I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ( fragment Oceny sytuacji epidemiologicznej woj. zachodniopomorskiego za 2011 rok)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ( fragment Oceny sytuacji epidemiologicznej woj. zachodniopomorskiego za 2011 rok)"

Transkrypt

1 I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ( fragment Oceny sytuacji epidemiologicznej woj. zachodniopomorskiego za 2011 rok) 1.1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH Ocena sytuacji epidemiologicznej woj. zachodniopomorskiego dokonywana jest w oparciu o rzetelny nadzór epidemiologiczny prowadzony poprzez analizę i weryfikację zgłoszonych na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia. Rejestracja zgłoszonych na choroby zakaźne odbywała się w oparciu o aktualne definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Należy zauważyć, że od wielu lat pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą działania edukacyjne wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia zmierzające do poprawy zgłaszalności chorób zakaźnych podlegających obowiązkowej rejestracji, co skutkuje zwiększoną liczbą zgłoszeń, a tym samym poprawia czułość nadzoru epidemiologicznego. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w woj. zachodniopomorskim jest nadal stabilna przede wszystkim w grupie chorób, dla których szczepienia ochronne są efektywnym środkiem profilaktycznym np. wirusowe zapalenie wątroby typu B, gdzie wskaźnik zapadalności jest od lat niższy niż w Polsce. Mimo wysokiego odsetka uodpornienia w zakresie chorób objętych Programem Szczepień Ochronnych nastąpił wzrost na różyczkę i krztusiec. Utrzymujące zagrożenia jak chociażby grypa, czy nowopojawiające się zakażenia epidemicznym enterokrwotocznym szczepem E.coli o serotypie O104:H4 oraz wielolekooporne zakażenia szpitalne wymagają stałej gotowości i czujności nadzoru epidemiologicznego oraz wprowadzania określonych działań przeciwepidemicznych. Nadal pozostają problemem epidemiologicznym utrzymujące się choroby zakaźne i zakażenia tj. ogniska zatruć pokarmowych, inwazyjna choroba meningokokowa czy choroby zawlekane z innych stref klimatycznych. Stanowią one zagrożenie wymagające od pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej wdrażania dochodzenia epidemiologicznego celem ustalenia źródła zakażenia, czy też ograniczenia transmisji zakażeń. W 2011 r. zgłoszono chorób podlegających rejestracji w meldunkach dwutygodniowych na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia (MZ-56) tj. o 5324 więcej niż w 2010 r. Nie zgłoszono zatruć naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm. Spośród wszystkich zgłoszonych chorób 22,46% tj osób hospitalizowano. Na zwiększenie zgłaszalności chorób w 2011 r. w porównaniu do 2010 r. wpłynęła przede wszystkim weryfikacja sprawozdań kwartalnych zgłoszonych do NFZ Oddziału Zachodniopomorskiego oraz kontynuowanie przez pracowników epidemiologii PIS działań dot. poprawy zgłaszalności chorób przez lekarzy i aktywne wyszukiwanie. Należy zauważyć, że w 2011 r. odnotowano znaczny wzrost w grupie innych wirusowych zakażeń jelitowych nieokreślonych z 244 w 2010 r. do 964 w 2011r., a także wirusowych zakażeń pokarmowych u dzieci do lat 2 z 585 w 2010 r. do 975 w 2011 r. Ponadto znacznie wzrosła wirusowych zakażeń jelitowych wywołanych przez rotawirusy - z 897 w 2010 r. do 1541 w 2011 r., a także bakteryjnych zatruć pokarmowych o etiologii gronkowcowej z 92 w 2010 r. do 148 w 2011 r. Utrzymuje się tendencja wzrostowa w grupie tzw. zakaźnych chorób wieku dziecięcego tj. płonicy (szkarlatyny) - wzrost zarejestrowanych przypadków z 639 w 2010 r. do 701 w 2011 r. (współczynnik zapadalności 41,4/100 tys.), różyczki z 178 przypadków w 2010 r. do 394 w 2011 r. (współczynnik zapadalności 23,27/100 tys.) oraz ospy wietrznej z 6347 w 2010 r. do 7650 w 2011 r. 1

2 (współczynnik zapadalności 451,84/100 tys.). Nastąpił również wzrost zgłoszeń choroby AIDS z 2 przypadków w 2010 r. do 27 w 2011 r. (po weryfikacji przez NIZP-PZH do woj. zachodniopomorskiego przypisano 22 przypadki). W 2011r zarejestrowano w woj. zachodniopomorskim ogółem 34 zgony z powodu chorób zakaźnych ( wg raportów zgonów składanych w systemie miesięcznym) tj. ponad 2- krotnie więcej niż w 2010r., kiedy to zgłoszono 19 zgonów. Spośród wszystkich zgłoszonych zgonów najwięcej, bo 41,18% (14 przypadków) spowodowanych było gruźlicą potwierdzoną i niepotwierdzoną bakteriologicznie. Kolejne przyczyny zgonów z powodu chorób zakaźnych dotyczyły: posocznicy o określonym czynniku etiologicznym i nieokreślonej (7 przypadków tj. 20,59%), grypy i jej powikłań (7 przypadków tj. 20,59%), w tym w zdecydowanej większości (6 zgonów) - grypy z zapaleniem płuc wywołanej wirusem AH1N1v. Pojedyncze zgony związane były z chorobą Creutzfeldta- Jakoba, kleszczowym zapaleniem mózgu oraz po 2 zgłoszenia z powodu AIDS i zapalenia opon mózgowych o etiologii pneumokokowej. Zbiorcze dane wybranych chorób zakaźnych w woj. zachodniopomorskim podlegających zgłaszalności w latach przedstawia tabela 1. Współczynniki zapadalności obliczono wg liczebności ludności w GUS (stan na r.). Tab.1. Wybrane dane epidemiologiczne dotyczące chorób zakaźnych w woj. zachodniopomorskim w latach Lp. Jednostka chorobowa Liczba 2009 r r r. Zapadalność Liczba Zapadalność Liczba 1 Salmonellozy zatrucia pokarmowe , , ,49 2 Salmonellozy zakażenia pozajelitowe 3 0,18 6 0,35 9 0,53 3 Czerwonka bakteryjna (szigeloza) 1 0, ,06 4 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe , , ,15 5 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe , ,84 6 Lamblioza 45 2, , ,07 Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe , ,74 7 w tym nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy , , ,02 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o 8 prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat ,39* ,65* ,21* 9 Leptospiroza 3 0,18 3 0,18 2 0,12 10 Legioneloza 0-2 0, Listerioza 1 0,06 3 0,18 5 0,30 12 Krztusiec 96 5, , ,66 13 Płonica (szkarlatyna) , , ,40 14 Inwazyjna choroba meningokokowa 16 0,94 8 0, ,59 15 w tym neuroinfekcje 8 0,47 7 0,41 6 0,35 16 Borelioza z Lyme , , ,29 17 Ostre porażenie wiotkie u dzieci od 0-14 lat 3 1,02* 0-1 0,39* 18 Encefalopatie gąbczaste (Ch.Creutzfeldta- Jacoba) ,12 19 Styczność i narażenie na wściekliznę /potrzeba szczepień/ , , ,26 20 Wirusowe zapalenie mózgu 9 0, , ,59 21 Wirusowe zapalenie opon mózgowych 25 1, , ,54 22 Ospa wietrzna , , ,84 Zapadalność 2

3 23 Odra ,06 24 Różyczka , , ,27 Wirusowe zapalenia wątroby (wg. definicji przypadku z i 2005 r.) 140 8, , ,10 26 w tym WZW typu "A" 9 0,53 5 0,30 3 0,18 27 w tym WZW typu "B" ostre i przewlekłe 30 1, , ,07 w tym WZW typu "C" (wg. definicji przypadku z 2009 i r , , ,79 29 Choroba wywołana przez HIV ( AIDS) 3 0,18 2 0, ,59 30 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV 43 2, , ,66 31 Świnka 157 9, , ,02 32 Zimnica (malaria) 3 0, ,59 2 0,12 33 Inwazyjna choroba pneumokokowa 7 0,41 7 0, ,89 34 Choroba wywołana przez Haemophilus influenzae typ B ,30 35 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 40 2, , ,95 36 Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone 3 0,18 4 0, ,54 Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi 37 jako pokarmowe (grzyby) 0-9 0, */ zapadalność obliczona na podstawie populacji dzieci 0-14 r. ż. na 100 tys. dzieci Zatrucia i zakażenia pokarmowe W 2011 r. w woj. zachodniopomorskim zgłoszono 633 przypadki bakteryjnych zatruć pokarmowych (współczynnik zapadalności 37,38 na 100 tys. mieszkańców), w tym, w 330 przypadkach czynnikiem etiologicznym była Salmonella, w 1 przypadku czerwonka bakteryjna, w 148 przypadkach gronkowiec Staphylococcus aureus oraz w 2 przypadkach jad kiełbasiany. Hospitalizowano 200 chorych. W porównaniu do 2010r. zaobserwowano wzrost liczby na bakteryjne zatrucia pokarmowe, bowiem w 2010 r. zarejestrowano 590 przypadków zatruć pokarmowych. w tym w 372 przypadkach czynnikiem etiologicznym była Salmonella, w 4 przypadkach jad kiełbasiany, a w 92 przypadkach gronkowiec Staphylococcus aureus. Hospitalizowano 286 chorych. W 2011 r. zarejestrowano 12 przypadków zakażenia pozajelitowego / tj. o 3 przypadki więcej niż w 2010r. / wywołane pałeczkami z grupy Salmonella, w tym 3 pod postacią posocznicy. Zakażenia wystąpiły u 6 mężczyzn w wieku 40, 51, 52, 55, 64 i 73 lata oraz u 5 kobiet w wieku 16, 33, 51, 72 i 80 lat i jednej 7-miesięcznej dziewczynki. Zakażenia wystąpiły jako współistniejące: w ropniu okołoodbytniczym, w ostrym zapaleniu trzustki, po ekstrakcji zębów, w przewlekłej chorobie nerek, w ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, po zabiegu wyłonienia jelita, po pobraniu żyły z kończyny dolnej, w przewlekłej białaczce limfocytowej. Czynnikiem etiologicznym wywołującym postać pozajelitową zakażeń była w 8 przypadkach Salmonella enteritidis, w 1 Salmonella typhimurium, natomiast w 3 przypadkach nie określono serotypu Salmonella. W 2011 r. w woj. zachodniopomorskim zgłoszono 121 przypadków bakteryjnych zakażeń jelitowych, (współczynnik zapadalności 7,14 na 100 tys. mieszkańców), tj. o 22 zachorowania mniej niż w 2010 r. Wśród wszystkich 11 wywołanych było przez Escherichię coli biegunkotwórczą i 14 przez Yersinię enterocolitica lub pseudotuberculosis. 3

4 Odnotowano pierwszy od wielu lat na terenie województwa zachodniopomorskiego jeden przypadek zakażenia Campylobacter jejuni u 6-miesięcznego dziecka. Hospitalizowano 91 chorych, tj. o 34 chorych więcej niż w 2010r. W porównaniu do 2010 r. zaobserwowano spadek na bakteryjne zakażenia pokarmowe, bowiem w 2010 r. zarejestrowano 143 przypadki bakteryjnych zakażeń pokarmowych, w tym 19 przypadków, których czynnikiem etiologicznym była Escherichia coli biegunkotwórcza, a w 6 przypadkach Yersinia enterocolitica lub pseudotuberculosis. Hospitalizowano 57 chorych. W 2011 r. w woj. zachodniopomorskim zgłoszono przypadki /tj. o więcej niż w 2010 r./ wirusowych zakażeń jelitowych, (współczynnik zapadalności 153,15 na 100 tys. mieszkańców), w tym wywołanych przez rotawirusy. Hospitalizowano chorych. (rycina 1). W Polsce w 2011 r. natomiast zarejestrowano wywołanych rotawirusami tj. o więcej niż w roku Ryc. 1. Liczba na nieżyt żołądkowo-jelitowy wywołany przez rotawirusy z uwzględnieniem liczby hospitalizacji w latach w woj. zachodniopomorskim Ponadto znacznie zwiększyła się przypadków biegunek i zapaleń żołądkowojelitowych BNO, o prawdopodobnym pochodzeniu zakaźnym z 438 w 2010 r. do w 2011 r., (współczynnik zapadalności 105,31 na 100 tys. mieszkańców).hospitalizowano 144 chorych. Wybrane dane epidemiologiczne dotyczące chorób zakaźnych w Polsce woj. zachodniopomorskim w 2011 r. zostały przedstawione w tabeli 2. Tab. 2. Wybrane dane epidemiologiczne dotyczące chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową w Polsce i woj. zachodniopomorskim w 2011 r. Lp. Jednostka chorobowa Polska Województwo zachodniopomorskie Liczba Zapadalność Liczba Zapadalność 1. Salmoneloza zatrucie pokarmowe , ,49 2. Salmonellozaposocznica 76 0,20 3 0,17 3. Salmoneloza 87 0,23 9 0,53 4

5 zakażenia pozajelitowe 4. Czerwonka bakteryjna 17 0,04 1 0,05 5. E. coli biegunkotwórcza 650 1, ,64 6. Yersinia enterocolitica lub pseudotuberculosis 244 0, ,82 7. Zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ 35 0,09 2 0,11 8. Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy , ,01 9. Biegunka i zapalenie żołądkowo jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat , ,21 /na 100 tys. dzieci do lat 2/ Na terenie woj. zachodniopomorskiego w roku 2011 zgłoszono 15 przypadków na jersiniozę (współczynnik zapadalności 0,88 na 100 tys. mieszkańców) tj. o 9 więcej niż w roku Wśród zarejestrowanych przypadków 1 dotyczył jersiniozy pozajelitowej, pozostałe przypadki to bakteryjne zakażenia jelitowe. Jersiniozę pozajelitową stwierdzono u 18-letniej kobiety z objawami rumienia guzowatego. Pozostałe zachorowania dotyczyły dzieci urodzonych w: 2002 r.- 1 dziecko, 2006 r.- 3 dzieci, 2007 r.- 2 dzieci oraz po 4 dzieci z roczników 2008 i 2009r. Hospitalizowanych było 6 dzieci. Pozostałe zachorowania przebiegały (poza przypadkiem jersiniozy pozajelitowej) pod postacią jelitową z objawami: wymiotów, biegunki, bólów brzucha i gorączki. Czynnikiem etiologicznym we wszystkich przypadkach była Yersinia enterocolitica. W analizowanym roku sprawozdawczym w Polsce zarejestrowano 244 przypadków pod postacią bakteryjnego zakażenia jelitowego (współczynnik zapadalności 0,64 na 100 tys. mieszkańców), tj. o 38 więcej niż w roku 2010, natomiast pod postacią jersiniozy pozajelitowej zarejestrowano 19 (współczynnik zapadalności 0,05 na 100 tys. mieszkańców ) tj. o 8 mniej niż w roku Na terenie woj. zachodniopomorskiego w roku 2011 zgłoszono 2 przypadki na botulizm (współczynnik zapadalności 0,11 na 100 tys. mieszkańców) tj. o 2 mniej niż w roku Zachorowania dotyczyły 2 mężczyzn w wieku 31 i 51 lat: Pacjenci byli hospitalizowani. Czynnikiem etiologicznym w jednym przypadku była Clostridium botulinum typu B/E, natomiast w drugim przypadku w badanej surowicy nie wykazano obecności toksyny botulinowej, a przypadek zachorowania zarejestrowano na podstawie diagnozy lekarskiej. W analizowanym roku sprawozdawczym w Polsce zarejestrowano 35 przypadków (współczynnik zapadalności 0,09 na 100 tys. mieszkańców), tj. o 3 zachorowania więcej niż w roku Na terenie woj. zachodniopomorskiego w roku 2011 nie zarejestrowano przypadków zatruć grzybami. W roku 2010 w woj. zachodniopomorskim zarejestrowano 9 przypadków zatruć grzybami, w tym 1 ognisko rodzinne (2 osoby). W analizowanym roku sprawozdawczym w Polsce zarejestrowano 32 przypadki zatruć (współczynnik zapadalności 0,08 na 100 tys. mieszkańców), tj. o 61 mniej niż w roku W woj. zachodniopomorskim pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 11 powiatach jest łącznie 24 nosicieli pałeczek schorzeń jelitowych S. typhi i paratyphi w tym: 16 nosicieli stałych Salmonella typhi, 6 nosicieli Salmonella paratyphi B oraz 2 nosicieli Salmonella paratyphi C. Na nadzorowanym terenie nie ma zarejestrowanych nosicieli Salmonella paratyphi A (tabela 3 ). 5

6 W 2011 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego zarejestrowano 1 nosiciela Salmonella paratyphi B. Jest to 18-letnia kobieta zamieszkała na terenie nadzorowanym przez PSSE w Gryfinie. Nosicielstwo zostało wykryte przy okazji badań do książeczki zdrowia dla celów sanitarno epidemiologicznych. Z rejestru nosicieli Salmonella Typhi i Salmonella paratyphi A, B, C został wykreślony 1 nosiciel Salmonella Typhi z powodu zgonu oraz 2 nosicieli Salmonella paratyphi B, w tym 1 z powodu zgonu i 1 z powodu wymeldowania i wyprowadzki z terenu woj. zachodniopomorskiego na teren woj. wielkopolskiego. Tab. 3. Liczba nosicieli Salmonella Typhi i paratyphi w roku 2011 wg grup wiekowych na terenie woj. zachodniopomorskiego Liczba nosicieli grupa wiekowa Wyszczególnienie razem lat i 0-4 lat lat lat lat więcej typhi A Salmonella paratyphi B C Ogniska na choroby przenoszone drogą pokarmową W roku 2011 na terenie woj. zachodniopomorskiego wystąpiło 39 ognisk zbiorowych na choroby przenoszone drogą pokarmową tj. o 1 ognisko więcej niż w roku Na zachorowanie ogółem narażone było 2595 osób (o 1777 mniej niż w 2010r.), zachorowały 624 osoby (o 22 więcej niż w 2010 r.), w tym 302 dzieci do 14 r. ż. (o 156 więcej niż w 2010 r.). Hospitalizowano 67 osób, w tym 50 dzieci do 14 r. ż. Zgonów nie odnotowano. Ogniska na choroby przenoszone drogą pokarmową wystąpiły w: 4 ośrodkach uzdrowiskowych, 2 ośrodkach wypoczynkowych, 2 obozach sportowych, 2 domach wczasów dziecięcych, 2 przedszkolach, 1 kolonii letniej, 1 hotelu, 1 restauracji, 1 oddziale szpitalnym, 1 firmie przetwórstwa mięsnego, 1 sali weselnej, 21 mieszkaniach prywatnych (o 2 więcej niż w 2010 r.). Czynnikami etiologicznymi w ogniskach były: Staphylococcus aureus w 2 przypadkach, Rotawirusy - w 9 przypadkach, E. coli enteropatogenne - w 2 przypadkach, Salmonella enteritidis + rotawirusy - w 2 przypadkach, Salmonella enteritidis - w 7 przypadkach, Salmonella typhimurium - w 1 przypadku, 6

7 Escherichia coli + Staphylococcus aureus - w 1 przypadku, Salmonella Typhimurium + Salmonella Derby w 1 przypadku, Nie wyizolowano czynnika etiologicznego w 14 przypadkach. Z analizy nośników zakażenia w 39 zgłoszonych ogniskach na choroby przenoszone drogą pokarmową wynika, że większość spowodowanych było spożyciem potraw z dodatkiem jaj (pasta jajeczna, jajecznica, potrawy w panierce), drobiu, mięsa, ryb lub warzyw, a także złym stanem sanitarnym kuchni lub stołówek. Analiza występowania ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową w latach wykazała tendencję spadkową w latach , w których zarejestrowano po kilkanaście ognisk, natomiast znaczny wzrost występowania ognisk w 2010 roku, który utrzymał się w 2011 r. (tabela 4).. Tab. 4. Zestawienie liczby ognisk zbiorowych na choroby przenoszone drogą pokarmową oraz liczby narażonych i chorych, w tym dzieci do 14 roku życia w latach na terenie woj. zachodniopomorskiego. rok ognisk narażonych ogółem chorych w tym dzieci do 14 r.ż Wirusowe zapalenia wątroby Wirusowe zapalenia wątroby zostały uznane przez WHO za jeden z wiodących problemów epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych oraz zdrowia publicznego na świecie. Do tej pory wykryto szereg wirusów odpowiedzialnych za powstawanie wirusowego zapalenia wątroby (hepatitis virusalis) - A (HAV), B (HBV), C (HCV), D (HDV), E (HEV), G (HGV). W Polsce najczęściej zachorowania wywołują wirusy A, B, C, rzadziej dochodzi do skojarzonego zapalenia wątroby zarówno wirusem B i C. W 2011 roku w Polsce zarejestrowano 6025 (współczynnik zapadalności 15,77 na 100 tys. mieszkańców) na wirusowe zapalenia wątroby, podczas gdy w roku 2010 zgłoszono 6009 zachorowania (współczynnik zapadalności 15,75 na 100 tys. mieszkańców). Również w woj. zachodniopomorskim zgłoszonych na wirusowe zapalenie wątroby utrzymywała się na poziomie porównywalnym do 2010 roku tj. 119 w roku 2011 (współczynnik zapadalności 7,03 na 100 tys. mieszkańców) do 125 w roku 2010 (współczynnik zapadalności 7,38 na 100 tys. mieszkańców). Ogólne zestawienie na wirusowe zapalenia wątroby w Polsce i woj. zachodniopomorskim w latach przedstawia tabela 5. Zauważalny wzrost na wirusowe zapalenie wątroby w latach związany jest przede wszystkim ze zmianą definicji zapalenia wątroby typu C na potrzeby nadzoru epidemiologicznego oraz wprowadzeniem drugiej definicji, która szerzej definiuje 7

8 zagadnienie wzw C niż w latach ubiegłych. W chwili obecnej definicję wirusowego zapalenia wątroby typu C (wg definicji z 2009r.) spełniają także osoby będące nosicielami wirusowego zapalenia wątroby, którzy w latach ubiegłych byli zgłaszani osobno. Ponadto istnieje możliwość zgłoszenia jednego zachorowania zarówno według definicji z 2005r. jak i 2009r. Tab.5. Liczba i współczynniki zapadalności na wirusowe zapalenia wątroby ogółem w Polsce i woj. zachodniopomorskim w latach zapadalność na 100 tys. zapadalność na 100 tys. zapadalność na 100 tys. zapadalność na 100 tys. Zachorowań zapadalność na 100 tys. Polska , , * 15, * 15, * 15,77 województwo zachodniopomorskie 110 6, ,96 140* 8,27 125* 7,38 119* 7,03 * - suma na wirusowe zapalenie wątroby z uwzględnieniem obu definicji zapalenia wątroby typu C W tabeli 5a przedstawiono zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C z uwzględnieniem obu definicji zachorowania. Tab.5a. Liczba i współczynniki zapadalności na wirusowe zapalenia wątroby C ogółem w Polsce i woj. zachodniopomorskim w latach w oparciu o istniejące definicje zachorowania będących podstawą do zagłoszenia przypadku. 2009r. wg definicji z 2009r. 2009r. w definicji z 2005r. 2010r. w definicji z 2009r. 2010r. w definicji z 2005r. 2011r. w definicji z 2009r. 2011r. w definicji z 2005r. zapadalność na 100 tys. zapadalność na 100 tys. zapadalność na 100 tys. zapadalność na 100 tys. Polska , , , , , ,52 województwo zachodniopomorskie 56 3, , , , , , Wirusowe zapalenie wątroby typu A. Wirusowe zapalenie wątroby typu A wywołuje wirus HAV. Do zakażenia tym wirusem dochodzi najczęściej drogą pokarmową poprzez zakażone produkty żywnościowe (zwłaszcza warzywa, owoce nie poddane właściwej obróbce termicznej), a także przez zakażoną wodę. Choroba występuje na całym świecie, szczególnie często na terenach o złym stanie sanitarnym i higienicznym. Do grup wysokiego ryzyka zakażenia zalicza się osoby 8

9 wyjeżdżające do krajów o wysokim stopniu endemiczności. Stąd podróżującym w te rejony zalecane są szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. W Polsce w 2009 r. zaobserwowano trzykrotny wzrost na wirusowe zapalenie wątroby typu A w stosunku do roku 2008 i piętnastokrotny!!! w stosunku do roku W 2008 roku odnotowano 209 (współczynnik zapadalności 0,55 na 100 tys. mieszkańców), podczas gdy w roku 2009 aż 651 (współczynnik zapadalności 1,71 na 100 tys. mieszkańców). W 2010r. nastąpił znaczący spadek na wirusowe zapalenie wątroby typu A do 156 w ciągu roku (współczynnik zapadalności 0,41 na 100 tys. mieszkańców). Rok 2011 to kolejny spadek zachorowalności do 66 przypadków w ciągu roku (współczynnik zapadalności 0,17 na 100 tys. mieszkańców). Na terenie woj. zachodniopomorskiego w 2011r. odnotowano 3 zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A. We wszystkich przypadkach zachorowania miały prawdopodobnie związek z żywieniem poza miejscem zamieszkania (owoce morza w restauracji japońskiej w Szczecinie oraz punkt gastronomiczny z kebabem w Berlinie) Zachorowania na WZW typu A w latach w Polsce i na terenie woj. zachodniopomorskiego obrazuje tabela 6. Tab.6. Zestawienie na wirusowe zapalenie wątroby typu A w latach w Polsce i woj. zachodniopomorskim zachorowania zapadalność na 100 tys. zachorowania zapadalność na 100 tys. zachorowania zapadalność na 100 tys. zachorowania zapadalność na 100 tys. Zachorowania zapadalność na 100 tys. Polska 42 0, , , , ,17 województwo zachodniopomorskie ,29 9 0,53 5 0,30 3 0, Wirusowe zapalenie wątroby typu B Wirusowe zapalenie wątroby typu B wywołuje wirus HBV. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą naruszenia ciągłości tkanek (droga parenteralna), które może być związane z zabiegiem medycznym, na skutek źle wysterylizowanego sprzętu medycznego. Możliwe są pozamedyczne drogi zakażenia tj.: zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie czy tatuaże, a także droga kontaktów seksualnych. W Polsce zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby typu B obniża się stopniowo od lat 90-tych, tj. od chwili wprowadzenia szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Również działania związane z profilaktyką zakażeń szpitalnych, zwłaszcza poprawa procesów sterylizacji i działalność Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych mają znaczenie dla stabilnej sytuacji epidemiologicznej WZW typu B. Według prawdopodobnych szacunków 2 miliardy ludzi na świecie było lub jest zakażonych wirusem HBV, natomiast aktualnych nosicieli HBV na świecie szacowana jest na milionów. Każdego roku z powodu powikłań po wirusowym zapaleniu wątroby typu B na świecie umiera ponad 2 miliony osób. W Polsce nosicieli jest na poziomie średnim (1-2 %), ale około 20 % populacji posiada przeciwciała świadczące o przebytym zakażeniu. W woj. zachodniopomorskim w 9

10 2011 r. zarejestrowano 123 nowych nosicieli antygenu HBsAg, ogólna nosicieli wynosi W Polsce w roku 2011 zarejestrowano 1583 (współczynnik zapadalności 4,14 na 100 tys. mieszkańców) tj. o 51 przypadki mniej w stosunku do roku 2010, gdzie wyniosła 1634 (współczynnik zapadalności 4,28 na 100 tys. mieszkańców). W woj. zachodniopomorskim od pięciu lat wskaźnik zapadalności jest niższy niż średnia krajowa. W woj. zachodniopomorskim w 2011 r. na wirusowe zapalenie wątroby typu B zachorowało 35 osób (współczynnik zapadalności 2,06 na 100 tys. mieszkańców), w tym zachorowania ostre to 2 przypadki, a 33 to zachorowania przewlekłe. Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu B w woj. zachodniopomorskim od 2007r. utrzymują się na podobnym poziomie. Najwyższy współczynnik zapadalności wystąpił na terenie nadzorowanym przez PPIS w Wałczu - 25,8 (zachorowało 14 osób) i w Kamieniu Pomorskim - 18,83 (zachorowało 9 osób). Zachorowań na WZW typu B nie zarejestrowano na terenie nadzorowanym przez PPIS w: Białogardzie, Choszcznie, Drawsku Pomorskim, Goleniowie, Kołobrzegu, Koszalinie, Łobzie, Policach, Pyrzycach, Sławnie, Stargardzie i Świnoujściu. Na podstawie szczegółowo przeanalizowanych wywiadów epidemiologicznych ustalono, że najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia były: zabiegi medyczne i dentystyczne 10 przypadków, zabiegi naruszające ciągłość tkanek (narkomania dożylna, tatuaże, samookaleczenia, kolczykowanie) 2 zachorowania, w 11 przypadkach zachorowanie dotyczyło pacjentów od wielu lat będących w rejestrze nosicieli antygenu HbsAg, 7 wystąpiło u osób, u których w przeszłości dokumentowano wirusowe zapalenie wątroby, w 3 przypadkach udokumentowano kontakt z nosicielem antygenu HBsAg, w 3 przypadkach nie ustalono źródła zakażenia. Największą liczbę stwierdzono w grupie wiekowej lat, częściej chorowali mężczyźni 18, co obrazuje tabela 7 i 8. Tab.7. Liczba na wirusowe zapalenie wątroby typu B na terenie woj. zachodniopomorskiego w latach , według płci Lata kobiety mężczyźni Tab.8. Liczba na wirusowe zapalenie wątroby typu B na terenie woj. zachodniopomorskiego w roku 2011, według grup wiekowych grupy wiekowe

11 >70 1 razem: 35 Należy stwierdzić iż łączna ilość osób zaszczepionych na wirusowe zapalenia wątroby typu B spadła z 40901osób w roku 2010 do osób w roku Wirusowe zapalenie wątroby typu C Wirusowe zapalenie wątroby typu C występuje na całym świecie, a osób zakażonych szacowana jest na około 300 milionów. Choroba jest bardzo poważnym problemem zdrowotnym w naszym kraju. Liczba zakażonych wirusem typu C zapalenia wątroby w Polsce może sięgnąć kilkuset tysięcy i nie jest dokładnie oszacowana, ze względu na bezobjawowy najczęściej przebieg choroby, stąd wykrycie tego zakażenia jest często przypadkowe % rozpoznawanych jest w fazie zmian przewlekłych. W roku 2011 w woj. zachodniopomorskim zarejestrowano 238 nowych nosicieli HCV, ogólna wyniosła W Polsce w 2011r. na wirusowe zapalenie wątroby typu C wg definicji z 2009r. wynosiła 2183 (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 5,71) i 2107 wg. definicji 2005r. (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 5,52) podczas gdy na wirusowe zapalenie wątroby typu C w 2010r. wyniosła odpowiednio 2212 (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 5,79) i 2021 (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 5,29). W analogicznym okresie w woj. zachodniopomorskim zgłoszono 53 na wirusowe zapalenie wątroby typu C wg definicji z 2009r. (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 3,13) i 50 przypadków wg. definicji 2005r. (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców 2,95) Jest to o 4 zachorowania więcej wg definicji z 2005r. i 11 więcej wg definicji z 2009r. w porównaniu do 2010 roku. Największa zapadalność wystąpiła na terenie nadzorowanym przez PPIS w : Wałczu 38,68 (21 ), Kamieniu Pomorskim 23,01 na 100 tys. mieszkańców (11 ), i Kołobrzegu 18,21 na 100 tys. mieszkańców (14 ). Żadnego zachorowania nie zarejestrowano na terenie nadzorowanym przez PPIS w Stargardzie Szczecińskim. Na podstawie przeprowadzonej analizy wywiadów epidemiologicznych stwierdzono, że : 72 zachorowania to osoby po zabiegach chirurgicznych lub dużych operacjach również połączonych z transfuzją po 1993r. oraz te, które korzystały z zabiegów dentystycznych, 12 osób chorych miało wykonaną transfuzję przed 1993r., 2 osoby są przewlekłe chore (hemofilia, przewlekłe dializy), 5 osób miało kontakt domowy z nosicielami wirusa HCV, 4 osoby od lat zarejestrowane były jako nosiciele wirusa zapalenia wątroby typu C, 8 osób to osoby uzależnione od alkoholu, 10 dot. narkomanów dożylnie przyjmujących środki psychoaktywne, 11

12 12 to osoby, które wykonały tatuaż i/lub kolczykowanie w warunkach niesterylnych, przyjmujące anaboliki lub przebywające w zakładzie karnym, 2 zachorowania dotyczą osób mających kontakt z odpadami medycznymi, w 8 przypadkach nie udało się ustalić źródła zakażenia. Najwięcej na terenie woj. zachodniopomorskiego w 2011 r. zaobserwowano w grupie wiekowej lat 25 przypadków (tabela 9). Zachorowało 38 kobiet i 42 mężczyzn, co przedstawiono w tabeli 10. Tab.9. Liczba na wirusowe zapalenie wątroby typu C wg grup wiekowych na terenie woj. zachodniopomorskiego w 2011 r. grupy wiekowe >71 8 razem: 80 Tab.10. Liczba na wirusowe zapalenie wątroby typu C według płci na terenie woj. zachodniopomorskiego w latach Lata kobiety mężczyźni Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Odra Odra jest ostrą, wirusową i wysoce zakaźną chorobą zakaźną, przenoszoną głównie drogą kropelkową. Najczęstsze objawy kliniczne towarzyszące odrze to: gorączka, i uogólniona plamisto-grudkowa wysypka (nie pęcherzykowa), trwająca dłużej niż 3 dni oraz jeden lub więcej z następujących objawów: kaszel, nieżyt nosa, plamki Koplika, zapalenie spojówek. Powikłania w przebiegu odry występują często. W 2011 r. w Polsce odnotowano 39 na odrę (współczynnik zapadalności 0,10 na 100 tys. mieszkańców), tj. o 26 więcej niż w roku Na terenie woj. zachodniopomorskiego w roku 2011 zarejestrowano 1 zachorowanie na odrę u 6-letniej 12

13 dziewczynki. Przypadek zachorowania nie został potwierdzony laboratoryjnie. W 2010 r. na odrę nie odnotowano. Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ Nagminne zapalenie przyusznic jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną, której charakterystycznym objawem jest obustronny lub jednostronny obrzęk i tkliwość ślinianek obok innych objawów ostrej infekcji wirusowej tj. gorączka, bóle mięśniowe, złe samopoczucie. Choroba przenoszona jest drogą kropelkową. Zarówno w Polsce, jak i w woj. zachodniopomorskim na świnkę w roku 2010 i w 2011 r. jest porównywalna. W Polsce w 2011 r. na świnkę zachorowało osób (współczynnik zapadalności 6,76 na 100 tys. mieszkańców) tj. o 172 osoby mniej niż w roku W woj. zachodniopomorskim w 2011 r. na nagminne zapalenie przyusznic zachorowały 102 osoby, w tym 2 osoby były hospitalizowane (współczynnik zapadalności 6,20 na 100 tys. mieszkańców), tj. o 3 osoby mniej niż w roku Różyczka Różyczka jest łagodną chorobą wirusową, w 30-50% przypadków przebiegającą skąpo - lub bezobjawowo. Jednak ze względu na teratogenne działanie wirusa może być szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Choroba przenoszona jest drogą kropelkową i kontaktową. Charakterystyczne dla różyczki jest stwierdzenie w około 24 godziny przed wystąpieniem wysypki, bolesnego powiększenia węzłów chłonnych za uszami, w tylnej części szyi i karkowych. W Polsce w 2011 r. zanotowano (współczynnik zapadalności 11,21 na 100 tys. mieszkańców) tj. o 88 przypadków więcej niż w roku 2010, kiedy zachorowało osób. W woj. zachodniopomorskim w roku 2011 zaobserwowano ponad 2-krotny wzrost na różyczkę, bowiem zachorowało 394 osób, z których nikt nie był hospitalizowany (współczynnik zapadalności 23,27 na 100 tys. mieszkańców), podczas gdy w 2010 r. zachorowało 178 osób. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania odrze, śwince i różyczce są szczepienia ochronne. W Polsce szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce są szczepieniami obowiązkowymi i wykonywane były zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych przewidzianych na 2011 rok szczepionką skojarzoną. Poza kalendarzem szczepień Program Szczepień Ochronnych zaleca szczepienia niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia. Szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce zalecane są osobom nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych i młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie) dla zapobiegania różyczce wrodzonej, szczególnie nieszczepionym w 13 roku życia lub jeżeli od szczepienia podstawowego w 13 roku życia minęło więcej niż 10 lat. Krztusiec Krztusiec jest ostrą, zakaźną chorobą dróg oddechowych, głównie wieku dziecięcego o etiologii bakteryjnej, przenoszoną drogą kropelkową. Typową cechą tej choroby jest napadowy, szczekający kaszel z wydzielaniem lepkiej plwociny. Rozpoznanie kliniczne na podstawie objawów wymaga potwierdzenia laboratoryjnego. Najskuteczniejszą metodą profilaktyki jest uodparnianie poprzez szczepienie ochronne szczepionką skojarzoną DTP u wszystkich dzieci do ukończenia 2 roku życia. 13

14 W Polsce w roku 2011 na krztusiec zachorowało osób (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców wynosił 4,36) o 401 osób więcej w stosunku do roku poprzedniego, gdy zachorowało (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców wynosił 3,32). W analogicznym okresie w woj. zachodniopomorskim zaobserwowano prawie czterokrotny wzrost na krztusiec, w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2011 odnotowano 45 (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców wyniósł 2,65), w tym 24 osoby podlegały hospitalizacji. W roku 2010 odnotowano 12 (współczynnik zapadalności 0,70 na 100 tys. mieszkańców), w tym 8 osób hospitalizowano. Ospa wietrzna Ospa wietrzna jest wysoce zakaźną wirusową chorobą o ostrym przebiegu. Wirus szerzy się przeważnie drogą kropelkową, choć do zakażenia może dochodzić również przez zakażone ręce lub przedmioty. Charakterystycznym objawem ospy jest pęcherzykowata wysypka, która może lokalizować się także na śluzówce jamy ustnej, spojówce oraz rogówce. W Polsce w 2011 roku zanotowano (współczynnik zapadalności 452,30 na 100 tys. mieszkańców) tj. o mniej niż w roku 2010, w którym zachorowało osób (współczynnik zapadalności 480,39 na 100 tys. mieszkańców). W 2010 roku w woj. zachodniopomorskim zarejestrowano 7650 na ospę wietrzną, w tym 46 osób hospitalizowano (współczynnik zapadalności 451,84 na 100 tys. mieszkańców) tj. o 1303 przypadki więcej niż w roku 2010, w którym zachorowało 6347 osób (współczynnik zapadalności 374,78 na 100 tys. mieszkańców). Liczbę na ospę wietrzną w Polsce i w woj. zachodniopomorskim w ostatnich pięciu latach przedstawia rycina 2. Ryc.2. Liczba na ospę wietrzną w Polsce i woj. zachodniopomorskim w latach Szczepienia przeciwko ospie wietrznej są obowiązkowe tylko dla dzieci do 12 roku życia w określonej sytuacji zdrowotnej zwłaszcza choroby przebiegające z upośledzeniem odporności oraz ze względów środowiskowych określonych w Programie Szczepień Ochronnych. Ponadto wskazane są sytuacje dot. zalecanych szczepień przeciwko ospie wietrznej, kiedy to szczepienie nie jest finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia. 14

15 Ostre porażenia wiotkie Ostre porażenie wiotkie obejmuje rejestrację zachorowania przebiegającego z wiotkim osłabieniem mięśni szkieletowych u dzieci do 14 roku życia. Monitorowanie ostrych porażeń wiotkich ma szczególne znaczenie w programie globalnej eradykacji poliomyelitis, który zatwierdzony został w 1988 r. podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Monitorowane są choroby, które różnicowane są z poliomyelitis tj.: zapalenie wielonerwowe w tym zespół Guillain-Barre, poprzeczne zapalenie rdzenia, neuropatie pourazowe. W 2011 r. w Polsce zdiagnozowano 37 na ostre porażenie wiotkie (współczynnik zapadalności obliczony na podstawie populacji dzieci 0-14 r. ż. na 100 tys. dzieci wynosił 0,64). W stosunku do roku poprzedniego jest to o 8 mniej. W 2011 roku na terenie woj. zachodniopomorskim zgłoszono 1 przypadek zachorowania na ostre porażenia wiotkie u 11-chłopca, natomiast w 2010 r. nie odnotowano na ostre porażenia wiotkie u dzieci do 14 r. ż Grypa sezonowa, grypa wywołana wirusem A/H1N1v. W roku 2011 w Polsce odnotowano na grypę i podejrzeń grypy - (zapadalność 3 026,73 na 100 tys. mieszkańców), w tym dzieci do 14 roku życia (wskaźnik zapadalności 8 680,33 na 100 tys. mieszkańców). Dla porównania w 2010 roku w Polsce zgłoszono na grypę i podejrzeń grypy (zapadalność 1 443,05 na 100 tys. mieszkańców), w tym dzieci do 14 roku życia (wskaźnik zapadalności wyniósł 4 200,74 na 100 tys. mieszkańców). W analogicznym okresie w woj. zachodniopomorskim zachorowało osób (współczynnik zapadalności 1298,88 na 100 tys. mieszkańców), w tym 8194 dzieci do 14 roku życia (współczynnik zapadalności wyniósł 3260,92 na 100 tys. dzieci do 14 roku życia). Tak znaczny wzrost odnotowywanych może być powiązany z ponownym pojawieniem się na początku roku 2011 przypadków grypy pandemicznej A/H1N1v. Natomiast potwierdzonych laboratoryjnie przypadków grypy odnotowano w Polsce 2 161, w tym u 420 dzieci do 14 roku życia. Dla porównania w roku 2010 potwierdzono laboratoryjnie 289 przypadków, natomiast u dzieci do 14 roku życia 56. Do potwierdzonych laboratoryjnie przypadków wliczane są również zachorowania na grypę A/H1N1v, którą w roku 2011 zdiagnozowano u osób ( zapadalność - 3,97), w tym u 239 dzieci do 14 roku życia (zapadalność - 4,15). W roku 2010 grypę AH1N1v zdiagnozowano u 219 osób (zapadalność 0,57), w tym u dzieci do 14 roku życia- 45 (zapadalność - 0,12). W woj. zachodniopomorskim w roku 2011 potwierdzono laboratoryjnie 67 przypadków, w tym 5 dotyczyło dzieci do 14 roku życia. Zdecydowaną większość, bo aż 65 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków dotyczyło grypy A/H1N1v (zapadalność 3,84), w tym 5 dzieci do 14 roku życia (zapadalność 1,99). W 2010 roku zarejestrowano 7 na grypę wywołaną wirusem A/H1N1v (wskaźnik zapadalności wyniósł 0,41 na 100 tys. mieszkańców). Wszystkie zachorowania dotyczyły osób dorosłych. Grypa sezonowa monitorowana jest również w systemie Sentinel. W tym przypadku oprócz danych epidemiologicznych wybranej populacji, gromadzone są również dane wirusologiczne. Nadzór ten pozwala na badanie oraz monitorowanie aktualnie krążących typów wirusa grypy lub wirusów grypopodobnych na danym rejonie badawczym. W nadzorze Sentinel w sezonie 2010/2011 uczestniczyło 32 lekarzy z powiatów: Police, Stargard Szczeciński, Szczecin. Dzięki współpracy lekarzy w sezonie 2010/2011 udało się pobrać 142 wymazy od pacjentów, z czego uzyskano 7 dodatnich wyników, co stanowiło 4,9 % ogółu pobranych próbek. Wśród badań dodatnich potwierdzono: 1 zakażenie wirusem grypy A/H1N1v, 2 zakażenia adenowirusami oraz 4 zakażenia wywołane przez RSV. Nowy sezon 2011/2012 rozpoczęto we wrześniu w 2011 roku, w tym sezonie do współpracy udało się pozyskać 34 lekarzy z powiatów: Police, Stargard Szczeciński oraz 15

16 Szczecin. Do końca roku 2011, lekarze biorący udział w nadzorze pobrali 56 wymazów od pacjentów, z których potwierdzono 2 zakażenia RSV. Podstawową metodą zapobiegania zachorowaniom na grypę są szczepienia, które są szczepieniami zalecanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Szczepienia rekomendowane są wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności dla grup szczególnie narażonych na zachorowania i powikłania pogrypowe. W roku 2011 na terenie woj. zachodniopomorskiego zaszczepiono osób przeciwko grypie, co stanowi 3,62% populacji woj. zachodniopomorskiego. W stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się uodpornionych o 4096 osób (tabela 11). W związku z utrzymującą się od 2009r. tendencją spadkową szczepień należy kontynuować działania profilaktyczne dotyczące propagowania szczepień jako jedynej skutecznej metody zapobiegania grypie, a zwłaszcza jej powikłaniom. Tab.11. Liczba osób zaszczepionych przeciw grypie na terenie woj. zachodniopomorskiego w latach R o k Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu Zapalenia ośrodkowego układu nerwowego mogą wywoływać bakterie, wirusy, grzyby jak i pasożyty. Epidemiologia zależy od wieku oraz czynników predysponujących zarówno tych związanych z cechami drobnoustrojów jak i organizmem gospodarza, a także od pory roku. Objawy kliniczne zapalenia opon mózgowordzeniowych i zapalenia mózgu mogą być różnorodne: od niecharakterystycznych u noworodków i niemowląt (pod postacią braku apetytu, wymiotów, drażliwości i wzrostu temperatury), do typowych objawów wynikających z podrażnienia opon mózgowordzeniowych tj. sztywność karku oraz inne objawy oponowe. Rozpoznanie choroby potwierdza badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Zapalenie mózgu najczęściej czynnikiem etiologicznym są arbo-, enterowirusy i wirusy opryszczki, ale mogą je wywoływać również bakterie. Objawy kliniczne są podobne do zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych. Charakterystyczne są objawy zaburzenia czynności mózgu. Rokowanie jest znaczenie poważniejsze niż w zapaleniu opon mózgowordzeniowych. Śmiertelność sięga do 70% i zależna jest od czynnika wywołującego zapalenie mózgu. Częściej też stwierdza się powikłania pozapalne. Zapalenie opon mózgowo rdzeniowych i mózgu W 2011 r. w Polsce zarejestrowano 3060 na zapalenie opon mózgowych i mózgu (współczynnik zapadalności 8,01 na 100 tys. mieszkańców). W analogicznym okresie w woj. zachodniopomorskim odnotowano 149 (współczynnik zapadalności 8,80 na 100 tys. mieszkańców) Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu Na terenie Polski w roku 2011 zarejestrowano 1005 na bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu (współczynnik zapadalności 2,63 na 100 tys. mieszkańców), tj. o 3 zachorowania więcej niż w roku ubiegłym. W analogicznym okresie w 16

17 woj. zachodniopomorskim odnotowano 50 (współczynnik zapadalności 2,95 na 100 tys. mieszkańców) tj. taką samą ilość jak w roku Po przeanalizowaniu wywiadów epidemiologicznych z na bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu, w 33 przypadkach ustalono czynnik etiologiczny: - w 6 przypadkach Neisseria meningitidis - w 5 przypadkach Streptococcus pneumoniae - w 2 przypadkach Haemophilus influenzae - w 1 przypadku Streptococcus suis - w 1 przypadku Salmonella enteritidis - w 2 przypadkach Listeria monocytogenes - w 2 przypadku Staphylococcus aureus - w 14 przypadkach zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu boreliozy Wirusowe zapalenie opon mózgowych W 2011 r. w Polsce odnotowano 1041 na wirusowe zapalenie opon mózgowych (współczynnik zapadalności 2,73 na 100 tys. mieszkańców) tj. o 143 zachorowania mniej w porównaniu z rokiem 2010 (współczynnik zapadalności 3,10 na 100 tys. mieszkańców). W woj. zachodniopomorskim zarejestrowano 60 (współczynnik zapadalności 3,54 na 100 tys. mieszkańców), natomiast w 2010 r. odnotowano 52 zachorowania (współczynnik zapadalności 3,07 na 100 tys. mieszkańców) Wirusowe zapalenie mózgu W 2011r. w Polsce odnotowano 421 na wirusowe zapalenie mózgu (współczynnik zapadalności 1,10 na 100 tys. mieszkańców) tj. o 56 zachorowania mniej w porównaniu z rokiem 2010 (współczynnik zapadalności 1,25 na 100 tys. mieszkańców). W woj. zachodniopomorskim w 2011r. zarejestrowano 13 na zapalenie mózgu, w tym 2 o etiologii opryszczkowej i 3 pod postacią kleszczowego zapalenia mózgu (współczynnik zapadalności 0,77 na 100 tys. mieszkańców), podobnie jak w 2010r., kiedy to również zanotowano 13. Ponadto w woj. zachodniopomorskim w 2010r. zanotowano 26 na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nie określone. 17

18 Inwazyjna choroba meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa (ICHM) wywołana jest przez dwoinkę zapalenia opon mózgowych Neisseria meningitidis. Rozróżnia się 13 typów serologicznych, z których A,B,C,Y i W 135 odpowiadają za większość przypadków. Zachorowania dotyczą najczęściej dzieci i młodzieży. Szerzenie choroby meningokokowej odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem bezobjawowych nosicieli (rzadko pomiędzy osobami, które zachorowały). Nosiciele mogą stanowić 2-25% populacji, ale w środowiskach zamkniętych ich odsetek może sięgać 40-80%. Zapadalność na ICHM wśród populacji jest mała ok. 1,0/ mieszkańców. Inwazyjna choroba meningokokowa jest ciągle jedną z najpoważniejszych chorób infekcyjnych na świecie, pomimo możliwości wczesnego włączenia antybiotykoterapii i rozwoju intensywnej opieki medycznej nad pacjentem. Jej wczesne rozpoznanie i jak najszybsze wdrożenie leczenia ma kluczowe znaczenie w rokowaniu co do późniejszego stanu zdrowia pacjenta. Współczynnik zapadalności na ICHM w Polsce i w woj. zachodniopomorskim w latach przedstawiono w tabeli 12. Tab. 12. Współczynnik zapadalności na ICHM w Polsce i w woj. zachodniopomorskim w latach Polska woj. zachodniopomorskie 1,03 (392przyp.) 0,71 (12 przyp.) 0,97 (373 przyp.) 0,76 (13 przyp.) 0,78 (296 przyp.) 0,94 (16 przyp.) 0,60 (229 przyp.) 0,47 (8 przyp.) 0,76 (289 przyp.) 0,59 (10 przyp.) W woj. zachodniopomorskim w roku 2011 odnotowano 10 przypadków (współczynnik zapadalności 0,59 na 100 tys. mieszkańców). Choroba dotyczyła osób w wieku od 2 miesięcy do 63 lat. W 5 przypadkach choroba przebiegała pod postacią posocznicy i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, w 3 przypadkach pod postacią posocznicy, a w dwóch jako zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W przebiegu choroby wystąpił 1 zgon u 22-miesięcznego pacjenta. Czynnikiem etiologicznym przypadku śmiertelnego była N.meningitidis C. Najwięcej w 2011 roku wystąpiło w grupie wiekowej 1-3 lata (4 przypadki). Czynnikiem etiologicznym były bakterie Neisseria meningitidis należące do następujących grup serologicznych: grupy serologicznej B 5 przypadków, grupy serologicznej C 4 przypadków, brak danych 1 przypadek Etiologię zakażeń meningokokowych w ostatnich czterech latach ujęto w tabeli nr 13. Tab.13. Liczba na inwazyjną chorobę meningokokową w latach ze względu na etiologię 2008 r Neisseria meningitidis z gr. B Neisseria meningitidis z gr. C N.meningitidis z gr. C/W

19 nie ustalono R a z e m: Wszystkie zachorowania w 2011 r. objęto nadzorem epidemiologicznym. Osobom z najbliższego otoczenia chorych wdrożono chemioprofilaktykę- łącznie objęła ona 48 osoby Zakażenie wirusem HIV, choroba AIDS Epidemia HIV/AIDS mimo wieloletnich działań nadal stanowi ważny problem dla zdrowia publicznego na świecie i w Polsce. Wirus nabytego niedoboru odporności (ang. human immunodeficiency virus-hiv), wykazuje powinowactwo do komórek układu odpornościowego, zwłaszcza limfocytów T CD4+, a w związku z tym osłabiając i niszcząc system odpornościowy organizmu, doprowadza do zespołu nabytego upośledzenia odporności - AIDS (ang. acquired immune deficiency syndrome). Po około 7-11 latach od zakażenia nieleczony zespół AIDS i charakteryzujące go zakażenia oportunistyczne bezpośrednio doprowadzają do zgonu pacjenta. Terapia antyretrowirusowa w zasadniczy sposób zmieniła przebieg zakażenia HIV i rokowanie umożliwiając pacjentom zakażonym wieloletnie życie bez choroby AIDS. Wg danych szacunkowych wykrywanych jest ok. 1/3 przypadków zakażeń HIV m.in. ze względu na przewlekłość zakażenia i brak potrzeby wykonywania testów a-hiv. Główną drogą zakażenia pozostaje transmisja seksualna przez osoby podejmujące ryzykowne zachowania. Poważnym problemem klinicznym i epidemiologicznym w wielu krajach, w tym także w Polsce pozostaje późne rozpoznawanie zakażenia HIV (tzw. late testers) dopiero w fazie pełnoobjawowego AIDS, co jest czynnikiem pogarszającym rokowanie wobec pacjenta, sprzyja rozprzestrzenianiu epidemii. Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2011 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych zgłoszeń) stwierdzono zakażenie HIV u obywateli Polski, wśród których było co najmniej zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 996 poprzez kontakt heteroseksualny oraz poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano zachorowania na AIDS; chorych zmarło. W roku 2011 stwierdzono 1311 nowych zakażeń HIV tj. o 662 więcej niż w 2010r. Współczynnik zapadalności na HIV na100 tys. mieszkańców wynosił 3,43 i był wyższy niż w 2010 r., kiedy wynosił 1,7. Tylko w 2011 r. zachorowało na AIDS 265 osób tj. o 140 osób więcej niż w 2010 r. (współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców wynosił 0,69) spośród których zmarło 83 osoby. Rejestracja zakażeń HIV, na AIDS i zgonów w poszczególnych województwach nie jest zbieżna z ogólną liczbą zakażonych HIV i chorych na AIDS w rejestrze centralnym w NIZP-PZH, bowiem sprawozdania miesięczne podlegają weryfikacji i korektom przez cały rok ze względu na możliwość wykazywania osób zakażonych kilka razy (osoby testują się kilkakrotnie w różnych miejscach w Polsce) oraz anonimowe testowanie i weryfikację badań laboratoryjnych z różnych ośrodków. Wśród nowo wykrytych zakażeń HIV w Polsce w 2011 r. nadal największą grupę stanowiły osoby, które nie podawały dróg zakażenia 957 osób. Wśród osób, u których udało się ustalić przyczynę zakażenia, największą grupę podobnie jak w latach ubiegłych stanowiły osoby utrzymujące ryzykowne kontakty seksualne 303 osoby i osoby stosujące narkotyki drogą dożylną 48 osób. Wśród osób, które uległy zakażeniu przez seks, przeważały osoby o orientacji heteroseksualnej - 48 osób nad osobami o orientacji homo - i biseksualnej - 36 osób. 19

20 W roku 2011 w Polsce urodziło się 3 dzieci z matek zakażonych wirusem HIV (tabela 14). Tab. 14. Nowo wykryte zakażenia HIV w Polsce w latach lata homo i biseksualiści zakażeni w związku ze stosowaniem środków odurzających chorzy na hemofilię grupa zakażonych dzieci z matek HIV (+) prostytutki brak przyczyny zakażenia Razem * dane, poddawane weryfikacji przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH Spośród przypadków z lat zarejestrowanych w 2011r. ustalono prawdopodobne drogi transmisji zakażenia tylko w 354 przypadkach tj. 48 osób wskazywało stosowanie narkotyków w iniekcji, 245 dot. mężczyzn o orientacji homo- i biseksualnej, 58 dot. ryzykownych kontaktów heteroseksualnych i 3 zakażenia dziecka matki zakażonej HIV. W zdecydowanej większości przypadków tj. 957, co stanowi 73% brak było danych dot. drogi zakażenia. Należy zauważyć, że największy wzrost zakażeń w porównaniu z 2010r., bo ponad 6-krotny, nastąpił w grupie mężczyzn o orientacji homo- i biseksualnej. W 2011 r. (wg danych skumulowanych od 1985r.) w woj. zachodniopomorskim zarejestrowano łącznie 563 osoby zakażone wirusem HIV, natomiast w samym 2011 roku zarejestrowano 36 nowych zakażeń. Współczynnik zapadalności wynosił 2,13 na 100 tys. mieszkańców i był wyższy w porównaniu do roku 2010, kiedy to wynosił 1,53. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w następujących laboratoriach referencyjnych dla diagnostyki zakażeń HIV: Pracownia Diagnostyki Molekularnej Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej Fundacji Akademii Medycznej we Wrocławiu, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie. W woj. zachodniopomorskim w 2011 r. zespół AIDS rozpoznano u 22 osób. Od początku epidemii do końca 2011 roku zachorowało łącznie 117 osób, z których 44 zmarło (tabela 15). Tab. 15. Analiza zakażeń HIV, na AIDS i zgonów w woj. zachodniopomorskim w latach Lata dane ilościowe zakażenia HIV AIDS Zgony dane skumulo wane dane ilościowe kontakty heteroseksualne zapadalność zapadalność dane skumulo wane dane ilościowe umieraln ość dane skumulo wane 20

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

w zakresie epidemiologii

w zakresie epidemiologii WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA w S Z C Z E C I N I E O C E N A stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku w zakresie epidemiologii Szczecin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE. (wersja skrócona)

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE. (wersja skrócona) WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2013 ROK (wersja skrócona) 1 Szczecin, marzec 2013 r. I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2014 ROK Szczecin, marzec 2014 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

r r.

r r. Analizy i oceny epidemiologiczne PSSE w Pile za okres od 01.01.2007r. do 10.12.2017r. w odniesieniu do następujących chorób : Gruźlica, WZW typ B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Poliomyelitis, HaemophilusInfluenzae,

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Szczecin, wrzesień 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2015 ROK Szczecin, marzec 2016 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZPPZH w okresie od października 0 r. do

Bardziej szczegółowo

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio)

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio) W latach 50. na chorobę Heinego-Medina chorowało w Europie i USA jedno na 5000 dzieci. Po wdrożeniu w Polsce masowych szczepień przeciw poliomyelitis, już w 1960 roku zarejestrowano mniej zachorowań. W

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Drogi szerzenia Powikłania po odrze Źródła zakażenia

Drogi szerzenia Powikłania po odrze Źródła zakażenia Odra Odra jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus odry, który przenoszony jest drogą kropelkową, powietrzną lub przez bezpośredni kontakt z chorą osobą. Wirus odry jest najbardziej zakaźnym ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Szczecin, wrzesień 2016 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii Warszawa, 6

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2012 ROK (wersja skrócona) 1 I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2016 ROK Szczecin, marzec 2017 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2018 ROK Szczecin, marzec 2019 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2017 ROK Szczecin, marzec 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV NA ZAKAŻENIE HBV i HCV Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 18.04.2016r. Aneta Bardoń-Błaszkowska HBV - Hepatitis B Virus Simplified diagram of the structure of hepatitis B virus, Autor

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna Choroba Meningokokowa

Inwazyjna Choroba Meningokokowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21,, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Inwazyjna Choroba Meningokokowa Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOÂCI BINET. Nr 10/ Drogie Koleżanki i Koledzy. Inwazyjna choroba meningokokowa w 2015 roku

AKTUALNOÂCI BINET. Nr 10/ Drogie Koleżanki i Koledzy. Inwazyjna choroba meningokokowa w 2015 roku www.koroun.edu.pl Drogie Koleżanki i Koledzy Witamy serdecznie, oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Aktualności BINet. Jest on poświęcony epidemiologii inwazyjnych zakażeń wywoływanych przez Neisseria

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 27 Bielsko-Biała marzec 28 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

Nie daj się grypie! Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas

Nie daj się grypie! Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas Nie daj się grypie! Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Zachorowania mogą być wywoływane przez ponad 200 różnych gatunków wirusów. Najczęstszą przyczyną zachorowań

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r.

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych.

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych. 1. Pneumokoki Zakażenia pneumokokowe to infekcje wywołane przez bakterię Streptococcus pneumoniane, potocznie nazywane pneumokokami. Najczęstszymi inwazyjnymi chorobami spowodowanymi pneumokokami są: pneumokokowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren dwóch powiatów, podzielonych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 29 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, obejmujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, podzielonych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Szczecin, wrzesień 2015 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018 WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018 1 ZP-2.967.4.2015 Zatwierdzam: wz. Wojewody Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko WICEWOJEWODA Szczecin, dnia 29 maja 2015 r. Plan przygotowany

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 8 Bielsko-Biała marzec 9 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R.

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R. NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 15.12.2017R. LEK. MED. DOROTA KONASZCZUK LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP. Zakażenia

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU Szczecin, marzec 2011 r. Zastępca Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa Posocznica (sepsa) meningokokowa Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły

Bardziej szczegółowo

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r.

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ulchocimska 00 Warszawa uldługa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2005-2011.

ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2005-2011. ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 25-211. Różyczka (Rubella) jest chorobą zakaźną, charakterystyczną przede wszystkim dla wieku dziecięcego. Czynnikiem etiologicznym choroby

Bardziej szczegółowo

Meldunek 4/B. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2003 r.

Meldunek 4/B. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2003 r. Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0

Bardziej szczegółowo

Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim

Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Iwona Budrewicz Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Gruźlica jest przewlekłą chorobą zakaźną. W większości przypadków zakażenie zlokalizowane jest w płucach

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Wirusologia 2019 XII EDYCJA 21.05.2019 SZCZEPIENIA OCHRONNE DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Izabela Kucharska _ Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Podstawy prawne szczepień Art. 17 ustawy

Bardziej szczegółowo