INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora

2 Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć pracować z programem LocumNet... 6 Instalacja programu LocumNet Desktop... 7 Krok 1 - Główny ekran instalatora... 7 Zainstaluj... 7 Krok 2 Wybór Instalacji Głównego Serwera programu... 8 Krok 3 - Instalacja dodatkowego oprogramowania... 8 Lista dodatkowo instalowanych komponentów:... 8 Krok 4 - Instalacja programu LocumNet Desktop Server Krok 4a Ekran powitalny Krok 4b Parametry instalacji Krok 4c Umowa licencyjna Krok 4d Wybór folderu docelowego instalacji Krok 4e Dodatkowe zadania Krok 4f Informacja o wybranych ustawieniach Krok 4g Kopiowanie plików Krok 4h Zakończenie instalacji Krok 5 - Instalacja programu LocumNet Desktop Client Uruchomienie programu LocumNet Desktop Rejestracja Pierwsze wypełnienie danych rejestracyjnych Zmiana danych rejestracyjnych firmy Rejestracja pracownika Zarządzanie pracownikami Zmiana danych rejestracyjnych pracownika Konfiguracja programu Konfiguracja parametrów Ogólnych Zakładka parametrów ogólnych Aktualizacja danych licencyjnych Edycja słownika "Słownik kategorii klienta" Uprawnienia użytkowników Wydruki indywidualne Dołączenie szablonu indywidualnego do programu Wygląd po wczytaniu szablonu Uaktualnienie szablonu Ustawienie szablonu domyślnego Tłumaczenia pojęć na wydrukach / ach Tłumaczenie wartości słownikowych Tłumaczenie pojęć dowolnych strona 2

3 Konfiguracja parametrów wymiany danych Opis poszczególnych przycisków Konfiguracja Aktualizacji MLS Konfiguracja Exportu Konfiguracja Importu Konfiguracja parametrów MLS Ogólne Konfiguracja wymaganych pól w systemie Konfiguracja Wymiany ofert w grupie Utwórz nowy profil Parametry podstawowe: Parametry identyfikacyjne na serwerze: Oferty: Lokalizacja: Słowniki: Typ eksportu: Data ost. wysyłki: Typy ofert: Ilość zdjęć dla ofert na wyłączność: Ilość zdjęć dla ofert ogólnych: Automatycznie wyślij przy eksporcie do systemu MLS Konfiguracja ustawienia kolorów Transfer ofert pomiędzy pracownikami Transfer klientów pomiędzy pracownikami Wyszukiwanie klientów według kryterium "Opiekun" - pracownik agencji Zmiana długości strony znalezionych ofert, klientów i realizacji na poszczególnych listach wyszukiwania Tworzenie kopii zapasowej bazy danych programu Odtwarzanie kopii zapasowej bazy danych z programu a Microsoft Data Access Components (ADO) b Microsoft Data Engine (MSDE) - silnik bazy danych d Microsoft Windows Installer e Windows Script Host f Microsoft XML Parser strona 3

4 Wstęp Niniejsza instrukcja stworzona została dla instalatora oraz administratora systemu. Podstawowym założeniem jest, że administrator posiada podstawową wiedzę na temat komputerów oraz systemu operacyjnego Windows. Zagadnienia omówione w tej instrukcji obsługi związane są z instalacją programu. W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów z użytkowaniem oprogramowania służymy pomocą techniczną. Czekamy również na wszelkie uwagi i sugestie, które można przekazywać do nas listownie, telefonicznie lub poprzez . AWP Multimedia Sp. z o.o. ul. Fieldorfa 5A, Seg. E Warszawa Tel: (22) , , , Fax: (22) strona 4

5 Wymagania systemowe Wymagania minimalne Przedstawione poniżej wymagania systemowe są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania programu LocumNet. Sprzęt komputerowy: procesor : Intel Pentium III 400 MHz pamięć operacyjna: 128 MB wolny obszar na dysku twardym : 1.0 GB Oprogramowanie: Microsoft Windows 98 Przy konfiguracji minimalnej nie ma gwarancji szybkości działania. Wymagania optymalne Przedstawione poniżej wymagania systemowe są podane dla najlepszego funkcjonowania programu LocumNet. Zapewnia to bardzo szybką pracę na wszystkich stanowiskach pracy. Sprzęt komputerowy: procesor : Intel Pentium III 2000 Mhz lub wyższy pamięć : 512 MB wolny obszar na dysku twardym : 1.0 GB Oprogramowanie: Microsoft Windows 2000 lub Windows XP strona 5

6 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć pracować z programem LocumNet 1. Sprawdzić wymagania sprzętowe i systemowe 2. Zainstalować wymagane komponenty i program LocumNet 3. Uruchomić program LocumNet za pomocą ikony na pulpicie 4. Zarejestrować firmę oraz wszystkich pracowników 5. Ustawić parametry administracyjne Po wykonaniu powyższych kroków program jest gotowy do pracy. Poszczególne kroki są szczegółowo opisane w odpowiednich rozdziałach tej instrukcji obsługi. strona 6

7 Instalacja programu LocumNet Desktop Zalecana jest instalacja na świeżym systemie operacyjnym. Instalacji serwera programu należy dokonać tylko na jednym, najlepszym komputerze w biurze, najlepiej z dostępem do Intermetu. Na pozostałych komputerach należy zainstalować oprogramowanie Klient. Jeżeli instalujemy program LocumNet Desktop tylko na jednym komputerze, to korzystamy tylko z opcji Desktop Serwer. Ogólna zasada w instalatorze jest taka że w każdym momencie można powrócić do poprzedniego ekranu Instalatora poprzez kliknięcie na przycisku Wstecz. Przycisk Dalej powoduje kontynuację instalacji programu. Kliknięcie na przycisk Anuluj powoduje przerwanie instalacji. Krok 1 - Główny ekran instalatora Po włożeniu płyty instalacyjnej do czytnika CDROM zostanie automatycznie uruchomiony program instalacyjny. Program instalacyjny ma szereg funkcji, każda wywoływana jest odpowiednim przyciskiem: Zainstaluj Powoduje pierwszą instalację programu LocumNet. Przycisk aktywny tylko w przypadku nie stwierdzenia przez Instalatora obecności poprzedniej wersji LocumNet na dysku. Napraw Naprawia zainstalowany już program LocumNet. Odinstaluj Usuwa cały zainstalowany wcześniej program LocumNet. Uwaga: wszelkie dane zostaną utracone strona 7

8 dane zostaną utracone. Backup Wykonuje kopię zapasową bazy danych. Opcja ta dostępna jest po poprawnym zainstalowaniu programu. Instrukcje Wyświetla instrukcję obsługi programu LocumNet. Instrukcja ta uwzględnia opis procesu instalacji. Prezentacja Wyświetla prezentację multimedialną programu LocumNet. Formularze Umożliwia wydrukowanie dostępnych formularzy. Zamknij Zamyka instalatora. Krok 2 Wybór Instalacji Głównego Serwera programu Po kliknięciu przycisku Zainstaluj, pojawi się ekran z możliwością wyboru rodzaju programu. Aby zainstalować główny serwer programu należy wybrać opcję Desktop Server: Krok 3 - Instalacja dodatkowego oprogramowania Technologia użyta w oprogramowaniu LocumNet wymaga współpracy z dodatkowym, bezpłatnym oprogramowaniem zawartym na płytce instalacyjnej LocumNet. Oprogramowanie to jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania programu LocumNet Desktop. Lista dodatkowo instalowanych komponentów: Microsoft Data Access Components (ADO) 2.7 Microsoft SQL Server / MSDE Service Pack 3 do MSDE strona 8

9 Microsoft Windows Installer (MSI) Windows Scripting Host (WSH) 5.6 Microsoft XML Parser (MSXML) Po przyciśnięciu Desktop Server w okienku instalatora zostanie uruchomiony program instalacyjny LocumNet Desktop który najpierw sprawdzi czy zainstalowane są wszystkie dodatkowe programy wymagane do poprawnej pracy LocumNet Desktop. Jeśli wszystkie niezbędne składniki są zainstalowane to instalator przejdzie bezpośrednio do kroku 4. Jeśli nie wszystkie dodatkowe składniki są zainstalowane instalator umożliwi zainstalowanie każdego z brakujących komponentów. Pokazany zostanie ekran, na którym widoczne są wszystkie zainstalowane i niezainstalowane (brakujące w systemie) komponenty. Komponenty, które zostały już zainstalowane oznaczone są znaczkiem:, Komponenty, które oczekują na instalację oznaczone są znacznikiem:. Aby zainstalować kolejny na liście komponent należy kliknąć na niebieski przycisk z małym białym trójkątem. Następnie należy instalować poszczególne komponenty zgodnie z instrukcją na ekranie. Szczegółowy opis instalacji każdego dodatkowego komponentu znaleźć można w Załączniku 1 do niniejszej instrukcji obsługi. strona 9

10 Krok 4 - Instalacja programu LocumNet Desktop Server Krok 4a Ekran powitalny Po przyciśnięciu Zainstaluj zostanie uruchomiony program instalacyjny LocumNet. Należy kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować instalację programu LocumNet. Kliknięcie na przycisk Anuluj powoduje przerwanie instalacji. strona 10

11 Krok 4b Parametry instalacji Przy pierwszej instalacji systemu LocumNet Instalator poprosi o wpisanie identyfikatora agencji. W pole to należy wpisać 3 znaki które identyfikować będą wszystkie oferty biura. Po wpisaniu identyfikatora należy kliknąć przycisk Dalej: W każdym momencie można powrócić do poprzedniego ekranu Instalatora poprzez kliknięcie na przycisku Wstecz Krok 4c Umowa licencyjna Ukaże się ekran z tekstem Umowy Licencyjnej. Jeśli Państwo zgadzacie się z jej postanowieniami, należy zaznaczyć Akceptuję warunki umowy a następnie kliknąć przycisk Dalej, aby spowodować kontynuację procesu instalacji. strona 11

12 strona 12

13 Krok 4d Wybór folderu docelowego instalacji Na poniższym ekranie można wybrać folder, w którym program zainstaluje pliki programu LocumNet. Aby zaakceptować domyślną ścieżkę LocumNet Desktop należy kliknąć przycisk Dalej. strona 13

14 Krok 4e Dodatkowe zadania Na poniższym ekranie można wybrać opcjonalnie skrót, który utworzony zostanie na pulpicie dla programu LocumNet. Aby zaakceptować domyślne ustawienia utworzenia skrótu do programu LocumNet Desktop należy zaznaczyć opcję i kliknąć przycisk Dalej. strona 14

15 Krok 4f Informacja o wybranych ustawieniach Instalator przed kopiowaniem plików poinformuje o wszystkich parametrach instalacji należy uważnie je przeczytać. Jeśli są prawidłowe, należy kliknąć przycisk Dalej. Jeśli któraś z pozycji wymaga zmiany, należy kliknąć przycisk Wstecz celem wprowadzenia stosownych zmian. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie instalacji jest to ostatnia szansa przerwania instalacji. strona 15

16 Krok 4g Kopiowanie plików Widok Instalatora w trakcie kopiowania plików. strona 16

17 Krok 4h Zakończenie instalacji Po zakończeniu kopiowania plików, wyświetli się informacja o zakończeniu instalacji LocumNet Desktop Server 5.0. Po wciśnięciu klawisza Zakończ należy zrestartować komputer i sprawdzić, czy na pasku zadań są aktywne i uruchomione komponenty. Krok 5 - Instalacja programu LocumNet Desktop Client Wersję LocumNet Desktop Client należy zainstalować na wszystkich pozostałych komputerach przeznaczonych do pracy z oprogramowaniem LocumNet Desktop. strona 17

18 Po uruchomieniu programu na pierwszym ekranie należy podać nazwę komputera na którym zainstalowane jest oprogramowanie LocumNet. Przebieg instalacji jest analogiczny do instalacji LocumNet Desktop Server 5.0. strona 18

19 Należy jednak zwrócić uwagę, by poprawnie wpisać nazwę sieciową komputera, na którym jest zainstalowany program LocumNet Desktop dla Serwera. Najprostszą metodą poznania nazwy sieciowej komputera jest postawienie kursora myszy na ikonie serwera. Ikona ta znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu (poniżej wskazana jest strzałką): - po chwili nad znaczkiem ikony serwera na krótki moment pojawi się pasek na którym można przeczytać nazwę komputera... w tym przypadku będzie to nazwa: grafika. Aby kontynuować instalację oprogramowania Client należy kliknąć Dalej. Kolejne kroki są podobne do instalacji wersji LocumNet Desktop Serwer. strona 19

20 Jeśli instalacja zakończy się powodzeniem, pojawi się następująca informacja: Aby uruchomić program należy kliknąć dwukrotnie na ikonę LocumNet Desktop, która po zainstalowaniu programu powinna pojawić się na ekranie monitora. strona 20

21 Uruchomienie programu LocumNet Desktop. Poniżej widok fragmentu pulpitu systemu operacyjnego Microsoft Windows po zainstalowaniu programu LocumNet. Oprócz standardowych ikon znajduje się ikona: LocumNet Desktop. Ikona LocumNet Desktop uruchamia program do obsługi biura. Pierwsze uruchomienie LocumNet zapoczątkuje proces rejestracji firmy a tym samym administratora systemu. Kolejne uruchomienia programu pokażą standardowy ekran logowania. strona 21

22 Rejestracja Pierwsze wypełnienie danych rejestracyjnych Przy pierwszym uruchomieniu programu na ekranie pojawi się ekran rejestracyjny jak poniżej na obrazku w którym należy wypełnić dane rejestracyjne firmy. W przypadku wymiany ofert w grupach lub przesyłaniu danych do systemu MLS dane te będą przesłane do innych biur, należy więc je wypełnić bardzo starannie. Po wpisaniu wszystkich danych należy kliknąć na przycisk Zatwierdź. Zmiana danych rejestracyjnych firmy W każdej chwili można zmienić dane rejestracyjne firmy. W tym celu należy wybrać z menu opcję Rejestracja/Zmień dane rejestracyjne strona 22

23 Po wybraniu opcji Zmień dane rejestracyjne wyświetli się taki sam formularz jak przy pierwszej rejestracji. Po dokonaniu zmian należy ponownie kliknąć na przycisk Zatwierdź. Rejestracja pracownika Rejestracja pracownika jest kolejnym niezbędnym krokiem ponieważ między innymi oferty mogą być wprowadzane do programu tylko na konto pracownika. Aby zarejestrować w Programie pracownika należy wybrać opcję w menu Rejestracja/Zarejestruj pracownika jak pokazane na obrazku poniżej: W analogiczny sposób do rejestracji firmy w wyświetlonym formularzu należy z należytą starannością wypełnić wszystkie dane a następnie wybrać przycisk Zatwierdź. strona 23

24 Zarządzanie pracownikami Zmiana danych rejestracyjnych pracownika Aby zmienić dane rejestracyjne pracownika należy wybrać z menu opcję Rejestracja/Zarządzaj pracownikami, Na ekranie listy wszystkich pracowników należy wybrać pracownika klikając na niego myszką a następnie kliknąć na przycisk Modyfikuj. strona 24

25 Na ekranie pojawi się standardowy formularz rejestracyjny z uprzednio wprowadzonymi danymi pracownika, po dokonaniu zmian należy zatwierdzić zmiany klawiszem Zatwierdź jak poprzednio. strona 25

26 Konfiguracja programu Program umożliwia konfigurację wielu parametrów pracy programu, aktualizacji danych licencyjnych oraz eksportu danych. Aby wejść w ustawienia parametrów konfiguracyjnych należy być zalogowanym na administratora programu. Zwykłe konto pracownika nie umożliwia ustawiania parametrów konfiguracyjnych. Aby wejść w moduł konfiguracji parametrów należy kliknąc na ikonkę Parametry Konfiguracyjne jak na obrazku poniżej lub wybrać odpowiednią pozycję w menu Ogólne Konfiguracja. Po kliknięciu na ikonkę rozwinie się menu, z którego wybrać można jedną z czterech opcji: 1. Parametry ogólne parametry dotyczące pracy programu oraz aktualizacji danych licencyjnych. 2. Parametry wymiany danych wszelkie ustawienia dotyczące eksportu oraz importu ofert. 3. Ustawienia kolorów wszelkie ustawienia dotyczące ustawienia kolorów na liście ofert. 4. Parametry konfiguracja ustawień poczty wychodzącej aby można było wysyłać e bezpośrednio z programu. Konfiguracja parametrów Ogólnych Aby szybko przejść do parametrów ogólnych należy wybrać opcję Parametry ogólne klikając na Ikonkę Parametry jak pokazane na obrazku poniżej: strona 26

27 lub należy wybrać opcję Parametry z menu Ogólne / Konfiguracja jak pokazane na obrazku poniżej: Zakładka parametrów ogólnych Po wybraniu opcji domyślnie ukaże się ekran jak poniżej. Należy zauważyć, że program otworzył główny moduł konfiguracyjny i wybrał odpowiednią zakładkę Parametry Ogólne / Podstawowe. W programie wszystkie parametry podzielone są na 2 sekcje tematyczne : Parametry ogólne i Parametry wymiany danych. Każda sekcja znajduje się na oddzielnej zakładce w kolorze niebieskim. Aktualnie aktywna zakładka strona 27

28 wyróżnia się ciemniejszym kolorem. Każda sekcja jest dalej podzielona na grupy, które znajdują się na oddzielnych zakładkach w kolorze zielonym. Aktualnie aktywna grupa wyróżnia się ciemniejszym kolorem. Poniżej opis poszczególnych parametrów: Nazwa opcji Opis Kurs Dolara Aktualny kurs dolara Kurs Euro Aktualny kurs euro Długość strony ofert Ograniczenie wyświetlania liczby ofert na stronie. Maksymalne zalecane ustawienie to 500 oznacza to, że na stronie wyświetli się nie więcej niż 500 ofert. Optymalne, gwarantujące poprawne działanie systemu to ustawienie ofert na strone. Praktyczna wskazówka: w przypadku, gdy powyższy limit ustawiony jest np. na 2000 ofert i w bazie danych jest duża liczba ofert, a użytkownik wyszuka wszystkie oferty bez wybrania szczegółowych kryteriów, to wyświetlenie się listy tak wielu ofert może na słabym sprzęcie trwać bardzo długo. Każde biuro powinno przeprowadzić testy i ustawić optymalne dla siebie ustawienia. Długość strony Ograniczenie wyświetlania liczby klientów na stronie. Optymalne klientów ustawienie to klientów na stronie. Ustawienie tej opcji powyżej 500 może spowodować powolną pracę programu. Długość strony realizacji Minimalna liczba poziomów lokalizacji dla ofert Pokazuj pracownikom wszystkich klientów biura Pozwalaj pracownikowi modyfikować wszystkich klientów biura Ignoruj polskie znaki (ąćęłńóśżź) przy wyszukiwaniu ulic, nazwisk, itp Praktyczna wskazówka: jak wyżej. Ograniczenie wyświetlania liczby realizacji na stronie. Tu również zalecamy ustawienie liczby realizacji poniżej 500. Praktyczna wskazówka: jak wyżej. Program wymusza odpowiednie sprecyzowanie lokalizacji według poziomów podziału administracyjnego kraju. Podział administracyjny zawiera do 6 poziomów. Najczęściej natomiast występuje od 4 do 5 poziomów. Bardzo istotnym elementem poprawnego opisu nieruchomości jest dokładny wybór lokalizacji. Dla najlepszych wyników radzimy ten parametr ustawić na 4 poziomy. Jeśli ten parametr jest włączony do wszyscy pracownicy biura będą widzieli wszystkich klientów. Jeśli ten parametr jest wyłączony (pusty) to wtedy każdy pracownik biura widzi tylko swoich klientów. Jeśli ten parametr jest włączony to każdy pracownik może modyfikować dane każdego klienta biura. Jeśli ten parametr jest wyłączony (pusty) to wtedy każdy pracownik biura może modyfikować dane tylko swoich własnych klientów. Zaznaczenie tej opcji zezwala na wyszukiwanie ofert wg nazw ulic w taki sposób, że ignorowane są polskie znaki diakrytyczne (ąćęłńóśżź). Przykładowo, jeśli wyszukujemy ofert nieruchomości znajdujących się przy ul. Miączyńskiej, możemy w polu wyszukiwania podać zarówno Miączyńska jak i Miaczynska strona 28

29 Wyniki wyświetlą się z nazwami ulic zawierającymi zarówno polskie znaki, jak i z tymi bez polskich znaków (np. w sytuacji, gdy ktoś wprowadzając ofertę do programu omyłkowo wpisał nazwę bez użycia liter z polskimi znakami). Wyłącz automatyczne wyszukiwanie po wejściu na listę klientów Ta sama zasada odnosi się do wyszukiwania klientów wg nazwiska na liście klientów. W bazie danych, w której znajduje się duża ilość wprowadzonych klientów, może być uciążliwe czekanie na wyświetlenie się listy klientów po wejściu w ekran Szukaj klienta. Użycie tego parametru zwiększa wydajność pracy z programem dzięki temu, że umożliwia szybsze otworzenie się ekranu do wyszukiwania klientów. Zaznaczenie tego parametru powoduje, że po wejściu na listę klientów nie odbywa się automatyczne wyświetlenie nazwisk na liście, a tym samym sam formularz z otwiera się błyskawicznie. Teraz wystarczy np. podać kilka pierwszych liter nazwiska szukanego klienta i wcisnąć przycisk Szukaj, aby program wyświetlił tylko tych klientów, którzy nas interesują. Aby zapisać ustawienia wybranych opcji należy kliknąć na przycisk Zatwierdź. Aktualizacja danych licencyjnych Tylko te firmy, które dzierżawią oprogramowanie powinny ustawić parametry aktualizacji danych licencyjnych. Aby przejść do konfiguracji danych licencyjnych należy kliknąć na zakładkę Dane licencyjne. strona 29

30 Każda firma powinna uzyskać parametry do wpisania w powyższe pola od twórcy i dystrybutora oprogramowania firmy AWP Multimedia. Poniżej opis poszczególnych parametrów: Nazwa opcji Nazwa serwera licencyjnego Identyfikator agencji na serwerze licencyjnym Hasło agencji na serwerze licencyjnym Automatyczna aktualizacja licencji. Opis Należy tu wpisać adres internetowy jednej z baz danych systemów MLS LocumNet, który zostanie podany przez AWP Multimedia. Identyfikator agencji w systemie MLS, który odczytać można z Wirtualnej Prezentacji firmy w systemie MLS. Hasło agencji w systemie MLS które zostało przez agencję wpisane w formularz rejestracyjny firmy. Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczną aktualizację danych licencyjnych w sytuacji, kiedy program wykryje połączenie z siecią Internet. Mechanizm aktualizacji danych licencyjnych jest bardzo podobny w sposobie działania do programów antywirusowych które automatycznie aktualizują programy antywirusowe. Nie zaznaczenie tej opcji spowoduje potrzebę ręcznej aktualizacji danych licencyjnych przynajmniej jeden raz w miesiącu. Aby zapisać ustawienia wybranych opcji należy kliknąć na przycisk Zatwierdź. Edycja słownika "Słownik kategorii klienta" Aby dokonać edycji słownika kategorii klienta należy w konfiguracji programu wybrać parametry ogólne, tak jak na poniższym ekranie: strona 30

31 xxxxxx Następnie na wyświetlonym ekranie Parametrów ogólnych, wejść w edycję słowników przez kliknięcię na zakładkę Słowniki prywatne: Następnie w oknie Lista słowników, znajdującym się w lewej stronie ekranu, należy wybrać Słownik kategorii klienta: strona 31

32 Wybranie określonego słownika z Listy słowników pozwoli na edycję (dodawanie i usuwanie) nazw pozycji w wybranej kategorii słowników. Np. aby dodać nową pozycję do listy w Słowniku kategorii klienta należy w zaznaczonym polu- jak na poniższym obrazku wprowadzić nową nazwę i zatwierdzić naciśnięciem przycisku Dodaj nową pozycję: Nowa kategoria klienta ukaże się na końcu listy: strona 32

33 W celu usunięciu wybranej pozycji należy kliknąć na czerwony krzyżyk przy nazwie pozycji: Uprawnienia użytkowników Administrator programu LocumNet Desktop ma możliwość definiowania uprawnień dla poszczególnych pracowników zarejestrowanych w programie. Do nadawania uprawnień służą opcje znajdujące się na zakładce Uprawnienia w Parametrach Ogólnych. strona 33

34 Dostępne są dwa rodzaje uprawnień: 1. Modyfikacja oferty własnej domyślnie każdy zarejestrowany pracownik ma możliwość modyfikacji ofert, które wprowadził, w szczególnych jednak przypadkach administrator może chcieć odebrać konkretnemu pośrednikowi uprawnienia do tego. 2. Modyfikacja oferty obcej domyślnie pracownik nie może modyfikować ofert, które do bazy danych wprowadził inny pracownik. Niemniej jednak istnieje możliwość zaznaczenia wybranego pracownika lub wszystkich pracowników do modyfikacji pozostałych ofert. Na powyższym obrazku można zobaczyć, że pracownik Sułek Małgorzata nie może modyfikować własnych ofert, ale może modyfikować obce. Natomiast pozostali pracownicy zarejestrowani w programie mogą modyfikować tylko oferty własne. Wydruki indywidualne Program LocumNet Desktop oprócz standardowych szablonów wydruków oferuje możliwość korzystania z szablonów wydruków indywidualnych wykonywanych na zamówienie biura nieruchomości. Korzystanie z wydruków przy użyciu szablonów indywidualnych jest obszernie opisane w Podręczniku dla pośrednika. W niniejszym Podręczniku dla administratora opisane są jedynie funkcje związane z dołączeniem szablonu do programu oraz dodatkowe możliwości tłumaczeń pojęć używanych na wydrukach zarówno w szablonie podstawowym jak i indywidualnym. strona 34

35 Dołączenie szablonu indywidualnego do programu Zamówiony szablon (szablony) przekazywane są przez AWP Multimedia np. drogą ową w formie pliku binarnego, który administrator może zaimportować do programu. Plik szablonów może zawierać dowolną ilość szablonów np. oddzielny szablon dla każdego z podstawowych typów nieruchomości: mieszkań, domów, lokali, obiektów i gruntów, a nawet jeszcze dokładniej: inny szablon może być przygotowany dla segmentów, a inny dla domów wolnostojących itp. Aby dołączyć do programu otrzymany plik z szablonami wydruków indywidualnych, należy skorzystać z przycisku Wczytaj szablon. Otworzy się okno dialogowe, w którym należy wskazać otrzymany plik znajdujący się na dysku twardym, dyskietce lub innym nośniku. Ponieważ plik szablonów posiada rozszerzenie dll, tylko takie pliki wyświetlą się w oknie dialogowym. strona 35

36 Aby wybrać odpowiedni plik wystarczy go zaznaczyć i wcisnąć przycisk Otwórz lub dwukrotnie kliknąć na jego nazwę. Jeśli omyłkowo został wskazany niewłaściwy plik, program wyświetli odpowiednią informację: Po pomyślnym wczytaniu szablonu pojawi się następująca informacja: a zakładka Wydruki będzie wyglądać następująco: Wygląd przed wczytaniem szablonu Wygląd po wczytaniu szablonu Uaktualnienie szablonu Zamówiony szablon może ulegać modyfikacjom na życzenie firmy zamawiającej. Przykładowo, po otrzymaniu pierwszej wersji szablonów biuro nieruchomości może zażyczyć sobie utworzenie dodatkowego szablonu np. dla typu nieruchomości obiekt stylowy, lub poprosić o zmianę układu graficznego dotychczasowych szablonów. Wówczas AWP dokonuje modyfikacji szablonu i ponownie przesyła firmie zamawiającej w formie pliku binarnego. Administrator po otrzymaniu pliku w ten sam sposób dołącza zmodyfikowaną wersję szablonu, jak przy pierwszym wczytaniu przy użyciu przycisku Wczytaj szablon. Tym razem jednak program wyświetli dodatkowy komunikat: strona 36

37 Wystarczy teraz wcisnąć przycisk Tak i nowy szablon (szablony) zostanie dołączony do programu. Ustawienie szablonu domyślnego Administrator programu może zadecydować, który z dostępnych szablonów wydruków ma się domyślnie wyświetlać po wejściu w podgląd wydruku / a oferty. Przykładowo, jeśli firma, która zamówiła szablon indywidualny zamierza korzystać tylko z tego szablonu, może zdefiniować go jako domyślny. Aby to uczynić wystarczy kliknąć odpowiednią opcję: W tym konkretnym przypadku, od tej chwili po każdym wejściu w podgląd wydruku / a oferty automatycznie otworzy się zakładka z szablonem indywidualnym. Oczywiście w dalszym ciągu istnieje możliwość wybrania innego szablonu, ale domyślnym nadal pozostanie Szablon indywidualny. Tłumaczenia pojęć na wydrukach / ach Wiele agencji przy opisywaniu ofert nieruchomości posługuje się własnymi pojęciami. Przykładowo: program LocumNetDesktop w słowniku pola Stan prawny posiada jedną z wartości: własność. Natomiast biuro nieruchomości może chcieć przedstawiać tę pozycję na wydrukach i ach przekazywanych swoim klientom w nieco inny sposób np. własność hipoteczna lub hipoteka. Program LocumNet Desktop oferuje możliwość zastępowania na wydrukach i w ach pojęć słownikowych, a także dowolnych słów i sformułowań używanych w programie. Tłumaczenia dotyczą nie tylko podglądu wydruku / a w szablonie indywidualnym, ale także w szablonach podstawowych. strona 37

38 Aby uaktywnić mechanizm tłumaczenia pojęć należy zaznaczyć opcję Stosuj tłumaczenia pojęć na wydrukach i ach. Po zaznaczeniu tej pozycji na zakładce Wydruki pojawią się dodatkowe elementy: W górnej części ekranu znajduje się lista wszystkich grup słownikowych używanych w programie oraz pozycja [Dowolne]: Tłumaczenie wartości słownikowych Przykładowo: chcemy dokonać tłumaczenia pojęcia własność na własność hipoteczna w słowniku Stan prawny. strona 38

39 Pole Stan prawny jest wartością słownikową ponieważ na ekranie modyfikacji oferty wyświetla się jako lista rozwijalna, jak pokazano na rysunku po prawej stronie. Na liście słowników należy odnaleźć pozycję Stan prawny i na nią kliknąć: Wówczas dolna część ekranu przybierze następujący wygląd: Teraz wystarczy zamienić własność na własność hipoteczna. Zmian należy dokonać w kolumnie, w której poszczególne komórki posiadają białe tło (kolumny o nagłówkach Wartość użytkownika PL i Wartość użytkownika EN). Kolumny z szarym tłem strona 39

40 reprezentują wartości używane przez program. Poniższy przykład ilustruje zmianę wartości słownikowej w wersji polskojęzycznej: Analogicznie wprowadza się zmiany dla pojęć w języku angielskim (służy do tego ostatnia kolumna z prawej strony). Jednak ma tylko sens w sytuacji, gdy biuro nieruchomości wykupiło licencję na wersję angielską wydruków i i. Jeśli w tym konkretnym słowniku Stan prawny nie będą dokonywane inne zmiany, można przejść do kolejnego słownika wystarczy wybrać inny słownik z listy. Dokonane ustawienia w słowniku Stan prawny zostaną automatycznie zapisane. Jeśli jednak w innych słownikach nie będą wprowadzane dodatkowe zmiany, w celu zapisania nowych ustawień w jednym słowniku, po zakończeniu definiowania tłumaczeń należy użyć przycisku Zatwierdź: Przykład wydruków przed i po dokonaniu zmian w słowniku Stan prawny: strona 40

41 Standardowo: Po translacji: Dodatkowo można zamienić samą nazwę pola Stan prawny. Aby to uczynić, należy zmienić wartość komórki z niebieskim kolorem czcionki, ale z białym tłem, ponieważ komórki z szarym tłem reprezentują oryginalne nazwy pól używanych w programie. Poniższy przykład pokazuje zmianę nazwy pola Stan prawny na Typ własności and Legal State na Type of ownership : Wydruki będą miały wówczas następujący wygląd: strona 41

42 a dla wersji angielskiej: Tłumaczenie pojęć dowolnych Program LocumNet Desktop oferuje możliwość translacji dowolnego fragmentu tekstu na wydrukach i ach. Załóżmy, że na poniższym wydruku chcielibyśmy w ramach ćwiczenia podmienić tekst Jest to szablon demonstracyjny : Ponieważ nie jest to już ani nazwa pola słownikowego, ani jego wartość, wobec tego należy skorzystać z pozycji [Dowolne] na liście słowników w Parametrach ogólnych na zakładce Wydruki: strona 42

43 Po wybraniu tej opcji można stworzyć swój własny słownik zawierający tłumaczenia dowolnych sformułowań i pojęć. Aby dodać nową pozycję do słownika należy wpisać określoną frazę i nacisnąć przycisk Dodaj - tak, jak jest to pokazane na poniższym obrazku: Wówczas na liście pojawi się nowa pozycja (oznaczona na rysunku strzałką), która oznacza tekst standardowo wyświetlany na wydruku. W kolumnie z prawej strony należy wpisać zwrot zastępczy np.: To nie jest szablon demonstracyjny : Po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian przyciskiem Zatwierdź, można obejrzeć podgląd wydruku: strona 43

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo