań są aktywne i uruchomione komponenty. Krok 5 - Instalacja programu LocumNet Desktop Client Wersję LocumNet Desktop Client należy zainstalować na wszystkich pozostałych komputerach przeznaczonych do pracy z oprogramowaniem LocumNet Desktop. strona 17

18 Po uruchomieniu programu na pierwszym ekranie należy podać nazwę komputera na którym zainstalowane jest oprogramowanie LocumNet. Przebieg instalacji jest analogiczny do instalacji LocumNet Desktop Server 5.0. strona 18

19 Należy jednak zwrócić uwagę, by poprawnie wpisać nazwę sieciową komputera, na którym jest zainstalowany program LocumNet Desktop dla Serwera. Najprostszą metodą poznania nazwy sieciowej komputera jest postawienie kursora myszy na ikonie serwera. Ikona ta znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu (poniżej wskazana jest strzałką): - po chwili nad znaczkiem ikony serwera na krótki moment pojawi się pasek na którym można przeczytać nazwę komputera... w tym przypadku będzie to nazwa: grafika. Aby kontynuować instalację oprogramowania Client należy kliknąć Dalej. Kolejne kroki są podobne do instalacji wersji LocumNet Desktop Serwer. strona 19

20 Jeśli instalacja zakończy się powodzeniem, pojawi się następująca informacja: Aby uruchomić program należy kliknąć dwukrotnie na ikonę LocumNet Desktop, która po zainstalowaniu programu powinna pojawić się na ekranie monitora. strona 20

21 Uruchomienie programu LocumNet Desktop. Poniżej widok fragmentu pulpitu systemu operacyjnego Microsoft Windows po zainstalowaniu programu LocumNet. Oprócz standardowych ikon znajduje się ikona: LocumNet Desktop. Ikona LocumNet Desktop uruchamia program do obsługi biura. Pierwsze uruchomienie LocumNet zapoczątkuje proces rejestracji firmy a tym samym administratora systemu. Kolejne uruchomienia programu pokażą standardowy ekran logowania. strona 21

22 Rejestracja Pierwsze wypełnienie danych rejestracyjnych Przy pierwszym uruchomieniu programu na ekranie pojawi się ekran rejestracyjny jak poniżej na obrazku w którym należy wypełnić dane rejestracyjne firmy. W przypadku wymiany ofert w grupach lub przesyłaniu danych do systemu MLS dane te będą przesłane do innych biur, należy więc je wypełnić bardzo starannie. Po wpisaniu wszystkich danych należy kliknąć na przycisk Zatwierdź. Zmiana danych rejestracyjnych firmy W każdej chwili można zmienić dane rejestracyjne firmy. W tym celu należy wybrać z menu opcję Rejestracja/Zmień dane rejestracyjne strona 22

23 Po wybraniu opcji Zmień dane rejestracyjne wyświetli się taki sam formularz jak przy pierwszej rejestracji. Po dokonaniu zmian należy ponownie kliknąć na przycisk Zatwierdź. Rejestracja pracownika Rejestracja pracownika jest kolejnym niezbędnym krokiem ponieważ między innymi oferty mogą być wprowadzane do programu tylko na konto pracownika. Aby zarejestrować w Programie pracownika należy wybrać opcję w menu Rejestracja/Zarejestruj pracownika jak pokazane na obrazku poniżej: W analogiczny sposób do rejestracji firmy w wyświetlonym formularzu należy z należytą starannością wypełnić wszystkie dane a następnie wybrać przycisk Zatwierdź. strona 23

24 Zarządzanie pracownikami Zmiana danych rejestracyjnych pracownika Aby zmienić dane rejestracyjne pracownika należy wybrać z menu opcję Rejestracja/Zarządzaj pracownikami, Na ekranie listy wszystkich pracowników należy wybrać pracownika klikając na niego myszką a następnie kliknąć na przycisk Modyfikuj. strona 24

25 Na ekranie pojawi się standardowy formularz rejestracyjny z uprzednio wprowadzonymi danymi pracownika, po dokonaniu zmian należy zatwierdzić zmiany klawiszem Zatwierdź jak poprzednio. strona 25

26 Konfiguracja programu Program umożliwia konfigurację wielu parametrów pracy programu, aktualizacji danych licencyjnych oraz eksportu danych. Aby wejść w ustawienia parametrów konfiguracyjnych należy być zalogowanym na administratora programu. Zwykłe konto pracownika nie umożliwia ustawiania parametrów konfiguracyjnych. Aby wejść w moduł konfiguracji parametrów należy kliknąc na ikonkę Parametry Konfiguracyjne jak na obrazku poniżej lub wybrać odpowiednią pozycję w menu Ogólne Konfiguracja. Po kliknięciu na ikonkę rozwinie się menu, z którego wybrać można jedną z czterech opcji: 1. Parametry ogólne parametry dotyczące pracy programu oraz aktualizacji danych licencyjnych. 2. Parametry wymiany danych wszelkie ustawienia dotyczące eksportu oraz importu ofert. 3. Ustawienia kolorów wszelkie ustawienia dotyczące ustawienia kolorów na liście ofert. 4. Parametry konfiguracja ustawień poczty wychodzącej aby można było wysyłać e bezpośrednio z programu. Konfiguracja parametrów Ogólnych Aby szybko przejść do parametrów ogólnych należy wybrać opcję Parametry ogólne klikając na Ikonkę Parametry jak pokazane na obrazku poniżej: strona 26

27 lub należy wybrać opcję Parametry z menu Ogólne / Konfiguracja jak pokazane na obrazku poniżej: Zakładka parametrów ogólnych Po wybraniu opcji domyślnie ukaże się ekran jak poniżej. Należy zauważyć, że program otworzył główny moduł konfiguracyjny i wybrał odpowiednią zakładkę Parametry Ogólne / Podstawowe. W programie wszystkie parametry podzielone są na 2 sekcje tematyczne : Parametry ogólne i Parametry wymiany danych. Każda sekcja znajduje się na oddzielnej zakładce w kolorze niebieskim. Aktualnie aktywna zakładka strona 27

28 wyróżnia się ciemniejszym kolorem. Każda sekcja jest dalej podzielona na grupy, które znajdują się na oddzielnych zakładkach w kolorze zielonym. Aktualnie aktywna grupa wyróżnia się ciemniejszym kolorem. Poniżej opis poszczególnych parametrów: Nazwa opcji Opis Kurs Dolara Aktualny kurs dolara Kurs Euro Aktualny kurs euro Długość strony ofert Ograniczenie wyświetlania liczby ofert na stronie. Maksymalne zalecane ustawienie to 500 oznacza to, że na stronie wyświetli się nie więcej niż 500 ofert. Optymalne, gwarantujące poprawne działanie systemu to ustawienie ofert na strone. Praktyczna wskazówka: w przypadku, gdy powyższy limit ustawiony jest np. na 2000 ofert i w bazie danych jest duża liczba ofert, a użytkownik wyszuka wszystkie oferty bez wybrania szczegółowych kryteriów, to wyświetlenie się listy tak wielu ofert może na słabym sprzęcie trwać bardzo długo. Każde biuro powinno przeprowadzić testy i ustawić optymalne dla siebie ustawienia. Długość strony Ograniczenie wyświetlania liczby klientów na stronie. Optymalne klientów ustawienie to klientów na stronie. Ustawienie tej opcji powyżej 500 może spowodować powolną pracę programu. Długość strony realizacji Minimalna liczba poziomów lokalizacji dla ofert Pokazuj pracownikom wszystkich klientów biura Pozwalaj pracownikowi modyfikować wszystkich klientów biura Ignoruj polskie znaki (ąćęłńóśżź) przy wyszukiwaniu ulic, nazwisk, itp Praktyczna wskazówka: jak wyżej. Ograniczenie wyświetlania liczby realizacji na stronie. Tu również zalecamy ustawienie liczby realizacji poniżej 500. Praktyczna wskazówka: jak wyżej. Program wymusza odpowiednie sprecyzowanie lokalizacji według poziomów podziału administracyjnego kraju. Podział administracyjny zawiera do 6 poziomów. Najczęściej natomiast występuje od 4 do 5 poziomów. Bardzo istotnym elementem poprawnego opisu nieruchomości jest dokładny wybór lokalizacji. Dla najlepszych wyników radzimy ten parametr ustawić na 4 poziomy. Jeśli ten parametr jest włączony do wszyscy pracownicy biura będą widzieli wszystkich klientów. Jeśli ten parametr jest wyłączony (pusty) to wtedy każdy pracownik biura widzi tylko swoich klientów. Jeśli ten parametr jest włączony to każdy pracownik może modyfikować dane każdego klienta biura. Jeśli ten parametr jest wyłączony (pusty) to wtedy każdy pracownik biura może modyfikować dane tylko swoich własnych klientów. Zaznaczenie tej opcji zezwala na wyszukiwanie ofert wg nazw ulic w taki sposób, że ignorowane są polskie znaki diakrytyczne (ąćęłńóśżź). Przykładowo, jeśli wyszukujemy ofert nieruchomości znajdujących się przy ul. Miączyńskiej, możemy w polu wyszukiwania podać zarówno Miączyńska jak i Miaczynska strona 28

29 Wyniki wyświetlą się z nazwami ulic zawierającymi zarówno polskie znaki, jak i z tymi bez polskich znaków (np. w sytuacji, gdy ktoś wprowadzając ofertę do programu omyłkowo wpisał nazwę bez użycia liter z polskimi znakami). Wyłącz automatyczne wyszukiwanie po wejściu na listę klientów Ta sama zasada odnosi się do wyszukiwania klientów wg nazwiska na liście klientów. W bazie danych, w której znajduje się duża ilość wprowadzonych klientów, może być uciążliwe czekanie na wyświetlenie się listy klientów po wejściu w ekran Szukaj klienta. Użycie tego parametru zwiększa wydajność pracy z programem dzięki temu, że umożliwia szybsze otworzenie się ekranu do wyszukiwania klientów. Zaznaczenie tego parametru powoduje, że po wejściu na listę klientów nie odbywa się automatyczne wyświetlenie nazwisk na liście, a tym samym sam formularz z otwiera się błyskawicznie. Teraz wystarczy np. podać kilka pierwszych liter nazwiska szukanego klienta i wcisnąć przycisk Szukaj, aby program wyświetlił tylko tych klientów, którzy nas interesują. Aby zapisać ustawienia wybranych opcji należy kliknąć na przycisk Zatwierdź. Aktualizacja danych licencyjnych Tylko te firmy, które dzierżawią oprogramowanie powinny ustawić parametry aktualizacji danych licencyjnych. Aby przejść do konfiguracji danych licencyjnych należy kliknąć na zakładkę Dane licencyjne. strona 29

30 Każda firma powinna uzyskać parametry do wpisania w powyższe pola od twórcy i dystrybutora oprogramowania firmy AWP Multimedia. Poniżej opis poszczególnych parametrów: Nazwa opcji Nazwa serwera licencyjnego Identyfikator agencji na serwerze licencyjnym Hasło agencji na serwerze licencyjnym Automatyczna aktualizacja licencji. Opis Należy tu wpisać adres internetowy jednej z baz danych systemów MLS LocumNet, który zostanie podany przez AWP Multimedia. Identyfikator agencji w systemie MLS, który odczytać można z Wirtualnej Prezentacji firmy w systemie MLS. Hasło agencji w systemie MLS które zostało przez agencję wpisane w formularz rejestracyjny firmy. Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczną aktualizację danych licencyjnych w sytuacji, kiedy program wykryje połączenie z siecią Internet. Mechanizm aktualizacji danych licencyjnych jest bardzo podobny w sposobie działania do programów antywirusowych które automatycznie aktualizują programy antywirusowe. Nie zaznaczenie tej opcji spowoduje potrzebę ręcznej aktualizacji danych licencyjnych przynajmniej jeden raz w miesiącu. Aby zapisać ustawienia wybranych opcji należy kliknąć na przycisk Zatwierdź. Edycja słownika "Słownik kategorii klienta" Aby dokonać edycji słownika kategorii klienta należy w konfiguracji programu wybrać parametry ogólne, tak jak na poniższym ekranie: strona 30

31 xxxxxx Następnie na wyświetlonym ekranie Parametrów ogólnych, wejść w edycję słowników przez kliknięcię na zakładkę Słowniki prywatne: Następnie w oknie Lista słowników, znajdującym się w lewej stronie ekranu, należy wybrać Słownik kategorii klienta: strona 31

32 Wybranie określonego słownika z Listy słowników pozwoli na edycję (dodawanie i usuwanie) nazw pozycji w wybranej kategorii słowników. Np. aby dodać nową pozycję do listy w Słowniku kategorii klienta należy w zaznaczonym polu- jak na poniższym obrazku wprowadzić nową nazwę i zatwierdzić naciśnięciem przycisku Dodaj nową pozycję: Nowa kategoria klienta ukaże się na końcu listy: strona 32

33 W celu usunięciu wybranej pozycji należy kliknąć na czerwony krzyżyk przy nazwie pozycji: Uprawnienia użytkowników Administrator programu LocumNet Desktop ma możliwość definiowania uprawnień dla poszczególnych pracowników zarejestrowanych w programie. Do nadawania uprawnień służą opcje znajdujące się na zakładce Uprawnienia w Parametrach Ogólnych. strona 33

34 Dostępne są dwa rodzaje uprawnień: 1. Modyfikacja oferty własnej domyślnie każdy zarejestrowany pracownik ma możliwość modyfikacji ofert, które wprowadził, w szczególnych jednak przypadkach administrator może chcieć odebrać konkretnemu pośrednikowi uprawnienia do tego. 2. Modyfikacja oferty obcej domyślnie pracownik nie może modyfikować ofert, które do bazy danych wprowadził inny pracownik. Niemniej jednak istnieje możliwość zaznaczenia wybranego pracownika lub wszystkich pracowników do modyfikacji pozostałych ofert. Na powyższym obrazku można zobaczyć, że pracownik Sułek Małgorzata nie może modyfikować własnych ofert, ale może modyfikować obce. Natomiast pozostali pracownicy zarejestrowani w programie mogą modyfikować tylko oferty własne. Wydruki indywidualne Program LocumNet Desktop oprócz standardowych szablonów wydruków oferuje możliwość korzystania z szablonów wydruków indywidualnych wykonywanych na zamówienie biura nieruchomości. Korzystanie z wydruków przy użyciu szablonów indywidualnych jest obszernie opisane w Podręczniku dla pośrednika. W niniejszym Podręczniku dla administratora opisane są jedynie funkcje związane z dołączeniem szablonu do programu oraz dodatkowe możliwości tłumaczeń pojęć używanych na wydrukach zarówno w szablonie podstawowym jak i indywidualnym. strona 34

35 Dołączenie szablonu indywidualnego do programu Zamówiony szablon (szablony) przekazywane są przez AWP Multimedia np. drogą ową w formie pliku binarnego, który administrator może zaimportować do programu. Plik szablonów może zawierać dowolną ilość szablonów np. oddzielny szablon dla każdego z podstawowych typów nieruchomości: mieszkań, domów, lokali, obiektów i gruntów, a nawet jeszcze dokładniej: inny szablon może być przygotowany dla segmentów, a inny dla domów wolnostojących itp. Aby dołączyć do programu otrzymany plik z szablonami wydruków indywidualnych, należy skorzystać z przycisku Wczytaj szablon. Otworzy się okno dialogowe, w którym należy wskazać otrzymany plik znajdujący się na dysku twardym, dyskietce lub innym nośniku. Ponieważ plik szablonów posiada rozszerzenie dll, tylko takie pliki wyświetlą się w oknie dialogowym. strona 35

36 Aby wybrać odpowiedni plik wystarczy go zaznaczyć i wcisnąć przycisk Otwórz lub dwukrotnie kliknąć na jego nazwę. Jeśli omyłkowo został wskazany niewłaściwy plik, program wyświetli odpowiednią informację: Po pomyślnym wczytaniu szablonu pojawi się następująca informacja: a zakładka Wydruki będzie wyglądać następująco: Wygląd przed wczytaniem szablonu Wygląd po wczytaniu szablonu Uaktualnienie szablonu Zamówiony szablon może ulegać modyfikacjom na życzenie firmy zamawiającej. Przykładowo, po otrzymaniu pierwszej wersji szablonów biuro nieruchomości może zażyczyć sobie utworzenie dodatkowego szablonu np. dla typu nieruchomości obiekt stylowy, lub poprosić o zmianę układu graficznego dotychczasowych szablonów. Wówczas AWP dokonuje modyfikacji szablonu i ponownie przesyła firmie zamawiającej w formie pliku binarnego. Administrator po otrzymaniu pliku w ten sam sposób dołącza zmodyfikowaną wersję szablonu, jak przy pierwszym wczytaniu przy użyciu przycisku Wczytaj szablon. Tym razem jednak program wyświetli dodatkowy komunikat: strona 36

37 Wystarczy teraz wcisnąć przycisk Tak i nowy szablon (szablony) zostanie dołączony do programu. Ustawienie szablonu domyślnego Administrator programu może zadecydować, który z dostępnych szablonów wydruków ma się domyślnie wyświetlać po wejściu w podgląd wydruku / a oferty. Przykładowo, jeśli firma, która zamówiła szablon indywidualny zamierza korzystać tylko z tego szablonu, może zdefiniować go jako domyślny. Aby to uczynić wystarczy kliknąć odpowiednią opcję: W tym konkretnym przypadku, od tej chwili po każdym wejściu w podgląd wydruku / a oferty automatycznie otworzy się zakładka z szablonem indywidualnym. Oczywiście w dalszym ciągu istnieje możliwość wybrania innego szablonu, ale domyślnym nadal pozostanie Szablon indywidualny. Tłumaczenia pojęć na wydrukach / ach Wiele agencji przy opisywaniu ofert nieruchomości posługuje się własnymi pojęciami. Przykładowo: program LocumNetDesktop w słowniku pola Stan prawny posiada jedną z wartości: własność. Natomiast biuro nieruchomości może chcieć przedstawiać tę pozycję na wydrukach i ach przekazywanych swoim klientom w nieco inny sposób np. własność hipoteczna lub hipoteka. Program LocumNet Desktop oferuje możliwość zastępowania na wydrukach i w ach pojęć słownikowych, a także dowolnych słów i sformułowań używanych w programie. Tłumaczenia dotyczą nie tylko podglądu wydruku / a w szablonie indywidualnym, ale także w szablonach podstawowych. strona 37

38 Aby uaktywnić mechanizm tłumaczenia pojęć należy zaznaczyć opcję Stosuj tłumaczenia pojęć na wydrukach i ach. Po zaznaczeniu tej pozycji na zakładce Wydruki pojawią się dodatkowe elementy: W górnej części ekranu znajduje się lista wszystkich grup słownikowych używanych w programie oraz pozycja [Dowolne]: Tłumaczenie wartości słownikowych Przykładowo: chcemy dokonać tłumaczenia pojęcia własność na własność hipoteczna w słowniku Stan prawny. strona 38

39 Pole Stan prawny jest wartością słownikową ponieważ na ekranie modyfikacji oferty wyświetla się jako lista rozwijalna, jak pokazano na rysunku po prawej stronie. Na liście słowników należy odnaleźć pozycję Stan prawny i na nią kliknąć: Wówczas dolna część ekranu przybierze następujący wygląd: Teraz wystarczy zamienić własność na własność hipoteczna. Zmian należy dokonać w kolumnie, w której poszczególne komórki posiadają białe tło (kolumny o nagłówkach Wartość użytkownika PL i Wartość użytkownika EN). Kolumny z szarym tłem strona 39

40 reprezentują wartości używane przez program. Poniższy przykład ilustruje zmianę wartości słownikowej w wersji polskojęzycznej: Analogicznie wprowadza się zmiany dla pojęć w języku angielskim (służy do tego ostatnia kolumna z prawej strony). Jednak ma tylko sens w sytuacji, gdy biuro nieruchomości wykupiło licencję na wersję angielską wydruków i i. Jeśli w tym konkretnym słowniku Stan prawny nie będą dokonywane inne zmiany, można przejść do kolejnego słownika wystarczy wybrać inny słownik z listy. Dokonane ustawienia w słowniku Stan prawny zostaną automatycznie zapisane. Jeśli jednak w innych słownikach nie będą wprowadzane dodatkowe zmiany, w celu zapisania nowych ustawień w jednym słowniku, po zakończeniu definiowania tłumaczeń należy użyć przycisku Zatwierdź: Przykład wydruków przed i po dokonaniu zmian w słowniku Stan prawny: strona 40

41 Standardowo: Po translacji: Dodatkowo można zamienić samą nazwę pola Stan prawny. Aby to uczynić, należy zmienić wartość komórki z niebieskim kolorem czcionki, ale z białym tłem, ponieważ komórki z szarym tłem reprezentują oryginalne nazwy pól używanych w programie. Poniższy przykład pokazuje zmianę nazwy pola Stan prawny na Typ własności and Legal State na Type of ownership : Wydruki będą miały wówczas następujący wygląd: strona 41

42 a dla wersji angielskiej: Tłumaczenie pojęć dowolnych Program LocumNet Desktop oferuje możliwość translacji dowolnego fragmentu tekstu na wydrukach i ach. Załóżmy, że na poniższym wydruku chcielibyśmy w ramach ćwiczenia podmienić tekst Jest to szablon demonstracyjny : Ponieważ nie jest to już ani nazwa pola słownikowego, ani jego wartość, wobec tego należy skorzystać z pozycji [Dowolne] na liście słowników w Parametrach ogólnych na zakładce Wydruki: strona 42

43 Po wybraniu tej opcji można stworzyć swój własny słownik zawierający tłumaczenia dowolnych sformułowań i pojęć. Aby dodać nową pozycję do słownika należy wpisać określoną frazę i nacisnąć przycisk Dodaj - tak, jak jest to pokazane na poniższym obrazku: Wówczas na liście pojawi się nowa pozycja (oznaczona na rysunku strzałką), która oznacza tekst standardowo wyświetlany na wydruku. W kolumnie z prawej strony należy wpisać zwrot zastępczy np.: To nie jest szablon demonstracyjny : Po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian przyciskiem Zatwierdź, można obejrzeć podgląd wydruku: strona 43

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009 EuroFirma Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START Sklep Internetowy Bielsko-Biała, grudzien 2009 Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu EuroFirma Start 4.03 Zestawienie to (moduł)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

LocumNet Desktop System do obsługi biur nieruchomości

LocumNet Desktop System do obsługi biur nieruchomości Program LocumNet Desktop to jeden z najbardziej zaawansowanych programów na polskim rynku służący do obsługi biura nieruchomości, umożliwiający zarządzanie klientami i ofertami. Program ten oparty jest

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. programu NFZMonit

Instrukcja użytkownika. programu NFZMonit Instrukcja użytkownika programu NFZMonit INFOKLINIKA S.A., ul. Wyczółki 71, 02-820 Warszawa, tel.: +48 22 548 91 70, fax: +48 22 548 91 72, www.infoklinika.pl Sąd Rejonowy M.St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo