WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2012 ROK (wersja skrócona) 1

2 I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 1.1. Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych. W woj. zachodniopomorskim utrzymuje się stabilna sytuacja epidemiologiczna w grupie chorób zakaźnych, dla których szczepienia ochronne są efektywnym środkiem profilaktycznym np. wirusowe zapalenie wątroby typu B, gdzie wskaźnik zapadalności jest od lat niższy niż w Polsce. Mimo wysokiego odsetka uodpornienia w zakresie chorób objętych Programem Szczepień Ochronnych nastąpił wzrost na ospę wietrzną, świnkę i krztusiec. Sezonowe zagrożenia epidemiologiczne jak chociażby grypa, czy możliwość zawleczenia chorób z innych stref klimatycznych oraz wielolekooporne zakażenia szpitalne wymagają stałej gotowości i czujności nadzoru epidemiologicznego oraz określonych działań przeciwepidemicznych już w sytuacji podejrzeń. Nadal pozostają problemem epidemiologicznym utrzymujące się choroby zakaźne i zakażenia tj. ogniska zatruć pokarmowych oraz bakteryjne i wirusowe zakażenia jelitowe, a także inwazyjna choroba meningokokowa. Stanowią one zagrożenie epidemiologiczne wymagające od pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej wdrażania dochodzenia epidemiologicznego celem ustalenia źródła zakażenia, czy też ograniczenia transmisji do środowiska. W 2012 r. zgłoszono chorób podlegających rejestracji w meldunkach dwutygodniowych na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia (MZ-56) tj. o 2955 więcej niż w 2011r. Nie zgłoszono m.in. grypy wywołanej nowym wirusem AH1N1v09 oraz malarii. Spośród wszystkich zgłoszonych chorób 17,9% tj osób hospitalizowano. Od 2011r. utrzymywała się tendencja wzrostowa zgłaszalności chorób w porównaniu z latami ubiegłymi na co wpływa przede wszystkim weryfikacja sprawozdań kwartalnych zgłoszonych do NFZ Oddziału Zachodniopomorskiego oraz dalsze wzmożenie nadzoru pracowników epidemiologii PIS nad poprawą zgłaszalności chorób przez lekarzy i aktywne wyszukiwanie. Należy zauważyć również, że utrzymywała się tendencja wzrostowa w grupie tzw. zakaźnych chorób wieku dziecięcego tj. płonicy (szkarlatyny) - wzrost zarejestrowanych przypadków z 701 w 2011r. do 1135 w 2012r. (współczynnik zapadalności 65,91/100 tys.), ospy wietrznej z 7650 w 2011r. do 9997 w 2012r. (współczynnik zapadalności 580,5/100 tys.) oraz świnki z 102 przypadków w 2011r. do 163 w 2012r. (współczynnik zapadalności 9,46/100 tys.). Odnotowano również znaczny wzrost w grupie innych bakteryjnych zakażeń jelitowych z 121 w 2011r. do 463 w 2012r., a także biegunek i zapaleń żołądkowo - jelitowych o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2 z 314 w 2011r. do 554 w 2012r. Zmniejszyła się natomiast liczba wirusowych zakażeń jelitowych wywołanych przez rota wirusy - z 1541 w 2011r do 1336 w 2012r., a także bakteryjnych zatruć pokarmowych o etiologii gronkowcowej z 148 w 2011r. do 16 w 2012r. Nastąpił również spadek ogólnej liczby zgłoszeń grypy sezonowej i podejrzeń na grypę - zachorowało osoby tj. o 1789 mniej niż w 2011r. (współczynnik zapadalności 1173,07 na 100 tys. mieszkańców) wśród których zachorowało dzieci do 14 roku życia tj. o więcej niż w 2011 r. W 2012 r. zarejestrowano w woj. zachodniopomorskim ogółem 48 zgonów z powodu chorób zakaźnych (wg raportów zgonów składanych w systemie miesięcznym) tj. o 14 zgonów więcej niż w 2011 r. Spośród wszystkich zgłoszonych zgonów najwięcej, bo 56,25% (27 przypadków) spowodowanych było gruźlicą potwierdzoną i niepotwierdzoną bakteriologicznie, w tym 13 zgonów w grupie wiekowej 60 lat i powyżej oraz 10 w grupie wiekowej lat. Kolejne przyczyny zgonów z powodu chorób zakaźnych dotyczyły: posocznicy o określonym czynniku etiologicznym i nieokreślonej (7 przypadków tj. 14,58 %), AIDS (5 przypadków tj. 2

3 10,42%) oraz choroby Creutzfeldta-Jakoba (3 przypadki tj. 6,25%). Pojedyncze zgony związane były wirusowym zapaleniem mózgu, zapaleniem opon mózgowych o etiologii pneumokokowej, niesklasyfikowanym zapaleniem opon mózgowych i rdzenia, zakażeniem jelit Clostridium difficile oraz ostrym i przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Zbiorcze dane wybranych chorób zakaźnych w woj. zachodniopomorskim podlegających zgłaszalności w latach przedstawia tabela 1. Współczynniki zapadalności obliczono wg liczebności ludności w GUS (stan na r.) Dane epidemiologiczne za 2011 r. przyjęto na podstawie publikacji NIZP-PZH Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2011 r. Warszawa 2012 r. Tab.1. Wybrane dane epidemiologiczne dotyczące chorób zakaźnych w woj. zachodniopomorskim w latach Lp. Jednostka chorobowa 2010 r r Zapadalność Zapadalność 1 Salmonellozy zatrucia pokarmowe , , ,73 2 Salmonellozy zakażenia pozajelitowe 6 0,35 9 0,53 7 0,41 3 Czerwonka bakteryjna (szigeloza) 0 0,00 1 0,06 1 0,06 4 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe 143 8, , ,89 5 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe , , ,18 6 Lamblioza 43 2, , , Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe , , ,43 w tym nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy , , ,58 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat ,29 * ,21 * ,14 * 9 Leptospiroza 3 0,18 2 0,12 0 0,00 10 Tężec 1 0,06 0 0,00 0 0,00 11 Listerioza 3 0,18 5 0,30 3 0,17 12 Legioneloza 2 0,12 0 0,00 0 0,00 13 Płonica (szkarlatyna) , , ,91 14 Inwazyjna choroba meningokokowa 8 0, , ,70 15 w tym neuroinfekcje 7 0,41 6 0,35 9 0,52 16 Borelioza z Lyme , , ,45 17 Ostre porażenie wiotkie u dzieci od 0-14 lat 0 0,00 ** 1 0,40 ** 1 0,40 ** 18 Encefalopatie gąbczaste (Ch.Creutzfeldta-Jacoba) 0 0,00 2 0,12 3 0,17 19 Styczność i narażenie na wściekliznę /potrzeba szczepień/ , , ,43 20 Wirusowe zapalenie mózgu 12 0, , ,64 21 Wirusowe zapalenie opon mózgowych 52 3, , ,38 22 Ospa wietrzna , , ,50 23 Odra 0 0,00 1 0,06 1 0,06 24 Różyczka , , ,67 Wirusowe zapalenia wątroby (wg. definicji przypadku z i 2005 r.) 125 7, , ,79 26 w tym WZW typu "A" 5 0,30 3 0,18 3 0,17 27 w tym WZW typu "B" ostre i przewlekłe 30 1, , ,57 w tym WZW typu "C" (wg. definicji przypadku z 2009 i r. 88 5, , ,05 Zapadalność 3

4 29 Choroba wywołana przez HIV AIDS 2 0, , ,81 30 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV 41 2, , ,79 31 Świnka 105 6, , ,46 32 Zimnica (malaria) 10 0,59 2 0,12 0 0,00 33 Inwazyjna choroba pneumokokowa 7 0, , ,22 34 Choroba wywołana przez Haemophilus influenzae typ B 0 0,00 8 0,47 2 0,12 35 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 50 2, , ,67 36 Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone 4 0, , ,93 Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi 37 jako pokarmowe (grzyby) 9 0,53 0 0,00 1 0,06 */ obliczona na podstawie populacji dzieci 0-2 r. ż. na 100 tys. dzieci. **/ obliczona na podstawie populacji dziecie 0-14 r. ż. na 100 tys. dzieci Wirusowe zapalenie wątroby typu A. Wirusowe zapalenie wątroby typu A wywoływane jest przez wirusa HAV. Choroba występuje na całym świecie, szczególnie często na terenach o złym stanie sanitarnym i higienicznym. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą pokarmową poprzez zakażone produkty żywnościowe (zwłaszcza warzywa, owoce nie poddane właściwej obróbce termicznej) a także przez zakażoną wodę. Do grup wysokiego ryzyka zakażenia zalicza się osoby wyjeżdżające do krajów o wysokim stopniu endemiczności. Stąd podróżującym w te rejony zalecane są szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. W Polsce, po dużym wzroście na wirusowe zapalenie wątroby typu A w latach 2008 i 2009, w 2010 r. i latach kolejnych zanotowano znaczny spadek. W 2012 r. zachorowalność na zapalenie wątroby typu A była porównywalna do 2011 r. - zgłoszono 70 przypadków (współczynnik zapadalności 0,18 na 100 tys. mieszkańców) w stosunku do 65 zgłoszeń z 2011 r. (współczynnik zapadalności 0,17 na 100 tys. mieszkańców). Sytuacja na terenie woj. zachodniopomorskiego była w tym zakresie stabilna tj. w 2012 r. podobnie jak w roku ubiegłym odnotowano 3 zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Chorowały osoby dorosłe, u których stwierdzono związek zachorowania z podróżami m.in. do Egiptu, Kazachstanu oraz spożywaniem żywności typu Fast - food. Zachorowania na WZW typu A w latach w Polsce i na terenie woj. zachodniopomorskiego obrazuje tabela 7. Tab.7. Zestawienie na wirusowe zapalenie wątroby typu A w latach w Polsce i woj. zachodniopomorskim 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. zachorowania na 100 tys. zachorowania na 100 tys. zachorowania na 100 tys. Zachorowania na 100 tys. Zachorowania na 100 tys , , , , ,18 województwo zachodniopomorskie 5 0,29 9 0,53 5 0,30 3 0,18 3 0,17 4

5 Wirusowe zapalenie wątroby typu B Wirusowe zapalenie wątroby typu B wywołuje wirus HBV. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą naruszenia ciągłości tkanek (droga parenteralna), które może być związane z zabiegiem medycznym, na skutek źle wysterylizowanego sprzętu medycznego. Możliwe są pozamedyczne drogi zakażenia tj.: zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie czy tatuaże, a także droga kontaktów seksualnych. W Polsce od chwili wprowadzenia szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (tj. od lat 90-tych) zachorowalność stopniowo się obniża. Również działania związane z profilaktyką zakażeń szpitalnych, zwłaszcza poprawa procesów sterylizacji i działalność Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych mają znaczenie dla stabilnej sytuacji epidemiologicznej WZW typu B. Według prawdopodobnych szacunków 2 miliardy ludzi na świecie było lub jest zakażonych wirusem HBV, natomiast liczba aktualnych nosicieli HBV na świecie szacowana jest na milionów. Każdego roku z powodu powikłań po wirusowym zapaleniu wątroby typu B na świecie umiera ponad 2 miliony osób. W Polsce liczba nosicieli jest na poziomie średnim (1-2 %), ale około 20 % populacji posiada przeciwciała świadczące o przebytym zakażeniu. W woj. zachodniopomorskim w 2012 r. zarejestrowano 163 nowych nosicieli antygenu HBsAg, ogólna liczba nosicieli wynosi W roku 2012 w Polsce zarejestrowano 1578 (współczynnik zapadalności 4,10 na 100 tys. mieszkańców) a w 2011 r zachorowania (współczynnik zapadalności 4,11 na 100 tys. mieszkańców). W woj. zachodniopomorskim od pięciu lat wskaźnik zapadalności jest niższy niż średnia krajowa (tabela 8 i rycina 3). 5

6 Tab. 8. i współczynnik zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby typu B w latach w Polsce i woj. zachodniopomorskim 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. zachorowania na 100 tys. zachorowania na 100 tys. zachorowania na 100 tys. Zachorowania na 100 tys. Zachorowania na 100 tys , , , , ,10 województwo zachodniopomorskie 29 1, , , , ,57 Białogard 1 2,07 1 2, Choszczno Drawsko Pomorskie , Goleniów Gryfice 1 1, ,3 1 1, Gryfino 1 1, ,65 1 1,20 Kamień Pomorski , , ,54 Kołobrzeg 1 1,31 3 3,9 2 2, ,60 Koszalin 4 2,32 8 4,65 2 1, ,71 Łobez Myślibórz 1 1,48 1 1, , Police 1 1, ,10 Pyrzyce , Sławno Stargard Szczeciński 1 0, , Szczecin ,48 2 0,49 2 0,49 3 0,73 Szczecinek 4 5, ,30 1 1,3 1 1,26 Świdwin 11 22,65 4 8,24 3 6,18 4 8,24 2 4,09 Świnoujście 2 4, , Wałcz 1 1,84 5 9, , ,8 5 9,21 Ryc. 3. Zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu B w latach w Polsce i woj. zachodniopomorskim 6

7 W woj. zachodniopomorskim w 2012 r. na wirusowe zapalenie wątroby typu B zachorowało 27 osób (współczynnik zapadalności 1,57 na 100 tys. mieszkańców), w tym zachorowania ostre to 4 przypadki, a 23 przewlekłe. Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu B w woj. zachodniopomorskim od 2008r. utrzymują się na podobnym poziomie. Najwyższy współczynnik zapadalności wystąpił na terenie nadzorowanym przez PPIS w Kamieniu Pomorskim - 10,54 (zachorowało 5 osób), w Wałczu - 9,21 (5 osób) i PPIS w Policach 7,10 (również 5 osób). Zachorowań na WZW typu B nie zarejestrowano na terenie nadzorowanym przez PPIS w: Białogardzie, Choszcznie, Drawsku Pomorskim, Goleniowie, Gryficach, Łobzie, Myśliborzu, Pyrzycach, Sławnie, Stargardzie Szczecińskim i Świnoujściu. Na podstawie przeanalizowanych wywiadów epidemiologicznych ustalono, że najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia były: w 5 przypadkach duże operacje chirurgiczne i małe zabiegi chirurgiczne ; w 5 przypadkach zachorowanie dotyczyło pacjentów przebywających w zakładzie karnym; w 3 przypadkach udokumentowano kontakt z nosicielem antygenu HBsAg, w 1 przypadku zachorowanie dotyczyło osoby zażywającej narkotyki, w pozostałych 13 przypadkach nie ustalono źródła zakażenia. Największą liczbę stwierdzono w grupie wiekowej lat (8 osób) i lat (7 osób), częściej chorowali mężczyźni 17, co obrazuje tabela 9 i 10. Tab.9. na wirusowe zapalenie wątroby typu B na terenie woj. zachodniopomorskiego w latach , według płci Lata kobiety mężczyźni liczba 2008r r r r r Tab.10. na wirusowe zapalenie wątroby typu B na terenie woj. zachodniopomorskiego w roku 2012, według grup wiekowych grupy wiekowe liczba >70 1 razem: 27 7

8 Wirusowe zapalenie wątroby typu C Wirusowe zapalenie wątroby typu C występuje na całym świecie a liczba osób zakażonych szacowana jest na około milionów (2% - 3% populacji świata). Choroba jest bardzo poważnym problemem zdrowotnym w naszym kraju. zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C w Polsce może sięgnąć kilkuset tysięcy i nie jest dokładnie oszacowana, ze względu na bezobjawowy najczęściej przebieg choroby, stąd wykrycie tego zakażenia jest często przypadkowe % rozpoznawanych jest w fazie zmian przewlekłych. W roku 2012 w woj. zachodniopomorskim zarejestrowano 273 nowych nosicieli HCV, ogólna liczba wyniosła W Polsce w 2012r. liczba na wirusowe zapalenie wątroby typu C wg definicji z 2009r. wynosiła 2258 (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 5,86) i 2245 wg definicji 2005r. (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 5,83) podczas gdy liczba na wirusowe zapalenie wątroby typu C w 2011 r. wyniosła odpowiednio 2189 (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 5,68) i 2151 (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 5,58). W analogicznym okresie w woj. zachodniopomorskim zgłoszono 42 zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C wg definicji z 2009 r. (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 2,44) i 45 przypadki wg definicji 2005r. (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 2,61). Jest to o 26 mniej wg definicji z 2005 r. i 24 zachorowania mniej wg definicji z 2009 r. w porównaniu do 2011 r. Największa wystąpiła na terenie nadzorowanym przez PPIS w: Wałczu 22,11 na 100 tys. mieszkańców (12 ), Kamieniu Pomorskim 14,76 na 100 tys. mieszkańców (7 ), Świdwinie 14,31 na 100 tys. mieszkańców (7 ), Świnoujściu 12,78 na 100 tys. mieszkańców (5 ) i Drawsku Pomorskim 12,09 na 100 tys. mieszkańców (7 ). Na terenie nadzorowanym przez PPIS w Choszcznie, Pyrzycach i Stargardzie Szczecińskim nie zarejestrowano żadnego zachorowania. Na podstawie przeprowadzonej analizy wywiadów epidemiologicznych stwierdzono, że: 33 zachorowania to osoby po operacjach, małych zabiegach chirurgicznych, również po transfuzjach oraz te, które korzystały z zabiegów dentystycznych, w 7 przypadkach zachorowanie dotyczyło osób zażywających narkotyki, osób wykonujących tatuaże w warunkach niesterylnych i/lub przebywających w zakładzie karnym, 6 osób miało kontakt domowy z nosicielami wirusa HCV, 6 osób to osoby uzależnione od alkoholu, w pozostałych przypadkach nie udało się ustalić źródła zakażenia. Zestawienie na WZW typu C w latach w Polsce i woj. zachodniopomorskim przedstawia tabela 12 i rycina 4. 8

9 Tab.12. i współczynnik zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby typu C w latach w Polsce i woj. zachodniopomorskim 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. zachorowania na 100 tys. zachorowania na 100 tys. Zachorowania na 100 tys. zachorowania na 100 tys. zachorowania na 100 tys , , , , ,69 województwo zachodniopomorskie 47 2, ,89 88* 5,20 137* 8,09 87* 5,05 Białogard 1 2,07 1 2,07 2 4, ,14 1 2,03 Choszczno ,04 2 3, Drawsko Pomorskie ,48 4 6, , ,09 Goleniów 2 2, , ,27 6 7,34 Gryfice 1 1,65 1 1,65 4 6,59 4 6,42 5 8,12 Gryfino , ,46 2 2,41 Kamień Pomorski , , , ,76 Kołobrzeg 8 10, ,7 9 11, , ,71 Koszalin 6 3,49 7 4,07 4 2,32 8 4,57 4 2,29 Łobez , , ,53 Myślibórz 1 1,49 4 5,95 4 5,95 2 2,98 2 2,94 Police 1 1,51 1 1,46 2 2,92 2 2,77 3 4,26 Pyrzyce ,50 2 5,0 - - Sławno ,98 4 6,56 1 1,75 Stargard Szczeciński Szczecin 4 0,98 2 0, ,2 11 2,71 8 1,96 Szczecinek 5 6,47 4 5, ,98 4 5,19 4 5,04 Świdwin 2 4,12 4 8,24 1 2, , ,31 Świnoujście ,45 2 4,9 2 4,9 5 12,78 Wałcz 16 29, ,42 5 9, , ,11 * liczba na wirusowe zapalenie wątroby typy C z uwzględnieniem obu obowiązujących definicji zachorowania. 9

10 Ryc. 4. Współczynnik zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby typu C w latach w Polsce i woj. zachodniopomorskim * - w woj. zachodniopomorskim w 2009r. podano liczbę na wirusowe zapalenie wątroby typy C z wykluczeniem nosicieli, którzy spełniali definicje. ** - w województwie zachodniopomorskim w 2010r., 2011r. i 2012r. liczba na wirusowe zapalenie wątroby typy C z uwzględnieniem obu obowiązujących definicji zachorowania. Najwięcej na terenie woj. zachodniopomorskiego w 2012 r. zaobserwowano w grupie wiekowej lat 18 przypadków (tabela 13). Zachorowało 30 kobiet i 35 mężczyzn, co przedstawiono w tabeli 14. Tab.13. na wirusowe zapalenie wątroby typu C wg grup wiekowych na terenie woj. zachodniopomorskiego w 2012r. grupy wiekowe liczba >70 11 razem: 65 Tab.14. na wirusowe zapalenie wątroby typu C według płci na terenie woj. zachodniopomorskiego w latach Lata kobiety mężczyźni liczba 2008r r r r r

11 Tab. 15. i współczynnik zapadalności na choroby wieku dziecięcego w Polsce i woj. zachodniopomorskim w latach województwo zachodniopomorskie jednostka chorobowa Zapadalność Zapadalność odra 100 0, , , , ,16 3 0, ,05 1 0,06 świnka , , , , , , , , , ,46 różyczka , , , , , , , , , ,67 krztusiec , , , , , , , , , ,66 ospa wietrzna ostre porażenia wiotkie , , , , , , , , , , , ,69*/ 45 0,78*/ 37 0,63*/ 34 0,58*/ 1 0,38 3 1,02*/ ,40*/ 1 0,40*/ */ obliczona na podstawie populacji dzieci 0-14 r.ż. na 100 tys. dzieci. 11

12 Grypa sezonowa oraz podejrzenia na grypę W roku 2012 w Polsce odnotowano na grypę i podejrzeń grypy - ( 3781,95 na 100 tys. mieszkańców), w tym dzieci do 14 roku życia (wskaźnik zapadalności ,27 na 100 tys. mieszkańców). Dla porównania w 2011 r. w Polsce zgłoszono na grypę i podejrzeń grypy ( 3.001,5 na 100 tys. mieszkańców), w tym dzieci do 14 roku życia (wskaźnik zapadalności wyniósł 8.566,57 na 100 tys. mieszkańców). W analogicznym okresie w woj. zachodniopomorskim zachorowało osoby tj. o mniej niż w 2011r. (współczynnik zapadalności 1.173,07 na 100 tys. mieszkańców), w tym dzieci do 14 roku życia tj. o więcej niż w 2011r. (współczynnik zapadalności wyniósł 3.899,78 na 100 tys. dzieci do 14 roku życia). Tak znaczny wzrost odnotowywanych powiązany jest ze wzrostem w tzw. sezonie grypowym w okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym na początku i pod koniec 2012 r. Natomiast potwierdzonych laboratoryjnie przypadków grypy odnotowano w Polsce 153 (tj. o 2008 mniej niż w 2011 r.), w tym u 33 dzieci do 14 roku życia (tj. o 387 mniej niż w 2011r.). W woj. zachodniopomorskim w roku 2012 potwierdzono laboratoryjnie jedynie 2 przypadki grypy w tym 1 u dziecka do 14 r. ż. Natomiast w 2011r. potwierdzono laboratoryjnie aż 67 przypadków grypy, w tym 5 dotyczyło dzieci do 14 roku życia. Zdecydowaną większość, bo aż 65 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków stanowiła wówczas grypa A/H1N1v09 ( 3,84), w tym 5 dzieci do 14 roku życia ( 1,99). Spośród wszystkich zgłoszonych na grypę i podejrzeń w Polsce osób było hospitalizowanych, w tym 19 w woj. zachodniopomorskim z powodu powikłań ze strony uk. oddechowego. Grypa sezonowa monitorowana jest także w systemie Sentinel. Monitoring ten oprócz danych epidemiologicznych wybranej populacji, zakłada gromadzenie również danych wirusologicznych, co pozwala na badanie oraz rejestrację aktualnie krążących typów wirusa grypy lub wirusów grypopodobnych na danym rejonie badawczym. W nadzorze Sentinel w sezonie 2011/2012 uczestniczyło 34 lekarzy z powiatów: Police, Stargard Szczeciński, Szczecin. Dzięki współpracy lekarzy w sezonie 2011/2012 udało się pobrać 113, z których uzyskano 3 wyniki dodatnie, co stanowiło 2,6%. Dla porównania w sezonie 2010/2011 pobrano w ramach monitoringu Sentinel 142 wymazy od pacjentów, z czego uzyskano 7 dodatnich wyników, co stanowiło 4,9% ogółu pobranych próbek. Wśród badań dodatnich w analizowanym okresie potwierdzono: 1 zakażenie wirusem grypy A oraz 2 zakażenia wywołane przez RSV. Nowy sezon 2012/2013 rozpoczęto we wrześniu w 2012 r., poprzez kontynuację współpracy z 34 lekarzami medycyny rodzinnej z trzech ww. powiatów woj. zachodniopomorskiego. Do końca roku 2012, lekarze biorący udział w nadzorze pobrali 77 wymazów od pacjentów, z których nie było dodatnich wyników. Należy podkreślić, że udział pobranych w ramach Sentinelu prób od pacjentów w woj. zachodniopomorskim w sezonie 2011/2012 był najwyższy w Polsce bowiem na 476 próbek stanowiły aż 23,74%. Również w aktualnym sezonie 2012/2013r. tendencja ta utrzymuje się. Podstawową metodą zapobiegania zachorowaniom na grypę są szczepienia, które są szczepieniami zalecanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Szczepienia rekomendowane są wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności dla grup szczególnie narażonych na zachorowania i powikłania pogrypowe. 12

13 W roku 2012 na terenie woj. zachodniopomorskiego zaszczepiono osoby przeciwko grypie, co stanowi tylko 2,87% populacji woj. zachodniopomorskiego. W stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się liczba uodpornionych aż o osoby (tabela 16.). Niestety utrzymuje się od 2009r. tendencja spadkowa w zakresie szczepień przeciwko grypie, stąd należy kontynuować działania profilaktyczne dotyczące propagowania szczepień jako jedynej skutecznej metody zapobiegania grypie, a zwłaszcza jej powikłaniom. Tab. 16 osób zaszczepionych przeciw grypie na terenie woj. zachodniopomorskiego w latach R o k Inwazyjna choroba meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa (ICHM) wywołana jest przez dwoinkę zapalenia opon mózgowych Neisseria meningitidis. Rozróżnia się 13 typów serologicznych, z których A, B, C, Y i W 135 odpowiadają za większość przypadków. Zachorowania dotyczą najczęściej dzieci i młodzieży. Szerzenie choroby meningokokowej odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem bezobjawowych nosicieli (rzadko pomiędzy osobami, które zachorowały). Nosiciele mogą stanowić 2-25% populacji, ale w środowiskach zamkniętych ich odsetek może sięgać 40-80%. Zapadalność na ICHM wśród populacji jest mała ok. 1,0/ mieszkańców. Inwazyjna choroba meningokokowa jest ciągle jedną z najpoważniejszych chorób infekcyjnych na świecie, pomimo możliwości wczesnego włączenia antybiotykoterapii i rozwoju intensywnej opieki medycznej nad pacjentem. Jej wczesne rozpoznanie i jak najszybsze wdrożenie leczenia ma kluczowe znaczenie w rokowaniu co do późniejszego stanu zdrowia pacjenta. Współczynnik zapadalności na ICHM w Polsce i w woj. zachodniopomorskim w latach przedstawiono w tabeli 21. Tab. 21. Współczynnik zapadalności na ICHM w Polsce i w woj. zachodniopomorskim w latach r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. woj. zachodniopomorskie 0,97 (373 przyp.) 0,76 (13 przyp.) 0,78 (296 przyp.) 0,94 (16 przyp.) 0,60 (229 przyp.) 0,47 (8 przyp.) 0,77 (296 przyp.) 0,59 (10 przyp.) 0,61 (234 przyp.) 0,70 (12 przyp.) W woj. zachodniopomorskim w roku 2012 odnotowano 12 przypadków (współczynnik zapadalności 0,70 na 100 tys. mieszkańców). Choroba dotyczyła osób w wieku od 1 miesiąca do 69 lat. W 6 przypadkach choroba przebiegała pod postacią posocznicy i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, w 3 przypadkach pod postacią 13

14 posocznicy, również w 3 jako zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W żadnym przypadku przebiegu choroby nie wystąpił zgon. Najwięcej w 2012 roku wystąpiło w grupie wiekowej lat (4 przypadki) i lat (3 przypadki) Zakażenie wirusem HIV, choroba AIDS Epidemia HIV/AIDS stanowi ważny problem dla zdrowia publicznego na świecie i w Polsce mimo wieloletnich działań podejmowanych w zakresie jej przeciwdziałaniu. Wirus nabytego niedoboru odporności (ang. human immunodeficiency virus-hiv), wykazuje powinowactwo do komórek układu odpornościowego, zwłaszcza limfocytów T CD4+, a w konsekwencji osłabia i niszczy system odpornościowy organizmu, doprowadzając do zespołu nabytego upośledzenia odporności - AIDS (ang. acquired immune deficiency syndrome). Po kilku latach od zakażenia nieleczony zespół AIDS i charakteryzujące go zakażenia oportunistyczne bezpośrednio doprowadzają do zgonu pacjenta. Leczenie antyretrowirusowe w zasadniczy sposób zmieniło przebieg zakażenia HIV i rokowanie umożliwiając pacjentom zakażonym wieloletnie życie bez choroby AIDS. Wg danych szacunkowych wykrywanych jest ok. 1/3 przypadków zakażeń HIV m.in. ze względu na przewlekłość zakażenia i brak potrzeby wykonywania testów a-hiv. W epidemiologii dróg transmisji zakażenia główną drogą pozostaje droga aktywności seksualnej przez osoby podejmujące ryzykowne zachowania. Znaczącym problemem klinicznym i epidemiologicznym w wielu krajach, w tym także w Polsce pozostaje późne rozpoznawanie zakażenia HIV (tzw. late testers) dopiero w fazie pełnoobjawowego AIDS, co jest czynnikiem pogarszającym rokowanie wobec pacjenta, jak również sprzyja rozprzestrzenianiu epidemii. Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2012 r. (wg danych NIZP-PZH przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych zgłoszeń) stwierdzono zakażenie HIV u obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej zakażonych w związku z używaniem narkotyków, zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano na AIDS; chorych zmarło. W roku 2012 stwierdzono nowych zakażeń HIV tj. o 168 mniej niż w 2011r. Współczynnik zapadalności na HIV na100 tys. mieszkańców wynosił 2,65 i był niższy niż w 2011 r., kiedy wynosił 3,08. Tylko w 2012 r. zachorowało na AIDS 144 osoby tj. o 26 osób mniej niż w 2011 r. (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców wynosił 0,37) spośród których zmarło 49 osób. Rejestracja zakażeń HIV, na AIDS i zgonów nie jest zbieżna z ogólną liczbą zakażonych HIV i chorych na AIDS w rejestrze centralnym w NIZP-PZH, bowiem sprawozdania miesięczne z poszczególnych województw podlegają weryfikacji i korektom przez cały rok ze względu na możliwość wykazywania osób zakażonych kilka razy (osoby testują się kilkakrotnie w różnych miejscach w Polsce) oraz anonimowe testowanie i weryfikację badań laboratoryjnych z różnych ośrodków. Wśród nowo wykrytych zakażeń HIV w Polsce w 2012 r. największą grupę stanowiły osoby, które nie podawały dróg zakażenia 703 osoby i tendencja ta utrzymuje się od kilku lat. Wśród osób, u których udało się ustalić przyczynę zakażenia, największą grupę podobnie jak w latach ubiegłych stanowiły osoby utrzymujące ryzykowne kontakty seksualne 277 osoby i osoby stosujące narkotyki drogą dożylną 35 osób. 14

15 Wśród osób, które uległy zakażeniu przez seks, przeważały osoby o orientacji homo - i biseksualnej osób nad osobami o orientacji heteroseksualnej - 62 osoby. W roku 2012 w Polsce urodziło się 5 dzieci z matek zakażonych wirusem HIV (tabela 24). Tab. 24. Nowo wykryte zakażenia HIV w Polsce w latach lata homo i biseksualiści zakażeni w związku ze stosowaniem środków odurzających chorzy na hemofilię grupa zakażonych kontakty heteroseksualne dzieci z matek HIV (+) prostytutki Brak wskazania przyczyny zakażenia Razem * dane, poddawane weryfikacji przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH Spośród przypadków zarejestrowanych w 2012r. ustalono prawdopodobne drogi transmisji zakażenia tylko w 317 przypadkach tj. 35 osób wskazywało stosowanie narkotyków w iniekcji, 215 dot. mężczyzn o orientacji homo - i biseksualnej, 62 dot. ryzykownych kontaktów heteroseksualnych i 5 zakażeń dziecka od matki zakażonej HIV. W większości przypadków tj. 703, co stanowi 68.92% brak było danych dot. drogi zakażenia. Należy zauważyć, że w 2012r. utrzymała się tendencja najwyższej liczby nowych zakażeń HIV w grupie mężczyzn o orientacji homo- i biseksualnej (215 rozpoznanych przypadków). W 2012 r. (wg danych skumulowanych od 1985r.) w woj. zachodniopomorskim zarejestrowano łącznie 624 osób zakażonych wirusem HIV, natomiast w samym 2012 roku zarejestrowano 48 nowych zakażeń. Współczynnik zapadalności wynosił 2,79 na 100 tys. mieszkańców i był nieco wyższy w porównaniu do roku 2011, kiedy to wynosił 2,61. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w następujących laboratoriach referencyjnych dla diagnostyki zakażeń HIV: Pracownia Diagnostyki Molekularnej Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej Fundacji Akademii Medycznej we Wrocławiu, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie. W woj. zachodniopomorskim w 2012 r. zespół AIDS rozpoznano u 14 osób. Od początku epidemii do końca 2012 r. zachorowało łącznie 132 osoby, z których 50 zmarło (tabela 25). 15

16 Tab. 25. Analiza zakażeń HIV, na AIDS i zgonów w woj. zachodniopomorskim w latach Lata dane ilościowe zakażenia HIV AIDS Zgony dane skumulo wane dane ilościowe dane skumulo wane dane ilościowe umieraln ość dane skumulo wane , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * 1, , , , ,29 50 *13 rozpoznano przed 2011rokiem natomiast zgłoszono z opóźnieniem Na terenie woj. zachodniopomorskiego w Szczecinie i Koszalinie funkcjonują od 1997 r. dwa Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne (PKD) wykonujące anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku zakażenia wirusem HIV połączone z profesjonalnym poradnictwem przed i po teście. W 2012 r. wykonano w Punktach 1765 badania serologiczne (wzrost o 71 badań w stosunku do 2011 r.) w kierunku zakażeń wirusem HIV, w tym: 842 u mężczyzn i 923 kobiet. badań serologicznych wzrosła w stosunku do 2012 r. przede wszystkim ze względu na utrzymującą się od trzech lat zwiększoną frekwencję kobiet w ciąży, kierowanych do badań przez lekarzy ginekologów - w 2012 r. badania tylko w tej grupie w PKD w Szczecinie wykonano u 400 kobiet (w 2010 r. u 291, natomiast w 2011r.u 414 kobiet). Zakażenie wirusem HIV rozpoznano u 13 osób (o 2 więcej niż w 2011 r.). Wszystkie osoby z wykrytym zakażeniem HIV uległy zakażeniu drogą kontaktów seksualnych - byli to mężczyźni w tym o orientacji homoseksualnej - 6 osób, heteroseksualnej - 3 osoby, o orientacji biseksualnej - 1 osoba. Wśród zakażonych były 3 kobiety o orientacji heteroseksualnej, w tym jedna wskazywała jako możliwą drogę zakażenia poza aktywnością seksualną również dożylne środki psychoaktywne. Większość osób zakażonych wirusem HIV skierowanych zostało do Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie celem objęcia dalszą opieką (2 osoby nie odebrały wyniku, przy czym 1 mężczyzna miał rozpoznane zakażenie już w 2010r. i nie ujawnił tego faktu podczas testowania). Działalność Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych zapewnia anonimowość badań oraz profesjonalne poradnictwo certyfikowanych doradców, pozwalając na prowadzenie działań celowanych ukierunkowanych na profilaktykę zakażeń HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową poprzez indywidualne szacowanie ryzyka oraz dostarczenie wiedzy o zachowaniach minimalizujących ryzyko zakażenia u testujących się osób. Liczbę wykonanych badań przedstawia ryc

17 Choroby przenoszone drogą płciową Choroby przenoszone drogą płciową stanowią istotny problem epidemiologiczny. Zgodnie z obowiązkami prawnymi określonymi w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi rejestracji oraz nadzorowi epidemiologicznemu podlegają zachorowania na kiłę, rzeżączkę, chlamydiozy i inne nierzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego. Ponadto istnieje obowiązek poinformowania chorego o konieczności leczenia również partnera seksualnego. Od dnia 01 stycznia 2012r. na terenie woj. zachodniopomorskiego zmianie uległ system rejestrowania chorób przenoszonych droga płciową dotychczas prowadzony przez SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie Poradnię Dermatologiczną na podstawie stosownej umowy z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie. Chlamydiozy i inne nierzeżączkowe zakażenia układu moczopłciowego należą do najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową. Mogą objawiać się jako nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (NGU), zapalenie szyjki i/lub jamy macicy, zapalenie jajowodów, zapalenie najądrzy, zapalenie w obrębie miednicy mniejszej (PID), rzadziej o innej lokalizacji. U części chorych zakażenie to jest bezobjawowe. Dotyczy to głównie młodych kobiet, u których nosicielstwo może być przyczyną niepłodności i zakażeń okołoporodowych. Rzeżączka jest bardzo rozpowszechnioną chorobą przenoszoną drogą płciową o etiologii bakteryjnej, powodującą zapalenie cewki moczowej, szyjki macicy, odbytnicy i gardła. Może prowadzić do bakteriemii jak również wywoływać zakażenia okołoporodowe u noworodków pod postacią zapalenia oczu, które u dorosłych jest rzadkością. Kiła jest długotrwałą chorobą ogólnoustrojową wywołana przez krętki Treponema pallidum. Charakteryzuje ją mnogość objawów klinicznych, które występują w następujących po sobie stadiach: Kiła pierwotna w miejscu wniknięcia krętka tworzy się zmiana pierwotna twarda, niebolesna, ograniczona, wrzodziejąca, która sama zanika; Kiła drugorzędowa - pojawiają się objawy ogólne świadczące o uogólnieniu zakażenia; Okres utajenia testy serologiczne w kierunku kiły są dodatnie, a pacjenci nie mają żadnych objawów klinicznych; Kiła trzeciorzędowa - pojawiają się zmiany degeneracyjne i martwicze, które są nieodwracalne. Objawy kliniczne mogą być bardzo różne i manifestować wiele schorzeń. W tym stadium leczenie zwykle jest nieskuteczne. Kiła może być przeniesiona przez łożysko na płód powodując liczne wady wrodzone i opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego. Zapadalność na kiłę podobnie jak na większość innych chorób przenoszonych drogą płciową wzrasta. Związane jest to przede wszystkim ze zmianą obyczajowości seksualnej, ale także z przeświadczeniem, że kiła już nie występuje. Wycofanie się z obligatoryjnych testów w kierunku kiły doprowadziło do spadku diagnostyki, zarówno wśród ciężarnych jak i pozostałych obywateli, co w konsekwencji powoduje brak możliwości obiektywnej oceny skali problemu oraz pełnego monitoringu chorób przenoszonych drogą płciową. Mniejsza liczba badań wiąże się z pogorszeniem rejestracji, a tym samym występowaniem obiektywnych trudności w nadzorze (m.in. nie ujawnianie partnerów seksualnych przez chorych, nie zgłaszanie się na leczenie oraz leczenie w prywatnych podmiotach działalności leczniczej). Również brak środków na szeroko pojętą profilaktykę i edukację seksualną nie poprawiają sytuacji w tym zakresie. Poniższe tabele 34 i 35 przedstawiają zachorowania w Polsce i w woj. zachodniopomorskim na choroby przenoszone drogą płciową w ciągu ostatnich pięciu lat. O 17

18 fragmentaryczności danych świadczy fakt, że ¾ na choroby przenoszone drogą płciową w woj. zachodniopomorskim zgłaszane są przez lekarzy ze Szczecina. Są powiaty, w których w ciągu roku nie zgłoszono ani jednego zachorowania na powyższe zachorowania. Zgłoszeń nie wysyłają również lekarze prowadzący indywidualne i specjalistyczne praktyki lekarskie. W 2012r. łącznie zgłoszono na terenie woj. zachodniopomorskiego 44 jednostki chorobowe podlegające obowiązkowej rejestracji tj. o prawie połowę mniej niż w 2011r. kiedy to zgłoszono 83 takie choroby. Niepełne dane nie dają możliwości rzetelnej oceny sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowalności na choroby przenoszone drogą płciową w regionie Tab.34. i współczynnik zapadalności na kiłę w Polsce i w woj. zachodniopomorskim w latach Rok woj. zachodniopomorskie woj. zachodniopomorskie woj. zachodniopomorskie woj. zachodniopomorskie woj. zachodniopomorskie * woj. zachodniopomorskie** Kiła wrodzona (A50) *brak danych na dzień zamknięcia sprawozdania ( r.) ** dane niepełne przed weryfikacją NIZP-PZH objawowa (A51.0- A51.4) Kiła wczesna Utajona (A51.5- A51.9) Razem (A51) Kiła późna, inna i nie określona (A52-A53) liczba ,18 0,75 1,93 0,5 liczba ,95 0,41 1,36 0,35 liczba ,87 1,62 1,01 2,63 0,66 liczba ,12 1,24 0,71 1,95 0,77 liczba ,36 1,22 0,51 1,73 0,67 liczba ,38 0,3 1,68 0,12 liczba ,60 1,28 0,42 1,70 0,74 liczba ,39 0,75 2,15 0,12 liczba liczba ,41 0,87 1,27 0,17 18

19 Tab. 35. i współczynnik zapadalności na inne choroby przenoszone drogą płciową w Polsce i w woj. zachodniopomorskim w latach Rok woj. zachodniopomorskie woj. zachodniopomorskie woj. zachodniopomorskie woj. zachodniopomorskie woj. zachodniopomorskie * woj. zachodniopomorskie** Rzeżączka (A54) Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/ (A56) Kłykciny Kończyste * (A63.0) Opryszczka narządów płciowych (A60) 0,77 1,36 0,47 0 liczba ,75 1,82 2,48 0,55 liczba ,3 3,55 0,77 1,36 liczba ,05 2,38 3,5 1,79 liczba ,41 3,13 2,42 2,07 liczba ,79 1,41 3,0 2,07 liczba ,59 3,48 4,02 4,02 liczba ,77 0,83 2,51 1,77 liczba ,23 0,75 2,61 3,42 liczba 0,41 0, liczba *brak danych na dzień zamknięcia sprawozdania ( r.) ** dane niepełne przed weryfikacją NIZP-PZH 19

20 II. JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W roku sprawozdawczym w woj. zachodniopomorskim nadzorem sanitarnym objętych było 937 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 89 wodociągów, które nie prowadzą zbiorowego zaopatrzenia w wodę ale produkują wodę na własne potrzeby (szpitale, gospodarstwa agroturystyczne, kolonie, obozy, domy pomocy społecznej, obiekty szkolne, nadleśnictwa, zakład karny itp. oraz obiekty, gdzie woda jest wykorzystywana do działalności handlowej lub celów publicznych). Woda dostarczana w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności pochodzi głównie z wodociągów opartych na ujęciach podziemnych (936 wodociągi zaopatrujące ok. 79% mieszkańców województwa) oraz z jednego wodociągu opartego na ujęciu powierzchniowym - j. Miedwie, które stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia mieszkańców Szczecina i 2 miejscowości Żelewo i Kołbacz położonych przy magistrali wodociągowej (20,8 % mieszkańców województwa). Ryc. 8 nadzorowanych wodociągów ogółem (zbiorowego zaopatrzenia oraz inne nie prowadzące zbiorowego zaopatrzenia) w woj. zachodniopomorskim w latach , z uwzględnieniem dobowej produkcji wody, m 3 /d Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia. Oceny przydatności wody do spożycia opracowywane były w oparciu o badania własne, jak i badania prowadzone, w ramach kontroli wewnętrznej, przez podmioty zajmując się produkcją i dystrybucją wody do spożycia przez ludzi. W woj. zachodniopomorskim ok. 96 % populacji ( mieszkańców) było zaopatrywanych w wodę do spożycia dostarczaną z sieci wodociągowej, w tym mieszkańców województwa korzystało z wody dostarczanej przez inne podmioty. Pozostali mieszkańcy województwa (ok. 4 %) korzysta z wody czerpanej z własnych urządzeń wodociągowych, np. studni przydomowych. Podobnie, jak w latach ubiegłych najwięcej 20

21 ludności korzystającej ze studni przydomowych zamieszkuje w powiatach: koszalińskim, choszczeńskim, gryfińskim, drawskim, myśliborskim, szczecineckim. W woj. zachodniopomorskim wodociągi zbiorowego zaopatrzenia o największej produkcji tj. powyżej m 3 /d dostarczające wodę o odpowiedniej jakości zaopatrują tylko ok. 31,44 % ludności, co jest porównywalne to sytuacji w roku ubiegłym (31,11%). Natomiast mniejsze wodociągi, w których częściej występują przypadki dostarczania wody o niestabilnych parametrach fizykochemicznych zaopatrują większość mieszkańców województwa (68,89%) Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej oraz świadczące łącznie wiecej niż 1 z powyższych usług. Obiekty te stanowią najbardziej liczną grupę obiektów użyteczności publicznej objętą nadzorem sanitarnym. Spośród ujętych w ewidencji 2613 zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu, odnowy biologicznej oraz innych zakładów, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z powyższych usług, kontrolę stanu sanitarnego przeprowadzono w 1792 ( 68,6%) obiektach, przeprowadzając 1910 kontroli. Podczas kontroli w większości zakładów nie było zastrzeżeń do bieżącego stanu sanitarno- technicznego i sanitarno- porządkowego. Uchybienia stanu sanitarnego w różnym zakresie dotyczyły ogółem 72 (4,0%) skontrolowanych zakładów, w tym pod względem technicznym 24 (1,3 %) obiektów. Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości: niewłaściwe postępowanie z odpadami wytwarzanymi w obiekcie - brak do wglądu umowy (dowodów wpłaty) za odbiór odpadów komunalnych oraz brak kontenera na odpady komunalne; zły stan sanitarno - techniczny ścian i sufitów w pomieszczeniu higienicznosanitarnym, socjalnym oraz na sali obsługi (zagrzybienia na ścianie i suficie); niewłaściwe przechowywanie bielizny brudnej i czystej; niewłaściwy proces przechowywania narzędzi przed i po dezynfekcji; brak opracowanych i wdrożonych procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi przez osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych w trakcie wykonywania, których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek; brak skutecznej sterylizacji narzędzi powodujących naruszenie ciągłości tkanek przy wykonywaniu zabiegów kosmetycznych; na opakowaniach brak informacji o dacie sterylizacji narzędzi powodujących naruszenie ciągłości tkanek; brak aktualnego wpisu o przeprowadzonym badaniu lekarskim w książeczce zdrowia dla celów sanitarno epidemiologicznych; brak wydzielonego miejsca do przechowywania sprzętu porządkowego i środków czystościowych; brak zlewu jednokomorowego przeznaczonego do mycia drobnego sprzętu oraz zapewnienia w zakładzie właściwych warunków porządkowych; brak pakietów potwierdzających sterylność narzędzi wielokrotnego użytku do wykonywania zabiegów; brak wydzielonego miejsca na odzież z zachowaniem segregacji; brudne kratki wentylacyjne; brak umowy na utylizację odpadów medycznych; nieprawidłowe przechowywanie narzędzi fryzjerskich, brudne narzędzia; 21

22 brak bieżącej ciepłej wody przy umywalkach do mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych; obecność ścinków włosów w pojemnikach z narzędziami do strzyżenia; brak zachowania bieżącej czystości w zakładzie. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami stanu techniczno sanitarnego w pomieszczeniach obiektu wszczęto postępowania administracyjne, które w 23 przypadkach zakończyły się wydaniem decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości. W związku ze stwierdzeniem naruszenia wymagań higienicznych w obiektach nałożono 27 mandatów karnych w wysokości 4100 zł. Ponadto wydano 20 doraźnych zaleceń Środki transportu osobowego W 2012 r. skontrolowano ogółem 328 środków transportu osobowego, w tym autobusy miejskie, PKS i turystyczne (ogółem 268), tramwaje (21), składy wagonów pociągów dalekobieżnych (38) i 1 skład pociągu podmiejskiego. Kontrole autobusów i tramwajów nie wykazały uchybień stanu sanitarno porządkowego pojazdów. Nie stwierdzono również uchybień sanitarno-porządkowych w wyjeżdżających składach pociągów, w związku z czym nie wystawiano decyzji- rachunków ani mandatów karnych. W styczniu 2012 r. do PPIS w Szczecinie wpłynął wniosek interwencyjny od pasażera dotyczący pogryzienia przez robaki prawdopodobnie pluskwy w wagonach pociągu TLK Żuławy relacji Olsztyn- Szczecin, który przekazano do PPIS w Olsztynie. We wrześniu 2012 r. Główny Inspektor Sanitarny w Warszawie przesłał do PPIS w Szczecinie anonimowe wystąpienie przesłane pocztą elektroniczną, w związku z materiałem stacji TVN 24 dotyczącym pogryzień przez pluskwy pasażerów w pociągu TLK Uznam relacji Kraków Szczecin. Ponieważ powyższe zgłoszenie dotyczyło składu pociągu, którego stacją macierzystą jest Kraków, informację przekazano do PPIS w Krakowie. W związku z powyższymi informacjami dotyczącymi pogryzienia przez pluskwy pasażerów przeprowadzono dodatkowe kontrole sanitarne składów pociągów TLK relacji Szczecin- Olsztyn i TLK Szczecin- Kraków. Kontrole nie wykazały zaniedbań sanitarnych w pociągach przed odjazdem ze stacji Szczecin Główny. III. WARUNKI SANITARNO HIGIENICZNE ŚRODOWISKA PRACY Choroby zawodowe Choroby zawodowe są odzwierciedleniem stanu zdrowia osób pracujących, jak również higienicznych warunków pracy. Pozostają w związku z rozwojem przemysłu i stosowanymi technologiami, warunkami pracy oraz jej organizacją. W roku 2012 do Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego wpłynęło 138 zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych, z których 42, tj. 30,4% stanowiły zgłoszenia podejrzenia zachorowania na choroby zakaźne lub pasożytnicze. W 2012 roku stwierdzono 91 przypadków chorób zawodowych. W porównaniu do roku 2011 stwierdzono o 5 przypadków mniej, co stanowi 5,5% ogólnej liczby stwierdzonych chorób zawodowych. W województwie zachodniopomorskim do najczęściej stwierdzanych w 2012 roku chorób zawodowych, podobnie jak w latach ubiegłych, należały choroby zakaźne lub 22

23 pasożytnicze 73 przypadków, tj. 80,2% ogólnej liczby stwierdzonych chorób zawodowych, wśród których dominowała borelioza (63 przypadków). Kolejną pod względem zapadalności była choroba narządu słuchu obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 db w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 khz (5 przypadków, tj. 5,5%) (Ryc. 23). W 2012 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego stwierdzono 1 chorobę zawodową powstałą w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi. Ryc. 23 Najczęściej stwierdzane choroby zawodowe w województwie zachodniopomorskim w roku % 5% 3% Uszkodzenie słuchu Astma oskrzelowa Choroby zakaźne lub pasożytnicze Choroby skóry 80% Wnioski: 1. Do najczęściej stwierdzanych chorób zawodowych w roku 2012, podobnie jak w latach ubiegłych, należały choroby zakaźne lub pasożytnicze. Stwierdzono 73 przypadków, co stanowi 80,2 % ogólnej liczby stwierdzonych chorób zawodowych. 2. W roku 2012 zaobserwowano spadek stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych. Świadczy to o zwiększeniu świadomości wśród przedsiębiorców w tym zakresie. 23

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZPPZH w okresie od października 0 r. do

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE. (wersja skrócona)

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE. (wersja skrócona) WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2013 ROK (wersja skrócona) 1 Szczecin, marzec 2013 r. I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ( fragment Oceny sytuacji epidemiologicznej woj. zachodniopomorskiego za 2011 rok)

I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ( fragment Oceny sytuacji epidemiologicznej woj. zachodniopomorskiego za 2011 rok) I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ( fragment Oceny sytuacji epidemiologicznej woj. zachodniopomorskiego za 2011 rok) 1.1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH Ocena

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w

Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie 17.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Hcv HCV to wirus zapalenia wątroby typu C EPIDEMIOLOGIA Wg danych Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, uznawanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2014 ROK Szczecin, marzec 2014 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2015 ROK Szczecin, marzec 2016 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r.

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ulchocimska 00 Warszawa uldługa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r.

AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r. AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r. /- Cel główny kontroli: Celem głównym kontroli była ocena efektów osiągniętych przez podmioty odpowiedzialne za

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w zakresie epidemiologii

w zakresie epidemiologii WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA w S Z C Z E C I N I E O C E N A stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku w zakresie epidemiologii Szczecin

Bardziej szczegółowo

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV NA ZAKAŻENIE HBV i HCV Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 18.04.2016r. Aneta Bardoń-Błaszkowska HBV - Hepatitis B Virus Simplified diagram of the structure of hepatitis B virus, Autor

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH SPOTKANIE ZESPOŁU DS. REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS 7 grudnia 2016 r. DANE SKUMULOWANE (dane NIZP-PZH)

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Wirus zapalenia wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu B Wirus zapalenia wątroby typu B Kliniczne następstwa zakażenia odsetek procentowy wyzdrowienie przewlekłe zakażenie Noworodki: 10% 90% Dzieci 1 5 lat: 70% 30% Dzieci starsze oraz 90% 5% - 10% Dorośli Choroby

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2016 ROK Szczecin, marzec 2017 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Szczecin, wrzesień 2016 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zapadalność. I.3. Zapadalność

Zapadalność. I.3. Zapadalność I.3. Zapadalność Ocenę stanu zdrowia ludności uzupełniają informacje na temat rozpowszechniania się chorób w populacji. Rejestracja przypadków zachorowań jest trudniejsza w porównaniu z odnotowywaniem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ Lek. med. Jacek Krajewski Praktyka Lekarza Rodzinnego Jacek Krajewski Seminarium Nowe perspektywy w leczeniu HCV znaczenie diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG -Czym jest HIV? -HIV jest wirusem. Jego nazwa pochodzi od: H human I immunodeficiency ludzki upośledzenia odporności V virus wirus -To czym

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

Uchroń się przed HIV/AIDS

Uchroń się przed HIV/AIDS Uchroń się przed HIV/AIDS Dlaczego wiedza na temat HIV/AIDS jest tak ważna? HIV i AIDS zabiły już miliony ludzi na świecie. Na HIV nie ma lekarstwa. Każdy, kto nie wie jak się ustrzec przed HIV, może się

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Szczecin, wrzesień 2015 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* www.aids.gov.pl. www.aids.gov.pl

EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* www.aids.gov.pl. www.aids.gov.pl EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* * Materiał do wykorzystania w ramach kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS trwającej od 1 lipca 2008 do 1 grudnia 2009 r. - Wybrane problemy w walce z epidemią

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

PILOTAŻOWY PROGRAM WYKRYWANIA WIRUSOWEGO ZAKAŻENIA WĄTROBY TYPU C (WZW C) DLA MIESZKAŃCÓW JAROSŁAWIA. Okres realizacji Lipiec - Grudzień 2014 r

PILOTAŻOWY PROGRAM WYKRYWANIA WIRUSOWEGO ZAKAŻENIA WĄTROBY TYPU C (WZW C) DLA MIESZKAŃCÓW JAROSŁAWIA. Okres realizacji Lipiec - Grudzień 2014 r PILOTAŻOWY PROGRAM WYKRYWANIA WIRUSOWEGO ZAKAŻENIA WĄTROBY TYPU C (WZW C) DLA MIESZKAŃCÓW JAROSŁAWIA Okres realizacji Lipiec - Grudzień 2014 r 1. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO Problem zdrowotny Problem WZW

Bardziej szczegółowo

HI H V? AI A DS D? J.Kadowska 2006

HI H V? AI A DS D? J.Kadowska 2006 W Ŝyciu jak w tańcu kaŝdy krok ma znaczenie. HIV? AIDS? J.Kadowska 2006 HIV? To ludzki wirus upośledzenia odporności AIDS? To zespół nabytego upośledzenia odporności to końcowy etap zakażenia wirusem HIV

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV. Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV. Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Rozpowszechnienie zakażeń HCV Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zakażeni HCV stanowią

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r. UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 3 listopada 2011r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań na 2012 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV

Bardziej szczegółowo

To warto wiedzieć o HIV

To warto wiedzieć o HIV Opracowanie: dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska Projekt graficzny: heroldart.com To warto wiedzieć o HIV Warszawa 2015 ISBN 978-83-87068-57-8 Egzemplarz bezpłatny sfinansowany przez Krajowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych.

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych. 1. Pneumokoki Zakażenia pneumokokowe to infekcje wywołane przez bakterię Streptococcus pneumoniane, potocznie nazywane pneumokokami. Najczęstszymi inwazyjnymi chorobami spowodowanymi pneumokokami są: pneumokokowe

Bardziej szczegółowo

Waldemar Halota HCV. RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia

Waldemar Halota HCV. RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Waldemar Halota HCV RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Instytut Ochrony Zdrowia Członkowie Rady Konsultacyjnej Waldemar Halota, Robert Flisiak, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Tomasiewicz, Mirosław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV Wątroba to największy i bardzo ważny narząd! Produkuje najważniejsze białka Produkuje żółć - bardzo istotny czynnik w procesie trawienia

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C WZW typu C

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C WZW typu C Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Wirusowe Zapalenie

Bardziej szczegółowo

Sprawdź jakie jest Twoje ryzyko zakażenia HIV. Zadanie to ułatwi Ci udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wybierz odpowiedź TAK lub NIE.

Sprawdź jakie jest Twoje ryzyko zakażenia HIV. Zadanie to ułatwi Ci udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wybierz odpowiedź TAK lub NIE. Sprawdź jakie jest Twoje ryzyko zakażenia HIV. Zadanie to ułatwi Ci udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wybierz odpowiedź TAK lub NIE. 1. Czy chociaż raz w swoim życiu zmieniłeś/zmieniłaś partnera

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień WZW 28 lipca 2015

Światowy Dzień WZW 28 lipca 2015 N A R O D O W Y I N S T Y T U T Z D R O W I A P U B L I C Z N E G O P A Ń S T W O W Y Z A K Ł A D H I G I E N Y 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Centrala: (+48 22) 54-21-400, Dyrektor: (+48 22) 849-76-12

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Raport Dopalacze. 29 lutego

Raport Dopalacze. 29 lutego Raport Dopalacze 29 lutego 216 Opracowanie przygotowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego oraz oddział Epidemiologiczny Zawartość 1. Nadzór Państwowej

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2014 2015 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 94 7870 Poz. 610 610 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych

Bardziej szczegółowo